Page 1

nr 11

februari 2014

uw gemeentelijk magazine • www.ledegem.be

Harmonie Sint-Cecilia twee eeuwen jong pag 6-7 De Kringwinkel haalt gratis gerief op pag. 4 GAS-boetes: storm in een glas water? pag. 11 Win tickets voor Ygor uit Poperinge pag. 14 Š Vincent Decroix


Voorwoord Beste inwoner, 2014 wordt een jaar van heel wat infrastructurele werken. De aanleg van de wegen in de verkaveling in de Boomlandstraat is aan de gang. Daarna zijn de rioleringen in de SintPieterstraat (Nieuw Dorp) aan de beurt. De nutsleidingen worden er onder de grond gebracht en de straat wordt vernieuwd. De werken voor de private woonontwikkeling in de Peereboomstraat (zijstraat van de Sint-Eloois-Winkelstraat) en in de Heulebeekstraat (zijstraat van de Meersstraat) zijn bijna afgewerkt. Er wordt binnenkort gestart met de uitbreiding van de KMO-zone Vierschaere. Ook de Heerweg, deel Boomlandstraat en deel Kloosterstraat, wordt aangepakt. Later dit jaar wordt de riolering vernieuwd in de Gullegemsestraat (tussen Tuileboomstraat en Gullegem). De aanleg van de riolering en vernieuwing van de Driepikkelstraat (tussen Roeselarestraat en Foncierestraat) staan ook op het programma. De procedure wordt opgestart om de wegen te verbeteren in de Rollegembosstraat (tussen de Vlasbloemstraat en Rollegemstraat), de Vlaschaardlaan, de Hugo Verriestlaan en het zijwegje van de Oudstrijderslaan. Voor de Smissestraat wordt onderzocht om de nutsleidingen ondergronds te brengen en de voetpaden te vernieuwen. De aankoop van de gronden langs de Wevelgemstraat op grondgebied Ledegem en vooral op grondgebied Wevelgem (Ledegemstraat), zouden vóór het verlof moeten gefinaliseerd zijn. We hopen eindelijk het gescheiden fietspad te kunnen aanleggen en het wegdek te vernieuwen. In de KMO-zone te Sint-Eloois-Winkel start het archeologisch onderzoek binnenkort. De ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de centra te Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle zijn gefinaliseerd. Het masterplan met de toekomstvisie voor het Capellegoed wordt tegen april afgewerkt. De werken voor het 2de bufferbekken te Sint-Eloois-Winkel langs de Lendeleedsestraat zullen in het voorjaar van start gaan. Het Vlaams Gewest rondt zijn studie af om te komen tot een indijking van de Hemelhoek. De provincie zal de werken starten voor de heraanleg van de oude spoorwegbedding, in eerste fase tussen Roeselare en de Cycloon. Vóór de start van werken, wordt telkens een infovergadering gepland voor de buurtbewoners. Uw gemeente blijft investeren in het openbaar domein, in samenwerking met de Provincie, het Vlaams Gewest, Aquafin en private partners.

Bart Dochy Burgemeester (ook na 25 mei 2014)

2

Bijzitten in een stembureau?

Appgeruimd staat netjes

Op zondag 25 mei trekken we opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. In onze gemeente zijn er in totaal 12 stembureaus: telkens 5 te Ledegem en Sint-ElooisWinkel en 2 te RollegemKapelle.

De gratis app 'Recycle!', ontwikkeld door IVIO i.s.m. Fost Plus, Bebat en Recupel geeft je alle info over afvalinzamelingen. Je krijgt een handige kalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt. Zo mis je geen enkele huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.

Om alle stembureaus te “bemannen” of “bevrouwen” zijn er in totaal 48 bijzitters nodig. Wij doen daarom een oproep naar mensen, die zich vrijwillig willen aanbieden. Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken, mag contact opnemen met onze dienst burgerzaken. Je krijgt hiervoor een (kleine) vergoeding en er wordt ook gezorgd voor drank en broodjes.

Uiteraard vind je deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender, want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie.

MEER INFO MEER INFO Dienst burgerzaken www.ophaalkalender.be 056/894.805 evelyne.casteleyn@ledegem.be

Nestkastjesactie In de Pelgrim te Wulvergem kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking terecht voor een zinvolle dagbesteding. Er zijn verschillende ateliers waaronder het houtatelier, waar de nestkastjes gemaakt worden. Deze kastjes kan je ophangen om onze kleine, gevleugelde vrienden nestgelegenheid te bieden. Je kan ze éénmaal per jaar openen om te reinigen. Ophangen doe je best in een boom op 3 tot 4 meter hoogte met de opening naar het oosten. Deze kastjes zijn te koop in De Wegwijzer voor € 6,50.

Het cijfer

23 Het cijfer van deze maand is het aantal gebouwen die onder het beheer vallen van het gemeentebestuur. En dat zijn er heel wat: 23 om precies te zijn. Naast de bekende gebouwen zoals sporthallen, cultuurgebouwen, jeugdlokalen en voetbalcomplexen, maken ook de pastorie te Ledegem, het Rode Kruis lokaal en de brandweerkazerne deel uit van het gemeentelijk patrimonium. Sinds januari is er een klusjesman in dienst, die zal instaan voor alle onderhouds- en herstellingswerken.


Meer sport- en kleuterkampen voor meer plezier! De sport- en kleuterkampen zijn al enkele jaren een vaste waarde tijdens de schoolvakanties. Meer en meer kinderen vinden er hun weg naartoe. Door de grote interesse moesten we vaak met een wachtlijst werken. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, worden er dit jaar meer kampen georganiseerd! Schepen van sport Wally Corneillie beaamt: “De kampen waren altijd snel volzet. De 70 beschikbare plaatsen vlogen op amper een paar uur tijd de deur uit. We beseften dat we een antwoord moesten bieden op de hoge vraag en zochten naar een oplossing. Ons doel is zoveel mogelijk kinderen laten genieten van een spetterend kamp.” Die oplossing houdt in dat er tegelijkertijd kampen worden georganiseerd op twee verschillende plaatsen. In éénzelfde periode worden er twee kleuterkampen en twee sport- en creakampen georganiseerd. Deelnemers kunnen kiezen op welke locatie ze het kamp volgen.

Maar waarom komen kinderen zó graag naar de kampen? Ons vast monitorenteam verdient alvast een hele grote pluim. Het zijn stuk voor stuk gediplomeerde leerkrachten en staan dagelijks voor de klas. De kampen worden uitstekend voorbereid. Daarnaast is ook de opvangmogelijkheid niet onbelangrijk. ’s Morgens kan je er terecht vanaf 7u30 en je kan jouw kinderen ophalen tot 17u30.

Op onze website kan je via de sportpagina de planning voor 2014 terugvinden. Daar vind je ook de data wanneer je kan inschrijven. We werken nog steeds met een startdatum voor de inschrijvingen. Op die manier krijgt iedereen evenveel kans om in te schrijven. Dit jaar starten we met online inschrijvingen op onze website, maar telefonisch of via mail inschrijven blijft ook nog altijd mogelijk.

Zowel de opvang als de uitstappen zijn in de deelnameprijs inbegrepen. De prijs bedraagt € 10,00 per dag voor het kleuterkamp en € 14,00 per dag voor het sport- en creakamp. Deze scherpe prijzen blijven behouden.

De inschrijvingen voor de krokusvakantie zijn ondertussen gestart.

MEER INFO Sportdienst - 056/894.877 - www.ledegem.be/sport 3


F’LINK: De Rouille et d’Os

Donderdag 6 februari

In De Rouille et d’Os trekt Ali (Matthias Schoenaerts) samen met zijn zoontje in bij z’n zus in Zuid-Frankrijk. Omdat hij verschillende gevechtstechnieken beheerst, geeft een veiligheidsfirma hem jobs. Als portier van een discotheek ontmoet hij Stéphanie (Marion Cotillard), een orkatrainster in Marineland. Stéphanie krijgt een verschrikkelijk ongeluk waardoor ze haar onderbenen verliest. Ze trekt zich op aan Ali’s levenslust en er groeit een aparte emotionele én fysieke relatie tussen hen. De film kreeg veel lovende recensies. Vooral de rol van Cotillard werd geprezen als haar beste rol ooit en ook de opmerkelijke verschijning van Schoenaerts is niet onopgemerkt voorbijgegaan. MEER INFO Cultuurdienst i.s.m. Davidsfondsen DE L!NK - 20u € 3,00 Info en tickets: 056/894.876 of flink@ledegem.be

Laat je oude spullen ophalen door De Kringwinkel De 118 Kringwinkels in Vlaanderen zijn meer dan zomaar tweedehandswinkels. Milieu en sociale tewerkstelling staan er centraal. Heb je spullen die nog te goed zijn om weg te gooien en wil je er nog iets nuttig mee doen? Breng ze binnen in één van de winkels of laat ze gratis ophalen. De Kringwinkel haalt gratis herbruikbare goederen op aan huis. Herbruikbaar wil zeggen dat iemand anders ze nog moet willen gebruiken. Ze mogen niet beschadigd of totaal versleten zijn. Het gaat over meubelen, kleding, speelgoed, boeken, fietsen, … Een uitzondering hierop zijn de elektrische en elektronische apparaten. Die toestellen worden altijd opgehaald, ook als ze stuk zijn. Dit geldt in de meeste Kringwinkelcentra ook voor fietsen. Als je goederen laat ophalen, moeten ze gedemonteerd klaarstaan op de benedenverdieping. Kleine zaken zoals huisraad moeten goed verpakt zijn. MEER INFO De Kringwinkel Mid-West - 051/24.49.14 www.dekringwinkelmidwest.be 4


Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen Mensen met een beperkt inkomen kunnen via het recht op verhoogde tegemoetkoming een korting krijgen op hun gezondheidszorgen. Op die manier maken de verschillende ziekenfondsen de gezondheidszorg een stuk betaalbaarder. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming krijgt een aantal voordelen. We sommen ze graag voor je op. Terugbetaling ziektekosten Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaal je minder remgeld. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverleners en bij opname in het ziekenhuis. Regeling betalende derde Bij consultaties bij je huisarts heb je recht op de regeling ‘betalende derde’. Hierdoor moet je enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds.

Hospitalisatie Je betaalt een lager persoonlijk aandeel in de verblijfkosten en verbod op kamer- en honorariumsupplementen bij opname in twee- of meerpersoonskamer. Maximumfactuur Er is een lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar â‚Ź 450,00 bedragen, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald. Sinds begin dit jaar gelden er nieuwe regels voor de toekenning van verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds kent de verhoogde tegemoetkoming toe op basis van

een inkomensonderzoek. Hiervoor ga je op eigen initiatief langs bij het ziekenfonds met zoveel mogelijk inkomensbewijzen van het voorbije kalenderjaar. Bij het ziekenfonds helpt men je verder bij het indienen van een aanvraag. Anderzijds gebeurt de toekenning van verhoogde tegemoetkoming automatisch als je reeds bepaalde uitkeringen krijgt: leefloon, inkomensgarantie ouderen, tegemoetkoming gehandicapten en verhoogde kinderbijslag. Indien de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend, word je steeds op de hoogte gebracht door je ziekenfonds. Je krijgt dan ook nieuwe klevers met een aangepaste code. Die eindigt altijd op het cijfer 1.

MEER INFO Woonzorgloket - 056/894.819 - woonzorg@ocmwledegem.be 5


© Vincent Decroix

Harmonie Sint-Cecilia viert 210de verjaardag Niemand weet precies hoe en wanneer de Ledegemse harmonie ontstaan is, maar de oudste bronnen gaan terug tot 1804. In die tijd bestond de vereniging als muziekmaatschappij bij de toneelvereniging ‘Sint Cathelijne Gilde’. De toneelvereniging werd opgedoekt, maar de muziekmaatschappij ging wel door. Intussen spelen ze dus al 210 jaar lang muziek te Ledegem. Enkel tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de instrumenten noodgedwongen vier jaar lang het zwijgen opgelegd. Bart Hanssens, sinds 3 jaar voorzitter, vertelt honderduit over de vereniging. Hij kwam in het bestuur terecht, omdat zijn kinderen Anton en Ine beiden muzikant zijn in de harmonie. Zelf bespeelt hij geen instrument. “Nog niet. Soms kriebelt het wel om ook muziek mee te kunnen spelen. Later misschien, als ik op pensioen ben en tijd over heb”, glimlacht hij veelzeggend. Bart is trouwens niet enkel voorzitter van de harmonie, maar ook voorzitter en spelend lid van het KWB-Toneel Ledegem.

te bieden. Een orkest waar ze de ‘stiel’ konden leren om dan later gemakkelijker door te schuiven naar de grote harmonie. Vanaf hun tweede jaar instrument kunnen de kinderen al terecht bij Sonoré. “Toch wordt het jeugdorkest wel eens smalend ‘Seniore’ genoemd”, aldus Bart. “Tussen al die jonge muzikantjes, zitten ook al heel wat muzikanten mét ervaring. Er zijn nu eenmaal enkele onmisbare instrumenten die ofwel niet gekozen worden door startende muzikantjes of die eenvoudigweg niet bespeeld kunnen worden door kleine kinderen. Denk maar aan bastuba bijvoorbeeld.” Bart benadrukt dat Sonoré niet enkel een jeugdorkest, maar ook een jeugdvereniging wil zijn. Er wordt niet enkel muziek gespeeld. Het aparte bestuur organiseert ook heel wat leuke activiteiten voor de muzikanten.

We gaan nog steeds regelmatig in uniform de straat op voor een stapconcert

Doorheen de jaren is de harmonie toch wel geëvolueerd. Ooit was er een majorettenkorps, maar dat bestaat niet meer. Je kent ze wel: de huppelende meisjes, dansend met stok in de hand, die het orkest voorgaan. Nu hangen hun witte laarsjes en korte rokjes troosteloos in de berging. Zo ook de kepies van de muzikanten. “Toch willen we niet helemaal breken met de traditie”, licht de voorzitter toe. “We gaan nog steeds regelmatig in uniform de straat op voor een stapconcert. Het blijft zo’n mooie en feestelijke traditie, al marcherend door de straten muziek spelen.” De jongste afdelingen van de harmonie zijn jeugdharmonie Sonoré en het trommelkorps Styx. In 1980 richtte Johan Vandevelde, toenmalig dirigent van de harmonie, het jeugdorkest Sonoré op. De bedoeling was om jonge, beginnende muzikanten een opstapje 6

Onder het jeugdig en creatief enthousiasme van dirigent Arne Cools, is Styx de laatste jaren uitgegroeid tot een trommelkorps met maar liefst 40 trommelaars. Nog elk jaar groeit de groep en moet de harmonie extra trommels aankopen. “Ook kinderen en volwassenen die geen muziekles volgen, kunnen op die manier bij ons muziek maken. Stap voor stap leren ze de ritmes kennen en de trommelstokken hanteren.” Dat een modern trommelkorps anno 2014 haar publiek veel meer te bieden heeft dan het groot lawaai van roffelende trommelstokken, bewijst Styx elk jaar opnieuw. “Tijdens


Night and Day

Zaterdag 8 februari om 20u Zondag 9 februari om 17u Zaal De Kring € 8,00 (kinderen gratis)

Jubileumconcert met Paul Michiels Zaterdag 26 april om 20u Sporthal Ledegem € 15,00

Een duoticket voor beide concerten heb je al voor € 20,00. MEER INFO www.harmonieledegem.be

De harmonie bewaart in haar lokaal een ‘medaille d’honneur’ uit 1839, gekregen van de ‘Société Philharmonique de la Garde Civique de Menin’.

het concert vorig jaar speelden ze op rioleringsbuizen. Door deze langer en korter te maken, gingen de grijze plastiekbuizen aan het ‘zingen’.” Bart kijkt als voorzitter ook graag vooruit naar de toekomst van zijn muziekvereniging. De harmonie is een jong muziekkorps: de muzikanten hebben een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Het blijft echter een uitdaging om jonge mensen warm te maken voor muziek en hen te motiveren om voor een blaasinstrument te kiezen. Het vrijetijdsaanbod is groot en een muziekinstrument leren vraagt toch wel een inspanning. “Ook dirigent Tom Collier werkt hier actief aan mee. Hij is de bezieler van onze Blaas-Je-Rot-dag. Elk jaar kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met verschillende instrumenten. Ze mogen ze uitproberen en mogen zelfs een concert geven voor hun ouders. Dit jaar is dat op dinsdag 4 maart.” Naar aanleiding van hun 210-jarig bestaan organiseert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een jubileumconcert op zaterdag 26 april in de sporthal te Ledegem. Dan delen ze de planken met niemand minder dan Paul Michiels en het jeugdkoor Vox Musica uit Roeselare. Michiels zal naast klassiekers van Soulsister, zoals The Way to your Heart, ook eigen nummers en enkele covers brengen. Maar je kan hen ook al eerder aan het werk zien en horen. Op zaterdag 8 en zondag 9 februari is er het Night and Day concert in De Kring. © Vincent Decroix

7


Op het nachtkastje van Mieke Honoré In deze tweemaandelijkse rubriek peilen we naar het leesgedrag van een bekende of minder bekende inwoner van onze gemeente. Met welk boek sluiten ze de dag af? Wat lezen ze vlak voor ze het bed induiken? Mieke Honoré, voorzitter van de cultuurraad, bijt dit jaar de spits af. Mieke leest veel. Heel veel. Of toch minstens 1 boek per week. Ze maakt er een gewoonte van om boeken waarin ze eenmaal begonnen is, helemaal uit te lezen. Uit respect voor de auteur. Ook als ze tegenvallen. Als ik vraag of ze een favoriet boek heeft, antwoordt ze dat dit altijd het laatste boek is dat ze graag heeft gelezen. “Het raadsel Spinoza” van de Amerikaanse auteur Irvin D. Yalom vond ze heel goed. Een aanrader, net als de andere titels van deze auteur. Voor haar is lezen het ideale ontspanningsmiddel. Dat je er ook nog iets van opsteekt, is handig meegenomen. Ze leest zowel fictie, non-fictie als poëzie. LEESTIP ‘De God Van Kleine Dingen’ van Roy Arundhati

Uitbreiding bedrijventerrein Vierschaere Ten oosten van het bedrijventerrein Vierschaere te Ledegem komt een uitbreiding. Dit nieuwe gedeelte zal bereikbaar zijn vanaf de Nijverheidslaan. De riolerings- en wegeniswerken starten op maandag 17 februari. Na het bouwverlof zullen de aanleg van de nutsleidingen en de groenaanleg afgewerkt worden. De percelen zullen, als alles volgens plan verloopt, eind dit jaar bouwrijp zijn. Tijdens de werken wordt gestart met de verkoop van de percelen. Dit zal ongeveer tegen de zomerperiode zijn. Naar aanleiding van de verkoop van de bedrijfspercelen zal een informatievergadering plaatsvinden op maandag 5 mei in de raadzaal van het gemeentehuis. Kandidaat-kopers en geïnteresseerden zijn zeer welkom! MEER INFO Openbare werken - 056/894.861 openbare.werken@ledegem.be

8


20 wijkinspecteurs in de politiezone! Heb jij al eens kennisgemaakt met jouw wijkinspecteur? Misschien klopte hij al eens aan om informatie te vragen? Of om jouw verblijfplaats te checken? Misschien kwam hij al eens langs om jouw woning te controleren terwijl je in verlof was? De taken van de wijkinspecteurs zijn zeer gevarieerd. In enkele gemeenten van de politiezone Grensleie werden de wijkindelingen gewijzigd. Zo kwamen enkele nieuwe krachten bij te Menen en Wevelgem. Momenteel zijn er 20 wijkinpecteurs aan de slag. De wijkinspecteur is in vele gevallen het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn in jouw buurt: sluikstorten, burenruzie, schade aan openbaar domein, enz. Daarom is het belangrijk te weten wie jouw wijkinspecteur is. Surf naar www.pzgrensleie.be, klik op 'uw wijkinspecteur' en vervolgens kan je jouw adres ingeven. Je krijgt dan de naam en contactgegevens van ‘jouw’ inspecteur! Je kan natuurlijk ook altijd terecht in de lokale politiepost bij het gemeentehuis. Voor dringende politiehulp raden we aan te bellen naar 101. MEER INFO www.pzgrensleie.be

Bouwteams Infrax Slim bouwen of verbouwen levert je heel wat op. Elke maand een energiefactuur die flink lager is bijvoorbeeld. Maar ook een gezonder en comfortabeler huis. Hoe je slim bouwt of verbouwt, dat leer je bij de InfraxBouwTeams. Tijdens 2 zaterdagen krijg je van een bouwdeskundige van Dialoog vzw de nodige technische en praktische bagage rond duurzaam en energiezuinig bouwen. Altijd handig, ook als je tijdens je bouwproject zelf je handen niet uit de mouwen steekt. Voorkennis is helemaal niet vereist. De informatie is neutraal, want noch Infrax, noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook. Deelname aan een InfraxBouwTeam kost slechts € 40,00. Een bedrag dat je met de vele tips snel terugverdient door de lage energiefactuur. Elk jaar opnieuw. Het cadeau dat je daarmee koopt, mag je zelf kiezen. Op zaterdag 22 en 29 maart kan je bv. in Koksijde terecht. Een overzicht van alle locaties en data vind je op www.bouwteams.be

9


Karten met Maksimum Ben jij tussen 12 en 16 jaar en zou je graag eens weten hoe het voelt om met een kart over het racecircuit te scheuren? Tienerwerking Maksimum kan je helpen! In de krokusvakantie, meerbepaald op donderdag 6 maart nemen we je mee naar Eurokarting te Poperinge voor de race van jouw leven! We rijden een race van 3 x 12 minuten. De deelnameprijs bedraagt slechts € 30,00. We spreken af om 13u aan het gemeentehuis en zijn rond 17u45 terug. Wil je graag mee? Schrijf je dan tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan tot vrijdag 28 februari op de jeugddienst. MEER INFO Jeugddienst - 056/894.876 - www.maksimum.be

Zet ICE-nummers in je mobiele telefoon Hulpdiensten hebben soms de grootste moeite om familieleden van een slachtoffer (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval) te vinden. Ambulanciers, politie en brandweer doen daarom een oproep om de afkorting ICE voor een contactpersoon in je mobiele telefoon te plaatsen. ICE, afkorting van In Case of Emergency, is een internationaal begrip dat bekend is bij alle hulpdiensten ter wereld. Het geeft aan welk telefoonnummer gebeld moet worden wanneer je in een benarde situatie zit. Zo kunnen hulpdiensten in één oogopslag zien welk nummer zij moeten bellen wanneer jou iets overkomt. Hoe programmeer je een ICE-nummer? Maak een contact aan met de naam ICE in het telefoonboek van jouw gsm. Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van jouw ‘noodgevallenpersoon’. Zet bij het invoeren van het ICE-contact een spatie vóór ICE. Zo komen de ICE-nummers bij de meeste toestellen bovenaan in je contactlijst te staan. Heb je meerdere contactpersonen? Gebruik dan ‘ICE1’, ‘ICE2’, enz.

10


Een GAS-sanctie als minderjarige, wat nu?! Vanaf 1 januari 2014 trad de vernieuwde Algemene Politie Verordening (APV) in werking. Niet enkel de gemeenteraad keurde dit unaniem goed, maar ook de gemeentelijke jeugdraad gaf hiervoor een gunstig advies. Vooral rond de leeftijdsverlaging waarbij de GAS van toepassing zijn, van 16 naar 14 jaar, ontstond enige verbazing. In Ledegem kan een GAS-sanctie enkel uitgeschreven worden door de politie. Als een minderjarige dergelijke sanctie krijgt, wordt een procedure opgestart. De sanctionerende GASambtenaar zal in eerste instantie contact opnemen met de ouders van de betrokken minderjarige. Vaak is het al voldoende ouders te betrekken om minderjarigen te wijzen op hun fouten, waardoor men de GAS-sanctie al in dit stadium kan afronden. Indien ouderlijke betrokkenheid geen oplossing biedt, kan de minderjarige opteren voor een alternatieve sanctie. Dit is een gemeenschapsdienst van maximum 15 uren. Hierbij dient de minderjarige

het aantal opgelegde uren onbezoldigd te werken. De invulling wordt zoveel mogelijk bekeken als een kans om de aangerichte schade symbolisch te herstellen ten aanzien van de gemeenschap. Indien dit succesvol is, kan hier worden afgerond. Pas in laatste instantie kan worden overgegaan tot het innen van een geldboete van maximum â‚Ź 175,00.

In onze gemeente werd de afgelopen jaren nog geen enkele sanctie uitgeschreven voor minderjarigen. De GAS is enkel een stok achter de deur. Van ridicule GAS-sancties, zoals een GAS-sanctie krijgen wanneer je op de leuning van een bankje zit, is er in onze gemeente geen sprake. De GAS is er niet om lastig te vallen, maar net om overlast tegen te gaan.

In principe moet het gerecht optreden wanneer wetten worden overtreden. Maar omdat justitie overbelast is, gebeurt dat in vele gevallen niet. De GAS-sanctie is dan een efficiĂŤnte en effectieve manier om straffeloosheid tegen te gaan en om lokale problemen van overlast kort op de bal aan te pakken.

11


Nooit meer boetes in de bib Sinds kort kan je 3 dagen voor het einde van een uitleentermijn een herinneringsmailtje krijgen. Zo weet je dat de uitgeleende materialen binnengebracht moeten worden. Geraak je niet onmiddellijk in de bib? Geen probleem, je krijgt meteen een overzicht van alle verlengmogelijkheden. Met deze nieuwe service hopen we je nog beter van dienst te kunnen zijn. Hebben we je e-mailadres niet en je wil graag boetes vermijden? Geef het ons dan snel door! MEER INFO Bibliotheek - 056/894.880 bibliotheek@ledegem.be

Vogels op bezoek Tijdens de koude winterdagen kunnen we de vogels in onze tuin helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of een geschilde appel. Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 1 en 2 februari. Tel de mezen, mussen en lijsters in je tuin en geef je resultaten online door. Zo’n 14.000 deelnemers telden in 2013 meer dan 518.800 vogels in hun tuin. Een absoluut record! Vinken, merels, kool- en pimpelmezen blijven de klassieke bezoekers van onze tuinen. Met deze massale tuinvogeltelling schets je samen met duizenden andere tellers een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en hoe we de vogels het beste helpen tijdens de koude winterdagen. MEER INFO www.vogelweekend.be

Kwistet

Zaterdag 1 maart Kwissen zit in de lift. Dat merkten ze bij Davidsfonds-Ledegem een paar jaar geleden al, toen ze voor het eerst “Kwistet” organiseerden. Een dorpskwis, waarbij het accent ligt op ontspanning, gezelligheid en gezonde competitie. Kwistet werd gesmaakt en al meteen werd naar een volgende editie gevraagd. Die komt er nu gefundeerd op het enthousiasme en de creativiteit van de twee jongste bestuursleden van het Davidsfonds. Verwacht je aan de meest originele kennisvragen! Het wordt een verrassende, interactieve, spannend ontspannende en tegelijk ludieke avond. Om de drempel tot deelname voor ouders zo laag mogelijk te houden, wordt er zelfs kinderopvang voorzien! MEER INFO Davidsfonds Ledegem De Samenkomst om 19u30 € 5,00 (volwassenen) - €4,00 (kinderen) - € 20,00 (groep 4-6 personen) Inschrijven: www.davidsfonds-ledegem.be

Nieuwe restafvalen PMD-zakken Sinds vorige maand zijn er nieuwe huisvuilzakken. De kleur van de restafvalzak veranderde van rood naar geel voor particulieren en van zwart naar grijs voor KMO’s. De oude zakken kan je nog altijd verder gebruiken mits het aanbrengen van een waardesticker van € 0,15 op een kleine zak en € 0,30 op een grote zak. De stickers zijn te koop aan de balie in het centraal onthaal De Wegwijzer en bij de gekende verkooppunten. De oude PMD-zakken mogen verder opgebruikt worden zonder waardesticker.

Hou je van taal? Een brief vertalen, een formulier invullen, samen op zoek gaan naar informatie, helpen met huiswerk, voorlezen voor kinderen, … Heel wat mensen zetten zich in om anderstaligen de kans te geven het Nederlands te oefenen. DeSOM vzw, een organisatie die binnen West-Vlaanderen inburgeringstrajecten aanbiedt aan nieuwkomers, wil inzetten op taal. Hiervoor hebben ze jouw hulp nodig! Help je al eens iemand met het Nederlands? Ken je iemand die dit doet? Neem dan zeker eens contact op! MEER INFO DeSOM vzw 0494/31.74.98 hilde.bekaert@desom.be

12


Nieuwe fontein voor Rollegem-Kapelle In december werd een gloednieuwe fontein ingehuldigd te Rollegem-Kapelle. Heel speciaal aan de site van de fontein, is dat ze gemaakt werd door ereburger Tjok Dessauvage samen met ‘zijn’ leerlingen. De kinderen van de kunstacademie, waarvan Tjok het peterschap op zich heeft genomen, hebben geholpen aan de creatie van dit werk, meer bepaald aan de zitplaatsen. Deze plaats weerspiegelt dus niet alleen het symbool van een bron van leven, “een fontein van jeugd”, maar ook een bron van creativiteit. De kinderen zullen vast met veel voldoening terugkijken op het feit, dat ze samen met de wereldvermaarde keramiekkunstenaar letterlijk mee hebben gewerkt aan het beeld van de gemeente.

© Vincent Decroix

13


G-sportwerking Het gemeentebestuur pikt in op de toenemende vraag naar sport voor kansengroepen. Samen met Recreas en voetbalclub Olympic Ledegem werd dit jaar een project opgestart waarin personen met een beperking voetbaltraining kunnen volgen. Tweewekelijks kunnen zij terecht op zondagvoormiddag vanaf 9u30 voor een pittige training op de velden van Olympic Ledegem. Patrick en zijn zoon Berndt Deprez staan, samen met de gemeentelijke sportdienst, in voor de opvang en het begeleiden van de jongeren. Berndt werkt in zorgcentrum Dominiek Savio en heeft alvast veel ervaring met deze doelgroep. Voor ex-voetbaltrainer Patrick is het een nieuwe uitdaging. De eerste trainingen waren een schot in de roos. Bij voldoende interesse wordt het project volgend seizoen verlengd en uitgebreid! MEER INFO Patrick Deprez - 056/29.64.02 deprez.patrick@telenet.be

Spelers: Elise Seynaeve, Robbert Vanlerberghe, Niels Vanderstraeten, Jens Vanderstraeten, Jens leman, Carlo Maenhoudt en Jeroen Vansteenkiste (niet op de foto). Trainers: Patrick Deprez, Bernd Deprez, Dieter Clarysse en Bjorn Seys (niet op de foto). © Franky Vanlerberghe

Ygor wil een ponY Vrijdag 28 februari

Hij is een Poperingenaar, een fervente bivakmutsdrager en buitengewoon absurd. En hij wil een pony. Na het pensioen van zijn trekpaard een besluit als een ander. Ygor draait al jaren mee in de comedy wereld. Ooit was hij laureaat van Humo’s Comedy Cup en won hij de persoonlijkheidsprijs op Camaretten. Gaandeweg verwierf de kleine man uit Poperinge een vaste plek in Comedy Casino (Canvas) en de voorbije twee seizoenen was hij telkens te gast bij Marcel in ‘Villa Vanthilt’ (Eén). Ygor neemt als voorprogramma zijn goeie kameraad Jan Bart Demeulenaere mee. MEER INFO KLJ en KVLV Ledegem en Landelijke gilde LedegemDadizele De Samenkomst - 20u - € 10,00 Info en tickets: 0486/82.32.76 of wallays.jan@telenet.be

WEDSTRIJD

14

Wil je kans maken op 1 van de 3 gratis duotickets voor deze voorstelling? Mail dan het juiste antwoord op volgende vraag naar info@ledegem.be vóór vrijdag 21 februari. Vorig seizoen verbaasde Ygor als meester-dienaar in een voorstelling van een bekende Vlaamse illusionist. Dewelke?


Toelagen voor andersvaliden Het gemeentebestuur biedt al enkele jaren (financiële) ondersteuning aan personen die zorg dragen voor andersvaliden. Sociaal pedagogische toelage Dit is een jaarlijkse toelage als tussenkomst voor de bijzondere zorgen welke die kinderen met een handicap vereisen. Gezinnen of personen met een kind met een handicap van minstens 66% kunnen aanspraak maken op: - € 300,00 voor mindervalide kinderen tussen 0 en 3 jaar en voor de mindervalide kinderen van meer dan 3 jaar die naar school gaan, - € 600,00 voor mindervalide kinderen vanaf 3 jaar die intern in een instelling voor mindervaliden verblijven. Vakantietoelage Langdurig zieken en andersvaliden die hebben deelgenomen aan een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland, hebben recht op een toelage van € 50,00 per kalenderjaar. MEER INFO Financiële dienst - 056/894.869 financien@ledegem.be

Laat je niet vangen! De nieuwe cannabiscampagne van de Vlaamse Overheid helpt jongeren fabeltjes doorprikken. “Vreemd gaan zit in de genen en cannabis in 1 op de 10 broekzakken.” Met deze en andere slogans willen ze jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Wist je dat … - … cannabis een illegale drug is? - … cannabis je niet steeds vrolijker maakt? - … zelfgekweekte cannabis zeker niet gezonder is? - … maar 5,4 % van de studenten tussen 18 en 25 regelmatig cannabis gebruikt? Niet zo alledaags dus … - … je van blowen minder goed kan blokken? Je concentratievermogen neemt af, je kortetermijngeheugen wordt verstoord en je bent sneller afgeleid. Test zelf je kennis op www.laatjenietvangen.be

15


Gezond eten: moeilijk en duur?! Geloof jij nog altijd dat gezonde voeding duur, saai, tijdrovend en moeilijk vol te houden is? Tijd om de mythe te doorprikken! We zetten enkele tips voor je op een rij: - vergelijk steeds de prijs per gewicht en focus je niet enkel op de grootte van de verpakking, - laat je niet misleiden door reclame, - kies voor (losse) seizoensgroenten en -fruit, die zijn een pak goedkoper, - diepvriesgroenten vormen een prima alternatief op verse groenten: lang houdbaar en vaak ook goedkoper, - durf te kiezen voor witte producten, - kies voor kraantjeswater en laat de plastiek flessen in de winkel staan: even gezond en goed voor het milieu! De actieve voedingsdriehoek blijft de leidraad doorheen het ganse voedingsverhaal. Dit wetenschappelijk model geeft een idee van wat je dagelijks zou moeten eten om voldoende voedingsstoffen in te nemen en hoeveel je per dag moet bewegen. MEER INFO www.mijndriehoek.be

EPB, EPC, K-peil en E-peil: klinkt bekend? Wie sedert 1 januari 2006 een aanvraag om te (ver) bouwen heeft ingediend, heeft zeker al van de energieprestatieregelgeving of EPB gehoord. Met deze regelgeving streeft de overheid naar energiezuinige gebouwen. De EPB-eisen zijn veelal bekend in de vorm van twee getallen: het K-peil en het E-peil. Het K-peil geeft aan hoe goed je woning is geïsoleerd. Het E-peil drukt de globale energieprestatie ervan uit. Hoe lager de getallen, hoe energiezuiniger je woning. Dus ook hoe lager jouw energiefactuur! Dit alles wordt vertaald in een rapport voor je woning: het EnergiePrestatieCertificaat. Vanaf 2014 moeten we een versnelling hoger schakelen: het verplichte E-peil werd verlaagd van E70 naar E60. In nieuwe gebouwen moet nu ook een systeem geïnstalleerd worden dat groene stroom genereert. Je hebt keuze uit zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, een biomassaketel of de participatie in een buurtproject dat energie opwekt. TIP: de gemeente geeft een premie van €250,00 voor het plaatsen van een warmtepomp. Meer info over deze premie vind je op www.ledegem.be/producten/warmtepomp 16


Gefeliciteerd

© Jan Stragier

Gouden huwelijk

Eric Desmedt en Jeannine Allegaert (Rollegemstraat 136)

100 jaar ACV Sint-Eloois-Winkel

© Jan Stragier

Gouden huwelijk

Willy Lecoutere en Henriette Van Biervliet (Driepikkelstraat 4)

60-jarigen Sint-Eloois-Winkel

© Vincent Decroix

25 jaar gemeenteraadslid

Nieuwe brandweermannen

Bevolkingsgegevens Geboorten Thyniaz ° 15.11.2013 Noor ° 4.12.2013 Ilan ° 6.12.2013 Ricky ° 8.12.2013 Castor ° 9.12.2013 Estelle ° 10.12.2013 Emano ° 13.12.2013 Lieze ° 15.12.2013 Jason ° 17.12.2013 Ibe ° 27.12.2013

z.v. Wesley Verhaeghe en Kim De Coninck, Sint-Pieterstraat 16 d.v. Tom Selschotter en Ellen Cordier, Stenen Stampkot 35 z.v. David Cottignies en Indra Crepeele, Gullegemsestraat 20 z.v. Davy Espeel en Tine Vandevenne, Nieuwestraat 3 z.v. Thomas Combes en Fien Maes, Dorpsplein 35 d.v. Jelle Depraetere en Melissa Trogh, Rotputwegel 8 z.v. Maarten Preneel en Joke Bettens, Bunderhof 3 d.v. Jan Pollet en Stefanie Swyngedauw, Kapelstraat 19 z.v. Arvid Van Meenen en Stefanie Dorme, Dadizelestraat 5 z.v. Wim Vanwijnsberghe en Jill Compernol, Hugo Verriestlaan 38

Overlijdens Rapicault Willy Echtg. Vanneste Henriette Fabiolalaan 42 ° 14/4/1944 † 30/11/2013

Mestdagh Hendrik Wed. Luyckx Margriet Sint-Janstraat 7 ° 19/12/1920 † 2/1/2014

Vangheluwe Noel Wed. Vandaele Alice Albrecht Rodenbachlaan 28 ° 23/6/1922 † 2/12/2013

Demeyere Joseph Echtg. Acke Marcella Roeselarestraat 90 ° 31/7/1930 † 5/1/2014

Decoene Cecile Echtg. Buyse Maurice Kapelstraat 38 ° 18/11/1932 † 17/12/2013

Opsomer Rogier Wed. Lefevere Yvonna Steenbeekpad 8 ° 15/6/1926 † 7/1/2014

Deceuninck Dirk Roeselarestraat 152 ° 10/11/1954 † 2/1/2014

17


in Ledegem.be Za 1 februari (+ za 15)

Wo 5 februari

Org. LDC De Kring 8u-11u15 € 10,00 - € 26,00 per 3 lessen 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Org. LDC De Kring 14u-16u30 € 1,00 (koffie of thee inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Kalligrafie atelier

Za 1 februari

Do 6 februari

Org. CVO 3 Hofsteden LDC De Kring - 8u30-12u25 € 92,00 (20 lessen) - lesmateriaal: € 20,00 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Org. Cultuurdienst Ledegem en Davidsfondsen DE L!NK - 20u - € 3,00 056/894.878 - flink@ledegem.be

Cursus Fotografie Foto A

F'L!NK: De Rouille et d'Os

Za 1 februari

Vr 7, za 8 en zo 9 februari

Rokavo - Packo Zedelgem B Sporthal Rollegem-Kapelle - 20u

Org. Visclub Honger en Dorst De Kobbe - vr: 17u - za: 18u - zo: 9u nico.lamsens@telenet.be

Volleybal

Zo 2 februari

Spaghettimiddag

Org. KAVO DE L!NK - 11u30 Volwassenen: € 10,00 Kinderen (tot 12 jaar): € 7,00 0497/08.24.12 Zo 2 februari

Volleybal

Kavo - Bevo Roeselare B Sporthal Sint-Eloois-Winkel - 18u Zo 2 februari

Voetbal

Winkel Sport - R.ES. Acrenoise 15u Ma 3 februari (+ ma 17)

Naaiwerken

Org. LDC De Kring (i.s.m. de Kunstkring) 14u-17u - € 1,00 (koffie inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be Wo 5 februari (+ wo 12 en wo 19)

Naaiproject voor starters

Org. Femma Ledegem ACW Dienstencentrum - 19u30 € 18,00 (3 lessen) - € 25,00 voor niet-leden (indien plaatsen vrij na 20/1) gerda.dewulf1@hotmail.com

18

Creatieve namiddag

Braadworstenkaarting

Za 8 en zo 9 februari

Night and day

Org. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem LDC De Kring - Za: 20u - Zo: 17u € 8,00- kinderen onder de 12 jaar gratis www.harmonieledegem.be

Zo 9 februari

Valentijnsontbijt

Org. KVLV Sint-Eloois-Winkel DE L!NK Volwassenen: € 8,00 - Kinderen: € 4,00 0498/459.397 Ma 10 februari

Het Vlaanderen van morgen door Johan Vande Lanotte

Org. sp.a Ledegem / Linx + / Curieus LDC De Kring - 20u - Gratis www.s-p-a.be/ledegem Ma 10 februari

Bezinningsmoment Org. OKRA Ledegem De Samenkomst - 14u-17u € 3,00 (koffie en taart inbegrepen) gery.depraetere@telenet.be

Za 8 februari

Basketbal

Wibac - BBC Gullegem A Sporthal Sint-Eloois-Winkel - 20u30 Za 8 februari

Volleybal

Mevo - Bevo Roeselare D Sporthal Ledegem - 19u Za 8 februari

Eetfestijn: barbecue

Org. supportersclub Jorne en Jelle Garsbeke DE L!NK - € 18u30 Volwassenen: € 18,00 Kinderen (tot 12 jaar): € 11,00 0473/83.78.29 Zo 9 februari

Voetbal

Olympic Ledegem - KFC Eendracht Hooglede - 15u

Ma 10 februari (+ ma 24)

Breiclub

Org. LDC De Kring (i.s.m. De Kunstkring) 14u-17u - € 1,00 (koffie inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be Ma 10 februari

Sjaaltjes knopen

Org. KVLV Rollegem-Kapelle De Kobbe - 19u30 056/50.36.36 Wo 12 februari

Bloemschikken: Valentijnstuk

Org. LDC De Kring 14u15-17u - € 25,00 (koffie inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be


in Ledegem.be Do 13 februari

Wandeltocht

Org. LDC De Kring 14u-17 - € 2,50 (consumptie inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Di 18 februari (+ di 25)

Zo 23 februari

Org. LDC De Kring - 14u-16u30 - € 1,00 Jaarkaart: € 10,00 - per bezoek: € 1,00 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Olympic Ledegem - KRC Bissegem - 15u

Gezondheidsconsultaties

Voetbal

Zo 23 februari

Vr 14, za 15 en zo 16 februari

Di 18 februari (+ di 25)

Volleybal

Org. De Trage Zangers - Oud Arsenaal

Org. LDC De Kring (i.s.m. Gezinsbond) 19u-20u of 20u-21u - € 30,00 (10 lessen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be

Ma 24 februari

Pannenkoekenkaarting Vr 14 februari

Accordeonnamiddag 'The Spirits' Org. LDC De Kring 14u-17u - € 5,00 (koffie en taart inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be Za 15 februari

Volleybal

Mevo - VT Ergo Wervik-Geluwe Sporthal Ledegem - 19u

Damesturnen

Do 20 februari

Workshop handverzorging

Org. KVLV Rollegem-Kapelle De Kobbe - 19u30 056/50.36.36

Org. Gezinsbond Sint-Eloois-Winkel DE L!NK - 10u-12u - Leden: € 8,00 Niet-leden (vanaf 27/1): € 15,00 gezinsbondsew@gmail.com Zo 16 februari

Voetbal

Winkel Sport - R. OC. De Charleroi 15u

Org. LDC De Kring 14u-16u30 - € 3,00 (koffie en cake inbegrepen) 056/50.25.28 - dekring@rustenhove.be Di 18 februari

Kaarting en bolling Zaal Cycloon - 14u30 e.seynaeve@skynet.be

Di 25 februari

Kookcursus: stoofpotjes

Org. Mevo Ledegem De Samenkomst - 16u

Vr 28 februari

Vr 21 en za 22 februari

Org. Landelijke Gilde Ledegem De Samenkomst - 20u 0486/82.32.76 - wallays.jan@telenet.be

Koekjeskaarting

Grote pastakaarting

Org. VBS De Peereboom Ledegem 18u - € 1,25 056/50.95.42 - 0488/42.47.04 Za 22 februari

Winterconcert

Org. Fanfare De Kunst is ons Vermaak DE L!NK - 20u VVK: € 7,00 - ADD: € 8,00 filip.vandromme@pandora.be

Volleybal Infonamiddag Ecuador

Org. Rode Kruis Ledegem DE L!NK - 17u30-20u30 dirk.de.mets@advalvas.be

Vr 21 februari

Za 22 februari

Ma 17 februari

Bloedinzameling

Org. Femma Ledegem ACW Dienstencentrum - 13u30 en 19u30 gerda.dewulf1@hotmail.com

Zo 16 februari

Tweedehandsbeurs

Kavo - VKT Torhout B Sporthal Sint-Eloois-Winkel - 18u

Rokavo - VT Diksmuide Sporthal Rollegem-Kapelle - 20u Za 22 februari

Familiespelletjes namiddag

Org. Jonge Gezinnenactie Ledegem Jeugdhuis Den Traveir - 14u-17u Gratis jga.ledegem@hotmail.com

YGOR wil een ponY

Vr 28 februari

Spaghaspi

Org. Chiro Nele Chiroheem Kerkstraat - 19u Volwassenen: € 7,50 - Kinderen € 8,50 Kaarten bij de leiding Vr 28 februari, za 1 en zo 2 maart

Koekjeskaarting

Org. Gezinsbond Ledegem De Kring - Vr en za: 18u - zo: 10u - € 1,25 gezinsbond.ledegem@live.be

Jouw activiteit in deze kalender? Er is slechts 1 mogelijkheid om activiteiten in deze kalender te laten verschijnen: geef ze in op www.uitdatabank.be! Voor publicatie in het magazine van maart, moet alle info ten laatste op 10 februari ingegeven zijn. MEER INFO

Dienst communicatie - 056/894.874 communicatie@ledegem.be

19


Nuttige adressen

Nuttige contactgegevens

Gemeentebestuur Rollegemstraat 132, Ledegem 056/894.800 info@ledegem.be www.ledegem.be

Bibliotheek Rollegemstraat 218, Rollegem-Kapelle 056/894.880 bibliotheek@ledegem.be www.ledegem.be/bibliotheek

Lokale politie Rollegemstraat 132, Ledegem 056/50.67.82 wijkwerking@pzgrensleie.be www.pzgrensleie.be

Openingsuren: Maandag 10u-12u 14u-18u30 Woensdag 10u-12u 14u-18u30 Vrijdag 10u-12u 14u-18u30 Zaterdag 9u30-12u Zondag 9u30-12u

OCMW Rollegemstraat 130, Ledegem 056/894.800 ocmw@ledegem.be www.ledegem.be/ocmw

Dienstencentrum De Kring Hugo Verriestlaan 16, Ledegem 056/50.25.28 www.dekringledegem.be

PWA -kantoor Rollegemstraat 132, Ledegem 056/44.10.50 info@pwaledegem.be www.pwaledegem.be

Recyclagepark IVIO Roeselarestraat 1, Rollegem-Kapelle 056/50.66.47 www.ivio.be

Openingsuren: Maandag 9u-12u 13u30-19u Dinsdag 9u-12u Woensdag 9u-12u 13u30-16u30 Donderdag 9u-12u 13u30-16u30 Vrijdag 9u-12u

Colofon Redactieraad Geert Dessein Jason Bernard Eva Demeyer Isabel De Zaeytijd Johan Maes Eveline Vandenbogaerde Redactieadres Communicatiedienst Gemeentebestuur Ledegem Rollegemstraat 132 8880 Ledegem communicatie@ledegem.be Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein, schepen van communicatie Vormgeving en druk www.dejonckere.be

Openingsuren: Maandag: 14u -16u45 Dinsdag: 14u -18u45 Woensdag: 14u -17u45 Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 17u45 Zaterdag: 9u30 - 15u45

Hulpdiensten Algemeen noodnumer: 112 Politie: 101 Medische spoeddienst: 100 Brandweer (algemeen): 112 Brandweer (lokaal): 056/50.93.33 Rode Kruis Vlaanderen: 105 Wachtdiensten Huisartsen midden West-Vlaanderen: 051/24.50.50 (www.hamwvl.be) Tandarts: 0903/399.69 (www.tandarts.be) Apotheek: 0900/10.500 (www.apotheek.be) Andere Vlaamse Infolijn: 1700 De Lijn West-Vlaanderen: 059/56.52.11 De Watergroep (VMW): 02/238.96.99 Infrax - Infolijn: 078/35.30.20 - Storingslijn: 078/35.34.33 - Gasreuk 0800/60.888 - Defecte straatlampen: 0800/60.777

Contactgegevens schepencollege Burgemeester Bart Dochy

Schepen Geert Dessein

056/894.855 • 0477/76.20.50 burgemeester@ledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in het gemeentehuis (of op telefonische afspraak)

056/894.848 • 0476/26.35.08 geert.dessein@ledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in het gemeentehuis (of op telefonische afspraak)

Bevoegdheden: Bevolking • Burgerlijke stand • Politie- en hulpdiensten • Openbare werken • Leefmilieu • Waterbeleid Landbouw- en plattelandsbeleid

Bevoegdheden: Wonen • Patrimonium • Energie • ICT Communicatie • Onderwijs • Internationale samenwerking

Schepen Wally Corneillie

Schepen Bart Ryde

056/894.850 • 0495/59.43.93 wally.corneillie@ledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in het gemeentehuis (of op telefonische afspraak)

056/894.847 • 0472/98.06.27 bart.ryde@ledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in het gemeentehuis (of op telefonische afspraak)

Bevoegdheden: Financiën • Ruimtelijke ordening • Verkeer en mobiliteit • Kerkbesturen • Sport

Bevoegdheden: Personeel • Tewerkstelling • Cultuur Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking

Schepen Greta Vandeputte

Voorzitter OCMW Geert Wylin

056/894.849 • 0495/22.68.51 greta.vandeputte@ledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in het gemeentehuis (of op telefonische afspraak)

056/894.823 • 0477/65.14.03 geert.wylin@ocmwledegem.be Zitdag: op maandag van 18u tot 19u in De Wegwijzer (of op telefonische afspraak)

Bevoegdheden: Lokale economie • Senioren • Gezin • Jeugd Feestelijkheden

Bevoegdheden: Sociale zaken • Gezondheid en welzijn Andersvaliden • Gelijke kansen

Infomagazine februari 2014  

Maandelijks infomagazine van het gemeentebestuur Ledegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you