a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cambio autodeelproject van start in Laarne en Kalken

Verantwoordelijke uitgever: Andy De Cock I Dorpsstraat 2 I 9270 Laarne I Tweemaandelijks mededelingsblad I Afgiftekantoor: Hyper Masspost Center Gent

MAART- APRIL 2020

LAARNE INFORMEERT Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid


M Movieguide in het K L Kasteel van Laarne

movieguide in de hand verken je het kasteel van OVIEGUIDE IN HET ot boven: de salons, de keuken, de middeleeuwse dkelder, de gerechtszaal, de gevangenissen… Samen VAN AARNE ASTEEL stoor Jan Schatteman (gespeeld door Ivan Pecnik) en ouw Josyne (gespeeld door Heidi De Grauwe) duik t verleden van het kasteel. elkeverken kamer ontdek je van Met movieguide in de deInhand hand verken jehet hetkasteel kasteel van Met de de movieguide in je onder boven: de salons, de de keuken, keuken, de de middeleeuwse middeleeuwse der facet vantot die meeslepende geschiedenis. onder tot boven: de salons, voorraadkelder, de gerechtszaal, de gevangenissen… Samen voorraadkelder, dete gerechtszaal, de de gevangenissen… Samen weg kom je ook alles weten over HEKSEN van met pastoor (gespeeld door IvanPecnik) Pecnik)en en metwerden pastoor Jan Jan Schatteman (gespeeld door Ivan In 1607 hierSchatteman vijf vrouwen en één man poetsvrouw Josyne (gespeeld door Heidi De Grauwe) duik poetsvrouw Josyne (gespeeld door Heidi De Grauwe) duik van toverij en omgangvan met duivel. Ze werden je hetde kasteel. Inelke elke kamerontdek ontdekjeje je in in het het verleden verleden van het kasteel. In kamer kt en opgesloten in de kelders van het kasteel. Vier een ander facet van die meeslepende geschiedenis. een ander facet van die meeslepende geschiedenis. n stierven de vuurdood. Gaandeweg kom je je ook ook alles allesteteweten wetenover overdedeHEKSEN HEKSENvan van Gaandeweg kom

HEKSEN!

NIEUW !

Nieuw !

Laarne. In 1607 werden hier vijf vrouwen en één man

Laarne. In 1607 werden hier vijf vrouwen en één man onderdompelen in dezeenonthutsende historie. Laat je terugvoeren naar één van de donkerste beticht omgang met met de de duivel. duivel.Ze Zewerden werden beticht van van toverij toverij en omgang s uit onze geschiedenis. Wie waren deze HEKSEN? Hoe is het zo ver kunnen komen? opgepakt en in de de kelders vanvermeende hetkasteel. kasteel.Vier Vier opgepakt en opgesloten opgesloten in kelders van het aagt ervan aanhen hetstierven geweten van de pastoor? En welk geheim draagt Josyne met zich mee? de vuurdood. van hen stierven de vuurdood.

Laat je onderdompelen onderdompelen in in deze deze onthutsende onthutsende historie. historie. Laat Laat jejeterugvoeren terugvoerennaar naaréén éénvan vande dedonkerste donkerste Laat je episodes uit onze geschiedenis. Wie waren deze vermeende HEKSEN? Hoe is het zo ver kunnen komen? INGSUREN 2020 episodes uit onze geschiedenis. Wie waren deze vermeende HEKSEN? Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat knaagt er er aan aan het het geweten geweten van vande depastoor? pastoor?En Enwelk welkgeheim geheimdraagt draagtJosyne Josynemet metzich zich mee? Wat knaagt mee?

n 10 mei t.e.m. 18 oktober: elke zondag van 13u tot 17u. dens deOPaasvakantie (5-19/4): PENINGSUREN 2020 Openingsuren 2020 van zondag t.e.m. woensdag van 13u tot 17u. uli en augustus: zondag t.e.m. woensdag 17u. • Van 10 van mei t.e.m. 18 oktober: elke zondagvan van13u 13u tot tot 17u.

• Van 10 mei t.e.m. 18 oktober: elke zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. •• Tijdens TijdensdedePaasvakantie Paasvakantie (5-19/4): 17u. (5-19 april):van vanzondag zondagt.e.m. t.e.m. woensdag woensdag van van 13u 13.00totuur tot 17.00 uur. ANGSPRIJZEN •• InInjuli julienenaugustus: augustus:van van zondag t.e.m. woensdag 13uuur tot tot 17u. zondag t.e.m. woensdag vanvan 13.00 17.00 uur.

senen: 9 euro TToegangsprijzen OEGANGSPRIJZEN en en jongeren (6-18 jaar): 6 euro Volwassenen: euro en < 6 Volwassenen: jaar: gratis 99euro Kinderen en jongeren (6-18 jaar): 6 euro Nederlands – Frans – Engels Kinderen en jongeren (6-18 jaar): 6 euro

Kinderen < 6 jaar: gratis Kinderen < 6 jaar: gratis Talen: Nederlands – Frans – Engels Talen: Nederlands – Frans – Engels EPSBEZOEK MET MOVIEGUIDE

ROEPSBEZOEK MET MOVIEGUIDE roepen G tot 15 pers. Groepsbezoek met movieguide Voor groepen tot 15 op pers. g mogelijk, maar enkel reservatie en volgens Voordag groepen tot 15maar personen. Elke mogelijk, enkel op reservatie en volgens baarheid Elke dag mogelijk, maar enkel op reservatie en volgens p.p. beschikbaarheid beschikbaarheid - 9 euro p.p.

9 euro p.p. Groepen > 15 personen kunnen een rondleiding met gids reserveren. n > 15Groepen pers. kunnen eenkunnen rondleiding met gidsmet reserveren. MeerMeer infoinfo op op de de website. 15de pers. een rondleiding gids reserveren. website. Meer info>op website.

KKasteel ASTEEL VAN AARNE || E EKHOEKSTRAAT | 9270 9270 LAARNE |09 09230 23091 9155 EL VAN L AARNE | ELLaarne EKHOEKSTRAAT 5 | 927055|L AARNE | 09 |230 91 55 |55| | van Eekhoekstraat Laarne WWW . KASTEELVANLAARNE . BE | INFO @ KASTEELVANLAARNE . BE www.kasteelvanlaarne.be | info@kasteelvanlaarne.be KASTEELVANLAARNE .BE | INFO@KASTEELVANLAARNE .BE movieguideHEKSEN HEKSEN !! IS is EEN een REALISATIE realisatie van DDe E MOVIEGUIDE VAN Maverick MAVERICKICS ICS––Johan JOHANSchelfhout SCHELFHOUTen EN

VIEGUIDE HEKSEN ! IS EEN REALISATIE VAN MAVERICK ICS – JOHAN SCHELFHOUT EN werdGEREALISEERD gerealiseerd MET met DE de STEUN steun VAN van T Toerisme WERD OERISME Vlaanderen VLAANDEREN en EN de DE Nationale NATIONALELoterij. LOTERIJ GEREALISEERD MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN EN DE NATIONALE LOTERIJ

2


KASTEEL VAN LAARNE

2

VEILIGHEID

12

COLOFON

3 CULTUUR

14

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT

3

MILIEU

17

ADRESSEN EN OPENINGSUREN

4

ONDERWIJS

18

BURGERZAKEN

6 SPORT

19

GEZONDHEID

9

WONEN

21

BURGERPARTICIPATIE

10

BIBLIOTHEEK

24

MOBILITEIT

11

VERENIGINGSLEVEN

25

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 2020

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT DOKTERS van wacht Sinds 6 december 2019 kunnen alle inwoners van Laarne en Kalken, die dringende medische hulp nodig hebben tijdens het weekend of tijdens feestdagen, terecht bij de nieuwe HuisartsenWachtpost op het telefoonnummer 1733. Meer info op www.huisartsenwachtposten.be

APOTHEKERS van wacht Dagwacht van 9.00 uur - 22.00 uur: zie www.apotheek.be Nachtwacht van 22.00 uur - 9.00 uur: bel 03 369 79 99 (gratis).

TANDARTSEN via centraal nummer 0903 39 969

COÖRDINATIE & EINDREDACTIE

FOTO's

Andy De Cock, schepen van Communicatie

Alle foto’s: © Gemeente Laarne, tenzij anders vermeld. Foto’s jubilarissen: © Gemeente Laarne, fotograaf Paul Verbaere

REDACTIE Communicatiedienst - gemeentebestuur@laarne.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Andy De Cock, schepen van Communicatie

OVERNAME ARTIKELS

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeente- en OCMW-diensten

COLOFON

De wachtdienst werkt op zaterdag, zondag en feestdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.

mag mits bronvermelding

3


OPENINGSUREN

OPENINGSUREN 2020 GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - 09/365 46 00 - fax 09/366 29 70 - www.laarne.be Openingsuren: ma., di., woe., do. 9u-11u45 - di. 14u-18u45 - woe. 14u-16u45 - vrij. 9u-12u45 n Balie Ontvangst - balie@laarne.be - 09/365 46 00 n Vrije tijd & Jeugd Werkadres: Keistraat 5 te Laarne - Correspondentieadres: Dorpsstraat 2 te Laarne Jeugd, Speelplein - jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 11 Cultuur, Verenigingen - jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10 Feestelijkheden - feestelijkheden@laarne.be - 09 365 24 19 Toerisme - toerisme@laarne.be - 09 365 24 12 n Burger & Welzijn Burgerlijke Stand - burgerzaken@laarne.be - 09 365 46 01 Bevolking - burgerzaken@laarne.be - 09 365 46 01 n Grondgebiedszaken Openingsuren: elke voormiddag van 9u - 11u45 / dinsdagnamiddag van 16u - 18u45 / of op afspraak 09 365 46 10 Ruimtelijke Ordening - omgeving@laarne.be Mobiliteit - mobiliteit@laarne.be Openbare Werken - technische.dienst@laarne.be Milieu - milieu@laarne.be Wonen: woondienst@laarne.be n Interne Zaken & Communicatie Secretariaat - secretariaat@laarne.be - 09 365 46 24 Informatie, Communicatie, gemeentebestuur@laarne.be - 09 365 46 25 n Financiën Huisvuilzakken, stickers - rekendienst@laarne.be - 09 365 46 34 Wekelijkse markt - marktleider@laarne.be - 09 365 46 33 Personeelsdienst - personeelsdienst@laarne.be - 09 365 46 32 n Woon+ Woon+@laarne.be - 09 365 46 11

POLITIE n Wijkpost Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne – tel. 09 367 50 27 – fax 09 367 93 89 Openingsuren: maandag van 9u -11u45 / dinsdag van 14u -18u45/ woensdag van 14u – 16u45 /donderdag gesloten/ vrijdag van 9u – 12u45 n Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen: Zuiderdijk 2, 9230 Wetteren tel. 09 369 00 25 - fax 09 366 09 17 - mail: pz.wlw@police.belgium.eu

BIBLIOTHEEK n Hoofdbibliotheek Laarne Keistraat 5, 9270 Laarne - 09 368 13 95 - bibliotheek@laarne.be Alle dagen open, zonder personeelsondersteuning, van 10u-12u. Met personeelsondersteuning op maandag van 10u-12u, dinsdag van 15u-19u, woensdag 13u-17u, donderdag 15u-18u, vrijdag 15u-19u, zaterdag 10u-12u30. n Filiaal Kalken Koffiestraat 71, 9270 Kalken - 09 367 43 64 - bibliotheek@laarne.be maandag 16u-19u, woensdag 14u-17u, vrijdag 10u-12u, zaterdag 14u-16u

4


Leeweg 25, 9270 Laarne - 09 369 16 31 n Sportdienst - sportdienst@laarne.be - Openingsuren: elke weekdag: 9u-12u en 14u30-16u

GBS DE WINDWIJZER n Laarne - Schoolstraat 8, 9270 Laarne - 09 369 25 50 n Kalken - Kouterstraat 4, 9270 Kalken - 09 367 57 34

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM

info@gsdewindwijzer.be - www.gsdewindwijzer.be

CONTAINERPARK Veldmeersstraat, 9270 Laarne - 09 366 57 19 (klachten en info 052 25 18 35) Info/aanvragen groencontainer: 052 21 39 91 - Klachten/problemen restafval: Ombudsdienst VERKO: 0800 92 992

Openingsuren dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u30 en op zaterdag van 9u tot 14u40 • Zon- en feestdagen gesloten.

WIJK-WERKEN Je kan voor al uw aanvragen terecht bij wijk-werkbemiddelaar Mevr. Elke Aerts - Sociaal Huis, Nerenweg 3, 9270 Kalken. Telkens op dinsdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Contact: 0472 21 05 48 of elke.aerts@vdab.be.

OCMW Nerenweg 3, 9270 Laarne (Kalken) - 09 365 46 90 - fax 09 366 50 43 – www.ocmwlaarne.be n Algemene administratie 09 365 46 90 - Openingsuren: elke voormiddag: 9u-12u / namiddag: ma., wo. en do. 13u-16u30 - di. 13u-17u30 - vr. 13u-15u n Sociale dienst 09 365 46 90 - fax 09 366 50 43 - sociale.dienst@ocmwlaarne.be - Openingsuren: maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagvoormiddag: 9u-11u30, dinsdagnamiddag 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Maaltijdenbedeling en poetsdienst aan huis aanvragen via dienst voor mantel- en thuiszorg, tijdelijk adres: Colmanstraat 51, 09 368 22 69 of thuiszorg@ocmwlaarne.be n Dienst voor onthaalouders - 09 365 46 90 Zitdag: op dinsdag 9u30-11u30 en 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Initiatief buitenschoolse kinderopvang ’t Keikopje, Keistraat 3 te Laarne, 09/366 39 17 ’t Weiken, Kouterstraat 7 te Kalken, 09/367 00 36 Openingsuren: elke weekdag: 7u tot aanvang school en 15u30-18u30 - woe. 12u10-18u30 vakantie- en schoolvrije dagen 7u-18u30 zitdagen verantwoordelijke: IBO Laarne: di. 17u-18u30 - IBO Kalken: do. 17u-18u30 n Woonzorgcentrum “Hof ten Kouter” met kortverblijf en bejaardenwoningen Kouterstraat 1 te Kalken, 09 367 52 43 n Dagverzorgingscentrum “De Dagvlinder” Kouterstraat 1 te Kalken, 09 337 72 34 n Lokaal Dienstencentrum “ ‘t Binnenhof” ➜ Molenstraat 35a te Laarne, 09 368 22 69 Openingsuren cafetaria: elke dag 13u30-17u, gesloten op zaterdag en zondag

Tijdelijk verhuisd naar zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne

POLDER VAN BELHAM Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - tel 09 366 37 21 - mail: griffier@poldervanbelham.be Openingsuren: Dinsdagnamiddag van 15u tot 19u.

5


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020 We verwelkomen… Emma, dochtertje van Lynn De Lausnay en Dieter De Gelder Lou, zoontje van Fleur De Clercq en Glenn Van Rysselberghe Emilio, zoontje van Kimberly Bracke en Donovan Foriez Cleo, dochtertje van Annelies Van Rysselberghe en Pieter Vanhove Arthur, zoontje van Ilse Plaetinck en Robby T’Jampens

Veel geluk met jullie huwelijk… Céline Rongé en Nico De Wilde Annelore Sels en Kristof Verhelst Kristin Valkaert en Gerrit West Steffi Neels en Laurens Cooman Catherine Van den Bossche en Erik Wullaert

Zij gingen van ons heen 6

Roger De Smet, 81 jaar, echtgenoot van Simone Baele, Laarne Jenny Goossens, 87 jaar, weduwe van Leon Van Vlaenderen, Laarne Irma Vens, 91 jaar, weduwe van Achiel Vervaet, Kalken Lorenzo Bruynsteen, 45 jaar, partner van Nancy Bracke, Laarne Alfons Blervacq, 97 jaar, weduwnaar van Ivonne Lanckacker, Laarne Julien Van Nieuwenhuyse, 87 jaar, echtgenoot van Camilla Pieters, Kalken Willy Joliet, 81 jaar, echtgenoot van Magdalena De Ruyver, Laarne Maurice Claeys, 82 jaar, weduwnaar van Lisette Merckx, Kalken Jan Raman, 67 jaar, echtgenoot van Marleen de Smet, Laarne Antoinette De Jaegher, 76 jaar, echtgenote van Gilbert Cocquet, Kalken Cyriel Scheire, 85 jaar, weduwnaar van Anna De Blauwer, Laarne Yvonna De Fré, 96 jaar, echtgenote van Armand De Wandel, Kalken Zoë De Moor, 94 jaar, echtgenote van Jean-Pierre Braeckman, Laarne Sylvia De Jaeger, 88 jaar, echtgenote van Theophile Ingels, Laarne Desiderius Van Acker, 88 jaar, weduwnaar van Helene Ongenae, Laarne


DIAMANTEN BRUILOFT

Hilde Goossens en Marcel Lis

Henriette De Veirman en Andréas Van de Voorde

VIERGESLACHT

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020

De familie Van Rysselberghe – De Grootte vierde recent een viergeslacht.

Op de foto van links naar rechts : Annelies Van Rysselberghe, (°1986 - mama), Cleo Vanhove, (°2019), Anna De Grootte, (°1938 - overgrootmoeder) en Linda Ongena, (°1961, oma)

3-VOUDIG VIERGESLACHT

De familie Blancke – Fiers vierde onlangs een drievoudig viergeslacht: Overgrootmoeder is Fiers Francine, 78 jaar. Zij vormt de viergeslachten met - Blancke Linda, 56 jaar, Lefebure Jolien, 30 jaar en De Decker Amélie, 10 maanden. - Blancke Brenda, 52 jaar, Beirnaert Ellen, 28 jaar en De Nijs Isaura, 3 maanden + Beirnaert Elien, 24 jaar en Van Laere Noémie, 15 maanden jong.

7


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020 GAAT U BINNENKORT OP REIS EN HEEFT U EEN NIEUW RIJBEWIJS NODIG? VERMIJD FILES AAN HET LOKET EN KOM TIJDIG LANGS. Je hebt ongetwijfeld al gehoord over het nieuw Belgisch rijbewijs en de eventuele problemen die zich kunnen voordoen wanneer je met je voertuig in het buitenland rijdt. Het nieuw rijbewijs in de vorm van een bankkaartmodel is een pak betrouwbaarder dan de oudere versie en heeft bovendien een handiger formaat. Jammer genoeg circuleren er verschillende verhalen waardoor het moeilijk wordt om te weten wat nu wel en niet verplicht is. Belangrijk om weten is dat het papieren Belgisch rijbewijs wettelijk gezien nog steeds een geldig rijbewijs is op Belgisch grondgebied en dat je momenteel nog niet verplicht bent om een nieuw rijbewijs aan te vragen. In het geval van verlies/diefstal, beschadigd of onleesbaar document, verouderde foto of intrekking van je rijbewijs door buitenlandse autoriteiten ben je wel verplicht een nieuw rijbewijs aan te vragen. Steeds meer landen weigeren het papieren Belgisch rijbewijs als rechtsgeldig document en eisen een Belgisch rijbewijs bankkaartmodel. Er zijn bovendien steeds meer landen die hieraan sancties koppelen. Ook in eigen land zal je bij politiecontroles steeds vaker te horen krijgen dat het aan te raden is om de overstap te maken. In een aantal gevallen kan men zelfs een beperkte termijn opgelegd krijgen waarin men een nieuw rijbewijs moet aanvragen. Om dergelijke problemen te vermijden adviseren wij om zeker een nieuw rijbewijs aan te vragen als je de intentie hebt om met de wagen, mobilhome of motor in het buitenland te rijden. Het nieuw Belgisch rijbewijs is 10 jaar geldig en kost 25 euro. Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig en kost 20 euro. Breng zeker je huidige rijbewijs en een recente pasfoto mee voor de aanvraag. Bij vragen kan je ons bereiken op het nummer 09 365 46 01 of burgerzaken@laarne.be

REIZEN ZONDER ZORGEN MET DE JUISTE IDENTITEITSDOCUMENTEN Met de paasvakantie in het vooruitzicht plan je mogelijks een reisje naar het buitenland. Let er dan zeker op dat iedere reiziger over de nodige documenten beschikt om probleemloos te reizen. Het zou bijzonder jammer zijn dat de vakantie in het water valt omdat je niet of te laat over de nodige documenten beschikt. Wie met kinderen naar het buitenland reist, heeft een geldig kids-ID nodig. Vraag deze dus tijdig aan. De kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn en de procedure duurt maximaal een drietal weken. Je kan hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken, loket 1.

© Pixabay

• Voor reizen binnen de EU: indien je binnen de Europese Unie reist volstaat het doorgaans om enkel een identiteitskaart of kids-ID te bezitten die geldig is gedurende de volledige reis. Let er op dat dit niet voor alle landen van toepassing is en dat de eisen per land kunnen verschillen! Controleer dus zeker zelf welke documenten je nodig hebt voor je bestemming op www.diplomatie.be. Tot eind 2020 zijn deze voorwaarden nog van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk. • Voor verre reizen: voor reizen buiten de Europese Unie heb je meestal een internationale reispas en soms ook een bijkomend visum nodig. Een nieuwe reispas vereist een pasfoto die voldoet aan de strenge ICAO- normen: een neutrale gezichtsexpressie en gesloten mond (niet lachen, tanden mogen niet zichtbaar zijn). Je kan hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken, loket 3. Op onze website www.laarne.be kan je alle aanvraagprocedures, leveringstermijnen en prijzen terugvinden. Op www.diplomatie.be kan je per land nagaan of een identiteitskaart volstaat, een internationaal paspoort nodig is en wat de vereiste geldigheidstermijnen zijn. Informeer je ook bij je reisagent of touroperator. Zij beschikken over veel praktische ervaring en stellen soms bijkomende voorwaarden. Bij twijfel contacteer je best onze dienst Burgerzaken, 09 365 46 01 of via burgerzaken@laarne.be

8


WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG "Alle begin is moeilijk, zeker dat van het einde." Met deze allesomvattende woorden snijdt Kamagurka op de © Pixabay website van LEIF een zeer belangrijk thema aan waar jammer genoeg nog steeds een taboe rond heerst. LEIF staat voor LevensEindeInformatieForum en is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen en respect voor de wil van de patiënt. Ze doet dit aan de hand van een uitgebreide brochure waarin alle documenten inzake voorafgaande zorgplanning zijn gebundeld. Het doel is om het thema wilsbeschikking nog meer bespreekbaar te maken en de burger goed te informeren over de mogelijke stappen die hij zelf kan ondernemen.

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020 In de brochure vind je alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen met telkens een begeleidende pagina waaraan een invulformulier is gehecht. Je kan dus meteen de nodige documenten invullen en eventueel laten registreren bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. De wilsverklaringen waarvan sprake zijn de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring inzake euthanasie, de verklaring inzake wijze van teraardebestelling en de verklaring voor orgaandonatie. Bij de negatieve wilsverklaring is het belangrijk te weten dat dit een onomkeerbare toestand betreft (bv. dementie, hersenbloeding, hersentumor,…) waarbij men verklaart dat een behandeling of onderzoek geen levensverlengend doel mag hebben; ze mag uitsluitend het comfort dienen (bv. pijnbehandeling). De wilsverklaring inzake euthanasie bepaalt dat je zelf akkoord bent met het toedienen van euthanasie wanneer dit volgens de behandelende arts(en) gerechtvaardigd is. Deze wilsverklaring is slechts 5 jaar geldig en wordt je door de dienst burgerzaken vrijblijvend tijdig in herinnering gebracht. De verklaring inzake wijze van teraardebestelling regelt de keuze van uw uitvaart, de wijze van begraving of asverstrooiing en de locatie. Tot slot kan men in de verklaring voor orgaandonatie een verklaring van verzet of uitdrukkelijke toestemming laten registreren. Indien je je lichaam wenst te schenken aan de wetenschap vind je achteraan de brochure de contactgegevens van de universiteiten in België. Op de negatieve wilsverklaring na kunnen alle wilsverklaringen op de dienst burgerzaken worden geregistreerd. De negatieve wilsverklaring laat je na het invullen bij uw arts registreren. De brochures zijn sedert geruime tijd kosteloos te verkrijgen op de dienst burgerzaken. Voor alle vragen over de brochure of specifieke wilsverklaringen kan je terecht bij de dienst burgerzaken, 09 365 46 01 of via burgerzaken@laarne.be.

GEZONDHEID 2020 MAART 2020: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken. Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met: • www.myhealthviewer.be • www.mijngezondheid.be • www.cozo.be Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.  Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be 

Heb je vragen? Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts. in samenwerking met Logo Gezond+ vzw

9


BURGERPARTICIPATIE

BURGERPARTICIPATIE 2020 WIE BEDENKT NIEUWE NAAM VOOR INFOBLAD? Het infoblad, ‘da boekske’, de infokrant, … Dit zijn maar een paar namen die circuleren voor het gemeentelijke informatiemagazine Laarne Informeert. Voor een gemeente waar zoveel in gebeurt, best een beetje saai. Daarom roepen wij jullie hulp in bij het bedenken van een originele, toepasselijke naam voor ons tweemaandelijks magazine en de nieuwsbrief. Suggesties mogen worden gestuurd naar gemeentebestuur@laarne.be met als onderwerp: naam nieuw infoblad.

#MEERVROUWOPSTRAAT

Bedenk een NIEUWE NAAM voor het Infoblad

Radiomaakster Sofie Lemaire zal binnenkort te zien zijn op Canvas met het programma ‘Meer vrouw op straat’. Voor dat nieuwe programma lanceerde ze de oproep om meer vrouwen een plek te geven in het straatbeeld. Het Lokaal Bestuur Laarne zal, bij toekomstige projecten hiermee rekening houden. Welke vrouw verdient in Laarne een straatnaam of plein? Laat het ons weten via gemeentebestuur@laarne.be met als onderwerp: vrouwelijke straatnaam.

KLINK JE VOLGEND JAAR OOK MET ONS MEE? Terwijl de meeste nieuwjaarsrecepties inmiddels al achter de rug zijn, plannen wij alvast een bijzondere voor volgend jaar. Reserveer alvast de voormiddag van 3 januari 2021 voor de eerste gemeentelijke nieuwjaarsdrink te Laarne!

BURGERBEVRAGING GEMEENTE & STADSMONITOR BINNENKORT IN UW BRIEVENBUS? Is het leuk wonen in uw buurt? Kunt u veilig fietsen in uw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Hoe tevreden bent u over de voorzieningen en diensten in uw gemeente of stad? ... Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat u denkt over uw gemeente of stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Uw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijgt u met deze bevraging de kans om uw mening te geven over de thema’s die in uw gemeente of stad belangrijk zijn. Als u de vragenlijst volledig invult, maakt u kans op een geschenkbon van 12 euro. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kunt u vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kunt u nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

OPROEP BIJEENKOMST 65-JARIGEN Christine Buyle organiseert op zaterdag 10 oktober 2020 een feestelijke bijeenkomst voor alle 65-jarigen, met ontvangst op het gemeentehuis. Wie interesse heeft kan haar contacteren op chrissybuyle@hotmail.com – 0472 242 047

10


HERSTELLING FIETSPADEN EN ASFALT IN STEENTJESTRAAT EN LANGE MEIRE • De toplaag van de asfalt zal worden afgefreesd en hergoten tussen de Heirweg (N445) en het kruispunt met de Zevensterstraat. • Het westelijk fietspad in de Steentjestraat zal vanaf de N445 over een lengte van ongeveer 150 meter (tot aan huisnummer 119) worden uitgebroken en opnieuw worden gegoten in beton. • Het fietspad in de Lange Meire zal vanaf de kolk over een lengte van ± 300 meter (overgang Lange Meire/Steentjestraat) in beide richtingen worden uitgebroken en worden hergoten in beton.

MOBILITEIT

MOBILITEIT 2020 Deze werken worden in één fase uitgevoerd, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, vanaf maandag 24 februari 2020 en zullen vermoedelijk duren tot vrijdag 20 maart 2020. Gedurende de ganse periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de N445 en de Korte Meire. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn, behalve wanneer het asfalt wordt gegoten. De exacte datum hiervoor zal later meegedeeld worden. Ter hoogte van het benzinestation in de Lange Meire en ter hoogte van het wijkschooltje in de Steentjestraat zal een hindernis geplaatst worden zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Daar waar het fietspad wordt hersteld, zullen de bewoners gedurende de ganse periode niet met hun voertuig(en) op de oprit kunnen. De omleiding loopt in beide richtingen via de N445, Colmanstraat, Provinciebaan, Tramdreef, Laarnesteenweg en Meirhoekstraat.

WERKEN IN DE BROEKSTRAAT In overleg met de lokale besturen van Destelbergen, Laarne en Wetteren, is beslist om in de bocht in de Broekstraat, ter hoogte van huisnummer 20, de bermen te herstellen. Om de bermen te verstevigen zullen grasdallen geplaatst worden. Tijdens de werken, die van start gaan op 2 maart 2020 en vermoedelijk zullen duren tot en met 27 maart 2020, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de beide kruispunten Broekstraat / Wachteke. Om de hinder van doorgaand verkeer zoveel als mogelijk te beperken, worden volgende verkeersmaatregelen van kracht: • Vanaf het kruispunt Heusdensteenweg/Schoorstraat (grondgebied Wetteren) wordt een verbod voor +3,5 ton ingesteld, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Een voorsignalisatie wordt al geplaatst aan het bedrijventerrein Stookte; • Vanaf het kruispunt Schoorstraat/Broekstraat/Mellestraat wordt alle verkeer omgeleid via de Mellestraat. De Broekstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het verbod op voor +3,5 ton in de Mellestraat wordt tijdelijk opgeheven.

HERSTELLINGSWERKEN - KASTEELDREEF 4 WEKEN AFGESLOTEN VOOR ALLE VERKEER VANAF 6 APRIL 2020 In de Kasteeldreef worden drie verzakkingen van de gezaagde kasseien in de fietssuggestiestrook hersteld. De werken worden uitgevoerd in de week van 6 april en zullen vermoedelijk 1 week duren. Daarna dienen de herstelde stroken nog drie weken uit te harden. De Kasteeldreef zal van het kruispunt met de Hoogstraat tot aan het Kasteel afgesloten worden voor ALLE doorgaand verkeer in beide richtingen en dit gedurende vier weken. De omleiding loopt in beide richtingen via de Achterdreef en de Hoogstraat. Op maandag 4 mei 2020 zal de Kasteeldreef weer open worden gesteld voor alle verkeer.

11


MOBILITEIT

MOBILITEIT 2020 AUTODEELPROJECT CAMBIO VAN START Staat je (tweede) wagen te veel stil? Heb je soms kort of wat langer een (tweede) wagen nodig? Dan kan je in Laarne en Kalken vanaf nu autodelen. Voor meer info kan u terecht bij de dienst Mobiliteit 09 365 46 14 en op www.autodelen.net/waarom-autodelen. Waar vind je de Cambio-wagens en de oplaadpalen voor elektrische wagens? Begin dit jaar is de oplaadpaal voor elektrische wagens op de parking van zaal Skala, Colmanstraat 51, in dienst gesteld. Dit is, na de laadpalen in de Kerkwegel en Kalkendorp, een derde mogelijkheid om elektrische wagens op openbaar domein op te laden. Dit jaar worden nog twee extra laadpalen voorzien. Eén op de parking van het Sociaal Huis in de Nerenweg en één op de parking van de bibliotheek te Laarne in de Keistraat.

VEILIGHEID

Voorlopig staan de deelwagens van Cambio in de Kerkwegel en op de parking in Kalkendorp. Zodra de twee extra palen zijn geplaatst, vermoedelijk eind dit jaar, verhuizen de deelwagens naar respectievelijk de Keistraat en de Nerenweg.

VEILIGHEID 2020 VIND JIJ WACHTEN OOK NIET LEUK? Een klacht indienen of een aangifte doen kan sinds 3 februari 2020 ook op afspraak via: www.lokalepolitie.be/5438 Politiehuis Wetteren: 09 369 00 25 • Wijkpost Laarne: 09 367 50 27 • Wijkpost Wichelen: 052 42 67 42 Opgelet: Voor dringende interventies belt u steeds 101

AANGIFTE BEWAKINGSCAMERA'S Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe camerawet. Vroeger moesten de camera’s geregistreerd worden bij de privacycommissie. Die procedure wordt nu vervangen door een gratis registratie bij binnenlandse zaken via www.aangiftecamera.be. Het doel van de aangifte is om alle camera’s in kaart te brengen zodat de politie deze kan raadplegen om bijvoorbeeld daders van misdrijven op te sporen. De nieuwe camerawet is van toepassing op de camera’s die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Enige uitzondering zijn de natuurlijke personen die bewakingscamera’s plaatsen aan de binnenkant van zijn privéwoning, voor persoonlijke en huiselijke doeleinden. Wie nieuwe bewakingscamera’s installeert, moet de aangifte onmiddellijk doen bij de ingebruikname. Wie al camera’s had hangen voor de nieuwe wetgeving en reeds een aangifte had gedaan bij de privacycommissie heeft tijd tot 25 mei 2020 om een aangifte te doen via het nieuwe systeem. Wie zijn of haar camera’s niet registreert, riskeert een boete. Meer info op de website www.besafe.be. Bij vragen of problemen bij de aangifte kan je de helpdesk “camera” contacteren van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02 739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

12


EÉN KEUZEMENU VOOR DE TWEE NOODNUMMERS Op 11 februari voerde België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.

VEILIGHEID

VEILIGHEID 2020 Eén keuzemenu voor de twee noodnummers Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa). Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt. Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht met de bevoegde noodcentrale. In alle gevallen wordt u geholpen. Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn. Gebruiksvriendelijk Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om je efficiënter en sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige manier als de app 112 BE, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen ambulance, brandweer of politie voordat je een operator aan de lijn krijgt. Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu. Dit keuzemenu helpt bellers efficiënter en sneller omdat ze enerzijds in contact gebracht worden met de noodcentrale die ze nodig hebben, en anderzijds omdat er meer lijnen vrij blijven omdat operatoren in de noodcentrales zich niet moeten ontfermen over nodeloze oproepen of tijd moeten spenderen aan het doorschakelen van oproepen. Hoe werkt het menu? Sinds 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie: 1. Bel naar het noodnummer 112 of 101 2. Luister naar de boodschap: “Noodcentrale. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.” 3. Maak je keuze: 1 of 2 4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich: “Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2. Blijf aan de lijn. We verbinden u door.” 5. Blijf aan de lijn: een operator zal je oproep beantwoorden. Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Indien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoor je de boodschap in het Nederlands én het Frans. In de provincie Luik hoor je het keuzemenu in het Frans én het Duits. Meer info: www.112.be/nl/menu

13


CULTUUR

CULTUUR 2020 KOPPEN IN DE KEISTRAAT Lezingenreeks - Johan Op de Beeck De zonnekoning Donderdag 12 maart 2020 - 20.00 uur Lodewijk XIV (1638-1715) is de koning der koningen. Hij regeerde 72 jaar lang en maakte van Frankrijk de machtigste staat in Europa. Zijn leven was een wervelwind van intriges, minnaressen, oorlog voeren, mysteries en fenomenale kunst- en bouwprojecten. Johan Op de Beeck legt in deze lezing naar zijn gelijknamig boek de historische betekenis van de Zonnekoning uit. Johan Op de Beeck zit al 35 jaar in het mediavak. Hij was onder meer actief als ankerman van het VRT-journaal en hoofdredacteur van verschillende media in binnen- en buitenland. Vandaag is hij zelfstandig communicatieadviseur en auteur van een reeks succesvolle non-fictieboeken. Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - Laarne - 5 euro

© EvaOpdeBeeck

Lezingenreeks - Karolien Olaerts Gewoon gezond: eet volgens je buikgevoel Donderdag 23 april 2020 - 20.00 uur Vandaag overspoelen hippe diëten, powerfood en andere al dan niet vreemde eetpatronen de media. Maar zijn die wel allemaal zo gezond? Karolien Olaerts heeft vanuit haar wetenschappelijke achtergrond een nuchtere kijk op deze overload aan gezondheidsclaims die producten zichzelf vaak toeschrijven. Olaerts leert het publiek dat een keuken vol groenten en fruit al een grote stap in de juiste richting is. Karolien Olaerts is master in de biomedische wetenschappen en een foodie in hart en nieren. Ze wil mensen overtuigen dat echt eten blij maakt en kracht geeft. Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - Laarne - 5 euro

VOORSTELLINGEN

© Ellen van den Bouwhuysen

Familievoorstelling (2,5 - 5 jaar): Studio Gekko Tentman Zondag 8 maart 2020 - 15.00 uur ’s Nachts gaan de lichten uit. In het donker ben ik bang. Ik zie niks meer, voel me alleen en kruip dicht tegen knuffelbeer. Maar dan steekt Tentman zijn lampje aan en vertelt mij een nieuw avontuur. Kristof Francis van Studio Gekko is afkomstig uit Laarne en speelt dus een thuismatch. Hij heeft een passie voor theater, reizen en natuur die hij kwijt kan in zijn voorstellingen. GC De [2] Dorpen Zaal De Passant, Colmanstraat 51 - Kalken - 5 euro

© Studio Gekko

14


CULTUUR

CULTUUR 2020 Cabaret - Senne Guns Opus 3 Vrijdag 27 maart 2020 - 20.00 uur Opus 3 is het cabaret-debuut waarin Senne Guns kleine verhalen vertelt en grote dromen filosofeert, terwijl hij tussendoor de muziek en zichzelf fileert. De Goudvis wordt oud en kleine kinderen worden groot. Hoe deed Mozart dat in godsnaam, een requiem componeren en tegelijkertijd de wasmachine aansluiten terwijl Wolfgang Junior de kamer bijeen krijste? Deze voorstelling was goed voor een finaleplek en tweede plaats op het prestigieuze Leids Cabaretfestival 2019.  Muzikant Senne Guns lanceerde in 2011 zijn eerste soloalbum Hoera voor de Eleboe met De goudvis als bekendste nummer. Eind 2014 kwam De zon uit, een meer donker en melancholisch album. Daarna volgde de uitbundige EP Beter. GC De [2] Dorpen Zaal Melopee, Keistraat 5 - Laarne - 12 euro

© Lieven Dirckx

Tickets voor lezingen en voorstellingen www.laarne.be > Digitaal loket > Webshop Vrije Tijd > Inschrijvingen of bij de Dienst Vrije Tijd en Jeugd, Keistraat 5 te Laarne via 09 365 24 10 en jeugd.cultuur@laarne.be

OPROEP KUNSTWERK VOOR KASTEELDREEF Het Ast Fonteyne Genootschap vzw wil het Lokaal Bestuur Laarne een kunstwerk schenken met als thema ‘Het Woord’. Het kunstwerk krijgt een plaats in de Kasteeldreef, de unieke verbindingsweg tussen het Kasteel van Laarne en de Sint-Machariuskerk die tevens een belangrijke toeristische route is. Om dit kunstwerk vorm te geven, is er een tweeledige oproep. 1. Vormgeven van idee Ast Fonteyne Genootschap vzw De Raad van Bestuur van het genootschap heeft zelf een ontwerp in gedachten. Ze denkt aan een blok als tafel met daarrond vier blokken als zitplaatsen. Zowel op de tafel als op de zitblokken moeten citaten komen van wereldberoemde teksten in verschillende talen. Ook het genootschap als schenker moet vermeld worden. Het kunstwerk heeft dus niet alleen een artistieke insteek, maar dient als rustpunt voor wandelaars of fietsers in de lange dreef en heeft ook een educatieve functie. Het geheel moet uitgevoerd worden in steen. Een andere mogelijkheid is een ontwerp naar analogie met de Troon van Koning Nobel in het Catharinastraatje in Daknam, maar dan met lezenaar (passend bij het thema en de locatie).

"Ast Fonteyne" genootschap vzw Kasteeldreef 82 - 9270 Laarne

2. Vormgeven van een eigen ontwerp Kunstenaars mogen eveneens hun eigen ontwerp indienen. Ze dienen wel het thema ‘Het Woord’ te respecteren. Het ontwerp moet passen binnen het historisch kader van de Kasteeldreef en bij de andere beelden die reeds in de dorpskern staan (Leap of Faith van Sofie Muller, De Heks van Paul De Bont en Vidi van Kenny Cotman). Het kunstwerk is uit te voeren in duurzame materialen met vermelding van de schenker. 3. Indienen van het ontwerp Ontwerpen kunnen ingestuurd worden voor 15 april 2020 ter attentie van: Het Lokaal Bestuur Laarne - Dorpsstraat 2 - 9270 Laarne Kandidaturen bevatten een cv met referenties, een ontwerp en een visie. De richtprijs is 50.000 euro. Een professionele jury zal de ontwerpen beoordelen. Contact en info: Lokaal Bestuur Laarne Ast Fonteyne Genootschap vzw Stefanie Audenaert - Dienst Vrije Tijd en Jeugd Dr. Lucien De Cock - Voorzitter 09 365 24 12 Stefanie.audenaert@laarne.be luciendecock@telenet.be

15


CULTUUR

CULTUUR 2020 ERFGOEDDAG 2020 - THEMA: DE NACHT - ZATERDAG 25 APRIL 2020 Rondleiding in het kasteel Aan de vooravond van Erfgoeddag, op zaterdag 25 april, zet het Kasteel van Laarne zijn poort open van 17.00 tot 23.00 uur. Wil je meer te weten komen over het nachtleven in het kasteel?  Neem dan deel aan de nachtelijke rondleiding in het kasteel en luister naar de verhalen over oude slaapgewoonten, nachtdieren en heksen… Inschrijven is verplicht via www.laarne.be > Digitaal loket > webshop vrije tijd. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. Traject met scholen Historische Woonsteden en Tuinen van België vzw betrok opnieuw de Laarnse scholen. De leerlingen van de tweede graad basisonderwijs krijgen begin maart in het Kasteel van Laarne een plezierige en leerzame rondleiding. Aansluitend volgt een workshop, waarin de leerlingen werken aan een kunstproject. Daarnaast krijgen de leerlingen in de klas de taak om een filmpje, geluidsfragment, .. te maken, gebaseerd op de zaken die ze tijdens de rondleiding ontdekt hebben. De resultaten van het traject zijn tijdens de nachtelijke rondleiding te bezichtigen.

© R. Vereecke

Contact Kasteel van Laarne - Eekhoekstraat 5 - 9270 Laarne - 09 230 91 55 - info@kasteelvanlaarne.be - www.kasteelvanlaarne.be Dienst Vrije Tijd en Jeugd - Keistraat 5 - 9270 Laarne - 09 365 24 10 - Jeugd.cultuur@laarne.be

DERDE ARCHITECTUURPRIJS LAARNE In 2015 reikte het Lokaal Bestuur Laarne voor het eerst de Architectuurprijs uit. Hiermee beloonde het een bouwheer van een nieuwbouw- of renovatieproject met woonfunctie dat de voorbije jaren gerealiseerd is. Aan deze tweejaarlijkse prijs hangt een bedrag van 1250 euro vast, te besteden aan een duurzame aankoop. Na de edities van 2015 en 2017 volgt nu een oproep voor de Architectuurprijs 2019. De Architectuurprijs is een erkenning van het lokaal bestuur voor een woonproject waarvan het concept en de vormgeving een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van het landelijk karakter van de gemeente en/of een opwaardering betekent van het Laarnse erfgoed. Volgende woonprojecten komen in aanmerking: • Het project moet gebouwd zijn binnen de grenzen van de gemeente. • De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2014. • Het project was volledig afgewerkt op 31 december 2018. • De eerste ingebruikname van het residentieel gedeelte diende plaats te vinden vóór 31 december 2018. Kandidaturen Om de Architectuurprijs te kunnen winnen, kan je één of meerdere projecten indienen bij het Lokaal Bestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne. Uiterste datum van inzending is 15 april 2020. Kandidaturen zijn in te dienen op basis van een motivatiebrief, sjabloon en 2 sprekende foto’s in lage resolutie. Meer info en het sjabloon zijn te vinden via www.laarne.be/architectuurprijs2019. Beoordeling Een onafhankelijke en professionele jury beoordeelt de ingediende projecten. Bij het evalueren houden de juryleden rekening met één of meerdere van volgende criteria: architectuur, functionaliteit en beleving, duurzaamheid en de context. Info en contact: Voorwaarden, meer info en het sjabloon zijn te vinden via www.laarne.be/architectuurprijs2019. Er is een informatieflyer beschikbaar op het gemeentehuis en je kan ook terecht bij: Dienst Ruimtelijke Ordening Dorpsstraat 2 - 9270 Laarne - 09 365 46 16 - omgeving@laarne.be

16


STORM EN RUKWINDEN TUSSEN 9 EN 15 MAART 2019 ERKEND ALS ALGEMENE RAMP De Vlaamse Regering erkende de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als ramp. Wie stormschade heeft, kan tot 31 maart 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

MILIEU

MILIEU 2020 Hoe vraag je een financiële tegemoetkoming aan? • Dien je aanvraag bij voorkeur digitaal in via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Zo ben je zeker dat je aanvraag correct en volledig werd ingediend. • Bijkomende informatie: website: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds tel. Rampenfonds: 02 553 50 10 mail: rampenfonds@vlaanderen.be postadres: Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft, doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.                        Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor: • goederen die geen eenvoudig risico vormen; • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toe• goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name: stand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon - de niet-binnengehaalde oogsten; of een gelijkwaardige uitkering); - de levende veestapel buiten het gebouw; • openbare domeingoederen. - de bodem; - de teelten; - de bosaanplantingen;

GEÏNDEXEERDE TARIEVEN WATERFACTUUR VANAF 1 JANUARI 2020 Vanaf 1 januari 2020 hanteert De Watergroep een geïndexeerd tarief voor drinkwater. We geven u hieronder graag een overzicht van de wijzigingen voor huishoudelijke klanten. De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen: • de prijs voor de productie en de levering van drinkwater • de bijdrage voor afvoer • de bijdrage voor zuivering. Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2020 ongewijzigd. In de praktijk komt het vastrecht neer op: Soort vastrecht

Bedrag vastrecht, per wooneenheid, per jaar (excl. 6% BTW)

Korting op vastrecht, per gedomicilieerde (excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater

50 euro

10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer

30 euro

6 euro

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering

20 euro

4 euro

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van € 1,8364 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,6728 euro/m³ (excl. 6% btw).

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere verbruikers (geen grootverbruikers/heffingsplichtigen) als volgt is vastgelegd (tarieven excl. btw): • basistarief: 0,9977 euro/m³ • comforttarief: 1,9954 euro/m³. Het vlak tarief bedraagt 1,1304 euro/m³. Het maximale tarief voor de gemeentelijke bijdrage afvoer bij collectieve sanering is voor particuliere verbruikers (geen grootverbruikers/ heffingsplichtigen) begrensd tot volgende bedragen: • basistarief: 1,3968 euro/m³ • comforttarief: 2,7936 euro/m³. Het maximale vlak tarief bedraagt 1,5826 euro/m³. De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting van 80% en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd. Voor verdere informatie kan u terecht op www.dewatergroep.be/tarieven.

17


MILIEU

MILIEU 2020 HET (ZWERF)KATTENBELEID VAN LAARNE Zwerfkat gezien? Vaak worden (al dan niet zwangere) katten gedumpt of achtergelaten na verhuis. Deze zijn meestal niet gesteriliseerd en kunnen na amper een jaar voor zeer veel nakomelingen zorgen. Zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem. Dit levert niet alleen overlast op voor de omgeving, ook voor de dieren zelf is het leed groot. Zie je een zwerfkat in de buurt? Wacht niet a.u.b. - Contacteer de dienst Milieu op 09 365 46 18 of via milieu@laarne.be - Die verwittigt de vrijwilliger die dan langskomt met een kattenvangbak. - Gevangen katten worden naar een lokale dierenarts gebracht die de katten steriliseert/ castreert, ontvlooit, ontwormt en eventueel behandelt. - De behandelde kat wordt teruggezet op de vangplaats. De kat behoudt zo haar territorium dat anders wordt ingepalmd door andere zwerfkatten, maar kan zich niet meer vermenigvuldigen. Word zwerfkattenvrijwilliger! Sinds 2016 heeft de gemeente een zwerfkattenproject om het probleem in te dijken. Dit project wordt gedragen door M. De Wilde, die zich reeds jaren inzet voor zwerfkittens én -katten binnen onze gemeente. Hoe kan jij hierbij helpen? Word ook zwerfkatvrijwilliger! Je helpt in samenspraak met de melder ter plaatse een vangbak te plaatsen en brengt daarna de gevangen kat naar de dierenarts voor sterilisatie of castratie. Verplaatsingskosten worden vergoed door de gemeente.Vraag ons om meer info of meld je aan bij onze milieudienst! Laarne subsidieert de sterilisatie en castratie van huiskatten! Vanaf 1 april 2018 geldt in Vlaanderen een sterilisatieplicht: elke kat moet vóór de leeftijd van 5 maand gesteriliseerd of gecastreerd worden. Inwoners die hun huiskat willen laten steriliseren of castreren, krijgen al sinds 2016 een premie van 25 euro. Download het aanvraagformulier op onze website, ga langs bij een erkend dierenarts uit onze gemeente en dien nadien de ondertekende aanvraag in bij de milieudienst. Dit kan digitaal via milieu@laarne.be, bezorg het formulier via de onthaalbalie in het gemeentehuis of stuur het per post naar Dienst Milieu, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne. De subsidie is beperkt tot 1 kat per gezin en kan éénmaal om de 3 jaar aangevraagd worden.

ONDERWIJS

OPEN KLASDAG VBS SINT-DENIJS

18

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ASDAG WELKOM OP DE OPENKL SCHOOL! ERE LAG EN RUTE KLE IN DE IDDAG ORM WELKOM OP DE INFOVO AR! RJA LEE 1e VAN HET 0 ZATERDAG 25 APRIL 202 00u 12. VAN 10.00 TOT

een bruisende school waar alle kinderen welkom zijn een school waar kinderen kunnen groeien en leren een school waar kinderen talenten kunnen ontdekken en tonen een school waar leerlingen van de leerlingenraad meedenken en inspraak hebben een school waar alle ouders welkom zijn om samen te werken een school met zeer sterk oudercomité waarin iedereen kanparticiperen een school waar gewerkt wordt aan verbondenheid een katholieke dialoogschool een school waar kinderen leren samenspelen en samenwerken een school die streeft naar vernieuwing, actief en actueel is Benieuwd naar onze school? een school waar leerkrachten zorg bieden aan elk kind Breng een bezoek en neem zeker eens een kijkje op de schoolwebsite. Zijn er vragen omtrent inschrijven voor schooljaar 2020-2021? een enthousiast schoolteam Neem dan zeker contact op. een muzische en bewegingsgezinde school Kouterstraat 14 - 9270 Kalken een gezonde en veilige school een school waar toffe uitstappen gedaan worden 09 367 55 51 een school met een slaapklasje en aparte eetruimte voor peuters directie@sintdenijs.be een school met avondstudie en naschoolse activiteiten www.sintdenijs.be een school met Franse taalinitiatie vanaf 1e kleuterklas, Vrije basisschool 'Sint-Denijs' Kalken en formeel Frans vanaf het 4e leerjaar


SPORTDAG 50+ BSD SCHELDE-DURME OP DONDERDAG 30 APRIL 2020 IN SPORTHAL TER WALLEN (MERELBEKE) Doelgroep: Wanneer: Wat: Prijs: Meer info: Inschrijven:

Voor alle 50 plussers die een leuke, gezellige en sportieve dag willen beleven donderdag 30 april 2020 van 9.30 – 15.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur) aerobics, badminton, curve-bowls, fitheidsteam, zwemmen, fietsen, wandelen, tennis, schuttershoekje,… 8 euro voor een volledige dag, 4 euro voor een halve dag, 4,50 euro voor een lunchpakket en 9 euro voor een koude schotel de folder ( + inschrijvingsformulier) kan je terugvinden op www.laarne.be > vrije tijd > sport 50+ of is op de Sportdienst te verkrijgen ten laatste op 3 april op de Sportdienst

SORT

SPORT 2020

EEUWIG FIT 50+ / REEKS 2 Heb je de laatste jaren te veel stil gezeten? Ben je toe aan wat meer bewegen? Durf je de stap nog niet te zetten naar het echte sporten? Dan is het nieuwe initiatief EEUWIG FIT 50+ iets voor jou!! Tijdens de beweegmomenten van eeuwig fit 50+ staan de kwaaltjes die bij onze middelleeftijd opduiken centraal. Dit met oog op het zo lang mogelijk functioneel blijven, met zo weinig mogelijk klachten. Tijdens de beweegsessies zal de aandacht onder andere gaan naar: Bevorderen van het evenwicht en coördinatie, bevorderen van krachtontwikkeling (specifiek op bepaalde spiergroepen zoals de buik, billen,...) en verhogen van de lenigheid. Dit alles in de frisse buitenlucht, op een uitdagende en aangename manier waar FUN centraal staat! Waar: Sportcentrum Veldmeers Laarne Wanneer: Vrijdagen 6, 13, 20, 27 maart en 3 april van 14.00 tot 15.00 uur Kostprijs: 3 euro per keer Inschrijven: via de Sportdienst liefst voor 3 maart 2020 Bij goed weer gaat de activiteit buiten door

AVONTURENSPORTKAMP DURBUY 2020 Doelgroep: Wanneer: Wat: Prijs: Let op: Inschrijven:

Alle kinderen tussen geboortejaar 2004 - 2008 maandag 6 – vrijdag 10 juli Een sportieve week om nooit te vergeten met op het programma om hoogte- en touwenparcours, kajak, boogschieten, death ride, klettersteig,… 225 euro all-in Per gemeente kunnen er maar 6 deelnemers ingeschreven worden via het digitaal loket van de gemeente

KRIEBELDINGENS OP DONDERDAG 16 APRIL 2020 Plaats : Doelgroep: Wanneer : Organisatie: Wat: Prijs: Let op : Inschrijven:

Provinciaal domein Puyenbroeck Wachtebeke Alle kinderen tussen 10 (4de lj) en 16 jaar donderdag 16 april van 10.00 – 16.00 uur BSD Schelde-Durme – Activiteit in het programma van “Grabbelpas” van de jeugddienst Op het programma o.a. lasershooting, hoogtouwenparcours, obstakelparcours, skaten,… 10 euro (met inbegrip van busvervoer) De plaatsen op de bus zijn beperkt; via het digitaal loket van de gemeente vanaf 7 maart om 9.00 uur

19


SPORT

SPORT 2020 BUITENSPEELDAG OP WOENSDAG 22 APRIL 2020 - THEMA: FIETS Plaats: Voor wie: Wanneer: Wat: Prijs: LET OP: Inschrijven:

Sportcentrum Veldmeers Laarne kleuters en lagere schoolkinderen woensdag 22 april 2020 van 13.30 - 16.00 uur Allerlei activiteiten zoals springkastelen, sportactiviteiten, activiteiten van de jeugdbewegingen,… GRATIS ( met een leuk aandenken nadien) de jongere kinderen moeten op de buitenspeeldag begeleid worden door ouder / grootouder / … Enkel de activiteiten worden begeleid. Tussen de activiteiten door is er geen begeleiding voorzien! Liefst inschrijven via het digitaal loket van de gemeente Laarne. Deelnemen op de dag zelf kan ook nog.

OPROEP: Kom met de fiets naar de buitenspeeldag en ontvang een leuk gadget

RESERVATIES SPORTCENTRUM VELDMEERS SEIZOEN 2020-2021 Laarnse verenigingen of clubs die een vaste reservatie in het sportcentrum Veldmeers wensen tijdens het seizoen 2020 – 2021 (lopende van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021), dienen een reserveringsaanvraagformulier in te vullen en te bezorgen op de Sportdienst vóór 15 april 2020! LET WEL: Naast het aanvraagformulier Reservering Outdoor Sportcentrum Veldmeers werd er een NIEUW en tevens apart Aanvraagformulier Sporthal Laarne 3.0 ontworpen. Dit naar aanleiding van de nieuwe sportzalen die vermoedelijk begin september 2020 in gebruik zullen genomen worden. Deze aanvraagformulieren zijn louter richtinggevend en dus niet bepalend of er al dan niet gebruik zal kunnen gemaakt worden van de nieuwe en/of oude zalen. Alle aanvragen zullen in de loop van de maand april/mei behandeld worden door de Sportdienst, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen en/of de sportadviesraad. Laarnse erkende verenigingen die op heden, voor hun reguliere clubwerking, reeds dienen uit te wijken naar sporthallen buiten de gemeente én bovendien hiervoor reeds genieten van de tijdelijke infrastructuursubsidie, kunnen voorrang genieten bij de herinvulling van de zaalkalender. Ook de aanpassingen van het reglement van inwendige orde én het retributiereglement, zullen hieraan worden gekoppeld. De nieuwe sporthal 3.0. zal bestaan uit: - Een grote sportzaal (38 x 32 m), opdeelbaar a.d.h.v. één akoestische, ophijsbare scheidingswand in 2 deelzalen (E & F) met een vrije speelhoogte van 7 m, en waarbij elke deelzaal voorziet in volgende sport-/speelvelden

• • • •

1 basketbalveld (15m x 28m) 1 volleybalveld (9m x 18m) 1 tennisveld dubbel 4 badmintonvelden

De grote zaal zal ook beschikken over één centraal speelveld voor basketbal, één voor volleybal en één recreatief zaal-/minivoetbalveld (20 x 36 m) Daarnaast beschikt deze zaal ook over één tweedelige uitschuifbare zittribune (voor totaal ca. 144 zitplaatsen) én een toeschouwerspromenade op verdieping met ca. 50 vaste zitplaatsen - Eén dojo-zaal (14 x 14 m – met een vaste mattenvloer/tatami van 12 x 14 m) - Eén dans-/polyvalente zaal op verdieping (17m x 7 m)- ook opsplitsbaar in 2 deelzalen let wel: er is geen spiegelwand voorzien in deze zaal en de vloer bestaat uit een rubberen toplaag (ca. 2 mm) bovenop een betonlaag. Deze zaal/zalen kunnen - naast voor sportdoeleinden - ook gebruikt worden voor vergaderingen, sportklassen, opleidingen, e.d. U vindt de aanvraagformulieren, zowel voor de sporthal als voor het Outdoor Sportcentrum Veldmeers, op www.laarne.be. Ze zijn ook te verkrijgen bij de Sportdienst of via mail naar sportdienst@laarne.be.

20


WONEN 2020 WONEN

INFOSESSIE BRAND- EN DIEFSTALPREVENTIE TE LAARNE! Brand en diefstal maken nog altijd te veel slachtoffers. Jaarlijks zijn er zo’n 10 000 woninginbraken in Vlaanderen en het afgelopen jaar vielen er 53 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Hoe u brand en diefstal kunt voorkomen, leert u op deze infosessie. De diefstalpreventieadviseur vertelt u graag hoe u uw woning kunt beveiligen tegen inbraak, maar ook hoe u diefstal beter kunt voorkomen. Ook de fiscale voordelen voor wie investeert in inbraakpreventie komen aan bod. De brandpreventieadviseur vertelt u daarna in ongeveer een uurtje hoe u uw woning brandveiliger kunt maken. Hij wijst u op gevaarlijke en risicovolle gewoontes en geeft nuttige tips, bijvoorbeeld over waar u best een branddeken of rookmelder plaatst. Ook het risico op CO-vergiftiging zal ter sprake gebracht worden. Tijdens de infosessie worden twee rookmelders onder de aanwezigen verloot en zijn er folders over veiligheid en preventie te verkrijgen. Zaterdag 28 maart 2020 - Lokaal dienstencentrum in zaal Skala, Colmanstraat 51 te 9270 Laarne. Van 15.00 uur tot 17.30 uur (inclusief korte pauze). Voor alle inwoners van Laarne, Wetteren en Wichelen. Deelname is gratis, maar graag vooraf inschrijven via woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76.

C0 M97 Y0 K59

C35 M0 Y100 K26

C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y0 K70

HOE WIL JIJ IN DE TOEKOMST WONEN IN LAARNE? OOK JOUW MENING TELT! Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Mogelijkheden waar iedereen beter van wordt. Denk aan: - Vlotter verkeer - Meer groen in de straten - Beter sociaal contact met de buren Omdat heel wat inwoners nieuwsgierig zijn naar dat wonen van morgen, lanceert de Vlaamse overheid samen met het lokaal bestuur Laarne ‘Thuis in de Toekomst’. Via deze online woontest geef jij jouw gemeentebestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen zij, samen met jullie, plannen voor de toekomst maken. Het invullen van de woontest duurt maximaal tien minuten. De woontest zelf bestaat uit vijftien verschillende stellingen die je kan beantwoorden met enkele simpele muisklikken. Doorheen de test komen verscheidene thema’s aan bod zoals parkeren, contact met buurtbewoners, groene ruimte, openbaar vervoer, nabijheid van winkels etc. Op het einde van de test krijg je bovendien ook een overzicht van jouw resultaten. Op basis van jouw antwoorden, tonen we hoe jouw omgeving er in de toekomst zou kunnen gaan uitzien. Je kan aan de hand van illustraties de huidige situatie vergelijken met een mogelijke toekomstige invulling van de ruimte. Bovendien krijg je ook al een aantal voorbeelden van lopende projecten in Vlaanderen. Op die manier krijg je al een klein voorproefje van het wonen van morgen. Ook nieuwsgierig? Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be Wie graag op de hoogte blijft van het project ‘Thuis in de Toekomst’ of samen met het lokaal bestuur Laarne wil verder werken aan initiatieven rond wonen en omgeving kan aan het einde van de woontest zijn/haar contactgegevens meegeven. Doe de test, deel ze en spoor ook je vrienden, familie en buren aan om hun woonwensen te ontdekken! Meer informatie over de woontest? Woondienst (Els of Laëtitia) - Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne - 09 365 46 10 - woondienst@laarne.be

21


WONEN

WONEN 2020 GROEPSAANKOOP ZONNENPANELEN - OOK IN LAARNE! Energiehuis vzw BEA organiseert samen met onze gemeente voor een 6de keer een groepsaankoop zonnepanelen. Zonnepanelen waren nooit goedkoper dan nu. Voor 4 500 euro (*) (incl. 6% btw voor een bestaande woning) heb je een kwalitatieve installatie die je volledig jaarlijks elektriciteitsverbruik voor de volgende 30 jaar dekt. Zonnepanelen verdienen zich vandaag dan ook al terug in 5 à 6 jaar. Wie voor eind 2020 een installatie op het dak legt, kan nog gedurende 15 j gebruik maken van het systeem van de terugdraaiende teller. Door samen aan te kopen ligt de prijs een heel stuk lager en zal er toch een uitstekende kwaliteit worden geboden. Uniek in dit aanbod is bovendien dat de omvormer van de installatie batterij-compatibel is. Dat wil zeggen dat je zonder bijkomende kosten je installatie kan uitbreiden met batterijopslag, nu of later. Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen of kom voor de gemeentes Laarne Wetteren en Wichelen naar de infosessie op: Dinsdag 14 april 2020: Jeugd en cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 te Wichelen Deuren open om 19.00 uur – start infosessie 19.30 uur Deze infosessie is gratis maar inschrijven verplicht via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen/infosessies/ Wij zorgen ter plaatse voor een drankje en een hapje. Kan je niet aanwezig zijn? Op de site www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen vind je de infosessies in andere deelnemende gemeenten. (*) dit is de kostprijs in de groepsaankoop voor een gemiddelde installatie van 4 kWp op een bestaande woning, goed voor de productie van het gemiddeld Vlaams elektriciteitsverbruik per gezin per jaar.

9DE GROEPSAANKOOP 100% BELGISCHE GROENE STROOM EN AARDGAS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN IS EEN GROOT SUCCES Energiefactuur van Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 477 euro goedkoper De veiling van de groepsaankoop Belgische groene stroom en aardgas telde een groot aantal geïnteresseerden, zo’n 47.000. Tijdens de veiling van de Provincie Oost- Vlaanderen op 4 februari brachten energieleveranciers: Vlaamse Energieleverancier en ENGIE Electrabel het beste bod uit. De Vlaamse Energieleverancier biedt zelfs lokale Vlaams groene stroom aan. Resultaten van de veiling Op dinsdag 4 februari vond de veiling plaats: • Voor de combinatie elektriciteit en aardgas bood Vlaamse Energieleverancier voor gezinnen de laagste prijs. Gemiddeld 477 EUR voordeliger dan gelijke producten van de vijf grotere leveranciers*. • Voor alleen elektriciteit zijn de gezinnen gemiddeld 265 EUR* voordeliger uit bij ENGIE Electrabel. • Bij de veiling voor bedrijven bood ENGIE Electrabel gemiddeld 672 EUR* goedkoper voor de combinatie van elektriciteit en aardgas en 370 EUR* lager voor alleen elektriciteit. Voor deze groepsaankoop schreven ruim 1 600 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in. Hoe overstappen? De deelnemers mogen ten laatste op 15 maart 2020 hun persoonlijk aanbod verwachten hetzij via mail, hetzij via brief) en kunnen dan tot en met 5 april 2020 beslissen of ze dat aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor een probleemloze overstap naar de nieuwe leverancier. Wie inschreef via de gemeentelijke woondienst dient opnieuw een afspraak te maken met Els of Laëtitia via 09 365 46 10 om de overstap te regelen. Was je te laat om in te schrijven voor deze groepsaankoop ? Je kan alsnog meedoen! Tot en met uiterlijk 5 april 2020 via: www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of gratis nummer 0800 76 101.

22


LAARNE RENOVEERT! EN CENTRUM KALKEN NEEMT HET VOORTOUW! Het lokaal bestuur zet samen met Energiehuis BEA en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen in op duurzame renovatie van onze woningen. In april start een eerste wijkrenovatieproject in Centrum Kalken.

WONEN

WONEN 2020 Waarom is renoveren zo belangrijk? Onze woningen zijn een belangrijke oorzaak van de te hoge CO2-uitstoot in onze gemeente. De meeste woningen zijn al wat ouder en daardoor erg energieverslindend. Het tempo waarmee we onze woningen renoveren is op dit moment nog veel te laag om de klimaatneutrale doelstelling in het kader van het burgemeestersconvenant te halen. Een goed gerenoveerde woning is echter niet alleen goed voor het milieu, ze biedt je ook meer warmte in de winter, houdt je koel in de zomer, én levert je bovendien een fikse besparing op. Daarbij komt nog dat je woning in waarde toeneemt! Centrum Kalken bijt de spits af! De inwoners van Kalken nodigen we als eerste uit om aan dit project deel te nemen. Wie deelneemt krijgt een gratis renovatieadvies aan huis door een onafhankelijk adviseur van het provinciaal Steunpunt voor Duurzaam Wonen en Bouwen, waarbij alle maatregelen worden geduid om jouw woning energiezuinig en klimaatgezond te maken. Je ontvangt een uitgebreid verslag met een persoonlijk stappenplan voor alle noodzakelijke ingrepen, een indicatie van de kostprijs en een overzicht van de premies die je kan ontvangen. Wie daarop aan de slag gaat kan gratis beroep doen op een erkend BENOvatiebegeleider van Energiehuis BEA, die voor jou de offertes opvraagt, op zoek gaat naar een geschikte aannemer en je gedurende de werken met onafhankelijk advies bijstaat tot aan de oplevering. ‘Laarne renoveert!’ nog tot 2023! Samen met alle inwoners willen we van Laarne een duurzame én aangename gemeente maken om te wonen en te leven. Het project in Kalken vormt slechts een begin. De komende jaren komen nog meer wijken in Laarne aan de beurt. Deelnemen of meer weten? Kom dan zeker langs op de infomarkt op dinsdag 28 april aanstaande. Tussen 18 en 21u kan je er terecht met al jouw renovatievragen. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en Energiehuis BEA helpen je graag verder. Om 19h start een infosessie waarin je allerlei tips en tricks aangereikt krijgt om van jou renovatie een succes te maken. Zeker ook interessant voor doe-het-zelvers! Infosessie en markt duurzame wijkrenovaties : Datum: dinsdag 28 april 2020 Tijdstip: van 18u tot 19u en van 20u tot 21u is de markt duurzame wijkrenovaties vrij toegankelijk van 19u tot 20u is er een infosessie rond het opzet van het project Kostprijs: gratis voor zowel markt als infosessie. Doch voor de infosessie dien je verplicht in te schrijven via woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76 Meer informatie over het project? Woondienst (Els of Laëtitia) Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne – 09 365 46 10 – woondienst@laarne.be Woonplus (Delitsia) woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76 Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen – 09 267 75 24 – www.bouwwijs.be Energiehuis BEA Werf 9 te 9300 Aalst – 0800 930 30 – info@vzwbea.be Opgelet: woon je niet in het centrum van Kalken maar heb je wel interesse, aarzel dan zeker ook niet om je in te schrijven voor de infosessie of kom vrijblijvend langs tijdens de infomarkt!

23


BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK 2020 BIB EXOTIQUE Voorleesnamiddag (+5): Inge Umans Vertellingen met magisch theater Woensdag 4 maart 2020 – 14.30u tot 15.30u Het is een tikkeltje speciale voorleesnamiddag in maart in de bib van Laarne! Rasvertelster Inge Umans leest kleine en grote wereldverhalen voor, met een vleugje magie. Ze gebruikt daarbij een kamishibai, een Japans verteltheater waarin ze tekeningen plaatst die telkens een scène uit het verhaal in beeld brengen.

Voorleesnamiddag (-5): Inge Umans Woensdag 4 maart 2020 – 14.30u tot 15u Gelijktijdig aan de vertelling is ook voor kinderen jonger dan 5 een voorleesmoment ingericht. Aansluitend bij het thema van de jeugdboekenmaand KUNST, vertelt Annie aan kleuters het verhaal van Eefje Donkerblauw. Let wel: voor deze keer gaat er in de bib van Kalken GEEN voorleesmoment voor. Beide voorleesmomenten zijn gratis, bij voorkeur inschrijven, maar gewoon langskomen kan ook Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 – Laarne

JEUGDBOEKENMAAND: LANCERING BIEBLO In maart vindt traditioneel de Jeugdboekenmaand plaats. Thema dit jaar is KUNST. De schoolgaande kinderen van het vijfde en zesde leerjaar worden getrakteerd op een spannend spel in de bibliotheek. Maar er is meer: tijdens de Jeugdboekenmaand lanceert de Bibliotheek Laarne Bieblo. Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden in de rekken: al die keuze! Bieblo helpt een handje en laat 6- tot 11-jarigen spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun interesses. Kinderen zien (op een pc of tablet) een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem maar op. Swipen ze rechts, dan is het hun ding, swipen ze links, dan niet. Op het einde krijgen ze een digitale etalage met acht covers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in de bib en sluiten aan bij hun interesses en leeftijd. Bieblo is een fijne ondersteuning voor kinderen (en hun leerkrachten) in de zoektocht naar een geschikt boek. Het brengt de lezer bij het juiste boek en zal zo meer leesplezier brengen. Deze digitale toepassing is vanaf maart permanent beschikbaar in de bibliotheek van Laarne en het filiaal van Kalken.

DANKWOORD LOLA4Life2 In het kader van de Warmste Week zamelde het LoLa4life2.project 40.561 euro in ten voordele van twee goede doelen: OIGO en het Kinderkankerfonds. Bezieler van het project Danny Clincke wenst iedereen te bedanken: “Onze gemeente is enorm gul geweest in zowel de financiële steun, als de geleverde inspanningen. Ik zou dan ook iedereen willen danken die ons op gelijk welke manier geholpen en gesteund heeft. Van de Koning Boudewijnstichting kreeg ik mee dat dit het grootste particuliere project was in het kader van de Warmste Week. Laarne, een kleine gemeente met een GROOT HART! Nogmaals iedereen van harte dank!”

24


Uw activiteiten kan u in de Uit in Laarne-kalender plaatsen via www.uitdatabank.be. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord en je bent vertrokken.

maart

Hulp nodig? Contacteer de Dienst Vrije Tijd & Jeugd op 09 365 24 10 of 11 of via mail op jeugd.cultuur@laarne.be. Zij helpen u graag verder. Hieronder de activiteitenkalender voor maart-april 2020. Vergeet niet dat er een deadline is. Voor volgend infoblad van mei-juni 2020 is dit 10 april 2020. Geef dus vóór 10 april uw activiteiten in!

VERENIGINGSLEVEN

VERENIGINGSLEVEN 2020 1 - 6 - 7 maart Toneelgroep Kattenheye Laarne - Kuren

Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne - Contact en info: www.kattenheye.be

04

Dienstencentrum 't Binnenhof: Yoga@fter work - Gratis kennismakingsles Lesgever Filip Coppens vindt het belangrijk dat yoga toegankelijk is voor iedereen, dus niet enkel voor jonge en lenige mensen, zodat iedereen kan ervaren wat yoga voor hem/haar kan betekenen. Voor velen betekent yoga dat hun lichaam weer soepeler en flexibeler wordt. Maar yoga is veel meer dan dat. Yoga zorgt ervoor dat je meer en meer in contact komt met jezelf waardoor je jouw innerlijke rust vindt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je lichaam langzaamaan meegroeit en dat de verschillende houdingen worden opgebouwd rekening houdende met wat jouw lichaam op dat moment aankan. Het is dus aan te raden om net dat type yoga te vinden dat bij jou past en op regelmatige basis lessen te volgen. Nodig: losse kledij, fitness-/ yogamatje (of handdoek voor kennismakingsles). De lessen starten op woensdag 11 maart, instappen altijd mogelijk. Via 10-beurtenkaart 50 euro of 7 euro/ les. Dienstencentrum ‘t Binnenhof, Colmanstraat 51 te Laarne – 20.00 uur. Contact info en inschrijven (ook voor kennismakingsles): Mail naar Filip Coppens via fcoppens@skynet.be.

Bib Exotique Speciale voorleesnamiddag in Bibliotheek Laarne voor alle kinderen vanaf 5 jaar. 14.30 – 15.30 uur - bibliotheek@laarne.be - 09 368 13 95

06

Arte Amanti - Chamber Music Festival - Laarne St-Machariuskerk te Laarne van 20.00 tot 23.00 uur – 15 euro / 60+ en -18: 12 euro / gezin: 30 euro. Contact, info en reserveringen: William Govaert: 0499 71 32 23 - william.govaert@telenet.be of 09/365 24 10 - jeugd.cultuur@laarne.be

08

Familievoorstelling (2,5 - 5 jaar ) - Studio Gekko: Tentman zaal De Passant, Colmanstraat 51 te Laarne – 15.00 uur - 5 euro - inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd. Contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10

11

CM - Lezing 'Hoe ons immuunsysteem versterken' Spreker: Dr. Ir. De Maerteleire, lid van de Hoge gezondheidsraad van België en hoofd van het Stadslaboratorium van Gent. Info en inschrijven: www.cm.be/agenda - laarne.waasendender@cm.be – 03/760 38 11 of in een CM-kantoor. Zaal Melopee, Keistraat 5 te Laarne - 20.00 uur Gratis voor leden CM / niet-leden 5 euro.

12

Lezing - Johan Op de Beeck: De Zonnekoning Bibliotheek, Keistraat 5 te Laarne – 20.00 uur - 5 euro - inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd. Contact en info: jeugd.cultuur@ laarne.be – 09/365 24 10

13

Infoavond nieuwe leiding Speelplein Bokal vzw Speelplein Bokal is op zoek naar enthousiaste jongeren, geboren in 2004 of vroeger, om het animatorenteam te versterken. Lokalen Chiro Den Averaan, Kerkakker 1 te Kalken – 19.00 uur – Contact en info: via de Facebookpagina van Speelplein Bokal of mail naar bokalken@hotmail.com

16

Samenkomst leesgroep Okra & Davidsfonds Laarne - PAULA van Isabel Allende Polyvalente zaal, Keistraat 5 te Laarne - 14.00 uur - contact en info: 09 369 78 80

20

2de winterbarbecue Unkerzakbikers t.v.v. het goede doel. (1000km Kom op tegen Kanker) Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne - 18.30 tot 21.00 uur - 20 euro / kinderen: 12 euro Contact, info en reserveringen: 0496 79 48 79 - filipvanmalderen@hotmail.com - www.bloggen.be/unkerzakbikers

22

VBS St.-Macharius: Sprookjesontbijt aan huis Geniet samen met de hele familie van een sprookjesontbijt en steun tegelijkertijd de school en haar leerlingen voor de aankoop van speeltuigen om de speelplaatsen op te vrolijken. Surf voor 11 maart naar www.vrijebasisschoollaarne.be/ontbijt/ voor verdere informatie en bestellingen. 10 euro / kinderpakket: 6 euro / Luxe Brunchpakket: 18 euro contact en info: www.vrijebasisschoollaarne.be/ontbijt/ - ontbijtmandenvbl@gmail.com - 09 369 30 23 - 0473 969 033

27

Cabaret - Senne Guns: Opus 3 Zaal Melopee, Keistraat 5 te Laarne - 20.00 uur - 12 euro - inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd. Contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be – 09/365 24 10

28 - 29 maart Unkerzakbikers: 3de fietstocht en 2de wandeltocht t.v.v. het goede doel. (1000km Kom op tegen Kanker)

30

Fietstocht (25km, 50km 75km) richting Steenhuize-Wijnhuize en wandeltocht (6km, 9km, 10km, 16km, 19km, 25km en 30km) doorheen het prachtige natuurgebied de Kalkense Meersen. Uitgepijld parcours en ruime bevoorrading. Fijne attentie voor elke deelnemer. Parking café De Schorpioen, Heirweg 8 te Laarne (Kalken) - 5 euro. Contact en info: filipvanmalderen@hotmail.com – 0496/794879 - www.bloggen.be/unkerzakbikers • zaterdag 28 maart 2020 van 8.00 tot 13.00 uur • zondag 29 maart 2020 van 7.30 tot 10.00 uur

DC ’t Binnenhof: Ouder worden, maar wat komt er bij kijken? Ziektebeelden van A tot Z Bij het ouder worden, komen verschillende ziektes of aandoeningen in beeld: Alzheimer, dementie, diabetes, ... Wat houden ze in? Wat zijn de pathologie, de oorzaken en oplossingen?  Contact, info en inschrijvingen (tot uiterlijk 20 maart 2020): 09/368 22 69 - dienstencentrum@ocmwlaarne.be DC ’t Binnenhof - Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne – 14.00 uur - gratis.

25


VERENIGINGSLEVEN

VERENIGINGSLEVEN 2020 april ACTIES RODE KRUIS IN APRIL 1 en 6 april 2020 Rode Kruis Laarne Bloedinzameling Zaal Melopee, Keistraat 5 te Laarne telkens van 17.00 tot 19.30 uur. Breng zeker je identiteitskaart mee! Contact en info: bloed@rodekruis.be – www.rodekruis.be/laarne

23 april tot 7 mei 2020

Rode Kruis-Vlaanderen - Stickerverkoop Vrijwilligers van de lokale Rode Kruisafdelingen verkopen op diverse plaatsen in Laarne en Kalken stickers voor 5 euro. De lokale werkingen financieren hiermee de uitleendienst voor mensen met een tijdelijke mobiliteitsbeperking - de aankoop van didactisch materiaal - de hulpdienst - de eerste hulpopleidingen - de lokale bloedinzamelingen - de sociale dienstverlening in eigen gemeente - de ondersteuning van internationale hulpprojecten in ramp- en oorlogsgebieden. Contact en info: pr@laarne.rodekruis.be - pr@kalken.rodekruis.be

Krukken, een looprek, een rollator of een rolstoel nodig? Voor hulpmiddelen kan je terecht bij de uitleendiensten van Rode Kruis Laarne en Kalken • Laarne Sarah Bollaert - Heirweg 98 te Laarne van 09u00 - 12u00 en van 13u30 - 17u00 Heb je dringend krukken nodig? Geen paniek: ook 's avonds en in het weekend - steeds na telefonische afspraak via 0472 66 31 72. Mailen kan naar: socialehulpverlening@laarne.rodekruis.be - sarah.bollaert@vrijwilliger.rodekruis.be • Kalken Oswald en Godelieve Drieghe – Bracke Heb je dringend krukken nodig? Geen paniek: ook 's avonds en in het weekend - steeds na telefonische afspraak via 09 367 63 25 Mailen kan naar: godelievebracke@telenet.be

24 en 28 april 2020

Rode Kruis Kalken Bloedinzameling Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne (Kalken) telkens van 17.00 uur tot 19.30 uur. Breng zeker je identiteitskaart mee! Contact en info: bloed@rodekruis.be – www.rodekruis.be/kalken

01

Diginamiddag Vandaag zijn computers, tablets, programmeren, … niet meer weg te denken. Spelenderwijs die digitale wereld verkennen, is de beste manier om iets bij te leren. Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 te Laarne - 14.00 uur - gratis - inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd. Contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10

12

FEMMA en KWB - PAASVIERING 8.00 uur: Eucharistieviering Kerk Kalken verzorgd door FEMMA en KWB 9.00 uur: uitgebreid ontbijtbuffet in Basisschool ‘De Zonnebloem’, Nerenweg Volwassenen: 9 euro / Kinderen tot 12 jaar: 4 euro / Kinderen minder dan 6 jaar : gratis. Inschrijven kan tot en met 9 april 2020 bij Chris Bambust: 09 367 55 25, Dirk De Wilde: 09/367 62 38 Luc Cackebeke: 09 367 51 43, Guido De Meyer: 09/367 59 99 Hubert Roels: tel. 09 367 51 35, Andre De Rycke: 09/367 65 55

20

VZW Ademkracht - Yoga - Gratis proefles Yoga met een focus op lichaamsoefeningen, een mix van inspanning en ontspanning, met aandacht voor de ademhaling. Je werkt steeds op je eigen niveau en tempo. De les bestaat uit: (dynamische) opwarming, flow (vloeiende opeenvolging van houdingen), cooldown en ontspanning. Gelieve voor geplande gratis proeflessen vooraf in te schrijven! Lentereeks: 27/04/20 tot en met 29/06/20 (geen les op 1 juni) = 9 lessen. 5 euro/les bij inschrijving voor hele reeks. Zaal Skala, Colmanstraat 51 – 9.45 tot 10.45 – info en contact: www.ademkrachtvzw.be

VZW Ademkracht: Start reeks 2: Pilates & Poweryoga en Mindful Yoga Zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne (Kalken). Alle info over prijzen en lessenreeksen via www.ademkrachtvzw.be

25 ERFGOEDDAG 2020 - Thema : De Nacht tussen 17.00 en 23.00: nachtelijke rondleidingen in Kasteel van Laarne. Opgelet reservatie is VERPLICHT via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd.

26


Zit jij ook met vragen ? Kevin (18 j.) vraagt zich af of hij nu te veel zit te gamen en of XTC wel echt gevaarlijk is? Wesley ( 15 j.) moet van z’n ma langs komen nadat ze hem betrapte met een joint. Kelly ( 50 j.) drinkt dagelijks en te veel, ze zoekt een passende behandeling om te ontwennen. Geoffrey (22 j.) gebruikt wekelijks partydrugs en werd door een politieagent doorgestuurd. Jeanine is als oma bezorgd om het druggebruik van haar kleinkind en de reacties van haar familie daarop.

Met al je vragen en problemen betreffende alcohol en drugs … of gamen en gokken, kan je terecht bij DRUGPUNT Wetteren-Wichelen-Laarne. Wij bieden info en advies, een korte begeleiding van enkele gesprekken of zoeken samen naar verdere hulp. Ook voor het opzetten van een preventiecampagne of een drugbeleid kan je bij ons terecht. Onze begeleiding is gratis en vertrouwelijk. Contacteer ons op 0473 65 65 95 of via wwl@drugpunt.be, dan maken we een afspraak. Dit kan in het sociaal huis (of een andere gespreksruimte) in Wetteren, Wichelen of Laarne. Christophe Vanhuyse en Kristel Mathy Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne

www.drugpunt.be – www.dekiem.be


Het WOONZORGCENTRUM HOF TEN KOUTER stelt zijn deuren open!

Bent u benieuwd hoe een woonzorgcentrum werkt? Bent u op zoek naar een job? Kom dan langs op zondag 15 maart 2020 tussen 14.00 en 17.00 uur

Plaats: Kouterstraat 1 te 9270 Kalken. Programma: rondgang met randanimatie, volksspelen, â&#x20AC;Ś Diverse infostandjes met informatie over opnames in het woonzorgcentrum, gebruik van het dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, vacatures, vrijwilligerswerking, incontinentiemateriaal, animatiewerking en kinesitherapie in het woonzorgcentrum, â&#x20AC;Ś

Bovendien kan u ook kennismaken met het totaalaanbod aan ouderenzorg en thuiszorg binnen de Zorgband Leie en Schelde.

Voor elke bezoeker wordt een hapje en een drankje voorzien! We hopen u te mogen verwelkomen!


Deze kaart kan je opsturen (onder gefrankeerde omslag) of afgeven in het gemeentehuis.

De Seniorenraad Laarne organiseert voor alle 60-plussers

12de Lentefeest

Een anonieme ombudskaart wordt niet behandeld (indien het een klacht betreft)

Uw naam en volledig adres:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Tel.: ...................................................................................................................................................... E-mail: ................................................................................................................................................ Datum: ...............................................................................................................................................

Met de

Werner Michiels en Laurie show Dinsdag 17 maart 2020 van 13.30 tot 17.00 uur in zaal Skala

Handtekening:

Aan het College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9270 Laarne

Hoe inschrijven en betalen: - bezorg deze inschrijfkaart + te betalen bedrag aan het loket van de dienst burger en welzijn, Gemeentehuis Laarne vóór donderdag 12 maart 2020. - u kan tot 12 maart 2020 ook overschrijven op het rekeningnummer van de Seniorenraad BE69 0682 4791 7778 met de vermelding Lentefeest 2020 + alle namen voor wie u inschrijft. Voor elke aanwezige is er koffie en een dessertbord. Dit wordt u allemaal aangeboden tegen de prijs van 7 euro. Niet-inwoners betalen 10 euro. Ondergetekende:

…………………………………………………………….........................

.......…………………………….............................................. straat,

Een klacht kan men ook indienen: • via e-mail: klachten@laarne.be • via loket: 2de verdieping Haelterman Pascal, klachtencoördinator tel. 09/365 46 25 • via fax:

09/366 29 70 - t.a.v. klachtencoördinator

• via brief: t.a.v. klachtencoördinator Dorpsstraat 2 - 9270 Laarne

komt met

……..

nummer

..............

personen:

Naam :

…………………………………………………..........................................................

Naam :

…………………………………………………..........................................................

Naam : ………………………………………………….......................................................... Naam :

…………………………………………………..........................................................

naar het Lentefeest op 17 maart 2020 in zaal Skala.


OMBUDSKAART

CONTACTMOMENTEN Ignace De Baerdemaeker, Burgemeester Algemeen beleid, politie & veiligheid, burgerlijke stand, personeel en wegenisprojecten 09/365 46 21 - burgemeester@laarne.be gemeentehuis Laarne: elke voormiddag op afspraak ..........................................................................................

Andy De Cock - Schepen Jeugd, onderwijs, patrimonium, communicatie en informatie, burgerparticipatie en deeleconomie 0486/36 71 47 - andydecock@gmail.com gemeentehuis Laarne: woensdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Igor Rogiers - Schepen Begroting en financiën, stedenbouw en omgevingsvergunningen, juridische zaken en toerisme 09/328 38 75 - igor@advocaatrogiers.be gemeentehuis Laarne: dinsdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Filip De Landtsheer - Schepen Feestelijkheden, kermissen en jaarmarkten, land- en tuinbouw, begraafplaatsen, wegen- en groendienst en lokale economie 0473/36 04 59 - karweidienstdelandtsheerfilip@hotmail.com gemeentehuis Laarne: op afspraak ..........................................................................................

Wij wensen het volgende te signaleren: kruis het probleem aan en geef het juiste adres hieronder in de

......................................................................................................................................

ter hoogte van huisnummer(s)

straat

..........................................................................................

• Herstellen van o voetpad, o fietspad, o rijweg, o zijberm • Verstopping van o (straat)riolering, o huisaansluitputje (woning) o waterontvanger (in greppel van de rijweg) • Onderhoud van o (baan)gracht, o plantsoen, o zijberm • Melding van o muskusratten o defecte of slechte verkeerssignalisatie • Klacht:

o niet correct behandeld o te lange wachttijd o tegen een beslissing o afwijking van de gebruikelijke werkwijze o gevraagde handeling / prestatie niet uitgevoerd

• Andere melding of klacht: ................................................................................................. • Omschrijving melding of klacht: ................................................................................... ..................................................................................................................................................................

Frank Janssens - Schepen Cultuur en erfgoed, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport en recreatie, dierenwelzijn, wekelijkse markt, milieu en duurzaamheid 0474/18 89 50 - frank.janssensf@telenet.be gemeentehuis Laarne: op afspraak ..........................................................................................

Hilde Nobels – Schepen Sociale zaken en zorg (senioren en ouderenzorg, gezondheid, WZC, gezin, mindermobielenvervoer, wonen, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking) 0478/88 12 75 - hilde.nobels@hotmail.com gemeentehuis Laarne: op afspraak ..........................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Externe melding van: Slecht uitgevoerde werken aan gas, elektriciteit, telefoon 09/365 46 15 of 09/366 51 75 Defecte openbare verlichting o enkele lampen o volledige straat

gratis nr. 078/35 35 00 of www.straatlampen.be 09/365 46 10

De Watergroep

dringende oproep -> 02/238 96 99

Profile for Gemeente Laarne

Laarne Informeert Maart-April 2020  

Laarne Informeert Maart-April 2020  

Advertisement