Page 1

Het Laarns DNA, een vingerafdruk voor de toekomst

Verantwoordelijke uitgever: Andy De Cock I Dorpsstraat 2 I 9270 Laarne I Tweemaandelijks mededelingsblad I Afgiftekantoor: Hyper Masspost Center Gent

JANUARI-FEBRUARI 2020

LAARNE INFORMEERT Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 2020

COLOFON

2 ONDERWIJS

13

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT

2

WONEN

16

NIEUWJAARSWENS VAN DE BURGEMEESTER

3

WELZIJN

18

ADRESSEN EN OPENINGSUREN

4

SPORT

21

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

6

VEILIGHEID

24

BURGERZAKEN

8

VERENIGINGSLEVEN

26

BIBLIOTHEEK

10

POËZIE IN HET KASTEEL

27

CULTUUR

11

WACHTDIENSTEN

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT DOKTERS van wacht Sinds 6 december 2019 kunnen alle inwoners van Laarne en Kalken, die dringende medische hulp nodig hebben tijdens het weekend of tijdens feestdagen, terecht bij de nieuwe HuisartsenWachtpost op het telefoonnummer 1733. Meer info op www.huisartsenwachtposten.be

APOTHEKERS van wacht Dagwacht van 9.00 uur - 22.00 uur: zie www.apotheek.be Nachtwacht van 22.00 uur - 9.00 uur: bel 03 369 79 99 (gratis).

TANDARTSEN via centraal nummer 0903 39 969

COLOFON

De wachtdienst werkt op zaterdag, zondag en feestdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.

COÖRDINATIE & EINDREDACTIE

FOTO's

Andy De Cock, schepen van Communicatie

Alle foto’s: © Gemeente Laarne, tenzij anders vermeld. Foto’s jubilarissen: © Gemeente Laarne, fotograaf Paul Verbaere

REDACTIE Communicatiedienst - gemeentebestuur@laarne.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Andy De Cock, schepen van Communicatie

OVERNAME ARTIKELS mag mits bronvermelding

2

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeente- en OCMW-diensten


NIEUWJAARSWENS 2020 Beste dorpsgenoten, Bij deze jaarwisseling dienen we voor de zoveelste keer de gewaden van het oude jaar vol herinneringen af te leggen en de spiksplinternieuwe moderne outfit vol kansen van het nieuwe jaar alle lof toe te zwaaien. Mijn gedachten zijn in deze periode echter vooral bij hen die in 2019 van iemand of iets afscheid hebben moeten nemen, en voor wie deze jaarwisseling vooral gevoelens van weemoed, verdriet, eenzaamheid en pijn oproept. Laat ons die moeilijke, maar zinvolle momenten, zowel wat betreft lief als leed, vasthouden en koesteren in de schatkamer van ons hart. Voor eeuwig en altijd. In deze periode worden we, soms meer dan ons lief is, om de oren geslagen met het begrip ‘geluk’ en zijn afgeleide ‘gelukkig’. Gelukkig nieuwjaar !!! Veel geluk !! … maar wat is dat nu eigenlijk? Ik ging daarvoor eens ten rade bij enkele voorbeeldige figuren uit een ver of nabij verleden. Zo schreef Octave Feuillet, een 19de -eeuwse Franse schrijver

‘Geluk is: zijn hart aan de kant van zijn plicht zetten' en stelde de hedendaagse Vlaamse dichteres Reninca

‘Geluk is de prijs die men ontvangt, als men zichzelf geschonken heeft' Beiden duiden dat geluk je niet zomaar overkomt, maar dat je eraan moet werken. En het loon is groot volgens Albert Schweitzer, de lutherse theoloog en Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 1952:

‘Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt' Maar laat mij niet al té ernstig worden en eindigen met een kwinkslag van Wim Sonneveld, één van de grootste cabaretiers uit het Nederlands taalgebied:

‘Je hoort vaak zeggen dat geluk niet te koop is, maar geld doet wonderen, vooral… als het een hoop is' Wim Sonneveld is ook bekend van het nostalgische lied ‘Mijn dorp’* Wie dit prachtig lied beluistert, beseft dat hij met nostalgische handen het ijzer van de moderne ontwikkeling niet kan breken. Maar toch zullen wij als lokaal bestuur - zoals in de voorbije decennia - blijven ijveren voor een landelijk-groene gemeente met twee kleine dorpskernen waar het aangenaam leven is.

Laat ons ook in 2020 genieten van ons dorp! Jullie burgervader, Ignace De Baerdemaeker

* Mijn dorp – Wim Sonneveld kan je o.a. beluisteren via www.youtube.com/watch?v=lxPL6Ricdac

3


OPENINGSUREN

OPENINGSUREN 2020 Sorry we zijn

GESLOTEN !

• Alle gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis zijn gesloten op 1 en 2 januari 2020 • De lokale politie wijkpost Laarne is gesloten op 1 en 2 januari 2020

GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - 09/365 46 00 - fax 09/366 29 70 - www.laarne.be Openingsuren: ma., di., woe., do. 9u-11u45 - di. 14u-18u45 - woe. 14u-16u45 - vrij. 9u-12u45 n Balie Ontvangst - balie@laarne.be - 09/365 46 00 n Vrije tijd & Jeugd Werkadres: Keistraat 5 te Laarne - Correspondentieadres: Dorpsstraat 2 te Laarne Jeugd, Speelplein - jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 11 Cultuur, Verenigingen - jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10 Feestelijkheden - feestelijkheden@laarne.be - 09 365 24 19 Toerisme - toerisme@laarne.be - 09 365 24 12 n Burger & Welzijn Burgerlijke Stand - burgerzaken@laarne.be - 09 365 46 01 Bevolking - burgerzaken@laarne.be - 09 365 46 01 n Grondgebiedszaken Openingsuren: elke voormiddag van 9u - 11u45 / dinsdagnamiddag van 16u - 18u45 / of op afspraak 09 365 46 10 Ruimtelijke Ordening - ruimtelijke.ordening@laarne.be Mobiliteit - mobiliteit@laarne.be Openbare Werken - technische.dienst@laarne.be Milieu - milieu@laarne.be Wonen: woondienst@laarne.be n Interne Zaken & Communicatie Secretariaat - secretariaat@laarne.be - 09 365 46 24 Informatie, Communicatie, gemeentebestuur@laarne.be - 09 365 46 25 n Financiën Huisvuilzakken, stickers - rekendienst@laarne.be - 09 365 46 34 Wekelijkse markt - marktleider@laarne.be - 09 365 46 33 Personeelsdienst - personeelsdienst@laarne.be - 09 365 46 32 n Woon+ Woon+@laarne.be - 09 365 46 11

POLITIE n Wijkpost Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne – tel. 09 367 50 27 – fax 09 367 93 89 Openingsuren: maandag van 9u -11u45 / dinsdag van 14u -18u45/ woensdag van 14u – 16u45 /donderdag gesloten/ vrijdag van 9u – 12u45 n Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen: Zuiderdijk 2, 9230 Wetteren tel. 09 369 00 25 - fax 09 366 09 17 - mail: pz.wlw@police.belgium.eu

BIBLIOTHEEK n Hoofdbibliotheek Laarne Keistraat 5, 9270 Laarne - 09 368 13 95 - bibliotheek@laarne.be Alle dagen open, zonder personeelsondersteuning, van 10u-12u. Met personeelsondersteuning op maandag van 10u-12u, dinsdag van 15u-19u, woensdag 13u-17u, donderdag 15u-18u, vrijdag 15u-19u, zaterdag 10u-12u30. n Filiaal Kalken Koffiestraat 71, 9270 Kalken - 09 367 43 64 - bibliotheek@laarne.be maandag 16u-19u, woensdag 14u-17u, vrijdag 10u-12u, zaterdag 14u-16u

4


Leeweg 25, 9270 Laarne - 09 369 16 31 n Sportdienst - sportdienst@laarne.be - Openingsuren: elke weekdag: 9u-12u en 14u30-16u

GBS DE WINDWIJZER n Laarne - Schoolstraat 8, 9270 Laarne - 09 369 25 50 n Kalken - Kouterstraat 4, 9270 Kalken - 09 367 57 34

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM

info@gsdewindwijzer.be - www.gsdewindwijzer.be

CONTAINERPARK Veldmeersstraat, 9270 Laarne - 09 366 57 19 (klachten en info 052 25 18 35) Info/aanvragen groencontainer: 052 21 39 91 - Klachten/problemen restafval: Ombudsdienst VERKO: 0800 92 992

Openingsuren dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u30 en op zaterdag van 9u tot 14u40 • Zon- en feestdagen gesloten.

WIJK-WERKEN Je kan voor al uw aanvragen terecht bij wijk-werkbemiddelaar Mevr. Elke Aerts - Sociaal Huis, Nerenweg 3, 9270 Kalken. Telkens op dinsdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Contact: 0472 21 05 48 of elke.aerts@vdab.be.

OCMW Nerenweg 3, 9270 Laarne (Kalken) - 09 365 46 90 - fax 09 366 50 43 – www.ocmwlaarne.be n Algemene administratie 09 365 46 90 - Openingsuren: elke voormiddag: 9u-12u / namiddag: ma., wo. en do. 13u-16u30 - di. 13u-17u30 - vr. 13u-15u n Sociale dienst 09 365 46 90 - fax 09 366 50 43 - sociale.dienst@ocmwlaarne.be - Openingsuren: maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagvoormiddag: 9u-11u30, dinsdagnamiddag 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Maaltijdenbedeling en poetsdienst aan huis aanvragen via dienst voor mantel- en thuiszorg, tijdelijk adres: Colmanstraat 51, 09 368 22 69 of thuiszorg@ocmwlaarne.be n Dienst voor onthaalouders - 09 365 46 90 Zitdag: op dinsdag 9u30-11u30 en 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Initiatief buitenschoolse kinderopvang ’t Keikopje, Keistraat 3 te Laarne, 09/366 39 17 ’t Weiken, Kouterstraat 7 te Kalken, 09/367 00 36 Openingsuren: elke weekdag: 7u tot aanvang school en 15u30-18u30 - woe. 12u10-18u30 vakantie- en schoolvrije dagen 7u-18u30 zitdagen verantwoordelijke: IBO Laarne: di. 17u-18u30 - IBO Kalken: do. 17u-18u30 n Woonzorgcentrum “Hof ten Kouter” met kortverblijf en bejaardenwoningen Kouterstraat 1 te Kalken, 09 367 52 43 n Dagverzorgingscentrum “De Dagvlinder” Kouterstraat 1 te Kalken, 09 337 72 34 n Lokaal Dienstencentrum “ ‘t Binnenhof” ➜ Molenstraat 35a te Laarne, 09 368 22 69 Openingsuren cafetaria: elke dag 13u30-17u, gesloten op zaterdag en zondag

Tijdelijk verhuisd naar zaal Skala, Colmanstraat 51 te Laarne

POLDER VAN BELHAM Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - tel 09 366 37 21 - mail: griffier@poldervanbelham.be Openingsuren: Dinsdagnamiddag van 15u tot 19u.

5


MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 2020 MEERJARENPLAN 2020-2025 Het Lokaal Bestuur Laarne legde zopas de laatste hand aan het meerjarenplan 2020-2025. Dit zet de krijtlijnen uit voor de nieuwe bestuursperiode en schetst waar het Lokaal Bestuur Laarne de komende jaren voor gaat én staat. Omdat het Decreet Lokaal Bestuur uitgaat van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, stelden de gemeente én het OCMW dan ook voor het eerst een gezamenlijk meerjarenplan (MJP) op. Dat plan is opgebouwd rond zes strategische doelstellingen en tien prioritaire actieplannen. Waar mogelijk werden organisatie-brede doelstellingen geformuleerd, maar de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) vormen de DNAstreng doorheen het gehele meerjarenplan van het lokaal bestuur. Ze maken duidelijk dat Laarne duurzaamheid op alle gebieden en in zijn meest brede zin meeneemt in zijn DNA/LNA.

De zes strategische doelstellingen zijn gelinkt aan de respectieve beleidsdomeinen en omvatten tien prioritaire doelstellingen.

1) B-Laarne ! Thuis in de toekomst (B - LAARNE) • Realisatie van een betrokken, participatieve beleidsvoering en een bewuste kanalenstrategie en –communicatie ter versterking van het merk B-Laarne. Het lokaal bestuur wil tijdens deze legislatuur burgers, bedrijven en organisaties, die hun kennis willen delen en willen meebouwen aan onze lokale samenleving, zo veel mogelijk betrekken bij het beleid. Concrete acties: o.a. LaarneLabs, dorpsraad en versterking van de adviesraden. • Realisatie van het Thuis in elk huis-concept en een innovatieve digitale (werk)omgeving Anno 2020 verwacht de burger van een (lokale) overheid een dienstverlening op maat. Het lokaal bestuur zal daarom streven naar een betere dienstverlening waarbij de klant onafhankelijk van plaats en tijd over de nodige diensten kan beschikken. Concrete acties: o.a. inrichten van themaloketten en digitaal afsprakensysteem, versterken e-loket en meer inzet op digitale communicatie, uitbouw van een WIFI-netwerk op álle locaties, …

2) Laarne geeft RUIMTE (RUIMTEGEVEND LAARNE) • Realisatie van integrale en duurzame wegenis-, fiets- en rioleringsprojecten Concrete acties: o.a. afronden werken Steentjestraat, uitvoeren wegenis- en rioleringswerken Bontinkstraat, opstarten wegenis- en rioleringsproject Provinciebaan, herstellingswerken fietspaden Provinciebaan, inrichten veiligere schoolomgeving Kouterstraat, wegenis- en rioleringswerken o.a. Zomerstraat, Mellestraat, Wachteke, Hussevelde en Schriekstraat, … • Realisatie van een klimaatgezond Laarne, inclusief een focus op duurzame mobiliteit Na een intensief participatietraject voor de opmaak van een klimaatplan, wenst het lokaal bestuur nu jaarlijks volop in te zetten op de diverse acties die zijn neergeschreven in dat klimaatplan. Concrete acties: investeren in een elektrische deelfietsenproject, onderhoud en verbeteren bushaltes, realisatie bijkomende fietsenstallingen, investeren in een deelautoproject, voorzien van meerdere elektrische oplaadpunten voor e-wagens, …

3) Laarne is voorBEELDig (VOORBEELDIG LAARNE) • Realisatie van een multifunctioneel NatuurEducatief Centrum (NEC) waardoor we onze lokale, regionale, Vlaamse en Europese troeven nog meer kunnen uitspelen Concrete acties: sanering van de site NEC Kalkense Meersen en het opmaken van een ontwerpplan, realisatie van het NEC met ontvangstruimte, nieuw bibliotheekfiliaal, tentoonstellingsruimte, buitenklas, duurzaamheids- en natuurloket en organisatie van een streekproductenmarkt.

6

• Realisatie van een hedendaagse, voorbeeldige sportinfrastructuur die ruimte geeft aan sportbeleving en -beoefening Concrete acties: o.a. realisatie multifunctionele sportaccommodatie en heraanleg gemeentelijke sportterreinen Kruisen-Kouter, uitbreiding sporthal Veldmeers en parking, plaatsen buiten-fitnesstoestellen, …


4) Laarne ONDERWIJST, Laarne LEERT (LEREND LAARNE) • Realisatie van innoverende, multifunctionele schoolvestigingen en -opvang voor het basisonderwijs Investeren in morgen, investeren in het onderwijs van de toekomst, is ook investeren in nieuwe schoolinfrastructuur. Concrete acties: o.a. nieuwbouw GBS De Windwijzer Laarne en Kalken, infrastructurele oplossing voor IBO Laarne, …

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 2020 5) Laarne is LEVENSLANG BETROKKEN (BETROKKEN LAARNE) • Realisatie van een geïntegreerd breed onthaal binnen het werkingsgebied van EersteLijnszorg Scheldekracht (ELZ) Laarne maakt samen met de ELZ werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulpverlening. Hiervoor werkt de Sociale Dienst samen met Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. • Realisatie van een nieuw dienstencentrum en een masterplanvisie voor de site oud-rusthuis • Realisatie van groene, toegankelijke begraafplaatsen Concrete acties: een nieuw begraafplaatsenreglement, het ontwikkelen van een nieuw begraafplaatsgedeelte, de opwaardering, vergroening en versterking van de toegankelijkheid van beide begraafplaatsen en het permanent in de kijker plaatsen van waardevol erfgoed op deze begraafplaatsen.

6) Laarne FINANCIERT de toekomst (FINANCIEEL GEZOND LAARNE) Een gezond financieel beleid vormt het sluitstuk van al onze doelstellingen, wensen en dromen, vervat in het meerjarenplan. Het lokaal bestuur zal inzetten op een betrouwbaar, bewust en betaalbaar financieel beleid, waarbij gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke fiscaliteit en een zo groot mogelijke draagkracht.

TRAJECT EN PLAN VAN AANPAK Aan de basis van dit meerjarenplan ligt een externe en interne omgevingsanalyse evenals een administratief memorandum uit 2018 met cijfermateriaal en gegevens van binnen en buiten de organisatie. De omgevingsanalyse werd aangevuld met een sterk participatief traject, waarbij de dromen en wensbeelden voor Laarne centraal stonden. Uw dromen, wensen en ideeën werden verzameld door middel van: - Een papieren en digitale enquête - Een dorpsraad waarbij volop gedroomd en gedacht werd over hét Laarne van de toekomst - Droomborden en -kaarten die op diverse locaties en tijdens verschillende lokale evenementen werden ingezet om wensen van individuele burgers te vangen - Specifieke onderzoeken, b.v. n.a.v. het traject tot kindvriendelijke gemeente - Advies over het meerjarenplan vanuit de nieuw samengestelde adviesraden Naast de adviesraden zet het Lokaal Bestuur Laarne ook in op 2 nieuwe participatievormen, de jaarlijkse dorpsraad en LaarneLabs, om burgers zo veel mogelijk te betrekken bij de uitvoering van het beleid. Die bredere participatie wordt doorgetrokken voor de jeugd met onder meer een kinderdorpsraad en zelfs ook een kinderburgemeester. De beleidsdoelstellingen die hieruit zijn voortgevloeid, zijn waar mogelijk organisatie-breed geformuleerd en in een meerjarenbudget gegoten. Dit resulteerde in een meerjarenplan dat werd goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad. Het volledige MJP kan u nalezen op www.laarne.be > Bestuur > Beleidsrapporten. Het Lokaal Bestuur Laarne dankt iedereen die meewerkte, die zijn of haar dromen deelde, die aanwezig was op de dorpsraad en vanuit een adviesraad zijn of haar stem liet horen. Blijf dit vooral doen. Blijf betrokken. B-Laarne!

PARTICIPATIEF LAARNE Stel je kandidaat voor het LaarneLab over het natuureducatief centrum Kalkense Meersen! De bouw van een natuureducatief centrum (NEC) voor de Kalkense Meersen is één van de prioriteiten uit het gemeentelijk meerjarenplan. Het NEC moet klaar zijn in 2022 en komt op de oude NEZO-site in de Hooistraat. Een dergelijk groots project vraagt lokale betrokkenheid en gedragenheid. Het Lokaal Bestuur Laarne richt daarom een LaarneLab in rond dit NEC. Een LaarneLab is een participatieplatform waarin (niet-georganiseerde) burgers en vertegenwoordiging van alle adviesorganen onder externe begeleiding gedurende een werkjaar samenkomen (vijftal momenten) rond een beleidsprioriteit, vastgelegd door het lokaal bestuur. De deelnemers formuleren ideeën en aanbevelingen rond het NEC waarmee het lokaal bestuur en de ontwerpers aan de slag gaan. Kandidaten voor het LaarneLab over het NEC kunnen zich melden via participatie@laarne.be of 09 365 24 10 tot en met 31 januari 2020. Wie zich engageert, ontvangt te gepasten tijde de nodige informatie over de eerste bijeenkomst.

7


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020 We verwelkomen… Cyriel, zoontje van Melissa De Cock en Alain De Veirman Lias, zoontje van Julie Martens en Davy Hallaert Sophia, dochtertje van Karen Leus en Bart Stragier Louis, zoontje van Joke De Clerck en Tim Cotman Emiel, zoontje van Anoeshka Anciaux en Manuël Willems

Martha Meysman, 89 jaar, weduwe van Achilles Van Brussel, Laarne Martin Bunneghem, 77 jaar, echtgenoot van Rita Pringels, Kalken Willy Buysse, 78 jaar, weduwnaar van Martha De Vylder, Laarne Georgette Van Laecken, 79 jaar, echtgenote van Gustaaf Gabriel, Laarne De Bruycker Ivona, 94 jaar, weduwe van Romain Eeckoute, Kalken Hilda Stevens, 80 jaar, weduwe van Albert Neyt, Laarne Gerarda De Clercq, 88 jaar, weduwe van Marcel De Laender, Kalken Romain Seghers, 85 jaar, weduwnaar van Denise Boeve, Laarne

Zij gingen van ons heen

Frida Feys, 80 jaar, echtgenote van Willy Van Damme, Laarne Bertha Van Poecke, 95 jaar, weduwe van Georges Rottiers, Kalken Paula Praet, 96 jaar, weduwe van Frans Rogiers, Kalken

VERHUIS JE BINNENKORT? LAAT HET WETEN VIA HET DIGITAAL LOKET Een adreswijziging melden kan voortaan via het handige digitaal loket van de dienst burgerzaken. Het aangifteformulier begeleidt je doorheen het proces en geeft duidelijk aan welke informatie noodzakelijk is om de adreswijziging zo vlot mogelijk te verwerken. In minder dan 5 minuten tijd heb je de klus geklaard en wij doen de rest. Je krijgt meteen ook een ontvangstbewijs van zodra een medewerker de adreswijziging heeft doorgegeven aan de lokale politie. Binnen een termijn van maximaal 3 weken zal de wijkagent de woonstcontrole uitvoeren en aan de dienst burgerzaken bezorgen. Je ontvangt hierna onmiddellijk bericht. Verhuis je naar het buitenland? Dan is de bijhorende administratie nét iets complexer en kan je dit niet zomaar via het digitaal loket doen. Vlak voor je vertrek kom je persoonlijk langs voor de aangifte. We geven je op dat moment graag een woordje uitleg en de benodigde documenten om je eventueel in een Belgische ambassade of consulaat in te schrijven. Voor meer informatie kan je de dienst burgerzaken contacteren op het nummer 09 365 46 02 of via burgerzaken@laarne.be.

8


GOUDEN BRUILOFT

Marcel Bracke en Anita Vermeulen

Maria De Kegel en Marc Van Heddeghem

André De Schryver en Mariette Blancquaert

Marcel De Kegel en Ingrid Buyst

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020

IDENTITEITSKAARTEN WORDEN COMPLEXER, SPOEDPROCEDURES EENVOUDIGER EN GOEDKOPER Vanaf 1 januari starten de pilootgemeentes met de uitrol van de nieuwe generatie identiteitskaarten. Verwacht wordt dat alle andere gemeentes zullen volgen vanaf de tweede helft van 2020. Vanaf dan zijn ook de vingerafdrukken noodzakelijk om een identiteitskaart te kunnen aanvragen, maar ook bij afhaling zullen de vingerafdrukken opnieuw worden gevraagd. De procedure wordt dus complexer en zal iets langer duren, maar de kostprijs blijft gelukkig dezelfde. Bijkomend worden de bestaande spoedprocedures opnieuw vereenvoudigd: voortaan zijn de spoedprocedures met levering in de gemeente sneller én goedkoper. De extreme spoedprocedures, waarbij de burger naar het loket in Brussel moet voor afhaling, worden dan weer duurder. Op deze manier hoopt men de loketten in Brussel te ontlasten en de burger sneller vooruit te helpen. Bij spoedprocedures die vóór 15.00 uur worden opgestart, heb je gegarandeerd al de volgende dag de identiteitskaart. Maar het advies blijft nog steeds: kijk tijdig welke documenten je nodig hebt indien je concrete reisplannen maakt en ga na of ze nog lang genoeg geldig zijn. Voor meer informatie kan je de dienst burgerzaken contacteren op het nummer 09 365 46 02 of via burgerzaken@laarne.be.

9


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2020 ZELF OPZOEKEN VAN AKTES VOORTAAN NIET MEER MOGELIJK BIJ DE DIENST BURGERZAKEN Op zoek naar informatie omtrent jouw voorouders? Altijd al willen weten hoever je in de tijd terug kan om jouw stamboom samen te stellen? Tot voor kort kon je hiervoor persoonlijk terecht bij de dienst burgerzaken om de registers van de burgerlijke stand in te kijken. Sinds 1 april 2019 is er weliswaar heel wat veranderd: de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) werd nationaal in het leven geroepen en huisvest alle aktes van de burgerlijke stand in BelgiĂŤ. Deze databank kan door de ambtenaren van de burgerlijke stand geraadpleegd worden maar is niet toegankelijk voor de burger, wat het opzoekingswerk bemoeilijkt. Bovendien zijn nog niet alle aktes aanwezig in deze database en dient er dus vaak ook nog gezocht te worden in de fysieke registers in het gemeentelijk archief. De gemeentelijke registers gaan terug tot 1796. Voor oudere opzoekingen verwijzen we je graag door naar het Rijksarchief.

Omdat wij beseffen dat er nog steeds heel wat vraag is naar het samenstellen van de stamboom of het raadplegen van de registers, bieden we nog steeds de mogelijkheid om deze opzoekingen te doen. Echter zal de dienst burgerzaken de opzoekingen nu voor jou doen. Hiervoor bezorg je een overzicht van de op te zoeken aktes met jouw contactgegevens. Dit kan per mail, per post of aan het loket. Voor deze opzoekingen wordt een uurtarief gerekend van zodra de opzoekingen meer dan een uur in beslag nemen. Let wel dat niet alle aktes zomaar opgevraagd mogen worden. De medewerkers van de dienst burgerzaken leggen je graag uit welke aktes wel vrij geraadpleegd kunnen worden en voor welke je een schriftelijke toestemming nodig hebt van de nabestaanden.

BIBLIOTHEEK

Voor meer informatie neem je best contact op met de dienst burgerzaken op het nummer 09 365 46 02 of via burgerzaken@laarne.be

BIBLIOTHEEK 2020 SPELNAMIDDAG Woensdag 5 februari 2020 - 14.00 tot 15.30 uur Grote en kleine speelvogels zijn welkom om in de Bibliotheek Laarne nieuwe gezelschapsspelletjes uit te proberen. Neem een (groot)ouder, vriend(in) of buur bij de hand en breng ze mee voor extra speelplezier! In samenwerking met Spelgevaar Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - Laarne Gratis, bij voorkeur inschrijven, al kan gewoon langskomen ook.

Š Dienst Vrije Tijd en Jeugd

10


CULTUUR

CULTUUR 2020 KOPPEN IN DE KEISTRAAT Lezingenreeks - Eva Daeleman Proficiat met je burn-out Donderdag 9 januari 2020 - 20.00 uur Al op jonge leeftijd nam de mediacarrière van Eva Daeleman een hoge vlucht. Ook in haar persoonlijk leven had ze alles om gelukkig te zijn. Toch belandde ze in een burn-out. Het werd een keerpunt om haar leven voortaan anders aan te pakken. Ze deelt haar ervaringen graag met het publiek. Eva Daeleman was omroepster, radio- en tv-presentatrice. Na haar burn-out sloeg ze een nieuwe professionele weg in. Ze is nu actief als yogalerares, bewustzijnscoach, reiki-master en ondernemer. In de maand januari staat in Laarne de tentoonstelling Hoe gaat het echt? Deze tentoonstelling wil het gesprek rond geestelijke gezondheid stimuleren en het taboe errond doorbreken. © ReadMyLips In samenwerking met de Dienst Burgerzaken, Dienstencentrum ’t Binnenhof en Logo Gezond+ Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 – Laarne - 5 euro

Lezingenreeks - Hajo Beeckman Vlaanderen uit de knoop Donderdag 6 februari 2020 - 20.00 uur Het verkeer in België zit vast. Om uit de knoop te raken, pleit Hajo Beeckman voor meer samenwerking en heldere keuzes in het beleid. De overheid kan niet alles oplossen, ook de burger draagt een verantwoordelijkheid. Beeckman gaat op zoek naar rationale elementen voor de (vrije) weg vooruit. Hajo Beeckman bouwde vanaf 2001 mee het Vlaams Verkeerscentrum uit. In 2015 maakte hij de overstap naar de VRT als verkeersanker voor radio en televisie.

© ReadMyLips

Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 – Laarne - 5 euro

VOORSTELLINGEN Familievoorstelling: Meneer Zee Binnenstebuiten Woensdag 22 januari 2020 - 15.00 uur Bo is een meisje dat heel goed weet wat moet en wat niet mag. Over stilzitten weet ze alles. Roepen is ten strengste verboden en deuren moeten dicht. Allemaal prietpraat, vindt Tony. Stilzitten is stom. Lawaai is veel leuker. Deuren dienen om naar buiten te gaan waar er veel meer plaats is. Meneer Zee is het pseudoniem van Jan De Maeyer. Hij schuimt scholen en bibliotheken af met zijn vertellingen. Voor deze voorstelling staat hij op het podium met Karen Claessens. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Kinderen jonger dan zes jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene.

Zaal Melopee, Keistraat 5 – Laarne - 5 euro

© Joke Dedain

11


CULTUUR

CULTUUR 2020 Theater - Ief Postino Post: La forza di una lettra Vrijdag 14 februari 2020 - 20.00 uur Post draait rond de brief als communicatiemiddel en speelt in op gemis, heimwee en nood aan traagheid. Ief Postino vertelt in deze bekroonde en vaak persoonlijke voorstelling niet alleen over ontmoetingen met de briefschrijvers en -ontvangers. Hij staat met zijn publiek ook stil bij de hedendaagse manier van communiceren. Het publiek krijgt achteraf de kans om een boodschap en een adres achter te laten. Nadien krijgen ze dan een brief toegestuurd. Ief Postino, het alter ego van Ief Gilis, werd bekend door het tv-item in het Éénprogramma Iedereen Beroemd waarin hij brieven van België naar Italië bracht en vice-versa. Steven Wouters fungeert als klankbord en weetjesman tijdens de voorstelling. Zaal Melopee, Keistraat 5 – Laarne - 12 euro

Tickets voor lezingen en voorstellingen www.laarne.be > Digitaal loket > Webshop Vrije Tijd > Inschrijvingen of bij de Dienst Vrije Tijd en Jeugd, Keistraat 5 te Laarne via 09 365 24 10 en jeugd.cultuur@laarne.be

LEERNIEUWSGIERIG Diginamiddag (9+) 3D-printen en -tekenen Woensdag 8 januari 2020 - 14.00 tot 16.00 uur Vraag jij je ook af hoe het werkt: 3D-printen en -tekenen? Kom dan langs in de Bibliotheek Laarne en ontdek het zelf! Een begeleider legt je de basis uit en daarna ga je zelf aan de slag. Wegens de technische moeilijkheidsgraad is deze namiddag geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Ook volwassenen zijn welkom. Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 – Laarne Gratis, inschrijven is niet nodig

© Pixabay

Computer voor beginners Dinsdag 10 maart 2020 Donderdag 12 maart 2020 Donderdag 19 maart 2020 Donderdag 26 maart 2020 Donderdag 2 april 2020 In vijf lesvoormiddagen, telkens van 9.00 tot 12.00 uur krijgen computerbeginners de basisvaardigheden aangeleerd. Pc’s en lesmateriaal worden ter beschikking gesteld. Wegens de persoonlijke begeleiding zijn de plaatsen beperkt! In samenwerking met Dijk92 en VormingPlus Zaal Melopee, Keistraat 5 – Laarne - Gratis, inschrijven verplicht via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd of bij de Bibliotheek Laarne via bibliotheek@laarne.be en 09 368 13 95

12

© Pixabay


UW KIND INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021? MELD UW KIND OP TIJD AAN! Eerst aanmelden, dan inschrijven. Om uw kind in te schrijven in het schooljaar 2020-2021 zullen de Laarnse basisscholen werken met een digitaal aanmeldingssysteem.

ONDERWIJS

ONDERWIJS 2020 Aanmelden betekent dat u via een website een school voor uw kind kiest. Na de aanmelding wordt u een brief toegestuurd met hierin de bevestiging aan welke school uw kind toegewezen is. Dit proces verloopt via een aantal criteria. De uitgebreide informatie hierover kan u terugvinden op de website (Laarne-Wetteren.aanmelden.in) of tijdens de infosessies. Wie moet aanmelden? Is uw kind geboren in 2018? Of heeft u een zoon of dochter die al naar school mag gaan, maar nog niet ingeschreven is? Of wil u een andere school in Laarne (of Wetteren) kiezen voor jouw kind? Dan is dit voor u belangrijke informatie. Wanneer aanmelden? Alle kinderen melden aan van maandag 2 maart 2020 (12.00 uur) t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 (21.00 uur). Het precieze moment van aanmelden maakt niet uit als het maar in deze periode is. Ga naar deze website: Laarne-wetteren.aanmelden.in Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 29 mei 2020 op de school gaan inschrijven. Infosessie te Laarne • woensdag 19 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur • gemeentehuis Laarne (Dorpsstraat 2, 9270 Laarne) Infosessie te Wetteren • donderdag 20 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur • lokaal Dienstencentrum de Koffiebranderij (Molenstraat 50, 9230 Wetteren)

© Pixabay

Ondersteuningsmomenten in Laarne: In het Sociaal Huis Laarne (Nerenweg 3, Kalken) • vrijdag 6 maart 2020 van 10.00 tot 12.00 uur • vrijdag 20 maart 2020 van 10.00 tot 12.00 uur In het Gemeentehuis van Laarne (Dorpsstraat 2, Laarne) • dinsdag 24 maart 2020 van 16.00 tot 19.00 uur In alle Laarnse scholen tijdens de openingsuren Heeft u thuis geen computer of wil u hulp bij het aanmelden? Je kan terecht voor een computer: • In de Basisscholen van Laarne (en Wetteren) • in het CLB o Vrij CLB Hoenderstraat 53; Wetteren - 09 365 22 21 o CLB GO! Grote markt 25; Dendermonde - 052 33 88 80 • in de bibliotheek Laarne (en Wetteren) tijdens de openingsuren Op volgende momenten wordt er ondersteuning voorzien: • iedere dondervoormiddag (van 9.00 uur tot 12.00 uur) tijdens de inloopmomenten van Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren) • op dinsdag 12 en 26 maart 2019 van 16.00 uur tot 19.00 uur in het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren) Vragen? • Laarne-wetteren.aanmelden.in • Naarschool@huisvanhetkindlww.be  • 0474 56 67 18. (Iedere werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en dinsdag tussen 16.00 en 19.00 uur).

13


ONDERWIJS

ONDERWIJS 2020 VACATURE VRIJWILLIGER GBS DE WINDWIJZER KALKEN GBS De Windwijzer Kalken is op zoek naar één of meer vrijwilligers voor volgende taken : • ochtendtoezicht van 7.30 tot 8.30 uur van maandag tot en met vrijdag • middagtoezicht van 12.30 tot 13u30 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Enkel op schooldagen, niet tijdens schoolvakanties of lesvrije dagen. Mogelijkheid om slechts enkele dagen per week te presteren maar wel in een vast uurrooster tot en met 30 juni 2020. Er wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien volgens de wettelijke barema’s. Interesse? Mail naar directie@gsdewindwijzer.be of bel naar directeur Leen Weymeersch op het nummer 0474 49 20 02. Adres van de school: Kouterstraat 4, 9270 Kalken

GBS DE WINDWIJZER STREEFT NAAR ZERO AFVAL Als school dragen wij mee zorg voor de #wij#de wereld. We maken onze leerlingen bewust van de gevolgen van afval en proberen samen met hen afval te vermijden en afval op te ruimen. In september kregen alle leerlingen van onze school een drinkfles cadeau. Allerhande brikjes en plastic flesjes werden vervangen door water uit de kraan. In de maand november kregen de leerlingen in alle leerjaren les over afval. Zo werden de kinderen bewust gemaakt van de gevolgen van het maken van afval voor het milieu. Ze leerden ook op de juiste manier sorteren. Goed gesorteerd afval kan makkelijk gerecycleerd worden. Op 21 november namen we de uitdaging aan om die dag geen afval te hebben op school. En inderdaad, we hadden slechts een heel klein beetje afval meer over. Onze school neemt deel aan Operatie Proper: elke maand ruimen één of meerdere klassen alle afval binnen en buiten de school op. Op onze vuilnisbakken staat duidelijk aangeduid welk soort afval er in hoort zodat de kinderen nog beter (leren) sorteren.

14


VRIJE BASISSCHOOL SINT-MACHARIUS LAARNE • Kaatje Tralalaatje op bezoek bij de kleuters: zij deden hun uiterste best om een leuk filmpje te maken voor Kaatje’s verjaardag en hun inzet werd beloond met een bezoek aan de school! • Verfraaiing kleutertuintjes (centrum en wijkschool): Binnenkort wil de Vrije Basisschool de tuintjes van de centrum- en wijkafdeling verfraaien met nieuwe speeltuigen. Hiervoor zijn natuurlijk heel wat centjes nodig en daarom wordt een pannenkoekenverkoop georganiseerd.

ONDERWIJS

ONDERWIJS 2020

Wie graag zijn steentje bijdraagt, kan heerlijke pannenkoeken bestellen: 1 pakje van 0,5 kg voor 4 euro / 1 pakje van 1kg voor 7 euro. Bestellen kan telefonisch op het nr. 09 369 30 23 of via mail secretariaat@vrijebasisschoollaarne.be. De pannenkoeken kunnen afgehaald worden op 31 januari. De kleuters en de juffen zijn jullie alvast dankbaar!

BS DE ZONNEBLOEM VERNIEUWT HAAR REKENONDERWIJS Wat is ijsbergrekenen? IJsbergrekenen is de nieuwe methodiek die De Zonnebloem toepast om haar rekenonderwijs vorm te geven. De didactiek steunt op de principes van het wiskundig onderwijs in Singapore, dat 1ste staat op de wereldranglijst van het beste onderwijs. Het verwerven van wiskundige vaardigheden wordt vergeleken met een ijsberg. Het rekenen, zoals het maken van sommen, is er slechts het topje van. Onder het wateroppervlak zit het drijfvermogen van de ijsberg. Daar maken kinderen concreet en actief kennis met rekenbegrippen en -strategieën, zodat ze er inzicht in krijgen. Volgens de PISA-resultaten hebben onze Vlaamse leerlingen moeilijkheden om wiskundige problemen aan te pakken. Bovendien hebben heel wat kinderen negatieve ervaringen met wiskunde. Ze kunnen het niet en doen het niet graag. De materialen en spelvormen van het ijsbergconcept maken wiskunde aantrekkelijk voor àlle kinderen.

De aanpak in de klas Het is belangrijk dat elk kind tijdens het leerproces voortdurend gemotiveerd blijft. Het oefenen gebeurt al handelend en pratend, vaak in duo's of kleine groepjes. De oefenstof bestaat uit prettige spelvormen die haalbaar zijn in elke klas. Daarnaast worden wiskundige inhouden op meer dan één manier voorgesteld. Net als bij het inoefenen van woorden in het taalonderwijs worden ze het beste opgenomen als ze op verschillende manieren voorkomen. Nieuwe leerstof verstrekken vanuit bestaande kennis. De leerkracht wordt opnieuw de kapitein van het leerproces. Het maken van massa’s oefeningen vanuit een werkboek is verleden tijd in BS De Zonnebloem. Vorig jaar startten ze in de 2de, 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Dit schooljaar wordt de methodiek ook in het 2de leerjaar toegepast. Zo zal er elk schooljaar een hoger leerjaar starten met deze nieuwe wiskundemethodiek.   Het Zonnebloemteam is laaiend enthousiast over deze nieuwe vorm van lesgeven. “We merken dat onze leerlingen heel enthousiast deelnemen aan de rekenlessen. Rekenen is terug leuk… en onze juffen merken hoe de kinderen hun leerwinsten voor wiskunde toenemen. Wat je graag doet, doe je beter".

15


WONEN

WONEN 2020 DERDE ARCHITECTUURPRIJS LAARNE In 2015 reikte het Lokaal Bestuur Laarne voor het eerst de Architectuurprijs uit. Hiermee beloonde het een bouwheer van een nieuwbouw- of renovatieproject met woonfunctie dat de voorbije jaren gerealiseerd is. Aan deze tweejaarlijkse prijs hangt een bedrag van 1250 euro vast, te besteden aan een duurzame aankoop. Na de edities van 2015 en 2017 volgt nu een oproep voor de Architectuurprijs 2019. De Architectuurprijs is een erkenning van het lokaal bestuur voor een woonproject waarvan het concept en de vormgeving een aanzienlijke bijdrage levert tot de verbetering van het landelijk karakter van de gemeente en/of een opwaardering betekent van het Laarnse erfgoed. Volgende woonprojecten komen in aanmerking: • Het project moet gebouwd zijn binnen de grenzen van de gemeente. • De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2014. • Het project was volledig afgewerkt op 31 december 2018. • De eerste ingebruikname van het residentieel gedeelte diende plaats te vinden vóór 31 december 2018. Kandidaturen Om de Architectuurprijs te kunnen winnen, kan je één of meerdere projecten indienen bij het Lokaal Bestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne. Uiterste datum van inzending is 15 april 2020. Kandidaturen zijn in te dienen op basis van een motivatiebrief, sjabloon en 2 sprekende foto’s in lage resolutie. Meer info en het sjabloon zijn te vinden via www.laarne.be/architectuurprijs2019. Beoordeling Een onafhankelijke en professionele jury beoordeelt de ingediende projecten. Bij het evalueren houden de juryleden rekening met één of meerdere van volgende criteria: architectuur, functionaliteit en beleving, duurzaamheid en de context. Info en contact: Er is een informatieflyer beschikbaar op het gemeentehuis en je kan ook terecht bij: Schepen van Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Igor Rogiers Dorpsstraat 2 - 9270 Laarne 09 328 38 75 09 365 46 16 igor@advocaatrogiers.be ruimtelijke.ordening@laarne.be

ROOKMELDERS VERPLICHT IN ALLE WONINGEN VANAF 1 JANUARI 2020

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen vanaf 1 januari 2020. Wat zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen? Aan welke criteria moeten rookmelders beantwoorden? Hoe een rookmelder installeren? U leest het allemaal in de folder ‘rookmelder’, te verkrijgen bij de gemeentelijke woondienst (Els of Laëtitia), Gemeentehuis, Dorpsstraat 2 te Laarne of te downloaden via www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn.

16


VRIJBLIJVEND INSCHRIJVEN 9DE GROEPSAANKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 100% GROENE STROOM KAN NOG TOT 4 FEBRUARI 2020

WONEN

WONEN 2020

De 9de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich om een prijs te bedingen voor 100% groene stroom uit België. Het gaat om 100% Belgische stroom, gecontroleerd door de VREG (www.vreg.be), en gewonnen uit zon, wind- en waterkracht en/of biomassa. Door veel geïnteresseerden samen te brengen, kunnen we een lage prijs bedingen bij de leveranciers. Daarnaast draagt u bij aan een gezonder klimaat. Stap 1 : Schrijf je vrijblijvend in vóór 4 februari 2020 o Via de website www.oost-vlaanderen.be/groenestroom o Via het open loket in PAC Het Zuid W. Wilsonplein 2 te 9000 gent openingsuren maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.00 uur o Via de gemeentelijke woondienst (Laëtitia of Els) Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne Opgelet: hou je laatste jaarafrekening bij de hand. Stap 2: Veiling op 4 februari 2020 o De leverancier met de laagste prijs wint. Stap 3: Persoonlijk voorstel o Je ontvangt na de veiling, en ten laatste op 15 maart 2020 jouw persoonlijk voorstel. Stap 4: beslis ten laatste op 5 april 2020 o Je beslist zelf of je je persoonlijk aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je op het voorstel in dan brengen we je overstap in orde. Contracten gaan ten vroegste in op 1 mei 2020.

VLAAMSE SLOOPPREMIE VERLENGD TOT EIND 2020 De Vlaamse Regering besliste op 25 oktober 2019 principieel om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2020. Normaal gezien liep de sloop- en heropbouwpremie af op 31 oktober 2019. Deze periode wordt nu eenmalig met 14 maanden verlengd voor sloop- en heropbouwvergunningen aangevraagd uiterlijk op 31 december 2020. De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. De premie bedraagt 7.500 euro en kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke personen, uiterlijk binnen de 3 maand na de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. De premie kan je enkel aanvragen via www.energiesparen.be/slooppremie. Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie Meer informatie: • www.energiesparen.be/slooppremie • Woondienst (Els of Laëtitia) Dorpsstraat 2 te Laarne - 09 365 46 10 - woondienst@laarne.be

17


WELZIJN

WELZIJN 2020 ZORGBAND LEIE EN SCHELDE GAAT OP 01-01-2020 VAN START! Vanaf 01 januari 2020 neemt de Zorgband Leie en Schelde de ouderenzorgtaken over van de OCMW besturen van Laarne, Destelbergen, Merelbeke, Nazareth en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Door samen de krachten te bundelen ontstaat een sterke zorgorganisatie en wordt de toekomst van de openbare ouderenzorg verzekerd.  We blijven inzetten op kwaliteitsvolle, nabije en betaalbare zorg, waarbij een efficiënte aanpak en schaalvergroting het antwoord biedt op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Concreet bestaat de Zorgband Leie en Schelde uit 5 woonzorgcentra (woonzorgcentrum Hof ten Kouter, Kouterhof, het Lindeken, Wielkine en zorgcentrum Lemberge) met in totaal 572 bedden (inclusief kortverblijf/herstelverblijf), een revalidatiecentrum met 63 bedden, 103 serviceflats/bejaardenwoningen, 3 dagverzorgingscentra (De Dagvlinder, De Triangel en De Boomgaard), 3 dienstencentra (’t Binnenhof, De Reinaert en De Merelaar), een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor 143 inwoners te Merelbeke, een dienstenchequebedrijf voor poetshulp aan huis bij 1172 inwoners van Laarne/Destelbergen/Merelbeke en Nazareth, 1 dienst warme maaltijden aan huis in Laarne, klusjesdienst in Merelbeke en Nazareth en een mindermobielendienst in Laarne/Merelbeke en Nazareth. De dienstverlening zal gewoon verderlopen en de gebruikers/bewoners mogen geen hinder ondervinden.  De hoofdzetel van de Zorgband Leie en Schelde is gevestigd in het Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100 te 9820 Merelbeke tel: 09 272 20 00. Neem tevens een kijkje op de website: www.zorgband.be In onze gemeente kan U voor alle vragen terecht bij de Laarnse leden van de raad van bestuur van de Zorgband : schepen van sociale zaken en zorg Hilde Nobels en gemeenteraadslid Dr. Piet Baetens.

8 GOUDEN TIPS VOOR TOFFE FEESTEN, ZONDER KATER Terwijl de dagen steeds korter worden en de temperatuur langzaam richting vriespunt zakt, kijken we uit naar de sfeervolle eindejaarsfeesten. Een tijd van ontspanning met vrienden en familie, samen genieten van lekker eten en drinken. Traditioneel neemt alcohol een centrale plaats in deze periode van festiviteiten en samenzijn, voor de gezelligheid, maar soms ook uit verdriet of eenzaamheid. Draag zorg voor jezelf en de mensen rondom jou, zo vermijd je ongelukken, overlast en andere onaangename momenten die de feesten een wrange nasmaak kunnen geven. Hieronder enkele tips voor een evenwichtige omgang met alcohol tijdens de feestperiode: 1. Wissel een glas alcohol af met minstens één alcoholvrij drankje. 2. Drink niet als je met de wagen bent. 3. Voorzie geen te grote voorraden alcohol in huis. 4. Plaats alcohol niet te centraal in het feest. Zorg dat het niet enkel draait om die speciale cocktail bij het aperitief, de dure wijn bij het eten, de exclusieve whiskey als degustief… 5. Zorg voor een lekker aanbod non-alcoholische drankjes in huis. 6. Experimenteer. Ga op zoek naar receptjes en maak een lekkere limonade of mocktail (alcoholvrije cocktail). 7. Drink je liever geen alcohol? Vertel je gezelschap dat je dat doet voor je gezondheid. Én dring zelf niet aan als je gezelschap ook liever geen alcohol wil drinken. 8. Doe mee aan Tournée Minérale in februari en drink één maand geen alcohol. In 2019 gingen maar liefst 1 op de 5 volwassenen in België de uitdaging aan om een maand lang te breken met de routines en alcoholgebruik. Registreer je gratis op www.tourneeminerale.be en wordt gesteund door duizenden anderen. Geniet ervan!

18


OP WIELEKES FIETSENBIB BINNENKORT OOK IN LAARNE! Bij Op Wielekes ontleen je een kinderfiets (2 tot 12 jaar). Wie lid wordt, heeft altijd toegang tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat. Je betaalt jaarlijks lidgeld van 15 euro als inwoner (gedomicilieerde) en éénmalig een waarborg van 70 euro, niet-inwoners betalen 30 euro lidgeld en ook de waarborg. Je kan zoveel ruilen als je maar wil.

WELZIJN

WELZIJN 2020 We promoten het delen van kinderfietsen vanuit de idee dat toegang tot een goede fiets belangrijker is dan bezit ervan. De fietsjes worden op die manier veel intensiever gebruikt, beter onderhouden en meer kinderen hebben meer plezier aan meer fietsjes. Het project zorgt er dus voor dat we met zijn allen minder fietsjes moeten gaan kopen en dat er minder fietsjes stil staan. De fietsenbib zal ingericht worden in de Keistraat 5 te Laarne (achter de bibliotheek). Daar zullen dus heel wat fietsjes klaar staan om te ruilen en is er ruimte om die eens goed te testen voor gebruik. Wie inschrijft bij Op Wielekes kan in de fietsenbib kiezen uit een aanbod van degelijke kinderfietsjes. Na het tekenen van een contract neemt u de fiets mee naar huis. Wordt de fiets te klein voor uw kind, dan brengt u hem terug en krijgt u een groter model mee. Voor elke wissel wordt de fiets in goede staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend. Op Wielekes start op 22 april 2020 tijdens de buitenspeeldag met een eerste info-en ontleenmoment tussen 14.00 en 18.00 uur. Deze buitenspeeldag vindt plaats in Sportcentrum Veldmeers, Leeweg 25, Laarne. Nadien kan je op de 1ste en 3de woensdag van de maand terecht in de fietsenbib, Keistraat 5, Laarne. Meer info: - www.opwielekes.be - laarne@opwielekes.be - Dienst Vrije Tijd en Jeugd Pieter-Jan : 09 365 24 11 - Laarne Klimaat Gezond en lopende projecten – Els : 09 365 46 11

Vacature vrijwilligers OP WIELEKES Voor het beheren van de fietsenbib zijn we op zoek naar vrijwilligers. Ben jij een handige Harry’s, een administratieve Alida’s en/of een all-roundende Astrid dan ben JIJ de vrijwilliger die we zoeken. Wel zin, geen tijd? Geen schrik, het gaat om korte, goed afgebakende taken op je eigen ritme. Je werkt samen met gelijkgestemden en maakt deel uit van een positief initiatief dat tegelijk duurzaam en sociaal is. Sleutel actief mee aan jouw leefbare, duurzame en sociale buurt. Kom vrijblijvend een van de infosessies: - Algemene infosessie: dinsdag 10 maart 2020 van 18.00 uur tot 20.00 uur – Keistraat 5 Laarne - Infosessie praktisch fiets herstellen maandag 23 maart 2020 van 18.00 uur tot 20.00 uur – Keistraat 5 Laarne. - Verplicht inschrijven voor 1 of beide sessies via laarne@opwielekes.be, wij voorzien een drankje en broodje.

© Dennis Licht

19


WELZIJN

WELZIJN 2020 Doneren fietsjes OP WIELEKES Niet gebruikt fietsje of oude fiets (2 tot 12 jaar) op zolder of in de garage? Doneer het aan het project Op Wielekes! In ruil voor een fietsje in relatief goede staat (er mag wat werk aan zijn) krijg je een bon goed voor een jaar lidmaatschap. Die kan je zelf gebruiken, cadeau geven (verjaardagsfeestje) of schenken aan de sociale dienst. De sociale dienst zorgt er dan voor dat je bon juist terechtkomt. Doneren van fietsjes kan enkel op afspraak met Dienst Vrije Tijd en Jeugd Pieter-Jan: 09 365 24 11 of via laarne@opwielekes.be

JOUW MEDICATIESCHEMA KAN JE LEVEN REDDEN BEZORG HET AAN JE APOTHEKER! In twee van de drie gevallen wordt de apotheker niet geïnformeerd over de wijzigingen aan de medicatie na een ziekenhuisopname. Als je naar het ziekenhuis moet, is het belangrijk dat je behandelende arts je een verwijsbrief meegeeft, en dat je van je apotheek je medicatieschema ontvangt zodat het ziekenhuis weet welke medicijnen je neemt. Ook als je het ziekenhuis weer verlaat, is het belangrijk dat de medicatie niet onderbroken wordt. Concreet: dat jouw apotheker het medicatieschema dat in het ziekenhuis werd opgesteld of aangepast, in handen krijgt. De beroepsorganisatie van apothekers wijst erop hoe belangrijk het is dat de huisarts én de huisapotheker het medicatieschema van het ziekenhuis ontvangen. Precies daar durft het wel eens mis te lopen. Het komt voor dat een patiënt na het ontslag opnieuw moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Onderzoek heeft nu aangetoond dat maar liefst 20 procent van de heropnames te wijten zijn aan medicatieproblemen. Met betere communicatie tussen het ziekenhuis en de apotheek, was de helft daarvan te voorkomen. De ziekenhuizen wordt gevraagd dat de verpleegkundige het medicatieschema, en andere relevante informatie, in een enveloppe te stoppen en mee te geven met de patiënt, om te bezorgen aan de huisapotheker. Zo kunnen we de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisapotheker bevorderen en werken we samen aan efficiëntere en veiligere behandelingen . Uit evaluaties dat zelf al wordt deze informatie meegegeven aan de patiënt uiteindelijk slechts een kleine minderheid terecht komt in de apotheek. Dat betekent dat de apotheker meestal over onvoldoende informatie beschikt om de patiënt correct te kunnen begeleiden met diens medicatie. De boodschap is duidelijk: de patiënten moeten het medicatieschema en de voorschriften die zij meekrijgen bij ontslag uit het ziekenhuis, bezorgen aan hun apotheker. Deze informatie kan inderdaad van levensbelang zijn! Samenvatting: Patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, moeten beseffen dat het van levensbelang kan zijn dat hun apotheker het geactualiseerde medicatieschema krijgt. Zodat de geneesmiddelenbehandeling niet onderbroken wordt, en de patiënt goed weet hoe hij de medicatie correct moet innemen.

20


EEUWIG FIT 50+ Heb je de laatste jaren te veel stil gezeten? Ben je toe aan wat meer bewegen, maar durf je de stap nog niet te zetten naar het echte sporten? Dan is het nieuwe initiatief EEUWIG FIT 50+ iets voor jou!

SPORT

SPORT 2020 Tijdens de beweegmomenten van EEUWIG FIT 50+ staan de kwaaltjes die bij onze middelleeftijd opduiken centraal. Je leert zo lang mogelijk functioneel te blijven, met zo weinig mogelijk klachten. Tijdens de beweegsessies zal de aandacht onder andere gaan naar: Bevorderen van het evenwicht, lenigheid en coördinatie en van krachtontwikkeling (specifiek op bepaalde spiergroepen zoals de buik, billen,...) Dit in de frisse buitenlucht op een uitdagende en aangename manier waar FUN centraal staat! Sportcentrum Veldmeers Laarne - van 14.00 tot 15.00 uur op volgende vrijdagen 24 en 31 januari en 7, 14 en 21 februari. 3 euro per keer, maar de eerste les is gratis. Inschrijven doe je via de Sportdienst liefst vóór 20 januari 2020.

NIEUWE LESSENREEKS YOGA • • • • • • •

Sportcentrum Veldmeers Laarne Op volgende donderdagen: 23 en 30 januari - 6, 13 en 20 februari - 12, 19 en 26 maart - 2 april 2020. Na de paasvakantie zal nog een reeks doorgaan. 13.30 tot 14.30 uur 27 euro voor de reeks. 40 euro voor een 10-beurtenkaart. Maximum 25 deelnemers Inschrijven en betalen voor de reeks kan vanaf 6 januari 2020 via www.laarne.be > Digitaal Loket of op de Sportdienst. Inschrijven met een 10-beurtenkaart kan vanaf 20 januari 2020 indien er nog plaatsen zijn. Let op: plaatsen per uur zijn beperkt!

NIEUWE LESSENREEKS BADMINTON SPORT 50+ • • • • •

Sportcentrum Veldmeers Laarne Op volgende donderdagen: 9, 16, 23 en 30 januari - 6, 13 en 20 februari - 12, 19 en 26 maart - 2 april 2020 9.30 tot 11.00 uur prijs: 2,50 euro per keer of 18 euro voor een 10-beurtenkaart Vooraf inschrijven is niet nodig

21


SPORT

SPORT 2020 NIEUWE LESSENREEKS SPORT 50+ Omnisporten op dinsdag voor 50+ telkens van 9.30 tot 11.00 uur. 2,50 euro per keer of 18 euro voor een 10-beurtenkaart. Vooraf inschrijven is niet nodig, behalve bij wandelen op 28 januari 2020. dinsdag

22

Onderwerp

7 januari

balsporten / spellen

14 januari

conditie

NIEUWE LESSENREEKS SPORT OVERDAG Omnisporten voor alle leeftijden, telkens op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur. 2,50 euro per keer of 18 euro voor een 10-beurtenkaart. Vooraf inschrijven is niet nodig. vrijdag

Onderwerp

21 januari

hockey

10 januari

badminton

28 januari

Bij droog weer: wandelen

17 januari

netbal

4 februari

tafeltennis / badminton

7 februari

omnikin

11 februari

baseball

21 februari

speedminton

18 februari

teambuilding-oefeningen

6 maart

tafeltennis / hockey

3 maart

basketbalspelletjes

13 maart

badminton

10 maart

wandelvoetbal

20 maart

netbal

17 maart

omnikin

27 maart

conditie en lenigheid

24 maart

petanque of tafeltennis

3 april

tennis

31 maart

fietstocht


BEWEGEN OP VERWIJZING - MEER BEWEGEN, MINDER NAAR DE DOKTER Bewegen op verwijzing ( BOV) stimuleert mensen met een verhoogd gezondheidsrisico om meer te bewegen. Huisartsen kunnen hun patiënten doorverwijzen naar een professionele BOV-coach voor begeleiding op maat. Deze coach maakt een persoonlijk beweegplan op dat past bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach motiveert en steunt je bij de uitvoering van het beweegplan. De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel van de consultaties bij de coach. Zelf betaal je maximum 5 euro per kwartier. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier.

SPORT

SPORT 2020 Meer info over BOV krijg je van je huisarts, bij coach Renzo Frulleux ( 0497/02.69.30) of via mail: laarne@bewegenopverwijzing.be. Na doorverwijzing naar de BOV-coach kan je met hem afspreken op het Gemeentehuis van Laarne of in het Sociaal Huis van Kalken.

SPORTKAMPEN 2020 Alle info over de kampen die op het programma staan vind je op www.laarne.be/vrije tijd/sport/sportkampen

START TO RUN 2020 Voor een 10de maal organiseert de Sportdienst van Laarne een reeks start to run. • Sportcentrum Veldmeers Laarne (Finse Piste) • 10 weken vanaf dinsdag 3 maart 2020 • elke dinsdag en donderdag vanaf 19u30 - voor iedereen die graag 5km wil leren lopen • Inschrijven: via het digitaal loket van de gemeente • Meer info: sportdienst Laarne of www.bloggen.be/runningdanny

23


VEILIGHEID

VEILIGHEID 2020 Aangifte of klacht? Dit kan nu ook op afspraak! Vermijd jij ook graag lange wachtrijen? Word je liever meteen op een efficiënte manier geholpen? Vanaf 3 februari kan je ook op afspraak terecht in het politiehuis van Wetteren en de wijkposten van Laarne en Wichelen! Maak in de PZ Wetteren Laarne Wichelen voortaan eerst een afspraak om langs te komen voor een klacht of een aangifte.

Snellere hulp - en dienstverlening Minimale wachttijden Afstemming op de eigen agenda Privacy & discretie Noodzakelijke documenten voorhanden

Voordelen: Hoe maak je een afspraak? Via de link ‘Onthaal op afspraak’ op de website van de politiezone kan je digitaal jouw afspraak inplannen. Je kan de belangrijkste informatie al meteen kwijt bij de politie en je ziet welke documenten je moet meebrengen naar jouw afspraak. Zo gaat alles sneller en hoef je ter plaatse niet meer het hele verhaal te doen. Bij voorkeur leg je online de afspraak vast www.politie.be/5438 , maar je kan tijdens de kantooruren eventueel ook bellen voor een afspraak. Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Je kan altijd bellen of langskomen tijdens de openingsuren. Een medewerker geeft je graag advies en kan samen met jou een afspraak vastleggen. Voor dringende politiehulp, bel 101 ! Geen spoed, wel politie? Neem contact met ons op Wetteren: 09/ 369 00 25 Laarne: 09/ 367 50 27 Wichelen: 052/ 42 67 42 @PZWLW http://www.facebook.com/PZWLW

24


WAARSCHUWING 'PHISHING' Politie en parket vragen uitdrukkelijk om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij betalingen via een aangeboden link naar een betaalplatform (app of website). Deel deze gegevens nooit mee via telefoon of mail! Bendes zijn immers erg creatief om toegang te krijgen tot jouw bankrekening.

VEILIGHEID

VEILIGHEID 2020 Enkele voorbeelden van hoe ze dat proberen: de bank meldt jou via een mail of sms dat je rekening dringend moet aangepast worden je Apple-account is geblokkeerd en een aantal verificaties zijn nodig je koopt iets via een tweedehandssite en de verkoper wil dat laten leveren via een transportfirma je verkoopt via een tweedehandssite en de koper wil zeker zijn van jouw rekeningnummer en vraagt jou om een overschrijving te doen van 0,01 euro ➢ je hebt een nieuwe gsm gewonnen en je moet slechts 10 euro betalen ➢ je krijgt een telefoon van de bank die meldt dat er een probleem is met je rekening ➢ … ➢ ➢ ➢ ➢

De enige bedoeling van deze oplichters is om jou als slachtoffer af te leiden naar een vervalste banksite (die erg goed lijkt op de originele site). Hiertoe zal er vaak op een bepaald moment een link gestuurd worden om naar jouw bankrekening te gaan of kom je terecht op een vervalste website. Ga hier nooit op in! Voor een digitale betaling gebruik je alleen de originele app of site op je gsm of computer, maar NOOIT indien deze via een link of aanbod meegestuurd wordt. Een bank zal ook nooit telefonisch vragen om de pincode van jouw kaart en de verificatiecodes (verkregen via het ‘bakje’ van de bank) door te geven. Slachtoffers worden aangeraden aangifte te doen bij de Lokale Politie. Nog meer tips nodig? Surf even naar de website www.safeonweb.be die actuele dreigingen verzamelt en een reeks tips geeft om veilig te surfen en aankopen te doen.

Wetteren Laarne Wichelen

Uitslag KWB boekenbeurs tombola 2019 Hoofdprijs 1284 1009 1030 1077 1088 1126 1151

Res. 1053

1189 1201 1221 1258 1278 1315

1331 1370 1400 1407 1423 1459

1500 1525 1532 1623 1736 1799

1816 1838 1850 1891 1921 1947

1971 1993 2024 2093 2138 2175

2178 2224 2250

Prijzen af te halen tot 31 januari 2020 bij: Luc Cackebeke, Groene Meersen 20 - 9270 Kalken - Tel. 09 367 51 43

Dank voor de steun aan KWB Kalken

25


VERENIGINGSLEVEN

VERENIGINGSLEVEN 2020

Uw activiteiten kan u in de Uit in Laarne-kalender plaatsen via www.uitdatabank.be. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord en je bent vertrokken. Hulp nodig? Contacteer de Dienst Vrije Tijd & Jeugd op 09 365 24 10 of 11 of via mail op jeugd.cultuur@laarne.be. Zij helpen u graag verder. Hieronder de activiteitenkalender voor maart-april 2020. Vergeet niet dat er een deadline is. Voor volgend infoblad van januari-februari 2020 is dit 10 februari 2020. Geef dus vóór 10 februari uw activiteiten in!

ri

janua

03 Nieuwjaarswens Stichting Sint-Pietersfeest Kalken

Nieuwjaarssamenkomst van buren, geïnteresseerden, vrienden en familie met hapje, drankje en streepje muziek vanaf 18.00 uur. Gelegenheidscafé Den IJsbeer, Koffiestraat 81A te Kalken.

06

VZW Ademkracht - Pilates & Poweryoga gratis proefles - zaal Skala, Colmanstraat 51 - 19:00 tot 20:00 u

VZW Ademkracht - Mindful Yoga gratis proefles - zaal Skala, Colmanstraat 51 - 20:00 tot 21:00 uur - meer info over prijzen en lessenreeks op www.ademkrachtvzw.be.

08

Diginamiddag Vandaag zijn computers, tablets, programmeren, … niet meer weg te denken. Spelenderwijs die digitale wereld verkennen, is de beste manier om iets bij te leren. Ook de bibliotheek zet hiervoor de deuren open. Gratis - Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - 14:00 tot 16:00 uur contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be - 09 368 13 95. Inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd.

8 en 13 januari

Rode Kruis-Laarne bloedinzameling Polyvalente zaal (naast de bib), Keistraat 5 - telkens 17:00 tot 19:30 uur - www.rodekruis.be/laarne 09 369 01 34 - Breng zeker je identiteitskaart mee!

09

Lezing - Eva Daeleman: Proficiat met je burn-out 5 euro - Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - 20:00 tot 22:00 uur - contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be 09 365 24 10. Inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd

10

Nieuwjaarsreceptie KVV Laarne-Kalken Sportcomplex Veldmeers, Leeweg 23 - 19:00 tot 23:00 uur - www.kvv-laarnekalken.be/events/event - communicatie@jeugdkvvlaarnekalken.be

22

Familievoorstelling (3+) - Meneer Zee: Binnenstebuiten 5 euro - Zaal Melopee, Keistraat 5 - 15:00 tot 17:00 uur - contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10. Inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd

23

KWB Kalken - Seizoenen in de tuin Een ervaren lesgever wijdt ons in de geheimen van een succesrijke  groentetuin. We komen alles te weten hoe we onze tuin voorbereiden in de winter. Peperstraat: 19.30 u. Gratis inkom.

24

Bloedafname Rode Kruis Kalken Telkens van 17.00 uur tot 19.30 uur in de Skala, Colmanstraat 51, Kalken.

28

Bloedafname Rode Kruis Kalken Telkens van 17.00 uur tot 19.30 uur in de Skala, Colmanstraat 51, Kalken.

03 Voorstelling jaarprogramma OKRA-Kalken

ari

febru

De deelnemers worden verwelkomt met pannenkoeken en koffie, thee of een ander drankje en er is een muzikale ontspanning met Bent Hofman. Alle + 55-jarigen zijn van harte welkom. 5 euro - Zaal Breughel, Kalkendorp 26 - 14:00 tot 16:30 uur - Inschrijven voor 27 januari 2020 - contact en info: 09 367 65 24 - 0478 511 802

05 Spelnamiddag in de bib

Ontdek één van de vele spellen in de BIB tijdens de spelnamiddag. Kinderen worden liefst vergezeld door een (groot)ouder. Inschrijven wenselijk, maar niet verplicht. Gratis - 6+ - Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - 14:00 tot 15:30 bibliotheek@laarne.be - 09 368 13 95

06 Lezing - Hajo Beeckman: Vlaanderen uit de knoop

5 euro - Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - 20:00 tot 22:00 uur – contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be 09 365 24 10. Inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd

14 Theater - Ief Postino: Post: La forza di una lettra

12 euro - Zaal Melopee, Keistraat 5 - 20:00 tot 22:00 uur - contact en info: jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10. Inschrijven via www.laarne.be > Digitaal Loket > webshop vrije tijd

Valentijnsquiz KVV Laarne-Kalken 14 euro/ team 4 pers. - kantine van KVV Laarne-Kalken, Leeweg - 19:00 uur. Inschrijven voor 1 februari 2020 via communicatie@jeugdkvvlaarnekalken.be - www.kvv-laarnekalken.be/events/event

23 KWB Kalken: Ontbijt met wandeling

26

Zaal Peperstraat - 08.30 uur. 8 euro. Inschrijven: Cackebeke Luc - 09 367 51 43 of  luc.cackebeke@hotmail.com 


P OËZIE IN HET K ASTEEL KINDERPOËZIEROUTE De toekomst is nu Woensdag 29 januari 2020 - 14.00 uur (3+) en 15.00 uur (6+) De prachtige kamers van het Kasteel van Laarne vormen het decor voor speelse gedichtjes en versjes die kinderen samen met hun (groot)ouders kunnen ontdekken! De toekomst? Die is nu en helemaal vol poëzie .Er zijn 2 routes voor verschillende leeftijdscategorieën. De activiteit is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd of via de Dienst Vrije Tijd en Jeugd per mail jeugd.cultuur@laarne.be en 09 65 24 10. Wees snel, de plaatsen zijn beperkt! Kasteel Van Laarne, Eekhoekstraat 5 – Laarne

© Dirk Wollaert

POËZIEROUTE: YELENA SCHMITZ, ESOHE WEYDEN EN STUDENTEN WOORD ACADEMIE WETTEREN De toekomst is nu Donderdag 30 januari 2020 - 19.00 en 20.00 uur Ter gelegenheid van Gedichtendag weerklinkt op 30 januari poëzie in de kasteelkamers. Poëzie die aansluit bij het thema ‘De toekomst is nu’ en die de beweging maakt van nu naar later. Die uitdrukking geeft aan dromen van nu, maar mogelijk ook toekomstige lijnen uittekent. Tegelijk biedt het thema ruimte aan poëzievormen die de eigen tijd typeren. De gids van die avond is Yelena Schmitz, beloftevol schrijfster en audiodocumentairemaakster, die een stem geeft aan de klimaatjongeren en met haar teksten jou als bezoeker letterlijk in beweging zet. Ze begeleidt je tot bij kamers waar woord en beeld, traditionele voordracht en nieuwere uitdrukkingsvormen elkaar afwisselen. Gratis, inschrijven verplicht via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd In samenwerking met Historische Woonsteden en Tuinen vzw

of bij de Bibliotheek Laarne via bibliotheek@laarne.be en 09 368 13 95 Kasteel van Laarne, Eekhoekstraat 5 - Laarne

27


+ 0 2 0 2 / 12/01

kerstboomverbranding nieuwjaarsdrink

Vanaf 17u

boom t s r e k e j b u a g Bren

letjes l a b t e m s e j t e i Fr in tomatensaus

mee!

Drankjes

Pannenkoeken

! m o k l e w n Iederee e n r aa L , 4 1 t Hoogstraa

Profile for Gemeente Laarne

Laarne Informeert JAN-FEB 2020  

Laarne Informeert JAN-FEB 2020  

Advertisement