Infomagazine KLAAR mei - juni 2021

Page 1

KLAAR Gemeente Laarne mei - juni 2021


2

LUCIEN DE COCK

3

Trots op Lucien

15

Interview dr. De Cock

5 Openbaar onderzoek Mobiliteitsplan

17 Grard, een gewaardeerd kunstenaar

6

18

Participatie Microfibres

20

Dossier Wonen

23

FORCE-project

Bebloemingswedstrijd

7 Groepsaankoop zonnepanelen 8

De keuze van...

24

Burgerzaken

9

Laarne lanceert UiTPAS

26

#zichtoplaarne

11

Zomeraanbod Vrije Tijd

27

Het Kasteel van Laarne

13

Kindvriendelijk Laarne

28

De Vereniging

14 Vroeger en nu: Vaartplein


3

TROTS OP Lucien De Cock, geriater Ereburger dr. Lucien De Cock (°1948) is de meest toonaangevende geriater van Vlaanderen en wordt wereldwijd erkend als een autoriteit. Hij werkt als internist-geriater en was docent gerontologie en geriatrie aan verschillende hogescholen. Hij schreef een dertigtal boeken waaronder Kan ik 120 jaar worden? (1997), Ouder worden, nieuwe stijl (1998), Eeuwig jong (2002) en meer recent Wij, mannen boven de 50 (2020).

In juni verschijnt zijn boek n.a.v. de schenking van een beeld aan de gemeente door het Ast Fonteynegenootschap, waarvan dr. Lucien De Cock voorzitter is. Meer hierover lees je op pagina 17. Dr. De Cock, beste Lucien, we zijn fier op je! Blijf gezond en eeuwig jong, zodat je de ‘tientallen boeken die nog wachten’, die je nog móet schrijven, ook kán schrijven. We kijken er alvast naar uit!


4

in ’t kort

Beste dorpsgenoot, Bloedinzamelingen Rode Kruis Laarne Gemeenteschool Laarne, Schoolstraat 8, 17.00 tot 20.00 uur Woensdag 30 juni Maandag 5 juli

Uitstel start inschrijving Rollebolle Omdat het nog niet duidelijk is volgens welke coronaregels Rollebolle de speelpleinwerking in juli moet organiseren, wordt het inschrijvingsmoment uitgesteld. Hou de gemeente infokanalen in de gaten voor een nieuw inschrijvingsmoment!

Start inschrijving zomersportkampen Vanaf zaterdag 8 mei kan je inschrijven voor de verschillende zomersportkampen die in augustus doorgaan. Informatie over het aanbod en de exacte inschrijvingsmomenten: www.laarne.be/brochure-jeugd-in-laarne

Beste participant, Burgerparticipatie is belangrijk ! Het is een proces waarbij we inwoners de mogelijkheid bieden om de publieke besluitvorming mee vorm te geven. Door samen te werken met jullie kunnen we het beleid beter laten aansluiten op jullie behoeften en ervaringen. Het draagvlak voor het beleid en het besluitvormingsproces vergroot en direct contact tussen inwoners en bestuur bevordert het wederzijds vertrouwen. Tijdens deze legislatuur zetten wij meer in op burgerparticipatie, zeker wat grote projecten betreft. Denk maar aan het natuureducatief centrum of de bevraging rond de herbestemming van Microfibres. Wie de Lange Meire passeert kan niet naast het spandoek kijken: site Microfibres: hier spinnen ideeën! Het spinnen refereert duidelijk aan de historische werkplek van heel wat van onze inwoners. Verderop in KLAAR op pagina 18 vinden jullie de resultaten van die bevraging en de focusgroepen. De moeite waard om even na te lezen! Bedankt voor jullie inzet, jullie ideeën, jullie meebouwen aan deze nieuwe site, onze site. Het startschot is gegeven! Roos Locquet Schepen van onderwijs, toerisme, personeel, burgerparticipatie en begraafplaatsen.


5

Openbaar onderzoek Mobiliteitsplan Laarne wil haar mobiliteits- en verkeersbeleid voor de periode 2022-2028 herzien en aanpassen aan de actuele noden en uitdagingen. Dit beleid staat beschreven in het gemeentelijk mobiliteitsplan. De gemeenteraad heeft een voorlopige versie van dit plan vastgesteld. Het was de bedoeling om in de loop van april ook twee informatievergaderingen over dit plan te organiseren, maar door de coronamaatregelen konden die niet doorgaan. Daarom organiseert de gemeente nu een openbaar onderzoek rond dit plan. Tijdens het openbaar onderzoek kan je je opmerkingen en suggesties doorgeven. Je kan de beleidsteksten komen inkijken op het gemeentehuis. Hiervoor maak je een afspraak online via www.laarne.be > Maak een afspraak > Mobiliteit (Andere producten) of per mail naar mobiliteit@laarne.be .

Opmerkingen en suggesties kan je op drie manieren bezorgen: •

Stuur een (aangetekende) brief ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne met daarin je opmerkingen.

Geef je brief persoonlijk af aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Je ontvangt een bewijs van afgifte.

Of mail je opmerkingen t.a.v. het college van burgemeester en schepenen naar mobiliteit@laarne.be.

Het openbaar onderzoek loopt van 10 mei 2021. Opmerkingen moeten ons ten laatste bereiken op 5 juli 2021 (voor brieven geldt de postdatum als bewijs). Enkel brieven die tijdig aankomen, en voorzien zijn van uw naam en adres, worden verder behandeld. Anonieme berichten worden niet in het openbaar onderzoek opgenomen.


6

Bebloemingswedstrijd Iedereen die in Laarne woont, kan deelnemen aan onze bebloemingswedstrijd door in te schrijven vóór 12 juni 2021 via www.laarne.be/bebloemingswedstrijd2021 of door het onderstaande inschrijvingsformulier terug te sturen. Je kan inschrijven in één van deze 2 categorieën: 1. Bebloeming voortuin 2. Bebloeming gevel woning of appartement Een bekwame vakjury gaat op stap vanaf half juni tot eind juli. Elke deelnemer ontvangt een waardebon van 10 euro. Aan de winnaars schenkt het gemeentebestuur een waardebon van 100 euro (1ste) – 50 euro (2de) – 40 euro (3de) – 30 euro (4de) en 20 euro (5de).

De uitslag wordt bekendgemaakt op de bloemen-, kunst- en ambachtenmarkt in Kalken op zondag 10 oktober 2021. Het volledige reglement is te raadplegen via: www.laarne.be/bekendmakingen > Diverse reglementen.

Inschrijving bebloemingswedstrijd Deze inschrijvingsstrook kan je opsturen, onder gefrankeerde omslag, naar Lokaal Bestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne of afgeven in het gemeentehuis. Naam en volledig adres: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... E-mail: ..........................................................................................................................Datum: ........................................ Tel.: ............................................................................................. Handtekening: .........................................................


7

Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen met de groepsaankoop zonnepanelen Je kan als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu. Wie kan deelnemen? Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven. Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Hoe werkt de groepsaankoop?

Besparen op energiekosten Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is een installatie op minder dan 8 jaar terugverdiend. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Daarna betaal je minstens 17 jaar een veel lagere elektriciteitsrekening.

Inschrijven Je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven.

Goed voor het klimaat Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Meer info www.oost-vlaanderen.be/zp gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

Persoonlijk voorstel op maat Je ontvangt een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijfgegevens met een indicatie van jouw rendement. Jij beslist! Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het persoonlijk voorstel. Installatie Na een inspectie zal jouw zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden.


8

De keuze van

Kristof De Clercq Burgerzaken UiTPAS

Als vader van 2 jonge kinderen en inwoner van de gemeente, hou ik ervan om voor activiteiten tijdens onze vrije momenten in te buurt te blijven. We brengen regelmatig een bezoek aan de bibliotheek of pikken al eens een voorstelling of lezing mee uit het aanbod van Koppen in Laarne. Het is dan ook een eer om als een soort ambassadeur voor de UiTPAS in Laarne te fungeren. Deze zomer plannen we alvast een aantal uitstapjes in, niet alleen in Laarne, maar ook in andere UiTPAS-gemeenten. Via www.uitinvlaanderen.be grasduinen we door het aanbod en stellen we zo onze agenda samen. De activiteiten leveren ons bovendien spaarpunten op die we kunnen omruilen voor een leuk gadget of fijn voordeel! In Laarne gaan we zeker de openluchtfototentoonstelling van Alexander Dumarey in de Kasteeldreef bezoeken. Uiteraard zullen de kinderen met de bijhorende zoektocht aan de slag gaan. Ridder Kasper, mascotte van een kindvriendelijk Laarne, zal hen doorheen de tentoonstelling loodsen met allerlei leuke opdrachten. Ze leren niet alleen op een ludieke manier naar kunst kijken, maar hebben iets om handen zodat ook wij rustig de foto’s kunnen ontdekken. Via de QR-code aan het infobord van de openluchtfototentoonstelling en de UiTPAS-app kunnen we ons allereerste UITPAS-punt sparen!


9

LAARNE lanceert de UiTPAS Spaar- en voordelenkaart

UiTPAS met kansenstatuut

UiTPAS is een spaarkaart voor wie deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Met de kaart kan je punten sparen en die omruilen voor een korting, een geschenkje of een ander voordeel.

De UiTPAS is meer dan een spaar- en voordelenkaart. Dankzij de UiTPAS kunnen mensen in armoede kortingen ontvangen bij deelname aan een vrijetijdsactiviteit binnen de UiTPAS-regio (Dender) waarbij Laarne is aangesloten. Met een UiTPAS die recht geeft op een kansentarief betaal je 1,5 euro voor een activiteit van een halve dag, 3 euro voor een dagactiviteit of 25% van de prijs voor een meerdaagse activiteit. Een UiTPAS met kansentarief is uiterlijk niet te onderscheiden van een gewone UiTPAS waardoor een kansentarief discreet wordt toegekend.

Een UiTPAS voor volwassenen kost 5 euro en 2 euro voor wie jonger is dan 18 jaar. Punten sparen doe je bij de baliemedewerker of aan de UiTPASzuil op de locatie van de vrijetijdsactiviteit. Zo kan je een punt sparen bij jouw bibliotheekbezoek, tijdens een voorstelling of lezing van Koppen in Laarne en zelfs als je naar de training in de sporthal of een sportkamp gaat. Punten sparen en omruilen kan in elke gemeente in Vlaanderen of Brussel waar de UiTPAS al werd gelanceerd. Een UiTPAS kan je kopen in het gemeentehuis, de bibliotheek, het Sociaal Huis of bij de Dienst Vrije Tijd en Jeugd en de Sportdienst.

Als je denkt recht te hebben op een UiTPAS met kansentarief, neem je contact op met het OCMW. Een UiTPAS met kansentarief is gratis en wordt enkel via het OCMW bedeeld op basis van een financieel onderzoek of verhoogde tegemoetkoming.


10

UiTPAS-regio Dender Samen met Laarne treden ook Buggenhout en Zele toe tot de UiTPAS-regio Dender. Die regio telt nu al 14 gemeenten waaronder ook buurgemeenten Berlare, Wetteren en Wichelen en omvat ook op één na alle gemeenten van Dijk92, het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuurhuizen, bibliotheken en erfgoed.

Lancering op 20 juni De coronacrisis heeft de uitrol van de UiTPAS niet evident gemaakt en enkele maanden vertraagd. Het was even zoeken naar een geschikt moment om de UiTPAS te lanceren. Want als er geen vrijetijdsactiviteiten doorgaan (en dus geen punten gespaard kunnen worden), is het

moeilijk om de UiTPAS aan de man of vrouw te brengen. Met de zomer in aantocht en ook heel wat (coronaveilige) activiteiten, is de tijd rijp om ook de UiTPAS te lanceren. Zondag 20 juni is de dag waarop je in Laarne jouw UiTPAS voor het eerst kan gebruiken tijdens het dauwconcert van Frank Vander linden, de vogelspotwandeling van Begijn Le Bleu (uitverkocht) of een bezoek aan de openluchtfototentoonstelling van Alexander Dumarey. Een UiTPAS kan je aankopen vanaf maandag 7 juni bij de Dienst Vrije Tijd en Jeugd en de Sportdienst en in het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Gebruik hiervoor onderstaande kortingsbon.

Kortingsbon inschrijving UiTPAS Laarne is een Kindvriendelijke Gemeente. Via deze bon geeft het Lokaal Bestuur Laarne per domicilieadres 2 euro korting cadeau. Dit is het equivalent van een UITPAS voor wie jonger is dan 18 jaar! Naam en volledig adres: .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................


11

ZOMERAANBOD Openluchtfototentoonstelling Alexander Dumarey – (Z)ONDER WATER De tweejaarlijkse openluchtfototentoonstelling toont beelden die Alexader Dumarey maakte van desolate openluchtzwembaden in binnen- en buitenland. Ooit waren ze enorm populair en talrijk, vandaag is hun bestaan niet langer duurzaam en rendabel. Ze raken in onbruik, vervallen en blijven vaak als een litteken achter in het landschap. Deze foto’s doen de toeschouwer niet alleen wegdromen naar bijna vergeten (vakantie)herinneringen, maar stemmen ook tot nadenken over de impact van de mens op zijn omgeving. De beelden staan eveneens in schril contrast met de Kasteeldreef, de eeuwenoude toegangsweg naar een adellijk buitenverblijf. Zowel het kasteel als de dreef zijn nog intact. De openluchtzwembaden, vakantievertier voor de gewone man, doorstonden de tand des tijds niet. Praktisch De tentoonstelling in de Kasteeldreef is gratis te bezoeken van 13 juni tot en met 12 september 2021. Aan het begin en einde van de Kasteeldreef staan er een infobord en flyerhouders waarin je een gratis folder met plannetje kan vinden. Er is ook een betalende catalogus te verkrijgen op verschillende plaatsen. Een overzicht van de

verkooppunten vind je op www.laarne.be/openluchtfototentoonstelling Voor meer info kan je steeds terecht bij de Dienst Vrije Tijd en Jeugd 09 365 24 10 jeugd.cultuur@laarne.be www.alexanderdumarey.be Exclusieve rondleiding Op zondag 20 juni 2021 om 14.00 uur geeft Alexander Dumarey zelf uitleg bij zijn foto’s tijdens een rondleiding waaraan maximaal 15 mensen kunnen deelnemen. Deze activiteit kadert in Hoogtij. Meer info op www.hoogtijscheldevallei.be. Deze exclusieve rondleiding is gratis, maar reserveren is verplicht via www.laarne.be > iets aanvragen > tickets 09 365 24 10 Zoektocht voor kinderen Laarne is een kindvriendelijke gemeente, dus ook aan de jonge bezoekers wordt gedacht! Wie met (klein)kinderen de tentoonstelling wil ontdekken, kan in de flyerhouders ook een zoektocht vinden.


12

Frank Vander linden Dauwconcert zomerzonnewende: Nachtwerk 21 juni is het begin van de astronomische zomer en de langste dag van het jaar. Om de zomerzonnewende in de kijker te zetten, organiseert het Lokaal Bestuur Laarne jaarlijks een vertelavond. Dit dauwconcert lanceert een nieuw concept: een intiem concert van een topartiest bij het ochtendgloren in een uniek kader. Na het concert, is er koffie of thee met een ontbijtkoek. Wie er niet bij is, heeft ongelijk! Op zondag 20 juni is de primeur voor het eerste dauwconcert voor Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens. Hij kan het ook zonder zijn band. Dat bewees hij in 2009 en 2010 met zijn zeer succesvol solodebuut Frank Vander linden en de bijhorende lange tournee. Aan zijn solosucces breidde hij in 2018 een vervolg met het nieuwe album Nachtwerk waarmee hij zijn relatiebreuk verwerkte. Op deze plaat en tijdens dit concert bij het krieken van de dag laat Vander linden meer dan ooit in zijn ziel kijken.

© Guy Kokken

Praktisch • •

Zondag 20 juni 2021 - Bij zonsopgang aan het Kasteel van Laarne 25 euro (koffie of thee en ontbijtkoek inbegrepen)

Reserveren is verplicht via www.laarne.be > iets aanvragen > tickets 09 365 24 10 De organisatie van dit dauwconcert is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.


13

Speelruimte voor iedereen Het Lokaal Bestuur Laarne kiest er voor om als kindvriendelijke gemeente een prioriteit te maken van jeugd- en gezinsvriendelijke publieke ruimte. De sportsite Kruisen-Kouter wordt dé nieuwe hotspot voor fietsende kinderen en jongeren. Op de grondoverschotten van de bouw van de nieuwe sportaccommodatie zijn geheel spontaan een avontuurlijke fietselementen. In overleg met Cycling Vlaanderen zal het bestuur de fietsheuveltjes verder aanleggen tot een volwaardig fietsparcours.

Speelstraten De coronacrisis leerde dat buitenruimte enorm belangrijk is. Openbare ruimte kan hiertoe haar steentje bijdragen door extra speel- en ontmoetingsmogelijkheden te bieden waar mogelijk. Speelstraten zijn hier een voorbeeld van. Dit is een toegankelijke manier om tijdelijke en kleinschalige ontmoetingsplaatsen te creëren waar kinderen en jongeren veilig kunnen samenkomen en spelen. Daarom deze warme oproep aan alle gezinnen om de handen in elkaar te slaan en deze zomer speelstraten in te richten. Interesse of meer weten over hoe je zo’n speelstraat kan organiseren? Neem contact op met de Dienst Vrije Tijd en Jeugd via jeugd.cultuur@laarne.be 09 365 24 11. © Lokaal Bestuur Laarne


14

Vroeger en Nu

Vaartplein

Vandaag herinneren alleen de naam van het Vaartplein en de nabijheid van de Kalkenvaart nog aan een ver scheepvaartverleden. Ooit bevond zich op de plek van de huidige verharde parkeerplaats een haventje met zwaaikom waarin scheepjes zich konden draaien.

van nieuwe vervoersmiddelen viel de havenactiviteit na de Tweede Wereldoorlog stil. Nu is het Vaartplein de poort naar de prachtige Kalkense Meersen. Langs Kalkenvaart leidt een prachtige wandel- en fietsroute naar de Schelde doorheen het natuurgebied.

Aan het haventje vestigden zich boottrekkers, kooplui, molenaars, herbergiers en allerlei werklui. In de buurt stonden 2 windmolens en kwam er midden de negentiende eeuw een oliemolen, eerst met paarden en later met stoom aangedreven. Kleinere vrachtschepen konden hier binnen varen, maar dienden hun komst waarschijnlijk wel op voorhand aan te kondigen. Zo was er zeker voldoende mankracht en later paardenkracht aanwezig om ze binnen te trekken, een precisiewerkje. Vooral mest, aal en bouwmaterialen werden er verhandeld.

De foto uit de oude doos toont Leon Roels in een bootje in de zwaaikom van het Kalkense haventje op 11 juli 1943. Leon werd geboren in Kluizen in 1921 en overleed in Elsene in 1985. Links is een werfboot te zien van de Baasroodse firma De Wilde die tijdens de Tweede Wereldoorlog de opdracht had gekregen om Kalkenvaart en de toegang tot het haventje uit te baggeren.

Door het rechttrekken van de Schelde op het einde van de negentiende eeuw, verminderde handel in meststoffen en door de concurrentie

Oude foto © Privéverzameling familie Roels, Kalken Nieuwe foto © André Van De Sompel


15

Interview

Grard is de Michelangelo voor de Kasteeldreef! Zijn cv is uitgebreid, zijn interesses zijn breed en zijn honger om te streven naar vernieuwing niet te stillen. Als voorzitter van het Ast Fonteynegenootschap schenkt dokter Lucien De Cock Laarne een nieuwe inwoner – of beter inwoonster – die vanaf juni niet meer weg te denken zal zijn uit de Kasteeldreef. Beste dr. De Cock, u bent naast inwoner en ereburger van Laarne ook voorzitter van het Ast Fonteynegenootschap. Waarvoor staat dit? Ast Fonteyne (1906-1991) was de man die Vlaanderen leerde spreken. Hij gaf les aan het Conservatorium te Gent en in tientallen colleges, regisseerde toneel- en massaspelen. In 1979 verloor hij zijn vrouw en in 1983 zijn enige zoon Gert, de bekende Formule-1-sportjournalist. Na een zware depressie wou hij zijn erfenis op een nuttige wijze achterlaten. Ik raadde hem aan een stichting op te richten om zijn nalatenschap op een legale manier te besteden aan de doelen die hij wilde steunen. Pas op zijn sterfbed in 1991 heb ik zijn jarenlange wens ingewilligd om voorzitter te worden van zijn Ast Fonteynegenootschap. Het genootschap schenkt de gemeente een beeld voor de Kasteeldreef. Vanwaar het idee en de keuze voor deze locatie?

Na zijn overlijden heeft het genootschap eerst zijn testament uitgevoerd waarin hij vele goede werken bedacht. De eerste decennia zijn vooral heel wat toneel- en voordrachtwedstrijden stevig ondersteund, zoals het Landjuweel en de Rodenbachprijs. De laatste 10 jaar wilde het genootschap geleidelijk afbouwen en overgaan tot de ondersteuning van enkele blijvende realisaties, onder meer in het KADOC te Leuven, waar het persoonlijk archief van Ast Fonteyne bewaard wordt.

ALS EREBURGER VAN LAARNE EN CHOUCHOU VAN AST FONTEYNE KON IK GEEN PRESTIGIEUZERE PLAATS VOOR HET BEELD BEDENKEN DAN DE MOOISTE KASTEELDREEF VAN VLAANDEREN, EEN HISTORISCHE EN CULTURELE PLEK.

- dr. De Cock


16

Er bleef nog geld over voor 1 mooi initiatief, waarvoor heel wat gegadigden opdoken. De keuze viel op een kunstwerk rond het woord, het stokpaardje van Fonteyne. De keuze viel uiteindelijk op een beeld van kunstenaar George Grard. Waarom? Het genootschap had zelf een fantastisch beeldhouwwerk voor ogen dat echter architectonisch op de beschermde dreef niet realiseerbaar was. Er volgde daarom een open oproep om een beeld met als thema het woord te creëren. Die leverde 6 mooie voorstellen op, die helaas vooral opnieuw om architectonische redenen niet uitvoerbaar bleken. Mede op suggestie van Sofie Muller ging ik als voorzitter met een duidelijk voorstel naar de echtgenote en dochter van George Grard. Staande Vrouw uit 1938, het enige grote vooroorlogse beeld van Grard, is nog steeds in bezit van de familie en nooit ergens openbaar vertoond. Echt een artistieke pracht!

HET LIJKT EERDER ONBEGRIJPELIJK DAT EEN NAAKTE VROUW HET WOORD KAN SYMBOLISEREN. TOCH IS HET HEEL SIMPEL.

- Dr. Lucien De Cock Het beeld krijgt als titel Het Woord. Kan u daar iets meer over vertellen? Zowel Ast Fonteyne als George Grard hebben een link met het scheppingsverhaal. Adam gaf alles een naam, alle dingen en alle dieren. Maar hij miste 1 enkel iets. Hij kon het ook niet benoemen tot het hem te binnen viel. Hét woord: vrouw. U heeft heel wat publicaties op uw naam staan en niet alleen over uw vakgebied, maar bv. ook een biografie van Jeanne Cal­ment, de oudste mens ooit. Vanwaar die brede interesses? In mijn eigen jeugd heb ik armoede gekend en later mocht ik genieten van rijkdom, een enorme levenservaring. Ik heb zowat overal ter

wereld lezingen gegeven en diverse culturen leren kennen en mogen proeven. Fantastische leermeesters hebben mij op alle vlakken enorm veel bijgebracht. Ik ben hen daar uiterst dankbaar hiervoor. Ik ben al mijn hele leven een strever naar vernieuwing, maar enkel als die steunt op een stevige basis uit het verleden. Vanuit deze optiek werd ik de eerste geriater in dit land, de eerste erkende sportarts, de eerste student in ons roepingscollege die wetenschapper en arts werd, de eerste geneesheer-milicien bij de Rijkswacht. Ik opende de Universiteit van Denpasar in Bali, deed een opleiding tot antiquair, … De intieme vriendschap met Jeanne Calment is een belangrijk deel van mijn leven en dat van mijn vrouw. Minstens om de zes maanden brengen wij haar de beloofde zonnebloemen op haar graf. Voor ons blijft ze verder leven.

ER WACHTEN NOG TIENTALLEN BOEKEN, DIE IK – ZO VOEL IK HET – MOÉT SCHRIJVEN ALS HET ME GEGEVEN IS.

- Dr. Lucien De Cock

U bent zoals eerder gezegd ook ereburger. Wat maakt u zo trots op de gemeente waarin u woont? Het was voor mij een complete verrassing toen men mij als ereburger wou benoemen. Het was met unanimiteit van alle partijen, zo niet had ik dit nooit aanvaard. Het voelt als een fijne erkenning voor hetgeen ik voor de gemeente – vaak in stilte – heb gedaan. De schoonheid van de historische plek van het kasteel lokte mij destijds naar hier. Maar er is hier zoveel meer moois. Een dagje Laarne volstaat niet om dat allemaal te bewonderen!


17

Grard, een gewaardeerd kunstenaar Hij was een tijdgenoot en vriend van Paul Delvaux. En alhoewel zijn naam misschien minder bekend in de oren klinkt, is de artistieke erfenis van George Grard van hoog niveau. Met een beeld van zijn hand, krijgt Laarne er een trekpleister van (kunst)formaat bij. George Grard werd in 1901 geboren in Doornik en groeide uit tot een van de grootste Belgische beeldhouwers. Zijn oeuvre typeert zich door grote beelden waarin hij zijn liefde voor de mens – niet in het minst de vrouw – en de natuur liet blijken. Zijn werk werd meermaals bekroond. In 1970 ontving hij zelfs een prijs voor zijn volledige kunstenaarsloopbaan. Grard exposeerde in binnen- en in buitenland, zowel individueel als in gemeenschappelijke tentoonstellingen. In 1997 was er een expositie met zijn werk te zien in het Kasteel van Laarne. Dat er nu een beeld van Grard permanent in de Kasteeldreef zal staan, voelt dan ook een beetje als thuiskomen.

Tweede Wereldoorlog. Hoewel Gard er jaren aan werkte, bleef het tot nu toe onttrokken aan de ogen van het publiek. Eind juni wordt het beeld van 1m80 officieel onthuld als Het Woord. George Grard, die in 1984 overleed in Sint-Idesbald, zou er zeker mee kunnen leven dat zijn monumentale beeld een plek heeft gevonden op een al even monumentale locatie.

Dit bronzen beeld van een naakte, staande vrouw is uniek om verschillende redenen. Het bleef als enige bewaard uit zijn periode voor de

Interesse? Neem dan contact op via jeugd.cultuur@laarne.be 09 365 24 12

Meer info over Grard, het beeld en de Kasteeldreef is te lezen in het boek dat dr. Lucien De Cock met het Ast Fonteynegenootschap in juni uitbrengt.


18

18

©Acasa

Participatie Microfibres De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne wacht een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Acasa kocht het industrieterrein in februari 2020. Samen met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Succesvol participatietraject Bij een groot project als de herbestemming van de Microfibressite is participatie een belangrijke factor. In een eerste participatiefase liep een brede online bevraging van 29 oktober tot en met 20 december 2020 waarbij 344 mensen een enquête invulden. In 13 vragen werd gepolst hoe zij de invulling zien op vlak van werken, wonen, buurtondersteuning en open ruimte. Eveneens werden een aantal zaken afgetoetst op vlak van mobiliteit, duurzaamheid en ecologie. In een tweede participatiefase werden een twintigtal geëngageerde personen samen met experts en vertegenwoordigers uit de adviesraden uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep met als doel iets dieper na te denken over de invulling van het immense terrein. Dit

gebeurde tijdens 2 digitale samenkomsten op maandagen 22 februari en 1 maart 2021. Na een toelichting voor de volledige groep, splitsten de deelnemers zich op in aparte digitale vergaderruimten om in kleinere groepen te brainstormen over de bebouwde en open ruimte op de site. Ze vertrokken daarbij telkens van een grondplan van het terrein met daarop een aantal vaste elementen die na een eerste grondige studie zijn bepaald.


19

Tijdens de focusgroep kwamen een vijftal grote lijnen naar boven. •

Aandacht voor de (her)integratie van de Maanbeek in het landschap waarbij een verplaatsing binnen de site een optie is. Water en groen vormen een belangrijke as doorheen de site. Ze moeten op natuurlijke wijze verbonden en geïntegreerd.

Het belang van mobiliteit, trage verbindingen voor voetgangers en fietsers binnen de projectzone, maar eveneens op gemeentelijk niveau. Het connecteren en heropenen van bestaande voetwegen om vlotte verbindingen met en in de site te garanderen.

Het creëren van een centrale plek op gemeentelijk niveau waar wonen, werken, winkelen, buurt ondersteunende functies en open ruimte elkaar kan ontmoeten. De historische schoorsteen en nabijgelegen transmissielokaal ademen het karakter van deze site en verdienen een prominente plaats op die centrale plek.

Rekening houden met een verscheidenheid aan woontypologieën (gesloten bebouwing, halfopen bebouwing, appartementsbouw) en werktypologieën (ateliers, bedrijfsverzamelgebouw, winkels, kantoren) bij het opmaken van het masterplan.

Een constante afweging maken tussen natuur, open ruimte en bebouwing. Door compact te bouwen (met hogere volumes vier tot vijf bouwlagen) kan er meer open ruimte ontstaan. De inplanting van hogere volumes moet optimaal en weloverwogen gebeuren.

Toekomstig traject In het voorjaar van 2021 gaan tijdens een volgende stap adviesinstanties en experts aan de slag met de resultaten van de bevraging en de focusgroep om topics als stedenbouw, mobiliteit, economie, natuur, veiligheid en sanering te bekijken en uit te werken. Dit moet tegen de zomer van 2021 resulteren in een voorlopig masterplan dat voor terugkoppeling zal worden voorgelegd aan de buurt en geïnteresseerden.

Meer weten? Verslagen van het participatietraject en info over de stand van zaken van het project kan je vinden via www.laarne.be/participatie of www.benieuwdnaarlaarnefabriek.be Contact participatie@laarne.be


20

Dossier Wonen WEGWIJS IN ENKELE ACTUELE WOONBEGRIPPEN!

met een vast verwarmingstoestel, goede staat van ramen en deuren, respect voor de persoonlijke levenssfeer etc.; Minimale energetische prestaties: minimale dakisolatie en dubbele beglazing; Oppervlakte: ruim genoeg zowel qua oppervlakte en plafondhoogte.

Energieprestatiecertificaat, EPC-label, conformiteitsattest, woningkwaliteitsnormen,… Het zijn termen die je wellicht al eens gehoord hebt, maar weet je ook wat ze betekenen?

Woningkwaliteit

Conformiteitsattest

Volgens de wet heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Daarom moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen. Waaraan moet een woning dan juist voldoen?

Wie een woning verhuurt, doet er goed aan om een conformiteitsattest aan te vragen bij de gemeente, in sommige gevallen is het zelfs verplicht. Zo een attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen. De huurder is zo zeker dat hij/zij in een gezonde en veilige woning woont en de verhuurder weet zo dat zijn/haar woning geschikt is voor verhuur. Let op: het verhuren, te huur of ter beschikking stellen van een woning/appartement/studio die niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen is strafbaar!

• •

• •

Structurele stabiliteit van het gebouw: stabiliteit en stevigheid van dak, buitenmuren, (dragende) binnenmuren en vloeren; Veiligheid: veilige elektrische installaties en gas- en verwarmingsinstallaties, geen CO-gevaar, veilige trappen en voldoende rookmelders; Gezondheid: geen vochtproblemen, voldoende verluchting en natuurlijke verlichting en toevoer van drinkbaar water; Minimum aan comfort: sanitaire voorzieningen, kookgelegenheid, een leefruimte

www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

In Laarne is tevens een verordening van kracht waardoor het conformiteitsattest verplicht is voor woningen van voor 1946, die niet bewoond worden door één van de eigenaars (en dus verhuurd worden) en waar er sprake is van een nieuwe verhuisbeweging. Een verhuisbeweging betekent dat er iemand nieuw in de woning/appartement/studio komt wonen.


21

Je vraagt een conformiteitsattest aan via www.laarne.be/conformiteitsattest. Wanneer de aanvraag volledig is, zal er een woningonderzoek ingepland worden. Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is namelijk een controle ter plaatse nodig. Een woningcontroleur zal aan de hand van een technisch verslag de kwaliteit van de woning beoordelen. Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken. Die zijn ingedeeld in 3 categorieën: • • •

Categorie 1: lichte gebreken Categorie 2: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Categorie 3: ernstige gebreken met mensonwaardige levensomstandigheden of veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

januari 2021 minstens beschikken over dubbelglas. Dit betekent dat het glas minimaal bestaat uit 2 glasplaten die op een bepaalde afstand van elkaar luchtdicht met elkaar verbonden zijn zodat daartussen een isolerende ruimte of spouw ontstaat. Het niet hebben van dubbele beglazing (in alle woonlokalen* en badkamer) wordt aangeduid op het technisch verslag (conformiteitsattest) en geeft aanleiding tot een gebrek. *Woonlokaal: living, keuken, slaapkamer(s) – niet gang, berging/stalling tenzij deze integraal deel uitmaakt van een woonlokaal.

• Indien de woning minder dan 7 gebreken heeft in categorie 1 en geen gebreken heeft in categorie 2 en 3, is de woning geschikt voor bewoning en verhuur. Van 1 juni 2019 tot en met 31 maart 2021 werden in Laarne al 88 aanvragen voor een conformiteitsattest verwerkt – er konden ondertussen ook al 68 conformiteitsattesten worden uitgereikt. www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/ wat-een-conformiteitsattest www.laarne.be/conformiteitsattest

Dakisolatie Sinds 1 januari 2021 moeten alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie beschikken. Voor alle eengezinswoningen, appartementen of studio’s die worden verhuurd, geldt als minimumnorm een R-waarde dakisolatie van 075m²K/W. Dat stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 cm. Het niet hebben van voldoende dakisolatie kan leiden tot de ongeschiktheid van een wooneenheid bij verhuur (conformiteitsattest).

Dubbelglas Alle woningen die worden verhuurd in Vlaanderen (dus ook kamers, studentenkamers en kamers voor seizoenarbeiders) moeten sinds 1

Energieprestatiecertificaat Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft informatie over de energiezuinigheid van een woning. Je kan op het certificaat een EPC-kengetal aflezen: dit getal drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter, per jaar. Hoe lager het EPC-kengetal, hoe beter de energiescore van de woning. Op EPC’s opgemaakt vanaf 2019 staat ook een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Waarvan zijn het label en de energiescore afhankelijk? De muur-, vloer- en dakisolatie, ramen en deuren, de installaties voor verwarming, het verwarmen van water, koeling, ventilatie en de eventuele aanwezigheid van installaties op zonne-energie worden meegenomen in de berekening voor het opmaken van een EPC. Opgelet: het EPC houdt geen rekening met het


22

verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling! Het EPC is verplicht bij het verkopen of verhuren van een woning, appartement of studio. Het certificaat moet reeds ter beschikking zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Beschik je nog niet over een EPC? Dan moet je dit laten opmaken door een erkend energiedeskundige type A. Er zijn momenteel ook premies mogelijk via Fluvius voor een gunstig E-peil (op het EPC), zowel voor nieuwbouw als bij grondige renovatie www.energiesparen.be/ energieprestatiecertificaten www.fluvius.be/nl/thema/premies/ premies-voor-huishoudelijke-klanten/ premie-e-peil

WOONPLUS ORGANISEERT EEN GROEPSAANKOOP SANERING STOOKOLIETANKS Heb je nog een oude stookolietank die je niet meer gebruikt? Laat die leegmaken, reinigen of verwijderen door een erkende tanktechnicus. Een ondergrondse tank kan je laten opvullen met zand, schuim of gelijkwaardig materiaal. Voorkom bodemvervuiling en doe mee met deze groepsaankoop. Schrijf je vrijblijvend in tussen 1 april en 15 juni 2021 via www.woonplus-lww.be/event/ groepsaankoop-sanering-stookolietanks-2/

Nog vragen? Woondienst: Els of Laëtitia 09 365 46 00 info@laarne.be Woonplus: Delitsia 0470 88 07 76 woonplus-lww@laarne.be www.woonplus-lww.be


23

FORCE-project: calisthenics aan Kruisen-Kouter Aan het multifunctionele sportcomplex Kruisen-Kouter staan er sinds kort calisthenics. De plaatsing kadert binnen het FORCE-project. FORCE staat voor fysieke en mentale kracht, dus het fit én weerbaar worden. Met het calisthenicspark creëert het Lokaal Bestuur Laarne een publieke beweegplek en hoopt zo alle inwoners aan het bewegen te krijgen. Het biedt een extra stimulans voor een gezonde levensstijl. Dankzij calisthenics werk je in de frisse en gezonde buitenlucht aan kracht, mobiliteit en stabiliteit door gebruik te maken van je eigen lichaamsgewicht en een minimum aan toestellen. Dit kan alleen of in groep. Calisthenics biedt een prima aanvulling indien je al een andere sport beoefent. Ben je niet zo sportief aangelegd? Geen probleem, calisthenics is voor iedereen haalbaar en heel laagdrempelig! Samen met de Sportdienst zullen de komende maanden – afhankelijk van de geldende coronamaatregelen – ook begeleide lessen voorzien worden voor verschillende doelgroepen en niveaus. Push-ups, pullups, squats, … binnenkort werk jij ze met de glimlach af! Het FORCE-project wordt ondersteund door De Voetgangersbeweging vzw, een door de overheid erkende mobiliteitsorganisatie.


24

We verwelkomen Magali, dochtertje van Silke Van Kelekom en Laurens Couckuyt Didi, dochtertje van Lisa De Wilde en Kane D’hooge Hanna, dochtertje van Anna Olszewska en Jaroslaw Lapinski Lena, dochtertje van Stefanie Demeyer en Thomas Piens Otto, zoontje van Lobke De Winne en Niels Volckaert Merel en Marilaux, dochtertjes van Sarina Keirsbilck en Mathias Mulkers Mille, dochtertje van An Bossaer Augustin, zoontje van Lise-Marie Uyttendaele en Vincent Blancquaert Thibaut, zoontje van Laurence Vanden Weghe en Tim De Waele Arthur, zoontje van Elke Gasthuys en Gert Verhoeven Floris en Theo, zoontjes van Stefanie Van Laere en Pieter Temmerman Lucie, dochtertje van Stien Vandewaetere en Dieter Thoen

Gefeliciteerd met jullie huwelijk Julie Wuyts en Lander Hofman


25

Zij gingen van ons heen André Clerick, 83 jaar, weduwnaar van Maria Van De Wille, Kalken Maria Paelinck, 71 jaar, echtgenote van Willy Verstichel, Laarne Ortwin Vanden Broecke, 64 jaar, weduwnaar van Ingrid Vanbiervliet, Laarne Clement Baeten, 93 jaar, weduwnaar van Suzanna Baetens, Laarne Irene Van den Abbeele, 92 jaar, weduwe van Gust Verwerft, Laarne Jozef Baeten, 98 jaar, weduwnaar van Maria De Smet, Laarne Monique Van Caelenbergh, 63 jaar, Kalken Annette Van Hecke, 64 jaar, weduwe van André De Landtsheer Maria Braeckman, 94 jaar, Kalken René Giets, 72 jaar, partner van Rosanna Baele, Kalken Cyriel Clincke, 84 jaar, echtgenoot van Maria Dauwe, Kalken Suzanna Van Loo, 94 jaar, weduwe van Geeraard Vervaet, Laarne Leontine Van Uytvanck, 83 jaar, weduwe van Robert Dult, Kalken

Jullie vragen. Onze diensten. Gemeentehuis Open maar op afspraak. Hoe maak je een afspraak? • Online > via www.laarne.be > Maak een afspraak • Telefonisch via 09 365 46 00 • Per mail naar info@laarne.be Je kan een afspraak maximum 30 dagen op voorhand vastleggen. www.laarne.be/vaccinatie @GemeenteLaarne @GemeenteLaarne www.hoplr.com

Sociaal Huis Open maar op afspraak. 09 365 46 90 sociaalhuis@laarne.be


26

©Maja Braeckman

©Maja Braeckman

© Veerle De Keulenaer

© Joachim Van Poeck

© Inge De Bruycker

© Carine De Smet

#ZICHTOPLAARNE © Annelies Vandenbossche

Zie je graag jouw foto verschijnen in KLAAR? Post je foto op sociale media met de hashtag #zichtoplaarne of stuur je foto naar info@laarne.be.


27

Kasteel van Laarne

Bezoek het kasteel met de movie guide! Iedere zondag vanaf 9 mei tot eind juni, telkens van 13.00 tot 17.00 uur Benieuwd naar de kamers en de interessante geschiedenis van het prachtige kasteel? Met de movie guide kan je in het gezelschap van pastoor Jan Schatteman en poetsvrouw Josyne het kasteel verkennen van onder tot boven en kom je alles te weten over de heksen van Laarne. Gezinnen met kinderen kunnen het kasteel ontdekken met de kabouterzoektocht (3-5 jaar), de fotozoektocht (5 tot 7 jaar) of de spannende ontdekkingsreis Heintje Heks zoekt de sleutel van de schatkamer (8 tot 12 jaar).

Zilvermarkt

Kasteel van Laarne

Maandag 24 mei van 10.00 tot 17.30 uur

Eekhoekstraat 5 9270 Laarne

Op Pinkstermaandag schittert het kasteel nog meer dan anders. Gerenommeerde zilverhandelaars tonen dan hun mooiste stukken. Die komen uitstekend tot hun recht in de statige ridderzaal en prachtige salons. Natuurlijk kan je ook de befaamde zilvercollectie van Claude D’Allemagne bewonderen. Omwille van de geldende coronamaatregelen is reserveren verplicht. Reserveren gebeurt per bubbel (gezin, koppel, …).

09 230 91 55 info@kasteelvanlaarne.be www.kasteelvanlaarne.be


Imkervereniging KLEIN MAAR VLIJTIG Deze imkervereniging zet zich al bijna 100 jaar in voor lokale bijenhouders. Ze telt een veertigtal enthousiaste leden, vooral imkers maar ook natuurliefhebbers. Daarnaast heeft de vereniging een sensibiliserende rol voor de bredere bevolking bijvoorbeeld rond bijenvriendelijke aanplantingen. Want bijen zijn nodig: niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor producten als honing en bijenwas. Contact of lid worden?

©Ivan De Keyzer

V.U.: Andy De Cock I Dorpsstraat 2 I 9270 Laarne I Afgiftekantoor: Hyper Masspost Center Gent

johan.de.bruycker@skynet.be Imkervereniging Klein maar vlijtig


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.