Laarne Informeert JAN- FEB 2018

Page 1

Een vredevol en duurzaam 2018

Verantwoordelijke uitgever: Alex De Smet I Dorpsstraat 2 I 9270 Laarne I Tweemaandelijks mededelingsblad I Afgiftekantoor: Hyper Masspost Center Gent

JANUARI-FEBRUARI 2018

LAARNE INFORMEERT Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 2018

COLOFON

2 SENIOREN

15

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT

2

WONEN

17

3

MILIEU

19

4

VEILIGHEID

20

BURGERZAKEN

6

OCMW

21

LAARNE STERK MERK

9

SPORT

23

CBS / GEMEENTERAAD

10

ONDERWIJS

25

BIBLIOTHEEK 12

NIEUWJAARSWENS

ADRESSEN EN OPENINGSUREN

CULTUUR

VERENIGINGSLEVEN 27

13

WACHTDIENSTEN

DOKTERS, APOTHEKERS EN TANDARTSEN VAN WACHT HUISARTSEN via het centraal nummer 09/365 09 01 Centraal nummer voor dringende medische problemen tijdens weekends of feestdagen. De wachtdienst begint op zaterdag om 8u en eindigt op maandag om 8u. Op feestdagen begint de wachtdienst de avond voordien om 18u. Tijdens weekdagen belt u uw huisarts. Indien deze onbereikbaar is, kunt u voor dringende zaken terecht op nr. 09 365 09 01.

APOTHEKERS van wacht 0903 99 000 (1,50 euro/min.) Informatie i.v.m. de apotheker van wacht bekomt u via tel. 0903 99 000 of via www.apotheek.be

TANDARTSEN via centraal nummer 0903 39 969 De wachtdienst werkt op zaterdag, zondag en feestdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.

COLOFON COÖRDINATIE & EINDREDACTIE Alex De Smet, schepen van Communicatie

REDACTIE

© Gemeente Laarne/Pieter Marius – Laarne Dorp gezien vanuit de Sint-Machariuskerk. Foto's binnenin: © Gemeente Laarne, tenzij anders vermeld.

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Communicatiedienst - gemeentebestuur@laarne.be

College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeente- en OCMW-diensten

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

OVERNAME ARTIKELS

Alex De Smet, schepen van Communicatie

2

COVERFOTO

mag mits bronvermelding


NIEUWJAARSWENS 2018 Beste burgers van Laarne en Kalken, Bij deze zoveelste jaarwisseling dienen we voor de zoveelste keer de gewaden van de oude jaren vol herinneringen af te leggen en de nieuwe gewaden vol goede voornemens aan te trekken. Laat ons de zinvolle momenten, met zowel lief als leed, van 2017 een plaats geven, vasthouden en heimelijk koesteren in de schatkamer van ons hart. Mijn medeleven gaat in deze periode vooral uit naar al onze burgers die in 2017 van iemand of iets, afscheid hebben moeten nemen, en voor wie deze jaarwisseling, vooral emoties van weemoed, eenzaamheid, verdriet en pijn meebrengt. En laat ons de uitdagingen, de realiteit van 2018 diep in de ogen kijken. Als CEO van het grootste bedrijf van onze gemeente, met als kernopdracht ‘dienstverlening’, moet ik van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf en mijn gemeentebestuur opnieuw te bevragen, te evalueren en bij te sturen met dat éne doel: de steeds kritischer wordende burger een moderne en vriendelijke én betaalbare dienstverlening garanderen. In deze voortrazende wereld dreigt echter een steeds grotere tweedeling in onze samenleving te ontstaan. De groep die het tempo niet meer kan bijhouden groeit. Mensen die werkloos zijn, alleenstaanden, éénoudergezinnen die met een minimumloon een gezin draaiende moeten houden, ouderen die vanwege de steeds verdere digitalisering de aansluiting dreigen te missen. Onze dienstverlening moet in contact blijven met alle geledingen van de bevolking om tijdig hulp te kunnen bieden. Dat is geen makkelijke opgave. Gelukkig kan ook elke burger zijn bijdrage leveren. Niet door kritiek te leveren, maar door creatief te zoeken naar oplossingen. Initiatieven als het zorgnetwerk, de buurttelefoon, het sociaal restaurant, de weggeefwinkel, de sociale kruidenier, de talentenscouts, de mantelzorg, de activiteiten van het dienstencentrum, speelpleinwerking én ons zeer rijk sociaalcultureel aanbod van verenigingen, alles draaiende op vrijwilligerskrachten, zijn hierbij de waardevolle bouwstenen. Sámen vorm geven aan een hartelijke lokale gemeenschap in plaats van het alléén koesteren van het eigen gelijk.

‘ Eén enkele boom die omvalt maakt veel lawaai, een bos dat groeit hoor je niet…’ Ook in 2018 kijk ik uit naar alle opbouwende gesprekken met jullie, groot en klein. Ik kijk uit naar jullie bezorgdheden en het uitdagende evenwicht tussen luisteren en beslissen. Ik zal blijvend mijn hart aan de kant van mijn plicht zetten! Deze nieuwjaarswens die ik las in een bloemenwinkel past heel erg bij onze bloeiende bloemengemeente:

‘ Ware vriendschap is een zeldzaam blommeke, Maak er in 2018 een gans boeket van!’

Ik wens jullie allen én jullie dierbaren een dienstbaar, creatief-uitdagend, vredevol, gezond én deugddoend 2018 toe. Jullie burgervader, Ignace De Baerdemaeker

3


OPENINGSUREN

OPENINGSUREN 2018 Sorry we zijn

GESLOTEN !

Alle gemeentelijke diensten, het Sociaal Huis en de Lokale Politie wijkpost Laarne zijn gesloten op: • maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018: Nieuwjaar

GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - 09/365 46 00 - fax 09/366 29 70 - www.laarne.be Openingsuren: ma., di., woe., do. 9u-11u45 - di. 14u-18u45 - woe. 14u-16u45 - vrij. 9u-12u45 n Balie Ontvangst - balie@laarne.be - 09/365 46 00 n Vrije tijd & Jeugd Locatie: Keistraat 5 te Laarne via bibliotheek. Het correspondentieadres blijft Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne Jeugd, Speelplein - jeugd.cultuur@laarne.be - 09/365 24 11 Cultuur, Verenigingen - jeugd.cultuur@laarne.be - 09/365 24 10 Feestelijkheden - feestelijkheden@laarne.be - 09/365 46 20 n Burger & Welzijn Burgerlijke Stand - burgerzaken@laarne.be - 09/365 46 01 Bevolking - burgerzaken@laarne.be - 09/365 46 01 n Grondgebiedszaken Openingsuren: elke voormiddag van 9u - 11u45 / dinsdagnamiddag van 16u - 18u45 / of op afspraak 09/365 46 10 Ruimtelijke Ordening - ruimtelijke.ordening@laarne.be Mobiliteit - mobiliteit@laarne.be Openbare Werken - technische.dienst@laarne.be Milieu - milieu@laarne.be Wonen: woondienst@laarne.be n Interne Zaken & Communicatie Secretariaat - secretariaat@laarne.be - 09/365 46 24 Informatie, Communicatie, Senioren, Toerisme - gemeentebestuur@laarne.be - 09/365 46 25 n Financiën Huisvuilzakken, stickers - rekendienst@laarne.be - 09/365 46 34 Wekelijkse markt - marktleider@laarne.be - 09/365 46 33 Personeelsdienst - personeelsdienst@laarne.be - 09/365 46 32 n Woon+ Woon+@laarne.be - 09/365 46 11

POLITIE n Wijkpost Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne – tel. 09 367 50 27 – fax 09 367 93 89 Openingsuren: maandag van 9u -11u45 / dinsdag van 14u -18u45/ woensdag van 14u – 16u45 /donderdag gesloten/ vrijdag van 9u – 12u45 n Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen: Zuiderdijk 2, 9230 Wetteren tel. 09/369 00 25 - fax 09/366 09 17 - mail: pz.wlw@police.belgium.eu

BIBLIOTHEEK n Hoofdbibliotheek Laarne Keistraat 5, 9270 Laarne - 09/368 13 95 - bibliotheek@laarne.be Alle dagen open, zonder personeelsondersteuning, van 10u-12u. Met personeelsondersteuning op maandag van 10u-12u, dinsdag van 15u-19u, woensdag 13u-17u, donderdag 15u-18u, vrijdag 15u-19u, zaterdag 10u-12u30. n Filiaal Kalken Koffiestraat 71, 9270 Kalken - 09/367 43 64 - bibliotheek@laarne.be maandag 16u-19u, woensdag 14u-17u, vrijdag 10u-12u, zaterdag 14u-16u

4


Leeweg 25, 9270 Laarne - 09 369 16 31 n Sportdienst - sportdienst@laarne.be Openingsuren: elke weekdag: 9u-12u en 14u30-16u

GBS DE WINDWIJZER

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM

n Laarne Schoolstraat 8, 9270 Laarne - 09/369 25 50 n Kalken Kouterstraat 4, 9270 Kalken - 09/367 57 34

CONTAINERPARK Veldmeersstraat, 9270 Laarne - 09 366 57 19 (klachten en info 052 25 18 35) Info/aanvragen groencontainer: 052/25 18 36 Klachten/problemen restafval: Ombudsdienst VERKO: 0800/ 92 992

OPGELET! Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2018 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u30 en op zaterdag van 9u tot 14u40 Zon- en feestdagen gesloten.

OCMW Nerenweg 3, 9270 Laarne (Kalken) - 09 365 46 90 - fax 09 366 50 43 – www.ocmwlaarne.be n Algemene administratie 09/365 46 90 - Openingsuren: elke voormiddag: 9u-12u / namiddag: ma., wo. en do. 13u-16u30 - di. 13u-17u30 - vr. 13u-15u n Sociale dienst 09/365 46 90 - fax 09/366 50 43 - socialedienst@ocmwlaarne.be - Openingsuren: maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagvoormiddag: 9u-11u30, dinsdagnamiddag 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Maaltijdenbedeling, poetsdienst aan huis en bejaardenwoningen 09/365 46 90 - aanvragen via sociale dienst n Dienst voor onthaalouders - 09/365 46 90 Zitdag: op dinsdag 9u30-11u30 en 15u30-17u30 of na telefonische afspraak n Initiatief buitenschoolse kinderopvang ’t Keikopje, Keistraat 3 te Laarne, 09/366 39 17 ’t Weiken, Kouterstraat 7 te Kalken, 09/367 00 36 Openingsuren: elke weekdag: 7u tot aanvang school en 15u30-18u30 - woe. 12u10-18u30 vakantie- en schoolvrije dagen 7u-18u30 zitdagen verantwoordelijke: IBO Laarne: di. 17u-18u30 - IBO Kalken: do. 17u-18u30 n Woonzorgcentrum “Hof ten Kouter” met kortverblijf Kouterstraat 1 te Kalken, 09/367 52 43 n Dagverzorgingscentrum “De Dagvlinder” Kouterstraat 1 te Kalken, 09/337 72 34 n Lokaal Dienstencentrum “ ‘t Binnenhof” Molenstraat 35a te Laarne, 09/368 22 69 Openingsuren cafetaria: elke dag 13u30-17u, gesloten op zaterdag en zondag

POLDER VAN BELHAM Dorpsstraat 2, 9270 Laarne - tel 09 366 37 21 - mail: griffier@poldervanbelham.be Openingsuren: Dinsdagnamiddag van 15u tot 19u.

5


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2018 We verwelkomen… Morris, zoontje van Katrijn Verhoye en Johan Bommerez Florent en Julien, zoontjes van Evelien Lammens en Peter De Jaeger Madelon, dochtertje van Stefanie Vandenberge en Cedric Verschueren Linde, dochtertje van Stefanie Van Laere en Pieter Temmerman

Veel geluk met jullie huwelijk… Katrijn Vervaet en Simon Willems Anouk Deryckere en Filip De Landtsheer

Anna Everaert, 84 jaar, echtgenote van Robert De Vylder, Driesstraat 12 Felix Bracke, 64 jaar, Nerenweg 95 Johan Wulgaert, 55 jaar levensgezel van Sabine Baetens, Boombosstraat 49 Joseph Rogiers, 80 jaar, weduwnaar Cecile Arents, Kouterstraat 1 André De Landtsheer, 62 jaar, echtgenoot van Annette Van Hecke, Vromondstraat 20 Gaby Raman, 80 jaar, weduwe van Andre Hoogewijs, Kapellestraat 55 Andre Hanselaer, 87 jaar, echtgenoot van Lydie De Greef, Vromondstraat 53A Marie Magdalena Lelièvre, 80 jaar, weduwe van Camiel Pauwels, Provinciebaan 57 Maurits Jacobs, 80 jaar, weduwnaar van Maria Van Rysselberghe, Steentjestraat Georgette Willems, 79 jaar, echtgenote van Maurice Lauwaert, Brugstraat 19

Zij gingen van ons heen 6

Edmond Gentier, 89 jaar, weduwnaar van Maria Blancke, Kouterstraat 1 Jessica De Laender, 33 jaar, echtgenote van Bart Umans, Scheestraat 12A Georgette De Geest, 85 jaar, weduwe van Armand Delheye, Kouterstraat 1


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2018 BRILJANTEN BRUILOFT

Angela Claeys en Roger Van De Weghe

DIAMANTEN BRUILOFT

Georges Staelens en Bertha De Wilde

Angèle Goossens en René Buyst

GOUDEN BRUILOFT

Leonard Raes en Cecile Leus

Jacqueline Rombaut en Julien De Graeve ▲

7


BURGERZAKEN

BURGERZAKEN 2018

Viergeslacht

Viering oudste inwoner ooit!

Agnes Fiers (80) vierde niet alleen haar diamanten huwelijksjubileum (zie infoblad NOV- DEC 2017), ze is ook de trotse stammoeder van een vrouwelijk viergeslacht. Haar dochter Marleen De Waele (59) is de fiere oma en Vicky Bracke (37) is de mama van Lore De Meyer (9).

Virginia Van Puyenbroeck vierde in november haar 106de verjaardag. Hiermee is zij de oudste inwoner ooit in Laarne en Kalken. Van harte gefeliciteerd!

NIEUWE MEDEWERKERS

PERSONEEL

Zowel in de bibliotheek, als in het gemeentehuis zijn enkele nieuwe personeelsleden in dienst getreden. Wij heten hen van harte welkom en zij stellen zich graag aan u voor. Diane Van Roy (Bibliotheek) “Ik woon in Antwerpen met mijn partner Niels en onze drie kinderen, Loïs (16) Faber (15) en Onin (8). Ik studeerde kunstwetenschappen in Leuven en kwam vrij snel in het onderwijs terecht. Twee jaar geleden waagde ik een kans om één van mijn dromen waar te maken, namelijk kunnen werken in een bibliotheek. Ik volgde de opleiding Bibliotheek-, documentatie-, en informatiekunde, en solliciteerde vervolgens bij een aantal bibliotheken. Sinds eind oktober werk ik in de gezellige bib van Laarne. Op die plek komen twee passies van mij bij elkaar: boeken en mensen. Ontzettend fijn en inspirerend vind ik dat!” Rani Beirnaert (Bibliotheek) “Ik kom uit Zele en ben 22 jaar. Dit jaar studeerde ik af aan het VSPW Gent, waar ik het graduaat van bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde heb gestudeerd. Momenteel werk ik in de bibliotheek en sportdienst van Lokeren en nu ook parttime in de bibliotheek van Laarne. Daar ga ik met veel enthousiasme meehelpen aan de dienstverlening. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met lezen, schrijven en maak ik wel eens graag gebakje. Ik speel ook al enkele jaren amateurtheater bij jeugdtheater Rhetorika in Zele. Ik zit daar ook in het bestuur als penningmeester. Ik probeer altijd een sociaal en vriendelijk persoon te zijn en hou het liefst van droge mopjes.” Dagmar Ramon (Dienst Vrije Tijd en Jeugd) “Ik studeerde af als master Culturele Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en volgde het postgraduaat Duurzame Ontwikkeling aan Vives en Howest. Ik ben erg geboeid door jeugdwerk, muziek, theater en dans, en wil vanuit deze interesse op een gedreven manier meewerken aan het vrijetijdsaanbod in Laarne.” Sybren Cardoen (Milieu) “Ik ben 23 jaar, afkomstig uit het verre Ieper en momenteel woonachtig te Merelbeke. Sinds 6 november ben ik actief als Deskundige omgeving. Ik studeerde af in de bachelor Milieumanagement en behaalde een bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling. Mijn stages deed ik dan weer bij biogasinstallatie IVVO en het departement Duurzame Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Stad Gent. In mijn vrije tijd ben ik vrij sportief, regelmatig ben ik dan ook te spotten op de fiets of in de fitness. Ten slotte ben ik een avontuurlijk persoon, zo ging ik vorig jaar op m’n eentje hiken door Schotland en maakte ik de afgelopen zomer een roadtrip met enkele jeugdvrienden door de Balkan.”

8


© Dirk Wollaert

12 november 2017 Apotheose poëzieprijs Melopee in de St-Machariuskerk met als winnaars Isabeau Deleu (jeugd) en Peter Verhelst (volwassenen).

© Dirk Wollaert

LAARNE STERK MERK

LAARNE STERK MERK 2018

16 november 2017 Lezing Koppen in de Keistraat – Lien Willaert over Caloriearm koken voor Bourgondiërs.

21 november 2017 Dikke ambiance tijdens het seniorenfeest in zaal Skala met Christoff.

22 november 2017 Informatievergadering over het project Steentjestraat en omwonenden.

25 november 2017 Tijdens de Voorleesweek en in het kader van de herlancering van Boekstart konden jonge bibbezoekers en hun (groot) ouders genieten van de workshop van Inge Umans over interactief voorlezen. En of er aandachtig geluisterd werd!

1 december 2017 Muzikale verwenavond in zaal Melopee met Lady Linn en haar gasten Tom, Pablo en Johan.

9


SCHEPENCOLLEGE

CBS/GEMEENTERAAD 2018 UIT HET SCHEPENCOLLEGE 26 oktober 2017 - Op 1 januari 2018 start het milieuproject ‘Zwerfvuilpeters en -meters’. Deze vrijwilligers zullen in een vooraf afgesproken gebied, regelmatig het zwerfvuil opruimen. Ze bepalen zelf waar, wanneer en met welke frequentie. - In het kader van het burgemeestersconvenant schrijft onze gemeente zich in voor 2 provinciale klimaatprojecten • De opmaak van een autodeelactieplan, onder begeleiding van autodelen.net • Een burgerinitiatief naar energiecoöperatie, waarin we samen met Wetteren en Wichelen, begeleid zullen worden door REScoop

9 november 2017 - Er wordt een 6de AED-toestel (defibrillator) aangekocht. Dit zal geplaatst worden in Kalkendorp ter hoogte van de Pastorij.

16 november 2017 - Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Ruimtelijke knelpunten, deel 1' ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis nog tot 12 februari 2018. U kan het ook nalezen op www.laarne.be. Bezwaren of opmerkingen omtrent deze plannen kunnen overgemaakt worden, uiterlijk tegen 12 februari 2018. - Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen wordt gewijzigd. Voortaan worden, wat de retributie betreft, volgende personen ook gelijkgesteld met inwoners van de gemeente: “ personen die op het ogenblik van overlijden niet meer in Laarne wonen, maar die wel gedurende de helft van hun leven in Laarne of Kalken hebben gewoond.

23 november 2017 - Voor het winterseizoen wordt 200 ton strooizout gereserveerd.

30 november 2017 - De opdracht “Aanleg van de parking aan de Skala” wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde BVBA Boudewijn Wulteputte uit Lokeren, tegen een bedrag van 297.041,41 euro excl. BTW - De inrit van het recyclagepark in de Veldmeers zal aangelegd worden in klinkers. De raming van de kosten bedraagt 35.000 euro. - De twee welkomstborden in het kader van B(l)oeiend Oost-Vlaanderen worden geplaatst in het begin van de Kasteeldreef en op het eilandje Nerenweg/Kalkendorp/Bushalte.

7 december 2017 - de dienst Vrije tijd & Jeugd zal vanaf 1 april 2018 ook open zijn op vrijdagnamiddag tot 16u. - de heer Marc Vlaeminck wordt aangesteld als technisch assistent voor onbepaalde duur.

10


UIT DE GEMEENTERAAD 26 oktober 2017

GEMEENTERAAD

CBS/GEMEENTERAAD 2018 - Het RUP 'Ruimtelijke knelpunten deel 1' wordt voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd ontworpen naar aanleiding van enkele historisch gegroeide juridische knelpunten op verschillende locaties in de gemeente: • Perceel hoek Brandemanstraat/Heirweg • Woongroepering Brandemanstraat • Lokaal bedrijf Dendermondsesteenweg • Voormalig klooster Oostremstraat • The Old Horses Lodge • Jeugdlokaal KSA Hoogstraat.

30 november 2017 - Het klimaatactieplan binnen het burgemeesterconvenant wordt goedgekeurd. Dit is raadpleegbaar op www.laarne.be. - De interlokale vereniging Sociale Economie Scheldeland wordt aangeduid als organisator van het project Wijk-werken. - De verlenging van de samenwerking met de intergemeentelijke archivaris wordt goedgekeurd. - De Vlaamse overheid roept op tot de vorming van eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Een eerstelijnszone omvat een (deel van een grote) stad of twee of meer (fusie)gemeenten met een totaal aantal inwoners tussen 75.000 en 125.000. Tijdens een overleg met een ruime vertegenwoordiging van verplichte en optionele partners werd in consensus besloten om het voorstel te bekrachtigen van de Huisartsenvereniging Gent vzw om een eerstelijnszone te vormen met de gemeenten Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen en Laarne. Deze zone omvat een totaal inwonersaantal van 125.486. - De aankoop in der minne van de voormalige Nezo-site in Kalken, in het kader van de realisatie van een Natuureducatief centrum voor de Kalkense Meersen, wordt goedgekeurd. - De realisatie van een nieuwbouw voor sport- en gemeenschapsaccommodatie ter hoogte van Kruisen-Kouter wordt goedgekeurd. - De uitbreiding van sportcentrum Veldmeers wordt goedgekeurd. Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van de procedure van mededinging met voorafgaande bekendmaking, meer specifiek een promotieopdracht van werken voor het ontwerp, de oprichting en financiering van de uitbreiding van het bestaande sportcomplex/hal Veldmeersgebouw (met een DBF-programma = Design, Build & Finance) naast de bestaande gebouwen van de sporthal van Laarne. - Diverse subsidies worden goedgekeurd: • Voor de erkende sociaal-culturele verenigingen: 20.318,75 euro • Voor de erkende jeugdinitiatieven: 31.695,93 euro • Voor de sportverenigingen: 36.216,4 euro

Volgende gemeenteraden: donderdag 25 januari 2018 donderdag 22 februari 2018

11


BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK 2018 TAALPUNT IN DE (HOOFD)BIBLIOTHEEK VAN LAARNE Laarne is een kleine gemeente met ruim 12 500 inwoners. Slechts een heel beperkt deel daarvan - nog geen 2% - heeft niet de Belgische nationaliteit. Het aantal anderstaligen in de gemeente ligt dus laag. Toch wil de Laarnse bibliotheek inspanningen leveren om deze kleine doelgroep te bereiken en werkt ze net als de andere bibliotheken van De Leesdijk haar Taalpunt verder uit. Voor anderstaligen is de bibliotheek van Laarne geen onbekend terrein. Zo bezoekt bijvoorbeeld een aantal vrijwilligers die anderstalige kinderen (vooral vluchtelingen) begeleidt regelmatig de bibliotheek met hen. Een handvol niet-Nederlandstalige actieve lezers komt al jaren naar de bibliotheek en vond ondertussen zijn weg naar het gewone aanbod. De collectie voor anderstaligen bestaat momenteel uit een aantal werken (zowel in boekvorm als op DVD) om beginners te helpen de basis van de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Bedoeling is om deze collectie op korte termijn beter zichtbaar te maken. De bibliotheek probeert het Taalpunt ook uit te breiden en zal nieuwe aanwinsten op regelmatige basis in de kijker zetten. Openingsuren Dag Met personeelsondersteuning Maandag 10.00 – 12.00 uur Dinsdag 15.00 – 19.00 uur Woensdag 13.00 – 17.00 uur Donderdag 15.00 – 18.00 uur Vrijdag 15.00 – 19.00 uur Zaterdag 10.00 – 12.30 uur Zondag Gesloten

Zonder personeelsondersteuning 10.00 – 12.00 uur 10.00 – 12.00 uur 10.00 – 12.00 uur 10.00 – 12.00 uur

De bibliotheek van Laarne heeft ook nog een filiaal in Kalken, Koffiestraat 73/0001. Hier is echter geen Taalpunt.

COLLECTIE EDUCATIEVE SPELLETJES IN DE BIB BREIDT FORS UIT De bibliotheek van Laarne beschikt al enige tijd over een spelotheek. Die werd onlangs fors uitgebreid met een dertigtal educatieve spelletjes voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Hop in galop, Visjes vangen en Bubbelneus, … zijn maar enkele spelen uit het nieuwe gamma. Spelplezier en gezelligheid gegarandeerd tijdens winterse namiddagen of weekends, maar tegelijk ook heel leerzaam. De educatieve spelletjes leggen de link met de opvoedingsbibliotheek, een deelcollectie waar (groot)ouders en professionelen alle boeken en informatie over de omgang met (hun) kinderen kunnen terugvinden. Per lener kan er 1 spelletje ontleend worden voor maximaal 3 weken.

GEBRUIKERSONDERZOEK BIBLIOTHEEK LAARNE De VVBAD polste de openbare bibliotheken in Vlaanderen om deel te nemen aan een grootschalig gebruikersonderzoek. De bibliotheek van Laarne tekende hier graag op in, samen met de andere 8 bibliotheken van De Leesdijk. Zo levert het gebruikersonderzoek niet alleen interessante informatie op over de eigen bib, maar ook over het samenwerkingsverband. Wie een actieve en volwassen lezer is van de Laarnse bibliotheek en/of het filiaal in Kalken, mag zich in de eerste maanden van 2018 verwachten aan een vragenlijst rond geregistreerd en niet-geregistreerd bibliotheekgebruik. Die zal vooral digitaal verspreid worden, maar de bibliotheekmedewerkers zullen ook leners aanspreken bij hun bezoek. Het wetenschappelijk uitgevoerd onderzoek zal toelaten de eigen werking te optimaliseren, vergelijkingen te maken met gelijkaardige bibliotheken en is een interessant instrument voor het nieuwe bestuur dat begin 2019 aantreedt. De bibliotheek hoopt dus zeker op uw bereidwillige medewerking!

12

Contact: Bibliotheek Laarne Dienst Vrije Tijd en Jeugd Keistraat 5 Keistraat 5 9270 Laarne 9270 Laarne 09 368 13 95 09 365 24 10 bibliotheek@laarne.be jeugd.cultuur@laarne.be


GEDICHTENDAG 25 JANUARI 2018 - THEMA: THEATER Het thema van de poëzieweek 2018 is ‘theater’. De poëzie wordt daarmee uit de intieme beslotenheid van papieren bundels gehaald. Ze wordt uitgesproken, gemurmeld, naar buiten gebracht. En zorgt zo voor nieuwe ontmoetingen. Ook in Laarne bruist deze week van 25 tot 31 januari. Verwacht je aan poëtische verwennerijen, Poetry Slam en een gedicht dat zomaar ontstaat!

CULTUUR

CULTUUR 2018

De bibliotheek Laarne en de Dienst Vrije Tijd organiseren in het kader van de poëzieweek een ‘Poetry Slam’ in de bibliotheek op vrijdag 26 januari van 18u tot 19u en een workshop op zaterdagvoormiddag 27 januari van 10 u tot 12u waarin ‘het ontstaan van een gedicht’ centraal staat. Contact en info: Dienst Vrije Tijd en Jeugd - Jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10 Bibliotheek Laarne - bibliotheek@laarne.be - 09 368 13 95

ERFGOEDDAG 2018 - THEMA'S: KIEZEN - DAG VAN DE AARDE - 22 APRIL Dit jaar plaatst het Slot van Laarne (VZW Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen), i.s.m. met de gemeente de zilvercollectie van het kasteel in de kijker tijdens de Erfgoeddag op zondag 22 april 2018 onder het thema Kiezen. 22 april is ook de Dag van de Aarde. Daarom wordt naast de zilvercollectie ook aandacht besteed aan de grote ontdekkingsreizen van de 17de eeuw. Deze zorgden voor ingrijpende veranderingen in de dagelijkse levensgewoonten: nieuwe geteelde producten zoals thee, koffie, chocolade, aardappelen, peper, tulpen,…. werden ingevoerd. Er ontstonden nieuwe recepten, bijvoorbeeld voor warme zoete dranken, en nieuwe sierproducten zoals koffie- of chocoladekannen werden vervaardigd. Tal van voorwerpen werden plots onmisbaar als pronkstukken om “in” te zijn!

Scholen Naar aanleiding van Erfgoeddag en Dag van de Aarde doorlopen de organisatoren weer een heel traject met alle scholen in Laarne. De leerlingen van de tweede graad basisonderwijs krijgen in het Kasteel van Laarne een plezierige, ludieke en leerzame rondleiding doorheen 3 kamers: de Zilverzaal, de keuken en de Ridderzaal. Tijdens de rondleiding kiezen de leerlingen een voorwerp dat ze fotograferen om er dan in de klas een reproductie of interpretatie van te maken geheel volgens hun eigen fantasie. Het resultaat zal op zondag 22 april te zien zijn. Publiek en jury kunnen hun favoriete creatie verkiezen. Ter gelegenheid van Erfgoeddag is het kasteel gratis te bezichtigen. Dit kan enkel mits reservering vanaf maart 2018 via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd Contact Historische Woonsteden vzw - louisevandewerve@historische-woonsteden.be - 02 644 5005 Dienst Vrije Tijd en Jeugd - Jeugd.cultuur@laarne.be - 09 365 24 10

Foto boven: kandelaars 1754-1755 Foto onder: schenkkan 1788

© VZW Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen

13


CULTUUR

CULTUUR 2018 KOPPEN IN LAARNE Lezingenreeks - Prof. Dr. Ir. Peter Van Eenoo Donderdag 11 januari 2018 - 20 uur Doping in de sport Sinds jaar en dag duiken berichten op van georganiseerde dopingnetwerken en sporters uit allerlei takken die hun prestaties willen bevorderen door het gebruik van verboden middelen. Methodes om doping op te sporen worden echter steeds beter waardoor misbruik ook jaren na datum toch nog aan het licht komt. Professor Van Eenoo, dopingspeurder en hoofd van het WADA-dopingscontrolelaboratorium in de Benelux, neemt het publiek mee in de bijzondere wereld van dopingzondaars en -jagers. Koppen in de Keistraat Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - Laarne 5 euro, reserveren via www.laarne.be -> Webshop vrije tijd

© UGent

Lezingenreeks - Brigitte Herremans Donderdag 1 februari 2018 - 20 uur Israël en Palestina: waar ligt de grens? Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een strijd tussen 2 volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Vrede lijkt onmogelijk omdat geen van beide partijen de strijdbijl wil begraven. Land en basisrechten vormen echter de voornaamste inzet van het conflict. Beleidsmedewerker van Broederlijk Delen en Pax Christi, Brigitte Herremans, neemt dit aanslepende conflict onder de loep. Koppen in de Keistraat Sociaal Huis Kalken, Nerenweg 3 - Kalken 5 euro, reserveren via www.laarne.be -> Webshop vrije tijd

© Brigitte Herremans

Familie - De Trawanten Zondag 25 februari 2018 - 15 uur

Brieven aan Doornroosje Na 99 jaar is de prins tot een besluit gekomen. Hij gaat op reis met slechts 1 bestemming voor ogen: Doornroosje - eindelijk - wakker kussen. Tijdens zijn tocht schrijft de prins elke dag een brief aan Doornroosje waarin hij zijn intens verlangen, het reizen in je hoofd en de liefde in al haar stunteligheid onder woorden brengt. De Trawanten brengt dit verteltheater met live muziek gebaseerd op het gelijknamige boek van Toon Tellegen uit 2002. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. GC De [2] Dorpen Zaal Melopee, Keistraat 5 - Laarne 5 euro, reserveren via www.laarne.be -> Webshop vrije tijd

© Elke Busselen

Lezingenreeks - Kurt Van Eeghem Donderdag 8 maart 2018 - 20 uur Kurtoisie Artistieke duizendpoot en tv-coryfee Kurt Van Eeghem nam in zijn boek Kurtoisie etiquette uitgebreid onder de loep. De regels rond hoffelijkheid en omgangsvormen lijken vaak niet meer van deze tijd. Van Eeghem stelt grappige en boeiende alternatieven voor. Hij neemt het publiek mee in het verleden naar de oorsprong en waarde van deze etiquette en die durven al eens tegen te vallen. Het publiek kan zijn vragen ook toetsen aan de stellingen van de spreker. Koppen in de Keistraat Bibliotheek Laarne, Keistraat 5 - Laarne 5 euro, reserveren via www.laarne.be -> Webshop vrije tijd

14

© VRT-www.topspreker.be


PROJECT LANGER GENIETEN GENOMINEERD VOOR GOUDEN RESSORT De gemeente Laarne lanceerde recent i.s.m. Logo Gezond +, het Project Langer Genieten. Dit project verzamelt alle acties rond gezondheid en welzijn van de ouderen in de gemeente. In 2017 organiseerden we in dat kader een lachsessie en een lezing door Zaki.

SENIOREN

SENIOREN 2018 Voor dit project werden wij onlangs genomineerd voor de Gouden Ressort 2017. Een actie waarmee Logo Gezond+ vzw (lokaal gezondheidsoverleg) organisaties, lokale besturen en scholen uitdaagde om werk te maken van geestelijke gezondheid. Op 7 november werden tijdens het gala van de Gouden Ressort de awards uitgereikt. Laureaten van de Gouden Ressort mogen zich één jaar “Ambassadeur van de Veerkracht” noemen. Het gala werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Aalter. Na grondige analyse was het besluit van de professionele juryleden dat elke inzending waardevol is. Hoe meer kinderen, jongeren en volwassenen we kunnen wapenen tegen uitdagingen, hoe beter. Toch blonk binnen de categorie ‘BESTE ACTIE’ één inzending uit, die van Stuvo+ Gent Odisee/KULeuven. Deze organisatie kwam vooral heel origineel en vernieuwend uit de hoek met een driedaagse pop-up waarbij studenten uitgedaagd werden om eens iets nieuws te proberen, één van de tips uit ‘Fit in je hoofd’. Ze combineerden laagdrempelige ludieke acties met aandacht voor het duurzaam versterken van de veerkracht van de studenten. Binnen de categorie ‘BESTE BELEID’ kwam de Lokale Politie Vlaamse Ardennen als grote winnaar uit de bus. Het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en emoties is voor veel politieambtenaren niet eenvoudig. Met de komst van het ‘Ministry of corporate wellness’, kreeg welzijn op het werk als het ware een gezicht. Maandelijks worden er tal van activiteiten georganiseerd gekoppeld aan de 10 tips van “Fit in je hoofd” zoals een complimentenketting en een “klaagvrije maandag”. Beide winnaars van de Gouden Ressort, bieden inspiratie aan andere organisaties om rond geestelijke gezondheid aan de slag te gaan. Ook in 2018 zet de gemeente Laarne in op het project “Langer Genieten” met o.a. een jaarkalender, acties rond gezonde voeding en beweging en geestelijke gezondheid. De eerste actie van 2018 zet in op matigen met alcohol.

Langer genieten is… matigen met alcohol Iedereen wenst zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Echter verandert/gebeurt er heel wat met je lichaam en je gezondheid naarmate je ouder wordt. Sta hierbij ook even stil bij je alcoholgebruik. Verstandig omgaan met alcohol heeft alleen maar voordelen. Hoe ouder je wordt, hoe minder goed je tegen alcohol kan. Je lichaam bevat minder vocht, terwijl je lichaamsvet toeneemt. Daardoor verandert de manier waarop je lichaam alcohol opneemt. Tegelijkertijd breken je nieren en lever de alcohol minder goed af dan vroeger. Je lichamelijke weerstand neemt ook af. Matigen met alcohol biedt tal van voordelen: • Je conditie verbetert, je voelt je energieker • Je geheugen gaat erop vooruit • Je slaapkwaliteit verbetert, je voelt je beter uitgerust • Je gewicht is beter onder controle • Je ervaart minder bijwerkingen van medicatie

Langer genieten is... matigen met alcohol.

Op je gezondheid! Iets minder drinken, opa!

Met het ouder worden, verdraag je minder goed alcohol, word je sneller dronken en heb je meer tijd nodig om te recupereren. Hoeveel alcohol zit er per glas?

Hou het op maximum één glaasje per dag en drink niet dagelijks. Wie minder drinkt verlaagt zijn kans op een hoge bloeddruk, hersenbloeding, kanker en andere gezondheidsklachten. Je voelt je energieker, je ervaart minder bijwerkingen van medicatie en de kwaliteit van slapen verbetert.

De gemeente organiseert hiervoor in februari (maand zonder alcohol) een gratis, interactieve workshop ‘rijden onder invloed van alcohol’: • Woensdag 7 februari 2018 om 19u30 – workshop: rijden onder invloed van alcohol in zaal Melopee van de bibliotheek te Laarne (Keistraat 5). Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het BIVV. Als deelnemer krijg je een beter zicht op de verschillende risico’s van rijden onder invloed van alcohol. Hoelang duurt het eer de alcohol afgebroken wordt in het lichaam? Hoeveel mag ik drinken om nog te mogen rijden? … Deelname is gratis maar u dient zich vooraf in te schrijven via: www.laarne.be > webshop Vrije Tijd > Inschrijvingen of via de dienst Vrije Tijd en Jeugd, Keistraat 5 – Laarne, 09 365 24 10, jeugd.cultuur@laarne.be Opgelet: deze workshop is beperkt tot 20 inschrijvingen.

Voor meer informatie rond deze infosessie kan u ook steeds contact opnemen met de dienst Burger en Welzijn, 09 365 46 01, burgerzaken@laarne.be

15


SENIOREN

SENIOREN 2018 Langer genieten is… jaarkalender 2018 Ook in 2018 zullen de gemeente en het OCMW volop inzetten op de gezondheid en het welzijn van de 60-plussers in de gemeente. Benieuwd naar de acties en activiteiten in 2018? Vraag als 60- plusser dan zeker een jaarkalender 2018 aan. Deze kalender is beschikbaar op verschillende plaatsen: • Gemeentehuis: Dorpsstraat2, 9270 Laarne • Sociaal Huis: Nerenweg 3, 9270 Kalken • Bibliotheek: Keistraat 5, 9270 Laarne • Dienstencentrum ’t Binnenhof: Molenstraat 35a, 9270 Laarne Contact en info: Dienst Burger en Welzijn: Tom Goddefroy – 09 365 46 01

Langer genieten in Laarne is... praten over problemen

matigen met alcohol

gezonde lucht in huis

actief en gezond leven

2018 vallen voorkomen

VOORDELIGE ZWEMPAS WETTEREN VOOR SENIOREN kanker

de juiste

opsporen

krijgen

Iedereen wenst zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Echter verandert/gebeurt er heel wat met je lichaam en je gezondheid naarmate je ouder wordt. Door voldoende beweging kan men de conditie echter op een goed peil houden. Bovendien is lichaamsbeweging één van de vroeg zorg beste middelen ter preventie van allerlei kwaaltjes en ziekten. Zwemmen is een uitstekende bewegingsvorm voor de 60–plusser. In de infobladen van september-oktober en november-december verscheen de actie van de seniorenraad waarbij de 60-plussers van Laarne en Kalken een 12-beurtenkaart voor het zwembad te Wetteren konden aankopen voor 30 euro i.p.v. de normale prijs van 40 euro voor een niet–inwoner van Wetteren. Deze actie kende een groot succes waardoor de seniorenraad heeft beslist om deze actie in een lichtjes andere vorm verder te zetten. Gedurende het jaar 2018 kan iedere 60-plusser zijn of haar volle 12-beurtenkaart op naam bezorgen aan de dienst Burger en Welzijn. Per kwartaal zal de seniorenraad 10 euro per volle 12-beurtenkaart terugstorten op rekening van de gebruiker. Vergeet dus zeker niet uw rekening- en telefoonnummer te vermelden op de achterzijde van de ingeleverde 12-beurtenkaart! Opgelet: bij wijziging van de tarieven behoudt de seniorenraad het recht om deze actie ten alle tijde stop te zetten. Contact: Tom Goddefroy – dienst Burger en Welzijn – 09 365 46 01 burgerzaken@laarne.be

16


GROEPSAANKOOP GROENE STROOM Klimaatbewuste burgers zijn goud waard. Daarom willen we jou motiveren om in te schrijven voor de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zo dragen jullie niet alleen jullie steentje bij aan een gezonder klimaat, maar besparen jullie bovendien een flink bedrag op de energiefactuur. Een win-winsituatie, toch?

WONEN

WONEN 2018 Inschrijven voor deze groepsaankoop kan nog tot en met 7 februari 2018 via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend. Op 8 februari 2018 is er een veiling – voor 20 maart 2018 ontvang je je persoonlijk voorstel. Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het aanbod tot en met 30 april 2018. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

Zijn er dingen onduidelijk of mocht iets niet lukken? Neem dan even contact op via: loket.groepsaankoop@oost-vlaanderen.be 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) Voor inwoners die geen toegang hebben tot het internet of hulp willen bij het inschrijven, maak een afspraak met Els Jacobs via 09 365 46 11 van de gemeentelijke woondienst. We bekijken dan hoe we jou inschrijving best kunnen verzorgen. Hou zeker je laatste eindafrekening bij de hand. Samen kunnen we voor Laarne echt een verschil maken !

GROEPSAANKOOP ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VOOR UW WONING! Energiehuis BEA vzw organiseert i.s.m. verschillende gemeentes, waaronder ook Laarne, een groepsaankoop voor energiebesparende maatregelen in uw woning.* De groepsaankoop start met het uitvoeren van een energie-audit door een professional. Deze bepaalt na grondige analyse wat de meest passende maatregelen zijn voor uw woning: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsketel, warmtepomp, LED-verlichting, zonnepanelen, zonneboiler,... Wil u nadien graag één of meer van deze maatregelen laten uitvoeren? Dan zorgen wij voor een offerte op maat. Het groepsaankoopverband zorgt ervoor dat u zich verzekerd weet van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Meer info en inschrijven voor de groepsaankoop kan vanaf 22/01/18 via de website www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil Infomoment i.s.m. Woonplus Tijdstip: Dinsdag 13 maart 2018 Ontvangst vanaf 19u – start uiteenzetting 19u30 (einde voorzien om 21u30) Locatie: Lokaal Dienstencentrum de Koffiebranderij, Molenstraat 50 te 9230 Wetteren Kostprijs - Inschrijven : Gratis wel vooraf inschrijven voor het infomoment via www.woonplus-lww.be/gebouwschil of 09 365 46 36

C0 M97 Y0 K59

C35 M0 Y100 K26

C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y0 K70

*Deze actie loopt tot en met 31 december 2018.

17


WONEN

WONEN 2018 HOE WARM IS JOUW HUIS? Veel woningen in Oost-Vlaanderen verliezen nog te veel energie terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. We staan er vaak niet bij stil welke gevolgen dit kan hebben op het milieu en onze portemonnee. Gemiddeld laat een gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie verdwijnen door het dak, vloeren en ramen. Daar kan je iets aan doen! Maar hoe maak je jouw woning nu energiezuinig en is het wel nodig? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen duwt je uit de startblokken met de nieuwe online tool ‘mijn warm huis’. Via deze gratis tool komt u te weten wat in uw huis beter kan om geen energie verloren te laten gaan. Beantwoord enkele eenvoudige vragen, de tool doet de rest. Een eenvoudig en gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse energie– en CO2 besparing. Het is kinderspel! Je kan zelf de verschillende mogelijkheden berekenen om je energiefactuur te laten dalen. Zijn er toch bepaalde zaken die je niet goed begrijpt dan is het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen beschikbaar om op jouw vragen te beantwoorden. De tool is zeer gebruiksvriendelijk en je kan het bovendien overal raadplegen, ook op jouw smartphone! De volgende stap? Heb je na het lezen van jouw persoonlijk stappenplan interesse gekregen om aan de slag te gaan? Goed zo! Laat je eerst adviseren met het onafhankelijk renovatieadvies aan huis. De adviseur spreekt met jou af op de werf en zo krijg je advies dat perfect op maat is. Renovatieadvies in Laarne! Sinds een aantal jaar zet Laarne actief in op renovatieadvies aan huis i.s.m steunpunt duurzaam bouwen. Jaarlijks wordt een budget op de begroting voorzien om het persoonlijk aandeel van de Laarnse burgers (68 euro) voor het renovatieadvies aan huis ten laste te nemen. Zo wordt het advies op maat aan huis t.w.v. 280 euro volledig gratis. Laarne en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op zich. Meer info of meteen aan de slag? Online tool: www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis - Renovatieadvies aan huis aanvragen: www.bouwwijs.be/renovatieadvies Voor korte vragen rond duurzaam (ver)bouwen: dubo@oost-vlaanderen.be of 09 267 78 07. Heb je daarnaast vragen over mogelijke premies bij (ver)bouwwerken? Gemeentelijke woondienst Els Jacobs - 09 365 46 11 - woondienst@laarne.be

18


GEWIJZIGDE OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de openingsuren van het recyclagepark van Laarne. Een beslissing die Verko in overleg met de gemeente heeft genomen met het oog op uniforme parken in het hele werkingsgebied. Het park zal voortaan toegankelijk zijn op dinsdagnamiddag en blijft op weekdagen en kwartier langer open.

MILIEU

MILIEU 2018 In het beleidsplan 2014-2018 kondigde Verko aan dat het de aanpak met betrekking tot de recyclageparken en de reglementen uniform wil maken. Om die doelstelling te realiseren, nam Verko de openingsuren van het recyclagepark van Laarne onder de loep en gebeurde in overleg met de gemeente een aanpassing die vanaf 1 januari 2018 in voege gaat. Het park zal voortaan niet meer toegankelijk zijn op woensdagvoormiddag, maar wel op dinsdagnamiddag en de parken sluiten ten opzichte van voorheen een kwartier later.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2018 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u30 op zaterdag van 9u tot 14u40 - zon- en feestdagen gesloten.

PADDENOVERZETACTIE: GEEF DE PADDEN EEN VEILIGE OVERSTEEK In de Meersakkerstraat worden in februari en maart i.s.m. gemeente Destelbergen schermen geplaatst. De padden die ontwaken uit hun winterslaap en terug op zoek gaan naar poelen en grachten, worden erdoor tegengehouden en daarna door vrijwilligers veilig naar de overkant van de weg gedragen. Help jij ook mee? In Vlaanderen hangt een veilige oversteek van padden nauw samen met de inzet van honderden vrijwilligers die elk jaar opnieuw, plichtsgetrouw, wekenlang de dieren tegenhouden of van de weg oprapen om ze ongehavend aan de overzijde weer los te laten. Ook in Laarne zijn er een aantal plaatsen waar padden massaal de weg kruisen en waar er jaarlijks veel ‘verkeersslachtoffers’ vallen. Door de Meersakkerstraat te voorzien van schermen hopen we het tij te doen keren. Wil je ook helpen om de padden veilig naar de overkant te brengen, neem dan contact op met de dienst milieu (milieu@laarne.be of tel 09 365 46 10).

© pixabay

19


VEILIGHEID

VEILIGHEID 2018 BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron. BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen. Laat je waarschuwen, waar je ook bent Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Laarne en werkt in Brussel, Antwerpen, Gent of Destelbergen. Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte. Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dagje aan zee of in de Ardennen bent, of een uitstap maakt naar de zoo, de cinema, …. Inschrijven is volledig gratis. Registreer je Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!

BE-Alert in 5 vragen • Wat is BE-Alert? BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail. Onze gemeente beschikt vanaf nu ook over BE-Alert. • Hoe schrijf ik me in? Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil je ook verwittigd worden bij een noodsituatie op het werk of bij jouw familie? Je kan meerdere adressen registreren. • Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven? BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben. • Is BE-Alert gratis? Ja. Je kan je volledig gratis registreren via www.be-alert.be. • Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert ontvang? Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.

20


OCMW 2018 OCMW

VERWARMINGSTOELAGE, WAT IS HET EN WAT KAN U DOEN? Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. U hebt recht op steun als u verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum type c, of bulkpropaangas (dus geen aardgas, elektriciteit, propaan in flessen, hout, steenkool,…) én u behoort tot één van de categorieën van de doelgroep. Er worden drie categorieën van rechthebbenden onderscheiden: - Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager is of gelijk is aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. - Personen met een begrensd inkomen waarvan het belastbaar inkomen lager of gelijk is aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. - Personen met een schuldenoverlast, dit wil zeggen personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten EN die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, kan u contact opnemen met het OCMW in uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering. U kan zonder afspraak langskomen tijdens de zitdagen in het Sociaal Huis op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 11u30. We raden echter aan om telefonisch een afspraak te maken bij mevrouw Lotte Van Overmeire (09 365 46 90). Zo bent u beter en sneller geholpen. Breng zeker volgende documenten mee: - Identiteitskaart. - Factuur of leveringsbon. - Bij eventuele schuldbemiddeling: attest van de schuldbemiddelaar. Meer informatie via www.verwarmingsfonds.be Sociaal Huis OCMW Laarne, Nerenweg 3 9270 Kalken, tel. 09 365 46 90, www.ocmwlaarne.be

EERSTE RESULTATEN ZORGNETWERK 'LINC' VEELBELOVEND De pilootfase van het zorgnetwerk ‘LINC’ loopt sinds juni 2017 in 3 wijken van de gemeente Laarne. In deze periode is het zorgnetwerk erin geslaagd mooie resultaten te behalen. LINC is een netwerk van buurtbewoners. Het stimuleert burenhulp, detecteert signalen, brengt mensen in contact met dienstverlening en zorgt voor sociaal contact. Sinds de opstart bezochten verschillende vrijwilligers 125 buurtbewoners. Al 10 maal konden we iemand met een kleine zorgnood koppelen aan een getalenteerde buurtbewoner. De talenten helpen mensen bij hun boodschappen, bij administratie, kleine tuinwerken, met een gesprekje, of vervoer. We konden ook al 12 signalen van buurtbewoners opvolgen. Bij een signaal schieten de mensen van het OCMW in actie met info, advies of hulp. Al verschillende mensen vonden zo hun weg naar een gepaste woonvoorziening of thuishulp. ‘Het is fantastisch. Dankzij Gerda kan ik weer zelf boodschappen doen!’ (Louisa)

Een van de gelukkigen is Louisa. Louisa is een spontane en warme dame van 67. Jammer genoeg kan ze zelf niet meer zo vlot uit de voeten. Louisa maakt gebruik van een boodschappendienst, maar mist het zo om eens zelf langs de winkelrekken te lopen en terplekke te kiezen wat ze wil kopen. Een van onze talentscouts bezocht Louisa en kon haar koppelen aan Gerda. Gerda en Louisa gaan nu samen boodschappen doen. Benieuwd naar het volledige verhaal? Lees dan zeker de Palto van januari 2018! We weten dat het zorgnetwerk veel groeipotentieel heeft, want hoe groter het netwerk, hoe beter het werkt. Ben je hulpvaardig en wil je occasioneel een buurtbewoner helpen met een kleine zorg? Neem dan vrijblijvend contact op met Nathalie Van Achte (nathalie.vanachte@ ocmwlaarne.be, 09 368 22 69). Ook op de website van het OCMW vind je meer info over het zorgnetwerk.

21


OCMW

OCMW 2018 NIEUWJAARSRECEPTIE DIENSTENCENTRUM Vrijdag 19 januari 2018 om 13u30

De maand januari is de tijd van het jaar om elkaar de beste wensen over te maken. Ook wij zetten deze traditie in het dienstencentrum graag verder. Je bent welkom om je nieuwe voornemens voor 2018 met ons te delen. Uiteraard horen daar een hapje en een drankje bij. Peter De Landtsheer zorgt bovendien voor de muzikale noot. Dit alles wordt gratis aangeboden. Contact en info: Nathalie Van Achte - nathalie.vanachte@ocmwlaarne.be, 09 368 22 69

ONTMOETINGSNAMIDDAG 'FINANCIELE VALKUILEN BIJ HET OUDER WORDEN' Zaterdag 24 februari 2018 om 14u00

In België moeten 1 op 7 mensen rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Rondkomen met een beperkt inkomen … helaas is dat ook voor veel oudere mensen de harde realiteit. Op oudere leeftijd ligt je pensioen vast. Sommige ouderen kunnen beroep doen op een toeslag bovenop het pensioen, de InkomensGarantie voor Ouderen (IGO). Maar daarmee zijn de financiële kwesties nog niet van de baan. Huisvestingsproblemen of extra zorgnoden kunnen ouderen serieus op kosten jagen. Zorg neemt bij veel ouderen een belangrijke plaats in. De betaalbaarheid van de gezondheidszorg blijft een probleem. De extra zorg die ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen, zal in de toekomst beter betaalbaar worden met de maximumfactuur voor de thuiszorg. Ouderen die minder middelen hebben raken vaker in isolement. Maar ook een slechte gezondheid werkt isolement in de hand. Het belang van een sociaal netwerk valt niet te onderschatten. Op 24 februari is er een ontmoetingsnamiddag voor mantelzorgers met als thema ‘financiële valkuilen’. Er zullen niet alleen pijnpunten opgesomd worden maar ook oplossingen aangereikt worden. De gastspreker is een docent van Welzijnszorg. Kortom, een interessante namiddag voor al wie hiermee geconfronteerd wordt, voor wie hiermee begaan is of voor wie gewoon geïnteresseerd is in dit onderwerp. Iedereen van harte welkom! Deze middag is gratis. Op voorhand inschrijven! Aanvang: 14u. Contact en info: Nathalie Van Achte - nathalie.vanachte@ocmwlaarne.be - 09 368 22 69

Het gemeentebestuur van Laarne is op zoek naar (M/V/X) voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functies van: 1) MEEWERKEND PLOEGVERANTWOORDELIJKE, statutair, salarisschaal D4-D5

Functie: U coördineert de werking van een ploeg/ploegen en vertaalt de doelstellingen en opdrachten voor de directe medewerkers. U staat in voor de planning, organisatie, uitvoering en controle van alle werken in eigen beheer van uw ploeg. Daarnaast neemt u - net als de arbeider - facility- actief deel aan de taken toebedeeld aan de technische buitendiensten/dienst facility. Tevens geeft u administratieve ondersteuning aan de dienstleider voor coördinatie en inplanning van werken evenals inzake de administratieve voorbereiding ervan.

2) TECHNISCH ASSISTENT, contractueel, salarisschaal D1-D3

Functie: U neemt deel aan de taken toebedeeld aan de technische buitendiensten/dienst facility. U staat in voor het uitvoeren van een aantal technische opdrachten ter ondersteuning van de vlotte en efficiënte werking van de dienst (gebouwen, wegen, groen, logistiek, magazijn, feestelijkheden). Het bezit van een rijbewijs D, een attest medische geschiktheid en een attest vakbekwaamheid vormt een pluspunt! Voor beide vacatures geldt: Aanbod: Gunstige uur- en vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar. Selectieproeven: De proeven bestaan uit een schriftelijk, een praktisch en een mondeling gedeelte. Meer info: Uitgebreide infobundel met o.m. inschrijvingsformulier op www.laarne.be, of via de dienst Personeel & Organisatie, tel. 09/365 46 32, e-mail: vacatures@laarne.be . Solliciteren:Tot uiterlijk 9 januari 2018 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt). Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs. Wervingsreserves met een duur van twee jaar. Bij minder dan vijf kandidaten zal mogelijk een nieuwe oproep gebeuren om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen.

22


SPORT 2018 SPORT

LAARNE ONTVANGT #SPORTERSBELEVENMEER -AWARD Sport.vlaanderen lanceerde sinds begin dit jaar een nieuwe campagne, namelijk #sportersbelevenmeer. Als sporter maak je wat mee. Of je nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als je aan het fietsen bent of je gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. Je beleeft gewoon meer. En daarom wou sport.vlaanderen graag zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Door sportervaringen te delen met de hashtag #sportersbelevenmeer, bijvoorbeeld. Ook Sportdienst Laarne nam deel aan deze campagne. Op maandag 4 december 2017 mochten we de award van #sportersbelevenmeer 2017 in ontvangst nemen. De Sportdienst wil elke sporter dan ook in 2018 aansporen om zo veel mogelijk sportactieve foto’s te delen via sociale media met #sportersbelevenmeer #laarne.

NIEUWE LESSENREEKS YOGA: NIEUWE MANIER VAN INSCHRIJVEN / BETALEN In het Sportcentrum Veldmeers Laarne kan u deelnemen aan een lessenreeks yoga op volgende donderdagen: 11, 18, 25 januari / 8, 22 februari / 1, 8, 15, 22, 29 maart. Dat kan op volgende tijdstippen: 12u15-13u15 : Yoga met, indien mogelijk, individuele verdieping 13u30-14u30 : Yoga met, indien mogelijk, individuele verdieping De deelnameprijs is 25 euro voor de reeks of 3 euro per les (enkel indien nog plaats, maximum 20 deelnemers per groep) INSCHRIJVEN ENKEL VOOR DE REEKS kan via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije tijd of via de Sportdienst tot net voor 1e les (+ betalen online) INDIEN NOG PLAATSEN OVER: INSCHRIJVEN PER KEER via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije tijd of via de Sportdienst (+ betalen online)

NIEUWE LESSENREEKS BADMINTON+: Ook op donderdag, van 9u30 tot 11u00, kan u deelnemen aan badminton voor 50+, op volgende data: 11, 18, 25 januari / 8, 22 februari / 1, 8, 15, 22, 29 maart. De deelnameprijs is 2,50 euro per keer of 18 euro voor een 10-beurtenkaart.

NIEUWE LESSENREEKS SPORT OVERDAG: = omnisporten voor alle leeftijden. Elke vrijdag van 14u - 15u. De deelnameprijs is 2,50 euro per keer of 18 euro voor een 10-beurtenkaart. Vrijdag

Onderwerp

Vrijdag

Onderwerp

12 januari

Badminton

2 maart

Zelfverdedigingsoefeningen

19 januari

Netbal / Volleybal

9 maart

Badminton

26 januari

Hockey / Tafeltennis

16 maart

Baseball

2 februari

Tennis

23 maart

Estafette / kubb

9 februari

Bumball

30 maart

Tennis ▲

23


SPORT

--

SPORT 2018

SPORTKAMPEN 2018 Wil je weten welke kampen er in 2018 op het programma staan: surf dan snel naar www.laarne.be / vrije tijd / sport / sportkampen

LAARNSE SPORTKAMPIOENEN GEHULDIGD Op 17 december 2017 mochten het gemeentebestuur en de sportraad van Laarne met trots de Laarnse sportkampioenen 2017 huldigen op het gemeentehuis. En daarnaast werden tevens de “Sporttrofeeën Laarne 2017” uitgereikt. Het werd op sportief vlak alweer een succesvol jaar, met maar liefst 8 kampioenenteams, 11 individuele sportkampioenen (van provinciaal tot nationaal en zelfs… Europees kampioen!) en ook 3 genomineerden voor de trofee voor sportverdienste. Op de foto hieronder kan u ondermeer volgende winnaars van de 5 uitgereikte trofeeën herkennen, van links naar rechts: · Trofee “Sportploeg Laarne 2017”-> 1ste elftal K.F.C. Hoger Op Kalken (op foto links van schepen van sport - de voorzitter Franky De Kegel) · Trofee voor “Beloftevolle sportlaureaat Laarne 2017” -> Fabio Van den Bossche · Trofee voor “Sportlaureaat Laarne 2017” -> Viktor Benschop · Trofee voor “Sportverdienste Laarne 2017” -> Modest Raman · Trofee voor “Sportlaureaat Laarne met internationale uitstraling 2017” -> Edward Theuns (op foto de mama: mevr. Gaby Verhaegen)

24


ONDERWIJS

ONDERWIJS 2018 WINDWIJZERTJES STEMMEN DESIGN AF OP TECHNIEK De leerlingen van de derde graad starten binnenkort met het ontwerp van een voorwerp dat op de speelplaats zal geplaatst worden. Zij mogen hierbij al hun creativiteit aanspreken, want ze krijgen de volledige vrijheid om iets duurzaams te creëren! Om dit te realiseren heeft de gemeentelijke basisschool een akkoord gesloten met het Designmuseum uit Gent en ontwerper Bart Baccarne uit Gentbrugge. Eerst leren de leerlingen wat design is. Daarna brengen de leerlingen een bezoek aan het Designmuseum. Gewapend met die basiskennis over design gaan de leerlingen vervolgens met ontwerper Bart Baccarne aan de slag. In twee workshops zal hij hun creatieve proces begeleiden vanaf het idee tot de constructie van een maquette tot de uiteindelijke realisatie. Belangrijk is dat het ontwerp functioneel is, slijtvast is en dat het gemaakt kan worden in duurzaam recyclagemateriaal. Op basis van het ontwerp van de leerlingen zal het voorwerp door een extern bedrijf geconstrueerd worden. Dit project vormt voor onze leerlingen een enorme uitdaging. Want iets uitdenken en op papier zetten, berekeningen maken, samenwerken, nadenken over de haalbaarheid, bedrijven contacteren… dat is niet zo eenvoudig! Wij zijn er echter 100% van overtuigd dat onze kanjers dit tot een goed einde zullen brengen!

© Design museum Gent

ACTIVITEITEN GBS DE WINDWIJZER 20 januari 2018: openklasdag de Windwijzer, vestiging Laarne, Schoolstraat 8. Onze school zet de deuren van de kleuterklasjes wijd open, zodat peutertjes en hun mama’s en papa’s kunnen kennismaken met haar werking. Iedereen is er welkom van 10u30 tot 12u. 3 februari 2018: openklasdag de Windwijzer, vestiging Kalken, Kouterstraat 4. Alle peutertjes en hun mama’s en papa’s zijn van 10u30 tot 12u. welkom op onze school.

KLTR ZKT SCHL Iedereen welkom! Schoolstraat 8 9270 Laarne

Contact en info: directie@gsdewindwijzer.be - www.gbsdewindwijzer.be

25


ONDERWIJS

ONDERWIJS 2018 TAAL- EN REKENKASTJES IN BS DE ZONNEBLOEM EN LEEFSCHOOL EUREKA Taal- en rekenkastjes maken deel uit van elke kleuterklas in onze scholen. Het is een prima middel om te werken aan de leerplandoelstellingen, vooral de vaardigheden worden hierdoor sterk geoefend en herhaald. De handpoppen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De taal- en rekenspelletjes gaan leven dankzij de poppen. In de schuifjes zitten handpoppen en zij willen hun talenten delen met de kleuters. In elk schuifje zit niet alleen de handpop, maar ook klein materiaal om onmiddellijk aan de slag te gaan. Per thema is er per pop een opdrachtkaart om een bepaald doel na te streven. Zo verdeelt bijvoorbeeld Ollie de olifant zinnen in woorden en Takki, de meethond, hij zorgt ervoor dat we dingen kunnen meten. Ieder figuur heeft zo zijn eigen taak in de totale ontwikkeling van de kleuter. De pop Fien - de weegtrien © De Zonnebloem

Meer info over de school vind je terug op www.dezonnebloemkalken.be Het schoolteam van BS De Zonnebloem en Leefschool Eureka wenst iedereen een spetterend 2018.

‘Gisteren is slechts een herinnering. Morgen is een droom. Maar … vandaag prettig geleefd, maakt van gisteren een prettige herinnering en van iedere komende dag een droom vol hoop. Geniet daarom van elke dag!’

KIJKVOORMIDDAG VRIJE BASISSCHOOL SINT-DENIJS, KALKEN Ben je op zoek … naar een eigentijdse school in de buurt ? naar een school waar elk kind zichzelf mag zijn? naar een school waar kinderen zin in leren, zin in leven hebben? naar een school waar kinderen initiatieven mogen nemen? naar een school waar Science Technology Engineering Mathematics een vaste plaats heeft? naar een school waar kinderen graag vertoeven? naar een school waar bewegen en leren hand in hand gaan? naar een school waar een enthousiast team elke dag klaar staat voor alle kinderen? naar een school waar elk kind en elke (groot)ouder welkom is? Kom dan zeker langs op onze KIJKVOORMIDDAG op 24 februari 2018 van 10 u tot 11u in de Kouterstraat 14 te Kalken. Je kan kennismaken met onze school en tevens inschrijven. Indien het beter op een ander moment past, dan kan je steeds de directeur, Mevr. Tamara Van Loo, contacteren (09 367 55 51 of 0499 29 04 67) die graag tijd vrij maakt voor een afspraak.

26


Uw activiteiten kan u in de Uit in Laarne-kalender plaatsen via www.uitdatabank.be. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord en je bent vertrokken. Hulp nodig? Contacteer de Dienst Vrije Tijd & Jeugd op 09 365 24 10 of 11 of via mail op jeugd.cultuur@laarne.be. Zij helpen u graag verder.

ri janua

Hieronder de activiteitenkalender voor januari-februari 2018. Vergeet niet dat er een deadline is. Voor volgend infoblad van maart-april 2018 is dit 10 februari 2018. Geef dus vóór 10 februari uw activiteiten in!

VERENIGINGSLEVEN

VERENIGINGSLEVEN 2018 3 en 8 januari 2018

Rode Kruis Laarne: bloedinzameling Keistraat 5 Laarne. 17u tot 19u30. Contact en info: pr@laarne.rodekruis.be - website: http://www.rodekruis.be/laarne. Opgelet: in 2018 zijn de bloedinzamelingen afwisselend op een woensdag en een maandag. Breng zeker je identiteitskaart mee!

05 Stichting Sint-Pietersfeest Kalken: Nieuwjaarswens in gelegenheidscafé Den IJsbeer

Zoals elk jaar worden vrienden, familie, buren en dorpsgenoten uitgenodigd om te klinken op het nieuwe jaar. Iedereen is welkom vanaf 18 uur in de Koffiestraat 81 A te Kalken.

11

Koppen in de Keistraat: Prof. dr. ir. Peter Van Eenoo - Doping in de sport Keistraat 5 Laarne. Aanvang: 20u. 5 euro. Inschrijvingen via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd (zie pag. 14)

12 en 16 januari 2018

Rode Kruis Laarne: bloedinzameling Gemeenteschool, Kouterstraat 4 te Kalken. 17u tot 19u30. Breng zeker je identiteitskaart mee!

19

Nieuwjaarsreceptie Dienstencentrum ’t Binnenhof (zie pag. 22).

ri

a febru

01 OKRA-Kalken: Startvergadering met pannenkoeken. Kalkendorp 26. Van 14u tot 18u. Contact en info: treeslammens@yahoo.com

Koppen uit de Wereld: Brigitte Herremans - Israël en Palestina: waar ligt de grens? Nerenweg 3 Laarne. Aanvang: 20u. 5 euro. Inschrijvingen via www.laarne.be > Digitaal Loket > Webshop Vrije Tijd (zie pag. 14)

04 Poppentheater Pierke Pierlala - GBS De Windwijzer, Kouterstraat 4 Kalken, van 14u30 tot 16u30 17 Natuurpunt: Wilgen knotten in de Kalkense Meersen

Een leuke, actieve dag temidden van de natuur met de vrijwilligers van Natuurpunt Scheldeland. Afspraak: 9u en/of 13u30 aan de kerk van Kalken. Einde: rond 16u30. Je kan enkel de voormiddag of namiddag helpen. ‘s Middags is een lekkere gratis maaltijd voorzien voor wie de hele dag komt helpen. Meenemen: werkhandschoenen, laarzen of waterdichte hoge schoenen, kledij die vuil mag worden, eventueel handgereedschap (zaag, bijl, kapmes). Natuurpunt zorgt zelf ook voor degelijk werkmateriaal! Contact en info: Kristin Van de Velde (kristin.vandevelde@belgacom.net of 052 47 81 71) of Peter Claus (perico@telenet.be of 0471 97 37 98)

24 Dienstencentrum ’t Binnenhof: ontmoetingsnamiddag ‘financiële valkuilen bij het ouder worden’ (zie pag. 22) 25 KWB: Wandeling in de Kalkense Meersen

Na het succes van vorig jaar trekt KWB opnieuw de Kalkense Meersen in onder deskundige begeleiding. In het kader van de SIGMA-werken werden nieuwe spectaculaire wandelwegen aangelegd. Het wordt een ontdekkingstocht vol verrassingen en mooie vergezichten en genieten van de winterse landschappen en de ontluikende lente. 8u30: samenkomst met ontbijt in zaaltje Peperstraat. Daarna vertrek richting Kalkense Meersen. Terug om 11u30. 4 euro leden KWB/Femma, niet-leden 6 euro. Om praktische redenen is inschrijven noodzakelijk. Inschrijven tot en met 22 februari 2018 bij: • André De Rycke, tel 09 367 65 55 of andrederycke@pandora.be • Luc Cackebeke, tel 09 367 51 43 of luc.cackebeke@hotmail.com • Chris Bambust, tel 09367 55 25 of christian.bambust@telenet.be • Hubert Roels, tel 09367 51 35 of hubert_roels@hotmail.com

GC De [2] Dorpen: Familievoorstelling 'Brieven aan Doornroosje' Zaal Melopee, Keistraat 5 - 15u00 - 5 euro (zie pag. 14).

27


KSA Laarne presenteert:

KERSTBOOMVERBRANDING 12

Zondag

07/01 Vanaf

17h

Hoogstraat 14

LAARNE

Neem aub je

boom mee!


Deze kaart kan je opsturen (onder gefrankeerde omslag) of afgeven in het gemeentehuis. Een anonieme ombudskaart wordt niet behandeld (indien het een klacht betreft)

Uw naam en volledig adres:

Gemeentelijke basisschool De Windwijzer zoekt

VOORLEZERS om onze kleuters een fijne tijd te bezorgen

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Tel.: ...................................................................................................................................................... E-mail: ................................................................................................................................................ Datum: ............................................................................................................................................... Handtekening:

Aan het College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9270 Laarne

Een klacht kan men ook indienen: • via e-mail: klachten@laarne.be • via loket: 2de verdieping Haelterman Pascal, klachtencoördinator tel. 09/365 46 25 • via fax:

09/366 29 70 - t.a.v. klachtencoördinator

• via brief: t.a.v. klachtencoördinator Dorpsstraat 2 - 9270 Laarne

Voorlezen is …

het mooiste kwartiertje van de dag.

Voelt u zich geroepen om af en toe voor te lezen aan een kleuter? Wil je dat graag op school doen of bij het kind aan huis? Neem vrijblijvend contact op met katrin.demets@gsdewindwijzer.be of bel naar 0474 49 24 30.

Wij zorgen voor de nodige ondersteuning! In samenspraak met ouders of leerkracht mag u aangeven wanneer de voorleesmomenten voor u passen.


OMBUDSKAART

CONTACTMOMENTEN Ignace De Baerdemaeker, Burgemeester Algemeen beleid, Politie & Veiligheid, burgerlijke stand, personeel en onderwijs 09/365 46 21 - burgemeester@laarne.be gemeentehuis Laarne: elke voormiddag op afspraak ..........................................................................................

Filip De Landtsheer - Schepen Openbare werken/wegenis en rioleringswerken, land- en tuinbouw, groendienst, feestelijkheden en markten 0473/36 04 59 - karweidienstdelandtsheerfilip@hotmail.com gemeentehuis Laarne: donderdagvoormiddag op afspraak ..........................................................................................

Andy De Cock - Schepen Jeugd, ICT, Lokale economie en middenstand 0486/36 71 47 - andydecock@gmail.com gemeentehuis Laarne: woensdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Igor Rogiers - Schepen Ruimtelijke ordening en stedenbouw, financiën en begroting, tewerkstelling, toerisme en jumelages 09/328 38 75 - igor@advocaatrogiers.be gemeentehuis Laarne: dinsdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Alex De Smet - Schepen Openbare werken/gebouwen, leefmilieu en duurzaamheid, cultuur en erfgoed, communicatie en informatie, mobiliteit en verkeersveiligheid 0478/39 34 86 - alexdesmet@skynet.be gemeentehuis Laarne: dinsdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Gerda Van Hulle – Schepen Sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ouderen- en gezinsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, woonbeleid 0474/51 92 08 - vanhullegerda@hotmail.com gemeentehuis Laarne: dinsdagnamiddag op afspraak ..........................................................................................

Piet Baetens - OCMW-voorzitter 09/330 61 58 - GSM: 0495/50 82 66 piet_baetens@telenet.be Zitdag: enkel na telefonische afspraak

Wij wensen het volgende te signaleren: kruis het probleem aan en geef het juiste adres hieronder in de

......................................................................................................................................

ter hoogte van huisnummer(s)

straat

..........................................................................................

• Herstellen van o voetpad, o fietspad, o rijweg, o zijberm • Verstopping van o (straat)riolering, o huisaansluitputje (woning) o waterontvanger (in greppel van de rijweg) • Onderhoud van o (baan)gracht, o plantsoen, o zijberm • Melding van o muskusratten o defecte of slechte verkeerssignalisatie • Klacht:

o niet correct behandeld o te lange wachttijd o tegen een beslissing o afwijking van de gebruikelijke werkwijze o gevraagde handeling / prestatie niet uitgevoerd

• Andere melding of klacht: ................................................................................................. • Omschrijving melding of klacht: ................................................................................... ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

• Externe melding van: Slecht uitgevoerde werken aan gas, elektriciteit, telefoon 09/365 46 15 of 09/366 51 75 Defecte openbare verlichting o enkele lampen o volledige straat

gratis nr. 0800/63535 of www.straatlampen.be 09/365 46 10

VMW - dringende oproep

0800/40 244