Page 1

2-15 jaar

winter vakantie gids


winter vakantie gids

Voorwoord Beste inwoner Voor u ligt de nieuwe wintereditie van de vakantiekrant voor onze gemeente. Hier vindt u een bundeling van de vrijetijdsactiviteiten tijdens de herfsten kerstvakantie 2017. Zowel de eigen activiteiten van de diensten vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, toerisme, feestelijkheden) als activiteiten van verenigingen en feestcomitĂŠs kan u hier terugvinden. Bij iedere activiteit of kamp, staat de manier of plaats van inschrijven vermeld.

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging en heeft jullie vakantieaanbod nog geen plaatsje gevonden in deze vakantiekrant? Neem dan contact op met de diensten vrije tijd. Alvast een prettig najaar en leuke feestdagen gewenst aan iedereen.


I NHOUD herfstvakantie Workshops Griezelfilmfestival Kleuterkamp Phanta Rhei Familievoorstelling Uitstap boekenbeurs kerstvakantie Musicalstage Familievoorstelling Jeugdtornooi Vrije Tijd natte broekenroute kids fit-o-meter speelterreinen openingsuren en sluitingsdagen plan speelterreinen


Her f st vakantie

v i d eowo r ks h o p zo e k zo e k Op maat voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Train je oogspieren met allerlei spelletjes. Spits je oren en luister naar het gepraat van voorwerpen. We vertrekken op een audiovisuele zoektocht naar het voorwerp dat uit de klas ontsnapte. Zoek je mee? 30-10-2017 / 10 tot 12 u. 5 € incl. drankje Inschrijven via https://webshop.kortemark.be De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark 4-8 jaar 4

v i d e owo r ks h o p h ow to m a k e h ow to f i l m p j e s

G RIEZEL j e u g d f i lm f e s t i va l

Hoe maak je goud? Hoe laat je een taart ontploffen? Hoe verleid je een jongen/meisje? We vertrekken vanuit de populaire ‘how to’- filmpjes waar YouTube vol mee staat. We verzinnen de gekste instructiefilmpjes en delen ze met de wereld.

Omdat ons filmfestival op de dag voor 1 november valt, op ‘All Hallows Eve’ of Halloween, staat er een speciale editie gepland. Zowel in de zaal, bij de hapjes als tijdens de film wordt er ‘gegriezeld’. Wie verkleed komt, maakt kans op een verrassing.

30-10-2017 / 14 tot 16 u. en 16 tot 18 u. 5 € incl. drankje Inschrijven via https://webshop.kortemark.be De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark 6-9 jaar & 9 - 12 jaar

31-10-2017 4 € per persoon per film Inschrijven via https://webshop.kortemark.be De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark


h ote l tr a n sy lva n i ĂŤ

kle ute r k a m p c l a r a o p r e is

10u.: kinderfilm met grime en griezeldrankjes voor de film (9.30-10 u.) en tijdens de pauze

th e c o nj u r i n g

re! e i m pre

nt AvaG ru w e l i j k e r i j m e n

h e r f s t va k a n t i e

14u.: familiefilm +7j. Met grime en griezeldrankjes (13 14 u.) en tijdens de pauze. In exclusieve Avant premiere presenteren wij samen met J.E.F., Gruwelijke rijmen een verfilming van 6 sprookjes herschreven door Roald Dahl.

20u: film +16j. met walgelijke cocktails

Naar het verhaal van Laurence Bourquignon. Clara de koe wil geen gras meer eten. Ze is haar eigen wei grondig beu en zoekt andere oorden op. Deze week neemt Ratjetoe de kleuters mee op reis. 30-10 tot 03-11-2017 (01-11 niet) 64 â‚Ź De Gildezaal, Schoolwegel 5, Handzame 3-6 jaar Info en inschrijven: www.pantarhei-portal.be 5


Familievoorstelling

M o d d e rs

- c o m pag n i e barbarie

‘MODDERS’ is een voorstelling die gaat over moeders. Het is een absurde komische voorstelling waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd en tot de ontdekking komt dat die alleswetende heldin ook maar een mens is.

03-11-2017 / 14.30 u. 5€ Inschrijven via https://webshop. kortemark.be De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark Vanaf 8 tot 12 jaar 6

B ib

BOEKEN V ERKOOP

met de bus na ar d e b o e ke n b e u rs

Bibliotheekmaterialen die zelden of niet meer uitgeleend worden, worden afgeschreven. Deze worden bijgehouden “op zolder”. Onze bibzolder is goed gevuld met boeken van alle categorieën, tijdschriften, CD’s en DVD’s. De opbrengst gaat naar ‘t Schoederkloptje te Zarren.

Op het Boekenbeursmenu anno 2017 de spannende relatie tussen boek en beeld: verfilmde verhalen, strips en graphic novels, kijkboeken, geïllustreerde anekdotes, gevisualiseerde leermiddelen, interactieve games, virtuele realiteiten en meer beeldig schoons.

28-10 tot 31-10/ 9 tot 17 u. (zondag tot 12 u.) Sportzaal OC Hansam, Handzamestraat 125 Info: Bib, 051 56 88 27 of bibliotheek@kortemakr.be

04-11-2017 / 8.45 u. tot 18 u. 10 € Vertrek op de markt van Kortemark Inschrijven via bibliotheek@ kortemark.be


Kerst vakantie

m u sica l s tag e M o m e nt o f fa m e

D ro o m ko o rt s

Voor iedereen van 7 tot 15 jaar! Zing uit volle borst, acteer als een ster en dans de pannen van het dak. Een leerrijke en vooral plezante MusicalStage staan je te wachten. Aan het einde van de stageweek is er een leuk toonmoment .

Is het een droom, of is het de werkelijkheid? De wereld is een heel andere plek en een bed is nooit zomaar een bed... Welkom in het universum van koorts en droom.

26 t.e.m. 30-12-2017 / 10 tot 16 u. laatste dag tot 18 u. (toonmoment) 130 € De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark Inschrijven: www.musicalstage. be - Planktom

03-01-2018 / 15.30 u. 5€ De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark Reservatie via https://webshop.kortemark.be Vanaf 2,5 jaar

j e u g dto r n o oi e n

Ook dit jaar staat het traditionele netbal-, volleybal- en minivoetbaltornooi gepland! Iedereen van 12 tot 25 jaar kan zelf een ploeg samenstellen voor het netbal- of volleybaltornooi. Minivoetbal vanaf 15 jaar. 26-12-2017 / tot 16.30 u. Gratis Sporthal De Kouter, Ichtegemstraat 2B, Kortemark Inschrijven: www.kortemark. be/e-loket “Jeugdnamiddag 26/12” 7


Vrije tijd

De n at te b ro e ke n ro ute k i ds

F i t- o - m e te r

S p e e lp le i n e n e n g ro e n e zo n e s

Vanuit het landschapsbelevingscentrum vertrekt de Natte Broekenroute die je dwars door de Broeken van de Handzamevallei leidt. Ontdek de buitengewone vergezichten en het open landschap. Stevige stapschoenen of laarzen zijn aanbevolen

In De Krekemeersen werden 7 toestellen geplaatst uit het Fito-meter gamma. De fit-o-meter is een budgetvriendelijk en laagdrempelige manier om te sporten in openlucht. Aan elk van de 7 oefenstations heb je keuze uit 3 niveaus. Geschikt voor zowel recreatieve als competitieve sporters.

Achteraan deze vakantiekrant kan je een overzicht terugvinden van de verschillende speelterreintjes op het grondgebied van onze gemeente. Per woonkern: centrum Kortemark, Zarren, Werken, Handzame en Edewalle kan je de verschillende locaties terugvinden. Dit zijn de traditionele speelpleintjes, maar ook groene zones waar je gewoon kan spelen. Deze pleintjes zijn allemaal doorheen het jaar gratis toegankelijk.

Het hele jaar door - 2,5 km Gratis- app beschikbaar voor smartphone Info: toerisme@kortemark.be 8

Het hele jaar door Gratis Ingang Lichterveldestraat en Nieuwstraat. Info: sportdienst


Openingsuren & sluitingsdagen diensten Zwembad Flipper (Handzamestraat 20, Kortemark) Vrijdag: 19 - 21 u. Zondag: 9 - 11 u. Sluitingsdagen: Woensdag 1 november Donderdag 2 november Zaterdag 11 november Zondag 26 november Maandag 25 december Dinsdag 26 december Inkom: < 12 jaar: € 1,25 > 12 jaar € 1,50 Dienst vrije tijd: Toerisme, Feestelijkheden, Sport, Cultuur, Jeugd Ma – Vrij: 9 – 12 u. Tijdens de namiddag op afspraak. Sluitingsdagen: Woensdag 1 november Donderdag 2 november Maandag 25 december Dinsdag 26 december Maandag 1 januari

BKO Okiedokie Kortemark

BIB

Ma – Vrij Voorschools: 6.30 – 8 u. Naschools: 16.10 – 18.30 u. (op vrijdag vanaf 15.15 u.)

Ma: 9 – 11 u. & 16 – 18 u. Di: 9u – 11 u. & 16 – 19 u. Woe: 9 – 11 u. & 13 - 17 u. Do: 9u – 11 .u & 16 – 19 u. Vrij: 15 – 19 u. Za: 9 – 11 u. & 16 – 18 u.

Woensdagnamiddag: 11.45 – 18.30 u. Vakantiedagen: 6.30 – 18.30 u. BKO Ziezazo Zarren Ma – Vrij Voorschools: 6.30 – 8.15 u. Naschools: 16 – 18.30 u. (op vrijdag vanaf 15.15 u.) Woe NM: 11.40– 18.30 u. Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen: 6.30 – 18.30 u. Sluitingsdagen: Woensdag 1 november Donderdag 2 november Maandag 25 december t.e.m. vrijdag 29 december Maandag 1 januari 2018.

Sluitingsdagen: Woensdag 1 november Donderdag 2 november Zaterdag 11 november Maandag 25 december Dinsdag 26 december Maandag 1 januari 2018 Contactgegevens: Torhoutstraat 7 - Kortemark 051 56 88 27 bibliotheek@kortemark.be

Contactgegevens Hospitaalstraat 29 - Kortemark 051 57 55 74 kinderopvang@kortemark.be 9


Speelpleinen - over zicht

WERKEN

Groene zone Werethatuin

Groene zone Kapellestraat

Speelplein aan OC De Kouter / ingang via Ichtegemstraat/ Torhoutstraat

De Krekemeersen (Wachtbekken) / ingang via Lichterveldestraat/ Nieuwstraat 10

Speel- en skateterrein


Speelbos / ingang Ruidenbergstraat

speelplein Azalealaan Groenzone chiro Handzame

Speelplein en groenzone naast OC Albatros en BKO ZieZaZo

Speelplein naast OC Edewallehof

11


contactgegevens: Dienst vrije tijd Torhoutstraat 9 - Kortemark tel 051 56 61 08 vrijetijdsloket@kortemark.be

Wintervakantiegids gemeente Kortemark  
Wintervakantiegids gemeente Kortemark  
Advertisement