plannen

Page 1

VERGUNNING 19/04/1968

BA 1 C V 1 VERGUNNING 1968 ARCHIEFDOCUMENT •
VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022
BA 1 D N 1 MUUROVERGANG -
3 0 20 1 6 2 8 4 4
ISOLATIE
VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:25
© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 G B 1 VOORGEVEL
BESTAAND
VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH
file: 202210 BA 20221010.pln • dd 11/10/2022 • schaal: 1:50 A B G -80 FUNDERING - RIOLERING 20 BEGANE GROND 300 VERDIEPING 570 ZOLDER 284 616 bestaand pannendak bli ft behouden

MATERIALEN

DAK: GEGLAZUURDE DAKPANNEN RODE GEVELSTEEN PLINT: DONKERE STEEN RAMEN, DEUREN: ALUMINIUM DORPELS: ARDUIN

BA 1 G B 2 ZIJGEVEL LINKS BESTAAND • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd
75,40 m2 2 5 0 2 0 3 0 0 2 5 1 1 3 2 222 70 174 146 230 659 270 48 1 0 2 1 0 7 2 0 8 0 2 2 9 3 7 7 5 0 9 2 0 5 7 1 8 7 8 670 698 900 500 170 200 ±0 GARAGE V O O R T U I N V O E T P A D
10/10/2022
schaal: 1:50
F I E T S P A D P A R K E E R S T R O O K
BA 1 G B 3 ACHTERGEVEL BESTAAND •
B
RWA
RWA
VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50
A G 9,44 m2 616 284
RWARWARWA RWA
© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 G B 4 ZIJGEVEL
'WACHTGEVEL RECHTS'
onbebouwd perceel: 87,55
RECHTS BESTAAND • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 11/10/2022 • schaal: 1:50
-
m2

Geve s

De gevels worden bekleed met 14 solat e en beple sterd.

Kleur: Wit

Opm: onderzocht wordt de gevelsteen (parement) te verwijderen en de iso atie rechtstreeks op het binnenb ad (snelbouw 14) te bevestigen.

Dakranden p at dak

Mater aa :D bond

Kleur: zwart Bu tenschrijnwerk / bu tenramen en deuren

Mater aa : Alu

Kleur: Zwart

Venti atie: systeem D, dus zonder vensterroosters Rollu ken: Enke boven wit

Zonnewering: Enkel beneden

Dorpels

Voor de n euwe ramen: aangehangen alu-dorpels

Voor de buitendeur en schuifraam keuken: b auwe hardsteen

bestaand pannendak bli ft behouden

© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 G N 1 VOORGEVEL NIEUW • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH •
BA
file: 202210
20221010.pln • dd 11/10/2022 • schaal: 1:50 A B G -80 FUNDERING - RIOLERING 20 BEGANE GROND 300 VERDIEPING 570 ZOLDER 284 616
BA 1 G N 2 ZIJGEVEL LINKS NIEUW • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 90,07 m2 F 2 5 0 2 0 3 0 0 2 5 1 1 3 2 222 70 174 146 230 659 270 48 1 0 2 1 0 7 2 0 8 0 2 2 9 3 7 7 5 0 9 2 0 5 7 1 8 7 8 670 698 900 500 170 200 +20 GARAGE K E I Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z I E N I N G E N A A N W E Z I G V O O R T U I N V O E T P A D F I E T S P A D P A R K E E R S T R O O K RECHTS B
BA 1 G N 3 ACHTERGEVEL NIEUW • VERBOUWING
B A G 9,44
616 284
KEIZERSHOEK 174 KONTICH
file: 202210 BA 20221010.pln
dd 10/10/2022 • schaal: 1:100
m2
RRWA WARRWA WA RWA RWA
© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 G N 4 ZIJGEVEL RECHTS • VERBOUWING
'WACHTGEVEL RECHTS' - onbebouwd perceel: 100,60 m2
KEIZERSHOEK 174 KONTICH
file: 202210 BA 20221010.pln
dd 11/10/2022
schaal: 1:50
BA 1 I B 1 INPLANTING HUIDIG • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 W GARAGE 32 39 m2 552,58 m2 volgens kadaster: 525 m2 OPEN AFDAK 20 44 m VERHARD NG 64 13 m 263 64 m2 WON NG: 98 44 m A D D E E B B F F G G N G G 2 8 4 6 1 6 9 0 0 3 9 0 5 2 6 6 5 0 1 899 1 364 672 1 596 500 2 434 830 672 1 596 500 1 933 534 830 800 O O C G R A C H T K E I Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z I E N I N G E N A A N W E Z I G K E Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z E N I N G E N A A N W E Z I G V O O R T U I N V O E T P A D F E T S P A D P A R K E E R S T R O O K < F1 < F2 < F3 F4 > F5 > F6 > ONBEBOUWD PERCEEL R
BA 1 I N 1 INPLANTING NW (ongewijzigd) • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 N G G W GARAGE 32 39 m2 552,58 m2 volgens kadaster: 525 m2 OPEN AFDAK 20 44 m VERHARD NG 64 13 m 263 64 m2 WON NG: 98 44 m A A D D E E B B F F G GN G G 2 8 4 6 1 6 9 0 0 3 9 0 5 2 6 6 5 0 1 899 1 364 672 1 596 500 2 434 830 672 1 596 500 1 933 534 830 800 N O O B B G R A C H T K E I Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z I E N I N G E N A A N W E Z I G K E Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z E N I N G E N A A N W E Z I G V O O R T U N V O E T P A D F I E T S P A D P A R K E E R S T R O O K < F1 < F2 < F3 F4 > F5 > F6 >
R
ONBEBOUWD PERCEEL

V e r h a r d i n g 1 0 0 % O v e r i g e f u n c t i e s O n g e w i j z i g d

a a n s l u t i n g m e c h a n i s c h e v e n t i l a t i e m v

a a n s l u t i n g d a m p k a p 2 4 0 +

a a n s l u t i n g c vk e t e l c v

w a c h t l e i d i n g w a s d r o g e r w d

w a n d i c h t p u n t b e l p l a f o n d l i c h t p u n t

k a m e r t h e r m o s t a a t k t g

t e g e l w e r k : b a d k a m e r t o t a a n p l a f o n d ; k e u k e n ; w c 1 5 0 + w a n d/ r o o k m e l d e r ( a a n g e s o t e n o p l i c h t n e t )

a f z u i g p u n t m e c h v e n t a a n s l u t i n g w a s m a c h i n e w m v l o e r l u i k 6 0 x 8 0

s t a l e n m o n t a g e r a a m p r o f i e l m e t b o v e n l i c h t v o l l e b o v e n d o r p e l + p a f o n d r e g e l d e u r d a g m a a t 9 0 x 2 3 0 2 1 5 H S Be e m e n t : l g g e n d e l e i d i n g t b v H W A ( g e s c h e i d e n s y s t )

t e l e f o o na a n s l u i t i n g c a ia a n s l u i t i n g d u b b e l e w a n d c o n t a c t d o o s g e a a r d e n k e l e w a n d c o n t a c t d o o s g e a a r d e n k e l p o l g e s c h a k e l a a r w i s s e l s c h a k e l a a r d u b b e l p o l i g e s c h a k e l a a r M V

w a c h t l e i d i n g d i v l d i v

g a s ( k e u k e n ) t e c a i

a a n s l u t i n g k o e k a s t k k s c h a k e a a r s o p 1 0 5 + / w c d o p 3 0 +

w a n d i c h t p u n t w a t e r d i c h t 1 w c d p e r v e r t r e k o p 1 0 5 +

M K e l e k t r a b o u w k u n d i g

m e t e r k a s t m e c h a n i s c h e t o ee n a f v o e r C V H Rc o m b i k e t e l ( H R 1 0 7 ) w m

k a n t p l a n k l a t e i v e r s t e r k t e s t r o o k v s L e g e n d e ( V o o r b e e l d )

o p s t e l p l a a t s w a s m a c h i n e

1 71 5 H S Be l e m e n tk a l k z a n d s t e e n

: l e i d n g m e c h a n s c h e v e n t i l a t e : o n s t o p p i n g s s t u k 1 0 c m k a l k z a n d s t e e n 1 0 c m l c h t e s c h e i d i n g s w a n d r i o e r i n g / v l o e r l e d i n g e n r w a8 0 : r e g e n w a t e r a f v o e r ; d i a m e t e r 8 0 m m

o s i s

: g o o t s t e e n ; d i a m e t e r 7 5 m m : t o i l e t ; d i a m e t e r 1 1 0 m m : f o n t e i n ; d a m e t e r 5 0 m m : d o u c h p u t ; d i a m e t e r 5 0 m m : w a s t a f e l ; d i a m e t e r 5 0 m m : w a s m a c h i n e ; d i a m e t e r 7 5 m m : c o n d e n s a f v o e r ; d i a m e t e r 4 0 m m

: o n t s p a n n i n g s l e d i n g , o p d a k a a n s l u t e n : l g g e n d e l e i d i n g t b v v u i l w a t e r : i n s p e c t i e p u t c a4 0 g s t7 5 f t5 0 w c1 1 0 d p5 0 w s t5 0 w m7 5

N U M M E R

K L E U R

-

A F W E R K I N G k l e u re n m a t e r i a a l s t a a t

M A T E R I A A L

: m u i s d i c h t v e n t i a t i e r o o s t e r O N D E R D E E L

O P M E R K I N G g e v e l m e t s e l w e r k 8 0 / 2 0

-

r o o d / b r u n

-

v e r h o u d n g 4 0 % r o o d 6 0 % b r u i n b a k s t e e n

p l a t i n a g r i j s K e g r o 9 1 6 3 w a c h t l e i d i n g t e l e f o o na a n s l u i t i n g w a c h t l e i d i n g c a ia a n s u i t i n g t e c a i v

r o o b / b r u n

T 1 40 2

r o o d

-

-

v e r h o u d n g 8 0 % r o o d 2 0 % b r u i n g e v e l m e t s e l w e r k 4 0 / 6 0

-

- -

c o d e U b b e n s v e r h o u d n g 8 0 % r o o d , 2 0 % b r u i n h o u t h o u t

v e n t i a t i e r o o s t e r R A L 7 0 1 2 R A L ( n t b ) g r i j s w a t e r s l a g e n

b r u n r o o b / b r u ng r j s w t g r i j s

g r j s

s t e e n s t r i p s d o o r s t r j k e n s c h i d e r w e r k n a t u r a

G 1 73 8 - - R A L 7 0 3 6 N 1 9 1 N 2 7 1 N 1 9 1 b a k s t e e n

s c h i d e r w e r k s c h i d e r w e r k

dg r i j s dg r i j s E t e r n i t

a l u m i n i u m

p l a t i n a g r i j s N e l s k a m p N i b r a G1 0 w t

b e t o n m o r t e h o u t E t e r n i t

c o d e U b b e n s p r e f a b r o l a g e n v o e g e n r a a m p r o f e l e n d r a a i e n d e d e l e n v o o r d e u r p l a a t m a t ( k a d e r ) p l a a t m a t ( v o o r g e v e l )

p l a a t m a t ( z i je n a c h t e r g e v e l ) B e b o u w d o p p e r v l a k G r o e n a a n l e gt e r r e i n V e r h a r d i n g 5 0 %

R A L 7 0 3 6 R A L 7 0 3 6 G1 0

g r i j s g r i j s z w a r t b r u i n

g r i j s

v l a k e n g o b e

g r i j s

E t e r n i t

n a t u r a a l u m i n i u m

R A L 7 0 3 6 d a k b e d e k k i n g ( p l a t )

n a t u r a o v e r s t e k k e n g o o t + d a k r a n d d a k b e d e k k i n g ( h e l l e n d )

a l u m i n i u m k e r a m i s c h

b i t u m e n

v o o r z i e n v a n b a l l a s t d a k t r i m

R A L 7 0 3 6 1 01 41 0 g e v e l s t e e ns p o u wi s o l a t i ek a l k z a n d s t e e n

a l u m i n i u m

BA 1 L B 1 LEGENDE • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file:
BA
• dd
202210
20221010.pln
10/10/2022
schaal: 1:100
BA 1 P B 1 FUNDERING - RIOLERING • VERBOUWING
VERLUCHTE RUIMTE 88,45 m2 0 2 3 4 5 A A D D E E B B F F G G N F F G G 8 1 2 8 be aan e bee u o ep ch pu wo d n e he b k e sa e en
gg
heme
hem
e
es
heme wa e
V
L NKS A C H T E R V O O R A A RECHTS B B
KEIZERSHOEK 174 KONTICH
file: 202210 BA 20221010.pln
dd 10/10/2022 • schaal: 1:50
e uch ng
n n u c vd be aan e oo aan u ng e nde z eken
wa e e a a wa e g sc e de o r o n heme wa e
w
b s aa d o e
a nde euk n adk me
V O O R T U I N
O E T P A D F I E T S P A D g js en zwa t wate gesche den van heme wa er o aan roo l n
BA 1 P B 2 BEGANE GROND • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 CV: 2,34 m2 WC 1,14 m2 8 49 m2 HAL 12 50 m2 VERANDA 13,81 m2 KEUKEN 33,35 m2 WOONKAMER 6,32 m2 BERG NG 4 86 m2 BADKAMER 3,38 m2 SAS 4,13 m2 1 2 3 4 5 6 7 N E E R O P 14O 21 1 A x 2 0 1 2 3 4 5 A D D E E B F F G G N F F G 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 1 8 2 8 3 5 4 1 4 2 1 1 1 8 18 88 9 180 14 221 9 167 18 350 9 485 28 1 8 4 4 5 1 4 1 3 0 1 8 1 596 6 0 7 70 174 146 230 659 270 48 1 8 2 3 8 9 0 2 7 0 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 2 3 8 9 0 9 0 1 8 0 185 LINKS A C H T E R A TOTALE OPPERVLAKTE (CONSTRUCTIE): 98,31 m2 putdeksel > RECHTS B B
BA 1 P B 3 VERDIEPING • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 KAMER 2 13,90 m2 KAMER 1: 16,29 m2 NACHTHAL: 7 86 m2 KAMER 3: 6,26 m2 PLAT DAK: 22,79 m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 N E E R O P 14O x 1 13A 21 0 1 2 3 4 5 A A D D E E B B F F G G N F F 02 LINKS A 1 6 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 1 8 28 415 9 420 28 28 272 9 563 28 1 6 2 8 3 3 5 1 4 2 3 0 1 8 28 844 28 872 RECHTS B B
0 1 2 3 4 5
BA 1 P B 12 BOUW 0 1 2 3 4 5

O O R T U I N

BA 1 P N 1 FUNDERING - RIOLERING • VERBOUWING
- -
-3-
D D
E
G N
V
V
NKS
RECHTS
B
KEIZERSHOEK 174 KONTICH
file: 202210 BA 20221010.pln
dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 VERLUCHTE RU MTE 88 45 m2
S E P T S C H E P U T P e a b b e o n 2 5 0 0 L B 1 2 5 k N 1 4 1 1 6 0 H
1 2 3 4 A A
E
B B F F G
F F G G 2 5 1 2 8 es a nde b e pu o sep sc e pu wo d n e e b u e ane en ve u h g nw o e o bega e g on en v d ep ng onde s CV-ke e con ens en a e bad ame +1 keu en gg g n unc e vd b s aa de o aan u ng onde oek n handwa se nw o e o bega e g on eme wa r en va wa r ges he en oo n eme wa heme wa e es a nd o e d a 1 0 zwa wa e g wa e d a 90 heme w e d 11 adkame +1 wa mac ne bes aande keu en bad ame h me wa e
O E T P A D F I E T S P A D P A R K E E R S T R O O K gr s en zwa t water gesche den van heme wa e o aan roo n
A C H T E R V O O R A A
B
BA 1 P N 2 BEGANE GROND NIEUW • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50 TECHN EKEN EN BERG NG 2: 7,20 m2 CV: 2 34 m2 WC: 1,14 m2 TUINKAMER: 12,75 m2 WOONKAMER: 33 35 m2 KEUKEN: 14,30 m2 BERGING 1 4,39 m2 WC 1,75 m2 INKOM en TRAPZAAL: 8 49 m2 1 2 3 4 5 6 7 N E E R O P 1 O x 21 13A 21 0 1 2 3 4 5 A A D D E E B B F F G G N F F G G 18 277 14 397 18 844 28 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 1 8 2 8 3 5 4 1 4 2 1 1 1 8 18 88 9 180 14 221 9 167 18 350 9 485 28 1 8 4 4 5 1 4 1 3 0 1 8 1 596 18 240 10 100 9 6 0 7 70 174 146 230 659 270 48 1 8 2 3 8 9 0 2 7 0 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 2 3 8 9 0 9 0 1 8 0 3 2 3 6 5 0 8 0 5 0 3 6 6 1 6 185 75 1 1 2 9 0 LINKS A TOTALE OPPERVLAKTE (CONSTRUCT E): 98,31 m2 sche muur word nie ge soleerd in a wacht ng van de bouw op ko te term n van een aanpa ende won ng B1 B2 RECHTS B B
BA 1 P N 3 VERDIEPING nieuwe toestand • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 • schaal: 1:50, 1:25 BADKAMER: 12,35 m2 KAMER 2: 13 90 m2 KAMER 1 16,29 m2 13 02 m2 NIEUWE KAMER 3 (u tbreid ng) NACHTHAL: 7 86 m2 1,82 m2 1 38 m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 N E E R O P 14O x 21 3A x 1 0 1 2 3 4 5 A A D D E E B B F F G G N F F G G 02 LINKS A 1 6 2 8 3 9 0 1 4 1 7 5 1 8 2 8 3 3 5 1 4 1 3 0 1 0 9 0 1 8 281 1 317 30 387 28 415 9 420 28 30 285 10 242 10 140 9 563 28 279 16 398 887 1 6 2 8 3 3 5 1 4 2 3 0 1 8 4 4 3 3 9 1 0 1 6 0 414 919 4 4 450 RECHTS pr vacy-wand hoogte 220 sche muur wordt n et geïso eerd n afwacht ng van de bouw op korte term jn van een aanpa ende woning B B 3 0 20 1 6 2 8 4 4
© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 S B 1 SNEDE A-A • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 11/10/2022 • schaal: 1:50 G D E F F -80 FUNDERING - RIOLER NG 20 BEGANE GROND 300 VERDIEPING 570 ZOLDER 295 420 431 450 1 596 8 0 2 0 2 6 0 2 0 2 5 0 2 0 3 5 5 5 5 0 1 5 3 0 0 houten roostering te iso eren bes aande we fse dakv oer
© HEBBELYNCK ARCHITECTEN & INGENIEURS BV BA 1 S N 1 SNEDE A-A • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 11/10/2022 • schaal: 1:50 G D E F F -80 FUNDERING - RIOLERING 20 BEGANE GROND 300 VERDIEP NG 570 ZOLDER 295 420 431 450 1 596 8 0 2 0 2 6 0 2 0 2 5 0 2 0 3 5 5 5 5 0 1 5 3 0 0 nw dakd cht ng 14 cm solatie houten rooster ng te so eren bestaande we fsel dakvloer uitbreiding NOG AAN TE VULLEN
0 1 2 3 4 5
BA 1 T B 1 TERREINPROFIEL HUIDIG • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 75 0 m 1 2 45 m 87 55 m G F 2 5 0 2 0 3 0 0 2 5 1 1 3 2 22 70 174 146 230 59 2 0 4 1 0 2 1 0 7 2 0 8 0 2 2 9 3 7 7 5 0 9 2 0 5 7 1 8 7 8 1 900 1 64 670 698 900 50 17 00 +20 OPEN AFDAK GARAGE K E I Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z E N N G E N A A N W E Z G V O O R T U I N V O E T P A D MATER ALEN DAK GEGLAZUURDE DAKPANNEN RODE GEVELSTEEN PL NT DONKERE STEEN RAMEN DEUREN ALUM N UM DORPELS ARDU N F E T S P A D P A R K E E R S T R O O K F5 >
BA 1 T N 1 TERREINPROFIEL NIEUW • VERBOUWING KEIZERSHOEK 174 KONTICH • file: 202210 BA 20221010.pln • dd 10/10/2022 90 07 m2 100,60 m2 2 5 0 2 0 3 0 0 2 5 1 1 3 2 222 70 17 146 230 659 70 4 1 0 2 1 0 7 2 0 8 0 2 2 9 3 7 7 5 0 9 2 0 5 7 1 8 7 8 1 90 1 364 67 698 900 50 1 0 200 +20 OPEN AFDAK GARAGE K E Z E R S H O E K G E M E E N T E W E G A L L E N U T S V O O R Z E N N G E N A A N W E Z I G V O O R T U N V O E T P A D F E T S P A D P A R K E E R S T R O O K