Page 5

Wij zijn klaar voor de winter Voetpaden Als bewoner is het jouw verantwoordelijkheid om het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken. Het politiereglement vermeldt dat je de sneeuw moet ophopen aan de rand van het voetpad, zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Als je dit niet doet, riskeer je een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard! Het voetpad moet sneeuw- en ijsvrij zijn over 2/3de van de breedte, met een minimum van 1 meter. Voetpaden die minder dan 1 meter breed zijn, moeten volledig vrijgemaakt worden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor bussen van De Lijn, moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden. Wegen Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op de gemeentewegen. Voor de gewestwegen (zoals de N1) ligt de verantwoordelijkheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Onze winterdienst is uitgerust met een zoutstrooier op vrachtwagen en een zoutstrooier met pekelinstallatie op vrachtwagen. Om de fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken, hebben we een multifunctionele smalspoortractor, uitgerust met sneeuwschop of sneeuwborstel en strooischijf. Voor de bevoorrading beschikken we over twee zoutsilo’s. De twee silo’s hebben samen een opslagcapaciteit van 120 ton. Voor de voet- en fietspaden

voorzien we een opslag van 30 paletten strooizout in zakjes. We geven bij het strooien prioriteit aan de bruggen, invalswegen en de busroutes. In straten met zeer weinig verkeer heeft het geen zin om dooizouten te strooien. Deze zijn enkel effectief als er een voldoende menging gebeurt van de neerslag met het zout. Dit kan enkel door verkeer. Daarom strooien we niet in doodlopende straten. Dit is zinloos en zou enkel tijd- en geldverspilling betekenen. Afvalophaling bij winterweer Winterse weersomstandigheden kunnen problemen veroorzaken bij de afvalophalingen. IGEAN en de gemeenten doen samen met de ophaler al het nodige om problemen tot een minimum te beperken. Toch is het soms voor de ophaler niet mogelijk om in alle straten het afval op te halen, zeker als er niet gestrooid werd. Door de slechte weersomstandigheden duren de ophalingen ook langer en wordt het afval vaak op andere tijdstippen opgehaald dan wat de inwoners gewend zijn. Wij raden je aan om het afval ’s morgens dan ook tijdig buiten te zetten! IGEAN houdt op www.igean.be een overzicht bij van de gemeenten en straten waar er omwille van de winterse omstandigheden geen ophaling kon doorgaan. Indien het afval niet werd opgehaald, dan vragen wij om het afval terug binnen te nemen en dit bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden.

Tips om het vastvriezen van GFT+ te voorkomen GFT+ kan, bij aanhoudende vriestemperaturen, aan de wanden of de bodem van de containers vastvriezen zodat deze niet of maar gedeeltelijk geledigd kunnen worden. Volgende tips kunnen helpen om het vastvriezen van het GFT+ te voorkomen: • wikkel het GFT+ in papier of steek het in broodzakken. • zet de container op een beschutte plaats. • plaats de container pas ’s morgens vóór 7.30 uur aan de straatkant en maak het afval met een spade of riek nog wat los. IGEAN stelt samen met de ophalers alles in het werk om het afval, ook in deze moeilijke omstandigheden, op te halen.

Informatieblad Kontich | 5

01041 040 kontich info 2013 11 (4)  

Informatieblad november 2013