Page 3

Kort nieuws

Montfortstraat wordt

schoolstraat We kennen het allemaal, de chaos aan de schoolpoort rond schooltijd, die wel eens tot gevaarlijke situaties durft te leiden. Na de herfstvakantie start, om dit te verhelpen, een proefproject van de Sint-Montfortschool in samenwerking met het gemeentebestuur: de schoolstraat. Concreet wil dat zeggen dat de Montfortstraat op schooldagen afgesloten wordt voor autoverkeer tussen 8 en 8.30 u. en tussen 15.15 en 15.45 u. Op woensdag zal dat zijn van 11.55 tot 12.25 u. Op die momenten zullen er nadars met de vermelding ‘schoolstraat’ geplaatst worden aan het kruispunt met de Kapelstraat en het kruispunt met het Wierookstuk. Bewoners en hulpdiensten mogen zich wel in dat deel van de Montfortstraat begeven met de wagen. Parkeren kan dan op het Phil Bosmansplein of in de Kapelstraat vlakbij. De schoolstraat wordt in Bolzano (Italië) al sinds 1989 met succes

toegepast en kent sinds kort ook succes in Vlaanderen. Twee Gentse scholen startten vorig jaar een proefproject en het werd positief onthaald door leerkrachten, ouders, kinderen en bewoners. Maar liefst 80% van de mensen evalueerde de schoolstraat daar positief! Welke voordelen biedt een schoolstraat dan? In de eerste plaats wordt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers en bovendien hebben ze meer plaats. De straat wordt beter bereikbaar voor hulpdiensten tijdens de piekmomenten en het wooncomfort van de bewoners gaat de hoogte in. Daarnaast krijgen zowel de kinderen als de ouders wat extra beweging en wordt de uitstoot van fijnstof in de buurt van de school sterk verminderd. De schepenen van onderwijs en van mobiliteit bezoeken ook alle andere Kontichse scholen om ook daar te zoeken naar een oplossing voor eventuele verkeersproblemen.

Luc Boels overleden Op 13 oktober overleed Luc Boels aan de gevolgen van een slepende ziekte. Luc zou in december 52 jaar geworden zijn. Hij werkte sinds 2001 voor de gemeentelijke groendienst. De laatste jaren was hij de vaste chauffeur van de zitmaaier die werd ingezet voor onderhoud van grasvelden en speelpleinen. Wij betuigen onze deelneming aan de familie en kennissen van Luc.

Met pensioen? Werk je nog, maar wil je weten hoeveel je toekomstige pensioen bedraagt en hoe je dat kan aanvragen? Dan ben je welkom op de zitdagen die de Rijksdienst voor Pensioenen maandelijks in onze gemeente organiseert. De zitdagen vinden telkens plaats op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdag: 27 november 2013. In december is er uitzonderlijk geen zitdag. Informatieblad Kontich | 3

01041 040 kontich info 2013 11 (4)  
01041 040 kontich info 2013 11 (4)  

Informatieblad november 2013

Advertisement