Page 16

Sociaal

Heb jij recht op een brandstoftoelage? Verwarm je je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas? Heb je recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- of invaliditeitsverzekering? Heb je een begrensd inkomen of heb je schuldoverlast? Dan kom je in aanmerking voor een brandstoftoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Voor alle info en een aanvraag kan je terecht in het Sociaal Huis.

16 | Informatieblad Kontich

Sociaal Huis (sociale dienst OCMW Kontich) Antwerpsesteenweg 62 tel. 03 451 14 30 www.ocmwkontich.be

01041 040 kontich info 2013 11 (4)  
01041 040 kontich info 2013 11 (4)  

Informatieblad november 2013

Advertisement