Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN OP 14 OKTOBER

Op zondag 14 oktober vinden verkiezingen plaats voor gemeente- en provincieraden. In Koekelare bevinden alle stembureaus zich in sporthal 1 in de Belhuttebaan 40. Je kunt er van 8u tot 13u je stem uitbrengen. Wie mag stemmen? Om te mogen stemmen moet je als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen: • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 14 oktober 2018 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente • Je mag je niet bevinden in een geval van uitsluiting of schorsing Wat neem je mee? Om te gaan stemmen, heb je je oproepingsbrief en je identiteitskaart nodig. De oproepingsbrief krijg je enkele weken voor de verkiezingen in de brievenbus. Je vindt erin terug in welk stembureau je moet stemmen. Heb je geen oproepingsbrief ontvangen, dan kan je tot op de dag van de stemming om 12u een duplicaat van de oproepingsbrief afhalen in het gemeentehuis. Hoe stem je geldig? Je kunt geldig stemmen door het uitbrengen van: • Een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de lijst. Dat wordt ook ‘kopstem’ genoemd. Je stemt op geen enkele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij. • Een naamstem, meerdere naamstemmen op 1 lijst of een lijststem in combinatie met 1 of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst. Dat zijn de ‘voorkeurstemmen’. De volgende stembiljetten zijn ongeldig: • Stembiljetten waarop meer dan 1 lijststem voorkomt of waarop naamstemmen voor kandidaten 2

op verschillende lijsten zijn uitgebracht. • Stembiljetten waarop je een stem hebt uitgebracht bovenaan een lijst en tegelijk naast de naam van 1 of meer kandidaten van 1 of meer andere lijsten. Je moet dus stemmen binnen 1 bepaalde lijst. Stemmen over verschillende lijsten mag niet. • Stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of een voorwerp bevatten of die je herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen. • Alle andere stembiljetten dan die die volgens de regelgeving mogen worden gebruikt. Bij volmacht stemmen In bepaalde omstandigheden kun je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je moet in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. Jij bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger. Je hebt 2 documenten nodig om een volmacht te geven: • Een volmachtformulier. Dat formulier kan je verkrijgen bij de dienst Bevolking of vind je op vlaanderenkiest.be. • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Wanneer kan je een volmacht geven en welk attest heb je nodig? • Je bent ziek: medisch attest. • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland of je moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van je werkgever. • Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: attest van de burgemeester. • Je verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming: attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt. In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven. • Je kunt niet naar het stembureau gaan wegens je geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid. • Je kunt om studieredenen niet naar het stembureau gaan: attest van de directie van de instelling waar je studeert. • Je bent met vakantie in het buitenland: attest van de burgemeester waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt. Je vraagt dat attest aan bij de burgemeester ten laatste op


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

13 oktober. Bij je aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken of je ondertekent een verklaring op erewoord. Aan wie kan je een volmacht geven? Je kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer die stemrecht heeft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing slechts 1 stem bij volmacht uitbrengen. Hoe geef je een volmacht? Je vult het volmachtformulier in. Zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger moeten het ondertekenen. Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen: • zijn eigen identiteitskaart • zijn eigen oproepingsbrief • de oproepingsbrief van de volmachtgever Pendelbus op verkiezingsdag Alle stembureaus zijn ondergebracht in sporthal 1. Het stembureau waar je moet stemmen vind je terug op je oproepingsbrief. Ondanks de ruime parking op het sportcentrum, zal die op piekmomenten ongetwijfeld volzet zijn. We leggen daarom een pendelbus in, die heen en weer zal rijden tussen het sportcentrum en de parkings in het centrum. Zo kan je je auto ook parkeren op de markt, het Fransmansplein of de parking aan De Buidel en daar gratis de bus nemen. De haltes zijn de bushalte op het Sint-Maartensplein, aan De Balluchon en aan De Buidel. Gemeentehuis open op 14 oktober Heb je nog vragen? Op zondag 14 oktober kan je van 8u tot 13u terecht bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis.

SLUITINGSDAGEN Het gemeentehuis is gesloten op: - maandag 3 september - vrijdag 14 september

VACATURE IBO DE BUIDEL Administratief medewerker – onthaalbediende (m/v) Het gemeentebestuur werft een administratief medewerker – onthaalbediende aan voor het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang De Buidel. Het gaat om een contractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur. Je werkt voltijds, 38u per week. Er wordt een wervingsreserve voor de duur van 3 jaar aangelegd. Taken Je staat samen met de coördinator en de begeleiders in voor een kwalitatieve dienstverlening in de kinderopvang. Je verzorgt mee de permanentie van het onthaal op een klantvriendelijke en discrete wijze en geeft gerichte informatie aan de ouders over de diensten van de kinderopvang. Je doet diverse administratieve en organisatorische taken die verband houden met de algemene werking van IBO De Buidel en biedt administratieve ondersteuning aan de coördinator. Salarisschaal C1 – C3 Minimaal €22674,60 en maximaal € 41500,32 brutojaarsalaris 100% aan huidige index. Het loon wordt aangevuld met een haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques (€ 5 per gepresteerde dag). Je bent minstens in het bezit van een diploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs. De selectie gebeurt via een schriftelijke en mondelinge proef. Solliciteren doe je door voor maandag 17 september 2018 om 12u een brief met cv te sturen naar gemeentebestuur Koekelare, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in 8680 Koekelare. De kandidaten moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het gemeentebestuur Koekelare. De functiebeschrijving en het functieprofiel zijn elke werkdag van 9u tot 12u in te kijken bij de personeelsdienst in het gemeentehuis of op te vragen via koen.coudeville@koekelare.be of 051 61 04 91.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

NOG ENKELE LOTEN BOUWGROND TE KOOP

TECHNIEKACADEMIE VANAF SEPTEMBER

Verkavelingen Krakkestraat en Houtzagerijstraat De Mokker

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie Koekelare ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal je heel wat leren. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en maakt een aantal technische systemen.

Het gemeentebestuur heeft in De Mokker 2 nieuwe verkavelingen gerealiseerd. Er zijn echter nog enkele loten te koop in de Krakkestraat en de Houtzagerijstraat. Door een aanpassing van de verkaveling in de Krakkestraat zijn er naast loten voor halfopen bebouwing nu nog enkele loten voor open bebouwing beschikbaar in deze straat. De grootte van de percelen varieert van 470 m2 tot 775 m2. De verkoopprijs bedraagt 170 €/m2, exclusief registratie- en notariskosten en de opmetingskosten. Een prijs die ruim onder de marktprijs ligt. Wil jij je kandidaat stellen om een lot bouwgrond te kopen? Voor het model van verkoopovereenkomst en verdere inlichtingen kan je terecht bij algemeen directeur Lode Claeys. Je kan deze informatie ook digitaal opvragen via lode.claeys@koekelare.be.

GROTE KERMISWORP OP 2 SEPTEMBER Van vrijdag 31 augustus tot donderdag 6 september kan je weer plezier beleven op de septemberkermis. Op zondag 2 september organiseert het gemeentebestuur nu al voor de 3de keer een grote kermisworp. Tal van leuke gadgets, knuffels en ballen en uiteraard ook gratis tickets voor diverse kermisattracties, gooien we dan naar beneden vanaf het balkon van het gemeentehuis. Deze kermisworp is enkel voor kinderen van 3 tot en met 16 jaar. Maar dankzij de inzet van de foorkramers wordt het een feest voor jong en oud. De kermisworp start om 15u aan het gemeentehuis. Info: Carole Himpens, schepen voor Feestelijkheden, carolehimpens@live.be.

BLOEMEN OP DE BEGRAAFPLAATSEN We vragen de zomerbloeiers op de kerkhoven voor half oktober weg te halen.

4

Van 19 september tot 12 december kunnen kinderen uit het 5de en 6de leerjaar opnieuw deelnemen aan 12 workshops van de Techniekacademie Koekelare, een initiatief van Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur met de steun van de provincie West-Vlaanderen. De workshops brengen kinderen op een unieke manier in contact met chemie/voeding, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica/robotica. 2 techniekmentoren begeleiden hen daarbij. Ook een actief bedrijfsbezoek staat op het programma, net als een diploma-uitreiking op het einde. Inschrijven Inschrijven kan vanaf 8 september via www.techniekacademie-koekelare.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest. Voor het 2de kind van hetzelfde gezin is er € 10 korting. Je kunt ook punten sparen via de UITpas. Heb je een beperkt inkomen, dan kan je een tussenkomst in het inschrijvingsgeld vragen bij het Sociaal Huis. Meer info: 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be. Meer info: • www.techniekacademie-koekelare.be • Rik Hostyn, wetenschapscommunicator hogeschool VIVES en coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen, rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 34 • schepen van Onderwijs Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be


CULTUUR

www.koekelare.be/activiteiten.

OPEN MONUMENTENDAG Fijnproevers komen aan hun trekken Zondag 9 september

CREATIEVE WORKSHOPS Nog enkele plaatsen vrij! De inschrijvingen voor de workshops van dit najaar lopen vlot binnen. Toch zijn er nog enkele plaatsjes vrij. Heb je interesse om deel te nemen aan aquarel, kalligrafie (vervolgcursus), keramiek (beginners en gevorderden), tekenen (kinderen en volwassenen), schilderen met olie- en acrylverf, antiek (her)kennen of werken met polymeerklei? Schrijf je dan nog snel in bij de dienst voor Cultuur en Toerisme (CC De Brouwerij), 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be. Als er voor een bepaalde workshop onvoldoende interesse is, kan die alsnog geannuleerd worden. Na je inschrijving krijg je alle praktische informatie en de betalingsmodaliteiten. Voor meer info kun je ook terecht bij Isabelle Terwagne (lid cultuurraad) op isabelle.terwagne@telenet.be of op 0

ECHO’S UIT DE RAADZAAL De volgende zittingen van de gemeenteraad vinden plaats op dinsdag 11 september om 20u en op maandag 8 oktober om 19u.

Koekelare laat de bezoekers op zondag 9 september tussen 10u en 18u tijdens Open Monumentendag op verschillende sites letterlijk en figuurlijk proeven van erfgoed. Zowel aan de Hovaeremolen, het Lange Max Museum, de Brouwrijsite (met Käthe Kollwitz Museum en Fransmansmuseum), Huis Proot als site Pyck (muziekacademie en archeologisch-historische kring Spaenhiers) zijn er picknickdekentjes voorzien én kunnen de mensen voor deze feesteditie (30 jaar OMD!) hun smaakpapillen aan een heuse test onderwerpen. Het opzet is eenvoudig: vul je picknickmand en vlei je neer op een van de dekentjes op de verschillende sites. Iedere locatie biedt iets aan om dat mandje extra aan te vullen, zodat je tijdig op krachten komt om een volgende erfgoedsite te bezoeken. Contrast in smaken Het gaat echter verder dan enkel de maag vullen, want naar aanleiding van 30 jaar Open Monumentendag zetten we de smaken van toen en die van nu in de kijker én het contrast tussen beiden. Je hoeft dus echt geen Debacker of Soete, Coucke, Suykerbuyck of Zoetemelk te heten. Iedereen mag meegenieten op de Koekelaarse Open Monumentendag voor proevers. Hoe de lof der zoetheid ontstond, staat niet echt vast. Wel is geweten dat je na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 kon proeven van de geneugten des levens. Spring op of van de oldtimerbus 5


CULTUUR

Voor wie wil is er ook een oldtimerbus met retrohostess, die je in ware hop on/hop off stijl naar de verschillende locaties brengt. Je stapt op/af waar en wanneer je wil, want de bus rijdt constant van 10u tot 18u tussen de verschillende sites.

• Op site Pyck, een voormalig veevoeder- en kunstmestbedrijf met maalderijtoren, krijg je onder begeleiding van een vleugje muziek een kijkje in de lokalen van de muziekacademie en het unieke studie- en documentatiecentrum van de Spaenhiers.

Figuurlijk proeven van erfgoed Uiteraard is er nog heel wat meer te beleven op de verschillende open monumenten en proef je er ook figuurlijk van erfgoed: • De Hovaeremolen toont hoe deze bergmolen op vandaag nog steeds actief is als graan- en oliemolen. Een molenaar vertelt je ter plekke enkele leuke weetjes terwijl de molenwieken draaien. Je kunt er ook even verpozen op het gezellig terras. • Het Lange Max Museum, een voor de WOItoerist niet te missen locatie met focus op de Duitse bezetting. Een aardig voertuig brengt de bezoeker vanaf het museum op de wegen tot aan de Moerdijkbeek, waar verschillende gidsen elk een specifiek onderwerp belichten. • De tijdelijke tentoonstelling ‘Oudstrijders uit Koekelare, Bovekerke en Zande, hun kleine geschiedenis in een grote oorlog’ opent op zaterdag 15 september. • Op de Brouwerijsite maak je kennis met de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz en haar zoon Peter, die vrijwel onmiddellijk na zijn aankomst aan het WOI-front sneuvelde. Het museum vertelt hoe Käthe in opstand komt tegen de oorlog én hoe ze het opneemt voor de minderbedeelden. • Daarnaast loop je er ook de Fransmans tegen het lijf: (West-)Vlamingen die vroeger naar Noord-Frankrijk trokken om er seizoenarbeid te doen op het veld. Bieten, chicorei, vlas… Harde handenarbeid met maar één doel voor ogen: weg uit de armoede! Kinderen kunnen bovendien samen met Louis en de Westhoek KD’s Jaek & Nink op ontdekkingstocht door het museum! • Huis Proot, een dokterswoning uit volle Belle Epoqueperiode, werd volledig gerestaureerd en doet op vandaag dienst als vergader- of tentoonstellingsruimte. In de tuin kan klein of groot zich uitleven op één van de vele volksspelen. Op de bovenste verdieping van het huis maak je kennis met Koekelare in de tijd van toen! 6

SINT-MAARTEN KOMT NAAR KOEKELARE i.s.m. Gezinsbond Koekelare Zondag 28 oktober 2018 om 14u30 Wat moet er nu eigenlijk écht bij je schoen staan zodat de Sint zeker je deurtje niet voorbij rijdt? Is ‘Sinterklaas kapoentje’ het lievelingslied van de Sint of is het eerder ‘Zie ginds komt de stoomboot’? Zijn al die wortelen eigenlijk wel gezond voor Slecht-Weer-Vandaag? Op al deze vragen krijgen jullie een antwoord tijdens deze muzikale show waar je mee moét zingen én dansen! ‘Daar wordt aan de deur geklopt’ belooft een wervelende familieshow te worden. Na de voorstelling kan iedereen genieten van een Sint-Maartenskoek met koffie of chocolademelk. Bovendien komt de Sint met wat lekkers op bezoek. Tickets: € 8 (volwassenen) € 6 (onder de 26 jaar) Het Sociaal Huis komt tussen in de kostprijs voor wie het financieel moeilijker heeft via de Gezinsbond voor Iedereen. Kinderen van leden van de Gezinsbond voor Iedereen tot 12 jaar krijgen ook een geschenk. Ben je al lid en wil je deze tussenkomst of wil je lid worden? Neem contact op met maatschappelijk werker Phaedra Olevier op het nummer 051 59 15 54 of via sofie.dewulf@koekelare.be.


CULTUUR

WEDSTRIJD Waar in Koekelare is deze foto genomen?

JEF NEVE MET ‘SPIRIT CONTROL’ Zaterdag 20 oktober om 20u De Balluchon mag dit jaar tien kaarsjes uitblazen en om dat te vieren komt onder meer Jef Neve naar Koekelare! Wat gebeurt er als plots, in het midden van je leven, alle zeilen in de juiste richting staan? Wat als je eindelijk geleerd hebt om op de moeilijkste golven te blijven rechtstaan en met een spectaculaire sprong het veilige strand hebt weten te bereiken? “Dan heb je Spirit Control”, zegt Jef Neve. Jef Neve deelt zijn overtuiging en passie. Het tempo ligt hoog, de piano duwt de stroom voorwaarts, drums en elektronica doen het rommelen in de onderbuik terwijl de strijkers voor het drama zorgen. Dit resulteert in meeslepende songs waar je zo de beat onder kan voelen, meegezogen in het ritme van deze tijd. De tickets gaan snel, haast je voor de laatste plaatsjes! Tickets: € 20 (inclusief hapje en drankje).

Ben je benieuwd naar andere foto’s van toen? Neem een kijkje op www.souvenhiers.be

Laat ons weten welk plein in Koekelare je op de foto herkent en maak kans op een waardebon bij een lokale handelaar. Mail de oplossing naar info@koekelare.be met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer of bezorg het antwoordformulier in het gemeentehuis voor 15 oktober.

Welk plein in Koekelare herken je op de foto? Naam: .......................................................................................................................................................................... Adres: .......................................................................................................................................................................... E-mailadres:

........................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................................... De wedstrijd in de editie mei-juni van De Roepsteen leverde heel wat juiste inzendingen op. Ook Annick Vanthournout wist de kapel Maria Hulp der Kristenen in de Moerestraat te situeren en ontvangt een waardebon van € 20.

7


TOERISME

FOTOWEDSTRIJD VOOR IEDEREEN ‘De mens in Koekelare’ Nog t.e.m. 5 oktober (Amateur)fotografen kunnen nog tot begin oktober hun kans wagen om deel te nemen aan onze jaarlijkse fotowedstrijd met als thema ‘De mens in Koekelare’. De winnaars gaan bovendien met enkele mooie prijzen lopen en worden in de bloemetjes gezet tijdens de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijs ‘De Bronzen Stekker’. Het wedstrijdreglement met meer informatie en deelnameformulier zijn te verkrijgen op de dienst Toerisme of via cultuurentoerisme@koekelare.be.

EXPO ‘BOTER BIJ DE VIS’ Over eten tijdens WOI Nog t.e.m. 30 september Wat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische bevolking de hele oorlog niet los. Al bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er een tekort aan voedsel. De schaarse voedingsmiddelen worden duur verkocht. Voedselproducenten en handelaars willen ‘boter bij de vis’. Deze bekende uitdrukking slaat op de directe betaling bij levering. ‘Boter bij de vis’ loopt nog tot 30 september in het Fransmansmuseum (ingang: € 3). Lezing ‘Smakelijk gelachen’ als afsluiter Vrijdag 28 september om 19u We sluiten de expo ‘Boter bij de vis’ af in de raadzaal van De Brouwerij met de geestige lezing ‘Smakelijk gelachen’ van Ilse Landuyt. Ze studeerde Filologie en Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse wereld. Lustten de Romeinen tomaten, en waarom niet, en wat dan wel? Waarom hadden middeleeuwse glazen reliëftekeningen? En hoera, chocolade eten tijdens de vasten, mag dat wel van de paus? Ilse Landuyt duikelt het verleden in op zoek naar de geschiedenis van honger en dorst. Van de gebraden everzwijnen bij de Kelten tot onze moleculaire keuken. Vaak geestig, soms leerrijk en vooral lekker! Neem alvast een koffielepeltje mee. Tickets kan je voor € 6 verkrijgen via www.ticketwinkel.be of bij de dienst voor Toerisme en Cultuur. 8

ZOMERZOEKTOCHT I.S.M. KRANT VAN WEST-VLAANDEREN Unieke & uitdagende fietszoektocht met mooi gevulde prijzenpot Nog t.e.m. 28 september In de maand september zijn er vaak ook nog enkele mooie nazomerdagen. Ideaal dus om nog eens de fiets op te springen en de zomerzoektocht van 40 kilometer tot een goed einde te brengen. Bezorg je volledig ingevuld deelnameformulier aan Krant van West-Vlaanderen en maak kans op een goed gevulde prijzenpot! De zomerzoektocht kan je nog fietsen tot eind september. Deelnameformulieren zijn gratis te verkrijgen via de dienst voor Toerisme! Meer informatie op www.kw.be/zomerzoektochten.


BIBLIOTHEEK

KJV: JURYLEDEN GEZOCHT! Ben je een verwoed lezer? Een leesfan? Een echte boekenwurm? Wil jij graag zelf meebeslissen welk jeugdboek bekroond wordt? Dan ben jij de geknipte persoon om lid te worden van de KJV-Koekelare! Wat is KJV? De Kinder- en Jeugdjury (KJV) brengt kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar in contact met goede, recente jeugdboeken. Van september 2018 tot april 2019 lezen de leden 8 vooraf geselecteerde boeken. In diezelfde periode komen ze een 5-tal keer samen in de bib om over de gelezen boeken van gedachten te wisselen. Vrijwillige begeleidsters helpen daarbij. Na afloop van het leesjaar bekroont elke groep haar favoriete boek. Uit alle bekroningen van alle Vlaamse KJV-groepen worden de winnende auteurs gekozen tijdens een groot bekroningsfeest. Meer info vind je op www.kjv.be. De startvergadering vindt plaats op vrijdag 5 oktober in de hoofdbibliotheek. Wie ingeschreven is, ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor deze eerste bijeenkomst. Hoe inschrijven? Inschrijven is gratis en doe je door de inschrijvingsstrook (krijgen de kinderen mee de 1ste week van september op school of is te verkrijgen aan de balie) in te vullen en voor 15 september af te geven in de bibliotheek. Je kan ook je gegevens mailen naar anja.brodeoux@koekelare.be

Meer info? Met vragen kan je steeds terecht in de bibliotheek of bij KJV-verantwoordelijke Anja Brodeoux. Dit kan aan de balie van de bibliotheek tijdens de openingsuren, telefonisch (051 58 09 65) of per mail (anja.brodeoux@koekelare.be).

LEZING RIKA PONNET ‘Alleen met jou. De terugkeer van de romantische liefde’ Donderdag 13 december om 20u - De Balluchon “We hebben een enorme angst om te falen, ook in de liefde”, zo stelt Rika Ponnet. In de liefde zijn we vrijer dan ooit en toch zijn we collectief bang. Bang om gekwetst te worden. Bang om niet gezien te worden. En dus hopen we dat een rationele en wetenschappelijke benadering van de liefde onze redding zal zijn. Rika Ponnet, die ons met haar bestseller ‘Blijf bij mij’ op een andere manier naar relaties deed kijken, toont in haar nieuwe baanbrekende boek waarom het hoog tijd is dat we weer geloven in de romantische liefde, en hoe we alleen kunnen liefhebben als we ook durven los te laten. Een echte aanrader! Tickets via www.ticketwinkel.be voor € 2,50 (inclusief drankje). Meer info: 051 58 09 65 of bibliotheek@koekelare.be. 9


BIBLIOTHEEK

SPORT

MET DE BUS NAAR DE BOEKENBEURS Zaterdag 10 november Tijdens de herfstvakantie trekken we opnieuw met alle Ginterbibliotheken richting Antwerpen. Kostprijs: € 10 per persoon, bus (taxi-service) en toegang inbegrepen. Op de boekenbeurs is er geen begeleiding voor de kinderen. Iedereen kan ter plaatse vrij rondlopen. Meer info over de opstapplaatsen en -uren vind je in onze bibliotheek. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan vanaf 17 september tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en je inschrijving is pas geldig na betaling.

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek: • donderdag 1 november t.e.m. zaterdag 3 november Uitleenpost Bovekerke: • maandag 3 september • vrijdag 2 november

TERUG VANAF SEPTEMBER: OMNISPORT Op woensdag 19 september gaat er een nieuwe reeks omnisport van start. Elke woensdag kunnen kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar in de sporthal proeven van verschillende sporten. We sporten wekelijks van 13u30 tot 15u30 onder begeleiding van deskundige lesgevers. Zij brengen de kinderen verschillende vaardigheden van uiteenlopende sporten bij in 2 groepen van maximaal 20 leerlingen. Tijdig inschrijven is de boodschap en kan vanaf dinsdag 4 september op de sportdienst. Om het eerste trimester te sporten betaal je € 60, voor het hele jaar (tot halfweg juni) betaal je € 140. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

SPORTIEVE SENIOREN GAAN OPNIEUW VAN START Vanaf maandag 17 september kunnen alle actieve senioren terecht in de sporthal voor een nieuwe reeks seniorenbeweging. De lessen vinden plaats op maandagmorgen van 10u tot 11u in de sporthal en kosten € 1 per les. De toffe sfeer en het sociaal contact zijn gratis! Je hoeft niet elke week aanwezig te zijn maar kunt perfect elke week inpikken. Het programma is specifiek aangepast aan senioren en de ervaren lesgever zorgt voor variatie in het programma. We werken op muziek en met verschillende toestellen. Ook balvaardigheid komt frequent aan bod. In beweging blijven is het doel en in groep is dit nu eenmaal makkelijker dan alleen. Sportmateriaal hoef je niet aan te kopen, enkel losse kledij is nodig. De eerste les is er gratis koffie voor iedereen! Afspraak dus om 9u45. Geïnteresseerden kunnen gerust een kijkje komen nemen of meer info vragen bij de sportdienst (051 58 92 04 of sport@koekelare.be) of bij schepen van Sport Dirk Ampoorter (0496 51 91 44).

10


SPORT

4DE SCHOLENVELDLOOP Op woensdag 26 september organiseert de sportdienst samen met loopclub Tempo en de Koekelaarse scholen op domein De Mote opnieuw een scholenveldloop voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs (tot en met de 2de graad). De veldloop start om 9u en alle reeksen worden tijdens de schooluren afgewerkt. Iedereen krijgt een deelnamecertificaat, een drankje, een appel en een medaille. Ouders, grootouders en vrienden zijn welkom om te supporteren. Alle Koekelaarse scholen doen mee en zorgen voor de begeleiding van de kinderen van en naar de sporthal. Heel wat (LO-) leerkrachten werken mee op het terrein. Ook vrijwilligers van de lokale sportverenigingen en de sportraad helpen een handje. Inschrijven gebeurt via de scholen. Opgelet: om praktische redenen werd voor het lager onderwijs de volgorde van de reeksen veranderd. Het zesde leerjaar loopt eerst en het eerste leerjaar laatst. Aansluitend loopt het secundair onderwijs dan zijn reeksen. Meer info: sportdienst, 051 58 92 04 of sport@koekelare.be.

WANDELUITSTAP VOOR SENIOREN NAAR HET ZWIN Op dinsdag 9 oktober organiseert Mivos een wandeluitstap voor senioren naar het Zwin in Knokke-Heist. Er zijn diverse bepijlde wandelroutes met afstanden tussen 4 en 12 km. Dagindeling • 12u15: vertrek met de bus aan de parking van de sporthal (of om 12u in Bovekerke) • Bij aankomst in Het Zwin: verwelkoming met koffie • 14u: start van de wandelingen • 18u: broodjesmaaltijd • ±19u: terugkeer met de bus vanuit Knokke-Heist Prijs en inschrijven De prijs bedraagt € 18. Het vervoer met de bus, de koffie, de deelname aan de wandeling, de broodmaaltijd met drankje en de ongevallenverzekering zijn in die prijs inbegrepen. Wil je een bezoek brengen aan het natuurreservaat en de tentoonstelling, dan betaal je € 9 meer. Voor een begeleide wandeling in het natuurreservaat met gids betaal je nog eens € 4 extra. De bus zal vertrekken vanop de parking van de sporthal om 12u15 of om 12u in Bovekerke. Het aantal deelnemers is beperkt. Sportieve kledij en aangepast schoeisel worden aangeraden. Voorzie eventueel ook regenkledij. Inschrijven kan vanaf dinsdag 4 september op de sportdienst.

MAAND VAN DE SPORTCLUB

Meer info: 051 58 92 04 of sport@koekelare.be.

In heel Vlaanderen loopt tot eind september de Maand van de Sportclub. Ook in Koekelare zetten heel wat sportclubs hun deuren open. Vraag ernaar bij je sportclub. Misschien kan je wel gratis een training of een intiatieles meevolgen.

VERZEKER JE GEZIN TEGEN ONGEVALLEN Doen jij of je gezinsleden af en toe aan individuele sportactiviteiten zoals lopen, fietsen, mountainbiken,…? Dan kan je een sportverzekering afsluiten voor € 35 per jaar voor je hele gezin. Intekenen kan rechtstreeks via www.zekersporten.be. Hier vind je ook alle informatie over deze verzekering. 11


MILIEU

STERILISATIEPROJECT ZWERFKATTEN

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN In september start in West-Vlaanderen een vierde groepsaankoop zonnepanelen. Inschrijven voor de groepsaankoop kan vanaf 1 september via www. wijkiezen.be. Op 3 oktober vindt de veiling plaats, waarin gekwalificeerde leveranciers hun scherpste prijs bieden. De leverancier die het laagste bod doet, wint de veiling. Vanaf 22 oktober krijgen de deelnemers een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Dit voorstel kunnen zij accepteren tot 7 december. Wanneer zij ingaan op het aanbod, wordt ernaar gestreefd om voor de zomer van 2019 hun zonnepanelensysteem te installeren. Via de groepsaankoop kunnen inwoners een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Via de groepsaankoop word je helder en objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het gehele traject, van inschrijving tot installatie, staan er medewerkers ter beschikking om op al je vragen te antwoorden, en je te begeleiden als er toch iets niet naar wens zou gaan. Door veel geïnteresseerden samen te brengen kan op de veiling een scherpe prijs worden aangeboden. Ook de kwaliteit van de producten, leveranciers en garantievoorwaarden, kunnen op deze manier worden gewaarborgd. Stad Oostende en EOS namen niet voor niets de vierde keer het initiatief om een groepsaankoop zonnepanelen te organiseren, om zo de provincie West-Vlaanderen een meer duurzame regio te maken. Net zoals vorig jaar sluit de gemeente Koekelare zich aan bij deze organisatie. Zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom. Door zelf stroom op te wekken kan je besparen op je energiefactuur. Gemiddeld verdien je de kost van een installatie in minder dan 8 jaar terug. Nadien geniet je nog minstens 15 jaar van gratis stroom. Bovendien draag je bij aan een duurzame toekomst door een vermindering van je CO2-uitstoot. 12

Vrijwilligers gezocht! Sinds begin dit jaar werkt de gemeente Koekelare samen met een gemotiveerd team vrijwilligers om zwerfkatten te vangen. Ze worden door de dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd. Nadat de zwerfkat bekomen is van de verdoving laten de vrijwilligers ze terug los. Gevangen jonge kittens worden door de vrijwilligers opgevangen en vervolgens wordt een adoptiegezin gezocht. Door de vele meldingen van zwerfkatten en ‘gedumpte’ nestjes kittens zou extra hulp echter welkom zijn. Interesse? Meer info kan je verkrijgen bij de milieudienst via e-mail naar robrecht.hindryckx@ koekelare.be of op het nummer 051 61 04 86. Sterilisatieplicht Sinds 1 april 2018 geldt er trouwens een algemene sterilisatieplicht voor katten. Elke kat moet voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn.


MILIEU

VRAAG NU DE ENERGIELENING AAN De 2% energielening van de Vlaamse overheid kan je nog aanvragen tot eind 2018. Breng je aanvraag voor 14 december 2018 binnen. Zo ben je er zeker van dat je aanvraag nog tijdig kan behandeld worden. Iedere bewoner – eigenaar, huurder of verhuurder - van een woning in de Westhoek kan nog tot eind 2018 de goedkope 2% lening van de Vlaamse overheid aanvragen om energiebesparende maatregelen te realiseren. Vanaf 1 januari 2019 is deze energielening enkel nog voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Deze werken komen in aanmerking: • zonnepanelen • dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie • hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten • een zuinige verwarmingsinstallatie • een energiezuinig ventilatiesysteem • zonneboiler • … Je kan maximaal € 15.000 ontlenen en dat over een maximale looptijd van 8 jaar (10 jaar voor de specifieke doelgroep). Meer info: • Sociaal Huis, Evy Vandewoude, 051 59 15 52 of evy.vandewoude@sociaalhuiskoekelare.be. Openingsuren: maandag 9u-12u, vrijdag 10u30-12u • Milieudienst, Robrecht Hindryckx, 051 61 04 86 of robrecht.hindryckx@koekelare. be. Openingsuren: maandag tot vrijdag 8u30-12u Let op: geld lenen kost ook geld!

KNOTTER ZOEKT KNOTBOOM! Knotbomen zijn typisch voor de Westhoek. Ze geven mee vorm aan ons landschap, maar vragen wel onderhoudswerken. Vaak hebben eigenaars van knotbomen niet de tijd en het materiaal om zelf het beheer uit te voeren en raken deze waardevolle bomen in verval. Wij zetten ons dan ook in voor hun behoud en brengen de knotbomen samen met knotters. Heb je zelf knotbomen staan die dringend aan een knotbeurt toe zijn? Neem contact met ons op, want een vrijwilliger kan dit werkje voor je komen klaren! Dien je knotaanvraag bij ons in en hou zeker rekening met onderstaande belangrijke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen: • de knotbomen bevinden zich op het platteland (dus niet binnen de bebouwde kom). • het gaat om het knotten van de typische knotbomen (knotwilgen, -populieren, -essen…), gewone snoeiwerken vallen hier niet onder en komen dus niet in aanmerking. Het uitvoeren van hakhoutbeheer van houtkanten, elzensingels e.d. kan wel in aanmerking komen. • de knotbomen beschikken over voldoende dikke takken (spillen met een diameter van minimaal om en bij de 15 centimeter), zodat voldoende brandhout kan geoogst worden. • de vrijwillige knotter kan vrij beschikken over het brandhout in ruil voor het geleverde werk. • de fijne takken, die niet bruikbaar zijn als brandhout, worden gestapeld op een hoop, de verdere verwerking ervan is dan ten laste van de eigenaar (verhakselen, containerpark, takkenrail). Of ben je zelf op zoek naar brandhout en wens je aan de slag te gaan als vrijwillig knotter? Neem gerust met ons contact op om werkwijze en voorwaarden te bespreken. Meer info: Regionaal Landschap Westhoek, 057 23 08 56 of xavier.vlaemynck@rlwh.be. 13


MILIEU

OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT? Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuizing) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, … Je staat best stil bij: • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding. Dat varieert van € 0 tot wel € 100 per energiebron (elektriciteit of aardgas) • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend. Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

14

SOCIAAL HUIS

MMC KOEKELARE BESTAAT 20 JAAR De Minder Mobielen Centrale van Koekelare, waarbij vrijwilligers ouderen of minder mobiele mensen van en naar hun bestemming brengen, werd opgestart in 1998 en blaast dus dit jaar 20 kaarsjes uit. Voor deze gelegenheid zetten we onze chauffeurs op 20 september in de bloemetjes. Onze chauffeurs zijn immers de belangrijkste schakel in de goede werking van onze MMC! Elke dag staan ze klaar, bereidwillig en hulpvaardig om de gebruikers te voeren naar het ziekenhuis, de dokter, naar familie, de kapper, … De sociale rol die ze daarmee vervullen is zeer waardevol en daarvoor zegt het Sociaal Huis Koekelare een welgemeende dankuwel. Een warme oproep naar vrijwilligers! De MMC is een mooi initiatief en noodzakelijk voor vele mensen. Hierdoor is onze Minder Mobielen Centrale de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarom is het Sociaal Huis steeds op zoek naar extra vrijwilligers. Als vrijwilliger krijg je een kilometervergoeding en ben je verzekerd. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je rijdt en bovendien ben je ‘goud waard’ voor mensen met een mobiliteitsprobleem. Heb je een eigen wagen en wat vrije tijd? Heb je interesse om ons team te versterken? Kom dan zeker eens langs of bel voor meer informatie. Sofie Bonny, 051 59 15 59 of sofie.bonny@koekelare.be.

VORMINGSAVONDEN ‘Vrolijke Vrienden! Sociale vaardigheden stimuleren aan de hand van spel’ Dinsdag 9 oktober 2018 van 19u30 tot 21u30 De Balluchon

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Via deze V-test kan je trouwens alle energiecontracten die de leveranciers aanbieden aan nieuwe klanten vergelijken.

Ruziemakende kinderen, verhalen over plagen en pesten, tranen wanneer kinderen niet mogen meespelen… Herkenbaar voor elke ouder. Hoe reageer je hier het best op en hoe stimuleer je de sociale vaardigheden van kinderen?

Meer informatie vind je op www.vreg.be.

Deze vormingsavond is gratis. Wel moet je vooraf inschrijven. Een vormingsattest kan je verkrijgen op aanvraag.

Het Sociaal Huis Koekelare organiseert in samenwerking met klinisch psychologe en gedragstherapeute An Coetsiers van De Praatdoos een vormingsavond met als thema ‘Vrolijke Vrienden! Sociale vaardigheden stimuleren aan de hand van spel’.


SOCIAAL HUIS

‘Gamen en sociale media’ Woensdag 24 oktober vanaf 20u De Balluchon Het Sociaal Huis en de Gezinsbond Koekelare organiseren een vormingsavond over gamen en sociale media. Gamen en sociale media, het favoriete tijdverdrijf van massa’s jongeren. Favoriete ergernisbron van massa’s ouders. Wat maakt het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, wat zijn de valkuilen en risico’s en hoe hou je het binnen de perken? Deze sessie dompelt je onder in de wereld van het gamen en de sociale media, geeft uitleg en tips en tilt je moeiteloos van het beginnerslevel naar dat van expert.

DE GEZELLIGE TALLORE Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd. We komen hiervoor naar jou toe… • Boverkerke – gemeenschapszaal D’Oude Schole Elke 3e vrijdag van de maand om 11u30 • De Mokker – gemeenschapszaal De Mokkernaere Elke 4e dinsdag van de maand om 11u30 Menu september Soep van de dag Vis bouché met gebakken aardappeltjes Activiteit: Bart Verdonck Boeiende volksverhalen op een ludieke manier

We werken met getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij krijg je heel wat concrete tips. Deze vormingsavond is gratis. Schrijf wel vooraf in. Info en inschrijven • Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18, 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be • Phaedra Olevier, maatschappelijk werker, 051 59 15 54 • Schepen en OCMW-voorzitter Stijn Ramboer, dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485 63 92 65 • Gezinsbond Koekelare: voorzitter Jan Pauwels, 051 58 25 07

Menu oktober Soep van de dag Hutsepot met worst Activiteit: muzikale omlijsting door Guido Wauters Wie wat moeilijker ter been is, kan vragen dat onze vrijwilligers voor vervoer zorgen. Dat kost € 2 (heen en terug) en reserveer je ten laatste twee dagen op voorhand. Meer info: • Sofie Bonny – maatschappelijk werker, 051 59 15 59 of sofie.bonny@koekelare.be Prijs: € 8 (inschrijven is betalen). Inschrijven kan tot 2 dagen ervoor bij het onthaal van het 15


VARIA

SOCIAAL HUIS

Sociaal Huis, op het nummer 051 58 10 01 of via e-mail naar sociaalhuis@koekelare.be.

NSB KOEKELARE

Kom jij ook in september? Breng dan zeker onderstaande bon mee! BON voor een gratis koffie met taart Knip deze bon uit en breng hem mee op vrijdag 21 september 2018. Je ontvangt na de maaltijd gratis koffie met taart. Deze bon is enkel geldig na inschrijving minstens twee dagen op voorhand en betaling ter plaatse. 1 bon per persoon.

Naar aanleiding van de septemberkermis in Koekelare wordt op zondag 2 september om 10u30 in de Sint-Martinuskerk een mis opgedragen voor de burger- en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen. Om 11u15 is er een plechtigheid aan het monument. In Bovekerke is er ter gelegenheid van de kermis op zaterdag 22 september om 17u in de Sint-Gertrudiskerk een mis voor de slachtoffers van Wereldoorlog I en II. Om 17u45 volgt een plechtigheid op de begraafplaats waarbij we een bloemenkrans neerleggen aan het gedenkteken van de oorlogsslachtoffers en op het graf van de onbekende Britse piloot.

BON voor een gratis koffie met taart Knip deze bon uit en breng hem mee op dinsdag 25 september 2018. Je ontvangt na de maaltijd gratis koffie met taart. Deze bon is enkel geldig na inschrijving minstens twee dagen op voorhand en betaling ter plaatse. 1 bon per persoon.

SLUITINGSDAGEN Het Sociaal huis is gesloten op: - maandag 3 september - vrijdag 14 september

De plechtigheden in Koekelare en Bovekerke worden opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Sint-Joris.

TUINHIER VOLKSTUINPARK DE KWEKERIJ Vanaf 1 januari 2019 zal er in Koekelare een volkstuinpark beschikbaar zijn voor iedereen die een tuintje wil bewerken om groenten, fruit, bloemen en kruiden voor eigen gebruik te kweken. We voorzien ook plaats voor een demotuin en gemeenschappelijke kruidentuin, bijenkasten, composteren, bloemenvelden, vleermuiskasten en een proefkwekerij voor oude rassen van appelen en peren. Het perceel is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos en werd in bruikleen gegeven aan Tuinhier Volkstuinpark De Kwekerij voor de duur van 10 jaar. Er zal plaats zijn voor een 60-tal tuintjes van 50 m2 tot 100 m2. Meer over dit project in de volgende editie van De Roepsteen.

16


VARIA

KOOP EEN AZALEA VOOR KOM OP TEGEN KANKER

In samenwerking met dokter Katrien Tilleman organiseren gemeente en Sociaal Huis ook dit jaar een azaleaplantjesverkoop. Op dinsdag 11 september op de markt en op zaterdag 15 september aan de ingang van Delhaize kan je een azalea kopen ten voordele van steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Maak samen met ons een vuist tegen kanker en koop een plantje voor € 7!

BUREN BIJ KUNSTENAARS 2018 Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober kan je voor de 15de keer op rij open ateliers bezoeken tijdens ‘Buren bij kunstenaars’. De toegang is overal gratis.

Meer info: schepen Carole Himpens, carolehimpens@live.be.

De deelnemende kunstenaars in Koekelare zijn Fanny Carrein, Ceramicoatelier, Craming, Huguette De Caluwé, Daniella Flore, Regina Geldof, Ronny Germeys, Nadine Hillewaert, Katrien Hubrecht, Philip Tanghe, Daniël Tavernier, Christine Vanoverbeke en Edouard Wauters. Meer info en de exacte uren waarop deze kunstenaars hun atelier openstellen vind je op www.burenbijkunstenaars.be 17


VARIA

OPEN-SCHOOL ‘Ik wil mijn kinderen helpen met hun huiswerk. Daarom leer ik zelf beter lezen, schrijven en rekenen.’

SENIORENFEEST Vrijdag 26 oktober om 14u De Balluchon Tijdens het seniorenfeest kan je genieten van optredens van ‘gentleman crooner’ Guy Neve en van de imitaties en karakterpoppen van de Popkoning.

In het eerste leerjaar kon ik moeilijk mee met de rest van de klas. Op mijn 18e stopte ik met school. School was een herinnering aan alles waar ik niet goed in was. Ik trouwde en kreeg 2 kinderen. Op een dag vertelde mijn oudste dochter dat ik fouten schreef. Ik gaf mijn kinderen het verkeerde voorbeeld. Haar opmerking kwam hard aan. Maar het gaf me de moed om terug naar school te gaan. Ik wilde beter lezen en schrijven. Ik wilde zelfstandiger zijn, zelf begrijpen wat in de brieven van de school stond, zelf iets naar de lerares kunnen schrijven. In openschool was ik niet de enige die niet mee kon. Dat was een opluchting. Elke week leerden we brieven begrijpen en formulieren invullen. Ik leerde ook beter rekenen.

De deuren gaan open om 13u. De zaal is opgesteld met tafels en stoelen.

Voor het eerst in mijn leven had ik een succeservaring op school. Ik was dan toch niet zo dom als ik altijd had gedacht! Open-school heeft zoveel voor mij betekend. Ik ben gegroeid als persoon en als ouder. Wil je ook beter lezen, schrijven of rekenen? Wil je met de computer leren werken? Kom naar open-school.

Tickets zijn vanaf 1 oktober voor € 3 (drankje inbegrepen) te verkrijgen in het gemeentehuis. Meer info: • voorzitter SAR Hilda Jonckheere, 051 58 88 64 of hildajonckheere@hotmail.com • schepen voor Seniorenbeleid Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be 18

Regio Brugge

Regio Oostende

Regio Westhoek

Collaert Manionstraat 24 8000 Brugge 050 34 15 15 brugge@open-school.be

Ooststraat 29 8400 Oostende 059 80 18 83 oostende@open-school.be

Koning Albertstraat 18 8600 Diksmuide 051 50 09 69 westhoek@open-school.be


MISSIEKRING 2 september van 15u tot 19u

11 oktober om 9u Ons Huis: crea.

3 september van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u

13 en 27 september om 13u

4 september van 9u tot 12u Zuudhove: missiefeest met werk van eigen leden, tweedehandsboeken, minirommelmarkt, wenskaarten en geschenken, gezellige cafetaria. Gratis toegang.

NEOS

4 en 18 september om 13u30 2 en 30 oktober om 13u30 Petanque op de buitenterreinen van de sporthal. 17 september om 14u 15 oktober om 14u Cafetaria sporthal: kaarting, bowlers en ontspanningsnamiddag. 12 oktober om 14u Cafetaria sporthal: koffiekaarting. 22 oktober om 14u Cafetaria sporthal: voordracht over voeding door diëtiste Sofie Latré.

NATUURPUNT RUIDENBERG 5 september van 13u30 tot 16u30 Arboretum: paddenstoelenwandeling met gids Jimmy Desmet. Afspraak op de parking.

OKRA KOEKELARE

11 en 25 oktober om 13u Ons Huis: kaarten en gezelschapsspellen. 14 en 28 september om 13u15 12 en 26 oktober om 13u15 Petanque op het petanqueplein van de sporthal. 18 september om 13u30 De Balluchon: feest voor de week van OKRA. Gezellige namiddag met koffie en koffiekoeken om af te sluiten. Leden gratis, niet-leden € 3. Inschrijven bij Ronny Van Eenoo – 051 58 94 56. 7 oktober om 11u30 De Balluchon: feestmaaltijd. Inschrijven bij de voorzitter – 051 58 94 56. Vooraf mis om 10u30. 16 oktober om 14u Ons Huis: cursus veilig verkeer. Deelname € 5, koffie inbegrepen. Inschrijven bij de voorzitter – 051 58 94 56.

FEESTCOMITÉ 6 september om 16u Centrum Koekelare: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften.

6, 13, 20 en 27 september om 9u 11, 18 en 25 oktober om 9u Ons Huis: lijndansen. 6 september om 9u

GEZINSBOND 8 september van 13u tot 16u30 De Balluchon: tweedehandsbeurs. Info: 0486 68 25 30.

TUINHIER 9 september vanaf 12u De Balluchon: barbecue. 19 oktober om 19u30 De Mokkernaere: voordracht Guido Viaene over de invloed van aardstralen en wateraders op planten en bomen.

KVB Vanaf 13 september Elke donderdag van 19u30 tot 20u30 De Regenboog: zumba. Leden € 33 voor 13 lessen, niet-leden € 39. 1 oktober Kookklas De Negensprong: kookles. 8 oktober Zuudhove: herfstfeest.

KON. FANFARE SINT-JORIS

5 en 20 september om 13u30 3 en 18 oktober om 13u30 Kubb op het grasplein naast sporthal 2.

dag met kaarten, gezelschapsspellen. Leden € 2, niet-leden € 4, koffie en koekjes inbegrepen. Info: Norbert Vandecasteele – 051 58 90 05.

VL@S 6 september om 14u30 Huis Proot: imker Gabriel Verduyn over bijenkweek. Leden € 2, niet-leden € 4, koffie en koekjes inbegrepen.

16 september vanaf 11u30 Zuudhove: aperitief, barbecue en gezellig samenzijn. Prijs: € 15 pp. Kaarten bij bestuur en muzikanten, bij Paul en Suzanne Stellamans in de Noordomstraat 50 of bij Norbert Vandecasteele – 051 58 90 05.

4 oktober om 14u30 Huis Proot: ontspanningsnamid19


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van november december te publiceren, dien je ze voor 10 oktober in te voeren in de UiT databank.

JORKO

65-JARIGEN

28 september om 20u De Regenboog: 12de wijn- en whiskydegustatie. Tickets (€ 10) via jeugdfanfare.jorko@skynet.be.

14 oktober Salons De Vrede, Ichtegem: bijeenkomst 65-jarigen. Kreeg je geen uitnodiging en wil je meegenieten? Neem contact op met Bernard Lootens – 0473 98 24 57 of Johan Vanmassenhove – 0485 92 15 73.

NSB KOEKELARE 29 september om 18u Vergaderzaal bibliotheek Bovekerke: kaartavond.

VFG 6 oktober om 18u De Zwaan: koekenkaarting. Inleg € 1,50. Kaarten via daniel. desender@gmail.com.

INDIGO

CIVIELE BESCHERMING 27 oktober vanaf 18u Brandweerkazerne: kaarting. Inleg € 1,50.

UNIZO 18 oktober 2018 om 20u De Balluchon: ‘Ondernemen is topsport’ met Sven Nys.

9 oktober van 18u45 tot 21u45 Lekestraat 25: opleiding brandbestrijding in de kinderopvang. Prijs: € 85. Info: contact@alert-opleidingen.be, 0479 67 93 94 of 0479 49 31 46. 24 oktober van 18u45 tot 21u45 Lekestraat 25: opleiding rugsparend werken in de opvang. Prijs: € 27. Info: contact@alert-opleidingen.be, 0479 67 93 94 of 0479 49 31 46.

FEMMA BOVEKERKE 12 oktober om 19u30 D’Oude Schole: leuke avond met als afsluiter een etentje. Inschrijven bij een kernlid. Info: Rita Bryon – 051 58 98 87.

D&W KOEKELARE 13 oktober om 19u De Balluchon: jaarlijkse mosselsouper met mosselen à volonté of koude schotel voor € 16. Kaarten bij spelers en bestuursleden.

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 Coördinatie: Sandra Arco - sandra.arco@koekelare.be V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

Lid Unizo Koekelare: €10 ( 1 gratis kaart per lidnummer) / niet-lid €15. Kaarten te verkrijgen bij Marc Decru en Aveve Depreitere.

VRIENDENKRING BRANDWEER 21 oktober van 10u tot 22u De Balluchon: koekenkaarting. WILT VAN GHEESTE 10, 14, 16 en 17 november om 20u 11 november om 18u De Balluchon: toneelvoorstelling ‘Comme chez Swa’. Tickets vanaf 30 september via www.ticketwinkel.be of 0486 37 90 47.

De Roepsteen september-oktober 2018  

Informatieblad gemeente Koekelare

De Roepsteen september-oktober 2018  

Informatieblad gemeente Koekelare

Advertisement