Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VACATURE OMGEVINGSAMBTENAAR Het gemeentebestuur Koekelare werft een omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (m/v/x) (B1-B3) aan (nieuwe oproep). Functieomschrijving Binnen de dienst Omgeving neem je als omgevingsambtenaar de leiding op van de specialisatie ruimtelijke ordening. Je adviseert en volgt de omgevingsaanvragen op. Je verstrekt de nodige informatie aan burgers en professionelen. Je volgt het lokaal woonbeleid en het beleid rond lokale economie op.

Profiel Je bezit minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig. Je slaagt in een aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Aanbod Een voltijdse statutaire functie in de salarisschaal B1-B3 met als extra’s maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en een interessante vakantieregeling. Relevante ervaring kan mits attestering in rekening gebracht worden voor de vaststelling van de anciënniteit.

Interesse in deze functie? Alle inlichtingen over deze functie, de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de uitgebreide functiebeschrijving en het selectieprogramma kan je verkrijgen bij de algemeen directeur (lode.claeys@koekelare.be of 051 58 92 01). Solliciteren kan door een gemotiveerde brief met cv en een kopie van je diploma, uiterlijk op maandag 25 november 2019 (poststempel geldt als bewijs), te sturen naar: Gemeentebestuur Koekelare T.a.v. het college van burgemeester en schepenen Sint-Maartensplein 19 8680 Koekelare

2

OPMAAK RUP’S SITES HOVAERESTRAAT EN DA VINCI ATHENEUM Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP voor de ontwikkeling van een woonsite in de Hovaerestraat. Daarnaast wordt ook een RUP opgemaakt voor de ontwikkeling van een deel van de site van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat. Met deze RUP’s creëert de gemeente een bijkomend woonaanbod in de hoofdkern Koekelare. Ook voert de gemeente ermee de woonprogrammatie uit, die door het provinciebestuur aan onze gemeente werd toegekend. Op de site van het Da Vinci Atheneum wordt ook ruimte voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen.

Raadpleging Van 15 november 2019 tot en met 15 januari 2020 organiseert het gemeentebestuur een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota’s voor beide RUP’s. In die periode kan je ons per RUP jouw opmerkingen en aanvullingen schriftelijk bezorgen. • Via e-mail: info@koekelare.be • Met de post: College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare. • Persoonlijk: aan het onthaal van het gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19. Je kunt de start- en procesnota van beide RUP’s inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, elke werkdag van 9u tot 12u. Of lees de digitale versie op www.koekelare.be

Participatiemomenten Om het draagvlak voor en de kwaliteit van het RUP site Hovaerestraat en het RUP site Da Vinci Atheneum te vergroten, organiseren we voor beide RUP’s een participatiemoment. • RUP Hovaerestraat: dinsdag 17 december om 18u45 in de Balluchon, Moerestraat 19 • RUP Da Vinci Atheneum: woensdag 18 december om 18u45 in De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15B Iedereen is welkom. Om praktische redenen vragen wij om vooraf je aanwezigheid te bevestigen bij de dienst Onthaal in het gemeentehuis (051 58 92 01 of heidi.meulemeester@koekelare.be).


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGE Ook in 2019 geeft het gemeentebestuur een sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap. De toelage wordt toegekend aan de moeder of de persoon die de wettelijke kinderbijslag krijgt en die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind tot 25 jaar met een zware handicap (handicap van minstens 66 % invaliditeit). Ook wie een inkomensvervangende integratietegemoetkoming ontvangt, heeft er recht op.

HALFMAANDELIJKS BEURTELINGS PARKEREN IN DE DORPSKERN Ben jij ook al eens vergeten om je auto na twee weken tijdig aan de andere kant van de straat te parkeren? Opgelet, de politie plant bijkomende controles op het beurtelings parkeren.

Hoeveel bedraagt de toelage? • € 150 als je je kind thuis verzorgt en opvoedt en het niet naar school kan • € 125 als je kind wel naar school kan maar thuis slaapt • € 100 als je je kind enkel in het weekend en de vakantie thuis verzorgt en opvoedt

Hoe vraag je de toelage aan? Dien de aanvraag ten laatste op vrijdag 29 november in bij de dienst Bevolking. Dit doe je schriftelijk met de vermelding van de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind met een handicap en de samenstelling van het gezin. Voeg hierbij een attest waaruit het percentage van invaliditeit blijkt. Meer info: • dienst Bevolking, 051 58 92 01 of shirley.stael@koekelare.be

SLUITINGSDAGEN Het gemeentehuis is gesloten op:

In verschillende straten van onze dorpskern is halfmaandelijks beurtelings parkeren van kracht. In deze straten mag je in de eerste helft van de maand (van de 1ste tot de 15de) op straat enkel parkeren langs de kant van de onpare huisnummers. In de tweede helft van de maand (van de 16de tot het einde van de maand) mag je enkel langs de kant van de pare huisnummers parkeren. Vergeet niet om je voertuig op de laatste dag van iedere periode tussen 19u30 en 20u van kant te wisselen. Veel mensen denken er niet aan hun auto tijdig te verplaatsen. Dat leidt soms tot gevaarlijke toestanden en frustraties bij de omwonenden. Het kan immers gebeuren dat auto’s in de periode van het wisselen van kant zowel links als rechts van de straat geparkeerd staan en dat zorgt voor chaos. We roepen daarom op de nodige burgerzin aan de dag te leggen en je auto op tijd te verplaatsen. De politie zal bovendien extra toezicht houden op het beurtelings parkeren. Houd je je niet aan de regels, dan loop je het risico een boete van € 58 en de eventuele takelkosten te moeten betalen.

• vrijdag 1 november • maandag 11 november • vrijdag 15 november • woensdag 25 december en donderdag 26 december • woensdag 1 januari 2020 3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VERKOOP BERGING KUTSERSPLEIN Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van een perceel grond van 18 m2 met een af te breken constructie (berging) op het Kutsersplein. Het perceel wordt vrij verkocht aan de hoogste bieder via de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Bieden kan vanaf € 1800 tot 20 november 2019.

CULTUUR

REVEIL: WARME GLOED VAN INGETOGEN MUZIEK Vrijdag 1 november om 17u Begraafplaats De Warande

De volledige voorwaarden, documentatie en een formulier om een bod uit te brengen kun je verkrijgen op aanvraag. Neem contact op met Bram Peene, 02 430 94 79 of vastgoedtransacties. gent@fb.vlaanderen.be.

ECHO’S UIT DE RAADZAAL

GEMEENTERAAD VAN 21 OKTOBER De voormalige pastorie in de Kerkstraat wordt niet meer bewoond en krijgt daardoor een nieuwe bestemming. Voor het gebruik van de lokalen heeft het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten met het kerkbestuur Sint-Martinus, vzw Huize Tordale voor de werking van de STIP - en vzw Koekegoed. De volgende zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op maandag 16 december om 19u.

BELEIDSNOTA 2019-2024 De coalitie van SP.A en Open VLD heeft de krachtlijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd in een beleidsnota. Het ontwerp van beleidsnota werd op 21 oktober aan de gemeenteraad voorgelegd. De beleidsnota kun je lezen op de gemeentelijke website www.koekelare.be of komen inkijken op het secretariaat in het gemeentehuis. Heb je vragen, opmerkingen of voorstellen? Kom gerust langs in het gemeentehuis bij de algemeen directeur, de burgemeester of de schepenen. Je kan tot 29 november je opmerkingen doorgeven. 4

Met Reveil willen we 1 november nieuw leven inblazen. Lokale muzikant Lennert Cools begeleidt een zangeres op gitaar en dompelt begraafplaats De Warande onder in een warme gloed van ingetogen muziek. De begraafplaats zal ook stemmig en sfeervol verlicht zijn. Zo is een Reveilmoment een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Met het diepste respect voor elke overtuiging. Het intieme optreden vindt plaats in de overdekte ruimte van de begraafplaats, is volledig gratis en start om 17u. Inschrijven is niet nodig. Meer info via cultuurentoerisme@koekelare.be of 051 61 04 94

PUBLIEKSPRIJS FOTOWEDSTRIJD 2019 Welke foto straalt het meest ‘Stilte’ uit? We daagden dit jaar (amateur)fotografen, hobbyisten, smartphonefotografen uit om ‘stilte’ in beeld te brengen. De deelnemers gingen op zoek naar wat stilte -als een moment van reflectie en rust- voor hen betekent. Voorwaarde was uiteraard dat de foto in Koekelare genomen werd. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad maakte een eerste selectie van twintig foto’s. Voor de publieksprijs doen we opnieuw een beroep op het kennersoog van de Koekelaarse bevolking. Daarom krijgt iedereen de kans om in de maand


CULTUUR

november (vanaf dinsdag 5 november) de geselecteerde inzendingen te komen bezichtigen én van de nodige punten te voorzien in het gemeentehuis. Stemformulieren (één per persoon) zijn te verkrijgen bij het onthaal van het gemeentehuis. Je kan ook opnieuw via Facebook stemmen. Alle geselecteerde foto’s zullen vanaf dinsdag 5 november op de Facebookpagina ‘UiT in Koekelare’ (www. facebook.com/UiTinKoekelare) staan. Stemmen kan door een ‘like’ te geven aan de foto die je het mooist vindt. De winnaars van zowel de publieksprijs als de juryprijs (bekroond door de cultuurraad) mogen hun prijs in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijs ‘De Bronzen Stekker’ op zondag 19 januari 2020. Meer info: dienst voor Cultuur en Toerisme, Sint-Maartensplein 15b, 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be

FILM ‘CHILDREN OF HEAVEN’ Maandag 18 november om 20u De Balluchon Op 18 november is er voorstelling van de nieuwe campagne van 11-11-11. Het thema van 11.11.11 dit jaar is “changemakers”. We focussen op mensen die in het Zuiden het verschil maken. 11.11.11 nationaal werkt met een aantal voorbeeldchangemakers, maar niets belet ons om zelf een changemaker in het licht te zetten. Veronique Vanbelle en haar groep vrijwilligers zijn voor de mensen uit Santa Cruz Balanya uit Guatemala echte changemakers.

Zij zorgen ervoor dat de kinderen uit deze leefgemeenschap alle kansen krijgen om naar school te kunnen en door een goede opleiding een job kunnen vínden die hen letterlijk uit de armoede haalt. Ali, een jongen van negen, verliest op weg naar huis de net gerepareerde schoenen van zijn zusje Zahra maar durft dat thuis niet te zeggen. Als Zahra een meisje in haar schoenen ziet lopen, achtervolgt ze haar samen met Ali. Ze ziet dat het meisje het thuis nog armer heeft dan zijzelf, zodat ze de schoenen niet terug durven te vragen… Tickets kosten € 2 en zijn aan de deur verkrijgbaar

SLUITINGSDAGEN MUSEA/ DIENST TOERISME & CULTUUR Het Käthe Kollwitz Museum, Fransmansmuseum en de dienst voor Toerisme & Cultuur zijn in de kerstvakantie gesloten van dinsdag 24 december tot en met woensdag 1 januari. 5


CULTUUR

SAMMY NEYRINCK & THE ED SULLIVAN QUARTET

WEDSTRIJD Herken jij deze plaats in Koekelare?

Sportcafé Koekelare Zaterdag 7 december 2019 om 20u De Balluchon

Sportcafé Koekelare biedt je een unieke combinatie van warme sportjournalistiek, inside stories, interessante gasten en steengoede muziek. VRT sportjournalist Sammy Neyrinck ontvangt in een ouderwets sportcafé bekende en lokale sportpersoonlijkheden voor een terugblik op het voorbije sportjaar. Maar deze voorstelling is veel meer dan een terugblik. Sammy laat zijn gasten na een jaar vol inspanning pas écht zweten op de scène. De spannende toogverhalen worden afgewisseld met beelden die je nog graag eens terugziet, aangevuld met ingetogen monologen in de fauteuil en een muzikale omkadering door de sixties tribute band The Ed Sullivan Quartet (voor deze gelegenheid in XXL versie). The Ed Sullivan Quartet XXL is de muzikale lijm die het gebinte samenhoudt. Hun zorgvuldig samengestelde playlist grossiert in sixties en seventies muziek en drijft op stomende blazers en een voortreffelijke ritmesectie en zang. Tickets kosten € 15 en kan je reserveren op www. ticketwinkel.be/balluchon

WIN GRATIS TICKETS! Vraag: welke bekende sportman zat in het eerste Sportcafé van Sammy Neyrinck? Antwoord: mail het juiste antwoord samen met je naam en adres naar cultuurentoerisme@koekelare.be. Deadline: zondag 1 december. Te winnen: 10 individuele tickets. Winnaars: worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. 6

Op de foto zien we ’t Goed ten Heetwalle. Deze hoeve werd ondertussen gesloopt. Maar weet jij nog in welke straat ze gelegen was? Laat het ons weten. Misschien win jij wel een waardebon bij een lokale handelaar. Mail de oplossing naar info@koekelare.be met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer of bezorg het antwoordformulier in het gemeentehuis voor 10 december.

In welke straat lag ’t Goed ten Heetwalle? ...............................................................................................

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailadres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op de prijsvraag in de editie van juli-augustus kwamen heel wat juiste antwoorden binnen. Ook Paula Hindryckx kon de kapel van de Bisschophoek in de Hovaerestraat situeren en krijgt een waardebon van € 20.


BIBLIOTHEEK

35 JONGE JURYLEDEN BIJ KJV Op vrijdag 13 september werd het startschot gegeven van het nieuwe leesjaar van de Koekelaarse Kinder- en Jeugdjury (KJV). De juryleden zullen een schooljaar lang speuren naar de beste jeugdboeken.

SCHRIJFMARATHON 2019 Brieven veranderen mensenlevens en helpen onrecht de wereld uit. Daarom organiseert Amnesty International elk jaar in december de Schrijfmarathon. Vanuit alle hoeken van de wereld vertrekken er brieven en petities richting ministers en presidenten om hen te vragen een einde te maken aan mensenrechtenschendingen.

@fotocoghe

MET DE BIB NAAR DE BOEKENBEURS zaterdag 9 november 2019 Zin om heerlijk te snuisteren door hedendaagse fictie, brandende actuele non-fictie, romans, thrillers en lifestyleboeken? Op zaterdag 9 november plannen we onze jaarlijkse uitstap naar de Boekenbeurs. Ginter legt opnieuw drie bussen in richting Antwerpen: een hele dag vertier voor amper € 10, toegang inbegrepen. Wil je er graag bij zijn? We vertrekken om 8u45 op de parking van de Buidel en zijn terug rond 18u. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en je inschrijving is pas geldig na betaling.

Dit jaar schrijven we voor tien jongeren die zich in een moeilijke en onrechtvaardige situatie bevinden. Zij ontvangen dan weer vele duizenden solidariteitsboodschappen en steunkaartjes.

Ook onze bibliotheek doet mee Laat je stem horen tegen dit onrecht en schrijf mee. Van 3 december tot en met 20 december kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek een briefje of kaartje schrijven naar één van deze 10 mensen. Met onze schrijfactie kunnen we hun leven veranderen! Meer info: www.schrijfmarathon.be

Info en reservatie: bibliotheek Koekelare, Sint-Maartensplein 15b, 051 58 09 65 of koekelare@bibliotheek.be

SLUITINGSDAGEN Hoofdbibliotheek:

Uitleenpost Bovekerke

• vrijdag 1 november en zaterdag 2 november • vrijdag 15 november • woensdag 25 december tot en met zaterdag 28 december • woensdag 1 januari

• vrijdag 1 november • maandag 11 november • vrijdag 15 november • woensdag 25 december tot en met vrijdag 27 december • woensdag 1 januari • op maandag tijdens de vakantie 7


SPORT

STEL JE KANDIDAAT VOOR DE SPORTPRIJZEN Op zaterdag 8 februari 2020 worden in cultuurzaal de Balluchon opnieuw de sportprijzen uitgereikt. Tijdens een spetterende show geven we prijzen weg in verschillende categorieën en brengen we hulde aan de inwoners die zich op sportief vlak in de kijker hebben geplaatst. Misschien heb jij je verdienstelijk gemaakt binnen jouw sporttak en kom je wel in aanmerking om Sander Logghe, Martine Leuwers en Thibo Pasgang op te volgen. Dit zijn de huldigingen: • huldiging van Sportman en Sportvrouw van het jaar 2019 • uitreiking van de Running Up Cup 2019 (trofee voor de beloftevolle jongere onder de 16 jaar) • uitreiking eervolle vermelding voor andersvaliden • huldiging van de verdienstelijke leden van elke vereniging • viering van de jubilerende clubs (15/20/25/…- jarig bestaan) Kandidaturen kan je tot maandag 18 november indienen bij de sportdienst in de Belhuttebaan 40. Je kandidatuur bestaat uit je persoonlijke gegevens, een overzicht van je prestaties van 2019 en enkele foto’s. Meer info: sportdienst: 051 58 92 04 of sport@koekelare.be schepen van Sport Jan Lievens, 0472 52 80 20 of janlievens@hotmail.com

JEUGD BLOKKOT OPEN VANAF DE KERSTVAKANTIE Na het succes van de vorige blokperiode is er in Huis Proot opnieuw een blokkot van zaterdag 21 december tot eind januari. Alle studenten vanaf 18 jaar kunnen er elke dag studeren, van maandag tot en met zaterdag van 8u tot 22u en op zondag van 8u tot 20u. Er is plaats voor een 25-tal studenten. Als je komt hoef je enkel het aanwezigheidsregister in te vullen. De wifi is gratis. Met vragen over het blokkot kan je terecht bij: • Jeugddienst: jeugd@koekelare.be of 051 58 92 04 • schepen van Onderwijs Jessy Salenbien, salenbien.jessy@telenet.be of 0478 32 45 25 8


MILIEU

KNOTTER ZOEKT KNOTBOOM Knotbomen zijn typisch voor de Westhoek. Ze geven mee vorm aan ons landschap, maar vragen wel onderhoudswerken. Vaak heb je als eigenaar van knotbomen niet de tijd en materiaal om zelf het beheer uit te voeren en raken deze waardevolle bomen in verval. Regionaal Landschap Westhoek zet zich dan ook in voor hun behoud en brengen de knotbomen samen met knotters.

Heb je zelf knotbomen staan die dringend aan een knotbeurt toe zijn? Neem contact met ons op, want een vrijwilliger kan dit werkje voor je komen klaren. Dien je knotaanvraag bij ons in en hou zeker rekening met onderstaande belangrijke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen: • de knotbomen bevinden zich op het platteland (dus niet binnen de bebouwde kom); • het gaat om het knotten van de typische knotbomen (knotwilgen, -populieren, -essen…), gewone snoeiwerken vallen hier niet onder en komen dus niet in aanmerking. Het uitvoeren van hakhoutbeheer van houtkanten, elzensingels e.d. kan wel in aanmerking komen; • de knotbomen beschikken over een voldoende dikke takken (spillen met een diameter van minimaal om en bij de 15 centimeter), zodat voldoende brandhout kan geoogst worden;

• de vrijwillige knotter kan vrij beschikken over het brandhout in ruil voor zijn geleverde werk; • de fijne takken, die niet bruikbaar zijn als brandhout, worden gestapeld op een hoop, de verdere verwerking ervan is dan ten laste van de eigenaar (verhakselen, containerpark, takkenrail).

Of ben je zelf op zoek naar brandhout en wens je aan de slag te gaan als vrijwillig knotter? Neem gerust met ons contact op om werkwijze en voorwaarden te bespreken. Meer info: Regionaal Landschap Westhoek, 057 23 08 56 of xavier.vlaemynck@rlwh.be

KERSTBOOMOPHALING De gemeente Koekelare voorziet terug een ophaalronde voor kerstbomen. Op maandag 13 januari halen de gemeentediensten de gebruikte ‘echte’ kerstbomen op. Zorg dat de boom voor 8u ‘s morgens goed zichtbaar en goed bereikbaar voor je woning ligt. De kerstboom bied je aan zonder pot, aarde en versiering. Anders nemen onze diensten de boom niet mee. De opgehaalde bomen zullen gehakseld en vervolgens gecomposteerd worden.

9


SOCIAAL HUIS

DE GEZELLIGE TALLORE

MANTELZORGFEEST

Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd!

Woensdag 4 december vanaf 14u De Balluchon

We komen hiervoor naar jou toe… • Bovekerke – gemeenschapszaal D’Oude Schole Datums: 22 november, 20 december • De Mokker – gemeenschapszaal De Mokkernaere Datums: 26 november, 17 december

Zorg jij regelmatig voor iemand uit je naaste omgeving, die ziek is of een beperking heeft? Dan verdien je het om eens verwend te worden! Het Sociaal Huis verwelkomt je op deze namiddag waar jij, als mantelzorger, centraal staat. De mantelzorgers worden verwacht om 14u in de foyer van de Balluchon om te genieten van een heerlijk dessertbuffet en een act van meester goochelaar Eric Vierstraete.

Wil je erbij zijn? Schrijf je dan voor 29 november in aan de balie, telefonisch op het nummer 051 58 10 01 of per e-mail naar sociaalhuis@koekelare.be.

Menu november Soep van de dag Worst met hutsepot Activiteit: bingo

Menu december Soep van de dag Hertenragout met groenten Activiteit: bezoek van de kerstman

10

ZOEKTOCHT NAAR KINDEROPVANG EENVOUDIGER

De prijs van een maaltijd is € 8. Onze vrijwilligers kunnen voor vervoer zorgen. Daarvoor betaal je € 2 (heen en terug).

Gemeente en Sociaal Huis engageren zich en maken vanaf 1 december de zoektocht van ouders naar een geschikte opvangplaats voor hun kinderen heel wat eenvoudiger. Het digitale Lokaal Loket Kinderopvang brengt gezinnen in contact met de organisatoren van kinderopvang in Koekelare en informeert hen over de beschikbare plaatsen.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot twee dagen ervoor bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be.

Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt samen met het Huis van het Kind Koekelare. Via de website www.kinder-opvang.be/koekelare kunnen ouders het aanvraagformulier invullen en opvanginitiatieven selecteren. Daarna ontvangen zij per mail een uniek nummer, waarmee ze de status van de aanvraag kunnen opvolgen.

Meer info: • voorzitter Stijn Ramboer, 0485 63 92 65 • maatschappelijk werker Sofie Bonny 051 59 15 59 sofie.bonny@koekelare.be

Heb je hulp nodig om het aanvraagformulier in te vullen? Mail naar help@kinder-opvang.be of bel naar 0492 59 10 39 op werkdagen van 9u tot 16u. Je kunt ook steeds terecht in het Huis van het Kind Koekelare in de Ichtegemstraat 18, 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be voor meer uitleg en om het aanvraagformulier in te vullen. Elke werkdag van 9u tot 12u en dinsdag ook van 16u tot 18u.


SOCIAAL HUIS

THUISZORG MAALTIJDDIENST Kom je er niet meer toe om je dagelijks potje zelf te koken? En kun je niet rekenen op hulp van familie of buren? Dan kunnen wij jou helpen. Het Sociaal Huis heeft een dienst maaltijdbedeling die vers bereide, warme maaltijden bezorgt aan huis. De maaltijd bestaat uit soep en een hoofdschotel met vlees of vis, groenten en aardappelen. Eenmaal per week is er ook een dessertje bij.

Hoe werkt het? De medewerker van de maaltijddienst brengt jouw maaltijd in de voormiddag tussen 9u en 12u30. Je bepaalt zelf op welke dagen je een maaltijd wenst. Op woensdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden er geen maaltijden rondgebracht. Maar je kan voor die dagen een extra maaltijd bestellen.

Hoeveel kost het? Een warme maaltijd kost € 7.

DANSFEEST ‘DANS JE LEVEN LANG’ Donderdag 5 december van 14u tot 17u De Balluchon Wij zorgen tijdens deze dansnamiddag voor senioren voor muziek van vroeger en nu, dansinitiaties, een stuk taart, een kopje koffie en een hele namiddag ambiance en plezier. Doe dus vooral je gemakkelijke schoenen aan en breng je vrienden en kennissen mee! Toegangskaarten kosten € 4 (koffie en gebak inbegrepen) en zijn te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis. Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, wees er dus snel bij. De deuren gaan open om 13u15. Meer info: 051 58 10 01

MUZIEKTHEATERVOORSTELLING OPEN GEEST Woensdag 20 november om 10u in De Balluchon Het Sociaal Huis van Koekelare en vzw Koekegoed nodigen alle leerlingen van de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs uit voor de theatervoorstelling ‘Open Geest’, gespeeld door Eline De Munck en Wouter Berlaen. De schoolvoorstelling wil het thema zelfdoding meer bespreekbaar maken.

Hoe aanvragen? Je kan contact opnemen met de verantwoordelijke van de thuiszorgdiensten Sofie Bonny of langskomen tijdens haar spreekuur op dinsdag van 9u tot 12u en van 16u tot 18u of op vrijdag van 10u30 tot 12u. Of bel naar 051 59 15 59.

Je kan ook online je aanvraag doen via onze website: www.koekelare.be/thuiszorgdiensten/maaltijddienst.

Eline De Munck heeft haar oma nooit gekend. Ze benam zich van het leven toen Eline’s moeder vijftien was. Een generatie verder zijn de sporen hiervan nog voelbaar. Info en vragen: • Sociaal Huis, 051 58 10 01 • schepen Stijn Ramboer, dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485 63 92 65 • voorzitter Koekegoed vzw Kris Defraeye, info@koekegoed.be of 0476 24 98 24

11


SOCIAAL HUIS

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Ben je sociaal en help je graag? Beschik je over wat vrije tijd en draag je anderen een warm hart toe? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken. Iedereen kan bij ons vrijwilliger worden. Elk engagement is waardevol. Als vrijwilliger bij het Sociaal Huis bepaal je zelf hoeveel tijd je investeert en wanneer je je wenst in te zetten. Als vrijwilliger bij het Sociaal Huis ben je steeds verzekerd en bieden wij je de nodige ondersteuning en begeleiding aan, alsook warme contactmomenten met andere vrijwilligers. Het Sociaal Huis biedt tal van mogelijkheden aan vrijwilligers: Gezellige Tallore De ‘Gezellige Tallore’ zorgt ervoor dat senioren twee keer per maand kunnen genieten van een vers bereide maaltijd in een gezellige sfeer. Als vrijwilliger help je bij het klaarmaken van de zaaltjes, het vervoer, de bediening, het opruimen en de nodige sfeer. Zin om dit team van enthousiaste vrijwilligers te vervoegen? Dan ben je meer dan welkom! Meer info: Sofie Bonny, 051 59 15 59

Minder Mobielen Centrale Rij je graag met de wagen en wil je graag mensen helpen die moeilijk ter been zijn, zodat zij hun sociaal leven en mobiliteit kunnen behouden? Zie je het zitten om tegen een kleine vergoeding met je eigen wagen minder mobiele mensen te brengen naar de kapper, de dokter, de kaartnamiddag, …? Dan ben jij onze vrouw of man binnen de mindermobielencentrale! Meer info: Sofie Bonny, 051 59 15 59

Rap op Stap Kantoor Voor dit project zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit kantoor mee willen uitbaten. De vrijwilligers maken de mensen met een beperkt budget wegwijs in het vrijetijdsaanbod en helpen met het plannen en boeken van allerhande activiteiten en/of reizen. Wil je meer informatie of heb je interesse om je hiervoor als vrijwilliger te engageren? Meer info: Sofie Dewulf, 051 59 15 54

Buddywerking Als vrijwilliger of ‘buddy’ ondersteun je een niet-Belgische nieuwkomer. Je helpt de nieuwkomer zijn of haar weg te vinden in Koekelare, een stuk te begeleiden in het dagelijks leven en de kans te verhogen zich succesvol te integreren. Ben je op zoek naar een uitdagende en leerrijke ervaring waarbij je hulp kan bieden? Geef ons een seintje! Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten.

SLUITINGSDAGEN

Al onze diensten zijn gesloten op: • vrijdag 1 november • maandag 11 november • vrijdag 15 november • dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december en donderdag 26 december • dinsdag 31 december in de namiddag en woensdag 1 januari 2020

Meer info: Evy Vandewoude, 051 59 15 52 of Quanathi Staes, 051 23 24 50 12


VARIA

HERDENKING WAPENSTILSTAND Naar aanleiding van Wapenstilstand organiseert NSB Koekelare een mis en plechtigheden op maandag 11 november. Om 10u is er in de Sint-Martinuskerk een eucharistieviering voor de burger- en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen, om 10u45 gevolgd door een plechtigheid aan het monument. Om 11u start de optocht met om 11u15 de bloemenhulde aan de gedenkplaat in De Wallaart en om 11u30 aan de gedenkplaat in de Sterrestraat. De plechtigheid eindigt om 11u45.

WOON GEZOND, KIES BEWUST! Hou je huis gezond. Kies bewust! Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de lucht buiten? Zonder dat je het soms weet, vervuil je de lucht binnen door allerlei producten te gebruiken of door nieuwe materialen in huis te halen. Dit kan ongezond zijn voor jou en je huisgenoten. Gelukkig kan je daar zelf gemakkelijk iets aan doen. Vermijd oorzaken van vervuiling in je woning of neem ze weg. Kies bewust, klus en (ver)bouw gezond en verlucht je woning voldoende. Zo zorg je ervoor dat jouw woning een gezonde woning wordt en blijft!

Bekijk, kies en koop gezonder • Steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk etiketten op producten zijn. Lees het etiket en zorg dat je goed weet wat het wil zeggen: volg je de gebruiksaanwijzing goed, dan kan je écht heel veel gezondheidsrisico’s vermijden. • Kies best voor schoonmaakproducten zonder gevarensymbool. Zo vermijd je nog gemakkelijker dat jij of je huisgenoten producten verkeerd gebruiken. • Spuitbussen vernevelen producten in fijne druppeltjes die je gemakkelijker kan inademen. Dit kan heel ongezond zijn. Geef de voorkeur aan producten die je niet moet spuiten.

• Heb je last van onaangename geurtjes in huis? Verberg ze niet gewoon met producten zoals luchtverfrissers maar verlucht je woning extra. Zoek de bron van die onaangename geurtjes en pak deze aan. • Heb je een kachel of open haard? Kies dan altijd voor droog, onbehandeld hout. Zo zorg je ervoor dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding.

Klus gezond • Of het nu gaat om een verfbeurt of een opknapwerkje, denk even over wat je in huis haalt: lees de gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen van producten en materialen. • Voer ongezonde stoffen af door extra te verluchten. • Draag indien nodig beschermende kledij zoals een veiligheidsbril, mondmasker… en volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing. Zo bestaan er verschillende soorten mondmaskers, waarvan sommige dienen om groot stof tegen te houden, andere beschermen je tegen kleiner en nog ongezonder stof of tegen chemische dampen. 13


• (Ver)bouw gezond Bespreek gezond wonen met je architect en aannemer: hoe is gezondheid in je bouw- of renovatieproject opgenomen? Heb je genoeg aandacht voor gezonde ventilatie, isolatie en klimaatbestending (ver) bouwen? Deze bepalen voor een groot stuk of je de luchtkwaliteit en temperatuur in je woning gezond kan houden. Pak je dit goed aan, dan leg je de basis van een jarenlange bescherming van jouw gezondheid en die van je gezin. Ook na een grondige renovatie of bouwen raden we aan gedurende lange tijd extra te verluchten om het bouwvocht (uit metselwerk, plakwerk,…) en andere stoffen uit bouwmaterialen naar buiten af te voeren. Op zoek naar meer info? Neem een kijkje op www.gezondbinnen.be en www.bouwgezond.be

SIBE VERBETERT DE KWALITEIT VAN JOUW ZORG Ziek zijn kost veel geld. Heel wat mensen met een langdurige ziekte moeten veel medicatie nemen of worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Tegenwoordig lijdt 1 op 3 mensen aan een chronische aandoening. Om deze mensen en wie voor hen zorgt te ondersteunen, werd het project De Koepel opgericht. In het project De koepel werken heel wat zorgverleners samen zoals de huisarts, thuisverpleegkundigen, de apotheker, ziekenfonds, het sociaal huis, de ziekenhuizen, enz. De Koepel wil jou - en de mensen in jouw omgeving - ondersteunen en begeleiden om de zorg die je nodig hebt zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. Op die manier ontstaat er zorg op maat.

Hoe werkt het? Een zorgverlener komt bij je thuis langs om samen met jou en je omgeving te bepalen welke zorg je op dit moment nodig hebt. Deze zorgverlener onderneemt ook de eerste stappen om deze zorg op te starten of te vereenvoudigen. De Koepel vzw heeft met de steun van de FOD Volksgezondheid hiervoor een project opgestart: Sibe, wat staat voor ‘Samen is Beter’. Met het project willen we dus de zorg en het welzijn van de patiënt verbeteren en tegelijk de kosten beperken. Een eerste concrete actie van Sibe is het zorg-ID. Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor de zorgverleners rond het bestaande zorgteam (de contactgegevens van de huisarts, eventueel thuisverpleegkundige, huisapotheker, ….) wie kan gecontacteerd worden in geval van nood, allergieën, enzovoort. Meer informatie vind je op www.samenisbeter.be 14


THAISMILES VZW 2 november vanaf 16u Zuudhove: Loy Krathong. Groot Thais feest met food- en non-food standjes. Optreden van de Thong Thai band. Wedstrijd voor de mooiste krathong (drijvend bloemstukje). Verkiezing Miss Loy Krathong. Gratis toegang. Info: info@thaismiles.be.

KVB 5, 12, 19 en 26 november om 19u30 3, 10 en 17 december om 19u30 De Regenboog: zumba.

8 december van 15u45 tot 17u15 De Swal en Koekelareberg in de avondschemering. Start aan De Klyteput. Info: pollentier.georges@outlook.com.

19 november om 14u Ons Huis: regionaal kaarttornooi.

UNIZO

JONG VLD

6 november om 20u De Goe Smete "Avond van de Couckelaersche Commerce" met een hapje & drankje. Voor alle zelfstandigen & ondernemers Leden GRATIS, niet-leden € 10.

8 november vanaf 17u De Balluchon: kaarting. Inleg: € 1,50. Info: 0472 52 80 20.

OKRA KOEKELARE 18 november om 19u30 De Negensprong: kookles. 27 november om 19u30 Zuudhove: les bloemschikken. 16 december om 19u30 Zuudhove: kerstfeest. Info: Els Sioen – 051 58 90 05.

7 november van 9u tot 11u30 5 december van 9u tot 11u30 Ons Huis: crea. 7, 14, 21 en 28 november van 9u tot 11u 5, 12 en 19 december van 9u tot 11u Ons Huis: lijndansen.

NATUURPUNT 6 november van 13u30 tot 16u30 Arboretum: zoeken naar paddestoelen. Info: christine.hanssens@gmail.com of www.natuurpunt.be. 10 november van 14u tot 16u Arboretum: wandeling. Info: pollentier.georges@outlook.com. 23 november van 14u tot 17u De Swal: wilgen knotten. Breng een bijl, kapmes of takkenschaar mee. Info: pollentier.georges@outlook.com.

8 november om 13u30 6 december om 13u30 Trabollen in De Klyteput. 14 en 28 november om 14u 12 en 19 december om 14u Ons Huis: kaarten en gezelschapsspellen. Inschrijven vanaf 13u. Op 28 november prijsuitreiking kaarten en vrije kaarting van 14u tot 16u.

11 december om 13u30 De Balluchon: adventsviering. Prijs € 6.

WILT VAN GHEESTE 11 november om 18u De Balluchon: extra voorstelling toneel ‘(H)Allo-(H)Allo’ in een regie van Elise De Gend. Tickets € 8 via www.ticketwinkel.be. De andere voorstellingen zijn uitverkocht.

Jong Wilt Nieuwe toneelvoorstelling op 24 en 25 april 2020 in de Balluchon. De voorbereiding start op 6 november. Alle jongeren vanaf 12 jaar die zin hebben om mee te spelen zijn welkom. Info: tom.pollentier@gmail.com of 0479 67 57 79.

MOKZA 12 november om 14u 10 december om 14u De Mokkernaere: kaarten en bowlen. Inschrijven vanaf 13u10.

NEOS 15 en 29 november om 13u15 13 december om 13u15 Sporthal: petanque. 22 november om 13u30 20 december om 13u30 Wandelen. Start aan De Buidel.

14 en 28 november om 13u30 12 en 19 december om 13u30 Petanque op de binnenterreinen van de sporthal. 4 november om 14u Bowlen in ‘De Goe Smete’. 15


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van januarifebruari te publiceren, dien je ze voor 10 december in te voeren in de UiT databank.

18 november om 14u Cafetaria De Mote: Sint-Maartenskaarting, bowlers en ontspanningsnamiddag

KVLV ZANDE

TUINHIER

21 november om 19u30 D’ Oude Pastorie: kookles. Leden € 5, niet-leden € 10

25 november om 14u Cafetaria De Mote: voordracht over gehoorproblemen door Hans Ballegeer

30 november Bezoek kerstmarkt

1 december om 12u De Vrede, Ichtegem: feestmaaltijd. € 45 pp all-in. £Inschrijven voor 27 november bij de bestuursleden of storten op rekeningnummer BE34 7512 0555 7790

2 december Kerstfeest. Om 10u30 mis in de Sint-Martinuskerk. Om 11u30 receptie en kerstmaaltijd in Den Oever 16 december om 14u Cafetaria De Mote: koningskaarting, bowling, kampioenviering en prijsuitdeling

KOEKEGOED VZW 16 november van 19u30 tot 2u 17 november van 13u tot 20u Zuudhove: winterfestival. Op zaterdag live optredens door coverbands. Op zondag familienamidag met live optredens met nostalgische hits. € 5, add € 8. T.v.v. projecten die zich inzetten voor het psychisch welzijn van jongeren

Info: dooms.colpaert@hotmail.com

27 november om 20u Huis Proot: lezing prof. dr. em. Joris Casselman over de evolutie van de alcoholproblematiek in onze streek en de familiale en sociale gevolgen ervan. Leden € 5, niet-leden € 7

1 december van 9u30 tot 18u De Balluchon: kerst- en hobbybeurs. Cafetaria met pannenkoeken, worsten, streekbieren… Gratis kinderatelier en kindergrime. Toegang: € 3, kinderen -12 jaar gratis. Info: Frans Dedrie – 051 58 08 85

WANDELCLUB KOEKELARE

KOEKELARE LEEFT

30 november van 7u tot 15u Sinterklaastocht (4-8-10-1418-23 km). Start aan cultureel centrum, Zevekotestraat in Zevekote. Leden: € 1,10 leden Niet-leden:, € 1,50

14 december om 20u Sint-Martinuskerk: kerstconcert Willy Sommers. Tickets (€ 20) bij Reizen Joye, Atlasstraat 1, 051 58 83 47 of info@reizenjoye.be.

DAVIDSFONDS

FEESTCOMITÉ 6 december vanaf 18u De Balluchon: koffiekaarting. Inleg: € 1,50

VIEF 19 november om 19u Bowling De Goe Smete: week van de smaak, feestmaal klaarmaken en ervan genieten. € 20, inschrijven bij de bestuursleden of storten op rekeningnummer BE10 7512 0643 1804 met vermelding VIEF feestmaaltijd

7 december Busreis. Marche du jour de la Saint-Nicolas (5-10-15-20 km) met bezoek kerstmarkt Rijsel. Leden € 12, niet-leden € 17. Inschrijven bij Rosa Vanhee – 051 58 08 99 of 0494 72 67 43 Info: www.wandelclub-koekelare.be of 0494 72 67 43

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 16

GEZINSBOND

Coördinatie: Sandra Arco - sandra.arco@koekelare.be V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

21 december vanaf 16u X-Mas Trail 2.0: avontuurlijke loop of wandeling (3,5 - 7 12 km) door historische gebouwen, bedrijven, scholen, ... Randanimatie en optredens langs het parcours. T.v.v. CAR 'T Veld en MUG Heli. Inschrijven via www.feestcomitekoekelare.be 21 december vanaf 16u Kerstmarkt en Muziek in het Dorp. Info: 0475 75 22 76 of www.feestcomitekoekelare.be

Profile for Gemeente Koekelare

De Roepsteen november-december 2019  

Informatieblad gemeente Koekelare

De Roepsteen november-december 2019  

Informatieblad gemeente Koekelare

Advertisement