Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

JE BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? DE FOD FINANCIËN MAAKT HET JE GEMAKKELIJK!

Online? Simpel, snel en ecologisch! Je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. Je hebt hier toegang toe, ook al heb je jouw aangifte op papier (nog) niet ontvangen. Hoe krijg je toegang tot je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte? Ga naar MyMinfin.be en meld je aan: • Met « itsme® », op je smartphone. Download de app en activeer ze met je identiteitskaart of bankkaart. Vervolgens gebruik je een code om in te loggen. • Met je identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode. Je moet een aangifte indienen? Doe dit in enkele kliks dankzij de vooraf ingevulde gegevens en de hulp bij het invullen. Je hebt een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen? Zijn je gegevens juist en volledig? Je moet verder niets doen. Je zal automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen. Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het papieren antwoordformulier.

Contacteer de FOD Financiën Wend je tot het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief - elke werkdag van 8u tot 17u) of via het online formulier (www.fin.belgium.be > Contact).

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën De experten van de FOD Financiën helpen je in Huis Proot op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei, telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Maak een afspraak Enkel als je vooraf een afspraak maakt, kan je terecht in Huis Proot voor hulp bij je belastingaangifte. Heb je geen afspraak, dan word je niet geholpen. Een afspraak maken kan aan het onthaal van het gemeentehuis en het Sociaal Huis of telefonisch op het nummer 051 58 92 01 (gemeentehuis) of 051 58 10 01 (Sociaal Huis). Wat breng je mee? Je moet je identiteitskaart meebrengen. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht. Het is niet nodig om al een aangifte te hebben ontvangen om je te laten bijstaan tijdens de zitdagen.

VERKIEZINGEN OP 26 MEI

Meer informatie? Hulp nodig? Vind het antwoord op jouw vraag • Meer informatie over itsme®? Verbindingsproblemen via itsme®? itsme.be. • Je bent de pincode van je identiteitskaart vergeten of verloren? mybelgium.be > PIN- en PUK-codes. • Hoe de aangifte indienen? www.fin.belgium.be > Particulieren > Aangifte 2019. • Bekijk de toelichting van de aangifte: www.fin. belgium.be > Particulieren > Aangifte 2019 > Toelichting. 2

Op zondag 26 mei zijn er verkiezingen voor het Europees, federaal en de gewestelijke parlementen. In Koekelare bevinden alle stembureaus zich in sporthal 1. Je kunt er van 8u tot 14u je stem uitbrengen. Bij volmacht stemmen Kan je op 26 mei door omstandigheden niet persoonlijk gaan stemmen? Je kan iemand anders


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

een volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Jij bent dan de volmachtgever, hij of zij is de volmachtkrijger.

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen: • zijn eigen identiteitskaart • zijn eigen oproepingsbrief • de oproepingsbrief van de volmachtgever

Je hebt 2 documenten nodig om een volmacht te geven: • een volmachtformulier. Dat formulier kan je verkrijgen bij de dienst Bevolking of vind je op https://verkiezingen.fgov.be. • een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.

Pendelbus op verkiezingsdag

Wanneer kan je een volmacht geven en welk attest heb je nodig?

Alle stembureaus zijn ondergebracht in sporthal 1. Het stembureau waar je moet stemmen vind je terug op je oproepingsbrief.

• Je bent ziek: medisch attest. • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland of je moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van je werkgever. • Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: attest van de burgemeester. • Je verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming: attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt. In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven. • Je kunt niet naar het stembureau gaan wegens je geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid. • Je bent student en kunt om studieredenen niet naar het stembureau gaan: attest van de directie van de instelling waar je studeert. • Je bent met vakantie in het buitenland: attest van de burgemeester waarmee die de onmogelijkheid om op 26 mei 2019 naar het stembureau te gaan, vaststelt. Je vraagt dat attest aan bij de burgemeester. Bij je aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken of je ondertekent een verklaring op erewoord.

Aan wie kan je een volmacht geven? Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jij. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing slechts 1 stem bij volmacht uitbrengen. 

Hoe geef je een volmacht? Je vult het volmachtformulier in. Zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger moeten het ondertekenen.

Ondanks de ruime parking op het sportcentrum, zal die op piekmomenten ongetwijfeld volzet zijn. We leggen daarom een pendelbus in, die heen en weer zal rijden tussen het sportcentrum en de parkings in het centrum. Zo kan je je auto ook parkeren op de markt, het Fransmansplein of de parking aan De Buidel en daar gratis de bus nemen. De haltes zijn de bushalte op het Sint-Maartensplein, aan De Balluchon en aan De Buidel.

Gemeentehuis open op 26 mei Vind je je oproepingsbrief niet terug? Heb je nog een formulier nodig om bij volmacht te stemmen? Of heb je een andere vraag? Op zondag 26 mei kan je van 8u tot 12u terecht bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis.

VACATURE JOBSTUDENTEN RECYCLAGEPARK (M/V/X) Het gemeentebestuur is nog op zoek naar een jobstudent voor de maand augustus om mee te helpen op het recyclagepark. Samen met de vaste parkwachters help je de bezoekers hun afval correct te sorteren. Je werkt in een vast uurrooster op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren van het recyclagepark. Je bent geboren in 2001 of vroeger en slaagt voor een selectiegesprek.

3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

Interesse? Stuur je kandidatuur samen met je cv tegen maandag 3 juni via e-mail naar milieuambtenaar Robrecht Hindryckx: robrecht.hindryckx@koekelare.be.

Gemeenteraad van 19 maart De gemeenteraad besliste op 19 maart om een compacte tractor voor de groendienst aan te kopen. Daarnaast krijgt de groendienst ook een nieuwe bestelwagen. Beide aankopen worden geraamd op € 40.000.

CATSTRAAT, LEKESTRAAT EN OOSTMEETSTRAAT WORDEN VERNIEUWD

De volgende gemeenteraad en de OCMW-raad vinden plaats op 27 mei en 1 juli om 19u.

Het gemeentebestuur maakt samen met Fluvius en het provinciebestuur een ontwerpdossier op voor de heraanleg van de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat, tot aan de grens met Diksmuide. Naast een gescheiden riolering en een volledig nieuwe rijweg, komt er een nieuw fietspad. Ook in een gedeelte van de Sterrewegel wordt de riolering vernieuwd. Dankzij de gescheiden riolering zullen het regen- en afvalwater voortaan optimaal gescheiden worden. Studiebureau Lobelle uit Varsenare is de ontwerper voor dit project. Informatievergadering We informeren je graag over de impact van de werken en de plannen voor de herinrichting van deze belangrijke verbindingsweg tijdens een informatievergadering op maandag 20 mei om 19u30 in cultuurzaal De Balluchon. Alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de werken zullen er zijn. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan telefonisch bij het onthaal van het gemeentehuis op het nummer 051 58 92 01 of via e-mail naar heidi.meulemeester@koekelare.be. Vermeld daarbij het aantal personen. Inschrijven kan tot 15 mei. Van zodra de werken aanbesteed zijn en er een aannemer aangesteld is, organiseren we een nieuwe informatievergadering. Daarin komen de timing en fasering uitvoerig aan bod. De start van de werken is momenteel gepland voor begin 2021.

SLUITINGSDAGEN Het gemeentehuis is gesloten op: • donderdag 30 en vrijdag 31 mei • maandag 10 juni 4

ECHO’S UIT DE RAADZAAL

OPROEP GECORO De gemeenteraad heeft op 18 februari de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro benoemd. De Gecoro bestaat uit 3 deskundigen en 6 leden die de werkgevers of zelfstandigen, de werknemers, de milieu- en natuurverenigingen, de landbouwers, de jeugdverenigingen en de seniorenverenigingen vertegenwoordigen. Voor de werkgevers of zelfstandigen, de werknemers, de milieu- en natuurverenigingen en de seniorenverenigingen werden nog geen plaatsvervangende leden benoemd. We doen daarom een oproep aan deze verenigingen om een plaatsvervanger aan te duiden en dat ten laatste op 20 mei schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast zijn er nog 2 plaatsvervangende deskundigen inzake ruimtelijke ordening (met bewijzen die dat staven) te benoemen. Wil je als plaatsvervangend deskundige deel uitmaken van de Gecoro, dien je kandidatuur dan ten laatste op 20 mei in bij het college van burgemeester en schepenen.

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek • donderdag 30 mei t.e.m. zaterdag 1 juni Uitleenpost Bovekerke • vrijdag 31 mei • maandag 10 juni


Advertorial

Westhoek. De Nieuwe Wereld Ruimte om te wonen, ondernemen en werken

“Het leuke aan de Westhoek is dat je er de rust vindt en er tegelijk alle faciliteiten hebt die je verwacht in de 21ste eeuw.” KARL DEMOEN – zaakvoerder Cookie Collective Lees het uitgebreide interview op www.denieuwewereld.be/karl-demoen of via de QR-code Benieuwd naar meer getuigenissen over het wonen, ondernemen en werken in de Westhoek? Bekijk deze dan op www.denieuwewereld.be.

Brugge Brugge Brugge Veurne Veurne Veurne Dunkerque Dunkerque Dunkerque

Ontdek Ontdek de troeven troeven Ontdek dede troeven van van dede Westhoek Westhoek opop van de Westhoek op

Volg Volg jij jij ons al al op Volg jij ons ons al op op Westhoek. Westhoek. De nieuwe nieuwe wereld? wereld? Westhoek. DeDe nieuwe wereld?

Diksmuide Diksmuide Diksmuide

DEDE WESTHOEK WESTHOEK DE WESTHOEK

www.denieuwewereld.be www.denieuwewereld.be

Poperinge Poperinge Ieper Poperinge Ieper Ieper

“Westhoek. “Westhoek. De De nieuwe wereld” wereld” wordt wordt gesteund gesteund door: door: “Westhoek. De nieuwe nieuwe wereld” wordt gesteund door:

Kortrijk Kortrijk Kortrijk

Rijsel Rijsel Rijsel


Grafisch vormgever Grafisch vormgever Karl Karl Demoen Demoen(36) (36)isiszaakvoerder zaakvoerdervan vanCookie CookieCollective Collective “De “De Westhoek Westhoek is is een een grote grote speelplaats speelplaats voor voor mijn mijn vier vier kinderen” kinderen” Van thuis uit werken, biedt zo zijn voordelen. Zeker als je in het geval van Karl Demoen vier kinderen hebt groot te brengen. “Wij verkennen graag de vele uithoeken van de Westhoek”, bekent de grafisch vormgever die onder meer voor klanten als Kinepolis en InSites Consulting werkt. “Je hebt hier ‘best of both worlds’. Het is enerzijds rustig wonen en anderzijds beschik je over alle mogelijke faciliteiten.” Wat doet Cookie Collective precies? Ik hou mij bezig met graphic en motion design, zeg maar grafische vormgeving en animatiefilmpjes. Daar leef ik me helemaal in uit voor internationale klanten als Kinepolis en InSites Consulting, maar ook voor de gemeente Koekelare heb ik al mooie dingen kunnen doen. Zoals? De Mote is een mooie brok natuur in het centrum van Koekelare. De milieuraad heeft er een toffe kinderzoektocht ‘de legende van het Motespook’ samengesteld. Ik heb het hele verhaal vorm gegeven. Ook het nieuwe logo van de gemeente Koekelare is van mijn hand. Wat doe je voor bedrijven als InSites Consulting? InSites Consulting is een internationaal georiënteerd onderzoeksbureau met hoofdzetel in Gent. Ik vertaal de kernpunten van hun onderzoeken naar een visueel attractief geheel. Dat doe ik door bijvoorbeeld een infografiek te maken of door middel van een animatiefilmpje. Je bureau biedt uitzicht op de woonkamer. Ik werk bewust van thuis uit. We hebben vier kinderen. Onze twee jongsten, een tweeling, zijn amper enkele maanden oud. De oudste dochter Nora heeft een zware fysieke beperking. Ze is acht jaar ondertussen. Ik haal haar op van school, assisteer haar bij het middagmaal en toiletbezoek… We hebben heel ons huis toegankelijk gemaakt zodat zij overal bij kan. Sinds vorige zomer hebben we eindelijk een Persoonlijk Assistentie Budget zodat ik nu drie dagen per week de handen vrij heb om echt van negen tot vijf uur door te werken. Je bent heel actief op Instagram. Wat vind je van het sociale mediagebruik in de Westhoek? Sociale media is op vandaag minstens even belangrijk als je website, maar dat hebben veel bedrijven in de Westhoek nog niet helemaal door. In een regio als Gent leeft dat al veel meer. Misschien ligt het in de aard van de Westhoeker een afwachtende houding aan te nemen? In de Westhoek 6

heerst nog vaak het gevoel dat goede producten zichzelf wel zullen verkopen. Voor een stuk klopt dat ook wel, maar het kan geen kwaad je product of dienst af en toe een boost te geven door een actie op sociale media. Trek je er vaak op uit in de Westhoek met het hele gezin? De Westhoek heeft een zekere onaangetaste charme die we wat graag verkennen. Met de oud-leiding van de chiro een picon gaan drinken op de Schreve… Heerlijk! We komen echt tot rust in de Westhoek. Denk maar aan een gemeente als Koekelare. Hier zijn geen hoofdwegen. Het enige verkeer dat hier passeert, zijn mensen die hier echt moeten zijn. In de omgeving zoeken we graag het Arboretum van Koekelare op, net als het Lange Max Museum en het Kakelend Kippenmuseum. Een uitstap met de rolstoel lijkt me niet evident. We gaan graag wandelen. Bij elke georganiseerde wandeling is er altijd wel één route die geschikt is voor rolstoelen en kinderwagens. Maar inderdaad, de Westhoek heeft nog een lange weg af te leggen op het vlak van toegankelijkheid. Er worden wel degelijk initiatieven genomen. Zo heb je van 1 juli tot 31 augustus het initiatief ‘Zon, Zee…Zorgeloos’ waarbij op acht plekken aan de Kust aangepaste mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. In badplaatsen als Nieuwpoort of Middelkerke vind je dan aangepast sanitair en grote rolwagens om gemakkelijk op het strand te rijden of om op zee te drijven. Een superinitiatief! Maar als het in juni of september ideaal strandweer is, zijn we op onszelf aangewezen. Wat is de grootste troef van de Westhoek? Je hebt hier ‘best of both worlds’. Je woont enerzijds heel rustig en anderzijds beschik je over alle faciliteiten die je elders ook vindt.

Cookie Collective - Oostmeetstraat 43 - Koekelare www.cookiecollective.be www.instagram.com/karldemoen


Cultuurseizoen 2019-2020

© Studio-Nunu

© Tine De Wilde

Steven Van Herreweghe De Droom van Philo (try-out)

50 jaar Cultuurraad Filip Jordens Hommage à Brel

Donderdag 10 oktober 2019 om 20u

Vrijdag 11 oktober 2019 om 20u

In De Droom van Philo brengt Steven Van Herreweghe het bewogen verhaal van televisie, haar makers en haar kijkers. Een rollercoaster van verhalen en fragmenten waarin Steven de strafste en meest onthutsende tv-gebeurtenissen wereldwijd tegen het licht houdt.

Zijn talent, zijn stem, zijn lichaam, het samenspel met zijn muzikanten, alles in Filip Jordens roept ‘le grand Jacques’ opnieuw tot leven. Met eenzelfde kracht, furie, ironie en tederheid speelt deze Brel-vertolker zonder gelijke niet enkel de zaal plat, hij laat ons ook voelen hoe groots en actueel het oeuvre van Brel nog steeds is.

Bereid je voor op zingende politieagenten, Britse naakte kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en Japanse schoeneters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 42 jaar na haar dood nog steeds voor haar tv? Waarom hielp televisie het meest vredelievende land om zeep? En hoe komt het dat de nazi’s het allereerste tv-station ter wereld uitbouwden? De Droom van Philo, een ontroerende, soms pakkende, maar vooral geestige en warme theatershow. Tickets: € 13

Brel de dichter, Brel de visionair, Brel de muzikant, Brel de comedian, Brel de satiricus, Brel de mens. Een meester tout court. Tickets: € 20 (inclusief drankje en hapje).

De Pietenbende Sint-Maarten familievoorstelling i.s.m. de Gezinsbond Zondag 27 oktober 2019 om 14u30 Hij komt, hij komt… Eind oktober komt Sint-Maarten al op verkenning om uit te kijken waar hij overal cadeautjes moet bezorgen. De goedheiligman vindt dan gelukkig ook nog even de tijd om samen met zijn pieten langs te komen in de Balluchon. Animatiepiet bereidt iedereen voor op de komst van de Sint. Hij zingt vrolijke liedjes, speelt leuke spelletjes en pakt uit met enkele goocheltrucjes. Helemaal op het einde komt de Sint zelf ook langs! Na afloop is er voor iedereen opnieuw iets lekkers. Kwetsbare gezinnen kunnen lid worden van de Gezinsbond voor Iedereen en genieten zo van een tussenkomst voor deze voorstelling. Wend je hiervoor tot het Sociaal Huis (051 58 10 01). Tickets: € 8 (volwassenen) € 6 (-12 jaar)

Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon

7


Cultuurseizoen 2019-2020

Sammy Neyrinck & The Ed Sullivan Quartet Sportcafé Koekelare Zaterdag 7 december 2019 om 20u

Het Prethuis De Serviceflat Vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019 om 20u Mariette Vandecasteele wordt, na lang aandringen, door haar zoon Philippe in een serviceflat geplaatst. Hij bezoekt zijn moeder elke week exact 10 minuten met 1 éclair die ze onder dwang moet verorberen. Even vragen hoe het met zijn moeder gaat, daar heeft hij de tijd en de tact niet voor. Er komt een nieuwe dokter, die na een blik op Mariettes voorschriften de boel omgooit en haar van nieuwe medicatie voorziet. Mariette bloeit helemaal open, ze wordt fitter en energieker. Met de hulp van de goedlachse verpleegster Sofie broedt ze op een plan om haar zoon Philippe op gepaste wijze van antwoord te dienen. Ook dit keer zijn de vaste ‘Prethuis’ingrediënten overvloedig aanwezig in ‘De Serviceflat’ en dat alles in het sappig West-Vlaams. Spel: Tine Priem – Karin Tanghe – Bianca Vanhaverbeke – Peter Bulckaen – Jeroen Maes. Tickets: € 16

8

VRT-sportjournalist Sammy Neyrinck ontvangt in een ouderwets sportcafé bekende en lokale sportpersoonlijkheden voor een terugblik op het voorbije sportjaar. Maar deze voorstelling is veel meer dan een terugblik. Sammy laat zijn gasten na een jaar vol inspanning pas écht zweten op de scène. De spannende toogverhalen worden afgewisseld met beelden die je nog graag eens terugziet, aangevuld met ingetogen monologen in de fauteuil en een muzikale omkadering door de sixties tribute band The Ed Sullivan Quartet (voor deze gelegenheid in XXL versie). Tickets: € 15

Matinee FAKKELTHEATER Vergeet mij niet Zondag 9 februari 2020 om 14u30 Een lichtvoetige vertelling over de vriendschap tussen een dementerende grootvader en zijn kleinzoon. Herman is een oude weduwnaar die zich verscholen houdt in de vertrouwde omgeving van zijn huis. Het weinige contact met de buitenwereld komt van zijn kleinzoon, Stan.

Wanneer Herman langzaamaan door dementie ingekapseld wordt, krijgt de eens zo vertrouwde grootvaderkleinzoon-relatie te kampen met nieuwe en onbekende hindernissen. De ziekte ontneemt Herman structuur en geeft chaos in de plaats. In de zoektocht van Stan naar zijn grootvader van vroeger blijkt humor het beste bindmiddel. Spel: Carry Goossens – Ann De Winne – Manu Jacobs. Tickets: € 13

DAVID GALLE Komt Zaterdag 7 maart 2020 om 20u In de tijden waarin iedereen zich een virtuele identiteit kan aanmeten gaat David Galle tegen de stroom in. Hij is niet op tv of online. Hij komt. In het echt. Op zoek naar de klik zonder muis. Naar het contact zonder stopcontact, een band zonder breedband. Analoog, echt en recht voor uw neus. Je kunt hem aanraken. Geen gemanipuleerd verhaal vol zelfvertrouwen met alleen maar gefilterde momenten waar zijn schoonste kant goed uit komt.


Tickets voor alle voorstellingen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.ticketwinkel.be/balluchon

Reizend door het verleden zet De Frivole Framboos de tijd op zijn kop en zoekt het antwoord op de vraag wat er zou gebeuren als vroegere tijden de toekomst waren geweest: zou Mozart zich hebben laten inspireren door Stromae, zou James Last van invloed zijn geweest op Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven hebben geklonken als Wagner eerder had geleefd dan zij?

© Sammy Slabbinck

Neen, dit is het verhaal van een mondige twijfelaar. Dat zie je niet veel meer.

Het Cosy Brass Quartet maakt een selectie uit bekende melodieën, klassieke spetters en originele werken. Een levendige, warme en ontroerende muzikale ervaring. Deze voorstelling behoort tot de reeks Uniek Klassiek van Ginter. Tickets: € 12 (inclusief hapje en drankje)

Deze 2 heren kennen de kunst van te spelen met muziek en humor. Een meer dan geslaagde voorstelling, niet te missen! Tickets: € 15

Kom af, want David Galle komt! Tickets: € 15

© Kaat Pype

Uniek Klassiek Cosy Brass Quartet Opening toeristisch seizoen op de Brouwerijsite © Koen Bauters

DE FRIVOLE FRAMBOOS Wachten op DO Groot Vrijdag 10 april 2020 om 20u Peter Hens en Bart Van Caenegem oogsten al jaren internationaal succes met hun formatie ‘De Frivole Framboos’. In hun warm onthaalde voorstelling ‘Wachten op Do Groot’ onthullen ze ons op virtuoze wijze de geheimen rond de ‘Big Bang’ van de muziek, over de noot waarmee het allemaal begon: ‘Do Groot’.

Zondag 19 april 2020 om 11u Wanneer deze 4 gelijkgestemde zielen samen musiceren ontstaat een bijzonder hecht en uniek ensemble. Het Cosy Brass Quartet presenteert zijn originele bezetting in een al even origineel repertoire: het serveert je een variatie van authentieke werken en bewerkingen uit het klassieke of filmmuziekrepertoire. Gedurende bijna 20 jaar (uniek in België en ver daarbuiten!) werkt het aan dat pure en charmante, zangerige en innig warme timbre van hun saxhoornkwartet. Tegelijk virtuoos en fluwelig verbazen deze koperblazers steeds weer elke luisteraar.

THEATER MALPERTUIS T.A.N.I.A.! Zaterdag 23 mei 2020 om 20u Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder openhartig en genereus in haar eerste onewomanshow. Met het grootste gemak en de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een waaier van personages op het publiek los: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde van het SintServaescollege van Schoten en last but not least: Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen? Naarmate Tania Van der Sanden in de voorstelling dichter bij zichzelf komt, wordt ook de traan onder de lach voelbaar. Tickets: € 13 9


CULTUUR

INSCHRIJVINGEN STAP KOEKELARE In STAP Koekelare kan je terecht voor lessen muziek (initiatie, notenleer en instrument) en woord. Neem zeker eens een kijkje op www. staproeselare.be voor meer informatie!

Hoe kan je inschrijven? Je kan online inschrijven vanaf juni tot en met 30 september op www.staproeselare.be of ter plaatse in het filiaal Koekelare op het Sint-Jorisplein 1 (juni en september) of na telefonische afspraak. Meer info: filiaalverantwoordelijke Valerie Dedrie, 0499 28 94 84 of koekelare@staproeselare.be.

FOTOTENTOONSTELLING FOTOWEDSTRIJD ‘DE MENS IN KOEKELARE’ Hoofdbibliotheek & Poëziestraat - Mei-juni De jaarlijkse fotowedstrijd daagde dit jaar (amateur)fotografen uit om ‘De mens in Koekelare’ op de gevoelige plaat vast te leggen. In kleur, zwartwit of sepia, portretfoto of in een (letterlijk of figuurlijk) uniek kader… Het maakte niet uit, zolang de Koekelarenaar maar centraal stond. En het mag gezegd: het resultaat mag gezien worden! Tijdens de maand mei is er een tentoonstelling van de deelnemende foto’s in de bibliotheek van Koekelare en in juni is er een selectie foto’s te zien aan de gevels in de Poëziestraat (Noordomstraat).

FOTOWEDSTRIJD VOOR IEDEREEN Laat de ‘stilte’ spreken Vanaf donderdag 2 mei t.e.m. vrijdag 4 oktober We dagen dit jaar (amateur)fotografen, hobbyisten, smartphonefotografen uit om ‘stilte’ in beeld te brengen. Iedereen is tegenwoordig altijd bereikbaar of zit constant op haar/zijn gsm. Nu willen we deelnemers op zoek laten gaan naar wat stilte -als een moment van reflectie en rust- voor hen betekent. Voorwaarde is uiteraard dat de foto in Koekelare genomen is. Deelnameformulier en reglement zijn te verkrijgen bij de dienst voor Toerisme en Cultuur of via cultuurentoerisme@koekelare.be. 10

JEUGD

OPNIEUW BLOKKOT IN MEI EN JUNI Het blokkot gaat open op zaterdag 18 mei en loopt tot 28 juni. Studenten vanaf 18 jaar kunnen elke dag van 8u tot 22u (op zondag tot 20u) terecht in Huis Proot om er te studeren. Er is gratis wifi. Vooraf reserveren is niet nodig. Vul wel elke dag het aanwezigheidsregister in als je komt. Meer info: • jeugddienst, 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be • schepen van Onderwijs Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be

SPEELPLEINWERKING IN DE ZOMERVAKANTIE In juli en augustus kunnen kinderen van 5 tot 14 jaar zich elke weekdag uitleven op het speelplein, knutselen en spelletjes spelen. Elke maand plannen we ook een daguitstap en een zwemuitstap. Voor die activiteiten betaal je wat meer.

Wanneer? Er is speelpleinwerking van 8 juli tot 2 augustus en van 12 tot 28 augustus (niet op 15, 29 en 30 augustus). De activiteiten lopen van 9u tot 16u. Er is opvang van 8u tot 17u.

Prijs en reserveren De prijs bedraagt € 4 voor een hele dag, € 2 voor een halve dag. Met de kansenpas krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld.


SPORT

Vooraf reserveren is enkel nodig voor de speciale activiteiten en daguitstappen. Breng wel het inschrijvingsformulier ingevuld mee op de eerste dag dat je naar het speelplein komt. Het formulier kan je downloaden of digitaal invullen via het digitaal loket op www.koekelare.be. Meer info: • jeugddienst, 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be • schepen van Jeugd Jan Lievens, 0472 52 80 20 of info@immolievens.be

KAMPIOENEN WORDEN GEHULDIGD Op vrijdag 24 mei huldigen we in cultuurzaal De Balluchon opnieuw alle kampioenen van Koekelare. Deze huldiging is er voor alle sportploegen die tijdens het afgelopen sportseizoen kampioen speelden in hun reeks. Ook individuele sporters, die een provinciale of een nationale titel behaalden, worden gehuldigd. Van alle ploegen krijgen we graag een relaas van het afgelopen seizoen, de namen van alle spelers en foto’s of filmpjes. Van de individuele sporters vragen we daarnaast ook een overzicht van hoe de titel werd behaald. Bezorg alle informatie aan de sportdienst tegen vrijdag 10 mei. Meer info: • sportdienst, 051 58 92 04 of sport@koekelare.be • schepen van Sport Jan Lievens, 0472 52 80 20 of info@immolievens.be

KOM JIJ SPELEN IN DE SPEELSTRAAT? Ook dit jaar organiseren 5 wijkcomités een speelstraat met steun van het gemeentebestuur. In een speelstraat kunnen kinderen gratis naar hartenlust op straat spelen.

En de ouders? Die kunnen ondertussen genieten van een drankje en een praatje met de andere aanwezigen. Een aanrader!

Waar en wanneer: • zaterdag 29 juni in Moscou en in De Belofte • zaterdag 3 augustus in de Robrecht de Friesstraat • donderdag 15 augustus in Ter Heide • zondag 25 augustus van 13u tot 17u in de Berkenlaan Meer info: • jeugddienst, 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be • schepen van Jeugd Jan Lievens, 0472 52 80 20 of info@immolievens.be

INITIATIE MOUNTAINBIKE VOOR JONGEREN Wil jij graag de kneepjes van het mountainbiken onder de knie krijgen? Vanaf woensdag 8 mei organiseert de sportdienst in samenwerking met De Plummestampers 8 mountainbikelessen voor jongeren. De lessen vinden elke woensdag plaats, telkens in 2 groepen: • van 7 tot 9 jaar: van 16u30 tot 18u • +10 jaar: van 18u tot 19u30 Ervaren begeleiders geven de lessen. Na de initiatie kan je doorstromen naar de club maar dat is niet verplicht. We verzamelen aan de sporthal. De lessen zijn gratis. Een fietshelm en een behoorlijke fiets zijn verplicht. Interesse? Schrijf je in bij Franky Staelens: 0491 39 83 14 (na 18u) of anja.symon@telenet.be. 11


SPORT

#SPORTERS BELEVEN MEER

Inschrijven? Inschrijven kan op www.romanduorace.be. Vul je gegevens in. Je ontvangt een bevestigingsmail. Het reglement en de aftermovie van vorig jaar staan al online.

MEER INFO? SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

LADY’S NIGHT: SPORTIEVE HAPPENING VOOR DAMES Op vrijdag 14 juni kunnen dames weer meedoen aan de Lady’s Night, een organisatie van de sportdienst en de 7 andere sportdiensten van Mivos. Deze sportieve happening voor dames vindt plaats in Lichtervelde (in OC De Schouw en in het sportcentrum). Uit 10 sporten kan je er 3 kiezen. Het programma start om 18u30. We sluiten de avond af met een pastabuffet en een sportieve verrassingsact vanaf 21u30.

Prijs? • Minimus, 4 kilometer: € 18 per duo • Maximus, 8 kilometer: € 22 per duo In de deelnameprijs is het exclusieve Roman Duo Race sport T-shirt inbegrepen. Aan wie zich voor 3 juni inschrijft, garanderen wij de juiste maat.

Inschrijven Individuele sporters kunnen inschrijven via het digitaal loket op www.lichtervelde.be. Groepen sturen best een mailtje naar sport@lichtervelde.be. Deelnemen kost € 20. Groepen vanaf 6 personen krijgen een fles cava cadeau. Meer info: sportdienst, 051 58 92 04 of sport@koekelare.be.

12

Meer info: sportdienst, sport@koekelare.be of 051 58 92 04.

VERGEET NIET OM JE KANSENPAS TE VERLENGEN

SPORTIEVE DUO’S GEZOCHT

Onder bepaalde voorwaarden kan je via het Sociaal Huis een kansenpas verkrijgen. De kansenpas geeft je korting op het lidgeld van een sportclub of op de speelpleinwerking.

Op zondag 23 juni organiseert de burensportdienst Mivos voor de tweede keer een obstakelwedstrijd, Roman Duo Race, voor duo’s op domein De Kluiten in de Zeeweg in Oudenburg.

Aangezien de kansenpas maar één sportseizoen geldig is hou je best de vervaldatum van jouw pas in de gaten. Zo kan je tijdig het lidgeld voor het nieuwe sportseizoen betalen.

Wat is de Roman Duo Race? Met twee ontsnap je uit het fort en probeer je de Romeinen te snel af te zijn. Samen loop je een parcours van 4 of 8 kilometer, waarbij je verschillende obstakels moet overbruggen. Samenwerken is de boodschap. Want wanneer iets niet lukt, dan verlies je een polsbandje. En deze bandjes zijn belangrijk voor de einduitslag.

Meer info: • Sofie Dewulf – maatschappelijk werker, 051 59 1554. • Spreekuren op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u. In de volgende editie van De Roepsteen kan je meer lezen over de vernieuwde voorwaarden van de kansenpas.


SOCIAAL HUIS

KOEKELARE ONDERTEKENT CHARTER ‘GENERATIE ROOKVRIJ’

DE GEZELLIGE TALLORE Samen met leeftijdgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd.

We komen hiervoor naar jou toe…

Eén op de vijf Belgen rookt. Daarvan sterven per dag bijna 40 mensen door het gevolg van tabak. Ook beginnen elke week in België honderden kinderen en jongeren te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken doet roken. Koekelare wil de stap zetten naar een rookvrije toekomst door deel uit te maken van ‘Generatie Rookvrij’. Dit is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waar zo min mogelijk verleiding is voor kinderen en jongeren om te beginnen met roken. Het doel is om een eerste rookvrije generatie te creëren waarin alle Belgische kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien.

‘Ik blaas liever bellen dan rook’ Koekelare ondertekent het charter ‘Generatie Rookvrij’ en gaat op 28 mei van start met het rookvrij maken van de speelpleinen. Dit doet de gemeente door samen met kinderen van het eerste leerjaar uit de scholen in Koekelare bellen te blazen onder het motto “Ik blaas liever bellen dan rook”. Deze actie vindt plaats op het domein De Mote dat ook rookvrij gemaakt zal worden. Dat is meteen het startschot voor het rookvrij maken van verschillende locaties in de gemeente waar vaak kinderen en jongeren komen.

Boverkerke – Gemeenschapszaal D’Oude Schole

© JF Fotografie

Elke maand de 3de vrijdag om 11u30 Data: 17 mei en 21 juni

De Mokker – Gemeenschapszaal De Mokkernaere Elke maand de 4de dinsdag om 11u30 Data: 28 mei en 25 juni

Mei Menu Soep van de dag Konijnrugfilet met boontjes en aardappelen Activiteit: volksspelen

Juni Menu Soep van de dag Stoofvlees met frietjes Activiteit: Nici Martinez Ben je wat moeilijker ter been, vraag dan vervoer door onze vrijwilligers. Je betaalt hiervoor € 2 (heen en terug). Reserveren doe je ten laatste twee dagen op voorhand. Meer info: • Sofie Bonny – maatschappelijk werker, 051 59 15 59 of sofie.bonny@koekelare.be.

Prijs: € 8 (inschrijven is betalen). Inschrijven kan tot 2 dagen ervoor bij het onthaal van het Sociaal Huis, 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be. 13


SOCIAAL HUIS

OUDERENFEEST

Vooraf inschrijven is nodig!

Sporthal - Donderdag 23 mei om 14u Deuren gaan pas open om 13u Artiesten: Trisha – Garry Hagger.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 mei. Dat kan op de zitdagen van ons Rap op Stap kantoor in het Sociaal Huis, elke dinsdag van 16u tot 18u en elke vrijdag van 14u tot 16u.

VACATURE JOBSTUDENT (M/V/X)

Toegangskaarten voor de inwoners van Koekelare kosten € 5. Voor mensen van buiten de gemeente Koekelare kosten ze € 15. In die prijs zijn 2 drankbonnen en boterkoeken inbegrepen. Kaarten zijn te verkrijgen bij jouw seniorenvereniging of elke voormiddag in het Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18. Meer info: 051 59 15 59 of 051 58 10 01, sociaalhuis@koekelare.be.

DAGUITSTAP VOOR MENSEN MET EEN KLEINE BEURS Op vrijdag 31 mei organiseert Rap op Stap terug een daguitstap. Dit jaar trekken we richting Heuvelland waar we ‘proeven van’ de volksspelen en op tijd en stond kunnen genieten van een ‘natje en een droogje’. ‘s Middags worden we verwend met een lekkere broodmaaltijd.

Prijs? € 8 euro voor gerechtigden € 15 voor niet-gerechtigden. Wie komt in aanmerking? Personen en gezinnen die behoren tot een van de volgende doelgroepen: • met een verhoogde tegemoetkoming • in schuldbemiddeling • tewerkgesteld in een beschermde werkplaats • met een laag inkomen 14

OCMW Koekelare zoekt een gemotiveerde jobstudent. Naargelang je competenties kan je meewerken in de algemene administratie of in de administratie van de sociale dienst. • Studentenovereenkomst • Proefperiode: de eerste drie werkdagen • Voltijdse prestaties 38.00/38.00 uren • Maandag tot en met vrijdag – geen weekendwerk • 4 volledige weken tijdens de maanden juli of augustus 2019 • Loon: schaal E1 trap 0 (€ 22.616,42 bruto jaarsalaris 100% aan huidige index)

Interesse? Bezorg ons ten laatste op 15 mei 2019 per mail naar christine.deopere@koekelare.be: • jouw cv met vermelding van eerdere vakantiejobs en van je studierichting en het jaar waarin je nu zit • een brief met een duidelijke omschrijving van jouw motivatie om je in het Sociaal Huis te engageren voor een vakantiejob. Vermeld ook de periode waarin je beschikbaar bent (opgelet: 4 aaneensluitende weken!) Bij voldoende kandidaten maken we een eerste selectie op basis van een cv-screening. Meer info: christine.deopere@koekelare.be of bel 051 58 10 01.

HET SOCIAAL HUIS IS GESLOTEN OP: • donderdag 30 en vrijdag 31 mei • maandag 10 juni


LOKALE ECONOMIE

NIEUWE EN VERNIEUWDE HANDELSZAKEN IN DE KIJKER Drukkerij Impuls Zowel de opa als de schoonpapa van Tina Jansseune zijn bijna heel hun professioneel leven aan de slag geweest als drukker. Sinds begin 2019 werd de fakkel doorgegeven. Je vindt er een uitgebreid assortiment van drukwerk en kopies voor particulieren, verenigingen, zelfstandigen, bedrijven, ... Je kunt er ook terecht voor op maat gemaakte stempels, het inbinden van cursussen en basisakten, het lamineren van eigen of gedrukte documenten, planafdruk en voor papier en enveloppen zonder print. Sinds kort zijn er exclusieve wenskaartjes te verkrijgen voor elke gelegenheid. En last but not least kan je bij Drukkerij Impuls ook meespelen met de Nationale Loterij. Uniek hierbij is de spaaractie! Website: www.drukkerij-impuls.be • Facebook: @drukkerijimpuls • Telefoon: 051 58 83 80

Rouwcentrum Willaert-Perdu In de Oostmeetstraat 86 openden Mireille Willaert en Christophe Perdu hun rouwcentrum. Na een zoektocht van zes jaar vonden ze een geschikte locatie waardoor Koekelare na een tussenperiode van enkele jaren terug over een eigen funerarium beschikt. Uniek hierbij is de aanwezigheid van een aula, geschikt voor uitvaartdiensten, maar ook voor lezingen en vergaderingen. De aula kan immers afgesloten worden van het funerarium en kan apart verhuurd worden. Mireille heeft jarenlange ervaring in de uitvaartsector en Christophe in de lijktooi. Beiden staan garant voor een persoonlijke en professionele begeleiding. Website: www.rouwleiding.be • Facebook: @rouwleiding • Telefoon: 051 81 60 81

Tuureluur Na de start van Tuureluur 11 jaar geleden in de Dorpsstraat en de verhuizing naar een groter pand in de Ringlaan, werd gekozen voor een moderner concept. De nieuwe zaak bestaat uit 2 verdiepingen. Beneden kan je kleding vinden voor kinderen van 0 maand tot 8 jaar, boven voor juniors tot 16 jaar. Er zijn ongeveer 40 verschillende merken, in alle prijsklassen en verschillende stijlen. Schoenen, ondergoed en badmode vind je voortaan ook terug in het assortiment. Daarnaast kan je er terecht als verkooppunt voor de Gezinsbond. Tamara, Camille, Annelies en Kelsey staan iedere dag voor je klaar van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30, op zon- en feestdagen van 10u tot 12u. Facebook: @tuureluurkoekelare • Telefoon: 051 46 46 98

Meer info over deze rubriek:

schepen van Lokale Economie Jan Lievens, 0472 52 80 20 of info@immolievens.be. 15


TOERISME

ZOMERZOEKTOCHT ‘KOEKELARE OP (BE)ZOEK BIJ DIKSMUIDE (EN VICE VERSA)’ Gratis familievriendelijke fietszoektocht met € 1.000 aan prijzen. Vanaf 1 juni t.e.m. 30 september Koekelare & Diksmuide werken dit jaar samen een zomerse fietszoektocht van een goede 40 kilometer uit voor het hele gezin. De zomerzoektocht neemt je mee langs de vele landelijke wegen die Diksmuide en Koekelare rijk zijn. Je flirt ook even met de grens van Gistel (Moere), maar duikt dieper de Westhoek in. Het uitzicht op de IJzertoren domineert een groot stuk van de tocht, maar je passeert onder meer ook het Lange Max Museum of houdt even halt op één van beide marktplaatsen. Starten kan in het centrum van Koekelare of Diksmuide.

Deelname is volledig gratis en de winnaars gaan naar huis met een streekeigen product of een goed gevulde mand, al naargelang hun rangschikking. De totale prijzenpot bedraagt € 1.000. Deelnameformulieren zijn vanaf 1 juni gratis te verkrijgen bij de toeristische diensten van Koekelare en Diksmuide.

Fietsknooppunten De fietstocht is opgebouwd aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk zodat je volledig kunt focussen op de op te lossen vragen. Is de tocht iets te lang om in één keer te fietsen? Geen probleem, want dankzij de fietsknooppunten kun je zelf snel aanpassen waar nodig. De gpx-bestanden, voor gebruik op de fiets gps, zijn vanaf 1 juni te downloaden op de websites van www.toerismekoekelare.be en www.bezoekdiksmuide.be.

Meer info: • Dienst Toerisme Koekelare, Sint-Maartensplein 15b - Koekelare, 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be • Dienst Toerisme Diksmuide, Grote Markt 6 – Diksmuide, 051 79 30 50 of toerisme@diksmuide.be

‘WEST-VLAANDEREN IN/EN DE TOUR’

tenvelden te werken. Heel wat seizoenarbeiders maakten de oversteek naar treinstation Tourcoing te voet of met de fiets. Sommigen waren zelf ook wielrenner, maar combineerden dat met een ‘campagne’, zoals onder meer Torhoutenaar Oswald Declercq.

Tijdelijke tentoonstelling Fransmansmuseum Vanaf dinsdag 4 juni t.e.m. dinsdag 30 juli De expo ‘West-Vlaanderen in/en de Tour’, een realisatie van het Roeselaarse wielermuseum KOERS, houdt tijdens de maanden juni en juli halt in het Fransmansmuseum. Heel wat West-Vlamingen trokken vroeger immers -vaak met de fiets- de grens over om er in Frankrijk hun persoonlijke ‘tour’ van de seizoenarbeid te vervolledigen. De tijdelijke tentoonstelling is tevens een ideale opwarmer voor de enige echte Tour de France. Het Fransmansmuseum vertelt het verhaal van de vele seizoenarbeiders die vroeger naar Noord-Frankrijk trokken om er vooral op de bie16

Ode aan West-Vlaamse flandriens ‘West-Vlaanderen in/en de Tour’ brengt een ode aan alle West-Vlaamse renners die naam en


MILIEU

faam maakten in de geschiedenis van de Tour. West-Vlaamse Tourwinnaars, rittenkapers, en dragers van gele, groene of bolletjestruien… ze komen allemaal aan bod! De ontelbare flandriens uit West-Vlaanderen maakten mee de geschiedenis van de Tour. Zo won Cyrille Van Hauwaert uit Moorslede in 1909 als eerst Belg een etappe of denk maar aan Rumbekenaar Odiel Defraeye die in 1912 de eerste landgenoot was die de mythische rittenkoers won. Nog dichter bij huis drukten ook enkele wielrenners uit de Westhoek mee hun stempel op de Ronde van Frankrijk. De expo ‘West-Vlaanderen in/en de Tour’ is vanaf dinsdag 4 juni te bezichtigen in het Fransmansmuseum en loopt tot en met dinsdag 30 juli. Inwoners van Koekelare kunnen deze tijdelijke tentoonstelling gratis bezoeken, niet-inwoners betalen € 2.

LEZING PATRICK CORNILLIE In vogelvlucht door de Belgische geschiedenis van de Tour Donderdag 4 juli om 19u - De Brouwerij Lichterveldenaar Patrick Cornillie is een bekroond dichter, journalist en auteur van talrijke fiets- en wielerboeken. Bovendien is hij zelf ook fervent fietser die zowat alle uithoekjes van Vlaanderen kent. Tijdens zijn lezing op donderdag 4 juli in De Brouwerij belicht hij -net zoals in zijn nog te verschijnen boek- Sylvère Maes, de coureur uit Gistel die twee keer de Tour won (in 1936 en 1939) en refereert hij ook naar de volgende Belgische eindwinnaar van de ronde, dertig jaar later… Ene Eddy Merckx in het gezegende jaar 1969. Tickets kosten € 5 (inclusief drankje & bezoek aan de expo) en zijn te bestellen via www.ticketwinkel. be of de dienst voor Toerisme & Cultuur: cultuurentoerisme@koekelare.be – 051 61 04 94. Plaatsen zijn beperkt!

VANAF 1 JUNI MAG ER MEER IN JE PMD-ZAK! Vanaf 1 juni mag je bij de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons voortaan ook alle lege plastic verpakkingen in de blauwe zak steken. Denk maar aan yoghurtpotjes, botervlootjes en fruitbakjes. Ook folies mogen straks in de blauwe zak. Volgende week krijg je een uitgebreide folder in de bus waarin je ontdekt wat er mag en niet mag. Hou dus zeker je brievenbus in de gaten! Maar volg ook de nieuwtjes op www.mirom.be en onze facebookpagina. Door deze uitbreiding zou er op jaarbasis gemiddeld 8 kg minder afval per persoon in de witte restafvalzak verdwijnen. Een goede zaak voor het milieu en jouw portemonnee. De wijziging wordt geleidelijk aan over heel het land uitgevoerd. Het kan dus perfect zijn dat je bij jouw vrienden of bij jouw werkgever nog steeds alleen plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak mag steken. Dat heeft onder meer te maken met het sorteercentrum waar de blauwe zak naar toe gaat.

Let op! De sorteerinstallatie waar het afval van MIROM naartoe gaat (Vanheede in Rumbeke) is pas operationeel tegen 1 juni. Daarom mag je dan pas de extra plastics toevoegen aan de blauwe zak. Zakken die voor dat tijdstip al de nieuwe regels toepassen, worden niet opgehaald en krijgen een weigeringssticker. Meer info? We komen naar je toe tijdens de wekelijkse markt in Koekelare op dinsdag 11 juni. 17


MILIEU

18

VARIA

VERKOOP LOTEN HOUT

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Door de storm van begin maart moest de gemeentelijke groendienst enkele bomen rooien in het Motepark. Het brandhout van deze bomen wordt verkocht per container: • container 1: 9.460 kg • container 2: 5.510 kg • container 3: 3.980 kg

Meer weten over het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

Alle containers bevatten een mengeling van beuk, es en acacia. De loten hout zijn te bekijken op het recyclagepark tijdens de openingsuren.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.

Inwoners van Koekelare kunnen een bod uitbrengen op een of meerdere containers hout. Het bod geef je ten laatste op 3 juni onder gesloten omslag af aan het onthaal in het gemeentehuis.

Iedereen is uitgenodigd voor de officiële opening van Tuinhier Volkstuinpark De Kwekerij in de Galgestraat op het domein van het Agentschap voor Natuur & Bos.

PLAATS JE AFVALZAKKEN TIJDIG BUITEN!

INFOGIDS KOEKELARE 2019-2022 KOMT ERAAN !

Het uur van ophaling kan verschillen van week tot week. Zet daarom je afval altijd de dag voor de ophaling vanaf 19u buiten. Plaats je restafvalzak, PMD-zak en papier en karton steeds goed zichtbaar voor de ophaaldiensten voor je woning.

De persoonsgegevens, vermeld in de vorige Infogids 2015-2018, worden NIET automatisch overgenomen. Gezien de Privacywetgeving kunnen adres- en telefoongegevens enkel verwerkt worden mits schriftelijke toestemming. Dit kan door je gegevens schriftelijk te bezorgen aan Devriendt Printing, Veldstraat 20, 8680 Koekelare of te mailen naar els@devriendtprinting.be. We ontvangen ze graag tegen eind juni.

OPENING VOLKSTUINPARK DE KWEKERIJ zaterdag 25 mei om 14u

Je krijgt er info over composteren, het Agentschap voor Natuur & Bos, Tuinhier, Natuurpunt, Natuurwerkgroep De Kerkuil. Ook kan je de tuintjes en het domein vrij bezoeken.

• Wil je met adres en telefoonnummer opgenomen worden in de stratenlijst? • Ben je een nieuwe inwoner van Koekelare? • Wil je je gsm-nummer vermeld zien? • Is je adres gewijzigd? • Moet je firma vermeld worden bij een beroepenrubriek?


VARIA

KVLV ZANDE

TWEEDE JOBINFODAG KOELIBRI Na het groot succes van de eerste editie komen we op 25 juni terug naar de wekelijkse markt. Je kunt onze stand bezoeken tussen 8u en 12u. We stellen er met veel plezier onze diensten aan je voor. Op onze nieuwe website www. koelibri.be lees je alvast meer over onze werking en diensten: schoonmaak, bereiden van maaltijden, was en strijk en boodschappen met telkens wat uitleg. We geven informatie over het dienstenchequessysteem en geven aan welke voordelen je als klant hebt als je bij ons aansluit: kraaknet huis, gestreken wasgoed, fiscaal aftrekbaar, meer vrije tijd, persoonlijke begeleiding, geen bijkomende administratieve kosten, een kantoor dicht in de buurt en heel belangrijk: 15 jaar ervaring. We bieden klanten de mogelijkheid om poetshulp aan te vragen via onze website maar ook de poetshulp kan online solliciteren. Wie niet vertrouwd is met de computer kan natuurlijk nog steeds terecht bij onze consulenten, iedere voormiddag tussen 8u30 en 12u of op afspraak.

7 mei om 19u Totale workout in de judozaal van Kortemark. Afspraak aan D’ Oude Pastorie. Info: dooms.colpaert@hotmail. com. 21 mei om 19u D’ Oude Pastorie: lezing ‘Liefde werkt’ door Marc Dupon.

KVLV KOEKELARE 8 mei De Balluchon: moederdagfeest met Manu Adriaens. 5 juni Halve dagbedevaart naar Oostakker. Inschrijven bij Dorine – 0478 39 39 49.

OKRA KOEKELARE 9 en 23 mei om 14u 13 en 27 juni om 14u Ons Huis: kaarten en gezelschapsspellen. Inschrijven vanaf 13u. 9, 16 en 23 mei om 9u 13, 20 en 27 juni om 9u Ons Huis: lijndansen. 10 en 24 mei om 13u15 14 en 28 juni om 13u15 Petanque op de graspleinen aan de sporthal.

6 juni om 9u Ons Huis: crea.

DE BIERFANATEN 11 mei van 14u tot 1u De Balluchon: Streekbierenfestival met 18 brouwerijen en meer dan 100 bieren te proeven. Live muziek van dj Bobo Kool en Ten Square Feet. Springkasteel en diverse eetstanden. Gratis toegang. Info: robbie@debierfanaten.be – www.debierfanaten.be.

WANDELCLUB KOEKELARE 11 mei van 6u tot 15u Meitocht. Start: D’ Oude Schole. Leden € 1,10, niet-leden € 1,50. Info: 0494 72 67 43 of info@wandelclub-koekelare.be.

DAVIDSFONDS 11 mei van 8u tot 18u Begeleide daguitstap naar Kortrijk. Bezoek aan Texture (met gids), middagmaal in Damast, wandeling in Kortrijk met Buda-eiland, Broeltorens, Gezelleen Consciencehuis, OLV-hospitaal, OLV-kerk en Gravenkapel, begijnhof, Grote Markt. Leden € 50, niet-leden € 53. Info: Daniel Vandenbroucke – 051 58 90 22, daniel.vandenbroucke1@telenet.be of www.davidsfonds-koekelare.be.

NATUURPUNT RUIDENBERG Contact: • Koelibri, Ichtegemstraat 18, 051 58 29 09, info@koelibri.be www.koelibri.be • Voorzitter Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be

15 en 22 mei om 13u30 12 en 19 juni om 13u30 Kubb aan de sporthal. 17 mei om 13u30 21 juni om 13u30 Fietsen met vertrek aan De Buidel.

12 mei van 16u tot 18u 9 juni van 16u tot 18u Wandeling De Swal en Koekelareberg. Vertrek aan De Klijteput, Bergmolenweg 2. Info: pollentier.georges@outlook. com of 0486 82 41 41. 19


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van juliaugustus te publiceren, dien je ze voor 10 juni in te voeren in de UiT databank.

21 juni van 20u tot 24u Midzomernacht. Zin om mee te werken? Neem contact op met Sarah Defoort, saartje.defoort@hotmail.com of 051 58 28 64. Meer info volgt later via de Facebookpagina Natuurpunt Ruidenberg en ‘De Groene Flits’.

KVB 13 mei om 19u30 Zuudhove: moederfeest. 5 juni om 19u30 Zuudhove: les bloemschikken. 1 juli om 13u30 Fietstocht naar Gistel. Vertrek op het Sint-Sebastiaansplein. Elke dinsdag van 19u30 tot 20u30 Uurtje fietsen. Vertrek op het Sint-Sebastiaansplein.

MOKZA SENIOREN 14 mei om 14u 11 juni om 14u De Mokkernaere: kaarten en bowlen. Inschrijven vanaf 13u10.

TUINHIER KOEKELARE 17 mei om 19u30 De Mokkernaere: ‘De meest voorkomende problemen in de tuin. Tuinierend ouder worden’ door Jean-Pierre Quartier. 21 juni om 19u30 De Mokkernaere: teelt van kiemgroenten (en proeven) door Peter Dewulf.

PASTORALE EENHEID SINT-MAARTEN

Elke donderdag van 19u30 tot 20u30 De Regenboog: les zumba. Info: Els Sioen – 051 58 90 05.

19 mei om 13u30 Wij-mei: fietsbedevaart langs Maria-veldkapellen in Koekelare en Ichtegem. Start aan De Buidel. Info: Raf Fiems – raf.fiems@telenet.be, 051 58 16 71.

NEOS

SP.A

14 en 28 mei om 13u30 11 en 25 juni om 13u30 Petanque op buitenterrein sporthal.

25 mei vanaf 19u De Balluchon: 11de grote barbecue. Prijs: € 15.

LANDELIJKE GILDE ZANDE 20 mei om 14u 17 juni om 14u Cafetaria sporthal: kaart & bowlers ontspanningsnamiddag.

22 juni van 13u tot 18u 23 juni van 10u tot 18u Sint-Andrieskerk: tentoonstelling van oude foto’s en geschriften n.a.v. 100-jarig bestaan. Info: Freddy Verheye –

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 20

Coördinatie: Sandra Arco - sandra.arco@koekelare.be V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

verheye2@telenet.be of 0472 69 03 35.

MOSCOU LEEFT 28 juni om 20u30 Comedyavond met Ygor uit Poperinge en Piet De Praitere. Tickets: € 10. 29 juni Van 14u tot 17u kindernamiddag. Vanaf 17u buurtaperitief, vanaf 19u barbecue. Om 20u optreden van Stoffel Dekeyser en om 22u van Paspartoe.

OPEN VLD 29 juni om 19u De Balluchon: chateaubriand à volonté. € 20. Info: 0472 52 80 20.

VL@S 7 juli om 7u Busreis naar het Pajottenland. Vertrek aan De Buidel. Eerste stop in feestzaal Casy, kasteelpark Coloma met rozentuin in Sint-Pieters-Leeuw, middagmaal: Breugelmenu, kasteel van Beersel en Alsemberg met bezoek aan bezoekerscentrum Lambiek. Terug in Koekelare rond 19u. Leden € 50, niet-leden € 55. Info: Norbert Vandecasteele – 051 58 90 05.

Profile for Gemeente Koekelare

De Roepsteen mei-juni 2019  

Informatieblad gemeente Koekelare

De Roepsteen mei-juni 2019  

Informatieblad gemeente Koekelare

Advertisement