a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

VACATURE GEMEENTELIJK OMGEVINSGAMBTENAAR Het gemeentebestuur Koekelare werft een omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (m/v/x) (A1-A3 of B1-B3) aan.

Functieomschrijving Binnen de dienst Omgeving neem je als omgevingsambtenaar de leiding op van de specialisatie ruimtelijke ordening. Je adviseert en volgt de omgevingsaanvragen op. Je verstrekt de nodige informatie aan burgers en professionelen. Je volgt het lokaal woonbeleid en het beleid rond lokale economie op.

Profiel Je bezit minstens een masterdiploma of gelijkwaardig (invulling functie op niveau A1-A3) of je bezit minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig (invulling functie op niveau B1-B3). Je slaagt in een aanwervingsexamen, dat bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

Aanbod Een voltijdse statutaire functie in de salarisschaal A1-A3 of B1-B3 (afhankelijk van het hoogst behaalde diploma) met als extra’s maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden en een interessante vakantieregeling. Relevante ervaring kan mits attestering in rekening gebracht worden voor de vaststelling van de anciÍnniteit.

Interesse in deze functie? Alle inlichtingen over deze functie, de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de uitgebreide functiebeschrijving en het selectieprogramma kan je verkrijgen bij de algemeen directeur (lode.claeys@koekelare.be of 051 58 92 01).

STANDPLAATS VRIJ OP DE MARKT Er is een standplaats vacant op de wekelijkse markt op dinsdagvoormiddag. De vrijgekomen standplaats is bestemd voor een handelaar in snoep, koekjes en chocolade.

Heb jij interesse om deze standplaats in te nemen? Bezorg je kandidatuur per brief of per e-mail ten laatste op maandag 30 maart om 12u aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in 8680 Koekelare of via e-mail naar info@koekelare.be.

Solliciteren kan door een gemotiveerde brief met cv en een kopie van je diploma, uiterlijk op maandag 6 april 2020 (poststempel geldt als bewijs), te sturen naar: Gemeentebestuur Koekelare T.a.v. het college van burgemeester en schepenen Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare

GRATIS ROL PMD-ZAKKEN

BON

Ook dit jaar krijgen alle gezinnen van koekelare een rol PMD-zakken cadeau. Ruil deze bon tot 31 december 2020 in aan het onthaal van het gemeentehuis voor jouw gratis rol PMD-zakken. De algemeen directeur Lode Claeys

2

De burgemeester Patrick Lansens


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

STANDPLAATS VACANT OP DE SEPTEMBERKERMIS Er is een vacante standplaats voor de septemberkermis op het Sint-Maartensplein van vrijdag 4 september tot donderdag 10 september 2020. De vrije standplaats is 16 m op 18 m groot. We wijzen de standplaats toe op basis van de aard, de aantrekkingskracht en de veiligheid van de attractie. Elke kandidatuur moet voldoen aan de volgende voorwaarden: • je bent houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten voor eigen rekening; • rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur zijn houder van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten; • de uitbater moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s; • de vestiging en de personen die er werken voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Interesse? Stuur je kandidatuur uiterlijk op maandag 30 maart om 12u naar het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in 8680 Koekelare. Meer info: schepen Dirk Ampoorter, dirk_ampoorter@hotmail.com of 051 58 92 01.

OPROEP PROJECTEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SLUITINGSDAGEN Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn gesloten op maandag 13 april en op vrijdag 1 mei.

Het gemeentebestuur ondersteunt ieder jaar twee humane projecten voor ontwikkelingssamenwerking en schenkt twee keer € 500 aan een goed doel. Woon je in Koekelare, dan kan je tot 31 maart 2020 je aanvraag met een korte omschrijving van het ontwikkelingsproject indienen.

WEEK VAN DE MARKT 2020 De markt is altijd een beetje vakantie Koekelare neemt dit jaar opnieuw deel aan de provinciale actie ‘Week van de Markt’ en daar kan ook jij van meegenieten. Kom op dinsdag 7 april naar de wekelijkse markt en win een van de 30 prijzenpakketten. De hoofdprijs is een weekend weg ter waarde van € 300.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd? Op 7 april staat op de markt een promostand van de gemeente opgesteld. Daar kan je deelnemingsformulieren verkrijgen, die je voor 11u15 in de urne moet deponeren. De prijstrekking vindt plaats om 11u30. Winnaars die niet aanwezig zijn, worden verwittigd.

Meer info: Jan Lievens, schepen voor Ontwikkelingssamenwerking, janlievens@hotmail.com of 0472 52 80 20. 3


GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN

BURGERBEVRAGING GEMEENTE- & STADSMONITOR BINNENKORT IN JOUW BRIEVENBUS? Is het leuk wonen in je buurt? Kan je veilig fietsen in je gemeente? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over de voorzieningen en diensten? … Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat jij denkt over jouw gemeente. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Je medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om jouw mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van € 12. Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging bekijken.

ECHO’S UIT DE RAADZAAL GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 JANUARI 2020 De gemeenteraad heeft beslist om: • het subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers goed te keuren. Meer info hierover vind je op pagina 13. • de asfalteringswerken in landelijke wegen goed te keuren. De Gistelstraat, Venneweg, Cattaertstraat, Zuidstraat, Noordstraat (zijstraat) en Leugenboomstraat worden daarbij geheel of gedeeltelijk vernieuwd. De raming van de werken bedraagt € 692.255. • een samenwerkingsovereenkomst met de WVI af te sluiten voor een intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving. Op basis van die overeenkomst kan een intergemeentelijk toezichthouder ruimtelijke ordening en milieu aangeworven worden. 4

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist om: • het subsidiereglement seniorenverenigingen en Samana’s goed te keuren. Lees hierover meer op pagina 15. • het reglement voor de mantelzorgtoelage goed te keuren. Meer info over de wijzigingen vind je op pagina 15. De volgende zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op maandag 30 maart en maandag 27 april om 19u.


CULTUUR

CULTUURPRIJZEN 2019 UITGEREIKT

DAVID GALLE

Bronzen Stekker voor ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor

‘Komt’ Zaterdag 7 maart om 20u

De Koekelaarse cultuurraad kent jaarlijks cultuurprijs ‘De Bronzen Stekker’ toe aan personen of verenigingen die zich tijdens het jaar of gedurende het ganse leven bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. ’t Westvlams Giemengeld Vintekoor, met frontman Johan Catteeuw uit Bovekerke, haalde het van Toneelkring Wilt van Gheeste, auteur Marina Defauw, Roger Rogghe en Fernand Schaessens. Een bekroning voor hun 20-jarige carrière met zo’n 25 full cd’s en talloze optredens.

David Galle is niet op tv of online. Hij komt. In het echt. Je kunt hem aanraken, analoog, echt en recht voor je neus. Geen gemanipuleerd verhaal met alleen maar gefilterde momenten waar je mooiste kant goed uit komt. Neen. David Galle gaat op zoek naar de klik zonder muis, naar het contact zonder stopcontact en naar de band zonder breedband. Tickets: € 15, via www.ticketwinkel.be/balluchon.

FILM ’Cargo’ Maandag 9 maart om 20u Verdienstelijke leden Erna Plaisier (voor leesclub Libra Clava), André Laveyne (voor OVK), Jelle Plyson (voor toneelkring Wilt van Gheeste) en Luc Augustijn (voor Koninklijke Fanfare Sint-Joris) kregen hulde als verdienstelijk lid voor hun onverdroten en vrijwillige inzet voor hun vereniging.

Winnaars fotowedstrijd De fotowedstrijd, die in het teken van ‘stilte’ stond, leverde ook verschillende winnaars op. Luc Desimpel eindigde op de derde plaats van de juryprijs van de cultuurraad, Patrick Claeys werd tweede en Rudi Hollebeke kroonde zich tot winnaar. De publieksprijzen gingen naar An Verdievel en Monique Larock.

Krak Jerome Depoorter kreeg via de Krant van West-Vlaanderen de titel van ‘Krak van de gemeente’ en werd hiervoor nog eens extra gehuldigd.

Visser Jean Broucke moet het familiebedrijf overnemen nadat zijn vader Leon overboord gevallen is uit zijn vissersboot en in een diepe coma is geraakt. Het bedrijf draagt een enorme schuldenberg en na het ongeval komen de conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. Francis moet kiezen tussen zijn familie en zijn geheime geliefde terwijl William terug thuis komt om te ontsnappen aan het misdaadmilieu. Cargo is het speelfilmdebuut van de West-Vlaamse regisseur Gilles Coulier die eerder enkele korte films en de televisieserie Bevergem regisseerde. Tickets aan de deur voor € 2.

5


CULTUUR

DE FRIVOLE FRAMBOOS ‘Wachten op DO Groot’ Vrijdag 10 april om 20u Do Groot, dé noot waarmee het allemaal begon. De ‘Big Bang’ van de muziek. Reizend door het verleden zetten Peter Hens en Bart Van Caenegem met ‘Wachten op Do Groot’ de tijd op zijn kop. Werken van bekende componisten worden ontleed en verbanden tussen stijlen en ritmes ontbloot. Hoe zouden Bach en Beethoven klinken als Wagner eerder had geleefd? Zou Mozart zich laten inspireren door Stromae? Zou James Last Wagner beïnvloed hebben? Vragen waar de wereld lang mee heeft geworsteld en waar de Frivole Framboos een virtuoos, maar vooral hilarisch antwoord op geeft. Tickets: € 15, via www.ticketwinkel.be/balluchon.

WEDSTRIJD Herken jij deze plaats in Koekelare? Op de foto zien we apotheek Logghe. Weet jij nog in welke straat ze gelegen was? Laat het ons weten. Misschien win jij wel een waardebon bij een lokale handelaar. Mail de oplossing naar info@koekelare.be met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer of bezorg het antwoordformulier in het gemeentehuis voor 10 april.

In welke straat lag apotheek Logghe? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Naam: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mailadres:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Telefoonnummer:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Heel wat mensen wisten het antwoord op de prijsvraag in de editie van november-december 2019. Ook Simone Scharmin had het juist en wist ’t Goed ten Heetwalle in de Hovaerestraat te situeren. Zij krijgt een waardebon van € 20. 6


CULTUUR

UNIEK KLASSIEK

KUNST BUITEN!? Geïnteresseerde handelaars gezocht voor project rond (amateur)kunsten Voor een nieuw project rond (amateur)kunst met als (werk)titel ‘KUNST BUITEN!?’ zijn we nog op zoek naar geïnteresseerde handelaars om deel te nemen.

Opening toeristisch seizoen op de Unieke brouwerijsite (bij slecht weer in de Balluchon)

Cosy Brass Quartet Zondag 19 april om 11u

Het Cosy Brass Quartet is niet zomaar een koperkwartet. Zowel qua bezetting als qua repertoire wijken ze af van de gebaande wegen met een uniek artistiek verhaal en een zachte warme klank als gevolg. Geen twee trompetten, hoorn en trombone, maar wel twee cornetten, een tenorhoorn en een euphonium. Dit instrumentarium laat toe veel behendiger en expressiever te musiceren. Doe daarbij nog ‘ns een waaier van prachtige originele composities en vooral ook eigenhandig gemaakte arrangementen en je komt tot een uniek, entertainend en artistiek hoogstaand staaltje van kopermuziek.

De bedoeling is om zowel de mensen die deelnemen aan de creatieve workshops (kalligrafie, tekenen voor kinderen/volwassenen, aquarel en keramiek) als ‘Buren bij kunstenaars’ (keramiek, juwelen, glasramen, gemengde technieken…) de kans te geven om hun werken tentoon te stellen in verschillende handelszaken in Koekelare. We mikken hiervoor op de periode van zaterdag 16 mei tot zondag 21 juni. De gemeente zorgt voor de nodige gratis communicatie en ondersteuning, denk bijvoorbeeld aan een bijhorende folder met de nodige tekst en uitleg, affiches… En een parcours waar je overal werken kunt terugvinden en jouw zaak dus ook vermeld wordt. We verbinden alle zaken met kunst via een wandel-/fietsroute. Als handelaar vragen we enkel of je bereid bent om (een stuk van) je etalage en/of handelsruimte ter beschikking te stellen als toonruimte voor de kunstwerken. Deelname is dus volledig gratis! Kunstenaars die hun werk via deze weg ook willen verkopen, hangen hun contactgegevens bij het betreffende werk zodat geïnteresseerden rechtstreeks contact kunnen opnemen. Op die manier willen we enerzijds lokale kunst(enaars) in de kijker zetten, maar ook nieuwe mensen tot bij de handelszaken brengen.

Via deze weg vragen we: Tickets: € 12 (inclusief hapje en drankje), via www.ticketwinkel.be/balluchon. Mensen met een beperkt(er) budget die in aanmerking komen voor de ‘Kansenpas’, kunnen korting krijgen op de ticketprijs van de gemeentelijke voorstellingen in de Balluchon. Voor alle voorwaarden kun je terecht bij het Sociaal Huis.

• of je interesse hebt om deel te nemen aan dit evenement? • of je ofwel je etalage of een stuk handelsruimte ter beschikking kunt stellen (of allebei)? • wat de geschatte beschikbare ruimte is om kunstwerken tentoon te stellen? Je kunt je antwoord(en) uiterlijk op 30 maart bezorgen via de dienst voor toerisme & cultuur: cultuurentoerisme@koekelare.be of 051 61 04 94. Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

7


CULTUUR

OAZE VOOR JONGE MAKERS De intergemeentelijke samenwerking Ginter wil met het project ‘OAZE’ ondersteuning bieden aan startende creatieve makers uit de regio. De ondersteuning bestaat uit drie verschillende luiken. In alle Gintergemeenten (Gistel, Ichtegem, Jabbeke Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem) krijgen jonge kunstenaars uit alle mogelijke disciplines voortaan betere toonkansen om hun werk aan het publiek te presenteren. Daarnaast zullen in een aantal gemeenten atelier- en repetitieruimtes ter beschikking gesteld worden, gekoppeld aan residentiewerking. Tot slot zal vorming de starters vooruithelpen in de ontwikkeling van hun carrière. Ginter wil hiermee een ‘oase voor vers talent’ vormen, een vruchtbare voedingsbodem waarop ze kunnen creëren, groeien en nieuwe kansen krijgen. OAZE verwijst tegelijk ook naar het West-Vlaams voor haas, het logo van Ginter.

Netwerk van jonge makers In een aantal grotere steden zijn er al gelijkaardige initiatieven, maar het is het eerste initiatief in Vlaanderen dat artistieke ondersteuning voor creatieve makers op bovenlokale of regionale schaal aanbiedt. De bedoeling is dat er hierbij ook uitwisseling kan ontstaan tussen kunstenaars van verschillende gemeenten onderling en bij uitbreiding ook van werk uit verschillende disciplines. Elke startende kunstenaar of muzikant - ongeacht de leeftijd - die graag ondersteuning wil, kan zich vanaf nu inschrijven voor dit traject. Na inschrijving word je op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en krijg je toegang tot gespecialiseerde info en tot het netwerk van jonge makers. Inschrijven kan via www.ginter.be. Meer info vind je op www.facebook.com/UiTinGinter of bij schepen van Cultuur Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be.

OP INLEEFREIS NAAR PALESTINA Westhoek Vredeshoek, waar ook Koekelare deel van uitmaakt, organiseert in de zomer van 2020 een inleefreis naar Palestina. 18 Westhoekjongeren tussen 16 en 22 jaar kunnen deelnemen aan dit uniek project. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Heidi Timmerman, deskundige vredeseducatie bij de Provincie West-Vlaanderen via heidi.timmerman@west-vlaanderen.be of 051 51 94 33. 8

TOERISME

FENIKS: ‘DE GROOTE WEDEROPBOUW’ Tijdelijke tentoonstellingen in Fransmansmuseum & Lange Max Museum Na de Eerste Wereldoorlog lag de Westhoek in puin. Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de streek krabbelde recht. In tien jaar tijd herrees de Westhoek als een Feniks uit zijn as. Tegen het einde van de jaren twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Deze wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de Westhoek. Met Feniks2020 wordt de wederopbouw in grote en kleine verhalen weer tot leven gebracht. Ontdek hoe een pittoreske architectuur de sporen van de oorlog uitwiste en de Westhoek in al zijn schoonheid herstelde. Dompel je onder in de verhalen van mensen die van een huis weer een thuis maakten. Laat je verrassen door de veerkracht van een streek en zijn mensen. Herbeleef met Feniks2020 de wederopbouw van de Westhoek in expo’s en belevingsruimten, openluchtspektakels en langs toeristische wandelingen en fietstochten. Een compleet overzicht vind je terug op www.feniks2020.be Ook in Koekelare valt er op dat vlak het een en ander te beleven. Zowel het Fransmansmuseum als het Lange Max Museum pakken uit met een tijdelijke tentoonstelling. Daarnaast zal er ook een gratis brochure voorhanden zijn met enkele wetenswaardige wederopbouwverhalen en een suggestiefietsroute die enkele punten rond dit thema met elkaar


TOERISME

‘Van monster tot magneet’

verbindt. Deze brochure is vanaf de paasvakantie gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme & Cultuur en het Lange Max Museum.

‘Plantrekkers. Terugkeren en herbeginnen na de Eerste Wereldoorlog’ Fransmansmuseum Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren honderdduizenden Belgen naar het buitenland gevlucht. Vanuit de frontstreek was Frankrijk de voornaamste bestemming. Niemand had voorzien dat zij pas na vier jaar aan terugkeren konden denken. De volledige verwoesting van hun huizen en dorpen plaatste veel gezinnen voor een verscheurende keuze. Keren we terug of niet? En waarvan zullen we bij onze terugkeer leven? Plantrekkers geeft een antwoord op deze vragen en toont hoe mensen na de oorlog de draad weer oppikten. De tijdelijke tentoonstelling vindt plaats in de serre van het Fransmansmuseum en loopt van dinsdag 7 april tot zondag 15 november. De toegang voor inwoners uit Koekelare is gratis, niet-inwoners betalen € 3 en krijgen daarvoor zowel de tijdelijke tentoonstelling als het Fransmansmuseum in ruil.

Lange Max Museum De tentoonstelling op de site van het Lange Max Museum focust op de opkomst van het oorlogstoerisme en de hoge vlucht die het in Koekelare genomen heeft tijdens het volledige interbellum. Het kanon ontwikkelde zich na de oorlog van een oorlogsmachine tot een drukbezochte toeristische attractie. Van dichtbij, maar ook van heinde en verre kwamen mensen op eigen houtje of in groep het kanon bezoeken. Het ministerie voor Landsverdediging en het Nationaal Werk voor oorlogsinvaliden richtten de site in. In 1924 was het al opgenomen in de officiële lijst van de bewaarde oorlogssites. Lange Max raakte ook geïntegreerd in allerlei reisschema’s en circuits, die de slagvelden wilden verkennen. Ook enkele toenmalige groten der aarde wilden dat fameus kanon wel eens van dichtbij zien. Winston Churchill, minister van Oorlog en George V, koning van het Verenigd Koninkrijk kwamen langs. Kroonprins Hirohito, die in 1926 keizer van Japan zou worden, kwam op bezoek in 1921. Ook de Franse president Raymond Poincaré en maarschalk Ferdinand Foch mochten niet ontbreken. Meestal waren ze daarbij vergezeld van de Belgische koning Albert I.

ERFGOEDDAG ‘De Nacht’ Zaterdag 25 april, namiddag en avond 20 jaar Erfgoeddag wordt een feesteditie. Met Spaenhiers vzw op kop, bundelen Lange Max vzw, Hovaeremolen vzw, de Kerkuil vzw en Sarahs Wildlife Encounters de krachten om van het thema ‘De Nacht’ een unieke ervaring te maken. Rondom het Oosthofpark, met als centrale locatie de voormalige paardenstallen van het Oosthofkasteel (recent gekend als Thaiclub), brengen de deelnemende verenigingen ieder op hun manier leven in ‘Nacht en Duisternis’. In de namiddag is er een aanbod voor de kinderen dat avondvullend doorloopt voor het volwassenenpubliek. Iedereen welkom, zelfs met een lege maag. Hou alvast 25 april vrij voor een boeiende Erfgoeddag. Meer informatie via de deelnemende verenigingen.

De tentoonstelling opent midden juni en blijft staan tot en met 15 november. In 1919  bedroeg de toegang 1 frank, nu kan er een vrijwillige bijdrage van een symbolische euro gegeven worden (geen verplichting).

9


BIBLIOTHEEK

JEUGDBOEKENMAAND ‘KUNST’ 1 tot 31 maart In 2020 kiest de Jeugdboekenmaand voor kunst. Gewapend met stapels kinder- en jeugdboeken over kunst trekt het je verbeelding op gang. Want dat doet kunst. Het triggert niet enkel je fantasie en verbeelding, kunst is ook een middel om iets uit te drukken: een gevoel, een idee, gedachte, een sfeer... Daarom organiseert de bib op woensdagnamiddag 18 maart van 13u30 tot 16u30 een leuke schilderactiviteit voor jongeren in de hoofbibliotheek. Inschrijven is niet nodig. Deelnemen is gratis. Wil je meer weten over de jeugdboekenweek? Neem dan zeker een kijkje op www.jeugdboekenweek.be of op www.koekelare.be.

NIEUWE UITLEENUREN BIBLIOTHEEK VANAF 1 APRIL Hoofdbibliotheek Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

10u tot 12u 13u30 tot 16u30 16u tot 19u 17u tot 19u

SLUITINGSDAGEN

Uitleenpost Bovekerke Maandag woensdag

Hoofdbibliotheek: • vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

14u30 tot 16u30 15u30 tot 18u30

Buiten de uitleenuren kan je vanaf 1 april boeken inleveren via onze nieuwe inleverbussen.

Uitleenpost Bovekerke • op maandag tijdens de paasvakantie • maandag 4 mei

Meer informatie daarover volgt.

SPORT SENIORENSPORTDAG: WEST-VLAANDEREN BLIJFT BEWEGEN Op donderdag 14 mei gaan we met de bus naar de Provinciale Seniorensportdag in Izegem. Een greep uit de sportactiviteiten: wandelen, fotozoektocht, fietsen, petanque, dansen, sportcarrousel met volkssporten,… Wie mee fietst, zorgt zelf voor vervoer om zijn fiets mee te nemen.

Voor je deelname betaal je € 18. In die prijs zijn ook de koffie, een warme maaltijd, een streekbier, de sportverzekering, de bus en muzikale animatie met dans inbegrepen. Inschrijven kan tot 26 april op de sportdienst of zolang er plaatsen beschikbaar zijn. We vertrekken om 12u30 vanaf de parking van de sporthal.

10


SPORT

WINNAARS SPORTPRIJZEN 2019 BEKEND Op zaterdag 8 februari was cultuurzaal De Balluchon het decor voor de uitreiking van de jaarlijkse sportprijzen. Er werden 13 verdienstelijke leden gehuldigd en de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan was de ‘Sport in de kijker’. De Motevissers kregen hulde voor hun 40-jarig bestaan en Krachtbal Durf en Win voor zijn 50-jarig bestaan. De Running Up Cup 2019 ging naar de 11-jarige Kansas Vanhoenacker die gymnastiek beoefent. Haar medekandidaten waren tennisser Thibau Pasgang, tennisster Zoë Pauwaert en atleet Noah Devisch. Sportvrouw van het jaar werd de 41-jarige atlete Nancy Van Eenoo.

De titel van Sportman 2019 is voor cyclocrosser en mountainbiker Björn Rondelez. De andere genomineerden waren loper Johan Olivier en fitnesser Dennis Victoor.

START TO TRIATLON Neem deel aan de Start to Triatlon en bereid je samen met andere sportievelingen voor op de Mivos-triatlon van zondag 27 september. In de 10 weken ervoor krijg je wekelijks een zwem-, fiets- of looptraining.

#SPORTERS BELEVEN MEER MEER INFO? SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

Je betaalt € 40 voor 10 trainingen en krijgt gratis toegang tot het zwembad tijdens de trainingen. Bovendien is je startplaats voor de Mivos-triatlon in september automatisch gereserveerd. De trainingen vinden plaats in Diksmuide en Lichtervelde, als er voldoende inschrijvingen zijn. Om de kwaliteit te garanderen zijn de plaatsen beperkt.

Hoe inschrijven? Ga naar www.diksmuide.be/sport en klik door naar Start to triatlon. Meer info: sportdienst, 051 58 92 04 of sport@koekelare.be.

11


JEUGD

BUITENSPEELDAG IN KOEKELARE Op woensdag 22 april wordt er overal in Vlaanderen ‘buiten gespeeld’, dit jaar ook in Koekelare. Op domein De Mote zal van alles te beleven zijn. Er staan springkastelen, go-carts, steps, er is grime, minidisco, een knutselhoek,… En natuurlijk kan je ook vrij spelen op het speelplein. Je eigen fiets of step meebrengen mag ook. De activiteiten starten om 14u en lopen tot 17u. Alle kindjes kunnen samen met hun ouders vrij langskomen om te spelen. De deelname is gratis. BKO De Buidel neemt de kindjes mee die op woensdagnamiddag in de opvang blijven. Wie langs het onthaal passeert krijgt een extraatje. Het terras van de cafetaria ontvangt met plezier de dorstige ouders. Bij regenweer vindt de Buitenspeeldag in een miniversie plaats in sporthal 2 (zonder springkastelen, fietsen, go-carts,…). Meer info: jeugddienst: 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be schepen van Jeugd: 0472 52 80 20 of janlievens@hotmail.com

ORGANISEER EEN SPEELSTRAAT EN KRIJG STEUN De speelstraten waren de vorige jaren telkens een succes. De jeugddienst roept wijkcomités daarom ook in 2020 op om een speelstraat te organiseren. Zowel bestaande als beginnende comités kunnen voor hun wijkfeest met een speelstraat steun aanvragen. Voor de speelstraten is een subsidiereglement van kracht. Dat reglement vind je terug op www.koekelare. be/speelstraten. Elke straat of wijk kan een projectvoorstel indienen. Aangezien het budget beperkt is, kunnen maximaal 5 projecten steun krijgen.

Interesse? Stuur voor 31 maart schriftelijk een aanvraag naar de jeugddienst met daarin de datum, een korte raming van de kosten en een omschrijving van de activiteiten. Tegen 15 mei is bekend welke projecten subsidie krijgen. Meer info: jeugddienst: 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be schepen van Jeugd: 0472 52 80 20 of janlievens@hotmail.com 12


JEUGD

TEEWEE IN DE PAASVAKANTIE: UITSTAP WALIBI Op donderdag 9 april gaan we met de tienerwerking op uitstap naar Walibi. Ben je een tiener van 12 tot 16 jaar? Schrijf je dan vóór 6 april in op de jeugddienst. Voor deze uitstap betaal je € 27. In die prijs zijn het busvervoer, de toegang, de verzekering en begeleiding tijdens de verplaatsing inbegrepen. Als je graag zelf iets koopt, zorg je best voor wat extra zakgeld. Denk er ook aan je picknick mee te nemen. We vertrekken om 8u30 vanaf de parking van de sporthal. Rond 20u zijn we terug in Koekelare.

Hoe inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan op de jeugddienst, telefonisch of via e-mail. Je inschrijving is pas geldig nadat je ook de deelnameprijs van € 27 hebt betaald en wij dat bedrag ten laatste 1 dag voor de uitstap hebben ontvangen. Je kunt het inschrijvingsgeld overschrijven op rekening BE 32 0910 1926 1502 met vermelding ‘Walibi + naam en voornaam deelnemer’. Neem wel eerst contact op met de jeugddienst om in te schrijven voor je het inschrijvingsgeld stort. Zo ben je zeker van je plaats op de bus. Meer info: jeugddienst, 051 58 92 04 of jeugd@koekelare.be.

MILIEU

SUBSIDIE HERBRUIKBARE LUIERS Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan vanaf nu de helft van de aankoopsom terugkrijgen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 125 per kind.

Waarom? Luiers verschonen is niet alleen duur, luiers zorgen ook voor enorm veel afval. Uit een sorteeranalyse van de afvalintercommunale Mirom blijkt dat gemiddeld 11,4 kg per inwoner per jaar hygiënische fractie ingezameld wordt. Een groot aandeel hiervan bestaat uit wegwerpluiers.

Wat is een herbruikbare luier? Elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die je verschillende keren kan gebruiken. Dat wil zeggen dat je de luier na gebruik niet weggooit maar wast.

Voorwaarden • Per gezin kan slechts 1 premie worden toegekend tenzij de aanvraag betrekking heeft op een meerling. In dat geval kennen we 1 premie per kind toe. • De aanvrager moet op de datum van de aanvraag inwoner zijn van Koekelare. • De aanvraag moet gebeuren voor de derde verjaardag van de baby. De subsidie kan je online aanvragen op www.koekelare.be. Meer info: milieudienst, 051 61 04 86 of robrecht.hindryckx@koekelare.be schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien, 0478 32 45 25 of salenbien.jessy@telenet.be

DE TESTKARAVAAN KOMT NAAR KOEKELARE Zin om eens een elektrische fiets (25 km/uur) of speed-pedelec (45 km/uur) te testen? Of wil jij liever je kinderen met de elektrische bakfiets naar school brengen? Dat kan! De testkaravaan komt van 19 tot en met 28 augustus naar Koekelare en is voorbehouden voor wie in Koekelare woont. Let op, het aantal testfietsen is beperkt. Inschrijven kan in de loop van de maand mei. Hou dus zeker de volgende Roepsteen in de gaten. Interesse? Neem al een kijkje op www.testkaravaan.be. 13


SOCIAAL HUIS

WORKSHOP ELEKTRISCH FIETSEN VOOR SENIOREN Je bent senior en je bent benieuwd of elektrisch fietsen iets voor jou is? Of je hebt al een elektrische fiets en je wilt je rijvaardigheid aanscherpen en je veiligheid verhogen? Dan is deze workshop elektrisch fietsen misschien wel iets voor jou! De gemeente organiseert samen met de seniorenadviesraad en Sport Vlaanderen deze workshop onder leiding van een professionele lesgever.

DE GEZELLIGE TALLORE

Wanneer? Op woensdag 6 mei 2020 van 9u tot 10u30.

Samen met leeftijdsgenoten kan je in een gezellige sfeer, dicht bij jou in de buurt, genieten van een lekkere, vers bereide en gezonde warme maaltijd.

Waar?

We komen hiervoor naar jou toe…

Deelnameprijs?

• Bovekerke - gemeenschapszaal D’ Oude Schole 20 maart en 24 april • De Mokker - gemeenschapszaal De Mokkernaere 24 maart en 28 april

• € 2 als je met je eigen elektrische fiets komt • € 5 als je ter plaatse een fiets wilt gebruiken

Op de parking van de sporthal.

Menu maart Soep van de dag Gebraiseerde kalkoennootjes en aardappelen Activiteit: diaclub ‘Den Trekker’

Menu april Soep van de dag Koninginnenhapje met puree Activiteit: muziekquiz De prijs van een maaltijd is € 8. Voor vervoer betaal je € 2 (heen en terug). Inschrijven kan tot 2 dagen ervoor bij het onthaal van het Sociaal Huis op het nummer 051 58 10 01 of via sociaalhuis@koekelare.be. Meer info: maatschappelijk werker Sofie Bonny, 051 59 15 59 of sofie.bonny@koekelare.be.

14

Inschrijven? Inschrijven én betalen is verplicht en dit aan het onthaal van het Sociaal Huis Koekelare, Ichtegemstraat 18, 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be met vermelding van eigen fiets of huur. De plaatsen zijn beperkt tot 12 deelnemers, wacht dus niet te lang om in te schrijven. Meer info: Rik Dubois, voorzitter SAR, dubois.henri@telenet.be of 051 43 49 55 Stijn Ramboer, schepen voor Seniorenbeleid, dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485 63 92 65


SOCIAAL HUIS

MANTELZORGTOELAGE IS UITGEBREID De toekenningsvoorwaarden van de mantelzorgtoelage zijn aangepast. Voortaan is er geen familiale band meer vereist om van de toelage te kunnen genieten. Dat betekent concreet dat echtgenoten en kinderen, maar ook iedereen die effectief inwoont en op hetzelfde adres gedomicilieerd is en aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de mantelzorgtoelage. Met de mantelzorgtoelage wil het Sociaal Huis mantelzorg stimuleren, zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn familiale of vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De toelage is ook een blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorger.

Wie komt in aanmerking? De zorgbehoevende moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en hiervoor blijvende hulp nodig hebben van een derde én 2. effectief inwonen en gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger én 3. behoren tot één van de volgende drie categorieën: a. recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of b. recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of c. recht hebben op een integratietegemoetkoming vanaf categorie 3 De mantelzorger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. op eer verklaren dat hij/zij instaat voor de regelmatige en onbezoldigde ondersteuning en zorg van de zorgbehoevende én 2. meerderjarig zijn

SUBSIDIEREGLEMENT SENIORENVERENIGINGEN EN SAMANA’S GEWIJZIGD De OCMW-raad keurde op 27 januari een aantal wijzigingen aan dit reglement goed: • de totale subsidie stijgt van € 4500 naar € 6000 • er wordt voor 75% rekening gehouden met het aantal actieve leden per vereniging en voor 25% met het aantal georganiseerde activiteiten per vereniging • de seniorenverenigingen moeten jaarlijks tegen eind mei het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend binnenbrengen in het Sociaal Huis bij Christine Deopere • het aanvraagformulier kan je afhalen aan de balie van het Sociaal Huis of downloaden van www.koekelare.be Meer info: Christine Deopere, christine. deopere@koekelare.be of 051 59 15 56 Stijn Ramboer, schepen voor seniorenbeleid, dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485 63 92 65

Het volledige reglement kan je nalezen op www.koekelare.be/ mantelzorgtoelage.

Hoe aanvragen? Bij Sofie Dewulf, Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18, op het spreekuur op dinsdag of donderdag van 9u tot 12u of na afspraak op het nummer 051 59 15 54 of via sofie.dewulf@koekelare.be.

15


SOCIAAL HUIS

LEZING ‘DE JEUGD IS TEGENWOORDIG’ Dinsdag 24 maart om 20u De Balluchon Organisatie: Sociaal Huis i.s.m. Huis van het Kind en de Gezinsbond Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En o zo asociaal: altijd maar aan het computeren… Of toch niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Opgegroeid met een smartphone in de hand, een computer naast hun bed en een koptelefoon rondom de oren. Maar misschien zijn ze slimmer, en sneller? Zakelijker? Zijn ze echt poeslief, te weinig sociaal geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een andere manier dan de vorige generaties?

TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL ‘Tournée Minérale’ was terug! Deed jij ook mee? De DrugLijn en Stichting tegen Kanker riepen in februari alle Belgen op om een maand geen alcohol te drinken.

Pedro De Bruyckere schetst in deze lezing een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig. Hoe ga je best om met jongeren thuis, in de klas en op het werk? Op een bijzonder onderhoudende manier ontleedt en doorprikt deze veelgevraagde spreker volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van jongeren en hoe zij aankijken tegen én worden ervaren door ouders, leerkrachten en hun eerste werkgever. En waarom je als gids moet durven uitleg geven. Niet te missen voor wie met jongeren in aanraking komt: iedereen dus. De deelname is gratis maar inschrijven is verplicht aan de balie van het Sociaal Huis of via e-mail naar sociaalhuis@koekelare.be of op het nummer 051 58 10 01. Meer info: schepen Stijn Ramboer, dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485 63 92 65  Gezinsbond Koekelare - voorzitter Jan Pauwels, 051 58 25 07

16

Ook gemeente en Sociaal Huis Koekelare gingen opnieuw de uitdaging aan. Wij sloegen de handen in elkaar met de lokale horecazaken. Zij zorgden voor voldoende alcoholvrije alternatieven. Volgende lokale horecazaken gingen samen met ons het engagement aan: Bowling De Goe Smete, De Monroe, Dag en Dauw, Het Hemelsbreed Verschil en De Blaaspijp. Je kon de deelnemende horecazaken herkennen aan het Tournée Minérale-label.


SOCIAAL HUIS

PAASEIERENRAAP

VACATURE POETSHULP (M/V/X)

Gezinsbond voor Iedereen

Sociaal Huis Koekelare werft een poetshulp aan voor de schoonmaak van het sportcentrum.

Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en voordelen: kortingsbonnen, de spaarkaart, korting op NMBS-tickets, deelname aan activiteiten van de Gezinsbond Koekelare, de kinderoppasdienst van de Gezinsbond … Het Sociaal Huis wil mensen die het financieel moeilijk hebben een extra duwtje in de rug geven door een tussenkomst van 50 % in het lidgeld van de Gezinsbond via de ‘Gezinsbond voor Iedereen’.

Functie De taak bestaat uit de periodieke algemene schoonmaak van onder meer de twee sporthallen, het sanitair, de kleedkamers en het kantoor van de sportdienst. Je werkt deeltijds (19.00/38.00 uur) in contractueel dienstverband met een contract voor onbepaalde duur.

Uurregeling Maandag van 7u tot 11u. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 7u tot 10u45. Zaterdag van 6u tot 9u45.

Wervingsreservre Er wordt een wervingsreserve aangelegd geldig voor de duur van 1 jaar.

Voorwaarden Heb je hier vragen over? Kom dan langs op het spreekuur van de maatschappelijk werkers voor meer info of om je aanvraag te doen. We zijn op weekdagen te bereiken van 9u tot 12u en op vrijdag van 10u30 tot 12u. Je kunt ook langskomen na afspraak. Bel daarvoor naar 051 58 10 01.

Paaseierenraap op zaterdag 11 april Op zaterdag 11 april is er een paaseirenraap voor alle kinderen tot en met het 6de leerjaar. Ouders en grootouders zijn ook welkom om de kinderen te helpen op hun speurtocht. Niets is immers leuker dan samen met de paashaas op zoek te gaan naar eitjes. Voor leden van de Gezinsbond voor Iedereen neemt het Sociaal Huis de kostprijs op zich. De activiteit vindt plaats om 14u stipt in de grote tuin met bos van Marcel Vanraefelghem in de Warandedreef 13B. Er is een verrassing voor iedereen. Schrijf wel vooraf in bij Sofie Dewulf op het nummer 051 59 15 54.

• Geen diplomavereiste. • Je slaagt voor de selectieprocedure bestaande uit een mondelinge en een praktische proef.

Kandidatuurstelling Stuur je sollicitatiebrief en cv met foto tegen 20 maart 2020 per post naar Sociaal Huis, Ichtegemstraat 18 – 8680 Koekelare of per mail naar christine.deopere@koekelare.be. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het competentieprofiel en de selectieprocedure kan je verkrijgen via christine.deopere@koekelare.be of op het nummer 051 59 15 56.

Salarisschaal E1 - E3 Minimum € 22.616,42 en maximum € 28.249,19 bruto jaarsalaris 100% aan huidige index. Het loon wordt aangevuld met: haard- of standplaatstoelage - vakantiegeld - eindejaarstoelage - maaltijdcheques (€ 6 per gepresteerde dag) - hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring komt in aanmerking met een maximum van 8 jaar. 17


VARIA

MAART 2020: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest. Dat kan gratis met de uitnodiging die je tweejaarlijks krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met: • www.myhealthviewer.be • www.mijngezondheid.be • www.cozo.be

Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Heb je vragen? Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 (tussen 9u en 12u en 13u en 16u), stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/.

TARIEVEN DE LIJN ZIJN AANGEPAST Sinds 1 februari zijn de tarieven van een aantal vervoerbewijzen van De Lijn aangepast.

Wat je moet weten: • een ticket in voorverkoop voor een eenmalige rit wordt goedkoper • sommige tarieven krijgen een kleine indexaanpassing of worden in lijn gebracht met andere vervoerbewijzen • een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 juli de chauffeur geen vervoerbewijzen meer zal verkopen. Tot die tijd is alleen nog een ticket voor € 3 beschikbaar bij de chauffeur • dit voorjaar voorzien we de mogelijkheid om contactloos te betalen op het voertuig. Reizigers kunnen vanaf dan met hun contactloze bankkaart, bankapp, betaalapp of ‘wearable’ reizen via de nieuwe betaalterminal op het voertuig • de prijs van de goedkoopste tickets en maandabonnementen verhoogt niet Een volledig overzicht vind je op www.delijn.be/tarieven2020. 18


UNIZO 4 maart deuren om 18u De Balluchon: modeshow. vvk: € 17 - add €20. Genummerde toegangskaarten te verkrijgen bij Marc Decru, Noordomstraat 36 - Koekelare 051 588 193.

17 april om 13u30 Fietsen met start aan De Buidel. 35 km met koffiestop. 25 april om 17u Ons Huis: kaarting. 28 april om 14u De Balluchon: lenteconcert met optreden van het koor Esperanza. Leden € 8, niet-leden € 10.

23 maart om 14u Cafetaria De Mote: lezing ‘Suiker, vriend of vijand’ door Eric De Maerteleire. 8 april om 14u Trabol in De Klyteput. 28 april om 13u30 Petanque op buitentterein sporthal.

OKRA KOEKELARE 5, 12, 19 en 26 maart van 9 u tot 11u

Tickets: oostende@okra.be of 059 55 26 90.

2, 9, 16, 23 en 30 april van 9 u tot 11u Ons Huis: lijndansen.

Info: www.okra.be/trefpunt/ koekelare

5 maart van 9u tot 11u30 2 april van 9u tot 11u30 Crea. 12 en 26 maart om 14u 9, 23 en 30 april om 14u Ons Huis: kaarten en gezelschapsspellen. Inschrijven vanaf 13u.

VIEF 5 maart om 19u Bollen in De Klyteput. Kaarten voor de niet-bollers.

SMIK 6 maart vanaf 17u30 Opendeuravond.

SP.A 6 maart vanaf 18u De Balluchon: keuzekaarting.

22 maart om 8u30 Bowling De Goe Smete: uitgebreid ontbijt.

KVB

13 en 27 maart om 13u15 10 en 24 april om 13u15 Petanque. In maart in de sporthal, in april op het plein aan de sporthal buiten.

23 april om 19u Eerste fietstocht. Vertrek vanaf de parking aan De Buidel.

16 maart om 19u30 Zuudhove: halfvastenfeest.

17 maart om 14u Ons Huis: voordracht over de MUG-helikopter.

NEOS

20 maart om 13u30 Wandelen. 8 km met koffiestop. Start aan De Buidel. 15 april om 13u30 De Balluchon: paasfeest.

9 maart om 19u30 De Negensprong: kookles.

18 maart om 19u30 Zuudhove: les bloemschikken.

5 en 19 maart om 13u30 2 en 16 april om 13u30 Sporthal: petanque. 16 maart om 14u 20 april om 14u Cafetaria De Mote: kaarting, bowlers en ontspanningsnamiddag.

21 en 28 april van 19u30 tot 20u30 Fietsuurtje met start op het Sint-Sebastiaansplein. Iedere donderdag van 19u30 tot 20u30 De Regenboog: zumba. Info: Els Sioen, 051 58 90 05.

19


Jouw activiteit in de kalender? Voer je activiteit in via www.uitdatabank.be !

Om je evenement in De Roepsteen en op www.koekelare.be te laten verschijnen, kan je de activiteit zelf invoeren in de UiTdatabank. Om je activiteit in De Roepsteen van mei-juni te publiceren, dien je ze voor 10 april in te voeren in de UiT databank

MOKZA

KVLV ZANDE

WANDELCLUB KOEKELARE

10 maart om 14u 14 april om 14u De Mokkernaere: kaarten en bowlen. Inschrijven vanaf 13u10.

16 maart om 19u45 D’Oude Pastorie: glasetsen met etspasta.

4 april van 6u tot 15u De Balluchon: blarentocht. 4-9-13-18-22-30-42-50 km. Info: 0494 72 67 43 of www.wandelclub-koekelare.be.

Cycling Team VERCO-IDLettering

23 april om 19u45 D’Oude Pastorie: haarworkshop.

13 maart om 19u30 De Balluchon: 7de algemene quiz. Voor elke deelnemer een mooie prijs. € 20 per team van 4 personen. Info: 0475 58 59 46 of kurt. sinnaeve@telenet.be.

7 april om 19u30 D’Oude Pastorie: kookles. Leden € 5, niet-leden € 10.

Info: dooms.colpaert@hotmail.com.

13 april van 8u tot 11u Den Oever: paasontbijt met paaseierenraap. € 12,50 - kinderen € 6. Info: open.liberaal@gmail.com.

TUINHIER

KF SINT-JORIS

20 maart om 19u30 De Mokkernaere: Kurt Beceu komt spreken over de siertuin.

18 april om 20u De Balluchon: lenteconcert o.l.v. dirigent Yves Dewachtere. Info: 051 58 90 05.

NATUURPUNT RUIDENBERG 15 maart om 14u30 Wandeling De Swal en Koekelareberg. Afspraak aan café De Klyteput.

17 april om 19u30 De Mokkernaere: voordracht Luc Dedeene over de groentetuin.

Info: Georges Pollentier, 0486 82 41 41.

TEMPO KOEKELARE Vanaf 31 maart Sporthal: Start to Tempo. In 10 weken 5 km kunnen lopen. Op dinsdag en donderdag om 19u30, op zondag om 10u. Deelname: € 30, inclusief verzekering en T-shirt. Info: Willy Vannieuwkerke 0477 40 31 87 of willyvannieuwkerke@ hotmail.com.

COLOFON Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01 Coördinatie: Sandra Arco - sandra.arco@koekelare.be 20

OPEN LIBERAAL

V.U. Gemeentebestuur Koekelare, Jessy Salenbien, schepen van Cultuur, Pers en Communicatie.

JONG WILT 24 april om 20u 25 april om 20u De Balluchon: toneel ‘Ma heeft een lief, pa ook!’. Door Koekelaarse jongeren in een regie van Elise De Gend.

Profile for Gemeente Koekelare

De Roepsteen maart-april 2020  

Informatieblad gemeente Koekelare

De Roepsteen maart-april 2020  

Informatieblad gemeente Koekelare

Advertisement