Page 1

TUSSEN HEI EN MAATJES MAGAZINE WINTER 2017

Sociale woonprojecten bieden kansen p.4-5 Koffiefeesten brengen senioren samen p.8-9 Modder en zweet op mountainbiketochten p.18-19

www.kalmthout.be


In dit nummer WONEN

SPORT

Woonprojecten bieden kansen aan

Mountainbiketochten lokken

verschillende doelgroepen De bewoners in beeld

4 5

Een eigen plek met domein Boterberg als meerwaarde

sportievelingen naar Kalmthout 18 IN DE KIJKER

6

Nicht van Maria Rosseels haalt herinneringen op

Villa Konijnenberg: op reis in je eigen huis.

p.7

Robert Van Gool trekt er (bijna)

TOERISME

dagelijks op uit met paard en kar 22

Villa Konijnenberg promoot Kalmthout bij bezoekers

20

7

Dagboek van een medewerker openbare werken

23

OUDEREN VERKEER

Gemeentelijke koffiefeesten brengen senioren samen

8

Algemene regel: 70 km/u buiten de bebouwde kom

24

WELZIJN HULPDIENSTEN

Onze gemeente telt vijf OCMWsecretarissen als inwoner

10

Dementie vroeg herkennen helpt 12 “Bewondering voor de mens Toon Hermans”

p.14

Pakkans verhogen om gedrag van bestuurders te veranderen

25

Sociaal beleid van de gemeente geëvalueerd

13

CULTUUR

MILIEU Bewust omgaan met energie

26

‘Ontsnipper’ je tuin!

27

Herman Van Hove en Lissa Meyvis eren Toon Hermans

14

Eerste reeks kinderverhalen

Een halve eeuw Govio : beelden en

Johan Desseyn in Bib Kalmthout 15 Kalmthoutenaar Peter Triest wint filmprijs

JEUGD getuigenissen sluiten jubieumjaar af

28

15 GEMEENTEBELEID

BIBLIOTHEEK Robert Van Gool trekt er dagelijks op uit met paard en kar.

p.22

Uit de gemeenteraad van oktober en

Leerlingen Heilig Hart Kalmthout

november

30

en College Essen begeleiden Kinder- en jeugdjury 100 jaar bibliotheek

16

#KALMTHOUT

31

17

Van volksboekerij tot openbare FOTO COVER: Kalmthout viert nieuwjaar 2016

bibliotheek

17

Foto cover: Twee kinderen plonten een boompje voor het geboortebos in de Groespolderstraat in Nieuwmoer. Dit gebeurt jaarlijks in het najaar.


Woordje van de burgemeester

Beste Kalmthoutenaar, De gezelligste weken van het jaar zijn weer volop aan de gang. Thuis en in de straat brandt de kerstverlichting en we doen allemaal ons best om van Kerstmis en Nieuwjaar een fijn feest te maken, samen met familie en vrienden. En na 1 januari 2017 zijn er heel wat gelegenheden om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Zo zijn er de vele recepties en feestjes in de straat, bij de vereniging, op het werk, bij de kerstboomverbranding en ook bij de gemeente met de ‘vernieuwde’ nieuwjaarsdrink voor het gemeentehuis op zondag 8 januari. Ik hoop je daar zeker te ontmoeten. 2016 was een vruchtbaar jaar voor Kalmthout. Met de opening van het sportpark aan de Heikantstraat werd een dossier van vele jaren werk succesvol afgerond. De ruime omgeving van het winkelcentrum De Beek kreeg een geslaagde facelift en er verscheen opnieuw een veilig fietspad langs de drukke weg tussen Nieuwmoer en Wuustwezel. Het zijn maar enkele van de vele dossiers waar we als lokaal bestuur elke dag mee bezig zijn. In 2017 werken we verder om van Kalmthout nog meer dan vandaag een mooie, veilige en gezellige gemeente te maken. Ik som enkele nieuwe projecten op: in Nieuwmoer wordt het gloednieuwe dorpshuis ingehuldigd, het kruispunt van Achterbroek wordt veiliger en breder, in Heide wordt het plein tussen het station en de school in een nieuw jasje gestoken, het fietspad langs de Essensteenweg wordt aangelegd, er worden 47 sociale huurwoningen gebouwd naast de Zonnedauw, er komt een fraai skatepark aan het station van Kalmthout, de badkuip van het zwembad wordt gerenoveerd, het mooie speelterrein aan het sportpark wordt in gebruik genomen… Het is dus opnieuw een hele lijst. Ik kan zo wel enkele pagina’s volschrijven met projecten, plannen en ideeën waar in Kalmthout door zeer veel mensen mee aan de kar wordt getrokken. We mogen er best trots op zijn dat dit werk allemaal redelijk goed verloopt. Heel wat vrijwilligers, mensen in adviesraden, de vele medewerkers van gemeente en OCMW, de raadsleden en vele anderen doen hun uiterste best om al die projecten mee te realiseren. Zij luisteren goed naar wat er leeft bij de mensen, zij pikken de signalen op van wat er beter kan en zij steken mee hun nek uit om het dagelijks leven in Kalmthout voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Is het een koude of warme winter? Het weer: geen onderwerp wordt zo veel gebruikt als we het ijs willen breken, als we niet weten wat nog te vertellen… Gek. Want er valt heel veel interessants over het weer te zeggen. Met de winter voor de deur kan je de commentaren al raden: ‘Zo nat hebben we er nog nooit gehad’, ‘Het is nu wel echt koud’… Enkele weetjes en getuigenissen over Kalmthoutse en Vlaamse winters door de eeuwen heen. 1565: Een echte recordwinter: “Soo fel en koudt als oyt mensch hadde gevoelt.” In Antwerpen vroor de Schelde dicht. Zo stevig zelfs dat paard en kar er over konden rijden en er kraampjes en tenten op werden gezet. 1585: 23 december: “’t Savens ende al de nacht wast groot tempeest van wynde, danof veel huisen ontdeckt wierden ende vele glase veensters uutghesmeten ende groote schade overal.” 1708: Een hele zachte winter. Ouderen beweerden nog nooit ‘zulke zoele januarimaand’ te hebben meegemaakt. De knoppen van planten sprongen al open. 1729: Pastoor Deynoot van Kalmthout schrijft: “Den visch was op den Achtergael*, gelijck op de pastorale grachten, voor den meestendeel bevrosen.” Eind maart konden boeren nog niet ploegen of zaaien. 1731: Pastoor Dynoot: “Het jaer 1731 hebben we den Achtergael, omdat den visch door de excessive drooghte stickte, afgevischt en ieder reyse gestelt topt reservoir achter den pastoreelen hof. Wat aengaet de grachten van de pastorije, dese drooghen uyt.” *: Den Achtergael was een grote vijver tussen café De Nachtegael (nu De Zoeten Inval) en Kerkendijk. De naam veranderde in de volksmond van Nachtegael naar Achtergael. Uit: De Spycker, jaarboek 1996, Koninklijke Heemkundige Kring Essen

Dat is ook mijn wens voor 2017: laat ons goed samenwerken, mensen samenbrengen en verbinden, stevig blijven werken aan aangename buurten en aan een betrokken samenleving. Ik wens je bovendien veel persoonlijk geluk in het nieuwe jaar, een goede gezondheid en veel fijne momenten met de mensen die je dierbaar zijn. Lukas Jacobs burgemeester

3


Woonprojecten bieden kansen aan verschillende doelgroepen De gemeente Kalmthout kiest in haar sociaal woonbeleid voor kwalitatieve en betaalbare projecten. Zo wil ze de doelstelling halen die Vlaanderen aan de gemeente oplegt. Voor Kalmthout gaat dat over 53 extra sociale koopwoningen en 162 sociale huurwoningen tegen 2025. Een doel dat met de lopende projecten gehaald wordt. “De gemeente werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen ARRO Antwerpen en De Ideale Woning”, vertelt Katrin Smets van het woonloket. “Zij bouwen de woningen en bieden die dan te koop of te huur aan. Om voor zo’n woning in aanmerking te komen, moet je aan voorwaarden voldoen. Die gaan onder andere over je inkomen. Je schrijft je in bij een huisvestingsmaatschappij en komt op een lijst terecht. Als jij aan de beurt bent, krijg je de kans om een woning te huren of te kopen.” “Sinds 2006 is Kalmthout aan een inhaalbeweging bezig op vlak van sociale woningbouw”, vult burgemeester Lukas Jacobs aan. “Voor nieuwe, grote verkavelingen moet de bouwheer 50 procent sociale woningbouw plannen. Dat is een ambitieuze regel die verder gaat dan de regelgeving in andere gemeentes.” Op die manier bereikt Kalmthout zijn doel om in voldoende sociale koop- en huurwoningen

te voorzien tegen 2025. Ook de woningen die het sociaal verhuurkantoor Het Sas verhuurt, tellen daarvoor mee.

mensen met een licht mentale handicap en de rest voor koppels zonder kinderen en alleenstaanden.

Sociale woonprojecten in op- en aanbouw

In Nieuwmoer wordt een woonuitbreidingsgebied in verschillende fases ontwikkeld. Nu zijn er al 10 sociale koopwoningen aan Essensteenweg/Theeuwstraat klaar en toegewezen. Op termijn komen er nog een 100-tal sociale en bescheiden woningen bij, gebaseerd op de behoefte van Nieuwmoer.

Tot 2016 werkte de gemeente vijf projecten af: Draka Polva in het centrum van Heide, Kijkuitstraat, Foxemaatstraat, Withoeflei en Kapellensteenweg. Die zijn goed voor 19 sociale koop- en 58 huurwoningen. Intussen zijn er nog drie projecten die in verschillende fases zitten. De 18 sociale koopwoningen aan het Groenhof zijn toegewezen. In 2017 worden er nog 47 sociale huurwoningen gebouwd in Zoete Dreef. De helft daarvan is voor 65+ers, zeven voor

Een lening niet haalbaar? Ga langs bij het Vlaams Woningfonds! De rente op hypothecaire leningen is momenteel erg laag bij commerciële banken. Ondanks die lage rente slagen jonge gezinnen of alleenstaanden er niet in een eigen woning te kopen. Vele banken zijn strenger geworden. Ze geven maar een beperkte lening en eisen dat je veel eigen spaargeld inbrengt.

4

WONEN

Het Vlaams Woningfonds kan een oplossing zijn. Zij nemen die drempel weg door sociale leningen aan te bieden voor de aankoop van een woning. Je kan een bedrag lenen tot 100% van de kostprijs of de waarde van de woning. Je vindt alle informatie en de inkomensvoorwaarden op: www.vlaamswoningfonds.be

In de Vogelenzangstraat komen er 30 woningen, waarvan de helft sociale koopwoningen zijn. De uitvoering daarvan is gepland in 2019. INFO: wonen@kalmthout.be 03 620 22 33


De bewoners in beeld Jana, David en hun twee dochters zijn één van de gelukkigen die een huis in Groenhof kunnen kopen. Het gezin is erg enthousiast over die kans. Jana: “We stonden al 8 jaar op de wachtlijst voor een sociale koopwoning. Tot nu huurden we een appartement. We wilden echt in Kalmthout blijven wonen. We werken allebei in Kalmthout en onze dochters gaan hier ook naar school. Toen we hoorden dat we het huis konden kopen, waren we zo blij als een kind in een speelgoedwinkel. Het heeft alles wat we nodig hebben. En een tuin, wat super is voor de kinderen. Die zijn zo blij dat ze de kleur van hun kamer al aan het uitkiezen zijn. Daarnaast is de nieuwe verkaveling mooi en kindvriendelijk aangelegd, met veel groen en ruimte.”

Jean en Jeannine Giacomini wonen sinds augustus 2016 in een van de vijf sociale huurappartementen op de Kapellensteenweg. Na 31 jaar wonen in Ekeren is Kalmthout best wel een aanpassing. Jeannine: “Het is nog wat zoeken hier. Het huis in Ekeren maakt plaats voor sociale huurappartementen. De Ideale Woning bood ons dit appartement aan. Het is nieuw en heel centraal gelegen. En alles is gelijkvloers.” Jean: “Na mijn hartoperatie mag ik geen trappen meer doen. Alle winkels zijn in de buurt. Voor de kleinkinderen is het ook tof. Ik moet iedere dag wat wandelen en dat kunnen we hier mooi doen tussen de weilanden achter Kerkendijk. En het zwembad is vlakbij.”

“Vlakbij het centrum en de bib” Naast de sociale woonprojecten, vind je in Kalmthout enkele nieuwe verkavelingen. De focus ligt daar op kleinere percelen, zoals ondermeer Rozeneind in het centrum. Zo wordt betaalbaar wonen in onze gemeente voor meer mensen haalbaar. Sabine, Michel en dochter Fleur verhuisden begin december naar hun nieuwe huis op Rozeneind. Een droom die uitkomt. “We woonden tot nu toe op een appartement. Dit nieuwe huis geeft ons meer ruimte en comfort. Financieel was het haalbaar, ook omdat het geen grote percelen zijn”, start Michel. “De ligging is perfect: vlakbij het centrum, winkels… En Fleur leest graag dus de bibliotheek op wandelafstand vindt ze geweldig”, gaat Sabine verder. “We zijn vooral blij dat we dit in Kalmthout konden realiseren. Want we wonen hier alledrie erg graag.”

5

WONEN


Een eigen plek met domein Boterberg als meerwaarde Tom: “Langs de andere kant beslisten we met alle bewoners wel om overal polybeton te laten gieten als vloer én om dezelfde leverancier voor de keukens te nemen. Zo spaarden we geld uit. Voor de rest merk je dat iedere woning een eigen karakter heeft.” “Het is geen geforceerd samenwonen. Ieder heeft zijn plek, met een stukje privétuin” In de zomer van 2016 verhuisden de gezinnen naar hun nieuwe stek. De woonkamer van Tom ruikt nog naar verf.

Tom Dierckx en Thomas De Bruyn tussen de gerenoveerde woningen op domein Boterberg

In de zomer van 2016 namen zeven gezinnen hun intrek in de woningen die ze bouwden in de hovenierswoning en de schuren rond kasteel Boterberg. In het kasteel zelf is nog een appartement, enkele gastenkamers en een gemeenschappelijke ruimte. Ook twee bedrijven vonden er onderdak. “We hebben allemaal onze eigen stek, maar het gemeenschappelijke domein geeft het project die unieke meerwaarde.” Kersverse bewoners Tom Dierckx en Thomas De Bruyn aan het woord. Tom: “Ik ben opgegroeid in Kalmthout maar trok na mijn studies naar Antwerpen. Daar woonden we op Antwerpen-Dam. Een heel fijne plek, met Park Spoor Noord als grote tuin. Maar ook als enige uitweg. Ons huis was best groot, maar had bijna geen buitenruimte. We moesten voor een ruimtegevoel altijd van huis weg.” Thomas: “Dat was voor ons ook de hoofdreden om op zoek te gaan naar een andere woning. We woonden in Brasschaat. Het huis was zeker oké, maar met drie jonge zonen is buitenruimte echt nodig. Via Immoweb kwamen we op dit project terecht. Ik herinner het me nog goed toen we naar hier reden

6

WONEN

en ik tegen mijn vrouw zei: ‘Dit is te ver’. Tot we hier aankwamen, de huizen bezochten en de omgeving zagen. We zagen onmiddellijk de mogelijkheden en voelden de rust.” “ We moesten voor een ruimtegevoel altijd van huis weg” De projectverantwoordelijke verdeelde de gebouwen in verschillende woningen met alle nutsvoorzieningen. Na die eerste verbouwingen bepaalden alle gezinnen apart hoe hun huis er verder zou uitzien. Thomas: “Ons huis is eigenlijk een spiegeling van dat van Tom. Maar toch ziet het er vanbinnen helemaal anders uit. We konden zelf nog veel keuzes maken: een groter raam, een andere indeling op de verdieping… Het was niet ‘te nemen of te laten’.”

Tom: “Het was best hectisch om alles klaar te krijgen. Maar het is gelukt. Wat in die periode zeker hielp, was dat de kinderen van de verschillende gezinnen elkaar makkelijk vonden. Ze zijn allemaal tussen 2 en 11 jaar oud. En wij als buren ontmoetten elkaar spontaan. Het is geen geforceerd samenwonen. Ieder heeft zijn plek, met een stukje privétuin. Maar de grote gemeenschappelijke buitenruimte maakt dat je mekaar tegenkomt en soms eens iets samen doet.” Thomas: “We kochten ook samen gereedschap aan. Eén grasmachine in plaats van zeven bijvoorbeeld. Enkele koppels hebben kinderen op dezelfde school. Een bakfiets met bijhorende beurtrol was dan een logische stap.” Tom: “Ik kijk nu al uit naar de zomer. Dan merk je pas echt wat ruimte met je doet. Het domein nodigt echt uit om zoveel mogelijk buiten te leven.” Thomas: “Als ik ’s avonds thuiskom van mijn werk en de weg naar Boterberg oprij, voel ik: ik kom thuis. De rust die dat geeft, is ongelooflijk.”


“We zijn op reis in ons eigen huis” Villa Konijnenberg promoot Kalmthout bij bezoekers

Ietwat verborgen op de Putsesteenweg vind je Villa Konijnenberg, een authentiek buitenhuis vol charme, omringd door het groen. Daar startten Atske en Heert-Jan vijftien jaar geleden hun bed and breakfast. “We willen dat onze gasten zich hier thuis voelen en intussen de troeven van Kalmthout ontdekken”. Een gesprek met twee ambassadeurs van onze gemeente. “Zo’n twintig jaar geleden kregen we voor de eerste keer het idee om een bed and breakfast op te starten. Onze zoon was het huis uit, dus konden we op zoek naar een locatie. Eerst zochten we in Nederland, maar al snel staken we de grens over,” start Atske hun verhaal. “We merkten dat Vlaamse gemeentes nog niet helemaal klaar waren voor dit soort logies. Op verschillende plaatsen vonden we heel mooie panden, maar telkens botsten we op weerstand.” “In het begin zochten we niet in de grensstreek,” gaat Heert-Jan verder. “Maar toen vonden we dit pand.

We zagen onmiddellijk de mogelijkheden. De gemeente hielp ons prima verder, zonder vooroordelen. Dat is iets wat Kalmthout voor ons erg kenmerkt: een prettige gemeente met een open sfeer.” “Onze kamers hebben alle comfort, maar geen luxe” “We verbouwden een jaar lang en maakten twee gastenkamers. We kozen ervoor om de ruimtes in het huis te houden zoals ze waren. De kamers kregen oude eiken vloeren uit treinwagons en een eigen badkamer. Je hebt er alles wat je nodig hebt, zonder overdreven luxe. We bieden een hoog comfort. Zo zijn onze bedden top. We krijgen er vaak complimenten over,” weet Atske. “Het ontbijt is mooi verzorgd maar niet overdadig. Daarnaast staan er altijd bloemen in huis.” “We promoten actief de troeven die Kalmthout heeft,” gaat Atske verder. “Willen gasten uit eten? Dan vragen we wat ze willen en geven hen enkele suggesties. Wandelen ze

Atske en Heert-Jan voor hun bed and breakfast Villa Konijnenberg

graag of kiezen ze voor het Arboretum? Of een dagje Antwerpen? Het kan allemaal. We werken ook samen met andere logies. Als we een reservatie krijgen en er is geen plaats meer, geven we hun adressen door. En zij doen dat in de andere richting. Daarnaast werken we regelmatig samen met Toerisme Kalmthout.” “Kalmthout is een perfecte uitvalsbasis om de omgeving te verkennen” Heert-Jan: “Door de jaren heen verzamel je mooie verhalen. Zo logeerde hier een vrouw die als kind nog in dit huis woonde. Haar kinderen ontdekten dat het nu een bed and breakfast was en schonken haar een verblijf. Het was best fijn om samen door haar fotoalbums te bladeren en verhalen te horen en beelden te zien over ons huis vroeger. De naam Villa Konijnenberg komt trouwens van een klein heuveltje in onze tuin. Die noemen ze de Konijnenberg.” Atske en Heert-Jan verhuren de kamers enkel vanaf twee nachten. Een bewuste keuze. “We willen niet enkel een slaapplek zijn voor passanten. Als je als gast twee nachten boekt, kan je de omgeving echt ontdekken. Daarvoor is Kalmthout een perfecte locatie: je kan natuur en cultuur combineren,” getuigt Heert-Jan. “Een ZuidAfrikaans koppel logeerde hier vijf dagen en gebruikte Kalmthout als uitvalsbasis om onder meer Antwerpen en Amsterdam te bezoeken. Het gezelschap aan gasten is heel gevarieerd: zo’n 40 procent Belgen, 40 procent Nederlanders en de rest van over de hele wereld. We ontvingen al Amerikanen, Chinezen, Canadezen, Italianen… Door die verschillende nationaliteiten hebben we soms het gevoel dat we op reis zijn in ons eigen huis.” INFO: www.villakonijnenberg.be

7

TOERISME


Gemeentelijke koffiefeesten brengen senioren samen Ieder jaar organiseren de zeven Kalmthoutse ouderenverenigingen een koffiefeest. Een traditie die al zo lang bestaat, dat niemand exact weet wanneer het begon. Het doel is om senioren samen te brengen en nieuwe mensen te bereiken. De gemeente Kalmthout subsidieert de feesten voor 5000 euro. De koffiefeesten vinden plaats in de Ouderenweek. Verspreid over Kalmthout, schoven dit jaar zo’n 800 senioren hun benen onder tafel. Een broodjeslunch, appelbollen en worstenbroden, frikadellen met kriekjes: het menu zag er op ieder feest net iets anders uit. Maar los van het eten: waarom komen de senioren naar zo’n feest? En wat betekent hun ouderenvereniging voor hen?

Gerda De Wit (71 jaar) en Maria Geijsen (79 jaar) komen al jaren naar de koffiefeesten van Okra-Centrum. Gerda: “Ik vind het fijn om met de mensen hier te praten en de nieuwtjes te horen.” Maria bevestigt: “Thuis zitten is maar niks. In Kalmthout is er voldoende te doen voor senioren. Het is niet altijd makkelijk om overal te geraken.”

Maria Sanders (85 jaar): “Ik ben al 30 jaar lid van Okra Heide Kapellenbos. Ik ga nog altijd op bezoek bij mijn leden. Zo hebben we allebei nog wat sociaal contact. Ik fiets, wandel en zwem ook nog. Vandaag zie ik mensen terug die ik al even niet meer ontmoette. En er zijn ook nieuwe gezichten.”

Eliza Aerts (78 jaar): “Ik kom pas voor de eerste keer naar het koffiefeest hier bij 55-plussers Heuvel. Daarvoor ging ik naar Kerkeneind, maar dat is nu te ver. Ik vind zo’n feest vooral leuk omdat er voldoende tijd is om met de mensen te praten.”

Flor D’Handschotter (67 jaar): “Ik kom naar Neos voor het sociaal contact. Daarnaast fiets en wandel ik veel. Maar hier ontmoet je echt anderen. Als je ouder wordt, mag je je niet opsluiten.”

8

OUDEREN

Word ook lid van een vereniging Ben je geen lid van een ouderenvereniging? Heb je na het lezen van deze getuigenissen zin om eens kennis te maken? Neem contact op met de verantwoordelijke van de vereniging in jouw buurt. • • • • • • •

55-plussers Heuvel: gust.vandyck@skynet.be, 03 666 88 77 KBG Nieuwmoer: stan.nouws@skynet.be, 03 667 36 44 KBG Senioren Achterbroek: boons.willy@telenet.be, 03 666 91 94 NEOS Kalmthout-Essen: adri.mathijssen@pandora.be, 03 666 78 28 Okra Heide Kapellenbos: clarisse.derydt@gmail.com, 0494 38 04 11 Okra Kalmthout-Centrum: leen.vanermengem@telenet.be, 03 666 83 14 Steeds Jong: voorzittersteedsjong@telenet.be, 03 666 66 59

INFO: www.sociaalinfopuntkalmthout.be/ouderenverenigingen


Ida Mous (70 jaar): “Eerst vond ik me te jong om naar een ‘ouderenvereniging’ te gaan. Maar de mix van jonge en oudere senioren maakt het leuk. Steeds Jong organiseert veel activiteiten, waaronder een maandelijks etentje. Dat is een ideaal moment om mensen te ontmoeten en vrienden te worden. Ik voel me er echt goed. Deze koffiefeesten vind ik super! Als ik erover vertel tegen vrienden uit andere gemeentes, weten ze niet wat ze horen.”

Voorleesweek Tijdens de Ouderenweek was het ook Voorleesweek. De medewerkers van de Bib Kalmthout zochten een toepasselijk gedicht uit. En omdat voorlezen van en voor alle leeftijden is, las burgemeester Lukas Jacobs het gedicht van Toon Hermans aan alle 800 senioren voor. Huis Eens wordt het huis van buiten oud de ramen en de deuren maar binnen is ’t of in hun vaas de rozen jonger geuren. Zo gaat het met de lijven ook

Margriet Van de Keybus (73 jaar) is een actief lid van KBG Achterbroek: “Ik ben lid van de fietsclub. Zo blijven we actief. Ik kom naar de koffiefeesten voor de ontmoeting en het plezier. Het is belangrijk dat de gemeente dat ondersteunt.”

Agnes Van Hooydonck (61 jaar) is twee jaar lid van KBG Senioren Achterbroek: “Mijn man en ik sloten pas aan na zijn pensioen. Onze buurvrouw haalde ons erbij. Ook al wonen we hier al jaren, we leren hier nieuwe mensen kennen. De vereniging organiseert feesten en reizen. Zo namen we al deel aan een daguitstap naar Rotterdam.”

de kleur valt van je konen terwijl het schedeldak vergrijst hoe langer we erin wonen. Maar al knijpt de kou me in m’n huid al denk ik: ik vernachel van binnen voel ik mij niet oud want binnen brandt de kachel. Toon Hermans

9

OUDEREN


“Na een drukke werkdag biedt Kalmthout rust en ruimte” Onze gemeente telt vijf OCMW-secretarissen als inwoner Iedere gemeente en stad heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Aan het hoofd van die organisatie staat de OCMW-secretaris. Van de 308 Vlaamse steden en gemeenten, wonen liefst vijf OCMW-secretarissen in Kalmthout. Vijf dames rond de tafel: Paula Verhoeven (Kapellen), Leen Nagels (Wijnegem), Marleen Tilborghs (Schoten), Sophie Hermans (Mortsel) en Greet Buysen (Kalmthout). Een gesprek over hun werk én over Kalmthout.

Na een examen begin 2015, verving ik de secretaris die met pensioen ging. Vanaf 1 april 2017 word ik secretaris van stad en OCMW Mortsel. Een hele uitdaging, maar ik heb er zin in.” Greet: “Onze verhalen lopen allemaal wat gelijk. Ik startte als maatschappelijk werker bij OCMW Kalmthout in 1995. Intussen behaalde ik een master in Public Management. In 2011 volgde ik de vorige secretaris hier in Kalmthout op. En nu zitten we hier met vijf OCMW-secretarissen rond tafel.”

OCMW-secretaris is geen erg bekende job. Hoe kom je daar terecht? Paula: “Ik studeerde toegepaste economische wetenschappen (TEW). Ik kwam snel bij de gemeente Kapellen terecht. Na een tiental jaar wilde ik eens kijken of ik een hogere functie aankon. Ik deed mee aan een examen en slaagde. Toen ik in 1998 OCMWsecretaris werd, ging er een andere wereld voor me open.” Leen: “Ik ben van nature sociaal voelend. Als advocaat deed ik al pro deo-werk en bood ik juridische eerstelijnsbijstand. In 2011 startte ik als stafmedewerker bij OCMW Wijnegem. Toen de waarnemend secretaris wegging, schoof ik een rijtje door. Na een examen werd ik OCMW-secretaris. Een job die ik erg graag doe.” Marleen: “Mijn verhaal lijkt wat op dat van Paula. Ook ik studeerde TEW en begon eerst bij een transportbedrijf te werken en daarna gaf ik even les. In 1990 werd ik gemeentesecretaris hier in Kalmthout. In 2007 begon ik bij OCMW Schoten als directeur personeelszaken. Na het pensioen van de secretaris, zette ook ik een stap hogerop.” Sofie: “Ik startte onmiddellijk na mijn studies als kwaliteitscoördinator bij het woonzorgcentrum van OCMW Mortsel. Ik koos bewust voor een sociale werkcontext, waar de focus ligt op beleid en minder op het rechtstreekse klantencontact. Na een tijd werd ik kwaliteitscoördinator voor heel OCMW Mortsel.

Wat houdt je job in, wat maakt het boeiend? Sofie: “Ik werk graag rond de thema’s van een OCMW. Je bent als secretaris de schakel tussen het beleid en de medewerkers. Ik vertaal dat beleid naar hoe maatschappelijk werkers het in de praktijk kunnen brengen. Ik krijg ook opmerkingen en signalen van

10

WELZIJN

medewerkers over bv. een toename van psychiatrische patiënten in de thuiszorg, moeilijkheden rond taal en werk… Die geef ik door aan de politiek.” Paula: “We hebben geen direct contact met klanten, maar je bepaalt mee de krachtlijnen. Toen ik begon als secretaris, heb ik veel geïnvesteerd in tewerkstelling van OCMWklanten. Daar hebben we in Kapellen veel stappen vooruit gezet.” Leen: “Je bespreekt af en toe een dossier met een maatschappelijk werker. Maar je praat niet met de klant zelf. Enkel bij moeilijkheden kom ik wel eens tussen. Mijn eindwerk aan de Antwerp Management School ging over hoe je als OCMW-secretaris sleutelfiguur kan zijn tussen de politiek en het personeel. En hoe je zo de gezamenlijke doelstellingen bereikt. Voor mij vat dat de job goed samen.” Greet: “Vroeger was OCMW-secretaris vooral een administratieve job. Dat evolueerde veel

Greet Buysen, Marleen Tilborghs, Leen Nagels, Paula Verhoeven en Sophie Hermans


meer naar een managementfunctie waarbij je leiding geeft aan een grote organisatie, maar ook mee het sociaal beleid van de gemeente maakt.” Marleen: “Dat is zo: je motiveert je mensen, bekijkt of ze nog op de juiste plek zitten… Dat vind ik het mooiste: een medewerker een nieuwe taak laten uitvoeren en dan zien hoe hij daarin groeit en tevreden is.” Zijn er grote verschillen in hoe jullie als OCMW werken? Greet: “Vergeleken met Mortsel of Schoten, is Kalmthout een klein OCMW. We hebben zelf minder gespecialiseerde diensten. Die vind je niet altijd vlakbij. We sturen klanten voor die hulp door naar organisaties die buiten onze regio werken. Als het kan, organiseren we projecten met andere gemeenten. Voor huiswerkbegeleiding werken we bijvoor-

beeld samen met Kapellen.” Sofie: “Wij zijn groter en veel partners zitten binnenkort ook in onze welzijnscampus, zoals het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) en het sociaal verhuurkantoor (SVK). Onze klanten moeten niet zo ver om andere diensten te vinden. Antwerpen is vlakbij.” Paula: “Kapellen heeft meer oudere inwoners. Dat maakt dat we nooit echt nood hadden aan sociale woningbouw. Nu wel, dus daar maken we een inhaalbeweging.” OCMW’s en gemeentes worden binnenkort één lokaal bestuur. Hoe verloopt dat? Leen: “Die nieuwe samenwerking moet voor een betere dienstverlening zorgen. Wij noemen het ‘van samen werken naar samengaan’.” Sofie: “In Mortsel spreken we van lokaal

bestuur Mortsel. Het is niet de stad plus het OCMW. Er moet een nieuwe identiteit komen voor het geheel. En dat is vooral voor de medewerkers van de twee organisaties een grote verandering.” Greet: “Inderdaad. Voor de burger wordt het net allemaal duidelijker. Je hebt één aanspreekpunt voor je vraag aan je lokaal bestuur. Over welk thema het ook gaat: wonen, vrije tijd, welzijn… We willen af van het hokjesdenken OCMW / gemeente.” Marleen: “Je mag het ook niet bekijken als een besparingsoperatie. Het kan en moet efficiënter, dat wel. Maar dan vooral op vlak van het aanbod voor de burgers.” Paula: “Ook op vlak van gebouwen vertaalt zich dat. In ons nieuw administratief centrum komt er een cluster welzijn waaronder het OCMW-aanbod valt, maar ook nog extra thema’s.” Jullie wonen alle vijf in K a l m t h o u t . Te v r e d e n inwoners? Sofie: “Ik heb best een drukke job. Als ik ’s avonds Kalmthout binnenrijd, ben ik altijd blij. Het geeft me een gevoel van lucht, ruimte en rust. Daarnaast is er hier de laatste jaren wel wat gerealiseerd rond welzijn, zoals bijvoorbeeld de Groten Uitleg, het netwerk van lokaal sociaal beleid en in de communicatie wordt er aandacht aan besteedt.” Marleen: “Het is ook een echte sportgemeente. Er is een groot aanbod én heel veel inwoners zijn actief. Dat geeft zin om zelf te sporten.” Paula: “Ik heb het geluk dat ik kan sporten door over en weer naar Kapellen te fietsen. Dat vind ik heerlijk. Die beweging helpt om je werk achter te laten.” Greet: “Ik verbaas me er altijd opnieuw over hoe mijn kinderen hier bewegen. Ze hebben een gigantisch netwerk van op school, de scouts en andere hobby’s. Ze vinden het hier geweldig.” Leen: “Ik denk dat ik het juist samenvat als ik zeg dat niemand van ons hier nog weg wil.”

11

WELZIJN


Dementie vroeg herkennen helpt Dementie is een ziekte die een enorme impact heeft op het leven van de patiënt en dat van zijn omgeving. Hoe sneller er een diagnose is, hoe sneller je met een zorgtraject kan starten.

van persoon tot persoon. Signalen die in de richting van dementie wijzen zijn: • stoornissen in het geheugen • oriëntatiestoornissen, de weg niet meer weten of de plaats niet herkennen • taalproblemen: woorden niet meer kunnen vinden of niet kunnen uitspreken • problemen om complexe handelingen te doen (bv. koffie zetten) • stemmingswisselingen (die er vroeger niet waren) • lichamelijke achteruitgang Hoog tijd om een antwoord te vinden op wat zich voordoet.

persoon met dementie en zijn omgeving zich stilaan aanpassen aan die nieuwe realiteit. Een opdracht die niet altijd vanzelfsprekend is.

Blijf je met dat gevoel zitten, praat er dan zeker over met je huisarts. Die is het best geplaatst om de situatie ernstig door te praten en misschien een aantal omgangstips te proberen.

Diagnose dementie: een heel proces Samen met de huisarts onderneem je verdere stappen. De diagnose dementie stellen, is complex maar zeer belangrijk. Artsen doen dat op basis van neurologische, neuropsychologische en psychiatrische onderzoeken. Daarnaast is inzicht nodig in het ziekteverloop via een verslag van de patiënt en zijn familie. Alle veranderingen in de toestand van de persoon noteren, betekent een grote hulp bij de diagnose.

Een luisterend oor en er over kunnen spreken helpt mensen op weg naar de nodige hulp en ondersteuning. In Kalmthout kan je terecht op het ‘spreekuur dementie’. Dat vindt iedere maand plaats in woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Voor de juiste data en info, neem je contact op via 03 620 11 60 of ldc.kruisbos@gza.be.

Hoe herken je dementie? Ieder ziekteverloop is verschillend en hangt af

Door de diagnose dementie krijgt het eigenaardig gedrag een naam. Vanaf nu kunnen de

Maar dementie begint vaak onopgemerkt. Je hebt het vage gevoel dat er iets niet klopt, maar je kan niet precies zeggen wat. De eerste signalen ernstig nemen, kan heel wat moeilijke momenten vermijden. Maar hoe herken je die signalen? Het ‘niet pluis’-gevoel Je familielid reageert anders dan anders, is niet in zijn normale doen. Je wijt die kleine veranderingen aan vermoeidheid, een mindere dag, ouderdom... Toch zit je met het gevoel dat er iets niet pluis is. Panikeren is niet nodig, het ‘niet pluis’-gevoel ernstig nemen wel.

12

WELZIJN

De vragen, de antwoorden Sommige mensen zijn opgelucht: de puzzelstukjes vallen op hun plaats. Daarna komen de vragen: waarom treft dementie ons, moet ik me schuldig voelen omdat ik de laatste tijd zoveel ruzie maakte met mijn partner, hoe ga ik om met het onbegrip in mijn omgeving? Wie met dementie geconfronteerd wordt, zoekt antwoorden op de meest diverse vragen en gevoelens.

Daarnaast is www.omgaanmetdementie.be een heel duidelijke en volledige website over dementie: hoe de ziekte herkennen, hoe een diagnose stellen, wat na die diagnose…? INFO: www.dementie.be


Sociaal beleid van de gemeente geëvalueerd Iedere gemeente in Vlaanderen maakt werk van een lokaal sociaal beleid. Zo kunnen alle inwoners gebruik maken van hun ‘sociale grondrechten’. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat je recht hebt op wonen, werken, zorg en gezondheid en culturele en maatschappelijke ontplooiing. De gemeente en OCMW Kalmthout werken daarvoor samen met partners, maar doen ook veel zelf. Wat ze samen willen realiseren, nemen ze op in hun meerjarenplanning. Die loopt over zes jaar. Waar staan we nu, halfweg de meerjarenplanning die loopt van 2014 tot 2019? Welke concrete dingen zijn er gerealiseerd? Een overzicht van enkele van de realisaties.

Recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand (zorg en gezondheid) • Blijf in beweging: acties in de week van de valpreventie • Opstart van Twinkeltje (tweedehandskinderwinkel voor mensen met beperkt inkomen) en het sociaal infopunt (voor iedereen met vragen over welzijn) • Ergonomie voor kinderen: boekentassenproject • Uitbreiding hulpverlening Kruispunt: gratis psycho-sociale begeleiding • Opleidingen levensreddend handelen en gebruik AED • Knelpuntenwandelingen over toegankelijkheid openbare weg • Opstart van verschillende groepsopvanginitiatieven voor kinderen (kinderdagverblijven)

Recht op behoorlijke huisvesting (wonen) • De gemeente en OCMW Kalmthout maken werk van voldoende sociale huur- en koopwoningen. Zo voldoet de gemeente aan de normen die Vlaanderen oplegt. (zie ook pag. 5-6) • Het woonloket informeert actief over de mogelijkheden en premies voor levenslang aanpasbaar wonen. • De plannen liggen klaar voor de bouw van een woon-zorgcentrum voor zelfstandig wonen.

Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing • Samenwerking tussen OCMW en Bib Kalmthout, met projecten als de Verwendag, pyjamavoorleesfeestjes, de Bib aan Huis… • Samenwerking tussen dienstencentrum De Groten Uitleg en dienstencentrum Kruisbos (wzc Sint-Vincentius) • Volkstuintjes in samenwerking met wzc Sint-Vincentius • Dorpshuis Nieuwmoer • Taalbad voor kinderen van nieuwkomers • Speelpleinen werken volledig inclusief via de Dolfijntjes

Recht op arbeid (werken) • De gemeentes Kalmthout, Wuustwezel en Essen organiseren sinds 2014 een. Daar kunnen werkzoekenden terecht voor jobs in de regio. Op de drie edities kwamen 2 600 geïnteresseerden langs. • Sociale tewerkstelling van OCMW-cliënten om hun kansen op werk te verhogen

13

WELZIJN


“Bewondering voor de mens Toon Hermans” Op 9 oktober 2016 traden Herman Van Hove en Lissa Meyvis op in Mimuze. Ze brachten de hele zaal in vervoering met ‘In de schaduw van Toon Hermans’, een hommage aan de artiest waarvan Herman Van Hove jarenlang manager was. Herman vertelt, Lissa zingt. Het verhaal van twee mensen die artistiek groeiden in Kalmthout. Herman Van Hove startte uitgeverij Biblo, die in 1981 van Edegem naar Kalmthout verhuisde. Hijzelf woonde in een appartement boven die uitgeverij op de Brasschaatsteenweg. “Ik publiceerde vooral serieuze magazines zoals Trends, De Huisarts en Inside Beleggen. Mijn plezier haalde ik uit jazzoptredens die ik organiseerde in de refter van de uitgeverij. Zo rolde ik in de wereld van muziek en theater”, start Herman zijn verhaal. “Wat begon als een hobby, groeide uit tot een voltijdse bezigheid. In 2003 liet ik de uitgeverij over aan Roularta. In het zalige gebouw van Bob Van Reeth is nu de uitgeverij van mijn schoonzoon Thom Pelckmans gevestigd. Intussen organiseerde ik op de zolder van mijn huis try-outs en kleinschalige optredens. Toots Thielemans, Bart Peeters, Ann Van den Broeck… Ze kwamen en komen er geregeld langs.” “Ik ging naar school op Zonnekind, waar Herman voorzitter was”, vertelt Lissa.

t s ' e o H tu me 14

CULTUUR

“Toen mijn moeder hem vertelde dat ’ons Lissa schoon kon zingen’, kwam hij stiekem naar me luisteren op een plechtigheid in de St-Jozefskerk. Herman was het met mijn moeder eens en vanaf dan mocht ik geregeld ook optreden op zijn zolder. Hij is me blijven begeleiden van Muzarto in Kalmthout naar het conservatorium van Antwerpen. Nu is hij mijn manager en die van Ode an die Freunde, een groep van studievrienden waarvan ik deel uitmaak. Hij neemt de lastige taakjes op zich, zodat ik me volledig kan concentreren op het artistieke. Herman zegt altijd: ‘Bepaal je eigen regels. Wees je eigen regisseur.’ Dat is plezierig werken.” “Ik ontmoette Toon Hermans toen hij 75 jaar werd”, gaat Herman verder. “Ik nam 500 genodigden van onze uitgeverij mee naar de voorstelling in het Sportpaleis. De organisator zocht iemand om Toon even van het hotel naar de zaal te voeren. Ik wilde wel en tijdens de rit raakten we in gesprek. We hielden contact. Toen ik later zijn schilderijenboek uitgaf, vroeg hij me als manager. Ik produceerde zijn laatste show en zat alle 88 avonden in de zaal. Zo werden we ook vrienden.” “Het idee om een voorstelling over Toon Hermans te maken, kwam er na aandringen

van vrienden”, herinnert Herman zich. “Na het overlijden van Toon schreef ik over mijn belevenissen met Toon voor de nieuwsbrief die zijn zonen uitgaven. ‘Daar moet je iets mee doen’, kreeg ik meermaals te horen. Ik zag mezelf echter niet op een podium staan. Toch liet ik me overhalen en betrok ik Lissa in het verhaal.” “De afwisseling tussen de verhalen en de liedjes werkt perfect”, pikt Lissa in. “Door de verhalen die Herman vertelt, lijkt het of ik Toon Hermans zelf heb gekend. Tijdens een voorstelling laat ik de muziek voor zich spreken. Ik probeer hem niet te imiteren.” “Lissa ontroert met haar versies van Toons favoriete nummers. Als ze zingt, kan je een speld horen vallen. Lissa is een perfectionist en ze voelt het publiek goed aan, net als Toon”, vult Herman aan. “Op 12 december stonden we als ‘onbekende Vlamingen’ tussen schoon volk in Carré, tijdens een grote herdenking voor Toon. En Lissa hield zich daar perfect staande.” “Door de verhalen die ik tussen de liedjes breng, krijgt het publiek een inkijk in de wereld van Toon Hermans. Hij was een fantastisch artiest en mens, maar ook heel hard voor zichzelf. In één van de verhalen die ik vertel, neemt Kalmthout een centrale plek in”, vertelt Herman. “Toon nam namelijk altijd Wycams-borstbollen mee op het podium. Die hamerde hij eerst in kleine stukjes en stak die in de zak van zijn jasje. Op een foto van Toon voor de spiegel in zijn kleedkamer zie je het blikje Wycams staan. Toen ik die foto door Toon liet signeren voor de eigenaars van Wycams, dacht hij heel even na en schreef toen ‘Hoe’st met u?’ op de foto. Typisch Toon, geniaal.” “Toon kwam graag naar Kalmthout. Ik blijf het ook een magische plek vinden. De heide, Suske en Wiske… Kalmthout heeft ‘iets’, iets aparts. Spijtig dat mijn huis een paar honderden meters te ver naar het zuiden ligt”, besluit Herman. INFO: www.indeschaduwvantoon.be


Eerste reeks kinderverhalen Johan Desseyn in Bib Kalmthout Kalmthoutenaar Johan Desseyn is een creatieve duizendpoot, maar toch vooral tekenaar. Eind november 2016 schonk hij de eerste zes avonturen van ‘Tuff en Telke’ aan Bib Kalmthout. De pluizige tweeling ‘Tuff en Telke’ beleven grappige en spannende avonturen. Johan Desseyn illustreerde vroeger al verschillende kinderboeken, maar brengt nu zijn eerste kinderboeken als auteur en illustrator. Johan Desseyn: “Je kan als illustrator tekeningen maken bij een bestaand verhaal. Maar als je zelf leuke ideeën hebt voor figuren, kan je niet wat tekenen en iemand vragen om er een verhaal bij te verzinnen. Het idee groeide om zelf verhalen te schrijven bij de figuren die ik tekende. Tuff en Telke waren geboren.” Een tweede reeks van zes verhalen komt eraan en Johan is al volop bezig aan een derde serie. INFO: bibliotheek@kalmthout.be 03 666 54 32

Kalmthoutenaar Peter Triest wint filmprijs Peter Triest won in november 2016 de Nederlandse Mediafondsprijs voor aanstormend filmtalent met het plan voor een documentaire over Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. De prijs is goed voor 125.000 euro. Peter krijgt het geld niet mee naar huis. Het Mediafonds stort het bedrag aan de Nederlandse omroep. Die produceren de film, met Peter Triest als regisseur. Het wordt niet zijn eerste film. Peter Triests debuutfilm “Out of the Desert” (2016) ging begin dit jaar in wereldpremiére op het International Film Festival Arizona. Het is een intiem portret van de Amerikaanse cultmuzikant Howe Gelb en zijn band Giant Sand. De film werd in verschillende landen vertoond en is vanaf 2017 te koop op dvd. INFO: www.giantsandfilm.com

15

CULTUUR


Groepswerk met kinderen of een boekbespreking maken? Leerlingen Heilig Hart Kalmthout en College Essen begeleiden Kinder- en jeugdjury De Kinder- en jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Zij krijgen een lijst van acht boeken en komen vier keer samen in leesgroepen  om te praten over die boeken. Iedereen Leest ondersteunt de leesgroepen. Achteraf noteert iedere deelnemer zijn top drie en roepen ze één van de acht boeken die ze moeten lezen uit tot winnaar. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden begin april verzameld en geteld. Bib Kalmthout nam jarenlang enthousiast deel aan die jury. Tot vorig jaar de vaste begeleiders ermee stopten. Tijd voor iets nieuws… Maar wie of wat? Want het bleek niet gemakkelijk om 13- tot 17-jarigen te bereiken. Samen met Veerle Krekels en Robert Bocklandt, beiden leerkracht in het vijfde en zesde middelbaar, bedacht de bib een verrassend en vernieuwend concept. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar begeleiden per twee de leesgroepjes van KJV. En dat loopt als een trein. Veerle, leerkracht Nederlands op het Heilig

Hart Instituut: “De leerlingen van de derde graad moeten boeken voor volwassenen lezen en bespreken. Dat is niet makkelijk en velen kijken daar tegenop. Daarnaast maken ze nog besprekingen, houden voordrachten… Een groep kinderen begeleiden is eens iets helemaal anders. Je merkt dat ze nood hebben aan die andere omgeving.” Robert, leerkracht retorica in het College in Essen: “Ze mogen een boekbespreking en een spreekbeurt laten vallen. Daarvoor verwachten we wel wat in de plaats: creatieve manieren om twee kinderboeken te bespreken, op maat van de kinderen van de leesgroep. Alle plaatsen voor de begeleiding waren snel opgevuld. ’t Is eens wat anders dan op je kamer een moeilijk boek lezen. En het voelt minder aan als ‘iets voor punten doen’, hoor ik mijn leerlingen wel eens zeggen.” In de ene hoek van de bibliotheek knutselt een leesgroep een spelbord over één van hun boeken. Een andere groep maakt één cover voor de twee boeken die ze lazen. Een derde groep trekt naar buiten en verzamelt herfstbladeren. Leuker dan een boekbespreking?

Lisanne: “In een van de boeken die we lezen, ontmoet een beer een kind. Daarbij zochten we een activiteit. We lieten de kinderen een kijkdoos maken met herfstbladeren die we buiten raapten. Het enthousiasme van de groep werkt aanstekelijk.” Anne-Sophie vult aan: “Het is leuk om iets buiten de school te doen en zeker leuker dan thuis een boek lezen. Die activiteit bedenken, is ook iets wat we niet gewoon zijn. Achteraf vertellen we over deze ervaring in de klas.” In totaal werken 32 leerlingen mee aan deze nieuwe manier van KJV-begeleiding. Het concept slaat aan en werd ook opgepikt door Iedereen Leest. In Kalmthout wordt het volgend jaar al zeker herhaald. Zit je niet in een leesgroep? En wil je die acht boeken toch lezen en stemmen? Dat kan! Zoek de lijst op, lees de boeken en geef je top drie door op www.kjv.be.

INFO: bibliotheek@kalmthout.be 03 666 54 32

Eindfeest KJV In april of mei maakt Iedereen Leest de winnaars bekend. Op verschillende plekken in Vlaanderen zijn er ontmoetingen met de genomineerde auteurs en illustratoren. Ook in Bib Kalmthout is het dan feest. Samen met Bib Wuustwezel maken we er een groot en mooi eindfeest van op 29 april 2017. Daar zijn alle KJV-lezertjes welkom.

16

BIBLIOTHEEK


100 jaar bibliotheek in Kalmthout Op zoek naar verhalen en getuigenissen

De bibliotheek van Kalmthout bestaat 100 jaar. De Bib wil herinneringen verzamelen aan die voorbije periode. Verhalen over jouw eerste bibliotheekbezoek, grappige anekdotes, stiekeme schuilhoekjes, bijzondere ontmoetingen… Maar ook wat je mist of wat je nu beter vindt. Kortom: verhalen van vroeger en nu. Heb je zo een verhaal? En wil je het delen? Schrijf het op en bezorg het aan bibliotheek@ kalmthout.be. Of vertel het aan onze medewerkers in de bibliotheek. De verhalen en getuigenissen worden nadien naast elkaar opgehangen in de bib: een verhaal van vroeger en eentje van nu. INFO: bibliotheek@kalmthout.be 03 666 54 32

Van volksboekerij tot openbare bibliotheek In 1916, midden de Eerste Wereldoorlog, richtte de Boerinnenbond van de Onze Lieve Vrouweparochie de volksbibliotheek ‘Het centrum’ op. In Achterbroek start de parochiale boerengilde rond 1920 een vakboekerij, verbonden aan de landbouwavondschool. Heide krijgt in 1932 een parochiale boekerij onder de kerktoren.

In december 1981 richtte de gemeente een Plaatselijke Openbare Bibliotheek op die de vrije boekerijen samenbracht. In 1996 verhuisde de hoofdbibliotheek naar het huidige gebouw, Kerkeneind 23.

In de loop van de jaren krijgen alle boekerijen een gemeentelijke en een provinciale subsidie om de collectie uit te bouwen en meubilair aan te kopen. Het decreet van 1978 voor Plaatselijke Openbare Bibliotheken verplichtte elke gemeente een bibliotheek te hebben. De onderhandelingen startten over de overname van de vrije bibliotheken door het gemeentebestuur. Uit ‘Calmpthoutania’, tijdschrijft van de Oudheidkundige Kring van Kalmthout, 1981

17

BIBLIOTHEEK


Mountainbiketochten lokken sportievelingen naar Kalmthout Herfst en winter, koud en nat… Dan begint het. In heel het land springen op zaterdag- en zondagochtend mountainbikers de fiets op voor een toertocht. Dat zijn georganiseerde mountainbikeritten. Je betaalt een kleine deelnameprijs en dan is het aan jou: duwen op de pedalen, draaien en keren, modder en zand. Dat zo’n 25 of 45 kilometer lang. Ook in Kalmthout kan je in het winterseizoen regelmatig aanzetten voor zo’n toertocht. Wij polsten naar de reacties van deelnemers aan de toertocht op 27 november 2016 in Nieuwmoer.

“Ik reed deze tocht al een tiental keer. Het is vlakbij, wat maakt dat we met de fiets van thuis naar hier kunnen rijden. De toertocht is goed georganiseerd en heel erg mooi. Zeker met dit weer.” Ben Verhoeven, 44 jaar – Loenhout

“Voor deze tocht steek ik graag even de grens over. Het is hier prima georganiseerd en de service is dik oké. Volgend jaar kom ik voor de vijfde keer terug.” Karel Peeters, 58 jaar – Zundert

“Het is de eerste keer dat ik hier deelneem. Wat een mooie omgeving! En de tocht zelf is ook leuk en uitdagend om te rijden. Die loopgraven in het bos zijn een echte attractie. Volgend jaar zie je me hier zeker en vast opnieuw!” Yannick Foerier, 23 jaar – Zandvliet

18

SPORT


Johan, 39 jaar uit Wuustwezel en Guy, 43 jaar uit Meer, reden de tocht al vaker. Dit jaar brachten ze de kinderen mee: Lotte (11 jaar), Lander (7 jaar) en Siebe (7 jaar). “Wij komen hier zelf al tien jaar. Vandaag reden deze drie sportievelingen 28 kilometer mee. Ze hebben de smaak te pakken. Het was een mooie tocht, goed georganiseerd en erg leuk met die zwarte pieten op de mountainbike.”

“Ik kom speciaal naar hier voor de omgeving. Mijn zoon Pieter en ik namen samen deel, wat erg leuk is. De organisatie is ronduit schitterend. Als je dan samen dit mooie parcours kan rijden in perfect mountainbikeweer, dan heb je een geslaagde zondag.”

“Het is de derde keer dat ik meedoe. Het parcours is vandaag zeker niet te zwaar. Dat is wel belangrijk om met kinderen te kunnen deelnemen. De tocht van 28 kilometer is dan ideaal.” Berten, 10 jaar en Raf Pleysier, 42 jaar – Brecht

Rik Dhollander, 66 jaar – Nieuwkerken-Waas

“Hoeveel keer ik deze toertocht al reed? Een tiental keer denk ik. Het is hier goed georganiseerd met bv. mensen die je veilig laten oversteken op de gevaarlijke kruispunten. Ik neem altijd de langste tocht, die van 45 kilometer. Je bent buiten en het is gezond.” Jenny Boudewijns, 50 jaar – Meer

19

SPORT


“Tante Maaike bracht dingen mee die niemand in Kalmthout kende” Nicht van Maria Rosseels haalt herinneringen op Maria Rosseels (1916-2005) is een van de belangrijkste Vlaamse auteurs. Ze werkte ook 30 jaar als filmrecensente bij De Standaard. Maria Rosseels woonde in Kalmthout van 1933 tot aan haar overlijden in 2005. In 1984 werd ze ereburger van Kalmthout. Op 21 oktober 2016 opende het Maria Rosseelszaaltje in de bibliotheek van Kalmthout. Sabine Vanthillo, nicht van Maria Rosseels, sprak daar over haar ‘tante Maaike’. Een mooie toespraak die ze samen met haar broer en zussen schreef. Reis mee naar een tijd waarin Brussel nog veraf was en chips en spaghetti exotisch… “Tante Maaike was de ongetrouwde zus van mijn moeder. Onze familie met vier kinderen was een heel gewoon Kalmthouts gezin. De momenten waar kinderen in die tijd met rode wangetjes naar uitkeken waren Kerstmis, Pasen, de jaarlijkse processie, de komst van de Sint en in de zomer met mijn moeder op de fiets naar de Kalmthoutse duinen om te gaan zwemmen in het ‘Muggenpiske’.” “Kalmthout was een echt dorp, met de kerk in het midden. Er waren geen supermarkten, geen restaurants, er waren geen concerten of grote festiviteiten. Wel was er een kleine

bibliotheek, maar die was alleen open op zondagvoormiddag na de hoogmis. Maar wij hadden een unicum in de familie: onze tante Maaike!”

“Ik denk dat wij in Kalmthout de eersten waren die naar Bob Dylan luisterden.”

“Ze werkte in Brussel bij de krant en verbleef daar in de week op een appartement. Tijdens de weekends en in de vakantie woonde zij bij ons. Zij had bij ons een ‘kot’, net als een studentenkot eruit zag: met veel boeken, een bureau, een fauteuil en een bed. Die kamer mochten wij in de week niet betreden. Het was immers tante Maaikes kot. Elke zaterdag draaide ze met haar auto - altijd het nieuwste model - onze oprit op en dan zwaaiden plots de poorten van een andere wereld open, mochten wij in de hemelse wereld van tante Maaike binnenkomen.” “Ze bracht uit Brussel dingen mee die niemand in Kalmthout kende: chips, spaghetti, kroe-

poek, loempia’s, ananassap in blik… Nee, daar had men bij kruidenier ‘Jeanne en Lewis’ nog nooit van gehoord. Ze bracht wijnen mee die tot op vandaag mijn verbeelding prikkelen: Gevrey Chambertin, Nuits St. Georges, Clos de Vougeot… En al was ik maar half zo groot als een volwassene, ik moest van mijn tante proeven om te weten wat goede wijn precies was. Wat voor cadeautjes bracht ze niet mee van de filmfestivals in Cannes, Venetië, Karlovivary (Praag), van Japan, van Perzië. En dat in een tijd toen een modaal Kalmthouts gezin überhaupt niet met vakantie ging.”

“Tante Maaike stond kritisch tegenover de kerk, maar was toch zeer gelovig.

“Ze was bevriend met Pol Van Mossevelde, de muziekjournalist bij De Standaard. Van hem kreeg ze platen met popmuziek en folk te leen die hij uit Amerika had laten komen om ze te bespreken. Ik denk dat wij in Kalmthout de eersten waren die naar Bob Dylan luisterden, wat niet altijd naar de zin was van mijn moeder. Zij vond dat maar een lelijke ‘neusvent’. Tante Maaike wist toen al dat hij een groot kunstenaar was! Wij luisterden naar John Baez, Pink Floyd, Mahalia Jackson, Lotte Lenia met muziek van Kurt Weil. Je kan het je nauwelijks voorstellen wat voor een revelatie dat voor ons was.” “Tante Maaike leerde ons ook van klassieke muziek houden. Wij dansten op De Pastorale van Beethoven, de Peer Gyntsuite van Grieg en Sheherazade van Rimsky-Korsakow. Ik was nauwelijks zes of zeven jaar, toen ze mijn geest probeerde te openen voor de schoonheid van het Gregoriaans.”

20

IN DE KIJKER


“Ze nam ons mee op uitstap: naar theater voor kinderen, naar het Rubenshuis… Wij gingen kijken naar de Dulle Griet in het Mayer-Van Den Berghmuseum, we reden naar de abdijruïnes van Villers-la-Ville en maakten een uitstap naar zee om er te gaan zwemmen. In plaats van in het ‘Muggenpiske’. Rond Kerstmis mochten wij in Brussel logeren om naar de lichtjes te gaan kijken. Dat was een feeëriek wonder voor ons. We gingen op restaurant en moesten tonen dat we ‘goede manieren’ hadden. We bezochten het koninklijk paleis en het natuurhistorisch museum om naar de dinosaurussen te kijken. Toen ik daarover vertelde in de klas, dacht de juffrouw dat mijn verbeelding totaal op hol was geslagen en zette mij serieus op mijn plaats.” “Maar het meest van al nam ze ons mee naar de cinema. Ze schreef een wekelijkse filmrubriek voor de krant en ze moest vaak naar de ‘vision’, een voorstelling van een film enkel voor journalisten. Als dat in Antwerpen was, mochten wij mee. Onvergetelijk: een zaaltje met enkele rijen stoelen, een tafeltje dat je over je benen kon neerklappen. En dan

nog iets toverachtigs op de koop toe: die journalisten hadden allemaal een balpen met een lichtje vooraan, zodat ze konden zien wat ze noteerden tijdens de voorstelling.” “Ze had iets met auto’s. Om de twee of drie jaar kocht ze er een nieuwe”.

“Tante Maaike stond kritisch tegenover de kerk, maar was toch zeer gelovig. Ze liet de zondagsmis nooit voorbijgaan. Ze was het niet altijd eens met wat in de preek verkondigd werd… wat aan tafel ’s middags tot geanimeerde discussies leidde. Ze ging daarom ook graag naar een andere kerk in de buurt (die ‘moderner’ of meer authentiek was), zoals bij de paters in Heide, de abdij van Zundert, de trappistinnen in Brecht. Wij mochten dan natuurlijk altijd mee.” “Ze had iets met auto’s. Om de twee of drie jaar kocht ze er een nieuwe. Heel wat van onze nonkels, tantes en kennissen reden

jaren later nog met een ‘afdankertje’ van tante Maaike… mijn vader trouwens ook. Ter illustratie: tante Maaike moest voor de krant naar het filmfestival van Antwerpen, op het terrein van General Motors. Na de eerste dag van het festival vertelde ze dat ze door een toonzaal had moeten lopen waar een prachtige Corvair stond. Zo oogverblindend dat ze waarschijnlijk niet aan de drang zou kunnen weerstaan om die te kopen. En zo geschiedde.” “Op zaterdagavond na het bad, verzamelden wij in haar ‘kot’. Zij zat in een grote fauteuil, wij in een halve kring op de grond en dan kwamen er ‘vertelselkes’. Vertellen was haar lang leven. Ik heb zulke mooie, warme herinneringen aan die zaterdagavonden… eigenlijk aan alles wat we met tante Maaike mochten ondernemen. Ze nodigde ons altijd opnieuw uit om in hààr wereld binnen te treden. En tegelijkertijd waren wij haar wereld, haar familie, haar Kalmthoutse thuishaven, waar zij zich geborgen voelde en waar mijn ouders - of “ons Bel en de Sepp” zoals zij ze noemde - haar grootste en laatste zekerheden waren.”

21

IN DE KIJKER


“Het is ongelooflijk hoe kinderen op Kallista reageren” Robert Van Gool trekt er (bijna) dagelijks op uit met paard en kar Op een weide in de Heikantstraat staat een mooi, stevig paard. Een haflinger met de naam Kallista. Haar eigenaar, Robert Van Gool, spant haar bijna iedere dag voor zijn kar. Letterlijk. Een tochtje van twee tot drie uur, afhankelijk van het weer. Robert steekt me nog snel een benenbeschermer toe. “Doe maar aan. ’t Is nogal koud vandaag en je zit heel de tijd stil hé.” Ik spring mee op de kar en noteer tientallen verhalen. We rijden de weg op. Robert draagt fluooranje handschoenen. “Dat zijn mijn pinkers. Als ik een hand uitsteek, zien anderen dat beter. Nu het sneller donker wordt, is dat belangrijk. Ik installeerde ook fietslampjes op de kar. Een tocht kan altijd eens wat uitlopen hé.” Kallista wandelt rustig door de straten van de Bessemaai, op weg naar Dennendael. Hoe oud de merrie is, vraag ik. Daar komt het eerste verhaal. Robert: “Ik had vroeger al haflingers en wist wel wat over die dieren. Een man uit Brasschaat belde me op om naar zijn paard te komen kijken. Het deed raar. Ik stelde vast dat het bijna ging bevallen. Dat wist hij niet. We brachten het paard naar mijn wei omdat ik meer plaats had. Twee weken later was het veulen er al.” We steken de Beauvoislaan over. Kallista draait haar oren. Als ze merkt dat er geen auto’s meer aankomen, draaft ze snel het kruispunt

22

IN DE KIJKER

over. “Daarna leerde ik de moeder een kar trekken”, gaat Robert verder. ”Dat ging erg goed en de eigenaar bedankte me door mij het veulen te schenken. Dat trekt nu deze kar. Intussen al achttien jaren.” Even reageert de merrie schichtig. Robert verklaart: “Als je een paard een kar leert trekken, moet het leren omgaan met geluiden en bewegingen. In de wei laat ik haar rondjes lopen en dan gooi ik al eens een blikje op haar pad. Zo leert ze omgaan met plotse beweging of geluid. Maar hier brak vorige week zo’n rood-wit lint net toen we passeerden en flapperde het over de weg. Sindsdien is ze wat nerveus als we hier voorbij komen.” Een paardengeheugen? Wat verder komt een fietser ons tegemoet. De jonge vrouw zwaait naar ons en zegt tegen het paard: “Wat een mooie dag voor een ritje hé, Kallista!”. Een volgend verhaal. “Het is ongelooflijk hoe kinderen op ons reageren: zwaaien, meelopen… Heel leuk om te zien. Vaak vragen mensen of hun kind even mee op de kar mag. Nadien vertelde een mama me eens dat haar zoontje helemaal rustig terug thuis kwam. Tja, het effect van dieren hé.” Hoe verder we door de herfstige straten rijden, hoe meer ook ik er echt rustig van word. Plots vraag ik me af hoe dit gebied er 30 jaar geleden uitzag. “Dat was hier allemaal bos”,

weet Robert. “Er stond enkel een boswachtershuis. Voor de rest liepen er zandwegen door het bos. Daarna kwamen de huizen en de verharde wegen. Het blijft wel rustig, wat leuk is voor mij en voor Kallista.” “Haflingers zijn een Oostenrijks ras. Daar gebruikten ze hen om karren te trekken in het bergachtige landschap”, gaat Robert verder. “Ze zijn heel wendbaar omdat ze niet zo lang en breed zijn als echte trekpaarden. Toch zijn ze erg sterk. Maar ook kwetsbaar als je niet veel over paarden weet. In de zomer steek ik bijvoorbeeld eerst mijn armen in de emmer water voor ik die aan Kallista geef. Het paard is vanbinnen dan zo warm van de inspanning dat het té koude water tot kolieken kan leiden.” We rijden de Gommarus Van Geelstraat in. Kallista begint spontaan te draven. “Ze ruikt haar stal. Vanaf hier moet ik haar altijd afremmen, tot ze de stal ziet.” Een zwetende Kallista gaat met een deken over de rug de weide in. Ik bedank Robert en fiets terug naar kantoor, nagenietend van de rust van twee uurtjes met Robert en Kallista.


Dagboek van een medewerker openbare werken Zo’n 150 medewerkers van de gemeente Kalmthout zetten zich dagelijks in om van Kalmthout een fijne en mooie gemeente te maken om in te wonen. Maar wie doet er wat? Wat houden al die jobs in? Een medewerker van de dienst openbare werken schreef neer wat hij zoal op een dag doet. Een blik achter de schermen… 8 uur: Ik schakel de computer aan en overloop de mails die binnenkwamen. Eén daarvan gaat over een gevaarlijke situatie in een straat. Ik verwittig de werkleider. Twee werkmannen vertrekken onmiddellijk om de nodige signalisatie te plaatsen. Zij bekijken wat er verder moet gebeuren. 8.30 uur: Met de hele dienst overlopen we de punten die het college van burgemeester en schepenen hebben besproken. Daar zit altijd wel iets voor ons tussen. Onze leidinggevende Erik verdeelt de taken die daar bij horen. 9 uur: Een dame komt aan het loket een melding maken. Auto’s rijden te snel in de straat waar ze woont. De mobiliteitsambtenaar noteert haar verhaal en haar gegevens. Daarna vraagt hij de verkeerspolitie om een verkeerstelling te doen in die straat. Op basis daarvan kunnen we in samenspraak met onze verkeerscel actie ondernemen. 9.30 uur: We moeten een huis aansluiten op de riolering. We zoeken de plannen op en bekijken waar we best aansluiten op de openbare riolering. We vragen de plannen van alle leidingen op dat adres aan. Zo weten de werkmannen welke leidingen er in de grond zitten. Veiligheid voor alles.

dak. Daarin noteren we gedetailleerd welke werken er moeten gebeuren. Soms doen we die zelf, een andere keer voert een externe firma die via een aanbesteding uit. 13 uur: Ik overloop de lijst met de staat van de zebrapaden die een werkman heel gedetailleerd opstelde. Ik maak een werkopdracht om die oversteekplaatsen te vernieuwen en bel even met de werkleider om de werken concreet te plannen.

13.45 uur: Via e-mail of de app van Kalmthout krijgen we meldingen van burgers. Die overloop ik en bekijk welke we zelf kunnen oplossen. Vaak is een andere dienst of overheid verantwoordelijk. Zo zit er een melding bij over defecte straatverlichting. Ik geef het door aan Eandis en antwoord aan de melder dat hij dat de volgende keer rechtstreeks kan doorgeven op www.straatlampen.be. 14 uur: Telefoon van de collega’s van de dienst bevolking. Ze brengen ons op de hoogte van een overlijden. Onze begraafplaatsbeheerder brengt de administratie daarvoor in orde en

verwittigt de werkmannen. Zij bereiden de graven voor. 14.30 uur: Er is een brand geweest in Kalmthout. Het gezin moet even ergens anders terecht tijdens de herstellingswerken aan het dak. We bezoeken samen de oude pastorij in Nieuwmoer die we vrijhouden als noodwoning. Daar kunnen ze in tussentijd terecht. 15.30 uur: Vergadering met Eandis. We bekijken welke werken ze op grondgebied Kalmthout aan het uitvoeren zijn en welke er op de planning staan. Ik bezorg die gegevens aan de communicatiedienst. Zij zorgen ervoor dat inwoners op de hoogte zijn van de werken. 16 uur: Door de frisse novemberlucht naar het sportpark voor een werfvergadering. Het sportpark is al in gebruik, maar de aannemer werkt onder meer de speeltuin en de Finse piste verder af. Samen bekijken we hoe de werken vorderen, of er vertraging is, of problemen zijn... 16.30 uur: Een laatste blik op de binnengekomen mails, alvast een lijst met opdrachten voor morgen maken en dan de fiets op naar huis. Even eten en opnieuw komen werken. Het is maandag. Dan kunnen burgers tussen 18.30 en 20 uur bij ons terecht.

INFO: openbare.werken@kalmthout.be 03 620 22 40

10 uur: Het wekelijks overleg tussen de burgemeester, de groen- en milieudienst, de werkleiders en onze dienst begint. Zij overlopen de dossiers waaraan we werken en bepalen de prioriteiten. 11.30 uur: Na een bezoek aan een school, stel ik samen met de gebouwenbeheerder een lastenboek op voor de vernieuwing van een

25 23

IN DE KIJKER


Algemene regel: 70 km/u buiten de bebouwde kom 70 km/u wordt op 1 januari 2017 de algemene norm op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom, tenzij het anders staat aangegeven. De Vlaamse regering paste daarvoor het wegverkeersreglement aan. In de praktijk zijn er in Kalmthout nog weinig wegen waar je nu 90 km/u mag en kan rijden. De nieuwe maatregel wil de verkeersveiligheid verhogen én de verwarring over hoe snel je er mag rijden, verminderen. Op sommige wegen kan er een uitzondering op die 70 km/u worden gemaakt. Dat kan zowel 50 km/u als 90 km/u worden. Daar vind je wel borden die aangegeven of je er sneller of trager mag. De voorwaarden om die uitzondering in te voeren, gaan over hoe de weg eruit ziet: is er veel bebouwing langs de weg, rijden er fietsers mee op de weg, zijn er veel oversteekplaatsen, gaat de weg over in een 30 km/u-zone…?

Het Agentschap Wegen en Verkeer haalt vanaf januari 2017 stelselmatig alle borden met maximumsnelheden weg. Zie je geen bord op een weg buiten de bebouwde kom? Dan mag je er maximaal 70 km/u rijden.

Raad de snelheidsbeperking

O p a u to s n e l we g e n e n we g e n m e t 2x2 baanvakken gescheiden door een middenberm, blijft de maximumsnelheid algemeen behouden op 120 km/u. Hou ook daar rekening met borden die andere maximumsnelheden aangeven.

Naast de borden met maximumsnelheden, vertellen andere verkeersborden ook hoe snel je op bepaalde plaatsen mag. Weet jij welke maximumsnelheid deze borden aankondigen?

INFO: mobiliteit@kalmthout.be 03 620 22 14

Het bord geeft aan dat je op een woonerf bent. Daar geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Het bord geeft aan dat je op een landweg bent. Daar geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

24

VERKEER


Pakkans verhogen om gedrag van bestuurders te veranderen Politiezone Grens zet sterk in op alcoholcontroles De eindejaarperiode is traditioneel een tijd waarin politiediensten extra inzetten op controles. Door de vele feesten is de kans namelijk groter dat een bestuurder met een glas te veel achter het stuur kruipt. En dat is het doel van die controles: ervoor zorgen dat mensen die rijden, niet drinken.

De politiezone Grens drijft de controles op vanaf november 2016 tot half januari 2017. Tijdens die periode zijn er dagelijks controles, gelijk verdeeld over de drie gemeentes van de zone. Dat kunnen grote controleacties zijn, maar ook een ploeg die controles uitvoert. Ze verplaatsen zich gedurende de dag en vatten

ook post op landwegen. Via sociale media verspreidt de plaats waar ze controleren zich namelijk snel. Sinds vorig jaar stelt de politie meer overtredingen vast. Dat komt onder meer omdat ze nu werken met samplingtoestellen. Agenten kunnen met die toestellen snellere en dus meer controles doen. Het verhoogt de pakkans per locatie. Het doel van de controles is ervoor zorgen dat bestuurders niet drinken als ze rijden. Veel mensen proberen nu eerder controles te vermijden in plaats van alcohol. Dat moet anders. De kans op een ongeval is veel groter als je gedronken hebt. Jongeren hebben vaker de reflex om gewoon niet te drinken als ze nog rijden. Ze groeiden op met de campagnes over rijden onder invloed. De categorie 40- tot 60-jarigen is er minder bewust mee bezig. Een paar glazen tijdens een etentje, enkele jenevers op een kerstmarkt… Ook die tellen mee. Eentje is geentje? Dan beter geentje.

INFO: 03 620 29 29 info@pzgrens.be www.pzgrens.be Met de samplingtoestellen kan de politie meer controles doen op dezelfde tijd.

De controles in 2015 • De politie controleerde 14 233 voertuigen tijdens de winteractie van 2015-2016. • Daarvan bliezen 67 mensen positief, 40 mensen bliezen alarm, 1 persoon testte positief op drugs. • Van de betrapte bestuurders moesten er 24 onmiddellijk hun rijbewijs inleveren. • De politie deelde ongeveer 6 000 Bob-sleutelhangers uit.

25

HULPDIENSTEN


Bewust omgaan met energie Vlaamse woningen kunnen nog veel energie besparen, vergeleken met onze buurlanden. De winterperiode is het moment om je energieverbruik onder de loep te nemen. Je gebruikt je verwarming intensief en ook je verlichting brandt langere periodes. De gemeente Kalmthout wil tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uitstoten op haar grondgebied. Zowel de gemeente als organisatie, maar ook de inwoners en bedrijven moeten proberen om minder energie te verbruiken. Energie besparen = CO2 besparen. En thuis energie besparen is niet altijd hetzelfde als ‘investeren’. Zonder veel inspanningen bespaar je gemakkelijk tot 10% energie met voor de hand liggende energietips. Verwarming Je verwarming is dé grote energieslokop van het doorsneegezin. Zo’n 66 % van je energiebudget gaat hier naartoe. • Draag ’s winters warmere kleding. Zo kan je de verwarming gerust een graadje lager zetten. • Voorzie een programmeerbare kamerthermostaat in de leefruimte. • Installeer thermostatische radiatorkranen in de overige kamers. Zo kan je de verwarming aanpassen als je de kamer voor langere tijd verlaat. Warm water Een gemiddeld gezin van 3 tot 4 personen verbruikt dagelijks al gauw 90 liter warm water. Goed voor zo’n 13 % van het energieverbruik. • Neem een douche in plaats van een bad. • Plaats een spaardouchekop. • Laat de warmwaterkraan niet onnodig lopen, bijvoorbeeld terwijl je je tanden poetst. Verlichting Verlichting is goed voor 5 % van je energieverbruik. Voor verlichting is het belangrijk om zuinig te zijn met de plaatsing ervan, zowel bij binnen- als buitenverlichting. • Kies lampen met een energielabel A of beter.

26

MILIEU

• •

Verlicht enkel waar en wanneer nodig. Vervang oude halogeenlampen door ledlampen. Die zijn op korte tijd enorm geëvolueerd en zelfs beschikbaar voor dimbare en inbouwbare toepassingen. Plaats enkel buitenverlichting met bewegingssensoren. Het is erg energieverslindend om buitenverlichting de hele nacht te laten branden.

Koelen en vriezen Koelkast en diepvriezer werken dag en nacht, goed voor 5 % van je energieverbruik. Vergelijk het verbruik van oude modellen met energiezuinigere. Daarvoor kan je op de milieudienst een energiemeter ontlenen. Die plaats je tussen het toestel en het stopcontact. Na 24 uur kan je het verbruik aflezen en vergelijken. Pas alvast deze tips toe: • Ontdooi je diepvriezer minstens één keer per jaar. Met een ijslaag van 2 mm verbruikt je toestel 10% meer energie. • Laat warme gerechten volledig afkoelen voor je ze in de koelkast plaatst. • Schakel een lege koelkast uit als je twee weken of langer afwezig bent.

• •

Kook met het deksel op de pot en met weinig water. Schakel de oven uit, nog vóór het einde van de bereidingstijd. De hitte in de oven blijft nog wel even aanwezig en zorgt ervoor dat het gerecht voldoende gaart.

Sluipverbruik Zo’n 3 % van je energieverbruik gaat naar televisietoestel, multimedia en entertainment. • Schakel toestellen met afstandsbediening volledig uit na gebruik. Door toestellen in stand-by te laten, verbruiken ze onnodig stroom. • Verwijder laders (gsm, laptop, tablet, tandenborstel, kruimeldief…) uit het stopcontact na gebruik. Die blijven stroom verbruiken en warmen soms enorm op. Dat is niet alleen energieverspillend, maar ook gevaarlijk. Naast deze tips toepassen, kan je nog een stapje verder gaan en energiebesparende maatregelen nemen. Meer info en tips vind je alvast op www.energiesparen.be en www.eandis.be .

Wassen en drogen Wassen, drogen, strijken en afwassen is samen goed voor 4 % van je energieverbruik. • Start enkel een goed gevulde was- of vaatwasmachine. • Droog je wasgoed zoveel mogelijk buiten bij goed weer. • Schakel het strijkijzer uit wanneer je even weggaat of een pauze neemt. Koken Ongeveer 4 % van je energieverbruik gaat naar kooktoestellen.

INFO: duurzaamheid@kalmthout.be 03 620 22 64


‘Ontsnipper’ je tuin! Ons wegennet is enorm geconcentreerd. Door die wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden. De overheid en organisaties willen die ‘groene snippers’ met elkaar verbinden. Ook jij kan tuinbewoners helpen door je tuin zo in te richten dat die ontsnipperend werkt. Het Vlaamse landschap telt per vierkante kilometer 5,3 kilometer weg. Gemiddeld om de 300 meter komt een dier op zijn tocht door het landschap een weg tegen. Overstekende dieren brengen niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de weggebruikers. Om dat probleem aan te pakken, neemt de overheid een aantal maatregelen met ecoducten, amfibieëntunnels, boombruggen... Ook je tuin kan dat versnipperingseffect hebben op dieren. Hierbij tips om je tuin een ontsnipperende werking te geven zodat dieren hier hun eigen weg vinden. Zorg voor een (mini-) bloemenweide De meeste tuinen hebben veel gazon. Daar is veel werk aan en er zit maar weinig leven in. Een stukje bloemenweide of een bloemenborder is een kleurrijk paradijs voor vlinders, bijen…. Eén of twee keer per jaar maaien is genoeg: laat het gras maar groeien! Laat in de winter ook een hoekje met grassen en stengels van bloemplanten ongemaaid staan voor overwinterende insecten. Een beetje rommel mag Laat je tuin een beetje ‘verwilderen’ of richt een hoekje ervan natuurvriendelijk in. Takken-

hopen, houtstapels, een berg losse bladeren, een dichte kruid- en struikbegroeiing en allerlei klimplanten (zeker groenblijvende zoals klimop) kunnen dienst doen als nesten schuilgelegenheid voor vele dieren, zoals winterslapende egels. Verwelkom waterdieren Een vijvertje zonder vissen werkt als een magneet voor andere waterdieren. Kies een zonnige plek en maak de oevers niet te steil. Libellen, kevers en wantsen komen vanzelf op een vijver af. Vogels en zoogdieren komen er drinken, zich wassen, en eten er insecten en slakken. Vogels brengen via hun pootjes het waterleven mee. Mits wat geluk ontdekken ook kikkers en salamanders je vijvertje. Smullen maar! Plant zoveel mogelijk inheemse bessen- en vruchtdragende planten in je tuin, voor jezelf en voor de dieren. Als je bijvoorbeeld een appelboom, kerselaar, vlierstruik of frambozenstruik plant, maak je er een trekpleister voor zoogdieren, vogels en insecten. Meesmullen mag! Andere onmisbare planten zijn bijvoorbeeld lijsterbes, hulst en spork. Bessen daarvan zijn enkel bedoeld voor de vogels. Behaag je tuin Veel dieren verstoppen zich in hagen of maken er nesten in. Bovendien vormen hagen voor de meeste dieren verbindingen in het landschap die zij gebruiken als wegen. Hoe breder de haag, hoe meer vogels er in broeden. Goede soorten voor een inheemse haag zijn: (haag)beuk, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hondsroos, taxus, wilde liguster en Spaanse aak. Je kan ook een gemengde haag met meerdere soorten maken.

Kringlooptuinieren Probeer het groenafval zoveel mogelijk in je tuin te houden, je kan er nadien nog veel mee doen: composteren, in een takkenril verwerken of de bodem mee bedekken. Verhakseld snoeihout, bladeren, maaisel of compost houden de bodem bedekt met een zogenaamde mulchlaag. Die beperkt onkruid, zorgt voor natuurlijke voeding en beschermt de grond tegen uitdroging. Gat in het hek Tuindraad en ander afsluitingen zijn voor amfibieën en kleine zoogdieren zoals egels en spitsmuizen een onoverkomelijke hindernis. Vermijd daarom zoveel mogelijk draadafsluitingen en plaats natuurlijke omheiningen zoals hagen rondom je tuin. Is een tuinafsluiting toch nodig? Plaats dan een lage tuindraad tot 1 meter hoog en voorzie onderaan enkele gaten van minimaal 15 bij 15 cm groot. Op die manier zorg je voor ‘egelpoortjes’ en verbind je jouw tuin met die van je buren. Te n t o o n s t e l l i n g ‘ D i e r e n onderweg’ In natuureducatiecentrum De Vroente loopt tot 5 januari 2017 de educatieve tentoonstelling ‘Een beestige boel, dieren onderweg’ die volledig is opgebouwd rond dit thema.

INFO: duurzaamheid@kalmthout.be 03 620 22 64 www.wegenennatuur.be www.beestigebrug.be www.dierenonderdewielen.be

27

MILIEU


Een halve eeuw Govio Foto’s en getuigenissen als afsluiter van een feestjaar Jeugdhuis Govio in Kalmthout bestaat in 2016 al 50 jaar. De reden bij uitstek om de evolutie met enkele beelden te schetsen én verschillende generaties ‘jongeren’ aan het woord te laten. Wat betekent/betekende Govio voor hen? Het jeugdhuis startte in 1966 en ontstond uit gidsengroep Sint-Godelieve en scoutsgroep Dominic Savio, samen Govio. Doorheen de volgende decennia verhuisde ‘de Govio’, gingen de leden op reis, startten ze de Bogerfeesten op… Maar vooral: het jeugdhuis bracht en brengt Kalmthoutse jongeren samen en geeft hen een plek en ruimte om te ontdekken, te ontplooien en te feesten. Johan Cassimon (28 jaar) “Ik ben momenteel voorzitter van de raad van bestuur. De vrijwilligers houden de boel draaiende, wij zorgen voor de wettelijke verplichtingen, de financiële kant van de zaak en het HR-beleid. Met andere woorden ervoor zorgen dat de jongeren zich zonder zorgen kunnen ontplooien binnen de muren van het jeugdhuis. Iets wat ik zelf meemaakte vanaf dat ik er op mijn 18 jaar binnenstapte. Op dat moment wist ik niet welke meerwaarde het zou hebben, los van fijn feesten. Pas achteraf begon het te dagen.” “ Ik leerde er verantwoordelijkheid opnemen, boekhouden, probleemoplossend denken… Het is daarom dat ik mij nu nog altijd inzet voor de Govio. Ik vind het belangrijk dat

Het eerste gebouw van Govio in Statiestraat 79, eind jaren ‘60

andere jongeren dezelfde kansen krijgen als ik.” Sam Bosmans (54 jaar) “Tussen 1978 en 1986 was ik actief als lid, kernlid en ‘pv’. Dat is de functie die nu de beroepskracht van het jeugdhuis opneemt. De Govio is voor mij meer geweest dan een plaats om te feesten. Als je jaren samenwerkt met vrijwilligers, projecten opstart, een clubblad maakt, op reis gaat… dan hou je er meer aan over dan herinneringen. Ik heb er

De Bogerfeesten in de jaren ‘80 (foto links) en een fuif in de jaren ‘70 (foto rechts)

22 28

JEUGD

vrienden voor het leven gemaakt. Ik leerde er samenwerken, luisteren, rekening houden met anderen… Op die manier is jeugdhuis Govio een grote maar fijne leerschool geweest.” Met dit artikel sluit Govio het jubileumjaar af. Wil je meer verhalen lezen, meer foto’s bekijken? Dan kan je het jubileumboek voor 10 euro kopen in jeugdhuis Govio. INFO: info@govio.be of via Facebook


KALMTHOUT

Z O N 8 JAN 2017

NIEUWJAAR

KERKENEIND KALMTHOUT

VIERT GRATIS

FRIETEN en SOEP

NI

STREEKPRODUCTEN

VUURSHOW

CO

16

EU

NC

tot

EP

20

DRANKENTOOG TVV VERENIGINGEN

W

uu

T

r!

LICHTPROJECTIES

MELD EEN PROBLEEM Met het formulier op de achterkant kan je een probleem melden dat te maken heeft met het openbaar domein van de gemeente Kalmthout. Geef het ingevulde strookje af op de communicatiedienst in de chalet achter het gemeentehuis (Kerkeneind 13) of stuur het op. Je kan ook altijd online een probleem melden via www.kalmthout.be/meldeenprobleem. Of gebruik de app van Kalmthout (beschikbaar voor Android, iOS en Windows). De communicatiedienst zorgt ervoor dat je melding op de juiste gemeentelijke dienst terecht komt. Er zijn natuurlijk nog andere kanalen om een probleem te melden. De gemeente is ook niet verantwoordelijk voor alles in Kalmthout. Via de politie (03 620 29 29, www.pzgrens.be) kan je klachten of suggesties over politionele zaken geven. De brandweer (03 369 74 18, kalmthout@brandweer.zonerand.be) helpt je met brandpreventie of bijvoorbeeld wespennesten. Via www.meldpuntwegen.be kan je gebreken aan de weginfrastructuur van gewestwegen melden. Bij www.straatlampen.be kan je dan weer een defecte straatlamp melden. Vragen omtrent afval? Contacteer dan de groene lijn via 0800 94 250. Met vragen over de procedure van de meldingen kan je terecht op de communicatiedienst van Kalmthout: 03 620 22 16, info@kalmthout.be.

29

GEMEENTERAAD


Kalmthout in ‘t kort Verkoop hoekhuis kruispunt Achterbroek De gemeenteraad keurde de verkoop goed van het hoekhuis aan het kruispunt van Achterbroek. De gemeente kocht het pand aan in juni 2012. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt in 2017 het kruispunt van Achterbroek volledig opnieuw aan. In het ontwerp zijn afslagstroken voorzien om een vlottere doorstroming te garanderen. Voor die stroken is er extra ruimte nodig rond het kruispunt.

AWV kocht de vroegere horecazaak op de andere hoek zelf al aan. Nu koopt het het andere hoekhuis over van de gemeente Kalmthout. AWV betaalt daarvoor de originele aankoopprijs, namelijk 243.424 euro. Statuten Gemeentelijke Ouderenadviesraad aangepast Kalmthout heeft een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht die erkend is als adviesraad ‘Gemeentelijke Ouderenadviesraad Kalmthout’ (OAR).

Die ouderenadviesraad voert een aantal wijzigingen door aan haar bestaande statuten. Binnen de ouderenadviesraad boog een werkgroep zich gebogen over de bestaande statuten en stelde een aantal wijzigingen voor. Die wijzigingen keurde de gemeenteraad goed. De OAR heeft als doel een klankbord en gesprekspartner te zijn voor het beleid in verband met alle aspecten van het welzijn van de ouder wordende burgers van de gemeente. De OAR geeft daartoe adviezen op eigen initiatief of op verzoek van de beleidsinstanties. De ouderenadviesraad vergadert minstens vijf maal per jaar én wanneer de voorzitter, het gemeente- of OCMW-bestuur of één derde van de stemgerechtigde leden van de ouderenadviesraad daar om vraagt. Verslagen gemeenteraad steeds online te bekijken ‘Kalmthout in ‘t kort’ verduidelijkt maar enkele punten uit de voorbije gemeenteraden. Wil je de volledige verslagen nalezen? Dat kan op: www.kalmthout.be/gemeenteraad

Het hoekhuis dat de gemeente Kalmthout verkoopt aan AWV

MELD EEN PROBLEEM Voornaam: .................................................................................................................................... Naam: ................................................................................................................................................ Straat: .............................................................................................................................................. Nr.: ........................................ Bus: ......................................... Postcode: ............................................................................ Gemeente: ............................................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................. Telefoon: .........................................................................................................................................

Soort melding: o o o o o o o

Afvalophaling Fiets- of voetpad Wegdek Grachten en bermen Groenonderhoud Hondenpoep Riolering

Waar doet het probleem zich voor? o o o o o o o

Sluikstort Speelterreinen Straatmeubilair Verkeerssignalisatie Verkeersveiligheid Wateroverlast Andere

GEMEENTERAAD

............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................

Wat is het probleem? ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................


Deel je beelden via #Kalmthout op Instagram Foto’s en video’s delen met maar enkele woorden commentaar: dat is Instagram. ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ in de praktijk. Deze voorlaatste pagina wordt vanaf nu van iedereen die Instagram gebruikt en #Kalmthout toevoegt. Wij selecteren de mooiste, opvallendste of meest grappige beelden en maken er een fijne collage van. Opgelet: we vermelden er wel je Instagramnaam bij… Dus: #Kalmthout’en maar!

#KALMTHOUT


NUTTIGE ADRESSEN

Volg ons ook via de website, onze app of

burgemeester • gemeentehuis • Kerkeneind 13 enkel op afspraak via 03 620 22 10

tot 20u, vrijdag van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 17u, zaterdag van 9u30 tot 12u30

vreemdelingendienst, secretariaat, markten en kermissen, financiën, mobiliteit, milieu en groen, openbare werken • gemeentehuis • Kerkeneind 13 iedere werkdag van 9u tot 12u maandag ook van 13u30 tot 16u30 en van 18u30 tot 20u, woensdag ook van 13u30 tot 16u30

jeugdbibliotheek Nieuwmoer • Wuustwezelsteenweg 19 woensdag van 14u tot 17u zaterdag van 9u30 tot 12u30 ocmw • Heuvel 39 • 2920 Kalmthout iedere werkdag van 9u tot 12u en dinsdag van 19u tot

20u30, ‘s namiddags op afspraak dienstencentrum de groten uitleg • Kerkeneind 20 maandag van 9u tot 17u dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 11u tot 17u lokale politie zone grens • Kapellensteenweg 32 Werkdagen van 9u tot 19u, zaterdag 9u tot 17, zon- en feestdagen gesloten (parlefon verbindt door met 101)

communicatie, jeugd, cultuur, evenementen, welzijn, personeel • chalet achter gemeentehuis • Kerkeneind 13 iedere werkdag van 9u tot 12u maandag ook van 13u30 tot 16u30 en van 18u30 tot 20u, woensdag ook van 13u30 tot 16u30

archief

03 620 22 10

archief@kalmthout.be

burgerzaken

03 620 22 11

burgerzaken@kalmthout.be

bibliotheek

03 666 54 32

bibliotheek@kalmthout.be

brandweer (administratie)

03 369 74 18

kalmthout@brandweer.zonerand.be

communicatiedienst

03 620 22 16

info@kalmthout.be

ruimtelijke ordening, woonloket • gemeentehuis • Kerkeneind 13 iedere werkdag van 9u tot 12u maandag van 18u30 tot 20u

cultuurdienst

03 620 22 66

cultuur@kalmthout.be

ldc de groten uitleg

03 641 63 54

dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

evenementencoördinator

03 620 22 67

evenementen@kalmthout.be

financieel beheerder

03 620 22 21

kris.sannen@kalmthout.be

financiële dienst

03 620 22 22

financien@kalmthout.be

jeugddienst

03 620 22 65

jeugd@kalmthout.be

markten en kermissen

03 620 22 03

marcel.peeters@kalmthout.be

milieudienst

03 620 22 61

milieu@kalmthout.be

mobiliteitsdienst

03 620 22 14

mobiliteit@kalmthout.be

ocmw

03 620 15 60

info@ocmwkalmthout.be

openbare werken

03 620 22 41

openbare.werken@kalmthout.be

personeelszaken

03 620 22 20

personeel@kalmthout.be

politie zone grens

03 620 29 29

info@pzgrens.be

ruimtelijke ordening

03 620 22 30

ruimtelijke.ordening@kalmthout.be

secretariaat

03 620 22 00

secretariaat@kalmthout.be

secretaris

03 620 22 01

secretaris@kalmthout.be

sociaal infopunt

03 641 63 55

sociaalinfopunt@kalmthout.be

sportdienst • Kapellensteenweg 90 Iedere werkdag van 9u tot 12u maandag ook van 13u30 tot 16u30 en van 18u30 tot 20u, woensdag ook van 13u30 tot 16u30

sportdienst

03 666 95 02

sport@kalmthout.be

toeristisch infokantoor

03 666 61 01

toerisme@kalmthout.be

vreemdelingendienst

03 620 22 13

vreemdelingen@kalmthout.be

welzijnscoördinator

03 620 22 69

welzijn@kalmthout.be

bibliotheek • Kerkeneind 23 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u

woonloket

03 620 22 33

wonen@kalmthout.be

ziekenwagendienst

03 620 22 44

ziekenwagen@kalmthout.be

burgerzaken • gemeentehuis • Kerkeneind 13 iedere werkdag van 9u tot 12u maandag ook van 13u30 tot 16u30 en van 18u30 tot 20u, woensdag ook van 13u30 tot 16u30 iedere zaterdag van 9u tot 11u archief • gemeentehuis • Kerkeneind 13 iedere woensdag van 13u30 tot 16u30 iedere zaterdag van 9u tot 12u toeristisch infokantoor • Putsesteenweg 131 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, iedere zaterdag en zondag van 10u tot 17u

GEMEENTE KALMTHOUT

Kerkeneind 13 B-2920 Kalmthout

03 620 22 11 info@kalmthout.be

www.kalmthout.be

Verantw. uitg.: Lukas Jacobs, burgemeester - Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Magazine Tussen Hei en Maatjes - winter 2017  
Magazine Tussen Hei en Maatjes - winter 2017  

Magazine Tussen Hei en Maatjes - winter 2017: Vier keer per jaar brengt Kalmthout haar magazine uit. Je leest in interviews, reportages en b...

Advertisement