Page 1

n e t i e t i v i t c A

6 1 0 er 2

zom

ren e d n i voor k 16 jaar! ot t 5 , 2 van

Kleuterdagen Speelplein Sportkampen Daguitstappen IBO Kinderclub Dolfijn

ZOMER 2016


OPGE

LET:

en? Hoe inscs ohpreijenvrijtje:

bij pro b geliev lemen om e in met d contact op te loggen e vrije , t tijdsd e nemen ienste Maak n. zeker accou geen nt aan twee de aub!

We zetten alle

schrijven glementair in re : n ij lf o D b op het lu rc hrijfperiodes sc A . IBO Kinde n ri o o v e d s agen en vastgestelde d kan alleen tijd e d p o , il a e m of via ór of tussen d ó v ie d n gemeentehuis re e li te in rijvingsformu rden als laats o w , én uren. Insch n e m o k e eriodes to inschrijvingsp enomen. en, aanmerking g in, kleuterdag le lp e e sp r o o ig online gen v ebeurt volled g n e p B. Inschrijvin p a st it u en dag . sportkampen ticketgang.eu t. u o h ls u h / / via https: oor kan rtkampen: hierv o sp n e n e ag rekening euterd f. Er dient wel ra o vo * Speelplein, kl ag d n lein, é orden tot é p als het speelp to ss g in jv ri h ingeschreven w sc in orden met een lzet zijn. gehouden te w m sportka pen vo e d f o n e ag rd de kleute pen or de daguitstap vo ): re e d an n and n (speelplein e week op voorh n é é e * Daguitstappe st at la eken n lein moet te appen twee w st it u ag d re e van het speelp d an orden, voor de ingeschreven w op voorhand.

ONLINE

Nieuw: Hulsh outse vrijetijdspas

Gezinnen die aan bepaald e voorwaard voldoen (vo en ornamelijk in het kader va verlaagd ink n een omen), kunn en hierop aa maken. nspraak

Met een vrije tijdspas ontv angt u 50% op de activit korting eiten van de vrijetijdsdien st en. Het volledig e reglement is terug te v www.hulsho inden op ut.be > Vrije Tijd > Vrijeti jdspas. Denkt u aan spraak te m aken op een vrijetijdspas, gelieve dan contact op te met de jeug nemen ddienst voo raleer u uw inschrijft voo k in d(eren) r een activit eit.

Inschrijfdata

vo

orinschrijving Inschrijfperiod en e 1: vanaf ma andag 9 mei o tot en met wo m 09.00 uur ensdag 11 me i 2016 om 20 Inschrijfperiod .00 uur e 2: vanaf ma andag 20 juni uur tot en me om 09.00 t donderdag 3 0 juni 2016 om 12.00 uur

Hoe inschrijven voor het speelplein, de kleuterdagen, de sportkampen of de daguitstappen?

A. Registreer uw gezinsaccount en kinderen: 1. Ga naar https://hulshout.ticketgang.eu 2. Heeft u reeds een gezinsaccount? Log in en ga verder naar stap B. 3. Maak uw gezinsaccount aan: a. klik op de knop ‘REGISTREER ALS GEZIN’; b. kies een login en paswoord; c. vul de contactgegevens van uw account in; d. vink aan dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Uw gezinsaccount is aangemaakt! 4. Registreer de kinderen van uw gezin: a. registreer een kind door te klikken op de knop ‘NIEUW’ (rechts op het scherm); b. vul voornaam, familienaam en geboortedatum in; c. u kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen meegedeeld worden aan de begeleiders; d. duid aan of uw kind woont in de gemeente of niet; e. druk de medische fiche af en breng deze ingevuld mee de eerste deelnamedag; f. herhaal deze stappen voor elk kind van uw gezin. Uw kinderen zijn geregistreerd onder de gezinsaccount!

B. Schrijf uw kinderen in en betaal online: 1. Schrijf uw kinderen in voor het evenement van uw keuze a. klik op de knop ‘JEUGDAANBOD’; b. klik het evenement aan waarvoor u wil inschrijven en klik op ‘KOOP’ (links op het scherm); c. selecteer per kind alle data waarvoor u wil inschrijven; d. controleer uw inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op ‘BETAAL’. 2. U kan nu snel en eenvoudig online betalen met uw • debetkaart (normale bankkaart van uw bank) • online home banking pakket • credit card (Om de veiligheid van de transactie te waarborgen zullen de meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken. Deze kan u meestal gratis verkrijgen bij uw bank.)

Na de betaling kan u onmiddellijk uw inschrijvingslijst afdrukken. De inschrijvingslijst wordt ook verzonden naar uw e-mailadres.

Breng de inschrijvingslijst mee naar het evenement. De barcode op de inschrijvingslijst wordt gescand aan de ingang.

AAN LOKET Mensen die niet over een computer beschikken of moeilijkheden ondervinden bij het registreren van hun account of bij het inschrijven, kunnen zich steeds wenden tot de verschillende loketten van de vrijetijdsdiensten. Dit kan enkel tijdens de data van de voorinschrijvingen. Bij inschrijving aan het loket dient u met gepast geld te betalen! Zonder betaling kan er geen inschrijving gebeuren.

Het online ticketsysteem genereert op jaarbasis fiscale attesten voor de ouders, die naar uw mailbox worden doorgestuurd. Schrijf dus geen kinderen in die niet bij uw gezin horen!


Speelplein Wie? Alle kinderen van 6 tot 12 jaar (geboortejaren 2004-2010).

Wat? Elke dag bieden we een gevarieerd aanbod van spel en sport onder begeleiding van animatoren.

Waar?

Kleuterdagen Wie? Kleuters van 3 tot 5 jaar (geboortejaren 2011-2013). Effectief 3 jaar op dag zelf.

Waar? Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout (T. 015 24 26 77)

Wanneer? • Maandag 18 juli 2016: thema ‘Toveren’ • Dinsdag 19 juli 2016: thema ‘Muziek’ • Woensdag 20 juli 2016: thema ‘Dieren’ Telkens van 9.00 tot 12.00 uur. Er is vooropvang voorzien vanaf 8.30 en naopvang tot 12.30 uur.

Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout (T. 015 24 26 77)

Wanneer? * 4 juli tot en met 15 juli 2016 (uitgezonderd 11 juli) * 25 juli tot en met 29 juli 2016 telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Er is vooropvang voorzien vanaf 8.30 uur en naopvang tot 16.30 uur. Kinderen die vroeger of later opvang nodig hebben, kunnen naar IBO Kinderclub Dolfijn gebracht worden, mits inschrijving.

Kostprijs? • Inwoners van Hulshout: € 4/dag voor het 1e kind € 3,50/dag vanaf het 2e kind uit hetzelfde gezin Kinderen met een Hulshoutse vrijetijdspas krijgen 50% korting. • Personen van buiten de gemeente: € 5/dag

Uitstappen?

• Kostprijs?

• Woensdag 6 juli 2016: Circus Bruul: bowling + binnenspeeltuin: € 15 (inclusief 3 drankjes) • Woensdag 27 juli 2016: Plopsa Indoor Hasselt: € 15

Inwoners van Hulshout: € 3/dag Kleuters met een Hulshoutse vrijetijdspas krijgen 50% korting. Niet-inwoners: € 4/dag

• Meebrengen?

Meebrengen?

Lunchpakket, voldoende drinken, reservekledij (in functie van waterspelletjes), 2 paar schoenen (voor binnen en buiten). De kinderen krijgen dagelijks een 3-uurtje.

Drankje en koek.


Ook dit jaar heeft de sportdienst weer enkele spetterende kampen voor jullie in elkaar gestoken. Kijk snel hieronder voor meer informatie!

VOETBALKAMP Wanneer? Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 augustus 2016, telkens van 9.00 tot 16.00 uur

Voor wie? Alle jongens en meisjes, veldspelers en keepers, van 5 tot en met 14 jaar (geboortejaren 2006-2010)

Wat?

in samenwerking met KFC Houtvenne: Harmoniestraat 12, 2230 Ramsel (T. 016 69 86 86)

Kostprijs? € 125 (inclusief voetbaltenue,

warme lunch, 2 sportdrankjes per dag, nieuwe bal en korting om artikelen te bestellen)

Meebrengen?

Vier dagen voetbalplezier met een gevarieerd programma

De kinderen krijgen ’s middags een warme lunch. Dus GEEN lunchpakket meegeven!

Waar?

Inschrijven?

De voetbalkampen vinden plaats bij: Sportdienst Hulshout

www.voetbalschoolnederland.nl/

KLEUTERSPORTKAMP Wanneer?

Waar?

Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus 2016 telkens van 9.00 tot 12.00 uur.

Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout (T. 015 24 26 77)

Voor wie?

Kostprijs?

3 tot 5-jarigen (geboortejaren 2011-2013). Effectief 3 jaar op dag zelf.

inwoners: € 30 niet-inwoners € 35

Wat?

Meebrengen?

Vijf halve dagen vol sport, spel en plezier aangepast aan de leeftijd van de kleutertjes. Dit jaar werken we rond het thema ‘kleuren’. We sluiten het kamp af met een leuke uitstap.

S

port

De kinderen mogen een tussendoortje en een drankje meebrengen voor tijdens de pauze.

OMNISPORTKAMP Wanneer?

Waar?

Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus 2016, telkens van 9.00 tot 16.00 uur.

Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout (T. 015 24 26 77)

Voor wie? 6 tot 12-jarigen (geboortejaren 2005-2010)

Wat? Vijf spetterende dagen vol beweging. Sporten en spelen, binnen en buiten, hevig en een beetje rustig, ... Kortom: een leuk en afwisselend programma. Op vrijdag sluiten we het sportkamp af met een uitstap.

Kostprijs?

inwoners: € 65 niet-inwoners: € 70

Meebrengen?

Lunchpakket voor ‘s middags (drankje door ons voorzien), koekje/fruitje en een drankje voor tussendoor. Een paar buitenschoenen en één paar binnenschoenen/ turnpantoffels voor binnen (deze mogen geen strepen achterlaten op de sportvloer).


SURF- en ZEIL 3-DAAGSE

WATERSPORT 3-DAAGSE

Wanneer?

Wanneer?

verzekering, begeleiding en busvervoer)

6, 7 en 8 juli 2016

Vervoer?

Voor wie? Jongeren van 11 tot en met 16 jaar (geboortejaren 2000-2005) Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen.

Waar? Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer Mol

Kostprijs?

24, 25 en 26 augustus 2016, telkens van 10.00 tot 15.00 uur

Er is busvervoer voorzien vanuit Hulshout. Om 8.20 uur vertrekt de bus aan het sportpark Joris Verhaegen. Terugkomst is voorzien om 16.35 uur.

Meebrengen?

Gesloten schoenen, zwemkledij, reserve kledij, reserveschoenen, zonnecréme, hoofddeksel, 50 cent (voor locker), lunchpakket, drank en een beetje zakgeld.

VIS 2-DAAGSE GROBBENDONK 13 en 14 juli 2016, telkens van 10.00 tot 15.00 uur

Voor wie? 10 tot 16-jarigen (geboortejaren 2000-2006) Dit kamp is ook toegankelijk voor jongeren met een handicap.

Waar? Visclub Sportieve Netevissers, Gilliam, Grobbendonk

Kostprijs?

11 tot 16-jarigen (geboortejaren 2000-2005) Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen.

Waar?

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Mol.

Kostprijs?

€ 80 (inclusief materiaal,

Wanneer?

Voor wie?

busververvoer, begeleiding en verzekering)

Vervoer? Busvervoer vanuit Herentals: Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93: vertrek om 9.30 uur, terug om 15.30 uur.

Meebrengen?

Vaste visstokken (wie dit niet heeft kan ter plaatse een visstok gebruiken), regenkledij, paraplu, zonnecréme, hoofddeksel, iets om op te zitten, lunchpakket en drank.

€ 25 (inclusief materiaal,

Wanneer?

Vervoer?

25, 26 en 27 juli 2016, telkens van 10.00 tot 15.00 uur.

Er is busvervoer voorzien vanuit Hulshout. Om 8.20 uur vertrekt de bus aan het sportpark Joris Verhaegen. Terugkomst is voorzien om 16.35 uur.

Voor wie? 11 tot 16-jarigen (geboortejaren 2000-2005) Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen.

Waar? Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer Mol

Meebrengen?

Gesloten schoenen, zwemkledij, reserve kledij, reserveschoenen, zonnecréme, hoofddeksel, 50 cent (voor locker), lunchpakket, drank en een beetje zakgeld.

Kostprijs?

Skate 3-daagse

Let op! Voor de sportkampen van sportregio Kempen en het voetbalkamp kan je de vrijetijdspas niet gebruiken.

€ 24 (inclusief materiaal,

begeleiding en verzekering)

Meebrengen?

Voor wie?

Kostprijs?

10 tot 16-jarigen (geboortejaren 2000-2006)

€ 60 (inclusief materiaal,

Waar?

Meebrengen?

11 en 12 augustus 2016, telkens van 10.00 tot 15.00 uur

Visclub Het Rutske, Visvijver Hoogbuul in Olen

Gesloten schoenen, zwemkledij, reserve kledij, reserveschoenen, zonnecréme, hoofddeksel, 50 cent (voor locker), lunchpakket, drank en een beetje zakgeld.

1, 2 en 3 augustus 2016 van 10.00 tot 15.00 uur, op 3 augustus tot 16.00 uur

Kostprijs?

Waar?

Meebrengen?

uitstap naar de skatebowl van Vorselaar. De bus vertrekt om 10.00 uur in Olen (Teunenberg). Om 16.00 uur zijn we terug in Teunenberg.

Wanneer?

10 tot 16-jarigen (geboortejaren 2000-2006)

Er is busvervoer voorzien vanuit Hulshout. Om 8.20 uur vertrekt de bus aan het sportpark Joris Verhaegen. Terugkomst is voorzien om 16.35 uur.

Surf, zeil en kajak 3-daagse

begeleiding en verzekering)

Voor wie?

Vervoer?

€ 80 (inclusief materiaal,

€ 80 (inclusief materiaal,

VIS 2-DAAGSE OLEN

verzekering, begeleiding en busvervoer)

Vaste visstokken (wie dit niet heeft kan ter plaatse een visstok gebruiken), regenkledij, paraplu, zonnecréme, hoofddeksel, iets om op te zitten, lunchpakket en drank.

Wanneer?

Domein Teunenberg in Olen, op 3 augustus gaan we op

verzekering en begeleiding)

Lunchpakket en drank.


Kabouterwandeling + kinderboerderij en port speeltuin Uitstap kleuters Wanneer?

Daguitstappen

S

Woensdag 10 augustus 2016

Wie? Kleuters vanaf 3 jaar, maximum 40 kinderen

Waar? Domein Tivoli Mechelen

Wat? Er is heel wat werk in het grote bos. Daarom roepen de kabouters de hulp in van onze kleutertjes. Dieren voederen, een egelhuisje bouwen, eikels geven aan de varkens, de kabouterboom zoeken, eendjes en geitjes voeren, een liedje zingen en kriebelbeestjes zoeken hoort er allemaal bij.

‘s Middags picknicken we in het bos en in de namiddag ravotten we erop los in de speeltuin en op de kinderboerderij.

Hulshout feest! Wanneer?

Kostprijs?

Zaterdag 9 juli 2016 van 10.00 tot 18.00 uur

Inwoners € 3 / niet-inwoners:

€4

Wie?

Vervoer?

Iedereen is welkom.

Om 9.00 uur vertrekt de bus aan het sportpark en komt terug aan rond 15.30 uur.

Waar?

Meebrengen? Lunchpakket, koekje/fruitje en drankje voor tussendoor. Voorzie ook gemakkelijke kledij die vuil mag worden.

Opgelet Er is een koppeling voorzien met IBO Kinderclub Dolfijn!

Survivaluitstap Lissenvijver

S

port

Uitstap jongeren

Festiviteiten in het park rond Hof Ter Borght.

Wat? Een uniek evenement, een feest voor jong en oud in het park Hof Ter Borght. Tijdens Hulshout feest wordt het park officieel opengesteld.

Kostprijs? Gratis inkom!

Stabbelwandeling Wanneer? Zondag 28 augustus 2016 van 08.00 tot 15.00 uur

Wanneer?

Kostprijs?

Dinsdag 9 augustus 2016

Inwoners € 28 / niet-inwoners € 30

Wie?

Vervoer?

Waar?

Om 8.30 uur vertrekt de bus aan het sportpark en komt terug aan omstreeks 16.45 uur.

Startlocatie: GC Ijzemael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, Westmeerbeek.

10 tot 18 jaar, maximum 40 deelnemers (geboortejaren 1998-2006)

Waar? De Lissevijver in Geel

Wat? Een dag vol actie en avontuur. Op het programma staan: een hoogte parcours, een hindernissentocht, een moerastocht en de paracommandopiste.

Meebrengen? Lunchpakket (‘s middags wordt één drankje voorzien), tussendoortje en drankjes. Breng kledij mee die vuil mag worden en ook reservekleding, douchegerief, propere kledij en schoenen, plastiek zakje voor natte en vuile kleding. Zeker geen sandalen of topjes zonder mouwen.

Wie? Iedereen is welkom.

Wat? Kom genieten van een verrassende wandeling, een verfrissende consumptie en een lekker ‘proevertje’ uit de streek! Voor gezinnen met kinderen is er een bijzondere wandeling met plezante doe-opdrachten en een verrassing. Afstanden: 5 km of 12 km

Kostprijs? €3


IBO Kinderclub Dolfijn

2,5-12-jarigen Initiatief voor buitenschoolse opvang Wanneer? De IBO-locaties van Hulshout en Westmeerbeek zijn tijdens de zomervakantie 2016 elke werkdag open van 06.45 tot 18.15 uur, uitgezonderd tijdens volgende sluitingsperiodes:

Uitstappen?

De IBO-locatie van Hulshout is open elke werkdag van 1 tot en met 15 juli en van 8 augustus tot en met 31 augustus 2016. De IBO-locatie van Westmeerbeek is open elke werkdag van 1 tot en met 15 juli en van 25 juli tot en met 31 augustus 2016. Opvanguren steeds ten vroegste vanaf 6u45 en ten laatste tot 18u15, afhankelijk van de inschrijvingen.

... want op donderdag trekken we erop uit met de bus. Omdat alle begeleiders meegaan, is er ter plaatse geen opvang voorzien. Al naargelang de bestemming, mag u niet vergeten het nodige mee te brengen: picknick of zakgeld. Een drankje of versnapering voor tussendoor kan ook van pas komen, al mag men niet in elke speeltuin drank mee binnenbrengen. Bij “twijfelachtig” weer is regenkledij aan te bevelen. Afhankelijk van het weer of andere omstandigheden kan het programma steeds gewijzigd worden.

Adres/telefoon?

Zonnetip?

• Locatie Hulshout: Grote Baan 193 (0476 60 26 24) • Locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 17 A (0474 91 00 09) • Coördinatie: Gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 (015 22 94 83)

Inschrijven? Reglementair inschrijven voor het IBO kan via de dienst Welzijn en via e-mail, tijdens de twee geplande inschrijvingsperiodes (zie p. 2). Het inschrijvingsformulier is verkrijgbaar op de IBOlocaties, het gemeentehuis en de gemeentelijke website www. hulshout.be. Nieuwe klanten dienen een overeenkomst af te sluiten, een registratieformulier in te vullen en kennis te nemen van het huishoudelijk reglement.

Meebrengen? Kinderen die een hele dag op het IBO blijven, moeten zelf hun boterhammetjes meebrengen. Chocomelk en fruitsap zijn ter plaatse te verkrijgen aan € 0,37. We raden aan om de kinderen te kleden in sportieve en gemakkelijke kledij die vuil mag worden, zodat zij onbezorgd kunnen spelen. Voor de allerkleinste bengels vragen we ervoor te zorgen dat zij steeds voorzien zijn op “ongelukjes”: 1 reserve onderbroekje + reserverokje of short.

Vrij spel?

Bij zonnig weer kan u ons helpen door uw kinderen al van een eerste laagje zonnebrandolie te voorzien, vooraleer ze bij ons af te leveren.

Vervoer? Rekening houdend met de leeftijd kan een kind op eenzelfde dag gebruik maken van het IBO én ook deelnemen aan speelpleinwerking, sportkampen of een daguitstap georganiseerd door de gemeente Hulshout. In dit geval moet men zowel voor het IBO als voor de andere activiteit inschrijven. Er is vervoer met de wagen voorzien, heen en terug, tussen het IBO en de andere activiteit.

Kostprijs? Voor het IBO zijn volgende tarieven van toepassing: • voor een verblijf langer dan 6 uur: € 13,99 • voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 7 • voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,65  Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin, geldt een korting van 25% voor alle kinderen. • uitstap naar speeltuin Flipperland op 25 augustus 2016: € 6 • overige uitstappen van het IBO: geen entreekosten

In Kinderclub Dolfijn mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen spelen en met wie, voor zover we dit allemaal in goede banen kunnen leiden.

Bij elke afmelding (annulering) of onregelmatige inschrijving wordt een toeslag van € 2,5 aangerekend per kind per dag, behoudens in de gevallen voorzien in het huishoudelijk reglement.

Geleid spel?

Een factuur van de kosten voor het IBO wordt maandelijks per post toegezonden.

Om zeker te zijn dat de spelinspiratie tijdens de grote vakantie niet opraakt, plannen we voor elke dag ook geleide activiteiten. Alle aanwezigen mogen hieraan meedoen. Wie iets anders wil spelen kan dat ook, behalve op donderdag …

Een attest om bij uw belastingaangifte van het volgende jaar te voegen, wordt door ons automatisch ten gepaste tijde afgeleverd.


Contactgegevens Jeugddienst Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout 015 22 94 82 (tijdens de speelpleinwerking: 015 24 26 77 of 0496 48 00 59) jeugd@hulshout.be http://www.hulshout.be/jeugd

Dienst Kinderopvang Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout 015 22 94 83 jan.kindermans@hulshout.be www.hulshout.be > leven & welzijn > kinderopvang

Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen Industriepark 3 2235 Hulshout 015 24 26 77 (tijdens de sportkampen: 015 24 26 77 of 0476 49 88 46) sport@hulshout.be www.hulshout.be > vrije tijd > sport

Dienst Cultuur en toerisme Bibliotheek Hulshout Booischotseweg 1 2235 Hulshout 015 22 40 17 of 0494 78 56 08 cultuur@hulshout.be - toerisme@hulshout.be www.hulshout.be > vrije tijd > cultuur

Bibliotheek Hulshout Booischotseweg 1 2235 Hulshout 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be www.hulshout.be/bibliotheek

Zomerbrochure Hulshout 2016  
Zomerbrochure Hulshout 2016  
Advertisement