Page 1

Zomerterugblik

Kinderopvang

Behaag onze Kempen

Aanpassing zone 30

s e p t e m b e r

2017

20 jaar woonzorgcentrum Ter Nethe OPENDEURDAG zaterdag 9 september 2017 van 13.00 tot 17.00 uur met een hapje, drankje, kinderanimatie en een vleugje muziek Van harte welkom! Grote Baan 256, 2235 Hulshout


O

pgepast, ze zijn er weer! Onze jeugdige scholiertjes die te voet of met de fiets hun klaslokalen opzoeken. Wees extra voor-

zichtig, geef ze de ruimte en hou u aan de snelheidsregels. Zo kunnen we dit schooljaar samen veilig van start gaan. Snelheid is trouwens een actueel thema in onze gemeente. Achterin dit boekje hebben we voor u enkele artikeltjes geplaatst rondom snelheidsbeperkingen in bepaalde straten. Via een link op de hoofdpagina van onze website kan u de uitslagen van verschillende snelheidscontroles zien. U vindt deze keer ook een aantal interessante overzichtjes met foto’s. Zo ziet u hiernaast hoe ver het staat met de site Schoolstraat. Verderop staan er terugblikken naar enkele zomeractiviteiten. We hebben weer een boeiende zomer achter de rug, maar ook tijdens de nazomer zitten we niet stil. Dat herinnert mij eraan dat ik u van harte uitnodig om naar mijn bal te komen op 23 september 2017. U vindt de affiche op de achterzijde van dit boekje. Op de voorkant staat deze keer een ander evenement dat u niet mag missen: de opendeurdag van Woonzorgcentrum Ter Nethe. Breng zeker even een bezoekje. Wat hebben wij verder nog voor u? Onder meer twee interessante artikelen over de woonlening en een mogelijke tegemoetkoming in de huurprijs, een nieuwe groepsaankoop groene stroom, energiemeesters en Behaag onze Kempen. Kortom, genoeg te lezen en genoeg te doen.

3 5 9 13 16 18

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van oktober 2017 moeten uiterlijk op 6 september 2017 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@ hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Actuee l Evolutie energieverbruik Hulshout Sinds 2011 is de CO2-uitstoot gedaald met 7,09%. Dit lijkt misschien niet zoveel maar dit is een belangrijke daling, ook in vergelijking met andere gemeentes. Deze daling is vooral te danken aan de energiebesparingen en het toenemend gebruik van groene energie in huishoudens.

Langs deze weg willen wij de inwoners dan ook van harte bedanken voor hun inspanningen. Ze zijn niet onopgemerkt. Het gemeentebestuur hoopt dat dit een aanmoediging is om inspanningen te blijven doen. Uiteraard zullen wij ook ons steentje bijdragen. Zo bouwen we allemaal samen aan een schone, groene, betere toekomst.

Onthaalmoment nieuwe inwoners

Update site Schoolstraat Op 19 september 2016 ging aannemer Brebuild Algemeen Bouwbedrijf NV van start met de afbraakwerken van het oude schoolgebouw in de Schoolstraat. Met de opbouw van het nieuwe gebouw wordt er een lokaal voorzien voor de fanfare op de eerste verdieping met daarnaast een vergaderzaal. De benedenverdieping wordt aangeboden als opbergruimte aan de gebruikers van de site. Het nieuwe gebouw krijgt inmiddels vorm en de aannemer is met de aanleg van het terrein gestart. Zij plannen de werken te beëindigen in oktober 2017.

Bent u onlangs in Hulshout komen wonen? Dan heeft u vast al een uitnodiging ontvangen voor het onthaalmoment voor de nieuwe inwoners. Op zaterdag 7 oktober 2017 bent u van harte welkom in zaal De Vloeikens. (Voor 19 september 2017 inschrijven!) Wat hebben we die voormiddag voor u in petto? Een informatieve kennismaking met onze gemeente, een leuk welkomstpakketje, een lekker ontbijt en als afsluiter een korte, begeleide wandeling. Bovendien leert u op deze manier zowel de gemeente alsook de andere nieuwe inwoners beter kennen.

Hulshout in cijfers • • •

1913 snelheidsovertreders in 2016 229 registraties voor orgaandonatie 2176 woningen hernummerd

33

Gemeente Hulshout | september 2017

In 2013 besliste het gemeentebestuur om in te stappen in het Burgemeestersconvenant. Hiermee werd het engagement aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen in Hulshout met minstens 20% te beperken tegen 2020 ten opzichte van 2011. Inmiddels zijn de cijfers bekend van onze inspanningen tot en met 2015.


wetenswaard Bevol kin g

Huwelijken 24.06.2017 24.06.2017 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2017 01.07.2017 07.07.2017 07.07.2017 07.07.2017 15.07.2017 28.07.2017

Maarten Goossens & Nathalie Van Dessel Mattias Pelgrims & Ellen Celis Marcel Gorts & Marleen Sterckx Nick Hoefkens & Doreen Vernelen Sven Boogaerts & Anja Coosemans Filip Serneels & Jurgen Segers Nils Verboven & Marieke Van Rompaey Timothy Geboers & Elke Heuvelmans Steve Watripont & Krysty De Groof Pascal Flerackers & Karin Meeusen Harry Liekens & Kimberly Lion Hans Deckers & An Van Poucke

Gemeente Hulshout | september 2017

Overlijdens 25.05.2017 25.05.2017 03.06.2017 04.06.2017 05.06.2017 13.06.2017 16.06.2017 20.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 03.07.2017 04.07.2017 15.07.2017 23.07.2017 24.07.2017 26.07.2017 03.08.2017

44

Joanna Cle (° 12.12.1935) (HH) Kientha Van Tilborgh (° 21.04.2017) (HH) Luciaan Van Egdom (° 15.07.1938) (WMB) Carolus Van Eyken (° 16.11.1925) (HH) Marleen Van Den Berghe (° 06.04.1961) (HH) Ivonna Anthonis (° 08.02.1934) (HTV) Gaston Dils (° 16.03.1928) (HH) Celestina Peeters (° 07.11.1936) (HH) Theophiel Viskens (° 19.05.1932) (HH) Joannes Van den Broeck (° 16.08.1929) (HH) Evarist Heylen (° 27.07.1923) (HH) An Claes (° 06.09.1987) (HH) Ivonna Leys (° 19.11.1931) (HTV) Nelly Van Dingenen (° 13.11.1942) (HTV) René Verhaegen (° 08.06.1937) (HTV) Anna Verbraecken (° 10.01.1931) (HH) Gabriella Vlemings (° 15.01.1941) (HTV) Yvonna Meerbergen (° 16.08.1932) (WMB) Maria Eggers (° 24.09.1925) (HH)

Gouden bruiloft

Jubilea

Fam. De Cock - Helsen 01.07.1967

Gouden bruiloft

Jari Van Vlasselaer (HH) Tiyan Van Bael (HTV) Odiel Pandelaers (HH) Leanne De Bie (HH) Fien Van Genechten (HH) Karel Michiels (WMB) Fran Buts (WBM) Niel Van Bauwel (HH) Gust Vervloet (WMB) Luís Vleugels (HH) Mia Laeremans (HH) Emiel Vercammen (HH) Lewis Vanhorebeek (WMB) Zicara Scheepmans (HTV) Julie Van Baelen (HH)

Fam. Cassaer - Verbert 04.07.1967

Gouden bruiloft

31.03.2017 06.05.2017 26.05.2017 28.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 07.06.2017 11.06.2017 11.06.2017 01.07.2017 04.07.2017 16.07.2017 20.07.2017 20.07.2017 26.07.2017

Fam. De Ceulaer - Dresselaers 08.07.1967

Gouden bruiloft

Geboortes

Fam. Lambrechts - Van Bael 29.07.1967

Fam. Luyten - Van Rompaey (15.06.1957) vierden hun diamanten.

Geboortes, huwelijken en jubilea van augustus verschijnen in het gemeenteboekje van oktober 2017


vrije tijd Jeugd Speelplein Hulshout: een maand van uitzinnig spelen! 85 kinderen en 56 kleuters hebben zich te goed gedaan aan 3 weken speelplein en 4 kleuterdagen. Elke dag was er een gevarieerd programma voorzien zoals knutselen, water- en sportieve spelen, uitstappen, zwemmen en nog zoveel meer. Foto’s zijn te bezichtigen op de facebookpagina van de jeugddienst. Graag nog een bedankje aan alle animatoren om alles in goede banen te leiden en aan alle kinderen die er samen met ons elke dag een leuk feest van hebben gemaakt. Hopelijk tot volgend jaar!

Skatepiste Westmeerbeek: herstellingswerken voltooid

5

Gemeente Hulshout | september 2017

De skatepiste in Westmeerbeek viert dit jaar zijn 13e verjaardag! Om dit te vieren werden tijdens de eerste helft van juli 2017 enkele noodzakelijke herstellingen uitgevoerd. De toestellen werden grotendeels gedemonteerd en voorzien van nieuwe onder- en toplagen en randafwerkingen, zodat de veiligheid van de skaters gegarandeerd blijft. Op die manier kunnen we met onze skatepiste nog eens 13 jaar verder!


vrije tijd Sport Dag van de sportclubs

Scholenveldloop

Ook dit jaar staat de dag van de sportclubs weer op het programma. Op zondag 10 september 2017 zetten heel wat sportclubs hun beste beentje voor en laten ze je genieten van talrijke initiaties. Van 9.30 tot 12.30 uur zijn er doorlopend initiaties voorzien. Elke deelnemer krijgt eveneens een drankbonnetje voor de sportbar en maakt kans op één van de drie sportprijzen.

Op maandag 25 september 2017 zullen alle kinderen van de lagere scholen van Hulshout hun sportieve outfit weer uit de kast halen voor de jaarlijkse scholenveldloop. Om 13.45 uur start de eerste reeks met hun loopwedstrijd op het sportpark Joris Verhaegen.

Uitstap Luik: Blegny-Mijn en Archeoforum Dinsdag 26 september 2017 We duiken tot 60 meter onder de grond en brengen een bezoek aan de fascinerende en mysterieuze wereld van de Blegny-Mijn. U verneemt alles over het dagelijkse leven van de ‘koempels’ en ontdekt de geheimen van de sorteer- en wasinstallaties.

In het Archeoforum duiken we opnieuw onder de grond en ontdekken we de geschiedenis van de Prehistorie tot de nieuwste tijden aan de hand van archeologische resten. Praktische info:

Gemeente Hulshout | september 2017

• 8.15 uur: vertrek Sportpark Joris Verhaegen • 10.30 uur: begeleid bezoek BlegnyMijn • 13.00 uur: vrije tijd in het centrum van Luik • 15.30 uur: begeleid bezoek Archeoforum • 17.00 uur: vertrek naar huis

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

6

cultuur

Doelgroep: alle geïnteresseerden Kostprijs: € 22 Met vrijetijdspas: € 11 Opgelet: bij inschrijving moet je in het bezit zijn van deze vrijetijdspas. Plaatsen zijn beperkt: inschrijven kan van woensdag 6 september 2017 tot en met maandag 18 september 2017 aan het onthaalloket van het gemeentehuis, de vrijetijdsdiensten of via www.hulshout.be > vrije tijd > tickets online.

www.hulshout.be > vrije tijd > tickets online

Sen i o ren

v.u. Dienst Senioren, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198


vrije tijd Toerisme Hulshout Feest: waar gezelligheid, muziek,eten en drinken samenkomen Op zondag 8 juli 2017 stond de zon hoog boven Kasteel Hof Ter Borght in Westmeerbeek. Ongeveer 700 mensen hebben een bezoek gebracht aan Hulshout Feest. Terwijl de een zijn honger en dorst stilde bij onze foodtrucks, genoten anderen van onze muzikale acts of lazen rustig een boekje. De kinderen konden terecht in onze speelhoek of mochten mee knutselen in onze workshops. Er was alleszins voor iedereen wel iets te beleven! Graag willen wij alle bezoekers bedanken voor deze fijne dag en onze vrijwilligers om alles tot een goed einde te brengen. En wij hopen iedereen terug te zien op de editie van 2018!

Cultuur

cultuur

Voorstelling ten voordele van de “Warmste Week 2017”

Ze belanden in een spannend avontuur waarbij ze elkaar en de hulp van hun publiek nog broodnodig zullen

hebben. Maar zullen ze hier wel in slagen voor het einde van het jaar? • Waar: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18 • Wanneer: zaterdag 28 december 2017 om 14.30 uur • Wie: kinderen vanaf 5-6 jaar • Ticketprijs: kinderen tot 12 jaar: € 5, kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen: € 8

De Warmste Week kadert in de actie Music for Life (dit jaar van 18 tot en met 24 december) en vraagt iedereen geld in te zamelen voor goede doelen. Ticketverkoop via ticketgang vanaf eind september 2017.

dienst Cultuur, 015 22 40 17 of cultuur@hulshout.be

7

Gemeente Hulshout | september 2017

Vijf jongeren spelen een voorstelling. Er is er eentje die alles beter weet. Eentje die alles durft. Eentje die van alles bang is. Misschien heeft zij wel gelijk? Een mysterieuze zending strooit roet in het eten op de dag van de voorstelling.


vrije tijd Cultuu r

cultuur

Patrick Retour komt op voor de planeet Het is dezer dagen hot om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. E cht e en n o o d zaak trouwens en dus komt het cd-liedb o ek ‘ Ti me 2 s ave’ v an on z e dorpsgenoot Patrick Retour niks te vroeg. Ideaal om het komende schooljaar in te zetten met goede groene voornemens… Mensen kennen Patrick Retour uit Hulshout van zijn fameuze woonboeken, maar wist je dat hij ook een bevlogen en sociaal bewogen singer-songwriter is en de man achter een reeks leuke en leerrijke cd-liedboeken? Eerder zong Retour al tegen pesten en voor vrede. En nu komt hij dus op voor de aarde en de natuur. De auteur had het geluk om voor dit project bij Uitgeverij Averbode te

mogen samenwerken met klasbakken van muzikanten: Tuur Florizoone op accordeon en pianist Tars Lootens. Samen zingen en spelen ze de pannen van het dak! Ook de kinderen van Patrick en zijn vrouw Eva zetten hun beste ‘stemmetje’ voor. Arne en zus Irthe, brachten zelfs wat vriendinnetjes mee naar de muziekstudio. In ‘Time2save’ brengt Retour het verhaal van drie fietsende jongeren. Hun vriendin Lamia, die ze kennen van de jeugdbeweging en die dol is op paardrijden, alarmeert hen omtrent de ‘terraristen’ die ze heeft opgemerkt in een baai. Dat zijn terroristen die het milieu geweld aan doen. De slechteriken, gekend als Miss Mot Eroplos & Bad Matt, hebben er niet beter op gevonden dan onze alternatieve energiebronnen te gebruiken, niet om de wereld te redden maar om hem te vernietigen… Samen trekken Ready Freddy, Merel, Aza Lea en Lamia ten strijde en wordt elk van hen uitgeroepen tot groenkampioen. Hulp krijgen ze van hun labrador Cor, de stoere orka

Orkano, een gelaarsde wandelende tak, een parlement van uilen onder leiding van Krijswijs (met steeds zijn smartphone in de aanslag) en een wonderlijk liervogeltje genaamd Lalaliefke. ‘Time2save’ is een cd-liedboek dat inspireert om te zingen op school, in familieverband en in de vrije uurtjes. Met klinkende teksten die aanzetten om te lezen en voor te lezen. Door het integreren van allerlei didactische en gewoon leuke werkvormen, is het bovendien ook een interessante en gebruiksklare tool voor jong en minder jong. Inclusief kleurplaten, van-punt-tot-punt tekeningen, een bucketlist en een heus bordspel om gezellig samen te spelen! Ben je ready om spannende avonturen te beleven samen met de bende van Ready Freddy? En help jij mee om de aarde niet vierkant maar rond te laten draaien? Info: www.averbode.be/time2save

Gemeente Hulshout | september 2017

Time4peace : zingen voor vrede en vriendschap - Patrick Retour, Bart Verschueren, Bart Vantieghem (2015)

8


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen

Chiro Houtvenne presenteert: Zondag

3 september '17

t e i F

g n i l e s u00

at 14

estra (Lang

)

ij kerk

- nab

t 15 30 to u 7 n Va

km

e venn , 45, 80 25

out rum H

, Cent /- 10 + zaal : n e t ec

4 traj

inschrijving: €5 1 consumptie inbegrepen

doorlopend:

Mosselfeest 

 





  

9

Gemeente Hulshout | september 2017

 


Hulshout

Gemeente Hulshout | september 2017

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Koffiebabbel: even weken donderdag om 13.30 uur, Pastorij Hulshout, Welzijnschakel Op Stap. Meer info: 0479 23 58 46 • Line-dance: dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 2,5. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Zumba: elke maandag van 21.0022.00 uur, KVLV Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen, info bij Conny, 0494 98 29 03. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

1 sep 2-5 sept

5 jaar sportbar - Katastroof Sportbar Hulshout // 20.30 uur Prijs: € 7 vvk // € 10 aan de kassa

en haakcafé 25 BreiKVLV Hulshout sept Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur (extra les haken voor beginners) Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Kermis Hulshout Cultuurdienst Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

3 sep

Fietse-ling + Mosselfeest Chiro Houtvenne Meer info p. 9

3 sep

Ontbijtconcert K.F.E.M.M. Hulshout Meer info p. 9

Mosselkermis 5 KVLV KVLV Hulshout sept Parochiezaal Hulshout // 17.00 uur Meer info p. 9

26 sep

Uitstap Luik Cultuur & seniorencommissie Vertrek Sportpark Joris Verhaegen // 8.15 uur Meer info p. 6

Houtvenne 26 Bloedgeven Rode Kruis sept Parochiezaal Houtvenne // 18.00-20.30 uur

30 sep

Startdag Basket Zuiderkempen Sportbar Hulshout // 14.00 uur Info: driesdelsard@gmail.com

10 sep

Dag van de sportclubs Sportraad Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 9.30 uur Meer info p. 6

30 sept &1 okt

Volkscafé 2017

10 sep

Vlottentocht Chiro Hulshout Meer info p. 9

1-3 okt

16 sep

Jackobond zingt Marva

Kermis Westmeerbeek Cultuurdienst Westmeerbeek Info: cultuur@hulshout.be

2 okt

Crea: Creatief met nespresso cups

17 sep

Vers geperst Davidsfonds Hulshout Parochiezaal Hulshout // 11.00 uur Gratis!

8 okt

18 sep

Koken: Winterkost special KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

Stamboomdag Heemkring ‘Wadja’ Hulshout Parochiezaal Houtvenne // 10.00 uur Info: www.heemkringwadja.be Meer info p. 12

8 okt

Familiedag Plan for Gambia Parochiezaal Hulshout // 11.00 uur Info: planforgambia@telenet.be Meer info p. 12

14 okt

Actie gebruikte frituurolie en -vetten Milieudienst Hulshout Containerpark Hulshout // 09.00 uur Info: milieu@hulshout.be

Sportraad Hulshout Parochiezaal Hulshout // 19.00 uur Info: walterthijs@hotmail.com

19 sep

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal // 18.00-20.30 uur

23 sep

Bal van de burgemeester Comité bal burgemeester Sportpark Joris Verhaegen // 20.00 uur Meer info p. 20

Chirojongens Westmeerbeek Gemeenschapscentrum Ijzermael // 19.00 uur Info: https://facebook.com/volkcafe/

KVLV Hulshout Rode zaal// 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas // € 6 niet lid


leeft! Vers geperst Davidsfonds Hulshout Parochiezaal Hulshout // 11.00 uur Gratis!

16 okt

Verwerken kruiden Tuinhier Tuinhier Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: jan.pauwels3@telenet.be Gratis!

16 okt

Gezondheid: Voedingsetiketten onder de loep

23 okt

Nacht van het Kempens Erfgoed Cultuurdienst Info: cultuur@hulshout.be Gratis!

23 okt

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas

Brei- en haakcafé KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur (extra les haken voor beginners) Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

6 nov

Crea: Sfeerlichtjes van wasknijpers

10 nov

10e Comedy-avond (Nigel Williams) Sportbar Hulshout // 20.30 uur Info: driesdelsard@gmail.com Prijs: € 10

12 nov

Springkastelen ontbijt Basket Zuiderkempen Sportbar Hulshout Info: driesdelsard@gmail.com Prijs: € 15

16 nov

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas // € 6 niet lid

20 nov

22 & 29 nov 24 nov 25 nov

27 nov

Fuif Basket Basket Zuiderkempen Diamonds VZW Parochiezaal Hulshout Info: driesdelsard@gmail.com

Brei- en haakcafé KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur (extra les haken voor beginners) Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

3 dec

KVLV Adventviering

11 dec

Crea: Kerstballen maken met wol

17 dec

U zijt wellekome met Woshkoor

18 dec

Brei- en haakcafé

Lezing: Jef Aerts Bibliotheek Bibliotheek Hulshout //20.00 uur Info: bibliotheek@hulshout.be

Koken: Een beetje anders, verrassend lekker! KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 2,50 VT-pas Bloemschikken: Kerstdecoratie KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 7 lid // € 10 niet-lid voor de 2 lessen Familiequiz Basket Zuiderkempen Sportbar Hulshout // 20.00 uur Info: driesdelsard@gmail.com Prijs: € 25

KVLV Hulshout Parochiezaal Hulshout // 13.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 18 lid // € 9 VT-pas // € 25 niet lid

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas // € 6 niet lid

Davidsfonds Hulshout St.-Mattëuskerk Hulshout // 14.00 uur

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur (extra les haken voor beginners) Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Gemeenteraad Ook u bent welkom op onze gemeenteraadsvergadering: - 11 september 2017 om 20.30 uur (datum onder voorbehoud) Raadzaal gemeentehuis www.hulshout.be > gemeentelijke werking > gemeentebestuur > gemeenteraad K EZOE ST B ! GEGID ETENTJE MET

Zondag 17 september 2017

BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN AVERBODE EN HET MOMENT Een unieke én lekkere uitstap naar de abdij van Averbode en Het Moment. We maken kennis met het abdijleven, bezoeken de abdijkerk en het voorplein, gaan langs de gebouwen rond de abdij naar Het Moment. Daar bezoeken we de kaasrijperij, de bakkerij en de huisbrouwerij. Afsluiten doen we met een maaltijd in Het Moment. Samenkomst om 13.30 u. op het abdijplein. U kan parkeren op de buitenparking, gelegen aan de Herseltsebaan 2, Averbode. Het aantal inschrijvingen is beperkt! Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan tot 9 september. Uw deelname is pas geldig na betaling op het nr. BE 70 7370 4203 8025 van Davidsfonds Hulshout. Inschrijven kan ook bij Lea Wagemans, Kapelstraat 30, Hulshout. Prijs bezoek en maaltijd (drank niet inbegrepen): leden: 20 €, niet-leden: 24 € Houders van een vrijetijdspas krijgen 50% korting.

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum Ijzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal)

• Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chirolokalen Hulshout, Booischotseweg 27, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23, 2235 Westmeerbeek • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | september 2017

15 okt


verenigingen en

contacteer ons

activiteiten          

        

    

 

 

Gemeentehuis

Do:

13.00 - 16.00 uur

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

18.00 - 21.00 uur

2235 Hulshout

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Tel.: 015 22 40 11

18.00 - 20.00 uur

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout

 

 

   

    

  



          

Spreekuren college

Tel.: 015 25 36 44

Algemeen e-mailadres

milieu@hulshout.be

college@hulshout.be

Zo-ma:

gesloten

Burgemeester

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Geert Daems

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Elke eerste maandag van de maand:

Za:

08.00 - 13.45 uur

19.00 - 20.00 uur (behoudens tijdens schoolvakantie)

BIBLIOTHEEK

Verder na afspraak

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

GSM: 0499 41 41 95

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be

geert.daems@hulshout.be

Ma:

16.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Di:

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Wo:

11.30 - 20.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Vr:

14.30 - 17.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be

Za:

10.00 - 12.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen

OCMW Hulshout

GSM: 0473 53 65 94

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

rist.heylen@hulshout.be

Tel.: 015 75 01 00

3e schepen (na afspraak)

Telefonische bereikbaarheid

Hilde Van Looy

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Sociale dienst

Joost Verhaegen

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Di:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Do:

op afspraak

Anja Leflot

Vr:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Schuldbemiddeling

anja.leflot@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Sportpark joris verhaegen Dienst asielzoekers Na afspraak Industriepark 3, 2235 Hulshout

Thuisdiensten

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Dienst Gezinszorg

Gemeente Hulshout | september 2017

Woe:

Waterput Kasa Kunda Dorp - Februari 2017 Gedeeltelijk gesponsord door de

Gemeentelijke Basisschool Hulshout

12

Na afspraak

(na afspraak)

Zwembad

Verwarmingstoelagen

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Do:

gesloten

Tijdens schooljaar

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Juridische dienst

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Za:

09.00 - 13.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schoolvakantie

*Elke 2e en 4e ma van de maand

Di:

09.00 - 11.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

18.00 - 21.00 uur

na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 6 september 2017 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 1 september

Woe 20 september 2017 Woe 13 september 2017 Woe 27 september 2017 reserveren uiterlijk reserveren uiterlijk reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 8 september vrijdagmiddag 15 september vrijdagmiddag 22 september

• wortelsoep • kalkoenlapje • andijvie • aardappelen • mokkamousse

• cressonsoep • bloemkoolsoep • grillburger in mosterdsaus • kippenbil • broccoli • sla en tomaat • aardappelen • frietjes • griesmeelpudding • plattekaasdessert

• wortelsoep • varkensgebraad • erwten en wortelen • aardappelen • ananaspudding

Welzijn

Dienst onthaalouders OCMW Heistop-den-Berg Werking te Hulshout. De dienst opvanggezinnen van het OCMW te Heist-op-den-Berg organiseert dagopvang in Hulshout voor baby’s en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de klanten en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. De onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd, ondersteund en opgevolgd. Ze krijgen regelmatig bijscholing en bieden professionele opvang in een huiselijke sfeer.

Plantjesweekend Openingsuren: • Maandag tot vrijdag: 9.00 -12.00 uur, namiddag op afspraak. • Eerste en derde maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur. Opvangadressen: • Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 19, 2235 Houtvenne. • Van Ouytsel Linda, Langestraat 49, 2235 Houtvenne. • De Ron Liesje, Heibaan 191, 2235 Hulshout (vanaf september 2017).

Contact: Sofie Bouwen en Ilse Verheyen, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-denBerg, 015 23 87 71, onthaalouders@ ocmw-heist-op-den-berg.be of http:// www.ocmw-heist-op-den-berg.be/ onthaalouders.html.

Kollie in de creche - Merel Maal (2012)

Op 13, 14, 15 en 16 september 2017 zullen vele vrijwilligers van deur tot deur gaan om plantjes aan te bieden voor Kom op tegen Kanker. Ook op enkele vaste verkooppunten in onze gemeente zullen de plantjes aangeboden worden. Draag uw steentje bij door een azalea te kopen aan € 7. Wilt u zichzelf ook nuttig maken voor Kom op tegen Kanker? Dan kan u meewerken door ook de straat op te trekken of bijvoorbeeld in uw familie, op uw werk, op school of in uw vereniging plantjes te verkopen. Alle helpende handen zijn welkom!

Nicole Verberck, Heibaan 12, 2235 Hulshout, 0496 17 16 01 of nicole. verberck.7@gmail.com

13

Gemeente Hulshout | september 2017

Kinderopvang


leven en welzijn Wel zi j n Vrijwilligers voor leerlingenbegeleiding

Peuterspeelpunt Fijn

Sommige gezinnen hebben nood aan extra ondersteuning voor de huiswerksituatie. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een uurtje per week in een gezin de huiswerksituatie willen ondersteunen, een spelletje doen en voorlezen samen met de kinderen en hun ouders. Deze vrijwilligers laten de gezinnen ook kennismaken met de bibliotheek en/of de spelotheek en slaan zo een brug tussen de school en het gezin. Lokaal Welzijn biedt hierbij ondersteuning in uw werk, intervisiemomenten, materialen en verzekering.

Een plekje in de buurt waar u gratis een hele voormiddag met uw baby of peuter tot 3 jaar kan komen spelen, een kopje koffie drinken en babbelen met andere ouders…. Dat is niet alleen fijn, maar ook leuk en plezant!

Heeft u een uurtje in de week tijd en zin om deze leerlingen verder te helpen? Heeft u een warm hart voor kinderen en leert u hen graag iets bij? Bent u gemotiveerd om uw steentje bij te dragen? Onderwijservaring is niet nodig!

Elke week kan u op dinsdagvoormiddag terecht bij Fijn, een peuterspeelpunt om u tegen te zeggen! Uw kind leert er spelen met andere kinderen en ander speelgoed en krijgt een gezond tienuurtje. Dat moet u zeker eens proberen!

Vzw Lokaal Welzijn, Joke Theys, 0499 21 86 35 of joke@vzwlokaalwelzijn.be

Het peuterspeelpunt is elke dinsdag open van 09.00 tot 12.00 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) in de Buitenschoolse Kinderopvang van Westmeerbeek, Mgr. Raeymaekersstraat 21.

Oppas en gezelschap door vrijwilligers, cruciaal in de thuiszorg!

Gemeente Hulshout | september 2017

Dat het klokje nergens tikt zoals het thuis doet, zullen velen beamen. Dat is ook grotendeels de reden waarom oudere en zorgbehoevende personen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Op eigen houtje zolang het lukt, met ondersteuning wanneer het niet anders kan. Solidariteit voor het Gezin heeft als thuiszorgbedrijf meer dan 40 jaar ervaring in de zorgsector. Naast haar professionele dienstverlening, heeft zij ook een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking, waarbij vrijwilligers onder meer instaan voor oppas bij zorgbehoevenden, en dit zowel overdag als ’s nachts. Door een goede samenwerking met andere diensten in de thuiszorg streeft men naar zorg op maat voor elke cliënt.

14

In een maatschappij waar alles snel moet gaan, zijn vrijwilligers vaak van onschatbare waarde, net omdat zij tijd kunnen maken om op een kwaliteitsvolle manier te luisteren en hulp te bieden aan diegenen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers in de thuiszorg betekent voor zorgbehoevenden dan ook vaak het verschil tussen thuisblijven of een opname in het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Ook voor de mantelzorgers is het veelal een verademing om de zorg voor hun naasten even aan een vrijwilliger te kunnen toevertrouwen. Heeft u wat vrije tijd over en wilt u die graag nuttig besteden? Kriebelt het om iets te kunnen betekenen voor de medemens? Neem dan zeker vrijblijvend contact op. De coördinator geeft u graag wat meer uitleg over de

diverse mogelijkheden waarop u als vrijwilliger aan de slag kan! Solidariteit voor het Gezin zorgt ervoor dat u persoonlijk verzekerd bent tijdens uitvoering van opdrachten en biedt vrijblijvend diverse vormingen aan. Wanneer en hoeveel u zich wenst in te zetten, is volledig aan u. Zo kan u op uw eigen tempo uw steentje bijdragen aan een warmere samenleving! Meer informatie vindt u op de website www.solidariteit.be of rechtstreeks bij coördinator vrijwilligerswerk Lotte Similon op 03 320 86 10 of op lotte.similon@svhg.be.

Het abc van de mantelzorg: van administratieve rompslomp tot zelfzorg - Bea de Rouck (2011)


leven en welzijn Welzijn Tegemoetkoming in de huurprijs?

Huursubsidies De huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming van het Agentschap Wonen van de Vlaamse Overheid voor wie verhuist vanuit een ongeschikte woning. U komt in aanmerking als u: • verhuist vanuit een woning die door de burgemeester onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond is verklaard; • een woning verlaat die te klein is voor uw gezin; • een huurwoning verlaat die niet is aangepast aan uw leeftijd of handicap (u bent minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap); • van een private huurwoning verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor; • dakloos was en nu een woning betrekt. Verder moet u nog voldoen aan elk van volgende voorwaarden: • uw gezin heeft een inkomen van maximaal € 17.500 (vermeerderd met € 1.570 per persoon ten laste); • u bezit geen eigen woning; • de huurprijs van uw nieuwe woning bedraagt maximaal

€ 590 (vermeerderd met € 73,75 per persoon ten laste). De huursubsidie wordt maximaal negen jaar lang uitbetaald en wordt kleiner in de loop van die periode. De sociale dienst van het OCMW kan u helpen bij de aanvraag. Kom bij voorkeur langs voordat u verhuist. Breng een kopie mee van uw nieuwe huurcontract (als u dat al heeft), een aanslagbiljet van de personenbelasting, uw identiteitskaart en eventueel een attest van invaliditeit. Installatiepremie De installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie. Als uw gezin een laag inkomen heeft en u bent vier jaar of langer ononderbroken ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning, dan heeft u mogelijk recht op deze huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs, het aantal kinderen en uw inkomen. U ontvangt automatisch een aanvraagformulier wanneer u in aanmerking komt. Ook als u al een huursubsidie ontvangt, kan u best de huurpremie aanvragen. De Vlaamse overheid berekent welke premie voor u het voordeligst is. Huurwaarborg betalen? Indien u de huurwaarborg niet kan betalen, kan het OCMW die voor u voorschieten. De verhuurder moet

hier wel mee akkoord gaan. U moet de waarborg ook terugbetalen, meestal in schijven. Of u recht heeft op deze hulpverlening hangt af van uw gezinssituatie, uw inkomen en de huurprijs. Hulp bij uithuiszetting? Spijtig genoeg kan het OCMW van Hulshout u geen noodwoning aanbieden wanneer u op straat komt te staan. Het OCMW heeft ervoor gekozen om geen woning voor te behouden voor de tijdelijke opvang van daklozen. We vinden het in deze tijden van woningschaarste onverantwoord om woningen geruime tijd leeg te laten staan. Dit wil niet zeggen dat u bij het OCMW niet terecht kan wanneer uw huurcontract is opgezegd of u uit het huis bent gezet. Onze maatschappelijk werkers staan klaar om te luisteren en samen met u een oplossing te vinden door bijvoorbeeld te helpen met de aanvraag voor een sociale woning of het regelen van crisisopvang.

OCMW Hulshout, Grote Baan 256, 015 75 01 00

15

Gemeente Hulshout | september 2017

Een tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.


wonen en milieu Milieu Groepsaankoop groene stroom Nog iets meer dan een maand kan u zich inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2017. 84 000 huishoudens bespaarden vorig jaar al gemiddeld € 200. Inschrijvingen zijn vrijblijvend. Overstappen naar een andere energieleverancier is ook kosteloos ver-

mits de verbrekingsvergoeding is afgeschaft. Wie verleden jaar heeft ingeschreven moet zich er van bewust zijn dat de toenmalig aangeboden tarieven maar 1 jaar geldig zijn en de leverancier de tarieven opnieuw mag aanpassen.

nieuwd. Wie op de hoogte wil blijven van de tarieven van dit jaar, moet zich opnieuw inschrijven. Inschrijven kan via www.samengaanwegroener. be of via de gemeente bij de dienst Duurzaamheid. Hier is ook nog bijkomende informatie te verkrijgen.

Inschrijvingen van verleden jaar worden ook niet automatisch ver-

dienst Duurzaamheid 015 22 40 11 of duurzaamheid@hulshout.be

Energiemeesters Heeft u zin om gezinnen te ondersteunen met het slimmer omgaan met energie? Wilt u gezinnen helpen om een halt toe te roepen aan hun stijgende energiefactuur? Word dan vrijwillig energiemeester in uw eigen gemeente!

Gemeente Hulshout | september 2017

Veel Kempenaren willen energie besparen maar weten niet goed hoe ze hieraan moeten beginnen. Als energiemeester wordt u hét aanspreekpunt van die gezinnen. Uiteraard kiest u zelf hoeveel gezinnen u wilt begeleiden. Hoe u uw rol als energiemeester invult, bepaalt u voor een groot deel zelf, maar u kan hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen: • U krijgt een basisopleiding tot energiemeester, voorkennis is dus niet vereist. • U kan met al uw vragen steeds terecht bij experten van Kamp C.

16

Vriend van de Thermostaat • U krijgt de nodige hulpmaterialen en technische snufjes ter beschikking. Interess e om energiemeester te worden? Op zoek naar meer informatie? Dan kan u terecht op www.kempen2020.be/energiemeester, 014 27 96 63 of hans.vannuffelen@ kampc.be. Registreer u vrijblijvend als kandidaat via de website en blijf op de hoogte. Of kom eens luisteren op één van de infocafés in de Kempen: • donderdag 7 september 2017 gemeentehuis in Nijlen; • donderdag 21 september 2017 in dienstencentrum ’t Convent in Herentals; • dinsdag 26 september 2017 in het café van dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout; • donderdag 28 september 2017 in het Plussers-lokaal in Rijkevorsel. De infocafés starten om 19.00 uur. Deelname is gratis.

Verder herhaalt de Provincie Antwerpen dit najaar opnieuw haar campagne van ‘Vriend van de Thermostaat’ ter ondersteuning van het gemeentelijk klimaatbeleid. Het opzet van deze campagne is om tijdens de winter van 2017-2018 een vrijwilligerswerking op te starten om onze bewoners aan te zetten hun thermostaat optimaal in te stellen. Zo kunnen we de CO2-uitstoot van de huishoudens een stuk verlagen. De thermostaat optimaal instellen zorgt per gezin voor een gemiddelde besparing van zo’n 215 m³ gas, 0,4 ton CO2 of € 165 per stookseizoen. Gezinnen die weinig tijd hebben of zelf niet zo goed weten hoe ze hun thermostaat moeten instellen, kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken. We bieden hen graag hulp aan huis. Alle info over het instellen van de thermostaat en de mogelijkheid tot inschrijven voor een huisbezoek vindt u vanaf het najaar op de site www.vriendvan.be.


wonen en milieu Mil ieu Behaag onze Kempen Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 23e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen. De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. U kan in de periode september-oktober ook plantgoed aankopen via de actie. Zoek de soorten die geschikt zijn voor uw tuin. Informeer u vooraf goed! U vindt heel wat nuttige informatie op www.iok.be/bok en in de gratis infobrochure. In september worden ook drie tuinbezoeken en een infostand georganiseerd met meer informatie rond de actie en het aangeboden plantgoed waarbij u heel wat tips en ideeën kan opdoen. Inschrijven is niet nodig.

De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en compost aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van uw tuin. Heel wat van het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te trekken naar uw tuin. Speciaal voor de bijen wordt ook bio-bloemenzaad voor bloemenweiden en bio-bloembollen aangeboden. Een bijenbosje biedt dan weer een ideale combinatie van planten om bijen naar uw tuin te lokken en de biodiversiteit in uw buurt te versterken.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen… Onze fauna en flora is beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken. Bestellen doet u bij voorkeur via www.iok.be/bok. Maar u kan ook bestellen door het bestelformulier af te leveren bij de milieudienst. Bestellen kan tot 31 oktober 2017! Het bestelde plantgoed dient u zelf af te halen op zaterdag 18 november 2017 tussen 9.30 - 11.30 uur op de afhaalplaats van uw keuze.

Milieudienst, 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

Week van de handhaving

Deze app brengt op een snelle en eenvoudige manier uw ecologische voetafdruk in kaart. Eens u geregistreerd bent als gebruiker, ontvangt u handige en simpele tips op maat die u helpen een duurzamere levenstijl op te bouwen.

Van 18 tot 24 september 2017 zetten we extra in op handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil. Met méér controle en nultolerantie voor vervuilers. Zwerfvuil en sluikstorten kost de overheid handenvol geld, brengt

schade toe aan ons milieu en is een algemene bron van ergernis voor de burgers. Daarom willen we tijdens de week van de handhaving de krachten bundelen met de lokale besturen en de burgers doen ervaren dat afval achterlaten op het openbaar domein niet zomaar kan.

https://for-good.be/

17

Gemeente Hulshout | september 2017

For Good app


wonen en milieu Wone n Een eigen huis dankzij de Vlaamse Woonlening

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor de aankoop van een woning of een sociale koopwoning, voor het behoud van een woning (bv. na een scheiding), voor de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning of voor de aankoop en de renovatie van een woning.

Het bedrag dat u kan lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...). De rentevoet wordt berekend op basis van het netto belastbare inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond. De rentevoeten variëren momenteel maar kunnen maandelijks stijgen of dalen. Zij bevinden zich momenteel tussen

2% en 2,12 % en de standaardduurtijd van de lening is 20 jaar. Wenst u graag meer informatie over de Vlaamse Woonlening? Of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Vlaamse Woonlening? Neem dan zeker contact op met de Kleine Landeigendom Zuiderkempen. Via de wooncalculator op www. vlaamsewoonlening.be kan u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor een Vlaamse Woonlening. Meer info: • Kleine Landeigendom Zuiderkempen, www.klz.be • www.vlaamsewoonlening.be • www.vmsw.be

veiligheid en verkeer Veiligh e id

Gemeente Hulshout | september 2017

Snelheidsmetingen Heibaan In juni 2016 voerde de politie op vraag van de gemeente Hulshout snelheidsmetingen uit in de Heibaan, tussen de Vaartstraat en de Hooistraat. Deze metingen werden onder andere reeds opgesomd in de actielijst die werd opgemaakt binnen het beleidsplan sluipverkeer. In de Heibaan geldt een maximum snelheid van 50 km/u. De resultaten van deze metingen tonen aan dat de snelheid op dit deel van de Heibaan boven het aanvaardbare maximum ligt. In februari van 2017 werden nieuwe metingen georganiseerd op het ogenblik dat de politie snelheidsinforma-

18

tieborden had ingezet. Conclusie is dat er nog even hard wordt gereden. Bij de analyse van wagens die sneller rijden dan 79 km/u worden 22 voertuigen geteld richting de Kerkstraat waarvan 19 tussen 8.00 en 20.00 uur. Het gaat niet enkel over weekend- en nachtrijders. Het gemeentebestuur besloot daarom om snelheidsremmende maatregelen te nemen door het plaatsen van bloembakken voor een proefperiode van drie maanden. In mei 2017 werden nieuwe metingen gedaan en deze geven een daling van 6 km/u richting Kerkstraat en 2 km/u

dienst Mobiliteit, 015 22 94 80 of mobiliteit@hulshout.be

richting Vaartstraat. Op 31 juli 2017 keurde het college het voorstel goed van de verkeerscommissie om extra snelheidsremmers te plaatsen in de Heibaan om de snelheid lager te houden. De bloembakken worden vervangen door paaltjes om meer ruimte te bieden aan de fietsers en om meer uniformiteit te creëren met de andere straten. Deze actie kadert in het mobiliteitsbeleid van de gemeente om de woongebieden in hun functie te versterken en snelheidsbeperkingen te doen naleven.


veiligheid en verkeer Veil igh e id Snelheidsmetingen Paalsteenstraat en Peerdekerkhofstraat Na de heraanleg van de Paalsteenstraat en Peerdekerkhofstraat organiseerde de politie nieuwe snelheidsmetingen op vraag van de gemeente. De gemeente wilde nagaan of de visuele versmalling en bijkomende snelheidsremmers hun effect hebben. In de Paalsteenstraat stellen we een daling vast van de V85 met 10 km/u. Dit is een erg positief resultaat. In de Peerdekerkhofstraat is de daling minder maar hadden we reeds een V85 rond de 50 km/u. (De V85 geeft de snelheid weer waaraan 85 % van de gepasseerde voertuigen zich houdt. De overig 15% overschrijdt de weergegeven snelheid)

Aanpassing zone 30 rond de schoolomgeving Houtvenne Op 26 juni 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen om de zone 30 aan de schoolomgeving in Houtvenne uit te breiden. De zone wordt verlengd in de Langestraat richting Begijnendijk en in de Mussenstraat. De werken werden in de maand juli uitgevoerd. Dankzij deze aanpassing worden bestuurders sneller attent gemaakt op de aanwezigheid van de schoolomgeving. Wij hopen zo de snelheid aan de schoolpoort te verlagen en de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen.

meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Uw gegevens (Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen!) Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Korte beschrijving: ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:

• Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout 19

Gemeente Hulshout | september 2017

Locatie: ............................................................................................


GUNTHER LEVI & CHRIS VAN TONGELEN **********************

van De Romeo’s

**********************

KONTRAIR *** DJ BART VETS

INKOM: 5 EURO

September2017website  
September2017website  
Advertisement