Page 1

Verkiezingen 2018

MerodeHappening

Infosessie Hof Ter Borght

Fraude met cryptomunten

SEPTEMBER

2018

Speelplein 2018


W

at is het mooiste plekje van de Merode? Daar gaan we de komende maanden naar op zoek en we hopen natuurlijk

dat u meedoet. U kan dit prachtige gebied bezoeken met de fiets of te voet. Als u wat inspiratie nodig heeft, dan kan u bij ons een wandelof fietsknooppuntenkaart kopen. Zeker een aanrader, want de Merode is prachtig. Ik weet zeker dat ook u er een favoriet plekje vindt. In onze eigen gemeente is dat voor velen ongetwijfeld Hof ter Borght. Daarom speelt dit prachtige park een rol in de Merodehappening dit jaar. Hulshout is namelijk gastheer van dit grootse evenement en wel op 16 september aanstaande. Het belooft een grootse happening te worden met een hoog aantal bezoekers, veel lekker eten en drinken, animatie en hopelijk het zonnetje. Verderop in dit boekje vindt u alle informatie. Een onderwerp dat ik graag nog eens aanhaal, is de verkeersveiligheid. Nu de scholen weer begonnen zijn, moeten we weer extra opletten en zeker de zones-30 respecteren. De werken aan de Grote Baan gaan goed vooruit, maar zorgen ondertussen natuurlijk voor hinder. Wij raden iedereen aan om vooraf de omleidingen te bekijken en goed op tijd te vertrekken. Zo hopen wij dat iedereen toch een vlotte, maar veilige door-

gang kan vinden naar school of naar het werk. De zomer was tot nu toe erg warm, met veel zon, maar erg weinig regen. We hebben maatregelen moeten nemen om de schaarse watervoorraad te behouden. Ik wil iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet. Ik wens u nog een paar fijne zomerweken!

3 5 9 13 15 18

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van oktober 2018 moeten uiterlijk op 5 september 2018 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@ hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Actuee l Stemmen op 14 oktober 2018

Wat neemt u mee naar het stembureau? • uw identiteitskaart • uw oproepingskaart • indien u ook voor iemand anders stemt, het volmachtformulier, de oproepingsbrief van uzelf, van de volmachtgever en het attest van de volmachtgever. De oproepingsbrief Op de oproepingsbrief staat in welk stembureau u moet gaan kiezen. Dit mag niet in een ander stembureau. Controleer ook de gegevens die erop staan. Deze worden in het stembureau vergeleken met de gegevens op uw identiteitskaart. De oproepingskaarten worden enkele weken op voorhand verstuurd. Volmacht Als u zelf niet kan gaan stemmen, kan u iemand machtigen om in uw plaats te stemmen. Dit gaat via een volmachtformulier. Een volmachtdrager mag maar éénmaal met volmacht stemmen voor iemand anders. U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven: • Het volmachtformulier: zo geeft u een volmacht. • Een attest dat bewijst dat u zelf

niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft. U kan een volmacht geven in de volgende gevallen: • U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren. • U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. • U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken. • U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. • U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. • U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. • U kan niet stemmen door uw geloofsovertuiging. • U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde (aangevraagd uiterlijk op 12 oktober 2018 om 12.00 uur). U voegt hierbij de nodige bewijsstukken of u legt een verklaring op eer af waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt. Oefenen met de stemcomputers Wilt u graag eerst nog eens oefenen op een stemcomputer? Dat kan!

Van maandag 17 september tot en met maandag 8 oktober 2018 staan er twee oefencomputers in het gemeentehuis. U kan zich melden bij het onthaalloket tijdens de openingsuren.

dienst Burgerzaken, 015 22 94 86 of bevolking@ hulshout.be

Nieuws voor handelaars en consumenten Vanaf 9 augustus 2018 mogen er geen extra kosten aangerekend worden voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet en is van toepassing op alle organisaties en bedrijven. Let op: een handelaar mag er wel voor kiezen om deze kosten aan te rekenen als u een betaling doet onder een bepaald bedrag. U moet dan wel op voorhand verwittigd zijn. Meer informatie vindt u op: http:// news.economie.fgov.be/167741-geentoeslag-meer-voor-betalen-met-dekaart.

33

Gemeente Hulshout | september 2018

Over een aantal weken is het zover en trekken we met z’n allen naar de stembus. We kiezen dan de gemeenteraad en provincieraad voor de komende zes jaar. In België geldt stemplicht, wat betekent dat iedereen die een oproepingsbrief ontvangt, verplicht is om te gaan stemmen. Hieronder nog een aantal zaken die van belang zijn voor de verkiezingsdag.


wetenswaard B evol king Naia Vleugels (HH) Féline Janssens (HTV) Lou Nys (HH) Mart Aerts (WMB) Lou Buyens (HH) Mia Van den Broeck (HH) Ward Van Den Broeck (HH) Lee Van Roosbroeck (WMB) Mauro & Joren Van der Stappen (HH) Keta Liepina (HH) Lisa Cuypers (HTV) Billie Vervloet (WMB)

Huwelijken 23.06.2018 29.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 07.07.2018 14.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 03.08.2018 10.08.2018 10.08.2018

Glen Bouwen & Lynsey Van den Broeck Marleen Lafosse & Leen Verlinden Pieter Ooms & Anneleen Roziers Stefaan Wyns & Katrien Lenchant Robrecht Demon & Katelijne Vanderhoeft Dries Aertgeerts & Kelly Van de Moer Stijn Broeckx & Munice Jenneskens Lieven Dupont & Shana De Wijngaert Michaël Atmani & Anne Horemans Tommy Liekens & Valerie Van den Put Tim Janssens & Lana Van Steen Paul Witvrouwen & Katia Groenwals

Fam. Wendrickx - Ceuppens 05.07.1958

Fam. De Cort - Van den broeck (03.08.1968) vierden hun gouden bruiloft.

Fam. Vermeulen - Van Rompaey 27.07.1968

Diamanten bruiloft

Fam. Monsecour - Gommer 13.07.1968

Diamenten bruiloft

Diamenten bruiloft

Gemeente Hulshout | september 2018

Augustijn Mangelschots (° 01.02.1933) (HTV) Ilse De Pooter (° 05.06.1968) (HH) Luc Van Gorp (° 03.11.1961) (HH) Freddy Vervoort (° 12.07.1960) (HH) Jozef Paepen (° 06.05.1949) (HH) Angela Vervloet (° 22.01.1932) (HH) Leonia Celen (° 27.03.1929) (WMB) Fanny Matterne (° 05.02.1940) (HH) Richard Lauwers (° 28.09.1937) (HH) Suzanna Cenens (° 01.07.1952) (HTV) Willy Liekens (° 14.02.1953) (HH) Leontina Dewin (° 03.01.1933) (HH) Maria Van De Sande (° 29.08.1930) (WMB) Jozef Van Gemert (° 19.03.1937) (HH) Augusta Naedts (° 06.04.1928) (HH) Jozef Dils (° 27.07.1926) (HH) Juliana Bruynseels (° 13.06.1924) (HH) Marcel Ver Elst (° 20.05.1935) (HH)

Anna Warpy 17.06.1914

Fam. Van den Bergh - Van Hoof 06.07.1968

44

02.06.2018 05.06.2018 10.06.2018 13.06.2018 15.06.2018 17.06.2018 18.06.2018 20.06.2018 28.06.2018 06.07.2018 09.07.2018 14.07.2018 14.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 22.07.2018 01.08.2018

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Jubilea

Overlijdens

Gouden bruiloft

02.05.2018 09.05.2018 18.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 02.06.2018 05.06.2018 09.06.2018 11.06.2018 15.06.2018 07.07.2018 09.07.2018

104-jarige

Geboortes

Van Rompaey - Meyes 19.07.1958

Fam. Vercammen - Smets 29.07.1958


vrije tijd Spo rt Dag van de sportclubs

Gedurende de ganse voormiddag kan je in de sporthal van Hulshout komen proeven van de verschillende sporten die de sportclubs aanbieden. Ben je nog op zoek naar een nieuwe hobby, wil je eens iets nieuws proberen of heb je gewoon zin in een sportieve voormiddag? Kom dan zondag 9 september 2018 naar het Sportpark en neem deel aan de Dag van de Sportclubs. Inschrijvingen starten de dag zelf om 9.00 uur in de inkomhal van de sporthal. De eerste initiaties gaan van start om 9.30 uur en eindigen om 11.45 uur. Om 12.00 uur sluiten we af met een aanwezigheidstombola waarmee je kans maakt op één van de drie supertoffe sportprijzen. #sportersbelevenmeer #Hulshout

Maffe sporten (die je nog niet kende!) - Daniëlle Schothorst (2018)

Club

9.30 uur

10.15 uur

AC Hulshout

Atletiek op speelse Atletiek op speelse wijze (vanaf 6 jaar) wijze (vanaf 6 jaar)

11.00 uur

Altis Hulshout Turnen (+ 10 jaar)

Turnen (3-6 jaar)

Turnen (7-9 jaar)

Altis Hulshout Dans (3-6 jaar)

Dans (6- 9 jaar)

Dans (+ 10 jaar)

BBC Hulshout Basketbal (vanaf 5 jaar)

Basketbal (vanaf 5 jaar)

Basketbal (vanaf 5 jaar)

J u d o c l u b Judo Hulshout (vanaf 6 jaar)

Judo (vanaf 6 jaar)

Judo (vanaf 6 jaar)

TC De Rakket

Tennisinitiatie

Tennisinitiatie

Tennisinitiatie

TC De Rakket

Padelinitiatie

Padelinitiatie

Padelinitiatie

TC Sportiva

Tennisinitiatie

Tennisinitiatie

Tennisinitiatie

Kickboxing initiatie (vanaf 6 jaar)

Kickboxing initiatie (vanaf 6 jaar)

K i c k b o x i n g Kickboxing initiatie Europe-Gym (vanaf 6 jaar)

Aquafitness

Scholenveldloop

Op dinsdag 18 september 2018 gaan we terug van start met de wekelijkse les aquafitness. De lessen gaan elke dinsdag, behalve tijdens de schoolvakanties, door van 19.30 tot 20.30 uur in ons gemeentelijk zwembad. Inschrijven en betalen kan aan de kassa van het zwembad vanaf een kwartier voor aanvang van de les.

Op maandag 24 september 2018 zullen alle kinderen van de lagere scholen van Hulshout hun sportieve outfit weer uit de kast halen voor de jaarlijkse scholenveldloop. Om 13.45 uur start de eerste reeks met hun loopwedstrijd op het sportpark Joris Verhaegen. Kom hen zeker en vast aanmoedigen!

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

5

Gemeente Hulshout | september 2018

Zondag 9 september 2018 zetten heel wat Hulshoutse sportclubs hun deuren open voor onze jaarlijkse Dag van de Sportclubs.


vrije tijd B ibl iot h e e k

Sinds kort kunnen wij eenvoudig en snel Daisy-online-boeken uitlenen aan onze lezers. Zo krijgt u toegang tot maar liefst 25.500 Daisy-boeken, die u met de Anderslezen-app bovendien gratis kan lezen op uw smartphone of tablet. Ook voor schoolgaande jeugd met een leesbeperking of dyslexie kunnen wij een uitkomst bieden! ADIBib helpt met schoolboeken, Luisterpunt zorgt voor fijne (online) leesboeken. Hoe? Heel simpel: ze laten de woorden horen! Zo kan het kind concentreren op wat écht belangrijk is: de inhoud. Meer info voor kinderen, ouders en begeleiders via www. ikhaatlezen.be.

#bibvooriedereen

Gemeente Hulshout | september 2018

Tijdens de zomermaanden bleef #bibvooriedereen vrolijk verder draaien. Er werden al heel wat handtekeningen ingezameld, maar nu de eindmeet in zicht is, vragen we graag nog een extra inspanning. De eindmeet, denkt u? Ja, op donderdag 4 oktober 2018 worden alle handtekeningen aan Jan Peumans overhandigd. Het is daarom belangrijk dat alle handtekeningen ten laatste vrijdag 28 september 2018 worden ingegeven. Heeft u het charter nog niet getekend? Surf dan nog snel naar www.bibvooriedereen.be!

Bibliotheek, 015 22 40 17 of bibliotheek@ hulshout.be

6

Hoe gebruik ik een tablet/smartphone?

Tablet / smartphonelessen Dit najaar organiseren wij een aantal GRATIS lessenreeksen voor het gebruik van tablets en smartphones voor beginners. • professionele begeleiding • praktijkgerichte lessen • op een eenvoudige manier uitgelegd • lessen op maat voor iPad/iPhone of Android

bibliotheek@hulshout.be - 015 22 40 17

Aan de slag met Daisy-online!

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 10 personen per reeks. Er zijn geen tablets of smartphones ter beschikking. Elke deelnemer moet zijn persoonlijk toestel meebrengen.

Praktische info: Smartphone (Android) • Ma 5/11/2018 9.00 – 12.00 uur • Ma 12/11/2018 9.00 – 12.00 uur • Ma 19/11/2018 9.00 – 12.00 uur

Tablet (Android) • Di 6/11/2018 9.00 – 12.00 uur • Di 13/11/2018 9.00 – 12.00 uur • Di 20/11/2018 9.00 – 12.00 uur

Smartphone (iPhone) • Ma 5/11/2018 13.00 – 16.00 uur • Ma 12/11/2018 13.00 – 16.00 uur • Ma 19/11/2018 13.00 – 16.00 uur

Tablet (iPad) • Di 6/11/2018 13.00 – 16.00 uur • Di 13/11/2018 13.00 – 16.00 uur • Di 20/11/2018 13.00 – 16.00 uur

Info en inschrijvingen: Bibliotheek Hulshout, Booischotseweg 1, bibliotheek@hulshout.be of 015 22 40 17

V.U. Bibliotheek, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

Winnaars gebruikersonderzoek De winnaars van de het gebruikersonderzoek zijn: • Rita Van Woensel • Sonja Lambaerts • Ann Van Parijs Zij winnen kaarten voor Hidrodoe en een Hulshoutse cadeaubon ter waarde van € 15. Zij kunnen hun prijs komen ophalen in de bibliotheek van Hulshout.


vrije tijd Jeugd

Se n i o re n

Opening speeltuin Sportpark Joris Verhaegen

Seniorenuitstap

Altijd al gedroomd om met je hoofd tussen de sterren te zitten? Dan is een bezoek aan Volkssterrenwacht Mira een absolute must! In de namiddag trekken we de 92ha grote Plantentuin van Meise in en ontdekken we meer dan 18.000 soorten planten, van vleesetende tot succulenten.

Praktische info: • 7.45 uur: vertrek Sportpark Joris Verhaegen • 09.30 uur: begeleid bezoek Volkssterrenwacht Mira • 11.45 uur: vrije tijd in Grimbergen • 14.30 uur: begeleid bezoek aan Plantentuin Meise • 16.45 uur: vertrek naar huis

Doelgroep: alle geïnteresseerden Kostprijs: € 25 Met vrijetijdspas: € 12,50 Opgelet: bij inschrijving moet je in het bezit zijn van deze vrijetijdspas. Plaatsen zijn beperkt: inschrijven kan van maandag 10 september tot en met zondag 7 oktober 2018 aan het onthaalloket van het gemeentehuis, de vrijetijdsdiensten of via www.hulshout. be > vrije tijd > tickets online.

senioren@hulshout.be - 015 22 40 11

Onder een stralend zonnetje werd op maandag 2 juli 2018 de nieuwe speeltuin achteraan Sportpark Joris Verhaegen geopend door de schepen van jeugd en voorzitster van AGB Sport Hulshout Elien Bergmans en een 100-tal kinderen van de gemeentelijke speelpleinwerking en het sportkamp van AC Hulshout. De doelstelling om in elke deelgemeente van Hulshout een speeltuin te realiseren voor onze jongste inwoners is hiermee afgerond. Het sportpark werd gekozen om zowel sport als spel op één site te combineren. De inwoners van onze gemeente kunnen vrijblijvend gebruik maken van deze speeltuin tijdens de openingsuren van het sportpark.

Uitstap Natuur & Wetenschap Dinsdag 16 oktober 2018

v.u. Dienst Senioren, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

We fietsen meer en meer voor onze gezondheid, maar doen we dat wel veilig? Omwille van de recente wijzigingen in de verkeerswetgeving en door de opmars van het elektrische fietsen, willen we jullie kennis opnieuw opfrissen. Dit doen we aan de hand van een verkeersquiz en een algemeen overzicht van de verkeersregels in de buurt.

Praktische informatie: Wanneer: donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur Locatie: Site Schoolstraat, zaaltje Gezinsbond, Schoolstraat 15 te Houtvenne Doelgroep: alle geïnteresseerden Gratis inkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.

7

Gemeente Hulshout | september 2018

Infosessie ‘Veilig op een veilige fiets’


vrije tijd Toerisme MerodeHappening

Mooiste plekje in de Merode

De jaarlijkse belevenis voor liefhebbers van het Merodegebied strijkt dit jaar neer in Westmeerbeek. U vindt er van 13.00 tot 18.00 uur de gesmaakte ingrediënten van de Merode. U maakt kennis met de troeven van de Merodegemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.

Ieder heeft zijn favoriete plek waar hij/zij naar uitkijkt, elk seizoen, keer op keer, om te zien wat er veranderd is, om nogmaals verwonderd te zijn over die ene mooie boom en weer verliefd te worden op die ene open plek.

De streek- en beleefmarkt vindt u in het centrum van Westmeerbeek in de Netestraat. Schuif aan bij de heerlijke streektafel voor een drankje of hapje uit de Merode. Een verfrissend biertje, smakelijke hapjes, zoete streekbekjes of dampende koffie... er is voor ieder wat wils! Ook voor kinderen wordt heel wat animatie op maat voorzien zoals een kinderboerderij, grime, steltenlopen, het Merodespel, éénwielerartiest, gekke fietsen.

Wat vind jij de mooiste plek in de Merode? Samen met jullie, inwoners van Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, ScherpenheuvelZichem, Tessenderlo en Westerlo, gaan we op zoek naar de vele verborgen parels van de Merode. Verras ons met uw mooiste plek, wijs ons de weg en neem ons mee op uw avontuur. Neem bij uw volgende uitstap in het groen een foto van die ene bijzondere plek. Leg ons uit hoe u er geraakt, misschien is het dicht bij een wandelknooppunt? Maar vooral, zeg ons, wat maakt deze plek zo bijzonder? Laat het ons weten!

Gemeente Hulshout | september 2018

Stuur een duidelijke foto van deze plek vóór 31 november 2018 in via: www.demerodeonline.be/mooisteplekje én maak kans op een prinsheerlijke Merodeprijs.

Prinsheerlijk: een erfgoedboek over de Merode - Glenn Geeraerts (2014)

8


verenigingen en activiteiten

9

Gemeente Hulshout | september 2018

Nieuws van d e ve re n i gi n gen


Hulshout

Gemeente Hulshout | september 2018

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Koffiebabbel: even weken donderdag om 13.30 uur, Pastorij Hulshout, Welzijnschakel Op Stap. Meer info: 0479 23 58 46 • Line-dance: dinsdag van 19.00 tot 20 00 uur voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur een tussengroep, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 3. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

Kermis Hulshout Cultuurdienst Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

Hulshout 18 Bloedgeven Rode Kruis sept Rode Kruislokaal Hulshout // 17.30-

2 sep

Fietse-ling + Mosselfeest Chiro Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 07.00 uur Info: www.chirohoutvenne.be

22 sep

2 sep

Ontbijtconcert K.F.E.M.M. Hulshout Fanfarelokaal Hulshout // 9.30 uur Info: sien_pauwels@hotmail.com

in het Goor-Asbroek 22 Wandeling Vertrek aan de kerk van Westmeerbeek sept // 14.00 uur

Mosselkermis 4 KVLV KVLV Hulshout sept Parochiezaal Hulshout // 17.00 uur

herfstkrans/stronkmaken: 24 Crea Zelf duurzame producten maken sept KVLV Hulshout

1-4 sep

20.30 uur Bal van de burgemeester Comité bal burgemeester Sportpark Joris Verhaegen // 20.00 uur Meer info p. 20

Info: guidowouters7@telenet.be

Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Chirofeesten Hulshout

7,8,9 Chiro Hulshout sep Meer info p. 9 9 sep

Chirofeesten Westmeerbeek Chiro Westmeerbeek Meer info p. 9

9 sep

Dag van de sportclubs Sportraad Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 9.30 uur Meer info p. 5

9 sep

Eetdag + tweedehandsmarkt Gezinsbond Houtvenne Meer info p. 9

16 sep

MerodeHappening Toerisme Hulshout Meer info p. 8

Bloedgeven Houtvenne

25 Rode kruis sept Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur

29 sep

Kermis Westmeerbeek

30 Cultuurdienst sep - Westmeerbeek 2 okt Info: cultuur@hulshout.be 1 okt

Zelf duurzame producten 4 17 Crea: maken okt sept KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

17 sep

Infoavond beheersplan kasteelpark Hof ter Borght vzw Kempens Landschap i.s.m. gemeente Hulshout Gemeenschapscentrum IJzermael // 19.00 uur Meer info p. 15

2235 Feest Fanfare Hulshout Meer info p. 9

4 okt

Koken: Streetfood KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

Busreis naar theepottenmuseum en pompoenmiddag-beleving KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 9.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 50 lid // € 55 niet-lid Infosessie ‘Veilig op de fiets’ Seniorencommissie Meer info p. 7


leeft! Workshopdag Cultuurdienst Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

7 okt

Neteloop

7 okt

Neteloop Parochiezaal Hulshout // 13.30 uur Info: www.neteloop.weebly.com Stamboomdag Heemkring ‘Wadja’ Hulshout Parochiezaal Houtvenne // 10.00 uur Info: www.heemkringwadja.be Meer info p. 12

5 nov

9-... nov

11 nov

Koken: Feesten uit Ons Kookboek KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid

Droomhuwelijk Born2Act Mini-Theatra Heibaan 200//20.00 uur Info: www.born2act.be Prijs: € 9 Op 9,10,16,17,18,23 & 24 november Ontbij Basket Zuiderkempen Sportbar Hulshout // 7.30 uur Info: driesdelsard@gmail.com

13 okt

Verwenddag Bibliotheek Hulshout Meer info komt in het gemeenteboekje van oktober

13 okt

Mosselfestijn K.F.E.M.M. Hulshout Fanfarelokaal Hulshout // 11.30 uur Info: sien_pauwels@hotmail.com

14 okt

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeentebestuur van Hulshout Meer info p. 3

15 okt

Wellness: Alles over je haar KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas // € 6 niet-lid

23 nov

De slimste ploeg van Hulshout Sportbar Hulshout // 20.00 uur Info: driesdelsard@gmail.com Prijs: € 25

16 okt

Uitstap Natuur en wetenschap Cultuur & seniorencommissie Vertrek Sportpark Joris Verhaegen // 7.45 uur Meer info p. 7

24 nov

Barbara Dex: Dex tot de tweede macht Parochiezaal Hulshout // 20.00 uur Meer info p. 12

Bloemschikken met crysanten

26 nov

Crea:

19 okt

Stilte en meditatieavond

29 nov

Crea: ‘juwelen maken met plastiek flessen’

27 okt

Halloweentocht Westmeerbeek

17 & KVLV Hulshout 24 Keuken Rode Zaal// 19.30 uur okt Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Stilte ervaren Kerkstraat 38// 20.00 uur Info: stilte.ervaren@gmail.com

Chirolokalen Westmeerbeek Info: www.halloweentocht.webs.com

Notities

Bloemschikken: Eenvoudig geschikt

21 & (Kerstdecoratie) 28 KVLV Hulshout nov Pastorij Hulshout // 19.30 uur

Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 7 lid // € 10 niet-lid voor de 2 lessen

12 nov

Relatie: Beter nu dan nooit KVLV Hulshout Pastorij Hulshout// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout// 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout// 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 120, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum Ijzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) • Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chirolokalen Hulshout, Booischotseweg 27A, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23, 2235 Westmeerbeek • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | september 2018

6 okt


contacteer ons Nieuws van d e verenigi n g e n

Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 11 Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Zwembad

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Tijdens schooljaar

Spreekuren college

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Algemeen e-mailadres

Do:

18.00 - 21.00 uur

college@hulshout.be

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Burgemeester

Za:

09.00 - 13.00 uur

Geert Daems

Tijdens schoolvakantie

Elke eerste maandag van de maand:

Di:

09.00 - 11.00 uur

19.00 - 20.00 uur

18.00 - 21.00 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Verder na afspraak

Do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0499 41 41 95

18.00 - 21.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Vr:

09.00 - 11.00 uur

1e schepen (na afspraak)

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Za:

09.00 - 13.00 uur

GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

OCMW Hulshout

2e schepen (na afspraak)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Rist Heylen

Tel.: 015 75 01 00

GSM: 0473 53 65 94

Telefonische bereikbaarheid

rist.heylen@hulshout.be

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Hilde Van Looy

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Sociale dienst

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Di:

09.00 - 12.00 uur

Joost Verhaegen

Woe:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Do:

op afspraak

joost.verhaegen@hulshout.be

Vr:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Schuldbemiddeling

Anja Leflot

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Do:

09.00 - 12.00 uur

anja.leflot@hulshout.be

Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten

Gemeente Hulshout | september 2018

Containerpark

Na afspraak

Dienst Gezinszorg

Zuidgoordijkstraat 25, 2235 Hulshout Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

enkel na afspraak

milieu@hulshout.be

Verwarmingstoelagen

Zo-ma:

gesloten

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Do:

gesloten

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Za:

08.00 - 13.45 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Juridische dienst BIBLIOTHEEK

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be *Elke 2e en 4e ma van de maand

12

Ma:

16.00 - 20.00 uur

Di:

18.00 - 20.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Grote Baan 262, 2235 Hulshout

Vr:

14.30 - 17.00 uur

na afspraak

Za:

10.00 - 12.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag.

Woe 5 september 2018 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 31 augustus

Woe 12 september 2018 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 7 augustus

• wortelsoep • kalkoenlapje • andijvie • aardappelen • mokkamousse

• bloemkoolsoep • videe • wortelen • frietjes • griesmeelpudding

Woe 19 september 2018 Geen dorpsrestaurant

Woe 26 september 2018 Geen dorpsrestaurant

Welzijn Plantjesweekend Kom op tegen Kanker! Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of gehad heeft. Wij willen ons inzetten om zo veel mogelijk mensen te helpen in hun strijd. Daarom doet Hulshout dit jaar ook weer mee met de verkoop van de plantjes voor het goede doel.

Wilt u uzelf ook nuttig maken voor Kom op? Dan kan u meewerken door bijvoorbeeld in uw omgeving plantjes te verkopen. Alle helpende handen zijn welkom en elk plantje telt! Meer info bij: Nicole Verberck, nicole.verberck.7@ gmail.com of 0495 17 16 01

13

Gemeente Hulshout | september 2018

Op 12, 13, 14 en 15 september 2018 zullen vele vrijwilligers weer van deur tot deur gaan om plantjes aan te bieden. Ook op onze vaste verkooppunten in onze gemeente worden azalea's aangeboden aan € 7 per stuk.


leven en welzijn Kinde ro pvang Gemeentelijk IBO "Kinderclub Dolfijn" (voor schoolgaande kinderen) • Erkende locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 • Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 • Erkende locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21, 0474 91 00 09 • Erkende locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0474 91 00 20 • Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 • Coördinatie: Gemeentehuis, 015 22 94 83 Gemeentelijke Speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Jeugddienst (Evi Discart): gemeentehuis, 015 22 94 82 Gemeentelijke Sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Sportdienst (Priscilla Van Herck): sportcentrum, 015 24 26 77 Twee diensten voor opvanggezinnen (kinderen van 0 tot 3 jaar) organiseren dagopvang in Hulshout voor baby’s en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. De onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd, ondersteund en opgevolgd. Ze krijgen regelmatig bijscholing en bieden professionele opvang in een huiselijke sfeer. • Dienst opvanggezinnen OCMW Heist-op-den-Berg - Hulshout ° contact : Sofie Bouwen en Ilse Verheyen, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg ° telefoon: 015 23 87 71 ° e-mail: onthaalouders@ocmw-heist-op-den-berg.be ° website : http://www.ocmw-heist-op-den-berg.be/onthaalouders.html ° openingsuren: Ma-vrij: 9.00-12.00 uur Namiddag op afspraak Eerste en derde maandag van de maand van 19.00-20.00 uur ° opvangadressen: Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 17, 2235 Houtvenne Van Ouytsel Linda, Langestraat 51, 2235 Houtvenne, De Ron Liesje, Heibaan 185, 2235 Hulshout (vanaf september 2017)

Gemeente Hulshout | september 2018

• Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang ° contact : Helpdesk, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur : 070 24 60 41 ° e-mail: LKOGeel@LandelijkeKinderopvang.be ° opvangadressen: De Belder Ingrid, Stekkestraat 68, 2235 Houtvenne Van Vlierberghe Freya, Vloeikensstraat 23, 2235 Hulshout Bellens Saskia, Door Van Dijckstraat 49, 2235 Westmeerbeek Serneels Evy, Peerdekerkhofstraat 43, 2235 Hulshout Zelfstandige opvanggezinnen/ mini-crèche/ kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) • “De Troetelbeertjes”, Hooistraat 20, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 • “Tinkelbel”, Grote Baan 375, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 • "Engeltjes & Bengeltjes", Grote baan 250, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71 Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. • Contactpersoon voor Houtvenne: Clé Marina, 016 69 64 65 • Contactpersoon voor Hulshout en Westmeerbeek: Clé Anja, Zakstraat 23 te Hulshout, e-mail: declekes@telenet.be

14


wonen en milieu Duurza amh e id Infoavond beheersplan Hof ter Borght Het kasteelpark Hof ter Borght is sinds 2016 in beheer van de vzw Kempens Landschap, in samenwerking met de gemeente Hulshout. Er wordt een beheersplan opgemaakt van het domein Hof ter Borght waarbij wordt onderzocht hoe het park en het kasteel zijn ontstaan, welke natuur er leeft en groeit, wat de erfgoedwaarde is van het domein en hoe dit alles in de toekomst nog beter beheerd kan worden. Dit beheersplan

is een leidraad waarin de visie voor Hof ter Borght opgetekend wordt voor de komende jaren. Het studiebureau Antea werd aangesteld om dit beheersplan uit te werken. Graag stellen wij dit beheersplan aan u voor op de infoavond op maandag 17 september 2018.

GC IJzermael. Meer info: Jolien.vandendries@kempenslandschap.be of 015 22 82 36.

Kom naar de infoavond over het beheerplan op maandag 17 september 2018 om 19.00 uur in

Extra controle op zwerfvuil en sluikstorten

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales. Van 17 tot en met 23 september 2018 vindt de 2de Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten plaats. In deze week wordt er extra toegekeken op het correct verwijderen van afval door handhavers.

Wat betekent dit concreet? Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hun worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje. Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders. In onze politiezone zal er ook extra aandacht worden besteed aan het correct vervoeren van goederen. Maak losse zaken goed vast voor u de weg op gaat, zo verliest u niets onderweg!

Zwerfvuil: een Liese Meerhout-thriller - Toni Coppers (2013)

15

Gemeente Hulshout | september 2018

Stoort u zich ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? U bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.


wonen en milieu D uurzaamhe id Verwarmingscoaches gezocht!

Autodelen in Hulshout

Overal stroomversnellers

Wilt u graag helpen bij het optimaal instellen van de verwarming bij gezinnen in uw gemeente? Dat kan! Dit najaar zetten uw gemeente en de provincie Antwerpen opnieuw in op optimaal verwarmen. Want door bewuster te verwarmen, kan u heel wat energie besparen. Als vrijwilliger gaat u op huisbezoek bij geïnteresseerde huishoudens. U geeft tips op maat en helpt hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.

Cambio autodelen is sinds kort mogelijk in onze gemeente. In iedere deelkern in de buurt van de kerk staat er een deelwagen die kan gebruikt worden. Ook door u!

Het Vlaams Energieagentschap heeft een nieuwe campagne waarbij lokale energieprojecten kunnen worden ondersteund. De gemeente heeft hiervoor drie projecten ingediend. Deze zijn te vinden op www. stroomversneller.be. Als inwoner kan u stemmen op deze projecten. Indien minstens 1% van de volwassen bevolking van Hulshout stemt op een project, kan dit project op bijkomende steun rekenen van de Vlaamse Overheid. Voor Hulshout betekent dit dat minstens 82 volwassen personen moeten stemmen op een project om bijkomende steun te verkrijgen. De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober 2018. Gedurende deze periode kan er gestemd worden op de projecten. Vanaf 8 oktober 2018 wordt bekendgemaakt welke projecten de drempel hebben gehaald.

“Voor mij was deze periode een interessante ervaring. Ik heb zelf veel bijgeleerd. Je legt contact met mensen in een heel andere context dan we in het dagelijks leven gewoon zijn. En als je dan nog positieve reacties krijgt is dit de kers op de taart.” Gabriël Dirkx, vrijwilliger uit Boechout. De provincie zorgt voor de nodige ondersteuning zoals een opleiding, materiaal en een mooie beloning.

Gemeente Hulshout | september 2018

Bent u geïnteresseerd? Vul dan online het formulier in op www.vriendvan. be of stuur een mailtje naar vriendvan@provincieantwerpen.be.

In drie eenvoudige stappen krijgt u toegang tot het autodeelsysteem: 1. Inschrijven doet u eenmalig, via de website www.cambio.be. Zodra u ingeschreven bent, ontvangt u een cambio-kaart met pincode. 2. Reserveren doet u via de cambioApp of via de website www.cambio. be, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. U kan een auto reserveren voor één uur, enkele uren of voor meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele minuten voor vertrek. 3. Rijden: u haalt de auto af aan zijn standplaats en opent hem met uw persoonlijke kaart. Dankzij de tankkaart tankt u op kosten van cambio en op het einde van de rit brengt u de auto terug naar zijn standplaats. Deze maand zal u extra info over het autodeelsysteem in Hulshout in uw brievenbus ontvangen.

Dienst Duurzaamheid, 015 22 94 84 of duurzaamheid@hulshout.be

16

De drie ingediende projecten zijn getiteld als volgt: • HVAC-renovatie van WZC Ter Nethe • HVAC-renovatie gemeentelijke sporthal • Installatie warmtepompboilers met zonnecollectoren voor SWW op de gemeentelijke sporthal Stemmen maar!


veiligheid en verkeer M o bil ite it Week van de Mobiliteit Deze maand is het weer de Week van de Mobiliteit. Deze loopt van 16 tot 22 september 2018. Tijdens deze week worden talloze vervoersalternatieven in de kijker gezet. Op 16 september organiseren maar liefst 47 steden en gemeenten een Autoloze zondag. In Oostende is er ook een Autodeelsalon. Donderdag 20 september is het de Car Free Day. Op deze dag laat je de eigen auto thuis voor de trip van en naar het werk en probeer je eens een van de andere mogelijkheden. Vrijdag 21 september

is het de Strapdag waarbij alle leerlingen op eigen kracht (te voet of te fiets) naar school gaan. Elk jaar doen hier ruim 1000 scholen aan mee. Ook in Hulshout proberen we de alternatieve vervoerswijzen te promoten, zoals elektrische fietsen en autodelen. Deze maand zal u ook extra info over autodeelsysteem in Hulshout in de bus krijgen. De KU Leuven heeft ook een bevraging gepubliceerd voor consumenten over de huidige mobiliteitsopties en -keuzes met de focus op autodelen. Iedereen kan hieraan

deelnemen en laten weten waarom zij wel of niet gebruik maakt hiervan. Deelnemers maken ook kans op een mooie prijs. Deelnemen kan via deze link (https://tinyurl.com/ mobiliteit2018) of via onderstaande QR-code. Deze zijn ook te vinden op de gemeentelijke website.

in het verkeer. Ervaring is natuurlijk belangrijk. Als uw kind samen met een ander kind naar school fietst, is het belangrijk om te duiden dat ze achter elkaar moeten rijden als een voertuig uit de tegengestelde richting niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers ook achter elkaar rijden wanneer er een voertuig langs achter nadert. Op een fietspad mag je naast elkaar fietsen, als men andere fietsers niet hindert. Fietsen op het voetpad mag wanneer het kind jonger dan 9 jaar is, of wanneer men buiten de bebouwde kom fietst.

voudige manier om zeker te zijn dat uw kind gezien werd. Maak dit duidelijk aan uw kind. Een basiskennis van de belangrijkste verkeersregels is natuurlijk onmisbaar. Zorg dat uw kind deze beheerst. Een zware boekentas hindert het fietsen, en kan uw kind in gevaarlijke situaties doen belanden. Laat onnodige boeken dus thuis. Een gsm hoort natuurlijk niet thuis op de fiets. Controleer de fiets van uw kind geregeld op mankementen. Reflectoren, maar ook zeker het fietslicht, de remmen en de bel moeten in goed werkende staat zijn. Een fietshelm kan het hoofd bij een val beschermen.

Het is weer zover. De schoolpoorten gaan open, de bel luidt, en uw kinderen zitten met aandacht te luisteren naar de leerkracht. Maar hoe krijgt u ze veilig van thuis naar de school? De politie en het verkeerscentrum geven enkele tips. Met de wagen Uw kind kijkt naar u om het goede voorbeeld te geven. Doe dus zelf eerst uw gordel aan. Parkeer uw auto enkel waar het mag, en best niet vlak voor de schoolpoort. Zo hindert u het verkeer niet. Een korte wandeling doet bovendien deugd, en kan uw kinderen een positieve instelling aanleren. Kleine kinderen - tot 1,35 meter en tot 13 kilogram - moeten in een geschikt kinderzitje meerijden. Zijn ze groter, dan moet de gordel gedragen worden. Met de fiets of te voet Bepaal of uw kind oud genoeg is om alleen naar school te gaan. Studies tonen aan dat kinderen rond de leeftijd van 10 jaar zich kunnen behelpen

Stippel de route die uw kind zal nemen vooraf uit. Een rustige, iets langere weg is vaak veiliger dan een korte, maar drukke route. Oefen deze samen met uw kind. Zorg dat uw zoon of dochter begrijpt dat zichtbaarheid een sleutelbegrip is in het verkeer. Een fluohesje kan hierbij helpen, net zoals een vlaggetje gemonteerd op de fiets. Oogcontact maken met bestuurders is een een-

17

Gemeente Hulshout | september 2018

Terug naar school


veiligheid en verkeer Veiligh e id Fraude met cryptomunten

Snel geld verdienen?....als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. Wist u dat cryptomunten vaak misbruikt worden door oplichters? Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, cryptomunten? Cryptomunten zijn virtuele munten, denk maar aan de bitcoin bijvoorbeeld. Ze hebben geen wettelijke betaalkracht, maar worden wel vaak online aangeboden. Ook door oplichters. Ze beloven grote winsten, maar lokken u in de val en gaan met uw centen lopen. En vaak lijken ze zó betrouwbaar, dat dat niet eens zo moeilijk is. Wees dus extra voorzichtig bij online betalen met cryptomunten, bij beleggingen in sportweddenschappen met cryptomunten en bij platformen voor beleggingen in cryptomunten. Speel op veilig, laat u niet vangen.

Gemeente Hulshout | september 2018

Overweegt u om cryptomunten te kopen? Wees dan alert: • Controleer uw gesprekspartner, zodat u weet met wie u te doen heeft. • Is er een website? Is deze betrouwbaar? Wie zit erachter? Als u geen betrouwbare gegevens vindt, laat het dan voor wat het

18

Vakantietoezicht is. U kan de website checken op https://temooiomwaartezijn. be/#4. • Deel nooit persoonlijke gegevens zoals een kopie van uw identiteitskaart, een foto van uzelf, uw domiciliëringsadres, het nummer van uw bankkaart enz. Indien dit gevraagd wordt: ga hier NOOIT op in! • Eis duidelijke informatie van uw gesprekspartner. “Wees op uw hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. Want als een rendement te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. “Na twee dagen was mijn 100 euro al verdubbeld. Dus bracht ik 1.000 euro in, en ook die werd verdubbeld. Maar toen ik me wilde laten uitbetalen, gingen de poppen aan het dansen.” Heel wat Belgen zijn al het slachtoffer geworden van fraude met cryptomunten. Bent uzelf in aanraking gekomen met fraudeurs? Meld de fraude dan op: https://meldpunt. belgie.be/meldpunt/nl/welkom Dien ook steeds klacht in bij uw lokale politie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat digitale oplichters geen kans maken op simpel geldgewin. www.politiezuiderkempen.be www.temooiomwaartezijn.be.

Op de website van de politie www. politiezuiderkempen.be vindt u het aanvraagformulier voor vakantietoezicht. Dit ingevulde formulier kan u ons terugbezorgen door het bij één van de commissariaten of het onthaalloket van het gemeentehuis binnen te brengen en dit graag minstens een week op voorhand. U kan ook een eenvoudig mailtje sturen naar info@politiezuiderkempen.be. Tijdens uw afwezigheid zal de politie dan op onregelmatige tijdstippen (ook ‘s nachts) controle komen doen aan uw woning. De politie raadt u aan om, indien mogelijk, kennissen, familie of buren van uw afwezigheid op de hoogte te brengen. Vermijd vermelding van uw vakantie op sociale media. Zo kan u zorgeloos op vakantie vertrekken.

www.hulshout.be > veiligheid & verkeer > Politie Zuiderkempen


Meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. U kan meldingen en klachten ook sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks: • Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Belgacom (klantendienst): Telenet: Pidpa Algemeen nummer: Eandis:

0800 22 200 - www.belgacom.be klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be 0800 90 300 - www.hidrorio.be 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formUlier stUren naar, of afgeven op het volgende adres: gemeentebestUUr hUlshoUt - prof. dr. vital Celenplein 2, 2235 hUlshoUt 19

Gemeente Hulshout | september 2018

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op:


Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout september 2018  

Gemeenteboekje Hulshout september 2018  

Advertisement