Page 1

Bevolking in cijfers

Activiteiten paasvakantie

Zone 50 op de Provinciebaan

Vacature OCMW Hulshout

M A A R T

2017

l

ri ap 0 1 an 017. v 2 n ote april l s e 7 d g et 1 a b m em n Zw tot e Foto: Winterwandeling 2017


M

et hoeveel zijn we inmiddels? En hoe zit het met de vergrijzing in Hulshout? In het begin van dit boekje nemen we

een kijkje in onze eigen bevolkingscijfers. En we vergelijken onszelf met andere gemeenten. Het gaat goed met Hulshout en ik ben erg tevreden met de vooruitzichten. U heeft mij ook vaker horen zeggen dat Hulshout een sterke gemeente is door de samenhorigheid van de inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de winterwandeling. U vindt een terugblik en het indrukwekkende deelnemersaantal verderop in het boekje. De vrijetijdsdiensten organiseren ook de komende tijd weer leuke activiteiten. Waar? Of niet waar? Zo nu en dan zet het OCMW enkele uitspraken in de kijker om misverstanden de wereld uit te helpen. Zo ook in deze editie. Heeft u over deze of andere zaken vragen aan het OCMW? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Ze staan u graag te woord. De contactgegevens vindt u op pagina 12. Ook nuttig om te vermelden: er is weer een nieuwe groepsaankoop. Groepsaankopen hebben al bewezen voor velen een stuk voordeliger te zijn, dus het is de moeite waard om dit te bekijken. En wie nog meer wil besparen, moet de informatie over de energiepremies zeker niet overslaan. Hulshout bespaart alvast op de energiekosten door duurzame aanpassingen aan de openbare verlichting. Ik wens u veel leesplezier.

3 6 9 13 15 17

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Van Dingenen

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van april 2017 moeten uiterlijk op 1 maart 2017 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Gemeente Hulshout kiest voor een getrapte invoering van de omgevingsvergunning De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2017 gekozen voor een getrapte invoering van de omgevingsvergunning. Gemeenten kunnen daardoor de omgevingsvergunning later implementeren dan 23 februari 2017. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning in Hulshout uit te stellen tot 1 juni 2017. Het heeft deze beslissing genomen op aanraden van VVSG en de verschillende softwareleveranciers. Het dossierbehandelingssysteem staat technisch nog niet op punt, waardoor de dossiers niet adequaat kunnen voorbereid en opgevolgd worden. Wel verplicht digitaal

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 verplicht digitaal worden ingediend via www.digitalebouwaanvraag.be. Deze aanvragen zullen al digitaal behandeld worden. Ook zal de nieuwe indelingslijst voor milieuvergunningen van toepassing zijn.

decreet. De verleende milieuvergunningen kunnen dan wel al van onbepaalde duur zijn.

Niet verplicht digitaal Andere aanvragen, zoals verkavelingsvergunningen of wijzigingen van verkavelingsvergunningen en milieuvergunningsaanvragen voor een klasse 2-inrichting, kunnen nog niet digitaal worden ingediend. Tot 1 juni 2017 worden die dossiers nog behandeld volgens de procedures in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het milieuvergunnings-

Indien u hierover meer informatie wenst of indien er bepaalde zaken niet duidelijk zijn, kan u steeds contact opnemen met de dienst Ruimtelijke ordening of de milieudienst van onze gemeente.

Aanvragen die vanaf 1 juni 2017 worden ingediend, verlopen volgens het omgevingsdecreet en volgen dus de procedure van de omgevingsvergunning.

dienst Ruimtelijke ordening 015 22 94 81 of ruimtelijkeordening@hulshout.be

Wat vind jij van de gemeente?

Hulshout in cijfers • • •

47 katten behandeld in het zwerfkattenproject 39382 uitleningen geregistreerd aan de balie van de bib in 2016 47 huwelijken in 2016

33

Gemeente Hulshout | maart 2017

Het kan zijn dat er eind maart een vragenlijst van de Vlaamse Overheid in uw brievenbus valt. Het onderzoek gaat over de tevredenheid, het gedrag en de participatie van inwoners. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners dit invullen. Meer info: http://gemeentemonitor.vlaanderen. be of bel gratis 1700.


wetenswaard Bevol kin g Geboortes

Overlijdens

Huwelijken

Jubilea

16.11.2016 20.11.2016 08.12.2016 09.12.2016 17.12.2016 28.12.2016 03.01.2017 24.01.2017 01.02.2017

Alize Diels (HH) Roos Webers (WMB) Lewis De Winter (WMB) Andreas Tyropoulos (WMB) Hanne Vrancken (HH) Vincent Busselot (HTV) Ymke De Winter (WMB) Noor De Winter (HH) Thomas Goovaerts (HH)

04.01.2017 06.01.2017 12.01.2017 12.01.2017 12.01.2017 14.01.2017 19.01.2017 20.01.2017 22.01.2017 25.01.2017 30.01.2017 01.02.2017

24.01.2017 Filip Van Casteren & Katrien Albrechts

Simonne Vervloessem (° 21.12.1952) (HTV) Luciaan Vaes (° 20.03.1934) (HH) Franciscus De Belder (° 01.06.1927) (HH) Amandus Boeckx (° 18.11.1931) (HH) Leopoldus Bervoets (° 06.06.1934) (HH) Paula Schellens (° 31.12.1930) (HH) Hugo Vets (° 22.06.1953) (HH) Joris Goyvaerts (° 02.12.1936) (HH) Silvijn Heylen (° 23.08.1927) (HH) Hortensia De Cuyper (° 03.09.1936) (HTV) Maria van Pul (° 03.05.1948) (HH) Anna Geudens (° 14.09.1945) (HH)

Fam. Huybrechts - Van den Bruel vierden hun gouden bruiloft.

Hulshout WestHout- Totaal meerbeek venne Inwoners

5940

2322

2072

10334

Geboortes

54

25

16

95

Overlijdens 64

11

13

88

Gemeente Hulshout | maart 2017

Het cijferwinkeltje - Marianne Busser & Ron Schröder (2011)

44

Fam. Herson - Naegels 02.02.1957

Diamanten bruiloft

Weet u graag hoeveel inwoners er in uw deelgemeente wonen? Of hoeveel geboortes er waren? In het tabelletje hieronder vindt u een aantal nuttige cijfers over de Hulshoutse bevolking op 31 december 2016.

Diamanten bruiloft

Hulshoutse bevolking in cijfers

Fam. Van Tricht - Van Gestel 08.02.1957


wetenswaard B evol k in g Vlaanderen vergrijst... En Hulshout? De samenstelling van onze bevolking verandert constant. Er komen baby's bij, mensen overlijden, er wordt verhuisd,... Kortom, we zijn steeds in beweging. De vergrijzing van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten blijft zich volgens onderzoek minstens tot 2030 verderzetten. De Kempen vergrijst in sneltempo: 22.175 75-plussers in 2010, en 87.096 75-plussers in 2060. Hoe zit dat in Hulshout? Blijven groeien In de meeste gemeenten trekken er tussen 2014 en 2024 veel 20- tot 59-jarigen weg. Voor 1 op 8 gemeenten in de Provincie Antwerpen is deze afname groter dan 10 %, voor enkele gemeenten wordt juist een toename verwacht. Er zijn slechts vier gemeenten (Willebroek, Mechelen, Hulshout en Geel) waarvoor het aantal 20-59 jarigen niet zou afnemen. Onze gemeente staat ook, samen met 17 andere gemeenten, op de tweede plaats als het gaat om het verwelkomen van mensen tussen de 20 en 64 jaar. Hulshout staat daarnaast in de top negen van snelstgroeiende gemeenten tot 2024 (10-15 %). De bevolking in de Kempen stijgt het sterkst van alle regio's in Vlaanderen. Kleinste aantal 65-plussers 2014-2024 Twee jaar geleden zat Hulshout bij de groep met het kleinste aantal (minder dan 17,5 %) 65-plussers en in 2024 zal dit niet anders zijn. Uit de meest recente studie van de Vlaamse overheid blijkt dat Hulshout een standaard verouderingsprofiel heeft. Het kaartje hieronder geeft de verandering weer in het aandeel 65-plussers van 2014-2024.

Bronnen: •

Resultaten bevolkingsprojectie 2015-2030

Van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten 2015-2030

SVR Projecties

RESOC Kempen

Streekpact 2013-2018 – Cijferanalyse Demografie

5

Gemeente Hulshout | maart 2017

Tussen 2014 en 2024 wordt een toename verwacht van het aantal 65-plussers in alle gemeenten. De aangroei van 65-plussers ligt in de meeste gemeenten tussen 10% en 30%. Gemeenten met een sterke groei bevinden zich vooral in Limburg, aan de kust en in het noordoostelijke deel van de provincie Antwerpen. Het aantal 65-plussers ten aanzien van 20 tot 64-jarigen is in de Kempen en Limburg het laagst (in de Noorderkempen lager dan in de Zuiderkempen).


vrije tijd Bibl iot h e e k Jeugdboekenmaand – maart 2017 – ‘M/V/X Je bent wie je bent’ De hele maand maart staat bij ons traditiegetrouw in het teken van boeken- en leesplezier. Onder de noemer M/V/X zullen we het hebben over jongens en meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen. Bestaan er typische jongens en meisjes? En bestaan er dan ook ‘echte’ jongens- en meisjesboeken? Houden alle meisjes van roze en prinsessen? En alle jongens van draken en ridders?

vleermuis Bat Pat. Een voorstelling vol durf, avontuur en creativiteit, gebracht door ABC Kompaz. Bezoek van auteur/illustrator Jan De Kinder Ook de leerlingen van het tweede leerjaar krijgen hoog bezoek. Voor hen komt auteur/illustrator Jan De Kinder langs. Hij dompelt de kinderen onder in zijn wereld van tekenen, schrijven en vertellen.

Dat en veel meer, gaan we ontdekken met de leerlingen van onze Hulshoutse basisscholen. We zorgden voor een goedgevuld programma:

Online bibspel Alle andere klassen van de lagere scholen worden uitgenodigd om in de bib deel te nemen aan ons M/V/Xspel, een online spel boordevol grappige opdrachten, filmpjes,… Ook van thuis uit kan je meespelen met dit online bibspel. Zeker doen!

Vertelatelier Bat pat 10 maart 2017 worden de leerlingen van de vierde leerjaren getrakteerd op een vertelatelier rond de dappere

Alle info over de jeugdboekenmaand en het online spel kan je vanaf 1 maart 2017 vinden op de website www.jeugdboekenmaand.be.

Voorleesmomentje Een paar woensdagen per jaar toveren we onze jongerenruimte om tot een gezellige voorleeshoek waar de spannendste, meest ontroerende, grappigste en gekste boeken worden voorgelezen. Na het verhaaltje is er nog tijd voor een knutsel! Het eerstvolgende niet te missen voorleesmoment is op woensdag 29 maart 2017. We starten om 15.00 uur. Inschrijven is niet nodig! Noteer ook alvast 31 mei 2017 in uw agenda. Dan neemt de bib deel aan de Grote Nationale Voorleesdag rond kinderrechten.

Gemeente Hulshout | maart 2017

Dyslexie? Dan is “Ik haat lezen” een veelgehoorde uitspraak. Maar wij vinden lezen te belangrijk. Niet alleen boeken maar ook vragen op toetsen en examens, handleidingen, officiële documenten en meer. Als je niet vlot genoeg kan lezen, wordt de wereld

6

een stuk moeilijker. Daarom willen we tijdens de Jeugdboekenmaand zeker ook luisterboeken onder de aandacht brengen. We willen alle kinderen aanzetten om te lezen, ook met hun oren. Zodat lezen met dyslexie toch wat eenvoudiger wordt. En

zodat we “ik haat lezen” misschien zelfs kunnen ombuigen naar “mag ik nog een boek?”. Meer info kan je vinden op www.luisterpuntbibliotheek.be.


vrije tijd Activ ite ite n p aas va k a n t i e

J eu gd

Koken met Geronimo en de Gruffalo

Uitstap tieners: zwemmen in Centerparcs

Oproep vrijwilligers buitenspeeldag

Experimenteren in de keuken is het begin van gezonde en evenwichtige eetgewoontes. Daar kan je dus maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. Tijdens de paasvakantie trekken we onze schortjes aan en gaan we samen met de kleuters aan de slag met griezelige en grappige Gruffaloreceptjes.

Op maandag 10 april 2017 trekken we er weer op uit met onze tieners. Dan gaan we met z’n allen genieten van het subtropische klimaat van Centerparcs Erperheide. Plonzen in het golfslagbad, de wilde glijbanen trotseren, drijven in de stroomversnelling, …

In de namiddag toveren we dan weer de favoriete gerechten van ’s werelds bekendste boekenmuis, Geronimo Stilton, op tafel. Praktische informatie: • Wie: GROEP 1 (3-6 jaar) • Wanneer: woensdag 12 april 2017 van 10.00 tot 12.00 uur • Meebrengen: schort + doosje • Prijs: € 2 // VT-pas € 1 // € 3 niet inwoners • Waar: zaal De Vloeikens • Wie: GROEP 2 (7-12 jaar) • Wanneer: woensdag 12 april 2017 van 13.00 tot 16.00 uur • Meebrengen: schort, snijplank, mesje en doosje • Prijs: € 2 // VT-pas € 1 • Locatie: zaal De Vloeikens

In de namiddag staat er nog een uurtje bowling op het programma waar we onze bowlingkunsten kunnen tonen. Pret verzekerd! Praktische informatie: • Wie: geboortejaren 2007-1999 • Wanneer: maandag 10 april 2017 • Vertrek: om 9.00 uur parking sporthal • Terug: rond 17.30 uur • Prijs: € 14 inwoners Hulshout // VT-pas € 7 // € 16 niet inwoners #sportersbelevenmeer

Op 19 april 2017 gaat de 7e editie door van onze spetterende buitenspeeldag. Een groot(s) evenement vraagt om helpende handen. Voel jij je geroepen om één of meerdere uurtjes te komen helpen op de buitenspeeldag, geef dan je gegevens door aan de sportdienst en dit vóór 30 maart 2017. Mogelijke taken: spelbegeleiding, toezicht, animatie, … Ook mensen die over een bepaald ‘talent’ beschikken - denk maar aan ballonplooien, giga zeepbellen blazen, … - en graag hun kunstjes willen tonen, mogen contact opnemen met de sportdienst.

Inschrijven kan online via ticketgang (http://hulshout.ticketgang. eu/) en bij de sportdienst, bibliotheek of het gemeentehuis. Inschrijvingen starten op maandag 20 maart 2017 en eindigen op zondag 2 april 2017.

7

Gemeente Hulshout | maart 2017

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be


vrije tijd Toerisme

Cu l tu u r

Recordopkomst voor Hulshoutse winterwandeling

Infrastructuursubsidies 2017

Werkingssubsidies 2016

Zondag 29 januari 2017 organiseerde de dienst Toerisme de jaarlijkse winterwandeling.

In het kader van de jaarlijkse infrastructuursubsidies werden vier dossiers ingediend. De aanvragers waren KFC Houtvenne, Chiro Westmeerbeek, Modelbouwteam Hulshout en Fanfare Hulshout.

Ook in 2016 konden alle Hulshoutse verenigingen weer rekenen op werkingssubsidies! Ter ondersteuning van onze verenigingen werd maar liefst € 53.337,00werkingssubsidies toegekend aan de Hulshoutse jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen.

Deze prachtige natuurwandeling voor de liefhebbers, vertrok aan zaal de Vloeikens, en liep door Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne. We mochten onder een heerlijk winterzonnetje een absolute recordopkomst verwelkomen. Maar liefst 480 wandelaars kwamen mee genieten van de mooie wandelingen in de prachtige natuur. Bij aankomst genoten alle deelnemers van een gratis proevertje. We boden alle deelnemers een heerlijke honingwafel aan met Hulshoutse honing. De wandelingen, het WK veldrijden op groot scherm, de streekbiertjes, honingwafels en frisse drankjes werden uitermate gesmaakt. Het was een drukke, zonnige en gezellige dag!

Volgens het reglement werd een investeringsbudget opgesteld, gebaseerd op het budget, de voorrangsregels en de jaarlijkse beleidsprioriteit. De beleidsprioriteit voor 2017 was openluchtinfrastructuur en buitenruimte. Het gemeentebestuur reserveert € 1.295 voor het beveiligen en toegankelijk maken van de kampvuurplaats (bij Chiro Westmeerbeek) voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn. Verder is er ook nog € 30.000 voor de verdere afwerking van de nieuwe lokalen van Chiro Hulshout (zoals vorig jaar reeds voorzien) en ten slotte wordt er dus € 75.595 voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor KFC Houtvenne voorzien. Al deze werken zullen uitgevoerd worden in 2017. De verenigingen bekostigen steeds minstens 30% van het te realiseren project.

Gemeente Hulshout | maart 2017

Nieuwe aanvragen voor infrastructuursubsidies 2018 dienen binnen te zijn voor 15 oktober 2017.

Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed De erfgoedcel Kempens Karakter wil de komende jaren actief werken rond de sportgeschiedenis van de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-opden-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Uiteindelijk zal dit in elke gemeente resulteren in een mooie tentoonstelling over het plaatselijke sporterfgoed. Momenteel proberen we zo veel mogelijk interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over sportclubs, sportevenementen, sportplaatsen en sportkampioenen te verzamelen. Hiervoor rekenen we ook op jouw hulp. Heb je nog mooi materiaal of boeiende verhalen over het sportverleden van Houtvenne, Hulshout of Westmeerbeek? Of wil je graag aan dit project meewerken? Laat het ons weten!

8

dienst Cultuur, 015 22 40 11 of cultuur@hulshout.be


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen Zondag 12 maart van 8u30 tot 12u30

Quiz Stort regen voor Burkina Faso Vrijdag 10 maart om 20 uur

(H) EERLIJK ONTBIJT in de parochiezaal te Hulshout een initiatief van

GC IJzermael Mgr. Raeymaekersstraat 11 – Westmeerbeek

Groep van 4 à 6 personen Inschrijving: 10 euro bij:

ten laatste op 3 maart

Renilde Haesevoets

0495 63 65 00

renilde.haesevoets@outlook.be

Prijzen: Zeer veel dankbaarheid in het Zuiden…

Je mag zelf bepalen wat dit ontbijt voor je waard is. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen.

 

   



NACHT VAN DE GESCHIEDENIS Dinsdag 21 maart 2017 om 20.00 uur GC IJzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, Westmeerbeek 300 jaar cello in 80 minuten



De internationaal bekende cellovirtuoos

Roel Dieltiens neemt ons mee op een mooie en verrassende reis doorheen de muziekwereld. Met zijn ontspannen welbespraaktheid vertelt hij honderduit over de cello en de muziek. Losjes, maar met veel kennis van zaken. Een aanrader!

    

    

 

VOORVERKOOP Leden : 15 euro Niet-leden : 22 euro KASSA Leden : 18 euro Niet-leden : 25 euro

9

Gemeente Hulshout | maart 2017


HULSHOUT

Gemeente Hulshout | maart 2017

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Line-dance: dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 2,5. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Zumba: elke maandag van 21.0022.00 uur, KVLV Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen, info bij Conny, 0494 98 29 03. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

27 feb

27 feb 1 mrt 28 feb

Wintersportdag Sportdienst Vertrek sportpark Joris Verhaegen // 10.45 uur Info: sport@hulshout.be Inschrijvingen afgesloten

20 mrt

KWB Hulshout Info: p. 9

21 mrt

Kleuterbinnenspeeltuin Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen // 13.30 uur Info: sport@hulshout.be Uitstap Technopolis Jeugddienst Info: sport@hulshout.be Inschrijvingen afgesloten

6 mrt

Crea: Paasdecoratie (werken met stofjes) KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

10 mrt

Quiz ‘Stortregen voor Burkina Faso’ Broederlijk delen Info: p. 9

11 mrt

Blub at the foor Chiro Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 21.00 uur Info: www.chirohoutvenne.be Prijs: € 5 VVK // € 6 kassa

Femma Averbode Mas-o-Mar Westmeerbeek Info: jongfemma.averbode@gmail.com Prijs: € 27 lid // € 30 niet-lid

12 mrt

(H)eerlijk ontbijt Broederlijk delen Info: p. 9

13 mrt

Een vierkante meter moestuin Tuinhier Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: jan.pauwels3@telenet.be

Nacht van de geschiedenis Davidsfonds Gemeenschapscentrum IJzermael Info: p. 9 Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal // 17.30-20.30 uur

1 mrt

Koken bij Mas-O-Mar: Indisch (vegetarisch)

KVLV Hulshout Pastorij van Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas

Quiz Feiten en fabels over voeding

Tennis krokusstage TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclubsportiva.be Prijs: € 75 lid // € 85 niet-lid

9 mrt

Kritisch en gezond

Bloemschikken: Paasdecoratie

22 & KVLV Hulshout 29 Pastorij Hulshout // 19.30 uur mrt Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 7 lid // € 10 niet-lid voor 2 avonden

23 mrt

Lentetocht

24 mrt

De verkeersquiz KWB Westmeerbeek Gemeenschapscentrum IJzermael // 20.00 uur Info: debleu.i@skynet.be

De Gruun Zipkes Info: p.12

Hilset 24-26 Retro Meer info p. 12 mrt Love begins @ 50 24-28 Toneel: De Hulst mrt Info: p. 11 samen met jeugd 25-26 Muziekconcert K.F.E.M.M. Hulshout mrt Info: p. 11

27 mrt

Createljee: Macrame KVLV Hulshout Pastorij Hulshout //13.30 & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid


LEEFT! 28 mrt

Bloedgeven Houtvenne 17 Rode Kruis apr Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur

29 mrt

Voorleesmomentje met knutselen Bibliotheek Bib Hulshout // 14.30 uur Info: hulshout@bibliotheek.be Gratis!

3 apr

Toneel: Alfred en Albert De Stekkebijters Parochiezaal Houtvenne // 20.00 uur Info: destekkebijters@gmail.com Prijs: € 8 Koken: Party uit Ons Kookboek KVLV Hulshout Keuken Rode zaal // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

21 apr

24 apr

Createljee

27 apr

The Sixties

1 mei

Jaarlijkse bloemenmarkt Dienst Toerisme Centrum Westmeerbeek // 10.00 uur

5 mei

Crea: Wenskaart-tasje knutselen

Kookworkshop Bibliotheek en sportdienst Zaal De Vloeikens // 10.00 of 13.00 uur Info: p. 7

15 apr

Tennis: Lente lessen TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclubsportiva.be Prijs: € 65

TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclubsportiva.be

Lentewandeling langs de Nete

12 apr

Info: http://www.junglejumpdays.be Prijs: € 4

www.hulshout.be > gemeentelijke werking > gemeentebestuur > gemeenteraad

Start to tennis

23 apr

Uitstap naar RTV KVLV Hulshout Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

Jump 14-17 Jungle Jungle Jump apr Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur

Raadzaal gemeentehuis

Prijs: € 8

11 apr

Grs Kring De Levenssleutel Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: http://www.grskringdelevenssleutel.be Prijs: € 10 // vvK € 7

- 13 maart 2017 om 20.30 uur (data onder voorbehoud)

Liefde is

10 apr

14 apr

Buitenspeeldag Vrijetijdsdiensten Sportpark Joris Verhaegen // 13.30 uur Info: volgend gemeenteboekje

Gemeenteraad Ook u bent welkom op onze gemeenteraadsvergadering:

21 Born2Act apr-6 Mini-Theatra Heibaan 196 mei Info: www.born2act.be

Zwemmen Centerparcs Sportdienst Vertrek sportpark // 09.00 uur Info: p. 7

De positieve kracht van Verandering

KVLV Hulshout De Vlasschaard // 12.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail. com

Pasar Sint-Katelijne-Waver Prof. Dr. Vital Celenplein Hulshout // 13.30 uur Info: petrus.jacobs@outlook.com

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout //13.30 & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail. com Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Davidsfonds Zaal De Vloeikens // 20.00 uur Info: suzy-aerts@telenet.be Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail. com Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Gemeente Hulshout | maart 2017

31 mrt 8 apr

19 apr

Paasfeest


verenigingen en activiteiten      

   

Do:

13.00 - 16.00 uur

18.00 - 21.00 uur

2235 Hulshout

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Tel.: 015 22 40 11

18.00 - 20.00 uur

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

CONTAINERPARK Industriepark 76, 2235 Hulshout

 

    

SPREEKUREN COLLEGE

Tel.: 015 25 36 44

Algemeen e-mailadres

milieu@hulshout.be

college@hulshout.be

Zo-ma:

gesloten

Burgemeester

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Geert Daems

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Elke eerste maandag van de maand:

Za:

08.00 - 13.45 uur

19.00 - 20.00 uur



           

GEMEENTEHUIS Prof. Dr. Vital Celenplein 2



(behoudens tijdens schoolvakantie)

BIBLIOTHEEK

Verder na afspraak

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

GSM: 0499 41 41 95

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be

geert.daems@hulshout.be

Ma:

16.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Di:

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Wo:

11.30 - 20.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Vr:

14.30 - 17.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be

Za:

10.00 - 12.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen

OCMW HULSHOUT

GSM: 0473 53 65 94

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

rist.heylen@hulshout.be

Tel.: 015 75 01 00

3e schepen (na afspraak)

Telefonische bereikbaarheid

Hilde Van Looy

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Sociale dienst

Joost Verhaegen

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Herbeleef Hilset in de jaren 50’60’ En dit alles in een volledig aangepast interieur met 101 atributen van lang vervlogen tijden, waar zelfs de jukeboxen van weleer terug tot leven komen.

GSM: 0475 69 03 04

Di:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Do:

op afspraak

100 tallen foto’s uit de oude doos van sport,vermaak,verenigingen enz...

Anja Leflot

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Een niet te missen feest voor jong en oud!!!! Aangepast kledij is altijd leuk

GSM: 0496 68 25 14

Schuldbemiddeling

anja.leflot@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

t e s l i ReatferDoe VaH ot Vrijdag - zaterdag en zondag

CGrote Baan 241 Hulshout 24-25-26-maart 2017 Van 10.00u tot ….

Info: tel 0495 87 98 99

SPORTPARK JORIS VERHAEGEN Dienst asielzoekers Na afspraak Industriepark 3, 2235 Hulshout

Thuisdiensten

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Dienst Gezinszorg

Na afspraak

cmyk

Woe: WTC Pallietertrappers

Met steun van Vlaamse overheid

Gemeente Hulshout | maart 2017

Naamloos-1 1

7/02/17 09:46

Sluiting s d ag e n Het zwembad zal gesloten zijn tijdens de 2de week van de paasvakantie: van 10 april tot en met 17 april 2017.

12

(na afspraak)

ZWEMBAD

Verwarmingstoelagen

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Do:

gesloten

Tijdens schooljaar

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Juridische dienst

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Za:

09.00 - 13.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schoolvakantie

*Elke 2e en 4e ma van de maand

Di:

09.00 - 11.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

18.00 - 21.00 uur

na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 1 maart 2017 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 24 februari

Woe 8 maart 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 3 maart

Woe 15 maart 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 10 maart

• wortelsoep • kalkoenlapje • ananas en perzik • gebakken aardappelen • aardbeienpudding

• andijviesoep • groentesoep • vogelnestje in tomatensaus • kippenworst met jus • frietjes • erwten en wortelen • bananenpudding • gebakken aardappelen • griesmeelpudding

Woe 22 maart 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 17 maart • bloemkoolsoep • gehaktbrood met jus • snijbonen • gebakken aardappelen • sabayonmousse

Leer je rechten kennen via deze website

Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid en geeft u een gratis overzicht van alle sociale voordelen en tegemoetkomingen. U vindt er premies en andere voordelen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Doelgroepen: U kiest een doelgroep, bijvoorbeeld

werkzoekenden. U krijgt vervolgens een lijst met alle rechten waarvan werkzoekenden mogelijk gebruik kunnen maken. Thema’s: U kiest een thema, bijvoorbeeld vervoer en mobiliteit. Vervolgens krijgt u een lijst van alle mogelijke rechten binnen dit thema. Door verder te klikken op een recht krijgt u hierover meer informatie. Alfabetische lijst: In deze lijst ‘van A tot Z’ staan alle rechten in alfabetische volgorde. Persoonlijk profiel: U vult een uitgebreide vragenlijst in. Als uitkomst krijgt u de rechten waarvoor u in aanmerking kan komen.

Dit is de meest specifieke manier om uw rechten te leren kennen. Belangrijk is dat het steeds gaat om rechten die nog verder onderzocht moeten worden. Als u via deze site mogelijke rechten ontdekt, is het aangewezen om hiermee naar het OCMW te gaan. Het OCMW kan dan het recht van u onderzoeken of ze kunnen u doorverwijzen naar de juiste organisatie. Het is zeker de moeite waard om eens te gaan kijken op deze site. Indien u thuis niet over internet beschikt, kan u steeds terecht in de bibliotheek van Hulshout. Daar zijn drie computers aanwezig die u gratis mag gebruiken.

Budget & Recht (tijdschrift) - Verbruikersunie

13

Gemeente Hulshout | maart 2017

Als u op zoek bent naar informatie over uw sociale rechten op het internet, dient u voorzichtig om te springen met de informatie die u daar te lezen krijgt. Zo zijn er bepaalde websites die diensten van het OCMW aanbieden tegen betaling. Laat u niet vangen! Voor correcte informatie raden wij u de internetsite www. rechtenverkenner.be aan.


leven en welzijn Welzij n

O n de r wi j s

Waar of niet waar?

Schoenendoosactie

‘U komt alleen maar bij het OCMW als u financiële problemen heeft.’ Niet waar Veel mensen komen inderdaad bij het OCMW voor financiële steun. Maar u kan ook voor heel wat andere zaken gratis en zonder afspraak langskomen op de zitdagen van de sociale dienst. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een parkeerkaart, een verwarmingstoelage, warme maaltijden van het OCMW, begeleiding bij het beheer van je budget, hulp bij het invullen van formulieren/documenten of gewoon voor advies of een gesprek over je situatie. ‘Mijn dochter wil dolgraag mee op schoolreis, maar als alleenstaande moeder die in budgetbeheer is bij het OCMW, kan ik die uitstap onmogelijk betalen. Gelukkig kan ik bij het OCMW terecht voor een tussenkomst in de kosten.’

Gemeente Hulshout | maart 2017

Waar Het OCMW ontvangt subsidies van de Federale overheid die zij kan inzetten om kansarmen te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communi-

14

catietechnologie. De middelen uit dit fonds kunnen dus ook gebruikt worden voor schooluitstappen. Iedere persoon van wie uit het sociale onderzoek blijkt dat hij of zij beantwoordt aan de voorwaarden om steun te krijgen, kan hierop een beroep doen.

De leerlingen van het 3e leerjaar van de gemeentelijke basisschool Hulshout kregen tijdens de lestijden levensbeschouwing een lespakket voorgeschoteld over armoede. Ze maakten kennis met de kansarmoede hier en de armoede in de derde wereld.

‘Asielzoekers krijgen hier meteen een woning.’

Samen met alle leerjaren van het lager onderwijs sloten we dit thema af met een gezamenlijk project.

Waar en niet waar De Federale overheid verplicht de OCMW’s om een lokaal opvanginitiatief in te richten voor asielzoekers. Tijdens de looptijd van hun asielprocedure zal het OCMW maximum vijftien asielzoekers opvangen in vier woningen die zij hiervoor huurt of aangekocht heeft met de middelen vanuit de overheid. Deze woningen zijn specifiek voorbehouden voor de opvang van asielzoekers en het OCMW mag deze woningen niet gebruiken voor de huisvesting van anderen. Vanaf het moment dat de asielzoekers erkend zijn, moeten ze binnen twee maanden de woning van het OCMW verlaten en hun eigen huisvesting zoeken.

Dit jaar was het de schoenendoosactie. Iedereen was blij verrast om te merken dat de kinderen kunnen delen. Sommige kinderen hebben ècht gegeven, dat hun hart ervan pijn deed. Dingen die ze wel of toch niet wilden geven. De ouders en hun familie hebben ook hun hart laten zien door zo gul te zijn voor deze kansarme kinderen, zij hebben in totaal € 2061opgehaald om deze schoenendozen te versturen.


wonen en milieu Mil ieu Energiepremies, fiscale voordelen en een energielening In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimulansen gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kan u ook een energielening aanvragen via de energiehuizen om uw energiebesparende investeringen te financieren. Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens drie energiebesparende investeringen uit-

voert vanaf 2017, werd de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

-100% korting).

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50% op de onroerende voorheffing en dit gedurende vijf jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende vijf jaar.

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximaal € 10.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van vijf jaar. In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen is de lening renteloos.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (vijf jaar - 50% korting) en maximaal E60 (vijf jaar

Meer info over de energielening, energiesparen en energiebesparing kan u vinden op: www.energiesparen.be/energielening www.energiesparen.be/publicaties www.energiesparen.be/subsidies

Groepsaankoop condensatieketels

De huidige ketels zijn heel wat zuiniger waardoor u fors kan besparen op uw energiekosten en bovendien ook uw steentje kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van een oude ketel kan tot wel 35% bespaard worden op het energieverbruik door het plaatsen van een nieuwe ketel, terwijl de aankoop- en de installatiekost ervan rela-

tief beperkt is. Hierdoor is de investering in de meeste gevallen op minder dan 10 jaar terugverdiend. In de gemeenten Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout en Westerlo gaat de actie van start in het voorjaar van 2017. Inmiddels zijn de infoavonden geweest en heeft de stuurgroep, bestaande uit geïnteresseerde deelnemers, de potentiële firma’s geselecteerd. Deze firma’s en hun werkwijze zullen worden voorgesteld op de infoavond in Westerlo op maandag 13 maart 2017 (Merodezaal, Heultjedorp 1). De infoavond start om 20.00 uur. Wilt u uw oude ketel laten vervangen door een condensatieketel? U kan rechtstreeks contact opnemen met de firma’s die worden voorgesteld op de infoavond van 13 maart.

De geselecteerde firma’s kunnen offertes opmaken in het kader van deze groepsaankoop tot en met 31 december 2017. De overeenkomst voor de plaatsing wordt afgesloten tussen klant en firma. De voorwaarden van de groepsaankoop worden bewaakt door IOK. Deze actie kadert binnen het engagement van de Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Meer informatie vindt u op www.kempen2020.be

Duurzaamheidsteam IOK 014 56 42 57 of duurzaamheidsteam@iok.be

15

Gemeente Hulshout | maart 2017

De vervanging van een oude ketel door een condensatieketel levert voor een relatief kleine investering veel energiewinst op. Daarom organiseert IOK samen met 27 gemeenten in 2017 een groepsaankoop condensatieketels. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie.


wonen en milieu Milieu Duurzaam hout in de tuin We hebben de winter weer bijna achter ons gelaten en kunnen reikhalzend uitkijken naar de lente. Tijd om beetje bij beetje de tuin op orde te zetten en na te denken over de inrichting ervan. Wie wil genieten van de natuur, houdt natuurlijk ook rekening met de impact die zijn/haar handelingen hebben op ons leefmilieu. Daarom is het belangrijk om bij het inrichten van de tuin te opteren voor PEFCgelabelde houtproducten. Deze producten geven de garantie van duurzaam bosbeheer. Het hout werd dus gewonnen in een bos waarbij duurzame criteria voor het beheer in acht

genomen werden. Geen illegale houtkap en geen schending van de mensenrechten, maar wel het verbeteren van de biodiversiteit, het geven van een eerlijk loon voor de bosarbeiders, het openstellen van het bos voor recreatie,… Zet dus uw duurzaamste beentje voor en geef onze bossen en kinderen een mooie toekomst. Kinderen beleven plezier in een zandbak, op een schommel of zelfs in een zwembad vervaardigd uit PEFC-gelabeld hout.

houtschors afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. En uw hele tuin krijgt een mooie, duurzame uitstraling dankzij een omheining, terras of tuinhuisje met PEFC-label. Interessant weetje: PEFC-gelabelde houtproducten kunnen aangekocht worden met ecocheques.

Uw bloemen en planten zullen schitteren in een PEFC-gelabelde bloembak of met hun wortels tussen

Energietips Kempen2020

Gemeente Hulshout | maart 2017

Eco-driving is de meest moderne manier van autorijden. Het uitgangspunt daarbij is het brandstofverbruik te verminderen waardoor ook de CO2-uitstoot en andere emissies worden beperkt. Bovendien zorgt eco-driving ervoor dat door defensief en anticiperend te rijden de verkeersveiligheid verhoogt. Hoe kan u eco-driving toepassen achter het stuur? • Snel rijden heeft niet veel zin, goed anticiperen wel. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat er voor u gebeurt. Hou

voldoende afstand, zo vermijdt u dat u sterk moet remmen wanneer uw voorganger remt. • Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 toeren bij benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren. • Rijd zo veel mogelijk met een constante snelheid in een zo hoog mogelijke versnelling, bijvoorbeeld 70 kilometer per uur in de vijfde versnelling. • Laat de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder de koppeling in te drukken. • Een open raam bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs tot 10% meer. • Vermijd overbodig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig

Hoe werkt een auto ? - Sarah Eason (2015)

16

en verwijder bagagerekken en skiboxen als u ze niet gebruikt. Een fietsdrager op het dak verbruikt 20% tot 30% meer brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik. • Meten is weten: registreer uw brandstofverbruik! Het verbruik dat door de wagen wordt aangegeven, komt immers niet altijd overeen met het werkelijke verbruik. Het is wel een goede indicatie om te zien of u door eco-driving echt minder gaat verbruiken. • Hou de bandenspanning op peil. Controleer daarom maandelijks de spanning. Te weinig spanning zorgt ervoor dat u significant meer brandstof gaat verbruiken en dat de banden sneller slijten.


wonen en milieu Mil ieu Earth Hour 2017 Op 25 maart 2017 tussen 20.30 en 21.30 uur organiseert het WWF opnieuw ‘Earth Hour’, een wereldwijde oproep om gedurende een uur zoveel mogelijk lichten te doven. Deze simpele actie dient als bewustmakingsactie om energiebesparen te promoten en om aan de beleidsmakers te tonen dat mensen zich kunnen mobiliseren om te laten zien dat u onze aarde wel belangrijk vindt.

art 11 ma g da retro In De Kringwinkel kun je elke dag schatten vinden. De retrodag is hét moment om extra toffe spulletjes op de kop te tikken.

Ook onze gemeente zal op haar grondgebied zoveel mogelijk lichten doven tijdens dit event en moedigt iedereen aan om hetzelfde te doen. Meer info is ook te vinden op www. earthhour.org.

Je steunt alvast het milieu en de sociale tewerkstelling!

www.dekringwinkelzuiderkempen.be

veiligheid en verkeer Verkeer Begin dit jaar startte Eandis met het vervangen van 60 openbare verlichtingsarmaturen op het gehele grondgebied van Hulshout.

gen door LED-armaturen met een kleinere wattage. Het verbruik daalt van 14750W naar 3039W en is een aanzienlijke besparing.

Het gaat om armaturen met een wattage van 250W die werden vervan-

Dit project is één van de vele maatregelen die de gemeente neemt om de

CO²-uitstoot terug te dringen. Naast deze aanpassing werkt de gemeente aan een masterplan voor openbare verlichting en zullen er opnieuw acties komen ter vervanging van oude armaturen, zoals bijvoorbeeld bij een herinrichting van de straat.

17

Gemeente Hulshout | maart 2017

Energiezuinigere openbare verlichting.


veiligheid en verkeer Verke e r Nieuwe verkeerssituatie: proefopstelling Groenstraat-Beekstraat In augustus 2016 werden de bewoners van de betreffende straten uitgenodigd om een voorstel te doen voor het verhogen van de verkeersleefbaarheid. Er was een goede respons en de meerderheid van de bewoners heeft voorgesteld om de Groenstraat af te sluiten ter hoogte van de J. Michielsstraat. Om deze situatie te testen, wordt de oplossing de komende maanden als proefopstelling doorgevoerd. De enkelrichting in de Groenstraat wordt dan ook opgeheven.

De maatregel gaat komende week in en wordt toegepast voor een proefperiode van drie maanden. Na deze periode wordt de verkeersaanpassing geĂŤvalueerd door een bevraging en door objectieve verkeersmetingen. Op basis van deze resultaten zal worden beslist of de maatregel definitief wordt ingevoerd.

Beekstraat. Onderaan staat het formulier dat u kan invullen en terugbezorgen aan de gemeente. Het verslag en overige informatie vindt u hier ook.

Bent u geen direct omwonende, maar wilt u wel graag een voorstel doen? Op onze website vindt u een speciale pagina voor de Groenstraat-

Gemeente Hulshout | maart 2017

www.hulshout.be > veiligheid & verkeer > mobiliteit > Beekstraat-Groenstraat

Zone 50 ter beveiliging kruispunt Provinciebaan – Vennekensstraat – Linieweg

Nieuwe accentverlichting maakt oversteken veiliger

Begin dit jaar keurde het departement Mobiliteit en Openbare Werken de aanvraag goed van de gemeente om een snelheidsbeperking in te voeren op de Provinciebaan, ter hoogte van de Vennekensstraat en Linieweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste eind januari de borden op de

In het voorjaar van 2017 worden er drie zebrapalen bijgeplaatst in onze gemeente. Twee van de palen worden aan de scholen geplaatst in de Langestraat in Houtvenne en ter hoogte van de gemeentelijke basisschool op de Grote Baan. Een derde wordt geplaatst aan de fietsoversteek van de Kempen-Hagelandroute op de Grote Baan.

gewestweg. Binnen enkele maanden volgen de nodige infrastructuurmaatregelen die deze snelheidsbeperking zullen ondersteunen en de fietsverbinding tussen Houtvenne en Hulshout veiliger moet maken.

dienst Mobiliteit, 015 22 94 80 of mobiliteit@hulshout.be

18


veiligheid en verkeer Verkeer Snelheidsremmende opstelling Nieuwstraat In de Nieuwstraat werd de huidige snelheidsremmende opstelling vervangen door bloembakken. Deze hebben als doel de lagere snelheden van het doorgaand verkeer te behouden en zullen tegelijkertijd het straatbeeld verfraaien. De laatste metingen

tijdens de proefopstelling gaven een daling weer van 10 km/u. Dit kunnen we als gemeente niet negeren. Daarom namen we het besluit om meer verkeersremmers te plaatsen, nu met een meer esthetisch uitzicht.

vacatures OCMW Hu ls h o u t we r f t a a n 1 deeltijds (30,4/38) contractueel administratief assistente (niveau D) Het hoofddoel van de functie is het verzorgen van onthaal en telefonie voor het ganse OCMW en het allround verzekeren van ondersteunende en uitvoerende administratieve taken.  Je voert uitvoerend en ondersteunend administratief werk uit onder leiding van de secretaris.  Je zorgt voor het onthaal en doorverwijzing van cliënten en bezoekers.  Je doet het telefonisch onthaal en doorverbinding. VEREISTEN  Goede kennis Nederlands en basiskennis Engels en Frans.  Kunnen werken met een computer (Office-toepassingen: Word, Excel, Outlook).  Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk, als mondeling. AANBOD Contract voor 1 jaar, weddeschaal D1-D3 (vb. bruto geïndexeerde maandwedde D1 (30,4/38): 1.454,66 euro) en maaltijdcheques van 7,25 euro.

Bij de keuze van de kandidaten zal het OCMW werken met een voorselectie op basis van je sollicitatiebrief en CV. INTERESSE Uw sollicitatiebrief en CV met foto t.a.v. mevr. Van den Eynde Anita - via post: OCMW Hulshout, Grote Baan 256, 2235 Hulshout of - via e-mail: anita.van.den.eynde@ocmwhulshout.be. Uw kandidatuur met CV wordt verwacht uiterlijk op vrijdag 24 maart 2017.

19

Gemeente Hulshout | maart 2017

Vermoedelijke aanwerfdatum: 17/07/2017.


M elding s kaar t Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. U kan meldingen en klachten ook sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks: • Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U KAN DIT FORMULIER STUREN NAAR, OF AFGEVEN OP HET VOLGENDE ADRES: GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT - PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout maart 2017  

Gemeenteboekje Hulshout maart 2017  

Advertisement