Page 1

Vernieuw tijdig uw reisdocumenten

Overzicht zomeractiviteiten

Nieuwe fietsenstallingen

Dagopvang CADO

j

u

n

i

2019

Buitenspeeldag 2019

et nh e op ten ns zijn dag e i er en ed ijk eslot dond l e t g p een llen en o 9. m u i e z un 201 j le g W Al CM g 10 juni O da 13 an a m


D

eze maand begint de zomer. We kijken uit naar warme dagen, lange avonden en voor sommigen misschien zelfs een vakantie in

binnen- of buitenland. Bent u voor langere tijd van huis, lever dan zeker het aanvraagformulier voor gratis vakantietoezicht in bij de politie. Zij houden tijdens uw afwezigheid een oogje in het zeil. En gaat u de grens over, controleer dan nu al of uw reisdocumenten (en die voor uw kinderen!) nog lang genoeg geldig zijn. Tijdens de zomermaanden wordt er natuurlijk van alles georganiseerd door onze vrijetijdsdiensten. U vindt verderop een overzicht en uitleg over de inschrijvingen. Het is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend om aan activiteiten deel te nemen, op vakantie te gaan of zelfs een fijne en veilige woonomgeving te hebben. Daarom hebben wij enkele nieuwe initiatieven in het leven geroepen. We moeten immers toch allemaal een beetje voor elkaar zorgen in een samenleving. Op pagina 6 leest u bijvoorbeeld over de pleegzorg in Hulshout. Hoe uw gezin ook is samengesteld, iedereen kan zich aanmelden om pleegouder of pleeggezin te zijn. Niet alleen voor kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een beperking. Voor onze ouderen is er een nieuw activiteitencentrum in opbouw, een zogenaamde CADO. Ouderen kunnen hier vrijblijvend deelnemen aan (zorg)activiteiten of samen een babbeltje of spelletje doen. Zo proberen wij steeds ons steentje bij te dragen aan een betrokken gemeenschap. Wij hopen dat wij hierbij ook op u mogen rekenen.

3 5 9 13 16 18

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van zomer 2019 moeten uiterlijk op 29 mei 2019 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Nieuws uit het college

Tijdens de zitting van 13 mei 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om ook dit jaar deel te nemen aan Behaag onze kempen. Vorig jaar waren er over de hele Kempen 813 bestellingen, goed voor ongeveer 67.000 stuks plantgoed, 500 steunpalen, 11.000 bloembollen en 110 bloemenweides. Bestellen is mogelijk van 1 september 2019 tot en met 20 oktober 2019. Afhalen kan enkel op zaterdag 23 november 2019 in de voormiddag op de door jou gekozen afhaalplaats.

Dienst Milieu, 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

Nieuwe fietssuggestiestroken in Houtvenne

Begin maart gunde de gemeente de aanleg van suggestiestroken in de Schoolstraat aan de firma Marking Solutions BVBA. De uitvoering van deze werken is gepland tijdens de laatste week van mei. Met deze maatregel beoogt de gemeente de veiligheid te verhogen van de vele zachte weggebruikers in de buurt van een verenigings- en sportsite.

Pas op voor die fiets Pierre Winters (2019)

Verkeershinder door evenementen Met de zomer voor de deur organiseren verschillende verenigingen en organisaties verschillende evenementen in Hulshout. Sommige van deze evenementen kunnen in mindere of meerdere mate hinder geven voor het doorgaand verkeer. Hierbij een kort overzicht waar mogelijks hinder is:

• 3 juli 2019: Wielerwedstrijd Houtvenne: volgen van rijrichting wielerwedstrijd; • 7 juli 2019: Kovera Classic: éénrichtingsverkeer in Bedrijvenstraat en Zuidgoordijkstraat; • 21 juli 2019: Schaal Marcel Indekeu: volgen van rijrichting wielerwedstrijd;

De goedgekeurde evenementen kan u terug vinden op onze website www.hulshout.be > Gemeentelijke werking > Bekendmakingen

Kringloopweekend 2019 Juni is de maand waarin we tips en ideetjes krijgen om in onze tuin een aantal kringlooptechnieken toe te passen. Ga daarom zeker een kijkje nemen op één van de activiteiten die

de kringloopkrachten deze maand organiseren in de Kempen. Neem eens een kijkje op https://www. vlaco.be/kringloopweekend

Meer info over composteren kan u vinden op pagina 16 van dit gemeenteboekje.

33

Gemeente Hulshout | juni 2019

Deelname aan behaag onze kempen 2019


wetenswaard

Geboortes

Jubilea

Huwelijken

Gouden bruiloft

B evo l king 03.03.2019 12.03.2019 14.03.2019 23.03.2019

12.04.2019 13.04.2019 02.05.2019 03.05.2019

Paulien Kindermans (HH) Kayleigh Segers (HTV) Rosalie Wijns (HH) Arvid Heremans (HTV)

Senne Soffinghs & Charlotte Derden Jimmy Van Regenmortel & Jolijn Heremans Patrik Boons & Katrien Gilis Rita Dierckx & Liliane Cauwenbergh

Fam. Mertens - Geerts 07.04.1969

07.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 13.04.2019 28.04.2019 29.04.2019 30.04.2019

Regina Van Ouytsel (°23.05.1926) (HTV) Maria Horemans (°09.10.1919) (HH) Frans Vranckx (°31.07.1935) (HH) Jozef Lodeweyckx (°28.05.1931) (HH) Paula Vissenaekens (°04.02.1924) (HH) Leonie Cuypers (°18.10.1934) (HH) Bertha Discart (°21.02.1935) (HTV)

Gouden bruiloft

Overlijdens

Fam. Goris - Laeremans 26.04.1969

Fam. Van de Ven - Luyten (02.05.1959) vierden hun diamanten bruiloft.

Vernieuw tijdig uw reisdocumenten Gaat u tijdens de zomervakantie naar het buitenland? Plant u een daguitstap naar Nederland, Duitsland, ...? Zorg er dan voor dat ieder gezinslid over een geldig reisdocument beschikt.

Gemeente Hulshout | juni 2019

Gaat uw kind naar het buitenland met iemand die niet zijn/haar ouder of voogd is? Dan moet u ouderlijke toestemming geven voor reizen naar het buitenland.

OPGELET! Een pasfoto moet voldoen aan de strenge kwaliteitseisen over gezichtsuitdrukkingen, achtergrond, houding, bril, weergave gezicht en belichting. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrengde deze norm om douanecontroles vlotter laten verlopen. Meer info kan u vinden op www.fotopaspoort.be of neem contact op met de dienst Burgerzaken.

44


vrije tijd Vrije t ij d

vrijetijdspas Hulshout

Overzicht zomeractiviteiten 2019 De inschrijvingen voor de zomeractiviteiten zijn al een tijdje bezig en enkele activiteiten zijn al uitverkocht, of de beschikbare plaatsen zijn ondertussen beperkt. Daarom bezorgen wij u hier een overzicht van de beschikbare plaatsen van de activiteiten. • Speelplein – voldoende plaatsen • Uitstap speelplein naar binnenspeeltuin + minigolf Saraland 18 plaatsen vrij; • Kleuterdagen VOORMIDDAG 12 plaatsen vrij; • Kleuterdagen NAMIDDAG - 23 plaatsen vrij; • Omnisportkamp - volzet!; • Kleutersportkamp - 40 plaatsen vrij; • Kleuteruitstap Rivierenhof - 28 plaatsen vrij;

• Uitstap Bokrijk (lagere school) 4 plaatsen vrij; • LEGO® 2-daagse - 6 plaatsen vrij; • Lasershooten en zwaardspelen volzet! • Vis-2daagse Grobbendonk - 10 plaatsen vrij; • Vis-2daagse Nijlen - 4 plaatsen vrij; • Watersport 3-daagse - 27 plaatsen vrij; • Watersportdag: Adventure & waterfun - 16 plaatsen vrij; • Free-running & active games 6 plaatsen vrij; • Golf & omnisportkamp 31 plaatsen vrij; • Avonturendag: Adventure en klimpark - 14 plaatsen vrij; • Daguitstap: Airzone 15 plaatsen vrij.

Alle praktische info over de zomeractiviteiten kan u vinden in de zomerbrochure. Deze is verkrijgbaar aan het onthaalloket van het gemeentehuis en bij de vrijetijdsdiensten. Of u kan de zomerbrochure online raadplegen via www.hulshout.be/jeugd < activiteiten < speelpleinwerking. Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via https://hulshout.ticketgang. eu. Wie niet over een computer beschikt of problemen ondervindt, kan zich wenden tot de verschillende loketten van de vrijetijdsdiensten.

Spo r t Terugblik kampioenenviering

5

Gemeente Hulshout | juni 2019

Op vrijdag 10 mei 2019 mochten we opnieuw alle kampioenen in de bloemetjes zetten. In 2018 werden maar liefst 48 inwoners of leden van Hulshoutse sportclubs provinciaal, Vlaams of Belgisch kampioen in hun sport en discipline. Verder mochten we ook nog 9 sportploegen huldigen omdat ze kampioen speelden. In totaal werden er meer dan 100 kampioenen op het podium verwelkomt door onze gastspreker Stijn Vervoort.


vrije tijd B ib liot he e k Pleegzorggemeente Tijdens de week van 15 tot 28 april 2019 zette de bibliotheek Pleegzorg Vlaanderen in de kijker. Maar onze gemeente wil verder gaan dan dat. Als Pleegzorggemeente engageert Hulshout zich om al haar communicatiekanalen in te zetten in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen. Er wachten in onze provincie immers nog heel wat kwetsbare kinderen en jongeren op een pleeggezin. Veel kinderen wonen bij hun mama en hun papa, andere kinderen wonen bij één van de twee. En sommige kinderen wonen een tijdje in een ander gezin, een pleeggezin. Zij zorgen voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. Maar er zijn ook volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek in pleegzorg. Het zijn pleeggasten en ze wonen in een gastgezin. Vaak zijn hun ouders zelf te oud om nog voor hen te zorgen. Dankzij hun gastgezin kunnen ze weer genieten van het leven in een gezin.

Boekstart = 1 jaar! Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind of de pleeggast. Zelf pleeggezin of gastgezin worden? Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin, een fulltime of parttime job. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en respect voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin. Heb jij zin gekregen in pleegzorg? Surf dan snel naar www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen en ga naar een infosessie bij jou in de buurt!

Gemeente Hulshout | juni 2019

Wist-je-dat? … je nog tot eind juni 2019 in de bib je lerarenkaart kan ophalen? Zo geniet je van allerlei voordelen en kortingen tijdens de zomervakantie! .... je in de examenperiode kan studeren in de leeszaal van de bibliotheek? Studenten kunnen in de bibliotheek terecht tijdens de reguliere openingsuren, dus ook op zaterdagvoormiddag.

6

Binnenkort vieren wij onze 1e verjaardag als Boekstart-gemeente! We mochten ondertussen al heel wat jonge ouders blij maken met een baby- of peuterpakket. Ouders die met hun kindje van 6 maanden het consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen een babypakket met een knisperboekje. Ouders die met hun peuter van 15 maanden in het consultatiebureau komen, krijgen een uitnodiging om in de bib een Boekstart-tas op te halen met twee boeken. Bovendien mochten wij een heleboel ouders met baby’s en peuters verwelkomen op onze speciale Boekstart-dag van 18 mei 2019. Samen openden we ons nieuwe Boekstart-meubel, en deden we aan baby-yoga of knuffelturnen.


vrije tijd Bibl iot he e k Slot Kinder- en Jeugdjury Winnaars 2018-2019: Tijdens het slotfeest voor groep 5 & 6 werden op zaterdag 11 mei 2019 in Antwerpen de winnaars van het leesjaar 2018-2019 onthuld. Slotfeest Heist-op-den-berg Zelf organiseerden wij samen met de collega’s van Heist-op-den-Berg en Laakdal een slotfeest op zaterdag 18 mei 2019 voor de groepen 2, 3 & 4. Onze lezers genoten van een heerlijk ontbijt en konden deelnemen aan een fijne workshop door één van de KJV-auteurs.

7

Gemeente Hulshout | juni 2019

KJV-winkeltje Doorheen het voorbije leesjaar konden onze KJV-juryleden gouden munten verzamelen door boeken te lezen én te beoordelen. De hele maand juni zal er in de jeugdafdeling een winkeltje staan, waar juryleden hun gouden munten kunnen komen inruilen!


vrije tijd Cul t u u r Save the date

Terugblik Erfgoeddag ”Hoe maakt u het?”

Terugblik bloemenmarkt

Hou alvast een gaatje in uw agenda op zaterdag 6 juli 2019! Dan is er opnieuw HULSHOUT FEEST! in Hof ter Borght.

De Erfgoeddag was een succes, vele nieuwsgierigen kwamen kijken naar de demonstratie van Paul Van Hoof en zijn collega aan de houtdraaitafel. Ook bij de pottenbakster zijn vele mensen komen kijken ‘hoe u het maakt’!

De bloemenmarkt ging dit jaar door op het vernieuwde Prof. Dr. Vital Celenplein. Het zonnetje was van de partij en er zijn heel wat bezoekers langsgeweest. Velen vonden ook de weg naar de boekenverkoop in de tuin van de bibliotheek waar heel wat oude boeken een nieuw leven hebben gekregen.

Kom zeker langs om languit op het grasveld te liggen, te genieten van leuke muziek, of voor een hapje en een tapje van de foodtrucks die aanwezig zullen zijn. Geniet van de animatie voor groot en klein! Kortom een leuke familiedag, hopelijk met mooi weer! Praktische info: Wanneer? Zaterdag 6 juli 2019 vanaf 13.00 tot 20.00 uur. Waar? Het park van Kasteel Hof ter Borght, Heide 41, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2019

Wat een feest ! Geronimo Stilton (2018)

8

Achterin het Ceustershuysje konden enkele houten volksspelen worden uitgeprobeerd. Dit was vooral leuk voor de kinderen, al waagden ook veel volwassenen zich aan een sjoelbakspelletje. Op die manier was er voor elk wat wils.

Mensen tevreden zeulend met hun nieuwe aanwinsten (boeken, bloemen, planten, tuinbeeldjes,...) precies zoals een markt moet zijn!


verenigingen en activiteiten

9

Gemeente Hulshout | juni 2019

Nieu w s van d e vere n i gi n gen


Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2019

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Koffiebabbel: even weken donderdag om 13.30 uur, Pastorij Hulshout, Welzijnschakel Op Stap. Meer info: 0479 23 58 46 • Line-dance: dinsdag van 19.00 tot 20 00 uur voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur een tussengroep, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

Fietswensenweek Sportdienst Hulshout Info: sport@hulshout.be

18-23 A.C. Hulshout juni Info p. 12

3 juni

Initiatie Skay Urban Academy Sportdienst Hulshout Info: sport@hulshout.be

21-23 Kfc Houtvenne juni Info p. 11

4 juni

KVLV reis KVLV Hulshout & KVLV Westmeerbeek Pastorij Hulshout Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

22 juni

Schoolfeest Hulshout Gemeentelijke basisschool Hulshout In en rond de school (Strepestraat) Info: https://schoolhulshout.be

4 juni

Uitstap Breda

23 juni

IJspaleis Meisjeschiro Westmeerbeek Chirolokalen Westmeerbeek // 13.00 uur Info p. 11

5 juni

Grootouder-kleinkind namiddag

24 juni

Createljee: Decoratieve strohoed maken KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

3-14 juni

Dienst Senioren Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Info: senioren@hulshout.be

Sportdienst Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Info: sport@hulshout.be

6 juni

Sporteldag

15 juni

Garageverkoop G-Store Info p. 9

15 juni

Kermisbal Fanfare Hulshout Centrum Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

Sportdienst Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Info: sport@hulshout.be

Kermis Hulshout

15-18 Cultuurdienst Hulshout juni Centrum Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

Ronde van Hulshout

Footfestival

30 juni2 juli

Kermis Westmeerbeek Cultuurdienst Hulshout Centrum Westmeerbeek Info: cultuur@hulshout.be

1-5 juli

Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen

1-12 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Bloedgeven Hulshout

2 juli Rode Kruis

Rode Kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur

16 juni

ShareFair: Ruil- en weggeefmarkt KVLV Hulshout Pastorij Hulshout //11.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

Wielerwedstrijd 3 juli De Houtvense Pedaalstoempers Info: p. 12

16 juni

Midzomerfeest

Hulshout Feest! 6 juli Cultuurdienst Hulshout Hof ter Borght // 13.00 uur Info: p. 8

Davidsfonds Hulshout Sint-Matteüskerk //11.30 uur Info: http://hulshout.davidsfonds.be


leeft! Bloedgeven Houtvenne

9 juli Rode Kruis

Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur

15 juli

Free-running en Active games Sportdienst Hulshout A. Van Looplein // 09.00-16.00 uur vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

Kleutersportkamp

19-23 Sportdienst aug Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be LEGOÂŽ 2-daagse

26-27 Bibliotheek aug Bibliotheek Hulshout vooraf inschrijven!! Info: bibliotheek@hulshout.be

Fanfaremosselen

20-23 Fanfare Houtvenne juli J.Verlooyplein Info: fanfarehoutvenne@gmail.com

21-23 juli

Kermis Houtvenne Cultuurdienst Info: cultuur@hulshout.be Speelpleinwerking

22 juli Jeugddienst - 2 aug Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

Het grote Skay zomerkamp

26-30 Skay Urban Academy aug A. Verlooyplein 37, Westmeerbeek Vooraf inschrijven! Info: rietjeblaze@gmail.com Kermis Hulshout

31 Cultuurdienst aug - 3 Hulshout sept Info: cultuur@hulshout.be 1 sep

Voetbalkamp

30 juli Sportdienst Hulshout i.s.m. KFC - 2 aug Houtvenne Voetbalterreinen KFC Houtvenne vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

5-9 aug

Omnisportkamp Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

12 aug

Uitstap Bokrijk Sportdienst + jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

13 aug

Uitstap Rivierenhof Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

Fietse-ling + Mosselfeest Chiro Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 07.00 uur Info: www.chirohoutvenne.be

Mosselkermis 3 KVLV KVLV Hulshout sept Parochiezaal Hulshout // 17.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

happen en trappen 12 Fietsen: KVLV Hulshout sept Gemeentehuis // 10.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

Je blaas onder 16 Gezondheid: controle sept KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

17 sept

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur

24 sept

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne// 17.30-20.30 uur


verenigingen en activiteiten contacteer ons Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 11 Ma:

09.00 - 12.00 uur

Zwembad

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Di:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schooljaar

13.00 - 16.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Spreekuren college

Tijdens schoolvakantie

Algemeen e-mailadres

Di:

09.00 - 11.00 uur

college@hulshout.be

18.00 - 21.00 uur

Burgemeester (na afspraak)

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Geert Daems

Do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0499 41 41 95

18.00 - 21.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Vr:

09.00 - 11.00 uur

1e schepen (na afspraak)

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Za:

09.00 - 13.00 uur

GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

OCMW Hulshout

2e schepen (na afspraak)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Joost Verhaegen

Tel.: 015 75 01 00

GSM: 0475 69 03 04

Telefonische bereikbaarheid

joost.verhaegen@hulshout.be

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Hilde Van Looy

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Sociale dienst

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Di:

09.00 - 12.00 uur

Kato Laeremans

Woe:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0494 89 40 48

Do:

op afspraak

kato.laeremans@hulshout.be

Vr:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Schuldbemiddeling

Saskia Luyten

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0474 77 39 92

Do:

09.00 - 12.00 uur

saskia.luyten@hulshout.be

Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten

Gemeente Hulshout juni 2019

Containerpark

Slui t ing s d ag e n Alle gemeentelijke diensten en het OCMW zullen gesloten zijn op maandag 10 juni en op donderdag 13 juni 2019.

12

Na afspraak

Dienst Gezinszorg

Zuidgoordijkstraat 25, 2235 Hulshout Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

enkel na afspraak

milieu@hulshout.be

Verwarmingstoelagen

Zo-ma:

gesloten

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Do:

gesloten

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Za:

08.00 - 13.45 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Juridische dienst BIBLIOTHEEK

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be *Elke 2e en 4e ma van de maand Ma:

16.00 - 20.00 uur

Di:

18.00 - 20.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Grote Baan 262, 2235 Hulshout

Vr:

14.30 - 17.00 uur

na afspraak

Za:

10.00 - 12.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 5 juni 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 31 mei

Woe 12 juni 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 7 juni

Woe 19 juni 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 10 juni

Woe 26 juni 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 21 juni

• Aardappelsoep • Hamrolletjes met witloof • Puree • Mokkaflan

• Pastinaaksoep • Gehaktballetjes • Selder in tomatensaus • Puree • Flan Caramel

• Witloofsoep • Boomstammetje • Spinazie • Aardappelen • Vanillepudding

• Champignonsoep • Stoofvlees • Rauwkostsalade • Frietjes • Sabayonmousse

Een teek, neem ‘m beet

Teken: wie zijn ze en wat doen ze? Teken zijn zeer kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes. Ze leven in het strooisel, hoog gras en laag struikgewas. Ze zijn het hele jaar door aanwezig, maar pas waneer de temperatuur boven 7° C komt, worden ze actief. Ze voeden zich met het bloed van mensen en dieren. Omdat ze niet kunnen vliegen of springen laten ze zich vanop struiken, varens en hoog gras vallen op hun ‘gastheer’. Daar zoeken ze een plekje waar de huid dun en vochtig is en bijten ze zich vast. Ziekte van Lyme Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Als de teek besmet is met de Lyme-bacterie, kan u er ziek van worden. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling

kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan het hart, zenuwstelsel, de gewrichten en de huid. Heeft u na een week een uitdijende rode of blauwachtige ring of vlek op de plaats van de tekenbeet? Ga dan naar uw huisdokter. Controleren is een must Teken kunnen zich overal vastbijten. Ze houden vooral van warme plekken zoals in de lies, knieholte, oksel, achter de oren... Controleer altijd op tekenbeten als u in het groen geweest bent. Laat iemand anders de plekken controleren die u zelf niet goed kan zien of gebruik een spiegel. Controleer ook of er teken zijn op uw kleding. Krijgt u de teken niet uit uw kleding? Was ze dan op 60° C. Tekenverwijderaar Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekenverwijderaar. Hoe doet u dat? • Volg de instructies van bij de tekenverwijderaar. • Trek nooit aan het achterlichaam, want dan kan de teek in

tweeën scheuren. • Gebruik geen alcohol, jodium, olie, zeep of andere middelen voordat u de teek weghaalt en ontsmet de wonde enkel achteraf met ontsmettingsalcohol. Voorkomen is beter dan genezen • Draag gesloten schoenen. • Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. • Draag kledij met lange mouwen. • Draag een pet. • Blijf op de paden en vermijd lage struiken en hoog gras. • Smeer op voorhand uw huid in met insectenwerende middelen. LET OP! Deze producten beschermen u maar tijdelijk. • Controleer na elke uitstap grondig uw kledij en lichaam! Om de ziekte van Lyme te bestrijden, is het belangrijk om de gebieden met het hoogste risico op tekenbeten te kennen. Registreer daarom elke tekenbeet op www.tekennet.be of via de app ‘Tekennet’.

www.gezondheidenmilieu.be/teek

13

Gemeente Hulshout | juni 2019

Door het mooie weer wordt er meer buiten gespeeld en gewandeld. Let daarom op voor tekenbeten. Meestal zijn de beten onschuldig, maar soms veroorzaken ze de ziekte van Lyme.


leven en welzijn OCMW

O n de r wi js

Hulshout bouwt dagopvang voor ouderen

De Technotrailer

De dagopvang die Hulshout bouwt, begint stilaan vorm te krijgen. Ten laatste in december dit jaar zal de nieuwe CADO (Collectieve Au t o n o m e D a g o pv a n g v o o r Ouderen) zijn deuren openen. U kan de CADO vinden in de Mgr. Raeymaekersstraat 69A, Westmeerb eek, tegenover de kinderopvang.

Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2019 kwam de Technotrailer naar de gemeentelijke bassischool van Hulshout. De klassen van het 5de en 6de leerjaar gingen er aan de slag met techniek.

Gemeente Hulshout | juni 2019

Het OCMW van Hulshout zal het gebouw zetten en Landelijke Thuiszorg zal instaan voor een deskundige begeleiding van de bezoekers en een leuke tijdsbesteding in een huiselijke sfeer. Het gaat om een kleinschalige opvang voor maximum 10 personen, volledig rolstoeltoegankelijk. Met dit project willen we vooral ouderen bereiken die het beu zijn om altijd alleen thuis te zitten en die graag gezellig hun tijd willen doorbrengen met andere leeftijdsgenoten.

14

De CADO zal elke weekdag geopend zijn tussen 8.00 en 18.00 uur. Bezoekers kunnen tussen deze uren vrij kiezen wanneer ze komen en gaan. Bezoekers kunnen een hele of halve dag gebruik maken van de opvang of een paar uurtjes in de voor- of de namiddag. De verzorgenden van Landelijke Thuiszorg zullen rekening houden met de eigenheid van de bezoekers en hun activiteiten hierop afstemmen. Wandelen, gezelschapsspelen, knutselen in groep of individueel, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Verder zullen ze ook samen ontbijten, koffiekletsen, de krant lezen, boodschappen doen, ‘s middags samen koken en eten. De verzorgenden helpen ook graag bij een ontspannende douche, haarverzorging of een hand- en voetmassage. De nadruk in de dagopvang zal liggen op de gezellige sfeer en actief bezig zijn.

Techniek is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Om onze leerlingen voor te bereiden op een studierichting of zelfs een latere beroeps- keuze is het belangrijk dat ze techniek leren kennen. In deze hypermoderne hoogtechnologische oplegger maakten ze kennis met: • De geheimen van de chemie en gingen ze aan de slag met een stand ‘groene stroom’. • Maakten ze een eigen gepersonaliseerde cover voor ons Techno-Trailer-magazine. • Testten en ontdekten de kinderen hun talenten aan de talentstand. • Programmeerden de kinderen een robotarm die volledig automatisch een puzzel kan maken.


leven en welzijn Onde r w ij s

K i n dero pva n g

Nieuwe speelplaats in de Toverdoos!

Gemeentelijk IBO "Kinderclub Dolfijn" (voor schoolgaande kinderen) • Erkende locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 • Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 • Erkende locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21, 0474 91 00 09 • Erkende locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0474 91 00 20 • Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 • Coördinatie: Gemeentehuis, 015 22 94 83

De kleuters vinden het alvast supertof ! De kleuterschool is gelegen achter de parochiezaal in Hulshout. Indien u eens een kijkje wil komen nemen in de school, neem dan contact op via info@detoverdoos.be!

Gemeentelijke Speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Jeugddienst (Evi Discart): gemeentehuis, 015 22 94 82 Gemeentelijke Sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Sportdienst (Priscilla Van Herck): sportcentrum, 015 24 26 77 Twee diensten voor opvanggezinnen (kinderen van 0 tot 3 jaar) organiseren dagopvang in Hulshout voor baby’s en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. De onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd, ondersteund en opgevolgd. Ze krijgen regelmatig bijscholing en bieden professionele opvang in een huiselijke sfeer. • Dienst opvanggezinnen OCMW Heist-op-den-Berg - Hulshout ° contact : Sofie Bouwen en Ilse Verheyen, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg ° telefoon: 015 23 87 71 ° e-mail: onthaalouders@ocmw-heist-op-den-berg.be ° website : http://www.ocmw-heist-op-den-berg.be/onthaalouders.html ° openingsuren: Ma-vrij: 9.00-12.00 uur Namiddag op afspraak Eerste en derde maandag van de maand van 19.00-20.00 uur ° opvangadressen: Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 17, 2235 Houtvenne Van Ouytsel Linda, Langestraat 51, 2235 Houtvenne, De Ron Liesje, Heibaan 185, 2235 Hulshout • Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang ° contact : Helpdesk, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur : 070 24 60 41 ° e-mail: LKOGeel@LandelijkeKinderopvang.be ° opvangadressen: De Belder Ingrid, Stekkestraat 68, 2235 Houtvenne Van Vlierberghe Freya, Vloeikensstraat 23, 2235 Hulshout Bellens Saskia, Door Van Dijckstraat 49, 2235 Westmeerbeek Serneels Evy, Peerdekerkhofstraat 43, 2235 Hulshout Zelfstandige opvanggezinnen/mini-crèche/kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) • “De Troetelbeertjes”, Hooistraat 20, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 • “Tinkelbel”, Grote Baan 375, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 • "Engeltjes & Bengeltjes", Grote baan 250, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71 Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. • Contactpersoon voor Houtvenne: Clé Marina, 016 69 64 65 • Contactpersoon voor Hulshout en Westmeerbeek: Clé Anja, Zakstraat 23 te Hulshout, e-mail: declekes@telenet.be

15

Gemeente Hulshout | juni 2019

De speelplaats van kleuterschool de Toverdoos is helemaal klaar en dat willen ze graag laten zien. In samenwerking met de Vlaamse overheid hebben ze 130.000 euro geïnvesteerd in een mooie, veilige en uitdagende speel- en leeromgeving. Ze gebruikten hiervoor een combinatie van duurzame en natuurlijke materialen.


wonen en milieu Milie u Composteer, met kwaliteit doet u profijt! Reken er maar op dat thuiscomposteren u een financieel voordeel oplevert. Uw groenten-, fruit- en tuinafval meegeven met de selectieve inzameling aan huis of uw groenafval afvoeren naar het recyclagepark, heeft een kostenplaatje. Thuis starten met composteren en een compostvat aanschaffen, is bij aanvang een investering die u al na een jaar terugverdient en die daarna alleen maar geld opbrengt. En bovendien maakt u ook nog uw eigen kwaliteitsvolle bodemverbeteraar. We deden de berekening voor u. Op 1 jaar tijd kan u met thuiscomposteren wel 40 euro besparen! Kom zaterdag 16 juni 2019 naar de Hulshoutse demoplaats op het containerpark. Wees er vroeg bij, want

de eerste bezoekers krijgen een zakje rucolazaad! Rucola kan u niet alleen lekker verwerken in een zomerse salade, maar zaait ook makkelijk uit zodat u er jaren plezier van hebt. Laat u enkele rucolaplanten in bloei komen, dan doet u ook de bijen een plezier. Maandelijks kan u met uw compost-problemen terecht bij de compostwerking van Hulshout, die elke 3e zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur bijeenkomt op de demoplaats aan het containerpark. Onze vrijwillige compostmeesters delen graag hun huis-, tuin- en keukentips om u op weg te helpen. Kom gerust eens langs!

Houd uw gft-container proper, gebruik een BioBag® Bent u op zoek naar een manier om uw gft-container proper te houden? Sinds 2013 wordt de BioBag® in de gft-container toegelaten. Omdat niet elk merk composteerbaar is in de composteringsinstallatie van IOK Afvalbeheer worden enkel deze zakjes toegelaten in de GFTcontainer. Om ze voor de ophalers herkenbaar te maken, zijn ze gepersonaliseerd met het logo van IOK Afvalbeheer. Let op! Een gft-container met zakjes erin wordt enkel geledigd als het BioBag®-zakjes mét het logo van IOK Afvalbeheer zijn. gft-containers met zakjes van een ander merk zullen nog steeds geweigerd worden. Het is natuurlijk niet verplicht om een zakje te gebruiken. Als u de BioBag® gebruikt, zet u best elke ophaling uw gft-container buiten, want na drie weken beginnen de zakken te composteren en krijgt u te kampen met lekken. De BioBag® is in twee formaten verkrijgbaar aan het onthaalloket van het gemeentehuis: • zakken van 10 liter ( €6 per rol van 50 zakken); • zakken van 120 liter ( €6 euro per rol van 10 zakken).

Gemeente Hulshout | juni 2019

Opgeruimd staat netjes Luc Hanegreefs (2018)

16


wonen en milieu Mil ie u Operatie Proper is er voor uw vereniging Met Operatie Proper willen de Ke mp e n s e g e m e e nt e n , I O K Afvalbeheer en de Mooimakers u en uw vereniging ondersteunen in jullie engagement tegen zwerfvuil. Een mooi engagement verdient een mooie beloning. Doe mee met Operatie Proper en verdien tot â&#x201A;Ź 1.500! Wees er snel bij, het aantal Kempense verenigingen dat kan deelnemen is beperkt. De inschrijving dient te gebeuren voor september. Kijk voor meer informatie op www. mooimakers.be/operatie-proper, bel 014 57 10 39 of mail naar mooimakers@iok.be.

Tijdens de zitting van 13 mei 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om ook dit jaar een inzameling te doen van landbouwfolie. Deze ophaling van landbouwfolie is een gelegenheid om de boeren de

kans te geven om zich op een nuttige en milieuvriendelijke wijze te ontdoen van dit landbouwafval. De ophaling zal doorgaan op maandag 17 juni 2019. Als u gebruik wenst te maken van deze ophaling dient u zich

ten laatste op 12 juni in te schrijven. Aangezien het tarief voor de twee ondersoorten â&#x201A;Ź 85 per ton bedraagt zullen de kosten worden doorgerekend.

17

Gemeente Hulshout | juni 2019

Inzameling landbouwfolie


wonen en milieu Wone n

M o bi l i te i t

Oproep tot deskundigen GECORO

Nieuwe fietsenstallingen zijn een feit

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning, zoals het begeleiden van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO kan adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelde in zitting van 29 april 2019 de samenstelling van de GECORO vast. In onze gemeente zal deze commissie 9 stemgerechtigde leden tellen, waarvan 3 deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. Er worden ook 3 plaatsvervangende deskundigen aangeduid. Om tot ‘deskundige ruimtelijke ordening’ te kunnen worden aangesteld dient u een kandidatuur als GECORO-lid in te dienen, uw kandidatuurstelling te motiveren en uw ‘titels en verdiensten’ op te geven en/

of uw kennis en ervaring met de feitelijke lokale toestand aan te tonen. U dient verder aan de volgende voorwaarden te voldoen: • voeling hebben met wat in de gemeente leeft; • inwoner zijn van de gemeente Hulshout; • voldoende onafhankelijk zijn; • deskundigheid hebben in ruimtelijke ordening met kennis van de plaatselijke toestand; • zich aan termijnen kunnen houden waar binnen advisering vereist is. Er is een absolute onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de commissie en van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Kandidaturen dienen ten laatste op vrijdag 28 juni 2019 te worden verstuurd naar volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout of naar volgend e-mailadres: omgeving@hulshout.be.

Gemeente Hulshout | juni 2019

dienst Omgeving, 015 22 94 81 of omgeving@hulshout.be

18

In navolging van Houtvenne en Westmeerbeek plaatste de firma Tecno Art de laatste fietsenstalling op het Prof. Dr. Vital Celenplein. De nieuwe fietsenstallingen in de drie deelgemeenten zijn overdekt om de nodige beschutting te bieden en elke stalling werd voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Door het plaatsen van groendaken probeert de gemeente tegemoet te komen aan een meer duurzame omgeving. De gekozen beugels zijn lang genoeg om de nodige steun te bieden aan elk type fiets. Door het dubbele frame zijn ze geschikt voor alle maten van fietsen. Het zorgt ook voor een betere veiligheid doordat de fiets met het frame kan worden vastgemaakt. Daarnaast voorzag de gemeente nog twee fietsenstallingen bij de bushalte aan de kerk in Hulshout. Deze werden door De Lijn geplaatst en gesubsidieerd.


veiligheid en verkeer Veili g he id Wijkagenten politie Zuiderkempen Westerlo Westerlo-centrum: inspecteur Kirsten Van Aerschot Tongerlo : inspecteur Yves Hoes Zoerle-Parwijs: inspecteur Jo Vangenechten Voortkapel + Oosterwijk: inspecteur Erika Goor Oevel: inspecteur Els Moons Heultje: inspecteur Ilse Goossens Herselt Herselt-centrum: inspecteur Gunther Kempenaers Bergom - Blauberg: inspecteur Jef Carens Ramsel: inspecteur Dirk Van den Bergh Varenwinkel: inspecteur Kris Janse Hulshout Hulshout-centrum: inspecteur Stefan Van Gemert Eindeke & Industrie: inspecteur Kurt Geysen Westmeerbeek & Houtvenne: inspecteur Erik Van den Brande

De wijkagenten van de gemeente Westerlo, Herselt-centrum en Bergom-Blauberg zitten in het Veiligheidscentrum De Marly en zijn te bereiken via het nummer 014 53 96 00. De wijkagenten van Ramsel, Varenwinkel en Hulshout zitten in de politiepost Westmeerbeek en zijn te bereiken via het nummer 016 47 92 50.

Vakantietoezicht Indien mogelijk raden wij u ook steeds aan kennissen, familie of buren mee op de hoogte te brengen van uw afwezigheid. Zorg ervoor dat uw woning een bewoonbare indruk nalaat. Laat wat speelgoed rondslingeren op het gazon; laat iemand ’s morgens en ’s avonds de rolluiken op en neer doen; laat de buurman af en toe zijn wagen op uw oprit plaatsen, laat ’s avonds licht branden in de woning door gebruik te maken van tijdschakelaars en spaarlampen, liefst in verschillende vertrekken van de woning.

www.politiezuiderkempen.be

19

Gemeente Hulshout | juni 2019

De politiezone Zuiderkempen biedt haar burgers ‘gratis vakantietoezicht’ aan gedurende hun afwezigheid. Via het aanvraagformulier voor vakantietoezicht dat u op de website van de politiezuiderkempen kan vinden, kan u beroep doen op deze service. Het is bovendien mogelijk om via 'Police on web' uw aanvraag te formuleren. Tijdens de kantooruren zal uw wijkagent een extra oogje in het zeil houden op uw leegstaande woning. ‘s Nachts en in het weekend zal deze taak op onregelmatige tijdstippen waargenomen worden door de interventiepatrouilles met dienst.


Terugblik b u ite ns p eel da g 2 0 1 9

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout juni 2019  

Gemeenteboekje Hulshout juni 2019  

Advertisement