Page 18

wonen en milieu Milieu Werken aan uw woning? Denk aan de woonpremies Als u verbouwingen of aanpassingen aan uw woning wil uitvoeren, kan u ook dit jaar rekenen op tal van premies. We geven hierbij een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies. • De renovatiepremie kan worden aangevraagd door eigenaars-bewoners of eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De te renoveren woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor vier categorieën van werken. • De huidige verbeteringspremie kan nog worden aangevraagd tot en met 30 mei 2019. Ook hier zijn er verschillende categorieën van werken waarvoor u een premie kan aanvragen. Per

categorie is er een vastgelegd premiebedrag. • De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019. Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies. • Vanaf 1 maart 2019 kan u een sloop- en heropbouwpremie aanvragen van 7.500 euro als u een woning wil slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning. Meer info: www. energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie.

uitvoering van energiebesparende maatregelen. Deze kan u aanvragen via: www.fluvius.be/nl/thema/ premies. Als u in een periode van 5 jaar drie of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en u hiervoor een premie aanvraagt bij uw netbeheerder, komt u automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende ingreep. Kijk zeker ook eens op www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus.

U kan ook nog premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de

Wegenwe r ke n Riolerings- en wegeniswerken in de Beekstraat, Vranckxstraat en Tolweg

Gemeente Hulshout | april 2019

HidroRio gaat over tot het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat, Vranckxstraat en Tolweg zodat het integraal waterbeleidsplan verder kan uitgebouwd worden.

18

Het is de bedoeling om het regenwater te scheiden van het afvalwater om zo de zuiveringsstations te ontlasten van de overvloed aan regenwater en het rendement te verhogen. Daarnaast weert men zo het afvalwater uit de grachten en waterlopen en voldoet men aan de wetgeving VLAREM II. Er zal een DWA-afvoer in de straat worden aangelegd en het RWA zal via de open grachten worden afgevoerd.

Voor de inwoners met een bouwvergunning van voor 1 januari 1998 betekent dit dat er een afkoppeling nodig zal zijn van de bestaande riolering en dat ze een gescheiden stelsel zullen moeten aanleggen. Inwoners met een bouwvergunning van na 1 januari 1998 hebben reeds een verplicht gescheiden rioleringsstelsel. Er zal nog een afkoppelingsdeskundige langskomen om de eventuele afkoppelingen te bespreken. De gemeente Hulshout vernieuwt het straatbeeld met de aanleg van een nieuwe wegbedekking. Het straatbeeld zal ook uniform worden heraangelegd met standaard breedtes van opritten en grasbermen. De

standaardbreedte van opritten wordt bepaald op 4 meter en de tussenbermen zullen worden ingezaaid met gras. Het bermreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2013. De nutsmaatschappijen maken van de werken gebruik om eveneens een aantal werken uit te voeren zoals het ondergronds brengen van de netten. Aannemer Hegrola werd door Pidpa aangesteld om de werken uit te voeren. Het aanvangsbevel werd gegeven om aan te vangen op 1 april 2019. De Beekstraat zal als eerste aangelegd worden, daarna de Vranckxstraat en als laatste de Tolweg.

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout april 2019  

Gemeenteboekje Hulshout april 2019  

Advertisement