Page 1

Verkiezingen 2019

Buitenspeeldag

Pamperbank

Vacature

A P R I L

2019

IT

o Br Coverfoto: Bloed geven

eU ur ch

i

ut ho s l u nH


Z

oals u op de cover, hiernaast en verderop kan zien, hebben we deze maand extra aandacht voor het Rode Kruis. Het Rode

Kruis is ook in onze gemeente actief met tal van belangrijke cursussen en activiteiten. Twee hiervan staan in dit gemeenteboekje: de cursus ‘EHBO bij kinderen’ en bloedgeven. Vooral dit laatste heeft uw aandacht hard nodig. Niet alleen het aantal bloedgevers kan nog steeds beter, er is ook nood aan helpende handen om de bloedinzameling te laten doorgaan. Bloed is noodzakelijk, niemand van ons kan zonder. Wist u dat 70% van de mensen wel eens bloed nodig heeft? En dat maar 3% van de mensen donor is? Daarom van hieruit alvast een oproep om dit eens te bespreken binnen de vriendengroep of de familie. Hopelijk zien we u binnenkort als bloedgever of als een van de gewaardeerde vrijwilligers die dit mogelijk maken. De tijd vliegt. De paasvakantie staat alweer voor de deur en ruim een week later is de jaarlijkse bloemenmarkt er weer. Omdat we deze maand weer een UiT-brochure hebben samengesteld, staat er in dit boekje geen kalender. In de plaats daarvan blikken we even terug naar enkele leuke activiteiten van vorig jaar. Grote kans dat deze dit jaar terugkomen. Hou onze kalender, de website en Facebook goed in de gaten, en blijf op de hoogte! Veel leesplezier!

3 5 9 13 16 19

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Hulshout in beeld

fototerugblik van onze gemeente in 2018-2019

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Vacature

het woonzorgcentrum is opzoek naar een hoofverpleegkundige, misschien is het wel iets tussen voor u

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van mei 2019 moeten uiterlijk op 27 maart 2019 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Actuee l Verkiezingen 2019 Over enkele weken worden we uitgenodigd om te gaan stemmen voor de Federale regering, de gewesten en het Europees Parlement. Verhinderd op de verkiezingsdag Als u zelf niet kan gaan stemmen, kan u iemand machtigen om in uw plaats te stemmen. Dit gaat via een volmachtformulier. Een volmachtdrager mag maar éénmaal met volmacht stemmen voor iemand anders. U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven: • een volmachtformulier; • een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest dit is, hangt af van de reden waarom u een

volmacht geeft. U kan een volmacht geven in de volgende gevallen: • medische redenen; • beroeps- of dienstredenen in het buitenland; • arbeid of studie; • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger; • toestand van vrijheidsbeneming; • u verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde (aangevraagd uiterlijk op 24 mei 2019 om 12.00 uur). U voegt hierbij de nodige bewijsstukken of u legt

een verklaring op eer af waarmee deze de onmogelijkheid om op 26 mei 2019 naar het stembureau te gaan, vaststelt. Welke voorwaarden er zijn voor het moeten of mogen geven van volmacht, kan u ook zien op www.verkiezingen.fgov.be. Oefenen op de stemcomputer Wilt u graag eerst nog eens oefenen op een stemcomputer? Dat kan! Van maandag 6 mei tot en met maandag 20 mei 2019 staan er twee oefencomputers in het gemeentehuis. U kan zich melden bij het onthaalloket tijdens de openingsuren.

Bloedgeven

Door iedereen, voor iedereen!

We zien steeds meer dat verenigingen en vriendengroepen langskomen om bloed te geven. Een mooi initiatief. En het levert ook iets op!

Het bloed wordt eerst gecontroleerd, wat betekent dat u eigenlijk een gratis gezondheidscheck krijgt. Tegenwoordig kan er veel kunstmatig gemaakt worden. Bloed behoort hier helaas nog niet toe. Daarom moet er voldoende op voorraad zijn, voor bijvoorbeeld een bloedtransfusie, aanvulling bij bloedverlies, of het gebruik van één van de vele nuttige bestanddelen van bloed. We willen natuurlijk allemaal dat we geholpen kunnen worden als dit nodig is. Een half uur van uw tijd kan hierin een groot verschil maken! We hebben u nodig Vrijwilligers van het Rode Kruis organiseren de bloedinzamelingen. Ook hier is er grote behoefte aan

een nieuwe generatie mensen die helpt om dit mogelijk te maken. Vind u dat bloedgeven in Hulshout en Houtvenne moeten blijven bestaan? Word dan niet alleen donor, maar word ook vrijwilliger. Als we samen onze schouders eronder zetten, en elkaar motiveren, zullen we fier kunnen zijn op het resultaat. Eerstvolgende bloedinzamelingen: • Dinsdag 2 april 2019 in Hulshout (Rode Kruislokaal, Sportpark) • Dinsdag 9 april 2019 in Houtvenne (Parochiezaal Houtvenne) U bent doorlopend welkom tussen 17.30 en 20.30 uur

33

Gemeente Hulshout | april 2019

Help levens redden! Acht keer per jaar wordt er in onze gemeente een bloedinzameling georganiseerd. Vier keer in Houtvenne en vier keer in Hulshout. Inmiddels is het aantal bloeddonoren gelukkig weer iets aan het stijgen, maar het kan nog steeds beter. Per inzameling melden zich 70 à 80 mensen, wat neerkomt op iets meer dan 300 donaties per locatie per jaar. Fantastisch natuurlijk, maar in een gemeente van meer dan 10.000 inwoners, kan dat aantal vast nog wel omhoog.


wetenswaard Bevol kin g 13.01.2019 14.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 03.02.2019 20.02.2019 21.02.2019

Willem Vrancken (HH) Senna Prinsen (HTV) César Severeyns (HH) Matti Sel (HH) George Van Genechten (HH) Lou Vloeberghs (HH) Fihn Van Hoof (HH)

Huwelijken 15.02.2019 16.02.2019 02.03.2019 08.03.2019

Jonah Verboven & Jessie De Raet Sander Liekens & Sara Gyzels Christophe Van de Ven & Kelly Van der Auwera Kim Verhaegen & Evy Thiels

Jubilea

Gouden bruiloft

Geboortes

Fam. Huybrechts - Peeters 01.02.1969

02.02.2019 03.02.2019 10.02.2019 12.02.2019 12.02.2019 15.02.2019 20.02.2019 22.02.2019

Lilian De Rijdt (° 02.01.1948) (HTV) Philomena Wekhuizen (° 21.07.1937) (WMB) Stefan Van den broeck (° 21.05.1968) (HH) Marie Verschueren (° 01.02.1927) (HH) Joseph Hermans (° 01.12.1950) (HH) Maria Lens (° 08.01.1956) (WMB) Gustaaf Huyskens (° 05.07.1925) (WMB) Angela Vleugels (° 12.01.1931) (HTV)

106-jarige

Overlijdens

Rosalia Heremans 12.03.1913

Vernieuw tijdig uw reisdocumenten Met de paasvakantie en de grote vakantie in aantocht willen we er iedereen nog even aan herinneren om tijdig alle nodige reisdocumenten aan te vragen. Gaat u naar het buitenland? Plant u een daguitstap naar Nederland, Duitsland, ... ? Zorg er dan voor dat ieder gezinslid over een geldig reisdocument beschikt.

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?

Vraag tijdig* de Kids-ID aan bij uw gemeente!

Gemeente Hulshout | april 2019

Vraag tijdig een nieuw document aan! • Reispas: de wachttermijn voor de gewone procedure bedraagt ongeveer 7 werkdagen. Voor een minder- * Procedure duurt drie weken Raadpleeg uw gemeente of www.ibz.rrn.fgov.be jarige kost een reispas € 35, in spoedprocedure (wachttijd is ongeveer 24 werkuren) kost deze € 210. Voor een meerderjarige kost een reispas € 67,50 in gewone procedure en € 242,50 voor een spoedprocedure. • Identiteitskaart: standaardprocedure: € 18 (+/- 3 weken na aanvraag), dringende procedure: € 83 (3 dagen na aanvraag) of zeer dringende procedure: € 124 (2 dagen na aanvraag). • Kids-ID: standaardprocedure: € 6,40 (+/- 3 weken na aanvraag), dringende procedure: € 88 (3 dagen na aanvraag), zeer dringende procedure: € 131,60 (2 dagen na aanvraag). Gaat uw kind naar het buitenland met iemand die niet zijn/haar ouder of voogd is? Dan moet u ouderlijke toestemming geven voor reizen naar het buitenland. U kan hiervoor langskomen bij de dienst Burgerzaken.

44


vrije tijd Bibliothe e k Slot Kinder- en Jeugdjury (KJV) Het leesjaar van onze KJV loopt weer stilaan ten einde. Nog tot vrijdag 19 april 2019 kunnen lezers hun top 8 binnen brengen in de bib. Wie online meeleest, kan nog tot en met woensdag 24 april 2019 zijn/haar stem doorgeven via de website www. kjv.be. De winnende boeken worden bekendgemaakt op zaterdag 11 mei 2019. Die dag vindt ook het slotfeest plaats voor groep 5 en 6 in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Ons regionaal slotfeest voor groep 2, 3 en 4 gaat deze keer door op zaterdag 18 mei 2019 in Heist op den Berg. Alle lezers van Hulshout, Laakdal en Heist-op-den-Berg verzamelen daar voor een heerlijk ontbijt en lezingen / workshops met bekende KJVauteurs. KJV-juryleden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging met alle details.

Tentoonstelling Rosemarie De Vos Van 8 april tot 12 mei 2019 is de reizende tentoonstelling 'De Bonte Bende van Rosemarie De Vos' op bezoek in Hulshout. De tentoonstelling biedt een unieke inkijk in het werk van illustrator Rosemarie De Vos, haar verschillende stijlen, van

eerste krabbel tot afgewerkte illustratie. Met leuke kijkkastjes vol tekenen schildermateriaal en véél schetsen. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Terugblik Jeugdboekenmaand In maart vierden we traditiegetrouw de Jeugdboekenmaand in de bib. De lagere scholen kwamen langs voor een boekenspel in het thema vriendschap. Iedereen werd zo ‘vriend van de bib’ en kreeg, als kers op de taart, een vriendschapsbandje mee naar huis.

Op 1 mei 2019 vindt de bloemenmarkt plaats in het centrum van Hulshout. De bibliotheek sluit zich aan met een grote boekenverkoop. Wij bieden al onze afgevoerde materialen aan tegen spotprijzen: • 0,50 euro / boek • 0,50 euro / pakket tijdschriften • 1,00 euro / dvd

5

Gemeente Hulshout | maart 2019

Grote boekenverkoop


vrije tijd Sport Kampioenenviering 2019 Op vrijdag 10 mei 2019 organiseert de sportraad de jaarlijkse kampioenenviering. Individuele kampioenen van 2018 en ploegsporters van 2018 - 2019 worden hier in de bloemetjes gezet.

Bent u zelf kampioen geworden en nog niet ingeschreven voor de kampioenenviering, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij bezorgen u een inschrijvingsformulier zodat ook u gevierd kan worden.

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

Cul tuu r

Gemeente Hulshout | april 2019

Erfgoeddag 2019 D e G i l d e v a n d e Vl a a m s e Houtdraaiers bestaat nu een kleine 30 jaar, ze werd gesticht in 1991 en telt ondertussen een 800- tal leden over het hele land en een 100- tal internationale leden. Tegenwoordig zijn er zowel hobbyisten als professionals die deze ambacht uitvoeren. Uiteraard is het een ambacht die veel verder teruggaat. Vroeger bestonden er de fiedelbank en de wipdraaibank. De eerste werd aangedreven door een boog, de laatste zoals de naam ook doet vermoeden, met de voet. Nadien kwamen de motorisch aangedreven draaibanken, die dan logger en groter werden, en niet meer makkelijk te plaatsen waren in de kleine ruimten waarover de mensen thuis beschikten. De houtdraai kunst verdween hierdoor voor een korte tijd. Ondertussen is er een heel breed gamma van motorisch aangedreven draaibanken die opnieuw in het tuinhuis of de garage bij mensen thuis geplaatst kunnen worden en de interesse in deze kunst neemt opnieuw toe. En zeg nu zelf met de geur van het hout en het schaafsel wanen we ons midden in de natuur.

6

Oproep bandje Op zondag 28 april 2019 komt De Gilde van de Houtdraaiers een demonstratie geven van deze prachtige ambacht. Tegelijk kan je er enkele gedraaide voorwerpen bewonderen en zelfs kopen. Wil jij deze kunstambacht bewonderen, kom dan zeker een kijkje nemen! Praktische info: • Wanneer? Zondag 28 april 2019 van 13.00 tot 17.00 uur • Waar? Het Ceustershuysje in Westmeerbeek (Netestraat 4) • Meer info? Cultuur@hulshout.be

Zoals elke zomer, feesten we in juli met Hulshout feest! Op 6 juli 2019 is het weer zover! Een familiehappening op Hof Ter Borght, waar je gezellig kan genieten van een hapje, een tapje, leuke activiteiten en een streepje muziek. Net voor die muziek zijn we nog op zoek naar een bandje uit Hulshout die daar zou komen optreden. We zoeken een bandje met Nederlandstalige /Vlaamse nummers. Voel je je geroepen om deel te nemen, stuur dan een demo met een geluidsopname op naar onze dienst, en dit voor 1 mei 2019. En wie weet wordt jouw groepje wel uitgekozen om samen met ons van Hulshout feest een echt feest te maken. Het evenement van Hulshout feest! gaat door op 6 juli 2019 aan Hof Ter Borght te Westmeerbeek.

dienst Cultuur, 015 22 40 17 of cultuur@hulshout.be


vrije tijd Vrije Tij d Zomerbrochure 2019 Kijk je ook al uit naar de zomervakantie vol plezier? Heb je zin om leuke spelletjes te spelen of te knutselen op het speelplein, sportieve activiteiten op het sportkamp of zie je een uitstap wel zitten? Vergeet dan zeker geen kijkje te nemen in onze zomerbrochure!

De zomerbrochure van 2019 is beschikbaar vanaf begin mei en zal bedeeld worden via de scholen. Heeft u geen exemplaar ontvangen? Contacteer dan één van onze vrijetijdsdiensten. De startdatum van de inschrijvingen is maandag 6 mei 2019.

Jeugd Kindergemeenteraad Tijdens de kindergemeenteraad van maart werd de verkeerskennis van de kindergemeenteraadsleden getest aan de hand van enkele filmpjes. Daarna was het tijd om de handen uit de mouwen te steken en enkele affiches te ontwerpen rond veilig fietsen. Het resultaat mag er wezen! Enkele voorbeelden:

Extra oproep speelpleinanimatoren Voor de maand juli zijn we nog steeds op zoek naar extra animatoren voor het speelplein en de kleuterdagen. Animeer en speel je graag met kinderen? Ben jij creatief met allerlei spelmateriaal? Dan ben jij de geschikte kandidaat! Nieuwe deadline: 21 april 2019.

https://hulshout.be/ jeugd > speelpleinwerking

Wist je dat... • er vorige zomer meer dan 170 kinderen naar de speelpleinwerking zijn gekomen. • wij samen uren plezier hebben gemaakt met de verkleedkoffer, knutselen, voetballen, waterspelletjes ,... • wij twee keer op uitstap gaan • dit enkel kan doorgaan als wij genoeg animatoren vinden om de kinderen op te vangen.

7

Gemeente Hulshout | april 2019

Terugblik krokusvakantie


vrije tijd Toerisme Logiesboeken Vlaanderen Vakantieland Elk jaar bundelt Logeren in Vlaanderen Vakantieland meer dan 700 leuke logeeradresjes in een handig boek. Ook dit jaar kan u een exemplaar ophalen in de bibliotheek of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Ontdek in deze logiesboek meer dan 450 gastvrije

logeeradressen van de Westhoek tot het Maasland. Bovenop alle inspiratie is er nog een mooi extraatje: u maakt elke maand kans op een Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque van € 150 wanneer u het logiesboek in huis haalt!

www.logereninvlaanderenvakantieland.be

Euro-Children Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen.

Gemeente Hulshout | april 2019

Euro-Children verwelkomt dit jaar ongeveer vijfentwintig kinderen, waarvan vijftien die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er negen uit het zuidoosten van WitRusland, ongeveer honderd kilometer van Tsjernobyl, en zes uit Kroatië en Bosnië & Herzegovina. Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankerge-

8

vallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De nieuwe kinderen uit Slovakije gaan voornamelijk komen uit gezinnen waar geen vader aanwezig is en waar de moeder alleen moet instaan voor het gezin. Wat Kroatië betreft gaat het vooral over kinderen die het thuis moeilijk hebben en waar het inkomen laag ligt. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit

jaar verwachten we vijftien jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt EuroChildren nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via 0495 67 82 37, of mailen naar info@eurochildren.be. Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be.


vrije tijd

woensdag BLOEMEN

1 mei19 MARKT van 10.00 tot 17.00 uur

Centrum

Hulshout Iedereen is van harte welkom!

V.U. Dienst Toerisme, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout vrij van zegel art 198

9

Gemeente Hulshout | april 2019

31ste

www.hulshout.be | toerisme@hulshout.be

To erism e


ling wande Herfst

11-novem bervierin g

Elvis Lezing

Peeters


in sple p r o nd

ke Wer

Nieuwjaarke zoete

Vo orle es

wee k

Peu ters p ee lpu nt

‘Fij n’


contacteer ons

Sluitingsdagen Sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten en het OCMW:

Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 11 Ma:

09.00 - 12.00 uur

Zwembad

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Di:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schooljaar

13.00 - 16.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Spreekuren college

Tijdens schoolvakantie

Algemeen e-mailadres

Di:

09.00 - 11.00 uur

college@hulshout.be

18.00 - 21.00 uur

Burgemeester (na afspraak)

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Geert Daems

Do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0499 41 41 95

18.00 - 21.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Vr:

09.00 - 11.00 uur

1e schepen (na afspraak)

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Za:

09.00 - 13.00 uur

GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

OCMW Hulshout

2e schepen (na afspraak)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Joost Verhaegen

Tel.: 015 75 01 00

GSM: 0475 69 03 04

Telefonische bereikbaarheid

joost.verhaegen@hulshout.be

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Hilde Van Looy

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Sociale dienst

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Di:

09.00 - 12.00 uur

Kato Laeremans

Woe:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0494 89 40 48

Do:

op afspraak

kato.laeremans@hulshout.be

Vr:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Schuldbemiddeling

Saskia Luyten

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0474 77 39 92

Do:

09.00 - 12.00 uur

saskia.luyten@hulshout.be

Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten

Gemeente Hulshout | april 2019

Containerpark

Na afspraak

Dienst Gezinszorg

Zuidgoordijkstraat 25, 2235 Hulshout Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

enkel na afspraak

milieu@hulshout.be

Verwarmingstoelagen

Zo-ma:

gesloten

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Do:

gesloten

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Za:

08.00 - 13.45 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Juridische dienst BIBLIOTHEEK

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be *Elke 2e en 4e ma van de maand

12

Ma:

16.00 - 20.00 uur

Di:

18.00 - 20.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Grote Baan 262, 2235 Hulshout

Vr:

14.30 - 17.00 uur

na afspraak

Za:

10.00 - 12.00 uur

015 22 93 90

• van 15 april tot en met 19 april 2019: zwembad gesloten • 22 april 2019: Paasmaandag • 30 april 2019: containerpark gesloten • 1 mei 2019: Feest van de Arbeid • 30 mei 2019: O.L.H. Hemelvaart • 31 mei 2019: kinderopvang gesloten • 10 juni 2019: Pinkstermaandag • 13 juni 2019: jaarlijkse sportdag • elke zaterdag in juli en augustus bibliotheek gesloten • 11 juli 2019: Feestdag Vlaamse Gemeenschap • van 15 juli tot en met 19 juli 2019: kinderopvang gesloten • 21 juli 2019: Nationale Feestdag • van 22 juli tot en met 4 augustus 2019: bibliotheek en zwembad gesloten • 15 augustus 2019: O.L.V. Hemelvaart • 1 november 2019: Allerheiligen • 2 november 2019: Allerzielen • 11 november 2019: Wapenstilstand • 15 november 2019: Koningsdag • 16 november 2019: containerpark gesloten • 24, 25, 26 en 31 december (Kerst en Oudjaarsdag)


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 3 april 2019 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 29 maart

Woe 10 april 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 5 april 2019

Woe 17 april 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 12 april

Woe 24 april 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 19 april

• champignonsoep • braadworst • rode kool • aardappelen • sabayonmousse

• bloemkoolsoep • kipkrokant • courgette provençaal • aardappelen • platte kaas met fruit

• slasoep • vol au vent • friet • vanillepudding

• aardappelsoep • hamrolletjes met witloof • aardappelpuree • mokkaflan

Reisplannen? Vaccinaties zijn altijd belangrijk, of u nu een exotische reis maakt, een citytrip in Europa boekt of een lang weekend de natuur induikt in buurlanden. De Europese Vaccinatieweek focust dit jaar in Vlaanderen op de dicht(er)bij-vakanties. Iedereen die de wereld intrekt beschermt zich beter met een prikje voor vertrek. Zo vermijdt u dat u in het buitenland ziek wordt. En brengt u ook geen ziektes als souvenir mee naar huis. Mazelen komt in Vlaanderen niet zo vaak meer voor, maar in landen als Roemenië, Italië en Frankrijk duikt de ziekte nog frequent op. Dat kan gevaarlijk zijn als u niet gevaccineerd bent. Want mazelen kan ernstige complicaties geven, zoals longontsteking of een acute hersenontsteking. Trekt u naar Turkije, Noord-Afrika of Oost-Europa, dan beschermt u uzelf best tegen hepatitis A. Hepatitis A kan doorgegeven worden wanneer voedsel onhygiënisch bereid wordt. Denk er aan dat water om groenten en fruit te spoelen in die gebieden ook niet altijd zuiver is. Als u vóór uw reis al minstens één vaccinatie gekre-

gen hebt, is de kans klein dat u tijdens de reis of bij thuiskomst hepatitis A krijgt. Twee prikjes beschermen u levenslang en besparen u een hoop ellende en zo besmet u ook uw omgeving niet wanneer u terug bent.

tegen mazelen en hepatitis A, bent u voor het leven beschermd en hoeft u die inentingen dus niet te herhalen. Voor blijvende bescherming tegen tekenencefalitis is later wel een herhalingsinenting nodig.

Erop uit om te gaan wandelen in de natuur of in de bergen? Pas dan op voor teken. Teken kunnen niet alleen de ziekte van Lyme veroorzaken (waar geen vaccin tegen bestaat), maar kunnen ook een virus verspreiden dat hersen- en hersenvliesontsteking kan geven, teken-encefalitis. Voorlopig komt de ziekte nog niet voor in België, maar wel in Duitsland en de Alpen. Blijf gezond tijdens en na uw natuuruitstap door u te laten vaccineren tegen die ziekte. Best krijg u twee prikjes vóór u vertrekt. Dat volstaat om u te beschermen tegen de ziekte. De vaccinatie kan u dan vervolledigen na de reis met een derde vaccinatie. Na een tocht in de natuur controleert u ook best of er zich geen teken op uw huid vastgebeten hebben. Is dat wel het geval, verwijder ze dan zo snel mogelijk met een speciaal pincetje. Eens u volledig gevaccineerd bent

Als u twijfelt of u alle nodige vaccinaties in het verleden gekregen hebt, kan u dat eerst zelf online checken via www.patienthealtviewer.be. Via die toepassing van de mutualiteiten kan u uw vaccinatiegegevens raadplegen, voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. Vindt u daar geen info, vraag het dan aan uw huisarts en ga na of een inhaalvaccinatie aanbevolen is.

www.vaccinatieweek.be

13

Gemeente Hulshout | april 2019

Vaccinatieweek


leven en welzijn Wel zi j n De pamperbank De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Het Huis van het Kind Herselt, Hulshout en Westerlo wilt daarin tussenkomen met de opstart van een Pamperbank.

door het OCMW, komen in aanmerking. Ongebruikte luieroverschotjes of luierdonaties kan u brengen naar de inzamelboxen van Pamperbank.

• Buitenschoolse Kinderopvang Ramsel: Stationsstraat 37 • Buitenschoolse Kinderopvang Va r e nw i n k e l : Wo l f d o n k s e steenweg 216 • VTC De MIXX Asbroek 1 Westerlo: • Buitenschoolse Kinder Opvang Westerlo Centrum: Verlorenkost 7 • Huis van het Kind: Verlorenkost 22 • Zwembad De Beeltjens: Kasteelpark 6

De Pamperbank verzamelt luieroverschotten in. De ingezamelde luiers worden gesorteerd en verpakt. Ruilwinkel MOOI te Westerlo verdeelt de luiers naar gezinnen die ze nodig hebben. Ze betalen 1 stempel van de stempelkaart van de ruilwinkel MOOI voor twee pampers. Gezinnen die doorverwezen zijn

Waar zijn de pamperbanken te vinden? Hulshout: • Buitenschoolse Kinderopvang Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21 • Zwembad: Industriepark 1 Herselt: • Buitenschoolse Kinderopvang Bergom: Diestsebaan 2 • Buitenschoolse Kinderopvang Blauberg: Verbrand Goor 7E

Info-avond rond zindelijkheid

EHBO: Eerste hulp bij baby’s en kinderen

Wanneer kan een kindje zindelijk worden, overdag en 's nachts? Hoe pak je het aan en hoe verloopt dat proces? De psychopedagoge van Kind en Gezin licht toe. Er is ook ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.

Hoe moet u eerste hulp bieden aan uw baby of kind? Wanneer moet u een arts raadplegen / hulpdiensten contacteren? Op al deze vragen krijgt u een antwoord in deze cursus.

Wanneer? Donderdag 25 april 2019 van 19.30-21.00 uur Waar? Lokaal Dienstencentrum TerHarte, zaal Klaproos, Verlorenkost 22 in 2260 Westerlo Wie? (Groot-)ouders, kleuterjuffen, begeleidsters van de kinderopvang,...

Wanneer? Maandag 20 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 uur Waar? Rode Kruis Hulshout,

Meer info: joke@vzwlokaalwelzijn.be Met dank aan Kerstkroeg Herselt.

Industriepark 3 (achterkant sporthal) Prijs? € 15 (inclusief hulpboekje ‘Een kusje op de wonde’) Inschrijven doe je via www.hulshout. be > tickets van dinsdag 23 april 2019 tot en met zondag 12 mei 2019. Er zijn maximum 20 plaatsen.

Gemeente Hulshout | april 2019

De infoavond is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo; joke@vzwlokaalwelzijn.be.

EHBK : eerste hulp bij kleine kinderen: voor iedereen met kinderen van 0 tot 8 - Sofie Vanderoost & Emma Thyssen (2016)

14


leven en welzijn Kinderopvang Gemeentelijk IBO "Kinderclub Dolfijn" (voor schoolgaande kinderen) • Erkende locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 • Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 • Erkende locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21, 0474 91 00 09 • Erkende locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0474 91 00 20 • Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 • Coördinatie: Gemeentehuis, 015 22 94 83 Gemeentelijke Speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Jeugddienst (Evi Discart): gemeentehuis, 015 22 94 82 Gemeentelijke Sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) • Sportdienst (Priscilla Van Herck): sportcentrum, 015 24 26 77 Twee diensten voor opvanggezinnen (kinderen van 0 tot 3 jaar) organiseren dagopvang in Hulshout voor baby’s en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. De onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd, ondersteund en opgevolgd. Ze krijgen regelmatig bijscholing en bieden professionele opvang in een huiselijke sfeer. • Dienst opvanggezinnen OCMW Heist-op-den-Berg - Hulshout ° contact : Sofie Bouwen en Ilse Verheyen, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg ° telefoon: 015 23 87 71 ° e-mail: onthaalouders@ocmw-heist-op-den-berg.be ° website : http://www.ocmw-heist-op-den-berg.be/onthaalouders.html ° openingsuren: Ma-vrij: 9.00-12.00 uur Namiddag op afspraak Eerste en derde maandag van de maand van 19.00-20.00 uur ° opvangadressen: Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 17, 2235 Houtvenne Van Ouytsel Linda, Langestraat 51, 2235 Houtvenne, De Ron Liesje, Heibaan 185, 2235 Hulshout • Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang ° contact : Helpdesk, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur : 070 24 60 41 ° e-mail: LKOGeel@LandelijkeKinderopvang.be ° opvangadressen: De Belder Ingrid, Stekkestraat 68, 2235 Houtvenne Van Vlierberghe Freya, Vloeikensstraat 23, 2235 Hulshout Bellens Saskia, Door Van Dijckstraat 49, 2235 Westmeerbeek Serneels Evy, Peerdekerkhofstraat 43, 2235 Hulshout

Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. • Contactpersoon voor Houtvenne: Clé Marina, 016 69 64 65 • Contactpersoon voor Hulshout en Westmeerbeek: Clé Anja, Zakstraat 23 te Hulshout, e-mail: declekes@telenet.be

15

Gemeente Hulshout | april 2019

Zelfstandige opvanggezinnen/ mini-crèche/ kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) • “De Troetelbeertjes”, Hooistraat 20, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 • “Tinkelbel”, Grote Baan 375, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 • "Engeltjes & Bengeltjes", Grote baan 250, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71


wonen en milieu D uurzaamhe id Groepsaankoop dakisolatie en groendaken In het voorjaar van 2019 lanceert IOK, samen met de lokale besturen Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Olen, Lille, Nijlen, Vorselaar en Westerlo een groepsaankoop dakisolatie en groendaken. Tegen 2020 moeten alle daken verplicht geïsoleerd zijn. Bovendien voorziet Fluvius ( samensmelting Eandis en Infrax) in 2019 nog een premie voor dakisolatie. Daarom willen we met deze groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. Er worden zowel prijzen opgevraagd voor plaatsingen in een bestaande woning, als voor een nieuwbouwwoning.

Ga voor een geïsoleerd én groen dak De groepsaankoop dakisolatie wordt

gecombineerd met een groepsaankoop groendaken. Groendaken hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en stikstofoxiden uit de lucht. Infoavonden Wilt u graag meer informatie? Kom dan langs op een infoavond over de groepsaankoop en technische informatie rond dakisolatie en groendaken. • Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur, Gemeentelijke feestzaal in Herenthout • Dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur, CC Zwanenberg in Heist-op-den-Berg • Donderdag 26 september 2019

om 20.00 uur, VTC De Mixx in Herselt • Woensdag 16 oktober 2019 om 20.00 uur, LDC Sprankel in Vorselaar. Wilt u mee beslissen? De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van deelnemers aan de actie. Wilt u deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij uw inschrijving. De stuurgroep zal doorgaan op maandag 13 mei 2019 om 19.30 uur in Herentals. Interesse? Vrijblijvend inschrijven kan via www.iok.be/dakisolatie of www.iok. be/groendak of via 014 57 42 79.

dienst Duurzaamheid 015 22 40 11 of duurzaamheid@hulshout. be

Sla uw slag met de tankslag

Gemeente Hulshout | april 2019

Samen met de buurgemeenten en IOK organiseert het gemeentebestuur een ‘tankslag’. Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door de stookolietanks gezamenlijk te saneren vermijden we het risico op lekken en bodemverontreinig. Het saneren van een tank is niet alleen goedkoper dan een eventuele bodemsanering, door samen de markt op te gaan willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. De gekozen firma’s zijn JNR Technics bvba uit Bocholt en Sun Calor bvba

uit Mol. Om deel te nemen dient u zelf één of meerdere van de gekozen firma’s te contacteren om een offerte op maat te vragen. Bij de opmaak van een offerte dient u steeds te vermelden dat u deelneemt aan de tankslag van IOK en Hulshout. Alle prijzen zijn gegarandeerd tot en met 31 december 2019. Alle aannemers doen vooraf gratis en vrijblijvend een plaatsbezoek om een definitieve offerte op te maken aan de hand van de plaatselijke omstandigheden. Alle verplaatsingen, werkuren en het aanleveren van een attest van sanering zijn inbegrepen in de prijs.

Deze actie kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Voor meer info kan u terecht op www. kempen2020.be of bij de milieudienst.

www.iok.be > milieu en energie > energie en klimaat > groepsaankopen > 2019

16


wonen en milieu Duurza amh e id Gezond uit eigen grond

Tuinieren is populairder dan ooit. Zelf groenten telen is gezond, goedkoop en lekker. Een goede oogst vraagt een goede voorbereiding: gezonde tuingrond, een goede locatie, de juiste plantencombinaties, ... Ga zelf aan de slag en leg een gezonde moestuin aan. Kies een goede plek Groenten hebben zonlicht nodig om te groeien. Zorg dat ze vooral van de ochtend- en middagzon kunnen genieten. Bescherm uw moestuin ook tegen wind. Dit kan je doen door hagen en struiken aan de noord- en westkant van uw tuin te plaatsen. Groenten kweekt u best ook niet vlak

naast een gebouw. Het regenwater dat van de muren afstroomt, kan vervuild zijn. Ga voor vruchtbare grond Om de bodem vruchtbaarder te maken kan u compost of mest toevoegen. Zorg ook voor voldoende zuurstof in de bodem. Dat doet u door met een spade gaten in de grond te maken. Een te zure bodem kan u verhelpen door kalk te strooien. Wilt u weten of de bodem gezond is? Doe dan de test op www.gezonduiteigengrond.be. Met enkele eenvoudige vragen controleert u de bodemvruchtbaarheid, voorgeschiedenis en omgeving van uw perceel. Hou uw groenten gezond Sommige groenten worden sneller ziek dan anderen. Plant daarom sterke rassen, liefst met de nodige afwisseling. Door de groenten elk jaar op een andere plaats te zetten,

komen er minder schimmels in de grond. Een insectengaas tussen de groenten en hun belagers kan ook veel plagen voorkomen. Krijgt u te maken met ziektes of plagen? Op www.zonderisgezonder.be vindt u alternatieve bestrijdingsmethodes. Als u toch pesticiden wil gebruiken, dan moet u enkele dagen tot weken wachten voor u uw groenten mag eten. Smullen maar Na het oogsten zin om die lekkere groenten op te eten? Dan kan u ze best wassen en eventueel schillen. Bij bladgroenten en sla haalt u bij voorkeur ook de buitenste bladeren weg, zo verwijdert u de meeste vormen van vervuiling. Zo kan u volop genieten van uw moestuin.

In je eigen tuintje: plantjes kweken en knutselen - Clara LidstrĂśm (2018)

Ik draag compost op handen

De lente is het ideale moment om uw tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. Strooi fijne compost op uw gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en planten. Ook het mengen van compost in de plantenbakken is een heuse weldaad. Zo bent u aankomende zomer zeker van een stralend gezonde tuin en weelderig bloeiende bloemenperken!

Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. U sluit de biologische kringloop en u kiest voor een lokaal product. Compost brengt meer structuur in de bodem waardoor plantenwortels

en bloembollen gemakkelijker zuurstof, vocht en voedsel vinden. Zo zijn ze beter bestand tegen ziektes en wateroverlast. * zolang de voorraad strekt – 1 paar tuinhandschoenen per aankoop

IK DRAAG

compost voor bloemenperken & bloembakken

VLACO-COMPOST compost voor gazon

OP HANDEN!

Kom alles te weten over duurzame Vlaco-compost op

www.vlaco.be compost voor een lekkere oogst (fruit & groenten)

17

Gemeente Hulshout | april 2019

Koopt u tijdens de maand april Vlaco-compost op het recyclagepark krijgt u een prachtig paar tuinwerkhandschoenen cadeau*.


wonen en milieu Milieu Werken aan uw woning? Denk aan de woonpremies Als u verbouwingen of aanpassingen aan uw woning wil uitvoeren, kan u ook dit jaar rekenen op tal van premies. We geven hierbij een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies. • De renovatiepremie kan worden aangevraagd door eigenaars-bewoners of eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De te renoveren woning moet minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor vier categorieën van werken. • De huidige verbeteringspremie kan nog worden aangevraagd tot en met 30 mei 2019. Ook hier zijn er verschillende categorieën van werken waarvoor u een premie kan aanvragen. Per

categorie is er een vastgelegd premiebedrag. • De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019. Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies. • Vanaf 1 maart 2019 kan u een sloop- en heropbouwpremie aanvragen van 7.500 euro als u een woning wil slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning. Meer info: www. energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie.

uitvoering van energiebesparende maatregelen. Deze kan u aanvragen via: www.fluvius.be/nl/thema/ premies. Als u in een periode van 5 jaar drie of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en u hiervoor een premie aanvraagt bij uw netbeheerder, komt u automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende ingreep. Kijk zeker ook eens op www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus.

U kan ook nog premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de

Wegenwe r ke n Riolerings- en wegeniswerken in de Beekstraat, Vranckxstraat en Tolweg

Gemeente Hulshout | april 2019

HidroRio gaat over tot het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat, Vranckxstraat en Tolweg zodat het integraal waterbeleidsplan verder kan uitgebouwd worden.

18

Het is de bedoeling om het regenwater te scheiden van het afvalwater om zo de zuiveringsstations te ontlasten van de overvloed aan regenwater en het rendement te verhogen. Daarnaast weert men zo het afvalwater uit de grachten en waterlopen en voldoet men aan de wetgeving VLAREM II. Er zal een DWA-afvoer in de straat worden aangelegd en het RWA zal via de open grachten worden afgevoerd.

Voor de inwoners met een bouwvergunning van voor 1 januari 1998 betekent dit dat er een afkoppeling nodig zal zijn van de bestaande riolering en dat ze een gescheiden stelsel zullen moeten aanleggen. Inwoners met een bouwvergunning van na 1 januari 1998 hebben reeds een verplicht gescheiden rioleringsstelsel. Er zal nog een afkoppelingsdeskundige langskomen om de eventuele afkoppelingen te bespreken. De gemeente Hulshout vernieuwt het straatbeeld met de aanleg van een nieuwe wegbedekking. Het straatbeeld zal ook uniform worden heraangelegd met standaard breedtes van opritten en grasbermen. De

standaardbreedte van opritten wordt bepaald op 4 meter en de tussenbermen zullen worden ingezaaid met gras. Het bermreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2013. De nutsmaatschappijen maken van de werken gebruik om eveneens een aantal werken uit te voeren zoals het ondergronds brengen van de netten. Aannemer Hegrola werd door Pidpa aangesteld om de werken uit te voeren. Het aanvangsbevel werd gegeven om aan te vangen op 1 april 2019. De Beekstraat zal als eerste aangelegd worden, daarna de Vranckxstraat en als laatste de Tolweg.


vacatures OCMW H u ls h o u t we r f t a a n

werft aan voor ‘Ter Nethe’, een woonzorgcentrum voor 60 ouderen (m/v)

1 HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Contract voor onbepaalde duur • voltijds Jouw functie: Je geeft leiding aan een team van verplegend- en verzorgend personeel en rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum. Je organiseert en coördineert de zorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Je bent medeverantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners. Jouw profiel: In het bezit zijn van een diploma van gegradueerde verpleegkundige (bachelordiploma in de verpleegkunde) en in het bezit zijn van/of de bereidheid hebben tot het behalen van een getuigschrift kaderopleiding of een diploma ziekenhuiswetenschappen • Beschikken over minimum 4 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige en/of als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum of geriatrische afdeling.

Interesse? Meer inlichtingen, functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en inschrijvingsformulier zijn te bekomen in woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 262, 2235 Hulshout, 015 22 93 90 of via e-mail: anja.paepen@hulshout.be. Je kan enkel solliciteren met het inschrijvingsformulier, dat je bij het woonzorgcentrum kan opvragen. De kandidaturen kunnen op de volgende manieren worden ingediend: per post, afgifte tegen ontvangstbewijs of per e-mail naar anja.paepen@hulshout.be. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 16/04/2019. Het examen gaat door op: 15/05/2019 om 9.00 u in woonzorgcentrum Ter Nethe.

19

Gemeente Hulshout | april 2019

Aanbod: Contractuele aanstelling van onbepaalde duur + aanleg van werfreserve van 1 jaar. Loonbarema: BV5 (brutojaarwedde € 22.050-33.350 aan huidige index). Je ontvangt eveneens bijkomend extralegale voordelen als maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding en valorisatie van jouw verpleegkundige ervaring in de privé-sector.


Woensdag 24 APRIL 2019 WAT? W AT

WAAR? HEBBEN R OODKAPJE , K L EIN

D UIMPJE ZE

EN

H ANS

EN G RIETJE MET

ELKAAR GEMEEN ?

LEVEN AL LEMAAL IN SP ROOKJESLAN D !

Op de buitenspeeldag ontdekk en we via spel, sport, springen, huppelen, shak en, … hoe hun sprookjeswereld in elkaar zit! Duik in je verkleedkoffer en k om v erkleed als jouw favoriete sprookjesfiguur… O pg e le t , di t i s ge e n o p v a ng i ni ti a ti e f! A l le ki n d e r e n s pe l e n v r i j. O u d e r s b li j ve n ve r a n t w o o r d e li j k!

S ITE S CHOOLSTRAAT H OUTVENNE Beperkte parking, kom met de fiets!

HOE LAAT? S TA RTSCH OT : 13.00 UUR F INI SH : 17.00 UUR

Meer weten? Ga naar buitenspeeldag.be

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout april 2019  

Gemeenteboekje Hulshout april 2019  

Advertisement