Page 1

Hagel juni 2014: natuurramp

Leuke zomeractiviteiten

Gezocht: zorg- en verpleegkundigen

Gratis fietscontrole schoolgangers

Z O M E R

2015 coverfoto: Hulshout picknickt op 11 juli en 23 augustus 2015!

gen sda 2)! g tin . 1 lui us (p s st de an augu a n nk De juli e in


3 5 9 13 15 17

Wetenswaard

V

oor u ligt het gemeenteboekje voor de zomer. Het volgende boekje zal eind augustus verschijnen. Onze diensten

organiseren deze zomer weer tal van activiteiten. Speelpleinwerking, sportkampen, uitstappen, ... Heeft u donderdagavond 9 juli 2015 nog geen plannen? We vieren dan graag samen met u de opening van de Vennekensstraat. In dit boekje brengen we graag Kempen2020 nog eens onder de aandacht. Met Kempen2020 zijn de 29 Kempense burgemeesters het engagement aangegaan om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Met het project ‘burgemeester op de fiets’ zet ik in augustus mijn sportiefste beentje voor en probeer ik een week zo veel mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen. Over het project ‘Translab’ geven we ook meer uitleg. Dit past ook in het kader van Kempen2020 en gaat onder meer over auto delen, gezamenlijk moestuinieren, etc. Misschien bereidt u in de zomer ook al graag uw kinderen voor op het nieuwe schooljaar? Onze schoolkinderen kunnen voor het eerst hun fiets gratis laten controleren op 24 augustus 2015! Maar voor het zover is wens ik u graag een fijne en ontspannende zomervakantie! Tot in augustus! Ik wens u veel leesplezier. Uw burgemeester, Geert Daems

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Van Dingenen

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van september moeten uiterlijk op 5 augustus 2015 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Nieuws uit het college en de gemeenteraad

Aanpassing reglement toekenning subsidies voorzieningen personen met een handicap Tijdens de verdeling van de subsidies van 2014, op basis van het reglement voor toekenning van subsidies aan voorzieningen voor personen met een handicap, is gebleken dat er geen eerlijke verdeling is tussen residentiële voorzieningen, dagverblijven of losse begeleidingssessies. Elke voorziening ontving hetzelfde bedrag per persoon, zonder rekening te houden met het soort opvang/begeleiding dat de voorziening aan de betreffende persoon aanbiedt. Om dit onevenwicht enigszins weg te werken, heeft de gemeenteraad een nieuw puntensysteem goedgekeurd. Concreet betekent dit dat wanneer iemand uit onze gemeente met een handicap langer in de voorziening verblijft, deze voorziening meer punten ontvangt en dus recht heeft op een hogere subsidie.

Evi Discart, 015 22 94 82 of welzijn@hulshout.be

Wegenis- en rioleringswerken

Opgelet: vraag tijdig alles aan!

Sportregio Kempen IV

De wegenis- en rioleringswerken in de Peerdekerkhofstraat, Paalsteenstraat, Borgerhoutstraat, Hoekstraat (deel), Zwartlandstraat en Rozenstraat werden toegewezen aan de firma Vangeel Wegenbouw bvba, Bleukenlaan 19 te 2300 Turnhout.

Vraag alles tijdig aan. Dit wil zeggen dat u onder andere voor een evenement minstens één maand op voorhand uw aanvraagformulier moet indienen. Kijk hiervoor op www. hulshout.be > vereniging & activiteiten > evenementenloket of neem ruim van tevoren contact op met de dienst Evenementen: 015 22 94 82 of evenementen@hulshout.be.

Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo zetten hun samenwerking op sportief vlak verder. Zo stimuleren ze het sportbeleid, werken ze actief samen en stemmen ze hun aanbod op elkaar af.

Alvast bedankt om hiermee rekening te houden!

• • •

73: aantal keer dat tijdschrift ‘Vitaya’ werd uitgeleend in 2014 171 sportkampioenen gevierd 558 vind-ik leuks op www.facebook.com/GemeenteHulshout

3

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Hulshout in cijfers


wetenswaard A ctue e l

B evo l k i n g

Hagelschade juni 2014

Geboortes

De hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 werd erkend als natuurramp. De Koninklijke Besluiten waarin de rampen erkend worden, werden op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Personen die in de provincie Antwerpen getroffen werden door één van onderstaande rampen, krijgen nu vier maanden tijd (tot en met 30 september 2015) om een dossier in te dienen. Wat te doen in geval van schade? Indien uw eigen verzekering niet tussenkomt in de vergoeding van de schade kan u terecht bij het Rampenfonds. Als het Rampenfonds tussenkomt, zal er rekening worden gehouden met een eventuele vergoeding die de verzekering uitbetaalde. Concreet moeten getroffenen uit de provincie Antwerpen een dossier indienen bij de diensten van de gouverneur. Het dossier dient in tweevoud met de post verstuurd te worden naar: Federale diensten Gouverneur Dienst Rampenschade Italiëlei 4 bus 16 2000 Antwerpen Dit kan tot en met 30 september 2015. Voor meer informatie over hoe u zo’n dossier samenstelt en welke formulieren en documenten u moet toevoegen, kan u terecht op www.rampen.be.

28.03.2015 09.04.2015 15.04.2015 21.04.2015 05.05.2015 09.05.2015 10.05.2015 15.05.2015 19.05.2015

Lunt Verloo (HH) Valerie De Clercq (HTV) Alexander Van Dyck (HH) Jenneke Demon (HH) Nina Rymenants (HTV) Odette Michiels (WMB) Vic Indekeu (HH) Chloé Jaros (WMB) Chloë Van Tilborgh (HH) Charlie Heremans (HH)

Huwelijken 15.05.2015 22.05.2015 23.05.2015 30.05.2015 06.06.2015

Ronald Moons & Annemarie Berghmans Kim Salien & Inne Hermans Matthias Smedts & Kelly Verstrepen Glenn Serneels & Stefanie Van Rompaey Kurt Likens & Wendy Leys Kevin De Winter & Elise Roothooft Wilfried Princen & Rita Van Heuckelom

Overlijdens 21.05.2015 Joanna Ceulemans (° 24.05.1917) HH 25.05.2015 François Cortens (° 15.02.1943) HH 04.06.2015 Renier Viskens (° 07.01.1938) HH

Jubilea Gouden bruiloft (50 jaar)

Verkeersregelingen zomervakantie

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Tijdens de zomervakantie worden er tal van evenementen georganiseerd waarvoor er soms een aangepaste verkeersregeling geldt. Denk maar aan de Schaal Marcel Indekeu, de Kovera Classic, de wedstrijd straattekenen door Welzijnsschakel Herselt-Hulshout-Westerlo, etc. Hou daarom onze website in het oog om op te hoogte te blijven van al deze tijdelijke aanpassingen!

www.hulshout.be > gemeentelijke werking > bekendmakingen

44

Fam. Verbert - Croonen 15.05.1965

Ook Fam. Poortmans - Van Gemert vierden hun gouden bruiloft (26.05.1965).

Proficiat!


vrije tijd Vrijwil lig e r s

J e u gda c ti v i tei ten

Vrijwilligersontbijt

Daguitstappen

Op zondag 7 juni 2015 verzamelden 106 vrijwilligers en leden van de adviesraden van het gemeentebestuur, OCMW, woonzorgcentrum Ter Nethe en de scholen zich voor een gezamenlijk ontbijt. Met dit ontbijt wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende het jaar. Dankzij deze vele helpende handen is het mogelijk om een uitgebreid aanbod aan onze inwoners aan te bieden. Meer foto’s? www.hulshout.be

Dinsdag 11 augustus 2015: Goodlife cablepark (Hoogstraten) Wie? 10 tot 18 jaar (geboortejaren 1997-2005) Kostprijs? € 26 (niet-inwoners: € 28) Vervoer? vertrek aan het sportpark: 8.15 uur, terug: 17.30 uur Meebrengen? lunchpakket, tussendoortje en drankjes, zwemkledij, handdoek en reservekledij Inschrijven? http://hulshout.ticketgang.eu Woensdag 12 augustus 2015: Kabouterberg + domein De Putten (Kasterlee) Wie? vanaf 3 jaar Kostprijs? € 5 (niet-inwoners: € 6) Vervoer? vertrek aan het sportpark: 9.00 uur, terug: 15.30 uur Meebrengen? lunchpakket, koekje/fruitje en drankje tussendoor Inschrijven? http://hulshout.ticketgang.eu

Speelplein Heeft u kinderen van 6 tot 12 jaar (geboortejaren 2003-2009) en nog geen plannen? Schrijf ze in voor het speelplein! • 2 juli tot en met 17 juli 2015 van 9.00 tot 16.00 uur. • 27 juli tot en met 31 juli 2015 van 9.00 tot 16.00 uur. Meer info: http://www.hulshout.be/jeugd

Tienerdagen Activiteiten voor tieners van 11 tot 15 jaar (geboortejaren 2000-2004): • 2 juli 2015 (11.00-16.00 uur) - Verover “Hest” in 1 dag! // € 4 • 7 juli 2015 (13.00-16.00 uur) - Bumperballs // € 10 • 9 juli 2015 (11.00-16.00 uur)- Maak je eigen promofilm // € 4 • 16 juli 2015 (13.00-16.00 uur) - Zwemmen // € 4 • 28 juli 2015 (12.30.00-16.00 uur) - Filmmarathon // € 4 • 31 juli 2015 (11.00-16.00 uur) - The afterparty // € 4 Vertrek en aankomst: Sportpark Joris Verhaegen. Inschrijven via http://hulshout.ticketgang.eu tot 1 dag voor de activiteit.

Alle informatie over de andere activiteiten zoals sportkampen, zomer van Vlieg, kinderopvang en de details over bovenstaande activiteiten kan u terugvinden in de “zomerbrochure”. Deze brochure werd verdeeld via de scholen. U kan een papieren exemplaar krijgen in het gemeentehuis vrijetijdspas of een digitale versie raadplegen op http://www.hulshout.be/jeugd. Hulshout

5

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Andere activiteiten: sportkampen, zomer van Vlieg, ...


vrije tijd Sport Kampioenenviering 2015

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Op vrijdag 5 juni 2015 was het tijd voor de jaarlijkse kampioenenviering en werden de Hulshoutse kampioenen in de kijker gezet! Meer foto’s? www.hulshout.be

6

Zomersluiting zwembad

Extra bezoekers eerste helft juli

Van 20 juli tot en met 10 augustus 2015 sluit het zwembad zijn deuren voor onderhoud. Vanaf dinsdag 11 augustus 2015 kan u opnieuw een frisse duik nemen in ons zwembad!

In de eerste helft van juli worden er enkele groepen kinderen verwacht in het zwembad, waaronder sportkamp AC Hulshout en de eigen gemeentelijke speelpleinwerking.

Ook op zaterdag 15 augustus 2015 is het zwembad gesloten. Dinsdag 18 augustus 2015 kan u opnieuw komen zwemmen.

Gelieve er rekening mee te houden dat het tijdens die dagen drukker zal zijn. Alvast bedankt voor jullie begrip!


vrije tijd Bibl iot h e e k De schat van Vlieg!

Zomersluiting bib

De hele zomervakantie kunnen gezinnen weer op zoek naar de schat van Vlieg! in Hulshout. Dit jaar hebben we er een fietszoektocht van gemaakt. De schattenzoektocht kan zonder begeleiding gefietst worden maar op zaterdag 4 juli 2015 doen we het voor één keer samen. Om 14.00 uur verzamelen we aan de bib voor een spannende fietszoektocht.

Opgelet, de bib zal gesloten zijn van 27 juli tot en met 9 augustus 2015. Vanaf maandag 10 augustus 2015 staan wij opnieuw tot uw dienst.

Kan u er niet bij zijn? Geen nood, de tocht kan nog de hele zomer worden gedaan. Voor meer info en de schatkaart: Bibliotheek, 015 22 40 17, hulshout@bibliotheek.be.

#iedereenbibliothecaris

Tijdens juli en augustus zal de bib ook iedere zaterdag gesloten zijn! Naar goede gewoonte verlengen wij onze uitleenperiode van drie naar zes weken om de vakantieperiode te overbruggen.

Dit jaar is elke maand een andere vereniging bibliothecaris. In juli is

toneelkring De Hulst en in augustus is

Willemfonds Hulshout onze baas! Ze nodigen jullie allen uit op één van de vele activiteiten deze maand in de bib.

Toerisme Picknickevent in Hof ter Borght In het kader van Vlaanderen Feest zwaaien wij op zaterdag 11 juli 2015 de poorten van het kasteeldomein Ter Borght open voor een heus picknickevent. U kan tussen 9.00 en 16.00 uur langs ons buffet passeren boordevol (h)eerlijke producten uit eigen streek! Aanschuiven aan het buffet kost € 7 (volwassenen) of € 5 (kinderen -12j). Inschrijven kan tot zaterdag 4 juli 2015 via de dienst Toerisme. Opgelet, u kan ook thuis een picknickmand vullen en gratis langskomen in Hof ter Borght om de sfeer op te snuiven, te genieten van de randanimatie,… Inschrijven is dan niet nodig. Het zal feest in het park zijn met doorlopend onder andere kabouterwandeling, springkastelen, live muziek, kinderanimatie en vertier voor jong & oud!

Picknicken & stabbelen Een gelijkaardig picknickmoment herhalen wij nogmaals op 23 augustus 2015 bij de start- en aankomstplaats van de Stabbelwandeling aan het Toreke in Hulshout. Ook hier kan u tussen 9.00 en 16.00 uur aanschuiven aan het buffet (zie hiernaast) of langskomen met uw eigen lunchpakket. Wandelen kan vanaf 8.00 uur. Inschrijven voor het buffet kan van 13 juli tot 14 augustus 2015 bij de dienst Toerisme. Verder kan u tijdens de Stabbel voor slechts € 3 genieten van een verrassende wandeling, een verfrissende consumptie en een lekker streekproevertje. Voor gezinnen met kinderen is er een bijzondere wandeling met plezante doe-opdrachten en een leuke verrassing! Inschrijven voor de wandelingen kan ter plaatse. vrijetijdspas Hulshout

Picknicken in een ander stukje Kempen De twaalf gemeenten van Kempens Karakter stelden samen een nieuwe brochure op: ‘Picknicken in een stukje van de Kempen’. Ook voor Hulshout werden daarin tien mooie picknickplekjes aangeduid: langs de Nete, in de Heerebossen, aan het Toreke, … Het lekkers dient u zelf te voorzien, maar een picknickdekentje en/of koeltas kan u uitlenen via de dienst Toerisme. Geen inspiratie om uw koeltas te vullen, vragen over de picknickplekjes,…? Wij helpen u graag op weg!

dienst Toerisme, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout, 015 22 40 17 of toerisme@hulshout.be

7

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Hulshout feest!


vrije tijd To eris me

S e n i o ren

Kom, neem eens de Veleau!

Fietstocht voor senioren: 4 augustus 2015

Fan van fietsen langs het water? Dan zijn de Veleauroutes van de provincie Antwerpen iets voor u. Een Veleauroute laat u 26 kilometer van het ene waterrijke plekje naar het andere fietsen. Wie een selfie trekt tijdens de Veleau-route, maakt ook nog kans op een uitgebreid fietspakket. De gratis routes kan u bekijken op veleau.routeyou.com. De seniorencommissie organiseert in samenwerking met de sportdienst een fietstocht voor senioren. De afstand van de fietstocht bedraagt ongeveer 30 km en er wordt een stopplaats voorzien. Vertrek: 13.30 uur - Gemeenschapscentrum Westmeerbeek Alle deelnemers worden verzocht om zich te houden aan de richtlijnen van de wegkapiteins en aandacht te besteden aan de fluitsignalen van deze mensen. Er mag maximum twee aan twee gereden worden.

Cul tuur

cultuur

Buurtfeest in beeld

Zomerschilderdagen in juli en augustus

Op 13 juni 2015 was het weer tijd voor een buurtfeest. Deze keer in de Groenstraat, Beekstraat en Haepersstraat.

Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om op een mooie locatie aan het werk te gaan. Ieder brengt zijn eigen materiaal mee en uit zijn creativiteit op persoonlijke wijze. Er worden geen lessen gegeven, waardoor een heel ontspannen sfeer ontstaat die de interactie tussen de kunstenaars bevordert. Wanneer u inschrijft, kan u heel de zomer komen wanneer u tijd en zin hebt. Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte welkom.

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Op dinsdag 4 augustus 2015 is er een zomerschilderdag in onze gemeente, namelijk bij de kerkruïne van Westmeerbeek! Voor de andere locaties, nieuwtjes en foto’s, neem een kijkje op www.facebook.com/zomerschilderdagen. Info en inschrijvingen Toerisme Heist-op-den-Berg, Postweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 15 82, toerisme@heist-op-den-berg.be.

8


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen

2de DORPSQUIZ ‘De sublieme inval’ Een leuke quiz met gevarieerde vragen, puzzels, foto’s, muziek, linken en sublieme invallen. De breinen zullen knetteren. Strijden doen we voor de eer, het quizplezier en… voor de wisseltrofee Mark Meurrens. Voor ploegen van 6 personen – Inleg 20 euro per ploeg Parochiecentrum St. Mattheus Hulshout - zaterdag 17 oktober 2015 aanvang: 20 uur – deuren: 19.30 uur Inschrijven verplicht en kan vanaf nu: gustvandenbruel@gmail.com – 016 68 08 09

9

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Teppesol Fjoste Hilset


Hulshout

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietszoektocht: juli en augustus, € 5/ formulier, KWB Westmeerbeek, 016 69 83 25. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Schattenjacht Vlieg: fietstocht in juli en augustus, bib Hulshout, 015 22 40 17. • Iedereen bib: elke maandag in juli om 18.45 uur fietsen met Toneelkring De Hulst, vertrek aan bib. • Kubben: elke donderdag om 19.00 uur aan Pastorij Hulshout, KWB Hulshout. • KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Line-dance: dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 2,5. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag om 09.15 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Trofee Rik Van Looy: elke dinsdag in juli en augustus om 19.00 op Wielerpiste Hulshout. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

29 juni

Gemeenteraad Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis // 20.30 uur

5 juli

Brei- en haakcafé KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30+19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

6-10 juli

30 juni

Bloedgeven Houtvenne Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne // 18.00 uur

1 juli

Openluchtfilm Prins Ribbit (kind) en Taken 3 (volwassenen) Jeugddienst Speelplaats Gemeentelijke Basisschool Kindervoorstelling 14.00 uur Volwassenen 21.30 uur Info: www.hulshout.be/jeugd

2 juli

Tienerdagen - Verover ‘Hest’Jeugddienst Sportpark - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Even ontspannen (relaxatieuurtje) KVLV Hulshout Zaal De Vloeikens Hulshout // 19.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

2-17 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

4 juli

Schattenjacht met Vlieg - start Bibliotheek Bibliotheek // 14.00 uur Info: hulshout.bibliotheek.be Carwash Jeugdfanfare Hulshout Fanfarelokaal Hulshout // 10.00 uur Info: sien_pauwels@hotmail.com

4-12 juli

Zomertornooi TC Sportiva TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 9

Kovera Classic WTC Pallietertrappers Kovera, Vaartstraat Info op p. 9 Tennisstage voor jeugd TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 125 Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 9.00 uur Info: www.achulshout.be

7 juli

Tienerdagen - Bumperballs Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

8 juli

Uitstap speelplein: megaspeelstad Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

9 juli

Tienerdagen - Promofilm Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Opening Vennekensstraat dienst Openbare werken Vennekensstraat // 18.30 uur Info op p. 18

11 juli

Hulshout feest: picknick in Hof ter Borght dienst Toerisme Hof ter Borght // 9.00 uur Info op p. 7 - vooraf inschrijven!

16 juli

Tienerdagen - zwemmen Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Mosselen

18-21 Fanfare Houtvenne juli Parochiezaal Houtvenne // 17.00 uur Info: fanfarehoutvenne@live.be


leeft! 54ste Schaal Marcel Indekeu Schaal Marcel Indekeu Sportpark Joris Verhaegen // 13.00 uur Info op p. 9

Zomerschilderdag dienst Toerisme Heist-op-den-Berg Kerkruïne Westmeerbeek // 10.00 uur Info op p. 8

Kleuterdagen

Frisseneuzenwandeling Pasar Heist-op-den-Berg Sportpark Joris Verhaegen// 20.00 uur Info: www.pasar.be/heistopdenberg

22-24 Jeugddienst juli Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

27-31 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Tennisstage voor jeugd TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 125

28 juli

Tienerdagen - filmmarathon Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

29 juli

Uitstap speelplein: Lilse Bergen Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!!

31 juli

Tienerdagen - the afterparty Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Stamboomopzoekingen Heemkring Wadja Hulshout Pastorie Houtvenne // 19.30 uur Info: www.heemkringwadja.be

15 aug

Internationale wielerwedstrijd achter zware motoren vzw Wielerpiste Hulshout Wielerpiste // 14.00 uur Info: gustaaf-van-dijck@telenet.be

16 aug

Rolstoelenwandeling Ziekenzorg Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 14.00 uur Prijs: € 5 deelname koffietafel

Notities

Tennisstage voor jeugd

17-21 TC Sportiva aug Industriepark 5

Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 125

20 aug

Boekvoorstelling: chantage in het schepencollege Willemfonds Hulshout Bibliotheek // 20.00 uur Prijs: € 3 lid // € 5 niet-lid Info: wfhulshout.weebly.com

23 aug

Picknick Toreke & Stabbelwandeling dienst Toerisme Het Toreke // 8.00 uur Info op p. 7 - vooraf inschrijven!

28 aug

Pikante taalkronkels Willemsfonds Hulshout Bibliotheek // 20.00 uur Prijs: € 3 lid // € 5 niet-lid Info: wfhulshout.weebly.com

1 aug

Teppesol Fjoste Hilset + Hilset live KWB Hulshout Fanfarelokaal Hulshout// 12.30 uur Info op p. 9

28 aug

Stamboomopzoekingen Heemkring Wadja Hulshout Pastorie Houtvenne // 19.30 uur Info: www.heemkringwadja.be

4 aug

Fietstocht voor senioren Seniorencommissie & sportdienst GC IJzermael // 13.30 uur Info op p. 8

31 aug

Gemeenteraad Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis // 20.30 uur

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum IJzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) • Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23b, 2235 Westmeerbeel • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | zomer 2015

21 juli


verenigingen en activiteiten Nieuws ve re n ig in g e n

Gemeentehuis

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

18.00 - 20.00 uur

2235 Hulshout

Za:

09.00 - 13.00 uur

Tel.: 015 22 40 11     



 

 



         

    



 

S luiting s d ag e n Alle diensten: 11 & 21 juli, 15 augustus 2015! Bibliotheek: 27 juli tot en met 9 augustus 2015 (+ elke zaterdag juli/augustus). Zwembad: 20 juli tot en met 10 augustus 2015.

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Containerpark

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 76, 2235 Hulshout

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

 

Kinderopvang Hulshout: 20 juli tot en met 7 augustus 2015. Kinderopvang Westmeerbeek: 20 juli tot en met 24 juli & 24 tot en met 31 augustus 2015. Kinderopvang Houtvenne: 1 juli tot en met 21 augustus 2015.

12

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Spreekuren college

Ma-zo:

gesloten

Algemeen e-mailadres

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

college@hulshout.be

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Burgemeester

Za:

08.00 - 13.45 uur

Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur

BIBLIOTHEEK

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Verder na afspraak

Tel.: 015 22 40 17 - hulshout@bibliotheek.be

GSM: 0499 41 41 95

Ma:

16.00 - 20.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Di:

18.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Vr:

14.30 - 17.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Za:

10.00 - 12.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be 2e schepen (na afspraak)

OCMW Hulshout

Rist Heylen

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

GSM: 0473 53 65 94

Tel.: 015 75 01 00

rist.heylen@hulshout.be

Telefonische bereikbaarheid

3e schepen (na afspraak)

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

Hilde Van Looy

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma:

18.00 - 20.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Sociale dienst

4e schepen (na afspraak)

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Joost Verhaegen

Di:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Woe:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Do:

op afspraak

5e schepen (na afspraak)

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Anja Leflot

Schuldbemiddeling

GSM: 0496 68 25 14

Ma:

18.00 - 20.00 uur

anja.leflot@hulshout.be

Do:

09.00 - 12.00 uur

Dienst asielzoekers Na afspraak Sportpark joris verhaegen Thuisdiensten

Na afspraak

Industriepark 3, 2235 Hulshout

Dienst Gezinszorg

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Vr:

(na afspraak)

09.00 - 12.00 uur

Zwembad

Verwarmingstoelagen

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Do:

gesloten

Tijdens schooljaar

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Juridische dienst

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Za:

09.00 - 13.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schoolvakantie

*Elke 2e en 4e ma van de maand

Di:

09.00 - 11.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

18.00 - 21.00 uur

na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90

Do:

13.00 - 16.00 uur

18.00 - 21.00 uur


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woensdag 1 juli 2015 is er geen dorpsrestaurant! De menu’s voor augustus waren bij het drukken van dit boekje nog niet gekend. Zodra ze gekend zijn kan u ze terugvinden op: www.hulshout.be > leven & welzijn / OCMW > OCMW > dienstverlening. Woe 8 juli 2015 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 3 juli 2015

Woe 15 juli 2015 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 10 juli

Woe 22 juli 2015 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 17 juli

• wortelcremesoep • kalkoen cordon bleu met kaassaus • Franse erwtjes • puree • vanilleflan

• kippensoep • witloofroomsoep • gehaktrolletje met Luikse • balletjes in tomatensaus groentesaus • wortelpuree • gebakken aardappelen • perzikyoghurt • roomijs

Woe 29 juli 2015 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 24 juli • champignonroomsoep • kipfilet met wokgroenten • currysaus en rijst • speculaasdessert

Viswedstrijd Ter Nethe versus Parel der Kempen

Een aantal bewoners van het woonzorgcentrum Parel der Kempen van Westerlo waren die dag ook van de partij voor een viswedstrijd tussen de twee woonzorgcentra. De weergoden hadden het niet beter kunnen voorzien. Een stralende dag, de picknick ingeladen en een groep lachende gezichten, zo vertrokken ze in de voormiddag naar de visvijver. De glimlach was nog des te groter bij de thuiskomst.

Niet alleen hadden onze bewoners een fijne namiddag achter de rug, ze kwamen ook nog eens met de beker thuis! Er werd door de bewoners van Ter Nethe 148,5 kilogram vis gevangen. De mannen van Westerlo hadden 16,4 kilogram vis gevangen. De viskampioene van Ter Nethe was Celestine met maar liefst 36 kilogram vis! Zowel de vissers als de toeschouwers hebben genoten van deze activiteit. En Westerlo… die zijn al volop een revanchewedstrijd aan het inplannen voor volgend jaar!

13

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Op 4 juni 2015 stond er een heuse viswedstrijd op het programma voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe. Het is een jaarlijkse traditie geworden, maar dit jaar was er een ‘specialleke’.


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Smoutenbollenbak juni: groot succes! In Ter Nethe werden op 2 juni 2015 letterlijk en figuurlijk duimen en vingers afgelikt. De smoutebollen waren heerlijk, er werd zo hard gesmuld dat we uitverkocht waren. We willen graag iedereen bedanken voor de talrijke opkomst.

Gezocht: verpleegkundigen & zorgkundigen Woonzorgcentrum Ter Nethe is op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen en zorgkundigen die het team van verpleging en verzorging willen komen versterken. Onder leiding van de hoofdverpleegkundige staan zij in voor de verpleging en de verzorging van onze bewoners om hen een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen. Wij bieden een gevarieerde job met een wettelijke verloning, fietsvergoeding en maaltijdcheques. Maar bovenal bieden wij een toffe werkplek aan voor medewerkers met een hart voor mensen! Verpleegkundigen moeten beschikken over een diploma als gegradueerd of gebrevetteerd verpleegkundige. De zorgkundigen moeten beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs in de richting van verzorging en een visum van geregistreerd zorgkundige. Ge誰nteresseerden kunnen voor meer info en/of een sollicitatie contact opnemen met Vicky Cools in Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 256, 2235 Hulshout.

Vicky Cools, OCMW, Grote Baan 256, 015 22 93 90 of vicky.cools@ocmwhulshout.be

Wel zi j n Mooi en Fijn: aangepaste openingsuren zomer Ruilwinkel MOOI en peuterspeelpunten FIJN zijn in de zomervakantie niet altijd open. Peuterspeelpunten FIJN in Herselt en Hulshout zijn een hele vakantie gesloten. Vanaf 1 september 2015 zijn we weer op post.

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Peuterspeelpunt Westerlo is open op maandag 6 en 13 juli en op 17, 24 en 31 augustus 2015 van 9.00 tot 12.00 uur. Tussen 15 juli en 15 augustus 2015 is dit gesloten. Ruilwinkel MOOI is ook gesloten tussen 15 juli en 15 augustus 2015. Open op maandag 6 en 13 juli en 17, 24 en 31 augustus 2015 van 9.00 tot 12.00 uur. En op donderdag 2 en 9 juli en 20 en 27 augustus 2015 van 13.00 tot 16.00 uur. Op donderdag 2 juli zijn we open tot 18.30 uur. Op deze momenten bent u hartelijk welkom!

14

Peuterspeelpunt Fijn in Westmeerbeek


wonen en milieu Mil ieu Groepsaankoop groene stroom Wilt u besparen op uw energiefactuur en wilt u daarbij ook uw steentje bijdragen aan een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Vanaf 1 juli tot en met 6 oktober 2015 kan u hiervoor vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Dit kan via de website: www.samengaanwegroener.be. Vanaf 1 juli 2015 kan u hiervoor bovendien iedere weekdag op het gemeentehuis terecht van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vergeet ook zeker niet uw laatste eindafrekening mee te brengen. Ook als bedrijf, vereniging of zelfstandige kan u trouwens vrijblijvend intekenen op de groepsaankoop van de provincie. Voor de professionele contracten zijn de verbrekingsvergoedingen ook weggevallen en kan u dus probleemloos en zonder kosten overstappen naar een goedkopere leverancier. Iedereen met een professioneel contract (enkel laagspanning) en een jaarlijks energieverbruik lager dan 50 000 kWh elektriciteit en 100 000 kWh gas kan zich vrijblijvend inschrijven van 1 juli tot en met 13 oktober 2015. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de duurzaamheidambtenaar op het nummer 015 22 94 81 of via duurzaamheid@hulshout.be.

Groepsaankoop zonnepanelen Er blijven nog steeds vele vragen over het opwekken van elektriciteit met een eigen installatie. Net daarom wil de provincie Antwerpen met de groepsaankoop voor zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. De provincie doet dit door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot de goede werking van de installatie.

Vrijblijvend inschrijven doet u van 1 juni tot en met 12 augustus 2015 via www.samengaanwegroener.be. Meer informatie op bovenstaande website of bel naar het gratis nummer 0800 26 177.

15

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Verschillende berekeningen wijzen uit dat een volledige installatie op een termijn van minder dan tien jaar is terugverdiend, zowel voor bestaande woningen als bij nieuwbouw. Wetende dat een installatie een levensduur heeft van minstens 25 jaar en uw geld op de bank niet veel meer opbrengt, zijn zonnepanelen een zeer interessante investering.


wonen en milieu Milieu Burgemeester fietst voor beter klimaat

Delen is het nieuwe hebben!

De burgemeester gaat de uitdaging aan om één week zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen. De campagne ‘burgemeester op de fiets’ wil Kempenaren aanzetten om meer verplaatsingen te doen met de fiets. De burgemeester is het boegbeeld. Kijk de volgende maanden uit naar onze burgemeester op de fiets en volg zijn goede voorbeeld. Benieuwd naar de fietservaringen? De burgemeester houdt een fietsdagboek bij dat zal verschijnen in één van de volgende gemeenteboekjes. Eén dag per week met de fiets naar het werk, uw kinderen met de fiets naar school brengen of met de fiets naar de bakker zijn kleine handelingen waardoor we allemaal het verschil kunnen maken.

Gemeente Hulshout | zomer 2015

De campagne maakt deel uit van het streekproject Kempen2020, het engagement van de 29 Kempense burgemeesters om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Mobiliteit is verantwoordelijk voor 22% van de CO2-uitstoot in de Kempen.

www.kempen2020.be

16

Sommige mensen delen auto's. Her en der worden bakfietsen gedeeld, of tuinmachines onder buurtbewoners. Een groep mensen teelt samen groenten in een moestuin. In de Kempen zijn er zo'n tachtig deelgroepen actief. Telkens met mensen die op hun manier ‘bewuste verbruikers’ samenbrengen, samen meer delen en zo elk minder consumeren. Dat sluit mooi aan bij de klimaatcampagne Kempen2020 die in alle Kempense gemeenten loopt. Van onder uit In heel Vlaanderen en elders in de wereld werden de voorbije jaren dergelijke projecten gestart. Altijd maar meer mensen zoeken immers actief naar eigen oplossingen voor problemen als overconsumptie, klimaat, ongezonde voeding, de financiële crisis, ... Die wil om van onder uit, samen met anderen, dingen te veranderen wordt wereldwijd de transitiebeweging genoemd. TransLab K Vormingplus Kempen wil meewerken aan die verandering en doet dat onder de naam Transitielaboratorium Kempen, kortweg TransLab K. Een mondvol, maar het zegt precies wat het wil: als experiment een aantal projecten opstarten in onze regio.

Maar TransLab K wil vooral de burgers en groepen die al actief zijn op dat vlak ondersteunen. Waarvoor kan u bij Vormingplus terecht? • www.translabk.be: praktijkvoorbeelden, nuttige achtergrondinformatie en doorverwijzingen naar transitieprojecten in binnen- en buitenland, een kaart met alle bestaande Kempense transitieprojecten. • Vormingplus begeleidt ook zelf een beperkt aantal transitieprojecten. • Een paar keer per jaar roept Vormingplus alle bestaande projecten samen om informatie uit te wisselen en om van mekaar te leren: dat kan op de TransLab Kampus. Meer info • TransLab K, Vormingplus Kempen: 014 41 15 65 of katrien@translabk.be of jef@ translabk.be • www.translabk.be • www.kempen2020.be


wonen en milieu Mil ieu Onderzoek in ‘Vallei van de Grote Nete’ naar glanshavergraslanden De kwartelkoning en de porseleinhoen zijn twee beschermde vogelsoorten die volgens het Sigmaplan terug geïntroduceerd moeten worden langs de Grote Nete. De vegetatie in het landschap is nu echter niet ideaal voor deze vogels. Hiervoor zijn namelijk graslanden nodig die bestaan uit de planten glanshaver, vossestaart en dotter. Of deze planten hier goed gedijen, wordt nu onderzocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Samen met de Universiteit Gent en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek meten zij op verschillende percelen de chemische samenstelling van de bodem om

te zien of ze geschikt zijn voor deze graslandtypes. Het onderzoek houdt in dat er op het perceel enkele bodemstalen worden genomen voor laboratoriumanalyse. Dit gebeurt vanaf de tweede helft van mei tot het einde van augustus. De staalname op één perceel neemt een halve dag in beslag. De onderzoeken begonnen in het meest stroomafwaartse deel tussen ’t Schipke en Itegem en schuiven dan zo door binnen de natuurontwikkelingsgebieden van de Sigmacluster ‘Vallei van de Grote Nete’. In eerste instantie wordt een monster genomen van de percelen van ANB,

VLM of Natuurpunt en daarna eventueel de particuliere percelen. Indien u eigenaar bent van een perceel dat in aanmerking komt voor een onderzoek, zal u hier door het Agentschap voor Natuur en Bos per brief van op de hoogte gebracht worden.

Milieudienst, 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

veiligheid en verkeer Veil igh e id De lichtenregeling in het centrum van Hulshout wordt aangepast voor een betere doorstroming en minder lange wachttijden. Op donderdag 9 juli wordt het nieuwe systeem geïnstalleerd. Het kruispunt zal dan buiten dienst zijn tussen 09.00 en 12.00 uur.

Let er dus op dat u nu een tegenligger kan kruisen indien u van Heist-opden-Berg of Heultje komt. We vragen uw voorzichtigheid en hoffelijkheid bij deze aanpassing en ook uw feedback is zeer welkom. Deze kan u doorgeven via het mailadres: mobiliteit@hulshout.be.

Er wordt gestart met een nieuwe cyclus van drie fasen waarbij de twee invalswegen van de Grote Baan gelijktijdig groen hebben.

De werking zal geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd om tot een betere regeling te komen die zowel de veiligheid als de doorstroming verbeteren.

17

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Verkeerslichten centrum Hulshout


veiligheid en verkeer Veiligh e id Gratis vakantietoezicht

Veiligheid fietsers en voetgangers

U gaat misschien binnenkort op vakantie, maar u wil toch met een veilig gevoel vertrekken? De politiezone Zuiderkempen biedt onze burgers ‘gratis vakantietoezicht’. Via het aanvraagformulier voor vakantietoezicht op de achterzijde van dit boekje kunt u beroep doen op deze service. Het is bovendien mogelijk om via ‘Police on web’ uw aanvraag te formuleren. Tijdens de ‘kantooruren’ zal uw wijkagent een extra oogje in het zeil houden op uw leegstaande woning. ’s Nachts en in het weekend zal deze taak op onregelmatige tijdstippen waargenomen worden door de interventiepatrouilles met dienst.

Het gebeurt vaak: we gaan snel naar de bakker of we moeten iets lossen aan onze voordeur, dus het zal geen kwaad kunnen om even op het voetpad of fietspad te parkeren.

Zo kan u zorgeloos op vakantie vertrekken. We wensen u alvast een deugddoende vakantie!

Ook voor een paar minuten mag dit niet! Buiten het feit dat het niet is toegelaten volgens het verkeersreglement, is het gevaarlijker dan u denkt. De risico’s voor de voetgangers en fietsers die op een te kleine breedte vaak tussen de rijbaan en de geparkeerde wagen terechtkomen, zijn serieus. De wagen belemmert het zicht van de fietsers, en openslaande deuren of

onoplettendheid bij het oprijden van een fietspad of voetpad kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarnaast is het voetpad niet geschikt voor fietsers. Het is makkelijk om het voetpad te gebruiken als fietser wanneer er geen fietspad beschikbaar is, hoewel het niet is toegelaten. Maar denk toch na over de mogelijke gevolgen. Een botsing met een voetganger, wagens die hun huis verlaten en geen snelle fietsers verwachten, ... Een ongeval is snel gebeurd, de gevolgen kunnen blijven duren.

De mooiste vis van de zee komt veilig thuis Marcus Pfister (2006)

Wegenwe r ke n Feestelijke opening Vennekensstraat

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Op donderdag 9 juli 2015 vanaf 18.30 uur vieren we het einde van de werken in de Vennekensstraat. Iedereen is welkom om de opening van de nieuwe rijbaan bij te wonen. Kom en geniet mee van een drankje samen met de bewoners van de Vennekensstraat en het gemeentebestuur. We k o m e n s a m e n i n d e Vennekensstraat ter hoogte van De Schrans en zullen voor de kleinsten een leuke verrassing voorzien.

18

De werken werden vorig jaar gestart op 2 juni en kenden een uitvoeringstermijn van 160 dagen. Gedurende die periode hebben de inwoners vaak hun woning niet kunnen bereiken met de wagen, maar toonden ze steeds begrip en positivisme. Het project kostte ongeveer € 1 300 000 inclusief de onvoorziene grondverbeteringswerken.

dienst Mobiliteit, 015 22 94 80 of mobiliteit@hulshout.be


veiligheid en verkeer Veil igh e id Gratis fietscontrole op 24 augustus 2015 Alle schoolgaande kinderen mogen op 24 augustus 2015 hun fiets gratis laten nakijken. Dit gaat door in de gemeentelijke werkplaats van 8.30 tot 15.30 uur. Alle wettelijk verplichte onderdelen worden nagekeken. Kleine aanpassingen worden uitgevoerd zoals zadel en stuur goed zetten, remmen, banden en bel nakijken. Op een controlekaart zal worden aangeduid wat ontbreekt en wat door een fietsenmaker moet worden hersteld. Zo kan uw kind veilig aan het nieuwe schooljaar beginnen!

Gemeentelijke werkplaats, Industriepark 76

meldingskaart Iets te iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Uw gegevens (Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen!) Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ • Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

19

Gemeente Hulshout | zomer 2015

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:


AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIETOEZICHT Wij gaan met vakantie en vragen de diensten van de Politie Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo) toezicht te houden op onze woning: Naam en voornaam aanvrager

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en nummer

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeente

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deelgemeente

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en op onze andere eigendom gelegen te: Straat en nummer

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeente

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wij vertrekken op (datum en uur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wij komen thuis op (datum en uur) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en zijn bereikbaar te Land

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stad

Adres of hotel

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanwezigheid van een alarminstallatie: Installateur (naam en telefoon)

:

JA

NEEN. Type

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kan zich wenden tot mijn vertrouwenspersoon welke

JA

NEEN toegang heeft tot de woning

Naam en voornaam

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en nummer

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeente

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telelefoon

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wij hebben reeds volgende preventieve maatregelen genomen: • Verlichting in de woning springt ’s avonds automatisch aan met behulp van tijdschakelaars: • Halogeenverlichting buiten springt automatisch aan: • (WAAK)hond aanwezig:

JA

JA

JA

NEEN

NEEN

NEEN

• Andere preventieve maatregelen :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening aanvrager INGEVULD AFGEVEN / OPSTUREN / FAXEN / E-MAIL / (minimum 1 week op voorhand!) naar: Lokale Politie Zuiderkempen Lokale Politie Zuiderkempen Lokale Politie Zuiderkempen Veiligheidscentrum De Marly wijkpost Westmeerbeek www.politiezuiderkempen.be de Merodedreef 15 - 2260 Westerlo Hoogzand 16 - 2235 Hulshout info@politiezuiderkempen.be Tel.: 014 53 96 00 Tel.: 016 47 92 50 Vakantietoezicht wordt gratis aangeboden door de politiezone Zuiderkempen. Het toezicht kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de overheid of haar organen. Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in een databestand. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of aan derden bekendgemaakt.

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout zomer 2015  

Gemeenteboekje Hulshout zomer 2015  

Advertisement