Page 1

2013

november

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Nieuws over de begraafplaatsen

Terugblik Kunst in Hulshout

De winter tegemoet: brandhoutverkoop

Wat is een wadi? coverfoto: Origineel cadeautje tijdens de verwendag van de bibliotheek


Inhoud

Voorwoord

3 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

6 VRIJE TIJD

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

9 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

18 Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

www.facebook.com/GemeenteHulshout

Buiten ligt er inmiddels een kleurrijk tapijt van herfstbladeren en de kachel doet weer flink haar best. Dit betekent dat dit alweer het voorlaatste boekje van 2013 is. Er wordt deze keer extra aandacht besteed aan de brandhoutverkoop van vzw Bosgroep Zuiderkempen en aan het gevaar van koolstofmonoxide. Met de koude maanden in het vooruitzicht hopen we dat iedereen de tips ter harte neemt. Bent u 100% zeker dat u niet te veel betaalt voor uw telefoon, internet, gsm of televisie? Of twijfelt u? Op maandag 29 november 2013 organiseren we samen met FOD Economie een campagne om de verschillende tarieven onder de loep te nemen. De gemeenteraad heeft unaniem een motie goedgekeurd om de verdeling van het Vlaams gemeentefonds te herbekijken. Ook een kleinere gemeente als de onze heeft recht op een grotere toelage uit dit fonds. Allerhande subsidies van hogere overheden worden verlaagd of zelfs helemaal afgeschaft. Van de gemeente wordt nochtans dezelfde en kwalitatief hoogstaande dienstverlening blijvend verwacht. Dankzij ons orthodox begrotingsbeleid uit het verleden slagen we er nu nog steeds in de eindjes aan mekaar te knopen, al blijft waakzaamheid en enige creativiteit in deze tijden hoogst noodzakelijk. Onze vrijetijdsdiensten bezorgen u opnieuw een novembermaand gevuld met allerlei leuke activiteiten. U heeft inmiddels ook ons novemberkrantje in uw brievenbus ontvangen met een overzicht van deze activiteiten. Voor ieder wat wils dus in november. In dit boekje komt u trouwens ook te weten dat we vanaf 2014 toetreden tot de erfgoedcel Kempens Karakter. Op deze manier willen we het cultureel erfgoed bevorderen. Dat cultuur belangrijk is in onze gemeente kan u ook zien aan de boeiende terugblik op het kunstproject “Kunst in Hulshout�. We wensen u in ieder geval veel leesplezier en warmte de komende weken. Geert Daems Uw burgemeester

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van december/januari moeten uiterlijk op 6 november 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd en kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I november 2013 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Nieuws uit het college en de gemeenteraad

E-boeken binnenkort in de bib

Vanaf 2014 kan u in onze bibliotheek terecht om kennis te maken met digitaal lezen. Op deze manier bieden we een voordelig alternatief voor de dure internetboekhandels en piraterij. Dit initiatief wordt verwezenlijkt met de hulp van Bibnet, een projectorganisatie van de Vlaamse Overheid, waarmee de Vlaamse Overheid de verantwoordelijkheid opneemt voor de positionering van de Vlaamse openbare bibliotheken in de digitale wereld. Onze e-boeken zullen worden ingezet voor tal van acties voor jongeren, senioren, … Hou dus zeker onze website in de gaten!

AANKOOP NIEUWE VRACHTWAGEN

De gemeente heeft dit jaar een vrachtwagen met kraan en containerlaadsysteem aangekocht voor de prijs van € 187 513. Deze vrachtwagen wordt ondertussen veel gebruikt om onder andere de containers van het containerpark te ledigen bij IOK en om materiaal naar de Chirokampen te vervoeren. Deze vrachtwagen wordt ook nog ingezet voor wegenwerken en de ophalingen van snoeihout.

motie toelage Vlaams Gemeentefonds

De financiële toestand van de gemeentes wordt stillaan onhoudbaar. Denk maar aan de stijging van de pensioenfactuur van de statutaire ambtenaren, de crisis en de vergrijzing die steeds meer mensen beroep laat doen op het OCMW en het stijgende geboortecijfer waardoor er extra kredieten nodig zijn voor scholenbouw en kinderopvang. Dit zijn slechts enkele factoren die de financiële toestand sterk beïnvloeden. De toelage van het Vlaams gemeentefonds (€ 2 098 051 000) voor 2012 wordt voor 56,11% toebedeeld aan de 13 centrumgemeenten; de andere 295 gemeenten moeten het stellen van 43,89%. Onze gemeente moet het stellen met 0,07% van de toelage van het Vlaams gemeentefonds en zonder federale toelage. De financiële situatie is voor alle gemeentes heel moeilijk en niet enkel in de centrumgemeentes. De gemeenteraad verzoekt daarom de Vlaamse overheid dringend de nodige middelen ter beschikking te stellen om het functioneren van de lokale basisdemocratie niet verder uit te hollen en dringt aan op een grondige herverdeling van de kredieten van het Vlaams gemeentefonds.

Actueel Welkom in de Kempen!

Afgifte van administratieve stukken

De gemeenteraad heeft op 30 september 2013 de tarieven van de belasting voor de afgifte van bepaalde administratieve stukken vastgelegd. De gemeentetaks wordt opnieuw bewust laag gehouden. Van maximum € 0 taks voor een kids-ID tot maximum € 4 taks voor een identiteitskaart via spoedprocedure. Uiteraard moet u wel de kosten, die zijn aangerekend door de federale overheid, hierbij tellen. Voor een rijbewijs in bankkaartmodel betekent dit concreet: € 2 taks + € 20 kosten federale overheid = € 22.

Vanaf 1 januari 2014 zal Hulshout toetreden tot de erfgoedcel Kempens Karakter. Dit is een samenwerkingsverband rond het cultureel erfgoed van de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.

cultuur

De erfgoedcel wil de zorg voor en de publieke ontsluiting van het cultureel erfgoed bevorderen. Daarom ondersteunt ze niet alleen lokale erfgoedactoren uit de regio, maar werkt ze ook zelf projecten uit. Meer info over de erfgoedcel en de projecten kan u vinden op de website www.kempenskarakter.be.

Hulshout in cijfers • € 43 320 uitbetaald voor dakisolatie (Eandis) in 2012. • De zusjes Peeters (11 en 12 jaar) hadden in een jaar tijd samen 294 uitleningen in de bibliotheek. • 375 inschrijvingen voor de samenaankoop groene stroom.

Gemeente Hulshout I november 2013 I 3


WetensWAARd Actueel Telefoon, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken! 50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vindt u goedkopere aanbiedingen. Waarom zou u dus de stap niet durven zetten?

BEZINT VOOR GE U BINDT

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnummer: 0314.595.348 - T/0339-13 - Š gettyimages.com

Wij helpen u om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van uw regio te vergelijken zodat u zelf het abonnement kan kiezen dat het best bij u past.

TElEfOON, Gsm, INTERNET, TV:

DURf VERGElIjkEN!

Kom naar de spreekuren die in het gemeentehuis worden gehouden. Een team zal u helpen om te vergelijken! Daarna is de keuze aan u om eventueel een overstap te maken.

Herinnering: viering 11 november 2013!

09.30 uur: samenkomst aan monument der gesneuvelden in Westmeerbeek. 10.00 uur: viering in de Sint MattheĂźskerk in Hulshout. Na de viering: gezamenlijk hulde aan het monument der gesneuvelden in Hulshout. Iedereen is van harte welkom! Hulshout en Bruggeneide in twee wereldoorlogen: Feiten, verhalen en getuigenissen, verzameld door Jef Verhaegen (2013)

4 I november 2013 I Gemeente Hulshout

Wat moet u doen om informatie te ontvangen?

Kom op maandag 25 november 2013 van 15.00 tot 20.00 uur naar het gemeentehuis. Gemeentehuis - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, Hulshout Breng, indien mogelijk, uw laatste maandelijkse facturen van uw telecomoperator mee. Een team zal u helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken! De bedoeling van dit gesprek is u bij de simulatie te helpen en u de juiste informatie te overhandigen zodat u vervolgens het abonnement kan kiezen dat het best bij uw behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen we al uw vragen over problemen in de telecommunicatiesector echter niet beantwoorden. Indien nodig, verwijzen wij u door naar de juiste diensten.

Opgelet!

Maandag 25 november 2013 zijn we voor deze campagne uitzonderlijk geopend vanaf 15.00 uur. U kan van 15.00 tot 18.00 uur enkel terecht voor informatie over deze campagne. Voor andere diensten kan u pas vanaf 18.00 uur terecht in het gemeentehuis. http://economie.fgov.be

Vallende bladeren, bladkorven op straat

Al enkele weken staan er bladkorven op verschillende plaatsen in Hulshout. Hierin kan u de gevallen bladeren van de bomen van het openbaar domein verzamelen. De bladkorven zijn enkel voor bladeren! Als bij lediging misbruik wordt vastgesteld, zal de bladkorf worden verwijderd. Als u nood heeft aan een bladkorf in uw straat, kan u deze aanvragen via de milieudienst (015 22 94 84 of milieu@hulshout.be). Bij een terechte vraag, zullen de gemeentelijke diensten een bladkorf bijplaatsen.


Wetenswaard Begraafplaatsen BEGRAAFPLAATSEN VAN HULSHOUT, HOUTVENNE EN WESTMEERBEEK De gemeenteraad besliste in zitting van 30 september 2013 om een deel niet-geconcedeerde graven op de begraafplaatsen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek te ontruimen (ontknekelen) in de loop van 2015. Het betreft volgende graven: • Begraafplaats Hulshout: Links van de hoofdweg: rijen 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 en 19 • Begraafplaats Houtvenne:

Links van de hoofdweg: rijen H en I Rechts van de hoofdweg: rijen G, H en I

• Begraafplaats Westmeerbeek:

Bevolking GEBOORTEN

16.07.2013 14.08.2013 21.08.2013 27.08.2013 03.09.2013 10.09.2013

Overlijdens

07.10.2013 15.10.2013 16.10.2013

HUWELIJKEN

11.10.2013 12.10.2013

Fien Vandenbroeck Bradley Ysschol Thano Dierckx Gaston Lemmens Eva Helsen Axelle Van Vlasselaer Marcel Jannes (°06.03.1941) Rachella Vaes (°07.03.1937) Rosalia Jennes (°07.11.1921) Theo De Stobbeleir en Nicole Verhaegen Willem Van Hoof en Jessie Meuris

JUBILEA

Gouden bruiloft (50 jaar)

Gouden bruiloft (50 jaar)

Links van de hoofdweg: rijen O, P, Q, R, S, T Rechts van de hoofdweg: rijen M en N

De gemeenteraad keurde op 18 december 2012 het reglement goed inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der graven. Dit houdt in dat de nabestaanden, indien zij dit wensen, het graf kunnen behouden tot een volgende omwenteling mits betaling van € 525. Het graf zal dan wel worden ontgraven en op een andere plaats op de begraafplaats worden herbegraven. De gedenksteen zal ook moeten voldoen aan de gestelde eisen in de politiecodex. Om gebruik te maken van het reglement van de omwenteling der graven, dient u een schriftelijke aanvraag te doen in het gemeentehuis, met vermelding van uw naam en adres en de naam van de overleden persoon van wie u het graf wenst te behouden. Aan de ingang van de begraafplaatsen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek wordt de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2013 bekendgemaakt, samen met een overzicht van de te ontruimen graven en aanduiding van de graven op plan. Hier rust: bijzondere graven en begraafplaatsen, van Campo Santo tot Schoonselhof - Staf Schoeters (2011)

Proficiat Fam. Arnouts-Bruynseels 07.09.1963

Fam. Bruynseels-Nevelsteen 07.09.1963

Gouden bruiloft (50 jaar)

Gouden bruiloft (50 jaar)

Fam. Nicaise-Bley 21.09.1963

Fam. Deckers-Dhadamus 28.09.1963

Gouden bruiloft (50 jaar) Diamanten bruiloft (60 jaar)

Proficiat Fam. Goovaerts-Van Eccelpoel Fam. Verschueren-Van Dessel 16.10.1963 19.09.1953 Diamanten bruiloft (60 jaar) Briljanten bruiloft (65 jaar)

Fam. Saliën-Goysens 28.09.1953

Fam. Vrindts-Verbraeken 28.09.1948

Gemeente Hulshout I november 2013 I 5


vrije tijd anderij L “ t c e j o r p t s n ku Gemeentelijk De gemeente organiseerde in samenwerking met de Hulshoutse basisscholen een kunstproject in het kasteelpark van Hof Ter Borght. Het project paste in het cultuureducatieprogramma ICQ. “Hazelmuis wil jarig zijn, want hij heeft honger”, roept een van de kinderen in het kasteelpark. Een groep kinderen van het derde leerjaar in Houtvenne is bezig met een toneelworkshop. “We hebben vier workshops georganiseerd rond het thema ‘thuis’”, licht Lode toe. Hij is een van de negen kunstenaars in opleiding die samen met de cultuurdienst een kunstproject hebben opgezet in Hulshout. “We willen kinderen bewust laten kijken, onderzoeken en ontdekken”, legt hij uit. “Daarvoor hebben we verschillende projectjes georganiseerd: een film maken, fotograferen, knutselen en weggetjes in kaart brengen. Hedendaagse kunst draait niet per se om een eindwerk zoals een schilderij of een beeld. Het gaat juist om het creatieve proces.” De kunstenaars komen van over de hele wereld. Hulshoutse leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar volgen gedurende twee dagen elk een workshop. Het thema betreft heel Hulshout: wat is en biedt onze gemeente eigenlijk?

“Hopelijk word ik de hazelmuis” De kinderen van de filmworkshop knutselen gezamenlijk aan hun kostuums. Jolien maakt een kikkermasker, maar ze weet nog niet of zij de kikker zal zijn in het verhaal. Tussendoor doen zij namelijk auditie onder leiding van regisseur (en klasgenoot) Cas. Met de megafoon aan zijn mond doet hij zijn best om alles gestructureerd te laten verlopen. De auditie van Elise ging goed en ze hoopt dan ook dat zij de hazelmuis mag spelen: “We maken allemaal filmpjes van wie we willen zijn in de film. Dan wordt besloten wie welke rol krijgt.”

6 I november 2013 I Gemeente Hulshout


Vrije TIJD De kinderen worden begeleid door kunstenaars Alexandra, Valerie en Laetitia. “We helpen ze waar nodig, maar het is de bedoeling dat de kinderen zelf de kostuums ontwerpen en daarbij zo creatief mogelijk te werk gaan.” Het park van Hof ter Borght is een perfecte locatie voor de workshops. “Het bos heeft iets mysterieus”, vervolgt Alexandra, “en er is heel veel dat de kinderen kunnen gebruiken als natuurlijk decor, zoals omgevallen bomen en water.” Er is zelfs een heus vlot gebouwd om de film over de hazelmuis, naar het verhaal van Toon Tellegen, helemaal echt te maken. Vergezeld door de heerlijke najaarszon werken alle kinderen hard verder om hun project zo goed mogelijk te laten slagen. Voor de kunstenaars zelf is het ook een hele ervaring: “De meesten van ons hebben nog nooit zo’n project met kinderen gedaan. Het is ontzettend leuk om de kinderen bezig te zien en om hen te inspireren. Wellicht kunnen we vaker een kunstproject in Hulshout organiseren. Het is fijn dat we welkom waren in Hulshout om dit te doen en we komen graag terug.”

Cultuur

cultuur

Tot € 2000 voor uw erfgoedactiviteit!

Erfgoedverenigingen, scholen en socio-culturele verenigingen die een wervend idee hebben om het lokaal erfgoed in de Merode in de kijker te zetten door een publieksactiviteit te organiseren die plaatsvindt tussen 1 januari en 30 juni 2014, kunnen in aanmerking komen voor een projectsubsidie tot € 2000. Europa investeert namelijk mee in de Merode om het platteland levendig te houden door bewonersinitiatieven te ondersteunen. Dit gebeurt in het kader van het project Rural Alliances waarbij de Vlaamse Landmaatschappij samenwerkt met de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK). Voor het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan u terecht bij de cultuurdienst. Zit uw idee nog in de beginfase of heeft u advies nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan u een beroep doen op jessica.vanderstuyft@spk.be of goele.vercammen@vlm.be. Telefonisch kan dit op 0478 57 03 35. Let op dat uw aanvraag hen bereikt voor 1 december 2013!

U kan de sfeer van het project opsnuiven op de website http://landerij.be.

"Hedendaagse kunst draait rond het creatieve proces: het uitdrukken van een idee of gevoel.”

Meer info: Cultuurdienst Hulshout, An van der Borght, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout. Bereikbaar via 015 22 40 17 cultuur@hulshout.be. Gemeente Hulshout I november 2013 I 7


Vrije tijd Bibliotheek

Novemberactiviteiten

Start Kinder- en Jeugdjury 2013-2014

In oktober werd het startschot gegeven voor het nieuwe leesjaar van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. De Kinder- en Jeugdjury is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar oud. Juryleden gaan de uitdaging aan om dit schooljaar tien boeken te lezen en te beoordelen. Op het einde van het leesjaar worden alle beoordelingen verzameld en op basis hiervan wordt in elke leeftijdsgroep het boek met de meeste stemmen bekroond. Vanaf dit jaar biedt de bib van Hulshout niet enkel de mogelijkheid om mee te lezen en beoordelingen te noteren in een persoonlijk leesdagboekje, maar organiseren we ook maandelijkse bijeenkomsten met leesgroep 3 (3de en 4de leerjaar) en leesgroep 4 (5de en 6de leerjaar). In deze leesgroepen praten we met de juryleden over de boeken die ze dit jaar moeten lezen, geven we tips mee voor het invullen van hun leesdagboekje en doen we een creatieve verwerking van de boeken in spel- of knutselvorm. Een tweede nieuwigheid dit jaar is ons eigen plekje op het internet. Neem zeker een kijkje op onze KJV-blog http://kjvhulshout.blogspot.be voor meer info en leuke weetjes.

Woensdag 13 november 2013 // 13.00-16.00 uur Swimmathon Voor wie? Kinderen Wat? Zoveel mogelijk baantjes zwemmen! Waar? Zwembad Sportpark Joris Verhaegen Inschrijven? Inschrijving gaat via school Vrijdag 15 november 2013 // 14.00-16.00 uur Praatcafé! Voor wie? Iedereen Wat? Gezellige ontmoetingsplaats Waar? Cafetaria Woonzorgcentrum Ter Nethe Inschrijven? Niet nodig Zaterdag 16 november 2013 // 09.00-13.00 uur Zwembaddag Voor wie? Iedereen (en extra activiteiten voor kinderen) Waar? Zwembad Sportpark Joris Verhaegen Za 16 - zo 24 november 2013 // 18.15-18.45 uur Voorleesweek 2013 Voor wie? Kindjes vanaf 18 maanden Wat? Voorleesmomentjes in de bib Waar? Bibliotheek Hulshout Inschrijven? Niet nodig Dinsdag 19 november 2013 // 19.30-22.30 uur Workshop "Het verhaal van specerijen" Voor wie? Alle geïnteresseerden Wat? Aan de slag met specerijen Waar? Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A Inschrijven? Inschrijven op voorhand! Kosten? € 3 Woensdag 20 november 2013 //14.45-17.00 uur Uitstap koffiebranderij Van Goeden Huize Voor wie? 55-plussers Wat? Demonstratie + degustatie in koffiebranderij Waar? Koffiebranderij Van Goeden Huizen, Ramsel Inschrijven? Inschrijven op voorhand! Kosten? € 3 Donderdag 21 november 2013 // 19.30-22.00 uur Lezing energierijke voeding Voor wie? Alle geïnteresseerden Wat? Lezing + oefening: etiketten leren lezen Waar? Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A Inschrijven? Inschrijven op voorhand! Kosten? € 2 Zaterdag 23 november 2013 // 12.15-18.30 uur Brouwerijbezoek Bosteels Voor wie? Van 16 tot 35 jaar Uur? 12.15-18.30 uur Wat? Rondleiding, degustatie, cafébezoek Waar? Sportpark Joris Verhaegen Inschrijven? Inschrijven op voorhand! Kosten? € 10

Sfeerfoto kinderjury 2012

Meer info: Bibliotheek Hulshout: 015 22 40 17, hulshout@bibliotheek.be

Meer informatie in de folder ‘Uit in november in Hulshout’ die huis-aan-huis verspreid is. Geen folder? Haal een folder aan het onthaalloket in het gemeentehuis, de bibliotheek of de sportdienst.

www.hulshout.be > vrije tijd > tickets online

8 I november 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACtiviteiten Verenigingen en activiteiten 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

KWB Hulshout 



Landbouw en voeding tijdens WO I

Tussen 10 en 12 uur

Huisaanhuis verkoop van

maandag 11 november 2013 om 20 u

 

Zaal De Vloeikens Vloeikensstraat 12A – 2235 Hulshout

Door en ten voordele van

 De herdenking van de ‘Groote Oorlog’, zoals men in de volksmond de Eerste Wereldoorlog noemt, wil men in Vlaanderen niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Ook KWB Hulshout doet dat niet en we zijn er al snel bij !



Iedereen welkom !! Deuren open :

 

19u30

Ben je afwezig of moet je dringend weg?

Inkom : KWB-leden : 1 euro Niet-leden : 3 euro

Tussen 9 en 12 uur kan je ook terecht in het fanfarelokaal Oude jongensschool, Ramselsesteenweg

Op 11 november – net op de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog – organiseren we een lezing. Brecht Demasure van het Centrum Agrarische Geschiedenis brengt ons het verhaal van de gewone man tijdens de moeilijke oorlogsjaren, de opeisingen van de bezetter, het probleem van de voedselbevoorrading in bezet België, het  herstel van de landbouw na de oorlog.

Bij voorbaat dank Georganiseerd i.s.m. Centrum Agrarische Geschiedenis

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Een boeiend verhaal met heel wat beeldmateriaal dat een ander licht werpt op die ‘Groote Oorlog’…

 

 

              

  



 



   





        

 



  



 

    

    

  





  



  



 



   



Gemeente Hulshout I november 2013 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN 

            



   

   

  

   

   

 

Zaterdag 30 november 2013: DORPSQUIZ!

"Naar goede gewoonte: op zaterdag 30 november 2013 wordt onze dorpsquiz van de oud-leiders van Chiro Westmeerbeek georganiseerd. Een culturele hoogmis in WMB, niet te missen. Dit jaar de dertigste editie, jawel op zaterdag 30 november. De renovatie van de parochiezaal doet ons uitwijken naar de voetbalkantine, hierdoor kunnen we ook het aantal ploegen optrekken. Inschrijvingen enkel en alleen via mail bij grimaerts@ hotmail.com."

Terugkerende activiteiten:

• Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: Frans Draulans 015 75 01 00. • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36 • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan de Mixx in Herselt. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV/FEMMA: voor beginners, elke maandag van 09.00-10.30 uur, € 3, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance KVLV: iedere dinsdag om 19.30 uur // € 2 per les. Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Zumba volwassenen: maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur, Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body FEMMA: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen (dinsdag om 13.30 uur - pastorie Hulshout), wandelen (dinsdag van oktober tot maart om 13.00 uur - gemeenteplein), petanque (woensdag om 13.30 uur achter woonzorgcentrum Ter Nethe). Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22. • Rugscholing FEMMA: iedereen welkom, elke maandag van 17.30-18.30 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal ’t Centrum Houtvenne. Info: 0477 67 07 56. • Mattheuskoor: elke woensdag om 10.00 uur, benedenzaal van de pastorie Hulshout. Info: Maria Boogaerts, 0496 12 29 37.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I november 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender maandag 4 NOV

Crea "Knusse huissokjes breien" KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

dinsdag 5 NOV

Peuterspeelpunt Fijn

ZATERDAG 16 NOV

Brouwerijbezoek

Azaleaverkoop

Mosseldag

Sportdienst Meer info op p. 8 Ziekenzorg Westmeerbeek Meer info op p. 9

Gemeentebestuur, OCMW & vzw Lokaal Welzijn Grote Baan 193//09.15 uur

Speelgoedbeurs

maandag 11 NOV

ZOndag 17 NOV

Wandeltocht

Tennisclub Sportiva Industriepark 5//13.30 uur

Lezing WO I

KWB Hulshout Meer info op p. 9

Viering 11 november Gemeentebestuur Meer info op p. 4

dinsdag 12 NOV

Peuterspeelpunt Fijn

Gemeentebestuur, OCMW & vzw Lokaal Welzijn Grote Baan 193//09.15 uur

woensdag 13 NOV

Swimmathon

Sportdienst Meer info op p. 8

VRIJDAG 15 NOV

PraatcafĂŠ

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Meer info op p. 8

za 16 NOV + ZO 17 NOV

Grote vogelbeurs De Kruisbek Meer info op p. 9

Hobbytentoonstelling KWB Houtvenne Meer info op p. 10

16 - 24 NOV

Voorleesweek 2013 Bibliotheek Meer info op p. 8

ZAterdag 23 NOV

Zwembaddag

Gezinsbond Hulshout Meer info op p. 9

Ontbijt

Gezinsbond Hulshout Meer info op p. 9

maandag 18 NOV

Crea "Knutselen met clipjes"

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

Jeugddienst Meer info op p. 8

AC Hulshout Meer info op p. 10

Tweede handsbeurs

Gezinsbond Houtvenne Parochiezaal Houtvenne//13.00 uur

maandag 25 NOV

Bloemschikken Kerstmis

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

Campagne FOD Economie

Gemeentebestuur & FOD Economie Meer info op p. 4

Gemeenteraad

dinsdag 19 NOV

Gemeentebestuur Raadzaal gemeentehuis//20.30 uur

Bibliotheek Meer info op p. 8

Peuterspeelpunt Fijn

Workshop "specerijen"

Peuterspeelpunt Fijn

Gemeentebestuur, OCMW & vzw Lokaal Welzijn Grote Baan 193//9.15 uur

WoEnsdag 20 NOV

Uitstap koffiebranderij Welzijnsdienst Meer info op p. 8

Demoles bloemschikken 25.11

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

DOnderdag 21 NOV

Lezing energierijke voeding Sportdienst Meer info op p. 8

dinsdag 26 NOV

Gemeentebestuur, OCMW & vzw Lokaal Welzijn Grote Baan 193//09.15 uur

woensdag 27 NOV

Koken "stoofpotjes en ovenschotels" KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur

VRIJDAG 29 NOV

Stamboomopzoekingen

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

ZATERDAG 30 NOV

Dorpsquiz

Oud-leiders Chiro Westmeerbeek Meer info op p. 9

Basketwedstrijd

vrijdag 22 NOV

Basket Zuiderkempen Hulshout Sporpark Joris Verhaegen//09.00 uur

Kempens Karakter Meer info op p. 7

Adventsviering

Nacht van het Kempens Erfgoed

zondag 1 DEC

KVLV Hulshout Parochiezaal Hulshout//13.00 uur

Gemeente Hulshout I november 2013 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

Tijdens schoolvakantie Di: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 21.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 13.00 - 16.00 uur 18.00 - 21.00 uur Vr: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be

Openingsuren Ma-zo: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be

4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

Sluitingsdagen

Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur Di: 09.00 - 12.00 uur Woe: 09.00 - 12.00 uur Do: op afspraak Vr: 09.00 - 12.00 uur Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92

11 november 2013: Wapenstilstand 15 november 2013: Feest van de dynastie 24 december 2013 tot en met 1 januari 2014: Eindejaarsperiode 3 januari 2014: Voormiddag gesloten (receptie personeel)

12 I november 2013 I Gemeente Hulshout


Leven en welzijn OCMW-Ter Nethe WELKOM IN HET DORPSRESTAURANT! Woensdag 6 november 2013 reserveren uiterlijk 31 oktober • currysoep • kipfilet • voetselder • natuuraardappelen • mokkamousse

Woensdag 13 november 2013 reserveren uiterlijk 8 november • knolseldersoep • kotelet • savooikoolpuree • chocoladeflan

Woensdag 27 november 2013 reserveren uiterlijk 22 november • tomatensoep met balletjes • gebraad • asperges • natuuraardappelen • frisco

Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag.

Woensdag 20 november 2013 reserveren uiterlijk 14 november • vermicellisoep • grillburger • bloemkool • natuuraardappelen • plattekaasdessert

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met de hulp van het OCMW Warme maaltijden aan huis

Levering van warme maaltijden aan huis kan zes dagen per week: van maandag tot en met zaterdag. De dagen zijn vrij te kiezen. Een warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Dieetmaaltijden zijn mogelijk: suikerloos, vetloos of zoutarm. De kostprijs is afhankelijk van het inkomen, met een minimum van € 3,63 en een maximum van € 7,13 per maaltijd. Sinds september worden de maaltijden bereid door een nieuwe kok.

Hulp bij poetsen en andere taken

Hulp bij poetsen en andere huishoudelijke taken zoals strijken, verstelwerk en boodschappen. Wekelijks of veertiendaags al naar gelang de behoefte. De kostprijs is afhankelijk van het inkomen met een minimum van € 2,50 per uur en een maximum van € 8,50 per uur. www.hulshout.be > leven & welzijn / OCMW > dienstverlening > thuisdiensten Zal ik je helpen? - Marja Mulder (2002)

appelijke Hulshout, maatsch W M OC : fo in 015 75 01 00. r via ee M bereikbaar , ns la au Dr s an Fr assistent

Gemeente Hulshout I november 2013 I 13


LEVEN en WELZIJN OCMW-Ter Nethe Vrijwilliger voor Minder Mobielen centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is op zoek naar vrijwilligers die oudere en minder mobiele mensen willen vervoeren naar bijvoorbeeld de dokter, het ziekenhuis, winkels, etc. binnen en buiten de gemeente. Jos Dils is een van de huidige vrijwilligers. Hij legt uit waarom hij het vrijwilligerswerk bij de MMC zo graag doet en waarom hij het anderen zeker aanraadt. Jos is er al vanaf het begin bij: “Toen ik ongeveer 2,5 jaar geleden hoorde van de Minder Mobielen Centrale heb ik mij direct aangemeld. Ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad.” Afhankelijk van de beschikbare chauffeurs, varieert het aantal keren dat Jos wordt opgeroepen per week. De laatste tijd wordt ongeveer één keer in de week een beroep op hem gedaan voor een dienst die twee tot vier uur duurt. Die uren zijn erg waardevol. “De woorden ‘Minder Mobiel’ zeggen het eigenlijk zelf, mensen die moeilijkheden hebben om zich naar een plaats te kunnen begeven: voor bezoek aan ziekenhuis, dokter, warenhuis of winkel, enz.”, legt Jos uit. “Als we vandaag de actualiteit volgen, is het belangrijk dat vrijwilligerswerk en in dit geval dan MMC bestaat: het is een betaalbare oplossing voor de mensen die het aanvragen en ook nodig hebben.” Het werk geeft veel voldoening, maar als vrijwilliger haal je er voor jezelf ook veel uit. Jos: “De mensen die het aanvragen zijn voor mij al vaak bekenden, maar er komen steeds nieuwe bij, want de vraag is in stijgende lijn. Het mooie eraan is vooral de tevredenheid van de aanvragers en ook het contact met hen, de conversaties onderweg en de waardering die wij krijgen. Sociale contacten krijgt men automatisch als men zich inzet als vrijwilliger. Zowel als vrijwilliger in het Zorgcentrum Ter Nethe als bij de MMC heb ik meer contact gekregen met mensen uit onze gemeente.”

Jos kan daarom iedereen aanraden om bij de Minder Mobielen Centrale te komen werken als vrijwilliger. Iedereen die wat vrije tijd heeft en de ervaring heeft dat ‘iets goeds doen voor een ander’ een prettig gevoel geeft, zal het zich volgens Jos zeker niet beklagen. “Tot op heden heb ik veel met mensen voor onderzoek naar ziekenhuizen gereden. Het geeft ook een gevoel van relativeren, het gevoel dat wij blij mogen zijn dat we iets voor een ander mogen doen!” Praktische informatie voor vrijwilligers: Voor het vervoer doet de Minder Mobielen Centrale een beroep op vrijwilligers die met hun eigen wagen rijden. Voor deze chauffeurs worden de best mogelijke voorwaarden, vergoedingen en verzekeringen toegepast: • Voor de verplaatsingskosten ontvangt de chauffeur

van de passagier een vergoeding van € 0,34 per gereden kilometer. • Duurt het wachten langer dan een half uur, dan ontvangt de chauffeur van de passagier een wachtvergoeding. • De Minder Mobielen Centrale sluit voor elke chauffeur een omniumverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen af. Praktische informatie voor klanten: U betaalt jaarlijks € 14 lidgeld. U mag dan gebruikmaken van de MMC tegen een tarief van € 0,34 per gereden kilometer en eventueel wachtgeld.

Vrijwilliger in het 'dorpsrestaurant'

Elke woensdagmiddag wordt er om 12.00 uur een warme maaltijd opgediend in de cafetaria van het woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 256 in Hulshout. Voor iedereen die in een gezellige sfeer wil samenkomen om te genieten van een goedkoop en gezond middagmaal. Voor iedereen die wil bijpraten met bekenden of nieuwe mensen wil leren kennen. Wilt u helpen dit mogelijk te maken? We kunnen nog wat extra helpende handen gebruiken bij het klaarzetten van de tafels, het opdienen van het eten en het opruimen achteraf van 11.00 tot 13.30 uur op woensdagmiddag.

Vrijwilliger Jos Dils

"Iets goeds doen voor een ander geeft een prettig gevoel." 14 I november 2013 I Gemeente Hulshout

Wilt u ook iets voor een ander doen en als vrijwilliger komen werken bij de Minder Mobielen Centrale of in het Dorpsrestaurant? Neem dan eens contact op met Frans Draulans van het OCMW via 015 75 01 00.


LEVEN en welzijn Kinderopvang Gemeentelijk inititiatief voor buitenschoolse kinderopvang 'Kinderclub Dol-fijn' (schoolgaande kinderen) - Locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 - Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 - Locatie Westmeerbeek: Ramselsesteenweg 34, 0474 91 00 09 - Schoolopvang Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 13 - Locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0474 91 00 20 - Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 - Coördinatie: gemeentehuis, 015 22 94 83

Gemeentelijke speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar) - Jeugddienst: gemeentehuis, 015 22 94 82

Gemeentelijke sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) - Sportdienst: sportcentrum, 015 24 26 77

Diensten voor opvanggezinnen die onze gemeente bedienen (kinderen van 0 tot 3 jaar) - Dienst opvanggezinnen OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heistop-den-Berg, 015 25 76 99 - Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang Helpdesk, elke werkdag van 9.00-14.00 uur: 070 24 60 41 e-mail: LKOWesterlo@LandelijkeKinderopvang.be

Zelfstandige opvanggezinnen/mini-crèche/kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) - 'De Troetelbeertjes' (Marleen Verschoren), Hooistraat 20, 0472 39 08 24 - 'Tinkelbel', Grote Baan 375, 0486 23 72 18 - 'Elfenbankje' (Eva Jacobs), Strepestraat 18, 0479 23 58 46, www.elfenbankje.be - 'Engeltjes & Bengeltjes', Grote Baan 250, 0498 81 89 71 - 'Smurfenland', Ramselsesteenweg 25, 0497 94 36 53

Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. - Indien woonachtig in Houtvenne: Marina Clé, 016 69 64 65 - Indien woonachtig in Hulshout of Westmeerbeek: Anja Clé, Zakstraat 23, declekes@telenet.be

Overige ACV infomomenten

De loonbrief Heeft u al eens gekeken naar uw loonbriefje? Dat begint met een brutoloon en na de volledige berekening ziet u het bedrag verschijnen dat op uw bankrekening wordt gestort. We maken u graag wegwijs in deze berekening. • Dinsdag 19 november 2013 om 20.00 uur,

ACV-Westerlo, Sint-Lambertusstraat 35 te Westerlo

Klein verlet en feestdagen In onze arbeidswetgeving kennen we het klein verlet en de wet op de feestdagen. Voor een aantal gebeurtenissen (zoals overlijden, huwelijk, ...) kan u afwezig zijn met behoud van loon op het werk. We leggen uit welke gebeurtenissen dat allemaal zijn en we staan ook stil bij de regeling over feestdagen. Over die regeling rijzen dikwijls wel wat vragen. 3 december 2013 om 20.00 uur, ACV-Westerlo, Sint-Lambertusstraat 35 te Westerlo

• Dinsdag

Interesse? Geef dan een seintje aan Kristel Daems, ACV-Westerlo, kdaems@acv-csc.be of 078 15 16 16.

Nieuw gsm-nummer uitleendienst Rode Kruis vanaf 2014! Vanaf 1 januari 2014 gaat Mil Horemans, onze sociale hulpconsult (uitleendienst) genieten van zijn welverdiende pensioen. Hij was sinds 1972 actief bij het Rode Kruis! Graag zouden we hem en zijn vrouw willen bedanken voor de vele jaren die zij voor iedereen hebben klaargestaan. Als u als inwoner van Hulshout dus krukken, een bed, een nachtstoel of iets anders nodig heeft van het Rode Kruis: bel vanaf 2014 naar 0497 34 38 76. (En niet meer het nummer van Mil Horemans.)

Voor inlichtingen over organisatie en kwaliteit van de opvang (o.m. erkenning en 'attest van toezicht') kan u zich wenden tot Kind en Gezin, tel.: 078 15 01 00, website: www.kindengezin.be.

Bedankt, Mil!

Gemeente Hulshout I november 2013 I 15


Wonen en milieu Milieu Jaarlijkse Brandhoutverkoop

Laatste textielinzameling van het jaar

Op vrijdag 29 november 2013 komt de Kringwinkel Zuiderkempen herbruikbaar textiel huis aan huis ophalen. U verzamelt het herbruikbare textiel (kleding, huishoudtextiel en schoenen) in een oranje textielzak. De oranje textielzak wordt twee maal per jaar per post verspreid. Heeft u geen textielzak meer? Geen nood, u kan ze op het gemeentehuis verkrijgen. Ook volgend jaar zijn er opnieuw textielophalingen:

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Bosgroep Zuiderkempen een brandhoutverkoop in het najaar. In totaal worden er ongeveer 230 brandhoutloten verkocht, verspreid over de verschillende gemeenten van de Zuiderkempen. Het meeste hout wordt op stam verkocht, wat wil zeggen dat de kopers de bomen zelf dienen te kappen en verzagen. Het volume van de loten varieert van 1m³ tot ruim 90m³, voor elk wat wils. Ook worden er loten liggend hout te koop aangeboden? Deze hebben een gemiddeld volume van 3 à 4 m³ per lot (verkoop Meerhout). De verkoop wordt gespreid over drie dagen, op onderstaande locaties: • Donderdag 7 november 2013, 19.00 uur:

Parochiezaal St. Andries Balen centrum - G. Woutersstraat 29, 2490 Balen. Voor de loten in de gemeenten Mol, Balen en Geel.

• 24 februari 2014 • 26 mei 2014 • 1 september 2014 • 24 november 2014

KOOLSTOFMONOXIDE IS LEVENSGEVAARLIJK!

Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen en worden er meer dan 2000 in het ziekenhuis opgenomen vanwege koolstofmonoxidevergiftiging. En het aantal ongevallen met CO-vergiftiging neemt toe. CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en nietirriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout, enz. Zelfs bij een geringe aanwezigheid in de lucht kan er een CO-vergiftiging optreden. www.brandwonden.be > preventie > CO

• Vrijdag 8 november 2013, 19.00 uur: Parochiezaal

Gildenhuis te Meerhout - Beerstraat 54, 2450 Meerhout. Voor de loten in de gemeenten Meerhout en Laakdal.

• Zaterdag 9 november 2013, 9.30 uur: Zaal ‘Het

4de oor’ (Teunenberg) - Boerenkrijglaan 51E, 2250 Olen voor de loten in de gemeenten Herselt, Westerlo, Olen, Herentals, Hulshout, Herenthout en Heist-op-den-Berg.

Wie interesse heeft, kan de brandhoutcataloog afhalen in het gemeentehuis, bij de Bosgroep of online bekijken op www.hulshout.be > Wonen & milieu > milieu > natuur. Meer info: Bosgroep Zuiderkempen, Britselaan 20, 2260 Westerlo (014 27 96 57)

16 I november 2013 I Gemeente Hulshout

ECOBOUWERS: BEZOEK EENS EEN ECOLOGISCHE WONING

1-3 november en 9-11 november 2013 Diverse locaties in Vlaanderen Organisatie van Bond Beter Leefmilieu Gratis. Inschrijven verplicht via www.ecobouwers.be


wonen en milieu Milieu LAMP STUK? Naar het containerpark of de winkel! Wist u dat spaarlampen kwik bevatten en dus eigenlijk KGA (Klein Gevaarlijk Afval) zijn? Dat is maar een van de 7 redenen om ze niet in de vuilnisbak te gooien maar naar het containerpark of de winkel te brengen.

7 redenen om lampen in te zamelen en te recycleren 1. Als we het hebben over lampen, bedoelen we vooral gasontladingslampen. (spaarlampen en fluorescentiebuislampen, de zogenaamde tl-lampen). Is de lamp stuk, dan hoort ze niet thuis bij het restafval. Ze moet naar een ophaalpunt: een winkel of containerpark. Daar deponeert u ze in de lampendoos of lampenbox. 2. Kapotte lampen liggen thuis toch maar in de weg: in een stoffig kastje, in de garage, op zolder ... U hebt er niks aan en ze werken vaak op de zenuwen. 3. De inzameling zelf is gratis: of u nu naar het containerpark gaat of naar de winkel, het kost u niks. 4. De natuur is u dankbaar: door lampen te recycleren, houdt u potentieel giftige stoffen uit ons leefmilieu. 5. Spaarlampen bevatten nog herbruikbare stoffen. Bijna alle onderdelen van de lamp zijn nog goed voor recyclage. 6. Als u de naam Recupel ziet, bent u 100% gerust: Recupel garandeert een correcte inzameling, verwerking en recyclage. 7. De website www.watmetmijnlamp.be bundelt alle ophaalpunten in België. Maar u kan er dus ook gewoon mee terecht op het containerpark.

Wonen Waar sta ik in de wachtlijsten?

Sinds kort kunnen kandidaat-huurders zelf via www.geelsehuisvesting.be opzoeken op welke plaats ze staan in de wachtlijsten. Geelse Huisvesting verhuurt op dit moment +/- 1 840 sociale woongelegenheden. De nieuwe verhuringen gebeuren volgens de volgorde op de wachtlijsten. Bijgevolg is het zeer interessant om te weten op welke plaats u op deze lijst staat als kandidaathuurder. Sinds kort kan u die informatie terugvinden op www.geelsehuisvesting.be. Dagelijks wordt deze informatie bijgewerkt. Hoe werkt dit? • U moet uiteraard ingeschreven zijn als kandidaathuurder. • Wanneer de inschrijving verwerkt is, stuurt Geelse Huisvesting u een brief met daarin uw kandidaathuurdernummer (KH-nummer). • Dan surft u naar www.geelsehuisvesting.be, kiest u sectie “kandidaat-huurders”, dan “ik ben reeds kandidaat” en ten slotte “klik hier om je plaats in de wachtlijsten te bekijken”. • De eerste keer moet u zich registreren met uw KH-nummer en uw nationaal nummer of rijksregisternummer dat u vindt op de achterkant van uw identiteitskaart of uw SIS-kaart. • U mag dan zelf een paswoord kiezen. • Daarna kan u gewoon met uw KH-nummer en paswoord inloggen en uw plaats opvragen voor uw verschillende keuzemogelijkheden.

Meer info: Geelse Huisvesting, Kameinestraat 3, 2440 Geel - info@geelsehuisvesting.be of 014 58 01 55.

Containerpark Hulshout Industriepark 76, 2235 Hulshout tel.: 015 25 36 44 • Maandag: gesloten • Dinsdag: 11.00-18.45 uur • Woensdag: 08.00-15.45 uur • Donderdag: 11.00-18.45 uur • Vrijdag: 08.00-15.45 uur • Zaterdag: 08.00-13.45 uur • Zondag: gesloten

De bezoekers moeten zich ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aanmelden.

Gemeente Hulshout I november 2013 I 17


VEILIGHEID en VERKEER Veiligheid & verkeer Wadi

Sinds het begin van de 21e eeuw wordt de aanleg van wadi’s meer en meer toegepast in zowel nieuwbouwlocaties als bestaand bebouwd gebied. Een wadi vervangt in vele gevallen de vroegere grachten die inmiddels werden overwelfd en zorgt voor voldoende afvoercapaciteit. Infiltratie van regenwater via wadi’s draagt zo bij aan een natuurlijkere waterhuishouding in woonwijken en bedrijventerreinen.

Wat is een wadi?

Met een wadi wordt een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met regenwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaande rivierdal. Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het regenwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een regenwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi. Daar het kan het infiltreren in de bodem of vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

66 nieuwe parkeerplaatsen in onze gemeente

Wist u dat de parking achter de kerk in Hulshout ondertussen voltooid is? Burgemeester Geert Daems en schepen van Openbare werken Joost Verhaegen zijn zeer tevreden met het eindresultaat:

“Het is een flinke investering, maar deze was zeker nodig. Vanaf nu hebben bezoekers van de Grote Baan en de parochiezaal geen gebrek meer aan parkeerruimte in Hulshout. Er zijn ook vier parkeerplaatsen voor andersvaliden voorzien.” Dit project biedt ons 66 extra parkeerplaatsen, gelegen achter de kerk in het centrum. De werkzaamheden zijn afgerond en de nieuwe parkeergelegenheid is geopend.

Weetje?! In Hulshout bevinden zich op dit moment twee zulke wachtbekkens: in De Schrans en de Veldstraat . Er worden er nog verwacht onder andere in de Zwartlandstraat en Hulshout-veld. Ongeacht het belang en de nood om deze wachtbekkens aan te leggen en zo wateroverlast in woongebied te voorkomen, geeft een wadi aanleiding tot ongerustheid bij de omwonenden. Vooral ouders van jonge kinderen moeten zich bewust zijn van de aanwezigheid van wadi's.

Wist u dat de langste file ooit in ons land werd gemeten op 10 februari 2010? Ze was 948 kilometer lang (wat overeenkomt met de afstand Brussel - ZuidFrankrijk).

File - Patrick De Bruyn (2012)

Meer info: dienst Grondgebiedzaken, technischedienst@hulshout.be of 015 22 94 80.

18 I november 2013 I Gemeente Hulshout


meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier.

Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. Meldingen en klachten mag u sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:

• Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres:

Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout I november 2013 I 19


De scholenveldloop was op maandag 23 september 2013. Er namen 489 sportievelingen deel!

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje november2013 web  

Gemeenteboekje november2013 web  

Advertisement