Page 1

Woonomgevingsplan

Persoonsvolgend budget (PVB)

Composteren

Cybercriminaliteit

j

u

n

i

2017

ijn nz e t i& ns die 5 jun e g ijk tel anda i 2017 n a n ee em op m g 8 ju g n e All slote derda ge don


E

indelijk begint het een beetje warmer te worden buiten. Dikke jassen gaan weer in de kast en het wordt tijd om de sandalen boven

te halen. Lekker naar buiten, wandelen, fietsen, kajakken, ‌ De Kempen biedt genoeg keuze om u te vermaken. Wees wel op uw hoede voor teken. Deze kleine diertjes zitten opnieuw overal met dit weer, dus neem de nodige voorzorgsmaatregelen (p. 14). Zoals ieder jaar is juni compostmaand. Dit houdt in dat u een gratis demo kan bijwonen om te leren composteren. Zie op pagina 12 de mogelijkheden om dit te doen en zo uw afvalberg te verkleinen. Dit scheelt uiteraard ook in uw

3 6 9 13 15 18

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

portemonnee! Samen met de zonnestralen komen ook de kwetsbare weggebruikers weer in grote aantallen tevoorschijn. Of u nu op de fiets zit of in de auto, wees alstublieft voorzichtig en hou rekening met elkaar. We hebben weer een vol boekje voor u. Neem het aandachtig door, want er staat informatie in die voor u belangrijk kan zijn. We gaan binnenkort bijvoorbeeld van start met een nieuwe manier om identiteitskaarten aan te vragen. Dit gaat volledig elektronisch en de pasfoto moet dus juist zijn. Ook vindt u op de achterzijde het formulier voor vakantietoezicht. Ik wens u veel leesplezier.

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van zomer 2017 moeten uiterlijk op 31 mei 2017 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Omgevingsvergunning gestart!

Op 1 juni 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan in Hulshout. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen verlopen volgens het omgevingsdecreet en doorlopen dus de procedure van de omgevingsvergunning. Op gemeentelijk niveau betekent dit dat de aanvragen voor projecten met verplichte medewerking van een architect, ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2, verkavelingen en bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen ingediend worden in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Andere dossiertypes kunnen nog analoog worden ingediend.

Gele papiercontainers, een eerste evaluatie Afvalbeheer wordt hoe langer hoe meer een materialenbeleid, waarbij goed gesorteerde afvalstromen opnieuw grondstoffen voor de toekomst vormen. Naast de goed uitgebouwde containerparken leveren sinds enkele maanden ook de gele papiercontainers in deze context een belangrijke bijdrage. 93% van de gezinnen neemt individuele papiercontainer De eerste fase van het project ‘papiercontainers’ werd ondertussen al succesvol afgerond. In de eerste fase werden 43.000 containers uitgezet. Opvallend is dat 93% van de gezinnen een eigen papiercontainer neemt. Daarnaast zijn er nog aansluitpunten met een verzamelcontainer. De gele papiercontainer is standaard 240 liter. Slechts 4% van de gezinnen

heeft een kleine container van 40 liter. Maar deze is ook enkel beschik baar voor inwoners van appartementen en rijwoningen. De eerste reactie van burgers was vaak dat de standaardcontainer van 240 liter te groot is. Maar uit een rondvraag na de eerste inzameling van de nieuwe papiercontainers blijkt dat de grootte toch nodig is. Totaalgewichten blijven gelijk Bij een eerste evaluatie van de ingezamelde hoeveelheden zien we een stijging van de gewichten papier en karton die aan huis werden ingezameld. Maar daar tegenover staat dat in de eerste maanden van dit jaar de gewichten van papier en karton op de containerparken zijn gedaald. De totaalgewichten blijven gelijk. Een positieve evolutie.

Indien u hierover meer informatie wenst of indien er bepaalde zaken niet duidelijk zijn, kan u steeds contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening of de milieudienst van onze gemeente.

Hulshout in cijfers • • •

438 ‘Mijn bibliotheek’ accounts gelinkt aan bibliotheek Hulshout 701,24 ton papierafval in 2016 8,250 kg zaad gebruikt tijdens de zaaiactie

33

Gemeente Hulshout | juni 2017

dienst Ruimtelijke ordening, 015 22 94 81 of ruimtelijkeordening@hulshout. be


wetenswaard Actue e l Woonomgevingsplan Hulshout Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 mei 2017 een woonomgevingsplan voor de woonkernen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek principieel goedgekeurd. Dit woonomgevingsplan bestaat uit een grafisch zoneringsplan en een tekstbundel met stedenbouwkundige richtlijnen. De woonkernen worden in het grafisch zoneringsplan opgedeeld in drie zones: een centrumgebied, een centrumwijk en een randwijk. De stedenbouwkundige richtlijnen leggen voor de ganse woonkern algemene richtlijnen op, maar ook spe-

cifieke richtlijnen per zone. Op deze manier wenst het bestuur tot een transparanter en duurzamer ruimtelijk ordeningsbeleid te komen in de woonkernen. Vo ord at wo onomge v ingspl an aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring wordt voorgelegd, zal het bestuur de bevolking over het plan inlichten. Er worden daarom per woonkern infoavonden georganiseerd: • Hulshout: zaal De Vloeikens, woensdag 14 juni 2017 om 19.00 uur; • Westmeerbeek: gemeenschaps-

centrum IJzermael, op 7 juni 2017 om 19.00 uur; • Houtvenne: Parochiezaal, op 15 juni 2017 om 19.00 uur. Er wordt eveneens een openbaar onderzoek georganiseerd van maandag 19 juni tot en met woensdag 19 juli 2017. Het ontwerp tot woonomgevingsplan is beschikbaar op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

dienst Ruimtelijke ordening, 015 22 94 81 of ruimtelijkeordening@hulshout.be

Openbare verkoop

Werken Grote Baan Deze online veiling start op dinsdag 6 juni 2017 om 16.00 uur en eindigt op zaterdag 27 juni 2017 om 18u.

De gemeente Hulshout organiseert een openbare verkoop van tweedehandsmaterialen in samenwerking met I&O-auctions BVBA. Het gaat om de verkoop van o.a. fietsen, bromfietsen, auto’s, schoolbanken, schoolbord, rolstoelen, poetskarren, …

Er wordt een kijkdag georganiseerd op maandag 26 juni 2017 van 10.00 tot 12.00 uur op de gemeentelijke werkplaats, gelegen te Hulshout, Industr iepark 78 (naast het containerpark). Meer info op de website www.io-auctions.com.

Gemeente Hulshout | juni 2017

dienst Financiën, 015 22 94 8 of financiën@hulshout.be

44

Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, zullen vanaf 1 juli 2017 automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van € 2000. Dat besliste de Vlaamse Regering. Daarnaast zullen de handelaars ook een premie van € 80 per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag. De premie zal automatisch toegekend worden door gebruik te maken van de gegevens die in de applicatie Generiek Informatieplatform Openbaar Domein staan.

dienst Openbare werken, 015 22 94 81 of technischedienst@ hulshout.be


wetenswaard Bevol k ing Geboortes 14.02.2017 11.03.2017 31.03.2017 31.03.2017 14.04.2017 14.04.2017 16.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 19.04.2017

Huwelijken

Rune Goris (HH) Mila Liekens (HTV) Lily Rasschaert (HTV) Jack De Preter (HH) Renesmee Ceuppens (WMB) Wout Deroo (HH) Senne Van Dyck (HH) Esther Bergen (HTV) Jarne Rummens (HTV) Lenne Van den Bergh (HH)

29.04.2017 Vincent Nauwelaerts & Lien Peetermans 12.05.2017 Christiaan Gijsemans & Petra Smets

Overlijdens 31.03.2017 11.04.2017 15.04.2017 17.04.2017 25.04.2017 27.04.2017 01.05.2017 01.05.2017

Stephanie Vuegen (° 25.11.1930) (HTV) Maria Geuvens (° 17.07.1941) (HH) Franciscus Gijsemans (° 12.12.1937) (HH) Jeaninne Kenis (° 11.08.1949) (HH) Guillaume Goyvaerts (° 05.10.1952) (HH) Jan Kennis ( ° 25.07.1942) (HH) Edmondus Salien ( ° 30.12.1926) (HTV) Gustaaf Verwimp (° 30.04.1939) (WMB)

Fam. Van Bael - Kennes 27.05.1967

Fam. Van den Bergh - Vanbaelen 23.04.1957

Fam. Bodere - Smets 27.05.1967

Fam. Fam. Schellens-Ceulemans (27.05.1967) vierden hun gouden bruiloft.

Diamanten bruiloft

Diamanten bruiloft

Fam. Van Dijck - Beirinckx 22.04.1967

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Jubilea

Fam. Moortgat - Wuyts 24.04.1957

Vanaf 9 juni 2017 gebeurt de aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart of kids-ID volledig digitaal. Dit betekent dat wij uw pasfoto en handtekening ter plaatse inscannen. Zorg er dus voor dat u meteen een pasfoto bij u heeft die voldoet aan de richtlijnen. Uw fotograaf kent deze richtlijnen ook. U vindt ze ook op www.hulshout.be. Foto’s die niet recent zijn of niet aan de nieuwe richtlijnen van 16 januari 2017 voldoen, worden niet aangenomen.

5

Gemeente Hulshout | juni 2017

Nieuwe procedure aanvraag identiteitskaart


vrije tijd Vrije t ij d Zomerplannen? Vraag een vrijetijdspas aan! Vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Via een vrijetijdspas willen het gemeente- en OCMW-bestuur ervoor zorgen dat elke inwoner kan deelnemen aan het vrijetijdsleven in onze gemeente. De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de deelnameprijzen van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Met een vrijetijdspas krijgt u ook korting bij de provinciale domeinen van de provincie Antwerpen. Sinds 1 juli 2016 kan u met deze vrijetijdspas ook terecht bij een aantal Hulshoutse verenigingen (ook voor bv. jeugdkampen, uitstappen,…).

Een vrijetijdspas is één kalenderjaar geldig en moet jaarlijks vernieuwd worden. Doelgroep: • inwoners die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; • inwoners die een inkomen ontvangen van het OCMW of de Rijksdienst voor Pensioenen; • inwoners die een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid of de Vlaamse zorgverzekering; • inwoners die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn.

De aanvraag voor de vrijetijdspas kan ingediend worden bij de sociale dienst van het OCMW, bij de vrijetijdsdiensten en aan het onthaalloket van het gemeentehuis. Meer info over de vrijetijdspas, het aanvraagformulier en een lijst met deelnemende verenigingen kan u vinden op www.hulshout.be < vrije tijd < vrijetijdspas. U kan ook steeds terecht bij OCMW Hulshout, Sylvie Schelles, 015 75 01 00 of sylvie.schelles@ocmwhulshout. be.

Is uw vereniging nog niet aangemeld voor de vrijetijdspas? Aarzel dan niet om dit alsnog te doen! Erkende verenigingen die zich inschrijven verklaren dat zij 50% korting aanbieden op hun lidgeld en/of activiteiten aan een vrijetijdspashouder. Het gemeentebestuur betaalt 45% van deze korting, de resterende 5% legt de vereniging zelf in. Het deelnameformulier kan u online bekomen via www.hulshout.be < vrije tijd < vrijetijdspas. Het ingevulde formulier mag binnengebracht worden bij de vrijetijdsdiensten of aan het onthaalloket van het gemeentehuis.

Tweede inschrijfperiode zomeractiviteiten De eerste inschrijfronde voor de zomeractiviteiten is ondertussen achter de rug.

Gemeente Hulshout | juni 2017

Enkele activiteiten zijn al uitverkocht, of de beschikbare plaatsen zijn ondertussen beperkt. Aarzel dus niet om in te schrijven bij de tweede ronde van 19 tot 30 juni 2017! Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via https://hulshout.ticketgang. eu. Wie niet over een computer beschikt of problemen ondervindt, kan zich

6

wenden tot de verschillende loketten van de vrijetijdsdiensten. Beschikbare plaatsen: • Speelplein – voldoende plaatsen • Kleuterdagen VOORMIDDAG – volzet! • Kleuterdagen NAMIDDAG – 15 plaatsen • Omnisportkamp – 9 plaatsen • Kleutersportkamp – 16 plaatsen • Kleuteruitstap kinderboerderij De Heihoeve – 13 plaatsen • Uitstap Planckendael (lagere school) – 34 plaatsen

Opgelet, voor de sportkampen van de sportregio Kempen kan doorlopend ingeschreven worden, dus ook voor/ na de tweede inschrijfperiode. Alle praktische info over de zomeractiviteiten kan u vinden in de zomerbrochure. Deze is verkrijgbaar aan het onthaalloket van het gemeentehuis en bij de vrijetijdsdiensten. Of u kan de zomerbrochure online raadplegen via www.hulshout.be/jeugd < activiteiten < speelpleinwerking.


vrije tijd Perso ne n met e e n h a n di c a p Infoavond voor personen met een handicap: Persoonsvolgend budget (PVB) Op dinsdag 13 juni 2017 om 19.00 uur organiseert het GAPH-comité in samenwerking met Onafhankelijk Leven vzw een infoavond over persoonsvolgend budget oftewel PVB.

Waarom Onafhankelijk Leven vzw? Omdat iedereen met een beperking recht heeft op een gewoon leven, in de samenleving. Onafhankelijk Leven vzw helpt hen hierbij. Onafhankelijk Leven vzw is een bijstandsorganisatie. Zij hebben van de overheid de opdracht gekregen budgethouders te helpen hun PVB/PAB budget zo goed mogelijk te besteden.

PVB EN PAB Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget dat iemand met een beperking uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. Het PVB is de opvolger van het persoonlijk assistentiebudget (PAB). Vanaf 1 januari 2017 worden voorzieningen voor volwassenen met een beperking niet meer gesubsidieerd. Deze mensen krijgen vanaf dan zelf een budget dat ze vrij kunnen inzetten. Voor minderjarigen blijft het PAB bestaan. De invoering van het PVB is voor personen met een beperking en hun begeleiders een hele aanpassing.Daarom bieden wij, samen met Onafhankelijk Leven vzw een infoavond aan die volgende belangrijke vragen zal beantwoorden: • Heb ik nieuwe mogelijkheden

nu ik een PVB heb? • Kan ik bijkomende ondersteuning organiseren? • Hoe weet ik welke prijzen correct zijn en welke niet? • Hoe vind ik andere zorgaanbieders in mijn regio? • Hoe kan ik een hoger budget bekomen? Praktische info: • Locatie: Zaal De Vloeikens (OPGELET! Toegangsdeur is langs de speelplaats van de gemeentelijke basisschool) • Gratis inkom Om een idee te hebben van het aantal personen dat wij mogen verwachten zouden wij het appreciëren indien u op voorhand een mailtje stuurt naar evi@hulshout.be.

Bibl iot h e e k Lerarenkaart Klasse

Heb je een iPhone, i Pa d, And roi d telefoon of Android tablet? Dan kan je heel eenvoudig online lezen met de Anderslezen app! Zowel de Vlaamse kranten en tijdschriften in Daisy-vorm als de Daisy-boeken van Luisterpunt zijn beschikbaar via deze app.

Oorspronkelijk hadden we voorzien dat leraren hun kaart konden afhalen tot 30 juni 2017. Er zijn echter veel leraren die aan het begin van de zomervakantie nog snel hun kaart

willen afhalen. Daarom wil Klasse de deadline voor afhaling graag een weekje verder leggen: de kaarten kunnen dus worden opgehaald tot 8 juli 2017.

7

Gemeente Hulshout | juni 2017

Anderslezen app


vrije tijd Vrije t ij d Even kennismaken met… Sander Diels Uzelf in miniformaat op de schoorsteenmantel? Het kan! Deze keer mochten we een kijkje nemen achter de voordeur van Sander Diels, eigenaar van een 3D-studio hier in Hulshout. Sander woont pas sinds enkele jaren in onze gemeente. We laten hem aan het woord: “Ik ben inderdaad niet in Hulshout opgegroeid. Wij zijn hierheen verhuisd, omdat we Hulshout een mooie plaats vonden om een gezin te stichten en onze kindjes te laten opgroeien.” En dat is alvast gelukt. Het was ook in Hulshout dat hij van zijn hobby (eerder zijn passie!) zijn beroep maakte. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het maken van 3D-ontwerpen. Ik deed dat als nevenactiviteit. Ik ontwierp driedimensionale gebouwen op de computer. Na een tijd is dit overgegaan in het printen en inscannen van objecten.”

Gemeente Hulshout | juni 2017

Wanneer besloot je om er je beroep van te maken? “Er is ontzettend veel vraag naar. Zowel van particulieren als van bedrijven. Sinds twee jaar ben ik er

8

voltijds mee bezig, er komt toch heel veel bij kijken.” Kan je vertellen hoe zoiets er dan daadwerkelijk uitziet? “Ik heb een studio gemaakt waarbij 100 camera’s, die staan opgesteld rondom de persoon, tegelijkertijd een foto nemen. Dus van de voorkant, achterkant, zijkant, bovenkant… Dan wordt dat beeld overgedragen op de computer. Je kan zo’n beeld laten 3Dprinten. Je hebt dan bijvoorbeeld een beeldje in kleur, brons of kunststof van het gefotografeerde object. Je kan er ook voor kiezen om het digitaal te gaan gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig voor webshops.”

Kan je overal een beeldje van laten maken? “In theorie kan dit van alles. Maar praktisch zijn we natuurlijk aan een maximum formaat gebonden. Ik heb zelf beeldjes van mijn kinderen op de kast staan, in verschillende fasen van

baby tot nu. Dat is een leuke variant van foto’s. Maar je kan ook je hond laten vereeuwigen. Of je favoriete schoenen…” Kunnen kinderen en dieren zo lang

stilzitten? “Het mooie is dat zo’n foto maar een seconde duurt, omdat alle camera’s op exact hetzelfde moment klikken.” Wat mogen we in de toekomst verwachten van jou en 3D? “Met een aantal ontwikkelaars zijn we in Europa hard bezig met verdere vooruitgang op dit gebied. Het zal op een dag misschien een enorme betekenis hebben in sociale media. Het duurt nog even, maar het kan zijn dat we straks met onze Facebookvrienden aan de andere kant van de wereld samen door een park wandelen, terwijl we babbelen. Levensecht. Maar zo ver is het nog niet.” Dat zijn hele interessante vooruitzichten! Misschien hebben we binnenkort allemaal een 3D’tje op de kast staan.


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen

MIDZOMERWANDELING Davidsfonds Hulshout organiseert in samenwerking met Natuurpunt een gegidste wandeling doorheen sfeervolle plekjes, met als afsluiter een heerlijk ontbijt.

Zondag 18 juni 2017 Vertrek om 06.30 uur aan de kerk van Houtvenne Aankomst aan het Chirolokaal van Westmeerbeek Een shuttle kan u terugbrengen naar het vertrekpunt. Leden : 12 euro (volwassenen) 6 euro (3-12 jaar) Niet-leden : 15 euro (volwassenen) 8 euro (3-12 jaar) -3 jaar gratis

Inschrijven vóór 12 juni 2017 door overschrijving op

Vrije Basisschool Houtvenne, Langestraat 11 - info@vbshoutvenne.be - www.vbshoutvenne.be

9

Gemeente Hulshout | juni 2017

rekeningnummer BE70 7370 4203 8025 met vermelding van naam en aantal deelnemers (volwassenen/kinderen)


Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2017

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Line-dance: dinsdag om 19.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61, € 3. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Zumba: elke maandag van 21.0022.00 uur, KVLV Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen, info bij Conny, 0494 98 29 03. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

31 mei

1 juni

Voorleesmomentje Kinderrechten Bibliotheek Bib Hulshout // 15.00 uur Info: bibliotheek@hulshout.be Gratis!

Sportelteam Hulshout Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur Info: sport@hulshout.be

3 juni

Avondmarkt Dienst Toerisme

6 juni

KVLV reis

8 juni

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 08.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 50 lid // € 55 niet-lid

18 juni

Garageverkoop

18 juni

Open vaardag Modelbouw Team Hulshout Info p. 9

18 juni

Schoolfeest Houtvenne

19 juni

Ronde van Hulshout Atletiekvereniging Hulshout Voetbalterrein Houtvenne // 19.00 uur Info p. 11

19 juni

Mooie tuinen bezoeken

19 juni

De positieve kracht van verandering

20 juni

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur

21 juni

Ronde van Hulshout Atletiekvereniging Hulshout Voetbalterrein Westmeerbeek // 19.00 uur Info p. 11

25 juni

Ronde van Hulshout + prijsuitreiking Atletiekvereniging Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur Info p. 11

Koken bij Mas-o-Mar Jongfemma Mas-o-Mar Westmeerbeek // 19.00 uur Info: jongfemma.averbode@gmail.be Prijs: € 27 lid // € 30 niet-lid

10 juni

Bremfeesten Fanfare Hulshout Fanfarelokaal Hulshout // 14.30 uur Info: sien_pauwels@hotmail.com

10 juni

Jaar rommelmarkt KFC Houtvenne Parking KFC Houtvenne // 9.30 tot 17.00 uur Info: guy.bruyndonckx@hotmail.com Kermis Hulshout

10-13 Cultuurdienst juni Hulshout centrum

Info: cultuur@hulshout.be

12 juni

18 juni

Createljee: Pimp je oude doos KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // € 2 VT-pas // € 6 niet-lid

Midzomerwandeling Davidsfonds Hulshout Vertrek aan de kerk van Houtvenne Info: suzy-aerts@telenet.be

G-Store Info p. 9

VBS Houtvenne Info p. 9

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid // € 8 niet-lid

Grs Kring De Levenssleutel Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: www.grskringdelevenssleutel.be Prijs: € 10 // vvK € 7

Kermis Westmeerbeek

25-27 Cultuurdienst juni Westmeerbeek

Info: cultuur@hulshout.be

27 juni

Bloedgeven Houtvenne Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne // 17.30-20.30 uur


leeft! Kovera Classic WTC Pallietertrappers Industriepark 35 Info: www.pallietertrappers.be

3-14 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

3-7 juli

Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Info: www.achulshout.be

8 juli

Hulshout feest!

7-11 aug

15-16 juli 17-20 juli

Kleuterdagen Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd 56ste Schaal Marcel Indekeu Schaal Marcel Indekeu Sportpark Joris Verhaegen// 13.00 uur Info: jeffey_maes@hotmail.com

23-25 juli 24-28 juli

29 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Straattekenen Westmeerbeek Welzijnschakel ‘Op-Stap’ Veldstraat in Westmeerbeek // 13.30 uur

Omnisportkamp Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

Raadzaal gemeentehuis

- 12 juni 2017 om 20.30 uur (datum onder voorbehoud)

www.hulshout.be > gemeentelijke werking > gemeentebestuur > gemeenteraad

16 aug

Uitstap jongeren Sportdienst + jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

DATUM

UUR

GEMEENTE

LOCATIE

19 JUNI 2017

19u

HOUTVENNE

Voetbalterrein

21 JUNI 2017

19u

Stabbelwandeling Toerisme Hulshout Hoeve ‘t Bergske Info: toerisme@hulshout.be

25 JUNI 2017

10u

2-5 sept

Kermis Houtvenne Cultuurdienst Houtvenne Info: cultuur@hulshout.be

Gemeenteraad Ook u bent welkom op onze gemeenteraadsvergadering:

Uitstap kleuters Sportdienst + bibliotheek Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

20 aug

Mosselen 22-25 Houtvenne Fanfare Houtvenne juli J.Verlooplein Houtvenne

Voetbalkamp Sportdienst i.s.m. KFC Houtvenne Voetbalterrein KFC Houtvenne vooraf inschrijven!! Info: sport@hulshout.be

14 aug

Gemeentebestuur Hulshout Hof ter Borght Lybofeesten 30-jarig bestaan Lybo Houtvenne Info p. 12

21 juli

1-4 aug

3 sep

5 sept

16 sept

38e RONDE VAN HULSHOUT KALENDER

Fietse-ling + Mosselfeest Chiro Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 07.00 uur Info: www.chirohoutvenne.be

HULSHOUT

SPORTHAL

EEN ORGANISATIE VAN ISM GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT  ook nog)

ATLETIEKCLUB HULSHOUT Voorinschrijving tem vrijdag 16 juni (ter plaatse kan

Deelnemen kan vanaf geboortejaar 2014 tem geboortejaar 2004



 

 

KVLV Mosselkermis

KVLV Hulshout Parochiezaal Hulshout // 17.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail. com

Jackobond zingt Marva

ATLETIEKPISTE

PRIJSUITREIKING 11U30 HULSHOUT

25 JUNI 2017

Kermis Hulshout Cultuurdienst Hulshout Info: cultuur@hulshout.be

WESTMEERBEEK Voetbalterrein of school



Verschillende sporten komen aan bod, o.a. atletiek – voetbal – basketbal – hockey – zwemmen  

 Kinderen: 6 tot 13 jaar (minimum aantal deelnemers: 15)

 

Parochiezaal Hulshout // 19.00 uur Info: walterthijs@hotmail.com Info p. 12







                                       

     

 

 

 

           

                                 

       

    

            

  

   

  

  

    

    

    

    

    







Gemeente Hulshout | juni 2017

2 juli


verenigingen en activiteiten Kom en vier ons 30 jaar bestaan

contacteer ons Gemeentehuis

Do:

13.00 - 16.00 uur

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

18.00 - 21.00 uur

2235 Hulshout

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Tel.: 015 22 40 11

18.00 - 20.00 uur

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Zaterdag 15 juli Vanaf 20 uur

Ambiancefeest met discobar Tussen 21u. en 23u. DJ Sven Ornelis Hamburgers, Hotdogs, ... Springkasteelpark voor de kinderen

Doorlopend

Zondag 16 juli

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout

Spreekuren college

Tel.: 015 25 36 44

Algemeen e-mailadres

milieu@hulshout.be

college@hulshout.be

Zo-ma:

gesloten

Vanaf 14 uur Vanaf 18 uur

Bezoek van verschillende Disney figuren Animatie Show van

Burgemeester

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

LES FILLES DE MALINES

Geert Daems

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Doorlopend

Foodtruck met diverse gerechten Springkasteelpark voor de kinderen Grime

Elke eerste maandag van de maand:

Za:

08.00 - 13.45 uur

Kleine Waterstraat 9 2235 Houtvenne

Les Filles de Malines

More then only divas

19.00 - 20.00 uur (behoudens tijdens schoolvakantie)

BIBLIOTHEEK

Verder na afspraak

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

GSM: 0499 41 41 95

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be

geert.daems@hulshout.be

Ma:

16.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Di:

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Wo:

11.30 - 20.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Vr:

14.30 - 17.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be

Za:

10.00 - 12.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen

OCMW Hulshout

GSM: 0473 53 65 94

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

rist.heylen@hulshout.be

Tel.: 015 75 01 00

3e schepen (na afspraak)

Telefonische bereikbaarheid

Hilde Van Looy

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Sociale dienst

Joost Verhaegen

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Di:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Do:

op afspraak

Anja Leflot

Vr:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Schuldbemiddeling

anja.leflot@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Sportpark joris verhaegen Dienst asielzoekers Na afspraak Industriepark 3, 2235 Hulshout

Thuisdiensten

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Dienst Gezinszorg

Gemeente Hulshout | juni 2017

Woe:

Sluitin g s d ag e n 12

Alle gemeentelijke diensten en het OCMW zijn gesloten op maandag 5 juni en donderdag 8 juni 2017.

Na afspraak

(na afspraak)

Zwembad

Verwarmingstoelagen

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Do:

gesloten

Tijdens schooljaar

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Juridische dienst

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Za:

09.00 - 13.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schoolvakantie

*Elke 2e en 4e ma van de maand

Di:

09.00 - 11.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

18.00 - 21.00 uur

na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 7 juni 2017 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 2 juni

Woe 14 juni 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 9 juni

Woe 21 juni 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 16 juni

Woe 28 juni 2017 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 23 juni

• goulash • salade • frietjes • chocoladeflan

• witloofsoep • kippenworst • mosterdsaus • gemengde groenten • aardappelen • vanilleflan

• seldersoep • braadworst met ajuinsaus • appelmoes • aardappelen • chocoladeflan

• courgettesoep • braadworst met vleesjus • spinaziepuree • yoghurt met fruit

Helpende handen in huis

Huishoudhulp De dienst ‘Hulp aan huis’ helpt u bij het onderhoud van uw woning en boodschappen doen. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, kan u zonder meer beroep doen op deze dienst. Voor personen jonger dan 65, kan dit alleen als u wegens ziekte of bijzondere omstandigheden niet meer zelf kan instaan voor het volledige onderhoud van uw woning of de verplaatsing naar de supermarkt. De uurbijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw gezinsinkomen en zal bepaald worden na het eerste bezoek van een maatschappelijk werker. U betaalt maximum € 9 per uur.

Gezinszorg De verzorgenden van deze dienst doen algemene huishoudelijke taken zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen, bedden opmaken, opruimen en lichte verzorgende taken. Zij mogen maximum de helft van hun tijd besteden aan poetsen. Daarnaast bieden ze, indien nodig, sociale en morele ondersteuning. Alleenstaanden, gezinnen of ouderen die ondersteuning nodig hebben bij het onderhoud van hun woning en andere huishoudelijke taken kunnen beroep doen op deze dienst. Uw persoonlijke bijdrage voor de hulp wordt afgesproken bij het eerste huisbezoek. Deze bijdrage is wettelijk geregeld en is afhankelijk van uw inkomen. Maaltijden aan huis Als u minder of niet meer in staat bent om een maaltijd te bereiden, kan u beroep doen op de maaltijddienst

van het OCMW. Van maandag tot en met zaterdag (dagen vrij te kiezen), telkens tussen 10.30 en 13.00 uur levert de maaltijddienst een warme maaltijd aan huis. De maaltijden worden bereid in het woonzorgcentrum Ter Nethe van Hulshout. Iedere dag is er verse soep, een hoofdgerecht met vis of vlees en een nagerecht. Dieetmaaltijden (suikerloos, vetloos of zoutarm) zijn mogelijk. Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, kan u zonder meer beroep doen op deze dienst. Voor personen jonger dan 65, kan dit alleen als u wegens ziekte of bijzondere omstandigheden niet meer zelf kan instaan voor het bereiden van uw warme maaltijden. De bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw gezinsinkomen en zal bepaald worden na het eerste bezoek van een maatschappelijk werker. U betaalt maximum € 7,84 per maaltijd (jaarlijks geïndexeerd).

Sociale dienst van het OCMW Hulshout, Grote Baan 256, 015 75 01 00

13

Gemeente Hulshout | juni 2017

Wanneer u extra hulp in het huishouden nodig heeft, biedt het OCMW diensten aan om u hierbij te ondersteunen.


leven en welzijn Onder w ij s

Wel z i j n

Opening speelbos

Een teek, neem ‘m beet

De speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool (vestiging Strepestraat) is een stukje groter geworden. Op woensdag 19 april 2017 heeft kinderschepen Seppe Courboin het speelbos plechtig geopend in aanwezigheid van alle kinderen van de school.

Teken zijn kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes. Ze leven in hoog gras en struikgewas. Teken voeden zich met het bloed van mensen en dieren. De meeste tekenbeten komen voor in de periode maart tot oktober.

Naast de gewone speelplaats, het voetbalveld en het grasveldje is er nu ook een speelbos waar de kinderen kunnen spelen. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om te spelen in een stukje natuur. Ook de omheining is gemaakt uit een takkenwal. Zo leren ze de natuur beter kennen, leren ze respect opbrengen voor de natuur en vooral leren ze om van de natuur te genieten.

Gemeente Hulshout | juni 2017

Een beurtrol en enkele afspraken moeten alles in goede banen leiden. De school start met een gewoon speelbos en gaan in de toekomst het aanbod op deze natuurspeelplaats steeds uitbreiden met zitstronken, ontdekdoosjes, onderzoeksmateriaal,… zodat het een boeiende plaats blijft voor de kinderen.

14

Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Als de teek besmet is met de Lyme-bacterie, kan u er ziek van worden. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan het hart, het zenuwstelsel, de gewrichten en de huid. Heeft u een rode of blauwachtige ring op de plaats van de tekenbeet? Ga dan naar uw huisarts. Teken kunnen zich overal vastbijten. Ze houden vooral van uw lies, knieholte, oksel, bilspleet, de plaats achter uw oren en rond uw haargrens in uw nek. Controleer altijd op tekenbeten als u in het groen geweest bent. Controleer ook of er teken zijn op uw kleding. Krijgt u de teek niet uit uw kleding? Was ze dan op 60°C. Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekenverwijderaar of met een pincet met dunne uiteinden: • Trek zachtjes met een lichte draaibeweging ter hoogte van de kop van de teek en zo dicht mogelijk op uw huid. • Trek nooit aan het achterlichaam, want dan kan ze in tweeën scheuren. • Gebruik geen ontsmettingsmiddel, jodium, olie, zeep of andere middelen voordat u de teek weghaalt. Ontsmet de wonde enkel achteraf met

ontsmettingsalcohol. • Noteer de datum van tekenbeet in uw agenda.

de

Wanneer gaat u naar de huisarts? • als u de teek niet helemaal heeft kunnen verwijderen; • als u rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen krijgt na de tekenbeet; • als u hoge koorts en griepsymptomen krijgt tijdens/na een tekenbeet. Voorkomen is beter dan genezen Gaat u wandelen, spelen of sporten in de natuur, dan kan u tekenbeten gemakkelijk voorkomen: • Draag gesloten schoenen. • Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. • Draag kledij met lange mouwen. • Teken kruipen vaak op uw hoofd. Draag daarom een pet als extra bescherming. • Blijf weg van struikgewas en hoog gras. En blijf zo veel mogelijk op de paden. • Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan u uw huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET. Let wel op: deze producten beschermen u slechts tijdelijk. Wees extra voorzichtig bij kinderen. Om de ziekte van Lyme te bestrijden, is het belangrijk om de gebieden met het hoogste risico op tekenbeten te kennen. Registreer daarom elke tekenbeet op de website www.tekennet.be. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter de kaarten de werkelijkheid weerspiegelen.


leven en welzijn Kinderopvang Dienst onthaalouders OCMW Heist-op-den-Berg De dienst opvanggezinnen van het OCMW te Heist-op-den-Berg organiseert dagopvang in Hulshout voor baby’s en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de klanten en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. De onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd, ondersteund en opge-

volgd. Ze krijgen regelmatig bijscholing en bieden professionele opvang in een huiselijke sfeer. Dienst opvanggezinnen OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-denBerg: Sofie Bouwen en Ilse Verheyen 015 23 87 71, onthaalouders@ocmwheist-op-den-berg.be of www.ocmwheist-op-den-berg.be/onthaalouders. html.

Opvangadressen: • Van Dessel Diane, Elsbroekstraat 17, 2235 Houtvenne • Van Ouytsel Linda, Langestraat 51, 2235 Houtvenne • De Ron Liesje, Heibaan 185, 2235 Hulshout ( vanaf september 2017).

De dag van de onthaalouder – Frank Daenen (2011)

wonen en milieu Mil ieu Energiemeesters gezocht!

De taak van een energiemeester bestaat uit het begeleiden van gezinnen die thuis energie willen besparen, maar zelf niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Als energiemeester wordt u het aanspreekpunt van die gezinnen. Hoe u uw rol als energiemeester invult, bepaalt u voor een groot deel zelf, maar u kan hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen:

• U krijgt een basisopleiding tot energiemeester, voorkennis is dus niet vereist. • U kan met al uw vragen en steun steeds terecht bij experten. • U krijgt de nodige hulpmaterialen en technische snufjes ter beschikking. • U kiest zelf hoeveel gezinnen u wilt begeleiden. Voor meer info over het project kan u contact opnemen via 014 27 96 63 of hans.vannuffelen@kampc.be. Of kom eens luisteren op één van de infocafés in de Kempen:

• Op donderdag 7 september in het gemeentehuis in Nijlen (Kerkstraat 4). • Op dinsdag 26 september in het Café van dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout (Koning Boudewijnlaan 80) • Op donderdag 28 september in het Plussers-lokaal in Rijkevorsel (Kruispad 2b) De infocafés starten om 19.00 uur.

www.kempen2020.be > projecten > Wij zoeken energiemeesters!

15

Gemeente Hulshout | juni 2017

Heeft u zin om gezinnen te ondersteunen in het slimmer omgaan met energie? Wilt u gezinnen helpen om aan hun stijgende energiefactuur te werken? Word dan vrijwillig energiemeester in uw eigen gemeente!


wonen en milieu Milieu 30 dagen minder afval

Zo Dichtblij

Inmiddels hebben verschillende Hulshoutse gezinnen zich ingeschreven om samen met de burgemeester 30% te besparen op restafval gedurende 30 dagen. Goed sorteren en afval vermijden is hier de boodschap en als alles goed gaat kan er maar liefst 2 ton CO2 worden bespaard. Zal Hulshout de doelstellingen halen? We houden jullie op de hoogte.

De Zo Dichtblij campagne zit er bijna op. Tot en met 3 juni heeft u nog de kans om lotjes te verzamelen. Deze kunnen echter nog wel worden geregistreerd tot na deze datum. Dan zullen de winnaars worden geloot. Alle nodige info is nog steeds terug te vinden op de website www.zodichtblij.be.

Wij hopen dat u in de loop van de campagne bruikbare tips hebt gevonden, nieuwe handelaars uit de buurt hebt ontdekt en met nieuwe ogen naar uw dorpskern kijkt. Laat dit de eerste stap zijn naar een duurzame en aangename gemeenschap voor de toekomst.

Groepsaankoop zonnepanelen Vanaf 30 mei tot en met 8 augustus 2017 is het mogelijk om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop van zonnepanelen georganiseerd door de Provincie Antwerpen. Door in groep aan te kopen, krijgt u een scherpe prijs. Bovendien bespaart u op uw energiefactuur door zelf hernieuwbare energie op te wekken.

Nieuwsgierig naar duurzaamheid? GeĂŻnteresseerd in duurzame projecten? Wilt u iets leren over duurzaamheid in het algemeen of bent u zelf op zoek naar een duurzame activiteit om te doen? Neem een kijkje op de volgende websites:

Gemeente Hulshout | juni 2017

www.kempen2020.be www.nieuwetijden.be www.translabk.be Hier vindt u allerlei tips en nieuwtjes over hoe u kan besparen, zowel op uw portefeuille als op uw ecologische voetafdruk. Via de kalender blijft u ook op de hoogte van de activiteiten en infosessies die de komende maanden gaan plaatsvinden.

16

In 2016 hebben meer dan 14.200 gezinnen ingeschreven en een persoonlijk voorstel ontvangen. De persoonlijke offerte is te verkrijgen vanaf 28 augustus 2017 en moet ten laatste worden geaccepteerd op 2 oktober 2017. De installatie gebeurt ten laatste in de zomer van 2018. Bij de aankoop van zonnepanelen is het belangrijk dat de installatie goed

geplaatst is en werkt zoals het hoort. De pronvincie vindt het echter ook belangrijk dat elke deelnemer alvorens te beslissen een transparante rendementsberekening ontvangt, maar bijvoorbeeld ook dat installateurs gekwalificeerd zijn, dat er kwaliteitscontroles gebeuren en dat er verschillende garanties zijn. U kan dit nalezen in de kwaliteitsstandaard die u vindt op de website www.provincieantwerpen.be > Duurzaam leven > Groepsaankopen > Groepsaankoop zonnepanelen. Wilt u weten hoe geschikt uw dak is voor zonnepanelen? Kijk dan op de zonnekaart op www.energiesparen. be/zonnekaart.


wonen en milieu Mil ieu Bezoek de demoplaats composteren! Compost maakt van uw afval grondstof, maakt uw bodem gezond, maakt uw oogst rijker en komt uw tuin ten goede. Het is dan ook niet moeilijk om compost te eren (of was het te composteren?). Om dat verhaal kracht bij te zetten, delen we compost uit. Op zaterdag17 juni 2017 mogen dertig bezoekers gratis een zak compost van 40 l huiswaarts nemen. Compost geeft de ideale basis voor een gezonde grond waarin groenten en fruit weelderig kunnen groeien. Kom genieten van de volle smaak van vers geoogste

groenten, of een smeuïg smeersel van eetbare oogstresten. Maandelijks kan u met uw compostproblemen terecht bij de compostwerking van Hulshout, die elke derde zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur bijeenkomen op de demoplaats aan het containerpark. Onze vrijwillige compostmeesters delen graag hun huis-, tuin- en keukentips om u op weg te helpen. Kom gerust eens langs op de demoplaats!

Wildlife Taxi Team Midden-Kempen zoekt dierentransporteurs

In de Kempen en het Neteland is dat het VOC van Herenthout of Heusden-Zolder. Samen met de andere opvangcentra in Vlaanderen vangen zij jaarlijks circa 30.000 noodlijdende wilde dieren op. De dieren worden er behandeld en krijgen de juiste voeding en medicijnen. Na een korte revalidatie kan gemiddeld 60% met de grootste overlevingskansen in de natuur worden vrijgelaten. Jaarlijks krijgen de VOC’s heel wat meldingen uit de regio. Voor de opvangcentra is het echter niet altijd mogelijk om een dier bij u thuis op te halen. Maar wat als u zelf ook niet de mogelijkheid hebt om het dier naar

een VOC over te brengen? Een nieuwe lokale afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen werkt aan de oplossing. Zij werkt aan een stevig vertakt vrijwilligersnetwerk van chauffeurs en dispatchers in de regio Turnhout, Mol en Herentals onder de naam Wildlife Taxi Team, WTT. Dit netwerk van vrijwilligers staat in voor het afhandelen van meldingen, het geven van advies en het overbrengen van noodlijdende wilde dieren naar het dichtstbijzijnde VOC. Iedereen die een noodlijdend dier in de Midden-Kempen of het Neteland vindt en het zelf niet naar een opvangcentrum kan brengen, kan een beroep doen op het WTT. In de provincie Vlaams-Brabant is al sinds 2012 een WTT-netwerk actief én een groot succes.

naarstig op zoek naar enthousiastelingen die als chauffeur (om dieren te transporteren) of als dispatcher (om in te staan voor de telefoonpermanentie) de handen uit de mouwen willen steken. Vogelbescherming Vlaanderen zorgt voor een goede omkadering en opleiding. Als vrijwilliger staat u er dus niet alleen voor. Heeft u een hart voor wilde dieren? Heeft u tijd om zo nu en dan een hulpbehoevend dier naar een VOC te brengen of telefonisch advies te geven over noodlijdende wilde dieren? Dan bent u de geknipte persoon. Mail uw contactgegevens naar WTT.MiddenKempen@vogelbescherming.be.

Om de kleine, maar krachtige groep verder uit te bouwen is men nog

17

Gemeente Hulshout | juni 2017

Wat doet u als u een gewonde egel vindt? Of een vogel met een gebroken vleugel? Dan gaat u met het dier naar een Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC).


veiligheid en verkeer Verke e r Resultaten enquête afsluiten Groenstraat

Liniefietsweg: enkel voor fietsers en voetgangers

SAVE-label voor gemeente Hulshout

Tussen 23 februari en 31 maart 2017 liep er een enquête betreffende het afsluiten van de Groenstraat in Westmeerbeek en rond het opheffen van de enkelrichting. Tijdens de proefperiode werden metingen gedaan en vergeleken met 2015.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 mei 2017 een reglement goed dat bepaalt dat de Liniefietsweg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en speed pedelecs (elektrische fietsen met registratie en nummerplaat).

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVEcharter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren.

Het resultaat zijn 3632 auto’s minder op één week in de omgeving Beekstraat, Groenstraat en Haepersstraat. Het doel om het sluipverkeer te weren lijkt hierbij behaald. 77% van de bewoners uit deze straten kiest dan ook voor het behoud van de blokkade op de Groenstraat. Voor het opheffen van de enkelrichting in de Groenstraat werd geen 2/3e meerderheid behaalt. De proefopstelling is inmiddels opgeheven. Deze acties kaderen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente om de woongebieden in hun functie te versterken en het sluipverkeer te weren.

Het fietspad begint ter hoogte van Linieweg 2, stopt aan de kruising met de Vaartdijkstraat en is 2,5 meter breed. Het pad doorkruist twee deelgebieden van de ankerplaats “De Grote Nete en de Herenbossen” waardoor dit gebied een belangrijke natuurwetenschappelijke en historische waarde heeft. • Op deze wegen is alleen het verkeer toegestaan van de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn. • Deze wegen mogen evenwel gevolgd worden door prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt (hulpdiensten, onderhoud,..) of op basis van een vergunning. • Maximum snelheid is 30 km/u.

Gemeente Hulshout | juni 2017

Capitool - Lekker fietsen in Nederland en Vlaanderen (2011)

18

Het SAVE-charter bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Op 18 januari 2016 ondertekende Hulshout het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. De gemeente Hulshout krijgt ondertussen als 38e het SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Dit is de 7e labeluitreiking in Antwerpen waar we voorafgegaan werden door Hemiksem, Ravels (2 labels), Rijkevorsel, Schelle en Zandhoven. De uitreiking van het SAVE-label voor Hulshout is voorzien op 19 juni 2017.


veiligheid en verkeer Pol itie Cybercriminaliteit

Daar waar de ‘echte’ woninginbraken in onze politiezone al enkele jaren in dalende lijn zijn, neemt cybercriminaliteit in al zijn vormen een hoge vlucht. Wij zetten de voornaamste soorten voor u even op een rijtje: SKIMMING Dieven maken een kopie van uw betaalkaart aan een geldautomaat of stelen uw bankkaart en ontfutselen uw pincode. Wees altijd waakzaam als u met de kaart betaalt. Kijkt er niemand mee over uw schouder? Ziet het apparaat waar u uw kaart moet insteken er ‘anders’ uit dan normaal? Laat u niet afleiden! Controleer regelmatig uw bankuittreksels. PHISHING Criminelen doen zich voor als een bank of overheidsinstelling om op die manier vertrouwelijke gegevens en geld te ontfutselen. Wordt u per mail gevraagd om een bedrag (boete) te betalen? Of verzoekt men om uw gegevens van de bank even door te geven om na te kijken? Soms wint u

HACKING Hacking is het ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem. Dat kan uw persoonlijke computer zijn, uw website of uw facebookpagina. Een gevolg, dat tegenwoordig veel opgang maakt, kan zijn dat uw bestanden ‘versleuteld’ worden: het zgn. encrypteren. De extensies van al uw bestanden zijn dan gewijzigd in extensies die alleen door de cybercrimineel kunnen geopend worden. Hiervoor wordt dan ‘losgeld’ geëist. Een goed antivirus-programma (en firewall) dat regelmatig wordt geüpdatet kan al veel onheil voorkomen. Klik ook niet zomaar iets aan in een ‘vreemde’ mail als u daarom gevraagd wordt. Wees ook voorzichtig met bijlagen te openen van een mail waarvan de afzender u niet bekend is. SEXTORTION Slachtoffers worden afgeperst met seksueel getinte foto’s of video’s. De afperser kan deze beelden bekomen hebben via mail, sociale media of via webcam. Nogal wat kinderen worden hier in al hun naïviteit het slachtoffer van. Wees uiterst voorzichtig in de

omgang met onbekenden. Stel u niet (letterlijk) bloot aan personen die u niet kent! Algemene tips en weetjes • Doe géén betalingen via WESTERN UNION als een vreemde u daarom vraagt! • Zorg voor een goed paswoord! Nog beter is een paswoord in de vorm van een ganse (aaneengesloten) zin. • Scherm uw sociale media af. Weet u wie allemaal meekijkt op uw facebook-pagina? • Als u online betaalt, check dan altijd of u zich op een https – website bevindt. U herkent deze websites ook aan het ‘hangslotje’. Is dit niet het geval: verbreek dan de verbinding.

• Bent u toch het slachtoffer geworden van bankkaartfraude? Bel onmiddellijk CARD STOP op het nummer 070 34 43 44. • Doe steeds aangifte bij uw lokale politie • Wilt u een en ander nakijken: www.cybersimpel.be of www. safeonweb.be. • Wees altijd waakzaam en hou steeds in uw achterhoofd: wat te mooi is om waar te zijn, is meestal niet waar!

Cyberbrein - James Dashner (2016)

19

Gemeente Hulshout | juni 2017

De dief van tegenwoordig gaat mee met zijn tijd. Hij blijft rustig achter zijn computerscherm zitten en wacht geduldig zijn kans af.

ook de lotto maar wordt u gevraagd een klein voorschot te storten om de transactie uit te voeren. Omdat deze mails er ‘héél écht’ kunnen uit zien, trappen vele mensen in deze val. Ga hier niet op in! Boetes worden nooit geïnd via mail. Uw bank zal u nooit om vertrouwelijke gegevens vragen per mail. Geef ook nooit deze gegevens door via de telefoon!


  

  

                                                                     

  

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje juni website  

Gemeenteboekje juni website  

Advertisement