Page 14

leven en welzijn OCMW

Wel z i j n

Wat als … u uw energiefacturen niet meer kan betalen.

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!

Als u wordt afgesloten door uw commerciële energieleverancier, dan wordt u verplicht opgevangen bij de netbeheerder. Voor Hulshout is dit Eandis. Eandis treedt op als sociale leverancier zolang u niet op de commerciële markt terecht kan. Vorig jaar waren er op het grondgebied van Eandis 60.655 klanten waarvoor zij optraden als leverancier voor elektriciteit en 47.138 voor aardgas. De levering van energie door de sociale leverancier is niet gratis. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te krijgen. Dergelijke meters verschillen van de klassieke meters, omdat ze werken met een oplaadkaart. Dankzij de budgetmeter blijft u bewust van uw energieverbruik. Het zet u ertoe aan energie te besparen, waardoor u vermijdt dat schulden oplopen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving om budgetmeters te plaatsen bij klanten met betalingsmoeilijkheden. In totaal zijn er in België 32.506 budgetmeters actief voor elektriciteit en 23.725 voor aardgas.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Klanten kunnen op twee manieren die kaarten opladen: in één van de klantenkantoren van Eandis of in het OCMW. Vandaag gebeurt quasi 95% van de opladingen via self service automaat. Voor meer informatie kan u langs gaan bij het OCMW op een van de zitdagen (zie openingsuren) of neem telefonisch contact op via 015 75 01 00.

14

Tussen 2 november 2016 en 31 maart 2017 kunnen budgetmeterklanten van aardgas met betalingsmoeilijkheden aan het OCMW vragen om een deel gratis aardgas. Om hier recht op te hebben, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: • in schuldbegeleiding zijn en/of werken aan schuldafbouw; • maatregelen nemen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren door Energiesnoeiers); • een afspraak maken voor de oplading gedurende de niet-winterperiode om voorafgaand aan de volgende winterperiode over een reserve te beschikken.

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over uw eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed kan u er terecht als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. U kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via telefoon, chat of e-mail.

Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt of u kampt met een probleem van energiearmoede. De OCMW-raad beslist ten slotte of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas en vanaf welke datum. Denkt u recht te hebben? Neem dan contact op met Anja Ver Elst (sociale dienst OCMW) via 015 75 01 00.

Stel u kandidaat! Mail naar vrijwilligers@preventiezelfdoding.be of bel 02 649 62 05. Meer info op www.zelfmoord1813.be

De last van het leven: zelfmoord in België en Nederland: feiten, cijfers en getuigenissen, indringende gesprekken… - Bart Demyttenaere (2012)

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje winter 2016-2017  

Gemeenteboekje winter 2016-2017  

Advertisement