Page 1

Digitale bouwaanvraag

Kennismaking Britt DelmĂŠ

Kerstmarkt in Ter Nethe

Sneeuw- en ijzelbestrijding

WINTER

2016 2017

tot 16 0 r2 be 7! m 01 ce de ari 2 4 2 nu van t 1 ja n e te slo en m Ge


3 6 9 13 16

Wetenswaard

O

peens lijkt de zomer lang geleden, hebben de bomen de helft van hun bladeren al verloren en is de hoeveelheid daglicht sterk

verminderd. Oftewel, het jaar is weer bijna om en voor u ligt het laatste gemeenteboekje van 2016. De kerstmarkt van ons woonzorgcentrum, de winterhappening van de school en de nieuwjaarsdrink staan hopelijk al standaard in uw agenda. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die op 11 november de vlag uitgehangen heeft. Het was fijn om te zien dat zoveel mensen onze oproep steunden om de gemeente te versieren met de driekleur. Dank u wel voor het in ere houden van deze belangrijke dag. U vindt ook in dit boekje hoe wij sneeuw en ijzel op de weg aanpakken. We doen ons best om een veilige verkeerssituatie te creĂŤren, maar doen ook zeker een beroep op u. Als iedereen zijn eigen stoep sneeuwvrij houdt, zullen er ongetwijfeld minder valpartijen zijn en kunnen de postbodes ook hun werk blijven doen. Zoals u op deze foto ziet, steunen wij de Rode Neuzen-actie. Ook u kan er nog een bemachtigen voor het goede doel. En gaat u kerstinkopen

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

doen? Denk dan ook aan de Hulshoutse cadeaubon. We wensen u alvast fijne en veilige feestdagen! Uw burgemeester, Geert Daems

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Kathy Stuckens, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Van Dingenen

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van februari moeten uiterlijk op 4 januari 2017 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Nieuws uit het college en de gemeenteraad

Tijdens de zitting van 7 november 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om in te stappen in de digitale bouwaanvraag (DBA). Tot voor kort ging het indienen van een bouwaanvraag altijd gepaard met heel wat papierwerk en om dat te vermijden, kan u vanaf 1 december 2016 uw bouwaanvraag digitaal indienen bij onze gemeente. Dit brengt niet enkel minder papierwerk met zich mee, maar heeft voor de aanvrager of architect ook heel wat voordelen. Zo kan de aanvraag op elk moment worden ingediend en hoeven u of uw architect zich niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis. Wanneer een dossier digitaal wordt ingediend, kan het verloop van het dossier bovendien op elk moment online gevolgd worden. Via de website www.omgevingsloket. be kunnen burgers, architecten of

studiebureaus vanaf 1 december 2016 de bouwplannen, die voorheen afgedrukt moesten worden en in veelvoud werden ingediend bij de dienst Ruimtelijke ordening, evenals de rest van het dossier doorsturen via de computer, waarna een volledig digitale behandeling volgt. Deze instap in de digitale bouwaanvraag betekent tevens een voorbereiding op de komst van de omgevingsvergunning die op 23 februari 2017 van kracht gaat. Dit brengt namelijk een verplichte digitale behandeling met zich mee voor onze gemeentelijke diensten van de vanaf die datum ingediende dossiers. Voor burgers en architecten is het digitaal indienen van een bouwdossier (nog) niet verplicht. U heeft nog steeds de keuze tussen een papieren of een digitale bouwaanvraag.

Hulshoutse cadeaubon De feestdagen staan voor de deur en we zijn weer op zoek naar een origineel cadeautje voor familie en vrienden. Kom naar het gemeentehuis of de bibliotheek en koop een Hulshoutse cadeaubon! U kan zelf het bedrag samenstellen: er zijn bonnen van € 5, € 10 of € 20 beschikbaar en ze worden verpakt in een feestelijk envelopje.

Oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan gemeentelijk sportcentrum In het kader van het Vlaamse actieplan 'Clean Power for Transport' wenst Vlaanderen tegen 2020 5000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen te plaatsen als basisinfrastructuur en dit verspreid over de verschillende Vlaamse gemeenten. Het gaat hier over laadpunten die voorzien zullen worden op het openbaar domein. Bovenop deze oplaadpunten op het openbaar domein kunnen er tot eind 2020 in Vlaanderen ook nog laadpunten geplaatst worden in het kader van het concept ‘Paal volgt wagen’. Dit houdt in dat burgers die geen privélaadpunt kunnen plaatsen omdat zij geen garage, oprit, … hebben en waar geen publieke laadinfrastructuur in de buurt is, een oplaadpaal kunnen aanvragen. In samenspraak met Eandis werd voorlopig beslist om een eerste laadpunt voor elektrische voertuigen te voorzien op de parking van het gemeentelijk sportcentrum ter hoogte van Industriepark 3. Dit laadpunt zal geplaatst worden door Eandis in de periode 2017 - 2020 en zal tegelijkertijd twee elektrische voertuigen kunnen opladen."

Hulshout in cijfers • • •

450 erfgoedliefhebbers tijdens de Nacht van het Kempens erfgoed 94 deelnemers bij de grootouder/kleinkind sportnamiddag 593 inwoners van onze gemeente ingeschreven voor de groepsaankoop groene stroom van de provincie

3

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Digitale bouwaanvraag nu ook mogelijk in Hulshout!


wetenswaard Actue e l Ik knal zonder vuurwerk Na de succesvolle campagne afgelopen jaar in de politiezone Balen – Dessel – Mol zet nu de brandweerzone Kempen zich achter de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’. Twaalf van de vijftien gemeenten uit deze brandweerzone willen met de campagne mensen op een positieve manier aanzetten om na te denken over de risico’s van vuurwerk. Me de dan kzij de vzw Help Brandwonden Kids weten we dat veilig vuurwerk niet bestaat. Elk jaar raken in ons land tijdens de eindejaarsperiode meerdere tientallen mensen ernstig gekwetst door feestvuurwerk. Bovendien ontvangen de gemeentes dagen nadien negatieve reacties van tegenstanders. Ze verwijzen daarbij naar kleine kinderen die ’s nachts wakker schrikken, angstige en weggelopen dieren, het brandgevaar, het afval op straat,… Van de vijftien gemeenten van de brandweerzone nemen er twaalf gemeenten deel aan de campagne: Vorselaar, Herselt, Balen, Geel, Mol, Westerlo, Dessel, Laakdal, Olen, Herenthout, Hulshout en Meerhout.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Nieuwe snelheidsnorm: 90 wordt 70 km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom van 90 km/u naar 70 km/u. Hierdoor wijzigt de Vlaamse regering het artikel nummer 11 van de Wegcode. Door deze wijziging wil de Vlaamse Regering de verkeersveiligheid verhogen.

44


wetenswaard Actuee l Vernieuw tijdig uw reisdocumenten Gaat u naar het buitenland? Plant u een daguitstap naar Nederland, Duitsland, ... ? Zorg er dan voor dat ieder gezinslid over een geldig reisdocument beschikt. Vraag tijdig een nieuw document aan! • Reispas: de wachttermijn voor de gewone procedure bedraagt ongeveer 7 werkdagen. Voor een minderjarige kost een reispas € 35, in spoedprocedure (wachttijd is ongeveer 24 werkuren) kost deze € 210. Voor een meerderjarige kost een reispas € 67,50 in gewone procedure en € 242,50 voor een spoedprocedure. • Identiteitskaart: standaardprocedure: € 17,40 (+/- 3 weken na aanvraag), dringende procedure: € 122,60 (3 dagen na aanvraag) of zeer dringende procedure: € 188 (2 dagen na aanvraag). • Kids-ID: standaardprocedure: € 6,20 (+/- 3 weken na aanvraag), dringende procedure: € 111,50 (3 dagen na aanvraag), zeer dringende procedure: € 176,90 (2 dagen na aanvraag). Gaat uw kind naar het buitenland met iemand die niet zijn/haar ouder of voogd is? Dan moet u ouderlijke toestemming geven voor reizen naar het buitenland. U kan hiervoor langskomen bij de dienst Burgerzaken.

Bevol k in g Overlijdens

Huwelijken

12.11.2016 Emir Dizdarevic & Emina Hamzic

Fam. Van den Bergh - Van Loock 28.10.1966

Diamanten bruiloft

Gouden bruiloft

Jubilea

Fam. Ver Elst - Cuypers 13.10.1956

09.10.2016 18.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 22.10.2016 28.10.2016 30.10.2016 01.11.2016 03.11.2016 04.11.2016

Maria De Rijck (° 02.10.1924) (HH) Jacoba Ceulemans (° 18.06.1930) (HH) Marcel De Rydt (° 27.11.1926) (HH) Albert Laureys (° 26.05.1945) (HH) Evarist Van Calster (° 10.03.1927) (HH) Louis Laenen (° 14.02.1939) (HH) Paula Van Bael (° 14.07.1930) (HH) Annick Baeten (° 22.10.1962) (HH) Maria Daneels (° 02.08.1935) (HH) Emmerentia Claes (° 07.06.1924) (HH) Augusta Vranckx (° 22.05.1931) (HH)

Fam. Scheerens - Helsen 27.10.1956

5

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

13.09.2016 Tuur Nys (HH) 25.10.2016 Lucas Bear (WMB)

Diamanten bruiloft

Geboortes


vrije tijd

Het eerste boek van Britt Delmé (15) uit Hulshout

‘Leid me naar het water’, zo heet het boek van Britt Delmé. Ze kwam samen met haar moeder bij ons langs om er iets over te vertellen. Britt, 272 pagina’s, hoe lang heb je daaraan gewerkt? Britt: “Het is inderdaad best een dik boek geworden. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Tijdens het schrijven, was ik zelfs even bang dat het een dun boekje zou worden. Ik heb er in totaal twee jaar over gedaan, in de vrije tijd naast mijn opleiding.”

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Heb je het in één keer geschreven? Britt: “Ja, eigenlijk wel. Toen de eerste versie af was, heb ik het verhaal nog eens helemaal bekeken en waar nodig herschreven. En toen heb ik het naar een uitgever gestuurd.” En toen ging de bal aan het rollen? Britt: “Inderdaad.” Mama: “De uitgever belde al heel snel. Ze hadden één hoofdstuk gelezen en waren direct enthousiast. Natuurlijk was ik onder indruk van Britt’s boek, maar dat de uitgever meteen stond te springen om het uit te geven, hadden we niet verwacht. Dat was een ontzettend leuke verrassing.” Hoe ben je eigenlijk gekomen tot het schrijven van een boek? Britt: “Ik lees al van kleins af aan

6

heel graag. Vooral fictie, net zoals het genre van mijn boek. Ik heb altijd al een boek willen schrijven. Ik ben er gewoon aan begonnen. En toen ontstond het verhaal.” Mama: “Achteraf is het voor ons eigenlijk niet verwonderlijk. Britt schreef altijd korte verhaaltjes. Ik kwam ze overal tegen. Als ik nu terugdenk, is het logisch dat er een boek uit is voortgekomen.” Waar heb je je inspiratie gehaald? Britt: “De sfeer komt vooral van de fictieve verhalen die ik zelf graag lees. Verder heb ik in de loop van die twee jaar overal notities gemaakt van alle interessante elementjes die ik tegenkwam of hoorde en die wel in mijn verhaal zouden passen. Die heb ik erin verwerkt en zo is het verhaal gaandeweg ontstaan.” Heb je een vast plekje om in alle rust te schrijven? Britt: “Het rustigst is het op mijn kamer. Want daar heb ik de minste afleiding.” Mama: “Maar je zit toch wel het vaakst beneden in de zetel, niet? Britt: “Ja, het liefst zit ik weggezakt in de hoek van de zetel beneden. Wij hebben zo’n heerlijke zetel die perfect is om in weg te kruipen om te lezen. Of te schrijven. Ik heb dus ook alles nog moeten overtypen op de computer, want ik heb het hele boek daar eerst met pen geschreven.” Waar komt de titel eigenlijk vandaag? Britt: ”Er is een liedje dat ik heel mooi vind. En de titel lijkt een beetje op de titel die ik uiteindelijk gekozen heb. Zowel het nummer als de titel paste heel goed bij mijn boek.”

Mogen we nog meer boeken van je verwachten? Britt: “Het liefst wel! Ik zou nog graag een vervolg schrijven op dit boek. Voorlopig zal het sowieso fictie zijn. Maar wie weet, in de toekomst zou ik het ook leuk vinden om een verhaal te schrijven dat gebaseerd is op feiten.” Britt Delmé heeft nog genoeg plannen dus! Wil je haar boek ook graag lezen? Het is te leen in onze eigen bibliotheek. Op internet vind je het als je zoekt op titel en auteur. Samenvatting van het boek: Cara Scott ontdekt dat ze een gave heeft. Ze kan water bevriezen met een simpele aanraking. Cara denkt dat ze een buitenbeentje is. Maar dan krijgt ze een brief. Daarin staat dat ze is toegelaten op Castalia - een school voor tieners met een gave. Ze wordt uit haar comfortzone gesleurd en start het schooljaar op Castalia. Eindelijk voelt ze zich ergens thuis. Dan wordt er iets belangrijks gestolen, samen met alle magie van de school. Cara en haar vrienden gaan op missie. Maar er staat meer op het spel. Zal het Cara lukken om een oorlog te voorkomen?


vrije tijd

Eerste kindergemeenteraad 2016-2017 Op 26 oktober 2016 kwamen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden van de kindergemeenteraad voor de eerste keer dit schooljaar samen in het gemeentehuis. Na een spannende stemming werden de kinderburgemeester en zijn drie schepenen verkozen. Kobe Verduyckt mag zich dit jaar kinderburgemeester noemen. De schepenen zijn Seppe Courboin (Gemeentelijke Basisschool Hulshout), Stien Warpy (Vrije basisschool De Schatkist) en Paulien Claes (Vrije basisschool Houtvenne).

Bib li oth e ek Uitstap naar de boekenbeurs met de KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) Op vrijdag 4 november 2016 trok de bib samen met 10 enthousiaste KJV-lezers en enkele ouders naar de Boekenbeurs in Antwerpen. Na een gezellige trein- en tramrit gingen we op zoek naar de stand van Iedereen Leest, het vertrekpunt van de KJV-boekenzoektocht. Na de zoektocht was er nog even tijd om rond te neuzen of aan te schuiven voor een gesigneerd boek. Top boekendagje!

De kindergemeenteraad koos ook al enkele thema’s om dit jaar rond te vergaderen. Wat blijkt? Vooral sport en vrije tijd staan hoog op de agenda bij de jonge raadsleden.

Terugblik ‘Aan de slag met pc & internet’ December is aangebroken, de reeks ‘Aan de slag met pc & internet’ is weer achter de rug. Een druk programma met een groot aantal deelnemers, die hopelijk allemaal wat opgestoken hebben! Wij kijken alvast vooruit en plannen voor oktober 2017 volgende onderwerpen: • introductie tot verschillende sociale media (Facebook, Twitter,…); • bloggen; • een website maken; • kaartjes, uitnodigingen,… maken in Publisher; • kopen en verkopen via internet; • een fotoboek maken; • opslaan in de cloud. Heeft u vraag naar een bepaald onderwerp, maar staat het niet op ons lijstje? Laat het ons dan zeker weten!

Met de bus naar de bibliotheek Ongeveer één keer per maand kan u op onze bus stappen die u, samen met een klas lagere schoolkinderen, recht voor de deur van de bib afzet. Op ongeveer een half uur tijd kan u dan materialen inleveren, uitkiezen en lenen. De bus zet u nadien terug af aan de school.

Ook in andere bibliotheken in de regio van Kempens Karakter worden in 2017 cursussen gegeven. Misschien vinden we daar de opleiding die u zoekt!

De bus vertrekt steeds om 8.45 uur op vooraf bepaalde dagen. Een overzicht van deze dagen kan u in de bibliotheek vragen of bekijken op de website.

Mag ik mee? - Kristien Dieltiens (2015)

7

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

J eugd


vrije tijd Cul tuu r Nacht van Kempens erfgoed – een terugblik

Grootouder-kleinkind sportnamiddag

Vrijdagavond 21 oktober 2016 genoten meer dan 450 mensen van een unieke kijk in en achter de schermen van kasteel Hof ter Borght!

Op donderdag 3 november 2016 mochten we 34 kinderen en 56 grootouder verwelkomen op de grootouder-kleinkind sportnamiddag.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

De vertelsessies, het knap uitgelichte kasteel, de idyllische quiz-wandeltocht rond de vijver en op het eiland, de retro-fotosessies en de historische tentoonstelling over de kasteelgeschiedenis werden alle ten zeerste gesmaakt.

8

cultuur

Uit alle erfgoedliefhebbers die deelnamen aan de avondlijke Quizwandeling rond kasteel Hof ter Borght werd er door een onschuldige hand een winnaar getrokken. Liesbeth Goossens uit Westmeerbeek werd de gelukkige winnaar! Ze ontving een prachtige Hulshoutse prijzenmand. Proficiat Liesbeth en veel dank aan alle andere enthousiaste deelnemers.

Dankzij de leuke initiaties van Altis Hulshout, BBC Zuiderkempen, TC Sportiva en Ropeskipping van Gym Westerlo werd het een geslaagde en sportieve namiddag voor jong en oud.


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen

8 dec16

Lezing

Kathleen Aerts

In ‘Voor altijd mijn mama’ vertelt Kathleen Aerts heel op en over de weg die ze samen met haar moeder heeft afgelegd. Van de twijfels en de mooie momenten samen na de diagnose tot de donkere tijden in het ziekenhuis. Op donderdag 8 december 2016 komt Kathleen Aerts naar Houtvenne met haar persoonlijke getuigenis over jongdementie die niemand onberoerd zal laten.

Praktische info: Donderdag 8 december 2016 20.00 uur Parochiezaal Houtvenne, Langestraat 14

Inschrijving: via www.hulshout.be > vrije tijd > tickets online of aan de balie van de bibliotheek, het gemeentehuis of de sportdienst.

hulshout.bibliotheek.be

donderdag

Inschrijven kan vanaf donderdag 3 november 2016.

Inkom: € 3 (vrijetijdspas: € 1,50)

9

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

V.U. Bibliotheek, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198


HULSHOUT

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Line-dance: dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 2,5. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur, sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94, € 4. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 tot 18.45 uur, sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout, 0479 41 83 94. • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Zumba: elke maandag van 21.0022.00 uur, KVLV Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen, 015 22 46 13 Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

28 nov

Brei- en haakcafé

28 nov

Stilte- en meditatieavond

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 & 19.30 uur Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Stilte ervaren Kerkstraat 40//19.30 uur Info: www.stilteervaren.blogspot.be Prijs: € 4

19 dec

Brei- en haakcafé

20 dec

Samen lezen met de dagen

21 dec

Brei- en haakcafé

22 dec

Kersthappening

27 dec

Bloedgeven Hulshout

2-4 jan

5de Springkasteeldagen

7 jan

3de Avondcross Grote Prijs Geral

8 jan

Nieuwjaarsreceptie

10 jan

Bloedgeven Houtvenne

29 jan

Winterwandeling

Jezus, Maria, Jozef

2, 3, Toneel De Hulst 4, 6 Info: p. 9 dec 7 dec

Kerstknutselen KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 uur voor kids // 19.30 voor volwassenen Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid

8 dec

Lezing Kathleen Aerts

10 dec

21ste eetdag WTC Pallietertrappers

11 dec

Kersthappening KWB Hulshout Pastorij Hulshout // 14.00 uur Info: www.kwbhulshout.be

12 dec

Bibliotheek Hulshout Info: p. 9

WTC Pallietertrappers Info: p. 9

Kringloop tuinieren Tuinhier Zaal De Vloeikens//19.30 uur Info: jan.pauwels@telenet.be

12 dec

Gemeenteraad

17 dec

Kerstmarkt

18 dec

U zijt wellekome

Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis//20.30 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe Info: p. 13

Davidsfonds Hulshout Info: p. 9

KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30 & 19.30 uur Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 4 lid // € 6 niet-lid

Bibliotheek Hulshout Cafetaria woonzorgcentrum Ter Nethe // 10.00 uur Info: hulshout@bibliotheek.be Gratis

KVLV Westmeerbeek GC IJzermael //19.00 uur Info: 0497 26 28 86 Prijs: € 3 lid // € 5 niet-lid

Vrije Basisschool Houtvenne Info: p. 11

Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout//17.30 uur Info: hulshout.rodekruis.be

Sportbar Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//10.00 uur Info: www.sportbarhulshout.be Prijs: € 4/dag

Info: p. 11

Aangeboden door het gemeentebestuur Centrum Hulshout//18.00 uur Info: cultuur@hulshout.be

Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne//17.30 uur Info: hulshout.rodekruis.be

Gemeentebestuur Hulshout Info: p. 12


LEEFT!

Rugscholing TOAST LITERAIR Dirk Bracke is een van de populairste jeugdauteurs in Vlaanderen. Voor Black reed hij mee met politiepatrouilles door Brussel en kreeg hij een bijzondere inkijk in de wereld van de jeugdbendes. Critici beweren wel eens dat hij op sensatie uit is, maar zijn lezers vinden het prima. Bracke zorgt er wel voor dat elk verhaal – hoe hard en wreed ook – je uiteindelijk achterlaat met een positief gevoel.

Op maandag van 17.45 tot 18.45 uur Gratis les op 9 januari 2017 Inlichtingen Christiane: 0479 41 83 94

IEDEREEN WELKOM!

Zondag 22 januari 2017 om 10.30 uur PZ Mattheüscentrum, Grote Baan 118, Hulshout Leden : 8 euro Niet-leden : 12 euro -16 jaar : gratis

11

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Sporthal Hulshout


verenigingen en activiteiten 29januari17

Winterwandeling

Hulshout

Onze jaarlijkse winterwandeling vertrekt aan zaal De Vloeikens, aan de ingang van de Heerebossen, een heerlijk mooie omgeving. We stippelden een parcour uit met aaneenschakeling van mooie en verrassende plaatjes in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Alle deelnemers ontvangen een (h)eerlijk, streekeigen, gratis proevertje. Vertrekplaats: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12a 2235 Hulshout Vertrekuur: 9.00 tot 15.00 uur Prijs: €2

Afstand: 5 km of 10 km Wandeling van 5 km is toegankelijk voor kinderwagens.

www.hulshout.be > vrije tijd > toerisme

zondag

Reserveren is niet nodig.

Dienst Toerisme Prof Dr. Vitalcelenplein 2 2235 Hulshout 015 22 40 11 toerisme@hulshout.be

S luiting s d ag e n Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: - 24 december 2016 tot en met 1 januari 2017 - op 27, 28, 29 en 30 december 2016 is er tijdens de voormiddag wel permanentie in het OCMW.

GEMEENTEHUIS

18.00 - 21.00 uur

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Vr:

09.00 - 11.00 uur

2235 Hulshout

18.00 - 20.00 uur

Tel.: 015 22 40 11

Za:

09.00 - 13.00 uur

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma:

18.00 - 20.00 uur

CONTAINERPARK

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44

SPREEKUREN COLLEGE

milieu@hulshout.be

Algemeen e-mailadres

Ma-zo:

gesloten

college@hulshout.be

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Burgemeester

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Geert Daems

Za:

08.00 - 13.45 uur

Elke eerste maandag van de maand: 19.00 - 20.00 uur

BIBLIOTHEEK

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Verder na afspraak

Tel.: 015 22 40 17 - hulshout@bibliotheek.be

GSM: 0499 41 41 95

Ma:

16.00 - 20.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Di:

18.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Vr:

14.30 - 17.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Za:

10.00 - 12.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be 2e schepen (na afspraak)

OCMW HULSHOUT

Rist Heylen

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

GSM: 0473 53 65 94

Tel.: 015 75 01 00

rist.heylen@hulshout.be

Telefonische bereikbaarheid

3e schepen (na afspraak)

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

Hilde Van Looy

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma:

18.00 - 20.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Sociale dienst

4e schepen (na afspraak)

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Joost Verhaegen

Di:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Woe:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Do:

op afspraak

5e schepen (na afspraak)

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Anja Leflot

Schuldbemiddeling

GSM: 0496 68 25 14

Ma:

18.00 - 20.00 uur

anja.leflot@hulshout.be

Do:

09.00 - 12.00 uur

Dienst asielzoekers Na afspraak

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

SPORTPARK JORIS VERHAEGEN Thuisdiensten

12

Na afspraak

Industriepark 3, 2235 Hulshout

Dienst Gezinszorg

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Woe:

(na afspraak)

09.00 - 12.00 uur

ZWEMBAD

Verwarmingstoelagen

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Do:

gesloten

Tijdens schooljaar

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Juridische dienst

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Za:

09.00 - 13.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schoolvakantie

*Elke 2e en 4e ma van de maand

Di:

09.00 - 11.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

18.00 - 21.00 uur

na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90

Do:

13.00 - 16.00 uur


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 7 december 2016 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 2 december

Woe 14 december 2015 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 9 december

Woe 21 december 2015 Woe 28 december 2015 reserveren uiterlijk Geen dorpsrestaurant! vrijdagmiddag 16 december

• paprikaroomsoep • kipfilet achiduc • groene boontjes • aardappelen • vanillepudding

• cressonsoep • crepinette • gegratineerde bloemkool • aardappelen • vanillepudding met koek

• komkommersoep • hamburger • koude boontjes • frietjes • gele rijstpap

13

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Kerstmarkt Ter Nethe


leven en welzijn OCMW

Wel z i j n

Wat als … u uw energiefacturen niet meer kan betalen.

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!

Als u wordt afgesloten door uw commerciële energieleverancier, dan wordt u verplicht opgevangen bij de netbeheerder. Voor Hulshout is dit Eandis. Eandis treedt op als sociale leverancier zolang u niet op de commerciële markt terecht kan. Vorig jaar waren er op het grondgebied van Eandis 60.655 klanten waarvoor zij optraden als leverancier voor elektriciteit en 47.138 voor aardgas. De levering van energie door de sociale leverancier is niet gratis. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te krijgen. Dergelijke meters verschillen van de klassieke meters, omdat ze werken met een oplaadkaart. Dankzij de budgetmeter blijft u bewust van uw energieverbruik. Het zet u ertoe aan energie te besparen, waardoor u vermijdt dat schulden oplopen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving om budgetmeters te plaatsen bij klanten met betalingsmoeilijkheden. In totaal zijn er in België 32.506 budgetmeters actief voor elektriciteit en 23.725 voor aardgas.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Klanten kunnen op twee manieren die kaarten opladen: in één van de klantenkantoren van Eandis of in het OCMW. Vandaag gebeurt quasi 95% van de opladingen via self service automaat. Voor meer informatie kan u langs gaan bij het OCMW op een van de zitdagen (zie openingsuren) of neem telefonisch contact op via 015 75 01 00.

14

Tussen 2 november 2016 en 31 maart 2017 kunnen budgetmeterklanten van aardgas met betalingsmoeilijkheden aan het OCMW vragen om een deel gratis aardgas. Om hier recht op te hebben, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: • in schuldbegeleiding zijn en/of werken aan schuldafbouw; • maatregelen nemen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren door Energiesnoeiers); • een afspraak maken voor de oplading gedurende de niet-winterperiode om voorafgaand aan de volgende winterperiode over een reserve te beschikken.

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat gesprek kan gaan over uw eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed kan u er terecht als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. U kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via telefoon, chat of e-mail.

Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt of u kampt met een probleem van energiearmoede. De OCMW-raad beslist ten slotte of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas en vanaf welke datum. Denkt u recht te hebben? Neem dan contact op met Anja Ver Elst (sociale dienst OCMW) via 015 75 01 00.

Stel u kandidaat! Mail naar vrijwilligers@preventiezelfdoding.be of bel 02 649 62 05. Meer info op www.zelfmoord1813.be

De last van het leven: zelfmoord in België en Nederland: feiten, cijfers en getuigenissen, indringende gesprekken… - Bart Demyttenaere (2012)


leven en welzijn Welzijn

O nd e r wi j s

Ruilwinkel MOOI

Vrije basisscholen behalen 3de deellabel

Er is een koffiehoekje waar (groot) ouders een babbeltje kunnen doen of rustig kunnen zitten, terwijl de in te ruilen spullen worden bekeken. MOOI vindt u in het Lokaal D i e n s t e n c e n t r u m Te r H a r t e , Verlorenkost 22 te Westerlo en is elke maandag open van 9.00 tot 12.00 uur, donderdag van 13.00 tot 16.00 en elke eerste donderdag van de maand van 13.00 tot 18.30 uur.

info@vzwlokaalwelzijn.be of http://www.vzwlokaalwelzijn.be

Omdat wij verkeerseducatie heel belangrijk vinden op onze school, nemen we sinds een 6-tal jaren deel aan het 10 op 10 project van de provincie Antwerpen. We streven ernaar om onze leerlingen veilig te leren deelnemen aan het verkeer. We hebben in drie fasen aan vier verkeersthema's gewerkt. De vier thema's voor een evenwichtige verkeerseducatie op school zijn: praktijklessen verkeer, een veilige schoolomgeving, betrokken ouders en een stevig draagvlak als basis voor de andere drie thema's. Een jury beoordeelde aan het einde van elke fase ons dossier. En…we kregen eind augustus het fantastische nieuws dat we het 3de en laatste deellabel hebben behaald. En we zijn daar fier op. De Toverdoos heeft reeds vorig schooljaar het 3de deellabel behaald. Dit is uiteraard geen eindpunt, verkeer blijft een vast item op onze agenda. We blijven oefenen in de klas, op onze speelplaats, op de straat,… We blijven ijveren voor een veilige schoolomgeving. We willen dat stevige draagvlak via onze werkgroep, via onze leerkrachten, via onze ouders, via de schoolraad, via het schoolbestuur ,….zeker behouden. De 10 op 10 subsidie die we telkens kregen voor verkeersmaterialen hebben we ook steeds goed besteed. We kochten loopfietsen, een verkeerskoffer, verkeersborden, materialen voor het oefenparcours, verkeersbrevetten, materialen voor de verkeerslessen in de klassen,…. Na de herfstvakantie zijn we weer gestart met onze FLUO-ACTIE want we willen gezien worden op straat. We nemen met onze school deel aan de actie ‘Helm op fluo top’. Van de herfstvakantie tot net voor de krokusvakantie kunnen de leerlingen stickertjes (en beloningen) verdienen door met fluo kledij en/of een fietshelm naar school te komen.

15

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Kom naar MOOI, de ruilwinkel met een plus. Een nette, hippe winkel waar iedereen zich thuis voelt! Dit gaat van meubeltjes en kleding tot bedlinnen en speelgoed. Elk spulletje heeft een waarde. Binnen de winkel worden er stempelkaarten gebruikt. Stempels kunnen verkregen worden door zaken binnen te brengen of door naar het peuterspeelpunten te komen. Alles heeft een waarde, men kan dus ruilen tegen andere spullen of stempels sparen voor iets groter.


wonen en milieu Milieu Wij kiezen voor eerlijke en duurzame producten. En u?

Energietips Kempen2020

Hulshout gaat de uitdaging aan om de titel van FairTradeGemeente te behalen. Dit is een titel die aangeeft dat het gemeentebestuur en de inwoners eerlijke handel en lokale duurzame producten een warm hart toedragen en hier ook effectief werk van willen maken. Door middel van de campagne kunnen we immers op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

Isoleer uw dak en doe nog tot eind 2016 extra premievoordeel! 22% van alle woningen heeft nog steeds geen dakisolatie. Daarom organiseerde IOK samen met 28 gemeenten dit jaar een samenaankoop dakisolatie. Door samen isolatie aan te kopen, wordt de prijs gedrukt. Er worden zowel isolatiematerialen aangeboden om zelf te plaatsen, als prijzen inclusief plaatsing. Bovendien kan u in 2016 nog genieten van de relatief hoge premies van netbeheerder Eandis en van een belastingaftrek voor dakisolatie.

Fair Trade (eerlijke handel) is een handelssysteem dat benadeelde producenten, voornamelijk uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Dankzij eerlijke handel kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen voor zichzelf en hun familie. Als consument, maar ook als vereniging, sportclub, school, handelaar, zelfstandige of horeca uitbater geeft eerlijke handel u de kans om een verantwoorde en waardevolle keuze te maken die voor producenten uit het Zuiden echt een verschil maakt.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Fair Trade is meer dan enkel koffie en bananen! Er zijn meer dan 1600 fairtradeproducten waaruit u kan kiezen, waaronder koffie, thee, wijn, fruitsap, snacks, vers fruit, chocolade,

enz. Een mooi overzicht hiervan kan u terugvinden op de websites http:// fairtradebelgium.be en www.oxfamwereldwinkels.be. Bovendien beperkt eerlijke handel zich niet tot voeding. Er is intussen ook een ruim aanbod aan kleding, geschenkartikelen, bloemen en stoffen. Van fairtradeproducten alleen kan u niet overleven, maar hier bij ons vindt u wel heel wat producten die op een duurzame manier geproduceerd worden zoals tomaten, kaas, melk, enz. Deze lokale en duurzame producten vormen een mooie aanvulling op de meer dan 1.600 beschikbare fairtradeproducten. Worden er in uw vereniging, sportclub, handelszaak, horecazaak of onderneming al fairtradeproducten aangeboden? Of produceert of verkoopt u lokale duurzame producten? Laat dit dan zeker weten aan de FairTrade Trekkersgroep van onze gemeente, zodat we ook uw zaak, vereniging of sportclub kunnen vermelden in onze toekomstige communicatie rond Fair Trade.

fairtradegemeente@ hulshout.be of 015 22 94 81

Waarom uw dak nog in 2016 isoleren? • De prijzen en voorwaarden van de samenaankoop zijn nog geldig tot eind 2016. • De premie voor dakisolatie van de netbeheerders daalt volgend jaar. Bovendien moet u dikker isoleren om nog van de premie te kunnen genieten. • De belastingaftrek voor dakisolatie geplaatst door een aannemer (30%) valt weg vanaf volgend jaar. • 30% van de warmte verdwijnt via het dak. Door uw dak te isoleren, bespaart u meteen op uw energiefactuur en wordt uw woning comfortabeler. • De investering verdient zichtzelf terug op zo’n acht jaar tijd. • Vanaf 2020 kan een woning zonder dakisolatie onbewoonbaar worden verklaard. Meer informatie vindt u op www.iok. be/dakisolatie.

16


wonen en milieu Mil ieu Verwarmingsketel aan vervanging toe?

De huidige ketels zijn heel wat zuiniger waardoor u fors kan besparen op uw energiekosten en bovendien uw steentje kan bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van een oude ketel kan tot wel 35% bespaard worden op het energieverbruik door het plaatsen van een nieuwe ketel, terwijl de aankoop- en de installatiekost ervan relatief beperkt is. Hierdoor is de investering in de meeste gevallen in minder dan 10 jaar terugverdiend. Wil u weten of uw ketel aan vervanging toe is? Doe dan de test op www. iok.be/verwarming. Uiteraard is gebruik maken van een hernieuwbare energiebron een betere keuze. Is de installatie van een warmtepomp technisch en financieel haalbaar of passeert er een warmtenet voor uw deur, aarzel dan niet om gebruik te maken van hernieuwbare energie. In bestaande woningen ligt

het echter vaak niet voor de hand of is het vandaag zelfs onmogelijk om die overstap te maken. Het vervangen van een oude ketel blijft dan een zeer interessante ingreep om met een relatief beperkte investering uw energierekening en CO2-uitstoot in te perken. Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter een samenaankoop condensatieketels. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie. Experts zorgen voor een deskundige begeleiding bij de beoordeling van de offertes. Kom langs op de infoavond op woensdag 1 februari 2017 in GC IJzermaal, Mgr. Raeymaekersstraat 10 in Westmeerbeek of op maandag 6 februari 2017 in CC Zwaneberg, Cultuurplein 1 in Heist-op-den-Berg. De infoavonden starten telkens om 20.00 uur. Vrijblijvend inschrijven voor de samenaankoop is nu al mogelijk via www.iok.be/verwarming of via het formulier dat u kan invullen bij het onthaal van onze gemeente. Deze inschrijving houdt geen verplichtingen in, maar zorgt ervoor dat u verder op de hoogte gehouden wordt over het verloop van de samenaankoop.

De keuze van de firma zal gebeuren door een stuurgroep van mensen die meedoen aan de actie. Deze stuurgroep zal doorgaan op dinsdag 14 februari 2017 om 19.00 uur. Als u wil deelnemen, kan u dit aangeven via het inschrijvingsformulier. De gekozen firma’s zullen zichzelf en hun werkwijze komen voorstellen tijdens een infoavond die doorgaat op maandag 13 maart 2017 in De Merodezaal, Heultjedorp 1 in Westerlo. Deze infoavond start om 20.00 uur. Deze actie kadert binnen het engagement van de gemeente Hulshout om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied met 20% te verminderen tegen 2020. Meer informatie vindt u op www. kempen2020.be

dienst Duurzaamheid 015 22 40 11 of duurzaamheid@hulshout.be

17

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet meer werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia echter zo sterk geĂŤvolueerd dat het vervangen van een oude ketel nuttig kan zijn, ook al lijkt die op het eerste gezicht nog goed te werken.


wonen en milieu Milieu Steriliseer uw kat en voorkom ongewenste nestjes Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog te weinig daarvan zijn gecastreerd of gesteriliseerd, met als gevolg geregeld ongewenste kittens. Als die geen opvang vinden en niet in een asiel terechtkomen, belanden ze vaak op straat als zwerfkatten. Soms zijn ook volwassen katten gedoemd tot een zwervend bestaan, als ze plots niet meer in het gezin passen en aan hun lot worden overgelaten. Zwerfkatten leven niet alleen in slechte omstandigheden, maar zorgen ook voor overlast door opengescheurde vuilzakken, ontlasting en urine. Bovendien brengen ze duizenden al even vruchtbare nako-

melingen voort. Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel. De aanpak van zwerfkatten kost de gemeente heel wat geld. Help mee het probleem te voorkomen en laat uw kat dus tijdig steriliseren of castreren. Wist u dat • Een kattin al vruchtbaar is als ze 5 maanden oud is? • Een kattin tot 2 nestjes per jaar kan krijgen? • Een nestje 3 tot 6 kittens kan tellen? Dit betekent dat een kattin en haar nakomelingen op 5 jaar tijd voor maar liefst 5.000 kleintjes kunnen zorgen!

CO IN HUIS? Wist u dat er in België elk jaar 10 tot 50 mensen sterven door CO-vergiftiging? CO of koolstofmonoxide is een giftig en heel gevaarlijk gas. U ruikt het niet, u proeft het niet, u ziet én voelt het niet.

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

CO ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam, dus niet bij een elektrisch toestel. De kans op CO is veel lager bij toestellen die de lucht van buiten aanzuigen (‘gesloten toestellen’). Laat uw verwarmingstoestellen en schouw regelmatig onderhouden, zorg voor voldoende ventilatie en verluchting in uw woning. Gebruik

18

liever geen mobiel verwarmingstoestel op gas of petroleum, zeker niet in de slaapkamer. Gebruikt u ze toch, doe dat dan maximum een uur en verlucht extra. Heeft u een vermoeden van CO-vergiftiging? Voorkom dat u zelf bevangen raakt. Zet ramen en deuren open. Bel 112. Zet het verwarmings- of warmwatertoestel, indien mogelijk, uit. Evacueer het slachtoffer en start eventueel met reanimeren. Meer informatie? Surf naar www. koolstofmonoxide.be.

Sterilisatieplicht Elke kat die verkocht wordt, moet gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt én geregistreerd zijn. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk en moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als u een kat gratis weggeeft!


wonen en milieu Wonen Herinnering voor het onderhouden van de burgerlijke grachten

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Samen werken we aan een oplossing! In het kader van de overstromingsproblematiek heeft onze gemeente het project ‘Scenario 2014-2019’ op poten gezet. Om de problemen met wateroverlast te verkleinen of zelfs te verkomen, is onze gemeente, in samenwerking met diverse instanties en met de boordeigenaars van burgerlijke grachten, bezig met het opwaarderen van de burgerlijke (private) grachten.

Hoe pakt Hulshout de gladheid aan? Voor de grotere wegen wordt een bestrijdingscombinatie samengesteld voorzien van een sneeuwruimer gevolgd door de grote strooiwagen. Voor de kleinere wegen wordt een knikker ingezet, een klein mobiel voertuig met sneeuwruimer, ook te gebruiken voor bijvoorbeeld de fietspaden. Deze kleine knikker werd ook vorige winterperiodes ingezet.

Vele boordeigenaars bezorgden ons het ingevuld keuzeformulier reeds terug. Sommigen hebben onze diensten echter nog niet uitgenodigd om een controlebezoek te brengen. Na controle met een gunstige beoordeling wordt een vrijstelling van de retributievergoeding voor deze periode ingevoerd. De retributies staan vermeld in het gemeentelijk retributiereglement. In de verzoekbrieven worden de totale vergoedingen aangekondigd die worden doorgerekend indien u niet zelf tot ruiming overgaat of laat overgaan.

Inmiddels zijn aan de nalatige boordeigenaars herinneringen gestuurd om hun ruimingsplicht uit te voeren. Ook in deze herinneringsbrieven worden de te verwachten retributievergoedingen vermeld. Van sommige eigenaars hebben we spijtig genoeg nog geen enkel signaal ontvangen. Heeft u de verwachte ruiming toch reeds uitgevoerd? Prima! Zo niet, maak er dringend werk van. We blijven uitkijken naar een gezamenlijk streven naar een deugdelijk integraal waterbeleid.

Binnen en buiten onze gemeente Er zijn enkele grotere wegen waarvan het onderhoud niet door de gemeente wordt gedaan. De wegen in Hulshout die wel tot de gemeente behoren, strooien wij natuurlijk wel. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën, en volgens een algemeen en een prioritair strooiplan. Het algemene strooiplan geldt voor normale winterse omstandigheden. Eerst wordt categorie 1 gestrooid, dan 2 en als laatste de wegen in categorie 3. In beide strooiplannen wordt voorrang gegeven aan onder meer buslijnen, hellingen, ruimtes rondom scholen, etc. Het prioritaire strooiplan geldt bij extreem weer, zouttekort, etc.

Niet gestrooid Enkele straten worden NIET gestrooid. Hier is vaak te weinig verkeer om het zout effectief zijn werk te laten doen. Voor deze plaatsen en de voetpaden doen we een beroep op de bewoners. Ook via het OCMW kan u hulp aanvragen bij het sneeuwruimen. Probeer zoveel mogelijk sneeuw te ruimen. Hoe minder sneeuw er ligt, hoe minder kans op gladheid. dienst Infrastructuur, Laten we onze en jullie inspanningen 015 22 94 80 of bundelen en samen werken aan een technischedienst@hulshout.be veilig Hulshout!

19

Gemeente Hulshout | winter 2016-2017

Alle boordeigenaars kregen in het voorjaar een voorstel tot engagement: • De eigenaar van de aanliggende grond gaat akkoord met het zelf ruimen (of laten ruimen) van de gracht. • De eigenaar van de aanliggende grond gaat akkoord dat de gemeente in het volgende dienstjaar de gracht ruimt (manueel indien niet voldoende ruimte voor een machinale ruiming beschikbaar is). Dit brengt een aanrekening van de onkosten met zich mee.

Het merendeel heeft op ons verzoek tot gezamenlijke aanpak gunstig gereageerd en voerden de ruiming reeds uit met een positief resultaat en met een vrijstelling van de retributievergoeding als gevolg.


8 jan17

Nieuwjaarsdrink

Alle inwoners welkom 18.00 tot 20.00 uur centrum

www.hulshout.be

zondag

Hulshout gratis optreden gratis drank || gratis soep V.U. Gemeentebestuur Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje winter 2016-2017  

Gemeenteboekje winter 2016-2017  

Advertisement