Page 1

2014 l i r p a

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Hulshout op Twitter

Kampioenenviering Ouderenbehoefteonderzoek

Energiepremies op een rijtje coverfoto: De lente is in het land...


Inhoud

Voorwoord

3 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

5

VRIJE TIJD

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

9 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

www.facebook.com/GemeenteHulshout twitter.com/Gem_Hulshout

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert

Sommigen van u hebben binnenkort paasvakantie en genieten hopelijk van de vele activiteiten die onze diensten in dit kader hebben georganiseerd. Ook ik kijk alvast uit naar de fijne paasdagen die voor de boeg staan. Gezellig samenzijn en paaseieren zoeken met de familie. Zowel de jonge als de oudere generatie heeft nood aan sociaal contact. In onze gemeente proberen wij hier op allerlei manieren in te voorzien. Belangrijke spelers daarbij zijn de verenigingen, de vrijetijdsdiensten, het OCMW en het woonzorgcentrum. In het OCMW is dit onderwerp trouwens een extra belangrijke pijler deze legislatuur. Zij starten binnenkort met een ouderenbehoefteonderzoek. Via vragenlijsten wordt geïnformeerd naar het algemeen welzijn. Denk maar aan de thema's gezondheid, wonen, vrije tijd, familie, mobiliteit, ‌ Zo kunnen wij samen zorg dragen voor de ouderen in onze gemeente. U vindt hierover meer informatie verderop in dit boekje. We hebben al wat mogen genieten van het voorjaarszonnetje. Veel mensen gaan dan weer aan de slag in en om het huis. Houd goed in de gaten waar u eventueel voordeel kan krijgen. In dit boekje besteden we extra aandacht aan de energiepremies en geven we ook enkele tips om vocht in uw woning te vermijden. En met het mooie lenteweer is ook de compostwerkgroep weer van de partij. Elke derde zaterdag van de maand kan u op het containerpark terecht voor hun expertise. Nog niet voldoende planten of struiken in uw tuin? Kom dan zeker naar onze jaarlijkse bloemenmarkt! Tot dan! Geert Daems Uw burgemeester

Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van mei moeten uiterlijk op 2 april 2014 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd en kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I april 2014 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Nieuws uit het college en de gemeenteraad

werken buitenschoolse kinderopvang Westmeerbeek gestart Op 3 maart 2014 zijn de werken voor de buitenschoolse kinderopvang in Westmeerbeek officieel gestart. Aannemer Swinnen uit Mol is verplicht om de opdracht te volbrengen binnen een termijn van 160 werkdagen. In dit project investeert het gemeentebestuur € 867 279,60 incl. btw. Het grootste voordeel van deze nieuwe locatie is uiteraard het verhoogde aantal plaatsen. Maar daarnaast zijn er nog meer positieve aspecten. De site in de Mgr. Raeymaekersstraat is zeer dicht bij vrije school De Schatkist gelegen en zal heringericht worden voor buitenschoolse opvang van kleuters en lagere schoolkinderen van Westmeerbeek. De verplaatsingen tussen school en opvang worden een stuk gemakkelijker en zullen altijd te voet kunnen gebeuren.

Aankoop minigraafmachine met aanhangwagen en breekhamer Het gemeentebestuur heeft een minigraafmachine met aanhangwagen en breekhamer aangekocht voor € 39 879,18 incl. btw.

Duurzaamheid: Burgemeestersconvenant

De Europese Unie roept de lokale besturen op om zich vrijwillig te engageren om tegen 2020 de 20% CO2-reductiedoelstelling van de EU minstens te behalen of zelfs te overtreffen op lokaal niveau. Dit engagement kreeg de naam 'het Burgemeestersconvenant'. Samen met 28 andere gemeentebesturen gaan we samen met IOK aan de slag met het convenant. Met dit project sluiten de 29 gemeenten uit de Kempen aan bij de meer dan 4700 Europese steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant al ondertekenden. Hoe we er voor kunnen zorgen dat energie voor iedereen betaalbaar blijft, zonder stroompannes en zonder in te boeten aan comfort, is een bezorgdheid die bij alle Kempense gemeentebesturen leeft. De uitdaging is groot, maar het is een uitdaging die de Kempen met beide handen grijpt. Op vrijdag 21 maart 2014 werd het officiële startschot van het streekproject Burgemeestersconvenant gegeven. Met dit evenement werd er een krachtig signaal aan de buitenwereld verstuurd. Op die dag heeft onze burgemeester samen met de 28 andere Kempense burgemeesters het convenant officieel ondertekend.

Deze minigraafmachine zal in de eerste plaats worden ingezet op de begraafplaatsen voor onder andere het maken van kuilen, de aanleg van wandelpaden, ... Daarnaast zal deze ook gebruikt worden voor wegenwerken, voor bijvoorbeeld de aanleg van een voet- of fietspad.

Hulshout in cijfers • Al 32 tweets in 2014 • 142 deelnemers jeugdactiviteiten krokusvakantie • 292 kinderen geregistreerd voor online inschrijvingen

Gemeente Hulshout I april 2014 I 3


WetensWAARd Actueel Contactpersonen parochiezalen

Parochiezaal Hulshout: Dirk Van Baelen • 015 22 21 17 • d.vanbaelen@skynet.be

Parochiezaal Houtvenne (= Zaal Centrum): Jef Verduyckt • 0496 40 58 60 • http://www.centrumhoutvenne.be • centrumhoutvenne@skynet.be De parochiezaal van Westmeerbeek wordt momenteel gerenoveerd en de contactpersoon voor de toekomstige verhuur is nog niet gekend.

Nieuwe datum volkstuinen vzw

In het vorige gemeenteboekje kon u lezen dat de volkstuin vzw dit voorjaar twee gratis infosessies in onze gemeente houdt. De eerste sessie was voorzien op maandag 10 maart 2014, maar door onvoorziene omstandigheden kon dit niet doorgaan. Noteer dus deze twee nieuwe data in uw agenda: • Leren composteren: maandag 14 april 2014 om

19.30 uur in zaal De Vloeikens

• Snoeien steenfruit: maandag 12 mei 2014 om 19.30

uur in zaal De Vloeikens

Aangepaste verkeersregeling op 1 mei 2014

Volg ons op twitter

Vorig jaar hebben we gemeld dat we Twitter enkel zouden gebruiken voor crisiscommunicatie, maar we hebben besloten om toch actief te twitteren vanaf dit jaar. Wit u graag op de hoogte blijven van alle Hulshoutse nieuwtjes via dit medium? Volg ons dan op https://twitter.com/Gem_Hulshout! Uiteraard houden we www.hulshout.be nog steeds up to date en kan u ons ook vinden op https://www.facebook.com/GemeenteHulshout.

Start to tweet: reisgids voor ervaren en beginnende twitteraars - Vincent Van Quickenborne (2011)

Op 1 mei 2014 gaat de jaarlijkse bloemenmarkt door in Westmeerbeek. Om dit evenement in goede banen te leiden wordt al het verkeer, met uitzondering van voertuigen van hulpdiensten, tussen 6.00 en 18.00 uur verboden in volgende zones: • Stationsstraat: volledige parking tussen woning Stationsstraat 2 en 10; • Netestraat: gedeelte tussen woning nummer 9c en Hoogzand; • Hoogzand: gans het plein aan de ingang van de kerk. In deze gedeelten geldt er ook een parkeerverbod. Tussen 6.00 en 18.00 uur wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A in de volgende straten: • Dreef: gedeelte tussen Nieuwstraat en Hoogzand, met verbod te rijden richting Hoogzand; • Nieuwstraat: volledig, met verbod te rijden richting Dreef; • Mgr. Raeymaekersstraat: volledig, met verbod te rijden richting Netestraat.

Bevolking GEBOORTES

04.02.2014 04.02.2014 12.02.2014 16.02.2014

huwelijken

22.02.2014

Overlijdens

22.01.2014 25.02.2014 26.02.2014

Yariss Van Dessel Mien Broeckx Mil Michielsen Jules Van Dessel

04.03.2014 07.03.2014 11.03.2014 11.03.2014

Antoon Panken (°08.08.1964) Marleen Valgaeren (°31.08.1956) Anja Lambrechts (°05.10.1978) Karel Wouters (°08.07.1929)

JUBILEA

Diamanten bruiloft (60 jaar) Jan Verlinden en Jona Vercammen Alfons Ceulemans (°22.01.1933) Maria Bosmans (°19.03.1930) Marc Van Engeland (°29.01.1963)

4 I april 2014 I Gemeente Hulshout

Fam. Vleugels-Berghmans 20.02.1954


vrije tijd Jeugd

Creatieve stemspelletjes met baby’s en peuters! (i.s.m. Musica ) Baby’s en peuters zijn vaak druk in de weer om hun stem te ontdekken en ermee te experimenteren. Denk bijvoorbeeld aan de eerste brabbelklankjes van baby’s en aan het geroep van peuters. Deze workshop gaat over het belang van zingen met jonge kinderen en het ontdekken van je eigen stemmogelijkheden. We onderzoeken hoe je met eenvoudige oefeningen je kopstem kan vinden en kan zingen in een “veilig” stembereik voor peuters. We ontdekken creatieve stemspelletjes waarmee we thuis aan de slag kunnen, waarmee we rust kunnen brengen, ...

Praktische informatie: Datum: vrijdag 16 mei 2014 Locatie: Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 (mattenzaal - 1e verdieping) Drie leeftijdsgroepen: 09.00-09.30 uur: 0-9 maanden 10.00-10.30 uur: 10-18 maanden 11.00-11.30 uur: 19-36 maanden Gelieve de leeftijdsgroepen bij de inschrijving te respecteren! Elke leeftijdsgroep heeft een ander stemniveau! Prijs: € 8 (1 baby/peuter + 1 ouder) Meebrengen: een zacht kussen Inschrijven is verplicht en kan van maandag 28 april 2014 tot en met woensdag 14 mei 2014 op http://hulshout.ticketgang.eu of aan het loket van het gemeentehuis, de bibliotheek of de sportdienst (maximum 12 deelnemers per groep). Meer info: jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Jeugdactiviteiten Herinnering Workshops & uitstapjes paasvakantie

• Dinsdag 8 april 2014: Workshop: Ruik met je tong! (i.s.m. Mooss vzw) • Donderdag 10 april 2014: Kleuteruitstap: bezoek aan de dierenhoeve! (volzet) • Dinsdag 15 april 2014: Bezoek aan subtropisch zwembad en bowling • Donderdag 17 april 2014: Kookworkshop: Keukenprinsen- en prinsessen (volzet)

Bezoek http://hulshout.ticketgang.eu of het loket van het gemeentehuis, de bibliotheek of de sportdienst om te kijken of er nog plaatsjes vrij zijn en om uw kinderen in te schrijven!

Zomerbrochure binnenkort beschikbaar

Stilaan komt de zomervakantie dichterbij. Graag willen wij u eraan herinneren dat onze diensten al volop bezig zijn met de voorbereidingen van hun zomerprogramma. Begin mei zal de 'Zomerbrochure 2014' beschikbaar zijn. Gemeente Hulshout I april 2014 I 5


vrije tijd Sport

Jeugd

Paintball Fort van Stabroek

Heen: 11.20 uur Terug: 17.30 uur Aan Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout Meer info: jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

€ 25 Vanaf 15 jaar! Meebrengen: - reservekledij- en schoenen - zakgeld - lunchpakket - bijkomende kogels kosten € 6,5/70 stuks en zelf te betalen

Erkenning en subsidiëring sportverenigingen 2014

(inclusief busvervoer, verzekering, begeleiding, 100 kogels, huur maskers, geweer en overall)

Inschrijven is verplicht en kan van maandag 31 maart 2014 tot en met dinsdag 22 april 2014 via de jeugddienst op het gemeentehuis. Geef ook je naam, geboortedatum en telefoonnummer door.

www.hulshout.be/jeugd

zaterdag 3 mei14

V.U. Jeugdraad, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

Net als andere jaren wordt het voor de sportverenigingen weer tijd om hun gemeentelijke erkenning en subsidies aan te vragen. Aangezien de verschillende reglementen geëvalueerd en aangepast zijn, moeten de dossiers en aanvragen uitzonderlijk voor 1 mei 2014 bij de sportdienst of het gemeentehuis binnengebracht worden. Dit gebeurt telkens tegen ontvangstbewijs. U vindt onze reglementen en invulformulieren op www.hulshout.be > sport > sportbeleid of bij de sportdienst.

Kampioenenviering 2014

Ook dit jaar wordt de kampioenenviering georganiseerd door sportraad Hulshout. Dit gaat door op vrijdag 16 mei 2014. Het belooft opnieuw een aangenaam sportief evenement te worden, waarin al onze kampioenen centraal staan. Heeft u dus een podiumplaats behaald op provinciaal, Vlaams, Belgisch of internationaal niveau of heeft u een uitzonderlijke prestatie neergezet op sportief vlak? Lees dan even het reglement door en breng uw kandidatuur binnen op de sportdienst. Het inschrijvingsformulier kan u vinden op www.hulshout.be > sport > activiteiten of bij de sportdienst!

Sport Regionale Sporteldagen voor 50-plussers

De regionale Sporteldagen bieden u de ideale gelegenheid om samen een sportieve dag te beleven bij u in de buurt. Samen proeven van een divers sportpalet met zowel bekende als minder bekende sporten, waarbij elke sportieveling zich kan uitleven. Hieronder worden de gegevens van onze gemeente en van Westerlo opgesomd. In Heist-op-den-Berg is dit trouwens op 20 juni 2014 en in Herselt op 7 augustus 2014. Westerlo op zaterdag 26 april 2014 van 10.00 tot 15.30 uur • Waar: In en rond sporthal De Beeltjens, Kasteelpark, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo • Prijs: € 6 (inclusief soep en brood, twee drankjes, cake) • Info: Sportdienst Westerlo, gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61, Westerlo, 014 53 92 10, sportinschrijving@westerlo.be, www.westerlo.be • Inschrijven tot en met 17 april 2014 bij de sportdienst van Westerlo Hulshout op donderdag 15 mei 2014 van 9.30 tot 16 uur • Waar: Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Prijs: € 7 (inclusief lunchpakket) • Info: Sportdienst Hulshout, Sporthal, Industriepark 3, Hulshout, 015 24 26 77, sport@hulshout.be • Inschrijven van 17 april tot en met 8 mei 2014 via www.hulshout.be > vrije tijd > Tickets online of bij de sportdienst van Hulshout

6 I april 2014 I Gemeente Hulshout


Vrije TIJD Cultuur

cultuur

erfgoeddag 2014

Tentoonstelling zkt. locatie

Voor een tentoonstelling rond de diamantnijverheid in de Kempen zijn de cultuurdienst en de erfgoedcel Kempens Karakter in Hulshout op zoek naar een toffe locatie, met een duidelijke link naar diamant. Heeft u bijvoorbeeld in de tuin nog een berging waar vroeger diamant werd geslepen? En kan die berging enkele weken worden vrijgemaakt voor een tentoonstelling? Of heeft u een ander leuk idee voor een locatie? Geef dan een seintje aan de cultuurdienst, Sander Ooms, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout - 015 22 40 17 of cultuur@hulshout.be.

Meer info over de Erfgoeddag 2014 en de activiteiten in onze regio kan u vinden op www.erfgoeddag.be. Programmablaadjes van de Erfgoeddag verkrijgbaar in de bib

Toerisme

Bibliotheek Boek + Boek = Boeken

Ontdek alle leuke plekjes in Vlaanderen, om te bezoeken, te wandelen én te blijven logeren. Haal snel uw GRATIS inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ en krijg er het exclusieve boek ‘600 plekken die je echt gezien moet hebben in Vlaanderen’ GRATIS bij (normale prijs € 19,99!). In Hulshout enkel te verkrijgen bij de dienst Toerisme, bibliotheek, Booischotseweg 1.

Digitale Week 2014

De Digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten, georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel in samenwerking met LINC vzw. Meer info over activiteiten in de buurt kan u bekomen in de bib, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout - 015 22 40 17 of hulshout@bibliotheek.be.

Gemeente Hulshout I april 2014 I 7


Vrije tijd Fotoverslag krokusvakantie

gels 103 speelvo

ltuin rbinnenspee

in de kleute

springkastelen, fie tsj speelpret gegara es, ballenbad, tentjes, ...: ndeerd

15 vrolijke deelnemers na een geslaagde workshop keramiek schilderen

k gaan was de

rd te wer geconcentree

24 spo

rtieveli

ngen o

p de w

boodschap

intersp ortd

ag

Een muizenissige vakantie Geronimo Stilton (2007)

8 I april 2014 I Gemeente Hulshout

Skilatten of een snowboard: alles kan!


verenigingen en activiteiten Verenigingen en activiteiten

ZONDAG 20 APRIL

WAT?? ONTBIJTBUFFET WAAR?? ZAAL CENTRUM HOUTVENNE WANNEER?? VAN 8.00uur TOT 10.30uur PRIJS?? VOLWASSEN €10, KINDEREN (-12j.) €5, KINDEREN (-3j.) GRATIS RESERVEREN?? IS VERPLICHT EN KAN BIJ; ‘t Bakkershuys, Frituur “Onder den toren” en leiding van de KLJ (klj_houtvenne@hotmail.com) reserveren kan van 24 maart tot 13 april 2014

KLJ-HOUTVENNE

Ik schenk je mijn hart

 



en nog veel meer

  

        

CM promoot orgaandonatie want ook na je leven kun je nog solidair zijn met anderen

Affiche_A3_orgaandonatie_nov2013_v3.indd 1

6/12/13 10:25

Gemeente Hulshout I april 2014 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN START TO TENNIS 2014

 

Tennisclub Sportiva, Industriepark 5, Hulshout

 

Deze kennismaking gaat door op vrijdag 25 april 2014 om 19.00 uur.







          

 



   

  

 

    

      

           

   

 



   

Je hebt nog geen racket of ballen? Wacht nog, wij zorgen voor alles. Ook voor aangepaste en GRATIS lessen. Start 2 tennis is bedoeld voor nieuwe leden, maar als je al lid bent van een tennisclub, en je kon toch je draai niet vinden, ook dan ben je van harte welkom op deze kennismakingsdag. Hoeveel kost het? Slechts € 30, inbegrepen: verzekering, 5 tennislessen van een gediplomeerd leraar, gebruik van ballen en racket, aansluitend volgen er nog 4 lessen + een afsluitende tennisavond voor € 20. Als je dan beslist om verder te doen, dan betaal je het lidgeld, min € 30.



   

Heeft u vragen? louisdeckers@gmail.com

Terugkerende activiteiten:

• Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: Frans Draulans 015 75 01 00. • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36. • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan de Mixx in Herselt. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV: maandag van 09.00-10.30 uur of dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Zumba volwassenen: maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur, Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen (dinsdag om 13.30 uur - pastorie Hulshout), wandelen, petanque (woensdag om 13.30 uur achter woonzorgcentrum Ter Nethe), kaartspelen (donderdag om 13.30 uur - Ter Nethe). Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22. • Rugscholing: iedereen welkom, elke maandag van 17.45-18.45 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal Centrum Houtvenne. Info: 0477 67 07 56. • Mattheuskoor: elke woensdag om 10.00 uur, benedenzaal van de pastorie Hulshout. Info: Maria Boogaerts, 0496 12 29 37. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag om 09.15 uur, Grote Baan 119. • S-Sport: fietstocht elke woensdag om 13.30 uur, vertrek aan kerk Hulshout.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I april 2014 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender maandag 31 mrt

Gemeenteraad

Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis//20.30 uur

Crea brei- en haakcafé

Intitiatielessen tennis jeugd (3-12 jaar) TC Lybo Meer info op info@lybo.be. Gratis. Inschrijven voor 6 april 2014

donderdag 10 apr

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

Kleuteruitstap dierenhoeve

dinsdag 1 apr

Jeugddienst Meer info op p. 5

Bloedgeven Houtvenne

Rode Kruis Zaal Centrum//18.00 tot 20.30 uur

woensdag 2 apr

Jeugddienst

Infoavond "puber in huis"

zaterdag 12 apr

Basketwedstrijd

Buitenspeeldag

Basket Zuiderkempen HulshoutNoorderwijk Sportpark Joris Verhaegen//09.00 uur

Bloemschikken tafelsierkunst Pasen

Lentebrunch

zaterdag 5 apr

Uitstap subtropisch zwembad

TC Sportiva Sportpark Joris Verhaegen//09.00 uur Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

woensdag 16 apr

Jeugd- en sportdienst & bibliotheek Sportpark Joris Verhaegen//13.00 uur KVLV Hulshout Rode Zaal //19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

Jeugdtornooi

zondag 6 apr

KFC Houtvenne-Beerschot-Wilrijk

KFC Houtvenne Harmoniestraat 13, 2230 Ramsel//15.00 uur Gesloten wedstrijd: kaarten enkel in voorverkoop vanaf 18 maart 2014 elke dinsdag en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in de kantine of in apotheek Pelgrims te Houtvenne (9.00-12.30 uur en 13.30-19.00 uur).

maandag 7 apr

Paasfeest

S-Plus Zaal De Vloeikens//09.00 uur

Sportkamp

AC Hulshout Meer info op p. 10

zondag 13 apr

Rode verenigingen Hulshout Zaal De Vloeikens

dinsdag 15 apr

Sportdienst

Koken met 5 ingrediënten

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

donderdag 17 apr

Kookworkshop keukenprins(ess)en Sportdienst & bibliotheek

20-22 apr

Kermis Houtvenne

Gemeentebestuur Hulshout

maandag 21 apr

Paasfeest

KVLV Hulshout de Vlaschaard //12.00 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

donderdag 24 apr

Spektakel-musical 1914-1918

Workshop: ruik met je tong

KVLV Hulshout Mechelen//20.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

woensdag 9 apr

Stamboomopzoekingen

dinsdag 8 apr

Jeugddienst

Uitstap Mechelse veiling

KVLV Hulshout Meer info: Viviane 0474 94 46 02

vrijdag 25 APR

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

Start to tennis

TC Sportiva Sportpark Joris Verhaegen Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

maandag 28 APR

Crea brei- en haakcafé

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane 0474 94 46 02

zondag 27 APR

Erfgoeddag 2014

www.erfgoeddag.be

donderdag 1 mei

Bloemenmarkt Westmeerbeek Gemeentebestuur Hulshout Meer info op achterzijde

Opening zomerseizoen gratis koffietafel TC Sportiva Sportpark Joris Verhaegen Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

zaterdag 3 mei

Paintball

Jeugddienst Vertrek Sportpark Joris Verhaegen//11.20 uur

maandag 5 mei

Gemeenteraad

Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis//20.30 uur

dinsdag 6 mei

Bedevaart Scherpenheuvel OKRA Hulshout

zondag 11 mei

Ontbijtkorf

KVLV Hulshout Meer info: Viviane 0474 94 46 02

Wandeltocht Scherpenheuvel Chiro Westmeerbeek Meer info op p. 9

donderdag 15 mei

Gezellige KVLV namiddag

KVLV Hulshout Zoerle-Parwijs Meer info: Viviane 0474 94 46 02

vrijdag 16 mei

Creatieve stemspelletjes Jeugddienst Meer info op p. 5

Gemeente Hulshout I april 2014 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

Tijdens schoolvakantie Di: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 21.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 13.00 - 16.00 uur 18.00 - 21.00 uur Vr: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be

Openingsuren Ma-zo: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be

4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

Sluitingsdagen

Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur 21 april 2014 - paasmaandag 1 mei 2014 - Dag van de Arbeid 29 mei 2014 - O.H.Hemelvaart

12 I april 2014 I Gemeente Hulshout

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur Di: 09.00 - 12.00 uur Woe: 09.00 - 12.00 uur Do: op afspraak Vr: 09.00 - 12.00 uur Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Vr: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92


Leven en welzijn OCMW-Ter Nethe WELKOM IN HET DORPSRESTAURANT!

Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woensdag 9 april 2014 reserveren uiterlijk 4 april 2014 • groentensoep • kippenbout • appelmoes • frietjes • plattekaas

Woensdag 16 april 2014 reserveren uiterlijk 11 april • bloemkoolsoep • gevulde courgette • tomatensaus • puree • speculaasmousse

Woensdag 23 april 2014 reserveren uiterlijk 18 april • kippensoep • rundsburger met vleesjus • erwten en wortelen • natuuraardappelen • plattekaas met perzik

Het ouderenbehoefteonderzoek: voor ouderen, door ouderen Een artikel voor alle 60-, 70- en 80-plussers van onze gemeente Het OCMW van Hulshout start binnenkort met een ouderenbehoefteonderzoek! Maar wat houdt dit in? Wij geven jullie alvast wat meer informatie. Er zullen 420 vragenlijsten afgenomen worden onder 60-, 70- en 80-plussers in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Dus aan alle ouderen van de gemeente: ‘Hou u klaar want ieder van jullie kan automatisch uitgekozen worden voor deze enquête!’ De bedoeling van de enquête is om te informeren naar uw algemeen welzijn. In de enquête wordt gevraagd naar gezondheid, wonen, vrije tijd, familie, mobiliteit, enzovoort. De enquête zal persoonlijk bij u aan huis afgeleverd worden door een OCMW-vrijwilliger. Deze persoon kan, op uw vraag, helpen bij het invullen van de enquête. Het ouderenbehoefteonderzoek is een onderzoek voor ouderen, door ouderen. Dit houdt in dat de vrijwilliger zelf ouder is dan 60 jaar en op die manier dichter bij uw leefwereld staat. Het OCMW en de gemeente zullen rekening houden met de resultaten van deze enquêtes bij hun verdere hulpverlening aan 60-plussers en ouderen. Het volgende gemeenteboekje zal u meer informatie geven over het verdere verloop van het ouderenbehoefteonderzoek. Zo blijft u op de hoogte gedurende het hele onderzoek!

Gezocht: vrijwillige enquêteurs voor het ouderenbehoefteonderzoek Voelt u zich aangesproken door het vorige artikel en wilt u graag meewerken aan het onderzoek door het afnemen van enquêtes bij een aantal 60-, 70- en 80-plussers in de gemeente? U voldoet aan volgende vereisten: • U bent 60 jaar of ouder. • U kan goed luisteren. • U bent bereid om vragenlijsten te verdelen en terug op te halen. • U bent bereid om hulp te bieden bij het invullen van de vragenlijsten. • U bent bereid om een korte opleiding te volgen voor het afnemen van de vragenlijsten.

Voor meer informatie kan u terecht bij Davina Vos en Cathy Aerts, OCMW Hulshout, Grote Baan 256 - 015 75 01 00.

Gemeente Hulshout I april 2014 I 13


leven en welzijn OCMW-Ter Nethe Dans uw leven lang en voorkom een val!

Nog te veel senioren verliezen hun zelfstandigheid ten gevolge van een val. Het belangrijkste is dat mensen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in beweging blijven. De boodschap is simpel: “Blijf actief, vermijd vallen!”. De Vlaamse Week van de Valpreventie was in 2013 een groot succes met maar liefst 760 geëngageerde organisaties, diensten en woonzorgcentra, waaronder 53 in de regio Kempen. Woonzorgcentrum Ter Nethe organiseerde in 2013 rond de Week van de Valpreventie een (zit)dansproject met de kleuters van de Vrije Basisschool te Hulshout. Ook de voorgaande jaren waren er verschillende acties, zoals een val-quiz, flyers met preventietips voor de bewoners, het bekijken van komische filmpjes waarin aandacht wordt geschonken aan valpreventie, …

Kinderopvang Initiatieven kinderopvang Hulshout

Gemeentelijk inititiatief voor buitenschoolse kinderopvang 'Kinderclub Dol-fijn' (voor schoolgaande kinderen) - Locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 - Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 - Locatie Westmeerbeek: Ramselsesteenweg 34, 0474 91 00 09 - Schoolopvang Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 13 - Locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0414 97 00 20 - Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 - Coördinatie: gemeentehuis, 015 22 94 83 Gemeentelijke speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) - Jeugddienst: gemeentehuis, 015 22 94 82 Gemeentelijke sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) - Sportdienst: sportcentrum, 015 24 26 77 Diensten voor opvanggezinnen die onze gemeente bedienen (kinderen van 0 tot 3 jaar) - Dienst opvanggezinnen OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg, 015 25 76 99 - Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang, 070 24 60 41 (=Helpdesk) of LKOWesterlo@LandelijkeKinderopvang.be

Dagdagelijks werken de personeelsleden van het woonzorgcentrum aan dit thema, denk maar aan het zitfietsen, gangrevalidatie, wekelijkse zitturnen, ... Bovendien gebruikt het woonzorgcentrum "Valfiches" om de vallen van onze bewoners te registreren. Dit kadert in de procedure "Valsituaties". Om vallen te vermijden, gaat men vaak iemand fixeren door bijvoorbeeld tafeltje voor de rolstoel, sponden van bed omhoog zetten, gebruik van autogordel in rolstoel, gebruik van lendengordel in bed, ... In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het echter niet zo dat iemand fixeren, het aantal vallen gaat verminderen. Nee, integendeel, het fixeren van iemand brengt vaak zoveel onrust met zich mee, waardoor mensen nog gemakkelijker gaan vallen. Dit jaar vindt de 3de editie van de Week van de Valpreventie plaats van 21 tot en met 27 april 2014. Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen, ook in de Kempen, aanmoedigen om mee te doen en te dansen! Ook woonzorgcentum Ter Nethe doet mee!

14 I april 2014 I Gemeente Hulshout

Zelfstandige opvanggezinnen/mini-crèche/kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) - 'De Troetelbeertjes' (Marleen Verschoren), Hooistraat 20, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 - 'Tinkelbel', Grote Baan 375, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 - 'Elfenbankje' (Eva Jacobs), Strepestraat 18, 2235 Hulshout, 0479 23 58 46, www.elfenbankje.be - 'Engeltjes & Bengeltjes', Grote Baan 250, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71 - 'Smurfenland', Ramselsesteenweg 25, 2235 Hulshout (Cindy Smets), 0497 94 36 53 Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten. Bij de Gezinsbond kan u terecht voor een babysit. Contactpersonen: - Afdeling Houtvenne: Marina Clé, 016 69 64 65 - Afdeling Hulshout of Westmeerbeek: Anja Clé, Zakstraat 23 of declekes@telenet.be Voor inlichtingen over de organisatie en kwaliteit van de opvang (onder andere erkenning en 'attest van toezicht') kan u zich wenden tot Kind en Gezin, tel.: 078 15 01 00, website: www.kindengezin.be


Leven en welzijn Onderwijs

Welzijn

Superkrijter op bezoek

De wereld klopt aan uw deur, word gastgezin!

De Gemeentelijke Basisschool van Hulshout neemt dit jaar weer deel aan de Stoepkrijtactie ten voordele van Mobile School. Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Ze ontwikkelt mobiele schoolkarren en verzorgt de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 38 mobiele schooltjes in 22 landen. Dit jaar is er speciaal bezoek verbonden aan de Stoepkrijtactie. De SUPERKRIJTER komt langs op onze school en daagt onze leerlingen uit om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Iedereen kan zijn eigen naam sponsoren met een kleine bijdrage van € 1. De leerlingen krijten de namen op de speelplaats van onze school. Met de ingezamelde middelen kan Mobile School nog meer nieuwe mobiele schooltjes ontwikkelen. Wij verwachten je Superkrijter!! Paultje en het paarse krijtje - Crockett Johnson (2000)

YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar. Zij maken het mogelijk dat deze jongeren een jaar in het buitenland studeren en daar in een gastgezin verblijven. Omgekeerd ontvangen zij jaarlijks ook jongeren vanuit de hele wereld die bij ons komen studeren en in een gastgezin verblijven. Hiermee wil YFU bijdragen aan intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid en wederzijds respect onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen. Ze zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het schooljaar 2014-2015. Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op met hun kantoor: inbound@yfu.be. Op www.yfu.be vindt u eveneens meer informatie over hun werking.

Oxfam Trailwalker 2014: geef het beste van jezelf!

Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat, waarbij de Oxfam-projecten in Zuid en Noord in de prijzen delen. Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur tijd 100 km af in de Hoge Venen. Voor de zevende editie op 30 en 31 augustus 2014 verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams aan de startlijn. Per team zamelt u minimum € 1500 in die naar Oxfamprojecten gaan. Om u daarbij te helpen, kan u rekenen op onze tips & tricks. Maar meestal zijn het de teams zelf die hun verbeelding overtreffen! Meer weten? Surf naar www.oxfamtrailwalker.be of contacteer Leen Speetjens via leen@oxfamtrailwalker.be of 0470 47 07 93. Aarzel niet om deel te nemen aan een van de infosessies bij u in de buurt.

Gemeente Hulshout I april 2014 I 15


Wonen en milieu Milieu Word vriend van den tap en win een bakfiets

De provincie Antwerpen lanceert leuke, besparende en duurzame acties. ’Vriend van den tap’ roept op om water te drinken zoals uw pintje, van den tap! Doe de test: drink twee weken kraantjeswater in plaats van flessenwater en word ‘vriend van den tap’. Overtuigd? Hang de ‘hier woont een vriend van den tap’ poster aan uw raam en win één van de mooie prijzen. Voor meer informatie en de poster, raadpleeg www.vriendvan.be!

Uit zorg voor het milieu: uw privéwaterafvoer gekeurd

Niet alleen een goed werkend openbaar rioleringsstelsel, maar ook de kwaliteit van uw eigen private waterafvoer speelt een belangrijke rol in de bescherming van het milieu. Daarom is een keuring van de privéwaterafvoer (uw eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of een grondige renovatie van een woning. Deze keuring kan gebeuren door Pidpa, uw waterbedrijf. Pidpa gaat na of het regenwater en het vervuilde afvalwater gescheiden worden afgevoerd tot aan de rooilijn. Zij controleert ook of alle toestellen (bad, toilet, afwasmachine,…) op deze afvoeren zijn aangesloten. Nadien ontvangt u een keuringsattest en kan en mag de aansluiting gebeuren op de openbare riolering. Deze keuring gebeurt best zo snel mogelijk, liefst wanneer de waterafvoer tot aan de inspectieputjes nog (gedeeltelijk) zichtbaar is. Ook foto's (situatie tijdens de werken) vereenvoudigen de keuring. Wanneer u kiest voor een gecombineerde keuring van uw privéwaterafvoer en uw drinkwaterinstallatie, geniet u bovendien van voordelige tarieven. Meer informatie • via www.pidpa.be; • via 0800 90 300 (optie 3) op werkdagen van 08.00

tot 17.00 uur; • via de brochure 'keuringen privéwaterafvoer': gratis op uw gemeentehuis of te downloaden op www.aquaflanders.be.

16 I april 2014 I Gemeente Hulshout

Wees slimmer dan de vos

Hou uw kippenren vosvrij Vossen eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct - door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten - zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend: • Vossen zijn overwegend nachtdieren, uw kippen ’s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt. • Span een net boven uw kippenren. 100% vossenvrij Wil u er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij uw geliefde pluimvee komt, hou dan rekening met de volgende principes: • Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm hoog en plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten in een hoek van 30°. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm. • Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm, onderaan kan u eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken. • Gebruik stevig stevig gaas (minimum 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door. • Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan. • Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels. Meer informatie: Meer gedetailleerde informatie vindt u in de brochure ‘Slimmer dan de vos’: www.natuurpunt.be/vos Bijkomende informatie en een gedrukte versie van de brochure ‘Slimmer dan de vos’ is te bekomen bij de milieudienst.


wonen en milieu Milieu

Wonen Hoe vochtproblemen voorkomen?

COmposteren in hulshout

Vanaf 19 april 2014 kan u met uw compostproblemen maandelijks terecht bij de compostwerking van Hulshout. De compostwerking bestaat uit mensen met enige composteerervaring, die elke derde zaterdag van de maand bijeenkomen op de demoplaats aan het containerpark. Iedereen kan van 9.00 tot 12.00 uur komen zien en horen hoe compost gemaakt wordt in een vat of in een bak, hoe het gebruikt wordt voor het gazon en de tuin, wat mulchen is , hoe u best uw tuin onderhoudt, …. Kom gerust eens langs op de demoplaats! Compostwerking geeft demonstraties op elke derde zaterdag van de maand van 19 april tot 18 oktober 2014 en een laatste sessie op 8 november 2014.

Bosgroep Zuiderkempen: sterk door vrijwilligers!

Bosgroep zoekt versterking voor vrijwilligers! Bosgroep Zuiderkempen is een vzw die boseigenaars helpt met het beheer van hun bossen. Dit kunnen zowel privé als openbare eigenaars zijn. De Bosgroep helpt hen voort met onafhankelijk advies rond duurzaam bosbeheer, zowel bosbouwtechnische informatie als de wettelijke, financiele en administratieve aspecten van het bosbeheer. Daarnaast zorgt Bosgroep Zuiderkempen ook nog voor vorming, beheerwerken en betaalbare bosarbeid. Om al deze taken zo goed mogelijk te doen kan Bosgroep Zuiderkempen rekenen op een team gemotiveerde vrijwilligers. Zij helpen mee aan onze duurzame bossen! Om onze groep nog te versterken zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Bent u gepassioneerd door natuur en bos? Heeft u wat tijd over en wilt u die graag nuttig spenderen in de natuur? Dan is vrijwilliger bij Bosgroep Zuiderkempen iets voor u!

Meer info: Hans Van Lommel, 0474 85 91 11 of hans.vanlommel@admin.provant.be.

Vocht in huis is een veel voorkomend probleem. Te veel vocht in huis kan leiden tot hinder, ongewenste geuren en soms zelfs schimmel. Ventileren voorkomt vochtproblemen en zorgt voor frisse lucht in de woning. Dikwijls wordt aangenomen dat vocht van buitenaf komt. In de praktijk blijkt echter dat het vocht vooral van binnen de woning zelf komt.

Hoe weet ik of er teveel vocht in huis is? • De ruiten beslaan of er is condens op koude plaatsen. • Absorberende materialen zoals papier, stof, kledij… voelen vochtig aan. • De vochtmeter geeft het aan. Vocht kan het beste gemeten worden met een vochtmeter. Bij kamertemperatuur zou de relatieve vochtigheid tussen de 40 en 70% moeten liggen. Praktische tips om vochtproblemen te voorkomen • Houd de temperatuur in uw huis altijd boven de 16 °C, ook als er overdag niemand thuis is. Als u te zuinig stookt, is de temperatuur in uw huis te laag om het vocht te laten verdampen. • Ventileer elke dag 20 minuten: zet twee ramen tegen elkaar open voor een optimale luchtcirculatie. • Gebruik steeds een dampkap tijdens het koken. Laat de dampkap na het koken nog even aanstaan. • De badkamer is een vochtige ruimte. Ventileer daarom de badkamer regelmatig. Droog na het douchen de natte wanden en vloer. • In een vochtig huis zet u de meubels beter niet vlak tegen de muur. Enkele centimeters afstand tussen meubel en muur volstaan al om voldoende luchtcirculatie te krijgen. • Het drogen van de was op een droogrek binnenshuis veroorzaakt veel waterdamp. Als u toch niet anders kan dan de was binnen op een droogrek te laten drogen, zorg dan zeker voor een goede verluchting! Bespaar energie door te ventileren! Veel mensen denken dat ventileren extra stookkosten meebrengt. Het tegendeel is waar. Door weinig of geen ventilatie wordt de woning wel warm, maar ook vochtig. Deze lucht bevat meer waterdamp. Kortstondig krachtig ventileren is dus noodzakelijk. Gemeente Hulshout I april 2014 I 17


wonen en milieu Wonen Nieuwe en hogere energiepremies in 2014 Ook in 2014 geeft de Vlaamse overheid via de netbeheerders Eandis en Infrax premies aan wie energiezuinig bouwt of verbouwt. Dit jaar zijn er drie belangrijke nieuwigheden: het maximumpremiebedrag voor muur-, dak- en vloerisolatie en voor beglazing is afgeschaft, wie tegelijk investeert in nieuwe ramen én muurisolatie krijgt een extra hoge premie, en de premies voor zonneboilers en warmtepompen worden uitgebreid naar recente woningen.

de nieuwe ‘combipremie’ een veel hoger bedrag. Warmtepomp Voor de installatie van een warmtepomp door een aannemer geven de netbeheerders, afhankelijk van het type warmtepomp, een premie van maximaal € 1700. Voor eindfacturen vanaf januari 2014 is die premie er ook voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 31 december 2013 (vroeger was dat alleen voor bouwaanvragen van voor 1 januari 2006).

Geen maximumpremiebedrag meer voor na-isolatie De tegemoetkoming voor de isolatie van dak, muur en vloer en de vervanging van oude beglazing in een bestaande woning is niet langer geplafonneerd. Met een bestaande woning bedoelen ze een woning die voor 1 januari 2006 is aangesloten op het distributienet of waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 januari 2006.

Zonneboiler Voor de installatie van een zonneboiler door een aannemer bedraagt de premie € 500 per vierkante meter apertuuroppervlak, met een maximum van € 2750 en maximum de helft van het factuurbedrag. De premie wordt voor eindfacturen vanaf januari 2014 ook toegekend aan alle woningen die voor eind 2013 aangesloten werden op het distributienet of met een bouwaanvraag van voor die datum.

Combipremie De premie van € 12 per vierkante meter voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas en de premie van € 15 per vierkante meter voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas blijven bestaan. Maar als u het vervangen van oude ramen met enkele of gewone dubbele beglazing combineert met het plaatsen van muurisolatie, dan krijgt u dankzij

Beschermde klanten Beschermde klanten krijgen een premie van € 800 voor de installatie van een condensatieketel in een bestaande woning. E-peil Voor nieuwbouwwoningen kennen de netbeheerders een premie toe op basis van het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energiefactuur

en hoe hoger de premie. Wie in 2014 een bouwaanvraag indient voor een nieuwe woning of een nieuw appartement, krijgt enkel nog een premie als het E-peil 40 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie € 1800 met een toeslag van € 50 per punt minder dan 40, voor een nieuw appartement bedraagt de premie € 800 met een toeslag van € 30 per extra punt dat u beter doet. Ook korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouw Wie energiezuinig bouwt, kan ook een aanzienlijke korting op de onroerende voorheffing krijgen. De korting bedraagt 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E50 voor stedenbouwkundige aanvragen in 2013, en maximum E40 voor 2014 en dat gedurende 5 jaar. Bij maximum E30 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing 100%, eveneens gedurende 5 jaar.

Meer info: Ivy Korthout, bereikbaar via 015 22 40 11 of ivy.korthout@hulshout.be

Zondag 27 april 2014: Ecofeest op kamp c

Op provinciaal domein Kamp C in Westerlo vinden die dag uiteenlopende activiteiten plaats rond milieubewust bouwen en wonen. Naast de centrale bouwbeurs en ecomarkt kan u gezellig genieten van animatie, hapjes en drankjes.

18 I april 2014 I Gemeente Hulshout


meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier.

Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. U kan meldingen en klachten ook sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:

• Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres:

Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout I april 2014 I 19


donderdag

26ste

BLOEMEN 1mei14 MARKT van 10.00 tot 17.00 uur

Hoogzand en omgeving

Westmeerbeek V.U. Dienst Toerisme, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

Gemeenteboekje Hulshout 2014 april