Page 1

Nieuw: vrijetijdspas

Schoolfeest: Vlaamse kermis

Gratis taxusinzameling

Opening Vennekensstraat

JUNI

2015

coverfoto: Hulshoutse ballonnen vlogen naar Duitsland

11

ju

5

01

2 ni

! en lot s e :g


3 5 9 13 15 18

Wetenswaard

D

e zomer staat bijna voor de deur. Ik kijk zelf al uit naar de vakantie om m’n batterijen weer op te laden. Vergeet niet de

nodige reisdocumenten tijdig aan te vragen! Zo kan u met een gerust hart op vakantie vertrekken. Blijft u in eigen land? Ik geef u graag nu al enkele tips: fietstocht van Vlieg, de volkscaféroute, gezamenlijk picknickmoment op 11 juli en 23 augustus 2015, ... Organiseert u trouwens binnenkort een evenement? Vanaf nu kan u uw evenement via een online formulier aanvragen. Dit is weer een stapje verder in de wereld van e-government. Van juli tot september kan u zich inschrijven voor de samenaankoop groene stroom van de provincie Antwerpen. Een gezin kan hiermee zo’n € 210 besparen. Vergeet niet dat u zich elk jaar opnieuw moet inschrijven om gebruik te kunnen maken van deze korting! Veel werk in de tuin voor de boeg? U kan uw taxussnoeisel deze zomer opnieuw gratis naar het containerpark brengen. Bezoek zaterdag 20 juni 2015 de compostwerking op het containerpark en ontvang gratis een zakje bloemenzaad om uw eigen bloemenweide te zaaien. Ik wens u veel leesplezier. Uw burgemeester, Geert Daems

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Van Dingenen

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van juli/ augustus moeten uiterlijk op 3 juni 2015 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Nieuws uit het college en de gemeenteraad

Fietssuggestiestroken in de Elzenstraat In 2015 heeft het gemeentebestuur € 20 000 voorzien om fietssuggestiestroken aan te leggen in de Elzenstraat omwille van de verhoogde intensiteit aan verkeer. Sinds de metingen in 2008 merken we dat de Elzenstraat veel doorgaand verkeer te verwerken heeft. De helft van de gemeten voertuigen is geen bestemmingsverkeer. De Elzenstraat ligt binnen de bebouwde kom waar er geen voorzieningen zijn voor voetgangers of fietsers. Bovendien wonen er in de Elzenstraat en de aanliggende wijken veel gezinnen met kinderen. Om conflicten te vermijden tussen fietsers en automobilisten zal de gemeente in de zomerperiode de suggestiestroken aanbrengen.

dienst Mobiliteit, 015 22 94 80 of mobiliteit@hulshout.be

Energieaudit in gemeentehuis, bibliotheek en school In het kader van het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant en de deelname aan Klimaatneutrale Organisatie 2020 zal er een energieaudit opgemaakt worden voor het gemeentehuis, de bibliotheek en de gemeentelijke basisschool in de Strepestraat. Voor het eigen patrimonium moeten we een daling van de CO2-uitstoot van 30% realiseren tegen 2020. Een grondige energieaudit is alvast een eerste stap in de goede richting.

Ophaling landbouwfolie

Steun aan Nepal

Op maandag 15 juni 2015 wordt er landbouwfolie opgehaald tegen de volgende tarieven: kuilfolie en zakgoed gratis en wikkelfolie € 5 per ton. Inschrijven kan via de milieudienst (015 22 84 94 of milieu@ hulshout.be).

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter. Om de slachtoffers te helpen startte het Consortium 12-12 de nationale steunoproep “SOS Nepal”. Het gemeentebestuur heeft een bijdrage van € 500 gestort.

• • •

80 000 cm is de lengte van de toekomstige Liniefietsweg 12 beschermde monumenten 500 feestvierders tijdens het openingsweekend GC IJzermael

3

Gemeente Hulshout | juni 2015

Hulshout in cijfers


wetenswaard A ctue e l

B evo l k i n g

Containerpark later geopend op 3 juni 2015 Op 3 juni 2015 zal het containerpark uitzonderlijk geopend zijn vanaf 9.00 uur.

Gesloten op donderdag 11 juni 2015 Tijdens de tweede donderdag van juni sluit het gemeentebestuur elk jaar de deuren wegens de sportdag voor het personeel. Alle gemeentelijke diensten zijn die dag gesloten: gemeentehuis, sportpark, kinderopvang, containerpark, OCMW, ...

Geboortes

19.02.2015 25.02.2015 03.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 24.03.2015 26.03.2015 03.04.2015 11.04.2015

Huwelijken 18.04.2015 21.04.2015 01.05.2015 02.05.2015

Eretitels uitgereikt

Sia Dierickx (HH) Fleur Loockx (WMB) Hidde Nauwelaerts (HTV) Bo De Batselier (HH) June Prinsen(HTV) Edward Vanbesien (HH) Yaro Anthoon (HH) Cas Meulenbergs (WMB) Achiel Corvers (HH)

Pieter Broeckx & An Van der Borght Ben Heremans & Femke Van Hofwegen Niki Van Baelen & Kim Dieltjens Hannes Peeters & Elien Bergmans Davy De Raet & Caroline Van Hove

Overlijdens

B urger zake n Wijs op reis!

diplomatie.belgium.be

44

Fam. Van Geel - Mariën 24.04.1965

Ook Fam. Van Brussel - Goris vierden hun gouden bruiloft (08.05.1965).

Fam. Lodeweycks Van Baelen 30.04.1955 Diamanten bruiloft (60 jaar)

Gemeente Hulshout | juni 2015

Kijk tijdig uw reisdocumenten na op geldigheid. Voor sommige landen moet uw reispas, identiteitskaart of kids-ID nog minstens 6 maanden geldig zijn bij terugkeer. Twijfelt u? Aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen. Voor het vernieuwen van een reispas moet u toch zeker rekenen op ongeveer anderhalve week, voor een identiteitskaart of kids-ID op twee à drie weken. Controleer of vraag op voorhand bij uw reisagent of de dienst Burgerzaken of u voor een bepaald land een visum nodig heeft.

Joris Eggers (° 20.03.1933) (HH) Achilles Van Herck (° 18.12.1926) (HH) Anna Van de Weyer (° 27.01.1931) (HTV) Franciscus Van Gemert (° 28.03.1942) (HH-Herselt)

Jubilea Gouden bruiloft (50 jaar)

De uitreiking van de eretitels op 25 april 2015 was een feestelijk moment. Jules Scheerens, Louis Van den Broek en Mark Meurrens (postuum) ontvingen de titel van ereraadslid. Jef Van Bael, Maurice Ooms, Jef Wauters (niet op foto) ontvingen de titel van ereschepen.

13.04.2015 19.04.2015 22.04.2015 26.04.2015

Fam. Van Houtven Van Wunsel 30.04.1955

Fam. Vermunicht - Brabants 16.05.1955


vrije tijd Eveneme nte n Nieuw: online-aanvraagformulier voor evenementen Organiseert u een fuif, straatfeest, wielerwedstrijd of een ander openbaar evenement of wenst u tijdelijke reclameborden te plaatsen, een weg tijdelijk af te sluiten, …? Vraag dan toelating via het digitale evenementenloket!

Zorg ervoor dat u over voldoende informatie beschikt, want enkele velden zijn verplicht om in te vullen!

Sinds kort is er een nieuw onlineaanvraagformulier beschikbaar dat alle nodige aanvragen in één formulier bundelt.

www.hulshout.be >verenigingen & evenementen > evenementenloket

Evenementenloket, 015 22 94 82 of evenementen@hulshout.be

Vrijetij d s d ie n s te n Vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Via een vrijetijdspas willen het gemeente- en OCMW-bestuur ervoor zorgen dat elke inwoner kan deelnemen aan het vrijetijdsleven in onze gemeente. De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50% op de deelnameprijzen of inkomkaarten van de vrijetijdsdiensten jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, senioren, personen met een handicap en toerisme. Met een vrijetijdspas krijgt u ook korting bij de provinciale domeinen van de provincie Antwerpen. Een vrijetijdspas is één kalenderjaar geldig en moet jaarlijks vernieuwd worden.

Ballonwedstrijd: de winnaars! De vrijetijdspas is bedoeld voor alle inwoners die: • gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; • een inkomen ontvangen van het OCMW of de Rijksdienst voor Pensioenen; • een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid of de Vlaamse zorgverzekering; • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn. Vraag de pas aan bij de sociale dienst van het OCMW of bij de vrijetijdsdiensten en aan het onthaalloket van het gemeentehuis.

OCMW Hulshout, Sylvie Schelles, 015 75 01 00 of sylvie.schelles@ ocmwhulshout.be

Op 1 april 2015 vond de buitenspeeldag plaats. Deze dag hebben we op een leuke manier afgesloten met een ballonwedstrijd. Ondertussen zijn de vijf winnaars bekend. De ballon van Tibo Moortgat vloog het verst, met een afstand van 275 km. Op de tweede plaats staat Julie Vermeulen: haar ballon vloog 227 km. De ballon van Tess Michiels vloog maar liefst 220 km, wat goed is voor een derde plaats. De vierde plaats gaat naar Senne Ceulemans met een afstand van 212 km. Op de vijfde plaats staat Lander Verschueren met een afstand van 133 km. Elk hebben zij hun prijzenpakket afgehaald op 13 mei 2015.

Tibo – Senne – Tess – Julie – Lander

5

Gemeente Hulshout | juni 2015

Vrijetijdspas


Senio re n

J eu gd

Terugblik uitstap Hasselt

Tienerdagen tijdens de zomervakantie

Voor de sfeerfoto’s kan u terecht op www.hulshout.be. Hopelijk zijn jullie volgend jaar opnieuw op post!

2 juli 2015 (11.00-16.00 uur) - Verover “Hest” in 1 dag!

7 juli 2015 (13.00-16.00 uur) - Bumperballs!

Spelen zonder regels en met extra veel plezier! Met bumperballs is pret gegarandeerd! Speel bumpervoetbal, doe een rolmarathon of kijk wie het langst kan blijven staan. Wat doe je aan? Doe sportieve kleren aan zonder knopen of ritsen.

9 juli 2015 (11.00-16.00 uur) - Maak je eigen promofilm!

€ 10

Zin om “Hest” voor 1 dag te veroveren? Neem dan zeker deel aan dit leuke stadsspel en misschien word jij wel de opperheerser van Hest! Wat breng je mee? Kom met de fiets en neem een fototoestel, een beetje zakgeld en een picknick mee!

€4

27 inwoners zijn op donderdag 30 april 2015 de bus opgestapt richting Hasselt en hebben genoten van een bezoek aan de Japanse tuin, een stadstramrondit en een bezoek aan het jenevermuseum. Graag willen we iedereen bedanken die erbij was.

€4

vrije tijd

16 juli 2015 (13.00-16.00 uur) - Zwemmen!

28 juli 2015 (12.30-16.00 uur) - Filmmarathon!

€4

31 juli 2015 (11.00-16.00 uur) - The afterparty

€4

Zin in een verfrissing tijdens de warme zomer? Ga dan zeker mee zwemmen naar de bosboer! Wat breng je mee? Kom met de fiets en neem je zwemgerief, een beetje zakgeld en zonnecrème mee.

€ 10

Droom je er al jaren van om zelf een film in elkaar te steken? Grijp nu je kans. Ben jij de regisseur? De cameraman? De acteur? Je beslist het allemaal zelf! Wat breng je mee? Vergeet je camera en lunchpakket niet!

Zin om lekker niets te doen in de vakantie? Tijdens onze filmmarathon kan je languit in de zetel liggen en zoveel films kijken als je wil! Natuurlijk zijn er ook bergen popcorn aanwezig! Heb je een leuke film in gedachten, laat ons dit dan zeker weten voor 16 juli. Je kan een mailtje sturen naar jeugd@hulshout.be.

Gemeente Hulshout | juni 2015

Heb je altijd al een knalfeest willen organiseren? Kom dan zeker eens langs en help ons met het organiseren van de afterparty van het speelplein. We maken samen hapjes, alcoholvrije cocktails en de muziek kies je helemaal zelf! Wat breng je mee? Je favoriete muziek. • Tieners van 11 tot 15 jaar (geboortejaren 2000 - 2004) • Vertrek/aankomst: Sportpark Joris Verhaegen • Inschrijven: online via http://hulshout.ticketgang.eu. De inschrijvingen starten op maandag 15 juni 2015. Er kan ingeschreven worden tot 1 dag voor de activiteit. Tieners met een Hulshoutse vrijetijdspas krijgen 50% korting. • Jeugddienst Hulshout, 015 22 94 82, jeugd@hulshout.be (tijdens de maand juli bereikbaar op 015 24 26 77)

6


vrije tijd Jeugd

Bib l i oth e ek

Openluchtfilm op 1 juli 2015

Stormloop voor infosessies

14.00 uur: kinderfilm “Prins Ribbit” (deuren open om 13.30 uur)

In samenwerking met de bibliotheken van Kempens Karakter organiseerden wij in de maanden april en mei enkele infosessies over tablets.

21.30 uur: avondfilm “Taken 3” (deuren open om 20.30 uur) • speelplaats gemeentelijke basisschool (ingang via zaal De Vloeikens) • gratis • vooraf inschrijven niet nodig • breng een een eigen kussentje, zitzak of dekentje mee

Door het enorm grote succes werden er nog nieuwe sessies ingepland op 23 en 30 juni 2015. Let wel, deze sessies zijn ook allemaal volzet! Gezien de grote vraag zijn wij van plan nog nieuwe reeksen te organiseren in het najaar 2015 of voorjaar 2016. Hou dus zeker onze website en dit gemeenteblad in de gaten voor de nieuwe data!

#iedereenbibliothecaris

Dit jaar is elke maand een andere vereniging bibliothecaris. In juni 2015 is

Ziekenzorg Hulshout onze baas! Ze nodigen jullie allen uit op één van de vele activiteiten deze maand in de bib.

Feestdag: 4 juli 2015!

Over het slotfeest van de Kinder- en Jeugdjury krijgen alle juryleden nog een persoonlijke uitnodiging. Aan de Zomer van Vlieg kan iedereen deelnemen.

Wat gaan we doen? Om 14.00 uur komen we samen aan de bib voor een spannende fietszoektocht. We gaan deze keer dus niet te voet, maar zetten ons stevig in de trappers om een aantal fijne geluidsopdrachten tot een goed einde te brengen. Zin om mee te fietsen? Inschrijven is niet nodig. Kom gewoon tegen 14.00 uur naar de bib.

Kan je er niet bij zijn? Geen nood, de schattentocht kan nog de hele zomer zonder begeleiding worden gedaan. Voor meer info en de schatkaart: Bib Hulshout, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout – 015 22 40 17 – hulshout@ bibliotheek.be.

Party time! - Hetty Van Aart (2014)

Deze vrolijke bende vormt samen de Kinder- en Jeugdjury en beleefde tal van gezellige avonturen gedurende het jaar!

7

Gemeente Hulshout | juni 2015

Zaterdag 4 juli 2015 wordt een heuse feestdag! Niet alleen organiseren wij in de bib ons jaarlijkse slotfeest voor de Kinder- en Jeugdjury, maar wij geven dan ook de aftrap voor de Zomer van Vlieg!


vrije tijd To eris me

Cu l tu u r

Picknicken in Hof ter Borght!

Nieuwe indiendatum ruïne Sint Michielskerk Geen zin om zelf een mand te vullen? Kom dan langs ons buffet boordevol (h)eerlijke producten uit eigen streek! Aanschuiven aan het buffet kost € 7 (volwassenen) of € 5 (kinderen < 12 jaar). Inschrijven kan tot zaterdag 4 juli 2015 via de dienst Toerisme.

Op zaterdag 11 juli 2015 zwaaien wij, van 9.00 tot 16.00 uur, de poorten van het kasteeldomein Ter Borght open voor een heus picknickevent. Een mooi plekje, een goed gevulde picknickmand en fijne randanimatie zijn de ingrediënten voor een geslaagde picknick.

Verder stellen de gemeenten van Kempens Karakter de nieuwe brochure ‘Picknicken in een stukje van de Kempen’ voor. Ook voor Hulshout werden daarin tien mooie picknickplekjes aangeduid: langs de Nete, in de Heerebossen, aan het Toreke, … Het lekkers dient u zelf te voorzien, maar een picknickdekentje en/of koeltas kan u uitlenen via de dienst Toerisme. Geen inspiratie om uw koeltas te vullen, vragen over de picknickplekjes, …? Wij helpen u graag!

dienst Toerisme, 015 22 40 17 of toerisme@hulshout.be

Volkscaféroute is groot succes!

Gemeente Hulshout | juni 2015

Eind april werd de volkscaféroute voorgesteld. De gemeenten Berlaar, Herenthout, Heist op den Berg, Nijlen en Hulshout sloegen de handen in elkaar en werkten een mooie fietsroute uit langsheen tien typische, authentieke volkscafés. Zin om deze cafés eens aan te doen? Wees er dan snel bij, want de brochures vliegen de deur uit! Brochures kosten € 2 en zijn verkrijgbaar aan het loket van het gemeentehuis en bibliotheek.

Volkscafés: vrouwentongen & mannenpraat - Volkskunde Vlaanderen (2009)

8

In het gemeenteblad van maart lanceerden wij een oproep in verband met de ruïne aan de Sint Michielskerk in Westmeerbeek. We gingen op zoek naar mogelijke partners die een project wensten te realiseren in de ruïne naast de huidige kerk. We mochten twee voorstellen ontvangen, die jammer genoeg niet volledig voldeden aan de projectoproep. Om iedereen de kans te geven alsnog een geldig dossier in te dienen, wordt de deadline verzet naar 15 juni 2015. Wenst u bijkomende info of heeft u een schitterend idee, neem gerust contact op!

Gesubsidieerde projecten: Lekkerbekkentocht De jaarlijkse lekkerbekkentocht was weeral een heel groot succes! De talrijke Hulshoutse verenigingen sloegen de handen in elkaar, en mochten door hun succesformule liefst 280 deelnemers ontvangen! Zulke projecten ondersteunen en subsidiëren we graag! Knap gedaan!


verenigingen en activiteiten

HOUTVENNE

SCHOOL

24 JUNI

19u

WESTMEERBEEK

SCHOOL

28 JUNI

10u

HULSHOUT

ATLETIEKPISTE

PRIJSUITREIKING 11U30 HULSHOUT

SPORTHAL

EEN ORGANISATIE VAN ISM GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT 

ATLETIEKCLUB HULSHOUT

Voorinschrijving tem vrijdag 13 juni (ter plaatse kan ook nog)

Deelnemen kan vanaf geboortejaar 2012 tem geboortejaar 2001    

Via de school: onderstaand inschrijvingsstrookje bezorgen aan de school ten laatste op 13 juni Website www.achulshout.be (link inschrijvingen) Email: huls@telenet.be Telefonisch: Tom Lambrechts - 0478 60 03 49

Met vermelding van Ronde van Hulshout, naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon, e-mail.

24ste FIETSZOEKTOCHT CHIRO HULSHOUT  Met start aan de kerk van Hulshout  

 Van 14 14/6 tot 14/9 14/9 2015 2015  Deelname in de kosten: 8€  Iedere deelnemer ontvangt een mooie prijs

Deelnemingsformulieren vanaf 13 13 juni bij: bij: 

    

Trendy Shop Hulshout Krantenshop d’Enneke Taverne De Wingerd Café In de Gloria Café d’Enneke

 Dagbladhandel Gerda, Houtvenne  Café ’t Kelderke en  De Krantensjop, Westmeerbeek

Uitslag en prijsuitreiking op vrijdag 9 oktober 2015 2015 om 20 u. in de parochiezaal, Mattheuscentrum, Grote Baan 118, Hulshout.

34 EEN SPORTIEVE TOCHT VAN 3 4 km Organisatie: Chiro Hulshout. V.U.: B. Peeters, Paardenkerkhofstraat 8, 2220 Heist o/d Berg

9

Gemeente Hulshout | juni 2015

28 JUNI

Tom Lambrechts, Grote Baan 449, 2235 Hulshout --- huls@telenet.be

19u

Terug te sturen / mailen naar:

22 JUNI

School of sportvereniging: ________________________________________

LOCATIE

Email: ____________________________________________________

GEMEENTE

Tel: ________________ Geboortedatum / plaats: __________________

UUR

INSCHRIJVINGSFORMULIER 36e RONDE VAN HULSHOUT –

DATUM

Postcode: ________________ Gemeente: ____________________________

KALENDER

Straat: _________________________________________________________

22 juni / 24 juni / 28 juni

36e RONDE VAN HULSHOUT

Naam: _____________________________________ Jongen – Meisje

Nieuws van d e ve re n i gi n gen


Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2015

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Iedereen bib: elke maandag in juli om 18.45 uur fietsen met Toneelkring De Hulst, vertrek aan bib. • Kubben: elke donderdag om 19.00 uur aan Pastorij Hulshout, KWB Hulshout. • KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. • Line-dance: dinsdag om 19.30 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 015 22 46 13, € 2,5. • MOVE your body: iedereen welkom, elke donderdag van 09.0010.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94, KVLV Hulshout. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 514 530 • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag om 09.15 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Start to swim: elke woensdag, gemeentelijk zwembad, zwemschool Dolfijn, info@zwemschooldolfijn.be, € 40-60. • Trofee Rik Van Looy: elke dinsdag in juli en augustus om 19.00 op Wielerpiste Hulshout. • Zwemles: lessenreeks, gemeentelijk zwembad, zwemschool Dolfijn, info@zwemschooldolfijn.be, € 40-60. • Trainingen Vlaamse Wielerschool miniemen & aspiranten: elke vrijdag van 8/05 tem 26/06 om 18.30 uur. Wielerpiste. • Zumba: elke maandag van 21.0022.00 uur, Sportpark Joris Verhaegen. Meer info 015 22 46 13, KVLV Hulshout, € 5. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

1 juni

Gemeenteraad Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis // 20.30 uur

21 juni

Open vaardag Moth vzw De Kikker, Manestraat 5 // 13.00 uur Info: p. 9

2 juni

Met KVLV op reis KVLV Hulshout & Westmeerbeek Pastorij Hulshout // 07.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 50 lid & € 55 niet-lid

22 juni

Zorg voor adempauze KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid & € 6 niet-lid

Smoutebollen eten Woonzorgcentrum Ter Nethe Woonzorgcentrum // 16.00 uur Info: 015 22 93 90

3 juni

5 juni 7 juni

Provinciale kampioenschappen Antwerpen - nieuwelingen 1ste en 2de jaar vzw Wielerpiste Hulshout Wielerpiste // 18.30 uur Info: gustaaf-van-dijck@telenet.be Kampioenenviering Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen Info: sport@hulshout.be Excursie ‘op zoek naar de eerste grondstoffen van de apotheker’ Natuurpunt Grote Nete Kapel, kruispunt Jozef Michielsstraat en Groenstraat // 14.00 uur Info: 0477 59 05 62

8 juni

Avondje fietsen KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

15 juni

Zeepjes en zo KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid & € 6 niet-lid

20 juni

Garageverkoop Hulshout, Houtvenne & Westmeerbeek Info: 0472 58 37 56 - inschrijven tot 14 juni - € 3 Gratis bloemenzaad Compostwerkgroep Containerpark // 9.00 uur Info: p. 15

Ronde van Hulshout (Houtvenne) Ac Hulshout Parochiezaal Houtvenne // 19.00 uur Info: p. 9

23 juni

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode kruislokaal // 17.30 uur

24 juni

Voorleesmoment Bibliotheek Bibliotheek Hulshout // 14.30 uur Info: hulshout@bibliotheek.be Ronde van Hulshout (Westmeerbeek) Ac Hulshout GC IJzermael // 19.00 uur Info: p. 9

26 juni

Stamboomopzoekingen Heemkring Wadja Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30 uur Info: www.heemkringwadja.be

27 juni

Achter de schermen van Arbor Willemsfonds Hulshout Arbor Houtvenne Info: wfhulshout@gmail.com Prijs: € 5 lid & € 8 niet-lid Schoolfeest Gemeentelijke basisschool School Strepestraat // 12.00 uur Info: p. 14

28 juni

Ijspaleis Chiro Westmeerbeek Chiromeisjes Westmeerbeek Beekstraat 23B // 13.00 uur Info: www.chiro-westmeerbeek.be/ meisjes Ronde van Hulshout (Hulshout) + prijsuitreking Ac Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 10.00 uur Info: p. 9


leeft! 29 juni

Gemeenteraad Gemeentebestuur Hulshout Raadzaal gemeentehuis // 20.30 uur Brei- en haakcafé KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13.30+19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

30 juni

Bloedgeven Houtvenne Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne // 18.00 uur

1 juli

Openluchtfilm Jeugddienst speelplaats Gemeentelijke Basisschool Kindervoorstelling 14.00 uur Info: www.hulshout.be/jeugd

2 juli

Tienerdagen - Verover “Hest” Jeugddienst Sportpark -vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd Even ontspannen (relaxatieuurtje) KVLV Hulshout Zaal De Vloeikens Hulshout // 19.00 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

2-17 juli

Speelpleinwerking Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

6-10 juli

Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen // 9.00 uur Info op p. 12

7 juli

Tienerdagen - Bumperballs Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

9 juli

Tienerdagen - Promofilm Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Opening Vennekensstraat dienst Openbare werken Vennekensstraat// 19.00 uur Info op p. 18

11 juli

Picknickmoment dienst Toerisme Hof ter Borght // 9.00 uur Info op p. 8 - vooraf inschrijven!

16 juli

Tienerdagen - zwemmen Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

21 juli

54ste Schaal Marcel Indekeu Schaal Marcel Indekeu Sportpark Joris Verhaegen // 13.00 uur Info: www.facebook.com/SchaalMarcelIndekeu Kleuterdagen

22-24 Jeugddienst juli Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

4 juli

Schattenjacht met Vlieg - start Bibliotheek Bibliotheek // 14.00 uur Info: hulshout.bibliotheek.be

4-12 juli

Zomertornooi TC Sportiva TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 9

Speelpleinwerking

27-31 Jeugddienst juli Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

6-10 juli

Tennisstage voor jeugd TC Sportiva Industriepark 5 Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 125

Notities

Tennisstage voor jeugd

27-31 TC Sportiva juli Industriepark 5

Info: www.tennisclub-sportiva.be Prijs: € 125

28 juli

Tienerdagen - filmmarathon Jeugddienst Sportpark Joris Verhaegen - vooraf inschrijven!! Info: www.hulshout.be/jeugd

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum IJzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) • Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23b, 2235 Westmeerbeel • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | juni 2015

Westmeerbeek 28-30 Kermis Gemeentebestuur Hulshout juni


verenigingen en activiteiten Nieuws ve re nig ing en

Gemeentehuis

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

18.00 - 20.00 uur

2235 Hulshout

Za:

09.00 - 13.00 uur

Tel.: 015 22 40 11 Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Containerpark

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 76, 2235 Hulshout

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

Spreekuren college

Ma-zo:

gesloten

Algemeen e-mailadres

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

college@hulshout.be

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Burgemeester

Za:

08.00 - 13.45 uur

Geert Daems

Op 3 juni 2015 uitzonderlijk geopend

Ma: 19.00 - 20.00 uur

vanaf 9.00 uur.

(behoudens tijdens schoolvakantie)

BIBLIOTHEEK

Verder na afspraak

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

GSM: 0499 41 41 95

Tel.: 015 22 40 17 - hulshout@bibliotheek.be

geert.daems@hulshout.be

Ma:

16.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Di:

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Wo:

11.30 - 20.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Vr:

14.30 - 17.00 uur

elien.bergmans@hulshout.be

Za:

10.00 - 12.00 uur

  

milieu@hulshout.be



Verschillende sporten komen aan bod, o.a. atletiek – voetbal – basketbal – hockey – zwemmen  

 Kinderen: 6 tot 13 jaar (minimum aantal deelnemers: 15)

  Sportcentrum Hulshout (verzamelen aan de atletiekpiste) Telkens van  Meebrengen: Sportieve kledij en een goed humeur

           

       

(verzekering + begeleiding + drankje). Te betalen bij aanmelding eerste dag Tussenkomst vanwege uw ziekenfonds (vraag inlichtingen aan uw ziekenfonds) 

 

 

Email: huls@telenet.be of via link op www.achulshout.be (kijk bij inschrijvingen) Telefonisch: Tom Lambrechts 0478 60 03 49 Met vermelding van sportkamp Hulshout, naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon, email, keuze A B of C

S luiting s d ag e n Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

Gemeente Hulshout | juni 2015

- 3 juni 2015: containerpark uitzonderlijk geopend vanaf 9.00 uur - 11 juni 2015 - aangepaste zitdagen OCMW (zie p. 13) - 11 juli 2015 - 21 juli 2015

12

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen

OCMW Hulshout

GSM: 0473 53 65 94

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

rist.heylen@hulshout.be

Tel.: 015 75 01 00

3e schepen (na afspraak)

Telefonische bereikbaarheid

Hilde Van Looy

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Sociale dienst

Joost Verhaegen

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0475 69 03 04

Di:

09.00 - 12.00 uur

joost.verhaegen@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Do:

op afspraak

Anja Leflot

Vr:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Schuldbemiddeling

anja.leflot@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Sportpark joris verhaegen Dienst asielzoekers Na afspraak Industriepark 3, 2235 Hulshout

Thuisdiensten

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Dienst Gezinszorg

Na afspraak

Vr:

(na afspraak)

Zwembad

09.00 - 12.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Verwarmingstoelagen

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Tijdens schooljaar

Do:

gesloten

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Juridische dienst

Za:

09.00 - 13.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Tijdens schoolvakantie

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Di:

09.00 - 11.00 uur

*Elke 2e en 4e ma van de maand

18.00 - 21.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Woe:

13.00 - 16.00 uur

na afspraak

Do:

13.00 - 16.00 uur

015 22 93 90

18.00 - 21.00 uur


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 3 juni 2015 Woe 10 juni 2015 reserveren uiterlijk reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 29 mei vrijdagmiddag 5 juni

Woe 17 juni 2015 Woe 24 juni 2015 reserveren uiterlijk reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 12 juni vrijdagmiddag 19 juni

• groentesoep • boerenbraadworst • snijbonen • natuuraardappelen • plattekaas

• witloofsoep • koninginnehapje • slaatje • frietjes • vanilleflan

• gevogelteroomsoep • varkenslapje met mosterdsaus • groentekrans • kroketten • roomijs

• aspergeroomsoep • stoofvlees bruin bier • tuinkers • frietjes • ijsbeker

Smoutebollen smullen Op dinsdag 2 juni 2015 is er tussen 16.00 en 17.30 uur een grote smoutebollenbak in het woonzorgcentrum! Iedereen is van harte welkom!

Financiële steun van het OCMW, terugbetalen of niet?

Er zijn echter een aantal uitzonderingen, waarbij het OCMW toch met terugwerkende kracht de genoten steun volledig of deels kan terugvorderen, namelijk wanneer: • u over dezelfde periode een inkomen krijgt met terugwerkende kracht en dit niet bekend was op het moment van de toekenning; • u niet alle informatie heeft doorgegeven die nodig was of als u foute informatie heeft gegeven;

• de regelgeving verandert of het OCMW een administratieve fout heeft gemaakt. Als blijkt dat u ten onrechte steun heeft ontvangen, dan moet het OCMW die terugvorderen. Er is een groot verschil tussen een financiële steun en een leefloon. Een leefloon moet nooit terugbetaald worden, behalve als achteraf blijkt dat u voor die periode toch een ander inkomen had of als blijkt dat u valse verklaringen heeft afgelegd over uw inkomsten of situatie (gezinssamenstelling, wijziging van uw situatie, enz.). Het OCMW kan ook voorschotten geven als u bijvoorbeeld te lang moet wachten tot uw invaliditeitsuitkering of werkloosheidsvergoeding in orde is. Dit is dan een soort ‘overbruggingskrediet’ dat je achteraf moet terugbetalen. Vaak wordt deze terugbetaling rechtstreeks geregeld met de instantie die uw uitkering betaalt. Ouders zijn bovendien verplicht hun kinderen te helpen en omgekeerd.

Het OCMW heeft dan ook een ‘verhaalplicht’ om de geldelijke steun terug te vragen aan diegenen die wettelijk verplicht zijn de begunstigde te onderhouden. Dit zijn de ouders, de kinderen of de (ex-)echtgenoot. Het OCMW gaat na of de onderhoudsplichtigen wel in de mogelijkheid zijn om de steun terug te betalen. Als hun inkomen onder een bepaalde minimumdrempel is, moet men niets terugbetalen. Ook als er andere gegronde redenen zijn, kan het OCMW beslissen niet terug te vorderen.

OCMW Hulshout, Grote Baan 256 015 75 01 00

Aangepaste zitdagen in juni Op 1, 7 en 15 juni 2015 is er in de voormiddag geen zitdag voor de verwarmingstoelagen en de maatschappelijk werkers zijn overdag niet bereikbaar. De zittingen op maandagavond gaan wel door.

13

Gemeente Hulshout | juni 2015

Of u de ontvangen steun van het OCMW moet terugbetalen of niet is wettelijk bepaald. De sociale dienst dient een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek voor te leggen aan de OCMW-raad zodat deze kan beslissen of u alles, een deel of niets moet terugbetalen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door uw maatschappelijk assistent en dit staat ook vermeld in de beslissing die u ontvangt. Indien de beslissing vermeldt dat de steunverlening niet terugbetaald moet worden, kan het OCMW achteraf niet eisen dat u deze steun toch moet terugbetalen.


leven en welzijn Onder w ij s

We l z i j n

Schoolfeest gemeentelijke basisschool

Tejo Mechelen

Gemeente Hulshout | juni 2015

Belangrijke tips bij hitte op een rijtje De mooie lentedagen doen reeds hopen op een prachtige zomer. Hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken echter ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Daarom zetten we graag de belangrijke tips in de kijker. • Drink meer dan gewoonlijk: bij voorkeur mineraal water.

14

Vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker; help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken. • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht. • Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af.

• Rust voldoende. • Bescherm u tegen de zon met een zonnecrème en een hoedje. • Bezoek ouderen en hulpbehoevenden en bied uw hulp aan. • Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto.

www.zorg-en-gezondheid.be/ hittealarm/


wonen en milieu Mil ieu Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop!

De berm: geen stortplaats voor uw tuinafval De laatste tijd wordt er steeds meer tuinafval, voornamelijk gras, in de wegberm gedumpt. Dit is bij wet verboden.

Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 31 augustus 2015 uw jonge en verse taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee

grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel € 50 geschonken aan kankerbestrijding. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Voor meer informatie over de “Vergroot de hoop” of over de openingsuren van het containerpark kan u terecht: • bij de milieudienst (015 22 94 84 of milieu@hulshout.be) • op www.vergrootdehoop.be Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot.

Demoplaats composteren – gratis bloemenzaad Bezoek zaterdag 20 juni 2015 tussen 9.00 en 12.00 uur de compostwerking op het containerpark en ontvang gratis een zakje bloemenzaad om uw eigen bloemenweide te zaaien. Onze compostmeesters helpen u graag verder met uw vragen over thuiscomposteren.

We vragen dan ook met aandrang om geen tuinafval meer te dumpen in de bermen. In de toekomst zullen overtredingen bestraft worden met een boete tot € 250. Tuinafval kan reglementair verwerkt of verwijderd worden door thuiscomposteren, kringlooptuinieren, het afvoeren via de gft-container of door afvoer naar het gemeentelijk containerpark. Meer informatie over composteren kan u vinden via de website en de maandelijkse compostwerking op het containerpark.

15

Gemeente Hulshout | juni 2015

Deze zomer neemt onze gemeente opnieuw deel aan de actie “Vergroot de hoop” door op het containerpark taxussnoeisel in te zamelen ten voordele van kankerbestrijding.

Volgens artikel 12 van het materialendecreet is het verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de voorschriften van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. Ook in de zonale politiecodex staat dat het verboden is afval achter te laten op het openbaar domein of op aanpalende plaatsen (artikel 178). Volgens artikel 181 is degene die zich op een foute wijze ontdoet van zijn afval verplicht om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.


wonen en milieu Milieu Groepsaankoop groene stroom Wil u besparen op uw energiefactuur en wil u daarbij ook uw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Succesvolle groepsaankopen De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan 85 000 huishoudens schreven zich in en bijna 64 000 gezinnen gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende leveranciers. Een gezin bespaarde zo gemiddeld € 210 op jaarbasis! Begeleiding en inschrijvingen Inschrijven kan van 1 juli tot en met 6 oktober 2015 via www.samengaanwegroener.be. Neem uw laatste eindafrekening van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf u online in of bel gratis het nummer 0800 21 134. Heeft u geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente u graag verder. Vanaf 1 juli 2015 kan u hiervoor iedere weekdag op het gemeentehuis terecht van 9.00 tot 12.00 uur. Vergeet ook zeker niet uw laatste eindafrekening mee te brengen.

Gemeente Hulshout | juni 2015

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de duurzaamheidambtenaar van onze gemeente om het nummer 015 22 94 81 op per e-mail op duurzaamheid@hulshout.be.

Win een jaar gratis energie Overtuig je vrienden, familie en collega’s om deel te nemen en win een jaar gratis energie ter waarde van € 1500! Wie de meeste mensen kan overtuigen om deel te nemen, wint een jaar gratis energie. Nadat u online hebt ingeschreven, kan u een e-mail opvragen die u vervolgens kan doorsturen naar al uw vrienden, familie, kennissen, collega's ... Als zij doorklikken op de link en zich ook inschrijven, wordt dat geregistreerd. Na de veiling kijken we wie de meeste mensen overtuigd heeft om zich ook in te schrijven. Ook mogelijk voor kmo’s, zelfstandigen en verenigingen Van 1 juli tot en met 13 oktober 2015 kan u ook met uw bedrijf, vereniging of als zelfstandige vrijblijvend intekenen op de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Iedereen met een professioneel contract (enkel laagspanning) en een jaarlijks energieverbruik lager dan 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh gas kan zich vrijblijvend inschrijven. Online inschrijven kan op www.samengaanwegroener.be of via het gratis nummer 0800 21 134 (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur).

Ruimen grachten + verwijdering slib: meldingsplicht Voor het bestrijden van de wateroverlast in onze gemeente, wordt ook een beroep gedaan op onze inwoners. Het is reeds geruime tijd, voor iedere eigenaar van een private of burgerlijke gracht, verplicht geworden om deze zelf te kuisen. Om te weten wie hiervoor in aanmerking komt, zijn in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek de percelen geïnventariseerd die grenzen aan zo’n gracht. Alle aangrenzende eigenaars zijn genoteerd, foto’s zijn meestal genomen en lengten zijn vastgesteld. In 2015 zijn de grachtenzones 4 (noorden Houtvenne) en 8 (westen Westmeerbeek) aan de beurt. Alle betreffende eigenaars hebben een uitnodiging ontvangen om hun gracht(en) te onderhouden. Het is heel belangrijk dat we samen de uitvoering van het ‘gemeentelijk integraal waterbeleid’ tot stand brengen, zodat we ons water zo goed mogelijk kunnen beheersen. Degenen die niet aan het verzoek tegemoetkomen, zullen een overschrijving met het kostendekkende bedrag ontvangen. Verdere info met een rekenvoorbeeld kan u vinden op www.hulshout.be > milieu > water > ruimen van grachten en waterlopen. U kan ook in het gemeentehuis terecht bij de dienst Openbare Werken (Luc Van Roie 015 22 94 80 of luc.vanroie@hulshout.be). Let op! • Bezorg spoedig uw keuzeformulier op het gemeentehuis. • Meld tijdig de voltooiing van uw ruimingswerken, waarmee u meteen de dienst Openbare Werken voor een controlebezoek uitnodigt.

16


wonen en milieu Wo nen

Vlaanderen telt meer dan 12 500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het nieuwe witgele herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om dit beschermde erfgoed meer zichtbaarheid te geven. Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites. Bent u eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van uw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt u het bordje kosteloos op. Meer informatie over hoe u het herkenningsteken kan aanvragen, vindt u op https://www.onroerenderfgoed. be/nl/over-ons/herkenningsteken. Heeft u het nieuwe herkenningsteken al opgehangen of bent u van plan om dit te doen? Doe dan mee aan de selfie-actie van het agentschap Onroerend Erfgoed en geef uw onroerend erfgoed een gezicht. Stuur een foto van uzelf met het bordje aan het beschermde erfgoed naar communicatie@onroerenderfgoed.be. Het agentschap stuurt een fotograaf naar de leukste inzendingen voor een fotoreportage!

Wanneer betaalt u minder onroerende voorheffing? Als eigenaar van een woning moet u jaarlijks onroerende voorheffing betalen. In een aantal gevallen kan u echter een vermindering of vrijstelling bekomen. De volledige lijst en voorwaarden staat op www.onroerendevoorheffing.be. Hier krijgt u al een bondig overzicht. Automatische verminderingen Automatische verminderingen zijn verminderingen die automatisch op het aanslagbiljet verrekend worden. De belastingplichtige dient deze niet zelf aan te vragen. • vermindering voor minstens 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen; • vermindering voor één (of meerdere) gehandicapte persoon/personen; • vermindering voor energiezuinige gebouwen; • gewone vermindering voor bescheiden woning (kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan € 745). Verminderingen op aanvraag Verminderingen op aanvraag worden enkel toegekend nadat ze werden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst.

Verminderingen voor een huurder Eigenaars die een woning verhuren aan een huurder wordt een vermindering toegekend indien de huurder: • minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen heeft; • een grootoorlogsverminkte is; • iemand uit het gezin van de huurder gehandicapt is. Opgelet, de vermindering wordt toegekend aan de eigenaar die de belasting moet betalen, maar de huurder mag dit bedrag aftrekken van de huurprijs. Vrijstellingen voor leegstand en verkrotting Er bestaan ook vrijstellingen om leegstand en verkrotting tegen te gaan. Deze vrijstellingen moeten de leegstand van handelszaken en de verkrotting van gebouwen helpen bestrijden. Voor het verbouwen van een leegstaand handelspand en het renoveren van een verwaarloosde of onbewoonbare woning kan deze vrijstelling worden aangevraagd.

Bescheiden woning – verhoogde vermindering (50 %) De automatische vermindering voor een bescheiden woning bedraagt 25% en kan voor een periode van 5 jaar verhoogd worden tot 50% als de belastingplichtige de woning gebouwd of gekocht heeft zonder een bouw- of aankooppremie te hebben verkregen. Deze verhoogde vermindering moet u éénmalig aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

17

Gemeente Hulshout | juni 2015

Nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed


veiligheid en verkeer Wegenwe r ke n

Vei l i gh ei d

Vier met ons de Vennekensstraat!

Wildplakken

In de Vennekensstraat lopen de werken stilaan op hun einde. De aannemer startte vorig jaar in juni met de werken aan de rijbaan en het fietspad. De werken werden in twee fasen uitgevoerd en duurden 160 werkdagen. In het najaar van 2014 was er enige vertraging vanwege de nood aan het verplaatsen van de waterleiding en de nodige grondverbeteringen die niet waren voorzien bij de start van de werken.

De gemeente wil graag het einde van de werken vieren met een feestelijke bijeenkomst waarbij we alle inwoners uitnodigen voor een drankje.

Onlangs heeft de politie een procesverbaal opgesteld voor wildplakken. Er werden stickers geplakt op verkeersborden.

Deze bijeenkomst zal doorgaan op 9 juli 2015 om 19.00 uur in de Vennekensstraat en deels in het KLJ-lokaal in de Schoolstraat. Meer details volgen in het gemeenteboekje van juli-augustus.

Broeden op de Liniefietsweg

Verkeerslichten centrum Hulshout

We willen u er graag nog eens aan herinneren dat wildplakken verboden is in onze gemeente. Het is verboden opschriften, affiches, stickers, spandoeken, … aan te brengen op de openbare weg, bomen, plakborden, muren, monumenten en andere constructies langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan. Als u affiches of stickers wilt plakken, kan u een vergunning aanvragen via het evenementenloket.

Om de vogels in onze gemeente de kans te geven om ook dit jaar rustig te broeden, waren de werken aan Liniefietsweg even uitgesteld. Inmiddels is de broedperiode bijna voorbij en gaan we binnenkort weer aan de slag.

In het centrum van Hulshout staan sinds 1991 driekleurige verkeerslichten als antwoord op de problematiek van de vrachtwagens die geen ruimte hebben om draaibewegingen uit te voeren richting Kerkstraat en Booischotseweg. In 2002 beëindigde Iverlek zijn activiteiten rond verkeersignalisatie en werd het sturingssysteem onder beheer en onderhoud van de firma VS&E gebracht. Het besturingssysteem is erg verouderd en een nieuwe fasering dringt zich op gezien de klachten over lange wachttijden en de resultaten van de werkgroep die werkt rond sluipverkeer waar men pleit voor een betere doorstroming.

We hebben de afgelopen maanden echter niet stilgezeten. Voor dit fietspad, dat loopt van de Provinciebaan in Houtvenne naar de Vaartdijkstraat in Hulshout, zijn in de tussentijd de plannen voor de twee bruggen getekend. We hopen dat we de Liniefietsweg in het najaar officieel kunnen openen.

Gemeente Hulshout | juni 2015

dienst Mobiliteit, 015 22 94 80 of mobiliteit@hulshout.be

18

VS&E zal op korte termijn het systeem vernieuwen en de cyclus van de lichten aanpassen. De huidige, vierfasige lichtenregeling zal behouden blijven tijdens de spitsuren. Na de spits en ’s nachts zal een andere regeling worden uitgewerkt. Om de exacte uren en de regeling te kennen, surft u best naar www.hulshout.be.

Alle aanplakkingen die in overtreding zijn met de politiecodex worden verwijderd. Er wordt een proces-verbaal opgesteld tegen de aanplakkers of tegen de verantwoordelijke uitgever van de affiches of de organisator van het evenement. Samen met dit pv moeten zij ook de kosten voor het reinigen en het herstellen van de schade betalen.

www.hulshout.be > veiligheid & verkeer > politie > codex en reglementen


meldingskaart

Iets te iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. U kan meldingen en klachten ook sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks: • Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

19

Gemeente Hulshout | juni 2015

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op:


Fotoverslag fe e s te li j k h e den a pr i l - m ei O pe ni ng k i nd e ro pvan g We s tm e e rb e e k , bloemenma rkt , opening GC IJzerma el. M e e r fotoâ&#x20AC;&#x2122;s b e ki jke n ? Bezo e k o n ze Fa cebookpa gina !

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout 2015 juni  

Gemeenteboekje Hulshout 2015 juni  

Advertisement