Page 1

INHOUDSOPGAVE Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieuws uit de gemeenteraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een nieuw gemeentebestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bericht aan de bevolking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overlijden: deblokkering bankrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkiezingen 10 juni 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruimtelijke ordening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enquête gemeentelijke website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieuwe infogids in opmaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bericht van het containerpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een aangenaam containerpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hou je echt van je fiets, laat je fiets gratis registreren . . . . . . . . . . Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KGA-ophaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compostwerking in de gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaar de bossen, koop FSC-hout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hou onze gemeente proper! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waarom geen groendak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Op stap met je hond? Vergeet je hondenzakje niet! . . . . . . . . . . . Stoken verpest lucht en longen van de buurt . . . . . . . . . . . . . . Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retro-reflecterende veiligheidsvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiligheidsgordel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromfietsen klasse B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voorrangsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorfietsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meer informatie over wijzigingen in de verkeerswetgeving . . . . . . . Jeugd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCMWeetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dienst voor Gezinszorg OCMW Hulshout (i.s.m. Welzijnszorg Kempen) Wij zoeken verzorgenden in de thuiszorg! (halftijds) . . . . . . . . . . Bibliotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onze catalogus online op www.hulshout.be/bibliotheek . . . . . . . . Nieuwe luisterboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldingskaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociaal nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VVV Hulshout vzw – Toerist Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jubilarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activiteitenkalender Groot-Hulshout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 3 8 9 9 9 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 22 23 25 25 28 30 32

Publicaties in het gemeentelijk infoblad (uitgave van september-oktober-november-december) Wil

jij

een

artikeltje

laten

verschijnen

in

het

gemeentelijk

infoblad?

Of je activiteit laten toevoegen aan de activiteitenlijst? Bezorg het ons op het gemeentehuis of mail het door naar elke.desoomer@hulshout.be ten laatste op 1 juni 2007. Alvast bedankt om rekening te houden met deze deadline.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

-1-


Voorwoord

Beste Hulshoutenaar,

De lente is er. Heb je het al gemerkt: we noteren de hoogste temperaturen op wereldvlak sinds het begin van de metingen, maar waarschijnlijk zelfs al lang daarvoor. Dat doet mij onwillekeurig denken aan de visionaire uitspraak die Leo Tindemans in ’74 deed: “Wij staan niet voor een onweer, maar voor een klimaatverandering...” De klimaatverandering zet zich sneller door dan de meesten onder ons dachten. Voorlopig zien we alleen de aangename zaken: een hete zomermaand en een haast onbestaande winter. Maar wat doen we om de andere zijde van de “medaille” voor te bereiden? Gaan we doen zoals met de openbare schuld? Hoe langer een probleem onaangepakt blijft, hoe moeilijker het wordt om oplossingen te bereiken. Ik verwijs hier naar de “rentesneeuwbal”. Of zoals met de vergrijzing vandaag. Too little and too late. Of met de files? De samenleving – en niet alleen de politiek – handelt meestal “met de rug tegen de muur en de afgrond voor ogen.”

Met deze ontluikende lente zijn we meteen ook in een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode beland. Op 8 oktober kozen onze inwoners de nieuwe gemeenteraadsleden en de tweede dag van dit jaar was het zover: ik mocht voor de vijfde keer een nieuwe gemeenteraad installeren. Dit gebeurde met de eed “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. Het mandaat van gemeenteraadslid, schepen, OCMW-raadslid en burgemeester zijn prachtige mandaten, gegeven door de inwoners van onze gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat alle nieuwe mandatarissen op dezelfde trouwe manier het algemeen belang zullen dienen als hun voorgangers. Ik kan je verzekeren dat alle mandatarissen van Hulshout in het verleden steeds het algemeen belang hebben nagestreefd en het beste van zichzelf hebben gegeven voor Hulshout en haar inwoners. Ik dank hen daar oprecht voor. De nieuwe mandatarissen zullen Hulshout verder uitbouwen tot een plaats waar het goed is om wonen, waar het gezellig is en waar vele inwoners elkaar nog kennen en iets betekenen voor elkaar. De afgelopen jaren werden heel wat investeringen gedaan aan het openbaar domein. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan. De financiële toestand van de gemeente blijft, ondanks alles, gezond. Kortom alles is aanwezig om een prachtig, positief beleid te voeren voor Hulshout.

Uw Burgemeester Mark Verhaegen

-2-

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Nieuws uit de gemeenteraad RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 27 november 2006 Openbare zitting: 1. Proces-verbaal van thesaurietoestand van de gemeente Hulshout op datum van 30.06.2006. 2. Bekrachtiging van de verordening van de burgemeester d.d. 26.10.2006, houdende “Tijdelijke verkeersordening – Invoeren van parkeerverbod in gedeelte van Stationsstraat op woensdag 8 en donderdag/vrijdag 9/10 november 2006, wegens opnamen voor tv-serie “Familie”. 3. Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van deel van Industriepark en van Kerkstraat te Hulshout op 07.01.2007, wegens organisatie veldloop. 4. Aanvullende verkeersverordening – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een inhaalverbod en/of een voorrangsregeling aan middengeleiders of wegversmallingen. 5. Vaststelling gunningswijze voor uitbreiding van het waterleidingnet in de Mgr. Raeymaekersstraat te Westmeerbeek – Goedkeuring ontwerp en raming. 6. Herinrichtingswerken aan het Prof. Dr. Vital Celenplein – Goedkeuring bijakte aan overeenkomst d.d. 29.08.1990. 7. CIPAL – Beslissing inzake de aanwijzing en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15.12.2006. 8. PIDPA – Beslissing inzake de benoeming en de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de Buitengewone Algemene Vergadering van PIDPA op 18.12.2006. 9. IOK – Beslissing inzake de benoeming en de vaststelling van het mandaat van volmachtdrager van de gemeente voor de Algemene vergadering IOK op 19.12.2006. 10. IOK-AFVALBEHEER – Beslissing inzake benoeming en de vaststelling van het mandaat van volmachtdrager van de gemeente voor de Algemene vergadering IOK-AFVALBEHEER op 19.12.2006. 11. IVERLEK – Besluit m.b.t. aanduiding van volmachtdrager van de gemeente voor de Buitengewone Algemene Vergadering 21.12.2006. 12. FINILEK – Besluit m.b.t. aanduiding en vaststelling van het mandaat van volmachtdrager van de gemeente voor de Buitengewone Algemene Vergadering 21.12.2006. 13. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Algemene Vergadering van 21.12.2006: i. bespreking agenda; ii. bepaling stemgedrag vertegenwoordiger. 14. C.V.B.A. - Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Aanduiding vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 21.12.2006. 15. Begroting van de Kerkfabriek St. Michiel Westmeerbeek, dienstjaar 2007. 16. Begroting van de Kerkfabriek St. Adriaan Houtvenne, dienstjaar 2007.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

-3-


RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 18 december 2006 Openbare zitting: 1. Proces-verbaal van thesaurietoestand van de gemeente Hulshout op datum van 30.09.2006 2. Gratis grondverwerving te Hulshout, Kapelaniestraat, afdeling I sectie A, deel nr. 141B. 3. Goedkeuring stratentracé ter hoogte van verkaveling Paalsteenstraat – dossier nr. 710. 4. Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van deel van Kerkstraat op 31.12.2006, wegens organisatie oudejaarsevenement. 5. Gemeentelijke toelage voor de politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2007 – Goedkeuring. 6. Nazicht begrotingswijzigingen nr. 2 en 6 – Kennisname brief van Vlaams Ministerie van Bestuurszaken. 7. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hulshout: kennisname en bespreking van het gemotiveerd advies van de GECORO in zitting van 22.11.2006 betreffende de ingekomen bezwaren en opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hulshout 8. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dj. 2007. 9. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dj. 2007. 10. Aanvullende belasting op de personenbelasting – dj. 2007. 11. Belastingreglement op het ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval of daarmee gelijkgesteld of vergelijkbaar bedrijfsafval – dj. 2007 12. Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven – dj. 2007 13. Belasting op de afgifte van administratieve stukken – dj. 2007 14. Belasting op tweede verblijven – dj. 2007. 15. Belasting op de aanplakborden – dj. 2007. 16. Belasting op motoren – dj. 2007. 17. Openingsbelasting hinderlijke inrichtingen – Ie en IIe klasse – dj. 2007. 18. Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk – dj. 2007. 19. Belasting op de standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg – dj. 2007. 20. Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein - dj. 2007. 21. Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg – dj. 2007. 22. Retributie op de standplaatsen op de openbare weg – dj. 2007 23. Retributie op het gebruik van de gemeentelijke polyvalente hal – dj. 2007. 24. Retributie voor het maken van fotokopieën en voor het ontvangen van de dagorde – dj. 2007. 25. Retributiereglement voor het ophalen van groot huisvuil, met huisvuil gelijkgesteld of vergelijkbaar afval van handelshuizen, afbraakmateriaal, GFT, op afroeping – dj. 2007. 26. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen – dj. 2007. 27. Retributie voor het occasioneel leveren van afval op het containerpark – dj. 2007. 28. Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat op het grafmonument op de strooiweide – dj. 2007. 29. Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen – dj. 2007. 30. Reglement voor toekenning van geboortepremie en adoptiepremie tot 18 jaar – dj. 2007. 31. Reglement voor toekenning van toelage voor de opvoeding van gehandicapte kinderen – dj. 2007. 32. Toekenning toelage aan jubilarissen – aanpassing. 33. Gemeentelijke premie voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen – dj. 2007. 34. Gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele zuiveringsinstallaties – dj. 2007. 35. Reglement inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der graven – dj. 2007.. 36. Tariefreglement inzake concessies op het urnenveld – dj. 2007. 37. Tariefreglement inzake grafconcessies – dj. 2007.

-4-

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


38. 39. 40. 41. 42. 43.

Subsidiereglement aankoop compostvaten – dj. 2007. Subsidiereglement voor aankoop natuurgebieden – dj. 2007. Verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de Nieuwe gemeentewet, horende bij begroting 2007. Toekenning van de toelagen voor de begroting – dj. 2007. Controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen – dj. 2007. Begroting van de gemeente Hulshout, met bijlagen, dienstjaar 2007.

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 2 januari 2007 Openbare zitting 1. Proces-verbaal van 1) Mededeling van benoeming en eedaflegging van burgemeester; 2) Geldigheidverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen; 3) Installatie en eedaflegging van de gemeenteraadsleden; 4) Vaststelling van de ranglijst van de raadsleden; 5) Verkiezing voorzitter gemeenteraad; 6) Verkiezing schepenen; 7) Toevoeging OCMW-voorzitter als lid van College van burgemeester en schepenen; 8) Verkiezing OCMW-raadsleden; 9) Verkiezing Politieraadsleden Politiezone Zuiderkempen. 2.

Strategisch beleidsplan 2007-2012 – Goedkeuring.

3.

Aanduiding kandidaten in Raad van Beheer / vertegenwoordigers in intercommunales, maatschappijen en inspraakraden: * CIPAL DV, Geel, in Raad van Beheer; * FINILEK, Antwerpen in Raad van Beheer; * Gemeentelijke Holding NV / Dexia, Brussel, in Raad van Beheer; * Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen in Raad van Beheer, Antwerpen; * IOK-Dienstverlening en IOK-Afvalbeheer in Raad van Beheer, Geel; * IVERLEK in Raad van Beheer, Antwerpen; * PIDPA in Raad van Beheer, Antwerpen; * DE LIJN Vlaamse Vervoermaatschappij, Mechelen; * ETHIAS Verzekeringen, Hasselt; * GEELSE BOUWMAATSCHAPPIJ cvba, Geel; * Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – GiD PBW IOK, Geel; * Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom “De Zuiderkempen”, Westerlo; * Kredietmaatschappij der Zuiderkempen, Heist-op-den-Berg; * Kredietmaatschappij voor Goedkope Woningen der Middenkempen, Westerlo; * Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen LOGO’S / Welzijnszorg Kempen, Geel; * Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen – NMBS, Brussel; * Netebekkencomité, Provincie Antwerpen; * Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw – OVSG, Brussel; * Opleidings- en Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel – OVO, Brussel; * Raad der Europese Gemeenten, Brussel; * Sociale Werkplaats vzw Krinkel, Heist-op-den-Berg; * Toerisme Provincie Antwerpen – TPA, Antwerpen; * Verenigde Polders van de Midden-Neet, Heist-op-den-Berg; * Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – VVSG, Brussel; * Watering De Goren, Westerlo; * Waterschap “Grote Nete en Wimp, departement Leefmilieu, Antwerpen”; * Zonnige Kempen cv, Westerlo;

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

-5-


RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 29 januari 2007 Openbare zitting 1. Kennisname: akte van eedaflegging van werkende leden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 2. Gratis grondverwerving te Hulshout, Kapelaniestraat, afdeling I, sectie A, deel nr. 141b – Definitieve beslissing. 3. Goedkeuring stratentracé ter hoogte van verkaveling Brouwerijstraat – dossier nr. 713. 4. Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van deel van Valvekensstraat te Houtvenne op 03.02.2007, wegens organisatie chirofuif Houtvenne. 5. Tijdelijke verkeersverordening – Invoeren van enkelrichting in delen van Industriepark en Zuidgoordijkstraat te Hulshout op 16 en 17.02.2007, wegens organisatie tentfuiven. 6. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende de invoering van een tonnenmaatbeperking in de Molenstraat te Hulshout. 7. Aanduiding vertegenwoordiging vanwege gemeente in Beheerscomité van Scholengemeenschap ‘Scholen aan de Nete’. 8. PIDPA - Beslissing inzake aanwijzing van de afgevaardigde van de gemeente en vaststelling van haar/zijn mandaat voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 05 maart 2007. 9. Oproeping van de maatschappelijke geledingen voor de hersamenstelling van de GECORO. 10. Aanduiding leden begrotingscommissie – Vaststelling van het huishoudelijk reglement de begrotingscommissie. 11. OCMW-Hulshout – Budgetwijziging 2005 nr. 1 – Kennisname. 12. OCMW-Hulshout - Budgetwijziging 2006 nr.1, nr. 2, nr. 3 en nr. 4 - Kennisname. 13. OCMW-Hulshout – Beleidsnota 2006 / Meerjarenplanning 2006-2009 – goedkeuring. 14. Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hulshout.

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 3 maart 2007 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname: geldigheidsverklaring van de OCMW-raadsverkiezingen. 2. Kennisname: geldigheidsverklaring van de Politieraadsverkiezingen. 3. Gratis grondverwerving te Hulshout, Tiendenstraat, afdeling I, sectie B, delen nrs. 84/2X, 80V2, 77N, 77K – Definitieve beslissing. 4. Gratis grondverwerving te Hulshout, Vloeikensstraat, afdeling I, sectie D, delen nummer 155 p, r, s, t, v – Definitieve beslissing. 5. Goedkeuring stratentracé en gratis grondafstand ter hoogte van verkaveling Grote Heibergstraat. 6. Goedkeuring stratentracé en gratis grondafstand ter hoogte van verkaveling Vosse Putten. 7. Vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastvoorwaarden betreffende de studie voor het ontwerp, toezicht en leiding van de werken, inclusief veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de restauratie- en/of onderhoudswerken aan het dak van de St.-Michielskerk te Westmeerbeek.

-6-

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


8. Vaststelling gunningswijze voor uitbreiding van het waterleidingnet in Hulshout-veld te Hulshout.- Goedkeuring ontwerp en raming. 9. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende de invoering van een zone 30 in de Door Van Dijckstraat en de Veldstraat en de invoering van een parkeerverbod in een gedeelte van de Ramselsesteenweg te Westmeerbeek. 10. IVERLEK – Verlenen van beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of herstelling schadegevallen met onbekende dader. 11. PIDPA CV – Voordracht lid met raadgevende stem in Raad van Bestuur. 12. CIPAL DV – Voordracht lid met raadgevende stem in Raad van Bestuur 13. CIPAL DV – Aanwijzing en vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 16.03.2007. 14. IOK-Dienstverlening – Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 15. IOK-Dienstverlening – Aanduiding volmachtdrager van gemeente voor Algemene Vergadering van 20.03.2007. 16. IOK-Afvalbeheer - Voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 17. IOK-Afvalbeheer - Aanduiding volmachtdrager van gemeente voor Algemene Vergadering van 20.03.2007. 18. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen cvba – Voordracht lid met raadgevende stem in Raad van Bestuur . 19. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen cvba – bespreking agenda en bepaling stemgedrag vertegenwoordiger. 20. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen cvba - Aanduiding afvaardiging van gemeente voor Algemene Vergadering op 22.03.2007. 21. IVERLEK – Voordracht lid met raadgevende stem in Raad van Bestuur 22. IVERLEK – Aanduiding afvaardiging van gemeente voor Algemene Vergadering van 29.03.2007. 23. FINILEK – Voordracht lid met raadgevende stem in Raad van Bestuur; 24. FINILEK – Aanduiding afvaardiging van gemeente voor Algemene Vergadering op 29.03.2007. 25. ERSV vzw - Aanduiding effectief mandaatdrager voor algemene vergaderingen. 26. WERKWINKEL Westerlo – Aanduiding vertegenwoordiging van gemeente voor dagelijks bestuur. 27. WERKWINKEL Westerlo – Aanduiding vertegenwoordiging van gemeente voor Lokaal Werkgelegenheidsforum. 28. Syndicaal Onderhandelings- en Overlegcomité en Overlegcomité GiD PBW (Gemeenschappelijk Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) – Aanduiding afvaardiging vanwege gemeente. 29. Gemeentelijke Culturele Adviesraad – Wedersamenstelling. 30. Gemeentelijke MINA-raad – Goedkeuring statuut. 31. Snelste Adequate hulp: Brandweerdiensten – Goedkeuring overeenkomst. 32. Financiële bijdrage voor de politiezone Zuiderkempen 5365, aandeel Hulshout, dienstjaar 2007 – Kennisgeving. 33. Aanpassing belasting op de afgifte van administratieve stukken, dj 2007. 34. Vaststelling van de specifieke kosten die verband houden met het mandaat van burgemeester en schepenen, raadsleden. 35. Aanpassingen administratief, geldelijk statuut van het gemeentepersoneel en het reglement van de contractuelen.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

-7-


Een nieuw gemeentebestuur

OP 2 JANUARI 2007 LEGDEN VOLGENDE GEMEENTERAADSLEDEN DE EED AF: CLE Marina (De Schrans 3), DAEMS Geert (Langestraat 57), GHYS Diana (Strepestraat 10), GOYSENS Natacha (Heibaan 233a), HUYSKENS Rigo (Hooivelden 3), INDEKEU Sabine (Netelaan 49), LEFLOT Anja (Oude Heibaan 43), LEUNENS Patrick (Grote Baan 103), OOMS Maurice (Grote Baan 311), SCHEERENS Jules (Amerveldstraat 2), STAS Nicole (Linieweg 2), SMETS Karina (Langestraat 20), VAN BAEL Jef (Nieuwstraat 10), VAN DEN BROEK Louis (Stationsstraat 136), VAN DEN BRUEL Gust (Ramselsesteenweg 91) met vertrouwenspersoon MEURRENS Mark (Booischotseweg 145), VAN LOOY Hilde (Grote Baan 107), VERHAEGEN Mark (Ramselsesteenweg 70), VLEUGELS Geert (Schietboompleinstraat 11),VLEUGELS Gunther (Aarschotsebaan 26), VOET Jos (Maskensstraat 3), WAUTERS Jef (Grote Baan 42), WOUTERS René (Vennekensstraat 57).

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BESTAAT IN 2007-2012 UIT: Burgemeester Mark Verhaegen neemt coördinatie, communicatie, politie, ruimtelijke ordening, economie en tewerkstelling, middenstand, KMO, industrie, land- en tuinbouw onder zijn hoede. 1e schepen Maurice Ooms krijgt openbare werken, reiniging, beheer van goederen (patrimonium, waterlopen, plantsoenen) als bevoegdheden. 2e schepen Geert Daems is verantwoordelijk voor financiën en begroting, personeel en dienstverlening, informatisering, administratieve vereenvoudiging, openbare nutsvoorzieningen en energie, kerkfabrieken. 3e schepen Anja Leflot neemt burgerlijke stand, jubilea, feesten en plechtigheden, cultuur, verenigingsleven, maatschappelijke zorg en vrije tijd, toerisme, recreatie en evenementen, jeugd, bibliotheek, gehandicapten voor haar rekening. 4e schepen Jef Wauters heeft de verantwoordelijkheid over onderwijs, gezin, kinderopvang, werkwinkel en PWA, leefomgeving, milieu en natuur, grondbeleid, verkeer en mobiliteit, huisvesting, senioren, gelijke kansenbeleid, Europese aangelegenheden, ontwikkelingshulp. 5e schepen en OCMW-voorzitter Jef Van Bael neemt sociale zaken, welzijn, volksgezondheid en kansarmoede onder zijn hoede.

DE NIEUWE OCMW-RAADSLEDEN ZIJN GEKEND: VAN BAEL Jef (Nieuwstraat 10), DRAULANS Walter (Grote Baan 148), DECKERS Myriam (Doodsbroekstraat 73) , PROOST Fanny (Heibaan 138), BERGMANS Elien (Zakstraat 5), COOLS Stijn (Borgerhoutstraat 5), VER ELST Marc (Door Van Dijckstraat 11D), PEETERS Ann (Booischotseweg 118) en PONSAERT Frank (Vaartdijkstraat 18). Meer contactgegevens over de verschillende raadsleden kan je terugvinden op onze gemeentelijke website.

-8-

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Bericht aan de bevolking Overlijden: deblokkering bankrekening Momenteel deblokkeren de banken de rekeningen van een overledene op basis van een door de vrederechter afgeleverde akte van bekendheid, notariële akte of door het gemeentebestuur afgeleverde erfrechtverklaring. Vanaf 1 februari 2007 zullen de burgers in de meeste gevallen beroep kunnen doen op een nieuwe, snelle en kosteloze procedure, namelijk dat zij een “attest van erfopvolging” kunnen aanvragen bij het Kantoor der Registratie, Belgiëlaan 31, 2200 Herentals. Voorwaarde is wel dat de rekeningtegoeden van de overledene niet hoger zijn dan 50.000 euro. Voor hogere bedragen moet nog steeds een akte van bekendheid of een notariële akte opgemaakt worden. Ter herinnering: is het bedrag onder de 744 euro, kan nog steeds een erfrechtverklaring door het gemeentebestuur afgeleverd worden.

Verkiezingen 10 juni 2007 Op zondag 10 juni 2007 vinden de Federale Parlementsverkiezingen van Kamer en Senaat plaats. De leden van de Kamer en de Senaat worden om de vier jaar verkozen.

Stemplicht In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. De identiteitskaart en de oproepingsbrief moeten voorgelegd worden. In bepaalde gevallen kan je wel een volmacht geven.

Wie kan stemmen voor de Federale Parlementsverkiezingen van Kamer en Senaat? Om te kunnen kiezen in Hulshout moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: • Belg zijn op 5 april 2007 (=de datum van het afsluiten van de kiezerslijst). • Op de dag van de verkiezing de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. • Op de dag van de verkiezing mag je niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht. • In de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn op 5 april 2007.

Wat gebeurt er als je niet gaat stemmen? Wie niet gaat stemmen, wordt bestraft met een berisping of een geldboete. Wie binnen de 15 jaar vier keer aan zijn plicht verzuimt, wordt voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt. Gedurende die periode kan hij geen benoeming, bevordering of onderscheiding van een openbare overheid krijgen. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien men zich niet kan verantwoorden ten aanzien van de vrederechter.

Uitsluiting of schorsing van het kiesrecht • De uitsluiting is definitief en wordt opgelegd aan personen die een criminele veroordeling (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) opliepen. • De schorsing is tijdelijk en is van toepassing op volgende personen: – De gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst; – Personen die tot een gevangenisstraf van meer dan 4 maand zijn veroordeeld, op voorwaarde dat de straf zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep mogelijk is. – Personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.

Volmacht Iedere kiezer is in België bij wet verplicht zijn stem uit te brengen. Kan je om een van de hieronder opgesomde redenen niet zelf gaan stemmen, dan kan je toch voldoen aan de kiesplicht door volmacht te geven. Denk eraan dat je maar aan één persoon volmacht kan geven en maar van één persoon volmacht kan krijgen.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

-9-


Om de volgende redenen kan je een volmacht geven:

Redenen

Attest voor te leggen

Ziekte of invaliditeit Beroeps- of dienstredenen (voor het buitenland: ook de leden van het gezin en de entourage) Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook gezinsleden) Vrijheidsberoving Geloofsovertuiging Studieredenen Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van persoonlijke redenen

Medisch attest Attest van de werkgever of van de militaire overheid Attest uitgereikt door de dienst bevolking van de gemeente Hulshout Attest van de directie van de inrichting Attest van de religieuze overheid Attest van de schooldirectie Bewijsstuk waaruit blijkt dat je op 10 juni 2007 niet in België bent en dat je laat valideren op de bevolkingsdienst ten laatste op 9 juni 2007.

Bovenstaande criteria kunnen nog veranderen. Neem daarom contact op met het gemeentehuis als je een volmachtformulier nodig hebt. Op deze manier ben je 100% zeker dat alles in orde is. De volmachtformulieren zijn kosteloos beschikbaar aan de balies van de dienst bevolking. Je kan deze formulieren ook aanvragen via: • Telefoon: 015/22 40 11 • Fax: 015/22 40 14 • E-mail: liesbet.vanbael@hulshout.be • Per brief: Dienst bevolking, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Opgelet: Wanneer je tijdelijk naar het buitenland vertrekt om niet-professionele redenen (vakantie, familiaal, …) dan moet het bewijsstuk van afwezigheid ten laatste op 9 juni 2007 op de dienst bevolking gevalideerd zijn. Dit bewijsstuk kan zijn: huurcontract, reisovereenkomst, factuur, vliegtuigticket, …

Indien er geen ander bewijsstuk voorhanden is omdat de kiezer bijvoorbeeld met een eigen wagen of motorhome reist of niet in een hotel, maar bij vrienden logeert, wordt als bewijsstuk ook een geschreven document aanvaard waarin een derde persoon het tijdelijk verblijf in het buitenland van de kiezer verklaart. Aan dit geschreven document zijn geen vormvereisten gesteld. Wel dient bij dit geschreven document een kopie van de identiteitskaart van de derde persoon gevoegd te worden. Een schriftelijke verklaring, zelfs een schriftelijke verklaring op eer, van de betrokkenevolmachtgever zelf is geen bewijsstuk voor het afgeven van een ‘attest van tijdelijk verblijf in het buitenland’.

- 10 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Elektronisch stemmen

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Geef je identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau en je ontvangt een stemkaartje. Ga naar het stemhokje en stop het stemkaartje met de pijl naar boven in de gleuf van de stemmachine. Op het scherm verschijnen de lijstnamen voor de verkiezing van de Kamer en de optie om blanco te stemmen. Houd de lichtpen loodrecht tegen het scherm wanneer je je keuze aanduidt. Op volgende manieren kan je geldig stemmen: a. Je stemt op een lijst (=lijststem) à druk hiervoor met de lichtpen op het bolletje naast de naam van de lijst. b. Je stemt op één of meerdere kandidaten en/of opvolgers (=naamstem) à druk hiervoor met de lichtpen gelijk waar in het vak van de kandidaat. Als je je vergist, kan je je stem annuleren en opnieuw stemmen. Je definitieve keuze bevestig je op het scherm. Herhaal alle vorige stappen voor de verkiezing van de Senaat. De stemkaart komt automatisch uit de stemmachine. Verlaat het stemhokje. Toon eerst de stemkaart aan de voorzitter of aan de door hem aangeduide bijzitter en stop dan de stemkaart in de elektronische stembus. Je krijgt nu je identiteitskaart en je afgestempelde oproepingsbrief terug.

Kieslocaties Voor de Federale verkiezingen van Kamer en Senaat van 10 juni 2007 worden volgende locaties ‘omgebouwd’ tot stembureaus:

1 2

3 4 5

Gebouw

Straat

Gemeente

Gemeentelijke sporthal Gemeentelijk gebouw (lokaal Bond voor Grote en Jonge Gezinnen) Gemeentelijk gebouw (lokaal gepensioneerden) Gemeentelijk gebouw (lokaal bibliotheek) Gemeentelijk gebouw (lokaal fanfare)

Industriepark 3 Schoolstraat 19

Hulshout Houtvenne

Schoolstraat 19

Houtvenne

Ramselsesteenweg 34

Westmeerbeek

Ramselsesteenweg 34

Westmeerbeek

Stemcomputers Van 22 mei tem 5 juni kan je oefenen op onze stemcomputers voor de verkiezingen van 10 juni.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 11 -


Ruimtelijke ordening Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Tijdens de gemeenteraad op 29 januari 2007 keurde de gemeenteraad het structuurplan goed. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het structuurplan werden 151 bezwaren geuit. Deze bezwaren werden allemaal behandeld door de gecoro. In de gemeenteraadszitting van 18 december 2006 bracht de gecoro advies uit bij de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit advies bracht de gemeenteraad enkele kleine aanpassingen aan in het structuurplan en keurde ze het plan in zitting van 29 januari 2007 goed. à

Geïnteresseerden kunnen de gemeenteraadsbeslissingen van 18 december 2006 en 29 januari 2007 raadplegen: – tijdens de openingsuren, op het gemeentehuis. – op www.hulshout.be onder de rubriek diensten/ruimtelijke ordening/gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

ICT Enquête gemeentelijke website Dat de gemeentelijke website de laatste tijd regelmatig bezocht wordt is een feit. Toch zouden we graag willen weten wat jij van onze website vindt! Hoe vaak bezoek jij onze website? Welke rubriek bezoek jij het meest? Vind je dat er voldoende informatie online staat? Surf naar www.hulshout.be/enquete en geef je mening! Aan de hand van deze enquête kunnen we samen de website verbeteren!

Nieuwe infogids in opmaak Eind 2005 ontving je een eerste infogids over onze gemeente met nuttige telefoonnummers en inlichtingen over de verschillende diensten. In samenwerking met de firma Unijep verschijnt er dit jaar een herwerkte versie. Als alles volgens planning verloopt, mag je deze in augustusseptember in je brievenbus verwachten. We wensen je alvast veel leesplezier!

- 12 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Bericht van het containerpark Een aangenaam containerpark Bij het gebruik van het gemeentelijk containerpark is het de bedoeling dat alles vlot verloopt en je in een mum van tijd weer op weg bent om andere, en hopelijk aangenamere zaken te doen. Hier zijn enkele tips om je bezoek aan het containerpark wat aangenamer te maken: 1. Volg steeds de instructies van de parkwachters op en wees hoffelijk. 2. Zorg ervoor dat je alles thuis goed hebt gesorteerd, zo kan je gemakkelijk de verschillende soorten afval in de daarvoor bestemde container afleveren. 3. Zorg dat het gesorteerde afval overzichtelijk geplaatst is in je auto of aanhangwagen zodat de parkwachters snel kunnen controleren wat je bij hebt. Zo kan de parkwachter je gemakkelijk de juiste containers aanduiden. 4. Als je niet zeker bent waar je iets moet deponeren vraag het dan aan de parkwachter en gooi het niet zomaar weg in één van de containers. 5. Treuzel niet op het containerpark! Een praatje slaan met een andere bezoeker kan ook op een andere meer geschikte, aangenamere plaats, vb. op een terrasje van een café. 6. Wanneer je iets morst, zorg er dan voor dat je het zelf opruimt. Jij komt toch ook liever naar een ordelijk en proper containerpark. 7. Zorg ervoor dat je geld of je protonkaart bij hebt. Er zijn ook afvalfracties waarvoor je moet betalen. Informatie hierover kan je bekomen op het gemeenthuis, het containerpark of www.hulshout.be. 8. Maak plaats voor vrachtwagens die de containers komen wisselen en voor andere bezoekers. Let erop dat je een doorgang vrijlaat voor andere bezoekers. 9. Kom op tijd! Zorg ervoor dat je 15 minuten voor sluitingstijd op het containerpark bent zodat je je afval kan deponeren voor sluitingstijd. Zo kunnen de parkwachters op tijd hun werkzaamheden stoppen. Het uitvoeren van deze tips zijn een kleine moeite, maar leveren een aanzienlijke tijdwinst op waardoor de parkwachters hun taken ten volle kunnen uitvoeren. Deze bestaat hoofdzakelijk uit het toezien op het correct sorteren en deponeren van de aangevoerde afvalstoffen. Ook wordt de wachttijd voor het binnengaan van het containerpark beperkt.

Hou je echt van je fiets, laat je fiets gratis registreren Waarom? Jaarlijks worden heel wat fietsen gestolen of “geleend”. Het graveren van je rijksregisternummer, helpt diefstal te voorkomen en maakt dat een “geleende” fiets aan de rechtmatige eigenaar kan worden terugbezorgd. Het gemeentebestuur spoort zijn inwoners reeds jaren aan om hun fiets te laten graveren en tegelijkertijd te laten registreren. Om deze service naar de inwoners toe te verbeteren heeft de gemeente een nieuw toestel aangekocht om fietsen nog beter te graveren.

Wanneer: Dinsdag & donderdag: 14.00-19.00 uur Woensdag & vrijdag: 10.00-16.00 uur Op zaterdag is het containerpark wel geopend, maar worden er – wegens de drukte – geen fietsen geregistreerd.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 13 -


Milieu KGA-ophaling • Wijkophaling Woensdag 21/02, 30/05, 29/08, 21/11/2007 van

tot

inzamelplaats

11u30 12u00 12u30 13u00 13u30 14u00 14u30 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30 18u35

11u50 12u20 12u50 13u20 13u50 14u20 14u50 15u20 15u50 16u20 16u50 17u20 18u20 19u30

Hulshout - Hoek Booischotseweg/Hulshout-Veld (wijkingang) Hulshout - Hoek Doodsbroekstraat/Hulshout-Veld (glascontainer) Hulshout - Grote Baan (kerkingang) Hulshout - Borgerhoutstraat (kerkhof) Hulshout - Industriepark (sporthal) Hulshout - Vaartstraat (voetbalveld veehandel) Hulshout - Grote Baan (parking school Eindeken) Hulshout - hoek Moerbergstraat Westmeerbeek - Mgr. Raeymaekersstraat (pleintje) Westmeerbeek - Heide 59 (Plastic SOFTI - Van Doninck) Westmeerbeek - Hoek Groenstraat/J. Michielsstraat (kapel) Westmeerbeek - Hoek Veldstraat/D. Van Dijckstraat Westmeerbeek - Parking achter de kerk Hulshout - Gemeenteplein

Donderdag 22/02, 31/05, 30/08, 22/11/2007 van

tot

inzamelplaats

14u30 15u00 15u30 16u00 16u30 17u00 17u30

14u50 15u20 15u50 16u20 16u50 17u20 18u30

Westmeerbeek - Hoek Stationsstraat/Kangieter (fietspad kruising Herentals - Aarschot) Houtvenne - Provinciebaan (ARBOR) Houtvenne - Hoek Booischotsestraat - Kouwbergstraat Houtvenne - Senator Leysenwijk (rondpunt) Houtvenne - Hoek Langestraat/Grote Waterstraat Houtvenne - Bruiersveld (wijkingang) Houtvenne - Kerkplein

• Containerpark Vrijdag: 5 januari - 2 februari - 2 maart - 30 maart - 27 april - 25 mei - 22 juni - 20 juli - 17 augustus - 14 september 12 oktober - 9 november - 7 december 2007

Compostwerking in de gemeente Op zaterdag 7 april start op het containerpark de compostwerking. Vanaf dan kan iedereen tussen 9 en 12 uur komen zien en horen hoe compost gemaakt wordt in een vat of in een bak, hoe het gebruikt wordt voor de gazon en de tuin, mulchen, tuinonderhoud,…. Daarna zijn er nog elke 3de zaterdag van de maand demonstraties en dit van 21 april tot 20 oktober.

- 14 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Spaar de bossen, koop FSC-hout Ga je tuinmeubelen kopen, een kozijn vervangen, parket leggen of andere houtproducten gebruiken? Koop dan hout met het FSC-label en draag zo bij tot de bescherming van de bossen! Heeft je handelaar het niet in voorraad? Vraag ernaar! Door een grotere vraag gaan steeds meer winkels het verkopen.

De letters FSC staan voor Forest Stewardship Council, wat neerkomt op een internationale Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Dit is een organisatie waarin vooruitstrevende boseigenaren, houthandelaars, milieugroepen en vertegenwoordigers van lokale bevolkingen samenwerken om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren. Doel van deze raad is zowel in de noordelijke als de zuidelijke bossen een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van houtproductie te stimuleren. Enkele tips: • Vraag bij aankoop van FSC-hout naar het COC-certificaat Wanneer je als consument FSC-hout koopt, wil je immers zekerheid dat het noch in de zagerij, noch bij de timmerman, noch bij de handelaar gewisseld wordt met niet gelabelde houtblokken. Ook de facturen vermelden dat het product FSC-gecertificeerd is en dragen een COC-nummer. • Durf ook minder gekende houtsoorten gebruiken Hoewel er ontelbare houtsoorten bestaan, grijpen wij steeds naar dezelfde soorten. Dit zet deze soorten sterk onder druk. Tot nu toe zijn er heel wat van de gebruikelijke houtsoorten of afmetingen nog niet beschikbaar met een FSClabel. Nochtans bestaat er voor de meeste houtproducten een alternatief - zij het dan minder gekend - dat wel gelabeld is. • Gebruik het juiste hout op de juiste plaats Hout wordt ingedeeld in vijf duurzaamheidklassen. In dit geval wijst de term 'duurzaamheid' op de levensduur van het onbehandelde hout. Klasse I is daarbij zeer duurzaam, klasse V het minst. Stel bij je houtkeuze steeds de vraag of tropisch hardhout wel vereist is en kies de juiste duurzaamheidklasse. Hout dat binnen wordt gebruikt moet veel minder verdragen dan buitenhout, dat wordt aangetast door vocht, zon, schimmels en insecten. • Vermijd chemische houtverduurzamingsmiddelen Om aantasting door schimmels en insecten te voorkomen wordt hout vaak behandeld met houtverduurzamingsmiddelen, die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Verduurzaming is nochtans vaak overbodig. Ook hier geldt de regel: gebruik de juiste houtsoort op de juiste plaats en manier. Vaak volstaat een afwerkinglaag met een natuurverf of -beits om het hout tegen vochtindringing en vergrijzing te beschermen.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 15 -


Hou onze gemeente proper! Regelmatig zien we glasbollen met rondom kartonnen dozen, plastiek zakken, huisvuilzakken, meubelen en allerlei huisraad. Sommigen beschouwen een glasbol blijkbaar als een kleine stortplaats waar je ongestoord oude rommel kwijt kan. Plaatsen met glascontainers en textielcontainers mag je enkel gebruiken voor wat ze bedoeld zijn: Het verzamelen van: • glas in de glascontainer • dekseltjes van de glaspotjes in de afvalbak • textiel in de textielcontainer “III.2.4.3.2. § 1. Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten.” (Algemeen Politiereglement) Plastiek zakjes, kartonnen dozen, houten kistjes en andere zaken neem je terug mee naar huis. Ook huisraad hoort niet bij een glasbol. Je afval neerzetten bij de containers is dus uit den boze. Ook je afval in de containers zelf stoppen wordt niet getolereerd. Deze acties worden gelijkgesteld aan sluikstorten. De gemeente houdt regelmatig controles en gaat steeds op zoek naar de daders. Voor sluikstorten gelden zware boetes met een minimum van 125 euro… Zowel jij als het leefmilieu worden er armer van: een vuil straatbeeld leidt bovendien tot ergernis en verhoogt het onveiligheidsgevoel bij de bevolking. Geef toe: dit geld kan je toch beter op een andere manier spenderen? Wees het goede voorbeeld voor je medemens en laat de containersite op een propere manier achter!

Waarom geen groendak? Een groendak heeft heel wat voordelen: het is mooi, het zuivert regenwater en zorgt voor extra isolatie. Informeer je dus vooraleer je gaat bouwen of verbouwen, misschien is een groen dak boven je hoofd wel iets voor jou! Een groendak of een dak waarvan de bedekking hoofdzakelijk uit levende planten bestaat, ziet er prachtig uit. In plaats van grauw en grijs, krijg je een mooi groen uitzicht. Het heeft nog meer milieuvriendelijke voordelen: • Het vermindert de afvoer van neerslag, zodat de piekafvoeren lager zijn en rioleringen minder overbelast worden. • Het heeft een zuiverend effect op het opgevangen hemelwater. • Het draagt zijn steentje bij tot de uitbreiding van de biodiversiteit: vele soorten flora en fauna keren terug zodra hun biotoop in ere is hersteld. • Het vormt een stevige isolatie, waardoor de woning en/of werkruimte in de winter minder warmte verliezen en in de zomer koelte blijven. Een groendak spaart dus ook energie. Bovendien werkt het geluiddempend: een heel belangrijke eigenschap in de buurt van luchthavens en andere luidruchtige bedrijven. Voortaan slaap, werk, vergader, telefoneer… je in een rustigere omgeving. Tot slot is een groendak ook duurzaam in de andere zin: de dakbedekking gaat langer mee en is makkelijker te onderhouden.

- 16 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Op stap met je hond? Vergeet je hondenzakje niet! Herhaaldelijk ontvangen we klachten van de bevolking dat er heel wat hondenpoep te vinden is op de openbare wegen. Dit is onder meer het geval in het straatje van de Stationsstraat naar de Mgr. Raeymaekersstraat waar vooral schoolkinderen wandelen… Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het politiereglement nog eens op een rijtje…. • Eigenaars of houders van honden mogen deze niet onbewaakt laten rondzwerven op de openbare wegen, akkers, velden en bossen en in toegankelijke plaatsen voor het publiek. Dit verbod geldt over het ganse grondgebied van de gemeente. • Op de openbare wegen en in alle plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek moeten de honden aan de leiband worden gehouden. • Eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voet- en fietspaden en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen, speelweiden en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bevuild worden door hun dieren. • Eigenaars en/of begeleiders van honden moeten op alle bovenstaande genoemde plaatsen steeds in het bezit zijn van een zakje dat bedoeld is voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun honden. Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen of een ander voorwerp dat hetzelfde doel heeft, moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. De eigenaars van honden moeten het onmiddellijk verwijderen en deponeren in de vuilnisbakken of meenemen. Inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen. Een uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor blinden of andere gehandicapte personen met een geleidehond. Wees hoffelijk en toon respect voor je medemens.

Stoken verpest lucht en longen van de buurt Het opstoken van afval is ten strengste verboden. Ten eerste zijn hout-en kolenkachels en allesbranders ontworpen om hout en kolen te verbranden en geen afval, zodat ze scheuren en barsten gaan vertonen en ten tweede vergiftig je niet alleen het milieu, maar ook uw eigen omgeving: geur- en rookhinder, moestuinen met dioxines, zware metalen en kankerverwekkende PAK's zijn het resultaat.

!

Het verbod op verbranding geldt voor: Sloophout - Spaanplaat - geverfd of gevernist hout - geïmpregneerd of verduurzaamd hout - (kranten)papier en karton - hardboard - plastic afval - huisvuil - multiplex Het verbranden in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van onderhoud van tuinen, van de ontbossing of ontginning van terreinen of van bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden is volgens de wetgeving wel toegelaten, maar dan moet het wel gebeuren op meer dan honderd meter afstand van woonzones, boomgaarden, bossen, huizen, hagen, ... om de brandveiligheid te garanderen en de buurt niet te hinderen met rook en roet.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 17 -


POLITIE Retro-reflecterende veiligheidsvest Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een voertuig met pech op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterend veiligheidsvestje dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat. Een autoweg wordt aangeduid met een bord F9. Deze regel is enkel van toepassing op autosnelwegen en autowegen, omdat de snelheid van de auto’s daar het hoogst is en de bestuurders op die wegen geen voetgangers verwachten. De bedoelde autopech heeft niet noodzakelijkerwijs te maken met het slecht functioneren van het voertuig, maar kan ook het gevolg zijn van een ongeval. Zodra de bestuurder in staat is op eigen kracht het voertuig te verlaten, moet hij het veiligheidsvestje aantrekken. De verplichting om het veiligheidsvestje te dragen, geldt enkel voor de bestuurder. Aan passagiers geven wij de raad zich steeds achter de vangrails of op de berm in veiligheid te brengen.

Veiligheidsgordel Het basisprincipe betreffende de veiligheidsgordel is, dat de bestuurder en de passagiers van auto’s die deelnemen aan het verkeer, steeds de veiligheidsgordel moeten dragen wanneer zij op een plaats zitten die daarmee is uitgerust. Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten daarenboven in een kinderbeveiligingssysteem vervoerd worden. Voor occasioneel vervoer over korte afstand vervalt deze verplichting, behalve wanneer de bestuurder een ouder betreft. De veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem moeten worden gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Wie is vrijgesteld van het verplichte gebruik van de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem? – de bestuurders die achteruit rijden; – de bestuurders van taxi’s wanneer zij een klant vervoeren; – de bestuurders en passagiers van de prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt; – de personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties, afgeleverd door de Minister bevoegd voor verkeersveiligheid, of zijn gemachtigde, of, indien zij in het buitenland wonen, door de bevoegde instanties van dat land. Zijn NIET MEER VRIJGESTELD van de gordelplicht sinds 1 september 2006: – de bezorgers wanneer zij achtereenvolgens bij korte afstand van elkaar gelegen plaatsen goederen afleveren of ophalen; – de bestuurders met een lichaamslengte van minder dan 1,50 meter.

Bromfietsen klasse B De plaats waar bromfietsen klasse B moeten rijden, werd VANAF 1 MAART 2007 gewijzigd. De factor “binnen of buiten de bebouwde kom” die de plaats op de openbare weg van de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B bepaalde, wordt opgeheven. De nieuwe factor is de maximaal toegelaten snelheid die op die plaats van toepassing is. Wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km/uur of minder (bebouwde kom, zone 50, bord C43 50km, zone 30), mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen kiezen waar zij rijden, op het fietspad of op de rijbaan. Wanneer zij verkiezen om op het fietspad te rijden, mogen zij de andere weggebruikers die zich op het fietspad bevinden, niet in gevaar brengen. Is op de weg waar zij rijden een hogere snelheid dan 50 km/uur toegelaten, dan MOETEN bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad gebruiken.

- 18 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Wanneer een bromfietser verplicht het fietspad moet volgen, zal dit hem duidelijk gemaakt worden met een bordje D7 en een onderbord M6.

Wanneer het een bromfietser verboden is het fietspad te volgen, zal dit hem duidelijk gemaakt worden met een bordje D7 en een onderbord M7

Voorrangsregels Vanaf 1 maart 2007 veranderde de voorrangsregel op kruispunten waar GEEN verkeerborden staan of het bord B17. “Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden richting komt.” Opgelet: “De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die het trottoir of fietspad volgen en gerechtigd zijn om dit te volgen.” De belangrijkste wijziging is dat voorheen de van rechts komende bestuurder die stopte zijn voorrang verloor. Vanaf nu moet dus ook voorrang verleend worden aan de bestuurder die van rechts komt en zijn voertuig terug in beweging zet nadat hij gestopt was.

Motorfietsen Vanaf 1 maart 2007 veranderde er heel wat voor bestuurders van motorfietsen. Zo mogen zij op een rijbaan verdeeld in rijstroken over de hele breedte van de rijstrook rijden, haaks parkeren op de rand van de rijbaan, parkeren buiten de rijbaan of parkeervakken (vb trottoir),…

Meer informatie over wijzigingen in de verkeerswetgeving De teksten hierboven geven een samenvatting van de originele wetteksten. Voor een volledig inzicht in de materie moet dan ook de volledige wettekst gelezen worden. Deze informatie kan je vinden op de website www.wegcode.be. Raadpleeg ook onze website www.politiezuiderkempen.be

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 19 -


JEUGD

S W A P

I S

B A C K

Hou je van uitdagingen? Ben je geboren tussen 1991 en 1995? Zie je een dagje zonder ouders best wel zitten? Wil je het sportieve aan het aangename koppelen? Wil je deze zomer enkele spetterende activiteiten beleven?

BEKIJK DAN ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN EN BEGIN AL MAAR TE WATERTANDEN!

) ) ) ) ) )

Windsurfen, zeilen en vlottenbouw Paintball Kajak op de Nete Zwemmen in Océade Karten en laserschooten Warner Bross Movieworld VOLG DAN ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN EN BELEEF DE ZOMER VAN JE LEVEN!

1.

Spring vanaf 14 mei binnen op het gemeentehuis om een folder af te halen met alle informatie die je nodig hebt of bekijk onze website (www.hulshout.be).

2. 3.

Wees dan 2 weken poeslief tegen je ouders: doe de afwas, kuis de auto, ruim je kamer op, …. Stuur dan je ouders vanaf 29 mei naar het gemeentehuis – Dienst Welzijn – om je te laten inschrijven voor onze SWAP-activiteiten. Opgelet: VOLZET = VOLZET, dus wees er snel bij.

4. 5.

Bedank dan uitvoerig je ouders op je blote knieën. Wil je op voorhand toch nog meer informatie, neem dan contact op met het gemeentehuis – dienst welzijn – Evi Discart – evi.discart@hulshout.be – 015/22.40.11.

SWAP 2007: dé uitdaging voor deze zomer! - 20 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


OCMWeetjes

Dienst voor Gezinszorg OCMW Hulshout (i.s.m. Welzijnszorg Kempen) Ben je op zoek naar ondersteuning in de thuiszorgsituatie? Dan biedt onze Dienst voor Gezinszorg je een uitgebreid aanbod aan hulp en ondersteuning, op vlak van: • Verzorgende taken: wassen, kleden, hulp bij eten/toiletbezoek/…, haren wassen, … • Huishoudelijke hulp: onderhoud woning, was en strijk, boodschappen, maaltijden bereiden, … • Emotionele ondersteuning: samen naar de winkel/kapper/…, wandelen, hulp bij administratie, …

Kostprijs De kostprijs wordt berekend op basis van je inkomen.

Interesse Je kan terecht bij de verantwoordelijke voor de dienst gezinszorg OCMW Hulshout: à Tinne Huybrechts. Je kan haar elke werkdag bereiken op 0494/79.92.77.

Wij zoeken verzorgenden in de thuiszorg! (halftijds) Sedert 1 maart 2007 startte Welzijnszorg Kempen binnen het OCMW Hulshout met een dienst voor gezinszorg. Daarom is Welzijnszorg Kempen op zoek naar verzorgenden.

Opdracht Je biedt verzorgende, huishoudelijke en ondersteunende hulp aan zorgbehoevenden thuis.

Vereisten Je bent in het bezit van een erkend diploma (verzorgende, gezins- en bejaardenhulp, gezin en sanitaire hulp, kinderverzorging, opvoedster, verpleegaspirante,…)

Interesse Je kan terecht bij de verantwoordelijke voor de dienst gezinszorg OCMW Hulshout: à Tinne Huybrechts. Je kan haar elke werkdag bereiken op 0494/79.92.77.

O.C.M.W. Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 21 -


Bibliotheek Onze catalogus online op www.hulshout.be/bibliotheek Je kan dus online snuffelen in de catalogus van de bib! Is een boek niet aanwezig en zou je het graag uitlenen, kan je het reserveren. Let wel op: de uitleenposten zijn niet online verbonden met de catalogus. Boeken van de uitleenposten Houtvenne en Westmeerbeek staan dus altijd vermeld als ‘aanwezig’, alhoewel ze ter plaatse dus kunnen uitgeleend zijn. Ook kan je de werken die je uitgeleend hebt, twee maal verlengen met een uitleenperiode van drie weken. Je kan zelf online, ongeacht de openingstijden, tot twee maal verlengen met een uitleenperiode van drie weken. Hier willen we je wat hulp bieden in het werken met de catalogus zodat jij zelf je boeken kan verlengen via www.hulshout.be/bibliotheek. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klik op de vierde knop links in de menubalk klikken, namelijk 'catalogus'. Klik op de turkoois menuknop met daarop 'aanmelden'. Meld je aan met je lenersnummer en geboortedatum. Klik op de turkoois menuknop met daarop 'gebruikersactiviteiten'. Klik bij leeninformatie op 'mijn uitleningen met verlengmogelijkheid'. Kies 'alles verlengen' of 'verlengen selectie'.

Succes!

Nieuwe luisterboeken Vast in de file? Staand in trein of tram kunnen genieten van een boek? Op zakenreis in het vliegtuig? Probeer dan eens een luisterboek. Luisteren kan bijna overal: bijvoorbeeld in de file, in de trein, in het vliegtuig of zonnebadend op het strand. Luisterboeken zijn ideaal als cadeau voor iemand die in het ziekenhuis ligt. Basisscholen maken inmiddels al gebruik van luisterboeken bij kinderen met dyslexie. En luisterboeken zijn zeer geschikt voor kinderen die zich tijdens lange autoritten al gauw vervelen op de achterbank van de auto. Nu in de file, bij het hardlopen, in de trein, bij het strijken, in bed, of bij een goed glas wijn… Luisterboeken zijn te vinden in je bibliotheek!

- 22 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


MELDINGSKAART

PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

MELDINGSKAART Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van volgende situatie: (zie achterzijde) Af te geven op het gemeentehuis

# PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

MELDINGSKAART lokale politie Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van een situatie die betrekking heeft op VANDALISME, HINDER, ONVEILIGE PLAATSEN, CRIMINALITEIT OF ANDERE. (zie achterzijde) voor dringende bijstand buiten de uren kan je telefonisch terecht op 101 of 014/40.72.11 Af te geven op het politiecommissariaat

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 23 -


MELDINGSKAART GEMEENTE HULSHOUT Hiermee meld ik u het volgende (straat en nummer of juiste plaats opgeven): q q q q q q q q

het wegdek is beschadigd: verkeerssignalisatie of straatnaambord dient hersteld: pesticidenreductie / onderhoud plantsoenen: pesticidenreductie / onderhoud bermen: verkeersveiligheid / grasmaaien gewenst: riool verstopt: openbare verlichting defect: andere:

Ik heb het volgende probleem / bemerking: Naam, adres en telefoonnummer:

#

Melding: q VANDALISME

q ONVEILIGE PLAATSEN en/of SITUATIES

q HINDER (lawaai, vuil,‌)

q CRIMINALITEIT

q ANDERE Plaats: Tijdstip: Omschrijving:

Naam en adres (niet verplicht): Telefoonnummer (niet verplicht):

- 24 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Sociaal nieuws 100 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children een ganse reeks kinderen op vakantie bij Vlaamse gastgezinnen. We hopen dit jaar ongeveer 250 kinderen te mogen verwelkomen. Ze wonen in Slowakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Er komt een tiental Roma kinderen uit Oost-Slowakije. Door deze kinderen uit te nodigen, werken wij mee aan een plaatselijk project om de Roma mensen uit hun isolement te halen. Iets wat nodig is, wil men deze mensen een eerlijke plaats geven binnen Europa. De kinderen volgen nu een cursus Engels en krijgen als beloning voor hun inspanningen een vakantie aangeboden in Vlaanderen. In de groep Kroatië en Bosnië-Herzegovina zijn het kinderen die de oorlog hebben meegemaakt, meestal uit ontheemde families, die niet terug kunnen naar hun geboortestreek omdat daar alles verwoest is en onder een vreemd bestuur staat. Moeizaam bouwen ze een nieuw bestaan op. Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat men de mensen ter plaatse moet helpen, om zo de migratiestroom te kunnen stoppen. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! www.eurochildren.be

Ontspanning Vlaanderen Feest! editie 2007 11 juli is de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen Feest! is de 11-daagse activiteitencampagne ter gelegenheid van die Vlaamse feestdag. De campagne begint op 1 juli, als aanloop naar de Vlaamse Feestdag, en heeft 11 juli zelf als orgelpunt. Meer informatie over deze 11-daagse campagne en subsidies op www.vlaanderenfeest.be.

Gezinsbond Hulshout-Westmeerbeek

VOICE MALE Zaterdag 24 november 2007.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007 - 25 -


16de fietszoektocht Chiro We willen onze trouwe zoektochters geruststellen: ook dit jaar organiseert de Chiro van Hulshout de traditionele zoektocht. De 16de zoektocht van Chiro Hulshout gaat van start op zondag 17 juni en loopt tot maandag 3 september 2007. Op vrijdag 5 oktober kan je je prijs komen ophalen in de parochiezaal, Mattheuscentrum te Hulshout. Deelnemingsformulieren zullen vanaf zaterdag 16 juni beschikbaar zijn op de traditionele verkooppunten aan de prijs van 6 euro. Ook dit jaar gaan we er voor zorgen dat deze zoektocht weer spannend en ontspannend wordt: een tocht van ongeveer 30km langs rustige paden doorheen de Zuiderkempen met plezante en interessante vragen. Onderweg is er zeker ruime gelegenheid om de dorst te laven en de honger te stillen. De eerste bedoeling blijft, zoals altijd, je een plezierige uitstap te bezorgen in aangenaam gezelschap. Chiro-Hulshout dankt je bij voorbaat voor je steun en wenst je alvast een aangename vakantie.

Joggen voor beginners: KWB Westmeerbeek

) ) ) ) ) )

10 woensdagen: vanaf 18 april! Om 20u in de parochiezaal te Westmeerbeek Volhouders lopen na 10 weken 5 km! Geen beginconditie vereist. Geen leeftijdsbeperkingen. Prijs: KWB-gezinnen: 10 euro, anderen: 15 euro Meer info: 016/69 83 25 of 016/69 88 87 Organisatie: KWB Westmeerbeek in samenwerking met CM Fit.

Cursus Nordic Walking

) Dinsdag: 5 – 12 – 19 – 26 juni ) Groep 1 om 18u (max 15 deelnemers) Groep 2 om 19.30 (max 15 deelnemers)

) Waar: parochiezaal Westmeerbeek ) Begeleiding door Sporta! ) Prijs: Leden CM: 32,5 euro - niet-leden: 35 euro. Gebruik poles inbegrepen. Vooraf inschrijven is aangeraden! (Witte brievenbus CM)

) Meer info: Jan Monsecour, 016/69 83 25 ) Organisatie: CM Hulshout

- 26 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Op stap met Stabbel in de Vallei van de Grote Nete Tijdens de zomermaanden organiseert onze toeristische samenwerking in de Zuiderkempen 6 prachtige wandelingen in de Vallei van de Grote Nete. Ongeveer 12 km voor de echte stappers & 5 km voor gezinnen met kinderen. Je kan tussen 8 en 15 uur vertrekken op onderstaande data en locaties: • 24 juni – Westerlo – Boswachterhuis, Papedreef 1 • 8 juli – Meerhout – Gemeentelijke School, Schoolstraat 1 • 22 juli – Geel – ’t Voske, Bel 107 • 29 juli – Laakdal – Dennenoord, Smallestraat, Eindhout • 15 augustus – Hulshout – Den Hopperd, Netestraat 67, Westmeerbeek • 19 augustus – Herselt – Ten Kapittelberg, Blaubergesteenweg 47 Voor 2 euro per persoon kan je deelnemen aan één van onze wandelingen. In ruil hiervoor ontvang je een gratis consumptie en kan je smullen van een lekker “proevertje” uit de streek. En voor de kinderen is er een keileuke verrassing! Per wandeling wordt er een korf met streekproducten verloot onder de deelnemers. Info: Vallei van de Grote Nete en het VVV-kantoor.

29ste Ronde van Hulshout 2007 Maandag 25 juni: HOUTVENNE-VOETBALVELD Vanaf 18.00: inschrijving Om 19.00: eerste vertrek Woensdag 27 juni: WESTMEERBEEK-VOETBALVELD Vanaf 18.00: inschrijving Om 19.00: eerste vertrek Zaterdag 30 juni: HULSHOUT-SPORTCENTRUM Om 13.30: eerste vertrek Onmiddellijk na de wedstrijd: PRIJSUITREIKING! DEELNAME aan de RONDE VAN HULSHOUT Voor alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Hulshout; Alle kinderen die schoolgaan in één van de scholen van de gemeente Hulshout of die aangesloten zijn bij een Hulshoutse sportvereniging. LEEFTIJD: vanaf 2,5 tot 14 jaar.

INSCHRIJVING voor deelname aan RONDE VAN HULSHOUT te bezorgen aan • • •

GEMEENTEBESTUUR SCHOOL ATLETIEKCLUB

Ten laatste op maandag 11 juni 2007 Iedereen die aan 2 reeksen deelneemt krijgt een prijs.

#

INSCHRIJVINGSSTROOK NAAM & VOORNAAM GEBOREN OP ADRES SCHOOL/SPORTVERENIGING

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

LEERJAAR

- 27 -


VVV Hulshout vzw – Toerist Info

- 28 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 29 -


Jubilarissen Volgende personen vierden hun GOUDEN BRUILOFT:

50 à

à

Van Dyck & Mariën 17 november 1956

à

Clé & Ceulemans 15 december 1956

à

Indekeu & Van Opstal 31 december 1956

Aerts & Van den Vonder 29 december 1956

Sterckx & Smedts 2 februari 1957

- 30 -

50 2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


50 à

à

Van Tricht & Van Gestel 8 februari 1957

Clé & Anthonis 23 februari 1957

Volgende personen vierden hun DIAMANTEN BRUILOFT

Volgende personen vierden hun BRILJANTEN BRUILOFT

à

Witters & Ceulemans 4 januari 1947

à

60 Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

Van Bauwel & Voet 17 januari 1942

65 - 31 -


HULSHOUT

MEI 2007 DI WO ZO MA DI

01.05 02.05 06.05 07.05 08.05

DO VR ZA

10.05 11.05 12.05

ZO DI DO ZA ZO

13.05 15.05 17.05 19.05 20.05

DI ZO

29.05 27.05

DI

29.05

WO

30.05

Bloemenmarkt Hulshout KAV: kernbestuursvergadering (verdieping parochiezaal) Sjotbikers: mountainbiketocht (sportcentrum)* OKRA: kernbestuursvergadering (hal parochiezaal) Ziekenzorg: parochiale ziekendag (parochiezaal) KWB: kernbestuursvergadering (verdieping parochiezaal) KAV: bloemschikken (verdieping parochiezaal) Roefel: fuif (parochiezaal) Kermis d’Enneke KSV Jeugd: jeugdweekend (sportcentrum)* De Toverdoos: schoolfeest (parochiezaal) De Toverdoos: schoolfeest (rode zaal) KSV Jeugd: kienen (sportcentrum)* OKRA: bedevaart naar Scherpenheuvel (met fiets of autobus) Wielerclub: Ronde van BelgiÍ (sportcentrum)* Altis: turnfeest (sportcentrum)* Altis: clubkampioenschap (sportcentrum)* Autocross Landelijke Gilde KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) Snelle Vlucht Houtvenne: kienen (sportcentrum)* Ziekenzorg: koffietafel (hal parochiezaal) OKRA: dagelijks bestuur OKRA: meivaart naar Klein Scherpenheuvel te Wiekevorst KAV: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal)

JUNI 2007 ZA MA DI WO ZO

02.06 04.06 05.06 06.06 10.06

DI WO VR ZO MA DI ZA

12.06 13.06 15.06 17.06 18.06 19.06 23.06

MA DI

25.06 26.06

Kermis Hulshout OKRA: kernbestuursvergadering (hal parochiezaal) KWB: kernbestuursvergadering (verdieping parochiezaal) KAV: kernbestuursvergadering (verdieping parochiezaal) Verkiezingen (sportcentrum) MC Vennecrossers: motorcross Ziekenzorg: vergadering (hal parochiezaal) OKRA: gewestelijke fietstocht te Heist-op-den-Berg De Toverdoos: receptie (rode zaal) TC De Rakket: kienen (sportcentrum)* OKRA: ledenfeest (parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven Gemeentelijke Basisschool: schoolfeest (Strepestraat 21) Roefel (sportcentrum)* OKRA: dagelijks bestuur KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal)

- 32 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


JULI 2007 MA

02.07

OKRA: kernbestuursvergadering (hal parochiezaal)

ZO

08.07

Pallietertrappers: barbecue (rode zaal)

VR

13.07

Wielerpiste: Ronde van België (sportcentrum)* De Kruisbek: ledenvergadering (rode zaal)

ZA

14.07

Chiro: fuif “Bob De Spouwer” (parochiezaal)

ZA

21.07

Wielerpiste: Schaal Marcel Indekeu (sportcentrum)*

AUGUSTUS 2007 ZA

4.08

Café D’Enneke: mosselen FC D’Enneke

ZO

05.08

HH-Cars: autocross

MA

06.08

OKRA: daguitstap met autobus

VR

10.08

De Kruisbek: ledenvergadering (hal parochiezaal)

ZO

19.08

Paardenvrienden: kienen (sportcentrum)*

DI

21.08

Ziekenzorg: vergadering (hal parochiezaal)

ZA ZO

25.08 26.08

KSV Jeugdtornooi (sportcentrum)* KSV Jeugdtornooi (sportcentrum)*

MA

27.08

OKRA: dagelijks bestuur

DI

28.08

Wielerpiste: finale Trofee Rik Van Looy (sportcentrum)*

OKRA Hulshout organiseert doorlopende activiteiten: •∑ Elke dinsdag: fietsen (vertrek aan pastorij) •∑ Elke woensdag: Petanque (achter Ter Nethe) Samenkomst dansen Samenkomst zangkoor

* = Alle activiteiten zijn wegens de werken aan het sportcentrum onder voorbehoud.

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 33 -


HOUTVENNE

MEI 2007 ZA ZA

06.05 19.05

Vrije Basisschool: schoolfeest (parochiezaal) Countrybal (parochiezaal)

JUNI 2007 ZA ZO ZO ZA MA

02.06 03.06 10.06 16.06 18.06

Countrybal Wig-Wam (parochiezaal) OudercomitĂŠ: eetdag (parochiezaal) Verkiezingen Eetdag Jurgen Verrycken en Stefaan Van Reeth (parochiezaal) OKRA: koffietafel (parochiezaal)

JULI 2007 DI VR ZA ZO ZO

03.07 06.07 06.07 06.07 22.07

Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) TC Lybo: feestweekend 20-jarig bestaan TC Lybo: feestweekend 20-jarig bestaan TC Lybo: feestweekend 20-jarig bestaan Kermis Houtvenne

AUGUSTUS 2007 WO

15.08

TC Lybo: mosselfestijn

WESTMEERBEEK

MEI 2007 WO

02.05

DO ZO DI WO

03.05 06.05 08.05 09.05

VR ZO DI WO

11.05 13.05 15.05 16.05

DI

22.05

WO

23.05

VR WO

25.05 30.05

OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) KWB KRAMP: Zilvermeer Mol OKRA: ledenvergadering met koffietafel (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) KF Vereenigde Vrienden: eetdag (parochiezaal) Ziekenzorg: bestuursvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal)

- 34 -

2e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


JUNI 2007 DI 05.06 WO 06.06 DO VR ZA ZO DI

07.06 08.06 09.06 10.06 12.06

WO 13.06 DO 14.06 DI 19.06 WO 20.06 VR DI

22.06 26.06

WO 27.06

CM: cursus Nordic Walking (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) VBS De schatkist: schoolfeest Verkiezingen OKRA: ledenvergadering met koffietafel (parochiezaal) CM: cursus Nordic Walking (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) Ziekenzorg: bestuursvergadering (parochiezaal) CM: cursus Nordic Walking (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) CM: cursus Nordic Walking (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: joggen voor beginners (parochiezaal)

JULI 2007 ZO WO VR WO WO VR DI WO DO

01.07 04.07 06.07 11.07 18.07 20.07 24.07 25.07 26.07

Kermis Westmeerbeek OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal)

AUGUSTUS 2007 WO VR DI WO VR ZA ZO WO DI WO VR

01.08 03.08 07.08 08.08 17.08 18.08 19.08 22.08 28.08 29.08 31.08

OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) OKRA: ledenvergadering met koffietafel (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal) KF Vereenigde Vrienden: zomerfeesten (parochiezaal) KF Vereenigde Vrienden: zomerfeesten (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Gezelschapsspellen (parochiezaal)

Verantwoordelijke uitgever: Schepencollege Hulshout

Gemeente Hulshout - 2e Uitgave 2007

- 35 -


Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout 2007 - 2  

Gemeenteboekje Hulshout 2007 - 2  

Advertisement