Page 1

2013

I

E

M

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Meer info over nieuwe rijbewijzen

Welkom op de Merodehappening

Tuinieren met respect voor de natuur

Eerste buurtinformatienetwerk in Hulshout coverfoto: De bewoners van Ter Nethe verzorgen hun dieren.


Inhoud

Voorwoord

3 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

5 VRIJE TIJD

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

9 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende twee maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

18 Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

19 OVERIGE

we hebben een aantal vacatures openstaan, misschien zit er iets bij voor u of iemand die u kent

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert

Zoals u op de voorzijde van het boekje kan zien, de lente is dan toch begonnen! Natuurlijk hopen we dat het goede weer lang bij ons blijft. Ook omdat er weer veel georganiseerd is door onze diensten. Binnenkort is er weer een kennismakingsmoment voor onze nieuwe inwoners voorzien. Zij worden onthaald met een ontbijt, krijgen een voorstelling van het nieuwe college, Hulshout als organisatie en als gemeente, en gaan mee op een mooie wandeling om kennis te maken met onze prachtige natuur. Maar we beginnen mei natuurlijk met onze jaarlijkse bloemenmarkt. We hopen op een drukke en gezellige dag met u allemaal. Voor de jongeren onder ons, hebben we een activiteitenkalender gemaakt voor de zomer. De jeugdkampen, uitstappen en kinderopvangmogelijkheden zijn gebundeld in een vrolijke zomerbrochure. Alle kinderen in Hulshout ontvangen deze brochure via school, de kinderopvang of per post. In dit boekje leest u meer. Belangrijk nieuws voor onze gemeente is dat Hulshout sinds kort zijn eigen Buurtinformatienetwerk heeft: BIN Goorwijk. Een BIN wordt gedragen door de bewoners zelf en verhoogt de veiligheid in de wijk. En over wonen gesproken... in deze editie besteden wij ook veel aandacht aan mogelijkheden voor de aankoop en verbouwing van een woning. Zo is er de Vlaamse woonlening voor mensen met een beperkt inkomen en zijn er een websites waarop u kan zien hoe u een huis bouwt dat uw leven lang past bij uw wensen en behoeften. Schroom niet om gebruik te maken van deze handreikingen als u ervoor in aanmerking komt. Ze zijn er om het leven makkelijker te maken. Geert Daems Uw burgemeester

Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van begin juni moeten uiterlijk op 1 mei 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd en kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Uit de colleges van 18 & 25 maart, en 8 april 2013

Integraal waterbeleid van start

Eerder dit jaar keurde het college van burgemeester en schepenen het 'Plan van aanpak 2013-2018' voor een 'integraal waterbeleid in Hulshout', onder de vorm van 35 actiepunten, goed. Een van de actiepunten is de aanstelling van een afkoppelingdeskundige. Het college heeft nu haar goedkeuring gegeven voor deze aanstelling volgens het indicatief geraamde bedrag van € 67 000 incl. btw.

Mgr. Raeymaekersstraat deels verkeersvrij Op 1 juni 2013 zal het deel van de Mgr. Raeymakersstraat dat gelegen is tussen de pastorij (woning nummer 17) tot voorbij de parking van de parochiezaal verkeersvrij gemaakt worden wegens een schoolfeest van VBS De Schatkist.

Asfalteringswerken Grote Waterstraat

De asfalteringswerken in het zijstraatje van de Grote Waterstraat worden in samenwerking met de gemeente Herselt uitgevoerd. Herselt was reeds bezig met de werken in het deel van de straat op eigen grondgebied en neemt het deel op Hulshouts grondgebied mee in de planning. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4 687,54 incl. btw.

Woonloket

Het woonloket wordt een feit nu het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota goedgekeurd heeft. Dit betekent dat een huisvestingsambtenaar en het OCMW binnenkort samenwerken om u te helpen op ieder gebied van wonen. In een volgend gemeenteboekje leest u hierover meer.

Laagspanningsnet en openbare verlichting Linieweg Er wordt een nieuwe fietsverbinding aangelegd tussen de Linieweg en Vaartdijkstraat. Dit is de ideale situatie om de bestaande bovengrondse nutsleidingen ondergronds te brengen (€ 5 485,06 - vrijgesteld van btw) en de openbare verlichting aan te passen/uit te breiden (€ 744,43 incl. btw). Er is reeds opdracht gegeven om hiermee te starten.

Weg- en rioleringswerken Hooistraat en Vosse Putten Begin 2012 nam het college de beslissing om weg- en rioleringswerken te laten uitvoeren in de Hooistraat en Vosse Putten. De voorlopige oplevering van deze werken is inmiddels goedgekeurd. De werken kosten in totaal € 285 593 incl. btw.

Extra parking J. Michielsstraat

Naar aanleiding van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, worden in de J. Michielsstraat drie parkeerplaatsen gecreëerd ter hoogte van de huisnummers 4 en 6.

Voorstel jaaractieplan 2013

In het kader van preventie is er een jaaractieplan opgemaakt voor 2013. Dit plan spitst zich toe op allerlei aspecten van veiligheid en is goedgekeurd door het bestuur.

Actueel Onthaalmoment nieuwe inwoners

Bent u tussen 28 mei 2011 en nu in Hulshout komen wonen? Dan heeft u vast al een uitnodiging ontvangen voor het onthaalmoment voor de nieuwe inwoners. Op zaterdag 8 juni 2013 bent u van harte welkom in zaal De Vloeikens. Wat hebben we die voormiddag voor u in petto? Een informatieve kennismaking met onze gemeente, een leuk welkomstpakketje, een lekker ontbijt en als afsluiter een korte, begeleide wandeling. Bovendien leert u op deze manier zowel de gemeente alsook de andere nieuwe inwoners beter kennen. Tot dan! (U moet zich wel voor 27 mei 2013 inschrijven!)

Hulshout in cijfers • 30 geboorten in het eerste kwartaal van 2013 • 57 spelletjes in de Spellerij • 18 gouden/diamanten huwelijksverjaardagen deze lente Gemeente Hulshout I mei 2013 I 3


WetensWAARd Tien weetjes over de gemeentelijke website!

Wist u dat ...

1. er in 2004 dagelijks gemiddeld 65 bezoekers waren op www.hulshout.be? 2. er inmiddels dagelijks gemiddeld 627 bezoekers zijn? 3. u via het burgerloket bepaalde attesten kan aanvragen? 4. het meest gebruikte aanvraagformulier dat voor een uittreksel uit het strafregister is? 5. u zelfs uw huwelijksdatum online kan aanvragen? 6. er vorig jaar 128 meldingen/klachten werden doorgegeven via de website? 7. er in 2012 160 algemene nieuwtjes werden gepubliceerd? 8. u ook een overzicht van de wegenwerken kan terugvinden op de website? 9. de Hulshoutse jeugd een afzonderlijke website heeft, namelijk www.hulshout.be/jeugd? 10. u binnenkort ook online voor bepaalde activiteiten kan inschrijven en betalen?

Burgerzaken Het nieuwe rijbewijs

Op 5 april 2013 van dit jaar is ook onze gemeente gestart met het rijbewijs in bankkaartmodel. Papieren rijbewijzen, die in het gemeentehuis gemaakt werden, worden niet langer uitgegeven.

Wat betekent dit ? Als u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen, komt u naar de dienst Burgerzaken. U neemt het volgende mee: • het aanvraagformulier (na slagen in het praktijkexamen); • uw oude rijbewijs of een attest van verlies/diefstal; • een goedgelijkende pasfoto (die voldoet aan de voorwaarden van een foto voor de identiteitskaart) indien u niet wilt dat de foto van uw identiteitskaart wordt overgenomen; • uw identiteitskaart; • € 22. Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig. De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart, maar bevat geen chip. Pasfoto Indien de pasfoto op uw identiteitskaart nog gelijkend is, hoeft u geen pasfoto mee te brengen. Uw gegevens worden overgenomen uit het programma van de identiteitsbewijzen. U bent nog altijd vrij om een nieuwe pasfoto mee te nemen, als dat de voorkeur heeft of als de foto op de identiteitskaart niet recent is. De pasfoto moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vlamingen in de wereld

De stichting Vlamingen in de Wereld (www.viw.be) verenigt de Vlamingen in het buitenland in een netwerk, en krijgt daarvoor de steun van de Vlaamse regering. Met dat netwerk wordt de uitgeweken Vlaming geholpen bij tal van praktische problemen, zoals sociale zekerheid, onderwijs voor de kinderen, of algemeen sociale netwerking met landgenoten ter plaatse. VIW biedt de betrokkenen ook mogelijkheid voor een blijvend contact met het thuisland. Steeds meer gaat het om tijdelijke migratie, en komen de betrokkenen na verloop van tijd terug naar Vlaanderen. De juiste en tijdige informatie draagt bij tot een zorgeloos vertrek en vergemakkelijkt de instroming in Vlaanderen na de tijdelijke uitwijking.

Bevolking GEBOORTEN

21.02.2013 26.02.2013 11.03.2013 12.03.2013 26.03.2013

Mylan Bruynseels Finn Van Roosbroeck Aiza Ahmed Stan Vervloet Emilio Matos Calderon

4 I mei 2013 I Gemeente Hulshout

HUWELIJKEN

15.03.2013

Steven Janssens & Iris Coppens


VRIJE TIJD Jeugdactiviteiten Fun, sport en spel op de derde Buitenspeeldag!

Woensdag 29 maart 2013: de derde buitenspeeldag in Houtvenne zorgde voor vele stralende gezichtjes en ambiance! Het koudere weer heeft de liefst 201 kinderen en hun ouders niet weerhouden om langs te komen en te genieten van de vele activiteiten en randanimatie. Kinderdisco, gekke fietsen, kindergrime, poppentheater, workshops, ... voor iedereen was er wel iets om zich op uit te leven. Om de herinneringen levendig te houden zijn er vele foto’s genomen, waarvan u een deel kan terugvinden op de website www.hulshout.be/jeugd onder foto’s en op het facebookprofiel van de jeugddienst. De sportdienst, bibliotheek en jeugddienst willen zowel de kinderen als hun ouders bedanken voor hun deelname en de vele vrijwilligers voor hun helpende handen! We zien jullie hopelijk allemaal volgend jaar terug!

Gemeente Hulshout I mei 2013 I 5


vrije tijd Zomerbrochure 2013

IBO Kinderclub Dol-fijn en de vrijetijdsdiensten hebben de handen weer in elkaar geslagen om kinderen en jongeren de ganse zomer te laten genieten van veel sport- en spelplezier! In een vernieuwde zomerbrochure is alle informatie terug te vinden over opvang, speelplein, sportkampen en daguitstappen voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar!

Hoe inschrijven? De inschrijfmogelijkheden voor de zomervakantie zijn gewijzigd voor bepaalde activiteiten en diensten. Alle mogelijkheden om in schrijven (zowel aan het loket als digitaal) vindt u voorin de zomerbrochure. Inschrijfdata voorinschrijvingen Inschrijfperiode 1: vanaf maandag 13 mei om 09.00 uur tot en met woensdag 15 mei 2013 om 20.00 uur Inschrijfperiode 2: vanaf maandag 17 juni om 09.00 uur tot en met vrijdag 28 juni 2013 om 12.00 uur ! Tussen de 2 inschrijfperiodes worden geen formulieren aanvaard. De zomerbrochure is verspreid via de gemeentelijke kinderopvang en scholen. Heeft u geen zomerbrochure ontvangen, maar wilt u toch graag een exemplaar? Dan kan u deze bekomen in het gemeentehuis, de bib, de sporthal en de kinderopvang.

Sport SPORTELNAMIDDAG

Op donderdag 23 mei 2013 organiseert de sportdienst een sportdag voor 55-plussers in en rond het sportpark Joris Verhaegen. De sportdag start om 13.00 uur en eindigt met een afsluitmoment met koffie en taart in de cafetaria om 16.30 uur. De prijs voor deze sportelnamiddag bedraagt ₏ 4. Wat staat er zoal op het programma? De deelnemers kunnen kiezen tussen een ganse namiddag wandelen of fietsen OF ze kunnen deelnemen aan 3 verschillende initiaties naar keuze. Verschillende sporten zoals aquagym, BBB, minigolf, curling, rugscholing, ‌ worden aangeboden op maat van de 55-plusser. Naast de initiaties zal ook het sportelteam aanwezig zijn. Bij hen kan u door enkele eenvoudige testjes uw fysieke conditie laten meten. Nadien krijgt u informatie over hoe u uw conditie kan onderhouden of verbeteren. Inschrijven kan door het ingevulde inschrijvingsformulier binnen te brengen op de sportdienst of het gemeentehuis. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen op bovenvermelde plaatsen. U kan het inschrijvingsformulier ook afdrukken op de website van de gemeente. Meer info: Sportdienst, bereikbaar 015 24 26 77 of sport@hulshout.bevia

KAMPIOENENVIERING

Wanneer: 24 mei 2013 - 19.30 uur Plaats: Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3

6 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


Vrije TIJD Bibliotheek Feestelijke opening 'De Spellerij'

Zin om een spelletjesavond te organiseren bij je thuis, met je vereniging of in de klas? Ontdek het aanbod van De Spellerij! Op dinsdagavond 2 april 2013 werden de gordijntjes van De Spellerij plechtig geopend door onze burgemeester. Voor alle bezoekers stonden er die avond hapjes, drankjes en snoeptaarten klaar. Onze jongste leners konden op de bovenverdieping een feesthoedje knutselen of een gezelschapsspel uittesten. En er werden al dadelijk heel wat speldozen uitgeleend! Heb je de opening gemist? Geen nood, je kan vanaf nu iedere dinsdagavond (18.00 tot 20.00 uur) in De Spellerij terecht voor het ontlenen van een gezelschapsspel.

Slotfeest Kinder- en Jeugdjury in Brugge

Om de juryleden van de Kinder- en Jeugdjury te bedanken voor hun leesprestaties van dit leesjaar zijn ze uitgenodigd om samen met ons naar het slotfeest te gaan op zondag 12 mei 2013 in het Concertgebouw van Brugge. De auteurs en illustratoren van de boeken die dit jaar op het lijstje stonden van onze juryleden zijn op dit feest van de partij. Als jurylid kan je er je favoriete auteurs ontmoeten, illustratoren aan het werk zien en luisteren naar de mooiste verhalen. Maar het hoogtepunt van deze dag is natuurlijk de bekendmaking van de winnaars. We komen te weten welke boeken de beste scores kregen in heel Vlaanderen. Meer info: Hanne de Vos, bereikbaar via 015 22 40 17 of hanne.devos@bibliotheek.be

Vlaanderen stopt met roken. U toch ook?

Op 31 mei 2013 is het 'Werelddag zonder Tabak'. Traditioneel een moment om stil te staan bij de gevolgen van het roken. Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50% kans om vroegtijdig te overlijden aan een aandoening die het gevolg is van zijn rookgedrag. Wil u graag stoppen? Bereid u dan goed voor. Tips, adviezen en info die uw motivatie opkrikken en u meer inzicht geven in uw rookgedrag liggen binnen handbereik: bel Tabakstop (0800 111 00) of surf naar www.tabakstop.be. Naar aanleiding van deze dag is er in de bibliotheek ook een informatieve themastand.

Gemeente Hulshout I mei 2013 I 7


Vrije tijd Toerisme Eerste Merodehappening voor Hulshout!

Op zondag 26 mei 2013 is de pastorij van Groot-Vorst (Laakdal) het decor voor de Merodehappening. Hier kan u kennismaken met de erfgoedtroeven van de Merodegemeenten Westerlo, Laakdal, Herselt, ScherpenheuvelZichem, Tessenderlo, Aarschot, Diest en Geel. En voor het eerst ook Hulshout!

De Merodehappening biedt een gevarieerd programma voor jong en oud met optredens, animatie, workshops met klompen, ambachten, info over uw streek, wandelingen, kinderanimatie en nog veel meer. U kan er ook aanschuiven aan een gezellige streektafel voor een drankje of hapje uit de streek. Bier uit de Merode, hoevekaas, ambachtelijk ijs, brood, koekjes, honing, … Het zijn maar enkele voorbeelden van het lekkers dat we u die dag voorschotelen. Iedereen is welkom van 13.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis. Wandelaars kunnen al vanaf 8.00 uur terecht in Vorst voor een Stabbelwandeling. Van 8.00 tot 18.00 uur vindt op hetzelfde domein trouwens het Europees kampioenschap 'Klompen maken' plaats. De recentste informatie over het programma kan u vinden op www.demerodeonline.be. Vragen kan u stellen via info@demerodeonline.be of op het nummer 014 25 73 80 (VLM-projectsecretariaat de Merode, Juul Adriaens).

Oxfam Trailwalker

Meer dan 200 teams van vier wandelaars zullen zich ook dit jaar in het gekke avontuur gooien: 100 km stappen in minder dan 30 uur! De zesde editie van Oxfam Trailwalker vindt opnieuw plaats in de Hoge Venen op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2013. Om alle twijfelaars en durvers de kans te geven om de sfeer op te snuiven, zichzelf te testen en alle mogelijke praktische vragen te stellen, organiseert Oxfam Trailwalker regionale voorproefdagen: trainingstochten (15 à 35 km), gekoppeld aan een infomoment. Ook zijn er in de tweede helft van april en de eerste helft van mei verschillende infosessies om u over de buitengewone uitdaging die Oxfam Trailwalker is te informeren. Meer info: www.oxfamtrailwalker.be

U komt toch naar de Bloemenmarkt?

Aanstaande woensdag is het zover: de 25ste editie van de Hulshoutse Bloemenmarkt. Een van de weinige nog bestaande jaarlijkse markten in de omgeving met van 10.00 tot 17.00 uur veel gezelligheid, stands en natuurlijk... bloemen!

 

 Tip voor een fietstrip! De Merodehappening vindt plaats vlakbij knooppunt 20 van het fietsknooppuntennetwerk Antwerpen (kaart nr. 3). Kaarten zijn te koop in de bib of aan het onthaal van het gemeentehuis, of u kan uw route plannen op de website www.fietsnet.be.



    V.U.: Dienst Toerisme, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout vrij van zegel art. 198

8 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


Vrije TIJD Cultuur

cultuur

Trage post, van nu naar straks

Briefschrijven is een mooie, wat vergeten kunst. In tegenstelling tot e-mail en twitter doorstaat een brief de tijd. U schrijft hem bedachtzaam, met zorg, u schrijft iets dat bewaard en telkens weer herlezen kan worden. U schrijft over wat u ter harte gaat. Wij nodigen onze inwoners uit om te communiceren met komende generaties in de vorm van Trage Post. U schrijft een brief die pas eind oktober 2030 door de bestemmeling geopend kan worden. U schrijft uw Trage Brief aan wie u wil: uw eerste kleinkind, uw opvolger in uw job, de burgemeester die eind 2030 in onze gemeente aantreedt… Wat inspireert u voor het leven? Welke waarden, welk verhaal, welk boek…? Wat vindt u vandaag belangrijk en levensnoodzakelijk om door te geven? Onze burgemeester gaf samen met 21 andere Kempense burgemeesters het goede voorbeeld. Op zondag 21 april 2013 (Erfgoeddag), postte hij zijn trage brief naar zijn opvolger in 2030. Wilt u ook een brief schrijven naar de toekomst? Neem dan de tijd en kruip in uw pen. Tot en met 15 oktober 2013 kan u een trage brief versturen naar: Abdij van Averbode t.a.v Jos Bielen Abdijstraat 1, 3271 Averbode. Hier zullen de brieven tot 2030 voor ons bewaard worden.

Meer info over de verzending en de definitieve bewaarplekken kan u vinden op www.destillekempen.be. Vergeet ook uw brief niet te registreren op www.portaalvandestilte.be zodat de bezorging in 2030 gegarandeerd is. Zin om een trage brief te schrijven, maar nood aan een ruggensteuntje? Tijdens een wandel- en schrijfworkshop op zondag 2 juni 2013 creëren we een inspirerende ruimte om deze brief voor de toekomst te schrijven. Bovendien wordt u bij het schrijven begeleid door Daniel Billiet, dichter/auteur/docent Creatief Schrijven vzw. Er is ruimte voor 20 deelnemers. Meer info en inschrijvingen binnenkort op www.hulshout.be/bibliotheek of via hulshout@bibliotheek.be. Meer info: Bibliotheek Hulshout: An van der Borght 015 22 40 17, hulshout@bibliotheek.be Vormingplus Kempen: Christa Truyen 014 41 15 65, christa.truyen@vormingpluskempen.be

Brieven aan bijna niemand anders - Toon Tellegen (2012)

VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN ROEFEL Hulshout 8 juni 2013

Oproep aan alle kinderen die wonen te Hulshout, Houtvenne of Westmeerbeek, maar hier niet naar school gaan! Deze kinderen zitten in het 1ste tot het 6de leerjaar (6 tot 12 jaar). Ook jullie kunnen deelnemen aan Roefel in jullie eigen gemeente. De roefelboekjes zijn beschikbaar vanaf 15 mei 2013 bij volgende personen: • Hulshout: Ilse Mariën , Oude Heibaan 49 • Hulshout: Heidi Daneels, Doodsbroekstraat 65 • Westmeerbeek: Lore Ceulemans, Ramselsesteenweg 22 • Houtvenne: Inge Vrindts, Steenovens 7, Ramsel (Alle andere kinderen krijgen het boekje in de school!) De inschrijvingsdag gebeurt op zaterdag 25 mei 2013 in het Sportpark Joris Verhaegen te Hulshout. Gemeente Hulshout I mei 2013 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN 

40ste BREMFEESTEN FANFARELOKAAL – KAPELANIESTRAAT

Zaterdag 25 mei 2013 vanaf 12h00 Groot spaghetti-festijn

Zondag 26 mei 2013

Teppesol wedstrijd inschrijven vanaf 12h30 tot 13h30 start 14h00 ploegen van 4 man prijzenpot: verdeling van inleg te verkrijgen op zondag: pannenkoeken, Croque-monsieur, hamburger

Ook frikadellen met krieken verkrijgbaar!

Natuurwandeling Davidsfonds op 5 mei 2013

Davidsfonds Hulshout-Booischot organiseert een natuurwandeling door de vallei van de Grote Nete. De wandeling over de Netedijk en door de beemden wordt gegidst door Stefaan Janssens, lid van Natuurpunt. Deze activiteit heeft plaats op zondag 5 mei 2013 om 14.00 uur met als startplaats de Netedijk aan de Pallieterhoeve.

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: Frans Draulans 015 75 01 00. • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36 • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan PZ Westmeerbeek. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV/FEMMA: voor beginners, elke maandag van 09.00-10.30 uur, € 3, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance KVLV: iedere dinsdag om 19.30 uur // € 2 per les. Sportpark Joris Verhaegen. • Zumba kids: dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, € 3, Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba volwassenen: dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur of van 21.00 tot 22.00 uur, € 7 (20-beurtenkaart € 126), Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body FEMMA: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen, wandelen, dansen, petanque en zangkoor. Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22. • Rugscholing FEMMA: iedereen welkom, elke maandag van 17.30-18.30 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal ’t Centrum Houtvenne. Meer info: 0477 67 07 56.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender woensdag 1 MEI

Bloemenmarkt

Gemeentebestuur Hulshout Meer info op p. 8

VRIJDAG 3 MEI

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

ZONDAG 5 mei

Voettocht naar Scherpenheuvel Chiro Westmeerbeek Kerk Westmeerbeek//07.30 uur (vertrek om 08.00 uur) Meer info: marc-braes@telenet.be

Lekkerbekkentocht

Socio-culturele verenigingen Hulshout Parochiezaal Hulshout//13.00 uur Kosten: volw. € 8, 10-16 jaar € 5 en onder 10 jaar gratis

Natuurwandeling Netedijk

Davidsfonds Hulshout-Booischot Meer info op p. 10

5-9 mei

Kermis Eindeke

Gemeentebestuur Hulshout

MAANDAG 6 mei

Opfrissing verkeersreglement

vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//08.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

zondag 12 mei

Speurdag Toscanzahoeve

Toscanzahoeve Meer info: www.toscanzahoeve.be

Slotfeest kinder- en jeugdjury

Bibliotheek Meer info op hulshout.bibliotheek.be

maandag 13 mei

Gewestactiviteit 'Vrouwen vieren'

KVLV Hulshout Parochiezaal Hulshout-Rode Zaal//19.30 uur

woensdag 15 mei

Crea 'Knutselen met clipjes'

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur € 3 voor KVLV- en FEMMA-leden, € 5 voor niet-leden Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

VRIJDAG 17 MEI

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

maandag 20 mei

KWB Houtvenne Zaal Centrum//19.30 uur Meer info: Leon Van Opstal, 016 69 64 51 - leonvanopstal@gmail.com (inschrijvingen gesloten)

Spiritualiteit 'Schatten op de begraafplaats' (wandeling)

DINSDAG 7 mei

Sportelnamiddag

Bedevaart naar Scherpenheuvel OKRA Hulshout

Donderdag 9 mei

Opening zomerseizoen

Tennisclub Sportiva Industriepark 5//13.30 uur Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

VRIJDAG 10 MEI

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp

vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

zaterdag 11 MEI

Proloog Ronde van Belgie Visueel gehandicapten

KVLV Hulshout Kerkhof Hulshout (Kerkstraat)//18.00 uur

DONDERDAG 23 mei

Sportdienst Meer info op p. 6

VRIJDAG 24 MEI

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

zaterdag 25 MEI

Dag van de Miniemen Antwerpen

Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//09.00 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

40ste Bremfeesten KFEMM Hulshout Meer info op p. 10

25-28 mei

Kermis Hulshout

Gemeentebestuur Hulshout

zondag 26 mei

Teppesol wedstrijd KFEMM Hulshout Meer info op p. 10

maandag 27 mei

Fietsen: mooie tuinen in je buurt

KVLV Hulshout Prof. Dr. Vital Celenplein //19.00 uur

dinsdag 28 mei

Meivaart Wiekevorst

OKRA Hulshout Vertrek: pastorij Hulshout//13.30 uur

woensdag 29 mei

Pr. Kampioenschap Aspiranten

vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

VRIJDAG 31 mei

Praatcafé

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Cafetaria woonzorgcentrum Ter Nethe//14.00 uur

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

Stamboomopzoekingen

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

ZONDAg 2 JUNI

Workshop Trage Post

Bib Hulshout & Vormingplus Kempen Meer info op p. 9

VRIJDAG 7 juni

Vl. Wielerschool Rik Van Looy min & asp Vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen//18.30 uur Meer info: Robert Saelen 0476 97 89 96

zaterdag 8 juni

Roefel

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar Meer info op p. 9

Gemeente Hulshout I mei 2013 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be

Tijdens schoolvakantie Di-vrij: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be

Openingsuren Ma: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur Zo: gesloten

(behoudens tijdens schoolvakantie)

3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be 4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be 5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur Di: 09.00 - 12.00 uur Woe: 09.00 - 12.00 uur Do: op afspraak Vr: 09.00 - 12.00 uur Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92

Sluitingsdagen 1 mei 2013: Feest van de arbeid 9 mei 2013: O.H.Hemelvaart

12 I mei 2013 I Gemeente Hulshout

10 mei 2013: Geen zitdag sociale dienst OCMW 20 mei 2013: Pinksteren


Leven en welzijn Ter Nethe WELKOM IN HET DORPSRESTAURANT! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. (Opgelet: geen dorpsrestaurant op 1 mei 2013!) Woensdag 8 mei 2013 reserveren uiterlijk 3 mei • parmentiersoep • vidée • sla • kroketten • chocoladeflan

Woensdag 15 mei 2013 reserveren uiterlijk 10 mei • courgettesoep • cordon bleu • boterboontjes • aardappelen • chocomousse

Woensdag 22 mei 2013 reserveren uiterlijk 17 mei • erwtensoep • gebraad • spinazie • puree • yoghurt

Woensdag 29 mei 2013 reserveren uiterlijk 24 mei • ajuinsoep • kotelet • witte kool • natuuraardappelen • vanillepudding

Woensdag 5 juni 2013 reserveren uiterlijk 31 mei • knolseldersoep • crepinette • rode kool • natuuraardappelen • griesmeelpudding

Woensdag 12 juni 2013 reserveren uiterlijk 7 juni • preisoep • slavinken • erwtjes en wortelen • natuuraardappelen • aardbeienpudding

Meer info: OCMW Hulshout, maatschappelijke assistent Frans Draulans, bereikbaar via 015 75 01 00.

Infoavond: Beslissingen m.b.t. het levenseinde - 'Vroegtijdige zorgplanning'

De laatste jaren komen steeds meer mensen voor moeilijke en onverwachte beslissingen te staan, als ze ernstig ziek worden. De medische mogelijkheden lijken bijna onbeperkt. Heeft u wel eens nagedacht over welke behandelingen u later wel of niet zou willen als u ongeneeslijk ziek zou zijn? Woonzorgcentrum Ter Nethe organiseert in samenwerking met seniorencommissie Hulshout een infoavond over beslissingen m.b.t. het levenseinde (vroegtijdige zorgplanning). Deze infoavond zal doorgaan in de cafetaria (de Diamant) van woonzorgcentrum Ter Nethe op maandag 17 juni 2013 van 19.00 tot 21.30 uur met als spreker Guy Hannes (Palliatief Netwerk van Turnhout). De inkom is gratis. Iedereen van harte welkom! Waar: Woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 256, 2235 Hulshout Wanneer: Maandag 17 juni 2013 van 19.00 tot 21.30 uur Docent: Dhr. Guy Hannes, coördinator Palliatief Netwerk van Turnhout Inkom: gratis

OCMW Vrijdag 10 mei 2013: geen zitdag sociale dienst

Op vrijdag 10 mei 2013 heeft de sociale dienst van OCMW Hulshout geen zitdag. Bij hoogdringendheid kan u bij het OCMW terecht van 9.00 tot 12.00 uur.

Gemeente Hulshout I mei 2013 I 13


LEVEN en WELZIJN Onderwijs   

        

 

Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak, … Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen en weten soms niet goed hoe hiermee om te gaan. In de pers verschijnen hierover alarmerende berichten. Deze vormingsavond wil ouders informeren over de problemen die kinderen op het internet kunnen tegenkomen. Maar we willen vooral aantonen hoe u deze kan voorkomen. Tijd dus om op een positieve manier te leren omgaan met dit wonderlijke

medium. Via een multimediapresentatie zien we hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden aan surfen, gamen, chatten, netwerken, … Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik? U krijgt opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips. Concreet: We laten u zien hoe je een goed e-mailadres kan aanmaken en een chat of profiel (eigen pagina op internet) veilig kan instellen. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijvoorbeeld over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke informatie.

 

LOGO De Schatkist

  Ouder van .

Van klas: ..

Wil zich graag inschrijven voor de info avond van 15 MEI 2013.

Meer info: De Schatkist, Vrije Basisschool Westmeerbeek, 016 69 93 33, deschatkist@pandora.be of www.deschatkist.be

14 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


leven en welzijn Week van de opvoeding De week van 16 tot 23 mei 2013 staat in het teken van opvoeden. Het thema van dit jaar is 'Opvoeden natuurlijk'. In Westerlo en Herselt is er een mooie route van zo'n twee kilometer uitgestippeld die u van 16 mei tot eind augustus 2013 kan wandelen. Deze vertrekken respectievelijk aan de Asberghoeve en aan Mie Maan. Onderweg zijn er zes opdrachtjes voorzien die het uitje nog leuker maken. Als u een leuke foto of een verslagje opstuurt, maakt u kans op een mooie prijs! Foldertjes zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar in de bib van Westerlo en op de dienst toerisme voor Westerlo en bij Mie Maan voor de wandeling in Herselt.

Meer info: Initiatief van de dienst Op Gravin de Merodestraat voedingsondersteuning 17, 2260 Westerlo joke@vzwlokaalwelzijn.be

Triple P Ouders pakken driftbuien van hun kinderen aan met nieuwe Triple P magazine Op 13 mei 2013 komt het negende Triple P magazine uit, met als thema: omgaan met grenzen én frustratie. Zowel bekende als minder bekende ouders vertellen over hun ervaringen. Triple P-trainer, Hilde Weekers, geeft meer inzicht in de ontwikkeling van een kind en welke stappen allemaal nodig zijn om kinderen zelfzeker te laten opgroeien. Als u als ouder na het lezen van het magazine nog vragen hebt, kan u een workshop volgen. Tijdens de workshop 'uw kind leren luisteren' krijgen ouders tips en kunnen ze ervaringen delen om ongehoorzaam gedrag een stap vooruit te zijn. Het Triple P magazine wil ouders met kinderen tot 16 jaar informeren over Triple P en positief opvoeden. De artikels zijn een mix van informatie en human interest. De digitale versie van het magazine vindt u op www.triplepmagazine.be. Tripe P magazine is verkrijgbaar in de bib!

Rode Kruis Jeugd Jij gaat op vakantie. Anderen ook? Vakantie voor iedereen? Voor heel wat kinderen, jongeren en volwassenen is dit helaas geen realiteit. Financiële of familiale omstandigheden zorgen ervoor dat zij helemaal niet op vakantie kunnen. Daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen: • vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen; • speelweken voor kinderen in opvangcentra; • aangepaste vakanties voor personen met een handicap. Word je 18 jaar of ben je al ouder? Heb je zin in een nieuwe en intense uitdaging? Entertain je graag kinderen en speel je zelf ook nog graag? Of roer je liever in de kookpotten en zorg je voor ronde buikjes aan tafel? Ben je een sociaal iemand en wil je anderen een fijne vakantie bezorgen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Wil je graag meer informatie over één van deze vakanties? Neem een kijkje op www.wordvrijwilliger.be en contacteer de verantwoordelijken. Gemeente Hulshout I mei 2013 I 15


Wonen en milieu Milieu Tuinieren met respect voor de natuur

Verbeteringen webapplicatie 'mijndiftar'

Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten met chemische bestrijdingsmiddelen, geven we hieronder enkele eenvoudige en praktische tips.

Sinds kort is er een nieuwe versie van 'mijndiftar' online gezet. Enkele zaken zijn aangepast om het gebruik van 'mijndiftar' nog meer te vereenvoudigen, onder meer:

Mengsel van gras en klaver Een nieuw gazon? Informeer bij uw tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van uw gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien.

• Er verschijnt nu een bevestigingsscherm van de goede registratie. • Vanaf nu is het mogelijk om meerdere rapporten tegelijkertijd te downloaden. www.hulshout.be > wonen & milieu > milieu > afval (onderaan pagina)

Minder muggen Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Heeft u een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Hou muggen buiten door het plaatsen van horren in deuren. In de moestuin Voorkom bodemziekten in uw moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten. Tegen slakken Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan u weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt uw tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten. Bezoek de demotuinen! Wilt u zien hoe ecologisch tuinieren er in de praktijk aan toegaat en wat de verschillen zijn met een traditionele tuin? Kom dan een kijkje nemen in de demotuinen op de terreinen van Thomas More tijdens de opendeurdag op zondag 2 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur (Kleinhoefstraat 4, Geel). U kan er heel wat streekproducten ontdekken en proeven.

Meer info: www.ecologischlogisch.be, 014 56 42 56 of bij de milieudienst (Wouter Veraghtert, 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be).

16 I mei 2013 I Gemeente Hulshout

Terugblik infoavond samenaankoop

De samenaankoop muurisolatie werd een groot succes. Op 27 maart 2013 kwamen de geselecteerde firma's voor een volle zaal hun prijzen voorstellen voor zowel doe-het-zelvers als voor plaatsing of inspuiting via aannemers. Inwoners kunnen nog steeds aansluiten door rechtstreeks contact op te nemen met de geselecteerde firma's. Alle info via www.iok.be of via de milieudienst.


WONEN EN MILIEU Wonen Sociale kavels en koopwoningen

Kleine Landeigendom Zuiderkempen verkoopt sociale kavels en koopwoningen en -appartementen in 11 gemeenten, namelijk Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo. Inschrijving in de registers kost € 50. Inschrijvingsvoorwaarden: • Inkomen Uw belastbaar inkomen moet liggen tussen: € 8 370 en € 33 450 voor een alleenstaande, en € 8 370 en € 50 170 voor een gezin van minimum twee personen. Het maximum voor een gezin wordt verhoogd met € 3,340 per persoon ten laste. • Eigendom U mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben (tenzij onder bepaalde voorwaarden). U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u een woning of een perceel bestemd voor woningbouw hebt ingebracht. De toewijzing van de woongelegenheden en de sociale kavels gebeurt in volgorde van inschrijving, rekening houdend met de voorrangsregeling beschreven in het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006. Bij aankoop van een sociale koopwoning verbindt u zich er toe om deze woning minstens 20 jaar persoonlijk te bewonen. Bij aankoop van een sociale kavel verbindt u zich er toe om binnen de vier jaar de woning winddicht te bouwen en de woning minstens 10 jaar persoonlijk te bewonen.

Vlaamse woonlening

Op zoek naar een betaalbaar woonkrediet? Dan kan u, als u voldoet aan de voorwaarden, een sociaal krediet aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De rentevoet is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw inkomen en de verrichting waarvoor u leent. Momenteel (april 2013) liggen de rentevoeten tussen 1,19% en 2,97%.

Soorten KREDIETEN De aankoop en renovatie van een woning Als u een woning koopt met de bedoeling deze te renoveren, dan moet de woning minstens 30 jaar oud zijn. De aankoopprijs en het kredietbedrag zijn gelimiteerd volgens gezinsgrootte. De aankoopprijs wordt verhoogd met het verplicht bij te lenen bedrag van de noodzakelijke werken. Deze noodzakelijke werken worden bepaald door de schatter van de VMSW en moeten minstens € 10 000 bedragen. De renovatie van uw eigen woning Als het krediet bestemd is voor de renovatie van uw eigen woning mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het huis niet hoger zijn dan € 1 487,36. Er kan maximaal € 75 000 geleend worden. Het bedrag van het krediet omvat minstens het bedrag van de noodzakelijke werken (min. € 10 000), zoals bepaald door een schatter van de VMSW.

VOORWAARDEN Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden inzake inkomen, eigendom, solvabiliteit en leeftijd. Daarnaast bent u verplicht om de woning gedurende 20 jaar te bewonen. Inkomen Uw belastbaar inkomen moet liggen tussen (bedragen geldig voor 2013): € 8 420 en € 33 660 voor een alleenstaande, en € 8 420 en € 50 500 voor een gezin van twee personen. Het maximum voor een gezin wordt verhoogd met € 3 370 per persoon ten laste. Eigendom U mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben (tenzij onder bepaalde voorwaarden). Voor de aanvraag van een sociaal woonkrediet of voor meer info kan u terecht op onderstaand adres.

Meer info: Voor meer info of een inschrijving kan u terecht bij: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba, Tongerlodorp 1 te 2260 Westerlo, tel. 014 54 41 83, info@kle.woonnet.be of www.klz.be. Gemeente Hulshout I mei 2013 I 17


WONEN EN MILIEU Meegroeiwonen, vooruitziend (ver)bouwen helpt kosten besparen

Een eigen woning waarin u de rest van uw dagen kan doorbrengen... Bijna iedereen droomt ervan en het is vaak de belangrijkste investering in een mensenleven. Alleen zien we bij het ontwerp van onze woning die levenslange bruikbaarheid vaak over het hoofd. Iedereen wordt vroeg of laat ouder en/of beperkter, aanpassingen zijn dan sowieso nodig. Meegroeiwonen is een langetermijnvisie op wonen. U houdt rekening met een aantal basisprincipes opdat u levenslang zonder al te grote ingrepen en tegen een lage kost uw woning kan aanpassen.

Foto: copyright Enter VZW

Basisprincipes - Voorzie de belangrijkste woonfuncties op één niveau of voorzie in elk geval de mogelijkheid om alle woonfuncties naar één niveau te brengen indien dit noodzakelijk wordt. Zo kan u van een gelijkvloerse speelkamer een bureau maken en tot slot een slaapkamer. - Laat welfsels over de volledige breedte/lengte van de woning lopen en gebruik waar mogelijk lichte, verplaatsbare binnenwanden. - Bouw uw woning drempelloos, vermijd niveauverschillen. Dit is nuttig voor jonge ouders (kinderwagen) en het kan ooit ook noodzakelijk zijn als iemand in het gezin rolstoelafhankelijk wordt. - Zorg voor een goede trap, de ideale trap is een rechte trap van minstens 90 cm breed met stevige leuningen. -… Op de website www.wooneenlevenlang.be kan u per leefruimte nagaan met welke zaken u best rekening houdt. Daarnaast vindt u op de website www.kempenswoonplatform.be de brochure 'Meegroeiwonen, vooruitziend (ver) bouwen helpt kosten besparen'. Hierin wordt een 40-tal concrete tips gebundeld.

Veiligheid en verkeer eerste Buurtinformatienetwerk te Hulshout

De politiezone Zuiderkempen is een Buurtinformatienetwerk (BIN) rijker. Onlangs werd het tiende BIN in de zone Zuiderkempen opgestart in Hulshout-centrum. Het is meteen een primeur voor onze gemeente, aangezien wij hiermee ons eerste BIN verwelkomen! Naar aanleiding van een resem woninginbraken vorig jaar in Hulshout ijverde Jan Willems (coördinator van het BIN) voor de oprichting van een BIN in zijn buurt. Op 8 november 2012 werd een infovergadering gehouden voor de buurtbewoners waar de mogelijkheid werd onderzocht om een BIN op te richten. Ongeveer vijftig belangstellenden kwamen luisteren. Een BIN moet het veiligheidsgevoel verhogen en de sociale controle bevorderen. Het is er dus niet alleen om de criminaliteit een halt toe te roepen, maar heeft ook een sociale dimensie. Het BIN kreeg de toepasselijke naam 'GOORWIJK' mee en situeert zich in het centrum van Hulshout. Concreet gaat het om de volgende straten: Kerkstraat, Peerdekerkhofstraat (gedeeltelijk), Borgerhoutstraat, Heibaan (gedeeltelijk), Zwartlandstraat, Kapelaniestraat, Schietboompleinstraat, Rozenstraat. Zeven borden (zie afbeelding) geven de grenzen aan van BIN Goorwijk. Momenteel zijn reeds 120 gezinnen aangesloten. De lokale leden van het BIN-team zijn Jan Willems (coördinator), Niki Vreys, Steven Peeters, Nicole Van der Auwera en Hans De Wolf. www.hulshout.be > Veiligheid en Verkeer > BIN (zie onderaan pagina)

18 I mei 2013 I Gemeente Hulshout


Vacatures Het gemeentebestuur van Hulshout stelt volgende betrekking open:

VOLTIJDS ADJUNCT STEDENBOUWKUNDIGE/DUURZAAMHEIDAMBTENAAR

Uw functie: U staat onder de directe leiding van de stedenbouwkundig ambtenaar. Bij afwezigheid van de stedenbouwkundig ambtenaar, bent u zijn vervanger. Als stedenbouwkundig planner organiseert, begeleidt, behandelt en volgt u de stedenbouwkundige taken binnen de afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw op. U bent mee verantwoordelijk voor het behandelen van alle aanvragen in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. U ondersteunt de stedenbouwkundig ambtenaar in de adviserende en beleidsondersteunende taak betreffende het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de coördinatie, opvolging en uitvoering van de ruimtelijke structuur- en bestemmingsplannen. Als duurzaamheidambtenaar coördineert, communiceert en stimuleert u duurzaamheid. U staat in voor het opmaken, opvolgen en uitvoeren van een duurzaamheidbeleidsplan. Uw profiel: U bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig. Een richting waarin een bijkomende opleiding stedenbouw en ruimtelijke ordening is opgenomen strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk. De proeftijd bedraagt 12 maanden. Aanbod: Een bruto geïndexeerde jaarwedde: € 27 825,36 (0 dienstjaren, schaal B1 ) + haard- of standplaatstoelage. Bijkomende voordelen zijn opgesomd in de inschrijvingsbundel. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar. Interesse? De inschrijvingsbundel met meer informatie kan u opvragen bij de personeelsdienst via personeel@ hulshout.be of raadplegen op de website: www.hulshout.be (> gemeentelijke werking > vacatures), inschrijving ten laatste op 21 mei 2013 om 24.00 uur.

Meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout Gemeente Hulshout I mei 2013 I 19


Terugblik activiteiten paasvakantie 2013

Gemeenteboekje mei 2013  

Gemeenteboekje mei 2013