Page 1

2013

T R A A M

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Jeugdactiviteiten: voor ieder wat wils Kinderopvanginitiatieven op een rijtje Nieuw: biozak! Proefopstellingen in verschillende straten coverfoto: Carnavalgangertjes gemeentelijke basisschool


Inhoud

Voorwoord

03 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

06 VRIJE TIJD

We gaan langzaam richting de lente en dat betekent ook weer een hoop activiteiten in de paasvakantie. Onze vrijetijdsdiensten zorgen weer voor tal van leuke bezigheden voor jong ĂŠn oud! Zo is er voor de kleinsten een heuse binnenspeeltuin, voor de jongeren leuke doe-dagen en voor de wat minder jongeren een filmuitstap.

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

09 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende twee maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

17 Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

18 OVERIGE

we hebben een aantal vacatures openstaan, misschien zit er iets bij voor u of iemand die u kent

Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan kinderopvang. Niet alleen onze gemeentelijke opvang, maar ook opvangmogelijkheden voor kinderen van ouders die in moeilijke situaties terechtkomen. Voor jong en oud moeten er goede oplossingen zijn als het tegenzit. Het OCMW reikt hierbij een grote hand uit, zoals deelname aan het Mobiliteitspunt Zuiderkempen. Maar ook allerlei andere verenigingen zetten zich in voor betere zorg. In dit boekje geven we u ook de stand van zaken over enkele projecten die met veiligheid en verkeer te maken hebben. In ons mobiliteitsplan heeft veiligheid hoge prioriteit. Daarom zijn wij verheugd dat er twee proefopstellingen geplaatst worden om enkele straten veiliger te maken. De uitkomst hiervan zullen wij u zeker laten weten in een van de volgende gemeenteboekjes. Tot slot staan er weer enkele vacatures klaar om ingevuld te worden. Kortom, weer een goed gevuld boekje. Ik wens u veel leesplezier. Geert Daems Uw burgemeester

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Anja Leflot, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert

Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van begin april moeten uiterlijk op 6 maart 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd, kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I maart 2013 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Uit de gemeenteraad van 2 januari 2013

Data gemeenteraad 2013

De gemeenteraad vergadert in 2013 op de volgende data: 28 januari 2013 25 maart 2013 29 april 2013 27 mei 2013 24 juni 2013

02 september 2013 30 september 2013 25 november 2013 17 december 2013

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Verkiezing van de politieraadsleden

Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar is ook de politieraad samengesteld voor de legislatuur. Effectieve leden: • Mattheus Stef 30.01.1987 Stationsstraat 72/6 • Van den Vonder Luc 20.11.1965 Oude Kruisstraat 3 • Huyskens Rigo 04.04.1964 Hooivelden 3 • Vleugels Gunther 08.03.1975 Aarschotsebaan 26

Aanpassing tarieven houtafval

De tarieven voor de inzameling en verwerking van houtafval zijn gewijzigd. Het tarief voor de verwerking van het houtafval stijgt van € 8 naar € 20 per ton.

Aankoop columbariumzuil

Omdat er nog slechts enkele beschikbare plaatsen zijn in de columbariumzuilen op de begraafplaats van Hulshout, koopt het gemeentebestuur een nieuwe columbariumzuil. De uitgave wordt op maximaal € 5 000 geraamd.

Middagtoezicht basisscholen Hulshout

Het gemeentebestuur van Hulshout kent een middagvergoeding toe aan al het onderwijzend personeel op het grondgebied van de gemeente Hulshout. Dit betekent dat het bestuur deze kosten voor haar rekening neemt voor alle basisscholen in Hulshout. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt het minimale bruto-uurloon € 11,03.

Vervanging huidige schoolraad

Op 31 maart 2013 lopen de mandaten van de schoolraad ten einde. Er dient een nieuwe schoolraad samengesteld te worden voor de volgende periode van vier jaar. De kandidaten hiervoor worden aangeduid door de ouderraad. Voorstelling nieuw college van burgemeester en schepenen

Uit de colleges van 14 & 28 januari en 4 februari 2013

Aankoop PMD-zakken

Het college van burgemeester en schepenen besloot om 2000 rollen PMD-zakken aan te kopen, zodat de inwoners van Hulshout in het gemeentehuis PMD-zakken kunnen blijven kopen.

Aankoop biozakken voor GFT-ophaling

Het college besloot ook om, naast de PMD-zakken, zogenoemde biozakken te verkopen. Dit zijn zakken van 10 of 120 liter die biologisch afbreekbaar zijn. De zakken mogen dan ook in de GFT-container. Meer informatie leest u op pagina 16.

Anja Leflot (5de schepen+OCMW-voorzitter), Geert Daems (burgemeester), Elien Bergmans (1ste schepen), Joost Verhaegen (4de schepen), Rist Heylen (3de schepen) & Hilde Van Looy (2de schepen) Zie pagina 12 voor de bijhorende contactgegevens.

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 3


WETENSWAARD Actueel beGrAAFplAATs hulshouT-WesTMeerbeek

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2012 beslist om een deel niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats van Hulshout en Westmeerbeek te ontruimen. Een uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad, met opgave van de graven welke ontruimd worden, is ter kennisgeving aangebracht aan de inkom van de begraafplaatsen van Hulshout en Westmeerbeek. Tevens werden er individuele berichten geplaatst aan de graven. De bekendmakingtermijn van één jaar loopt ten einde. De gemeente gaat een gespecialiseerde firma aanstellen om de graven te ontknekelen en een knekelput te maken op de begraafplaatsen. Tijdens de werken is een gedeelte van de begraafplaats volledig afgesloten voor het publiek. De werken zullen vermoedelijk half mei 2013 starten.

VRAgEN OVER SAmENAANKOOp gROENE STROOm EN gAS? Bent u recent overgeschakeld van leverancier voor uw elektriciteit of gas via de samenaankoop groene stroom en gas? Heeft u nog vragen?

INFOLIJN Van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur kan u terecht op het gratis telefoonnummer van iChoosr: 0800 21 134.

hULShOUTSE gESChIEDENIS IN DRUK

Weldra verschijnt het boek 'Hulshout en Bruggeneinde in twee wereldoorlogen'. Op 140 bladzijden wordt hierin verteld hoe de inwoners van Hulshout (niet Houtvenne/ Westmeerbeek) en Bruggeneinde de twee wereldoorlogen beleefden. Aan de hand van op historische bronnen gestoelde feiten, van bijdragen die ooit in het Hulshoutse soldatenblad 'het Toreke' verschenen en verhalen van nog levende getuigen, wordt een beeld geschetst van onze streek in oorlogstijd, rijk geïllustreerd met veel origineel fotomateriaal. De auteur is Jef Verhaegen, geboren en getogen in Hulshout, en al jarenlang bezig met de geschiedenis van dit dorp. Voor velen zeker geen onbekende, want voor verschillende plaatselijke verenigingen gaf hij al lezingen over dit onderwerp.

U kan ook terecht bij uw vorige leverancier indien u vragen heeft over uw overdrachtfactuur.

Het boek kost in voorinschrijving € 20. De voorinschrijving loopt tot 31 maart 2013. Het kan besteld worden door overschrijving van het juiste bedrag en een duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal bestelde exemplaren op rekeningnummer BE98 2300 4350 2193 van Jef Verhaegen. Het boek zal begin mei bezorgd worden. Het wordt gratis thuisgeleverd in Hulshout en Bruggeneinde, buiten Hulshout worden er € 2 verzendkosten gerekend. Daarna zal het boek € 23 kosten.

WIJKCOmmISSARIAAT pOLITIE WESTmEERbEEK OpNIEUW OpEN

Er ligt een inkijkexemplaar aan de balie van de Hulshoutse bibliotheek.

mAIL U kan vragen ook stellen via e-mail. De medewerkers van iChoosr helpen u graag verder via samengroen@ichoosr.com.

U kan sinds februari opnieuw terecht bij de wijkagenten in het wijkcommissariaat in Westmeerbeek (Hoogzand 16). U kan hen ook telefonisch bereiken via 016 47 92 50.

OpENINgSUREN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/zondag

15.00-20.00 uur 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur 09.00-12.00 uur 09.00-12.00 uur gesloten

4 I maart 2013 I Gemeente Hulshout

Meer info & aankoop: Jef Verhaegen, bereikbaar via 0476 53 42 54 of jefverhaegen@skynet.be


Wetenswaard SAMENAANKOOP MUURISOLATIE: HERINNERING SLOTAVOND

Zijn de muren van uw huis niet of slechts heel weinig geïsoleerd? Besef dan dat er heel wat warmte ontsnapt langs deze weg. Om de investering te verkleinen en iedereen aan te moedigen om zijn muren te isoleren, organiseert de gemeente een samenaankoop van muurisolatie. De organisatie verloopt in samenwerking met IOK en de gemeenten Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Vorselaar. De samenaankoop gaat dit voorjaar van start waardoor de eerste werken kunnen plaatsvinden vanaf april 2013. Zowel het na-isoleren van een buitenmuur als het isoleren van nieuwe muren behoren tot de mogelijkheden.

Slotavond Heeft u interesse? Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be of bij de milieudienst van de gemeente. Wilt u graag meer informatie, kom dan naar de afsluitende infoavond die zal doorgaan op woensdag 27 maart 2013 om 20.00 uur in zaal De Vloeikens in Hulshout. Op deze infoavond zullen de gekozen firma's hun producten, prijzen en voorwaarden toelichten.

Burgerzaken Hulshoutse bevolking in cijfers

Weet u graag hoeveel inwoners er in uw deelgemeente wonen? Of hoeveel geboortes er waren? In het tabelletje hieronder kan u een aantal nuttige cijfers terugvinden over de Hulshoutse bevolking op 31 december 2012. Hulshout

Westmeerbeek

Houtvenne

Totaal

Inwoners

5 915

2 256

2 013

10 184

Nieuwe inwoners

378

203

127

633

Vertrekkers

331

167

92

515

Geboortes

54

25

27

106

Overlijdens

57

16

26

99

Bevolking GEBOORTEN

16.10.2012 25.10.2012 29.10.2012 30.11.2012 14.12.2012 27.12.2012 27.12.2012 10.01.2013 10.01.2013 11.01.2013 13.01.2013

Ilyano Dillien Alexander Wijns Roan Salien Allina Michielsen Anna Wouters Jenna Vanhout Yitte Verstrepen Scout Ceusters Victor Schellens Kyan Tahon Ayla de Mik

Hulshout in cijfers • 185 000 liter water in het gemeentelijk zwembad • 60 718 uitleningen in de bibliotheek in 2012 • 323 inwoners ontvingen in 2012 een verwarmingstoelage van het stookoliefonds

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 5


VRIJE TIJD bibliotheek pEUTERpROJECT 'bILLY IS JARIg' Sinds januari 2013 krijgen alle Hulshoutse peuters, op het eind van de maand van hun tweede verjaardag, een brief in de bus die ze in de bib kunnen omruilen voor het gratis boekje 'Billy is jarig'. Bij de brief zit ook een lidkaart van de bib waarmee de peuter bij zijn eerste bibbezoek meteen (gratis!) bibliotheekboekjes kan uitlenen. We willen kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en met de bibliotheek. Dit levert kinderen heel wat voordelen op in hun verdere leven. Ze zijn taalvaardiger, lezen sneller en rekenen beter. Samen in een boekje kijken en voorlezen versterkt bovendien de band tussen ouder en kind en boven alles is het gewoon leuk!

WE SpELEN EEN SpEL VANAVOND!

Uw kleinkinderen komen logeren en u wil graag iets leuk aanbieden? Een avondje tv/pc/ wii/psp omtoveren tot een avondje lachen en plezier rond de tafel? Wil u eerst een gezelschapsspel uittesten voor u het koopt? Vindt u op vakantie ineens tijd om samen te spelen? Zin om een spelletjesnamiddag te organiseren met de vereniging of in de klas? Een spelotheek in de buurt? Jawel, De Spellerij! Vanaf 2 april 2013 kan u elke dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in de bib van hulshout terecht voor het ontlenen van gezelschapsspelen. de feestelijke De Spellerij is er door een samenwerking van de bibliotheken van U bent ook van harte uitgenodigd op 2 april 2013 opening van de Spellerij op dinsdag Westerlo, Herselt en Hulshout en de dienst opvoedingsonderHulshout, van van 18.00 tot 20.00 uur in de bib steuning en dankzij de Lions Club van Westerlo. Booischotseweg 1 in Hulshout.

JEUgDbOEKENWEEK

De ganse maand maart staat in het teken van de Jeugdboekenweek, met als thema 'Tijd'. Er worden voor de scholen heel wat activiteiten ingepland, waaronder een verteltheater op woensdag 6 maart 2013. Dit betekent echter dat de bib op woensdag 6 maart 2013 uitzonderlijk zal openen om 12.00 uur in plaats van 11.30 uur. Foto’s van de activiteiten kan u vinden op de Facebook-pagina van de bib en in het volgende gemeenteblad.

bibliotheek - Toerisme NIEUW IN DE bIb!

Sinds 1 maart 2013 is de dienst toerisme niet langer gehuisvest in het gemeentehuis, maar in de bib. U kan dus niet alleen in het gemeentehuis terecht voor allerlei gratis brochures en de verkoop van wandel- en fietsnetwerkkaarten, maar ook aan de balie van de bib. Zo kan u binnen veel ruimere openingsuren bij onze diensten terecht voor de nodige informatie. Meer info: An van der Borght, bereikbaar via 015 22 40 17 of an.vanderborght@bibliotheek.be

6 I maart 2013 I Gemeente Hulshout

LO gE RE N IN VL AA ND ER

EN

VA KA NT IEL AN D Het nieuwe inspiratieb oek 'Logeren in Vlaan deren Vakantieland 2013' is er! Het inspiratieboek omvat om en bij de 600 gastenkamers, vakantiew oningen, hotels, campings, vaka ntiecentra en vakantieparken geleg en in gans Vlaanderen. Wat uw vo orkeur ook uitdraagt, u vindt zeker en vast wat u zoekt. Interesse? Haal ee n gratis exemplaar af aan he t onthaal van het gemeentehuis of aan de balie van de bib. Online bestellen kan ook via de we bsite www.logereninvlaanderen vakantieland.be.


VRIJE TIJD Jeugd gEZOChT: SpEELpLEINANImATOREN VOOR ZOmERVAKANTIE!

Speelplein Hulshout, jaargang 5, van 1 juli tot 12 juli 2013 en van 22 juli tot 2 augustus 2013. Joelende kinderen - een stralende zon - plastiek, zeep en water - knutselmateriaal - maskers - sport en spel - … De afgelopen vier jaar zijn het allemaal dingen die de revue zijn gepasseerd op het speelplein. Uiteraard laten we deze joelende kinderen niet alleen rondlopen op het Sportpark Joris Verhaegen, maar staan zij onder begeleiding van superenthousiaste animatoren! Naar die enthousiaste animatoren zijn we nu op zoek! Hou je van sport en spel, ben je creatief, en wil je een groep kinderen van 6 tot 12 jaar een toffe zomer laten beleven, schrijf je dan in als animator! Wij geven je daarvoor: • een forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers; • een speelplein met tientallen enthousiaste kinderen; • ruimte en kansen om je creatieve talenten ten toon te spreiden; • een hoop nieuwe vrienden en vriendinnen. Alle informatie en voorwaarden staan op de website www.hulshout.be/jeugd onder speelpleinwerking. Kandidaturen moeten binnen zijn vóór 14 april 2013. Meer info: Jeugddienst, bereikbaar via 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Jeugdactiviteiten bUITENSpEELDAg Op 27 mAART 2013!

Woensdag 27 maart 2013 van 13.00 tot 17.00 uur vindt de BUITENSPEELDAG plaats voor alle kinderen, jongeren en ouders! De jeugddienst, sportdienst en bibliotheek bieden een waaier aan activiteiten aan: • • •

13.30 uur - 14.00 uur - 14.45 uur: workshop knutselen en poppentheater (2,5j tot 7j) 15.00 uur: reuzenkrijttekening 15.30 uur: kinderdisco

Doorlopend voorzien we eveneens: kindergrime, gekke fietsen, springkasteel, survivalbaan, animatie, … Kortom: Voor alle leeftijden valt er iets te beleven! Breng desnoods je eigen spelmateriaal mee (de organisatie is niet aansprakelijk bij verlies of defecten). OPGELET: Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit programma nog aangepast worden! Alle deelnemers worden verwacht in speelkledij, aangepast aan de weersomstandigheden. Alle deelnemers ontvangen een leuk gadget en een gratis drankje (terras voorzien voor de ouders).

pRAKTISChE INFORmATIE: Locatie: Parochiezaal Houtvenne, Langestraat te Houtvenne. || Inkom = gratis, verzekering inbegrepen. Inschrijvingen: Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, willen we iedereen motiveren om al op voorhand in te schrijven bij de sportdienst, jeugddienst of bibliotheek. Geef vanaf 4 maart 2013 volgende gegevens door: naam, telefoonnummer, geboortejaar en deelgemeente, en je ontvangt al een inschrijfcode voor de buitenspeeldag. Vergeet deze code niet mee te brengen! Ben je niet op voorhand ingeschreven en wil je toch naar de buitenspeeldag komen? Geen probleem, meld je aan op 27 maart 2013 bij de inschrijftafel en speel erop los. Inschrijvingen voor de workshops gebeuren ter plaatse en starten vanaf 13.00 uur! Opgelet: kinderen spelen vrij! Als je kind begeleiding nodig heeft, blijf je best zelf bij je kind. Gemeente Hulshout I maart 2013 I 7


VRIJE TIJD Jeugdactiviteiten WALIbI & AQUALIbI: EEN DAg VOL AVONTUUR! Op donderdag 4 april 2013 nemen we de trein richting Walibi! Alle jongeren tussen 10 en 16 jaar mogen met de jeugd- en sportdienst mee op avontuur. Samen ontdekken we de buzzsaw, cobra, Dalton terror, Radja River en nog veel meer attracties. In Aqualibi genieten we van het golfslagbad, de jacuzzi, … Heb je zin in een spetterende dag, schrijf je dan zeker en vast in!

pRAKTISChE INFORmATIE: • Datum: donderdag 4 april 2013 • Leeftijd: kinderen van 10-16 jaar (geboortejaren 1997-2003) • Prijs: € 22 (betaling bij inschrijving) • Inschrijven is verplicht en kan op de jeugddienst (gemeentehuis) of op de sportdienst (sporthal). De inschrijvingen lopen van donderdag 7 maart 2013 tot en met maandag 25 maart 2013. • Meebrengen: zwemgerief (OpgELET: een zwemshort is niet toegelaten!), lunchpakket, zakgeld Vertrek: Iedereen wordt om 8.25 uur verwacht in de inkomhal van het STATION van AARSChOT! Terug: 18.25 uur in het STATION van AARSChOT!

gEZOND ETEN? gEZONDE SNACKS mAKEN!

Gezondheid is belangrijk voor jong en oud. Om kinderen te laten kennismaken met gezonde snacks, richten we een eigentijdse workshop in met allerlei gezonde alternatieven. We gaan aan de slag met fruit en groenten en ontdekken onze creatieve talenten! Achteraf smullen we alles samen op!

reikbaar via Meer info: Jeugddienst, be ulshout.be 015 22 94 82 of jeugd@h

pRAKTISChE INFORmATIE: • Datum: maandag 8 april 2013 van 10.00 tot 13.00 uur • Leeftijd: kinderen van 8-12 jaar (geboortejaren 2001-2005) • Locatie: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A te Hulshout • Prijs: € 2 • Inschrijven is verplicht en kan bij de jeugddienst (gemeentehuis) en de sportdienst (sporthal). De inschrijvingen lopen van donderdag 7 maart 2013 tot en met vrijdag 5 april 2013 (max. 15 personen). • Meebrengen: snijplank, schort, mesje, een paar opbergdoosjes

KLEUTERbINNENSpEELTUIN

Op dinsdag 9 april 2013 organiseert de sportdienst van Hulshout een kleuterbinnenspeeltuin. De kleutertjes kunnen zich een hele namiddag komen uitleven en ravotten in de sporthal. Springkastelen, ballenbad, fietsparcours, Wesco-blokken en nog veel meer zorgen voor een hele namiddag plezier.

pRAKTISChE INFORmATIE: Meer info: Sportdienst, be • Wanneer: dinsdag 9 april 2013 van 13.30 tot 16.00 uur reikbaar via 015 24 26 77 of sport@hu • Waar: sporthal, sportpark Joris Verhaegen lshout.be • Leeftijd: kleuters • Prijs: € 2 • Inschrijvingen gebeuren ter plaatse. • Meebrengen: deftige sportschoenen of turnpantoffels die geen strepen achterlaten. Opgelet: Ouders/grootouders moeten toezicht houden van in de sporthal of cafetaria. Dit is geen opvangmoment. Nijntje in de speeltuin - Dick Bruna (2005)

8 I maart 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIgINgEN EN ACTIVITEITEN

SpELNAmIDDAg TE mOL!

Op donderdag 11 april 2013 trekken we met zijn allen richting Mol voor een spelnamiddag in het thema van Kung Fu Panda! Hier worden we opgewacht door vijftig dolenthousiaste animatoren, die voor ons allemaal sport- en spelactiviteiten hebben uitgewerkt.

pRAKTISChE INFORmATIE: • Datum: donderdag 11 april 2013 • Leeftijd: kinderen van 6-12 jaar (geboortejaren 2001-2007) • Prijs: gratis • Inschrijven is verplicht en kan bij de jeugddienst in het gemeentehuis. De inschrijvingen lopen van donderdag 7 maart 2013 tot en met vrijdag 5 april 2013 (max. 40 personen). • Vertrek: 12.00 uur - Terug: 17.20 uur (opstap aan Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark). • Bij regenweer is regenkledij een absolute must!

Meer info: Jeugddienst, be reikbaar via 015 22 94 82 of jeugd@h ulshout.be

Verenigingen en activiteiten 

 





  

Gezellig samenzijn Zaterdag 9 maart 2013 vanaf 20.00 uur ‘Sportbar’ Sportivahal Hulshout Inkom gratis – iedereen welkom Vanaf 21.00 uur zorgt

Jameson & Power voor de gezellige noot

Hoe Europa ons leven beïnvloedt Professor Hendrik Vos

Professor H.Vos is als politicoloog verbonden aan de Universiteit Gent. Zijn specialisaties zijn de actuele vraagstukken van de Europese politiek. Hendrik Vos is vaak te gast bij VRT-programma's, zoals De Zevende Dag, Terzake en De Ochtend waar hij dan gevraagd wordt commentaar te geven op belangrijke gebeurtenissen in de Europese context. In 2008 won Professor Vos het Groot Dictee der Nederlandse Taal, in de categorie van de prominenten; maar belangrijker (eveneens in 2008) won hij samen met VRT-journalist Rob Heirbaut de 'Wablieftprijs voor klare taal' voor hun boek: 'Hoe Europa ons leven beïnvloedt'. Op uitnodiging van het Davidsfonds komt Hendrik Vos naar Hulshout om te vertellen hoe inderdaad Europa ons leven beïnvloedt. Deze lezing van Professor Vos gaat door op donderdag 21 maart 2013 om 20 uur in zaal 'De Vloeikens', Vloeikensstraat 12 A te Hulshout. || Inkom :€5 en €3 voor leden van Davidsfonds.

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN ZONDAG 31 MAART

WAT?? ONTBIJTBUFFET WAAR?? ZAAL CENTRUM HOUTVENNE WANNEER?? VAN 8.00uur TOT 10.30uur PRIJS?? VOLWASSEN €10 KINDEREN (-12j.) €5, KINDEREN (-3j) GRATIS RESERVEREN?? IS VERPLICHT EN KAN BIJ: ‘t Bakkershuys, Frituur “Onder Den Toren” en leiding van de KLJ (0472/53.49.91) reserveren kan van 3 maart tot 24 maart 2013

KLJ-HOUTVENNE Terugkerende activiteiten: • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36 • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan PZ Westmeerbeek. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV/FEMMA: voor beginners, elke maandag van 09.00-10.30 uur, € 3, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance KVLV: iedere dinsdag om 19.30 uur // € 2 per les. Sportpark Joris Verhaegen. • Zumba kids: dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, € 3, Sportpark Joris Verhaegen, Conny Lavrysen. • Zumba volwassenen: dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur of van 21.00 tot 22.00 uur, € 7 (20-beurtenkaart € 126), Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body FEMMA: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen, wandelen, dansen, petanque en zangkoor. Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22 • Rugscholing FEMMA: iedereen welkom, elke maandag van 17.30-18.30 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal ’t Centrum Houtvenne. Meer info: 0477 67 07 56.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I maart 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender DInsdag 5 MRT

Infosessie tijdskrediet

ACV Hulshout Fanfarelokaal, Kapelaniestraat//20.00 uur

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout

woensdag 6 MRT

K. Heist Zuiderkempen

vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Meer info: Robert Saelen, 0476 97 89 96

zaterdag 9 mrt

Viering 40-jarig bestaan Turnkring Altis vzw Meer info op p. 9

maandag 11 mrt

Gezondheid 'Je hebt je hart hard nodig'

ZONDAG 24 MRT

Sportpark Joris Verhaegen Meer info: Robert Saelen, 0476 97 89 96

Broederlijk Delen & Wereldwinkel Parochiezaal Hulshout//08.20 uur

Paasontbijt

Eerlijk ontbijt t.v.v. Broederlijk Delen

maandag 25 mrt

KLJ Houtvenne Meer info op p. 10

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

Paasfeest

Bloemschikken 'Pasen'

Paasviering

OKRA Parochiezaal Hulshout//13.00 uur

dinsdag 26 mrt

Bloed geven (Hulshout)

Rode Kruis Lokaal Rode Kruis (achter sportcentrum)//18.00 uur

woensdag 27 mrt

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

Dorpsrestaurant

WOENSDAG 13 mrt

Buitenspeeldag

K. Heist Zuiderkempen

vzw Wielerpiste Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Meer info: Robert Saelen, 0476 97 89 96

Dorpsrestaurant

OCMW Hulshout

Jeugddienst, sportdienst, bibliotheek Meer info op p. 7

Koken 'Stoofpotjes en ovenschotels zomer'

OCMW Hulshout

KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

VRIJDAG 15 mrt

Slotavond samenaankoop muurisolatie

PraatcafĂŠ

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Cafetaria woonzorgcentrum Ter Nethe//14.00 uur

ZATERDAG 16 mrt

The BLUB goes RAWRRR Chiro Houtvenne Meer info op p. 9

zondag 17 mrt

Pannenkoekendag

Ziekenzorg Houtvenne Parochiezaal Houtvenne//12.00 uur

WOENSDAG 20 mrt

Milieudienst Meer info op p. 5

VRIJDAG 29 mrt

Stamboomopzoekingen

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

dinsdag 2 apr

Cinema Plus: filmuitstap senioren Seniorencommissie Hulshout Meer info op p. 15

Feestelijke opening De Spellerij

Bibliotheek & Opvoedingsondersteuning Meer info op p. 6

Bloed geven (Houtvenne)

Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne//18.00 uur

donderdag 4 apr

Walibi & Aqualibi

Jeugddienst & sportdienst Meer info op p. 8

8-14 apr

Winterledentornooi Tennisclub Sportiva Industriepark 5

maandag 8 apr

Workshop 'gezonde snacks' Jeugddienst & sportdienst Meer info op p. 8

dinsdag 9 apr

Kleuterbinnenspeeltuin Sportdienst Meer info op p. 8

KLJ Houtvenne Meer info op p. 10

Spelnamiddag te Mol

Josterwijckse Bierfeesten

30 mrt-7 apr

Open Indoor Jeugdtornooi Tennisclub Sportiva Industriepark 5

DONDERDAg 21 mrt

Kermis Houtvenne

Davidsfonds Booischot-Hulshout Meer info op p. 9

K. Balen B.C.

Gespreksavond prof. Hendrik Vos

KVLV Hulshout Feestzaal De Vlaschaard//12.00 uur

30+31 mrt

Dorpsrestaurant OCMW Hulshout

maandag 1 apr

Zondag 31 mrt

Gemeentebestuur Hulshout vzw Wielerpiste Hulshout

donderdag 11 apr

Jeugddienst Meer info op p. 9

Bloed geven (Westmeerbeek)

Rode Kruis Parochiezaal Westmeerbeek//18.30 uur

maandag 15 APR

Crea: handtas breien en vilten KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal//19.30 uur

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be

Tijdens schoolvakantie Di-vrij: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be

Openingsuren Ma: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur Zo: gesloten

(behoudens tijdens schoolvakantie)

3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be 4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be 5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Di- vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: op afspraak Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand

Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92

Sluitingsdagen 6 maart 2013: Bibliotheek uitzonderlijk open vanaf 12.00 uur (jeugdboekenweek) 1 april 2013: Paasmaandag

12 I maart 2013 I Gemeente Hulshout


LEVEN EN WELZIJN OCmW mObILITEITSpUNT KEmpEN

Mobiliteitspunt Kempen is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, Welzijnszorg Kempen en Enter (Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid). Inwoners van het arrondissement Turnhout met een mobiliteitsbeperking kunnen er vanaf 1 februari 2013 met hun vragen over mobiliteit terecht via 014 58 55 75 of mobiliteitspuntkempen@iok.be. Het mobiliteitspunt is er voor mensen die door een handicap, ziekte of ouderdom problemen hebben om vervoer te vinden. Men kan er terecht zowel met een algemene vraag over het aanbod van aangepast vervoer in eigen streek of gemeente als met een concrete vervoersaanvraag zoals voor een bezoek aan familie of vrienden, het bijwonen van een voorstelling of sportactiviteit, marktbezoek, revalidatie, doktersbezoek, ... De medewerker van Mobiliteitspunt Kempen informeert over het aanbod aangepast vervoer en adviseert het gepaste vervoer op maat van de gebruiker. Mobiliteitspunt Kempen zal samenwerken met alle partners uit de regio zoals openbaar vervoer (trein, bus, belbus) vervoersaanbieders met aangepaste busjes en wagens (diensten aangepast vervoer, taxibedrijven), lokale besturen (handicars, mindermobielencentrales), ziekenfondsen enz. Mobiliteitspunt Kempen is op vraag van Vlaanderen ontwikkeld als proefproject mobiliteitscentrale aangepast vervoer. Eind december 2013 loopt het proefproject af met de hoop dat het structureel zou kunnen worden verankerd en doorgetrokken naar gans de provincie. Mobiliteitspunt Kempen hoopt een goed beeld van de noden en leemtes in de Kempen te krijgen op vlak van aangepast en toegankelijk vervoer. In samenwerking met de partners uit de regio wordt er gestreefd naar een optimalisering van de dienstverlening. Meer info: maatschappelijke assistent Frans Draulans, bereikbaar via 015 75 01 00.

Ter Nethe WELKOm IN hET DORpSRESTAURANT! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon aankopen bij het OCmW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woensdag 13 maart 2013 reserveren uiterlijk 8 maart • kippensoep • varkenslapje • sperziebonen • natuuraardappelen • vanillepudding met koekje

Woensdag 20 maart 2013 reserveren uiterlijk 15 maart • groentesoep • kalkoenbrochette • rauwkost & paprikasaus • kroketten • mokkamousse

Woensdag 27 maart 2013 reserveren uiterlijk 22 maart • champignonsoep • kalkoensteak • broccoli • aardappelen • ijs

gratis naar Reva De bib heeft 20 gratis toegangskaarten gekregen voor Reva, een informatiebeurs voor mensen met een beperking. De beurs gaat door op 25, 26 en 27 april 2013 in Flanders Expo in Gent. Geïnteresseerden kunnen een gratis toegangskaart komen afhalen tijdens de openingsuren van de bib. Meer info over de beurs, de seminaries en de activiteiten kan u trouwens vinden op de website www.reva.be. Gemeente Hulshout I maart 2013 I 13


LEVEN EN WELZIJN Kinderopvang INITIATIEVEN VOOR KINDEROpVANg TE hULShOUT gemeentelijke inititiatief voor buitenschoolse kinderopvang 'Kinderclub Dol-fijn' (voor schoolgaande kinderen) - Locatie Hulshout: Grote Baan 193, 0476 60 26 24 - Schoolopvang Hulshout: Strepestraat 21 - Locatie Westmeerbeek: Ramselsesteenweg 34, 0474 91 00 09 - Schoolopvang Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 13 - Locatie Houtvenne: Broedersstraat 33, 0414 97 00 20 - Schoolopvang Houtvenne: Langestraat 11 - Coördinatie: gemeentehuis, 015 22 94 83 gemeentelijke speelpleinwerking (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) - Jeugddienst: gemeentehuis, 015 22 94 82 gemeentelijke sportkampen (in de grote vakantie voor kinderen van 3 tot 12 jaar) - Sportdienst: sportcentrum, 015 24 26 77 Diensten voor opvanggezinnen die onze gemeente bedienen (kinderen van 0 tot 3 jaar) - Dienst opvanggezinnen OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg, 015 25 76 99 - Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang, 070 24 60 41 (=Helpdesk) Zelfstandige opvanggezinnen/mini-crèche/kinderdagverblijf (kinderen van 0 tot 3 jaar) - 'De Troetelbeertjes' (Marleen Verschoren), Hooistraat 20, 2235 Hulshout, 0472 39 08 24 - 'Tinkelbel', Grote Baan 375, 2235 Hulshout, 0486 23 72 18 - 'Elfenbankje' (Eva Jacobs), Strepestraat 18, 2235 Hulshout, 0479 23 58 46, www.elfenbankje.be - 'Engeltjes & Bengeltjes', Grote baan 398, 2235 Hulshout, 0498 81 89 71 - 'Smurfenland', Ramselsesteenweg 25, 2235 Hulshout (Smets Cindy), 0497 94 36 53

gEZINSONDERSTEUNENDE pLEEgZORg DE mUTSAARD De Mutsaard is een dienst voor gezinsondersteunende pleegzorg. Op vraag van de ouders organiseren zij opvang in pleeggezinnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, voor een korte duur van enkele dagen of weken, tot maximum 3 maanden. Zij richten zich naar thuiswonende kinderen die in de provincie Antwerpen wonen. Er worden verschillende formules aangeboden, zodat elk gezin hulp op maat kan krijgen: • Een alleenstaande moeder die plots opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, kan hier terecht voor een gewone opvang. De kinderen kunnen voor een bepaalde periode in een geschikt pleeggezin terecht. Indien dit heel snel dient te gebeuren, organiseren we nog dezelfde dag een crisisopvang. • Voor een gezin dat dreigt overbelast te raken tijdens schoolvakanties, kan een vakantieopvang, een verblijf van een kind voor enkele dagen tot enkele weken in een pleeggezin, een oplossing bieden. • Gezinnen die nood hebben aan wat ademruimte op regelmatige basis en op langere termijn, kunnen beroep doen op weekendopvang, waarbij het kind één of meerdere weekends per maand naar hetzelfde pleeggezin gaat.

Voor opvang van zieke kinderen kan u terecht bij de mutualiteiten.

• Gedurende de opvang kunnen ouders bovendien rekenen op psychosociale en pedagogische bebegeleiding van de dienst, afhankelijk van de hulpvraag van het gezin.

bij de gezinsbond kan u terecht voor een babysit. Contactpersonen: - Afdeling Houtvenne: Clé Marina, tel.: 016 69 64 65 - Afdeling Hulshout: beurtrol, gsm: 0473 51 33 90

Voor de opvang wordt een ouderbijdrage gevraagd aan de ouders, in functie van hun inkomen. De pleeggezinnen worden door de diensten geselecteerd en zijn erkend door Kind en Gezin.

Voor inlichtingen over organisatie en kwaliteit van de opvang (o.m. erkenning en 'attest van toezicht') kan u zich wenden tot Kind en Gezin, tel.: 078 150 100, website: www.kindengezin.be Muis op de crèche - Lucy Cousins (2009)

14 I maart 2013 I Gemeente Hulshout

Meer info: www.demutsaard-jeugdzorg.be/ gezinsondersteunende-pleegzorg/wie-zijn-wij.html of bij Vanessa Vogelaers, Beleidsondersteunende medewerker GOP, 0495 12 75 80


LEVEN EN WELZIJN Senioren CINEmA pLUS: FILmUITSTAp VOOR SENIOREN

Op dinsdag 2 april 2013 organiseren we voor senioren (55+) een filmuitstap naar Utopolis Aarschot. Elke eerste dinsdag van de maand is hier 'Cinema Plus', een filmvoorstelling speciaal voor senioren, met een rondleiding achter de schermen, een film en als afsluiter een tas koffie met een stuk cake. Volgende film staat op het programma: 'BINGO' (komedie) 'Bingo' vertelt het verhaal van Pierre en Claire. Na 20 jaar beslissen hun buren voorgoed naar de Provence te trekken en hun huis te verkopen aan François en Hilda. Onder het motto 'beter een goede buur dan een verre vriend' proberen Pierre en Claire bevriend te raken met hun nieuwe buren, maar François en Hilda hebben een heel aparte kijk op burenliefde...

pRAKTISChE INFORmATIE: • Datum: dinsdag 2 april 2013 ||Prijs: € 6 (betaling bij inschrijving) • Inschrijven is verplicht en kan op de dienst Welzijn op het gemeentehuis en in de bibliotheek. De inschrijvingen lopen van donderdag 7 maart 2013 tot en met donderdag 28 maart 2013 (max. 40 personen). • Vertrek (opstap uitzonderlijk in deeldorpen): 13.00 uur: Hulshout (Prof. Dr. Vital Celenplein) 13.10 uur: Westmeerbeek (parking parochiezaal) 13.20 uur: Houtvenne (kerk – bushalte) • Einde is voorzien om 17.00 uur, waarna we met de bus terug huiswaarts keren. Meer info: Evi Discart, bereikbaar via 015 22 94 82 of welzijn@hulshout.be Alles wat je eigenlijk zou moeten weten over film, volgens Jan Verheyen - Jan Verheyen (2011)

AA Anonieme Alcoholisten (AA) is een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 9 000 AA-leden zijn. Laat u dus niet weerhouden beroep te doen op AA met de gedachte dat u de enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen heeft.

Gezocht: vrijwilligers

2013

Als u zich wilt aansluiten bij de AA, dan is de dichtsbijzijnde groep in De Kringwinkel (2de verdieping), Noordstraat 25 in 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg). Zij houden iedere donderdag om 20.00 uur een bijeenkomst. Meer info: www.aavlaanderen.org, info@aavlaanderen.org, tel: 03 239 14 15 (hulpverlening 24/24-7/7d)

Welke vakantie kies jij? www.wordvrijwilliger.be

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 15


WONEN EN mILIEU milieu bIOZAKKEN EN TEXTIELZAKKEN

urs

tro be e r : t r a a 16 m

bIOZAKKEN U kan aan het onthaalloket in het gemeentehuis ook biozakken kopen. Deze zakken zijn biologisch afbreekbaar en mogen in de GFT-container. Er zijn twee soorten: 50 zakken van 10 liter op een rol en 10 zakken van 120 liter op een rol. Beide soorten kosten € 6 per rol. TEXTIELZAKKEN Ook textielzakken kan u tegenwoordig afhalen in het gemeentehuis. Vier keer per jaar (in 2013 nog op 27 mei, 19 augustus en 29 november) kan u uw herbruikbare textiel aan de straat zetten. Dit wordt opgehaald door de Kringwinkel Zuiderkempen. Onder herbruikbaar textiel vallen kledij, huishoudlinnen, schoenen en handtassen. Niet- herbruikbaar zijn vervuilde kledij, tapijten, kussens, elektrische dekens en matrassen. U kan ook rechtstreeks terecht bij de kringwinkel met herbruikbaar goed. De openingsuren zijn: maandag van 13.00-17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 9.30-17.00 uur. Contact opnemen kan via 015 23 73 93 of een kijkje nemen op www.kringwinkelzuiderkempen.be

16 maart: retro beurs in de 7 winkels van de kringwinkel Zuiderkempen van 9.30 u. tot 17 u.

www.dekringwinkelZuiderkempen.be

Meer info: Milieudienst, bereikbaar via 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

Wonen gOEDKEURINg RUp TUINbOUWgERELATEERDE bEDRIJVEN De deputatie heeft in zitting van 10 januari 2013 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Tuinbouwgerelateerde bedrijven', dat op 29 oktober 2012 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Hulshout, goedgekeurd met uitzondering van: • Zone voor grondloze landbouw (art. 4), terreinaanleg, de zinsneden 'alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen, alsook' en 'constructies in functie van landbouwbedrijfsvoering zijn in deze zone tevens mogelijk' • Zone voor grondloze landbouw (art. 4), terreinaanleg, toelichting de zinsneden 'binnen deze zone zijn weinig mogelijkheden voor bijkomende bebouwing' en 'deze zone is niet specifiek voorzien op het bouwvrij houden, maar zal in de praktijk weinig bebouwd kunnen worden.'

16 I maart 2013 I Gemeente Hulshout

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan binnen een termijn van 30 dagen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de deputatie. Indien de deputatie geen beroep ontvangt, wordt de publicatie in het Belgisch Staatsblad voorzien rond 8 maart 2013. Het besluit van de deputatie en een eensluidende kopie van de goedgekeurde plannen zijn ter inzage beschikbaar op de dienst Ruimtelijk ordening van het gemeentehuis van Hulshout. Meer info: dienst Ruimtelijke ordening, bereikbaar via 015 22 94 81 of ruimtelijkeordening@hulshout.be 100 jaar het erf van mijn moeder: 4 generaties vrouwen in land- en tuinbouw - Katrien Verstraete (2011)


VEILIghEID EN VERKEER proeFopsTellinG beeksTrAAT-GroensTrAAT

Naar aanleiding van herhaalde klachten rond zwaar vrachtvervoer in de Beekstraat en Groenstraat in Westmeerbeek, besliste het college van burgemeester en schepenen op 10 december 2012 om een enquête uit te schrijven bij de buurtbewoners. Deze enquête had als uitgangspunt het zwaar vervoer om te leiden langs de hoofdwegen in plaats van door de smalle binnenwegen, omdat zowel de bewoners als de infrastructuur hieronder lijden. Er werden drie opties voorgelegd aan de bewoners: 1. verbod om de Groenstraat in te rijden vanuit de Ramselsesteenweg; 2. afsluiten Beekstraat ter hoogte van de Steenkensbeek; 3. combinatie van inrijverbod en afsluiten. Op 15 januari 2013 werd de enquête afgesloten en hadden we 35 antwoorden ontvangen, waarvan de meerderheid heeft geopteerd voor voorstel 3. Op basis van dit resultaat werd een proefopstelling geplaatst, die na drie maanden geëvalueerd wordt. 

pROEFOpSTELLINg OUDE hEIbAAN

Door verscheidene meldingen van bewoners over de snelheid in de Oude Heibaan en het vele sluipverkeer dat via de Oude Heibaan komt, voerde de politie snelheidsmetingen uit. Daarnaast werd het aantal voertuigen geteld. De resultaten bevestigden de meldingen van de bewoners. Het bestuur heeft daarom beslist de weg ter hoogte van de kruising van de Oude Heibaan met de Zuidgoordijkstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tijdens een proefperiode van drie maanden. Op deze manier weren we het vrachtvervoer en sluipverkeer uit de Oude Heibaan. Deze weg is niet ingericht voor zwaar vervoer en de correcte route richting Industriepark en het containerpark is via de Vaartstraat. Na drie maanden zal de opstelling worden geëvalueerd en wordt beslist of deze verkeerswijziging wordt behouden. Het bestuur voert deze maatregel uit in het kader van hun mobiliteitsbeleid om woongebieden bewoonbaar te maken en conflicten tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer te vermijden. Meer info: Natalie Laumans, bereikbaar via 015 22 94 80 of technischedienst@hulshout.be

WERKEN gROTE bAAN UITgESTELD

 



    

Meer info: Natalie Laumans, bereikbaar via 015 22 94 80 of technischedienst@hulshout.be

Begin september meldde Aquafin op een overleg dat de huidige plannen van de Grote Baan onvoldoende oplossing zouden bieden voor de daar gekende jaarlijkse wateroverlast. Voorheen is door alle betrokken instanties, onze rioolbeheerder HidroRio en de beheerders van het hoofdrioolnetwerk VMM en Aquafin, herhaaldelijk gesteld dat ons project wel goed zat. Op basis van die informatie heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of een aanpassing van dit project noodzakelijk is.

Weetje?! Wist u dat in de periode tussen 18 november 2012 en 28 januari 2013 95 ton zout werd gestrooid en 160 uren met de zoutstrooier en/of knikker werd gereden?

Die besprekingen en het verdere onderzoek zijn nog lopende, maar we kunnen alvast meegeven dat de werken in de Grote Baan zeker niet voor de zomer van 2013 zullen starten. De administratie hoopt haar onderzoek zo snel mogelijk af te ronden zodat begin 2013 een nieuwe timing en projectaanpak met alle belanghebbenden (aangelanden, Unizo, Voka, Gecoro, …) kan besproken worden. We houden u in ieder geval op de hoogte. Meer info: Kelly Van der Auwera, bereikbaar via 015 22 94 80 of technischedienst@hulshout.be

www.hulshout.be > veiligheid & verkeer > werken Gemeente Hulshout I maart 2013 I 17


vacatures werft aan... Financieel beheerder OCMW (m/v) - halftijds (19/38) - statutair

Als financieel beheerder bent u verantwoordelijk voor de financiën van het OCMW en u controleert en coördineert de boekhouding. U leidt de financiële dienst en u voert een gezond financieel management. Als lid van het managementteam denkt u mee op beleidsniveau en stuurt u mee aan.

Vereisten • U bent minstens 26 jaar oud en beschikt over ten minste een masterdiploma (A-niveau). • U heeft kennis van de relevante wetgeving en procedures. • U bent op de hoogte van de werking van een OCMW. • U beschikt over goede communicatieve en managementvaardigheden. • U kan zelfstandig problemen oplossen en hebt zin voor verantwoordelijkheid. • U heeft inzicht in financiële processen en handelt kostenbewust. • Motiveren zit u in het bloed. • U slaagt in een bekwaamheidsproef. Aanbod Een boeiende, uitdagende halftijdse statutaire job met een geïndexeerd brutojaarsalaris tussen minimum € 22 326,30 euro en maximum € 32 975,38 (afhankelijk van anciënniteit), maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en gunstige verlofregeling. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 1 jaar. Interesse? De inschrijvingsbundel met de voorwaarden kan u per e-mail opvragen bij avde@ocmwhulshout.be of terugvinden op www.hulshout.be. U kan het inschrijvingsformulier met verplichte bijlagen op één van de volgende manieren bezorgen: per post of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst. Bij inschrijving via de post dient u de kandidatuur te richten aan de voorzitter van OCMW Hulshout mevrouw Anja Leflot, Grote Baan 256, 2235 Hulshout. De inschrijvingsformulieren met bijlagen worden verwacht uiterlijk op vrijdag 5 april 2013.

Jobstudenten woonzorgcentrum Ter Nethe

Woonzorgcentrum Ter Nethe van het OCMW van Hulshout werft in 2013 jobstudenten aan voor de maanden juli, augustus en september. Wij bieden een gevarieerde job en een wettelijke verloning. • In de verzorging moet de student ten minste 17 jaar zijn of worden in 2013 (5de jaar voltooid) en studeren in de richting verzorging, verpleging … • Voor de dienst onderhoud moet de student ten minste 16 jaar zijn of worden in 2013.

Interesse? Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in het woonzorgcentrum Ter Nethe, Grote Baan 256, 2235 Hulshout (tel. 015 22 93 90, e-mail ap.ternethe@ocmwhulshout.be). Het ingevulde inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 maart 2013 aan het woonzorgcentrum worden terug bezorgd.

18 I maart 2013 I Gemeente Hulshout


Meldingskaart Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier.

Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. Meldingen en klachten mag u sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks:

• Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be (Dingende melding: bel 101) Tel. wijkcommissariaat Westmeerbeek: 016 47 92 50 Tel. veiligheidscentrum De Marly Westerlo: 014 53 96 00 Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Belgacom (klantendienst): 0800 22 200 - www.belgacom.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Eandis: 078 35 35 34 - www.eandis.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres:

Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout I maart 2013 I 19


Wintersportdag 2013

Gemeenteboekje Hulshout maart 2013  
Gemeenteboekje Hulshout maart 2013  

Gemeenteboekje Hulshout maart 2013

Advertisement