Page 16

WONEN EN mILIEU milieu AFVALNIEUWTJES

Sinds 1 januari 2013 zijn er weer enkele zaken veranderd. Zo zijn de openingsuren van het containerpark aangepast (zie pagina 12). Ook zijn er tarieven aangepast. Op het containerpark verandert enkel het tarief voor strooizout. Zo betaalt u vanaf nu € 6 per zak van 25 kg strooizout. Voor de ophaling van snoeihout en kleine boomstronken betaalt u € 50 per rit bij een hoeveelheid minder dan een halve vrachtwagen (tot 4 m3) of € 100 per rit bij meer dan een halve vrachtwagen (maximaal een hele). Het tarief voor de ophaling van grof vuil is voortaan € 35 per m3. Voor een compostbak betaalt u € 40 en voor een compostvat € 25. Bij de start van het nieuwe jaar werd de inzameling van pvc op het containerpark uitgebreid naar een inzameling van harde kunststoffen. De volgende harde kunststoffen worden selectief ingezameld: Emmers en deksels (zuiver en zonder metaal), kratten, plastic speelgoed (zonder metaal/zonder elektrische aandrijving), tuinmeubelen, buizen van HDPE, PP en PE (niet langer dan 2m), beschermingsbuizen van elektriciteitskabels en centrale verwarming (rood/blauw), kunststof pallets, wasmanden, curverboxen, gebruikte kliko’s (zonder wielen en vrij van afval), polycarbonaatplaten, pvc buizen (wachtbuizen voor eletriciteitsleidingen), pvc afvoerbuizen, waterleidingbuizen dakgoten en verbindingsstukken (zonder metaal), pvc ramen en raamprofielen zonder glas, pvc deuren en deurprofielen, pvc planchetten voor wand- en plafondbekleding, pvc rolluiken zonder centrale boom, pvc dakplaten. Trash: je weet nooit wat je tussen het afval vindt... - Andy Mulligan (2011)

OP WEg NAAR EEN TWEEDE gENERATIE WATERBEhEERPLANNEN: UW mENINg TELT!

Sinds 19 december 2012 kan u reageren op drie documenten ter voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. De documenten die momenteel ter inzage liggen zijn: het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van deze tweede generatie plannen, het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling. Meer info: milieudienst, bereikbaar via 015 22 94 84 of milieu@hulshout.be

NATUUR VOOR gROENTJES

Natuurpunt Grote Nete presenteert in het voorjaar een interactieve en wervelende instapcursus voor natuurliefhebbers. In 5 unieke 'lessen' en evenveel excursies laten de lesgevers al hun enthousiasme op u los. U wordt ondergedompeld in de wereld van onze natuur en actuele thema's als klimaat en biodiversiteit. Om deel te nemen is geen voorkennis vereist, maar wel een hoge reactiesnelheid. Vijf theorielessen op woensdagavond 19.30 tot 22.00 uur in het lokaal van de Gezinsbond (Schoolstraat 19, Houtvenne) op 20 + 27 maart 2013, 3 + 10 +17 april 2013 Vijf praktijkmomenten op zaterdagvoormiddag 9.00-12.00 uur - Samenkomstplaatsen worden later nog bepaald. Op 23 + 30 maart 2013, 6 + 13 +20 april 2013 Prijs voor leden: € 25 || Niet-leden: € 35 || Niet-leden + lidmaatschap: € 45 Inschrijven kan door uw gegevens te mailen naar manu.vlaeyens@natuurpunt.be. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op Meer info: Manu Vlaeyens, rek.nr. BE08 4176 0764 1113 met de vermelding 'Natuur voor groentjes' 0473 94 16 08 + naam en eventueel lidnummer. manu.vlaeyens@natuurpu nt.be

16 I februari 2013 I Gemeente Hulshout

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Advertisement