Page 13

LEVEN EN WELZIJN OCmW hET OCmW ZORgT DAT U ERBIJ hOORT

Toen de OCMW's in 1977 het levenslicht zagen, was iedereen het erover eens dat we de 'openbare onderstand' achter ons moesten laten en moesten ijveren voor een menswaardig bestaan voor iedere burger. Vandaag merken we dat de naam 'OCMW' nog voor velen een negatieve bijklank heeft. Nochtans doet het OCMW inspanningen om te zorgen dat mensen er weer bij kunnen horen. Maatschappelijk participatie dus, wat veel meer is dan openbare onderstand en wat heel veel mensen aanbelangt. De voorbije jaren is het OCMW uitgegroeid tot een organisatie met een waaier aan diensten.

IN EIgEN BEhEER Algemene sociale dienstverlening - Financiële ondersteuning (leefloon, eenmalige of periodieke financiële steun en voorschotten) - Administratieve ondersteuning - Psychosociale begeleiding - Verlenen van informatie en advies - Oplading budgetmeter Sociale tewerkstelling Thuisdiensten - Warme maaltijdbedeling aan huis - Dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst) - Hulp bij de aanvraag van een personenalarmtoestel minder mobielen Centrale Dorpsrestaurant Dienst schuldbemiddeling - Budgetbegeleiding - Budgetbeheer

Dienst vluchtelingen - Materiële hulpverlening (lokaal opvanginitiatief) - Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen Aanvraag verwarmingstoelagen (stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas) Woonzorgcentrum Ter Nethe

VIA EEN SAmENWERKINgSVERBAND Dienst schuldbemiddeling (via Welzijnszorg Kempen) - Collectieve schuldenregeling - Consumentenkrediet Klus- en verhuisdienst (via Kringwinkel Zuiderkempen) Dienst onthaalmoeders (in samenwerking met OCMW Heist-op-den-Berg) Juridische dienst (intergemeentelijk) Dienst gezinszorg (subregionaal via Welzijnszorg Kempen) Pidt Stichting (intergemeentelijk) - Opvoedingsondersteuning - Trajectbegeleiding Al deze diensten zullen in volgende edities uitgebreid aan bod komen. Het OCMW staat voor een kwalitatieve dienstverlening op maat van de cliënt en zijn situatie. Iedere inwoner van Hulshout kan bij het OCMW terecht. Aarzel vooral niet om bij ons aan te kloppen voor meer informatie of bel ons op het nummer 015 75 01 00. www.hulshout.be > Leven & Welzijn/OCMW > OCMW > Dienstverlening

TERUgBLIK KERSTmARKT

Op 15 december 2012 werd in het woonzorgcentrum Ter Nethe de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd. Er werd vooraf een hele week hard gewerkt door het personeel en de bewoners om het woonzorgcentrum helemaal in de kerstsfeer onder te dompelen en alles klaar te maken voor de kerstmarkt. Zo werden de kerstbomen versierd, de kraampjes opgezet, wafels gebakken, zelf speculaas gemaakt … Op de dag zelf waren er tal van vrijwilligers en personeelsleden, allen in kerststemming, op post om te komen helpen. Om 14.00 uur werd de kerstmarkt geopend en kwam de geur van verse wafels en heerlijke appelstrüdel de talrijke bezoekers tegemoet. DJ Dimi zorgde voor de kerstmuziek. Dankzij de vele helpende handen was de kerstmarkt een groot succes en konden onze bewoners en hun bezoekers genieten van een gezellige kerstnamiddag in Ter Nethe. Omdat het Kerstmis was… - Christine Leeson (2001) Gemeente Hulshout I februari 2013 I 13

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Gemeenteblad 2013 februari  

Gemeenteblad 2013 Editie februari

Advertisement