Page 1

Update Grote Baan

Jeugdboekenmaand

Ruimen van grachten

Vacature jobstudenten

M A A R T

2019

Coverfoto: Peuterspeelpunt FIJN


Z

oals ieder jaar zijn in de afgelopen maand de statistieken van onze bevolking opgemaakt. In de tabel op pagina 3 kan u zien dat

Hulshout 2018 heeft afgesloten met 49 inwoners meer dan vorig jaar. Onze gemeente blijft groeien en dat betekent dat wij moeten blijven investeren. Dat geldt voor ons allemaal. Als bestuur doen wij ons best om de wegen, de riolering, het elektriciteitsnet, het groen, de speelplaatsen en tal van andere belangrijke zaken in orde te maken en te houden. Aan onze inwoners vragen wij vooral om te investeren in ons rijke verenigingsleven en andere sociale initiatieven die Hulshout tot ‘ons dorp’ maken. Op die manier blijven we een goed verzorgde en sociale samenleving terwijl we groeien. Wie daar bijvoorbeeld al aan bijdragen, zijn de mensen van het Huis van het Kind. Met verschillende initiatieven, zoals het peuterspeelpunt, brengen zij mensen samen. Vandaar dat zij deze maand op de voorkant van ons gemeenteboekje prijken. Bij het Huis van het Kind kan u ook terecht voor opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding, spelotheek in de bib en de ruilwinkel. Meer informatie vindt u verderop. Ook succesvol zijn de eetdagen in Hulshout. Tussen de affiches vindt u deze keer weer een pannenkoekendag en een ontbijtbuffet. Schuif gezellig aan! Indien mogelijk, ben ik ook van de partij. Of zie ik u op een van de andere evenementen. Ik wens u alvast veel leesplezier!

3 5 9 13 16 19

Wetenswaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Verenigingen en activiteiten

uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Vacature

voor de zomer is het woonzorgcentrum opzoek naar een aantal jobstudenten, misschien zit er wel iets tussen voor u

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert, Kathy Stuckens Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750

www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Impressa

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van april 2019 moeten uiterlijk op 27 februari 2019 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Actuee l

De derde fase van de werken op de Grote Baan is bijna voltooid. Het beton van de rijweg ligt ondertussen, net zoals de voetpaden. Het kruispunt Kerkstraat-Grote BaanBooischotseweg kan echter nog niet opengesteld worden daar het beton van de rijweg nog 28 dagen moet uitharden. Tevens moet het asfalt van de rijweg nog gegoten worden vanaf de Kerkstraat tot aan de kerk, belijning van de weg gebeuren en verkeerssignalisatie geplaatst worden. Dit gebeurt vermoedelijk begin maart. Als alles vlot verloopt, zouden we de rijweg tegen eind maart moeten kunnen openstellen. De aannemer blijft echter niet stilzitten en is op 13 februari 2019 al

begonnen met de werken op het Prof. Dr. Vital Celenplein. Het plein wordt volledig opgebroken en de riolering wordt hier ook aangelegd. Daarna wordt de onderfundering aangelegd, dan de fundering en uiteindelijk de waterdoorlatende klinkers. Als de aannemer de vooropgestelde planning kan aanhouden, zijn de werken op het plein voltooid half april. Dit alles onder voorbehoud van het weer natuurlijk! Om veilig het gemeentehuis binnen te geraken, is er tijdelijk een andere ingang voorzien aan de achterkant van het gemeentehuis. Deze vindt u aan de Grote Baan. Er is signalisatie met blauwe pijlen aangebracht.

Eandis en Infrax = Fluvius In 2018 fuseerden Eandis en Infrax tot het nieuwe netbedrijf Fluvius. Als netbedrijf is Fluvius verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabel. Daarnaast staan zij ook in voor de openbare verlichting. In totaal beheren ze meer dan 230 000 kilometer aan nutsleidingen en maar

liefst 7 miljoen aansluitingen in alle 300 Vlaamse gemeenten. Vanaf februari verdwijnen Eandis en Infrax op wagens, werfborden, werkkledij en gebouwen en gebruiken ze enkel nog de naam Fluvius. Nieuwe website: https://www.fluvius.be.

De Brexit voor ondernemers en Britten in BelgiĂŤ

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor de Britten die in een EU-lidstaat verblijven? Als u hier graag meer over weet, kijk dan op www.hulshout.be. Bij de nieuwtjes vindt u de informatie over de Brexit. De Brexit kan ook gevolgen hebben voor uw onderneming. Bereid uw onderneming voor en doe de Brexit Impact Scan. Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen nog in Brussel over de toekomstige relatie. Die onderhandelingen gaan onder meer over de mate en intensiteit van controles aan de grens en in hoeverre u toegang blijft houden tot de Britse markt en het Verenigd Koninkrijk tot de Belgische markt. De Impact Scan kan u doen via: https://www.brexit-impactscan.be

33

Gemeente Hulshout | maart 2019

Heraanleg Grote Baan centrum en Prof. Dr. Vital Celenplein


wetenswaard

Geboortes

Jubilea

Huwelijken

Gouden bruiloft

Bevol kin g 09.09.2018 03.12.2018 20.12.2018 25.12.2018 25.12.2018 18.01.2019 25.01.2019

Teyo Peeters (HH) Fia Van Genechten (HH) Tess Elen (WMB) Heleen Heremans (WMB) Jahmel Plet (HH) Caylan Wouters (HH) Guus Pelgrims (HTV)

29.01.2019 Thomas Luyten & Ingeborg Gezel 09.02.2019 Gerd Vermeulen & Wendy Verhaegen

Fam. Verbert - Van Hoof 25.01.1969

04.01.2019 07.01.2019 07.01.2019 12.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 26.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 02.02.2019

Renier Laeremans (° 09.10.1936) (HTV) Joanna Van Hoof (° 27.08.1917) (HH) Martha Geysels (° 13.11.1924) (WMB) Henricus Vermunicht (° 20.03.1943) (HH) René Vandegaer (° 01.08.1947) (HTV) Alfons Boeckx (° 20.01.1934) (HH) Theo Yskout (° 23.11.1940) (HH) Josephina Van Opstal (° 05.03.1939) (HH) Alfons Luyten (° 12.05.1926) (HTV) Liévin Mertens (° 08.11.1937) (WMB) Liliane De Rijdt (° 02.01.1948) (HTV)

Weet u graag hoeveel inwoners er in uw deelgemeente wonen? Of hoeveel geboortes er waren? In het tabelletje hieronder kan u een aantal nuttige cijfers terugvinden over de Hulshoutse bevolking op 31 december 2018. Hulshout WestHout- Totaal meerbeek venne

Gemeente Hulshout | maart 2019

Fam. Vekemans - Ver Elst 09.01.1954

Fam. Van Opstal - Van den Vonder (17.01.1959) vierden hun diamanten bruiloft.

Hulshoutse bevolking in cijfers

44

Briljanten bruiloft

Overlijdens

Inwoners

5905

2427

2100

10432

Nieuwe inwoners

316

253

110

679

Vertrekkers 321

200

102

623

Geboortes

41

19

18

78

Overlijdens 61

19

5

85


vrije tijd Bibliothe e k

In de wintereditie van ons gemeenteblad kondigden wij de nieuwe bibliotheekwebsite al aan. De lancering die gepland stond voor 22 januari 2019 werd echter uitgesteld. Als alles goed gaat, dan schakelen we dinsdag 5 maart 2019 alsnog over.

https://hulshout.bibliotheek.be

Vrijwilligers tablet/ smartphone Bent u een enthousiast tablet- en/ of smartphonegebruiker, die het ook leuk vindt om anderen hierover uitleg te geven? Dan hebben wij u nodig! De bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers die samen een soort Digicafé willen opzetten. Met een Digicafé willen we graag een ontmoetingsplek creëren, waar mensen terechtkunnen voor bijvoorbeeld het installeren van apps, het binnenhalen van e-books, e-mailen met de tablet en nog veel meer. Maar ook voor het delen van tips over het gebruik van de iPad, iPhone, smartphone of tablet (Android). Bent u handig met de tablet of smartphone, vindt u het leuk om anderen te helpen en bent u in het bezit van een eigen toestel? Dan is dit misschien iets voor u!

Vrijwilligers tentoonstelling Rosemarie De Vos

Jeugdboekenmaand: Vriendschap

Van 8 april tot 12 mei 2019 is de reizende tentoonstelling 'De Bonte Bende van Rosemarie De Vos' op bezoek in de bibliotheek. De tentoonstelling biedt een unieke inkijk in het werk van illustrator Rosemarie De Vos, haar verschillende stijlen, van eerste krabbel tot afgewerkte illustratie. Met leuke kijkkastjes vol tekenen schildermateriaal en véél schetsen. De tentoonstelling is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk, maar er zullen ook geleide bezoeken plaatsvinden voor de Hulshoutse scholen. Als vrijwilliger begeleidt u kinderen van de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar tijdens zo’n bezoek. De voorbereiding gebeurt uiteraard in samenwerking met een ervaren bibliotheekmedewerker. De leerlingen worden ook steeds vergezeld van de klasleerkracht. Bent u of kent u hiervoor de perfecte begeleider? Neem dan snel contact op met ons. Ook studenten die deze activiteit kunnen kaderen binnen een schoolstage komen in aanmerking!

Zoals ieder jaar staat de maand maart bij ons in het teken van boeken- en leesplezier. Tijdens deze Jeugdboekenmaand brengen wij een ode aan de vriendschap! Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd. Samen met de leerlingen van onze Hulshoutse basisscholen vieren wij tijdens deze Jeugdboekenmaand de vriendschap! Iedere klas komt langs voor een lezing, activiteit of (online) bibspel!

KJV-vrijwilligers gezocht! Eind 2018 lanceerden wij reeds een oproep voor een KJV-begeleider. Omdat onze werking steeds verder uitbreidt, zijn wij nog altijd op zoek naar helpende handen. Heeft u zin om maandelijks een leesgroep te begeleiden en/of éénmalig mee te gaan op uitstap of te helpen op het slotfeest? Geef dan een seintje. Onze KJV-lezers zullen u dankbaar zijn!

5

Gemeente Hulshout | maart 2019

Nieuwe bibliotheekwebsite


vrije tijd A ctivi te ite n p aasva k a n ti e Gezinsuitstap: Efteling

Wintersportdag

Creatief met bouwstenen

De Efteling… waar sprookjes echt bestaan. Assepoester, de gelaarsde kat, de Indische waterlelies, … ze komen allemaal aan bod! Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betoverende attracties of spectaculaire parkshows, in de Efteling is voor iedereen wat te vinden. Ga mee samen met het ganse gezin!

Ook dit jaar halen we onze skilatten en snowboard uit de kast voor een dagje vol sneeuwpret en trekken we naar Snowvalley in Peer. Er staan eerst 2 uur skiles door erkende monitoren op het programma en daarna mag je nog een uurtje vrij skiën of snowboarden. Deze dag staat garant voor een unieke wintersportbeleving.

Heb jij de bouwkriebels te pakken? Ben jij een creatieve duizendpoot? Kom dan op donderdag 11 april 2019 samen spelen met LEGO® stenen! Voor de kleinsten onder ons worden er DUPLO® stenen voorzien. Zodat ook zij hun creativiteit volledig de vrije loop kunnen laten gaan.

Praktische informatie: • Wanneer: dinsdag 9 april 2019 • Wie: (groot)ouders met hun (klein)kinderen • Vertrek: 08.30 uur aan Sportpark Joris Verhaegen • Terug: ± 20.00 uur • Prijs inclusief busreis en inkom Efteling: € 29 vanaf 4 jaar // € 8 jonger dan 4 jaar // € 14,50 VT-pas vanaf 4 jaar // € 4 met VT-pas jonger dan 4 jaar

Praktische informatie: • Wanneer: woensdag 10 april 2019 • Wie: 10 tot 18-jarigen (20012009) • Vertrek: 10.45 uur aan Sportpark Joris Verhaegen • Terug: ± 17.30 uur • Prijs inclusief busreis, verzekering, huur materiaal, twee uur skiles door erkende monitoren, en een uurtje vrij skiën/ snowboarden: € 35 inwoners // € 38 niet-inwoners // € 17,50 met VT-pas

Denk ook aan de kids-ID en eventueel toelatingsformulier van de ouders indien ouders niet meegaan.

Gemeente Hulshout | maart 2019

Jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

i.s.m. Gezinsbond Houtvenne

Praktische informatie: • Wanneer: donderdag 11 april 2019 van 13.00 tot 16.00 uur • Wie: 3 tot 12-jarigen • Waar: Chirolokaal Houtvenne, Schoolstraat 17 • Prijs inclusief 1 drankje + een vieruurtje: € 3 inwoners // € 1,5 met VT-pas // € 4 niet-inwoners Op voorhand inschrijven is niet nodig. (Groot)ouders van harte welkom om mee te spelen!

Jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Inschrijven: Inschrijven kan online via ticketgang (http://hulshout.ticketgang.eu/ ) of ter plaatse bij de sportdienst, de bibliotheek of in het gemeentehuis. De inschrijvingen starten op maandag 11 maart 2019 en eindigen op zondag 31 maart 2019. Opgelet! Inschrijven voor de uitstap naar de Efteling kan tot en met 25 maart 2019 en enkel bij de jeugddienst.

6


vrije tijd Activ ite ite n p aas va k a n t i e Kookworkshop ‘Niet voor soja-seuten!’

Kookworkshop ‘Op de boerderij’

Workshop ‘Stoere ventjes’

Opgepast, deze kookworkshop is niet geschikt voor ‘brul-andijvies’ of ‘sojaseuten’! We gaan koken met heerlijk verse groentjes, recht van het veld van Ole en Maaike (Ons Logisch Voedsel) uit Booischot. Met hun oogst van de dag proberen we een aantal lekkere gerechtjes op tafel te toveren!

Met onze kleinste koks gaan we letterlijk ‘de boer op’! We verwachten hen op de boerderij van Ole en Maaike (Ons Logisch Voedsel) in Booischot. Zij tonen ons waar alle lekkere groenten en fruitjes vandaan komen, we maken kennis met de kippen en de varkens en we kunnen lekker ravotten in het bos. Met onze eigen oogst van het veld maken we in de ‘boerenbuiten-keuken’ een heerlijk tussendoortje!

Op donderdag 18 april 2019 steken we onze handen uit de mouwen. We maken twee stoere ventjes met flexibele klei. Bedenk de gekste kapsels en kledij en maak van je ventje een echt cool mannetje of vrouwtje.

Praktische informatie: • Wanneer: dinsdag 16 april 2019 van 13.30 tot 16.00 uur • Wie: 7 tot 12-jarigen (20072012) • Waar: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18, Hulshout • Meenemen: schort, mesje en doosjes • Prijs: € 4 inwoners // € 2 met VT-pas // € 5 niet-inwoners

Praktische informatie: • Wanneer: donderdag 18 april 2019 van 13.30 tot 15.30 uur • Wie: 3 tot 6-jarigen (2013-2016) • Waar: Ons Logisch Voedsel, Peersdonkendreef 33, Booischot • Voorzie slechte, warme kleren en laarzen • Prijs: € 4 inwoners // € 2 met VT-pas // € 5 niet-inwoners

Praktische informatie: • Wanneer: donderdag 18 april 2019 van 14.00 tot 16.00 uur • Wie: 7 tot 13-jarigen (20062012) • Waar: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18, Hulshout • Prijs inclusief 1 drankje: € 10 inwoners // € 5 met VT-pas // € 12 niet-inwoners

Bibliotheek, 015 22 40 17 of bibliotheek@hulshout.be

Jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Inschrijven: Inschrijven kan online via ticketgang (http://hulshout.ticketgang.eu/ ) of ter plaatse bij de sportdienst, de bibliotheek of in het gemeentehuis. De inschrijvingen starten op maandag 11 maart 2019 en eindigen op zondag 31 maart 2019. Opgelet! Inschrijven voor de uitstap naar de Efteling kan tot en met 25 maart 2019 en enkel bij de jeugddienst.

7

Gemeente Hulshout | maart 2019

Bibliotheek, 015 22 40 17 of bibliotheek@hulshout.be

i.s.m. Hobbyshop Kreatief


vrije tijd Cu l t u u r

Vrije t ij d Vrijwilligers Buitenspeeldag

Erkenning en subsidie aanvragen 2019

Kermissen 2019

Op 24 april 2019 is er de 9e editie van onze Buitenspeeldag. Een groot(s) evenement vraagt om helpende handen. Voel jij je geroepen om één of meerdere uurtjes te komen helpen op de Buitenspeeldag, geef dan je gegevens door aan de jeugddienst via jeugd@hulshout.be (naam, e-mail, telefoonnummer) en dit vóór 7 april 2019.

Zoals jullie weten loopt op 31 maart 2019 de deadline af voor de erkenningen en subsidie-aanvragen. Vergeet dus zeker niet om deze tijdig in te vullen en te bezorgen op je desbetreffende dienst.We geven jullie nog even een klein overzicht wat je als vereniging juist moet indienen: • Socioculturele verenigingen: erkenning • Jeugdverenigingen: erkenning en werkingssubsidie • Sportverenigingen: erkenning, werkingssubsidie en jeugdsportsubsidie

Een lekkere smoutebol of een frietje? Een cola met een rietje? We voelen ons allemaal op ons best en liggen pas laat in onze nest. Het is weer kermis in ons dorp!

Mogelijke taken: spelbegeleiding, toezicht, animatie, … Ook mensen die over een bepaald ‘talent’ beschikken - denk maar aan ballonplooien, giga zeepbellen blazen, … - en graag hun kunstjes willen tonen, mogen contact opnemen met de jeugddienst.

Heb je de nodige documenten nog niet gekregen? Kijk dan op www. hulshout.be voor alle reglementen en formulieren.

Houtvenne I: zondag 21 april 2019 dinsdag 23 april 2019 Hulshout I: zaterdag 15 juni 2019 dinsdag 18 juni 2019 Westmeerbeek I: zondag 30 juni 2019 – dinsdag 2 juli 2019 Houtvenne II: zondag 21 juli 2019 – disndag 23 juli 2019 Hulshout II: Zaterdag 31 augustus 2019 – dinsdag 4 september 2019 Westmeerbeek II: Zondag 6 oktober 2019 – dinsdag 8 oktober 2019

Sp o r t Openbare speelpleinen

Gemeente Hulshout | maart 2019

Met de lente weer in zicht, willen we onze openbare speelpleintjes nog eens extra in de kijker te zetten. Alle kinderen zijn steeds welkom op deze speelpleinen, aan het Sportpark Joris Verhaegen in Hulshout, achter de kerk in Westmeerbeek en Site Schoolstraat in Houtvenne. Deze speelpleinen zijn openbaar en te allen tijden toegankelijk voor onze inwoners. Laat de lente maar kriebelen en kom met z’n allen spelen!

Sporterfgoed: ontdek het sportverleden van Hulshout De Kempen hebben een bijzonder rijk sportverleden. Erfgoedcel Kempens Karakter bundelt het sporterfgoed uit de regio in een boeiende tentoonstelling. Ontdek het Kempense sportverleden tijdens deze interactieve tentoonstelling vol beelden en originele objecten! Herbeleef de prestaties van kampioenen als Léo Sterckx, Raymond Ceulemans, René Baeten, Rik Van Looy, Herman Vanspringel en Bart Wellens. Ontdek de vele disciplines waarin onze plaatselijke sporthelden uitblonken: van wielrennen tot basketbal, van atletiek tot turnen en ijshockey. Ook over de vele kleine clubs, verdwenen sportpleintjes en tal van volkssporten vertellen we een boei-

8

end verhaal. Wie is er nog bekend met struifvogelschieten, kegelen of hanenkraaien? Misschien nam u ooit wel deel aan de Ronde van Hulshout of de Neteloop, supporterde u voor KFC Houtvenne of was u zelf actief bij AC Hulshout? Van 5 tot en met 7 april 2019 dompelen we u onder in het sporterfgoed van Hulshout en omstreken in zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18. Het volledige programma vindt u op de website: www.kempenskarakter.be. De Ronde van Vlaanderen zal die dag ook op groot scherm geprojecteerd worden. Beleef deze klassieker samen met andere supporters in een unieke context!

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be


verenigingen en activiteiten Nieuws van d e ve re n i gi n gen Het schoolteam en de ouderraad van de Vrije Basisschool te Houtvenne nodigen jullie uit!

Donderdag 21 Maart 2019

Lentetocht Datum : Zondag 17 maart 2019 van 8:00u tot 12:15u Plaats : Zaal Centrum te Houtvenne volwassenen kinderen lagere school kleuters

: : :

VOORAF € 13 €7 €3

KASSA € 14 €8 €4

PZ St Norbertus Blauberg 21

Herselt Blauberg Afstanden: 6 km – 7 km – 9 km Combineerbaar Vertrek: Tussen 6 u en 15 u

Deelname: 1,20 €: leden wandelfederaties

Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 maart via de school. Vrije Basisschool Langestraat 11 Houtvenne Tel : 016/69.93.14

2,00 €: niet aangeslotenen Sticker 0,30€ Info: 016/ 69 83 25 – 0476/ 76 44 29 of 016/ 68 05 20

De Gruun Zipkes, WSVL 1062

V. U. : Ouderraad VBS Houtvenne

pannenkoeken croque-monsieur frikadellen taart allerlei drankjes

ZONDAG 24 MAART 2019 VAN 12 TOT 19 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! Alvast bedankt voor uw steun! Tot dan!

9

Gemeente Hulshout | maart 2019

IN ZAAL “CENTRUM” HOUTVENNE


Hulshout

Gemeente Hulshout | maart 2019

Terugkerende activiteiten: • Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: 015 75 01 00. • Fietsen: elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, pastorij Hulshout, Okra Hulshout. • Kaartavonden: donderdag om 20.00 uur, parochiezaal Hulshout, KWB Hulshout, € 2 lid, € 3 niet-lid. • Koffiebabbel: even weken donderdag om 13.30 uur, Pastorij Hulshout, Welzijnschakel Op Stap. Meer info: 0479 23 58 46 • Line-dance: dinsdag van 19.00 tot 20 00 uur voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur een tussengroep, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance: donderdag om 19.00+20.30 uur, GC IJzermael. Meer info: 0494 30 21 49. • Move your body: donderdag om 9.00 uur. sporthal Sportpark Joris Verhaegen, KVLV Hulshout. Meer info: 0479 41 83 94. • Open repetitie: elke maandag van 20.00-21.00 uur, kerk Houtvenne, Adriaankoor, 0497 51 45 30. • Peuterspeelpunt Fijn: elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, Mgr. Raeymaekersstraat 17A. Gratis! (Niet tijdens schoolvakanties!) • Petanque: elke woensdag van 13.30 tot 17.00 uur, woonzorgcentrum Ter Nethe, Okra Hulshout. • Repetitie fanfare Hulshout: elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het fanfarelokaal van Hulshout info: Jan Pauwels, 0499 32 11 04. • Rugscholing: elke maandag van 17.45 – 18.45 uur, sporthal Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94 • Start to swim: elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, zwembad, Zwemschool Dolfijn. • Wandelen: KVLV Westmeerbeek in samenwerking met CM: elke woensdag gezondsheidswandeling 5 km. Start bij Gemeenschapscentrum Westmeerbeek. Staat de terugkerende activiteit van uw vereniging hier niet meer vermeld? Plaats ze op www.uitdatabank.be!

1-31 mrt

Jeugdboekenmaand Bibliotheek Info: p. 6

19 mrt

De Japanse theeceremonie Davidsfonds Hulshout Rode zaal PZ Hulshout // 20.00 uur

2 mrt

DAKAN glows in the dark Chiromeisjes Westmeerbeek Gemeenschapscentrum IJzermael // 21.00 uur Prijs: € 5 // VVK € 4

21 mrt

Lentetocht De Gruun Zipkes Info: p. 9

Het kerkhofclubje 22-26 Toneel: De Hulst mrt Parochiezaal Hulshout

4 mrt

Zwemmen Centerparcs Sportdienst Info: sport@hulshout.be

5 mrt

Kleuterbinnenspeeltuin Sportdienst Sportpark Joris Verhaegen // 13.00 uur Info: sport@hulshout.be

6 mrt

Kindernamiddag Gezinsbond Houtvenne Gezinsbondlokaal Site Schoolstraat // 14.00 uur Info: gzbhoutvenne@telenet.be

24 mrt

Pannenkoekendag Samana Hulshout - Houtvenne Parochiezaal Houtvenne // 12.00 uur Info: p. 9

7 mrt

Workshop Hovercraft Jeugddienst Zaal De Vloeikens // 13.00 uur Info: jeugd@hulshout.be

25 mrt

7 mrt

KWB Kaartavond KWB Hulshout Parochiezaal Hulshout // 20.00 uur Prijs: € 2 lid // € 3 niet-lid

Koken: Italiaanse favorieten KVLV Hulshout Rode zaal PZ Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 5 lid

28 mrt

11 mrt

Wortelgewassen Tuinhier Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: jan.pauwels3@telenet.be

Workshop: Plezier in je werk KVLV Westmeerbeek Chirolokalen Westmeerbeek // 19.30 uur Info: horemans.rosette@skynet.be Prijs: € 5

31 mrt

Wandeling: Dauwtrip met bubbels met ontbijt KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 07.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

31 mrt

Just for fun Oldtimer vrienden Bedrijventerrein La Corbeille Westmeerbeek // 12.00 uur Info: p. 9

2 apr

Bloedgeven Hulshout Rode Kruis Rode kruislokaal Hulshout // 17.3020.30 uur Info: www.rodekruis.be

13 mrt

Gezichtsverzorging KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid

17 mrt

Ontbijtbuffet Vrije Basisschool Houtvenne Parochiezaal Houtvenne Info: p. 9

18 mrt

Crea KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13. 30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail. com

Info: kaartenverkooptoneeldehulst@hotmail. com // 0495 17 25 57 Prijs: € 9 samen met jeugd 23-24 Muziekconcert K.F.E.M.M. Hulshout mrt Fanfarelokaal Hulshout Info: sien_pauwels@hotmail.com Prijs: € 8


leeft! 18 apr

Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 7 lid

5-7 apr

Tentoonstelling rond sporterfgoed Sportdienst Hulshout Zaal De Vloeikens Info: p. 8

Rosemarie De Vos 8 apr Tentoonstelling Bibliotheek Hulshout 12 mei Info: volgend gemeenteboekje

8-10 apr

Paasstage 2019 KFC Houtvenne Voetbalterreinen KFC Houtvenne Info: p.12

8-12 apr

Omnisportkamp AC Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Info: p.12

9 apr

Gezinsuitstap naar Efteling Jeugddienst Info: p. 6

9 apr

Bloedgeven Houtvenne Rode Kruis Hulshout Parochiezaal Houtvenne // 17.30 uur Info: www.rodekruis.be

10 apr 11 apr

21-23 apr

Workshop: Stoere ventjes Jeugddienst Hulshout i.s.m. Hobbyshop kreatief Meer info: p. 7 Kermis Houtvenne Cultuurdienst Hulshout Centrum Houtvenne Info: p. 8

24 apr

Buitenspeeldag Vrijetijdsdiensten Site Schoolstraat // 13.30 uur Info: volgend gemeenteboekje

25 apr

Koken: Italiaanse favorieten KVLV Westmeerbeek Chirolokalen Westmeerbeek // 19.00 uur Info: horemans.rosette@skynet.be Prijs: € 5

29 apr

Insecten Tuinhier Zaal De Vloeikens // 19.30 uur Info: jan.pauwels3@telenet.be

Creatief met bouwstenen Jeugddienst i.s.m. Gezinsbond Houtvenne Info: p.6

1 mei

Jaarlijkse bloemenmarkt Dienst Toerisme Hulshout // 10.00 uur Meer info: volgend gemeenteboekje

4 mei

WMB TD Chirojongens Westmeerbeek Gemeenschapscentrum IJzermael // 21.00 uur Info: www.chiro-westmeerbeek.be

8 mei

Fair Trade proeverij Wereldwinkel KVLV Hulshout Keuken Rode zaal// 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com

Paaskamp: Freerunning & Fun

Kookworkshop: Niet voor sojaseuten! Bibliotheek Hulshout Info: p. 7

18 apr

Kookworkshop: Op de boerderij Bibliotheek Hulshout Info: p.7

www.hulshout.be > gemeentelijke werking > gemeentebestuur

Info: www.born2act.be Prijs: € 9

Wintersportdag Sportdienst Hulshout Info: p.6

16 apr

Raadzaal gemeentehuis

H20

Crea KVLV Hulshout Pastorij Hulshout // 13. 30 uur & 19.30 uur Info: viviane_van_thielen@hotmail.com Prijs: € 4 lid // VTpas - € 2 // € 6 niet-lid

Info: rietjeblaze@gmail.com

18 maart 2019 om 19.00 uur met aansluitend OCMW-raad

26 apr- Born2Act 11 mei Mini-Theatra Heibaan 200

29 apr

15-19 Blaze apr Chirolokalen Westmeerbeek

Gemeenteraad Ook u bent welkom op onze gemeenteraadsvergadering en OCMW-raad:

Adressen locaties:

• Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne • Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 120, 2235 Hulshout • Gemeenschapscentrum Ijzermael, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek • Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) • Fanfarelokaal Hulshout, Kapelaniestraat 8, 2235 Hulshout • Chirolokalen Hulshout, Booischotseweg 27A, 2235 Hulshout • Chiroterreinen Westmeerbeek, Beekstraat 23, 2235 Westmeerbeek • Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) • Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout • Wielerpiste, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout | maart 2019

Bloemschikken: thema Pasen

3 & 10 KVLV Hulshout apr Pastorij Hulshout // 19.30 uur


verenigingen en activiteiten contacteer ons Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 11 Ma:

09.00 - 12.00 uur

Zwembad

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Di:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be

Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tijdens schooljaar

13.00 - 16.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

Do:

18.00 - 21.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Za:

09.00 - 13.00 uur

Spreekuren college

Tijdens schoolvakantie

Algemeen e-mailadres

Di:

09.00 - 11.00 uur

college@hulshout.be

18.00 - 21.00 uur

Burgemeester (na afspraak)

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Geert Daems

Do:

13.00 - 16.00 uur

GSM: 0499 41 41 95

18.00 - 21.00 uur

geert.daems@hulshout.be

Vr:

09.00 - 11.00 uur

1e schepen (na afspraak)

18.00 - 20.00 uur

Elien Bergmans

Za:

09.00 - 13.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Word jij de nieuwe Olympische atleet van Hulshout?

Wat? Verschillende sporten komen aan bod, o.a. atletiek – voetbal – basketbal – hockey – zwemmen - …

Doelgroep? Kinderen: 6 tot 13 jaar (minimum aantal deelnemers: 15)

Wanneer en waar? 1e volledige week paasvakantie 1e volledige week zomervakantie

08 APRIL 01 JULI

– –

12 APRIL 2019 05 JULI 2019

Sportcentrum Hulshout (verzamelen aan de atletiekpiste) Telkens van 9u tot 16u Meebrengen: Sportieve kledij en een goed humeur Mogelijkheden Pasen & Zomer Maandag - Vrijdag

A) Ma t.e.m vrij. B) Ma t.e.m vrij. C) Ma t.e.m vrij.

09u - 12u 13u - 16u 09u - 16u

35 euro 35 euro 70 euro

(verzekering + begeleiding + drankje). Te betalen bij aanmelding eerste dag Tussenkomst vanwege uw ziekenfonds (vraag inlichtingen aan uw ziekenfonds)

Inschrijven en inlichtingen: Ten laatste 1 week voor sportkamp

elien.bergmans@hulshout.be

OCMW Hulshout

2e schepen (na afspraak)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Joost Verhaegen

Tel.: 015 75 01 00

GSM: 0475 69 03 04

Telefonische bereikbaarheid

joost.verhaegen@hulshout.be

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Hilde Van Looy

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0495 37 33 42

Sociale dienst

hilde.vanlooy@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

4e schepen (na afspraak)

Di:

09.00 - 12.00 uur

Kato Laeremans

Woe:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0494 89 40 48

Do:

op afspraak

kato.laeremans@hulshout.be

Vr:

09.00 - 12.00 uur

5e schepen (na afspraak)

Schuldbemiddeling

Saskia Luyten

Ma:

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0474 77 39 92

Do:

09.00 - 12.00 uur

saskia.luyten@hulshout.be

Dienst asielzoekers Na afspraak

(graag op voorhand zodat we voldoende monitoren kunnen voorzien , maar inschrijven ter plaatse kan indien er nog plaats is)

Pasen & Zomer: Maximum 50 kinderen Email: huls@telenet.be - Website: www.Achulshout.be Telefonisch: Tom Lambrechts 0478 60 03 49

Met vermelding van sportkamp Hulshout, naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon, e-mail, keuze A B of C

INSCHRIJVINGSFORMULIER SPORTKAMP ATLETIEKCLUB HULSHOUT Naam: Straat: Postcode: Tel: Email: Mogelijkheid

Gemeente: Geboortedatum / plaats:

PPASEN 2019 ZOMER 2019 Handtekening vader/moeder

Gemeente Hulshout | maart 2019

* betaling gebeurt ter plaatse bij aanmelding

A A

B B

C C

(omcirkel je keuze)

Terug te sturen / mailen naar: Tom Lambrechts Grote baan 469 2235 Hulshout Email: huls@telenet.be

Thuisdiensten Containerpark

Na afspraak

Dienst Gezinszorg

Zuidgoordijkstraat 25, 2235 Hulshout Woe:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 25 36 44

enkel na afspraak

milieu@hulshout.be

Verwarmingstoelagen

Zo-ma:

gesloten

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Do:

gesloten

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Za:

08.00 - 13.45 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

Juridische dienst BIBLIOTHEEK

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

Tel.: 015 22 40 17 - bibliotheek@hulshout.be *Elke 2e en 4e ma van de maand

12

Ma:

16.00 - 20.00 uur

Di:

18.00 - 20.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe

Wo:

11.30 - 20.00 uur

Grote Baan 262, 2235 Hulshout

Vr:

14.30 - 17.00 uur

na afspraak

Za:

10.00 - 12.00 uur

015 22 93 90


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 6 maart 2019 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 1 maart

Woe 13 maart 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 8 maart

Woe 20 maart 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 15 maart

Woe 27 maart 2019 reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 22 maart

• kip-champignonsoep • kipfilet • spinaziestoemp • kruidensaus • warme appelstrudel

• broccolisoep • vleesbrood • kriekjes • aardappelen • fruityoghurt

• spruitensoep • spaghetti bolognaise • platte kaas met fruit

• heldere groentesoep • stoofvlees • gebakken aardappelen • witloof • gebak

Wijkwerken

Verder willen we in 2019 werken aan een goed vormingsbeleid. Hiervoor

slaan de organisatoren wijk-werken en VDAB de handen in elkaar. Bij de uitwerking van dit vormingsbeleid zal aandacht besteed worden aan zowel competentieversterkende opleidingen, maar zal er ook meer ingezet worden richting een bepaald jobdoelwit. Gezocht! Onze wijkwerkbemiddelaars zijn volop op zoek naar wijk-werkers om alle beschikbare activiteiten te kunnen invullen! We zijn op zoek naar: • mensen voor tuinonderhoud en/ of kleine schilderwerken ; • hulp in de bibliotheek van Laakdal; • gemachtigd opzichter te Westerlo en Meerhout;

• toezicht houden en/of soep bedelen tijdens de middag in basisscholen; • begeleiding in de buitenschoolse kinderopvang.

OCMW Hulshout, Tania Backx, Grote Baan 264, 015 75 01 00 of tania.bax@vdab.be

13

Gemeente Hulshout | maart 2019

In 2019 willen we van wijkwerken een activeringstraject maken, volledig gericht op doorstroom. We willen ervoor zorgen dat een wijk-werker binnen zijn periode van wijkwerken de nodige competenties, attitudes en kennis verwerft die nodig zijn om een volgende stap te zetten in de richting van de arbeidsmarkt. Hoe klein of hoe groot die stap gaat zijn, dat is afhankelijk van wijkwerker tot wijk-werker. Zo willen we bij aanvang van het wijk-werken, een trajectplan op maat van de wijk-werker opstellen. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen toeleider en wijk-werkbemiddelaar heel belangrijk!


leven en welzijn Wel zi j n Peuterspeelpunt FIJN Een plekje in de buurt om met je baby of peuter te komen spelen, een kopje koffie te drinken, te babbelen met andere ouders, vragen over opvoeding te stellen, … Er wordt regelmatig een extra activiteit voorzien zoals knutselen, muziek, knuffelturnen of snoezelen. • Wie: kinderen tot 3 jaar en (groot)ouders • Wanneer: elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur • Waar: Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Mgr. Raymaekersstraat 21 Westmeerbeek • Gratis: inclusief een gezond tienuurtje Op dinsdag 26 februari 2019 komt een diëtiste een workshop geven rond gezonde brooddoosjes maken. Dit naar aanleiding van de Week van de Keigezonde Kempen. Elke maandag kan je terecht in Westerlo, Huis van het Kind, Verlorenkost 22 en op donderdag in Kinderopvang VTC de Mixx, Asbroek 1 Herselt.

Gemeente Hulshout | maart 2019

Meer info: info@vzwlokaalwelzijn.be of facebookpagina FIJN.

14

Week van de Keigezonde Kempen

Solidaire maaltijd voor Broederlijk Delen

Zet van 1 tot 7 maart 2019 de Week van de Keigezonde Kempen op de gezinskalender. Voor de tweede keer pakken zorg, welzijn- en gezondheidsorganisaties uit de Kempen breed uit rond het thema gezondheid. Net zoals vorig jaar mag u zich opnieuw verwachten aan een goed gevulde kalender met meer dan 50 activiteiten over allerhande gezondheidsthema’s. De actieweek mikt ook in 2019 op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Hoe belangrijk vinden zij gezond leven thuis? Hoe investeren ze in gezond gedrag? Het initiatief is een sterke manier om de verschillende, bestaande preventiecampagnes en het gezond aanbod lokaal te integreren.

De solidaire maaltijd voor Broederlijk Delen voorstellen is overbodig. Het is in Hulshout een traditie geworden. Op zondag 31 maart 2019 hopen de organisatoren dat weer vele mensen zullen aanschuiven voor dit (h)eerlijke ontbijt/brunch.

Volg de actieweek Evenementenkalender: www.gezondekempen.be Facebook en Instagram: • @keigezondekempen • #keigezondekempen • #bewegen5voor12

Wat biedt het buffet? Brood, eieren met of zonder spek, hartig en zoet beleg, soep, rijstpap, cake… en nog andere (h)eerlijke gerechten bereid met producten van eigen bodem en van de wereldwinkel. Met de vrije bijdragen voor deze maaltijd werven we fondsen voor Broederlijk Delen en gaan samen de strijd aan tegen armoede. Doet u graag mee? Schuif dan op zondag 31 maart 2019, tussen 08.30 en 12.30 uur mee aan tafel voor dit (h)eerlijk en solidair ontbijt/brunch in het Mattheüscentrum (parochiezaal) van Hulshout. Deze solidaire maaltijd is een initiatief van parochie en wereldwinkel Hulshout.


leven en welzijn Onderw ij s Sterren voor Ethiopië

Het klimaat en de klimaatopwarming

Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Hulshout een organisatie gesteund voor het goede doel. We kozen voor een project van de VZW Siddartha, ‘Sterren voor Ethiopië’. Deze organisatie helpt rioolkinderen en kinderen die in weeshuizen verblijven. Op de slotdag van dit project hebben onze leerlingen deelgenomen aan verschillende werkwinkels zoals o.a. dansen, toneel, knutselen... Zo maakten ze kennis met de Ethiopische cultuur. Nadien was er een toonmoment voorzien, waar ze elkaars werkjes konden bekijken. De gemeentelijke basisschool heeft in totaal € 1974,75 opgehaald om de wees- en rioolkinderen te steunen.

Het klimaat en de klimaatopwarming liggen ook de basisschool van Hulshout nauw aan het hart. Zij zijn degene die moeten zorgen voor de wereld van morgen. De wereld waar onze kinderen en kleinkinderen in zullen opgroeien en leven. Met volgende acties willen ook zij hun steentje bijdragen voor een beter leefmilieu: • Dikketruiendag: op 12 februari 2019 deden ze mee aan de dikketruiendag. De verwarming ging uit en ze trokken gewoon een dikkere trui aan. Dit jaar was het thema ‘ de klimaatflandrien’. • Zij gingen die dag met de fiets of te voet naar school. Op deze manier kunnen ze de uitstoot verminderen. En het is nog goed voor de gezondheid ook. • Slogan ‘Gezonde lucht is wat ik wil, leg tijdens het wachten je auto stil’. Ouders of grootouders

Er zijn nog tal van andere initiatieven die ze nemen voor een beter leefmilieu. Zo doen ze mee aan autoluwe schooldag, strapdag, verkeersslang, slogans MOS doorheen de school, opruimacties zwerfvuil, klimaatlessen, …….. Het zijn misschien maar kleine dingen, maar vele kleine dingen samen maken een groot verschil. Daarom een warme oproep aan iedereen in onze gemeente om deze acties ook thuis te realiseren.

15

Gemeente Hulshout | maart 2019

Bedankt aan allen die een steentje hebben bijgedragen!

die met de auto hun kinderen of kleinkinderen komen ophalen op school wachten vaak nog in de wagen. In de winter wordt het dan al snel koud en dan laten ze soms hun auto draaien voor de verwarming. Daarom ons spandoek aan beide scholen om dit niet meer te doen.


wonen en milieu D uurzaamhe id Asbest verwijderen, nu of nooit De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of golfplaten. De Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en OVAM maken werk van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu ook mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet leveren we plaatzakken of een container (15m³) en persoonlijke beschermingsmiddelen. U vult deze zelf met uw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk gereduceerde tarieven

Gemeente Hulshout | maart 2019

Asbest werd decennialang gebruikt in bouw- en materiaaltoepassingen. Bijna 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen kunnen nog asbest bevatten. Omdat asbestmaterialen met de jaren minder veilig worden, keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 een versneld afbouwbeleid goed. Met het actieplan Asbestafbouw worden eigenaars ondersteund om asbest in gebouwen sneller op te sporen en te verwijderen. Hoe werkt het? IOK Afvalbeheer levert de plaatzak (ken) of een container en persoon-

lijke beschermingsmiddelen om veilig het asbesthoudend materiaal te ontmantelen. U ontvangt ook een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen en uzelf en uw gezin te beschermen. U zorgt zelf voor de verwijdering van het hechtgebonden asbest en bergt het op in de plaatzak of container. Dan maakt u een afspraak en komt IOK Afvalbeheer de asbesthoudende materialen bij u thuis ophalen. Om een plaatzak of container te bestellen, de prijzen te bekijken of voor meer informatie kan u terecht bij 014 56 27 75 of afvalbeheer@iok. be. Of bestel via het e-loket op www. iok.be/asbest.

Zelf asbestcement golfplaten verwijderen

Energiepremies 2019

Controleer eerst of u het asbest zelf mag verwijderen, beantwoord volgende vragen:

In Vlaanderen worden in 2019 diverse premies gegeven voor energiebesparende maatregelen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen samengevat: • Er komt een nieuwe premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler. • De geplande daling van de zonneboilerpremie gaat niet door, de premie blijft dezelfde als in 2018. • De premies voor een zonneboiler kan u voortaan om de 15 jaar aanvragen. De premie voor een warmtepomp of voor een warmtepompboiler om de 10 jaar. • De dakisolatiepremie zakt. • Voor wat betreft beglazing verstrengt de eis waaraan moet worden voldaan.

• Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken. • Ik kan het materiaal los schroeven met een traag draaiende schroefmachine. • Het materiaal lijkt nog in goede staat. • Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te brengen. • Ik weet waaraan ik begin. Is het antwoord op al die vragen ja? Dan mag u het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In andere gevallen neemt u contact op met een erkend aannemer. Meer info vindt u op www. iok.be/asbest.

16

door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80% goedkoper.

Op onderstaande afbeelding kan u zien waar asbest in uw woning kan voorkomen en vooral wat u binnen dit project mag meegeven. Heeft u andere vormen van asbest, neem dan contact op met een erkend asbestverwijderaar. Die lijst vindt u op www. iok.be/asbest.

Bestel of download de gratis infobrochure: Energie sparen vanaf 2019? Vraag uw premie aan op www.energiesparen.be/publicaties


wonen en milieu Duurza amh e id EPC in een nieuw jasje vanaf 2019 In 2008 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop of te huur werden aangeboden. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw. Inmiddels is het EPC al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand. Tien jaar na de lancering van het EPC, wordt nu gewerkt aan een grondige uitbreiding ervan. Het vernieuwde EPC, dat in januari 2019 gelanceerd werdt, wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning. Wat verandert er? Op het nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden, gaande van A+ (zijnde een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Door het label toe te voegen, zal de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de

woning of het appartement kunnen inschatten en zal hij deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen. Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven en aangevuld met een kostenindicatie. Dit zal de potentiële koper/huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht geven in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook zal er technische informatie te vinden zijn op het nieuwe EPC. Wat moet u doen als u uw woning te koop of te huur wil stellen? Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen nieuw EPC te laten opmaken. Uw oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Als u vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken dan zal dit automatisch het vernieuwde EPC zijn. Heeft u geen (geldig) EPC dan moet u nog steeds een erkende energiedeskundige type A contacteren. Die zal

de woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp van een software die door het VEA ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op http://www.energiesparen. be/epcparticulier. Waar willen we naartoe? Het EPC is een instrument om kopers, huurders en ook eigenaars te sensibiliseren over de energetische prestaties van hun woning, appartement, … Met het vernieuwde EPC willen we hier nog meer op inzetten want uiteindelijk willen we in Vlaanderen tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark! Op het nieuwe EPC zal u kunnen zien in welke mate uw woning al voldoet aan de langetermijndoelstelling die voor de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand is vastgesteld. Meer info: www.energiesparen.be/ epcparticulier of bel 1700.

De renovatiebijbel. 2 - At Home Publishers (2017)

Earth Hour

'Earth Hour' (Het Uur der Aarde) is een internationaal evenement dat

huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor één uur te doven. Door de elektriciteit uit te schakelen, wordt er natuurlijk energie bespaard, maar 'Earth Hour' heeft vooral een symbolische functie. De gemeente zal op haar grondgebied ook zoveel mogelijk lichten doven tijdens dit event en moedigt iedereen aan om mee te doen. Meer info: www. earthhour.org.

17

Gemeente Hulshout | maart 2019

Zaterdag 30 maart 2019 zal het wereldwijde evenement Earth Hour plaatsvinden! Van 20.30 tot 21.30 uur zullen miljoenen mensen over de hele wereld symbolisch hun lichten doven om hun steun voor de strijd tegen de klimaatverandering te tonen en de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit, die ons allen aangaat.


wonen en milieu Milieu Ruimen van grachten en waterlopen 2019 “Met gedeelde krachten de wateroverlast overwinnen. Alleen samen kunnen we het aan. Samen staan we sterk.” Allen vrezen we ondergelopen kelders, straten die volledig blank staan, modderachtige wandelpaden, overlopende grachten, verstopte rioolputten en het triestige beeld hoe de natuur zich moet herstellen na elke hevige regenbui. Dergelijke intense buien komen de laatste tijd veel frequenter voor. We hoeven u ook niet meer te vertellen dat we reeds geruime tijd, ook in onze gemeente, te kampen hebben met overstromingsproblemen. Zonder concrete maatregelen zal de situatie alleen maar verergeren. Onze gemeente, onze rioolbeheerder Pidpa-riolering en onze externe partner Aquafin investeren in rioleringen en collectoren, maar ook een efficiënt onderhoud van grachten en waterlopen levert een zeer positieve bijdrage aan het oplossen van de overstromingen.

Een engagement van de burger, o.a. bij het ruimen van grachten, blijft noodzakelijk en biedt ons een ondersteuning aan in de strijd tegen wateroverlast en verdroging, werkt aanvullend bij de verhoging van de grondwatertafel,… Het grachtenproject blijft zowel voor u als burger als voor onze medewerkers een uitdaging. Enkele cijfers: Hulshout telt ruim 79 km open grachten. Hiervan wordt bijna 19 km beheerd door onze rioolbeheerder (Pidpa-Riolering, systeem HidroRio). De verantwoordelijkheid voor de resterende circa 60 km is verdeeld over velen van onze inwoners en de gemeente. Onze gemeente is ingedeeld in 8 ruimingszones met een vierjaarlijkse beurtrol voor het opvolgen van het onderhoud. In 2019 ligt, na vier jaar, de nadruk opnieuw op zones 4 en 8. De cyclus begint dit jaar dus opnieuw met de grachten in het westen van Westmeerbeek en het noorden en oosten van Houtvenne.

In de lente van 2019 zullen alle aangelanden van een open burgerlijke of private gracht in de bovenvermelde zones een verzoekschrift ontvangen om hun gracht(en) te onderhouden en het engagement te ondertekenen. Concreet betekent dit dat elke aangelande zijn privégracht dient te onderhouden. Iedereen draagt op die manier zijn steentje bij door zelf het onderhoud van de gracht op zich te nemen of te laten uitvoeren. Onze gemeente kan tegen kostendekkende vergoeding deze opdracht ook voor u oplossen. Verdere info met een rekenvoorbeeld: www.hulshout.be > wonen & milieu > milieu > water of bij de dienst Openbare Werken (Luc Van Roie 015 22 94 80 of luc.vanroie@hulshout.be).

Gemeente Hulshout | maart 2019

Meldpunt waterlopen De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij proble-

men. En zo kan erger vaak voorkomen worden. Wat kan u melden? • overmatige of ongewenste plantengroei; • boom of ander obstakel in de beek; • zwerfvuil, verstopte vuilrooster; • afkalvende oever, oeververzakking;

https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen

18

• wateroverlast, hoog waterpei • zeldzame dieren of planten; • pesticidengebruik in of naast de waterloop; • inbreuken op afstandsregels. Staat wat u wilt melden niet in de lijst? Dan is de provincie er wellicht niet voor bevoegd. Bekijk welke instanties u kunnen verderhelpen.


vacatures OCMW Hu ls h o u t we r f t a a n

WERVING JOBSTUDENTEN – VAKANTIEWERK WOONZORGCENTRUM ‘TER NETHE’ OCMW-Hulshout zoekt voor woonzorgcentrum ‘Ter Nethe’ jobstudenten voor de zomerperiode van 2019 (juli – augustus – september) Wij bieden een gevarieerde job en een wettelijke verloning. Voorwaarden voor verzorging:

- Ten minste 17 jaar jong worden in 2019 (5de jaar voltooid) - Student zijn in de richting verpleegkunde, verzorging … (ook studenten die dit jaar afstuderen komen nog in aanmerking)

Voorwaarden voor onderhoud:

Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in Woonzorgcentrum ‘Ter Nethe’ Grote Baan 262, 2235 Hulshout Tel. 015/22.93.90 e-mail: anja.paepen@hulshout.be Uiterste inschrijvingsdatum met ingevuld formulier: 15 maart 2019

19

Gemeente Hulshout | maart 2019

- Ten minste 16 jaar jong worden in 2019


M elding s kaar t Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Dan kan u dit formulier gebruiken. U kan meldingen en klachten ook sturen via de website: www.hulshout.be > burgerloket > klacht/melding. Een klacht kan u ook doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens

Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melding of klacht?

Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een: O klacht O eerste melding, vraag of suggestie Melding in de categorie: O groen O signalisatie

O vervoer

O wegen

O herhaling van een melding, vraag of suggestie O gebouwen

O andere

Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks: • Openbare verlichting: www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater: www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven: info@politiezuiderkempen.be

Zijn er nutsbedrijven in uw straat aan het werk geweest en hebben zij de plaats na voltooiing van de werkzaamheden niet naar tevredenheid achtergelaten? Neem dan rechtsreeks contact op: Proximus (klantendienst): 0800 22 800 - www.proximus.be Telenet: klachtenmailbox: netaanleg.antwerpen-mechelen@staff.telenet.be Klanten: 015 66 66 66 - Niet-klanten: 015 66 67 77 www.telenet.be Pidpa Algemeen nummer: 0800 90 300 - www.hidrorio.be Fluvius: 078 35 35 33 - https//:fluvius.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout - Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout maart 2019  

Gemeenteboekje Hulshout maart 2019  

Advertisement