Page 1

maart 2014

Wist je dat: 31 Jeugdsportfondsvestigingen door heel Nederland actief zijn?  1 op de 9 kinderen in armoede leeft?  180 gemeenten aangesloten zijn bij het Jeugdsportfonds?  7.000 intermediairs zich Rob Daamen, Johan vrijwillig inzetten voor het van der Sluis (voorin), Jeugdsportfonds? Arjanvan21% der Put, vanRick de kinderen in Sjoerdsma en Bert VerNederland niet de mogelijkheid steeg verheugen zich heeft omalte sporten?  op 23.898 kinderen in 2012 door het openingsfeest. het Jeugdsportfonds konden sporten?  26.874 kinderen via het Jeugdsportfonds sporten per december 2013? 

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook de gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat elk kind uit de gemeente kan sporten en heeft zich daarom sinds 1 januari jongstleden voor een periode van vier jaar aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelder­ land. Daarnaast sponsoren het Burgerwees­ huis Harderwijk en de Rabofoundation Nederland het Jeugdsportfonds in Harder­ wijk. Een aantal sportverenigingen in Harder­ wijk heeft zich ook al als sponsor gemeld bij het Jeugdsportfonds. Door het beschikbaar stellen van een aantal gratis kindplekken, realiseren ze nog meer mogelijkheden om te sporten in Harderwijk! Wat doet het Jeugdsportfonds? Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinde­ren die graag willen sporten en dat niet kunnen, lid kunnen worden van een sportvereni­ ging. De contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging betaald. En er worden

eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per kind per jaar vergoed. Waarom? Vooral omdat sporten leuk en gezond is. Maar met sporten komen kinderen ook in contact met andere kinderen en leren zo spelender­ wijs, in een nieuwe sociale omgeving, regels en omgangsvormen. Regels die ze misschien thuis en op school niet voldoende leren. Investeren in sport betekent voor kinderen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. En sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland. Hoe aanvragen? Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Ook sportvereni­ gingen kunnen dat niet regelen. De aanvraag

gaat via een intermediair verwijzer. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider op school, een maat­ schappelijk werker of huisarts. De inter­ mediair kan een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Via Fabian Hemmers van ZorgDat, lokaal aanspreekpunt in de gemeente Harderwijk, kunt u in contact komen met de intermediairs in de gemeente. Fabian is te bereiken via fabianhemmers@zorgdat.nl. Meer informatie: www.harderwijk.nl/sport of www.jeugdsportfonds.nl


De gezonde school en sport Gezonde school, gezonde leefstijl! In Harderwijk hebben wij activiteiten in het kader van het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Van hieruit worden al acti­ viteiten ontplooid. Wat zou het mooi zijn als alle scholen in Harderwijk er voor kiezen om rookvrij te zijn, geen kroketten, frikadellen meer te verkopen en dat ze ook de energie­ drankjes in de ban doen. En daarnaast nog meer aandacht aan sporten en bewegen gaan geven. Helaas hebben steeds meer kinderen overgewicht. Zo’n zeventien procent van de kinderen is te zwaar. Scholen,

sportverenigingen en gemeente moeten daarom de handen ineen slaan om kinderen uit te dagen om meer te gaan sporten en gezonder te gaan eten. Zo voorkom je gezondheidsklachten nu en op latere leef­ tijd. Leerkrachten op de scholen kunnen het goede voorbeeld geven en kinderen kunnen dat voorbeeld volgen. Jong geleerd is oud gedaan! De JOGG-regisseur kan door scholen gevraagd worden om te adviseren over activiteiten in het kader van de gezonde school.

Ik hoop van harte dat wij middels het project JOGG nog gezondere scholen in 2015 hebben. Laurens de Kleine Wethouder Sport

Harderwijk bindt de strijd aan met overgewicht Een gezonde jeugd, dat is wat we willen in Nederland. Overgewicht is echter een groeiend probleem onder jongeren. Een op de zeven kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al een op de drie kinderen! Ouders maken zich zorgen, maar weten niet altijd hoe ze het moeten aanpakken. Jongeren op Gezond Gewicht, JOGG, is een lokale aanpak die effectief is om de ­stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Vanaf 1 januari 2014 is Harderwijk (samen met de Noordveluwse regiogemeenten) een JOGG gemeente. De komende drie jaren gaat Harderwijk aan de slag om het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Daarbij

hoort het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl onder jongeren en hun ouders. Voldoende bewegen en gezonder eten wordt de norm. Iedereen in een JOGGgemeente zet zich hiervoor in, van sportclub tot supermarkt tot huisarts; onder aanvoering van een lokaal aangestelde JOGG-regisseur. De kracht zit in de gezamenlijke aanpak en het herhalen van dezelfde boodschap. Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven. Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. Het is een langdurige aanpak die samen met

JOGG-voorbeelden in de praktijk: • • • • • •

Kookles op school Studenten geven sport-clinics Speelvoorzieningen in de wijk Scholen besteden aandacht aan goede voeding In schoolkantines en sportkantines zijn snacks beperkt aanwezig Artsen en welzijnswerkers werken samen met andere zorgprofessio­ nals om gezond leven te stimuleren en gebruiken dezelfde boodschap Ook bedrijven zien het als hun maatschappelijke verantwoorde­ lijkheid om op dit gebied actief te zijn in de wijk. Zo kan de bakker zijn volkorenbrood promoten, de supermarkt groente en fruit en een sportwinkel kan een sportabonne­ ment aanbieden.

alle partijen wordt opgezet en waarbij de belevingswereld van de jongeren centraal staat. Op het moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak met ondersteuning van het landelijke JOGG-bureau. In het voorjaar worden tijdens een speciaal kick-off moment deze plannen bekend gemaakt. Ook landelijk ambassadeur Paul Rosenmöller is bij dit evenement aanwezig. Meer info: www.jogg.nl


Extra geld voor scholen voor gezonde school-beleid

Agenda sportactiviteiten in Harderwijk APRIL Fiets-Fit 5/6 april, 19/20 april, 26/27 april en 3/4 mei www.wv-noordveluwe.nl Schoolvoetbal 2,16 (reserve 9, 23) april Zuiderzeestraatweg-run za 12 april www.zuiderzeestraatweg-run.nl Het binnenstadsplaatje is Scholierenbaanloop za 12 april www.athlos.nl compleet. De laatste maanden voor Vriendinnendag za 12 april www.zwartwit63.nl Kangoeroedag di 15 april www.ckvunitas.nl de opening van Parkeergarage Nationale Sportweek 19 t/m 27 april Houtwl www.nationalesportweek.nl heeft de gehele omgeving Koningsspelen vr 25 april www.koningsspelen.nl een gloedvolle Bosloop Athlos zo 27 april www.athlos.nl metamorfose ondergaan. De Sportwijzer-cursussen hele maand www.sportwijzerharderwijk.nl gebruikers van de garage kunnen

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid. PO-, VO- en MBO-scholen kunnen in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Scholen kunnen van 28 maart tot en met 25 april opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl. De scholen kunnen kiezen uit: advies-op-maat, Gezonde Schoolactiviteiten (niet voor PO) en vergoeding van taakuren van eigen medewerkers. Meer informatie over dit ondersteunings­ aanbod staat op www.gezondeschool.nl/ondersteunings­ aanbod.

M E I Youth United Urban Event Omloop van Hierden (8e editie) Demo race klassieke wegmotoren Veldwijkloop (Ermelo) Dancing with the H’wieker stars 4e Lente Fiets 4-daagse SportMove clinic-dag Spec. Onderw. Schoolkorfbal (50e editie) Schoolkorfbal (50e editie) Bike-park Harderwijk – opening UWoon Straatvoetbal 2014 Sportwijzer - cursussen

zich geen mooiere toegangsroute wensen dan de geheel vernieuwde vr 2 en za 3 mei www.youthunited.nl Vitringasingel. za 3 mei omloopvanhierden.nl za 3 mei wo 7 mei za 10 mei di 13 t/m vr 16 mei wo 14 mei di 20 mei wo 21 mei za 31 mei voorrondes in mei hele maand

JUNI Avond wandel vierdaagse Hwijk ma 2 t/m do 5 juni Sportplatform di 3 juni Parel van de Veluwe (29e editie) wo 4 juni Nationale Buitenspeeldag wo 11 juni Finale Dutch Street Cup Harderwijk za 14 juni H’wijker finale UWOON Straatvoetbal za 14 juni Sportkaravaan ma 16 t/m do 19 juni 19e Harderwijkse Fiets 4-daagse di 17 t/m vr 20 juni Sporthuldiging vr 27 juni Zomerfietstoertocht za 21 juni Sportwijzer - cursussen hele maand

www.sammotersport.nl www.athlos.nl www.porceletti.nl www.dennenhoek.nl www.sportmoveharderwijk.nl www.schoolkorfbal.info www.ckvunitas-perspectief.nl www.facebook.com/ bikeparkharderwijk www.zorgdat.nl www.sportwijzerharderwijk.nl

www.wandelvierdaagse harderwijk.nl www.harderwijk.nl/sport www.parelvandeveluwe.nl www.jantjebeton.nl/ buitenspeeldag.nl www.dutchstreetcup.nl www.zorgdat.nl www.harderwijk.nl/sport www.dennenhoek.nl www.harderwijk.nl/sport www.wijkverenigingstadsweiden.nl www.sportwijzerharderwijk.nl

AANMELDEN SPORTACTIVITEITEN Wanneer u een sport- of beweegactiviteit organiseert (vrij toegankelijk) en deze graag wilt vermelden in Sportnieuws, dan kunt u deze aanmelden via sport@harderwijk.nl.


Sportwijzer voor kinderen Al meer dan 1200 kinderen doen dit jaar mee met Sportwijzer. En je kunt nog steeds inschrijven! Dit jaar voor het eerst met een najaarseditie en een voorjaarseditie. Op deze manier kunnen kin­deren bijna het hele jaar door kennismaken met sport. In de periode tot en met juni worden er weer ruim 85 sportcursussen aangeboden in Harderwijk/Hierden via www.sportwijzerharderwijk.nl voor sportaanbieders Sportwijzer is een sportkennismakingsprogramma voor kinderen van groep 3 t/m 8 van het (speciale) basisonderwijs. Wilt u als sport­ aanbieder ook mee doen met Sportwijzer? Neem dan contact met ons op via sportwijzer@harderwijk.nl. Dan ontvangt u de voorwaarden, inloggegevens en handleiding en promoten wij uw sport­ cursus op www.sportwijzerharderwijk.nl.

Nationale sportweek “ik neem je mee!” (19 t/m 26 april) De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Ook Harderwijk doet dit jaar weer mee. Om te laten zien wat er op sportgebied te doen is en ook om de (niet) sporter te verleiden en kennis te laten maken met een sportvorm die bij hem/haar past. Dit jaar verbindt NOC*NSF vanuit ‘vriend­ schap’ een thema aan de Nationale Sport­ week: “ik neem je mee!”. Een thema dat eenvoudigweg betekent dat enthousiaste sporters een sportmaatje meenemen naar hun sportclub die niet of te weinig sport. Want, samen sporten is leuk! Hebt u een activiteit of wilt u zelf iets organi­

seren in de Nationale Sportweek, dan kunt u deze activiteit aanmelden via www.nationalesportweek.nl. U wordt dan vermeld op de agenda van de Nationale Sportweek én u ontvangt gratis een Nationale Sportweek spandoek. LET OP: Als u deze activiteit óók aanmeldt via sport@harderwijk.nl, dan vermelden wij deze ook in een speciale advertentie die Sport Harderwijk gaan plaatsen in week 16 in het Kontakt. De activiteit moet dan vóór maandag 7 april bij ons bekend zijn. Doet u ook mee? Record aantal deelnemers In 2013 organiseerden 186 gemeenten een lokale Sportweek. Landelijk werden er 7.000 sportactiviteiten georganiseerd waaraan

ruim 870.000 Nederlanders deelnamen. Recordaantallen, die ieder jaar weer toenemen!


Theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè! Ben je vrijwilliger, coach, bestuurder of scheidsrechter van een sportvereniging in Harderwijk/Hierden? Dan kun je gratis kaartjes bestellen voor de voorstelling: “Wel winnen, hè!” De voorstelling op 31 maart is de kick off voor het deelproject “Veilig Sport Klimaat” van het overkoepelende sportkracht project. Een stuurgroep bestaande uit (bestuurders van) sportverenigingen, het RNV en de gemeente Harderwijk houdt zich bezig met dit deelproject. De gemeente Harderwijk biedt de kaartjes voor de voorstelling gratis aan alle sportvrijwilligers aan uit de gemeente Harderwijk. Je kunt deze bestellen via www.harderwijk.nl/sport. Waar? Theater Harderwijk Hoe laat? 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Wanneer? maandag 31 maart 2014 www.harderwijk.nl/sport Meer info:

Column verenigingsondersteuner In deze column kan ik jullie wat vertellen over de projecten waarbij ik ben betrokken. Een ideale kans dus, om belangrijke gebeurtenissen te vermelden!

Deze trainingen worden aangeboden door het NOC*NSF en kunnen door de inzet van de stuurgroep geheel gratis en in Harderwijk gevolgd worden! Vereni­ gingen zijn hiervoor benaderd, maar bel gerust als je nog vragen hebt!

‘Wel Winnen, hè’ 31 maart! Inmiddels loopt het deelproject ‘Veilig Sport Klimaat’ Harderwijk al een tijdje. Hiermee proberen verenigingen in sa­­menwerking met het RNV en de gemeente Harderwijk, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voor­ komen. Op maandag 31 maart gaan we spetterend van start met de boeiende en humoristische voorstelling ‘Wel Winnen Hè’ in het Theater Harderwijk. Alle sport­ vrijwilligers kunnen gratis naar deze voor­ stelling. Kaartjes kunnen nog besteld worden via www.harderwijk.nl/sport Doen zou ik zeggen, want het is echt een super voorstelling! Naast de voorstelling organiseren wij samen met de stuurgroep een trainingsaanbod voor sportbestuur­ ders en andere vrijwilligers.

Thema-avond De thema-avond ‘werven van vrijwilligers of werven van tijd’ is goed bezocht door zo’n 30 personen van 15 verenigingen. In het najaar komt weer een themaavond. Het is nog even kijken of we dan het thema ‘leden werven’ of ‘financiën’ aan bod laten komen. In ieder geval wordt het weer een interessante avond! Met thema-avonden probeert Sport Harderwijk direct aan te sluiten bij de problematiek waar sportverenigingen in deze tijd mee te kampen hebben. Het is ondersteuning aan de sportvrijwilliger in zijn meest pure vorm. Vraag-gestuurd Steeds meer verenigingen weten de weg te vinden naar de verenigings-onder­

steuner. Een goede zaak, want ik help verenigingen graag bij hun uiteenlopende vragen. Voor advies of vragen op welk vlak dan ook, kunnen jullie altijd contact opnemen. Daar ben ik tenslotte voor! JOGG Sinds januari is Harderwijk ook een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)gemeente (zie ook elders in deze nieuws­ brief). Verenigingen kunnen meedoen aan die beweging op allerlei vlakken. Tenslotte kunnen we alleen samen het toenemende gevaar van overgewicht onder jongeren een halt toe roepen. Ik nodig sportverenigingen van harte uit om contact op te nemen en eens van gedachten te wisselen!

Voor ideeën, tips of vragen van alle sportverenigingen staat mijn mailbox altijd wagenwijd open. Natuurlijk kunnen andere belangstellenden ook gewoon bij mij terecht voor sport! Kasper Doesborgh k.doesborgh@harderwijk.nl


Koningsspelen 2014 Onze Koning Willem Alexander is een echte sportliefhebber. Hij schaatste de Elfstedentocht, liep de marathon van New York en was jaren lid van het Internationaal Olympisch ComitĂŠ. Koning Willem Alexander blijft het sporten van de jeugd actief stimuleren, omdat het erg belangrijk is voor hun lichamelijke en sociale ontwikkeling. Daarom is er de Koningssportdag in april als belangrijk onderdeel

van de Koningsspelen. De Gemeente Harderwijk organiseert tijdens de Nationale Sportweek op 25 april evenals vorig jaar de Koningsspelen voor groep 5 t/m 8. Ook dit jaar weer een grootschalig evenement op en rond de sport­ faciliteiten aan de Parkweg.


Sporthuldiging seizoen 2013 - 2014 Vrijdag 27 juni 2014 is het weer zover. Dan worden de sporters en sportteams gehuldigd, die een kampioenschap hebben behaald op nationaal en/of internationaal niveau in 2013-2014. ­ De criteria waaraan de sporters moeten voldoen om voor een erepenning in aanmerking te komen zijn na te lezen op www.harderwijk.nl/sport hh

Sportverkiezing van het jaar Sporthuldiging seizoen 2012 - 2013

Genomineerd in de categorie: Sportploeg van het jaar Sporttalent van het jaar (12 t/m 18 jaar)

Naast de individuele sporters worden dit jaar voor de tweede keer verkiezingen gehouden voor sportteam, sporttalent en sportvrijwil­ liger van het jaar. Sporters of sportteams die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen worden aangemeld voor de verkiezingen voor het ‘Sportteam van het jaar’ en het ‘Talent van het jaar’. Voor de laatste zijn er twee catego­ rieën, namelijk sporters tot 12 jaar en van 12 tot en met 18 jaar. Ook is er weer de verkiezing ‘Sportvrijwilli­ ger van het jaar’. Hiervoor kunnen vrijwil­

ligers worden aangemeld die van bijzondere waarde zijn voor uw sportclub. Aanmelden van sporters, sportteams en sportvrijwilligers kan tot vrijdag 6 juni via a.bruining@harderwijk.nl. •

Bij het aanmelden van de individuele sporters moet de officiële uitslagenlijst worden bijgevoegd. Om in aanmerking te komen voor sport­ team, sporttalent of sportvrijwilliger van het jaar dient er een motivering worden meegestuurd.

Sportimpuls 2014 opengesteld voor lokale sport- en beweegaanbieders Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen via de Sportimpuls subsidieaanvragen indienen. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en is bedoeld voor sport- en beweegaanbieders die de ambitie hebben om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Voor de Sportimpuls 2014 is ruim 9 miljoen euro beschikbaar. Voor lokale sport- en beweegaanbieders die zich specifiek richten

op jeugd in lage inkomensbuurten staat een extra bedrag van 5 miljoen euro klaar. Daarnaast is voor de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht die 27 maart opengaat jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar. De Sportimpuls is gericht op lokale sport- en beweegaanbieders die activiteiten opstar­ ten en aanbieden voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen om daarmee de sportparticipatie in de buurt te verhogen. Ze houden daarbij rekening met de wensen van de doelgroep en werken sa­

men met partijen uit zorg, welzijn, onderwijs of bedrijfsleven. De Sportimpuls is bedoeld als opstartsubsidie. Het is dus ook belangrijk dat het lokale sport- en beweegaanbod zich na afloop van de subsidieperiode voortzet. 

 Hoe aanvragen?
 Om aanspraak te maken op de Sportimpuls moet een sportaanbieder een plan indienen dat aan bepaalde criteria dient te voldoen. Deze zijn te vinden op de website van ZonMw. In de periode van 13 februari tot en met 10 april 2014 (15.00 uur) kunnen aan­


vragen voor de Sportimpuls en de specifieke doelgroep Jeugd in lage inkomensbuurten worden ingediend bij ZonMw. Het minimale beschikbare bedrag voor een aanvraag bedraagt € 10.000 en het maximale bedrag is € 125.000. In 2014 zijn een aantal wijzigingen door­ gevoerd in de procedure en criteria. Omdat alleen de beste aanvragen kunnen worden toegekend wordt een zorgvuldig beoorde­ lingsproces doorlopen. Begin september 2014 krijgen alle aanvragers te horen of hun Sportimpuls aanvraag wordt toegekend. Ondersteuning nodig?
 De ondersteuningsorganisatie Sport­ impuls staat klaar om u te adviseren over de mogelijkheden van de Sportimpuls voor uw initiatief. Kijk voor de contactgegevens in onze regio op www.sportindebuurt.nl/ hulpnodig/sportimpuls/


Fiets- en wandelroutes op de Veluwe Alle seizoenen kun je eindeloos genieten en wandelen op de Veluwe. Kies uit vele wandelroutes en wandeltochten. Wandelen met de hond? Er zijn speciale losloopgebieden voor honden op de Veluwe. En dat allemaal dichtbij! Loop door bossen, heidevelden en maak kennis met natuur.

Vandaag een stevige wandeling maken? We hebben een aantal fiets- en wandelroutes op een rijtje gezet. Maak gerust een keuze uit de vele wandelroutes / wandeltochten en wandelmogelijkheden die de Veluwe biedt:

• Fiets-/wandelroute Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog (11 km) • Fietsroute langs kunstwerken in Harderwijk (27 km) • Wandelroute door het Harderwijk van 1735 (2 km) • Fietstocht Open Monumentendag 2012 (25 km) • Westerborkluisterpad (van station Putten naar station Harderwijk) • Westerborkluisterpad (van station Harderwijk naar station Nunspeet) • Wandelroute Heyrderpad (10 km)

• • • • • • •

voor meer info www.harderwijk.allesvan.nl (http://harderwijk.allesvan.nl/pages/view/id/172)

Hanze Stadswandelingen Harderwijker Loop- en wandelroute Stadwandelingen (Gilde van Harderwijker Stadsgidsen) Wandelroute Harderwijk-Beekhuizerzand (16.4 km) Harderbos (Flevoland) Zuiderzeeroute (38.0 km) Landgoedroute (36.0 of 50.0 km)

voor meer info www.beleefharderwijk.nl (wandelen / fietsen) (http://www.beleefharderwijk.nl/zien-doen/doen/wandelen/ http://www.beleefharderwijk.nl/fietsroutes/


HANDIGE LINKS • • • • • • •

Klompenpaden op de Veluwe Ommetje Rondommetje Hulshorst (4.5 km) Veluws Verleden fietsroute wandelingen Geldersch Landschap & Kasteelen Download gratis wandelroutes op de Veluwe Wandelen op de Veluwe Wandelen met de hond op de Veluwe

Wandelfit - nieuw in Harderwijk

Sportloket Harderwijk

In maart is in #onsHarderwijk het nieuwe beweegprogramma WandelFit gestart. Met WandelFit willen initiatiefnemers Wandel­ sport AV Athlos, KNBLO Wandelsportorgani­ satie Nederland en Zorgbelang Gelderland inwoners van Harderwijk stimuleren om meer te gaan wandelen of te nordic walken.

Deelnemers maken op een laagdrempe­ lige manier kennis met de wandelsport. Gedurende drie maanden worden zij door een enthousiaste trainer begeleid. Aan het eind van het programma bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een wandelevenement.

Informeer bij het sportloket als u op zoek bent naar een accommodatie in Harderwijk. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09.0012.00 uur op het tel. nr. (0341) 411 420 of anders via de mail sport@harderwijk.nl

Meer info: wandelsport@athlos.nl of bel 06-22904308 voor vragen. Het inschrijfgeld bedraagt 39 euro voor drie maanden. Dit is inclusief koffie of thee en met inbegrip van deelname aan een wandelevenement.


Colofon Sportnieuws verschijnt drie keer per jaar. U kunt tekstbijdragen, foto’s of suggesties voor deze nieuwsbrief aan ons mailen via het e-mailadres sport@harderwijk.nl. Sportnieuws mag worden door­ gezonden aan derden. Graag zelfs! Uitgave: Gemeente Harderwijk, Sport Redactie: Dinie Kolk en Alie van Malestein Vormgeving: Mooijekind Design en Communi­ catie en Roel Pannekoek - Repro Verspreiding Digitaal onder alle sportverenigingen en sportaanbieders in Harderwijk/Hierden, (basis)scholen, brede scholen en overige geïnteresseerden. Aanmelden voor Sportnieuws Wilt u deze nieuwsbrief ook via de e-mail ontvangen? Meld u dan aan en stuur een mail naar sport@ harderwijk.nl onder vermelding van “aanmelding Sportnieuws”. Handige links www.harderwijk.nl/sport www.sportwijzerharderwijk.nl www.harderwijk.nl/zwembaddesypel.nl www.lokaaltotaal.nl Volgende uitgave juni 2014

Online: www.harderwijk.nl/sport E-mail: sport@harderwijk.nl Facebook: www.facebook.com/ sportharderwijk

Combinatie functies Coördinator Combinatiefuncties Henk Kort h.kort@harderwijk.nl Brede School Drielanden Mathijs Faassen bredeschool@obsdebogen.nl Brede School Stadsdennen Gert Jan Hop gertjanhop@cbs-deschakel.nl Buurtsportcoaches Fabian Hemmers fabianhemmers@zorgdat.nl Maritha van Huizen marithavanhuizen@zorgdat.nl Maatschappelijke Zorg Kees Grovestein kees@veld42.nl Beweegteams Goos Karsten gkarsten@landstede.nl Verenigingsondersteuner Kasper Doesborgh k.doesborgh@harderwijk.nl Speciaal Onderwijs/Sportmove De Springplank Ina den Hartogh Mijn School Cees Bertijn De Lelie Lieke Rouhof

inadenhartogh@planet.nl cbertijn@mijnschool.nu l.rouhof@delelie.net

Sportplatform Het voorjaarsoverleg van het Sportplatform is met het oog op de verkiezingen verscho­ ven naar dinsdag 3 juni. Het Sportplatform wordt dan gehouden in sportcomplex De Sypel en het idee is om de avond te vul­ len met (kleine) thema-workshops.

Als u ideeën hebt voor of onderwerpen behandeld wilt zien in een workshop, of misschien zelf een sport-gerelateerde workshop wilt geven, dan kunt u dit doorgeven aan onze beleidsmedewerker Sport en Gezondheid, Dinie Kolk via het e-mailadres d.kolk@harderwijk.nl.

Sportnieuws (maart 2014)  

Sportnieuws is een uitgave van Sport Harderwijk en verschijnt 3 of 4x per jaar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you