{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nr. 1 | December 2019

MAGAZINE OVER ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET CENTRUM VAN HARDENBERG


4-5

DE SPINDE

6-7

VECHTZONE

8-9

SLOTGRAVEN

10-11

OVERZICHTSKAART WETHOUDER BREUKELMAN GENIET VAN DE ONTWIKKELINGEN IN

12-13

NIEUWBOUW LANGS DE VECHT

14

OPENBARE RUIMTE

15

WILHELMINAPLEIN

16-17

SAMEN AAN DE SLAG

18-19

HAVEN | OOSTEINDE

“In Hardenberg doen w “Het centrum van Hardenberg is nooit af en heeft onze continue aandacht nodig”, zegt wethouder Martijn Breukelman. “Daarom werken we er samen met tal van andere partijen keihard aan om ons centrum nog mooier en aantrekkelijker te maken. Want een sterk en vitaal centrum is belangrijk voor onze economie.” Nadat het kernwinkelgebied eerder al een flinke opknapbeurt kreeg, staat er opnieuw veel te gebeuren in het centrum. Vooral aan de randen van het gebied wordt gebouwd. Meer weten over alles wat er in het centrum gebeurt? Ga naar: www.centrumontwikkelinghardenberg.nl

Onder meer de Markt, de Voorstraat, het Oosteinde en het Wilhelminaplein kregen de afgelopen jaren een nieuw aanzien. Die projecten waren slechts een klein aantal van de maatregelen uit het grootschalige Masterplan Centrum Hardenberg. “Dit Masterplan zorgde voor een flinke kwaliteitsimpuls voor het centrum en de directe omgeving”, vertelt wethouder Breukelman. “De afgelopen jaren zijn we samen met de ondernemers heel erg bezig geweest in het winkelgebied zelf. We hebben gewerkt aan het verfraaien van het centrum en er zijn nieuwe winkels en horecagelegenheden naar Hardenberg gekomen.” Volgens Martijn Breukelman is een sterk en vitaal centrum belangrijk voor de Hardenbergse economie. “In het centrum gebeurt het. Daar valt iets te beleven! Maar het centrum biedt ook werkgelegenheid aan 2.200 mensen. Bovendien heeft het centrum van Hardenberg een belangrijke functie in de regio. Hardenberg is dé winkelstad van het Vechtdal en er zijn mooie evenementen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we met


Samenwerking

3

In de afgelopen tijd zijn diverse plannen gesmeed. Zo komen op De Spinde drie nieuwe wooncomplexen. Naast het gemeentehuis krijgt het plan Slotgraven vorm. Hier verschijnen een appartementencomplex, een aantal parkwoningen, tweekappers en rijwoningen. Ook langs de Vecht, aan de andere kant van het centrum, wordt flink gebouwd en staat nog het nodige te gebeuren. Martijn Breukelman: “Daarbij werken we natuurlijk samen met allerlei partijen, zoals projectontwikkelaars en bouwers, maar ook met de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg en de Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg. En wat ik ook heel leuk vind zijn de CPO-projecten op een aantal plekken. Bij dit ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ maken de toekomstige bewoners zélf de plannen voor hun toekomstige woning. Dat is een mooi voorbeeld van inwoners die samen aan de slag gaan.” Wethouder Martijn Breukelman

HET CENTRUM

we het gewoon!” elkaar keihard aan werken. Daarom gaan we in volle kracht door om ons centrum nog mooier en aantrekkelijker te maken. We zijn nu vooral bezig met mooie ontwikkelingen aan de randen van het centrum.” Compact centrum met sterk winkelaanbod Een van de belangrijkste uitgangspunten voor wat er nu gebeurt is het vormen van een compact centrum met een sterk winkelaanbod. “De winkels waren in de loop der jaren wat verspreid geraakt. Die willen we nu zoveel mogelijk centreren in het centrum zodat we het kernwinkelgebied nog krachtiger maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de winkels in randgebieden zoals De Spinde verdwijnen of verplaatst worden.” Daarmee ontstaat tegelijkertijd ruimte om gebieden aan het rand van het centrum om te vormen. “Die randgebieden willen we kwalitatief goed houden. Dan is het logisch om te kijken

naar de mogelijkheden voor wonen. We hebben een grote groep inwoners die graag dichtbij de winkels en voorzieningen in het centrum wil wonen. We zien ook dat mensen van buiten Hardenberg hier graag willen komen wonen. Daar zijn die gebieden rondom het centrum natuurlijk ideaal voor. We bouwen hier de komende jaren woningen voor verschillende doelgroepen: van starters tot ouderen. Zo blijft het ook in die gebieden levendig. En dat zorgt weer voor meer sfeer en beleving in het centrum.” Martijn Breukelman geniet van alle ontwikkelingen in het centrum. “Er gebeurt echt heel veel! Op het eerste gezicht lijken het misschien allemaal losse projecten, maar ze dragen allemaal bij aan een krachtig centrum. Een centrum waar je fijn kunt winkelen, een terrasje kunt pakken en waar je prettig woont: dichtbij het centrum waar het gebeurt en met een fantastisch uitzicht op de Vecht. In Hardenberg doen we het gewoon!”

Meer over alle projecten verderop in dit magazine

“Kom met ideeën!” Martijn Breukelman juicht initiatieven van inwoners of ondernemers voor een nóg aantrekkelijker centrum van harte toe. Bij goede ideeën is er zelfs geld beschikbaar om het idee uit te voeren. “Ik vind dat we vooral de mensen zelf moeten laten bepalen wat goed is voor hun centrum. Ik nodig inwoners of ondernemers daarom uit om zelf met ideeën te komen om nog meer beleving, sfeer en groen in het centrum van Hardenberg te brengen.” De wethouder geeft zelf al een paar voorzetjes. “Dan kun je denken aan geveltuintjes of bijvoorbeeld iets met water, zoals een fontein op de Markt. Ik noem zomaar een paar voorbeelden die ik in andere plaatsen gezien heb. Er is van alles mogelijk om het samen nog mooier te maken. Bij goede ideeën of initiatieven hebben we ook een financiële bijdrage om die te ondersteunen, onder meer dankzij het Stadsarrangement van de provincie Overijssel.” Hallo! Hardenberg  December 2019


4

Nieuwe invulling voor de Spinde Het moet een mooie en heldere grens worden van een bruisend winkelcentrum. Een plek waar wonen, werken en voorzieningen hand in hand gaan. Aan de zuidkant van het centrum krijgt De Spinde een compleet nieuwe invulling. “We willen er een levendig geheel van maken”, vertelt Bertie Hendriks. Zij is projectleider van Herstructureringsmaatschappij Overijssel, die nauw met de gemeente Hardenberg samenwerkt. Waar nu nog een voormalig bankgebouw en een aantal winkels staan, verschijnen vanaf 2021 drie nieuwe gebouwen, met meerdere bouwlagen. Die bieden plek aan ongeveer 35 appartementen en 23 zorgappartementen. Op de begane grond komt zo’n 700 vierkante meter ruimte voor commerciële of maatschappelijke functies. De transformatie van De Spinde vloeit voort uit de nieuwe kijk op winkelen in het centrum. Die werd in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld in de zogeheten Detailhandelsstructuurvisie. Om een sterk centrum te creëren en leegstand te voorkomen, streeft Hardenberg er naar om winkels zoveel mogelijk in een compact ‘kernwinkelgebied’ te plaatsen. Voor detailhandel is in de randgebieden zoals De Spinde geen plek meer. “Die willen we omvormen tot gebieden waar ruimte is voor wonen, werken en voorzieningen”, vertelt Hendriks. Verschillende doelgroepen De drie gebouwen rondom het binnenplein met het herdenkingsmonument krijgen dan ook een ‘mix van functies’. “We zien bijvoorbeeld dat er veel vraag is naar woon- en werkruimte door mensen en bedrijven die het prettig vinden om in de buurt van het centrum te zitten. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We willen er een levendig geheel van maken. Dat betekent onder meer dat we gaan bouwen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen, want het gebied is nu erg versteend. Dat doen we onder meer door het toevoegen van

groene daken. Op die manier werken we ook aan klimaatadaptatie.” Bij de make-over van De Spinde werkt de gemeente Hardenberg nauw samen met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Dit bedrijf is in handen van de provincie Overijssel en kan volgens projectleider Bertie Hendriks gezien worden als aanjager van gebiedsontwikkelingen zonder winstoogmerk. “Wij hebben een maatschappelijk doel en pakken strategische en complexere projecten aan die door de markt niet haalbaar te maken zijn. In dit geval heeft de gemeente contact met ons gezocht om samen te kijken wat we met De Spinde kunnen doen.” Route tussen parkeergarage en centrum En dat is heel veel, zo werd duidelijk nadat in 2018 de intentieovereenkomst tussen beide partijen getekend werd. “De gemeente had al een idee voor nieuwbouw, maar ook voor de aanpak van de parkeergarage onder het gemeentehuis. De parkeergarage

kan beter gebruikt worden. Met een extra uitgang vanuit de parkeergarage die uitkomt op De Spinde, wordt het aantrekkelijker om hier te parkeren en via De Spinde naar het winkelgebied te wandelen. Die plannen hebben we samen met de stedenbouwkundige verder uitgewerkt en vervolgens zijn we met de pandeigenaren in gesprek gegaan.” Het oude Rabobankgebouw was al in handen van de gemeente. Met de poelier, bakker, een kapsalon en de eigenaresse van een leegstaande lunchroom werkte HMO toe naar de aankoop van hun pand of verplaatsing van hun bedrijf. “Dat kost tijd. Iedere ondernemer heeft zijn of haar eigen verhaal. We willen die ondernemers zo goed mogelijk helpen.” Voor zover dat bij het uitkomen van dit magazine nog niet gebeurd is, hoopt Hendriks begin komend jaar overeenstemming te hebben bereikt met de laatste pandeigenaar. Ook met de gemeente Hardenberg moet een overeenkomst worden gesloten over de kosten van de ontwikkeling, voordat de


JULI 2017 Vaststelling detailhandelsstructuurvisie door gemeenteraad

MEI 2018 Intentieovereenkomst HMO en gemeente Hardenberg

Projectplanning

5

‘DE SPINDE’

OKTOBER 2019 Overeenstemming met pandeigenaren, presentatie concept-plan

2020 Planuitwerking en bestemmingsplanprocedure

2021 Start bouw

21 20

JUL 20 1 7

25% Schakel tussen parkeren en winkelen Architect Herman Reezigt van Buro MA.AN uit Zwolle mocht zijn stedenbouwkundige visie loslaten op De Spinde en het ontwerp tekenen. “Het Spindeplein is de schakel in de wandelroute tussen de parkeervoorziening onder het gemeentehuis en het kernwinkelgebied”, aldus de architect. “Om de zichtbaarheid en functionaliteit van deze route te verbeteren zijn de nieuwe gebouwen rondom het Spindeplein zo geplaatst dat er lange zichtlijnen ontstaan en verblijfsplekken gemarkeerd

worden. Komend vanuit de binnenstad of vanuit het gemeentehuis wordt het voor bezoekers veel vanzelfsprekender om de goede route te vinden.” Belangrijk is volgens Reezigt het pleintje bij de Fortuinstraat en de Sallandstraat. “Hier wordt met een bijzondere functie en architectuur een fijne plek gemaakt. De nieuwe bebouwing rond het Spindeplein heeft daarnaast een belangrijke functie om de rand van de binnenstad meer structuur te geven.”

procedures rond het wijzigen van het bestemmingsplan kunnen beginnen. “Ik streef ernaar dat we in 2021 kunnen beginnen met bouwen. Daarbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de omgeving. Onlangs hebben we op een inloopbijeenkomst de plannen gepresenteerd en daar werd enthousiast op gereageerd. Sommige mensen hebben waardevolle opmerkingen gemaakt en daar gaan we serieus mee aan de slag.”

“Blij met onze nieuwe winkel” De familie Rademaker van het gelijknamige poeliersbedrijf was tot voor kort gevestigd aan De Spinde. “Winkels die bij elkaar in de buurt zitten, versterken elkaar. Vanuit ondernemersoogpunt snappen we dan ook goed dat de gemeente toewerkt naar een compacter centrum. We moeten het met elkaar doen en profiteren uiteindelijk allemaal van een krachtig centrum. Omdat De Spinde niet in het kernwinkelgebied ligt, zijn wij in goed overleg met de HMO een paar weken geleden verhuisd naar een ander plekje. We zijn blij met onze nieuwe winkel aan de Admiraal Helfrichstraat, naast de Jumbo. Natuurlijk nodigen we iedereen uit om een kijkje te komen nemen in onze nieuwe winkel!” Hallo! Hardenberg  December 2019 | De Spinde


6

“Ons woningaanbod toekomstbestendiger maken” Timo Beumer

Vechtzone klaar voor de toekomst Het project bepaalt een groot deel van het aangezicht van de noordelijke kant van het centrum van Hardenberg. “En dat voor minimaal de komende vijftig jaar”, zegt projectleider Timo Beumer van woningcorporatie Vechtdal Wonen. “Het is dus een belangrijk gebied.” Met de ontwikkeling van de Vechtzone rondt de woningcorporatie de komende jaren de herinrichting van de wijk Marsch-Kruserbrink af.

Het gebied is volgens Beumer om meerdere redenen toe aan een flinke opknapbeurt. Het openbaar gebied vraagt aandacht, het riool is niet toegerust op flinke regenbuien en erg groen is het er ook niet. Toch zijn het bovenal de flats aan de Kruserbrink die aan vervanging toe zijn. “Die zijn verouderd. Ze stammen uit het begin van de jaren zestig en beschikken bijvoorbeeld niet over een lift. Dat terwijl we zien dat er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens zijn. Bovendien worden mensen steeds ouder worden en wonen ze langer thuis. Dat maakt dat we ons woningaanbod moeten aanpassen aan een groeiende zorgvraag en toekomstbestendiger moeten maken.” Bijna tien jaar geleden is de eerste van de drie flats al gesloopt, samen met twaalf eengezinswoningen. De twee

resterende flats en een aantal garageboxen volgen de komende jaren. In plaats daarvan bouwt Vechtdal Wonen in totaal 122 nieuwe huurappartementen en -woningen. Ook verschijnen er 35 koopwoningen en -appartementen, waaronder die van het CPO-project ‘Volwaarde voor de Vecht’. Biodiversiteit Niet alleen speelt duurzaamheid binnen de bouwplannen een belangrijke rol, ook is er veel aandacht voor de natuur. Kwetsbare soorten dieren en planten die langs de oevers van de Vecht voorkomen, moeten in de Vechtzone een plekje kunnen vinden. Maar hoe dit ‘natuurinclusief bouwen’ er uit gaat zien, is volgens Beumer nog niet precies duidelijk. “Daar gaan we de komende tijd goed over nadenken. Het is een vrij nieuwe ontwikkeling. Er is


OKTOBER 2019 Realisatieovereenkomst Vechtdal Wonen en gemeente Hardenberg

Projectplanning

7

‘VECHTZONE’

2020 Opstellen nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

2021-2024 Sloop bestaande flats en nieuwbouw woningen en appartementen

24 20

OKT

20

19

dus nog geen exacte definitie of kader, maar er zijn in Nederland al wel mooie voorbeelden. Hoe dan ook willen we een bijdrage aan biodiversiteit leveren en daarmee mensen ook uitnodigen om naar buiten te gaan en te genieten van de natuur. Het is een simpel voorbeeld, maar als er een nestkastje aan je muur hangt dat bebroed wordt, dan verhoogt dat je woongeluk.” Vechtdal Wonen presenteerde de plannen in oktober op een inloopbijeenkomst in het LOC. Nog vóór komende zomer gaat naar verwachting de schop de grond in voor de eerste 25 appartementen. Daarna begint de bouw van het tweede woongebouw eind volgend jaar al. Dat is nodig ook omdat het mogelijk moet zijn dat de bewoners van de te slopen flats hier nieuwe woonruimte krijgen. De 64 appartementen krijgen volgens planning eind 2021 te maken met de sloopkogel. Gesprek De projectleider realiseert zich terdege dat er heel wat op de huidige huurders af komt. “Ik snap heel goed dat het niet leuk is om te horen dat je woning gesloopt gaat worden. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. De komende maanden gaan we individueel met alle bewoners in gesprek. We willen vertellen wat het voor hen betekent, wat we voor hen kunnen doen, maar ook wat ze eventueel zelf kunnen doen. En zolang ze er nog wonen, zijn we er voor hen. Als de kraan kapot is, dan maken we die gewoon.” Meer weten? Kijk op: www.vechtdalwonen.nl

10% “Noaberschap vinden we belangrijk” Roel Marissen en Willem Boeke

CPO Volwaarde voor De Vecht Het wordt een blikvanger binnen de nieuwe Vechtzone. Langs de rivier gaat de speciaal voor dit doel opgerichte vereniging Volwaarde voor de Vecht een gebouw met twaalf appartementen in drie woonlagen ontwikkelen. Dat gebeurt in ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO). De initiatiefnemers zijn Roel Marissen en Willem Boeke. Zij hadden toevalligerwijs ongeveer dezelfde plannen en werden door Vechtdal Wonen aan elkaar gekoppeld. “We zijn inmiddels met zes leden en als lid praat je mee over het ontwerp”, vertelt Boeke. “We trekken samen op. Noaberschap vinden we belangrijk.” Het eerste ontwerp laat een gebouw zien dat trapsgewijs oploopt en onder meer groene dakterrassen heeft. “Onze uitgangspunten zijn dat het duurzaam en onderscheidend moet worden.” Eind november waren er nog zes kavels binnen het complex beschikbaar. Het komende jaar wordt gebruikt om meer liefhebbers te vinden en de voorbereidingen af te ronden. “Redelijkerwijs kunnen we in het voorjaar van 2021 starten met de bouw. Een jaar later hopen we dat ons gebouw sleutelklaar is.” Meer weten? Kijk op: www.volwaardevoordevecht.nl

Hallo! Hardenberg  December 2019 | Vechtzone


8

Appartementen en parkwoningen beschikbaar De bouw van appartementencomplex De Slotwachter ging begin oktober officieel van start, met het begraven van een koker met daarin persoonlijke boodschappen van de toekomstige bewoners en wethouder Martijn Breukelman. Als alles volgens planning verloopt, verwacht Piksen eind 2020 ‘een heel eind’ te zijn. “Er zijn nog appartementen beschikbaar. Over een jaar kun je er al wonen, dus het is heel concreet.” Ondertussen is de verkoop van de parkwoningen gestart, de bouw daarvan begint wanneer zeventig procent van de woningen verkocht is. Ook de tweeonder-één-kap woningen gaan begin volgend jaar in de verkoop. Alle informatie over het project is te vinden via www.slotgraven.nl. Daar kunnen geïnteresseerden onder meer dankzij 360 graden-impressies alvast virtueel rondkijken in het gebied.

“De woningen zijn straks te gast in het groen” Bastiaan Piksen

Slotgraven is ‘de woonbuurt van de toekomst’ Het is een bijzondere plek die om een bijzondere invulling vraagt. Met die insteek ging Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg aan de slag met het plan Slotgraven. En met succes, want de eerste fase van de bouw is inmiddels van start gegaan. “Dit is de plek van de toekomst”, aldus ontwikkelaar Bastiaan Piksen. “Niet alleen wat betreft duurzaamheid, maar ook op andere vlakken.”

Het plan Slotgraven omvat het gebied in de driehoek tussen de Witte de Withstraat, de Bruchterweg en de Karel Doormanlaan, evenals het perceel van het waterschapsgebouw aan de andere kant van die laatste weg. Waar in het verleden ambtenaren hun werk deden in het gemeentehuis, leeslustigen hun boeken haalden in de bibliotheek en kinderen les kregen op basisschool De Kern, heeft wonen in het groen hier de toekomst. “Met het oog op de ontwikkeling van het centrum heeft de gemeente Hardenberg dit gebied bestemd voor woningbouw. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en daarbij kwam ons plan het beste uit de verf.”


FEBRUARI 2018 Gemeenteraad stelt bestemmingsplan voor het project Slotgraven vast

MEDIO 2019 Bouw en woonrijp maken van het gebied en start verkoop parkwoningen

22 20

Projectplanning

9

‘SLOTGRAVEN’ OKTOBER 2018 Start verkoop appartementencomplex De Slotwachter

SEPTEMBER 2019 Start bouw appartementencomplex De Slotwachter

FEB 20 1

8

50%

Parkachtige omgeving De locatie ligt op een steenworp afstand van de eigen Hardenbergse onderneming en dat inspireerde de ontwikkelaars van Ter Steege. Ze kwamen met een plan voor een appartementencomplex met negentien appartementen, twintig luxe ‘parkwoningen’, vier twee-onder-één-kap woningen en zes rijwoningen. “Het is een unieke plek, daarom staat kwaliteit centraal. Het gebied ligt naast het gemeentehuis. Een bijzonder gebouw, dus dat vraagt ook om een bijzondere invulling. En het is een parkachtige omgeving, de woningen zijn straks ‘te gast’ in het groen.” Met het plan Slotgraven brengt Ter Steege het oorspronkelijke, natuurlijke landschap terug naar de stad. Dat betekent onder meer dat geparkeerde auto’s bij de woningen straks nauwelijks zichtbaar zijn. De voertuigen staan bij de parkwoningen namelijk onder een ‘leefdek’, waardoor een tweede entree zich op de eerste verdieping bevindt. “Daarnaast houden we bij het bouwen

rekening met vogels en vleermuizen, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkastjes in de gevels. Verder hebben we het bestaande groen zoveel mogelijk behouden. Er is wel een aantal oude en zieke bomen verwijderd, maar daar planten we straks heel veel voor terug. De parkwoningen hebben allemaal een privéterras, dat naadloos overloopt in de rest van het park. De bewoners zitten straks dus lekker in een tuin die ze zelf niet hoeven te onderhouden. Dat lijkt me dubbel genieten. En de appartementen hebben allemaal een ruim balkon.”

geval. Daarmee waren we de tijd dus eigenlijk al vooruit. Daarnaast leggen we de daken van het appartementencomplex en de woningen ‘bomvol’ met zonnepanelen. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat we het heel goed gaan isoleren. Hoe minder energie er verloren gaat, hoe minder je ook hoeft te gebruiken en op te wekken.”

Tijd vooruit Voortbordurend op het natuurvriendelijke bouwconcept, speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol in het geheel. Er komt geen gasleiding, waardoor Slotgraven de eerste volledige aardgasvrije wijk van Hardenberg wordt. De woningen worden verwarmd en geventileerd via een warmtepomp en een warmte-terugwininstallatie. “Inmiddels is aardgasvrij bouwen verplicht, maar toen wij de plannen maakten was dat nog niet het

Piksen voorziet een stralende toekomst voor de wijk Slotgraven en niet alleen dankzij de duurzame en natuurrijke opzet. “In het appartementencomplex is alles gelijkvloers, dus daarmee is De Slotwachter zeer geschikt voor senioren. En in de parkwoningen heb je de ruimte van een herenhuis, met het gemak van een penthouse. Daarnaast is er weinig onderhoud en heb je alle voorzieningen in de buurt. Wanneer je de straat oversteekt ben je al in de supermarkt. Dat maakt dit voor mij echt de plek van de toekomst.” Meer weten? Kijk op: www.slotgraven.nl

Hallo! Hardenberg  December 2019 | Slotgraven


12. APPARTEMENTENCOMPLEX DE MARSCH

11. DE MARSCHHOEK

• 19 appartementen • Oplevering: 2020

• 32 eengezinswoningen • Oplevering: 2020

14. VERKENNING MOGELIJKHEDEN HAVEN

13. BADHUISPLEIN

• Verkenning naar financiële en technische haalbaarheid van het (deels) in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven

• Verbeteren openbare ruimte • Studiegebied

10

12

9

11

13

14 15. EXTRA LIGPLAATSEN IN BESTAANDE HAVEN • Extra ligplaatsen, inclusief ligplaatsen voor grotere boten, extra ligplaatsen langs de kade • Aanleg: 2020

20

15

16 16. HOEK HAVENWEG/KROMME STEEG

19

• Circa 24 appartementen • Studiegebied

18 17. PARKEERTERREIN NAAST DE TROUBADOUR • Appartementen en/of horeca/hotel • Studiegebied

17 3 1 19. VOORSTRAAT 18 • Horeca en appartementen • Oplevering 2020

18. WILHELMINAPLEIN

20. MARKTPLEIN

• Nieuwe inrichting en herstel stadsmuur • Gereed in 2019

• Meer sfeer en beleving • Verkenning

2

3. CENT

• Verbe • Verste Vecht • Studie

1. DE SPINDE • Sloop winkelpanden • Nieuwbouw 3 appartementengebouwen met 35 appartementen, 23 zorgappartementen, 700 m2 maatschappelijke/commerciële functies • Verbeteren openbare ruimte, extra toegang parkeergarage • Start bouw: 2021

2. SLOTGRAVEN • 19 appartementen in gebouw De Slotwachter, 20 parkwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen en 6 rijwoningen • Bouw gestart in 2019 • Oplevering: 2022


SCHETS

8

10. VECHTHORST

9. MOOI VECHTE

• Circa 40 appartementen verdeeld over twee appartementencomplexen • Start bouw: 2020

• 26 appartementen verdeeld over twee appartementencomplexen • Oplevering: 2019

8. VECHTZONE

7

6

• 122 huurappartementen en -woningen, 35 koopwoningen en –appartementen • Natuurinclusief • Bouw: 2021-2024

7. MULO-LOCATIE (PARKWEG) • 16 tot 20 appartementen • Studiegebied

4

4. ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT EN ISRAËL EMANUELPLEIN • Verbeteren openbare ruimte • Verbeteren toegankelijkheid • Meer groen en ruimte voor waterberging • Start: 2020 6. OOSTEINDE 5. HOF VAN HARDENBERG • 15 woningen in een hofje • Oplevering 2020

• 35 huurappartementen • Opgeleverd: 2019

B L AU W: V E R K E N N I N G GROEN: OPENBARE RUIMTE

TRUMROUTE ZUID/VECHTKADE

eteren openbare ruimte erken relatie t en centrum egebied

5

ORANJE: BOUWPROJECT

O V E R Z I C H T S K A A R T P R O J E C T E N C E N T R U M H A R D E N B E R G | D E C E M B E R 2 0 19


12

Unieke woontorens Mooi Vechte kroon op herinrichting wijk In 2006 sprak projectontwikkelaar Geert Stel van DLH voor het eerst met de gemeente Hardenberg over de vernieuwing van de wijk Marsch-Kruserbrink. Kort daarna trapte de economische crisis op de rem, maar nu komt het einde van het project in zicht. Hardop denkend laat projectontwikkelaar Stel de ontwikkelingen in de wijk Marsch-Kruserbrink nog eens aan zich voorbij trekken. Tientallen woningen zijn er gebouwd. “We zijn in 2008 begonnen met de verkoop en in de eerste jaren verliep dat zeer moeizaam. Het

heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk wordt het een heel mooi project.” Tweespanners De meest opvallende elementen aan de herinrichting van de wijk zijn de beide woontorens die de afgelopen twee jaar verrezen. Mooi Vechte I en II staan als twee wachters langs de Vecht en doen de bijbehorende straatnaam Vechtwachter eer aan. “Het zijn tweespanners. Dat betekent dat elke verdieping twee appartementen heeft. Ze hebben aan drie kanten daglicht. Je kijkt uit over de Vecht én het centrum van Hardenberg. Dat is echt uniek aan deze torens. En vanaf het penthouse op de bovenste verdieping kijk je ver Duitsland in.” De eerste toren is inmiddels bewoond, de tweede wordt eind dit jaar opgeleverd.

De Marschhoek Daarmee is de vernieuwing van de wijk nog altijd niet klaar. Ook in De Marschhoek, op de voormalige plek van Zwembad De Marsch, wordt gebouwd. Zeventien woningen in de eerste fase van dit project werden dit jaar gebouwd en de bouw van nog eens vijftien huizen gaat van start. Naar verwachting zijn die woningen eind volgend jaar klaar. Zon in de woning Bij DLH gaat Stel binnenkort met pensioen. Zijn opvolger Edwin van Roodselaar maakt het project de komende jaren af. Zo komen er nog eens twee wooncomplexen. “We werken nu een plan uit met in totaal maximaal veertig appartementen”, vertelt Van Roodselaar. “Ook nu plannen we twee appartementen per laag, waarbij je zowel de beleving van de Vecht als het genot van de zon in je woning hebt.” De torens krijgen een ander ontwerp dan Mooi Vechte I en II. Een ander belangrijk verschil is dat deze complexen


13

“Hoogwaardige appartementen met uitzicht op de Vecht” Henk Hamhuis en Arend Jan Veurink

CPO De Marsch

aardgasvrij worden, zoals tegenwoordig verplicht is. De appartementen van toren één gaan vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 in de verkoop. Volgens Van Roodselaar is er al een flinke lijst met gegadigden. “Als de verkoop voorspoedig verloopt kunnen we na de zomer starten met de bouw. Die zal ongeveer een jaar in beslag nemen.” De locatie aan de Vecht, met een bouw die gedeeltelijk in de dijk doorloopt, vroeg onder andere om een nauwe samenwerking met het Waterschap Vechtstromen. Omdat DLH ook de herinrichting van de infrastructuur in de wijk heeft begeleid, waren de lijnen met het waterschap kort. “We hebben het regelmatig gehad over de vraag: Wat als de Vecht in de toekomst nog hoger staat?”, vertelt Stel. “Daarom hebben we in de straten bijvoorbeeld al maatregelen genomen om extra water op te vangen en beter te infiltreren in de bodem. Op die manier maken we de wijk beter bestand tegen klimaatverandering.” Meer weten? Kijk op: www.dlhgroep.nl

Op de oude plek van het gebouw van Kanovereniging HardenbergVecht wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe blikvanger langs de Vecht. Hier verschijnt appartementencomplex De Marsch, genoemd naar het zwembad dat tot een paar jaar geleden een steenworp verderop lag. Verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaven de toekomstige bewoners van de negentien appartementen hun eigen wooncomplex zelf vorm. Het ontwerp is van architect Henk Hamhuis. Arend Jan Veurink van Vericon Advies gaf – samen met Bert Dorresteijn – leiding aan de ontwikkeling van dit initiatief van

onderop. “Het zijn hoogwaardige, relatief grote appartementen. De architectuur laat ook het individuele van het project zien, want geen enkele appartementgevel is gelijk. Wel hebben ze allemaal twee balkons met een prachtig uitzicht over de Vecht én de binnenstad. De aanloopperiode heeft best lang geduurd, onder meer omdat je met een hele groep mensen over veel zaken duidelijkheid moet hebben. Ook de verplaatsing van de kanovereniging heeft tijd gekost. Maar het leuke is wel dat de betrokkenheid groot is.” Alle appartementen zijn verkocht en de oplevering vindt waarschijnlijk in de herfst van 2020 plaats.

Nieuwe plek voor kanovereniging De kanovereniging Hardenberg krijgt een nieuw onderkomen in het Vechtpark, achter de brandweerkazerne. Een clubgebouw met uitzicht over het Vechtpark en een wildwaterkanobaan vlak voor de deur. Het gebouw biedt ruimte aan een kantine met terras, een kanoberging, kleedruimtes voor de leden van de kanovereniging en een kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterkanobaan. Nabij het clubgebouw is de Molengoot verbreed, om dienst te kunnen doen als oefenvijver voor de leden van de kanovereniging.

Hallo! Hardenberg  December 2019 | Nieuwbouw langs de Vecht


14

“We willen er een soort rode loper van maken” Remko Schlepers

Op naar een duidelijke, groene en toegankelijke openbare ruimte Een bruisend centrum met daaromheen een prachtige rivier. Dat vraagt volgens Remko Schlepers van de gemeente Hardenberg om een passende inrichting. “We gaan het duidelijk, groen en toegankelijk maken”, aldus de projectleider van het centrum van Hardenberg. “De openbare ruimte is immers van ons allemaal.” Schlepers draait er niet omheen. Met fietsers, voetgangers, automobilisten op zoek naar een parkeerplaats en vrachtwagens die de winkels bevoorraden is het bijvoorbeeld in de Admiraal Helfrichstraat en op het Israël Emanuelplein een ‘beetje een ratjetoe’. “Het is net alsof het allemaal zomaar aan elkaar geplakt is. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welke kant je op moet, terwijl het toch de zuidelijke entree van ons mooie centrum is. Het moet duidelijk zijn. We willen er een soort ‘rode loper’ van maken.”

Daarom krijgt de openbare ruimte in delen van het centrum de komende jaren een opknapbeurt, te beginnen bij de Admiraal Helfrichstraat en het Israël Emanuelplein. Dat gebeurt niet alleen met mooie materialen die een rustiger straatbeeld moeten opleveren, de gemeente kijkt verder. “We gaan tegelijk met een aantal thema’s aan de slag. Hardenberg is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland, dus de openbare ruimte moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dat betekent zo min mogelijk stoepen en afstapjes, zodat je er ook met een rollator gemakkelijk kunt komen.” Regenwater en verkoeling Daarnaast speelt de gemeente in op de gevolgen van klimaatverandering. “We willen de openbare ruimte groener maken. Bomen en planten zorgen namelijk voor een fijn woon- en leefklimaat, maar op hete dagen zorgen ze ook voor verkoeling. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om meer regenwater op te vangen in de ondergrond om vervolgens te laten infiltreren. Dat voorkomt wateroverlast bij hevige regenbuien.”

Komend voorjaar wordt duidelijk hoe het er allemaal precies uit gaat zien. Zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, betrekt de gemeente ook de stakeholders en de directe omgeving bij het maken van de plannen. Schlepers verwacht dat de uitvoering in het najaar van 2020 begint. Potentie Dat is echter nog maar het begin van de gezichtsverandering die de openbare ruimte in het centrum van Hardenberg de komende jaren ondergaat. “Ons centrum heeft heel veel mogelijkheden. We hebben hier bijvoorbeeld een prachtige rivier liggen. Door het aangrenzende gebied mooi in te richten kunnen we dat meer kracht bij zetten. Met het Vechtpark heeft Hardenberg iets unieks in handen. De stadszijde verdient ook een impuls. De relatie tussen het centrum en de Vecht kan krachtiger. Daarom gaan we de komende jaren ook bezig met de omgeving vanaf het gemeentehuis tot aan de haven. Hoe mooi zou het zijn als je straks bijvoorbeeld een promenade langs de Vecht hebt, waar je heerlijk kunt wandelen? We willen de kansen die er dit gebied liggen nog veel beter gaan benutten.”

Hallo! Hardenberg | December 2019 | Openbare ruimte


Stadsmuur in oude staat hersteld

15

Nu de herinrichting van het Wilhelminaplein is afgerond, wordt ook het laatste stukje stadsmuur van Hardenberg aan de rand van het plein hersteld. De stadsmuur is in 1230 gebouwd en in 1962 gerestaureerd. De muur dient als keerwand voor het hoger gelegen Wilhelminaplein. Een deel van buitenkant van de muur is ingestort. Vermoedelijke oorzaak is dat de binnenkant van de muur is uitgespoeld door water. De muur bestaat uit een bijzondere steensoort, namelijk ijzeroer. Dat deze steensoort is gebruikt voor de muur, is vrij uniek in Nederland. Dat maakt dat het belangrijk is om de muur goed te restaureren. De stadsmuur is een rijksmonument. Daarom moest de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het herstelplan voor de stadsmuur eerst goedkeuren.

Wilhelminaplein: een stadsplein met een eigen karakter Het Wilhelminaplein kreeg dit jaar een nieuwe inrichting waarmee de historische uitstraling van het plein is teruggekeerd. Het plein is overzichtelijker geworden en geschikt voor kleinschalige evenementen. Dankzij de zitranden en het groen is het aangenaam vertoeven op het plein. De verschillende soorten lindenbomen en het nieuwe straatmeubilair maken het plaatje af.

De oude waterpomp heeft een prominente plek gekregen in het gebied voor de ingang van de Höftekerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. Parkeren voor bezoekers is nog steeds mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de nieuwe inrichting heeft het plein nu een duidelijke verbinding met de Voorstraat. Hierdoor maakt het Wilhelminaplein meer onderdeel uit van het winkelgebied.

De restauratie van de stadsmuur is inmiddels gestart en wordt uitgevoerd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in werken met bijzondere steensoorten en restauratiewerkzaamheden. De muur is eerst afgebroken om de binnenkant goed te kunnen herstellen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat water de mortel tussen de stenen niet kan wegspoelen. De stenen zijn genummerd, zodat ze bij de opbouw op dezelfde plek komen te liggen. Zo verandert de muur niet. De restauratie van de stadsmuur is nog dit jaar afgerond.

Historisch Hardenberg Na de herinrichting is de historische uitstraling van het plein teruggekeerd. De geschiedenis is letterlijk zichtbaar gemaakt. Op diverse plekken zijn foto’s te zien van hoe het er vroeger aan toe ging het op het Wilhelminaplein. De foto’s zijn met een moderne techniek gelaserd op roestvrij staal. Via een QR-code bij de foto’s kunnen bezoekers op hun telefoon direct meer lezen over de foto’s en de geschiedenis van het plein. Hallo! Hardenberg  December 2019 | Wilhelminaplein


16

“De consument verleiden om naar Hardenberg te komen” Eduard Plate en Henk Schoemaker

Samen aan de slag voor een nog mooier centrum Ze zijn de motor van een goed draaiend centrum. De ondernemers in het kernwinkelgebied van Hardenberg werken iedere dag keihard om de consument te verleiden om naar hun stad te komen. Omdat ze daar wel een beetje hulp bij kunnen gebruiken, is er de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. “Er zijn al verschillende acties uitgevoerd om het centrum nog mooier en gastvrijer te maken”, aldus voorzitter Henk Schoemaker.

De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) probeert namens de ondernemers het centrum van Hardenberg zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Henk Schoemaker is de onafhankelijke voorzitter, wat inhoudt dat hij zelf geen winkel of ander bezit in het centrum heeft. “We werken binnen de Bedrijven Investeringszone (BIZ)”, legt hij uit. “Dat is een soort verplichte handelsvereniging, waar alle ondernemers en eigenaren van bedrijfsmatig vastgoed aan bijdragen. Iedereen krijgt een aanslag op basis van de WOZ-waarde van zijn of haar pand. Dat geld dragen we af aan de gemeente, maar het vloeit volledig weer terug naar het gebied als geheel. En dat is een belangrijk gebied hoor, niet alleen voor consumenten. Binnen de detailhandel in de BIZ verdienen namelijk zo’n 1.500 mensen een boterham. Daarmee is het in feite de grootste werkgever van de gemeente Hardenberg.”

Om dit gebied toekomstbestendig te maken stelden de gemeente Hardenberg en de SCSH enkele jaren geleden het Actieplan Centrum Hardenberg op, met tal van grote en kleine maatregelen om het centrum een impuls te geven. “Dat plan is vervolgens het hele land doorgegaan. We liepen daarmee echt voorop, want heel veel partijen hebben ernaar gevraagd.” Een van de punten was de aanstelling van een centrummanager. Die werd gevonden in de persoon van Eduard Plate. Hij heeft een schat aan kennis en ervaring op het gebied van detailhandel en winkelcentra. Het belang van een centrum is volgens hem nauwelijks te overschatten. “Het centrum overstijgt de eigen oppervlakte. Hoe beter het in het centrum gaat, hoe beter het is voor de leefbaarheid in de hele omgeving. Een goed functionerend centrum is in alle opzichten essentieel voor een stad.”


Stadscheques voor goede ideeën voor de binnenstad

17

Vanuit de Stadsbeweging van de provincie Overijssel zijn Stadscheques beschikbaar voor de uitvoering van goede initiatieven of ideeën die bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige binnenstad. De eerste Stadscheques werden in maart uitgereikt tijdens een Stadscafé aan drie initiatiefnemers voor E-bike oplaadpunten in de stad, street art op de wand van de parkeervoorziening op de Gedempte Haven en het pimpen en beplanten van de rode bloembakken in het centrum. Deze drie ideeën zijn dankzij de Stadscheques inmiddels uitgevoerd.

Ontvang ook een Stadscheque

Kiezende ondernemers en consumenten Plate’s werkzaamheden spelen zich af in de driehoek tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. Hij ondersteunt ondernemers die zich in het centrum van Hardenberg willen vestigen en begeleidde al een aantal consumentenonderzoeken. “We hebben te maken met kiezende ondernemers én kiezende consumenten. Samen met ondernemers en de SCSH probeer ik de consument te verleiden om naar Hardenberg te komen.” Omdat Hardenberg zelf al voortvarend bezig was met het toekomstbestendig maken van het centrum, kwam de stad in aanmerking voor het Stadsarrangement. Dat is een project van de Stadsbeweging van de provincie Overijssel. In het document dat afgelopen voorjaar ondertekend werd, staan afspraken over concrete acties en projecten om de ont-

wikkelingen de komende jaren verder te stimuleren. “Die projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen”, legt Schoemaker uit. “Zo moeten ze duurzaam zijn en een bijdrage leveren aan vergroening van de binnenstad.”

Begin 2020 worden er tijdens een Stadscafé opnieuw Stadscheques uitgedeeld. Heb jij een idee of plan waardoor het centrum van Hardenberg mooier, levendiger of aantrekkelijker wordt? Of wil je iets organiseren en kun je daarbij wat hulp gebruiken? Stuur jouw idee dan naar centrum@hardenberg.nl. Wie weet wordt jouw idee beloond met een Stadscheque ter waarde van maximaal 2.500 euro voor de uitvoering van het idee.

Bloembakken, oplaadpunt en streetart De financiële bijdrage van de provincie helpt bij het ‘schoon, heel en veilig’ houden van de Hardenbergse binnenstad. Zo wordt de openbare ruimte de komende jaren groener en duurzamer ingericht. Daarnaast wordt het voor de SCSH wat makkelijker om van Hardenberg een onderscheidende winkelstad te maken. “Er zijn al verschillende acties uitgevoerd om het centrum nog mooier en gastvrijer te maken. Zo zijn de bloembakken vernieuwd, is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen gekomen en is er street art gerealiseerd. We zijn blij dat de provincie Overijssel hier zo actief mee is.” Hallo! Hardenberg  December 2019 | Samen aan de slag


18

Meer aanlegplaatsen in de haven De haven in Hardenberg krijgt volgend jaar extra aanlegplaatsen. Daarnaast gaat de gemeente de haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven verkennen. Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen er steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, zorgt de gemeente ervoor dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Ook inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen. In de eerste helft van 2019 zijn tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers scenario’s gemaakt voor het realiseren

van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot. De gemeente werkt nu het scenario voor het optimaliseren van de bestaande haven als tijdelijke oplossing en gebruik van de kade in de omgeving van de haven voor het aanleggen van boten verder uit. Binnen dit scenario wordt de capaciteit van de haven vergroot met extra ligplaatsen en komen er ook ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen. Daarnaast is er langs de kade ruimte voor extra ligplaatsen. Nadat het plan verder is uitgewerkt, wordt in 2020 een start gemaakt met de optimalisatie van de bestaande haven. Om te zorgen voor voldoende aanlegplaatsen in het afgelopen vaarseizoen, zijn tijdelijke drijvende steigers aangelegd.

De voorkeur van de deelnemers aan de werksessies ging uit naar een scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Het omvormen van de huidige parkeergarage is echter complex. Daarom is optimalisatie van de bestaande haven voor nu een logische keuze. Zo biedt de gemeente vaarrecreanten de mogelijkheid om aan te leggen. Daarbij kan optimalisatie van de bestaande haven dienen als opmaat richting mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven. Daarom gaat de gemeente een verkenning uitvoeren naar de technische en financiĂŤle haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven.

Meer weten? Kijk op: www.vechtparkhardenberg.nl

Hallo! Hardenberg  December 2019 | Haven


19

Nr. 1 | December 2019

Winkelpanden maken plaats voor 35 appartementen aan Oosteinde Drie leegstaande winkelpanden aan de rand van het centrum, hebben plaatsgemaakt voor een nieuw appartementencomplex. Zo zijn er nieuwe huurappartementen bijgekomen en is het kernwinkelgebied weer wat compacter geworden. Drie leegstaande winkelpanden die samen 1.500 vierkante meter detailhandel vertegenwoordigden zijn gesloopt. De bestemming is gewijzigd van detailhandel naar wonen. Daarmee is deze plek omgevormd naar een hoogwaardige woonlocatie aan de rand van het centrum. Het project levert ook een belangrijke bijdrage aan het compacter maken van het centrum.

De 35 sociale huurappartementen zijn bedoeld voor jongeren, starters en ouderen. In het complex worden zowel tweekamer- als driekamerappartementen verhuurd. De appartementen voldoen aan de moderne eisen. Zo ligt er in elke ruimte vloerverwarming en is elk appartement voorzien van zonnepanelen. De bouw van de appartementen, door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg, ging vlak na de zomer van 2017 van start. Begin 2019 was het appartementencomplex klaar.

Hallo! Hardenberg  December 2019 | Oosteinde

Colofon Tekst Erwin Dijk en Gemeente Hardenberg Fotografie en beelden Fotografie JZ, Vechtdal Wonen, Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg, DLH, Hamhuis Architecten, Buro MA.AN Overzichtskaart TotalID Ontwerp en opmaak Jan Ontwerpt Uitgever Gemeente Hardenberg Oplage 8.500 stuks Foto omslag Project: De Marsch Sander van Bokxum en Erik Baan Janssen de Jong Bouw Noord


www.centrumontwikkelinghardenberg.nl

Profile for Regio Hardenberg (De kracht van gewoon doen)

Hallo Hardenberg #1  

Centrumontwikkeling

Hallo Hardenberg #1  

Centrumontwikkeling

Advertisement