Page 1

MEI 2014 • nr 5

uw gemeentelijk magazine

Goed om weten

4

Goed voorbereid naar de stembus Goed om weten

7

Ham werft aan Mobiliteit

23

Autoluw naar school op 7 mei

Toerisme

Op wandel door Ham. Welk knooppunt nemen we nu? 16 v.u.: College van Burgemeester en Schepenen • Dorpsstraat 19 • 3945 Ham


UW SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester Dirk De Vis Staatsbaan 132 3945 Ham Tel. 013 32 64 62 (privé) GSM: 0495 24 53 14 E-mail: burgemeester@ham.be algemeen beleid, veiligheid, politie, financiën, burgerzaken, economie, personeel Spreekuren: donderdag: 16.00 - 19.00 uur

www.ham.be tot uw dienst Gemeentehuis Dorpsstraat 19 - 3945 Ham Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur ONTHAAL

tel.:

013 61 10 00 fax: 013 61 10 01 e-mail: info@ham.be

Schepenen

POLITIE tel.: 013 67 08 80 (24/24 uur) fax: 013 67 08 89 e-mail: politie.bht@telenet.be Buiten de kantooruren kan je voor dringende zaken steeds terecht op het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84, Telefonisch 24/24 uur op het nummer 011 27 95 79

Robert Vandezande

TOERISTISCHE DIENST tel.: 013 61 10 15 e-mail: toerisme@ham.be

In de Bus 20 3945 Ham Tel. 0496 60 71 98 E-mail: robert.vandezande@ham.be Vergunningenbeleid: stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit, milieu Spreekuren: op afspraak

CULTUURDIENST tel.: 013 61 10 12 e-mail: cultuur@ham.be Reserveringen gemeentelijke zalen: 0474 29 80 83

Jos Ooms Langven 9 3945 Ham Tel. 0486 16 66 97 E-mail: jos.ooms@ham.be openbare werken, gebouwen, wegenis, riolering, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, groenvoorziening Spreekuren: op afspraak

Danielle Biesemans Genenbemdestraat 25/a 3945 Ham Tel. 0476 67 96 55 E-mail: danielle.biesemans@ham.be Welzijnsbeleid: gezin, kinderopvang, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, jeugd Spreekuren: maandag: 15.30 - 16.30 uur en op afspraak

SPORTDIENST tel.: 013 61 10 10 e-mail: sportdienst@ham.be TECHNISCHE DIENST tel. 013 61 10 40 e-mail: ruimtelijkeordening@ham.be PWA tel. 013 61 10 16 e-mail: pwa_ham@yahoo.com

OCMW Roerdompstraat 6 - 3945 Ham tel.: 013 61 10 80 fax: 013 61 10 81 e-mail: ocmw@ham.be Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur 17.00 - 19.00 op afspraak di. t/m vrij.: 08.30 - 12.00 uur Spreekuren Voorzitter Willy Bosmans ma.: 10.00 - 12.00 uur in het OCMW Gebouw en op afspraak

TECHNISCH CENTRUM Hoekstraat 3a - 3945 Ham (gemeentelijke werkplaatsen) tel. 013 61 10 71 fax: 013 61 10 70 e-mail: technisch.centrum@ham.be

RECYCLAGEPARK Truibroek 16 - 3945 Ham tel. 011 39 83 19 e-mail: info@limburg.net Openingsuren: ma.: gesloten di., wo., vr.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur do.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 18.00 uur za.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE TESSENDERLO-HAM Stationsstraat 40 - 3980 Tessenderlo tel. 013 66 67 59 fax: 013 67 46 38 e-mail: academie@tessenderlo.be

Patrick Bosmans Heidestraat 113a 3945 Ham Tel: 0478 24 68 59 patrick.bosmans@ham.be vrije tijdsbeleid: cultuur, bib, sport, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, ict Spreekuren: op afspraak

Willy Bosmans Robynsstraat 42 3945 Ham Tel. 013 66 69 97 (privé) E-mail: willy.bosmans@ham.be OCMW, senioren, externe relaties, armoedebestrijding Spreekuren: OCMW gebouw maandag: 10.00 - 12.00 uur en op afspraak

2

www.ham.be

BIBLIOTHEEK Dorpsstraat 17 (Zille) tel. 013 61 10 60 e-mail: bibliotheek@ham.be ma., di, do.: 10 - 12 uur en 18 - 20uur wo.: 10 - 16 uur za.: 10 - 12 uur

DE STIP Stipstraat 2 - 3945 Ham JEUGDDIENST tel. 013 61 10 66-67 e-mail: jeugddienst@ham.be reservaties repetitieruimte en DJ Lab Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur STRAATHOEKWERKER STEVE ROTEN tel. 013 61 10 68 GSM: 0472 60 34 84 e-mail: straathoekwerker@ham.be JEUGDHUIS DE STIP 013 61 10 65 e-mail: jhdestip@gmail.com Openingsuren: vrij. & za.: 20.00 - 02.00 uur woe. & schoolvakanties: 20.00 - 01.00 uur tel.


GEMEENTERAAD

Uit de gemeenteraad van 3 april 2014 Door de archeologische vondsten rond de kerk van Kwaadmechelen kan het nieuwe plein rond de kerk niet worden aangelegd zoals oorspronkelijk voorzien. Dit met een aanzienlijke meerkost als gevolg. Om kosten te sparen is het voordeliger om een nieuw ontwerp te laten opmaken. Hierdoor moet de zone rond de kerk niet ontgraven worden. De gemeenteraad laat het studiebureau een nieuw ontwerp opmaken.

In het kader van het EFRO project “Ravenshout, eurologisch op weg” werden drie fietssatellietpunten gebouwd. De gemeenteraad keurt de voorwaarden voor de concessie van het fietssatellietpunt in Ham goed.

De gemeenteraad keurt de eindafrekening voor de wegenwerken Genebos fase 3 en 4 goed.

In dorpskern Oostham worden een aantal percelen verkaveld. De gemeenteraad gaat akkoord met het tracé van de nieuw aan te leggen weg. Na aanleg neemt het gemeentebestuur de wegenis over en staat ze in voor het onderhoud.

Volgende gemeenteraad

donderdag 8 mei om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten De gemeentelijke diensten, het OCMW en de bibliotheek zijn gesloten op • donderdag 1 mei (Feest van de Arbeid) • vrijdag 2 mei (brugdag) • donderdag 29 mei (O.L.H. Hemelvaart) • vrijdag 30 mei (brugdag)

De gemeenteraad keurt volgende nieuwe straatnamen definitief goed: • Iepstraat voor gedeelte Slagveld & Platanenlaan • Vlierstraat voor gedeelte Slagveld • Walnootstraat voor gedeelte Slagveld & O.L. Vrouwstraat • Abeelstraat voor gedeelte Slagveld & Platanenlaan • Steenkoolwijk voor gedeelte Boringwijk • Stokerijstraat voor gedeelte Groenstraat • Bivakstraat voor gedeelte Kerkstraat

VERDER IN DIT NUMMER

Goed om weten.................................................4 Welzijn...............................................................8 Dienstencentrum.............................................10 Cultuur............................................................12 Uit in Ham.......................................................14 Toerisme..........................................................16 In de kijker.......................................................18 Jeugd..............................................................20 Sport...............................................................21 Provincie Limburg............................................22 Mobiliteit..........................................................23 Integratie.........................................................24 Wie is van dienst?............................................27 inham • mei 2014

3


GOED OM WETEN

Volmachten en afwezigheden op de verkiezingsdag In België ben je verplicht om te gaan stemmen. Het is mogelijk dat dit om één of andere reden niet kan. Bijvoorbeeld door ziekte, examens, je beroep, vakantie, .... In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer (volmachtdrager).

Hoe doe je dat?

• Als volmachtgever moet je eerst het volmachtformulier invullen. Je kan dit downloaden op www.ham.be/ verkiezingen of je krijgt het aan de balie van de dienst burgerzaken. Zowel volmachtgever als volmachtdrager moeten het formulier ondertekenen. • Je voegt er ook een attest bij dat bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen. Welk attest, is afhankelijk van de reden waarom je volmacht geeft.

Wie kan je aanwijzen als volmachtdrager?

Je kan volmacht geven aan elke andere kiezer. Het maakt niet uit in welke gemeente deze persoon woont maar hij/zij moet zelf wel stemgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezingen als jezelf. Elke persoon mag slechts voor maximum 1 persoon met volmacht stemmen. Deze volmachtdrager zal wel moeten stemmen in het stembureau van de persoon die de volmacht geeft.

Ik wil geen volmacht geven

Kan je niet gaan stemmen en wil je geen volmacht geven, dan moet je je oproepingsbrief en het bijhorende bewijsstuk inleveren: • vóór de verkiezingen: bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. • na de verkiezingen: bij het Vredegerecht, Pieter Bruegelstraat 8 te 3580 Beringen.

Kom oefenen met de stemcomputer! Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gebruikten we in Ham voor het eerst de nieuwe stemcomputers. Bij de verkiezingen van 25 mei werken we met dezelfde apparatuur. Kom gerust eens oefenen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Op www.ham.be/verkiezingen vind je bovendien een filmpje waarin alles helder en stap voor stap wordt uitgelegd. Info: dienst verkiezingen – 013 61 10 21 – verkiezingen@ham.be – www.ham.be/verkiezingen

Kiezers die op vakantie gaan in het buitenland en dit: • kunnen bewijzen met bvb. de reisdocumenten van de reisorganisatie, vliegtickets, reservatiebevestigingen, facturen, ... maar geen volmacht willen geven, moeten kopies van deze documenten vóór de verkiezingen bezorgen aan de gemeentelijke dienst burgerzaken. • niet kunnen bewijzen én geen volmacht willen geven, moeten op 25 mei 2014 in het buitenland bij een officiële instantie een attest van “Afwezigheid wegens vakantie in het buitenland” laten invullen waaruit blijkt dat hij/zij zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevond(en). Als je terug in België bent, lever je dit attest samen met de oproepingsbrief in bij het Vredegerecht, Pieter Breugelstraat 8, 3580 Beringen. Het attest van “Afwezigheid wegens vakantie in het buitenland” vind je ook op www.ham.be/verkiezingen. Info: dienst verkiezingen – 013 61 10 21 – verkiezingen@ham.be – www.ham.be/verkiezingen

4

www.ham.be


GOED OM WETEN

De Monade geeft Ham een nieuw gezicht!

Rond de kerk in Kwaadmechelen gaan de werken aan het nieuwe centrum van de gemeente volop voort. Achter de kerk komen stilaan de eerste contouren van de 18 sociale wooneenheden van Vooruitzien tevoorschijn. Ook Matexi startte met de verkoop van een aantal bijkomende woningen in het woonuitbreidingsgebied achter de kerk.

De Monade Het nieuwe gezicht van Ham wordt echter bepaald door het woon-winkelgedeelte dat gebouwd wordt door projectontwikkelaar Cordeel. Het complex kreeg de naam De Monade. Het woord ‘monade’ komt uit het Grieks en betekent zoveel als ‘eenheid’, het begin van alles, het centrale element waarop alles gebouwd is. De Monade moet namelijk, in combinatie met het vernieuwde kerkplein, zorgen voor een aangename en

herkenbare plek in het centrum van Kwaadmechelen. Zo komt eindelijk de langverwachte nieuwe dorpskern van Ham tot stand.

De bank De bouw start op 1 september van dit jaar. Het oude bankgebouw verdwijnt uiteindelijk ook. De bank neemt later haar intrek in het nieuwe complex. Op 27 april organiseerde Cordeel een groot lanceringsmoment waarbij de verkoop van de appartementen van start ging. Meer info over deze projecten vind je op: www.vooruitzien.be www.matexi.be www.demonade.be

Ham.be heeft ook mobiel broertje! Ham.be is vanaf nu ook in een vereenvoudigde versie voor smartphones beschikbaar. Mobiele gebruikers vinden er nieuwsberichten, een activiteitenkalender, contactgegevens en openingsuren van de gemeentelijke diensten. Het is bovendien mogelijk om meldingen door te sturen vanop de plaats van het probleem. Wie voortaan via zijn smartphone of tablet surft naar ham.be krijgt de keuze om naar de gewone of mobiele versie te gaan. Het gemeentebestuur wil op die manier tegemoet komen aan de steeds groeiende groep mobiele surfers.

Gevonden voorwerpen • Huissleutel met geel label gevonden aan de brug kanaal Dessel-Kwaadmechelen op 10/03/14 • Zwarte fietstas met inhoud gevonden aan de ingang van het gemeentehuis op 25/03/14 De eigenaar kan zijn of haar voorwerp komen afhalen bij de politie, Dorpsstraat 19, 3945 Ham, 013 67 08 80. inham • mei 2014

5


GOED OM WETEN

Zitdagen belastingen De belastingdiensten komen opnieuw naar het gemeentehuis van Ham op: • Dinsdag 27 mei • Dinsdag 3 juni • Dinsdag 10 juni • Dinsdag 17 juni

Verras mama en papa met een hamBON! De afgelopen maanden werden al voor bijna 14 000 euro aan hamBON’s verkocht. Vooral tijdens de eindejaarsperiode verkochten onze bons als zoete broodjes. Misschien zijn de geschenkbons ook wel het ideale geschenk voor vader- of moederdag! Intussen kan je met je bons terecht bij 42 handelaars in de gemeente. Je vindt een overzicht op onze website. Info: www.ham.be/ondernemen

Tussen 9.00 en 14.00 uur staan er drie deskundigen voor je klaar om je te helpen bij het invullen van je belastingaangifte. Om alles vlot te laten verlopen, breng je zeker mee: • de aangifte(n) • de laatste aanslag (aanslagjaar 2013) • alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen,...) • alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, giften, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, enz...) Laat de aangifte vooraf ondertekenen door de belastingplichtige en eventuele partner. Dit bespaart tijd. Je kan je brief ook altijd laten invullen bij het belastingkantoor in Beringen, Harmoniestraat 9, 3580 Beringen. Dit kan van 09.00 tot 12.00 uur. In juni kan dit zelfs van 09.00 tot 15.00 uur.

Onderzoekers op pad

Info: dienst communicatie – 013 61 10 28 info@ham.be – www.ham.be

De Studiedienst van de Vlaamse Regering voert opnieuw een onderzoek uit bij de bevolking. Met dit onderzoek wil de overheid te weten komen met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Ook in Ham worden mensen ondervraagd. Zij krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews worden afgenomen door onderzoeksbureau GfK uit Leuven. Het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2014. Voor vragen kan je steeds contact opnemen met ann.carton@dar.vlaanderen.be – 02 553 56 87.

Einde van de telefooncel!

75 jaar Albertkanaal Vaar mee door de geschiedenis Van 13 tot 18 mei in Ham

Bezoek tussen 22 april en 15 juni 2014 de varende tentoonstelling over de geschiedenis van het Albertkanaal. Het ruim van een duwbak dompelt je helemaal onder in 75 jaar binnenvaart op het kanaal.

6

www.ham.be

Belgacom stopt definitief met de uitbating van alle publieke telefooncellen in België. De cellen werden immers steeds minder en minder gebruikt. De resterende telefooncel op het Heldenplein in Oostham is al ontmanteld en wordt in de komende weken verwijderd. De tentoonstelling toont het verhaal van het kanaal en de evolutie van de trafiek. Ook de moderne binnenvaart, als alternatief voor de files op de wegen, komt aan bod. De boot meert van 13 tot 18 mei aan in Ham. De tentoonstelling is op weekdagen open voor groepen. Tijdens het weekend kan je er ook als individuele bezoeker terecht. Mis de boot niet en boek snel jouw plaatsje! Info en boeken: www.75jaaralbertkanaal.be communicatie@descheepvaart.be – 011 29 84 00


GOED OM WETEN

De gemeente Ham werft aan:

STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR M/V Voltijds 38/38 – Statutair – Weddeniveau: B4-B5

GEMEENSCHAPSWACHT M/V

Een greep uit je taken:

• Diefstal- en inbraakpreventie; • Bestrijding overlast en vandalisme; • Sensibiliseren van automobilisten en optreden als gemachtigd opzichter; • Criminaliteitspreventie; • Signaleren van problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet.

• Als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn van het stedenbouwkundige beleid en de daarmee samenhangende opdrachten en vergunningen; • Je geeft een onderbouwd stedenbouwkundig advies aan het college bij elke bouw- en verkavelingsaanvraag; • Je bent sterk betrokken bij het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; • Je zet je loyaal in, je denkt teamgericht en je bent klantvriendelijk.

Voorwaarden:

Voorwaarden:

• Diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld; • In aanmerking komen voor een startbaanovereenkomst (werkzoekend en jonger dan 26 jaar); • Goede kennis van het Nederlands; • In het bezit zijn van een rijbewijs; • Kennis van de gebruikelijke kantoorsoftware; • Slagen in een schriftelijke en mondelinge selectieproef.

• De Belgische nationaliteit bezitten; • De burgerlijke en politieke rechten genieten; • Beschikken over een diploma conform de aanstellingsvoorwaarden van de Vlaamse regering; • Slagen in een schriftelijke en mondelinge selectieproef.

Voltijds 38/38 – Startbaanovereenkomst – Weddeniveau: C1-C3 Een greep uit je taken:

Wij bieden: • Een uitdagende en gevarieerde functie met ruim vormingsaanbod; • Interessant salaris; • Interessante verlofregeling; • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.

Wij bieden: • Statutaire tewerkstelling; • Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden; • Interessant salaris (B4-B5) met de mogelijkheid om relevante privé-anciënniteit te laten meerekenen (max. 10 jaren); • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering ; • Interessante verlofregeling.

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief met CV en kopie van je diploma vóór 7 mei 2014 naar gemeentebestuur Ham, Dorpsstraat 19, 3945 Ham of mail naar personeelsdienst@ham.be. Het volledige aanwervingsdossier (diplomavoorwaarden, examenprogramma, weddeschaal en functiebeschrijving) vind je op www.ham.be/vacatures of krijg je bij de personeelsdienst (013 61 10 31/32 – personeelsdienst@ham.be)

Meer nieuws?

Meer nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.ham.be, vind de pagina van gemeente Ham leuk op facebook of volg ons op twitter! inham • mei 2014

7


WELZIJN

Praatcafé dementie Bezoek aan de Thuiszorgwinkel in Hasselt

Sommige personen met dementie zijn in een beginstadium geholpen met kleine hulpmiddeltjes. Naarmate de aandoening vordert, is er meer hulp nodig. Maar welke hulpmiddelen bestaan er? En wat is aangewezen in de thuiszorg? Een bezoek aan de thuiszorgwinkel in Hasselt, ook ingericht als zorgappartement, geeft antwoorden.

Stop jij ook met roken op 31 mei?

Wanneer: Maandag 2 juni of maandag 16 juni Programma: 18.30 uur: vertrek met de bus aan de P+R parking in Paal (nabij de oprit van de autosnelweg E313 richting Antwerpen). Einde is voorzien rond 22 uur. Voor wie: Familieleden, mantelzorgers, … van personen met dementie Prijs: Gratis Inschrijven: kan t.e.m. 26 mei bij • Lot Smeyers – 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be • Dienst sociale zaken – 013 61 10 18 gunther.geuens@ham.be

De wereld klopt aan je deur, word gastgezin!

Stoppen met roken is één van de beste beslissingen die je kan nemen! Voor je gezondheid en voor je portemonnee. Eindelijk vrij ook: niet langer slaaf van de sigaret! Als je een stoppoging plant, bereid je dan goed voor. Gemiddeld zijn er 5 tot 7 pogingen nodig vooraleer een roker definitief stopt. Stoppen kan alleen maar lukken als je het zelf echt wil. Enkele hulplijnen: • Bij Tabakstop krijg je gratis advies over de eerste stappen die je zelf kan zetten. Bel het gratis nummer 0800 111 00 of neem een kijkje op www.tabakstop.be • Maak gebruik van de gedeeltelijk terugbetaalde hulp van een tabakoloog of huisarts. Het aanbod vind je op www.vlaanderenstoptmetroken.be. Vraag zeker ook raad aan je arts of apotheker. • Rokende jongeren kunnen een kijkje nemen op www.kortemettenmetsigaretten.be. • Ouders kunnen voor advies over roken en kinderen terecht op www.gezondopvoeden.be. Het gemeentebestuur en het lokaal gezondheidsoverleg (Logo) gaat alvast voor minder rokers en duimt voor elke inwoner die wil stoppen.

YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar. Zij zorgen ervoor dat deze jongeren een jaar in het buitenland kunnen studeren en daar in een gastgezin verblijven. YFU is op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het schooljaar 20142015. YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar. Zij gaan naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin. Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in je huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op met inbound@yfu.be. Info: www.yfu.be

8

www.ham.be


WELZIJN

Week van de opvoeding: Opvoeden in beweging Van 16 tot 23 mei is er de Week van de Opvoeding. Tijdens deze week wordt op verschillende plaatsen de rode loper uitgerold voor ouders en kinderen. Thema dit jaar is ‘Opvoeden in beweging’.

Opvoeden in beweging! ‘Opvoeden in beweging’ gaat over opvoeden met een gezonde levensstijl. Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel. Met de fiets of te voet naar school gaan, supporteren voor je voetballende dochter, samen gaan zwemmen,... Veel ouders, kinderen en jongeren gaan samen op zoek naar hoe ze gezondheid kunnen inpassen binnen hun gezin. Opvoeden verschilt ook naargelang het land, de cultuur en de leeftijd van een kind. Je gaat anders om met kleuterverliefdheid dan met een verliefde puber. Kinderen groeien, en ouders groeien mee. Ook veranderingen in de samenleving kunnen opvoeding beïnvloeden. Kon jij op je drie jaar al met een tablet overweg? Opvoeden is dus nergens ‘gelijk’ en gezinnen zijn steeds in beweging! Meer weten? www.groeimee.be/weekvandeopvoeding Meer informatie over opvoeden? www.groeimee.be www.opvoedingswinkelwestlimburg.be info@opvoedingswinkelwestlimburg.be 0496 87 81 50 www.facebook.com/opvoedingswinkelwestlimburg

PRIJSVRAAG VAN DE MAAND Hoe heet het nieuwe woon-winkelcomplex dat tegenover het gemeentehuis wordt gebouwd? De oplossing van deze vraag vind je in dit infoblad. Stuur de antwoordstrook met je antwoord voor 10 mei 2014 naar: Gemeentebestuur Ham, t.a.v. de informatiedienst, Dorpsstraat 19 - 3945 HAM

WIN

een BBQ met groenten voor 4 personen ter waarde van 55 euro geschonken door Keurslager Reyners-Schepers, Dorpsstraat 40, 3945 Ham, 013 66 17 75, www.keurslagerreyners.be.

oplossing APRIL 2014:

ANTWOORDKAART

prijswinnaar:

Naam

19 tot 27 april 2014

Jellis Janssens, proficiat! Zij wint een waardebon van 25 euro geschonken door Kapsalon La Forigi, Meulenven 36, 3945 Ham, 0496 24 47 30.

Adres Gemeente Tel E-mail Antwoord PRIJSVRAAG MEI 2014 inham • mei 2014

9


DIENSTENCENTRUM

Dienstencentrum De Roerdomp Het lokaal dienstencentrum De Roerdomp wil middelen en mogelijkheden aanbieden die de integratie en het zelfstandig functioneren van onze inwoners bevorderen en stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar senioren en personen met een beginnende zorgbehoevendheid. Het is een ontmoetingsplaats, een trefpunt voor informatie, vorming, recreatie en biedt een gamma aan dienstverlening.

Op stap met het dienstencentrum… … op vrijdag 23 mei. LZET

Infosessie: Bewegen, een top medicament!

Wat breng je mee? Een platte, rechthoekige verfborstel (vingerbreed), een goedkope houten fotokader en een effen glas zonder voet.

Lang geleden was bewegen het belangrijkste onderdeel van ‘over’leven. Ons huidige werk- en leefpatroon doet echter steeds minder beroep op het fysieke vermogen van de mens (zittend leven). Vele welvaartsziekten hebben onbetwistbaar te maken met te weinig bewegen. Tijdens deze infosessie maken we een reis door het lichaam. We bekijken ons lichaam door de bril van ‘bewegen’. We reizen door ons harten bloedvaten, de ademhaling, de spijsvertering en ons afweersysteem. We leren over onze spieren, beenderen en gewrichten. We passeren even bij aderverkalking, cholesterol, bloeddruk en diabetes. We leren begrijpen waarom ‘bewegen, een top- medicament’ is.

VO

Knutselen: Pimpen In juni maken we van enkele alledaagse voorwerpen kleurrijke decoratiestukken.

Het overige materiaal wordt door ons aangekocht. Benieuwd? Er staan al enkele voorbeelden aan het onthaal van het dienstencentrum. Datum: Begeleiding: Prijs:

Woensdag 11 juni van 13.30 tot +/- 16 uur Lia Max. 10 euro (koffie/water inbegrepen) Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

De sessie is speciaal voor nog actieve medioren en senioren. Datum: Spreker: Prijs:

Maandag 26 mei - 18.30 tot ± 20.00 uur Alfred Coninx Gratis - vooraf inschrijven is noodzakelijk

Zilverwijzer – goed in je vel op 60+ Hoe worden we gezond en gelukkig oud? Zilverwijzer geeft je de kans om samen met leeftijdsgenoten de uitdagingen van het ouder worden aan te gaan. Zilverwijzer, dat zijn groepssessies voor actieve 60-plussers die hun veerkracht willen versterken. Data: Prijs:

Woensdag 7, 21 en 28 mei van 09.30 tot 11.30 uur Woensdag 11 juni van 09.30 tot 11.30 uur Gratis - vooraf inschrijven is noodzakelijk

Dansnamiddag Het dienstencentrum krijgt ‘De Verzoekbox’ op bezoek. De Verzoekbox brengt echt muziek à la carte: Een amuse bouche van Will Tura … Als voorgerecht een Tom Jones-cocktail … Als hoofdgerecht een Willy Sommers-moot op een bedje van Lindsay met een overheerlijke Engelbert Humperdink-saus. Om af te sluiten een trio van desserten door Christoff, Paul Anka en de Romeo’s. Of stel je liever een eigen menu samen? De Verzoekbox is een namiddagvullend programma met verzoekplaten voor iedereen. Je kiest zelf de muziek die DJ Kevin met plezier voor je zal draaien! Denk al even na over welke legendarische hits je absoluut nog eens wil horen. Mis deze fantastische namiddag niet! Datum: Prijs:

10

www.ham.be

Donderdag 26 juni van 14.00 tot 16.30 uur 3 euro - vooraf inschrijven is noodzakelijk


DIENSTENCENTRUM Wordt verwacht:

- Breien/borduren, donderdag 8 en 22 mei - 13.30 tot 16.00 uur. Gratis. - Korte gezondheidswandeling (+ gezelschapsspelen), vrijdag 2, 23 en 30 mei - 10 uur. Gratis. - Gezondheidswandeling, woensdag 21 mei - 13.30 uur. Gratis. - Gezondheidsconsult, donderdag 15 mei 10.30 tot 11.30 uur. Gratis. - Kienen, woensdag 28 mei - 13.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info en inschrijven: Lot Smeyers – centrumleidster – 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be – www.ham.be/sociaalhuis

Seniorenrestaurant: Elke derde donderdag van de maand tussen 11.45 en 13.00 uur kunnen alle bewoners van de serviceflats, maar ook alle 65-plussers van de gemeente, genieten van een warme maaltijd. Het menu wordt aangeboden in een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot een leuke babbel met leeftijdsgenoten.

Burgerlijke stand maart 2014 Huwelijken: - Conny Berkmans en Geert Vangestel Overlijdens - Rachel Engelen, echtgenote van Marcel Schraeyen - Jeannette Vanhoudt, weduwe van August Christiaens - Jos Dierckx, weduwnaar van Roza Reynders - Willy Dillen, echtgenoot van Francine Bernaerdts - Elza Cuypers, weduwe van Ludovic Apers - Marie-Jeanne Willems, echtgenote van Tony Huybrechts

Hiervoor betaal je 7 euro, water inbegrepen. Reserveren kan via 013 61 10 80 of aan het onthaal van het OCMW en dit ten laatste op maandag van de betreffende week.

Sterre-kunstenaars exposeren Het schooljaar in basisschool De Sterre staat helemaal in het teken van kunst. In het thema: ‘Kunst in een nieuw jasje’, maakten de leerlingen een eigen interpretatie van een bestaand kunstwerk.

Menu DONDERDAG 15 mei 2014

Preisoep Pastaslaatje met kippenreepjes en wokgroenten Panacotta

Het werd een zoektocht naar originele, creatieve, leuke, grappige en verrassende kunstwerken. Zo veel talent in basisschool De Sterre, dat willen ze aan iedereen laten zien! Tot eind mei kan je het werk van deze jonge Hamse kunstenaars bewonderen in het gemeentehuis.

inham • mei 2014

11


CULTUUR

Cursussen Koude gerechten voor de zomerse tafel

Wegens groot succes! Extra workshop: ‘tablet met android-systeem’. Iedereen heeft het erover, maar wat kan je allemaal doen met een tablet? Het is niet alleen een mooi en duur gadget, maar zeker ook een gebruiksvriendelijk multimedia-apparaat. Je ontdekt wat een ‘app’ is, hoe je foto’s maakt, surft op internet en mailt. Kortom, hoe een tablet je leven aangenamer maakt. Deze workshop duurt 2 avonden en is geschikt voor absolute beginners. Niet vergeten zelf je tablet mee te brengen!

Koude gerechten smaken het best in de zomer met een glaasje witte wijn erbij… Een salade, pasta of mediterrane gerechtjes kunnen heerlijk verfrissend zijn. Tijdens deze workshop leren we allerhande gerechten uitwerken om jouw zomerse tafel te vullen. Wanneer: Donderdag 22 mei van 19.30 tot 22.30 uur Waar: De Zille, keuken Lesgever: Ine Vranken Deelnemers: min.10 – max.15 Prijs: 15 euro (incl. ingrediënten) Zelf meebrengen: Keukenhanddoek, vaatdoek, snijplank en aardappelmesje

Je eigen cocktails leren maken

Wanneer: Dinsdag 20 en 27 mei van 20.00 tot 22.30 uur Waar: Raadzaal gemeentehuis Lesgever: Michiel Bijlemans Deelnemers: Max. 10 personen Prijs: Gratis Inschrijvingen: cultuur@ham.be – 013 61 10 12

CreaCafé Zin om de week gezellig en creatief af te sluiten? Dan zijn de workshops in het ‘CreaCafé’ zeker iets voor jou! Vanaf 19.30 uur wordt er elke maand onder deskundige begeleiding van de CreaZusjes geknipt, geplakt, gehaakt, gedriegd, gestikt, … in de Annex – Oude Pastorie. Op vrijdag 16 mei gaan we aan de slag met Flock- en/of Flexfolie. Op een erg gemakkelijke manier pimpen we een T-shirt, romper, rok, broek …met een leuk figuurtje of sjabloon in 1 of meerdere kleuren. De CreaZusjes zorgen voor het materiaal. Je item krijgt een nieuwe dimensie door de Flock- en/of Flexfolie in alle kleuren van de regenboog!

Het maken van cocktails is een kunst op zich en leer je het beste door zelf aan de slag te gaan. We ontrafelen de geheimen van de mixologie, de perfecte verhoudingen tussen zoet, zuur, kracht en verfrissing, het belang van goede ingrediënten, het juiste materiaal, ... . Dit alles wordt aangevuld met leuke anekdotes en een stukje geschiedenis over de cocktails. Wanneer: Woensdag 4 juni van 19.30 tot 22.30 uur Waar: Annex – Oude Pastorie Lesgever: Christel Ramaekers Deelnemers: Min.10 – max.15 Prijs: 25 euro (incl. ingrediënten)

12

www.ham.be

Prijs: 15 euro (inclusief basispakket) Zelf meebrengen: potlood en gom, goede stofschaar, borduurschaartje, textiel (rok, romper, broek, stoffen tas …). Eventueel ook figuurtjes en sjablonen. Meer info: http://decreazusjes.blogspot.be Programma volgende maand:

• Vrijdag 6 juni Zomerse buitendecoratie Info en inschrijven via cultuur@ham.be – 013 61 10 12

Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt!


CULTUUR

Cultuurbussen Bezoek Red Star Line Museum en Antwerpen i.s.m. Davidsfonds Kwaadmechelen Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

VOLZET

Zaterdag 17 mei 9.30 uur kerk Kwaadmechelen 40 euro (lunch, gidsen en museum inbegrepen)

Zomeropera ‘Don Giovanni’ – Alden Biesen Net zoals elke legende is ook de fabel van Don Juan tijdloos. De Don Giovanni van Mozart en Da Ponte heeft geen pruik met vlecht nodig, geen wambuis met pracht en praal en geen gevederde hoed want hij bevindt zich onder ons. Zijn verhaal spreekt een hedendaags publiek aan. Ook dit jaar is er een schitterende cast gevonden. Onder de bezieling van dirigent Andrew Greenwood en met een intelligente en inventieve regie van Jan David Schmitz, mag je een schitterende muzikale avond verwachten! Wanneer: Zaterdag 7 juni Vertrek: 19.00 uur kerk Kwaadmechelen Kostprijs: 40 euro (ticket en bus) Meer info: www.zomeropera.be Inschrijven en info: cultuur@ham.be – 013 61 10 12 – www.uitinham.be WORDT VERWACHT

• 27 september • 11 oktober • 8 november • 13 december

In het spoor van de Eerste Wereldoorlog – Ieper Uitstap in het kader van het milieu i.s.m. dienst milieu Boekenbeurs Antwerpen - i.s.m. bibliotheek Bezoek kerstmarkt

Herinneringen en boetebrieven voortaan in je mailbox Sinds kort worden de boete-brieven en herinneringen van de bibliotheek niet meer per brief verstuurd maar per mail. Geef daarom je mailadres door in de bib of vul het zelf aan door in te loggen op de website van de bibliotheek. (http://ham.bibliotheek.be). Mensen zonder mailadres krijgen uiteraard nog wel een brief in de brievenbus. Info: bibliotheek@ham.be – 013 61 10 60

Open Straatdag 2014 Handelaars en verenigingen, schrijf nu al in. De verkeerslichten in Oost­ ham vormen ook dit jaar het middelpunt van Open Straatdag. De vier armen van het kruispunt worden mee opgenomen. Straat­ animatie/theater, drank, eten, muziek, een jeugd- sport- mobiliteit- en multicultureel dorp blijven traditiegetrouw van de partij. Daarnaast blijft er ruimte voor de Hamse handelaars en verenigingen. Wil je hier deel van uitmaken, schrijf dan snel in. Info: Dienst cultuur/toerisme cultuur@ham.be – toerisme@ham.be 013 61 10 15 – 013 61 10 12 – www.ham.be/toerisme

E-boeken hebben vertraging Kom kennismaken op 13 mei De Digitale Week zou het moment worden waarop het project E-boeken in de bib werd voorgesteld. Door technische problemen bij BIBnet in Brussel werd de lancering echter met enkele weken uitgesteld. De bibliotheek van Ham start op 13 mei. Vanaf dan is het dus mogelijk om een 300-tal e-boeken te ‘ontlenen’ voor een periode van 4 weken. Voor 5 euro lees je 3 e-boeken. Binnen de muren van de bibliotheek heeft iedereen gratis en gelijktijdig toegang hebben tot de volledige e-boekencollectie. Onze bib investeerde zelfs in tablets en wifi om jullie optimaal te laten kennismaken. De infosessie van 24 april wordt verschoven naar 13 mei. Welkom! Wanneer: Dinsdag 13 mei om 19.30 uur in de bib Waar: Bibliotheek Doelgroep: Iedereen Prijs: Gratis Info en inschrijven: 013 61 10 60 bibliotheek@ham.be – www.ham.be/bibliotheek

inham • mei 2014

13


Mei do 01

ZO  4 & MA

5 | 05

Tentoonstelling: Hobby, Crea en Bloemschikken Jeugddansshow

Tentoonstelling: Hobby, Crea en Bloemschikken KVLV Oostham Zaal Kristoffelheem

za 03 ZA  10 |

19:30, Vijgen Na Pasen Kwis, Majhong, Gemeenschapshuis De Zille, vijgennapasen@hotmail.com

05

Dansclub Happy Dancer Gemeenschapshuis De Zille

zo 04

Jeugddansshow ZA  10

 | 05

Jowan Merckx en Sarah Ridy Celtic Art Gallery www.folkfestivalham.be

ZA  17 & ZO

18 | 05

Krnotsj Gemeenschapshuis De Zille

05

Avondmarkt Concertband Musica-Ham VZW Olmensesteenweg vanaf kruispunt Centrum Oostham

Avondmarkt 14

www.ham.be

ma 05

13:00, Tentoonstelling: Hobby, Crea en Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be di 06

wo 07

13:30, Geocaching: op schattenjacht, Liberale Dames Ham, Kerk Kwaadmechelen, 0477 23 83 12, yolande.claeys@telenet.be za 10

Voorstellingen VR  23 |

9:30, Hamse Bosloop, Sportdienst Ham Warande Sport, 013 61 10 11, www.ham.be/sport 13:00, Tentoonstelling: Hobby, Crea en Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be

19:30, Lente samenkomst, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 67 12 17, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum

Jowan Merckx en Sarah Ridy Voorstellingen

QR Oorlogskerkhof WO I Gemeente Ham i.s.m. Heemkunde Ham Kruispunt Oostham www.limburg1914-1918.be, www.ham.be 6:00, (Wandel)Dag van De Rammelaars, Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, www.natuurpuntham.be 13:00, Opendeur Hondenschool KV Genebos, Hondenschool KV Genebos, www.kv-genebos.be

19:00, Jeugddansshow, Dansclub Happy Dancer, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 53 99, 0477 77 27 29, peetersjohnny@skynet.be, www.happydancer.be Jowan Merckx en Sarah Ridy, Celtic Art Gallery, www.folkfestivalham.be di 13

19:30, Bloemschikken het jaar rond, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum wo 14

20:00, Infoavond groepsaankopen, Curieus Ham, Café De Snelle Vlucht, tom@peeters-wells.be


BIBLIOTHEEK KALENDER do 15

14:00, Cursus Veilig Elektrisch Fietsen, KWB kwaadmechelen, Gemeenschapshuis De Zille, kwbkwaadmechelen@live.be

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

vr 16

maandag, 12/05, 26/05

19:30, CreaCafé: pimpen met flex- en flockfolie, Cultuurdienst Ham, Annex - Oude Pastorie, 013 61 10 12, cultuur@ham.be, www.uitinham.be

13:00, Snit & Naad, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35

za 17

13:00, Fietsen, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Vertrek Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum 13:00, Vriend en taal, Integratiedienst, dienstencentrum, 013 61 10 17, integratie@ham.be

13:30, Wandeling in het arboretum, Volkstuin Ham, Kerk Oostham, 011 34 66 17, rudi.luyckx1@telenet.be 20:00, Voorstellingen, Krnotsj, Gemeenschapshuis De Zille, krnotsj@gmail.com zo 18

14:00, Voorstellingen, Krnotsj, Gemeenschapshuis De Zille, krnotsj@gmail.com di 20

19:00, Crea: Handtassen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35 do 22

19:30, Cursus: Koude gerechten voor de zomerse tafel, Cultuurdienst Ham, Gemeenschapshuis De Zille, 013 61 10 12, cultuur@ham.be, www.ham.be vr 23

17:00, Avondmarkt, Concertband Musica-Ham VZW, Olmensesteenweg vanaf kruispunt Centrum Oostham, 011 39 15 91, 011 34 15 01, deckerspatrick@telenet.be, info@musica-ham.be di 27

19:00, Crea: Handtassen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35 za 31

9:00, Meehelpen met beheerwerken in de natuur., Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, 011 34 80 79 info@natuurpuntham.be, www.natuurpuntham.be

dinsdag, 06/05,13/05, 20/05, 27/05

dinsdag, 13/05, 27/05

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be dinsdag, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05

13:00, Fietsen, Liberale Dames Ham, Liberale Dames , 0477 23 83 12 dinsdag, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05

19:30, Cursus café boogie, Dansclub, Zaal Kristoffelheem, 013 66 53 99, 0477 77 27 29, peetersjohnny@skynet.be, www.happydancer.be woensdag, 30/04, 14/05, 28/05

9:00, KVLV Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.klvlv.be woensdag, 07/05, 21/05

19:00, Wandelen, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 26 44, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum donderdag, 01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05

19:30, Repetitie, Kristoffelkoor, Zaal Kristoffelheem, willy.vanbael@telenet.be zondag, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05

10:00, Repetitie, Concertband Musica-Ham VZW, Zaal “De Vriendenkring”, www.musica-ham.be

Juni zo 01

8:00, Drie Provinciënroute, Dienst Cultuur & Toerisme, Buurthuis Genendijk, www.drieprovincienroute.be, www.ham.be/toerisme 18:00, Naragonia, Celtic Art Gallery, Kerkplein Oostham, www.folkfestivalham.be ma 02

8:30, Lentereis, KVLV Oostham, 0496 24 15 35, www.kvlv.be

Voor een activiteit die plaats vindt in JUNI > invoeren voor 1 MEI JULI > invoeren voor 1 JUNI Kalender raadplegen: www.uitinham.be Activiteit ingeven: www.uitdatabank.be inham • mei 2014

15


TOERISME

Wandelen langs knooppunten in Ham Een fraai decor, zorgvuldig geselecteerde paden, een goede bewegwijzering en een flexibel systeem. Het wandelnetwerk van Ham heeft het allemaal! Het verwent zowel de recreatieve als doorwinterde wandelaar. Het principe kan je eigenlijk vergelijken met dat van het fietsroutenetwerk. “De wandelpaden zitten in een netwerk en ze kruisen elkaar bij knooppunten die elk een nummer hebben. We plaatsten hiervoor 583 bordjes op het traject, goed voor 37 km wandelplezier.” zegt Evy Driesen van de dienst toerisme. “Via een overzichtskaart stippel je zelf je wandeling uit. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je bepaalt zelf waar je naartoe wil en hoe lang je tocht duurt. De afstand tussen twee knooppunten staat immers vermeld op de kaart. Ook parkings en Horeca zijn opgenomen op de kaart want wat is er leuker om tijdens of na de wandeling te genieten van een heerlijk terras.” Bedoeling is om het netwerk uit te bouwen over de volledige gemeente. “Op dit moment lanceren we het eerste deel. Dit strekt zich uit over Gerhees tot sportcentrum ’t Vlietje.” De kaart van fase 1 is vanaf 5 mei verkrijgbaar bij de dienst cultuur&toerisme.

Op pad met de wandel & fiets GPS

Fietszoektocht 2014 26 mei tot 30 september

Vanaf 26 mei tot 30 september kan je in Ham opnieuw op speurtocht met de fiets. Ga op zoek naar verborgen plekjes, los de vragen op en maak kans op een vakantiecheque van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 250 euro. Deelnemingsformulieren zijn vanaf 26 mei te verkrijgen bij de dienst cultuur & toerisme. Deelname kost 3 euro.

16

www.ham.be

Tijdens een fietstocht of wandeling ben je vaak in de weer met kaarten en wegbeschrijvingen. Je mist al eens een wegwijzer. Genieten van het mooie landschap, gebouwen of de omgeving zit er niet in. Met een wandel- en fiets GPS van de dienst cultuur & toerisme wordt wandelen en fietsen echt een feest! Jong en oud kan na een korte introductie zelfstandig op pad. Een GPStoestel kan je ontlenen via de dienst cultuur & toerisme. De ontlening is gratis. Je betaalt enkel een waarborg bij afhaling.


TOERISME

Drieprovinciënroute 1 juni 2014 Op 1 juni kan je de drieprovinciënroute uitzonderlijk in een verkorte versie fietsen. Inschrijven en vertrekken

kan tussen 8 en 15 uur vanuit elke startplaats. In Ham kan je starten aan het Buurthuis in Genendijk – Kerkstraat z/n – 3945 Ham. De deelnameprijs bedraagt 3 euro. www.drieprovincienroute.be

Happen en Trappen De lekkerste fietstocht van Ham!

Ben jij een liefhebber van fietsen en lekker eten? Dan is onze nieuwste culinaire belevenis zeker iets voor jou! Geniet van de mooie groene omgeving van Ham tijdens een tocht van ongeveer 32 kilometer. Onderweg wacht je een heerlijk driegangenmenu bij de deelnemende horecazaken. Je beslist zelf waar je je tocht en je maaltijd start en eindigt! Je geniet dus van je voorgerecht aan het vertrekpunt. Het hoofdgerecht en het dessert neem je in de restaurants die verderop de route aan bod komen.

Deelnemende Horeca

• De Hamse Hofstee, Vaartstraat 17 – 3945 Ham • De Vuvuzela, Gerhees 34 – 3945 Ham • Restaurant De Wuiter, Processiestraat 22 – 3945 Ham

Praktisch

• Happen en trappen kan van 1 juni tot 28 september 2014 • Enkel op vrijdag, zaterdag en zondag • Vertrek tussen 11.30 en 12.30 uur. • Prijs: 30 euro pp. (incl. 3-gangen menu, excl. dranken) • Reserveren is verplicht Meer info op de gemeentelijke website of in de brochure die je ontvangt bij de dienst toerisme.

Info & reservatie: Dienst cultuur & toerisme 013 61 10 15 toerisme@ham.be www.ham.be/toerisme

inham • mei 2014

17


IN DE KIJKER

Een Paasvakantie met een grote strik!

105

50

105 jonge voetballertjes leerden bij Ham United de kneepjes van het voetbalvak

Pinokki-Oh liet 50 kinderen zien waarom een neus soms kan groeien.

Schuppende tieners gesignaleerd op de BMXtrack naast JH De Stip!

40 Sol de Mol verbaasde 40 kleuters met zijn zangtalent.

70 kleuters genoten van de Paaskriebels

265

18

www.ham.be

70 265 garages gooiden hun poorten open voor de jaarlijkse garageverkoop


IN DE KIJKER

Dj-poolHam: Radiate@Stip + dj-@work@dj-lab

40 Meer dan 40 Kookkids maakten hondenkoekjes en whoopies.

17 groepen, veel volk en goed weer maakten van Ham carnaval opnieuw een voltreffer!

17 Het allereerste turnkamp was meteen een voltreffer!

43 De Paas-3-daagse was goed voor 43 sportieve kids! 17 jeugdige volleyballers serveerden en smashten er duchtig op los! Ruim 300 kinderen kwamen ravotten op Patoe’s Buitenspeeldag!

300

Meer foto’s en filmpjes: www.jeugdraadham.be www.facebook.com/jeugddienstham www.facebook.com/gemeenteham inham • mei 2014

19


JEUGD

De Grote Jeugdraad-uitstap: BOBBEJAANLAND Zaterdag 24 mei De jaarlijkse uitstap brengt ons naar het land van Bobbejaan! Tegenwoordig lopen zelfs de Smurfen daar rond. Iedereen vanaf 6 jaar mag mee. Je hoeft dus geen lid te zijn van een jeugdbeweging. Voor een goed verloop worden niet-leden die dag wel bij een jeugdbeweging naar keuze gevoegd. Je hebt vast en zeker wel vriendjes of vriendinnetjes die lid zijn, daar houden we uiteraard rekening mee. Leden van een jeugdbeweging regelen de inschrijvingen met hun leiding. De anderen schrijven zich in bij de jeugddienst voor vrijdag 16 mei! Dit kan via eddy.verpoorten@ham.be of 013 61 10 66. Voor slechts 18 euro kan je mee, inclusief inkom en busvervoer. Uurschema busvervoer: • Oostham kerk (KLJ + Chiro): 08.45 uur • Kwaadmechelen kerk (KSA-Chiro): 08.52 uur • Vertrek Antrago (Scouts + Genebos): 09.00 uur Terug rond 19.00 uur Meer info: www.jeugdraadham.be

KIDS CAFé @ JH De Stip

Woensdag 14 mei van 14.00 tot 16.00 uur Kickeren, tafeltennis, bouwen met reuzenblokken, gamen of gewoon wat chillen in de zetels? Dat beslis je zelf. Ben je wat later? Geen probleem, je mag ieder moment binnenspringen. Enkel voor kinderen vanaf het 5e leerjaar tot max. 14 jaar Foto’s & filmpjes op www.jeugdraadham.be

20

www.ham.be


SPORT

De kampioenenviering 15 mei 2014 Ook dit jaar organiseert de gemeentelijke sportraad een kampioenenviering. Deze vindt plaats op donderdag 15 mei om 19 uur in sporthal ’t Vlietje.

Start-2-skate Leren skaten in 10 lessen? Dat kan via de lessenreeks start-2-skate! Deelnemers worden ingedeeld in twee groepen. Beginners ontwikkelen evenwichtsgevoel, leren starten en stoppen, valreflex, wenbaarheid, afstand inschatten, obstakels nemen zoals trappen,… Gevorderden worden gescreend op hun kunde en vandaar uit wordt een aangepast schema gemaakt.

Wanneer? Eerste les op zondag 11 mei. Laatste les op zondag 20 juli (11/05 – 18/05 – 01/06 – 08/ 06 – 15/06 – 22/06 – 29/06 – 06/07 – 13/07 – 20/07)

Uur? Beginners: 9.00 tot 10.00 uur Gevorderden: 10.00 tot 11.00 uur

Elk lid van een Hamse sportclub of inwoner van de gemeente, die tijdens het huidige of het voorbije seizoen een podiumplaats behaalde op een gewestelijk, provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal kampioenschap wordt gehuldigd. Welke prijzen worden er uitgereikt? • Sportvrouw van het jaar • Sportman van het jaar • Sportploeg van het jaar • Sportbelofte van het jaar (talentvolle jongeren bij de –16-jarigen) • Sportsenior van het jaar (beste 60plusser) NIEUW! • Sportclub van het jaar De gegevens van de te huldigen personen of ploegen kan je binnenbrengen bij de sportdienst via onderstaand inschrijvingsformulier of via mail, sportdienst@ham.be. Dit kan tot maandag 5 mei 2014. De clubs brengen hun leden zelf op de hoogte van de viering.

Materiaal? Eigen materiaal meebrengen (skates, valbescherming + helm). Heb je geen eigen materiaal, surf dan naar www.rollerbond.be. Hier kan je al het materiaal huren dat je nodig hebt.

Betaling?

€15 voor 10 lessen via overschrijving op BE98 091-0170493-93 met vermelding van naam + start 2 skate.

INSCHRIJVINGSFORMULIER KAMPIOENENVIERING Sporttak: Sportclub: Naam: Adres:

Info + inschrijven? sportdienst@ham.be of 013 61 10 11

Speciale activiteiten sporthallen Sporthal Vlietje • 15/05: Kampioenenviering • 28/05: Volleybaltornooi Panasonic • 31/05: Voetbaldag Spartacus Beide sporthallen gesloten op: • 01/05: Dag van de arbeid • 22/05 – 25/05: Verkiezingen • 29/05: Hemelvaart

Telefoonnummer: Mailadres: Geboortedatum: Welke podiumplaats: In welke reeks ben je uitgekomen? Wanneer heb je deze titel behaald? Gelieve meer uitleg te geven over de behaalde overwinning(en)

Voeg indien mogelijk een foto toe.

inham • mei 2014

21


provincie

nieuws van dedeprovincie limburg nieuws van provincie limburg www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

www.facebook.com/limburgbe 

twitter.com/limburgbe

Verder studeren? Leen renteloos! Je wil graag verder studeren, maar zit een beetjekrap bij kas? De provincie springt bij. Het Fonds van de Limburgse Studieleningen reikt renteloze leningen uit aan studenten. Per academiejaar kun je minimaal 500 en maximaal 3000 euro lenen. Voor academiejaren samen muziekoptreden, kan de lening Een alletheatervoorstelling, oplopen tot maximaal 000 euro. Na jemeepikstudie sportmanifestatie of 12 tentoonstelling betaal je alles geleidelijkmet terug zonder rente! ken: voor personen een…handicap is het niet evident. riepbest het uitkomt. provincieEn opaltijd het tempo datDaarom jou zelf het bestuur de begeleiderspas in het Op die manier maakt de provincie hetleven. HogerEen pas op naam waarmee Limburgers metvoor een Onderwijs toegankelijk voor iedereen. Ook handicap gratisfinanciële iemand middelen naar evenementen wie over minder beschikt. kunnen meenemen. Twee voor de prijs van Iets voor jou? Vraag dan zeker meer informatie één dus. Heel wat organisatoren in Limburg aan bij de sociale dienst school. Of neem erkennen de pas. Omvan in jeaanmerking te kodirect onzewonen provinciale dienst. men, contact moet jeop in met Limburg én een attest Provincie Contactpunt Limburgse Stukunnen Limburg, voorleggen. Het aanvraagformulier, dielening, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt de voorwaarden en details vind je terug op de tel.: 011 30 59de 43,provincie. studielening@limburg.be website van

© Robin Reynders - provincie Limburg © Robin Reynders - provincie Limburg

www.limburg.be

www.limburg.be 

Iedereen een diploma

Samen Limburg sterker JEUGDWERKLOOSHEID  maken

1 werkzoekende Limburger op 5 is vandaag jonger dan 25. Daarom spant de provincie zich in om nieuwe jobs te creëren. Maar ook … om jongeren te motiveren de beste studiekeuze te maken. Niet elke studierichting biedt even veel kansen op de arbeidsmarkt. En het is ook belangrijk dat jongeren een studiekeuze maken die past bij hun en competenties. WELZIJN EN WELVAART Hettalenten zijn moeilijke tijden. De crisis trof heel

wat landen en regio’s. Ook Limburg deelt in de klappen. Met de sluiting van Ford Genk nog meer dan andere provincies. Gelukkig schijnt aan het Diploma is doorslaggevend Motiveren omer vollicht te houden Wievan vroegtijdig de Met school – zonder De meesteLimburg schoolverlaters zonder einde de tunnel. hetverlaat SALK-plan heeft provincie het juiste kom- diploma – voor raakt een veelhoopgevende moeilijker uit de zijn jongens. Scholingsachterstand start pasdiploma in handen toekomst! werkloosheid. Jongeren die een technische opleiding afbreken, lopen dubbel zoveel risico om na 1 jaar nog zonder werk te zitten. Voor Geen woorden maar daden! wie in de beroepsopleiding zit, ligt dat risico SALK staat voor Strategisch Actieplan Limburg in zelfs drie keer hoger. Mét een diploma is het het Kwadraat. Een plan dat tot stand kwam door een heel ander verhaal. Daar hebben jongeren de nauwe samenwerking tussen provincie Limuit een technische of beroepsopleiding vaak burg, de Vlaamse overheid en een reeks andere zelfs meer mogelijkheden dan jongeren die partners. Het plan bundelt concrete acties om de arbeidsmarkt betreden met alleen een de economie in Limburg aan te zwengelen. En diploma algemeen secundair onderwijs op vooral: om op korte én lange termijn extra jobs zak. te creëren – voor alle profielen.

De juiste studiekeuze Duurzame werkgelegenheid

Een diploma duidelijk dé varen. sleutelEen omstabiele werk te Limburg moet zijnis eigen koers vinden. De eerste vereiste is een studiekeuze koers. Dat kan alleen met duurzame jobs. Met te maken bij de interesses, andere woorden:die we aansluit moeten banen creëren en talenten van deblijven. jongere. die vaardigheden ook op lange termijn verzekerd In Want wat je graag en goed doet, hou je nu eenmaal Limburg zijn er hiervoor nog heel wat mogelijkgemakkelijk De provincie het dan ook heden. Vooral invol. sectoren waarin vindt we uitblinken: belangrijk dat de ouders en jongeren landgeholpen de bouw, de zorg, vrijetijdseconomie, en wordenenom juiste keuzes te maken. tuinbouw dede creatieve economie.

reeds in het lager onderwijs en groeit aan in het secundair onderwijs. In sommige gemeenten tot 40%. Kinderen uit sociaal Onze troeven uitspelen kwetsbare gezinnen lopen ook meer risico op In de bouw zijn we pioniers op het vlak van scholingsachterstand. Leerkrachten kunnen duurzaam en energiezuinig bouwen. Door ons op hen een positieve invloed uitoefenen. Hen verder hierin te specialiseren, halen we extra motiveren om door te zetten en de vicieuze werk naar Limburg. In de zorg mikt de provincie cirkel te doorbreken. Daar wil de provincie op op 2 000 extra banen per jaar. De vrijetijdsecoinzetten. nomie biedt economisch ook veel kansen. Nu al zijn er 4 miljoen overnachtingen per jaar. Dat zal Goed voor onze provincie nog stijgen. En dan is er de Limburgse kennis en Minder laaggeschoolde is niet innovatie. Want op vlak vanwerklozen: creativiteithet wedijvealleen goed voor de jongeren ren we met elke andere regio. zelf, het is ook een zegen voor de provincie. Goed opgeleide mensenLimburg zijn nu heeft eenmaal voor veel bedrijven Kortom: alle troeven in huis om een om een regio vestigen. En uit te reden groeien totzich eeninsterke regiotemet een hoge hoe meer bedrijven er naarenLimburg komen, werkgelegenheid, veel welzijn welvaart. Met hoe meer jobs er zijn en hoe sterker het SALK heeft de provincie vandaag het idealede werkloosheid daalt. Ook bij jongeren. Of hoe kompas in handen om de juiste koers te varen ... individuele diploma’s de toekomst van onze Richting sterke toekomst! hele provincie kunnen bepalen.

www.limburg.be/steunpunttoegankelijkheidBegeleiderspas

Groene energie, lagere factuur

G-sport: nu G-ratis brochure

De energieprijzen blijven stijgen. Benieuwd hoe je toch veel geld op je energiefactuur kunt besparen? Neem in je gemeente deel aan de infoavonden vanis‘Warm Limburg’. Op deze Sporten: het gezond én bezorgt je gratis leuke sociale contacten. Jammer genoeg zijn er infosessies ontdek je hoe je minder energie nog te weinig die verbruikt en het personen maximum met uit jebeperkingen installatie haalt. op klemtoon regelmatige sporten. VaakLogisch: omdat ze De ligt basis op groene energie. vanaf 2014 moet elke nieuwbouwwoning zelf hernieuwbare energie opwekken.Via een zonneboiler, warmtepomp, biomassa of andere techniek. Experts geven je de juiste uitleg. Ook

niet beseffen dat er ook in hun buurt heel wat aangepaste sportinitiatieven zijn. De provincie wil daar iets aan doen. Met een gratis brochure handig als je van plan bent omenje bestaande die G-sporten promoot stimuleert.woDe ning of fl at te renoveren. Wie nog tijdje met brochure bevat een alfabetisch een overzicht per zijn huidige van installatie wil, ontdekt hoevoor hij sporttak alle verder sportmogelijkheden personen met een beperking. Je Deelnemers kunt ze gratis zijn condensatieketel topfit houdt. aanvragen bij Ronny Wasiak van de Provinciale krijgen een bon voor gratis buisisolatie! Sportdienst. Bel hem 23 72 60 of mail Deelname is gratis. Meer op info011 en inschrijven: naar ronny.wasiak@limburg.be. www.warmlimburg.be of via 078 15 01 86. www.limburg.be/g-sport

Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

22

www.ham.be

limburg.be

© Robin Reynders - provincie Limburg © Robin Reynders - provincie Limburg

© Robin Reynders - provincie Limburg

© Robin Reynders - provincie Limburg

Mijn begeleider mag gratis mee


mobiliteit MOBILITEIT

Autoluwe schooldag op woensdag 7 mei Zo veel mogelijk de auto aan de kant laten staan en op een veilige en leuke manier naar school gaan. Dat is waar Ham en de provincie Limburg voor willen gaan tijdens de Autoluwe Schoolweek van 5 tot en met 9 mei. Hoogtepunt van deze week is de Autoluwe Schooldag op woensdag 7 mei. Wij nodigen leerkrachten, leerlingen, maar ook ouders en grootouders uit om eens anders op weg te gaan: stappend, trappend, met de bus of carpoolend. Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt immers niet zelf actief deel aan het verkeer. Het is ook beter voor het milieu én je kind krijgt beweging! Tijdens de autoluwe schoolweek besteden de scholen extra aandacht aan verkeersveiligheid. Samen maken we werk van een veilige schoolomgeving! Info: www.limburg.be/autoluweschooldag

Elke dag fietsen is elke dag winnen! Met Belgerinkel naar de Winkel zorgt elk jaar opnieuw voor gezellige momenten in de gemeente, aandacht voor handelaars in de buurt en geeft fietsers een duwtje in de rug.

Van 26 april tot en met 31 mei krijgt iedereen die met de fiets of te voet boodschappen doet in een deelnemende winkel, een Belgerinkel-lot met een unieke code. Door deze code in te voeren op de Belgerinkel site maak je vijf weken lang elke dag kans op fantastische prijzen. En aan het eind van de campagne komen daar nog eens tal van prijzen van de gemeente bovenop. Of zoals de slogan van dit jaar stelt: Elke dag fietsen is elke dag winnen!

9 goede redenen om op de fiets te springen 1. Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje met de trappers volstaat om de conditie op peil te houden. 2. Gedaan met zoeken naar een parkeerplaats! 3. Met de fiets ben je vaak sneller dan met de wagen. 4. Als fietser bespaar je gemiddeld € 3 per 10 km! 5. Het hart van je gemeente wordt rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven. 6. Fietsers zijn vaak trouwe klanten en ze maken de winkel beter bereikbaar voor iedereen. 7. Hoe meer je fietst, hoe beter voor het milieu en voor ons klimaat. 8. Fietsen is sociaal. 9. Met Belgerinkel naar de Winkel beloont fietsers: in elke gemeente kan je mooie prijzen winnen. www.belgerinkel.be inham • mei 2014

23


INTEGRATIE

Limburgse gebedshuizen zetten hun deuren open! Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook een multireligieuze provincie. Samen met de migratie kwamen ook andere religies naar Limburg. Elk met zijn eigen kenmerken en bijzonderheden. Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseren verschillende Limburgse gemeentebesturen samen met het Provinciaal Integratiecentrum op 18 mei een Open Gebedshuizendag. Zo’n 60 gebedshuizen openen die dag van 14 tot 18 uur de deuren. Zo kan je kennismaken met verschillende stromingen binnen de islam, de sikh-gemeenschap, verschillende christelijke gemeenschappen en de vrijzinnigen. Ook in Ham en omgeving kan je op diverse plaatsen terecht voor informatie en een warm gesprek. Dit jaar is de moskee van Tessenderlo mee opgenomen in ons aanbod. Een mooie gelegenheid om de moskee eens van dichtbij te zien. • Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen – Heikant 18 • De Alevitische geloofsgemeenschap – Gemeenschapshuis De Zille (zij-ingang), Dorpsstraat 15 • Tessenderlo moskee - Tushoekstraat 8, 3980 Tessenderlo Info: www.opengebedshuizendag.be

VriendENtaal Ham nam deel aan de langste conversatietafel VriendENtaal Ham nam op 5 april deel aan ‘De Langste Conversatietafel’, het orgelpunt van de campagne ‘Nederlands oefenen? Ik doe mee!’. Deze campagne wilde aandacht vragen voor de mogelijkheden voor anderstaligen om ook buiten cursusmomenten, Nederlands te oefenen. Met z’n twaalf trokken ze vanuit Ham richting Park Spoor Noord in Antwerpen. En daar waren ze zeker niet alleen. Een duizendtal deelnemers, waarvan twee op de drie deelnemers anderstalig was, werd begeleid door vrijwilligers van de Huizen van het Nederlands en Vormingplus. Na het gespreksmoment namen ze nog deel aan workshops en een picknick. Meer oefenactiviteiten vind je terug op de website www.nederlandsoefenen.be.

24

www.ham.be

IN DE KIJKER


Ben je in het buitenland geboren en ben je pas in Limburg of verblijf je al wat langer in onze provincie? Wil je uitzoeken hoe je in je nieuwe thuisland met je talenten en ambities aan de slag kan? Werk je met of voor mensen van vreemde origine? Maak dan kennis met Inburgering Limburg.

Wat is Inburgering?

Tel. nr.:

E-mail:

Tel. nr.:

E-mail:

PROBLEMEN

Adres: Adres:

Plaats van het probleem:

Naam:

‘Dankzij de cursus heb ik veel nieuwe dingen geleerd en ook interessante mensen leren kennen, zoals mijn leerkracht en mede-cursisten. Geloof me, de cursus is een ontdekkingsreis.’

Naam:

Inburgering wil mensen zelfstandiger en zekerder maken, zodat ze klaar zijn om op eigen kracht stappen te zetten in hun nieuwe thuisland. Inburgering geeft informatie over leven, wonen, werken, studeren. Dit gebeurt via begeleiding op maat en via een cursus maatschappelijke oriëntatie. Ook Nederlands leren is een belangrijk onderdeel van Inburgering.

Het wegdek is beschadigd Onderhoud van de plantsoenen is gewenst De openbare verlichting is defect Andere problemen:

De voetpaden moeten hersteld worden De riolering is verstopt

Welkom bij Inburgering Limburg!

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

MELDINGSKAART

Vijf goede redenen om Inburgering te volgen • Inburgering is gratis. • We helpen je in je eigen taal of in een taal die je goed begrijpt. • Er is een aanbod overdag, ’s avonds en op zaterdag. • Als het nodig is zoeken we mee naar gratis kinderopvang. • Busvervoer van en naar de les wordt terugbetaald.

Inburgering Limburg Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 3580 Beringen Tel: 011 43 54 42 onthaalbureauwest@limburg.be Meer info? www.inburgeringlimburg.be www.facebook.com/inburgeringlimburg

Informatie

In Ham zijn er jaarlijks een twintigtal nieuwkomers die zich inschrijven bij Inburgering. Ze kunnen hiervoor terecht bij ons kantoor in Beringen:

Suggesties aan het gemeentebestuur:

Waar kan ik terecht?

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

-Salar Mahdi, Irak-


MILIEU

Ophaaldagen afval in mei 2014: Papier*: 3/5 Groenafval: 2/5, 16/5 en 30/5 Huisvuil:

9/5 en 23/5

PMD:

2/5, 16/5 en 30/5

textiel: 6/5 Grof vuil:

3/5 (enkel op aanvraag)

frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham

* Papier en karton zal in de volgende straten opgehaald worden op maandag 5 mei: Boringwijk, Brouwerstraat, Dorpsstraat, Dwarsstraat, Heerbaanstraat, Hoekstraat, Hollestraat, Homansveld, Kanaalstraat, Kwamol, Lijsterstraat, Maasbeekstraat, Merelstraat, Nijverheidsweg, O.L. Vrouwstraat, Pastoriestraat, Platanenlaan, Populierenwijk, Poststraat, Rozenlaan, Sparrenweg, Schipperstraat, Slagveld, Spoorwegstraat, Sportlaan, Vaartstraat, Vinkenstraat, Wasseven, Wandelstraat, Wilgenlaan en Zandstraat. OPGELET: Zorg ervoor dat je afval om 6 uur ’s morgens aan de straat staat. Zo ben je er zeker van dat het wordt meegenomen. De ophaalploegen zijn immers al vroeg op pad!

frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham


WIE IS VAN DIENST Centraal Meldpunt Kinderopvang Ham

Dokters: centraal nummer 013 67 58 58 Alle huisartsen van de regio Ham-Olmen werken met een centraal bereikbaar wachtnummer. Als u dit nummer vormt, komt u automatisch terecht bij de dokter van dienst. Als u bij de dokter thuis wilt gaan, is het aangeraden om hem eerst telefonisch te verwittigen.

Apothekers

013 46 20 09

Politiehulp 011 27 95 79 - 101

Brandweer Leopoldsburg

Vind een apotheek van wacht: • op de website www.geowacht.be • via telefoon naar 0903 92 248 (€1.5/minuut) • via de geowacht app op uw smartphone • op de wachtaffiche bij uw vertrouwde apotheek

011 34 31 33. Voor dringende hulp: 112

Wachtdienst waterleiding Tijdens kantooruren: 011 28 06 11 Buiten kantooruren: 016 30 13 40

Tandartsen De wachtdiensten voor tandartsen zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdagen. Je bereikt de tandarts op het centraal nummer 0903 39 969, waarbij je tijdens de voorgestelde uren doorverbonden wordt naar de dichtstbijzijnde tandarts van wacht.

Wachtdienst Infrax Infolijn: 078 35 30 20 Storingslijn: 078 35 34 33 Bij gasbreuk: 0800 60 888

limburg.net

Dierenartsen

Gratis nummer 0800 90 720

01/05 Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81 03/05-04/05 Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81 10/05-11/05 Dr. C. Pluymers, Beringersteenweg 7, 3550 Heusden, 011 42 23 58 17/05-18/05 Dr. I. Mensch, Stationstraat 3, 3945 Ham, 011 57 59 68 24/05-25/05 Dr. H. Coenen, Ringlaan 244, 3550 Zolder, 011 53 70 33 29/05 Dr. I. Tomme, Genkerbaan 90, 3520 Zonhoven, 011 53 15 60 31/05-01/06 Dr. L. Wellens, Lommelse Steenweg 183, 3970 Leopoldsburg, 011 34 54 42

Ziekenvervoer antigifcentrum: 070 24 52 45 VLAAMS KRUIS: 0477 66 81 11 VLAAMS KRUIS: ambulance 24/24 - 7/7 VLAAMS KRUIS: tessenderlo@hvk.be RODE KRUIS: 105 UITLEENDIENST: 0474 64 35 82 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur - Warande 48) HULPDIENST: 013 66 44 48 Tel. + Fax

Post 02 201 23 45

Stichting tegen Kanker, praatgroep en aquagym in Tessenderlo Sarah Stemgée: 0473 82 11 39

VZW Pandora meld- en steunpunt voor mishandeling, verkrachting en incest 24 uur telefoonlijn 011 26 10 60

KINDEROPVANG HAM Kinderopvang Patoe en kinderdagverblijf Petit Patoe Stipstraat 1 - 3945 Ham 013 53 11 56 patoe@vdkomma.be www.ham.be/kinderopvang

De contactgegevens van andere vrije beroepen kan je raadplegen via www.ham.be/ondernemersloket

WIJKAGENTEN ANTENNE HAM Dorpsstraat 19, 3945 HAM – 013 67 08 80 – 101 Hoofdcommissariaat Beringen, Mijnschoolstraat 84 – 011 27 95 79 – 101

Bieke Verhelst

Patrick Dirckx

Jan Hermans

Frieda Winderickx

inham • mei 2014

27


de 9

de

hamSe BOSlOOp 4 - 8 - 12 km

Onderdeel van het lOOpcriterium ham-leOpOldSBurG-teSSenderlO-BerinGen en Balen

ZOndaG 4 mei VOETBALPLEIN WARANDE SPORT

INFO: SPORTDIENST HAM - Dorpsstraat 19 - 3945 Ham - 013 61 10 11 sportdienst@ham.be - www.ham.be/sport

In Ham - Mei 2014