Issuu on Google+

Goed om weten

6

Kom op 6 januari klinken op 2013! Cultuur

13

Vurig winteren op BraKaad Cultuur

17

Nieuw in Ham: De Creaclub

Jeugd en sport

Een toffe kerstvakantie voor onze kids! v.u.: College van Burgemeester en Schepenen • Dorpsstraat 19 • 3945 Ham

januari 2013 • nr 1

uw gemeentelijk magazine


UW SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester Dirk De Vis Staatsbaan 132 3945 Ham Tel. 013 32 64 62 (privé) GSM: 0495 24 53 14 E-mail: burgemeester@ham.be algemeen beleid, financiën, burgerzaken, stedenbouw, leefmilieu, politie, voorzitter gemeenteraad Spreekuren: donderdag: 17.00 - 21.00 uur

Schepenen Eddy Luyckx Kerkhofstraat 34 3945 Ham Tel. 011 74 30 98 (privé) E-mail: eddy.luyckx@ham.be sport, sociale woningbouw, recreatie, mobiliteit Spreekuren: dinsdag: 17.15 - 18.00 uur

Jos Ooms Langven 9 3945 Ham Tel. 0486 16 66 97 E-mail: jos.ooms@ham.be openbare werken, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, energie, afvalbeleid, begraafplaatsen Spreekuren: op afspraak

Danielle Biesemans Genenbemdestraat 25/a 3945 Ham Tel. 0476 67 96 55 danielle.biesemans@ham.be communicatie, gezin, vreemdelingenbeleid, gelijke kansen, jeugd, kinderopvang Spreekuren: maandag: 15.30 - 16.30 uur en op afspraak

Patrick Bosmans Heidestraat 113a 3945 Ham Tel: 0478 24 68 59 patrick.bosmans@ham.be volksgezondheid, cultuur, toerisme, middenstand, gehandicaptenbeleid,ontwikkelingssamenwerking, bibliotheek, informatica Spreekuren: op afspraak

Willy Bosmans Robynsstraat 42 3945 Ham Tel. 013 66 69 97 (privé) E-mail: willy.bosmans@ham.be maatschappelijk werk, sociale zaken, derde leeftijd, economie, ocmw, externe relaties Spreekuren: OCMW gebouw maandag: 10.00 - 12.00 uur en op afspraak De huidige samenstelling geldt nog tot 2 januari. Die dag legt het nieuwe gemeentebestuur de eed af. Je kan de nieuwe samenstelling begin januari al raadplegen via www.ham.be.

2

www.ham.be

www.ham.be tot uw dienst Gemeentehuis Dorpsstraat 19 - 3945 Ham Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur ONTHAAL

tel.:

013 61 10 00 fax: 013 61 10 01 e-mail: info@ham.be

POLITIE tel.: 013 67 08 80 (24/24 uur) fax: 013 67 08 89 e-mail: politie.bht@telenet.be Buiten de kantooruren kan je voor dringende zaken steeds terecht op het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84, Telefonisch 24/24 uur op het nummer 011 27 95 79 TOERISTISCHE DIENST tel.: 013 61 10 15 e-mail: toerisme@ham.be CULTUURDIENST tel.: 013 61 10 12 e-mail: cultuur@ham.be Reserveringen gemeentelijke zalen: 0474 29 80 83 SPORTDIENST tel.: 013 61 10 10 e-mail: sportdienst@ham.be TECHNISCHE DIENST tel. 013 61 10 40 e-mail: ruimtelijkeordening@ham.be PWA tel. 013 61 10 16 e-mail: pwa_ham@yahoo.com

OCMW Roerdompstraat 6 - 3945 Ham tel.: 013 61 10 80 fax: 013 61 10 81 e-mail: ocmw@ham.be Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur 17.00 - 19.00 op afspraak di. t/m vrij.: 08.30 - 12.00 uur Spreekuren Voorzitter Willy Bosmans ma.: 10.00 - 12.00 uur in het OCMW Gebouw en op afspraak

TECHNISCH CENTRUM Hoekstraat 3a - 3945 Ham (gemeentelijke werkplaatsen) tel. 013 61 10 71 fax: 013 61 10 70 e-mail: technisch.centrum@ham.be

RECYCLAGEPARK Truibroek 16 - 3945 Ham tel. 011 39 83 19 e-mail: info@limburg.net Openingsuren: ma.: gesloten di., wo., vr.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur do.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur za.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE TESSENDERLO-HAM Stationsstraat 40 - 3980 Tessenderlo tel. 013 66 67 59 fax: 013 67 46 38 e-mail: academie@tessenderlo.be

BIBLIOTHEEK Dorpsstraat 17 (Zille) tel. 013 61 10 60 e-mail: bibliotheek@ham.be ma. & za.: 10.00 - 12.00 uur di., do. & vrij.: 18.00 - 20.00 uur woe.: 13.00 - 17.00 uur

DE STIP Stipstraat 2 - 3945 Ham JEUGDDIENST tel. 013 61 10 66-67 e-mail: jeugddienst@ham.be reservaties repetitieruimte en DJ Lab Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur STRAATHOEKWERKER STEVE ROTEN tel. 013 61 10 68 GSM: 0472 60 34 84 e-mail: straathoekwerker@ham.be JEUGDHUIS DE STIP 013 61 10 65 e-mail: jhdestip@gmail.com Openingsuren: vrij. & za.: 20.00 - 02.00 uur woe. & schoolvakanties: 20.00 - 01.00 uur tel.


GELUKKIG 2013

Beste inwoners   De verkiezingen zijn achter de rug en wij starten een nieuwe legislatuur. Het nieuwe bestuur vertegenwoordigt met 14 zetels op 21 het merendeel van de bevolking. Wie de verkiezingsprogramma’s heeft gelezen, kan vaststellen dat wij allemaal hetzelfde willen: een goed bestuur. U was van mening dat het bestuur tot nog toe heel goed is geweest… Dank u daarvoor. Maar, ik kan u verklappen dat het beste nog moet komen!   Natuurlijk hebben wij een reeks verwachtingen voor 2013. Deze verwachtingen komen er enkel als wij ze zelf realiseren. Uw gemeentebestuur blijft alvast niet bij de pakken zitten. Wij werken verder aan de vernieuwing van onze gemeente.     Het project ‘Ons Dorp’  en de renovatie van de doorgangsweg N141 moeten er komen.   Laat ons van 2013 ook een vrolijk jaar maken. Niet met grote festiviteiten maar met de goede gewoonte elkaar op straat of waar dan ook te begroeten. Een ‘goede morgen’, ‘goede dag’ of ‘goede avond’ kost geen moeite. En … een aankoop bij de plaatselijke handelaar, is ook zoveel leuker.   En ons geluk kan in 2013 niet op, wanneer wij elk geluk dat ons te beurt valt, delen met anderen. Gedeeld geluk is dubbel geluk. Proberen maar.  

Uw burgemeester Dirk De Vis

inham • januari 2013

3


Gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van 13 december 2012 De samenwerkingsovereenkomst rond het project Ravenshout Eurologisch op weg wordt verlengd tot 1 januari 2014. Het project streeft naar een duurzame mobiliteit op het bedrijventerrein. Door de verlenging kan het project worden afgewerkt en kunnen de bijhorende subsidies worden geïnd.

De gemeenteraad keurt de raming en lastvoorwaarden goed voor: - Het onderhoud van de wegen voor de dienstjaren 2013-2017; - De levering van software voor de boekhouding van gemeente en OCMW; - De aankoop van een vorkheftruck; - De aankoop van een veegmachine;

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone goed. Voor Ham komt de dotatie neer op 711 844 euro.

De gemeenteraad keurt de verordening ‘Waarborg bij bouwwerken’ definitief goed. Bedoeling is om bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning een borg van 750 euro te vragen die na de werken wordt teruggestort als het openbaar domein in goede staat wordt achtergelaten.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op onbewoonbaar verklaarde of ongeschikt erkende wooneenheden en verwaarloosde wooneenheden goed. Vrijstellingen kunnen voortaan worden toegepast bij rampen.

4

www.ham.be

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2013 van de kerkfabriek OLV- tenhemelopneming Genendijk.

Volgende gemeenteraad

Woensdag 2 januari 2013 om 20.00 uur: Installatievergadering nieuwe gemeenteraad. Donderdag 7 februari 2013 om 20.00 uur raadzaal gemeentehuis.

VERDER IN DIT NUMMER

Goed om weten.................................................5 Dienstencentrum...............................................7 Integratie...........................................................9 Milieu...............................................................10 Cultuurbussen.................................................12 Brakaad...........................................................13 Kalender..........................................................14 Cursussen.......................................................16 Creaclub & expo..............................................17 Bibliotheek.......................................................18 Jeugd..............................................................19 Sport...............................................................22 Welzijn.............................................................24 Wie is van dienst?............................................27


GOED OM WETEN

Bloed geven! Levensnoodzakelijk! Het Rode Kruis organiseert opnieuw bloedinzamelingen in onze gemeente. Zoals steeds zijn zij op zoek naar NIEUW bloed. Jouw bloed kan een mensenleven redden!

Rode Kruis Ham organiseert cursus EHBO Een brandwonde afkoelen onder de kraan, een bloeding onder controle houden met een drukverband... Het Rode Kruis wil het je graag leren. In onze cursus eerste hulp leer je hoe je verschillende letsels en aandoeningen verzorgt. Van een kleine schaafwonde tot een ernstige bloeding, van een breuk tot een wervelletsel. De nieuwe cursus start op dinsdag 8 januari. De lessen duren van 19.30 tot 21.45 uur en vinden plaats in het gebouw van het Rode Kruis in Genebos. Deelname is gratis. Info en inschrijven: vorming@ha.rodekruis.be – 011 34 49 27

Maandag 14 januari Zaal St.-Jan - Genebos Woensdag 9 januari Zaal Kristoffelheem - Oostham Dinsdag 15 januari Gemeenschapshuis De Zille – Kwaadmechelen

Je kan er terecht van 18.00 tot 20.30 uur.

Bescherm je waterleiding en watermeter tegen koning Winter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Niet aangenaam en bovendien erg kostelijk. Om dit te vermijden, geeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening graag enkele tips. - Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. - Lukt dit niet dan is een elektrisch verwarmingslint rond de leiding een oplossing. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte.

- Sluit buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren af en isoleer ze indien mogelijk. - Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid. - Controleer of de hoofdkraan goed sluit en of de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Meer tips via: www.vmw.be

Sluitingsdagen eindejaar - Tijdens de eindejaarsperiode zijn de gemeentelijke diensten, de bibliotheek en het OCMW gesloten op maandag 31 december (vanaf 12 uur), dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari. - De bibliotheek is op 31 december de hele dag gesloten. Alvast fijne feestdagen gewenst! inham • januari 2013

5


GOED OM WETEN

Ham ‘borrelt’ 2013 in! Jij komt toch ook? Begin dit jaar organiseerde het gemeentebestuur al voor de vierde keer een nieuwjaarsborrel voor al haar inwoners. Honderden inwoners wensten mekaar het beste voor het nieuwe jaar. Een vervolg mocht niet uitblijven. Op zondag 6 januari toasten we op het gemeenteplein opnieuw op een gelukkig nieuw jaar! Allemaal van harte welkom om 17.30 uur.

Nieuwjaarsborrel 2013! ZONDAG 6 JANUARI Van 17.30 tot 19.0 0 uur

gemeenteplein

Animatie van ‘Knappe Koppen’ Info:

Ondernemersdrink 2013 Na het succes van de voorbije jaren organiseren het gemeentebestuur en UNIZO Ham opnieuw een ondernemersdrink voor alle lokale zelfstandige ondernemers. Deze feestavond vindt plaats op vrijdag 1 februari 2013. Inschrijven kan tot 25 januari. Ben je ondernemer in Ham en ontving je nog geen uitnodiging, geef dan even een seintje via info@ham.be of 013 61 10 28. Tot dan!

AFFICHE 2013.indd

Bij slecht weer wordt uitgewek

en naar De Zille.

Gemeente Ham Dorpsstraat 19 - 3945 Ham 013 61 10 00 www.ham.be info@ham.be www.facebook.com/gem eenteham

1

GEM_HAM_A5_KBVE

RBR_NIEUWJBORRE

L.indd 1

3/12/12 15:27

4/12/12 12:43

Gratis elektriciteit? Voor iedereen? Je hebt allicht recent je eindfactuur ontvangen van je elektriciteitsleverancier. Hierop stond ook de vermelding ‘korting gratis elektriciteit’. Deze korting wordt automatisch toegekend aan de hand van de gegevens in het rijksregister. Kreeg je geen of te weinig gratis elektriciteit toegekend, dan kan dat liggen aan verouderde of foutieve gegevens over je gezinssamenstelling. Neem in zo’n geval contact op met je elektriciteitsleverancier om de fout recht te zetten. Dat gebeurt via een creditnota of door een verrekening op uw volgende factuur. Krijgt je vraag nog steeds geen gevolg? Dan kun je een klacht indienen bij de VREG. Info en vragen: VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) www.vreg.be

Nieuwjaarszingen! Voorzichtig met onze kinderen! Op 31 december trekken in Genendijk en Genebos weer heel wat kinderen van deur te deur om te gaan nieuwjaarszingen. Een leuke traditie die al vele decennia bestaat. Mogen we echter vragen om als bestuurder extra voorzichtig te zijn als je die dag in de straten van Genendijk en Genebos passeert? Bedankt en alvast een gelukkig Nieuwjaar! 6

www.ham.be

Meer nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.ham.be of vind de pagina van gemeente Ham leuk op facebook!


DIENSTENCENTRUM

Dienstencentrum De Roerdomp Het lokaal dienstencentrum De Roerdomp wil de integratie en het zelfstandig functioneren van onze inwoners bevorderen en stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar senioren en personen met een beginnende zorgbehoevendheid. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats, een trefpunt voor informatie, vorming, recreatie en biedt een breed gamma aan dienstverlening.

Gezondheidswandelingen, een enthousiaste deelnemer vertelt: “Gezondheidswandelen? Informeren kost niets en meedoen ook niet, dus maar ‘s proberen! Enkele wandelingen later heb ik er nog geen spijt van. Een kleine toffe groep met een ervaren gids is het gezelschap. In een rustig tempo, aangepast aan ons groepje, maken wij de fietspaden en stille boswegen onveilig, Voor 4 à 5 km wandelen rekenen we 2 uren tijd en vinden dat helemaal niet zo’n geweldige inspanning. Zeker als men tot een tussenstop beslist. Ook de koffie na afloop wordt in dank aangenomen. Een portie zuurstof en een goed gevoel doen mij dus elke 3de woensdag van de maand op mijn kalender aantekenen. Gezondheidswandelen, ja, goed voor iedereen! Meedoen dus!” Maria G. Volgende gezondheidswandeling: 16 januari - 13.30 uur. Gratis

Infosessie ‘goed gehoord’

Internet Een kennismaking met internet Explorer en e-mail voor de Hamse senior. Enige computerkennis is nodig. Start: dinsdag 8 januari van 9 tot 11 uur Duur: +/- 14 weken (geen les tijdens de schoolvakanties) Kosten: 25 euro per cursist (cursus en koffie inbegrepen) Deelnemers: maximum 18 personen Lesgever: Roger D’Hollander Inschrijven kan vanaf donderdag 3 januari.

Initiatielessen computer Elke inwoner van Ham met weinig of geen computerkennis kan leren werken met de pc. Stap voor stap word je wegwijs gemaakt in de wereld van de computer. Er is geen voorkennis nodig. Wanneer: een gans schooljaar, start op maandag 14 januari van 09.00 tot 11.00 uur (geen les tijdens de schoolvakanties) Kosten: 50 euro (cursus inbegrepen) Deelnemers: maximum 18 personen Lesgever: Roger D’Hollander Inschrijven kan vanaf donderdag 3 januari.

In onze huidige maatschappij is communicatie zeer belangrijk. Ook in onze vrije tijd willen we graag actief blijven en onder de mensen zijn. Een goed gehoor is hiervoor essentieel! De meest gehoorde klacht van slechthorende mensen is “ik hoor wel, maar ik versta het niet.” Slechthorendheid ontstaat meestal geleidelijk. Vaak zijn het gezinsleden die het als eerste opmerken. Zij moeten keer op keer herhalen wat er gezegd wordt, of storen zich aan de TV die te hard staat. Gehoorverlies kan ook een veiligheidsrisico betekenen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor je omgeving. Je hoort bijvoorbeeld een auto niet aankomen, of het rookalarm afgaan. Via deze infosessie maak je kennis met de werking van het gehoor en hoe je de eerste tekens van een gehoorverlies kan opmerken. Je krijgt er ook een algemene inleiding over de werking van een hoortoestel. Datum: Spreker: Kosten:

donderdag 14 februari - 9.30 uur hoorcentrum, thuiszorgwinkel gratis vooraf inschrijven is noodzakelijk

WORDT VERWACHT

- Korte gezondheidswandeling, vrijdag 4 en 25 januari, 1 februari – 10.00 uur. Gratis. - Gezondheidsconsult, donderdag 17 januari – 10.30 tot 11.30 uur. Gratis. - Knutselen, woensdag 13 februari – 13.30 tot 16.00 uur. Info en inschrijven: Lot Smeyers – centrumleidster 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be www.ham.be/sociaalhuis inham • januari 2013

7


DIENSTENCENTRUM

Seniorenrestaurant: Elke derde donderdag van de maand tussen 11.45 en 13 uur kunnen alle bewoners van de serviceflats, maar ook alle 65-plussers van de gemeente in het dienstencentrum een warme maaltijd nuttigen. Het menu bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en wordt aangeboden in een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot een leuke babbel met leeftijdsgenoten. Hiervoor betaal je 7 euro, water inbegrepen. Reserveren via 013 61 10 80 of aan het onthaal van het OCMW en dit ten laatste op maandag van de betreffende week.

Menu 17 januari 2013

Champignonsoep Kalfsbrood met Provenรงaalse groenten en kroketjes Chocoladepudding

PRIJSVRAAG VAN DE MAAND Welke groep zorgt voor de nodige ambiance tijdens de nieuwjaarsborrel voor de Hamse bevolking? De oplossing van deze vraag vind je in dit infoblad. Stuur de antwoordstrook met je antwoord voor 10 januari 2013 naar: Gemeentebestuur Ham, t.a.v. de informatiedienst, Dorpsstraat 19 - 3945 HAM

WIN

een waardebon van 50 euro, geschonken door Electro Geukens,

Bevrijdingsstraat 22, 3945 Ham, 011 34 33 27, geukens@elektrogeukens.be

oplossing december 2012: een nucleaire ramp in het Italiaanse stadje SEVESO

prijswinnaar: Elke Geudens, proficiat!

Zij wint een gratis saunabeurt voor twee personen ter waarde van 55,6 euro, geschonken door Sauna Hezemeer, Oude Baan 36, 3945 Ham, www.hezemeer.be

ANTWOORDKAART Naam Adres Gemeente Tel E-mail Antwoord PRIJSVRAAG JANUARI 2013

8

www.ham.be


INTEGRATIE

Allemaal Hammenaars Ham telt 42 verschillende nationaliteiten. Zij maken allemaal deel uit van onze gemeenschap en geven ze kleur. Dit cijfer is voor velen een verrassing. Nog verrassender zijn de mooie verhalen die elk van deze mensen te vertellen hebben. Om het multiculturele Ham een gezicht te geven, brengt onze integratiedienst maandelijks een kort portret van één van multiculturele medebewoners. Deze maand is het de beurt aan Cecilia Ines Cevallos Arrunatequi uit Peru. Cecilia: Ik werkte in de sales voor een groot bedrijf in Peru en moest vaak op reis om contacten te leggen. Zo leerde ik mijn man kennen in Brussel. Van het ene kwam het andere en in 2009 kwam Peter naar Peru. We bezochten samen Machu Pichu en voor kerstmis kwam ik op bezoek bij hem in België. In die zalige periode had hij intussen ‘de grote vraag’ gesteld. In mei 2010 trouwden we in België. We zijn intussen 2 jaar getrouwd en zijn de trotse ouders van een zoontje. Hij is één maand oud. Ook Jessie, een beeldschone Sint–Bernard is een trouwe huisgenoot.

“Mijn hobby’s? Nu of voor de baby?” (lacht) Cecilia: Ik spreek vloeiend Spaans en Engels. Engels omdat ik een tijdje in California op school heb gezeten toen ik daar logeerde bij mijn tante. Een zeer mooie streek met Santa Barbara en Santa Monica voorop. Mijn Nederlands wordt ook met de dag beter. Ik heb al meerdere lessen gevolgd en ik ga wekelijks naar de praatgroep VriendenTaal hier in Ham. Cecilia: Mijn leven is compleet veranderd. Vroeger ging ik regelmatig shoppen. Maar met de kleine gaan winkelen is niet evident. Het vergt heel wat voorbereiding om samen het huis uit te gaan. Ook nu met de sneeuw ben ik minder geneigd om naar buiten te gaan. Ik heb er eerlijk gezegd een beetje schrik van. Ik zou wel graag terug beginnen werken na een bepaalde periode. Misschien iets in dezelfde sector als wat ik voorheen deed.

Soepwedstrijd VRIENDenTAAL Afgelopen najaar was er De Week van de Smaak. Ook de deelnemers van vriendentaal Ham namen deel aan dit evenement. Er werd namelijk een echte soepwedstrijd georganiseerd. Maar liefst 8 culinaire hoogstandjes werden bereid. Van Peruviaanse kip-

Cecilia: Een gezellig romantisch restaurantje waar je met je man naar toe kunt mis ik wel in Ham. En winkeltjes (lacht). Maar ik heb gehoord dat er winkels bij zullen komen. Het grootste verschil met Peru? Het weer! (lacht) Ook de gewoontes en gebruiken. Als je hier iemand wil bezoeken moet je al bij wijze van spreken een afspraak maken. In Peru ga je gewoon op bezoek. Tijd staat hier zeer centraal, dat moet ik nog leren. Als je om 9.00 uur hebt afgesproken word je ook verwacht om 9.00 uur en geen 10 minuten later. In Peru komt dat allemaal niet zo nauw. Mensen zijn er meer ontspannen. Cecilia: Door de geboorte van mijn zoontje is mijn moeder momenteel op bezoek. In Peru is het altijd warm. Zelfs in de winter is het er 20 graden. Ze keek echt op van de koude. In Peru heb je wel sneeuw in de bergen maar in mijn stadje heb ik nog nooit sneeuw gezien. - Favoriete eettent: Ristorante da Luana in Beringen - Lievelingsgerecht: Arroz con Pollo – Kip met rijst op Peruviaanse wijze - Favoriete tv-programma’s: De huisdokter, Komen eten (nu het veranderd is niet meer) - Favoriete vakantiebestemming: Bali - Religie: Katholiek maar niet praktiserend. Enkel op speciale dagen ga ik naar de kerk. - Levensmotto: If you don’t take a risk, you’ll never know what could have happened

pensoep tot Marokkaanse harirasoep. Het was een echt smulfestijn. Na een spannende stemronde werd Meyrem Demircan met haar Turkse rode linzensoep met balletjes gekroond tot Hamse soepkoningin 2012. Alle recepten van deze internationale soepen vind je binnenkort op www.ham.be/integratie

inham • januari 2013

9


Milieu

Bomen kappen: goed voor de natuur? Langs de Vlaamse wegen en akkers staan heel wat rijen bomen en struiken. Steeds vaker wordt hier stevig in gewerkt: er wordt gekapt, gehakt en gezaagd. Na afloop van de werken blijft er alleen nog een rij stompjes over, met hier en daar een boom. Een schande? Natuurvernieling? Neen, want de bomen groeien terug!

In Ham zijn we onder meer aan het werk in de Pastoriestraat.

Het kappen van bomen, als onderdeel van een goed uitgevoerd houtkantbeheer, is net een stevige verjongingskuur voor de meeste bomen. Vergelijk het met snoeien van fruitbomen of rozen. Snoeien doet groeien. Ook bij bomen in houtkanten.

Info: Regionaal Landschap Lage Kempen Grote Baan 176 – 3530 Houthalen-Helchteren www.rllk.be – info@rllk.be

Wil je meer weten over het kappen van houtkanten? Vraag dan onze gratis houtkantenhandleiding aan via info@rllk.be.

Regionaal Landschap Lage Kempen wil vandaag terug meer bomen snoeien. Dat is goed nieuws voor de natuur, maar daar blijft het niet bij. Wij willen de houtkanten ook terug een economisch nut geven, door de gesnoeide takken te versnipperen en te gebruiken als brandstof om gebouwen te verwarmen.

Ham en Limburg.net vergroten de hoop voor 1.382 kankerpatiënten Afgelopen zomer werd 18,37 m³ zuiver taxussnoeisel binnengebracht op het recyclagepark van onze gemeente. Samen met de andere gemeenten uit het werkingsgebied van Limburg.net resulteerde dit in een totale hoeveelheid van 1.382 m³ ingezameld taxussnoeisel voor de actie Vergroot de hoop. Dat is geen hoop meer, dat is een hele berg. Taxussnoeisel bevat het actief bestanddeel baccatine dat verwerkt wordt in anti-kankermedicijnen. De ophaler van het taxussnoeisel, boomkwekerij Vanhulle, schenkt bovendien nog eens 50 euro per

10

www.ham.be

ingezamelde m³ taxussnoeisel. Limburg.net schenkt dit bedrag van 60.000 euro aan zes Limburgse instellingen die actief zijn in het gebied van kankerbestrijding en de ondersteuning van kankerpatienten. Bedankt aan iedereen die de hoop heeft vergroot!


Milieu

Ophaaldagen afval in januari 2013:

Folkfestival Ham wint Groenevent Award!

Papier*: 5/1 Groenafval: 11/1 en 25/1 Huisvuil:

4/1 en 18/1

PMD:

11/1 en 25/1

Grof vuil:

3/1 (enkel op aanvraag)

opgehaald worden op maandag 7 januari 2013: Boringwijk, Brouwerstraat, Dorpsstraat, Dwarsstraat, Heerbaanstraat, Hoekstraat, Hollestraat, Homansveld, Kanaalstraat, Kwamol, Lijsterstraat, Maasbeekstraat, Merelstraat, Nijverheidsweg, O.L. Vrouwstraat, Pastoriestraat, Platanenlaan, Populierenwijk, Poststraat, Rozenlaan, Sparrenweg, Schipperstraat, Slagveld, Spoorwegstraat, Sportlaan, Vaartstraat, Vinkenstraat, Wasseven, Wandelstraat, Wilgenlaan en Zandstraat. OPGELET: Zorg ervoor dat je afval om 6 uur ’s morgens aan de straat staat. Zo ben je er zeker van dat het wordt meegenomen. De ophaalploegen zijn immers al vroeg op pad!

© JeroenDB

*Papier en karton zal in de volgende straten

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) reikte op 13 december 2012 voor de derde keer de Groenevent Awards uit. In de categorie ‘muziekfestivals’ bekroonde de jury drie evenementen. De eerste prijs was voor Absolutely Free Festival, op de voet gevolgd door Folkfestival Ham en Ieperfest. Folkfestival Ham wordt bekroond omwille van de blijvende ecologische inspanningen – zoals het serveren van drank in herbruikbare keramieken potten, het gebruik van regenwater, biologische keuken, … De jury schenkt 1000 euro aan de organisatoren, als aanmoediging en ter ondersteuning van nieuwe initiatieven. Proficiat!

Compostbakken en –vaten vanaf 1 januari 2013 te koop op het recyclagepark. Vanaf 1 januari 2013 worden de compostbakken in FSC-gelabeld hout en kunststof en de kunststof compostvaten verkocht via het recyclagepark van Limburg.net. De verschillende modellen zullen ter plaatse aanwezig zijn en kunnen dan ook onmiddellijk worden meegenomen. De prijzen blijven ongewijzigd en betaling kan via bancontact.

Compostbak in FSC-gelabeld hout:

Compostvat

Compostbak in kunststof:

Inhoud: 280 liter Inhoud: 1.300 liter Afmetingen: diameter vat 80 cm Afmetingen: 100cm x 120 cm Inhoud: 560 liter. Hoogte: 93 cm hoogte: 100 cm Afmetingen: lengte: 89cm Kostprijs: 35 euro breedte: 92cm Kostprijs: 15 euro hoogte: 73,5cm Kostprijs: 12,50euro. Info: Groendienst – 013 61 10 50 – thea.custers@ham.be – www.ham.be/milieu inham • januari 2013

11


CULTUUR

Urbanus zelf! i.s.m. KVLV Oostham

Het publiek van Urbanus overspant drie generaties. Deze show is een ‘best of’ met hits als ‘Hittentit’, ‘Madammen Met Een Bontjas’, ‘Bakske Vol Met Stro’, ‘1-2-3 Rikke Tikke Tik’, ‘Poesje Stoei’, … en een viertal nieuwe liedjes. Helemaal levend gespeeld met zijn gitaar! De liedjes worden aan elkaar geveterd met nieuwe sketches, oneliners, twoliners en visuele onnozelheden. Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

zaterdag 20 april 18.30 uur Heldenplein - kerk Oostham 35 euro

Meer info: www.urbanuszelf.eu

Bezoek Fort Eben-Emael en wijnkasteel van Genoelselderen i.s.m. KWB Kwaadmechelen

De reus onder de forten, het fort van Eben-Emael, werd zeer bekend tijdens de strijd op 10 mei 1940. Vandaag de dag is dit gigantisch complex terug tot leven gebracht en ontdek je er de eerste ogenblikken van Wereldoorlog II. ‘s Namiddags kan je je smaakpapillen op de proef stellen in het enige wijnkasteel van België. In 1990 deed de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur herleven. Na de rondleiding door de gids kan je proeven van de heerlijke wijn in het wijnhuis! Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

zaterdag 27 april 8.30 uur kerk Kwaadmechelen 30 euro (alle bezoeken en warm middagmaal)

Meer info: www.fort-eben-emael.be www.wijnkasteel.com Wordt verwacht

- TW-Classic - zaterdag 13 juli (enkel bus) 12

www.ham.be

Tentoonstelling Terracotta Army en een gastronomische en ludieke wandeling in de Marollen De tentoonstelling TERRACOTTA ARMY is een adembenemende reconstructie op een prachtige plek: de Beurs van Brussel! Ze neemt je mee in de sporen van de laatste grote archeologische ontdekking van de twintigste eeuw: het terracottaleger van de laatste keizer van China, Qin Shi Huangdi. Na de lunch maken we een wandeling in de Brusselse Marollen. Ontdek via de legendes, anekdotes, wetenswaardigheden, feiten, zang en sketches de verhalen van de laatste Brusselse volkswijk. Zelfs aan de aangeboden hapjes onderweg zijn er anekdotes en legendes gekoppeld. Een ware happening voor oren, ogen en mond! Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

zaterdag 2 februari 8.30 uur kerk Kwaadmechelen 45 euro (alle bezoeken, hapjes en warm middagmaal)

Meer info: www.expoterracotta.be


CULTUUR

Ne plezante oavend mee ‘De Stoopkes’ De STOOPKES staan garant voor een muzikaal, visueel, humoristisch en gemoedelijk sfeerprogramma met de Hasseltse jenever als rode draad. Zij brengen een mix van oude en eigen, nieuwe liedjes. Een orgel, een accordeon, een ukelele, een heleboel attributen én een grote dosis humor spelen daarin in een hoofdrol. Als echte Hasselaren zijn zij zot van jenever. En dat witteke speelt een hoofdrol in het optreden. Jos Tuts (stichtend lid in 1985) en Felix Ales hebben maar één doel: een avond ambiance in een typische kroegensfeer.

BraKaad rond de oude pastorie Ham pakt deze winter uit met een vurig evenement! De omgeving rond de oude Pastorie wordt ondergedompeld in een sfeer van mysterie en vurige acts. Laat je warm ontvangen, verrassen door vurige figuren en geniet van hartverwarmende muziek en poëzie. Welkom op 29 december tussen 18 en 22 uur! Programma

De verhalenkat Met niets in de handen, niets in de mouwen pakt ze je mee. Of je wil of niet, je moet. Zo authentiek, zo gek, zo ontwapenend en altijd met stijl. Wat een straffe madam. In haar verteltent kan je de ganse avond wegdromen tijdens vertellingen.

Vrijdag 18 januari treden De SToopkes op in de Zille. Een kruk of een tafeltje reserveren in de kroeg kan via de cultuurdienst. Datum: 18 januari om 20 uur Locatie: De Zille Inkom: 5 euro Meer info: www.destoopkes.be – www.uitinham.be

Vurige Ontvangsten 2 vuurartiesten, verwelkomen de gasten op een vurige hilarische manier, in ’n charmant wartaaltje dat vooral op de glimlach werkt! Schuil onder hun vuurparasols voor de zeepbellen waarmee zij de bezoekers bombarderen.

Supa de Fuego Een vurige voorstelling van en over een kok met een vurige passie voor zijn vak. Hij maakt soep die heter gegeten wordt dan dat ie wordt opgediend. En dit alles met wervelende circusacts.

Oersprong Via dans en muziek sturen zij bestaande en vernieuwde ceremonies de wereld in. Hun bewegingen en choreografieën zijn geïnspireerd op oude rituelen. Dansen in vlammen en vuur - waarbij deze vuurdansers, met hun specifieke ritmische bewegingen, in combinatie met sfeervolle en opzwepende muziek, een magisch en krachtig geheel vormen.

Aurora Dit trio koppelt prachtige muzikale klanken aan sfeervolle poëzie. Britt Simons is een jonge, talenvolle harpiste. Lindsay Gijbels is even jong en even talentvol, maar speelt dwarsfluit. Marcel Kumpen is het oudje van het gezelschap en brengt eigen poëtische teksten. Geniet van sfeervolle harpmuziek, prachtige dwarsfluitklanken en mooie poëzie.

Vuurkunstenares Annemarie Schoonen Op koude, donkere dagen geeft een VuurKunstperformance een extra warme, magische tint. Vuurkunstenares Annemarie Schoonen heeft een voorliefde voor geometrie en vuur. Haar passie zorgt voor een wervelend slot vuurkunstwerk. Info: cultuur@ham.be – 013 61 10 12 – www.ham.be/toerisme inham • januari 2013

13


KALENDER

Januari

11:00, Mosseleetdag, Mijnwerkers-Brancardiers, Zaal Kristoffelheem, 011 34 12 73

wo 02

di 22

19:00, Wandelen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Gemeentehuis, 013 66 26 44, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum zo 06

6:00, 36ste Wintertocht, Wandelclub Blijf Jong Genebos, Sint Jan, 013 66 16 80 17:30, Nieuwjaarsborrel, Gemeente Ham, Gemeenteplein, 013 61 10 00, www.ham.be, info@ham.be di 08

13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/ kwaadmechelen-centrum 13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be wo 09

9:00, Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be za 12

Kerstboomverbranding, De Stip, Jeugdhuis De Stip, 013 61 10 67, jeugddienst@ham.be zo 13

11:30, Mosselfeest, Duivenbond Recht & Vrij, Zaal Kristoffelheem, wendy.webers@telenet.be di 15

13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum wo 16

19:00, Wandelen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Gemeentehuis, 013 66 26 44, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum vr 18

19:00, Nieuwjaarsreceptie, Volkstuin, De Zille, 011 34 66 17, rudi.luyckx1@telenet.be za 19

20:11, 34ste Prinsenbal, CV De Hamburgers, Sporthal Oostham, robert.vandezande@hotmail.com zo 20

9:00, Literair Ontbijt, Davidsfonds Kwaadmechelen ism Bibliotheek, Sint Jan, 0479 72 59 81, ivo.wouters4@telenet.be, www.davidsfonds.be 14

www.ham.be

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum 19:30, Bloemschikken, Femma Kwaadmechelen Centrum, De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum wo 23

9:00, Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 19:00, Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be vr 25

20:00, Zettersprijskamp, KWB Kwaadmechelen, De Zille, patrick.bosmans6@telenet.be za 26

15:00, Danswedstrijd Acrobatische Rock&Roll, Belgische Rock&Rool en Boogie Woogie federatie, sporthal ‘t Vlietje 19:30, Countrybal, Dansclub Happy Dancer, De Zille, 013 66 53 99, 0477 77 27 29, peetersjohnny@skynet.be, www.happydancer.be zo 27

8:00, Ontbijtbuffet Michel, Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, Buurthuis Genendijk, 013 66 80 42 di 29

13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum wo 30

19:00, Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be do 31

8:00, Wandeltocht, Wandelclub De Torenvrienden, Zaal Kristoffelheem, 0478 25 69 61

Februari ma 04

13:00, Snit & Naad, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be


KALENDER di 05

do 21

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum 19:30, O Bristro, eenvoudig feestelijk, Femma Kwaadmechelen Centrum, De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum

19:30, Klussen voor Klunzen, Dienst Cultuur & Toerisme, Buurthuis Genendijk, 013 61 10 12, cultuur@ham.be

wo 06

20:00, Jaarconcert, Concertband Musica, De Zille, 011 34 72 43 www.musica-ham.be

9:00, Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 19:00, Wandelen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Gemeentehuis, 013 66 26 44, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum 19:30, Workshop De Snelle Keuken, Dienst Cultuur & Toerisme, De Zille, 013 61 10 12, cultuur@ham.be za 09

13:00, Kindercarnaval, CV De Hamburgers, Zaal Kristoffelheem, robert.vandezande@hotmail.com zo 10

11:30, Eetdag, Ziekenzorg Oostham, Zaal Kristoffelheem di 12

13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum vr 15

19:00, Serregebruik en Serreteelt, Volkstuin, De Zille, 011 34 66 17, rudi.luyckx1@telenet.be ma 18

13:00, Snit & Naad, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be di 19

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07 www.femma.be/kwaadmechelen-centrum 19:30, Zal ik de dokter bellen?, Femma Kwaadmechelen Centrum, De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum wo 20

9:00, Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 19:00, Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 19:00, Wandelen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Gemeentehuis, 013 66 26 44, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum 19:30, Workshop De Snelle Keuken, Dienst Cultuur & Toerisme, De Zille, 013 61 10 12, cultuur@ham.be 20:00, Infoavond Tijdskrediet & (brug)pensioen, ABVV, De Snelle Vlucht, tom@peeters-wells.be

vr 22

19:00, Kienavond, Hondenschool KV Genebos, Zaal Kristoffelheem, www.kv-genebos.be za 23

di 26

13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum wo 27

19:30, Workshop De Snelle Keuken, Dienst Cultuur & Toerisme, De Zille, 013 61 10 12, cultuur@ham.be 20:00, Sven Pichal - Hoe machtig zijn we als consument?, KWB Kwaadmechelen, De Zille, patrick.bosmans6@telenet.be do 28

19:30, Klussen voor Klunzen, Dienst Cultuur & Toerisme, Buurthuis Genendijk, 013 61 10 12, cultuur@ham.be

Maart vr 01

20:00, Zettersprijskamp, KWB Kwaadmechelen, De Zille, patrick.bosmans6@telenet.be ma 04

13:00, Snit & Naad, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be di 05

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be 13:00, Fietsen, Femma Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum

Voor een activiteit die plaats vindt in FEBRUARI > invoeren voor 1 JANUARI MAART > invoeren voor 1 FEBRUARI Kalender raadplegen: www.uitinham.be Activiteit ingeven: www.uitdatabank.be

inham • januari 2013

15


CULTUUR

Cursusaanbod voorjaar 2013 Make-up tips voor iedereen VOLZET

Organiseer zelf een geslaagd kinderfeestje

De snelle keuken De tijd dat groenten uren moesten garen is voorbij. We kiezen nu voor veelzijdige, fijne en succesvolle gerechtjes, die toch eenvoudig te bereiden zijn. Het kiezen en combineren van de juiste ingrediënten is hierbij belangrijk. Met deze workshop leer je in een relatief beperkte tijdspanne een smakelijke en evenwichtige maaltijd te bereiden. Wanneer: 3 woensdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur 6, 20 en 27 februari Waar: De Zille, keuken Lesgever: Marleen Ribus Deelnemers: min.10 – max.15 Prijs: 45 euro (incl. ingrediënten) Zelf meebrengen: aardappelmesje, houten plank, keukenhanddoek en schort

Klussen voor klunzen – beginners Je toilet blijft lopen en de kraan drupt. Eigenlijk zou je een schakelaar op je lamp willen, maar daar kan je toch geen dure elektricien voor laten komen! Ook dat schilderij op de grond wacht nog steeds op een haakje. Herken je dit soort toestanden en ben je ze beu? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Je leert er de basisbeginselen om kleine klussen op het gebied van elektriciteit, sanitair, boren en houtwerk, zelf aan te pakken. Wanneer: 6 donderdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur 21 en 28 februari en 7, 14, 21 en 28 maart Waar: Buurthuis Genendijk Lesgever: Hilde Goovaerts Deelnemers: min.8 – max.12 Prijs: 75 euro

Help, mijn zoon/dochter is weer jarig! De binnen- en buitenspeeltuinen hebben we al gehad. Wat nu? Als je terugblikt naar je eigen kindertijd, vind je samen met de jarige al snel enkele leuke oplossingen. De lesgeefster organiseert wekelijks 3 à 4 feestjes en helpt je graag op weg met leuke tips en weetjes. sessie 1: - alles in kaart brengen, de mogelijkheden aftasten - terug naar de leefwereld van een kind - organisatie van een verjaardagsfeestje - een to-do lijstje opmaken sessie 2: Aan de slag en alles in de praktijk omzetten: knutselactiviteit, doe-activiteit, themataart maken, kindergrime Wanneer: 2 dinsdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur 19 en 26 maart Waar: Annex – Oude Pastorie Lesgever: Chantal Vanbilsen Deelnemers: min.12 – max.20 Prijs: 25 euro Wordt verwacht

- Humor in de klassieke muziek woensdag 17 april van 20 tot 22 uur - Lachyoga - donderdag 25 april van 20 tot 22 uur Info en inschrijven: cultuur@ham.be – 013 61 10 12 – www.ham.be/cultuur

16

www.ham.be


CULTUUR

CreaCafé Zin om de week gezellig en creatief af te sluiten? Kom dan de eerste en derde vrijdag van de maand naar het ‘CreaCafé’ in de Annex – Oude Pastorie. Onder deskundige begeleiding van de creazusjes en KVLV-Oostham wordt er geknipt, geplakt, gehaakt, gedriegd, gestikt, … .

Creazusjes

KVLV-Oostham

De eerste vrijdag van de maand nemen de creazusjes je mee naar hun creawereld. Op vrijdag 1 februari openen ze het ‘CreaCafé’ met de workshop ‘oorbellen maken van knopen en parels’. Er wordt gewerkt met kniptangen en rolbektangen, geplakt, geleerd om oogjes te maken voor de hangertjes, … waarna je met mooie creaties naar huis gaat! Voor elke deelnemer wordt het nodige basismateriaal voorzien om minstens 3 hangers en 3 stekers te maken. Dit materiaal is nikkelvrij en voorzien in zilverkleur, koper en brons. De lesgeefster brengt dit basismateriaal mee, kostprijs 5 euro. prijs: materiaal: zelf meebrengen:

De derde vrijdag van de maand neemt de KVLV-Oostham je mee naar ‘de snit en naad’- afdeling. Zin om een (retro)rokje te kunnen maken? Maar geen tijd om een lange opleiding te volgen? Geen nood, in 5 lessen leer je hoe het moet! Maten nemen, patronen uittekenen, stoffen kiezen, zuinig knippen, alles in mekaar zetten, … Prijs: Materiaal:

25 euro voor 5 lessen naaimachine zelf meebrengen Schaar, potlood, stof, … wat je al hebt, breng je mee.

5 euro (zonder materiaal) basispakket 5 euro via de lesgeefster knopen, kralen, parels, roosjes, bloemetjes …

Tip: kies best kleuren en vormen die je leuk kan combineren, geen te zware parels, knopen die je kan plakken, …. Uiteraard kan je ook parels en knopen aankopen via de lesgeefster. Programma volgende maanden:

Vrijdag 1 maart Vrijdag 5 april Vrijdag 3 mei Vrijdag 7 juni

bloemetjes haken leuke dingen maken met vilt aan de slag met tafelzeilen: slabben, keukenshort, … T-shirts pimpen met flockfolie

Voor deze lessen kan je per les inschrijven (5 euro per les) of in één keer voor de ganse reeks (25 euro voor 5 crea workshops) Meer info en tips: http://decreazusjes.blogspot.be

Tentoonstelling ‘Ham door de ogen van de Klimoppers’ Je zag allicht ook al het reuze brilmontuur op het gemeenteplein. Deze maakt deel uit van een expo van basisschool de Klimop. Elk kind heeft zijn talenten!

Voor beide avonden kan je inschrijven via cultuur@ham.be – 013 61 10 12.

Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt!

In basisschool ‘De Klimop’ werken ze elk trimester rond een project. Op die manier geven ze de leerlingen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden verder te ontplooien. Dit trimester mochten de kinderen zelf actief kunst beleven. De leerkrachten en de leerlingen hebben Ham op een creatieve manier proberen ontdekken. Tot eind januari zijn hun werkjes te bezichtigen in het gemeentehuis. Laat je verbazen!

inham • januari 2013

17


BIBLIOTHEEK

Winnaars wedstrijd “5 jaar nieuwe bib” Onze vernieuwde bibliotheek was in oktober 5 jaar open. Naar aanleiding hiervan organiseerde de bib een wedstrijd. En de winnaars waren …. 1ste prijs (waardebon 100 euro): Eske Aerden 2de prijs (waardebon 75 euro): Ines Helsen 3de prijs (waardebon 50 euro): Gerda Gielis 4de prijs (waardebon 25 euro): Familie Claes – Verheyen 5de prijs (waardebon 25 euro): Stephanie Van den Eede (niet op foto) Proficiat en veel plezier!

Toast Literair met Christina Bloem Op zondag 20 januari organiseren de bibliotheek en het Davidsfonds opnieuw Toast Literair. Bij een lekker en uitgebreid ontbijtbuffet geniet je van het verhaal van Christina Bloem die je meeneemt op voettocht naar Santiago de Compostella. Je bent welkom om 9 uur in zaal Sint-Jan in Genebos. De deelnameprijs voor bibliotheek- en Davidsfondsleden is 12 euro. Niet-leden betalen 15 euro. Inschrijven in de bib of bij de bestuursleden van het Davidsfonds. Info: bibliotheek@ham.be – 013 61 10 60

Hamse thuisbak levert buit van 35,5 kg op! Ook de Hamse bibliotheek deed tijdens de “Week van de smaak” mee aan de grote thuisbakwedstrijd. We verzamelden maar liefst 35.5 kg gebak. Waarvoor dank natuurlijk aan al de thuisbakkers. En ook al wonnen we de wedstrijd niet, toch mogen we spreken van een geslaagd initiatief. Heel wat mensen kwamen proe-

18

www.ham.be

ven van al dat lekkers en zo konden wij een cheque van 166.50 euro overhandigen aan Sint-Vincentius. Zij verzorgen al jaren de voedselbedeling aan hen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Het resterende gebak werd geschonken aan rusthuis Co Ham en aan kinderopvang Patoe.


JEUGD

Een Huis Om In Te Verdwalen @ De Zille

2x Kinderfilm @ JH De Stip

Vrijdag 28 december – van 14.00 tot 15.00 uur   Het huis waar Linus en Marte wonen is zo groot, dat je er in kunt verdwalen. Maar hun mama en papa vinden het veel te groot en ze besluiten het te verkopen.

Donderdag 3 januari – Gratis inkom 13.30 uur: De Ongelofelijke Reis Het spannende avontuur begint wanneer drie huisdieren (Nestor, een Golden Retriever; Mazzel, een Amerikaanse Bulldog puppy; en Sissy, een Himalaya kat) samen naar huis proberen terug te keren, nadat ze van hun dierbare baasjes gescheiden zijn. Op hun ongelofelijke reis over een ruige bergrug loert achter elke bocht gevaar en spanning, van wilde beesten tot wreed natuurgeweld. Een onvergetelijk verhaal over liefde, moed en toewijding voor het hele gezin. Vanaf 6 jaar – 84 minuten – Nederlands gesproken

Maar dat valt vooral Linus erg zwaar. Samen met Marte rebelleert hij en schrikken ze zelfs de kopers af. Buurman Nestor leert hen op zijn manier om te gaan met het afscheid.

15.30 uur: Kauwboy Jojo, een levenslustige jongen van 10 uit een gebroken gezin, vindt troost in een onverwachte vriendschap met een jonge kauw. Hij moet de kauw verborgen houden voor zijn vader, want die houdt er niet van dieren in huis te hebben. Door de speciale vriendschap met de kauw en het aanpassingsvermogen dat alleen kinderen hebben, weet Jojo de muur rond het hart van zijn vader te breken. Vanaf 9 jaar – 81 minuten – Nederlandstalige film

Het bekroonde jeugdboek van Hilde Vandermeeren wordt door het Ree-Animasie-Tejater omgetoverd tot een gevoelige en schitterende familievoorstelling. Voor kinderen uit het lager onderwijs. 6 tot 12 jaar (en ietsiepietsie ouder) ... Inkom = 1 euro Info: jeugddienst@ham.be – 013 61 10 67 www.facebook.com/JEUGDDIENSTHAM www.jeugdraadham.be

POP 10 @ JH De Stip Editie 10

Zaterdag Jeugdhuis De Stip - Ham

V.U.: jeugddienst@ham.be 013 61 10 67

Special Reunion gig !!

Eerste band 21u

Sinds 2008 wordt lokaal muziektalent 2x per jaar op het Stippodium geduwd. Heel wat bands passeerden, begonnen, stopten of werden door POP verleidt tot een reünie! Zo zal Prohibited een comeback maken na 6 jaar afwezigheid. Als we de facebookcijfers mogen geloven gaat de zaak goed vol zitten! Point Execute, tijdens de 1e editie al van de partij passeert voor de 4e keer. Moments heeft pas een EP uit en staat voor de eerste maal op POP, Japan4 is de andere naam voor The Crazy Awesome Band en heeft hier al een indrukwekkend podiumpalmares. Een beresterke affiche en gratis inkom. U komt toch ook?

Jeugdhuis De Stip - Ham www.stip.be

Project ter ondersteuning van jong Hams muzikaal talent. Jeugddienst ism. Jh De Stip vzw.

de stip jeugdhuis_ham

inham • januari 2013

19


JEUGD

Kids Café: The Player wint 1e prijs filmfestival

De kortfilm “The Player” heeft de groepsprijs gewonnen op het filmfestival Making Movies in Mechelen! Het filmpje is één van de vele creatieve resultaten van het STORMproject 2011-2012 met de tieners van het Kids Café. De film zal vertaald worden en op een Engelstalige dvd gecompileerd worden. Deze wordt een jaar lang naar allerlei internationale filmfestivals gestuurd. Via www.makingmovies.be kan je het hele jaar lang volgen welk festival en welke prijzen gewonnen zijn. Bekijk het filmpje op www.jeugdraadham.be

KIDS CAFé: MAKE A MOVIE @ JH De Stip

dj-poolHam 10 YEARS OFF Vrijdag 28 december in JH De Stip

Woensdag 16 januari van 14.00 tot 17.00 uur

Eind 2002 werd dit open dj-collectief opgestart als project van de jeugddienst i.s.m. DJ Ivow. In die 10 jaar zijn er zo’n 50 lokale dj-helden gepasseerd tijdens workshops en Stipfeestjes én evenementen zoals TechnoSoccer & Open Straatdag. Ook de 3 grootste fuiven maken graag gebruik van de Hamse platenridders. 

Samen met Johan de Cameraman van Villa Basta gaan we weer een filmpje produceren. De kids maken zelf het verhaal en spelen nadien zelf de hoofdrol. --> Minimumleeftijd: 11 jaar / maximumleeftijd: 14 jaar Info: jeugddienst@ham.be - 013 61 10 67 of straathoekwerker@ham.be – 0472 603 484 Foto’s & animatiefilmpjes op www.jeugdraadham.be

20

www.ham.be

Dit verjaardagsfeestje brengt heel wat visuals, beats en dj-geweld want met zo’n 20 dj’s in huis, waarvan nog 2 exemplaren van het eerste uur, is dj-poolHam nog lang niet uitgedraaid! Info: www.djpoolham.be – www.facebook.com/djpoolham jeugddienst@ham.be


JEUGD

In de kijker: Sarah Maesen speelt mee in musical Annie Sarah Maesen uit Ham vertolkt een rol in de musical Annie. Vanaf tweede kerstdag speelt ze de rol van July, één van de weeskinderen. Je kan haar aan het werk zien in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Later speelt ‘Annie’ ook in het Capitool in Gent. Meer info op: www.stadsschouwburgantwerpen.be

Kikkerkusje @ JH De Stip

Vrijdag 4 januari – van 14.00 tot 15.30 uur   Barones Bibberbil is een hele chique en deftige dame. En vandaag komt ze bij jou op bezoek. Zij vertelt verhalen over ongewone dieren, zingt grappige liedjes, brengt poppenspel, trakteert ons op een theekransje en vindt misschien haar prins – als ze tenminste de juiste kikker kust. Kwak. Smak. Verteltheater met sterke betrokkenheid van het publiek. Kwakend smakend verteltheater voor 3- tot 7-jarigen 1 euro inkom Info: www.TineHofman.be - www.kipvantroje.be

Vince en Brecht maken Roefelfilmpje Net voor de grote vakantie beleefden meer dan 200 kinderen een mooie Roefeldag in Ham. Ex-Roefelaars Vince Peeters en Brecht Schepers gingen aan de slag als filmcrew.    Vince (camerawerk+montage): “De dag zelf was heel plezant. We hebben veel rondgereden met het Roefelboekje als gids. De montage heeft heel wat langer geduurd dan gedacht. Veel beeldmateriaal en zware bestanden zorgden voor vertraging op mijn pc. Ik heb hier veel uren aan gewerkt en heb de film bewust niet te lang gemaakt. Samen met Brecht (assistant-producer) is er nog een apart einde toegevoegd.” Ook tijdens Springedingdag en Roefel 2013 zal deze filmcrew aan de slag gaan.

Het Roefelfilmpje is te bekijken op www.jeugdraadham.be

inham • januari 2013

21


SPORT

Genoteerd! De gemeentelijke sporthallen zijn gesloten op dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari. Sporthal ’t Vlietje is bovendien bezet op: Woensdagnamiddag 9 januari: SVS scholen Zondag 13 januari: zaalvoetbaldag Spartacus Zaterdag 26 januari: Belgische rock&roll wedstrijd Sporthal Kristoffelheem is bezet op: 18,19 en 20 januari: Prinsenbal Zondag 27 januari: Schooltornooi

Sportkampen Kerstvakantie. Inschrijven kan nog! In het vorige infoblad kon je kennismaken met het aanbod aan sportkampen tijdens de kerstvakantie. De inschrijvingen lopen intussen vlot binnen. Toch zijn er hier en daar nog enkele plaatsen vrij. Wil je met ons mee sporten, aarzel dan niet en schrijf je vandaag nog in. • Kerstkriebels: • Kerst 2-daagse • Schaatsen:

03/01 & 04/01 03/01 & 04/01 04/01

Inschrijven kan door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer 091-0170493-93 met vermelding van je naam en het sportkamp.

7 sportievelingen slagen in start-2-run test In september begonnen 13 personen aan de uitdaging, “5km leren lopen”. De opdracht was om 10 weken, 3x per week te lopen (waarvan 2x onder begeleiding van de sportdienst Ham). Door blessures moesten er helaas een aantal starters afhaken. Uiteindelijk kwamen op 20 november 7 sportievelingen aan de start voor hun grote moment, de 5 km-test. Alle deelnemers doorstonden de proef met glans! Proficiat met deze prachtprestatie en keep on running! Een volgende cursus start-2-run start op dinsdag 19 februari 2013.

Info: sportdienst – 013 61 10 10 sportdienst@ham.be – www.ham.be/sport

Meer info: www.ham.be/sport of via sportdienst@ham.be 22

www.ham.be


SPORT

Wekelijkse sportlessen BODYFITNESS

Eerste les op woensdag 9 januari Conditie- en figuurtraining op beats van moderne muziek, met versterkende oefeningen voor borst-, buik en bilspieren. Een training voor het hele lichaam. Wanneer? Woensdag van 10 tot 11 uur Waar? Sporthal Kristoffelheem Wie? Iedereen Prijs? €22 van 09/01 - 26/06 €15 van 09/01 - 27/03 - €15 van 17/04 - 26/06

SENIORENGYM

Eerste les op donderdag 10 januari

BOM (Bewegen Op Muziek) Eerste les op maandag 7 januari

Verschillende oefeningen op muziek, gericht op het verbeteren van kracht, conditie en coördinatie. De oefeningen variëren van been- en armspieroefeningen tot buik- en rugspieroefeningen.

Aangepaste oefeningen op een rustig tempo. In de lessen komen de volgende onderdelen aan bod: conditieverbetering, coördinatieverbetering, spierversterking, lenigheid, ontspanning,….Wil je samen met leeftijdsgenoten op een plezante en verantwoorde manier sporten? Kom dan gerust eens een kijkje nemen. Wanneer? Donderdag van 9 tot 10 uur Waar? Sporthal ‘t Vlietje Wie? 50-plussers Prijs? €22 van 10/01 - 27/06 €15 van 10/01 - 28/03 - €15 van 18/04 - 27/06 

Wanneer? Maandag van 19 tot 20 uur Waar? Sporthal Kristoffelheem Wie? Iedereen Prijs? €22 van 07/01 - 24/06 €15 van 07/01 - 25/03 - €15 van 25/03 - 24/06

SENIOROBICS

Eerste les op dinsdag 8 januari Aangepaste aerobics voor 50-plussers. Wanneer? Dinsdag van 10 tot 11 uur Waar? Sporthal Kristoffelheem Wie? 50-plussers Prijs? €22 van 08/01 - 25/06 €15 van 08/01 - 26/03 - €15 van 16/04 - 25/06  

FIT & FUN

Eerste les op dinsdag 8 januari Op een verantwoorde speelse manier je conditie opbouwen. Iedereen kan meetrainen op zijn of haar niveau. De voornaamste spiergroepen komen aan bod. De les wordt afgesloten met omnisport. Wanneer? Dinsdag van 10 tot 11 uur Waar? Sporthal ‘t Vlietje Wie? Iedereen Prijs? €22 van 08/01 - 25/06 €15 van 08/01 - 26/03 - €15 van 16/04 - 25/06

All In: Voor 44 euro kan je deelnemen aan alle sportlessen! Meer info: sportdienst@ham.be – 013 61 10 10 – www.ham.be/sport inham • januari 2013

23


WELZIJN

Kraantjeswater. Mijn lievelingswater. VMW deelt gratis karaffen uit via het OCMW De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verdeelt 20.000 gratis waterkaraffen en wil mensen hiermee aanzetten om kraantjeswater te drinken in plaats van flessenwater. Kraantjeswater is niet alleen kwaliteitsvol drinkwater. Door water van de kraan te drinken, kan je bovendien tot enkele honderden euro’s per jaar besparen. Vers drinkwater tap je 24 uur per dag, 7 dagen per week gewoon vers van de kraan, zonder verpakking en zonder transport. Ook het OCMW van Ham heeft een lading karaffen ter beschikking voor de OCMW bezoekers. Vraag ernaar. Actie zolang de voorraad strekt.

MeerMobiel – Iedereen op weg Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen. Website MeerMobiel zet je op weg De website www.meermobiel.be ontsluit alle informatie over mobiliteit. Aan de hand van een postcode en een eenvoudig aanpasbaar zoekprofiel krijg je de meest aangewezen vervoersoplossing in de buurt. Zo kan je als rolstoelgebruiker bijvoorbeeld filteren op rolstoeltoegankelijke resultaten. Als je op basis van je inkomen  in aanmerking komt voor vervoer door de lokale Minder Mobielen Centrale krijg je deze dienst bij de zoekresultaten te zien. Uitgebreide informatie over aanbod en diensten MeerMobiel biedt je een helder overzicht van het volledige aanbod op vlak van vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een verminderde mobiliteit. Ook vind je er tips over wat je kan doen in geval van problemen en klachten. www.meermobiel.be

Informatieavond ‘Gevoelens en emoties bij jonge kinderen (0-6 jaar)’ Kinderen zijn vaak veel kwetsbaarder dan we denken. Ze maken veel nieuwe dingen mee, ze staan soms onder grote druk, ze horen, lezen, zien, ervaren… allerlei ‘wereldse’ zaken waar ze vaak niet aan toe zijn… En soms hebben ze geen kans om één en ander verwerkt te krijgen. Kinderen zetten die gevoelens ‘onmiddellijk’ om in gedrag, lichamelijke klachten, concentratiestoornissen, … Alleen zien we als volwassenen niet altijd het verband tussen dat gevoelsleven en hun gedrag. En zij zélf hebben (nog) geen ‘taal’ om het te verwoorden, of vatten niet wat er precies met hen gebeurt. Deze lezing gaat over wat kinderen kunnen meemaken, wat ze beleven en welke signalen ze geven. We gaan 24

www.ham.be

op zoek naar mogelijkheden om als opvoeder te leren omgaan met hun emoties. We proberen hen te helpen omgaan met hun angsten, emoties en onzekerheden en we geven aan hoe je kan proberen hoe ze die emoties best kunnen uiten of een plaats geven. Datum: maandag 4 februari 2013 om 19.30 uur Waar: raadzaal gemeentehuis Kostprijs: gratis Spreker: Bart Moens Inschrijven: voor 28 januari via info@opvoedingswinkelwestlimburg.be of patoe@vdkomma.be

Een organisatie van CKO Ham-Tessenderlo en Opvoedingswinkel West-Limburg


Tel. nr.:

E-mail:

Tel. nr.:

E-mail:

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

Adres: Adres:

PROBLEMEN

Naam:

Huwelijken: - Sofie Caerts en Koen Nuyts - Katrien Beerden en Sammy Van Craenenbroeck

Naam:

Overlijdens: - Bertha Thys, 86 j. - Rosa Schepkens, 86 j., echtgenote van Frans Rutten - Louisa Ooms, 84 j., echtgenote van Alfons Toelen - Petrus Rombouts, 81 j., echtgenoot van Josée Horemans - Leonie Van Genechten, 82 j., weduwe van Alfons Sels - Nicolas Hermans, 63 j., echtgenoot van Maria Jans - Frans Cuyvers, 89 j., weduwnaar van Helena Panis - Edward Reynders, 77 j., weduwnaar van José Vreys - Marie-José Vissers, 87 j., weduwnaar van Denis Weynen

Plaats van het probleem:

Burgerlijke stand november 2012

Het wegdek is beschadigd Onderhoud van de plantsoenen is gewenst De openbare verlichting is defect Andere problemen:

De voetpaden moeten hersteld worden De riolering is verstopt

MELDINGSKAART

Diamanten bruiloft: - Maria Beets en Alfons Boelanders

Suggesties aan het gemeentebestuur:

Informatie

Briljanten bruiloft: - Maria Nicasy en Camille Schraeyen

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

Gouden bruiloft: - Constance Oudshoorn en Johannes van der Sluijs


frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham

frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham


WIE IS VAN DIENST Politiehulp

Dokters: centraal nummer 013 67 58 58 Alle huisartsen van de regio Ham-Olmen werken met een centraal bereikbaar wachtnummer. Als u dit nummer vormt, komt u automatisch terecht bij de dokter van dienst. Als u bij de dokter thuis wilt gaan, is het aangeraden om hem eerst telefonisch te verwittigen.

Apothekers Voor een overzicht van de wachtdiensten van de apothekers in de buurt verwijzen wij u door naar www.geowacht.be. Op deze website is ook een applicatie beschikbaar voor iPhone en Android. Je kan ook bellen op het nummer 0903 92 248.

De lokale politiedienst is 24 uur op 24 uur te bereiken op het nummer 011 27 95 79 - 101

Brandweer Leopoldsburg 011 34 31 33. Voor dringende hulp: 112

Wachtdienst waterleiding Tijdens kantooruren: 011 28 06 11 Buiten kantooruren: 016 30 13 40

Wachtdienst Infrax

Tandartsen De wachtdiensten voor tandartsen zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdagen. Je bereikt de tandarts op het centraal nummer 0903 39 969, waarbij je tijdens de voorgestelde uren doorverbonden wordt naar de dichtstbijzijnde tandarts van wacht.

Dierenartsen 31/12-01/01 Dr. J. Melotte, Beringersteenweg 103, 3520 Zonhoven, 011 82 15 61 05/01-06/01 Dr. I. Mensch, Stationstraat 3, 3945 Ham, 011 57 59 68 12/01-13/01 Dr. H. Coenen, Ringlaan 244, 3550 Zolder, 011 53 70 33 19/01-20/01 Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81 26/01-27/01 Dr. I. Tomme, Genkerbaan 90, 3520 Zonhoven, 011 53 15 60

Infolijn: 078 35 30 20 Storingslijn: 078 35 34 33 Bij gasbreuk: 0800 60 888

limburg.net Gratis nummer 0800 90 720

Ziekenvervoer antigifcentrum: 070 24 52 45 VLAAMS KRUIS: 0477 66 81 11 VLAAMS KRUIS: ambulance 24/24 - 7/7 VLAAMS KRUIS: tessenderlo@hvk.be RODE KRUIS: 105 UITLEENDIENST: 0474 64 35 82 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur - Warande 48) HULPDIENST: 013 66 44 48 Tel. + Fax

Post 013 53 98 30

Regionaal kankercentrum Tessenderlo Liesbet Van Gaever: 0473 82 11 39

VZW Pandora meld- en steunpunt voor mishandeling, verkrachting en incest 24 uur telefoonlijn 011 26 10 60

Centraal Meldpunt Kinderopvang Ham 013 46 20 09 De contactgegevens van andere vrije beroepen kan je raadplegen via www.ham.be/ondernemersloket

WIJKAGENTEN ANTENNE HAM Dorpsstraat 19 - 3945 HAM - Tel 013 67 08 80 - 101 Na de kantooruren kunt u terecht in het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84 of tel. op het nr 011 279 579

Bieke Verhelst

Patrick Dirckx

Jan Hermans

Frieda Winderickx

inham • januari 2013

27


Nieuwjaarsborrel 2013! ZONDAG 6 JANUARI Van 17.30 tot 19.00 uur

gemeenteplein

Animatie van ‘Knappe Koppen’ Info:

Gemeente Ham Dorpsstraat 19 - 3945 Ham 013 61 10 00 www.ham.be info@ham.be www.facebook.com/gemeenteham

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar De Zille.


InHam - Januari 2013