Issuu on Google+

APRIL 2013 • nr 4

uw gemeentelijk magazine

Goed om weten

4

Het nieuwe rijbewijs nu ook in Ham Mobiliteit

6

Maak kennis met de plannen van de N141 Toerisme

28

Garageverkoop

Vrije tijd

De Digitale Week: Een week vol multimedia 12 v.u.: College van Burgemeester en Schepenen • Dorpsstraat 19 • 3945 Ham


UW SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester Dirk De Vis Staatsbaan 132 3945 Ham Tel. 013 32 64 62 (privé) GSM: 0495 24 53 14 E-mail: burgemeester@ham.be algemeen beleid, veiligheid, politie, financiën, burgerzaken, economie, personeel Spreekuren: donderdag: 16.00 - 19.00 uur

ONTHAAL

tel.:

013 61 10 00 fax: 013 61 10 01 e-mail: info@ham.be

Schepenen Robert Vandezande

TOERISTISCHE DIENST tel.: 013 61 10 15 e-mail: toerisme@ham.be

In de Bus 20 3945 Ham Tel. 0496 60 71 98 E-mail: robert.vandezande@ham.be Vergunningenbeleid: stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit, milieu Spreekuren: op afspraak

CULTUURDIENST tel.: 013 61 10 12 e-mail: cultuur@ham.be Reserveringen gemeentelijke zalen: 0474 29 80 83

Langven 9 3945 Ham Tel. 0486 16 66 97 E-mail: jos.ooms@ham.be openbare werken, gebouwen, wegenis, riolering, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, groenvoorziening Spreekuren: op afspraak

Danielle Biesemans Genenbemdestraat 25/a 3945 Ham Tel. 0476 67 96 55 E-mail: danielle.biesemans@ham.be Welzijnsbeleid: gezin, kinderopvang, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, jeugd Spreekuren: maandag: 15.30 - 16.30 uur en op afspraak

Patrick Bosmans Heidestraat 113a 3945 Ham Tel: 0478 24 68 59 patrick.bosmans@ham.be vrije tijdsbeleid: cultuur, bib, sport, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, ict Spreekuren: op afspraak

Willy Bosmans Robynsstraat 42 3945 Ham Tel. 013 66 69 97 (privé) E-mail: willy.bosmans@ham.be OCMW, senioren, externe relaties, armoedebestrijding Spreekuren: OCMW gebouw maandag: 10.00 - 12.00 uur en op afspraak

www.ham.be

Gemeentehuis Dorpsstraat 19 - 3945 Ham Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur POLITIE tel.: 013 67 08 80 (24/24 uur) fax: 013 67 08 89 e-mail: politie.bht@telenet.be Buiten de kantooruren kan je voor dringende zaken steeds terecht op het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84, Telefonisch 24/24 uur op het nummer 011 27 95 79

Jos Ooms

2

www.ham.be tot uw dienst

SPORTDIENST tel.: 013 61 10 10 e-mail: sportdienst@ham.be TECHNISCHE DIENST tel. 013 61 10 40 e-mail: ruimtelijkeordening@ham.be PWA tel. 013 61 10 16 e-mail: pwa_ham@yahoo.com

OCMW Roerdompstraat 6 - 3945 Ham tel.: 013 61 10 80 fax: 013 61 10 81 e-mail: ocmw@ham.be Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur 17.00 - 19.00 op afspraak di. t/m vrij.: 08.30 - 12.00 uur Spreekuren Voorzitter Willy Bosmans ma.: 10.00 - 12.00 uur in het OCMW Gebouw en op afspraak

TECHNISCH CENTRUM Hoekstraat 3a - 3945 Ham (gemeentelijke werkplaatsen) tel. 013 61 10 71 fax: 013 61 10 70 e-mail: technisch.centrum@ham.be

RECYCLAGEPARK Truibroek 16 - 3945 Ham tel. 011 39 83 19 e-mail: info@limburg.net Openingsuren: ma.: gesloten di., wo., vr.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur do.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 18.00 uur za.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE TESSENDERLO-HAM Stationsstraat 40 - 3980 Tessenderlo tel. 013 66 67 59 fax: 013 67 46 38 e-mail: academie@tessenderlo.be

BIBLIOTHEEK Dorpsstraat 17 (Zille) tel. 013 61 10 60 e-mail: bibliotheek@ham.be ma. & za.: 10.00 - 12.00 uur di., do. & vrij.: 18.00 - 20.00 uur woe.: 13.00 - 17.00 uur

DE STIP Stipstraat 2 - 3945 Ham JEUGDDIENST tel. 013 61 10 66-67 e-mail: jeugddienst@ham.be reservaties repetitieruimte en DJ Lab Openingsuren: ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur STRAATHOEKWERKER STEVE ROTEN tel. 013 61 10 68 GSM: 0472 60 34 84 e-mail: straathoekwerker@ham.be JEUGDHUIS DE STIP 013 61 10 65 e-mail: jhdestip@gmail.com Openingsuren: vrij. & za.: 20.00 - 02.00 uur woe. & schoolvakanties: 20.00 - 01.00 uur tel.


Gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van 6 maart 2013 De gemeenteraad keurt het ontwerp van de plannen voor de herinrichting van de N141 voorlopig goed. Samen met het ontwerp wordt ook het innemingsplan voorgelegd. Vanaf nu kan het lastenboek en de raming worden opgemaakt en kan het openbaar onderzoek officieel van start gaan. Op pagina 6 van dit magazine lees je alles over dit project. De plannen kan je raadplegen op www.ham.be/mobiliteit.

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor: ■ de levering en plaatsing van bureelmeubilair voor de uitbreiding van de technische dienst ■ de aankoop van een bandenkraan

De Federale overheid besliste om de kostprijs voor de aanmaak van administratieve stukken te verhogen. De gemeenteraad past hierop de gemeentebelasting aan voor het afleveren van administratieve stukken 2013-2019. Meer hierover op pagina 5 van dit infoblad of op www.ham.be/financiën.

Het OCMW van Ham gaat een lening van 1 250 000 euro aan voor de bouw van 37 serviceflats in Kwaadmechelen. Het vraagt de gemeente om borg te staan. De gemeenteraad is akkoord.

De gemeenteraad geeft positief advies over de jaarrekening 2012 van de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Genendijk.

Volgende gemeenteraad

donderdag 11 april 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Limburg.net bracht enkele wijzigingen aan in het tariefreglement van het recyclagepark. Het gaat o.a. om het tarief voor de afgifte van gipsplaten. Ook de afspraken rond het gebruik van de gemeentekaart voor gemeentelijke diensten en verenigingen wijzigen lichtjes. De gemeenteraad bekrachtigt de wijzigingen.

Limburg.net verhoogde de kostprijs van PMD zakken van 2,5 naar 3 euro. Het reglement wordt in die zin aangepast.

VERDER IN DIT NUMMER

Goed om weten.................................................4 Mobiliteit............................................................6 Welzijn...............................................................8 Dienstencentrum.............................................10 Digitale Week...................................................12 Uit in Ham.......................................................14 Toerisme..........................................................16 Cultuurbussen.................................................17 Bibliotheek.......................................................18 Jeugd..............................................................18 Sport...............................................................22 Milieu...............................................................24 Wonen.............................................................26 Wie is van dienst?............................................27 inham • april 2013

3


GOED OM WETEN

Eerste rijbewijzen in bankkaartmodel uitgereikt

Op 12 maart 2013 startte het gemeentebestuur met de uitreiking van het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel zonder chip. Dit wordt door Europa opgelegd aan haar lidstaten. Het papieren rijbewijs zal hierdoor verdwijnen. Bedoeling is om het risico op fraude, diefstal en vervalsingen te verkleinen. Samen met het nieuwe rijbewijs wordt ook gestart met een nieuw systeem waarin alle gegevens over het verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid, enz. worden opgenomen. Deze databank kan ook door buitenlandse overheden worden geraadpleegd.

Wat verandert er concreet? - rijbewijs beperkt geldig (max. 10 jaar); - het gemeentebestuur staat in voor de volledige administratie rond het nieuwe rijbewijs maar de aanmaak ervan gebeurt in een centraal productiecentrum; - het rijbewijs kan ongeveer 5 dagen na aanvraag afgehaald worden; - een aantal categorieën verdwijnt, een aantal nieuwe komen in de plaats; - mogelijkheid tot overname van je handtekening en pasfoto van je identiteitskaart als deze nog recent en gelijkend zijn; - kostprijs bedraagt 25 euro (waarvan 20 euro productiekost).

4

www.ham.be

Hoe krijg ik zo’n nieuw rijbewijs? De omwisselingsprocedure van onze roze rijbewijzen naar de rijbewijzen in bankkaartmodel, verloopt gelijktijdig met de hernieuwing van je elektronische identiteitskaart (eID). Je moet dus maar één keer naar het gemeentehuis komen om beide documenten aan te vragen. De bedoeling is dat alle oude rijbewijzen tegen 2033 omgewisseld zijn. Je moet echter niet wachten op de oproeping voor een nieuwe eID. Wil je nu al een nieuw rijbewijs, dan kan je dit op eigen initiatief aanvragen. Kom gewoon even langs bij de dienst Rijbewijzen (Burgerzaken), en wij verwerken je aanvraag.

Meebrengen: - recente pasfoto met witte achtergrond als je liever een andere foto hebt dan op je eID; - 25 euro cash of bancontact; - aanvraagformulier rijbewijs (als je pas geslaagd bent voor een praktijkexamen); - indien van toepassing een attest van aangifte van verlies of diefstal, afgegeven door de politie; - eventueel een rijgeschiktheidsattest t.g.v. een geneeskundig onderzoek (verplicht voor de categorieën C(+E) en D(+E)). Info: dienst rijbewijzen – 013 61 10 23 – rijbewijzen@ham.be – www.ham.be/reizen


GOED OM WETEN

Nieuwe tarieven op administratieve stukken (2013-2019) Op woensdag 6 maart 2013 keurde de gemeenteraad de nieuwe tarieven op administratieve stukken goed. Vooral de kostprijs van de identiteitsdocumenten wijzigt lichtjes. De nieuwe tarieven gelden van 2013 tot en met 2019 en treden in werking op 1 april 2013. Kostprijs incl. gemeentebelasting Elektronische identiteitskaarten (eID) – gewone procedure  ≥ 12 jarigen (eID): eerste aflevering € 17,00 ≥ 12 jarigen (eID): voor een duplicaat € 20,00 < 12 jarigen (Kids-ID): eerste aflevering € 6,00 < 12 jarigen (Kids-ID): voor een duplicaat € 7,00 vreemdelingenkaarten (eVK) – gewone procedure  ≥ 12 jarigen (eVK): eerste aflevering ≥ 12 jarigen (eVK): voor een duplicaat attest immatriculatie: eerste aflevering en hernieuwingen attest immatriculatie: voor een duplicaat < 12 jarigen: identiteitsbewijs eerste aflevering < 12 jarigen: identiteitsbewijs duplicaat

€ 17,00 € 20,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00

Spoedprocedures alle types identiteitskaarten  eID / eVK dringende aanvraag € 120,00 eID / eVK zeer dringende aanvraag € 185,00 Kids-ID dringende aanvraag € 110,00 Kids-ID zeer dringende aanvraag

Internationale paspoorten (reispassen) < 18 jaar ≥ 18 jaar < 18 jaar spoedprocedure ≥ 18 jaar spoedprocedure Nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel rijbewijs (eerste aflevering) rijbewijs (duplicaat, omwisseling, uitbreiding, …) *tarieven geldig vanaf 12/03/2013 Documenten burgerzaken akte van geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding nationaliteitsbewijs getuigschrift van woonst (eventueel met historiek), samenstelling van gezin bewijs van leven, uittreksel uit bevolkingsregister, bewijs wettelijke samenwoonst bewijs van kort verlet trouwboekje

€ 45,00 € 76,00 € 184,00 € 245,00

€ 25,00 € 25,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00

Documenten groendienst kap- en natuurvergunning

€ 20

€ 175,00

Het integrale belastingreglement op administratieve stukken kan je raadplegen op www.ham.be/financiën

Gevonden voorwerpen - Zilverkleurige oorbel gevonden achter het gemeentehuis op 11/01/2013 - Fietssleutel gevonden aan de fietsenstalling van de bibliotheek op 04/03/13 De eigenaar kan zijn of haar voorwerp komen afhalen bij de politie, Dorpsstraat 19, 3945 Ham, 013 67 08 80.

Test SEVESO alarm Ham ligt in de buurt van enkele SEVESO- en nucleaire bedrijven. In geval van nood wordt de bevolking gealarmeerd via een speciaal alarmsysteem. Op donderdag 4 april worden de sirenes op het grondgebied van Ham opnieuw getest. Tussen 11.45 en 13.15 uur zal je daarom een aantal keren een huiltoon horen gevolgd door de boodschap ‘Proefsignaal’.

Meer nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.ham.be of vind de pagina van gemeente Ham leuk op facebook! inham • april 2013

5


MOBILITEIT

Plannen eerste fase heraanleg N141 bekend Wegen en Verkeer Limburg, de gemeente Ham en Infrax werken samen aan de vernieuwing van de gewestweg N141. Uitgangspunt is de herinrichting van de schoolomgevingen en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het ontwerp voor de eerste fase werd op 6 maart goedgekeurd door de gemeenteraad. Het studiebureau kan nu starten met de aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling om nog voor het einde van dit jaar een aannemer aan te duiden zodat in 2014 kan gestart worden met de werken.

T TRAA

Veiligheid centraal Uiteraard komt ook de verkeersveiligheid aan bod. Zo zal op strategische plaatsen gewerkt worden met zogenaamde â&#x20AC;&#x153;poortenâ&#x20AC;? of middengeleiders om het verkeer af te remmen. In de zijstraten worden kruispunten verhoogd aangelegd. In het centrum van Kwaadmechelen wordt een zone 30 ingevoerd. Langs het volledige gedeelte van de gewestweg komen verhoogde fietspaden van 1,75 meter breed in opvallende kleur. In de centra komen nieuwe voetpaden van minstens 1,5 meter breed. Haaks parkeren wordt niet langer toegestaan. Hierdoor moet je niet meer achteruit de weg oprijden. Het geheel wordt verfraaid met bomen en hagen. Ook de verlichting wordt volledig vernieuwd met mooie vormgeving in de centra.

Gerhoevenstraat Het verkeer in de omgeving van de Gerhoevenstraat zal gedeeltelijk via de Lindestraat lopen. Het in- en uitgaand verkeer in de Gerhoevenstraat is dan gescheiden van elkaar, met een vlottere en veiligere afwikkeling als gevolg. Hierdoor neemt ook het verkeer ter hoogte van de school af. Het vrachtverkeer wordt tegelijk

ST RH OE VEN In de eerste fase wordt de gewestweg N141 aangepakt van Kanaalstraat tot het kruispunt van de Heidestraat en de Nieuwstraat. Daarnaast worden verschillende zijstraten opgenomen. Het gaat ondermeer om de schoolomgevingen in de Zandstraat en Poststraat, Speelstraat en Gerhoevenstraat, de Processiestraat, Genenbemdestraat, Lindestraat en Nieuwstraat. In een tweede fase wordt de rest van het traject tot het kruispunt van Oostham aangepakt. De plannen hier6

www.ham.be

GE

Welke straten precies?

LINDESTRAAT

RA AT

BASISSCHOOL DE STERRE

POSTSTRAAT

ZANDSTRAAT

PSS DOR

voor worden op dit moment nog afgewerkt. Bedoeling is wel om beide fases op mekaar te laten aansluiten. De omvang van dit project wordt mee bepaald door de aanleg van nieuwe riolering met gescheiden afvoer voor hemelwater en afvalwater.

AT >

STRAAT

S <DORP

TRA HEIDES


GE

T STRAA SPEEL

RH OE VEN

ST R.

MOBILITEIT

L

CHOO

S BASIS

KERK

RAAT

SST DORP

S GEMEENTEHUI

bemoeilijkt om nog langs de Gerhoevenstraat naar Balen te rijden. Dit komt de leefbaarheid voor de bewoners van de Gerhoevenstraat ten goede.

Bereikbaarheid De werken aan de eerste fase starten in het voorjaar van 2014. Tijdens de werken blijft de gewestweg open in één richting. Enkel de andere richting wordt omgeleid. Zo blijven alle woningen en handelszaken bereikbaar. Het vrachtverkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Het volledige plan van de eerste fase kan je inzien bij de technische dienst of kan je downloaden via www.ham.be/mobiliteit. info: mobiliteit@ham.be – 013 61 10 54 – www.ham.be/mobiliteit

PRIJSVRAAG VAN DE MAAND Tijdens de Digitale Week gaan we op schattenjacht in Ham met de wandel GPS of smartphone. Hoe noemen we dit fenomeen? De oplossing van deze vraag vind je in dit infoblad. Stuur de antwoordstrook met je antwoord voor 10 april 2013 naar: Gemeentebestuur Ham, t.a.v. de informatiedienst, Dorpsstraat 19 - 3945 HAM

WIN

een waardebon ter waarde van 25 euro, geschonken door

Huis Jacobs, Heldenplein 14, 3945 Ham, 011 34 13 38, www.huisjacobs.be.

oplossing MAART 2013:

ANTWOORDKAART

prijswinnaar:

Naam

103 ton

Matthias Breugelmans, proficiat! Hij wint 1 uur autorijles t.w.v. 45 euro, geschonken door motorrijschool Mot-Art, Heidestraat 34, 3945 Ham, 013 67 18 13, www.mot-art.be.

Adres Gemeente Tel E-mail Antwoord PRIJSVRAAG APRIL 2013 inham • april 2013

7


WELZIJN

FairTrade Rampkarrenrace Part II! Na het succes van vorig jaar organiseren FairTradeGemeente Ham en jeugdhuis De Stip een 2de editie van de FairTrade Rampkarrenrace. Deze vindt plaats op zondag 13 oktober 2013. Deelnemen is gratis en kan vanaf 12 jaar. Interesse? Begin alvast te knutselen en te timmeren en schrijf je in!

Info & inschrijven: dienst sociale zaken – 013 61 10 18 – gunther.geuens@ham.be

Op pensioen? Zitdagen grensoverschrijdende belastingheffing

Oproep projecten Noord-Zuidwerking Deze zomer organiseert FairTradeGemeente Ham een groot project rond ontwikkelingssamenwerking. Daarom willen we alle verenigingen of mensen die zich bezighouden met projecten in het kader van de Noord-Zuidwerking in kaart brengen. Ben je op één of andere manier bezig met zo’n project, geef dan even een seintje aan de dienst welzijn. Info: dienst sociale zaken – 013 61 10 18 – gunther.geuens@ham.be

8

www.ham.be

Geregeld stellen (toekomstig) gepensioneerden vragen over de grensoverschreidende belastingheffing. Het gaat om heffingen van belastingen in België, Nederland of Duitsland bij grensoverschrijdende situaties. Op 9 april, 14 mei en 11 juni kan je met deze vragen terecht bij medewerkers van het GWO team (Grensoverschreidend Werken en Ondernemen). Hierin zitten medewerkers van Belgische, Nederlandse en Duitse belastingdiensten. Je vindt hen in Hasselt bij de Rijksdienst voor Pensioenen ( Ridder Portmansstraat 16). Maak vooraf best een afspraak op het nummer 011 30 12 70. Voor algemene vragen omtrent je pensioen kan je uiteraard ook terecht bij het OCMW op het nummer 013 61 10 89, greet.debal@ham.be.


WELZIJN

Opvoedtip: Verlegenheid bij kinderen Kinderen die niets nieuws durven doen, angstig zijn bij onbekende mensen, moeilijk nieuwe vrienden maken, ... noemen we verlegen kinderen. Verlegen zijn is op zich geen probleem. Als de verlegenheid bij je kind zo groot is dat het ongemakkelijk wordt, dan kunnen volgende tips helpen.

Wees geduldig. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan andere om te ‘ontdooien’. Dat hoort bij het karakter van sommige kinderen. Als dat zo is, wees dan geduldig.

Onbekend is onbemind. Kinderen die verlegen worden als ze dingen moeten doen die ze niet goed kunnen, kan je helpen door hen vooraf voor te bereiden. Bij nieuwe situaties kan je een kind ook helpen door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo kunnen kinderen zien hoe je het best kan reageren in bepaalde situaties.

Zeggen dat je kind verlegen is, helpt niet. Kinderen die te horen krijgen dat ze verlegen zijn, worden nog meer verlegen. Door ook te zeggen waarom je kind verlegen is, leert het kind zijn gevoelens begrijpen. En dan kan een kind er ook beter mee omgaan.

Burgerlijke stand februari 2013

Geef complimentjes.

Gouden bruiloften: - Vaneerdewegh Roger en Webers Irene - Verlinden Marcel en Berrevoets Leonora

Als je kind minder verlegen is dan gewoonlijk, geef dan een complimentje. Dat hoeft niet altijd met woorden te zijn. Ook met een knipoog kan je een kind tonen dat het goed bezig is. Dit geeft voldoening en zelfvertrouwen. En dus minder verlegenheid.

Overlijdens: - Louis Schulpé (81 j.), echtgenoot van Augusta Blarings - Francine Panis (86 j.), echtgenote van Raf Gevers - Maria Tessens (84 j.), weduwe van Leonard Beets - Alfons Peeters (87 j.), echtgenoot van Julia Leyssens - Piet Reners (85 j.), echtgenoot van Hilda Claes

www.opvoedingswinkelwestlimburg.be info@opvoedingswinkelwestlimburg.be 0496 87 81 50 Ontdek ons ook op facebook.

Spreekuren in het kindercentrum Ham, Stipstraat 1 Maandag: van 9 tot 12 uur op afspraak Dinsdag: van 17 tot 19 uur vrij spreekuur inham • april 2013

9


dienstencentrum

Dienstencentrum De Roerdomp Het lokaal dienstencentrum De Roerdomp wil de integratie en het zelfstandig functioneren van onze inwoners bevorderen en stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar senioren en personen met een beginnende zorgbehoevendheid. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats, een trefpunt voor informatie, vorming, recreatie en biedt een breed gamma aan dienstverlening.

Infosessie: elektrische fietsen

Op stap met het dienstencentrum… Graag nodigen we je uit voor een daguitstap in de Belgische en de Nederlandse Kempen op donderdag 23 mei.

Wat is nu een goede elektrische fiets? Met deze infosessie proberen we je een betere kijk te geven op het aanbod. Veiligheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, techniek, zitcomfort, … worden besproken. Je kan er ook een elektrische fiets testen en vragen stellen. Datum: Spreker: Kosten:

Programma 09 uur: Verzamelen + vertrek parking achter het gemeentehuis. 10 uur: Aankomst en verwelkoming op de Zander met koffie/thee & stuk taart. 10 -12 uur: Geleide vaart met info over het graven van de kanalen, de witzandontginning en de toepassingen ervan, de meren en de herbestemming ervan. 12.45 uur: een heerlijk 3-gangenmenu. 14.30 uur: Mooie gevarieerde rondrit door de Nederlandse Kempen. We laten ons rijden door het gebied van de 8 Zaligheden. We zitten hier ook midden in de streek van de “teuten”. 18.30 uur: Aankomst Ham.

Donderdag 11 april – 09.30 uur Deprez fietsen Beringen Gratis - Vooraf inschrijven is noodzakelijk

Infosessie: je leven in evenwicht !? Zorg dragen voor anderen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Mantelzorgers zijn soms 24 op 24 uur bezig met de zorgbehoevende en staan hem/haar dag in dag uit bij. Het is dus belangrijk dat de verzorgende ook goed voor zichzelf zorgt. Maar hoe? Datum: Spreker: Kosten:

Woensdag 15 mei – 10.00 uur Evelyne Geuns - CM Limburg Gratis – vooraf inschrijven is noodzakelijk

Kienen Zin in een leuke en (ont)spannende namiddag? Kom dan zeker naar onze kiennamiddagen, elke laatste woensdag van de maand. Je beleeft een gezellige tijd en voor de gelukkige winnaars staan er kleine prijzen klaar. Datum: Begeleiders: Prijs: 10

www.ham.be

Woensdag 24 april, start 13.30 uur Annick Janssen en Chantal Berrevoets 0,50 - 2 - 4 euro Vooraf inschrijven is noodzakelijk

Een boeiende, niet te missen uitstap! Wil je erbij zijn? Aarzel niet en reserveer tijdig aan de democratische prijs van 25 euro p.p. Inbegrepen: busvervoer, koffie/thee met taart bij ontvangst, boottocht met de Zander, 3-gangenmenu, ganse dag gidsbegeleiding door ervaren streekgids van de Belgische en de Nederlandse Kempen. Drank tijdens de maaltijd is niet inbegrepen.


dienstencentrum

Tai Chi Tai chi blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. De trage, vloeiende bewegingen ontspannen de spieren en gewrichten. Je herwint zelfvertrouwen door het ervaren van een grotere spiersterkte, betere controle en coördinatie. Naast een allround weldoener voor het lichaam, wekt tai chi eveneens een grote mentale kracht op. Datum: Prijs:

Dinsdag van 10 tot 11 uur (geen les tijdens de schoolvakanties) 30 euro voor een 10 beurtenkaart (koffie/water inbegrepen) Vooraf inschrijven is noodzakelijk

WORDT VERWACHT

- Korte gezondheidswandeling, 5, 12 en 26 april – 10.00 uur. Gratis. - Gezondheidswandeling, woensdag 17 april – 13.30 uur. Gratis. - Gezondheidsconsult, donderdag 18 april – 10.30 tot 11.30 uur. Gratis.

Seniorenrestaurant: Elke derde donderdag van de maand tussen 11.45 en 13 uur kunnen alle bewoners van de serviceflats, maar ook alle 65-plussers van de gemeente in het dienstencentrum, een warme maaltijd nuttigen. Het menu bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en wordt aangeboden in een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot een leuke babbel met leeftijdsgenoten. Hiervoor betaal je 7 euro, water inbegrepen. Reserveren kan via 013 61 10 80 of aan het onthaal van het OCMW en dit ten laatste op maandag van de betreffende week.

Menu 18 APRIL 2013

Preisoep Goulash met frietjes Fruitsla

Info en inschrijven: Lot Smeyers – centrumleidster 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be www.ham.be/sociaalhuis

Te huur: Serviceflats in Kwaadmechelen

Op 8 maart 2012 werd gestart met de bouw van 37 serviceflats langs de Speelstraat. De werken schieten goed op. Bedoeling is dat de eerste bewoners vanaf mei 2013 hun intrek kunnen nemen.

Alle comfort De serviceflats omvatten een leefruimte, een slaapruimte, een badkamer en een volledig ingerichte kookruimte. Elke woning is uitgerust met een individueel alarmsysteem en domotica, waardoor het comfort en de veiligheid van de bewoners optimaal is. Het gebouw is tevens uitgerust met een ontmoetingsruimte, een fitnesszaal en een wasplaats met wasmachine en droogkast. Uiteraard is het hele gebouw toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Prijs en voorwaarden De dagprijs bedraagt 23 euro, inclusief water en onderhoud van de gemeenschappelijke delen. De serviceflats staan open voor personen of gezinnen die zelfstandig kunnen wonen. Kandidaten moeten op het moment van inschrijving minstens 65 jaar zijn. Bij gezinnen moet slechts één van de partners aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen. Personen met een band met Ham krijgen voorrang.

Info en inschrijvingen: Lot Smeyers – 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be Je kan uiteraard ook bij het OCMW terecht tijdens de openingsuren.

inham • april 2013

11


digitale week

Ham in de ban van de #Digitale Week! Van 21 tot 26 april vindt in Vlaanderen de Digitale Week plaats. Een week waarin multimedia in de breedste zin van het woord centraal staat. Ook Ham neemt voor het eerst deel. De gemeentelijke diensten werkten alvast een leerrijk en gevarieerd programma uit.

facebook, het infoblad digitaal lezen, gericht zoeken, … Het kan allemaal op www.ham.be. Wanneer: Maandag 22 april om 20.00 uur Waar: Raadzaal gemeentehuis Doelgroep: Iedereen Info en inschrijven: dienst communicatie – 013 61 10 10 – info@ham.be

MAKE A MOVIE @ JH De Stip Maak kennis met de digitale BIB Enkele maanden geleden startte onze bib met zelfscanbalies. Een grote stap in de richting van een digitale bib. Nu komt daar ook het Bibliotheekportaal bij. Een nieuwe zoekmachine waarin de collectie van de bibliotheek aantrekkelijk gepresenteerd en verrijkt is met links naar nuttige websites, lees- en luistertips, digitale muziek, online persartikels en digitale boeken. Kom gratis kennismaken met al dit nieuws en de mogelijkheden! Wanneer: Maandag 22 april om 10.00 uur in de bib Dinsdag 23 april om 19.30 uur in de bib Waar: Bibliotheek Doelgroep: Iedereen Info en inschrijven: bibliotheek@ham.be – 013 61 10 60 – www.ham.be

Ham digitaal tot uw dienst! Ham beschikt intussen bijna 2 jaar over een nieuwe website. Het is de plek waar je terecht kan voor de meest recente info over de gemeente en haar dienstverlening. Ken jij al de mogelijkheden? Inschrijven voor activiteiten, formulieren aanvragen, je vereniging of bedrijf beheren, inschrijven voor een digitale nieuwsbrief, een melding versturen, nieuwsberichten delen via 12

www.ham.be

Samen met “De Cameraman van Villa Basta” blikken we een mooi filmpje in. Schrijf zelf het verhaal, speel de hoofdrol, werk met de camera en leer monteren. Kom gerust meedoen op de set! Bekijk de promospot van digitale week Ham op www.jeugdraadham.be & www.facebook.com/jeugddienstham Wanneer: Woensdag 24 april van 14.00 tot 17.00 uur Waar: De Stip Doelgroep: 11 tot 14 jaar Info: jeugddienst@ham.be – 013 61 10 67 of straathoekwerker@ham.be – 0472 60 34 84

Aan de slag met digitale televisie Digitale TV, hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat staat er allemaal op mijn rekening? Hoe neem je al je favoriete programma’s op? Hoe kan ik mijn opnames herbekijken? In deze infosessie leer je er alles over. Wanneer: Spreker: Prijs: Doelgroep:

Donderdag 25 april – 9.30 uur Rudi Kirkels, Catronics gratis - vooraf inschrijven is noodzakelijk 55+

Info en inschrijven: dienstencentrum – 013 61 10 93 – lot.smeyers@ham.be


digitale week

WII je fit Zit je fit! is een lessenreeks waarbij senioren via een aantal eenvoudige bewegingsoefeningen in beweging blijven. In het kader van de digitale week pakken we het voor een keertje anders aan. ‘Zit je Fit’ wordt ‘WII je fit!’ Met behulp van een spelcomputer doen we onze oefeningen. Plezier en spanning verzekerd!

Mijn vereniging op het net? Mogelijkheden en tips!

Het internet biedt enorme voordelen om je vereniging en haar activiteiten in de kijker te zetten. Dit kan via het UiT netwerk of via de gemeentelijke website waar elke vereniging ruimte heeft om zichzelf te promoten. Ook in het Belang van Ham kan je eenvoudig en snel acties en activiteiten in de kijker zetten. Tijdens deze sessie maak je kennis met alle toepassingen en hun mogelijkheden.

Wanneer: 26 april om 10.30 uur Waar: Jeugdhuis De Stip Doelgroep: Senioren

Wanneer: 24 april om 20 uur in dienstencentrum Waar: Dienstencentrum De Roerdomp Doelgroep: Verenigingen

Info en inschrijven: sportdienst – 013 61 10 10 – sportdienst@ham.be

Info & Inschrijven: cultuurdienst – 013 61 10 12 – cultuur@ham.be

Geocaching! Op schattenjacht in Ham met de wandel GPS of smartphone

Vriend en Taal gaat digitaal

Wil je je wandeling een apart en avontuurlijk tintje geven? Al gehoord van Geocaching. Een wandeling met je smartphone of wandel GPS waarbij je op zoek gaat naar een schat! Lijkt dit je wel wat? Kom dan op vrijdag 26 april naar de workshop Geocaching. Na een klein stukje theorie gaan we zelf op pad rond het gemeentehuis. Ook benieuwd wat we gaan vinden?

Het internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Iedereen heeft het erover. Bij anderstaligen is dit niet anders. Daarom organiseert de integratiedienst een cursus internet en computer voor beginners. De wekelijkse praatgroep van VriendENtaal gaat dus voor één keer digitaal. Wees niet verlegen, Enter! Wanneer: 23 april van 13 tot 15 uur Waar: Dienstencentrum De Roerdomp Doelgroep: Vriend en Taal Info: www.digitaleweek.be

Wanneer: Vrijdag 26 april van 18 tot 20 uur Waar: Raadzaal gemeentehuis Doelgroep: Iedereen

Info en inschrijven:

www.digitaleweek.be www.ham.be/e-loket

Info en inschrijven: sportdienst – 013 61 10 10 – sportdienst@ham.be

Cursusaanbod

Lachyoga

In de klassieke muziek komen meestal serieuze thema’s aan bod zoals de liefde, het leven en de dood. Maar heel wat “serieuze” componisten gebruikten ook vaak humor! In deze luisterlezing ontdek je de luchtige kant van de klassieke muziek. Laat je verrassen op deze avond waar we niet alleen luisteren maar vooral lachen!

Lachyoga is lachen zonder reden. We lachen met elkaar en niet om elkaar. Je hoeft geen humor te hebben en je moet zelfs niet gelukkig zijn om te kunnen lachen. Een lachsessie bestaat uit opwarmingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, stimulerende lachoefeningen, een lachmeditatie en een relaxatie. Tijdens de oefeningen wordt het ‘neplachen’ gebruikt om tot een echte lach te komen. Lachyoga geeft een echte oppepper aan je conditie, humeur, vitaliteit, zelfvertrouwen en uitstraling!

Wanneer: woensdag 17 april van 20 tot 22 uur Waar: Annex – Oude Pastorie Lesgever: Maurice Wiche Deelnemers: min.12 – max.25 Prijs: 7,5 euro

Wanneer: donderdag 25 april van 20 tot 22 uur Waar: buurthuis Genendijk Lesgever: Danny Leyssen Deelnemers: min.12 – max.25 Prijs: 7,5 euro

Humor in de klassieke muziek

inham • april 2013

13


toerisme

APRIL di 02

7:00, Gerardustocht, Wandelclub Blijf Jong, Ham United, 013 66 16 80, http://users.belgacom.net/blijfjong.genebos/ vr 05

19:00, CreaCafé - leuke dingen maken met vilt, Cultuurdienst Ham, Annex - Oude Pastorie, 013 61 10 12, cultuur@ham.be za 06

9:00, Meehelpen met beheerwerken in de natuur., Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, info@natuurpuntham.be, www.natuurpuntham.be 14:00, lentefeest, Ziekenzorg Kwaadmechelen, Gemeenschapshuis De Zille, 013 67 17 57 za 13

19:30, Ham Zingt 2013, St.-Kristoffelkoor Oostham, Zaal Kristoffelheem, 011 34 12 76, georges_maes@telenet.be 20:30, De Vruters, Celtic Art Gallery, Celtic Art Gallery, 013 67 13 73, marc.reusen@telenet.be, www.folkfestivalham.be zo 14

11:30, Grote Eetdag, Cv De Hamburgers, Zaal Kristoffelheem, robert.vandezande@hotmail.com di 16

19:30, Gourmetburgers, Femma Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum do 18

19:00, Start jeugdtrainingen oriëntatielopen, hamok, Sporthal ‘t Vlietje, pascal.mylle@hamok.be, www.hamok.be vr 19

19:00, Kiem- en zaaigeheimen van groenten, Volkstuin Ham, Gemeenschapshuis De Zille, 011 34 66 17, rudi.luyckx1@telenet.be za 20

14:00, Namiddag Jeugdconcerten, Musica Ham, Ktistoffelreem, www.musica-ham.be 18:30, Cultuurbus: Urbanus zelf!, Cultuurdienst Ham, Gemeentehuis Ham, 013 61 10 12, cultuur@ham.be 19:30, Vijgen Na Pasen Kwis 2013, majhong, Gemeenschapshuis De Zille, vijgennapasen@hotmail.com 14

www.ham.be

wo 24

20:00, Humor in de klassieke muziek, Cultuurdienst Ham, Annex Oude Pastorij, 013 61 10 12, cultuur@ham.be do 25

20:00, Lachyoga, Cultuurdienst Ham, Buurthuis Genendijk Ham, 013 61 10 12, cultuur@ham.be za 27

8:30, Cultuurbus: bezoek aan Fort Eben-Emael en wijnkasteel van Genoelselderen, Cultuurdienst Ham, Gemeentehuis Ham, 013 61 10 12, cultuur@ham.be

MEI wo 01

6:00, 1 Mei wandeling voor vroege vogels met ontbijt, Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, info@natuurpuntham.be, www.natuurpuntham.be 10:00, Opendeurdag, Hondenschool KV Genebos, Hondenschool KV Genebos, www.kv-genebos.be vr 03

19:00, CreaCafé - aan de slag met tafelzeilen, Cultuurdienst Ham, Annex - Oude Pastorie, 013 61 10 12, cultuur@ham.be za 04

9:00, Meehelpen met beheerwerken in de natuur., Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, info@natuurpuntham.be, www.natuurpuntham.be zo 05

13:00, Jaarlijkse Tentoonstelling : Hobby, Crea en Bloemschikken., KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be ma 06

13:00, Jaarlijkse Tentoonstelling : Hobby, Crea en Bloemschikken., KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be wo 15

19:30, Lentesamenkomst, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 67 12 17, www.femma.be/kwaadmechelen-centrum zo 19

14:00, Warande sport 5de editie Penaltycup, De Warande Sport, Terrein Warande sport, 011 34 75 20, armand.teunis@base.be, peter.dekort@hotmail.com, schepers.rudi@pandora.be


BIBLIOTHEEK KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN iedere dinsdag, donderdag in april en mei

19:30, Cursus café boogie, Dansclub Happy Dancer, Zaal Kristoffelheem, 013 66 53 99, 0477 77 27 29, peetersjohnny@skynet.be, www.happy-dancer.be IEDERE dinsdag

13:00, Fietsen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum DINSDAG 2 - 16 april – 14 - 28 mei – 11 - 25 juni

Feestloket Organisatoren worden steeds meer geconfronteerd met een hoop administratie bij de organisatie hun activiteiten. Het feestloket biedt een oplossing voor al deze administratieve rompslomp. Alle informatie en formulieren worden namelijk geconcentreerd binnen één dienst. Voor de gemeente Ham kan je hiervoor terecht bij de cultuurdienst. Elke maand geeft het feestloket informatie over een aspect van het organiseren van activiteiten.

13:00, Hobby, KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be

Buurtfeest? Vraag je vriendschapspremie aan!

iedere dinsdag

Sinds enkele jaren kan je als organisator van straatactiviteiten zoals barbecues, Vlaamse kermissen, … een tussenkomst van 75 euro aanvragen bij de gemeente. Privé feesten en activiteiten met winstoogmerk zijn uitgesloten. Een aanvraag dien je minstens 1 maand voor het evenement in bij de dienst sociale zaken. De voorwaarden en een aanvraagformulier kan je opvragen via de dienst sociale zaken of via www.ham.be/welzijn.

13:00, VriendENtaal Ham, Dienstencentrum, OCMW Ham, 011 56 01 00, info@vormingpluslimburg.be, www.vormingpluslimburg.be maandag, 8 - 29 april, 13 mei, 10 - 24 juni

13:00, Snit & Naad, KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35 vrijdag, 19 april - 17 mei - 21 juni

19:00, CreaCafé - afdeling snit en naad VOLZET, Cultuurdienst Ham, Annex Oude Pastorie, 013 61 10 12, cultuur@ham.be

Meer info: dienst sociale zaken – 013 61 10 18 – www.ham.be/feestloket

woensdag, 17 april - 29 mei

19:00, Crea : Bloemschikken, KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35 woensdag, 3 - 17 april, 15 - 29 mei, 12 - 26 juni

9:00, Kantklossen, KVLV, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be woensdag, 17 april, 8 - 22 mei, 5 - 19 juni

19:00, Wandelen, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Vertrek-Gemeentehuis, 013 66 26 44, www.femma.be/Kwaadmechelen-Centrum

Voor een activiteit die plaats vindt in JUNI > invoeren voor 1 MEI JULI > invoeren voor 1 JUNI Kalender raadplegen: www.uitinham.be Activiteit ingeven: www.uitdatabank.be

Vlaanderen Feest Vlaanderen Feest! 2013 begint met een openingsweekend op 29 en 30 juni. Daarna kan je activiteiten organiseren van 3 juli tot en met de Vlaamse feestdag van 11 juli. De Vlaamse Overheid subsidieert deze 11-daagse ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Buurtfeesten of activiteiten van verenigingen komen in aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro. Neem met je buurtfeest of vereniging deel aan Vlaanderen Feest en ontvang zo’n feestcheque. Een deelnemingsformulier vind je via de campagnewebstek www.11daagsevlaanderen.net of via de cultuurdienst. Meer info: www.11daagsevlaanderen.net www.ham.be/cultuur

inham • april 2013

15


presenteert

toerisme

Fietsen&Genieten in Limburg 2013 Fietsen&Genieten presenteert

in Limburg

2013

Op pad met de wandel & fiets GPS Tip van de maand: Beeldig Ham Vertrekpunt: Pater Geversplein (kerkplein Kwaadmechelen) - Dorpsstraat Afstand: 23,2 km

www.fietsenengenieteninlimburg.be Bloesemring - 21 april - Haspengouw - www.bloesemring.be

www.fietsenengenieteninlimburg.be

Teutenroute - 19 mei - Noord-Limburg - www.teutenroute.be

Bokkerieje - 26 mei - Maasland - www.bokkerieje.org Bloesemring - 21 april - Haspengouw - www.bloesemring.be Drie Provinciënroute - 2 juni - Antwerpen - Vlaams-Brabant - Limburg - www.drieprovincienroute.be Teutenroute - 19 mei - Noord-Limburg - www.teutenroute.be Ter Dolen Fiets- en Vespahappening - 18 augustus - Midden-Limburg - www.terdolenfietshappening.be Bokkerieje - 26 mei - Maasland - www.bokkerieje.org De Smokkelroute - 8 september - Zuid-Limburg - www.desmokkelroute.be Drie Provinciënroute - 2 juni - Antwerpen - Vlaams-Brabant - Limburg - www.drieprovincienroute.be Ter Dolen Fiets- en Vespahappening - 18 augustus - Midden-Limburg - www.terdolenfietshappening.be

Neem deel aan 4 van de 6 happenings en

De Smokkelroute - 8 september - Zuid-Limburg - www.desmokkelroute.be

“Tijdens een tocht door Ham ben je zeker en vast al enkele monumentjes tegengekomen. Bekende beeldjes zijn dat van ‘De Brave Burger’ of ‘de Mijnlamp’. ‘De Meester’ of het beeld in de ‘Lourdesgrot’ zijn misschien iets minder bekend. Ham telt in totaal elf beelden. Allemaal van de hand van Hammenaar Ludo Noels.” Download de route via: http://hamnatuurlijk.blogspot.be of www.routeyou.be

vraag je persoonlijke stempelkaart.

Maak kans op een elektrische fiets, een fietstrip in Zeeland, één van de vijf meerdaagse fietsvakanties, een bungalowbon of een hotelarrangement.

Nieuwe brochures 2013

Vlaanderen vakantieland

Vlaanderen lekker land Regiogidsen Limburg

De Kempen

Haspengouw

16

www.ham.be

Voerstreek

Info – reserveren GPS: Dienst cultuur & toerisme – Dorpsstraat 19 – 3945 Ham – 013 61 10 15 www.ham.be/toerisme – toerisme@ham.be

Ludo Noels exposeert in het gemeentehuis En de prijs ‘Culturele Verdienste 2013’ gaat naar … Ludo Noels! Als geboren en getogen Hammenaar ontving hij de prijs omwille van zijn speelse bijdrage aan de verfraaiing van het Hamse straatbeeld. Al op jonge leeftijd kreeg Ludo de creatieve microbe te pakken. Gaandeweg leerde hij werken met verschillende materialen: van hout en klei tot kunststof en ijzer. Zijn bekendste stukken zijn De Brave Burger, het Gezinsmonument aan de Statie, De Meester, De Mijnlamp, … En niet te vergeten in de zomer: de Badende Dame in de gemeentelijke fontein. Nieuwsgierig naar andere kunstwerken van Ludo? Kom dan tot eind mei een kijkje nemen in het gemeentehuis!


cultuurbussen

Urbanus zelf!

Zomeropera Alden-Biesen

i.s.m. KVLV Oostham

i.s.m. Davidsfonds Kwaadmechelen

Urbanus is terug in de theaters na elf jaar afwezigheid. Een feest van herkenning! Waar: Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

CC De Warande Turnhout zaterdag 20 april 18.30 uur Heldenplein - kerk Oostham 35 euro

Bezoek Fort Eben-Emael en wijnkasteel van Genoelselderen i.s.m. KWB Kwaadmechelen

Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

i.s.m. de Hamse Persers

Samen met een gids herbeleef je de geschiedenis van Zoutleeuw. Daarna ontspan je bij een brouwerij- en stokerijbezoek in de brouwerij van Wilderen. Een volledig nieuwe hedendaagse brouwerij en distilleerderij, een alcoholstokerij van het jaar 1890 en een beschermde Haspengouwse vakwerkhoeve maken deel uit van een uniek verhaal! zaterdag 25 mei 8.30 uur kerk Kwaadmechelen 30 euro (alle bezoeken en warm middagmaal)

zaterdag 8 juni kerk Kwaadmechelen om 19 uur 40 euro

Meer info: www.zomeropera.be

TW Classic

ij!

nog een plaats vr

Bezoek Zoutleeuw en brouwerij van Wilderen.

Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

Op de overdekte binnenkoer van het waterkasteel van de Landcommanderij Alden–Biesen mag je een schitterende muzikale avond verwachten! Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van het geboortejaar van Verdi, kiest Zomeropera voor Rigoletto, in een regie van Carlos Wagner en onder muzikale leiding van Enrico Delamboye.

Men neme een zomerse weekenddag, een festivalterrein in Werchter, een groot podium en een fijn en uitbundig publiek. Op het podium topartiesten: Bruce Springsteen & The E Street Band, Keane, Santana, Ben Harper and Charlie Musselwhite, Blondie en Balthazar. Het beproefde en gesmaakte resultaat van dit recept: TW Classic 2013! Wanneer: Vertrek: Kostprijs:

zaterdag 13 juli 12 uur kerk Kwaadmechelen 10 euro (enkel bus)

Meer info: www.twclassic.be

Wordt verwacht

-  Zaterdag 30 november: Het Zingpaleis

Hams talent speelt mee in musical Shrek… Eline Maesen (12) uit Ham speelt mee in de musical Shrek. Ze zal de rol van de kleine Fiona op zich nemen. De première was op zondag 24 maart in de Stadsschouwbrug van Antwerpen. Je kan Eline nog aan het werk zien tot 14 april. Info: Meer info: www.facebook.com/eline.maesen – www.shrekdemusical.be

inham • april 2013

17


bib

KiekeBOEk! ontdekt de lente op 24 april Na de winter komt de lente. Bij dit mooie weer gaan mensen en dieren op stap. Manfred leert Elke en Lenzo kennen. Waar gaat Andrea heen? Wie heeft de bananenschil weggegooid? Wat doet een vos in de stad? Rotraut Susanne Berner is een van ‘s werelds bekendste en beroemdste illustratoren. Voor haar prentenboeken ontving ze al tweemaal een Zilveren Penseel. Leve de lente! is een heerlijk boek waarin je kan blijven kijken. Nadien trekken de kinderen zelf de natuur in. Ze maken een begeleide wandeling en ontdekken de lente in het bos aan de hand van talrijke opdrachtjes. Het wordt ongetwijfeld een fijne namiddag, middenin de natuur! Opgelet: Deze Kiekeboek vindt plaats in en om natuurhuis De Rammelaars! Breng zeker laarsjes mee! Voor wie: Kleuters van 3 tot 6 jaar Wanneer: Woensdag 24 april van 13.30 tot 15.00 uur Waar: Natuurhuis De Rammelaars (Broekstraat) Prijs: Gratis (ook een drankje is voorzien) Vooraf inschrijven: stefan.bosmans@ham.be of in de bibliotheek

2x Kinderfilm @ JH De Stip Dinsdag 2 april / gratis inkom

13.30 uur: De Lorax en het Verdwenen Bos Wanneer Ted er achter komt dat zijn vriendinnetje graag een echte levende boom wil zien, gaat hij op zoek. Zijn oma weet hem te vertellen dat ze iemand kent die het geheim achter de verdwijning van de bomen en de “Lorax” kent. Ted moet zich buiten zijn veilige stad wagen om het mysterie te ontrafelen en zo het hart van zijn droommeisje te winnen. Vanaf 6 jaar – 82 minuten – Vlaamse versie 15.30 uur: We Bought A Zoo Voormalig Guardian-journalist Benjamin Mee koopt na de dood van zijn vrouw een vervallen dierentuin van zijn laatste spaargeld. Niet alles verloopt van een leien dakje en ook op privégebied speelt er zich van alles af. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en is een mix van komedie en drama. Vanaf 9 jaar – 124 minuten – originele versie

KIDS CAFé @ JH De Stip

Woensdag 3 april van 14 tot 16.00 uur Tornooike kickeren of poolen, bouwen met de reuzenblokken, gamen op de Playstation of gewoon wat chillen in de zetels? Dat beslis je zelf. Ben je wat later? Geen probleem, je mag altijd binnenspringen. Minimumleeftijd: 11 jaar / maximumleeftijd: 14 jaar

Ga op ‘Lees’café in de bib! Jullie wisten natuurlijk al langer dat je in het leescafé van de bib rustig een krant of een tijdschrift kan komen lezen. Voortaan kan je daarbij ook genieten van een gratis tas koffie of een glaasje fris water. En met het mooie weer in aantocht kan dit natuurlijk ook op ons terras! Welkom. 18

www.ham.be

Info: jeugddienst@ham.be – 013 61 10 67 of straathoekwerker@ham.be – 0472 60 34 84


jeugd

WORKSHOP STYLING @ JH De Stip

2x Kinderfilm @ JH De Stip

Donderdag 4 april van 13.30 tot 16.30 uur

Dinsdag 9 april – Gratis inkom

Wendy Claes is een professionele styliste die met jullie aan de slag gaat. Je krijgt tips en tricks om de juiste schoonheidsproducten te gebruiken. Producten zijn voorzien. Speciaal voor meiden van 13 tot 18 jaar!

13.30 uur: Wickie en de Schat van de Goden In het Paleis van het Eeuwige IJs ligt de legendarische Schat van de Goden. Wanneer Wickies vader op zoek gaat naar de schat, wordt hij ontvoerd door Vreselijke Sven. Wickie heeft eindelijk de kans om zich te bewijzen. Hij is vastbesloten om zijn vader te bevrijden én de schat te vinden. Tjure, Snorre en de andere Vikings gaan met hem mee. Vanaf 6 jaar – 93 minuten – Vlaamse versie

Deelname: 3 euro (drankje inbegrepen) Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt jeugddienst@ham.be – 013 61 10 67 

15.30 uur: Dolfje Weerwolfje De kleine Dolf weet niet wat hem overkomt als hij de nacht van zijn zevende verjaardag verandert in een weerwolfje. Even weet hij de lol van zijn verandering in te zien als hij zijn pesterige buurjongen Nico de stuipen op het lijf kan jagen. Daarna komt het vreselijke besef dat hij anders is. Dolfje loopt weg bij zijn familie en gaat op zoek naar zichzelf. Net op tijd ziet hij in dat hij bij zijn ouders hoort en dat het niet erg is om anders te zijn. Vanaf 9 jaar – 90 minuten – Nederlandstalige film

CIRCUS KRAK “Charlieston”@ De Zille Vrijdag 5 april – van 14 tot 15.00 uur

Jaren ‘30. Het kleine, charmante Circus Krak! is op tournee. De wereldberoemde danseres Charlie maakt zich klaar voor haar volgende voorstelling. Haar hulpje Ston slaagt er echter keer op keer in om haar act te verstoren. Bovendien ontdekt hij een wel heel bijzonder ei en dat wil hij kost wat kost uitbroeden. Circus Krak! vermengt dans met acrobatie, goochelen met poppentheater en jongleren met clownerie. Een deel van de opbrengst gaat naar Shangrila Home, een tehuis voor straatkinderen in Nepal. Voor 2- tot 10-jarigen - 1 euro inkom Info & Filmpje: www.circuskrak.be jeugddienst@ham.be – 013 61 10 67  

inham • april 2013

19


JEUGD

5e KOOKKI(E)DS @ De Zille Woensdag 10 en donderdag 11 april

“Kook iets” met kinderen, wegens succes verlengd. Het keukenteam Maghuin-Vermeulen heeft weer heel wat lekkere receptjes bedacht, dat wordt smullen! Dit keer gaat elke groep 2 halve dagen aan de slag. De groep is telkens een mix van grote en kleine kinderen. Groep 1 kookt van 9 tot 12 uur, groep 2 van 13.30 tot 16.30 uur. Voor kinderen vanaf de laatste kleuterklas tot het 6e leerjaar. Inschrijven? Stuur een mailtje naar jeugddienst@ham.be met de naam + leerjaar van het kind. Deelname kost 6 euro. Dit betaal je tijdens de 1e kookles.

2x Kinderfilm @ JH De Stip

DE BOS IN!

13.30 uur: De Legende van Walhalla De jonge smid Thor leeft samen met zijn alleenstaande moeder in een klein vredig dorpje. De legende wil dat hij de zoon is van Odin, koning der goden. Zijn dorpsgenoten geloven daarom dat de goden hun dorp nooit zullen aanvallen. Die gedachte blijkt echter een gruwelijke fout. Vanaf 6 jaar – 83 minuten – Nederlandstalige versie

Snoeien, plaggen, nieuwe bomen of struiken aanplanten, paden of omheiningen herstellen. Kinderen ontdekken op een actieve manier ons prachtige natuurgebied “De Rammelaars”! De lokale vrijwilligers verbeteren samen met de kinderen het natuurgebied. Wat ze juist gaan doen is afhankelijk   van het weer. Voor kinderen vanaf 6 jaar Start: 9 uur aan gebouw “De Rammelaars” / Gerhoeven Einde: ca. 13 uur met een kom soep Tijdens de pauze is er een drankje voorzien, laarzen en een regenjas meebrengen.

Vrijdag 12 april – Gratis inkom

15.30 uur: Hugo

Parijs, 1930. Hugo Cabret is een 12-jarige wees die in de muren van een druk treinstation in Parijs woont. Hij heeft er in het geheim de zorg voor de stationsklokken op zich genomen. Dan komt hij in aanraking met een vreemd meisje en een bittere oude man die de speelgoedwinkel in het station beheert. Plotseling komen Hugo’s verborgen leven en het waardevolle geheim dat hij bewaart in gevaar. Vanaf 9 jaar – 124 minuten – Originele uitvoering

Zaterdag 27 april

GRATIS inschrijven via jeugddienst@ham.be www.natuurpunt.be

Belangrijk bij voorstellingen en films - Je kan ten vroegste 15 minuten voor het beginuur binnen! - Er is enkel toezicht in de zaal, er wordt dus geen opvang voorzien. - Kinderen tot 5 jaar moeten begeleid worden.

20

www.ham.be

Via www.facebook.com/JEUGDDIENSTHAM kan je nieuwsjes en primeurs opvolgen. Je hoeft geen account te hebben of “vriend” te zijn om deze pagina te bekijken. Op www.jeugdraadham.be vind je een uitgebreide jeugdkalender en heel wat lokale jeugdinfo.


IN DE KIJKER

Krokus 2013!

90

80

90 kids in de ban van Circus Hoetchatcha

80 kleine trommelaars aan de slag in het kleutertrommelbos!

Feest tijdens ‘De grote Bedankavond’

Propvolle Stip op 10e editie POP in/uit/van HAM Sporten tijdens de Krokusvakantie is TOP!

Ons jonge volkje schaatste en schoof zich te pletter in de Schaverdijn van Hasselt!

Meer foto’s & filmpjes op www.jeugdraadham.be & www.stip.be inham • april 2013

21


sport

De kampioenenviering – 30 mei 2013 Op donderdag 30 mei om 19.00 uur is sporthal ’t Vlietje het decor voor de jaarlijkse kampioenenviering. Elk lid van een Hamse sportclub of inwoner van de gemeente, die tijdens het huidige of het voorbije seizoen een podiumplaats behaalde op een gewestelijk, provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal kampioenschap, wordt gehuldigd. Welke prijzen worden er uitgereikt?

• Sportvrouw van het jaar • Sportman van het jaar • Sportploeg van het jaar • Sportbelofte van het jaar (talentvolle jongeren bij de –16-jarigen) • Sportclub van het jaar

Nomineer je kandidaat door onderstaand inschrijvingsformulier voor 20 mei af te geven of te mailen naar sportdienst@ham.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER KAMPIOENENVIERING Sporttak: Sportclub: Naam: Adres: Telefoonnummer: Mailadres: Geboortedatum: Welke podiumplaats: In welke reeks ben je uitgekomen? Wanneer heb je deze titel behaald? Geef kort wat uitleg over de behaalde overwinning(en)

Voeg indien mogelijk een foto toe.

22

www.ham.be


sport

Sportaanbod Paasvakantie Tijdens de paasvakantie staan er weer heel wat leuke activiteiten op het programma. Hier en daar zijn nog enkele plaatsen vrij. Nog niet ingeschreven? Zeker doen! Paaskriebels: Paas 3-daagse: Voetbalkamp Voetbalkamp Volleybalkamp: Tenniskamp: Fitnessdagen:

2, 3 en 4 april - 2,5 tot 5 jaar 2, 3 en 4 april - 6 tot 12 jaar. U6 – U7: 11 en 12 april Geboortejaar 2006 – 2008 U8-U13: 8, 9, 11, 12 april Geboortejaar 2005 tot 2000 9, 10 en 11 april Geboortejaar 1996 tot 2001 8, 9, 11 en 12 april - 5 tot 14 jaar. 3 en 10 april - vanaf 10 jaar.

Sportkampen zomer: Noteer nu al de data! De zomer is nog veraf maar de data van de sportkampen zijn al bekend. Noteer ze zodat je niets hoeft te missen. Juli - kriebels: Juli 3-daagse: BMX - kicks: Augustus - kriebels: Augustus 3-daagse:

1 en 3 juli ( 2,5 - 5 jaar) 1 tot 3 juli ( 6 - 12 jaar) 8 tot 12 juli (12+) 26 tot 28 augustus (2,5 - 5 jaar) 26 tot 28 augustus( 6 - 12 jaar)

Info: sportdienst@ham.be – 013 61 10 11 – www.ham.be/sport

Genoteerd! Sporthal Vlietje: Vrijdag 26 en zaterdag 27 april - Taekwondo tornooi Beide sporthallen gesloten op: 1 april Paasmaandag

Marijke Marceniuk 3 x Vlaams zwemkampioen De Hamse Marijke Marceniuk (11 jaar) behaalde begin februari 3 Vlaamse titels op de Vlaamse jeugdkampioenschappen in Antwerpen. Ze won ondermeer de 200 meter rugslag, de 200 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. Op de 400 meter vrije slag behaalde ze de tweede plaats. Een dikke proficiat en hopelijk doe je dit nog eens over op de Belgische kampioenschappen in juli.

Nieuw in Ham: Start 2 Skate in 10 lessen! Voor wie? Beginners: ontwikkelen van evenwichtsgevoel, leren starten en stoppen, valreflex, wendbaarheid, afstand inschatten, obstakels nemen zoals trappen,… Gevorderden: worden gescreend op hun kunde en vandaaruit wordt een aangepast plan geschreven Wanneer? Eerste les op zondag 21 april Waar? Sportcentrum ’t Vlietje, Sportlaan 10A Uur? Beginners van 9 tot 10 uur Gevorderden van 10 tot 11 uur Materiaal? Eigen materiaal meebrengen (skates, valbescherming + helm). Heb je geen eigen materiaal surf dan naar www.rollerbond.be. Zij kunnen je zeker en vast verder helpen. Betaling? €15 voor 10 lessen via overschrijving op 091-0170493-93 met vermelding van naam + start 2 skate . Info & inschrijven: sportdienst@ham.be of 013 61 10 11 – www.ham.be/sport inham • april 2013

23


MILIEU

Vanaf dinsdag 2 april zomeruurregeling op het recyclagepark Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gesloten Gesloten 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Info: www.limburg.net – 011 39 83 19 – info@limburg.net

Ophaling herbruikbare spullen VZW De Biehal haalt gratis herbruikbare spullen op in onze gemeente. Hieronder wordt verstaan: meubels, huisraad, fietsen, speelgoed, elektrische toestellen, … Defecte elektrische toestellen komen ook in aanmerking voor ophaling. Het kringloopcentrum beschikt immers over een eigen hersteldienst. De maandelijkse ophaaldagen zijn maandag, woensdag en vrijdag.

Ophaaldagen afval in april 2013: Papier*: 6/4 Groenafval: 5/4 en 19/4 Huisvuil:

12/4 en 26/4

PMD:

5/4 en 19/4

Grof vuil:

4/4 (enkel op aanvraag)

*Papier en karton zal in de volgende straten opgehaald worden op maandag 8 april 2013: Boringwijk, Brouwerstraat, Dorpsstraat, Dwarsstraat, Heerbaanstraat, Hoekstraat, Hollestraat, Homansveld, Kanaalstraat, Kwamol, Lijsterstraat, Maasbeekstraat, Merelstraat, Nijverheidsweg, O.L. Vrouwstraat, Pastoriestraat, Platanenlaan, Populierenwijk, Poststraat, Rozenlaan, Sparrenweg, Schipperstraat, Slagveld, Spoorwegstraat, Sportlaan, Vaartstraat, Vinkenstraat, Wasseven, Wandelstraat, Wilgenlaan en Zandstraat. OPGELET: Zorg ervoor dat je afval om 6 uur ’s morgens aan de straat staat. Zo ben je er zeker van dat het wordt meegenomen. De ophaalploegen zijn immers al vroeg op pad!

24

www.ham.be

Neem wel eerst telefonisch contact op te met De Biehal op het nummer 011 63 68 44 om te melden welke materialen je wil laten ophalen. Opgelet, enkel herbruikbare spullen worden opgehaald!


Tel. nr.: E-mail:

Tel. nr.:

E-mail:

Info: dienst milieu â&#x20AC;&#x201C; 013 61 10 52 â&#x20AC;&#x201C; pieter.cools@ham.be U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

De voetpaden moeten hersteld worden De riolering is verstopt

Opgelet! De oude grijze huisvuilzakken zijn nog geldig tot 30 april 2013. Daarna kunnen enkel de nieuwe rode zakken worden gebruikt. Gebruik je oude zakken dus tijdig op want inruilen is niet mogelijk. Krijg je ze niet zelf op, doe er dan iemand anders een plezier mee!

Het wegdek is beschadigd Onderhoud van de plantsoenen is gewenst De openbare verlichting is defect Andere problemen:

PROBLEMEN

Grijze huisvuilzakken nog geldig tot 30 april!

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis.

Suggesties aan het gemeentebestuur:

Plaats van het probleem:

Adres:

Adres:

Informatie

Naam:

Naam:

MELDINGSKAART


WONEN

frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham

Premies levenslang en aanpasbaar wonen Met de ‘Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen’ krijg je als 65-plusser een aantal werkzaamheden terugbetaald om je woning toegankelijker maken. De premie geldt ook voor mensen die hun woning aanpassen aan een inwonend bejaard gezinslid. De aanpassingswerken moeten wel betrekking hebben op: - de technische installaties of hulpmiddelen; - of op verbouwingen om de toegankelijkheid te bevorderen. Het gaat dus om het installeren van een aangepaste badkamer en/of toilet, een traplift… maar ook om het aanpassen van de gangbreedte of deuren, het aanbrengen van hellende vlakken etc.

Openingsuren: Ma.: 08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 19.00 uur Di.,do.,vrij.:       08.30 – 12.00 uur Wo.:                  08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur frankeren als brief

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham

Info: Woonloket – 013 61 10 44 – marielle.ballet@ham.be – www.ham.be/woonloket


WIE IS VAN DIENST Politiehulp

Dokters: centraal nummer 013 67 58 58 Alle huisartsen van de regio Ham-Olmen werken met een centraal bereikbaar wachtnummer. Als u dit nummer vormt, komt u automatisch terecht bij de dokter van dienst. Als u bij de dokter thuis wilt gaan, is het aangeraden om hem eerst telefonisch te verwittigen.

Apothekers Voor een overzicht van de wachtdiensten van de apothekers in de buurt verwijzen wij u door naar www.geowacht.be. Op deze website is ook een applicatie beschikbaar voor iPhone en Android. Je kan ook bellen op het nummer 0903 92 248.

De lokale politiedienst is 24 uur op 24 uur te bereiken op het nummer 011 27 95 79 - 101

Brandweer Leopoldsburg 011 34 31 33. Voor dringende hulp: 112

Wachtdienst waterleiding Tijdens kantooruren: 011 28 06 11 Buiten kantooruren: 016 30 13 40

Wachtdienst Infrax

Tandartsen De wachtdiensten voor tandartsen zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdagen. Je bereikt de tandarts op het centraal nummer 0903 39 969, waarbij je tijdens de voorgestelde uren doorverbonden wordt naar de dichtstbijzijnde tandarts van wacht.

Dierenartsen

Infolijn: 078 35 30 20 Storingslijn: 078 35 34 33 Bij gasbreuk: 0800 60 888

limburg.net Gratis nummer 0800 90 720

Ziekenvervoer

30/03-01/04 Dr. C. Pluymers, Beringersteenweg 7, 3550 Heusden, 011 42 23 58 06/04-07/04 Dr. J. Melotte, Beringersteenweg 103, 3520 Zonhoven, 011 82 15 61 13/04-14/04 Dr. I. Mensch, Stationsstraat 3, 3945 Ham, 011 57 59 68 20/04-21/04 Dr. H. Coenen, Ringlaan 244, 3550 Zolder, 011 53 70 33 27/04-28/04 Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81

antigifcentrum: 070 24 52 45 VLAAMS KRUIS: 0477 66 81 11 VLAAMS KRUIS: ambulance 24/24 - 7/7 VLAAMS KRUIS: tessenderlo@hvk.be RODE KRUIS: 105 UITLEENDIENST: 0474 64 35 82 (elke werkdag tussen 9 en 17 uur - Warande 48) HULPDIENST: 013 66 44 48 Tel. + Fax

Post 013 53 98 30

Regionaal kankercentrum Tessenderlo Liesbet Van Gaever: 0473 82 11 39

KINDEROPVANG HAM

VZW Pandora

Kinderopvang Patoe en kinderdagverblijf Petit Patoe Stipstraat 1 - 3945 Ham 013 53 11 56 patoe@vdkomma.be www.ham.be/kinderopvang

meld- en steunpunt voor mishandeling, verkrachting en incest 24 uur telefoonlijn 011 26 10 60 De contactgegevens van andere vrije beroepen kan je raadplegen via www.ham.be/ondernemersloket

Centraal Meldpunt Kinderopvang Ham 013 46 20 09

WIJKAGENTEN ANTENNE HAM Dorpsstraat 19 - 3945 HAM - Tel 013 67 08 80 - 101 Na de kantooruren kunt u terecht in het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84 of tel. op het nr 011 279 579

Bieke Verhelst

Patrick Dirckx

Jan Hermans

Frieda Winderickx

inham â&#x20AC;˘ april 2013

27


e g a r a G p o o verk INFO dienst cultuur  & toerisme Ham Dorpsstraat 19 tel 013 61 10 15 toerisme@ham.be cultuur@ham.be

6  en    7 april 2013 van 10 tot 17 uur

Deelnemerslijst: - Vanaf 2 april op www.ham.be/toerisme - In elke Hamse brievenbus – week 1 april


InHam - April 2013