Page 1

maandelijks infomagazine mei

Samentuinen in Essen

Eigen groentjes aan de spoorwegloods

Verkiezingen op 25 mei

Elektronisch stemmen in tien stappen

Site Lonka verrijst uit zijn as Vernieuwingsproject in hartje Essen

(H)eerlijk winkelen in Essen Om te winnen, moet je knippen

2014

jaargang

41


07 11 BESTUUR In de kijker 

p04

Kort 

p06

Naar de stembus

p07

Elektronisch stemmen p08 Alarmsysteem BE-Alertp10 Zitdag invullen belastingsaangifte

p10

Omgeving Lonka

p11

13 wonen

LEVEN

Samentuinen aan de spoorwegloods

p12

Info uit het dienstencentrum

p16

Laat je stookolietank verwijderen

p13

Dag van het Buitengewone Kind

p16

Uitblazen op nieuwe banken

p13

Overzicht grote wegenwerken

p14

Rookmelders verplicht p15

World Fair Trade Day p17 Opendeurdag secundaire scholen

p18

Werelddag zonder tabak

p18

COLOFON

Essen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen • Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus • Oplage: 8.150 ex. • Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be • Druk: Vanden Broele Group, Brugge • Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen • Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60 % uit gerecycleerd papier en komt voor 40 % uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) • Coverfoto: Jasper Van Tilburgh Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van juni 2014 ten laatste in te leveren op woensdag 7 mei 2014 via www.UiTdatabank.be.


Het eerste 08 woord

7

van uw burgemeester Beste Essenaar Onder ons zijn er heel wat mensen met een of andere beperking. Heel wat mensen, met heel wat schakeringen, met dikwijls ook heel wat zorgen.

ontspannen Zomeraanbod kinderen

p19

Vraag je speelstraat aan

p19

Zomersportweken

p20

Jouw activiteit in de zomerbrochure p20 

in Essen

p21

Essen in beeld

p26

Nuttige adressen

p27

De graad van beschaving kan je aflezen van de mate waarin iedereen positief wordt meegetrokken. Essen is op dat vlak alvast een hele warme gemeente. De OCMWzorgpremie staat model voor heel Vlaanderen en Essen is ĂŠĂŠn van de weinige gemeenten waar zorgboerderijen financieel door de gemeente worden ondersteund. Onze sportverenigingen zijn actief op het vlak van de G-sport, de KBG doet hele mooie dingen, enzovoort. Twee initiatieven zijn zeker bijzonder: op 1 juni organiseren de Molenheidevrienden in het centrum van onze gemeente de Wielerkoers voor Visueel Gehandicapten. Een topper op sportief vlak. En op 10 mei vindt de Dag van het Buitengewone Kind plaats. Dit schitterende initiatief met vele vrijwilligers verdient alle lof, en toont perfect aan wat voor een warme gemeente Essen is. Vrijwilligers en welzijnswerkers, van harte bedankt!

3 | Het eerste woord

20

Vandaag gaan wij heel anders om met mensen met een beperking dan vroeger. Technologische mogelijkheden en andere pedagogische benaderingen hebben als gunstig gevolg dat mensen met een beperking meer dan vroeger zoveel mogelijk op een normale manier participeren aan de (lokale) samenleving. Mensen met een beperking zijn niet zielig en kunnen samen met hun familie en vrienden genieten van momenten van humor, vreugde en liefde. Kortom, mensen met een beperking horen er gewoon bij, zijn Essenaars zoals u en ik.


4 | In de kijker

�

De fiets is een van de belangrijkste vervoersmiddelen voor senioren en verdient daarom ook degelijke infrastructuur. .

�


fietsers verdienen goede infrastructuur

Seniorenraad fietst voor veilig verkeer De seniorenraad blijft ijveren voor goede fietspaden en doet dit onder meer door - reeds voor de twaalfde keer - een fietstocht te organiseren op 8 mei 2014. De fiets is immers een van de belangrijkste vervoersmiddelen voor senioren en verdient daarom ook degelijke infrastructuur.

Samen met lokale politici Samen met lokale politici zal de seniorenraad langs enkele kritieke punten fietsen waar plaats is voor verbetering. Na de fietstocht zal de toestand van de fietspaden besproken worden met de burgemeester.

Iedereen welkom Alle senioren zijn welkom, ook zij die niet aangesloten zijn bij een (senioren)vereniging. Als je mee wil rijden, word je om 13.00 uur verwacht aan het Heuvelplein. De fietstocht vertrekt om 13.30 uur. Onderweg voorzien we een koffiepauze.

Inschrijven

5 | In de kijker

Wie zich vooraf inschrijft, kan aansluitend nog genieten van een etentje (koude schotel met brood) aan 8 euro. Voor meer informatie kan je terecht bij Jef Verbist. Je kan hem bereiken via 03 667 39 85 of via jef.verbist2@ telenet.be.


kort

Essen in bloei In mei zorgen we weer voor bloemenmanden en bloembakken in het straatbeeld. Dit jaar hangen er bloemen aan de Molenhoek, de Sint-Jansstraat, de Stationsstraat, aan het stationsgebouw, bij Molenheike en op nog veel meer plaatsen. Daar fleuren niet enkel de mensen, maar ook de bijen en vlinders van op. Die laatste kunnen onze hulp goed gebruiken. Voel je dus vrij om veel bloemen te zaaien.

Fietsen is winnen

Controles in Huybergsebaan

Winnen doe je met de Belgerinkel-lotjes! De campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ loopt nog tot 31 mei 2014. Vergeet je lotnummer niet te registreren op de Belgerinkel-website. Door te fietsen win je elke dag: zuurstof, gezondheid, ontspanning, veiligheid, geld en leuke prijzen! Neem snel een kijkje op de website www.belgerinkel.be.

De werken aan de Moerkantsebaan zorgen tijdelijk voor extra verkeer in een aantal aanpalende straten. Vooral in de Huybergsebaan nemen bestuurders het niet zo nauw met de snelheidsbeperkingen, tot ergernis van de buurtbewoners. Het gemeentebestuur heeft de politie daarom opdracht gegeven om hier extra snelheidscontroles uit te voeren.

Sluitingsdagen gemeente

6 | Kort

Donderdag 1 mei (dag van de arbeid) en 29 mei (Hemelvaart) sluiten de gemeentediensten de deuren. Dat betekent dat ook de bibliotheek, het OCMW, het zwembad en het containerpark gesloten zijn. Gelieve daar rekening mee te houden. Op 2 en 30 mei zijn de diensten gewoon terug geopend. Alvast bedankt voor het begrip.

15 Het is een cijfer van een tijdje geleden, maar werd pas onlangs bekendgemaakt. Dankzij het buurtpreventieteam van Nispen, werden er vijftien verdachten gearresteerd in verband met grensoverschrijdende drugshandel. De Nederlandse politie werkte daarvoor vlot samen met de politiezone Grens.


BESTUUR

samenvallende verkiezingen Op 25 mei

Met z’n allen naar de stembus

Elektronisch stemmen De stembureaus zijn op zondag 25 mei 2014 geopend van 8.00 tot 16.00 uur. In Essen wordt er elektronisch gestemd. Je zal opgeroepen worden om te stemmen in het stembureau van de wijk waar je woonde op 1 maart 2014, het moment waarop de kiezerslijst werd opgemaakt. Het adres van het stembureau staat vermeld op je kiesoproepbrief.

Wat neem je mee? je identiteitskaart je kiesoproepbrief Ben je gemachtigde? neem dan mee: je identiteitskaart je eigen kiesoproepbrief het volmachtformulier, het bewijs van afwezigheid of de verklaring op eer en bij afwezigheid om toeristische redenen: het toestemmingsformulier van de burgemeester de kiesoproepbrief van de volmachtgever

Wettig afwezige kiezers De stemming is verplicht. Je bent wettig afwezig als je vooraf bij de dienst burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen: medische redenen: je bewijst dat met een medisch attest beroepsredenen: je bewijst dat met een attest van de werkgever je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op je bent van je vrijheid beroofd: je hebt een attest van de directeur van de instelling je geloofsovertuiging: je hebt een attest van de religieuze overheid studieredenen: je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling een toeristisch verblijf in het buitenland: je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af Bezorg je kiesoproepbrief samen met het attest dat jouw afwezigheid bewijst bij de dienst burgerzaken of meld je afwezigheid via het E-loket en bewaar zelf het attest van afwezigheid.

Volmacht geven Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, dan kan je volmacht geven. Je kan het volmachtformulier afhalen bij de dienst burgerzaken of downloaden op

Maak een welbewuste keuze De openbare bib van Essen organiseert in samenwerking met Vormingplus Antwerpen een vormingsavond over de verkiezingen. We willen je van de nodige basisinformatie voorzien om een bewuste en overwogen stem uit te brengen.

Plaatsen zijn beperkt We maken gebruik van het educatieve materiaal ontwikkeld door vzwToemeka (beweging voor een verstaanbare samenleving) en de sociale stemtest. De vorming vindt plaats in de bib, Stationsstraat 23, op woensdag 14 mei van 19.30 tot 22.00 uur. Inkom bedraagt 2 euro. Er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar, dus tijdig inschrijven is de boodschap. Dat kan bij voorkeur per mail via bib@essen. be, maar ook aan de balie van de bib of telefonisch op het nummer 03 667 26 98.

de gemeentelijke website www.essen.be/ burgerzaken. Afwezigen die om toeristische redenen in het buitenland verblijven, moeten bovendien een apart attest laten opmaken door de burgemeester. Volmacht kan gegeven worden aan eender welke andere kiesgerechtigde. Iedere gemachtigde kan maar één keer volmacht krijgen. Geef jouw kiesoproepbrief, het attest van afwezigheid en het volmachtformulier mee met de persoon die in jouw plaats gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet jouw stem uitbrengen in jouw kieslokaal.

Oefenstembureau Wie wil oefenen met de stemcomputer, kan terecht in het gemeentehuis (hal Burgerzaken) of in LDC ’t Gasthuis. Op beide locaties kan je tijdens de openingsuren de elektronische stemprocedure opfrissen in ons oefenstembureau.

Meer info? Dienst Burgerzaken 03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be Op de twee volgende pagina's kan je, als handig geheugenopfrissertje, nog eens de elektronische stemprocedure overlopen. Knip de pagina met daarop het stappenoverzicht gerust uit en neem het mee naar de stembus!

7 | Bestuur

Op zondag 25 mei 2014 vinden de verkiezingen plaats van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Elke kiezer die is ingeschreven op de kiezerslijst ontvangt uiterlijk op 11 mei 2014 een oproepbrief met de post. Een woordje uitleg!


BESTUUR

8 | Bestuur

federale, Vlaamse en Europese verkiezingen - 25 mei 2014


BESTUUR

9 | Bestuur

federale, Vlaamse en Europese verkiezingen - 25 mei 2014


BESTUUR

essen is pilootgemeente voor nieuw alarmsysteem

BE-Alert: verneem het als allereerste Sinds kort beschikken de provincies en het nationaal Crisiscentrum over een operationele toegang tot BE-Alert. Met het nieuwe alarmeringskanaal wil de overheid de bevolking bij een noodsituatie sneller verwittigen en duidelijker informeren. Op gemeentelijk niveau wordt BE-Alert in eerste instantie getest door 33 pilootgemeenten, waaronder ook Essen.

Schrijf je in In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. Naargelang de situatie en op basis van persoon-

lijke voorkeur van de burger, zal Be-Alert een verwittiging sturen via: een telefonisch spraakbericht een sms een e-mail een fax of via de sociale media Ook een combinatie van die kanalen is mogelijk. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel online inschrijven. Meld je daarvoor aan op de website be-alert.be, zodat we in geval van nood zo veel mogelijk mensen tegelijk kunnen verwittigen. BEAlert werd ontwikkeld naar aanleiding van het Pukkelpopdrama, nu bijna drie jaar geleden.

Stuur geen anonieme meldingen De beste en snelste manier om een melding te sturen naar de gemeente, is via het invulformulier op de gemeentelijke website.

Vermeld je contactgegevens Vaak krijgt de gemeente een geschreven melding over een bepaald probleem. Soms gebeurt dat in naam van een hele straat of een buurt. In dat laatste geval wordt wel eens vergeten een afzender of contactpersoon te vermelden. Meldingen waarbij geen contactpersonen opgegeven zijn, kan de gemeente ook niet beantwoorden. Dus denk er aan: meldingen zijn welkom, maar vergeet je contactgegevens niet mee te delen.

Meer info? 03 670 01 46 • info@essen.be

zitdagen op 5 en 12 mei in het ldc

Invullen van belastingsaangifte Alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen, …)

De ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën komen op de maandagen 5 en 12 mei naar LDC ’t Gasthuis om te helpen met het invullen van de aangiftes van de personenbelasting.

Alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, enz…)

Het invullen van je belastingsaangifte is geen sinecure. Kom daarom naar ’t Gasthuis, Nollekensstraat 5. Tussen 9.30 en 15.00 uur zullen drie ambtenaren je verder helpen.

Campus Coppens

10 | Bestuur

Vergeet je documenten niet Om alles vlot te laten verlopen neem je mee: De aangifte(n) De laatste aanslag (aanslagjaar 2013 – inkomsten 2012)

Op 5 en 12 mei kan je in het LDC terecht voor het invullen van je belastingsbrief.

Op de kantoren van de FOD Financiën in Maria-Ter-Heide (Campus Coppens), Ruiterijschool in Brasschaat, helpen ze je ook met het invullen van de aangiften. Je kan er in de maand mei alle werkdagen terecht van 9.00 tot 12.00 uur. In juni is het kantoor alle werkdagen doorlopend geopend van 9.00 tot 15.00 uur.

Meer info?

Belastingscontrole • 02 577 65 30


BESTUUR

Groen licht voor vernieuwingsproject in het dorpscentrum van essen

Omgeving Lonka verrijst uit zijn as Op de plek waar vroeger de zoetwarenfabriek van Lonka stond, verrijst binnenkort een gloednieuwe woon- en winkelwijk. Het gemeentebestuur van Essen leverde zopas de bouwvergunning af voor de eerste fase van het ambitieuze inbreidingsproject tussen de Nieuwstraat, Nollekensstraat en het Smeyerspad.

Buurtpleintje en ondergrondse parkeerruimte Van zodra alle vergunningen op zak zijn, start vastgoedontwikkelaar Condominium uit Antwerpen na de zomer met de bouw van een nieuwe Carrefourvestiging en 48 appartementen boven en naast de winkel. Er komt op termijn een buurtpleintje, alsook een onder- en bovengrondse parkeerruimte. De nieuwe parking is voor een groot stuk publiek toegankelijk en helpt de parkeerdruk op de omgeving te verlagen.

Carrefour blijft gewoon open De huidige Carrefour Market krijgt een andere locatie, maar blijft gewoon open tot het nieuwe gebouw iets verderop helemaal afgewerkt is. In een tweede en derde fase plant de ontwikkelaar een woonerf met 23 eengezinswoningen en naar alle waarschijnlijkheid een aantal sociale woongelegenheden. Of hoe een mistroostige industriesite weer tot leven wordt gewekt en een eigentijdse invulling krijgt.

Meer info?

www.condominium.be

Essen ‘ontvoogd’ op stedenbouwkundig vlak

Tijdswinst De gemeente kan de aanvragen nog steeds voor advies aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voorleggen, maar is dat niet langer verplicht. De vergunningsprocedure zal daardoor in veel gevallen sneller verlopen. In sommige dossiers kan dit zelfs een tijdswinst van dertig dagen opleveren.

Termijnen De uiterste behandelingstermijn voor aanvragen is – indien geen openbaar onderzoek – 75 dagen vanaf de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring in plaats van 105 dagen. Voor verkavelingen is dat 150 dagen. Wel behoudt ‘Stedenbouw Antwerpen’

de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing.

Vijf voorwaarden Om ontvoogd te zijn, moet een gemeente een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan hebben, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar aangesteld hebben en over drie goedgekeurde inventarissen beschikken: een plannenregister, een vergunningenregister en een inventaris van onbebouwde percelen.

Meer info? Dienst Ruimtelijke Ordening 03 670 01 43 ruimtelijkeordening@essen.be

11 | Bestuur

Sinds 1 april 2014 is Essen stedenbouwkundig ontvoogd. Dat betekent dat de gemeente voortaan alle aanvragen tot stedenbouwkundige attesten of (verkavelings)vergunningen die binnen de reguliere procedure vallen, autonoom kan afhandelen.


WONEN

Beperk je ecologische voetafdruk en kweek je eigen groenten

Samentuinen aan de spoorwegloods Op de terreinen van de spoorwegloods leggen we een 40-tal tuinen van 50m² aan. Wie wil, kan daar een tuintje huren om op een ecologische manier eigen groenten te kweken. Met dit project willen we Essenaars die geen eigen of een te kleine tuin hebben de mogelijkheid bieden om een moestuin aan te leggen. Het project zorgt voor een gezonde tijdsbesteding en levensstijl, maar ook voor prettige sociale contacten met andere tuinders én een financieel voordeel.

Zin om mee te tuinieren? Iets meer dan de helft van de tuinen is na een vorige oproep al gereserveerd. Je kan je dus nog steeds opgeven om deel te nemen. Ben je een beginner? Geen probleem. De gemeente en Velt vzw ondersteunen je via een basiscursus ecologisch tuinieren en praktijkbegeleiding op het terrein.

“kWwat je zelf

eekt, smaakt altijd beter!

Wij kijken er echt na ar uit om te beginne n tuinieren. Onze tu in is nogal klein en hier krijgen we alle ruimte om onze favoriete groe nten te kweken. We wone n dicht bij de brug , dus is het niet te ver wand elen. We slaan hie r twee vliegen in één klap: ik kan tijdens het we ekend mijn hobby uitoefen en én we krijgen er verse, zelfgekweekte groe ntjes voor in de pla ats. En wat je zelf kweekt, smaakt altijd beter !

toekomstig

Voordelige voorwaarden

Jaarlijks betaal je een huurprijs van 25 euro voor een tuin van 50m². Een éénmalige waarborg bedraagt 25 euro. Voor de basiscursus ecologisch tuinieren met praktijkTim Wuyts begeleiding betaal je (samen)tuinder 15 euro. De gemeente voorziet de basisvoorzieningen zoals een berging, gemeenschappelijke ruimte en tuin, compostplaats, aanleg tuinen, omheining en het voorbereiden van de grond.

© jasper van tilburgh

12 | Wonen

Start teelt maart 2015 Deze zomer en dit najaar doen we de voorbereidende werken van de grond en de constructies. Ook zullen we enkele doedagen organiseren. We leggen samen de paden in hakselhout aan. De cursus ecologisch tuinieren geeft Velt vzw begin 2015, zodat we in maart echt kunnen starten met het tuinieren.

Meer info? Milieudienst 03 670 01 47 duurzaam@essen.be


wonen

krijg tot € 200

Laat je tank goedkoop verwijderen De gemeente en IGEAN organiseren jaarlijks een samenaankoop om zo oude stookolietanks door een erkende firma te laten verwijderen of te laten saneren aan de scherpste prijs. De oude stookolietanks vormen een bedreiging voor het milieu. Vroeg of laat komt de oude olie in de bodem terecht. De milieuwetgeving legt dan ook op dat elke tank die buiten gebruik wordt gesteld, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld wordt.

Even uitblazen op nieuwe banken Het fietspad aan De Vijvers, dat naast de spoorlijn tussen Wildert en Kalmthout loopt, kreeg dankzij Regionaal Landschap de Voorkempen een rustplaats met houtwal en bijenhotel. De gemeente plaatste er een nieuwe picknicktafel. Tijdens de eerste stemronde gaven Essenaars aan dat zij dit plekje opgeknapt wilden zien.

Verkies De Vijvers tot allermooiste buiten-gewoon plekje In heel Vlaanderen werden dergelijke verwaarloosde plekjes getransformeerd tot buiten-gewone plekjes. Binnenkort kan je weer stemmen om de rustplaats aan De Vijvers tot allermooiste buitengewoon plekje te verkiezen. Als Essen verkozen wordt, krijgen we een heus publieksevenement waarmee het project wordt afgesloten. Alle info vind je op www.buitengewoneplekjes.be.

Schrijf je in voor 15 juni Wil je ook genieten van die voorwaarden, stel je dan voor 15 juni 2014 vrijblijvend kandidaat bij de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN, tel. 03 350 08 29 of milieu@igean.be met vermelding van ‘Tankslag 2014’. De effectieve uitvoering zal plaatsvinden in de periode september-november.

Subsidie van max. 200 euro Vergeet ook niet de gemeentelijke subsidie van maximum 200 euro aan te vragen! Je vindt de toelage terug via de website door in de zoekbalk ‘stookolietank’ te typen of op de homepage te klikken op ‘subsidieloket’ > 'bouwsubsidies'.

veerd. osterstraat werd gereno Ook de kapel aan de Klo . ank ckb kni pic t me e ntj g tui Je vindt er nu een gezelli

Meer info? Milieudienst 03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

langs Raaiberg n fietstocht die je De heideroute is ee n je even pauzeren. l ka leidt. Aan de kape

13 | Wonen

In het Rose Gro nonpad ben je ev drukte. Een ho utwal bescherm entjes weg van alle t je tegen de w hebt een ontspa ind en je nnen uitzicht op de weiden.


opgelet

opnieuW verkeershinder door WegenWerken

Met de wagen vertrekken? eerst wegenenverkeer.be/werven2014 checken!

NEDERLAND NEDERLAND

TURNHOUT

E19 05

21

OOSTENDE BRUGGE

23

N49/E34

N49/E34

MALDEGEM

MIDDELKERKE 14

E40

TORHOUT

22

E40 TIELT 09

13

ANTWERPEN

15

HERENTALS SINTNIKLAAS

ZELZATE

EEKLO

E34

11

18

17

LIER

20

E313

HAM

KONTICH GENT

E17

02

MECHELEN

06

E19

03

A17

07

E40

08

E314

19

AALST

E17

16

E314 04

10

GENK HASSELT

LEUVEN

E313

E40

BRUSSEL 16

12

LUMMEN

E19

01

FRANKRIJK

E411 LUXEMBURG

01 e17 Afbraak douanegebouwen t.h.v. Menen

en herinrichting snelweg (parking Rekkem) ▶ februari t.e.m. apriL

02 e17 Herstelling brug Gentbrugge

t.h.v. Jozef Vervaenestraat, richting Antwerpen ▶ apriL t.e.m. mei

03 a17/e403 Plaatsen van nieuwe brugligger

en volledige renovatie bovenbouw brug B51 t.h.v. Oekene ▶ maart t.e.m. mei

04 e313/e314 Plaatsen van geluidsschermen

t.h.v. Lummen ▶ maart t.e.m. apriL

05 e19 Structureel onderhoud en aanleg

spitsstrook tussen Antwerpen Noord en afrit St. Job ▶ maart t.e.m. eind juni

06 a12 Vervangen bruggen O7 en O8

t.h.v. Londerzeel ▶ apriL 2014 t.e.m. augustus 2015

07 e314 Brugherstelling t.h.v. overbrugging

Brusselsesteenweg (N2) in Herent ▶ apriL t.e.m. augustus

08 r8 Vernieuwen toplaag en waar nodig

vernieuwen onderlaag (Kortrijk) ▶ paasvakantie

09 e40 Structureel onderhoud asfalt tussen

Aalter en St. Denijs-Westrem richting Brussel ▶ 25 apriL t.e.m. juni

10 e313 Structureel onderhoud asfalt

en kortsluiten in- en uitvoegstroken tussen verkeerswisselaar Lummen en complex 26bis (Zolder) ▶ apriL t.e.m. oktober

11 n49/e34 Structureel onderhoud asfalt

t.h.v. Zwijndrecht en Melsele ▶ mei t.e.m. augustus

12 e314 Plaatsen van geluidsschermen

t.h.v. Westlaan in Heusden-Zolder ▶ augustus

13 viaduct b401 Sanering viaduct in Gent ▶ juni t.e.m. oktober

14 a17/e403 Structureel onderhoud asfalt (fase 1)

tussen Brugge en Torhout richting Kortrijk ▶ juni

15 e34 Structureel onderhoud asfalt

tussen Oelegem en Zoersel in beide richtingen ▶ juni t.e.m. september

16 a17/e403 en a19 Structureel onderhoud

betonin beide richtingen t.h.v. Kortrijk ▶ juLi t.e.m. augustus

(5 Werkdagen per rijrichting)

17 e17 Structureel onderhoud asfalt

tussen ring Antwerpen (R1) en Kruibeke, en tussen Kennedytunnel en Antwerpen-West (richting Gent) ▶ juLi t.e.m. augustus

18 e17 Structureel onderhoud asfalt

tussen complex Sint-Niklaas en complex Haasdonk richting Antwerpen ▶ tWeede heLft juLi

19 r22/r0 Herinrichting Woluwelaan

in Machelen ▶ augustus 2014 t.e.m. maart 2017

20 e313 Structureel onderhoud asfalt

t.h.v. Westerlo-Geel-Laakdal-Meerhout richting Antwerpen ▶ augustus t.e.m. september

21 r2 Sanering Beverentunnel

(koker richting Beveren) ▶ september

22 a17/e403 Structureel onderhoud

asfalt (fase 2) tussen Torhout en Brugge richting Brugge ▶ september t.e.m. oktober

23 a18/e40 Structureel onderhoud asfalt

tussen Oostduinkerke en Veurne richting Frankrijk ▶ najaar 2014

14 | Wonen

Laat u niet verrassen, kijk op: Wegenenverkeer.be voor alle details van deze en andere werken verkeerscentrum.be voor actuele verkeersinformatie Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2014 verschillende grote werven gepland. Voor een overzicht van alle werven, kijk op wegenenverkeer.be en laat je niet verrassen.

@wegenenverkeer

NEDERLAND


wonen

Verhuren zonder rookmelder strafbaar

Rookmelders in huurwoningen zijn verplicht Verhuurders moeten ervoor zorgen dat er in de huurwoningen rookmelders hangen. Dat is al sinds 1 januari 2013 verplicht. Alle huurwoningen waarvoor een huurcontract is afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met minstens één rookmelder. Voor de al bestaande huurcontracten is er een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien.

Minstens één rookmelder per bouwlaag Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet een zelfstandige woning (ééngezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Rookmelders geven een tijdige brandwaarschuwing. Juist omdat je daardoor meer tijd hebt om te reageren, zijn er minder dodelijke slachtoffers en is er minder schade.

ROOKMELDERS

norm NBN EN 14604, reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal en mag niet van het ionische type zijn.

redden levens!

Wat als je niet voldoet aan de verplichtingen?

Strenge voorwaarden De rookmelder zelf moet CE gemarkeerd zijn, voldoen aan de

VERKEERSINFO 16 MEI 2014 - Verkeersdag Sint-Jozefschool Op vrijdag 16 mei organiseert de Sint-Jozefschool een verkeersdag. De Maststraat zal die dag verkeersvrij zijn vanaf de Moerkantsebaan tot aan de Epicealaan en dit vanaf 8.00 uur ’s ochtends tot 15.25 uur ’s middags. Er is geen omleiding voorzien.

De woning voldoet dan niet meer aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en zijn bijgevolg niet meer conform. Als de verhuurder een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat geweigerd worden. De afwezigheid van rookmelders is echter geen reden om een woning ongeschikt te verklaren, maar het verhuren ervan is wel strafbaar.

Meer info? Huisvestingsambtenaar 03 670 01 43 • kathleen.vanagtmael@essen.be

Uw straat nader verklaard door onze dorpsgids Maria Gommeren

De werken vinden plaats vanaf het kruispunt Rouwmoer tot aan het Kruispunt Zandfort. De algemene omleiding loopt via de Stationsstraat – Nieuwstraat – Kapelstraat – Spijker – Kalmthoutsesteenweg – Huybergsebaan. De lokale omleiding loopt via de Nolsebaan – Velodreef – Nolsebaan – Huybergsebaan – Verbindingsstraat.

Meer info? Alle lokale verkeersinformatie op www.essen.be

Nieuwstraat er Weg Wijz

In de 15de eeuw werd een nieuwe weg aangelegd van het centrum van Essen naar de kerk van Nispen. Dat werd gaandeweg de Essense hoofdstraat die leidde naar het Kerkeneind, waar in 1729 de eerste echte kerk is gebouwd. Voordien werd voornamelijk gebruik gemaakt van Essendonk om Nispen te bereiken.

15 | Wonen | Wonen

31 MAART TOT 11 JULI 2014 Rioleringswerken Moerkantsebaan (Fase 2)


LEVEN LDC ‘t Gasthuis Nollekensstraat 5 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be open elke weekdag van 10.00 - 16.30 uur

Info uit het DIENSTENCENTRUM

Dankzij fietswandelen kan iedereen mee Vanaf maandag 5 mei om 13.00 uur maakt LDC ’t Gasthuis elke week een fietstocht. De tochtjes zijn niet te lang (ongeveer 25 km) en worden tegen een rustig tempo (13 km/u) afgelegd. Zo kan iedereen die mee wil fietsen, volgen. Vrijwilligers stippelen de tocht uit en begeleiden de groep. Het vertrek is altijd aan de parking van het LDC. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

programma MEI 2014 Infonamiddag over ziekteverzekering In de ziekteverzekering is het systeem van de verhoogde tegemoetkoming aangepast. Om te weten hoe de huidige wetgeving in elkaar zit, nodigt het LDC een medewerker van de mutualiteit uit. De toegang is gratis. Afspraak op dinsdag 6 mei om 13.30 uur. Bingo op maandag Kom naar het LDC op maandag 19 mei 13.30 uur om prijzen te winnen. Schrijf je in voor 16 mei. Je deelname kost 2 euro.

16 | Leven

Fietsspecial Op dinsdag 13 mei om 13.30 uur is er een fietsspecial. Zij die moeilijk kunnen fietsen, kunnen dankzij de go-cart van De Bijster toch een ritje maken. De passagiers moeten niet meetrappen en kunnen ontspannen en genieten van het ritje. Wil je deelnemen, laat dan iets weten aan het LDC. Groepsuitstap naar Lier Op donderdag 22 mei verkennen we onder begeleiding van een gids de Pallieterstad aan de Nete. Na de wandeling kan je horecazaken of winkeltjes verkennen. We verzamelen om 09.00 uur aan het station van Essen. Schrijf je in via ’t Gasthuis voor 4 euro. Het treinticket koop je zelf.

een dag voor het buitengewoon kind

“Heerlijk om een dag in de belangstelling te staan” Op zaterdag 10 mei organiseert de gemeente, samen met enthousiaste vrijwilligers, op de boerderij van Jan en Rien Uytdewilligen voor de dertiende keer een speciale dag voor kinderen en jongeren met een mentale beperking. Ronald (20) en Thomas (18) van Mastricht zijn er vanaf de eerste editie al bij. Hun zus, Stefanie, is vrijwilliger en kan niet genoeg benadrukken wat zo’n dag voor deze kinderen betekent.

hele dag rond. Thomas beleeft de dag heel anders: hij houdt niet zo van drukte. Dankzij zijn begeleiders beleeft hij toch ook een mooie dag. Ze vinden het heerlijk om eens een dag in de belangstelling te staan.

Individuele begeleiding

De dag van het jaar

De dag brengt veel werk met zich mee. De individuele begeleiding is nodig omdat elk kind een andere beperking heeft. We denken ook aan de veiligheid: sommige kinderen hebben bepaalde zorgen of medicatie nodig. Daarom is het belangrijk dat we gemotiveerde vrijwilligers vinden.”

“Voor veel kinderen is dit dé dag van het jaar. Soms verzetten ze er speciaal hun vakantie voor. Ronald en Thomas zijn helemaal weg van de tractors, quads en machines. Ronald kan niet praten maar maakt alles duidelijk door gebaren. Hij begint spontaan te dansen bij het horen van muziek en loopt de

Meer info? 03 670 01 56 • welzijn@essen.be

“zJeo krijgt er

veel moois voor in de plaats.

“Als er mensen zij n die zich graag als vrijwilliger willen aanbieden, voor dit jaar of de volgende jaren, dan mogen zij ons steeds cont acteren. De datum wijzigt jaa rlijks en we probere n altijd rekening te houden met vakanties of ex amens. Het is een vermoe iende dag, maar je krijgt er zoveel moois voor in de plaats.”

Stefanie van Mastr

vrijwilliger en lid va

icht

n de stuurgroep


LEVEN

maak op 10 mei kennis met eerlijke handel

World Fair Trade Day

Om te winnen, moet je... knippen!

Op 10 mei 2014 viert de wereld World Fair Trade Day. Als milieubewuste FairTradeGemeente wil Essen haar burgers kennis laten maken met eerlijke handel. Want als burger kan je echt iets betekenen voor het Zuiden én het milieu.

Zet je extra in tijdens de maand mei en toon dat het anders kan. Knip de logo’s van je duurzame producten uit en kleef ze op de spaarkaart hieronder. Denk er even over na en het zal eenvoudiger blijken dan eerst gedacht.

Je zou ervan versteld staan wat je als consument allemaal kan doen ter promotie van eerlijke wereldhandel! Eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling. Bouw een duurzame levensstijl op en zoek in je aankopen een evenwicht tussen lokale, biologische en eerlijke producten.

Ook jij kan iets doen! Denk eens na over je winkellijstje. Welke producten zou je eenvoudig door een duurzame variant kunnen vervangen?

Ben je al zover? Doe dan mee met Fairtrade@ work of FairTrade@School en organiseer op je school of werk een ludieke actie.

Eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen benen. Koffie, rijst, wijn, maar ook groenten en fruit recht van bij de boer. Bovendien hebben de meeste supermarkten een rijk gamma aan fairtrade- en bioproducten.

Meer info? Dienst Internationale Samenwerking 03 670 01 56 • internationaal@essen.be

o nnen w e g jk is li e er (h ld p )e e s (h)eer lijk ge

Start 1 Het zuiden

6

dankt u!

2

7

Bio, mijn natuur Lekker puur

3

8

4

Go BIO 9 Go!

(h)eerlijk bezig!

5

ish! Fin 1 reoepos

1d edE aD irTtRrA AaIR FF s ali p adee oln chroc

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid Dienst Noord – Zuidbeleid Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen

17 | Leven

Breng je volle spaarkaart binnen en win een (h)eerlijke biomand!


LEVEN

31 mei, ik ben rookvrij

Werelddag zonder tabak

Je kinderen een sigaret zien aansteken: veel ouders zien het liever niet gebeuren. Ze tegenhouden is niet evident. Als de ouders roken afkeuren, zijn kinderen minder geneigd om ermee te beginnen. Duidelijke afspraken over het gebruik van alcohol en drugs zijn belangrijk.

Online tips en tricks Geef zelf het goede voorbeeld. Als je zelf rookt, is de kans groter dat jouw kinderen ook roker worden. www.gezondopvoeden.be biedt informatie

aan ouders die hun kinderen gezond willen opvoeden. Met behulp van artikels en filmpjes waarin herkenbare discussies worden nagespeeld, doeopdrachten en tests geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken.

Stop op 31 mei Wil je zelf stoppen om zo het goede voorbeeld te geven? 31 mei is werelddag zonder tabak en de ideale gelegenheid om een einde te maken aan die nicotineverslaving. Stoppen onder begeleiding vergroot je kansen aanzienlijk. Surf daarom naar www.stopsmokingcoach.eu of www.vlaanderenstoptmetroken.be.

Secundaire scholen houden opendeurdag De overstap van basis- naar secundair onderwijs is een belangrijke en grote stap. Ook jongeren die na de eerste of tweede graad opnieuw een keuze moeten maken, willen dat graag doordacht doen. De Essense secundaire scholen zetten hun deuren open en verwelkomen kinderen en ouders om kennis te maken met hun onderwijsaanbod. Op zaterdag 10 mei kan je tussen 14.00 en 17.00 uur terecht in het College (Rouwmoer 7) en in het Don Bosco-Mariaberginstituut (Kloosterstraat 70). Op zondag 11 mei kan je tijdens hun restaurantdag van 11.30 tot 14.30 uur de informatiestand van het Erasmusathenum (Hofstraat 14) bezoeken. De opendeurdag van het Sint-Jozefinstituut (Hofstraat 56) was al op 26 april, maar je kan na telefonisch contact ook op een ander moment de school bezoeken of om een gesprek vragen.

Meer info? 03 670 01 30 • onderwijs@essen.be

o nnen w e g jk is li e er (h ld p )e e s (h)eer lijk ge Spaar een reep fairtradechocolade Op 10 mei 2014 is het World Fair Trade Day. We willen zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met eerlijke handel en zo mee zorg dragen voor het Zuiden én het milieu. Als milieubewuste FairtradeGemeente trakteert Essen de deelnemers met volle spaarkaarten op een reep fairtradechocolade.

Spelregels • Kleef in elk vakje het logootje van een fairtradeof bioproduct dat je hebt geconsumeerd. • Heb je in totaal 10 producten geconsumeerd, bezorg dan deze kaart ingevuld aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis. • De volledig ingevulde kaarten kunnen van 1 mei tot en met 6 juni binnengeleverd worden. • FAiRTRADEFANS maken bovendien kans op een (h)eerlijke

18 | Leven

biomand t.w.v. 35,00 euro.

Als je een volle spaarkaart hebt, bezorg die dan aan de Vrijetijdsbalie , wij zorgen ervoor dat er iets

lekkers wacht op jou aan de balie! Smakelijk en bedankt voor je deelname!

Toegestane logo’s om te kleven:

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wil je als FairTradeFan geregistreerd worden? JA / NEE Meer info: www.fairtradegemeenten.be/essen


ONTSPANNEN

Zomeraanbod kinderen De gemeente heeft deze zomer een heleboel activiteiten in petto voor de jongste Essenaars. We geven je een kort overzicht zodat je terug de bomen door het bos kan zien. Het volledige overzicht vind je terug op www.essen.be/jeugd.

Speelpleinen De naam spreekt voor zich. In de voormiddag spelen de kinderen samen met leeftijdsgenootjes. In de namiddag mogen ze kiezen uit een divers aanbod aan sport-, spelen knutselactiviteiten. De speelpleinwerking vindt op weekdagen plaats van 7 juli tot 14 augustus in de Erasmusschool, is er voor kinderen van 4 tot 16 jaar en kost 5 euro per kind per dag + een éénmalige inschrijvingskost van 5 euro. Alle info vind je op www.speelpleinenessen.be.

Sportweken De kinderen die dankzij de zon helemaal opgeladen zijn, kunnen hun energie kwijt tijdens de sportweken van 30 juni tot 4 juli en van 18 tot 22 augustus. De 4- tot 6-jarigen kunnen terecht in de turnzaal van Wigo en de 7- tot 12-jarigen in sporthal Hemelrijk. Alle info vind je op pagina 20 of op www.essen.be/sport.

Buitenschoolse kinderopvang IBO Dol-Fijn Tijdens de zomervakantie is het voor werkende ouders niet altijd makkelijk om opvang te vinden voor de kinderen. Van 30 juni tot en met 29 augustus zorgt IBO Dol-Fijn voor opvang van kinderen van 3 tot 12 jaar en dat in scholen Mariaberg en Wigo. Inschrijven doe je aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis:

Laat je kinderen veilig buiten spelen

Speelstraten aanvragen is kinderspel

Het gemeentebestuur vindt buiten spelen belangrijk. Daarom zet Essen de komende jaren actief in op de opwaardering van de buurtspeelpleintjes en de inrichting van enkele nieuwe speelplekken. Een pleintje is niet de enige plaats waar kinderen kunnen ravotten, ook in speelstraten hopen we hen die kans te geven. We doen dan ook een warme oproep aan alle Essenaars om een, weliswaar tijdelijke, speelomgeving te creëren door een speelstraat in te richten.

Speelstraten aanvragen via de website Gedurende de paas-, zomer- en herfstvakantie kan een deel van de openbare weg van 10.00 tot 18.00 uur toegankelijk gemaakt worden voor spelende kinderen. Denk je dat jouw straat in aanmerking komt? Is 60 procent van de buurtbewoners akkoord met de komst van de speelstraat? Neem dan contact op met de jeugddienst en vul het aanvraagformulier in. Meer informatie en het reglement krijg je aan de Vrijetijdsbalie.

Meer info? Vrijetijdsbalie 03 670 01 56 vrijetijd@essen.be www.essen.be/jeugd

Maandag 12 mei vanaf 18.00 uur voor kleuters Maandag 19 mei vanaf 18.00 uur voor de lagere school

Meer info?

IBO Dol-Fijn 0471 48 50 36 • ibodol-fijn@kinderopvang-kav.be

T_PLAY - zomeravonturen voor tieners Ten slotte is er nog T_PLAY, avontuurlijke uitstappen georganiseerd door de gemeente Essen. Zo kan je bijvoorbeeld een initiatie boksen volgen, je uitleven op een avonturenparcours in De Schorre in Boom, een workshop streetart volgen, naar Walibi gaan en nog veel meer… Inschrijven kan vanaf woensdag 4 juni om 14.00 uur bij voorkeur online via www. essen.be/jeugd. We geven bij de inschrijvingen voorrang aan tieners uit Essen. Meer info en het volledige programma vind je online terug op www.essen.be/jeugd.

“laLeungker, wbue itmenogen blijven spelen!

want dan “Op straat spelen is leuk, t tekenen en krij t me kunnen we fietsen, de buurt. uit es ndj vrie skaten met de e ouders met Ondertussen praten onz dan mogen we nt elkaar. Dat is leuk, wa len.” spe ven langer buiten blij

Margo Kools

kostraat

speelt graag in de Hradist

19 | Ontspannen

Maandag 26 mei vanaf 18.00 uur


ONTSPANNEN

schrijf je kinderen in voor zomersportweken

Dolle pret tijdens omnisport- en kriebelsportweek Tijdens de zomervakantie zweten we niet alleen door de warme stralen van de zon, maar ook door het vele sporten. De gemeente zorgt ervoor dat kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen sporten dankzij de kriebelsport- en de omnisportweek.

Twee weken sportplezier De omnisportweek (30 juni tot 4 juli en 18 augustus tot 22 augustus) vindt plaats in sportpark Hemelrijk en is er voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De kriebelsportweek (1 juli tot 4 juli en 19 augustus tot 22 augustus) vindt dan weer plaats in de gebouwen van Wigo en is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Voor de kriebelsportweek wordt er vooren naopvang voorzien door IBOdolfijn.

Inschrijven op 20 mei

Jouw activiteit in onze gevulde zomerbrochure? Tijdens de zomermaanden valt voor jong en oud heel wat te beleven in Essen. In het gemeentelijk magazine van juni verschijnt, net als de vorige jaren, een uitgebreide brochure met alle zomeractiviteiten in Essen, of van Essense verenigingen.

Zomer activiteitenJULI & AUGUSTU S 2014

Inschrijven Wil jij dat jouw activiteit er ook instaat? Bezorg ons dan onderstaande gegevens vóór 6 mei 2014 door alles in te vullen via de UiTdatabank. Op de gemeentelijke website essen.be vind je de activiteitenkalender alsook de link naar de UiTdatabank. De activiteiten moeten plaatsvinden tussen 28 juni en 31 augustus 2014. Vermeld dus zeker:

Schrijf je kinderen in voor de sportieve weken aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis en dat op 20 mei vanaf 19.30 uur. De kostprijs voor een sportweek is 40 euro en voor de kriebelsportweek 32 euro. Per dag wordt er 10 euro aangerekend.

Titel activiteit Datum + uur (start en eventueel einde) Plaats Organisatie Prijs Foto (van een hoge kwaliteit in jpg-formaat)

Meer info?

Woordje uitleg over de activiteit (150 tekens)

Vrijetijdsbalie 03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

Contactpersoon (mailadres of telefoon)

20 | Ontspannen

Pruuverkesroute: de lekkerste fietstocht van Essen Op zondag 1 juni kan je weer meedoen met de gezelligste gezinsfietstocht van Pasar en VVV Essen. Onderweg zijn er tal van lekkere pruuverkes voorzien op diverse locaties.

Wanneer? Waar?

Tussen 10.00 en 14.00 uur aan GC de Oude Pastorij

De route is 33 km lang en voert je langs de mooiste plekjes in onze gemeente. Laat je verrassen door al het lekkers dat onderweg wordt aangeboden. Er zijn volop zoete en hartige lekkernijen en op tijd en stond een dorstlesser.

Prijs?

7 euro

Schrijf je snel in! De tocht wordt beperkt tot een aantal van 500 deelnemers en kost zeven euro per persoon. Je moet je dus op voorhand inschrijven! Vertrekken kan tussen 10 en 14.00 uur aan GC de Oude Pastorij.

Inschrijven?

Zondag 1 juni 2014

Ten laatste op 7 mei door te surfen naar www.pasar.be/essen (rubriek deelnemen) of te bellen naar 0478 59 49 25 of 0499 74 33 02. Je kan ook reserveren via VVV De Tasberg.

Meer info? VVV De Tasberg Moerkantsebaan 50 03 677 19 91 • www.vvvessen.be


in Essen

Activiteiten van en voor Essenaars

01/05

Start kermit-destickertocht

meifeest

Ga op zoek naar de stickers. Telkens je er één vindt, wijst die je de weg naar de volgende plaats. Bemachtig het codewoord!

Viering 'Dag van de Arbeid' met gratis optreden van 'Buddy Ace and the Sonics'. 1-meirede door Kathleen Van Brempt, Europees parlementslid.

VVV Essen Alle dagen open Organisatie: VVV Essen 2,50 euro Info: 03 677 19 91

Muziekterras, Volkshuis 16.00 - 21.00 uur Organisatie: sp.a Essen Gratis, eetcafé:10,00 euro/persoon Info: essen@s-p-a.be

01/05 openingsschieting staande wip

3de quizavond Algemene quizavond ten voordele van De Verenigde Statievrienden. Ploegen kunnen zich inschrijven met maximum 8 personen.

03/05

In het kader van de Week van de Amateurkunsten (WAK) treden de Essense Kunstenaars vzw met hun werken naar buiten. Naasr schilderijen laten enkele kunstenaars zien dat Keramiek en fotografie hun niet vreemd is.

Werken van 19 kunstenaars Het is een aanrader om de tentoonstelling van lokaal talent te bezoeken. Er zijn maar liefst 19 leden die hun werken laten zien. Ieder heeft zijn/haar eigen stijl, zodat je zeker bent van een divers aanbod aan werken. GC de Oude Pastorij 13.00 - 17.00 uur Organisatie: Essense Kunstenaars vzw Gratis Info: 0478 75 68 78

Parochiecentrum Essen-Statie 20.00 uur Organisatie: Verenigde Statievrienden 5,00 euro Info: harmonie@ deverenigdestatievrienden.be

03/05

Essense kunst in GC de Oude Pastorij

Volharding feest Jaarlijks feest van turnkring Volharding. Zij bestaan 90 jaar en dat willen ze vieren door er weer een spetterende turnshow van te maken! Heuvelhal 10.00 uur en 19.30 uur Organisatie: Turnkring Volharding 8,00 euro Info: info@volhardingessen.be

01- 04/05

21 | UiT in Essen

01/05

Schieten met handboog op staande wip (28 meter). Bogen en pijlen zijn ter plaatse beschikbaar. Park GC de Oude pastorij 14.00 - 18.00 uur Organisatie: Koninklijke Sint Sebastiaansgilde Essen 2,50 euro Info: www.sintsebastiaansgildeessen.be


houden, kweken tentoonstellen kleurkanaries

06/05

06/05

Beginnende en gevorderde liefhebbers zijn welkom. Jan Van Overvelt geeft uitleg.

Gratis infoavond over verslavingspreventie, tabak, alcohol en drugs. Voor ouders van leerlingen 2de en 3de graad. GC de Oude Pastorij 19.30 uur Organisatie: Gemeente Essen i.s.m. LOGO Antwerpen Info: elke.mella@essen.be

Zaal Flora 20.00 uur Organisatie: K.V.K. De Koperwiek Info: www.koperwiek.be

kapellekenstocht

07, 14, 21/05

basketinitiaties

Fietstocht in en om Essen van ongeveer 20 km. Er is een tussenstop voorzien.

Telkens van 17.00 tot 18.00 uur voor kinderen geboren in '07-'08-'09-2010. Van 18.00 tot 19.00 uur voor kinderen geboren in '03-'04-'05-'06. Sportkledij meebrengen!

13.30 uur Vertrek Tatteljee Organisatie: Essens senioren atelier Gratis Info: Ad Goormachtig 03 667 29 76

Sportpark Hemelrijk 17.00 - 19.00 uur Organisatie: ESBAC Gratis Info: www.esbac.be

08/05

vriendjesrepetitie Proefrepetitie bij MusicXpress, een instaporkest voor beginnende muzikanten. Parochiecentrum Essen-Statie 19.00 - 20.00 uur Organisatie: KH De Verenigde Statievrienden Gratis Info: harmonie@ deverenigdestatievrienden.be

09/05

Quiz 50 jaar jeugdraad

GC zaal Rex 20.00 uur Organisatie: Jeugdraad Essen 15,00 euro (max. 10 personen/ploeg) Info: jeugdraad.essen@gmail.com

22 | UiT in Essen

11/05

07, 14, 21/05 Bloed geven Een beetje bloed geven kan geen kwaad. Je kan er iemand anders enorm mee helpen. Twijfel niet want jouw bloed doet goed.

Zaal Flora Wildert Sint-Jansstraat 84 18.00 - 20.30 uur Organisatie: Rode Kruis Info: www.bloedgevendoetleven.be

07/05 De jeugdraad van Essen viert zijn 50-jarig bestaan en doet dit met een heuse quiz! Denk jij dat je alles weet over de jeugd van tegenwoordig en Essen? Doe dan zeker mee!

Natuurwandeling Molenplaat

Infoavond verslavingspreventie

Turn- en dansfeest 'buitenaards' Turnkring Sport en Spel organiseert opnieuw een turn- en dansfeest. Iedereen is welkom. Heuvelhal Essen 19.00 uur Organisatie: Turnkring Sport en Spel Info: www.turnkringsportenspel.be

11/05

10/05 koningSschieting staande wip

De Molenplaat nabij Bergenop-Zoom is deze tijd van het jaar meer dan het bezoeken waard: steltlopers, eenden, ganzen en roofvogels!

Driejaarlijkse Koningsschieting met de voetboog op de staande wip van 30 meter hoog.

Vertrek parking Heuvelhal 7.30 - 12.30 uur Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen Gratis Info: www.noorderkempen.be

Noordeind, Kalmthout 14.00 - 19.00 uur Organisatie: Sint Andriesgilde Gratis Info: www.sint.andriesgilde.be


Aperitiefconcert met Jan Vermeulen en Veerle Peeters Jan Vermeulen wordt in verscheidene buitenlandse vakbladen 'de ideale Schubertvertolker' genoemd. De gerenommeerde muzikant moest niet lang zoeken naar een extra paar handen voor zijn vierhandig klavierwerk.

11/05

akoestiche jamsessie Iedereen welkom om mee te spelen en/of te luisteren. Neem wel je eigen instrument mee. CafĂŠ Heuvelzicht 14.00 - 18.00 uur Organisatie: Fiddler & the Banjoman Gratis Info: 0475 49 68 07

fietsen door niemandsland

Veerle Peeters is al jaren zijn 'compagnon de route'. Ze heeft een uitmuntende reputatie als artistiek leider van al Vermeulen zijn Schubert-opnames.

Geschiedenisles vanop de fiets over WOI onder leiding van onze dorpsgids Maria Gommeren. De fietstocht heeft een afstand van 16 km.

Hof ter Weyden 11.00 uur Organisatie: vzw Kobie 12,00 euro Info: 03 670 01 56 of vrijetijd@essen.be

13/05

Vertrek Tatteljee 13.30 uur Organisatie: ESA Info: Stan Van Loon, 03 667 36 81

Try-out Jasper Steverlinck Jasper Steverlinck, in een vorig leven nog de drijvende kracht achter Arid, zal dit jaar zijn solocarrière weer opstarten.

11/05 Opening Essen beach

16/05

Wekelijkse beachtoernooien van 16 mei tot en met 13 juli naar aanleiding van het WK. Bereid je voor op voetbal, tennis en volleybal op een strand in onze gemeente.

Zijn solodebuut 'Songs of Innocence', dateert alweer van 2003. In GC zaal Rex zal hij zowel nieuw werk als Arid-klassiekers spelen. Het wordt een intieme setting, met Valentijn Elsen op piano. GC zaal Rex 20.00 uur Organisatie: vzw Kobie 15,00 euro Info: 03 670 01 56 of vrijetijd@essen.be

Parking T.C. Rozenhof Essen Organisatie: Essen Events Gratis Info: www.essenbeach.com

Openbaar examen woord De lerlingen van M3 van Muzarto doen een openbaar examen woord. Iedereen is welkom! Muzarto Essen 18.45-19.45 uur Organisatie: Muzarto Essen Gratis Info: www.muzarto.be

15/05

23 | UiT in Essen

16/05


16/05

Openbaar examen koor en zang

Pop-up cinema: hugo

'Dimmen' van W. Shakespeare

Een fantastiche film over een wees die in het treinstation van Parijs woont. De vertoning is toepasselijk op de zolder van het station.

Laatstejaarsleerlingen spelen de onvergetelijke komedie ‘Dimmen’ een moderne bewerking van ‘De getemde feeks’ van William Shakespeare.

Station Essen 20.00 uur Organisatie: vzw Kobie 3,00 euro Info: 03 670 01 56

College van het Eucharistisch Hart 20.00 - 22.30 uur Organisatie: Leerlingen College 6,00 euro (VVK 4,00 euro) Info: www.collegeessen.be

17/05

19/05

Openbaar examen fluit Iedereen is welkom op het openbaar examen fluit.

Iedereen is welkom op het openbaar examen van koor en zang.

Muzarto Essen 19.00 - 21.00 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

Muzarto Essen 19.00 - 21.00 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

20/05

16 & 17/05

Gevangenpoort Bergen op zoom

Openbaar examen viool

Wandelen naar de Gevangenpoort. Vanaf 14.00 uur start de rondleiding in Bergen-op-Zoom.

Iedereen is welkom op het openbaar examen viool.

Vertrek Tatteljee 11.00 uur (voor de fietsers), 12.00 uur (carpoolers) Organisatie: ESA 6,00 euro (inschrijven voor 10 mei) Info: 03 677 06 45

Muzarto Essen 18.00 - 19.30 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

21/05

Sportraad huldigt Essense kampioenen Op vrijdag 23 mei 2014 om 20.00 uur huldigt de sportraad haar kampioenen in GC zaal Rex. Na de officiële huldiging waarin elke kampioen aan bod komt, vindt er een kleine receptie plaats.

Veel kinderen Bijzonder dit jaar is dat de jeugd van Essen sportief zeer goed presteert. Bij het mountainbiken en gymnastiek behoort de Essense jeugd tot de Vlaamse en Belgische top.

24 | UiT in Essen

Muurklimmen Naast die sporten zijn er voor het eerst ook Vlaamse en Belgische kampioenen muurklimmen. Zij blinken uit op nationaal en internationaal niveau. De toekomst van het muurklimmen in België is dus verzekerd. GC zaal Rex 20.00 uur Organisatie: gemeentebestuur Essen Info: 03 670 01 45 - sport@essen.be

23/05


KUBB-spel Iedere laatste zondag van de maand spelen we het KUBBspel. Iedereen is welkom.

Openbaar examen klarinet en koper

Benefietconcert 'BROOT'

Iedereen is welkom op het openbaar examen van klarinet en koper.

Curieus Essen organiseert een benefietconcert van ‘Broot’, dé Herman Brood look-a-like band ten voordele van de scholenband EssenWitzenberg (Zuid-Afrika).

Muzarto Essen 18.00 - 20.30 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

GC zaal Rex 20.00 uur Organisatie: Curieus Essen 10,00 euro (VVK 8,00 euro) Info: jokke.hennekam@telenet.be

25/05

25/05

Muzarto Essen 9.45 - 12.30 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

openbaar examen kamermuziek

Wandeling in zandhoven

Iedereen is welkom op het openbaar examen kamermuziek.

Wandeling van 9 km die langs rustige landwegen en door bossen loopt. Onderweg passeren we geklasseerde gebouwen en de Schouthoeve.

Muzarto Essen 14.00 - 15.30 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

Vertrek parking Heuvelplein 12.30 - 17.00 uur Organisatie: Pasar Essen 1,50 euro Info: www.pasar.be/essen

Wandelzoektocht voor het goede doel Kruis zondag 25 mei aan in je agenda want er wordt een originele wandelzoektocht (5/10 km) georganiseerd voor deelname aan Oxfam Trailwalker.

25/05

Paviljoen 10.00 - 18.00 uur 3,00 euro Info: anja.lambrechts@vanwellen.be

De zoektocht is ideaal om met het hele gezin aan deel te nemen. Steun het team, steun Oxfam en eerlijke handel. Geen zin om te wandelen of te zoeken? Kom ons dan steunen op het terras.

Bio-ecologische woning Bezoek aan een bioecologische woning/ boomkwekerij Berghof, Steenpaal 93.

27/05

Openbaar examen samenspel Iedereen is welkom op het openbaar examen samenspel.

Sportpark Hemelrijk 10.00 - 11.30 uur Organisatie: KWB Essen-Heikant Gratis Info: guy.vanhoydonck@skynet.be

25/05

24/05

Vertrek Tatteljee 13.30 uur (met de fiets) Organisatie: ESA 2,00 euro/persoon Info: Stan Van Loon, 03 667 36 81

27/05

25/05 Openbaar examen piano Iedereen is welkom op het openbaar examen piano.

Muzarto Essen 16.45 - 21.30 uur Organisatie: Muzarto Gratis Info: www.muzarto.be

25 | UiT in Essen

23/05


Meer foto’s?

www.esseninbeeld.be

Het volledige archief van www.esseninbeeld.be is weer beschikbaar. Neem zeker een kijkje!

De leerlingen van de derde graad uit het lager onderwijs konden zich op 1 april sportief helemaal uitleven in sportpark Hemelrijk. Ze namen deel aan het voetbalevent Brazuca, een voorproef je op het WK in BraziliĂŤ. De dag nadien was het alweer genieten van het mooie weer tijdens de Buitenspeeldag.

26 | www.esseninbeeld.be

Nog op 1 april: het kampioenschap sacochen gooien in LDC 't Gasthuis. Zelfs ATV was aanwezig om er een verslag van te maken.

De jeugd van Essen had geluk tijdens de Buitenspeeldag op 2 april: stralend weer en een grote opkomst!

De oude veevoederfabriek of maalderij wordt omgevormd tot residentie Zilverhoek. In een eerste fase komen er 21 moderne lofts die de klasse van een historisch gebouw uitstralen.


NUTTIGE ADRESSEN

MELDINGSKAART

GEMEENTE ESSEN Gemeentehuis Heuvelplein 23, 2910 Essen 03 670 01 30 • info@essen.be • www.essen.be Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur * 9.00 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 9.00 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur 9.00 - 12.00 uur *

Naam:

................................................................................................................................................................................

Straat + nummer: Plaats:

. .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Tel. + e-mail:

.....................................................................................................................................................

 melding  suggestie  vraag  klacht:

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel de diensten Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening geopend. Containerpark Rijkmakerlaan 53 • 03 670 01 47 • milieu@essen.be Dinsdag 9.00 - 12.00 uur Woensdag 9.00 - 12.00 uur Donderdag Vrijdag 9.00 - 12.00 uur Zaterdag 9.00 - 16.00 uur Maandag en zondag gesloten

13.00 - 16.00 uur 13.00 - 16.00 uur 13.00 - 19.00 uur 13.00 - 16.00 uur

• Vliegende ambtenaar 03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be • OCMW Kerkeneind 1 • 03 690 05 50 • ocmw@essen.be • Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘t Gasthuis Nollekensstraat 5 • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

Datum en handtekening:

• Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC) Nollekensstraat 5 • 03 636 06 98 • handicar@essen.be • Opvoedingspunt Essen 03 270 06 70 • opvoeding@essen.be • Zitdag pensioenen LDC ‘t Gasthuis Elke tweede dinsdag van de maand • 13.00-15.00 uur

Aan het college van burgemeester en schepenen Heuvelplein 23 2910 Essen

NOODNUMMERS • Brandweer/ambulance • 100 of 112 • Politie • 101 • Politiezone Grens 03 620 29 29 • info@pzgrens.be • www.pzgrens.be HULPLIJNEN

Gelieve uw naam en contactgegevens in te vullen, zodat wij uw melding, suggestie, vraag of klacht kunnen behandelen.

• Antigifcentrum • 070 245 245 • Zelfmoordpreventie • 02 649 95 55 • Jongeren Advies Centrum (JAC) • 03 658 52 56 • info@jacpunt.be

WACHTDIENSTEN

NUTSVOORZIENINGEN

• Dokter • 03 650 52 53

• Eandis (gas) • 078 35 35 34

• Tandarts • 0903 39 969

• Infrax (elektriciteit / riolering) 078 35 30 20 (info) of 078 35 34 33 (storingen)

• Apotheek • www.geowacht.be (avond) • 0903 92248 (22.00-9.00 uur)

• Defecte straatlamp • 0800 60 777 • www.infrax.be • Telenet - Integan (kabeltelevisie) • 015 66 66 66

• Zelfstandige verpleegkundigen • lijst te bekomen via LDC ‘t Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Pidpa (water) • 0800 903 00

• Wit-Gele Kruis Essen • 03 666 70 84 (24u/24u)

• Polikliniek Essen • 03 667 44 00


V.U. Danny Jacobs, BBL, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Maak van 26 april tot 31 mei elke dag kans op mooie prijzen, waaronder 180 unieke Achielle fietsen! Ontdek meer op www.belgerinkel.be Een initiatief van:

Met de steun van:

Essen info mei 2014  
Essen info mei 2014  

Maandelijks informatieblad gemeente Essen

Advertisement