Page 1

INFORMATIEblad GEMEENTELIJK

30ste jaargang I juli - augustus 2012 - www.destelbergen.be

Willem Vermandere feest mee op 6 juli

pg 5 Thermografische kaart

pg 8 Donderdag veggiedag

pg 18 Film in ‘t park


NUTTIGE INFO

Colofon Gemeentelijk informatieblad, verschijnt tweemaandelijks Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc De Pauw Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen Algemene coördinatie Dienst communicatie Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen t 09 218 92 57, f 09 228 06 34 communicatie@destelbergen.be Redactieraad Carlos Seyssens Gert Deryckere Jean-Pierre De Bruycker Mario Van der Gucht Nathalie Van Osselaer Stijn Demonie Thomas Van Roy Opmaak en druk Drukkerij Artoos NV Dit informatieblad is gedrukt met vegetale inkten op milieuvriendelijk papier door een FSC-gecertificeerde drukkerij die draait op 100% groene stroom.

Gelieve alle briefwisseling te richten aan: College van burgemeester en schepenen Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen Gemeentehuis Destelbergen Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen t 09 228 33 09, f 09 228 06 34 info@destelbergen.be Dienstencentrum Heusden Heusdendorp 2, 9070 Destelbergen t 09 230 65 15 dienstencentrum@destelbergen.be

Openingstijden Elke werkdag 09.00 – 12.00 u. Woensdag 14.00 – 17.00 u. (opgelet, sportdienst 13.00 – 16.00 u.) Zaterdag 10.00 – 12.00 u. (enkel dienst bevolking en burgerlijke stand)

Je kan ook een afspraak maken. Website www.destelbergen.be

Gemeentelijke diensten Algemeen t 09 228 33 09 info@destelbergen.be Bevolking t 09 218 92 70 bevolking@destelbergen.be Bibliotheek Destelbergen t 09 228 07 61 info.bibliotheek@destelbergen.be Bibliotheek Heusden t 09 231 96 75 Burgerlijke stand t 09 218 92 75 burgerlijkestand@destelbergen.be Communicatie t 09 218 92 57 communicatie@destelbergen.be Cultuur t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 cultuur@destelbergen.be Drukkerij t 09 218 92 87 drukkerij@destelbergen.be Financiën t 09 218 92 80 financien@destelbergen.be Jeugd t 09 218 92 79 m 0498 91 77 39 jeugd@destelbergen.be Kinderopvang t 09 218 92 58 m 0498 91 77 36 kinderopvang@destelbergen.be Leefmilieu t 09 218 92 60 milieu@destelbergen.be Mobiliteit & verkeer t 09 218 92 54 mobiliteit@destelbergen.be

Ontwikkelingssamenwerking t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 cultuur@destelbergen.be Openbare werken t 09 218 92 50 openbarewerken@destelbergen.be Personeel t 09 218 92 41 personeel@destelbergen.be Ruimtelijke ordening t 09 218 92 65 ruimtelijkeordening@destelbergen.be Secretariaat t 09 218 92 42 secretariaat@destelbergen.be Senioren t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 senioren@destelbergen.be Sociale dienst t 09 218 92 77 socialedienst@destelbergen.be Sport t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be Stedenbouw t 09 218 92 65 stedenbouw@destelbergen.be Andere diensten Recyclagepark t 09 240 81 11 info@ivago.be Drugpreventiedienst m 0473 65 65 94 drug.preventie@belgacom.net Het Rak t 09 228 87 00 Muziekschool t 09 251 14 37 muziekschool@destelbergen.be OCMW t 09 230 08 99 secretaris@ocmw-destelbergen.be OCMW-dienstencentrum De Reinaert t 09 218 03 13 dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be Politie regio Rhode & Schelde afd. Destelbergen t 101 (dringend oproepen) t 09 363 72 72 PWA t 09 229 36 48 pwa.destelbergen@skynet.be Revalidatiecentrum De Steijger t 09 228 21 67 revalidatiecentrum@desteijger.be Woon- en Zorgcentrum Kouterhof t 09 230 65 51


In de kijker

Willem Vermandere feest mee op 6 juli Jaarlijks viert Destelbergen onder de noemer Vlaanderen Feest! het feest van de Vlaamse gemeenschap. Deze editie verwelkomen we de centrale gast van Nekka Nacht 2012 Willem Vermandere. Het optreden vindt plaats op vrijdag 6 juli in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum. Willem Vermandere voorstellen is eigenlijk niet meer nodig. De in 1940 geboren West-Vlaming brengt al sinds de jaren zestig eigen liedjes. Het dagdagelijkse leven, de Westhoek en de Grote Oorlog zijn terugkomende thema’s, naast vrolijke, lichtvoetige teksten schuwt hij de maatschappijkritiek niet, van zot naar teder. Kenmerkend is zijn keuze om in het dialect te zingen, maar dat weerhield hem er niet van om verschillende hits te scoren: Lat mie maar lopen, Blanche en zijn peird en Bange blankeman zijn er slechts enkele van. Hoewel Vermandere meer dan veertig jaar op de planken staat, is zijn werk nog steeds relevant. Dat bewees hij in april toen hij centrale gast was in het Sportpaleis in Antwerpen op de Nekka Nacht. En misschien nog duidelijker door enkele jonge artiesten die zeker beïnvloed zijn door de songs van deze

Meer info en tickets www.destelbergen.be/cultuur Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 cultuur@destelbergen.be

3

ereburger van Veurne. Wannes Capelle van Het Zesde Metaal is misschien het meest recente en duidelijkste voorbeeld. Vermandere is naast zanger ook beeldhouwer en ziet zichzelf eigenlijk in eerste instantie eerder als beeldend kunstenaar dan als muzikant; “een beeldhouwer die af en toe zingt”. Maar in alles wat hij doet kan men hem het best omschrijven als verteller. Vrijdag 6 juli zal hij samen met zijn vaste begeleiders Pol Depoorter en Freddy Desmedt alle aanwezigen meenemen in zijn ‘vertellementen’. Voor zij die al in de sfeer willen komen, op www.destelbergen.be/cultuur vind je een voorproefje. Gratis tickets zijn te verkrijgen via de cultuurdienst en in de bibliotheek. Traditioneel wordt de avond afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.


In de kijker

Live radio-uitzending op 28 juni

Destelbergen is finalist in de wedstrijd ‘Een Thuis voor een Beeld’ Destelbergen is de enige finalist in de wedstrijd ‘Thuis voor een beeld 2012’. De inzet is het kunstwerk ‘Vanity Table’ van Thomas Huyghe, ter waarde van 50.000 euro. Op donderdag 28 juni wordt er tijdens een live radiouitzending gepeild naar de wil van de bevolking om dit beeld een definitieve thuis te geven in het park achter het gemeentehuis van Destelbergen. Op maandag 21 mei bezocht de jury de sites die de kandidaat-gemeenten de afgelopen weken voorstelden. En wat bleek? De jury was er het unaniem over eens dat Destelbergen er in de eerste ronde torenhoog bovenuit sprong. Het reglement van Een Thuis voor een Beeld bepaalt in dit geval dat de wedstrijd aangepast kan worden , en dat in de tweede ronde, (met name de radio-uitzendingen) de gemeente in kwestie moet bewijzen of de bevolking wel degelijk achter het beeld staat, en het kunstwerk daar dus een echte thuis kan krijgen.

• Zorg ervoor dat er minstens vijf (gewezen) winnaars van schoonheidswedstrijden of missverkiezingen aanwezig zijn tijdens de live radio-uitzending. Wil je Destelbergen helpen om de uitdagingen tot een goed einde te brengen en zo het beeld binnen te halen? Kruis dan alvast 28 juni aan in jouw agenda en kom van 11.30 tot 13.00 u. naar het Reinaertpark.

Live radio-uitzending

• Maak een originele muzikale ode aan het beeld. Het lied moet tijdens de radio-uitzending live worden uitgevoerd en kunnen meegezongen worden door het aanwezige publiek. • Bewijs tijdens een live interview dat het beeld een terechte thuis zal krijgen in Destelbergen. • Zorg ervoor dat er tijdens de uitzending minstens 300 aanwezigen zijn, duidelijk geschminkt en gegrimeerd. Alle leeftijdsklassen moeten vertegenwoordigd zijn, van kinderen tot senioren.

Meer info Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 f 09 228 06 34 cultuur@destelbergen.be

Destelbergen v.u. marc de pauw, dendermondesteenweg 430, 9070 destelbergen - foto: jan de wilde (www.jandewilde.be)

4

Op donderdag 28 juni zakt Radio2 af naar Destelbergen. Vanuit het Reinaertpark zendt Radio2 live het programma Middagpost uit. Tijdens de uitzending moet Destelbergen een aantal uitdagingen tot een goed einde brengen en daarbij hebben we ieders hulp nodig:

Strijd mee! laat je Schminken en win mooie prijzen

— STRIJDT VOOR —

het beelD

DONDERDAG

28 JUnI 11 U TO T 13 U

reinaertpark deStelBerGen

lIVE RADIO 2-UITzENDING mET OpTREDENS VAN KATO EN mARcO z • • •

retro danSvloer BallonwedStrijd Grote, GratiS picknick

www.deStelBerGen.Be


In de kijker

Hoe goed is jouw dak geïsoleerd?

Thermografische kaart Destelbergen toont warmteverlies via daken Op de thermografische kaart van Destelbergen kan je het warmteverlies van het dak van elk gebouw in de gemeente aflezen. De daken waarlangs veel warmte verloren gaat, zijn duidelijk zichtbaar door hun knalrode kleur. De thermografische kaart van Destelbergen kan je vrij raadplegen via de gemeentelijke website op www.destelbergen.be of bij de dienst leefmilieu. Het gemeentebestuur van Destelbergen wil met deze actie het goed isoleren van daken promoten bij haar inwoners. Tijdens de nacht van 22 op 23 februari 2011 vloog een bijzonder vliegtuig over Destelbergen. Met een thermische infraroodcamera fotografeerde het vliegtuig het warmteverlies via de daken. Het resultaat: een gedetailleerde thermografische kaart die laat zien hoeveel warmte het gefotografeerde oppervlak uitstraalt. Op die thermografische kaart kan je het warmteverlies van het dak van elk gebouw in de gemeente aflezen. De daken waarlangs veel warmte (en dus veel geld) verloren gaat, zijn duidelijk zichtbaar door hun knalrode kleur. Studies tonen aan dat via een niet-geïsoleerd dak ongeveer 30% warmte ontsnapt. De thermografische kaart toont elke inwoner, school, bedrijf, vereniging,… hoeveel energie er door hun dak verdwijnt.

Hoe goed is jouw dak geïsoleerd? De thermografische kaart van Destelbergen kan je vrij raadplegen via de gemeentelijke website op www.destelbergen.be of bij de dienst leefmilieu. Met behulp van de handleiding en de interpretatiesleutel kan je gemakkelijk aflezen hoe goed jouw eigen dak is geïsoleerd.

Meer info Dienst leefmilieu Duurzaamheidsambtenaar Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 f 09 228 06 34 energie@destelbergen.be

Het gemeentebestuur van Destelbergen wil met deze actie het goed isoleren van daken promoten bij haar inwoners. Met deze thermografische kaart kan het gemeentebestuur nu inwoners met een slecht geïsoleerd dak gericht sensibiliseren. Een slecht geïsoleerd dak zorgt immers voor een enorm warmteverlies en weegt vaak het zwaarst door op de energiefactuur. De bedoeling van dit project is om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Dit is nog steeds de beste manier om de klimaatopwarming tegen te gaan!

5


nieuws

Nieuwe locatie politiecommissariaat Merelbeke Het centrale politiecommissariaat in Merelbeke is sinds vrijdag 1 juni verhuisd naar het splinternieuwe Driekoningenplein in Merelbeke. Het gebouw heeft als huisnummer 20 en is gelegen in het Arcadiscomplex in het vernieuwde dorpscentrum, op zo’n 50 m verder dan de vroegere locatie. Het nieuwe oproepnummer voor het commissariaat Merelbeke is vanaf nu 09 363 71 71. Meer info Politie regio Rhode & Schelde Alg. t 09 363 71 71 info@politie5418.be www.lokalepolitie.be/5418

OCMW-raad De OCMW-raad van Destelbergen vergadert in principe iedere vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur in de lokalen van het OCMWsecretariaat (Kouterlaan 19). De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat, want dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren. Data eerstvolgende OCMW-raden: • dinsdag 24 juli om 20.00 u. • dinsdag 28 augustus om 20.00 u. De verslagen kan je raadplegen op www.ocmw-destelbergen.be. Je kan de agenda en verslagen ook inkijken op het OCMW-secretariaat.

Meer info OCMW-secretariaat Kouterlaan 19 9070 Destelbergen t 09 230 08 99 secretaris@ocmw-destelbergen.be

6

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten Het gemeentehuis en alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op de volgende data: • Woensdag 11 juli • Zaterdag 21 juli • Dinsdag 14 augustus • Woensdag 15 augustus • Woensdag 29 augustus Verlofregeling dienst kinderopvang Tijdens de maanden juli en augustus is de dienst kinderopvang uitzonderlijk gesloten op woensdagnamiddag. Er wordt een extra openingsmoment voorzien op dinsdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 u. Verlofperiode sportdienst De sportdienst is gesloten van 14 tot en met 28 juli. Verlofperiode bibliotheek De bibliotheek in Destelbergen is gesloten van 16 tot en met 29 juli. De bibliotheek in Heusden is gesloten van 16 tot en met 21 juli en van 30 juli tot en met 15 augustus. Extra sluitingsdagen dienstencentrum Heusden Tijdens de maanden juli en augustus is het dienstencentrum in Heusden uitzonderlijk gesloten op vrijdag 13 en 20 juli, en vrijdag 10 en 17 augustus.


nieuws

Zonnepanelen op gemeente- en OCMW-gebouwen in Destelbergen Het gemeentebestuur van Destelbergen liet zonnepanelen plaatsen op tien daken van openbare gebouwen in de gemeente. Daarmee produceert het gemeentebestuur nu een hoeveelheid groene stroom die ongeveer gelijk is aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 45 gezinnen. In 2003 zette het gemeentebestuur van Destelbergen al enkele stappen in de richting van hernieuwbare energie. Op het dak van de hoofdbibliotheek werden toen als proefproject zonnepanelen geïnstalleerd die zichzelf optimaal oriënteren naar de zon. Eind 2009 was de markt van zonnepanelen sterk geëvolueerd en startte het gemeentebestuur een onderzoek om na te gaan op welke manier de elektriciteitsfactuur van de gemeentelijke gebouwen beter onder controle kon worden gehouden. Naast energiebesparende acties in een aantal gebou-

wen dacht het gemeentebestuur ook na over een groot zonnepanelenproject. Ook het OCMW-bestuur toonde interesse in een opwaardering van de grote dakoppervlaktes van het rust- en verzorgingstehuis tot energiecentrale. In 2011 kozen het gemeente- en OCMW-bestuur van Destelbergen ervoor om zelf zoveel mogelijk groene stroom te produceren door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van hun gebouwen. Destelbergen was, samen met stad Gent, de eerste OostVlaamse gemeente die zo’n initiatief nam. De firma Eneco Solar plaatste on-

dertussen zonnepanelen op tien daken van gemeente- en OCMW-gebouwen in Destelbergen. Het lokaal bestuur stelt deze daken ter beschikking in ruil voor huurgelden en goedkope groene stroom. Eneco Solar betaalt aan het gemeentebestuur 30 euro per jaar per opgesteld vermogen (kWp), terwijl het gemeentebestuur voor de geproduceerde groene stroom 0,04 euro per kWh (excl. btw) betaalt aan Eneco Solar. De verschillende sites samen leveren een hoeveelheid groene stroom die ongeveer gelijk is aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 45 gezinnen.

Meer info Dienst leefmilieu - Duurzaamheidsambtenaar Dendermondesteenweg 430 - 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 f 09 228 06 34 energie@destelbergen.be

Samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ Het gemeentebestuur ondertekent al jaren de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ met de Vlaamse overheid. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om acties te ondernemen rond milieu en duurzaamheid. Energie is een van de thema’s: • In 2008 stapte het gemeentebestuur over op 100% groene stroom. Door te kiezen voor groene stroom daalt de CO2-uitstoot met 40%. Daarnaast houdt het gemeentebestuur ook een energieboekhouding bij van de gemeentelijke gebouwen. Op basis van de jaarlijkse analyse van het verbruik van de verschillende gebouwen worden voorstellen gedaan die het gebouw energiezuiniger kunnen maken. • Het gemeentebestuur sensibiliseert consequent over rationeel energiegebruik via de gemeentelijke infokanalen en biedt aan alle inwoners die (ver)bouwen drie uur gratis planadvies met betrekking tot duurzaam bouwen. • Vorig jaar liet het gemeentebestuur een thermografische luchtfoto maken die aangewend wordt om te sensibiliseren rond goede dakisolatie. Binnenkort kunnen de inwoners deze thermografische luchtfoto bekijken op de gemeentelijke website. Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur twee gratis workshops rond dakisolatie voor de inwoners. • Ook dit jaar ondersteunt het gemeentebestuur de provinciale campagne rond de samenaankoop van groene stroom en richt het een loket in waar ook inwoners die niet vlot met de computer kunnen werken zich kunnen inschrijven voor de campagne. Op 2 mei is er trouwens een extra infosessie voor geïnteresseerde inwoners over deze campagne. • Ook bij het voeren van overheidsopdrachten neemt het gemeentebestuur in de bestekken criteria op rond duurzaamheidt.

7


LEEFMILIEU

Donderdag Veggiedag! Het sociaal restaurant Malperthuis in het dienstencentrum De Reinaert (Kerkham 3 F) organiseert elke tweede donderdag van de maand een heuse Donderdag Veggiedag. Dan worden er keer op keer heerlijke vegetarische menu’s aangeboden voor een uiterst zacht prijsje van 6 euro!

Iedereen is welkom van 11u30 tot 13u00.

Hiermee geeft het Soresto het goede voorbeeld: Nu en dan kiezen voor een vegetarisch gerecht is niet alleen lekker en gezond, maar het verkleint bovendien je ecologische voetafdruk. De Grieken aten al vegetarisch en in sommige oosterse culturen is het een eeuwenoude traditie. Momenteel zijn er meer en meer mensen die overtuigd zijn van een gezond en ethisch verantwoord eetpatroon met af

en toe een vegetarische maaltijd. Een positieve evolutie in het collectief bewustzijn! Hou het menu in de gaten op www.ocmw-destelbergen.be, doorklikken op ‘Sociaal restaurant’ in de rechtse menubalk. Hier vindt u alvast de recepten voor de veggiegerechten van juli en augustus.

Kikkererwten stoofpotje (4 personen)

8

Ingrediënten: • 2 el zonnebloempitten • 1 tl chilipoeder • 1 tl paprikapoeder • 400 gr kikkererwten uit blik (afspoelen en laten uitlekken) • 2 el plantaardige olie • 1 teentje knoflook (uitgeperst) • 200 gr tomatenblokjes • 225 gr verse spinazie (geen stengels) • 2 tl chiliolie

Vegetarische lasagne (4 personen) Ingrediënten: • 12 lasagnevellen • Voor de tomatensaus: • 500 g quorngehakt • 2 uien (versnipperd) • 4 tomaten (in stukken) • 3 teentjes knoflook • provencaalse kruiden

• 2 el tomatenpuree • 1 dl groentenboullion • Voor de bechamelsaus: • 500 ml melk • 75 gr bloem • 75 gr boter • peper, zout en muskaatnoot

Bereidingswijze: Maak eerst de tomatensaus: de ui, knoflook stoven. Tomatenpuree en provencaalse kruiden toevoegen en mee stoven. Voeg nu de tomaten, het quorngehakt en de groentenbouillion toe en laat het geheel goed doorkoken tot je een saus hebt. Voor de bechamelsaus maak je eerst een roux van de boter en bloem, melk toevoegen en roeren tot je een gladde saus hebt. Bouw in een ovenschaal de lasagne op: begin met een laag lasagnevellen, een laag tomatensaus, een laag lasagnevellen,… en eindig met een laag bechamelsaus. Plaats de lasagne 30 à 40 min. in de oven.

Tips voor een gezonde, duurzame voeding Voeding vormt gemiddeld een derde van onze totale voetafdruk. Met dit menu van tips kan je je voedselvoetafdruk gemakkelijk een stuk kleiner maken en toch gezond en (h)eerlijk eten! • Kies voor groenten en fruit van het seizoen.

• Kies af en toe voor bio op je bord. • Kies vaker voor lokaal geproduceerde voeding en zorg zo voor minder vrachtverkeer. • Eet wat minder vlees en zuivel en kies vaker voor plantaardig. • Kook op maat, denk op voorhand goed na over de hoeveelheden. • Kook met het deksel op de pot, dit bespaart tot 30% energie tijdens het koken.

Bereidingswijze: Verhit de wok en rooster de zonnebloempitten, doe de zonnebloempitten in een kommetje. Meng de paprika-en chilipoeder onder de kikkererwten. Verhit olie in de wokpan en roerbak kort de look, voeg de kikkererwten toe en bak 1 minuut. Roer de tomaten erdoor en roerbak het geheel 4 minuten. Voeg de spinazie toe en roerbak alles nog 1 minuut. Breng op smaak met peper en zout. Schep het gerecht in een schaal en besprenkel met chiliolie en bestrooi met de zonnebloempitten.

Bron: www.vegetarisme.be (EVA vzw)

• Let op de verpakking in de winkel en voorkom een berg afval. • Doe de test op www.voedselvoetafdruk.be!


LEEFMILIEU

Beperk je energiebudget met een gratis energiescan Hoe energiezuinig is jouw huis? Welke maatregelen kunnen je helpen energie te besparen? Dankzij de energiescan van jouw woning krijg je een antwoord op deze vragen. Het gemeentebestuur van Destelbergen geeft een aantal gratis energiescans weg. Je energiefactuur verminderen kan heel eenvoudig zijn. Met weinig of geen investeringen en met enkele gedragstips kan je al veel energie besparen. Vraag nu een gratis energiescan aan en laat je huis volledig vrijblijvend doorlichten door een energiescanner. Samen met jou bekijkt de energiescanner hoe je energiefactuur lager kan. Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen. Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 20 euro. Je krijgt een gepersonaliseerd verslag: een overzicht van je huidige energiesituatie, energietips en besparingsmo-

gelijkheden uitgedrukt in hoeveelheid energie (in kilowattuur of kWh) en in euro; De energiescan geeft je een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing op het gebied van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen en energiezuinig gedrag. Zowel eigenaars als huurders kunnen deze energiescan gratis aanvragen. De enige voorwaarde is dat je huis moet gebouwd zijn voor 1995. Kandidaten met de oudste woningen krijgen voorrang op kandidaten met een jongere woning. De verdeling van de energiescans gebeurt tot de voorraad strekt.

Meer info Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 energie@destelbergen.be

Zet een warme muts op je huis

9

Gratis workshops dakisolatie Het gemeentebestuur organiseert ook dit jaar, in samenwerking met de MilieuAdviesWinkel, twee workshops dakisolatie om je aan te zetten het dak op jouw huis te voorzien van een goede isolatielaag. Door een slecht geïsoleerd dak kan er immers tot 30% van de warmte ontsnappen. Goede dakisolatie is dus dé manier bij uitstek om te besparen op je energiefactuur! De kosten voor het degelijk isoleren van je dak heb je de dag van vandaag al snel terugverdiend. De gemiddelde terugverdientijd, rekening houdend met de huidige premies en de besparing op het energieverbruik, ligt momenteel tussen 6 maand en 2 jaar. Daarna maak je pure winst! Een dak isoleren is natuurlijk meer dan enkel het aanbrengen van en-

kele matten rotswol. Om je duidelijk te tonen op welke manier je het best tewerk gaat, organiseren we twee praktische workshops bij iemand thuis op zaterdag 6 oktober en zaterdag 1 december.

al je vragen over jouw persoonlijk project. Ben je geïnteresseerd, schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

Deze workshops zijn zowel voor doehet-zelvers als voor mensen die met een aannemer werken zeer interessant. Een deskundige zal een antwoord geven op

Te isoleren dak gezocht ! Plan je isolatiewerken? Denk je er aan om op korte termijn jouw dak zelf te isoleren? Wens je hierbij concrete tips en zelfs hulp? Geef je dan op als kandidaat voor één van de twee voorbeeldprojecten tijdens de workshops dakisolatie op 6 oktober of 1 december 2012. Misschien komen wij dan bij jou thuis een handje toesteken. Op die manier wordt jouw dak een referentie voor onze campagne “Een muts op jouw huis”. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu.

Meer info Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 energie@destelbergen.be


LEEFMILIEU

Ontdek het natuureducatief gebied met de Natuurrugzak! Sinds 24 april 2010 is er achter de bibliotheek van Destelbergen een b(l)oeiend natuurgebied te ontdekken. Kinderen kunnen er met hun ouders van op de vlonders en brugjes zoeken naar waterdiertjes, een bezoek brengen aan het insectenhotel en de bijenkast, en tot rust komen in de grote wiglo. De Natuurrugzakjes helpen de kinderen om de natuur en het landschap van het Reinaertpark en het natuureducatief gebied te ontdekken aan de hand van toffe doe-opdrachten. Je kan deze rugzakjes gratis ontlenen in taverne Brasuco in het Reinaertpark.

Alvast een voorsmaakje

10

• Bepaal de hoogte van verschillende waardevolle bomen in het Reinaertpark met een boomhoogtemeter. • Oriënteer je en vind de juiste weg met het kompas. • Observeer vanuit de grootste wiglo van Vlaanderen de ijsvogels, kuifeenden, en zilverreigers met een professionele verrekijker. • Herken verschillende paddenstoelen aan de hand van de zoekkaart. • Breng een bezoekje aan ons insectenhotel en luister naar het gezoem van onze bijenkorf.

• Van mei tot september: van dinsdag t.e.m. zondag, 10.00 tot 21.00 u. (maandag gesloten)

De natuurrugzakjes kan je gratis ontlenen in taverne Brasuco in het Reinaertpark. Je kan hier terecht op volgende tijdstippen:

• Van oktober tot april: van woensdag t.e.m. zondag, 12.00 tot 20.00 u. (maandag en dinsdag gesloten)

Meer info Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 duurzaamheid@destelbergen.be


LEEFMILIEU

Gratis lessenreeks Ecologisch tuinieren en Kippen Het gemeentebestuur neemt graag het initiatief om de inwoners te sensibiliseren binnen milieugerelateerde thema’s, met één doel: Het verkleinen van onze gezamenlijke ecologische voetafdruk en het stimuleren van een gezonde leefomgeving! Vaak maken kleine maatregelen en aanpassingen in ons dagelijks handelen al een groot verschil. In de tuin kan je hiertoe bijdragen door het ‘Zonder-is-gezonder’-principe na te streven: onderhoud zonder pesticiden! Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan immers gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier… en soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen. Daarom gebruikt de groendienst van Destelbergen voor het onderhoud van het openbaar groen geen pesticiden meer sinds 2006. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In het openbaar groen vind je graspaden en is er meer onderbegroeiing. Onkruidbranders, borstelen veegmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van een park of straat wordt rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep naar jou om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief? Tijdens de infosessies ‘Ecologisch tuinie-

ren’ krijg je een hele hoop nuttige tips waarmee je de natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid. Want zonder is gezonder! Je leert niet alleen een gezonde tuin te onderhouden, maar je krijgt ook mooie voorbeelden van de nieuwste trends in tuinaanleg. Je leert er composteren en compost gebruiken als duurzame meststof in de (moes)tuin. Tot slot ben je van harte welkom op een infosessie over kippen. Je wordt er uitgenodigd om deze interessante dieren te houden als vlotte verwerkers van keuken- en tuinafval (gemiddeld verwerken kippen zo’n 150 gram keuken- en tuinafval per dag en per dier!). Een schitterend idee, op voorwaarde dat aan een bepaald aantal minimum-

eisen wordt voldaan en dat beide partijen – jij en je kippen – er zich goed bij voelen! Destelbergen nodigt je uit op een reeks gratis infosessies in samenwerking met de Destelbergense natuurverenigingen: • Nieuwe trends in tuinaanleg: zondag 26 augustus 2012 – 10.00 u. • Gezond gazon: vrijdag 25 januari 2013 – 20.00 u. • Composteren: vrijdag 8 februari 2013 – 20.00 u. • Moestuin: vrijdag 15 maart 2013 – 20.00 u. • Kippen in de tuin: vrijdag 12 april 2013 – 20.00 u. De eerste infosessie vindt plaats in de Gemeentelijke Basisschool Destelbergen (Dendermondesteenweg 462). De andere sessies in Gemeenschapscentrum Berghine (Dendermondesteenweg 437).

Meer info en inschrijvingen Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 62 duurzaamheid@destelbergen.be

11


mobiliteit

Wat is de dode hoek? De dode hoek vormt een ernstig probleem op het vlak van verkeersveiligheid, waardoor jaarlijks talrijke ongevallen met zwakke weggebruikers gebeuren. Vooral bij vrachtwagens is de dode hoek zeer sterk aanwezig. Wat is een dode hoek nu juist en welke voorzorgmaatregelen kunnen de zwakke weggebruikers nemen? De dode hoek is de ruimte rond het voertuig die de chauffeur niet kan zien, maar waarin zich andere weggebruikers kunnen bevinden. Elk voertuig heeft een aantal dode hoeken: vooraan, achteraan en opzij. Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt het afslaan naar rechts gevaarlijk, zelfs met goed afgestelde spiegels. Onderstaande afbeelding geeft alvast een goed beeld van de dode hoek.

12

Dode hoek ongevallen gebeuren meestal bij het rechts af slaan van een voertuig. Men mag als bestuurder dan nog zo goed kijken, altijd bestaat de kans dat je een zwakke weggebruiker over het hoofd ziet. De bestuurders van een vrachtwagen hebben het nog moeilijker. Een vrachtwagen heeft een hoge cabine en geen achterruit waardoor het moeilijk wordt om een duidelijk

Om de dode hoek te kunnen vermijden kan men als zwakke weggebruiker gebruik maken van volgende tips: 1. Maak altijd oogcontact met de chauffeur en controleer of hij terugkijkt. 2. Ga nooit vlak achter een vrachtwagen staan. Op deze plaats ben je volledig onzichtbaar voor de chauffeur 3. Ga nooit net voor of naast de cabine van een vrachtwagen staan. Ook hier verdwijn je volledig uit het zicht van de chauffeur. 4. Indien een vrachtwagen rechts af wil slaan, blijf dan ver genoeg achter de vrachtwagen. 5. Geef veiligheid altijd voorrang. In bochten, op rotondes en kruispunten blijf je uit de buurt van de vrachtwagens. Voor een chauffeur is het ontzettend moeilijk om alles te zien rond zijn vrachtwagen.

Niet zichtbare zones of DODE HOEK 1 OK

2

OK

3 5

OK

4

OK

overzicht van alle te kunnen bekomen. Vele dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagenchauffeurs zijn te wijten aan de dode hoek. Meestal gaat het hier over ernstige ongevallen voornamelijk met zwakke weggebruikers. De aanwezigheid van een dode hoek is natuurlijk niet de schuld van de vrachtwagenchauffeurs. De hoogte van de cabine, de grootte van de vrachtwagen en het beperkte zicht via de spiegels zorgen ervoor dat de chauffeur vanuit zijn cabine niet alles kan zien wat er rondom de vrachtwagen gebeurt.

Bij de start van het volgende schooljaar 2012-2013 organiseert het gemeentebestuur van Destelbergen opnieuw het verkeerspark voor alle basisscholen in de gemeente. Gedurende die twee weken komt de dode hoek ook zeker aan bod.

OK Meer info Dienst mobiliteit en verkeer Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 54 mobiliteit@destelbergen.be


Luid, luider, luidst? ‘Eén en al oor’: sensibilisatiecampagne rond geluidshinder en gehoorschade

vrije tijd

Iedereen luistert graag naar zijn favoriete muziek, en terecht! Maar wist je dat velen onder ons al vanaf hun tienerjaren gehoorschade oplopen? We komen veel meer met geluid in contact dan pakweg 30 jaar geleden. Denk maar aan de vele gadgets die vandaag verkrijgbaar zijn en ons toelaten onze favoriete muziek om het even waar en wanneer te beluisteren. Deze mp3-spelers of iPod’s zijn best handig, maar staan vaak veel te veel én te luid aan. Om je gehoor te beschermen is het beter maximum 1 uur per dag naar je mp3-speler te luisteren en de oortjes te vervangen door oorschelpen. Ook fuiven en festivals zijn vaak schadelijk voor het gehoor. Op steeds jongere leeftijd komen we in contact met zeer luide muziek. Organisatoren van muziekevenementen moeten een evenwicht zoeken tussen een goede geluidskwaliteit en het voorkomen van gehoorschade. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Want uitgaan is dan wel een leuk en sociaal gebeuren, maar als je na 10 jaar niet meer normaal kan communiceren omdat je gehoor te erg is beschadigd dreig je in een sociaal isolement te komen. Je kan je oren dan ook best beschermen door op maat gemaakte, lekdichte oordopjes te dragen. Studies tonen aan dat ongeveer 18 procent van de Vlaamse jongeren lijdt aan permanent gehoorverlies. Ter vergelijking: in de jaren zeventig was dit slechts 1 procent! Hoog tijd voor een preventiecampagne, vond het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Met ‘Eén en al oor’ lanceerde het al in 2011 een opvallende campagne. In 2012 wordt deze opnieuw aangevat in nauwe samenwerking met de lokale besturen. Ook het gemeentebestuur van Destelbergen doet mee en organiseert een infostand tijdens het evenement ‘Leven in ’t Park’ op woensdag 29 augustus in de vorm van een groot springkasteel in

13

het Reinaertpark. Kinderen en jongeren kunnen er ‘een sprongetje wagen’ en tegelijkertijd informatie bekomen over geluidsblootstelling en gehoorschade. De doelstelling van de campagne is om de jeugd bewust te maken van het nefaste effect van luide muziek op het gehoor en hen duurzaam te leren omgaan met geluid. Gehoorschade kan immers iedereen overkomen. Er zullen gratis oordopjes uitgedeeld worden die luide tonen filteren en infofolders over gehoorschade.

Deze sensibilisatiecampagne kadert binnen het Milieucontract 2012 dat Destelbergen ondertekende met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Voor meer info rond het oor, gehoorschade en gehoorbescherming: www.eenenaloor.be of www.een-en-al-oor.be


vrije tijd

Voor jou uitgekozen Op een mooie zomerdag kom je de bib binnengewandeld op zoek naar ‘iets interessants’ en sta je na een tiental minuten wat verweesd te kijken, want je kan weer niet kiezen... Voortaan vind je in het infoblad een nieuwe vaste rubriek: ‘Voor jou uitgekozen’. Ben, bibliotheekmedewerker, bijt de spits af en presenteert jou een zomerkoffer vol bibontdekkingen.

Muziektips John Zorn – The gnostic preludes John Zorn maakt jazz die geen jazz is, klassieke muziek die niet klassiek is en vooral veel lawaai. Maar deze keer heeft hij echt mooie songs geschreven die je, uitgevoerd door o.a. Bill Frisell en Kenny Wollesen, op elk moment van de dag tot rust laten komen! Het Zesde Metaal – Ploegsteert Tweede cd van deze zachtaardige West-Vlamingen en nog meer dan op hun debuut uitgepuurd tot het hoogst noodzakelijke. De teksten behandelen soms zware onderwerpen maar ze komen ermee weg door de mooie melodieën die blijven beklijven.

14

Filmtips The Wire (David Simon)

Giovanni Stefano Carbonelli – Sonates pour violon & basse continue Klassieke muziek uit de 18de eeuw, deels kerkmuziek en deels dansmuziek die je het ene moment vrolijk doen huppelen en het andere moment tot bezinning dwingen. Voor elk wat wils dus.

Deze reeks speelt zich af in de stad Baltimore, waar de drugs welig tieren en men ‘s avonds niet zonder bescherming kan rondlopen. En toch is dit niet enkel een typische politiereeks maar eerder een (nogal cynische) kijk op onze hedendaagse maatschappij. Niet voor doetjes, maar door velen de beste reeks ooit genoemd... en terecht! Beginners (Mike Mills)

Leestips De witte veer – John Boyne Dit prachtig geschreven boek gaat over eenzaamheid, liefde, haat, familieverhoudingen, homoseksualiteit en de waanzin van de oorlog. Na het succes van zijn boek ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ alweer een klassieker in wording!

Deze film behandelt een zwaar thema en laat je toch met een goed gevoel achter... Il faut le faire! Ewan Mc Gregor speelt een wat eenzame dertiger die na vele ontgoochelingen in de liefde toch de ware lijkt te hebben gevonden, maar niets is wat het lijkt. De speelse manier van filmen sleurt je mee in een verhaal dat je even doet ontsnappen uit de dagelijkse beslommeringen... een ware sensatie! Puss In Boots (Chris Miller)

Agent 6 – Tom Rob Smith Derde deel van een trilogie die eerder al met ‘Kind 44’ en ‘Kolyma’ twee fantastische thrillers opleverde. Vol van maatschappijkritiek en toch zo spannend dat je er je slaap voor zou laten... Rusland zal er nooit meer hetzelfde uitzien!

Eén van de personages uit de Shrek-films krijgt zijn eigen film en gaat samen met Humpty Dumpty en de straatkat Kitty op zoek naar de Gans met de Gouden Eieren... Grappig (ook voor volwassenen) en met hier en daar wat maatschappijkritiek zorgt deze film voor onvervalst topentertainment! Voor kinderen van 7 tot 77 jaar.

Robert Enke, een al te kort leven – Ronald Reng Robert Enke was een talentvolle doelman die het ver zou gaan schoppen, maar die bezweek onder de druk. Na zijn zelfmoord schreef één van zijn beste vrienden dit beklijvend boek dat niemand koud kan laten!

Veel lees- en kijkplezier!


vrije tijd

Academische zitting op 8 juli met Patrik Vankrunkelsven De lezing van de traditionele gastspreker in het kader van het feest van de Vlaamse gemeenschap krijgt ook dit jaar een plaats in een academische zitting. Patrik Vankrunkelsven is de gastspreker op 8 juli in het gemeentehuis en het duo Rouge-Orange zorgt voor de muzikale intermezzo’s. Patrik Vankrunkelsven (°1957) is bij de meesten gekend als politicus bij achtereenvolgens VU, Spirit en Open VLD. In 2009 zegt hij de nationale politiek echter vaarwel omdat hij “het gevoel had maatschappelijk niets meer te kunnen betekenen”. Hij is doktor in de genees-, heel- en verloskunde en in de medische wetenschappen en professor huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Zijn engagement spitst zich logischerwijs dus toe op gezondheidszorg, maar als overtuigd pacifist was hij ook vaste klant tijdens de Bomspottingacties op de NAVO-basis van KleineBrogel. In 2011 werd hij voorzitter van het Rodenbachfonds, in die hoedanigheid wil hij werk maken van cultuurspreiding vanuit een overtuigde Vlaamse visie met een open oog op de wereld. Aandacht voor de toekomstgerichte uitbouw van Vlaanderen, volkeren- en mensenrechten en de vredesthematiek vormen een leidraad doorheen de werking. Van Krunkelsven streeft er naar om met het fonds alle bevokingsgroepen te bereiken en niet enkel de beter opgeleiden. Hij wil inzetten op participatie. An Lootens uit Destelbergen en Hans De Vos vormen samen het duo RougeOrange. Ze zijn daarnaast collega’s in verschillende andere orkesten, ensembles en kamermuziekgroepen.

An Lootens behaalde de meestergraad altviool in 2006 aan het Koninklijk Conservatorium Brussel bij Paul De Clerck. Voordien, in 1992, behaalde ze de eerste prijs altviool bij Flora Van Leeuwen en in 1986 een eerste prijs viool bij Bernadette Bracke aan het Lemmensinstituut. Ze werkte mee aan verscheidene concerttournees en cd-opnames onder leiding van Dirk Brossé, Jan De Wilde, Robert Groslot, Patrick Peire en Dirk Vermeulen. Hans De Vos behaalde een meestergraad viool eveneens aan het Koninklijk Conservatorium Brussel bij Yuzuko Horigome en aan het Fontys Conservatorium Tilburg bij Jenny Spanoghe met grootste onderscheiding. In 2002 werd hij laureaat van de Jong Tenuto-wedstrijd. In datzelfde jaar behaalde hij een eerste prijs in de wedstrijd Axion Classics voor viool en werd daarnaast nog bekroond met diverse andere prijzen waaronder de prijs Adolphe Canler. In 2008 was hij finalist van het Concours international de musique de Rome. De Vos is leraar aan het conservatorium van Hasselt. Het duo brent muziek van Bach, Mozart, Händel-Halvorsen, Massenet, Lehár en Schulhoff. De academische zitting begint om 11.00 u. De toegang is gratis, maar in-

schrijven op voorhand is verplicht. De academische zitting wordt afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Meer info en inschrijvingen Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 cultuur@destelbergen.be

15


vrije tijd

Festival van Vlaanderen op woensdag 3 oktober

met Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewege

Met steun van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen we voor deze editie van het Festival Plus Destelbergen concert een echte topaffiche voorstellen. Philippe Herreweghe, een internationaal gelauwerd dirigent, zal samen met Collegium Vocale Gent, dat hij al in 1970 oprichtte, zorgen voor een fantastische avond. Op woensdag 3 oktober om 20.00 u. in de Heilig Kruiskerk (Heusdendorp) in Heusden zal Collegium Vocale Gent Israelis Brünlein: Geistliche Madrigale zu 5 oder 6 Stimmen und Basso Continuo van Johann Hermann Schein brengen, barokmuziek uit 1623. Tickets kosten 15 euro per persoon en 12,5 euro voor 55-plussers, personen met een handicap en jongeren onder de 26. Je kan ook betalen met jouw Scaldischeques. Kaartenverkoop en reservaties starten op 3 september.

Meer info en reserveringen Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 cultuur@destelbergen.be

Gordel voor de laatste keer mee 16

Zondag 2 september wordt er voor de allerlaatste keer ‘gegordeld’ in de prachtige, groene Vlaamse rand rond Brussel. Beboste heuvels, diepe valleien, glooiende akkers, beekjes en vijvers, paadjes en wegen,… het zijn slechts enkele doch feeërieke natuurelementen die je tijdens ‘De Gordel’ op eigen tempo zal kunnen aanschouwen en verkennen. Er is duidelijke bewegwijzering voorzien! Fietsers, wandelaars, skaters,... iedereen komt aan bod. Inschrijven en betalen bij de sportdienst. Je krijgt dan jouw deelnamekaart en een bonnetje voor een gadget. Alle info, nieuwigheden en programmatie kan je terugvinden op www.bloso.be.

Meer info Sportdienst Damvalleistraat 31 A 9070 Destelbergen t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be

Vrije plaatsen zomersportkampen De inschrijvingen voor de zomersportkampen lopen al een tijdje, maar er zijn nog steeds enkele vrije plaatsen. Voor de jongsten is er nog: zwemkampen, outdoorsporten, sportatelier, basisgym, … Voor de iets ouderen is er nog tennis, atletiek, omnisport, voetbal (met heraangelegd voetbalveld), turnen, … En voor de tieners de strafste kampen: aquafan (alles op en in het water), mountainbike – beach sports (denk zon, zee, strand), inlineskate pro en de surfstages.

Benieuwd bij welke kampen er nog een vrij plaatsje is voor jou? Surf dan snel naar www.destelbergen.be/vrijetijd/sport/sportkampen. Inschrijven kan nog tot een week voor de start van het kamp. Nog niet helemaal overtuigd, laat je dan verbazen door de mooie foto’s van de afgelopen sportkampen tijdens de krokus- en paasvakantie op www.destelbergen.be.


vrije tijd

De Senior Games zijn weer in het land Op 2 oktober is het weer zover! Op die dag vinden de Senior Games plaats in Blankenberge. Dit is een sportdag op touw gezet door Bloso en de Vlaamse seniorensportfederaties, waar je in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer kan deelnemen aan tal van sportactiviteiten. Gekende (badminton, yoga, zwemmen, fietsen, zumba, bowlen, kleiduifschieten,…) en minder bekende sporten (aquarobics, drums alive, koersbal, latinodans, …) komen aan bod. Zo kan je uitblinken in je eigen sport of je grenzen verleggen in een totaal nieuwe discipline. Er zijn dit jaar heel wat nieuwe, leuke en originele sportieve uitdagingen! Een overzicht van alle sporttakken en competities kan je terug vinden in de infobrochure verkrijgbaar in het gemeentehuis, de bibliotheken, het OCMW en de sportdienst. Er is ook een bowling- en petanquecompetitie en verder kan je ook medailles halen in het zwemmen en badminton (dames en heren dubbel + gemengd).

Dagprogramma

Busvervoer

07.15 – 07.25 u.: Vertrek met de bus 09.00 – 09.30 u.: Onthaal met koffie in Blankenberge 10.00 – 11.00 u.: 1ste sportkeuze 11.15 – 12.15 u.: 2de sportkeuze 12.30 – 13.30 u.: Middagpauze met broodjeslunch (zit in deelnameprijs) 13.30 – 14.30 u.: 3de sportkeuze 14.45 – 15.45 u.: 4de sportkeuze 16.00 u.: Prijsuitreiking 16.15 u.: Muzikale afsluiter met Willy Sommers 17.00 u.: Vertrek bus 18.00 à 19.00 u.: Terug thuis (afhankelijk van de verkeersdrukte)

De sportdienst voorziet busvervoer van en naar Blankenberge. Er zijn twee opstapplaatsen, een in Destelbergen aan sporthal Kristalbad en een in Heusden aan de parking van de Delhaize (ter hoogte van Meersstraat 2).

Inschrijven Via de sportdienst. Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 euro, inclusief sportverzekering, aandenken, koffie en broodjesmaaltijd. Inschrijven en betalen ten laatste op 24 augustus bij de sportdienst.

Meer info Sportdienst Damvalleistraat 31 A 9070 Destelbergen t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be

Zo kan iedereen zich makkelijk aansluiten bij onze sportieve groep! De bus zal om 07.15 u. vertrekken in Destelbergen en daarna om 07.25 u. de deelnemers oppikken in Heusden. Wees stipt! Voor het busvervoer betaalt je 5 euro. Je kan natuurlijk ook met eigen vervoer of het openbaar vervoer naar de Senior Games. De Senior Games duren in principe twee dagen, zowel op 2 als 3 oktober. Maar met de sportdienst hebben we hier een dag uitgekozen om samen te gaan, namelijk 2 oktober. Maar niets houdt je tegen als je ook 3 oktober wil deelnemen. Op 3 oktober is er wel geen gezamenlijk busvervoer voorzien!

Sportdag voor volwassenen en senioren op 11 september Op 11 september vindt er in de gemeentelijke sporthal opnieuw een lokale sportdag plaats voor volwassenen en senioren. Hiermee wil de sportdienst het gemeentelijke sportaanbod in de kijker zetten. Je kan die dag proeven van verschillende sporttakken, informatie verkrijgen over de verschillende sportclubs, je fitheid laten testen en zoveel meer! Wil je je toeleggen op een actievere levensstijl, maar weet je niet hoe? Dan is dit de ideale moment om het sportaanbod in Destelbergen te ontdekken! Op deze dag kan je terecht in de gemeentelijke sportzaal Kristalbad om de verschillende sportlessen uit te proberen. Taichi, aerobics, BBB, wandelen, sporten met klein sportmateriaal,

… er is voor elk wat wils! Je kan ook je fitheid laten testen onder professionele begeleiding. Zij geven je daarna persoonlijk advies. Stip 11 september alvast aan in je agenda. In augustus verneem je hoe je kan inschrijven en krijg je meer info rond de dagindeling.

Meer info Sportdienst Damvalleistraat 31 A 9070 Destelbergen t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be

17


vrije tijd

Artyshock, een nieuw kunstplatform voor kinderen en jongeren van Destelbergen Het jeugd- en gemeenschapscentrum wordt op zaterdag 24 november verbouwd tot een groot, actief kunstencentrum. De jeugd- en cultuurdienst plannen een nieuw kunstplatform voor kinderen en jongeren van Destelbergen, van 6 tot en met 26 jaar. Met dit nieuw kunstplatform voor inwoners van Destelbergen, van 6 tot en met 26 jaar, willen we kinderen en jongeren stimuleren om actief bezig te zijn met kunst. Dit hoeft geen kunst met een grote “K” te zijn. Iedere deelnemer kan deelnemen naar eigen talent en smaak. Het platform zal opgesplitst worden in twee hoofdcategorieën. Binnen de categorie “gallery” maken de deelnemers eigen creaties die tentoongesteld kunnen worden: foto’s, schilderijen, tekeningen, film, mode, poëzie, beeldhouwwerk, … De categorie “performance” is voor deelnemers die zich op het podium goed in hun vel voelen. Binnen deze categorie zijn akoestische muziek, dans, theater, voordracht, zang, stand-up comedy, mime, … mogelijk. Maar voor we echt van start gaan met de organisatie van Artyshock, moeten we eerst nog heel wat voorbereiden. We moeten een gedetailleerd reglement opstellen, een affiche ontwerpen, promotie maken, naambekendheid verwerven, enzovoort. Een groot deel van de organisatie moet nog uitgewerkt worden. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

18

Meer info Jeugddienst Kerkham 3 F 9070 Destelbergen t 09 218 92 59 jeugd@destelbergen.be

Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 cultuur@destelbergen.be

Ben je 16 jaar of ouder en word jij al helemaal enthousiast bij het lezen van bovenstaande beschrijving? Sta jij al te springen om zelf aan de slag te gaan en deel te nemen aan Artyshock? Of ben je niet echt kunstzinnig, maar wel een krak in organiseren? Neem dan snel contact op met ons! We zetten ons binnenkort met alle geïnteresseerden rond de tafel en bekijken hoe ook jij een steentje kan bijdragen om van Artyshock een succes te maken.

Film in ‘t Park op vrijdag 24 augustus Op vrijdag 24 augustus om 21.00 u., op de vooravond van de dag van de middenstand, organiseert de jeugdraad van Destelbergen, in samenwerking met de jeugddienst, opnieuw hun jaarlijkse openluchtfilm. De jeugdraad koos dit jaar voor “Hasta La Vista”. De filmavond vindt plaats in het Reinaertpark (achter het gemeentehuis). Hasta La Vista is een Vlaamse film, die zeer recent in 2011 in première ging. De regie is van de hand van Geoffrey Enthoven die al enige bekendheid verwierf met de film Meisjes uit 2009. Met Hasta La Vista slaat de jeugdraad twee vliegen in één klap. Enerzijds brengt ze een film rond een sociaal thema (personen met een beperking) zoals ze jaarlijks doet. Anderzijds pro-

grammeert ze een meer bekende film dan andere jaren, ideaal om de speciale jubileumeditie te vieren. Het is immers de tiende maal dat de jeugdraad het initiatief neemt om een openluchtfilm te organiseren. Hasta La Vista brengt het verhaal van drie vrienden met een fysieke beperking, Lars, Philip en Jozef. Lars en Philip


zitten door hun ziekte in een rolstoel, Jozef is bijna volledig blind. Ze wonen thuis bij hun ouders en worden door hen verzorgd, maar koesteren de droom om samen een reis te maken zonder hun ouders. Meer zelfs, de drie verlangen vurig om ontmaagd te worden, zoals “alle mensen”, en plannen een bezoek aan een Spaans bordeel. Hun ouders maken ze wijs dat ze op wijntour gaan. De film zal via een projector - voorzien van een goede, kwalitatieve geluidsinstallatie - op een groot scherm vertoond worden. Er wordt gezorgd voor voldoende stoelen, drank en versnaperingen zodat

iedereen comfortabel van de film kan genieten. De toegang tot de filmavond is volledig gratis!

History X, Fucking Amal, 21 grams, Jeux d’enfants, Blood Diamond, The Edukators, Les Barons en Pandora’s Box vertoond.

vrije tijd

De Destelbergense jeugdraad neemt dit unieke initiatief reeds voor de tiende maal. Zo werden tijdens de voorbije jaren reeds Traffic, American

Hasta La Vista

Meer info

Regie: Geoffrey Enthoven Acteurs: Gilles De Schryver, Robrecht Vanden Thoren, Tom Audenaert, e.a. 108 min. / België / 2011

Jeugddienst Kerkham 3 F 9070 Destelbergen t 09 218 92 79 jeugd@destelbergen.be

Het speelplein is er ook voor 10- tot 15-jarigen! Sinds enkele jaren is de speelpleinwerking uitgebreid met een extra leeftijdsgroep. Speciaal voor de 14- en 15-jarigen (geboren in 1998 en 1997) bestaat er op speelplein Tureluur de V.I.P.-groep, de Very Important Pubers. Deze leeftijdsgroep bestaat uit de laatstejaars van de Tienergroep, samen met de 15-jarigen, waarvoor er vroeger nog geen aanbod was. Daarnaast kunnen de 10- tot 14-jarigen (geboren in 1998 tot 2001) ook nog altijd terecht bij de Tienergroep. Na een geslaagd weekend in februari, en een meer dan geslaagde V.I.P.party in april, gaan de V.I.P. nu tijdens de komende zomervakantie op kamp op een (aangemeerd) schip in Nieuwpoort. Dit kamp vindt plaats van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli. Met een beperkte groep V.I.P. (maximum 25 deelnemers) en de meest ervaren animatoren, belooft dit kamp in ieder geval onvergetelijk te worden. Voor de iets jongere Tieners (geboren in 1998 – 2001) organiseert speelplein Tureluur tijdens de zomervakantie vier even onvergetelijke tienerkampen. Deze speciaal aan de tienerleeftijd aangepaste speelpleinweken vinden plaats in basisschool De Klaver (Meersstraat 17). Tijdens elk tienerkamp wordt er minstens één uitstap en één avondactiviteit aangeboden. Na de avondactiviteit blijven de tieners overnachten op de kampplaats. De rest van de week wordt natuurlijk ook opgevuld met een heleboel leuke activiteiten, aangepast aan de leeftijd van en in samenspraak met de Tieners. Inschrijven kan via de gemeentelijke jeugddienst, op www. speelpleintureluur.be of met het inschrijvingsformulier uit de zomerbrochure. De deelnemers krijgen een gedetailleerd overzicht en een brief met alle benodigdheden een week voor het kamp toegestuurd.

19

Kampnr.

Tienerkamp 1: van 2 juli t.e.m. 6 juli Z1T

Jeugddienst Kerkham 3 F 9070 Destelbergen t 09 218 92 79 jeugd@destelbergen.be

Avondactiviteit: Tienerfuif Daguitstap naar Bellewaerde

Tienerkamp 2: van 9 juli t.e.m. 13 juli Z2T

Avondactiviteit: Dropping Daguitstap naar zee

VIP-kamp: van 23 juli t.e.m. 27 juli Z3V

Meer info

Leeftijdsgroep

Speciaal VIP-programma op een aangemeerd schip in Nieuwpoort

Tienerkamp 3: van 30 juli tot 3 augustus Z4T

Avondactiviteit: Kampvuur Avonturensportdag

Tienerkamp 4: van 6 augustus tot 10 augustus Z4T

Avondactiviteit: Tienerfuif Daguitstap naar Aquafun De Haan


vrije tijd

Subsidies voor jongeren die een cursus volg(d)en Ga je tijdens de zomervakantie op kadervormingscursus? Of ben je tijdens een andere schoolvakantie al op cursus geweest? Vergeet dan zeker je deelnameattest niet binnen te brengen op de jeugddienst. Je kan er tot 50 euro subsidies mee krijgen. Elke jongere die een erkende vormingscursus volgt, krijgt op het einde van de week een deelnameattest. Als je dit attest binnenbrengt op de jeugddienst, krijg je hiervoor een kadervormingsubsidie. Voorbeelden van kadervorming zijn: basis- of animatorcursus, cursus via scouts of chiro, EHBO-cursus, vormingssessies bij VDS, Crefi, Crejaksie, Krejo, Fx, Kazou, Topvakantie, DuinenHeide, Vivès, ‌

20

Het gemeentelijk subsidiereglement vermeldt de volgende vijf voorwaarden: 1. Het attest mag maximaal zes maanden oud zijn. 2. Het attest komt slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie. 3. Het attest wordt voor 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnengebracht. (Attesten die na 1 oktober behaald zijn, komen in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.) 4. Het attest wordt binnengebracht, samen met een kopie van de identiteitskaart en het rekeningnummer, waarop de subsidie dient uitbetaald te worden. 5. Het attest wordt binnengebracht, indien van toepassing, samen met een bewijs als jeugdwerker te Destelbergen, opgesteld door de groepsverantwoordelijke van de desbetreffende jeugdvereniging.

Als inwoner van Destelbergen heb je recht op 25 euro subsidie. Als actief jeugdwerker binnen de gemeente (leider bij een jeugdvereniging of stagiair bij speelplein Tureluur) heb je ook recht op 25 euro. Zijn de beide voorwaarden voldaan, dan heb je dus recht op in totaal 50 euro. De subsidie gebeurt wel enkel op basis van een financieel tekort. De aanvrager heeft dus ten hoogste recht op de kostprijs van de cursus. Meer info Jeugddienst Kerkham 3 F 9070 Destelbergen t 09 218 92 79 m 0498 91 77 39 jeugd@destelbergen.be


senioren

Verkeersnamiddag voor senioren

Senioropolis op 27 augustus Op maandag 27 augustus van 13.30 tot 17.30 u. vindt in de grote tent in het Reinaertpark senioropolis plaats: een verkeersnamiddag voor senioren. Verkeersveiligheid, Bob, dode hoek, zwakke weggebruiker, alcoholtest, verkeerslachtoffers, … het zijn slechts enkele van de thema’s die aan bod komen. Een tuimelwagen, een motorsimulator, dronkenmansbrillen, … je kan ze allemaal uitproberen. Daarnaast kan je ook luisteren naar de pakkende getuigenis van de vader van de verongelukte Emilie Leus, wordt jouw kennis

van de wegcode getest en kan je jouw fiets laten graveren. De toegang is gratis. Senioropolis wordt georganiseerd door de dienst mobiliteit en verkeer in samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Reinaert, OCMW Destelbergen, de seniorenraad en de seniorenvereniging.

Meer info

Meer info Dienst mobiliteit en verkeer Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 54 mobiliteit@destelbergen.be

Lokaal dienstencentrum “De Reinaert” Een enthousiast team onder leiding van Katrijn Mertens

Kerkham 3 D, 9070 Destelbergen t 09 218 03 13 f 09 218 03 10

Het dienstencentrum van het OCMW, De Reinaert, biedt een waaier aan diensten en activiteiten voor (jong)senioren die nog heel veel van het leven verwachten. De toegang is gratis.

Rekeningnummer: BE87 3630 9289 2694 dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be www.destelbergen.be/reinaert/ www.ocmw-destelbergen.be

21

Op uitstap Het Gravensteen Van grafelijke residentie tot katoenspinnerij, van kleine versterking met houten gebouwen tot imposant kasteel, van machtssymbool tot toeristische trekpleister … Het Gravensteen kende een bewogen geschiedenis van bouw, verval en herwaardering. Zes hoofdstukken vertellen dit boeiend verhaal. In ‘graven naar het verleden’ worden de recentste opgravingen kort toegelicht. Wanneer:

Donderdag 26 juli om 14.30 u. Samenkomst om 14.15 op het Sint-Veerleplein tegenover het Gravensteen of om 13.30 u. aan De Reinaert als je geen eigen vervoer hebt. Heb je nog een zitje vrij in de auto, laat ons dit dan weten. Tram 1 stopt aan het Gravensteen. Deelnameprijs: € 10 (€ 4 voor inwoners van Gent) Inschrijven: Via De Reinaert (t 09 218 03 13, dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be) vóór 15 juli. Geef dan ook door of je vervoer (€ 2) nodig hebt of niet.

Ganda Ham In 1954 vestigden Roger Cornelis en zijn echtgenote Maria Mattheeuws zich als zelfstandig slager in een huurhuis in Wetteren. De verkoop ging heel goed en een verhuis naar een groter pand te Mariakerke drong zich op. In 1969 besloten ze om met de slagerij te stoppen en een vleeswarenbedrijfje op te starten in Destelbergen. In 1970 werd dit uitgebreid met de vleeshal CORMA (Cornelis- Mattheeuws). Van de ongeveer 45 producten was de gedroogde Vlaamse boerenham wel het belangrijkste en tevens ook het meest geapprecieerde. In 1980 werd de eenmanszaak een BVBA doordat Dirk Cornelis, de zoon van het echtpaar, in de zaak kwam. Hij is ook diegene die in 1989 het dagdagelijks bestuur van de onderneming in handen zal nemen waardoor BVBA CORMA in 1990 omgedoopt werd tot NV vleeswaren CORMA. Op heden zijn zij producent van de natuurlijk gedroogde ham met een rijpingstijd van minimum 9 tot 12 maanden en met de merknaam “GANDA”. Tijdens het bedrijfsbezoek, bekijken we ook de frigo’s, dus zorg zeker voor aangepaste kledij. Wanneer:

Donderdag 23 augustus 14.00 u. Afspraak aan Ganda Ham om 13.45 u. of om 13.15 u. aan De Reinaert als je geen eigen vervoer hebt. Heb je nog een zitje vrij in de auto, laat ons dit dan weten. Bereikbaar met bus 35, halte aan Ganda in de Haenhoutstraat. Deelnameprijs: € 3,50 (degustatie en drankje inbegrepen) Inschrijven: Via De Reinaert (t 09 218 03 13, dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be) vóór 30 juli. Geef dan ook door of je vervoer (€ 2) nodig hebt of niet. Er is een minimum van 20 personen nodig om het bezoek te laten plaatsvinden.


senioren

Fietsen Wat:

Waar:

In beweging blijven

Wandelen

Gezondheidswandelen

Wat:

Wat:

Waar:

Wanneer:

Gewone wandelingen te ver of te vermoeiend? Probeer dan eens de gezondheidswandelingen: een halfuurtje rustig wandelen in de onmiddellijke omgeving van De Reinaert. Begeleiding door Christiane. Verzamelen aan serviceflats De Lijsterbes (Steenvoordestraat 38 B) in Heusden of dienstencentrum De Reinaert (Kerkham 3 D) in Destelbergen. Elke maandag en vrijdag van 10.00 tot 10.30 u. in Heusden; elke dinsdag, woensdag en donderdag in Destelbergen.

Yoga 22

Wanneer:

Voor de betalende bewegingsactiviteiten werken we met een tienbeurtenkaart. Die kaart kan je vrij gebruiken voor de activiteiten yoga, tai chi, bbb en dansen. Zo kan je met één en dezelfde kaart dus de ene week dansen en de volgende keer het bbb uitproberen. Handig toch?

Wat:

Waar: Wanneer:

Onder begeleiding van Christiane en André geniet je van de natuur aan een tempo van gemiddeld 4 à 4,5km/u. Omringd door een fijne bende mensen wandel je je fit. Waar/Wanneer: I20 juli in Zaffelare (bereikbaar met bus 76), 17 augustus: in Bottelare (bereikbaar met bus 42).Telkens afspraak ter plaatse om 14.30 u. of verzamelen om 13.45 u. in De Reinaert als je geen eigen vervoer hebt. Als je graag een lift wil, meld dit dan bij de inschrijving (€ 3,00).

Petanque Wat:

Oefeningen die de spieren versterken, het functioneren van je organen verbeteren en je helpen om emotionele stabiliteit te bekomen en te behouden. Begeleiding door Ria. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Iedere maandag van 14.00 tot 15.30 u.

Strek je benen, masseer je kuiten en haal je fiets vanonder ’t stof. Een geweldig team begeleiders heeft voor jullie alweer een paar bijzonder fijne routes uitgestippeld. Het fietsen gebeurt aan een rustig tempo. Deelname is volledig gratis. Verzamelen om 13.45 u. (om 09.15 u. voor de dagfietstocht) in De Reinaert. Graag aanmelden voor registratie. 2 juli richting Mendonk, 16 juli richting Massemen, 6 augustus richting Oostakker en 20 augustus richting Kalken.

Waar: Wanneer:

In openlucht en in goed gezelschap behendig een balletje gooien. In De Reinaert Elke maandag en donderdag vanaf 13.30 u.

Scherp van geest Kaarten Wat: Waar: Wanneer:

Een kaartje leggen in een gezellige sfeer. Begeleiding door Nelly. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Elke werkdag vanaf 13.30 u.

Schaken Wat: Waar: Wanneer:

Zwemmen Wat:

Waar: Wanneer:

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand gaat De Reinaert zwemmen, inclusief sauna. Begeleiding door Walter. Zwembad Ter Wallen in Merelbeke of zwembad Rozenbroeken Vrijdag 13 en 27 juli Vrijdag 10 en 24 augustus Telkens om 15.30 u.

Schaken. Begeleiding door Jozef. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Elke donderdag om 14.00 u.


senioren

Cultuur

Hobby

Persclub

Creakriebels

Wat:

Deze workshops vinden plaats op dinsdag van 13.30 tot 16.30 u. in De Reinaert. Voor de workshop zelf betaal je 2,50 euro. De kosten voor de materialen staan vermeld bij elke workshop. Vergeet niet op voorhand in te schrijven aan het onthaal, telefonisch of via e-mail. Opgelet, geen creakriebels in juli!

In groep de belangrijkste info bespreken en uit de krant knippen. Het gaat hier vooral over teksten die senioren aanbelangen en over nieuws uit de regio. Er wordt een overzichtelijke muurkrant mee samengesteld die in het ontmoetingslokaal opgehangen wordt. De persclub wikt en weegt dus de actualiteit. Begeleiding door Liliane. Waar: In De Reinaert Wanneer: Elke woensdag om 09.30 u.

Filmvoorstelling bijwonen Wat: Waar: Wanneer:

Samen naar de film. Begeleiding door Wilfried. In Kinepolis (Ter Platen 12 in Gent) Vrijdag 13 juli “My Week with Marilyn”. In de zomer van 1956 bracht filmicoon Marilyn Monroe (Michelle Williams) voor het eerst een bezoek aan Engeland voor de opnames van The Prince and the Showgirl, waarin zij het scherm deelde met Brits acteur en legende Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh), die de film tevens regisseerde. In dezelfde zomer mocht de net aan Oxford afgestudeerde Colin Clark (Eddie Redmayne) voor het eerst voet zetten op een filmset. Met de ambitie om ooit beroemd filmmaker te worden, neemt hij een baantje aan als 3e assistent op de set van The Prince and the Showgirl, een ervaring waar hij 40 jaar later een boek over schrijft. Eén week mist echter in zijn schrijven... MY WEEK WITH MARILYN is gebaseerd op dit pas jaren later gepubliceerde hoofdstuk over deze week en geeft op intieme wijze inzicht in de korte, intense connectie tussen de grootste filmster alle tijden en een jonge man die haar beter begreep dan iedereen. Vrijdag 17 augustus “We Bought A Zoo”. Weduwnaar Benjamin Mee (Matt Damon) woont samen met zijn twee kinderen in Los Angeles. Als journalist van een plaatselijke krant reist hij de hele wereld over, op zoek naar avontuur. Maar op een dag besluit hij dat het tijd wordt voor een nieuwe wending in zijn leven. Hij koopt een oud huis met een flinke lap grond, en de daarbij behorende dierentuin: Rosemoor Animal Park. De dierentuin zit zonder geld en dreigt haar deuren te moeten sluiten, ondanks de tomeloze inzet van oppasser Kelly Foster (Scarlett Johansson) en haar gedreven team. Zonder ook maar enige ervaring en met een beperkt budget, zetten Mee en zijn gezin alles op alles om de dierentuin van de ondergang te redden. Het leven van Benjamin is nu het avontuur waar hij altijd verslag van deed. En het speelt zich af in zijn eigen achtertuin.

Cupcakes: 14 augustus om 14.00 u. Wie wordt er niet blij van de heerlijke geur van vers gebak, de uitbundige kleuren van trendy cupcakes? Ondertussen is het een heuse hype geworden. En daarom kunnen ook wij niet achterblijven. We gaan aan de slag met bloem, eieren, marsepein en kleurfondant. Graag op voorhand inschrijven zodat we voldoende ingrediënten kunnen voorzien. Wil je graag meer weten, bel of mail dan naar Eva of Maureen: t 09 218 03 13, activiteiten@ ocmw-destelbergen.be

23

Amuse gueule Wat:

Waar: Wanneer:

Vind je de moed niet om iedere dag te koken, maar doe je het eigenlijk wel graag? Wil je niet te veel afwas en niet te veel kosten? Bij amuse stellen we je gerechten voor die niet moeilijk zijn, niet veel afwas meebrengen, budgetvriendelijk zijn en perfect voor één persoon zijn. In De Reinaert Elke 1ste, 3de en 5de donderdag van de maand van 09.30 u. (5 juli; 2,16 en 30 augustus)


senioren

Schilderen met olieverf Wat: Waar: Wanneer:

Schilderen met olieverf onder individuele begeleiding. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Elke vrijdag van 8.45 tot 11.45 u. Opgelet, enkel in juli, niet in augustus!

Verzorging Hygiënische zorgen Wat:

Soepworkshop “snuifje zout” Wat:

Waar: Wanneer: Prijs:

Waar: Wanneer:

Pedicure, manicure, gelaatsverzorging (enkel voor WIGW-statuut) en het knippen van de vingernagels. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Enkel op afspraak (m 0477 27 15 44).

Een soepworkshop die je naar culinaire hoogten brengt. Breng altijd mee: snijplank, keukenmes, dunschiller, schort, recipiënt om eventueel wat soep meer naar huis te nemen. In De Reinaert, 1ste verdieping. Elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 u. (10 en 24 juli, 7 en 21 augustus) € 4,00 per keer

Opa’s tuintje 24

Wat:

Waar: Wanneer:

We kweken lekkere groentjes om soep van te maken, kruiden om de soep op smaak te brengen en bloemen om onze tafels te versieren. Natuurlijk mag je iedere dag komen wieden en graven. De groententuin van De Reinaert. Elke maandag vanaf 09.30 u.

Breien Wat:

Waar: Wanneer:

Breien. Wie dat wil, kan beroep doen op de ervaring van de anderen. Begeleiding door Monique en Carine. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Elke tweede en vierde donderdag om 14.00 u.

Demonstratie gelaatsverzorging en maquillage Wat:

Waar: Wanneer: Inschrijven:

Maak jezelf bepaalde technieken eigen. Je krijgt individuele begeleiding en een schoonheidsrecept om jezelf thuis verder te verwennen. In De Reinaert (Kerkham 3 D) Woensdag 23 mei en 6 juni, van 13.30 tot 16.30 u. bij Sonia (m 0477 27 15 44)


welzijn

Als je uit jouw huis wordt gezet… Dagelijks worden mensen uit hun woning gezet: bewoners met veel huurachterstal, wanbetalers met hypothecaire leningen, partners in een echtscheiding, of leden in spaak gelopen relaties of zelfs geweld. Het OCMW Destelbergen helpt mensen in die situaties met crisisopvang. Crisisopvang is uiteraard tijdelijk: vier maanden en eenmaal verlengbaar met twee maanden. Niet alleen is er de neiging om zich in de situaties te nestelen, na verloop van tijd zouden de mogelijkheden van het OCMW ook uitgeput zijn. Het OCMW heeeft momenteel immers slechts een vijftal opvangplaatsen ter beschikking. Maar er is meer. Aan het verlengbaar karakter zijn eveneens voorwaarden verbonden. Tijdens het crisisverblijf verlangt het OCMW ook dat men “werkt” aan de oorzaken van de uithuiszetting. Er is de ordening van het budget, het

zoeken naar een betaalbare woning, het ordentelijk bewaren van de accommodatie, ingaan op activeringsvoorstellen, inspanningen tegen drank of andere verslaving. Ook wie “tegenslag” heeft blijft een verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf.

ces met een crisis, start van een nieuw leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Meer info Dit is geen streng, maar wel een doelgericht beleid. Onze samenleving functioneert door middel van afspraken. Bij niet-naleving volgen er sancties. Sommigen kunnen blijkbaar geen afspraken meer naleven zonder sancties. Voor hen begint een moeilijk leerpro-

OCMW Kouterlaan 19 9070 Destelbergen t 09 230 08 99 secretaris@ocmw-destelbergen.be

Destelbergen heeft integraal woonzorgnetwerk Onder impuls van het OCMW heeft Destelbergen een integraal woonzorgnetwerk. De opdracht van dit netwerk is eenvoudig maar ambitieus : 7 dagen op 7, 24 uur op 24 per dag betaalbare zorg op maat verschaffen aan huis, residentieel, en daartussen.

De thuiszorg De thuiszorg wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de thuiszorgdiensten van de mutualiteiten. Die wordt aangevuld door de OCMW thuishulpdiensten waaronder de poetsdienst. Verpleging en paramedische diensten komen uiteraard ook aan huis. Voor assistentie ’s nachts kan je beroep doen op de ambulante nachtdienst, al dan niet met een personenalarmsysteem.

Tussenoplossingen Mét de steun van de mantelzorgers kan veel bereikt worden. Er is het dagverblijf in het dienstencentrum De Reinaert, bejaardenhulp in het dagverzorgingscentrum DeTriangel, en nu ook kortverblijf. Hiertoe is een functioneel samenwerkingsverband met het Centrum St.Eligius in Zaffelare. Om de verplaatsingen comfortabel te maken kan men beroep doen op de OCMWmobiliteitsdienst. We beschikken over een viertal busjes met een lift voor rolstoelgebruikers.

Als het thuis niet meer lukt Wie oud is en zich niet meer veilig voelt thuis, doet best een aanvraag voor de serviceflats. Ze bieden enorm veel privacy, zonder gevaren van isolement. Voor wie nog het gezelschap heeft van de partner, is dit financieel een bijzonder gunstige oplossing. Zwaar verzorgingsbehoevenden zonder mantelzorger worden het best geholpen in het woonzorgcentrum Kouterhof. Ziekenhuisopnames proberen wij zo veel mo-

gelijk te vermijden. Je vindt er de rust van een nieuwe thuis, opgericht door een ploeg bekwame medewerkers.

Een goede coördinatie Al die diensten worden gecoördineerd in het netwerkoverleg. De leden verwijzen door naar mekaar in functie van je behoeften. Hulpvragen om zorg gaan in Destelbergen niet meer verloren.

25


welzijn

Op jacht met het OCMW

Wegen de energierekeningen nodeloos zwaar op je budget? De energiejacht van het OCMW van Destelbergen 2011-2012 was bijzonder succesvol. “De Spaarwijk”, want zo noemen de verenigde jagers zich, spaarde 24,68 % energie (gas en elektriciteit) en was daarmee de vierde beste groep van Oost-Vlaanderen (gemiddeld 14,56 % gespaard).

DE www.energiejacht.be ENERGIEJACHT IS OPEN registreer je

Meer info Woondienst OCMW Thomas Van Der Donck Kouterlaan 19 9070 Destelbergen t 09 230 08 99 svkhuurbegeleider@ocmw-destelbergen.be

Wegen de energierekeningen nodeloos zwaar op je budget? Sta op en neem contact op met de woondienst van het OCMW. Je komt zeker terug met een jachttrofee.

Ga mee op Energiejacht

-Bespaar energie én geld Swingt jouw energierekening de kookpan uit? Ga dan samen met vrienden, buren, collega’s of vereniging mee op

Energiejacht en bespaar thuis energie. Het jachtterrein dit jaar: de keuken!

Proefkampioenen gezocht 26

“Bweikes, da’s vies! Niet lekker! Lust ik niet.” Herken je dit? Worstelen jouw kinderen ook wel eens met broccoli, witloof of spruitjes? Terwijl ze frietjes, ijsjes en chocolade in een wip naar binnen spelen? Rustige maaltijden en gemakkelijke eters zijn de droom van elke ouder met jonge kinderen. Vaak is de realiteit anders. Kinderen moeten leren proeven. Ze hebben van nature een voorkeur voor zoete en zoute smaken; zure en bittere smaken moeten ze leren aanvaarden. Hier vind je enkele handige en eenvoudige tips om van kinderen echte Proefkampioenen te maken. Want hoe vroeger kinderen experimenteren met een waaier aan smaken, hoe meer ze zullen lusten. • Toon hoe het moet. Zelf gezond eten is de eerste stap naar een gezonder leven van jouw kind. • Belonen met zoet is geen goed idee. Beloof geen koek aan het einde van de maaltijd, want dan proeven je kinderen om de verkeerde redenen. Zo houden ze ook steeds een gaatje vrij voor het dessert. • Structuur doet wonderen. Eet daarom op vaste tijdstippen. Ook de tussendoortjes beperk je beter tot twee per dag en niet vlak voor of na de maaltijden. • Het bord hoeft niet altijd leeg. Genoeg is genoeg. Jij bepaalt wat, waar en wanneer je kind eet en je kind bepaalt de hoeveelheid. • Zorg voor een aangename en ontspannen sfeer aan tafel. Eet zo vaak mogelijk samen met je kinderen.

• Betrek je kinderen bij de maaltijden. Laat hen de tafel versieren of kook samen een gezond gerecht. • Morsen mag, maar eerst de handen wassen. • Bij het proeven van nieuwe smaken, zoals spinazie of witloof, gebruiken kinderen al hun zintuigen. Geef hen daarom voldoende tijd om te kijken, voelen en ruiken, alvorens ze ervan proeven. • De aanhouder wint! Bij de meeste kinderen moet een

nieuwe smaak 8 à 10 keer aangeboden worden. Maar geen nood, in elk kind zit een Proefkampioen.

De Proefkampioen in jouw klas of kinderopvang? aDe Proefkampioen is een methodiek geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Kinderen leren proeven, voelen, ruiken en kijken. Al spelend maken ze kennis met de vier basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter.

Meer info De Proefkampioen bestaat uit een proefkoffer, handleiding en proefpas. Je klas of kinderopvang kan de proefkoffer gratis ontlenen bij het CLB of bij Logo Gezond+ vzw. Meer informatie vind je op www.logogezondplus.be of op Facebook bij ‘De Proefkampioen’.


blik op de wereld

Ontdek nog de hele zomer lokale, duurzame voedingsproducenten Op 12 mei werd de fietstocht rond lokale, duurzame voedingsproducenten officieel ingefietst. Was je er toen niet bij en wil je deze zomer een leuke fietstocht maken en wat bijleren over hoe dichtbij jou er rond lokale, duurzame voeding gewerkt wordt, haal dan de fietsbrochure bij een van de deelnemende bedrijven of organisaties of het toeristisch infopunt en maak kans op een leuke prijs. Destelbergen streeft naar de titel Fairtrade Gemeente. Bij duurzame voeding ligt de focus echter niet alleen op het zuiden. Ook lokaal zijn er tal van initiatieven rond duurzame voeding. Daarom werd in samenwerking met de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) en de trekkersgroep Fairtrade een fiets-

tocht uitgestippeld en een brochure uitgewerkt die je terwijl je fietst even doet stilstaan hoe men ook lokaal rond duurzame voeding kan werken. De brochure vind je bij de deelnemende organisaties en het nieuwe toeristisch infopunt in de bibliotheek van Destelbergen (Dendermondesteenweg 420).

Meer info dienst ontwikkelingssamenwerking Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 ontwikkelingssamenwerking@ destelbergen.be

Ondersteuning in het zuiden én bij ons Elk jaar voorziet het gemeentebestuur een subsidiebedrag voor ontwikkelingssamenwerking. Zowel ngo’s als vierdepijlerinitiatieven die een duidelijke band hebben met Destelbergen worden op die manier ondersteund, maar ook lokale initiatieven die de inwoners willen sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking kunnen een toelage ontvangen. Naast de vaste subsidies voor het 11.11.11-comité, Oxfam Werelwinkel, vier Plan-kinderen en de ondersteuning van de 11.11.11-actie voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een bedrag om projecten in het zuiden te ondersteunen. Dit kunnen zowel projecten van ngo’s zijn, maar ook vierdepijlerinitiatieven. Maximum 40 procent van dit bedrag kan echter ook gebruikt worden voor subsidies voor bijvoorbeeld een infoavond, tentoonstelling, lezing, workshop,... In 2011 ontvingen zo vijftien organisaties een toelage voor projecten in onder andere Congo, Mozambique, de Filipijnen, Cambodja, Nicaragua en Haïti. Voor sensibiliserende activiteiten is zeker nog ruimte, vorig jaar waren er namelijk slechts twee. Om in aanmerking te komen om een subsidie te ontvangen moet een project natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een band met Destelbergen is erg belangrijk en bij de projecten in ontwikkelingslanden moet bijvoorbeeld de plaatselijke bevolking actief betrokken worden in het project. Alle voorwaarden en details vind je terug in het reglement

op www.destelbergen.be/zorg-enwelzijn/ontwikkelingssamenwerking of kan je aanvragen bij de cultuurdienst. Aanvraagdossiers moeten ingediend worden ten laatste op 1 september van het jaar waarin het project plaatsvindt.

Vierde pijler? In deze geglobaliseerde wereld zijn we allemaal wereldburgers geworden. We reizen meer en komen meer in contact met het Zuiden. Bedrijven werken over de grenzen heen, studenten studeren in het buitenland, toeristen ontdekken nieuwe landen. De media brengen ook de hele wereld dichterbij en internet biedt ongekende nieuwe mogelijkheden om contacten over de grenzen heen uit te bouwen. Velen willen dan ook hun steentje bijdragen en dit steeds vaker op een directe manier; men wil niet alleen geld geven, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Directe betrokkenheid is vaak een argument om een andere structuur te zoeken dan de klassieke ontwikkelingsinstanties. Dergelijke initiatieven zijn erg waardevol en vormen een aanvulling op de ngo’s indien dit

op een duurzame en gestructureerde manier gebeurt. Denk je er zelf aan om samen met een groep mensen, jouw vereniging, school, bedrijf,... of een andere verzameling enthousiastelingen iets op poten te zetten of een bestaand initiatief in het zuiden te ondersteunen en heb je hier vragen over, dan kan je terecht bij het Vlaams steunpunt voor de vierde pijler (www.4depijler.be, t 02 536 19 51).

Meer info dienst ontwikkelingssamenwerking Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 ontwikkelingssamenwerking@ destelbergen.be www.destelbergen.be/zorg-en-welzijn/ontwikkelingssamenwerking

27


activiteiten

De klassieker en wereldkampioenschap der kermiskoersen

Heusdenkoers 2012 63ste Grote Prijs Maurice Raes voor beroepsrenners (elite met contract) Dinsdag 14 augustus 2012 om 14.00 u. Startsein door Etienne De Wilde

Ereprijzen • Autobedrijf De Keukeleire – garage Peugeot • MG Invest • Thermelec – elektrische verwarming, ventilatie, warmtepompen • ERM – elektro groot- en kleinhandel - Merelbeke • Mindstretch - we shape your team – Fred Hamerlinck • Link Inc - communicatiebureau • Groep Solar – zonnepanelen - Wetteren • Restaurant ’t Nieuw Stadion - Gentbrugge • Semiotics • Gemeentebestuur Destelbergen

28

Op de erelijst van Heusdenkoers volgde James Vanlandschoot de betreurde Wouter Weylandt op. James Vanlandschoot, de Westvlaming, klopte vorig jaar de Noor Roy Hegreberg in een sprintduel. Laurens De Vreese uit Melle werd derde. James droeg de overwinning op aan Wouter Weylandt. “Nu ben ik de wereldkampioen van de kermiskoersen” liet de olijke Vanlandschoot zich ontvallen. Sinds jaren wordt onze koers door de renners zelf in het peloton zo genoemd. Het inrichtend comité Sportclub Klaver 7 verwacht op dinsdag 14 augustus, daags voor de feestdag, terug een massa volk.

Meer info www.heusdenkoers.be

Rode Kruis organiseert gratis EHBO-cursus Het Rode Kruis, afdeling Destelbergen, organiseert opnieuw een gratis EHBOcursus voor volwassenen en jongeren die minstens 16 worden dit jaar. De cursus bestaat uit twee delen. Het tweede deel kan je enkel volgen als je geslaagd bent voor het eerste deel.

Wanneer Op zaterdag van 09.30 tot 12.30 u. Deel 1: Eerste Hulp (4 sessies): 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 en examen op 20/10 Deel 2: Helper (4 sessies): 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en examen op 15/12

Waar Rode Kruislokaal (Kouterstraat 129)

Inschrijven Via www.act.rodekruis.be. Kan je niet via de website inschrijven, neem dan contact op met Ann Ruelens (vorming@destelbergen.rodekruis.be of m 0474 485 652)


activiteiten

Kermisprogramma Haenhout

Eenbeekeinde II

Heusdenkermis

Vrijdag 29 juni

Zaterdag 30 juni

Vrijdag 10 augustus

20.00 u.

Prijsuitreiking 19de fietszoektocht (gereden tussen 1 mei en 25 juni). Ereprijs VDK-spaarbank – Schrijnwerkerij Gebr. Vandelanotte – Boss Paint – Oertli DR Remeha

18.00 u. 18.00 u.

Heilige Mis in de kerk Pius X ter nagedachtenis van de overleden inwoners van de buurt.

Vrijdag 6 juli Zaterdag 30 juni 14.30 u.

Kindernamiddag met poppenkast “Pedrolino” met Pierke in de hoofdrol, met gratis consumptie voor de kinderen. 19.30 u. Eetfestijn: Ardeens gebraad en kalkoengebraad met friet en groenten naar hartenlust. Kaarten € 13 (kinderen tot 12 jaar: € 7) bij het bestuur zolang de voorraad strekt. 22.00 u. Verrassingsact

Zondag 1 juli 09.00 u. 10.30 u.

15.00 u.

15.00 u.

15.00 u. 15.00 u. 17.30 u. 20.00 u.

20.45 u. 22.00 u.

Hoeveboter-kaarting – Memoriam Willy Meganck – inleg € 1,50. “RAES”-aperitief met gratis glas Raesbier aangeboden aan iedere bezoeker vanwege Rudy Raes – Bloemzaden. Wedstrijd ringsteken per tandem, met hindernispiste Jungle Run. Ereprijzen: Ganda Ham en Denis Plants. Inschrijven ter plaatse. Tandems ter beschikking. Schoonmoederwerpen van op 40 m hoogte (min. 18 jaar). Met medewerking van Ganda Ham en Daken Gevelwerken Patrick Naessens. Smulnamiddag: koffie, vlaaien, pannekoeken, ... Gratis springkasteel Pop – rock coverband Revision 18de hespenworp Ganda Ham: Met medewerking van Dak- en Gevelwerken Patrick Naessens. Finale EK voetbal op groot scherm Happy Hour: alle consumpties aan € 1.

Maandag 2 juli 14.30 u.

Gratis koffietafel voor de derde leeftijd van de wijk. Inleg € 3 voor niet-inwoners van de wijk. Vooraf inschrijven verplicht. 15.00 u. Ambiance voor de derde leeftijd met dans- en amusementorkest André Rogiest.

18.30 u.

Officiële openingsreceptie in de showroom van Auto-Carrosseriebedrijf Debersaques. 20.00 u. Optreden Ruth MC Kenny’s Party Band en David Van Dyck in de tent.

Zaterdag 7 juli Wielerwedstrijd Juniores: 7de Grote Prijs Eenbeekeinde II gesponsord door Renaat Morel. 20.00 u. Eetfestijn in de feesttent: warme beenhesp met verse groenten en frietjes (€ 13) – kaarten in café Hul of bij het bestuur, met muzikale omlijsting door Ann

Zaterdag 11 augustus 17.00 u.

Wielerwedstrijd dames – elite. Ereprijs café Pallieter – start aan café Vriendenkring 20.00 u. DJ-avond

15.00 u.

Zondag 12 augustus 11.00 u.

Optreden Altburgermusikanten op het dorp van Heusden. 17.00 u. Kermisconcert Koninklijke Oude Gemeenteharmonie op parking drankencentrale De Clercq-Ponnet. Gratis toegang.

Zondag 8 juli

Maandag 13 augustus

11.30 u.

11.00 u.

Apertief aangeboden aan alle inwoners van de wijk door Bestuur Koninklijke Gebuurtekring Eenbeekeinde II. Met optreden van trio “Pisteffo & z’n Kriminele Bezigheid”. 14.00 – 18.00 u. WAOD-wielerwedstrijden (cat. F1, F2, G, E, E+, C, D). WAODwielerwedstrijd Kampioenschap van Vlaanderen voor cat. E, F. 26ste Grote Prijs Auto-Carrosseriebedrijf Debersaques. 20.30 u. Optreden De Popkoning. Inkom: VVK € 10, ADK € 12.

Maandag 9 juli 10.00 – 17.00 u.

7de Oldtimer Tractoren Treffen met rondrit ism OTL De Lozen Boer. 14.00 – 17.00 u. Grote kindernamiddag met poppentheater Pedrolino in de feesttent. 17.00 u. 29ste grote avondmarkt en oldtimertractorenshow op de Dendermondesteenweg. Trofee voor de beste stand. 20.00 u. Kermisschieting (amateurschieting zonder vizier op liggende wip) in de feesttent en prijskaarting “bieden” in café Hul.

Vissershoek De feestelijkheden vinden plaats op en rond de “Pelouse”, Burgstraat 1. De inkom is gratis.

Openingsdrink van de kermis met ambi. Praatcafé De Matroos (t 0477 305 995). 19.00 u. 19de grote prijs “Bakkerij Raman”. Wielerwedstrijd voor wielertoeristen ingericht door WTC Heusden. 21.00 u. Alex en Rudi

Zaterdag 4 tot vrijdag 10 augustus Straatcircus, straatmuzikanten, kunstenaars, vrijpodiumoptredens, antiek-, rommel- en curiosamarkt. Gratis inkom. Meer informatie: www.vissershoek.be of gsm 0498 45 24 43 of 0476 89 47 06

17.00 u 20.00 u. 21.00 u. 22.15 u.

Aperitiefconcert Koninklijke Oude Gemeenteharmonie op Heusdendorp. Gratis toegang. Clown Tobi Eveline Cannoodt Yves Seghers Partie Party

Dinsdag 14 augustus 14.00 u.

Heusdenkoers: 63ste Grote Prijs Maurice Raes voor beroepsrenners (elite met contract). De klassieker en wereldkampioenschap der kermiskoersen. 14.00 – 18.00 u. Optreden Altburgermusikanten aan de oude muziekschool. 18.00 u. Kevin Kenzo, Djuna, Michael Angelo, Alex uit Nederland 22.30 u. Vuurwerk - Heusdendorp

Donderdag 16 augustus 14.00 u.

10de wielerwedstrijd WAOD – Benelux kampioenschap voor cat. A en B. Aankomst café Picasso (Hooistraat)

Vrijdag 24 augustus 09.00 u.

HROV-jumping op terreinen hoek Wellingstraat-Kruisstraat. Gratis inkom. Restauratie ter plaatse. Info 0475 63 33 92. 13.00 u. 21ste grote Heusdense antiek-, curiosa- en rommelmarkt in Magerstraat. Inschrijvingen standhouders t 09 228 72 17. Magerstraat verkeersvrij.

29


activiteiten

20.00 tot 21.00 u.

14.00 – 18.00 u.

Optreden Altburgermusikanten tijdens de rommelmarkt bij bloemisterij Gorré

Zaterdag 25 augustus 09.00 u.

HROV-jumping op terreinen hoek Wellingstraat-Kruisstraat. Gratis inkom. Restauratie ter plaatse. Info 0475 63 33 92.

Zondag 26 augustus 09.00 u.

HROV-jumping op terreinen hoek Wellingstraat-Kruisstraat. Gratis inkom. Restauratie ter plaatse. Info 0475 63 33 92.

Melhoek Zondag 19 augustus 10.30 u.

Herdenkingsmis met offerande voor de overleden wijkbewoners

Happy Hour: 1 consumptie betalen + 1 gratis. 21.00 u. Travestieshow met optreden “The Glamour Diva’s” (gratis inkom). 23.00 u. Amusementsavond (gratis inkom).

Zondag 26 augustus 12.00 u.

Reuzebarbecue (gelieve tijdig in te schrijven bij het bestuur ) – VVK (tot 24/08): € 15 (volw.), € 6 (kind -12j), ADK: € 17 en € 8 – t 09 252 10 09 of t 09 252 34 58 14.00 u. 34ste Spel met Grenzen (met deelname van verschillende ploegen) – aparte competitie koordtrekken. 18.00 u. Kinderparty 20.00 u. Disco- en amusementsavond: Foute Party met DJ Djellefisch – gratis inkom

Maandag 27 augustus Vrijdag 24 augustus

15.00 u.

19.00 u.

Receptie voor alle leden van de wijk en genodigden. 20.00 u. Melhoeks eetfestijn met halve kip, frietjes, salades en sausjes – enkel via inschrijving: € 10. Kippenbil voor de kinderen: € 6. 21.30 u. 18de Grote Bingoavond met talrijke waardevolle prijzen.

De feestelijkheden vinden plaats in STALIBO - Kalverbosstraat 19 - 9070 Heusden. Meer info op www.dekenijmelhoek.be

Shownamiddag met het eenmansorkest van Luc Baert – mogelijkheid tot koffietafel mits voorafgaandelijke inschrijving (leden: gratis, niet-leden: € 5).

20.30 – 22.30 u.

Optreden Party Vuurwerk Tussendoor muziek van Mister MoLoTov, Alain Govaert 23.00u.

Zondag 26 augustus 10.00 u.

Champagneontbijt (€ 20/pers.). Inschrijven bij guy@middenstanddestelbergen.be of bij iemand van het bestuur van de middenstand. 10.00 u. Montmartre in Destelbergen met boekenverkoop, plaatselijke kunstenaars,enz. 14.30 – 16.00 u. ballonnen plooien 10.00 u. Snoepenworp Tussendoor muziek van Mister MoLoTov, Alain Govaert

Dinsdag 28 augustus 13.00 u.

Destelbergen Zaterdag 25 augustus 13.00 u.

Zaterdag 25 augustus 14.00 u.

30

Gezinsfietstocht langsheen landelijke wegen (afstand: ± 30km). Deelnameprijs: € 3 (2 drankjes inbegrepen) 15.00 u. Pannenkoeken met koffie

Montmartre in Destelbergen met boekenverkoop, plaatselijke kunstenaars, enz. 13.00 u. Start 3de rommelmarkt op de parking van de bib en de Kerkham. 14.30 – 19.00 u. ballonnen plooien met show

18de grote antiek-, curiosa- en rommelmarkt. Dendermondesteenweg vanaf Kerkham tot Koedreef verkeersvrij. Inschrijvingen standhouders t 09 228 72 17.

Woensdag 29 augustus 09.00 u. 11.00 u.

Jaarmarkt in centrum Destelbergen Leven in ’t park: verenigingen stellen zich voor (in het Reinaertpark)

Activiteitenkalender Je kan de activiteiten ook raadplegen via www.destelbergen.be of www.uitindestelbergen.be. Verenigingen en scholen uit Destelbergen kunnen hun activiteiten bekend maken via de website, het informatieblad en de lichtkranten van de gemeente. Stuur je activiteiten hiervoor door naar de communicatiedienst. Let wel op de deadline van het informatieblad. De deadline van de editie september-oktober ligt op 27 juli. Tip: Steek je activiteiten ook in de UiTdatabank. Surf naar www.uitdatabank.be en registreer je als nieuwe gebruiker. Na ontvangst van bevestiging via e-mail kan je inloggen en activiteiten beginnen invoeren. Afhankelijk van jouw activiteit zal die ook verschijnen in andere kanalen, zoals nieuwsblad.be/destelbergen, uitinvlaanderen.be, Zone 09, Ketnet, Radio2, Humo, enz.

Juli Zondag 1 actief

Lachclub – om 11.00 u. – in de gemeentelijke muziekschool (Kerkham 3 D/1) – kostprijs 6 euro, kinderen (-16) gratis – Lachclub Destelbergen (t 0475 55 21 23)

Woensdag 4 VARIA

– in het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430) – toegang gratis, inschrijven verplicht – cultuurdienst (t 09 218 92 78)

Donderdag 12 SENIOR

Wandeling in de Vlaamse Ardennen – om 14.00 u. – vtbKultuur Destelbergen (t 09 228 21 95)

Zondag 8

Fietsenmerking – van 8.00 tot 15.00 u. – aan Het Rak (Kerkham 3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

Vrijdag 6 CULTUUR Viering

vtbKultuur Destelbergen (t 09 228 21 95) CULTUUR Vlaanderen Feest! met Willem Vermandere – in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum (Kerkham 3 F) – gratis tickets via cultuurdienst en bibliotheek – cultuurdienst (t 09 218 92 78)

“Vlaanderen Feest” –

CULTUUR Viering “Vlaanderen Feest” – vtb-

Donderdag 26

Kultuur Destelbergen (t 09 228 21 95) CULTUUR Vlaanderen Feest!: academische zitting met Patrik Vankrunkelsven, met muzikale intermezzo’s door Rouge-Orange om 11.00 u.

actief

Uitstap naar “Het Gravensteen”– om 14.30 u. – samenkomst aan LDC De Reinaert om 13.30 u. – inschrijven vóór 15 juli – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13)


activiteiten

Augustus

Zaterdag 18

(Sportstraat 1, Merelbeke) – Jean Pierre Deraedt (t 09 231 72 74, m 0495 55 11 20 (na 18.00 u.))

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

Woensdag 1 VARIA

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

Fietsenmerking – van 8.00 tot 15.00 u. – aan Het Rak (Kerkham 3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

Zaterdag 11

Zondag 19

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

cultuur Tentoonstelling “Herbergen vroe-

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

Zondag 12

Woensdag 22

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

VARIA

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Polyvalente zaal OCMW – Woon- en Zorgcentrum (Kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwillige Bloedgevers Heusden (t 09 230 48 17)

Maandag 13

Donderdag 23

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

SENIOR

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

Uitstap naar “Ganda Ham” – om 14.00 u. – samenkomst aan LDC De Reinaert om 13.15 u. – inschrijven vóór 30 juli – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13)

Woensdag 15

Vrijdag 24

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

CULTUUR Film in ’t park: “Hasta La Vista” –

ger en nu (1602-2012): de cafés van Heusden” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het dienstencentrum Heusden (Heusdendorp 2) – Louis Gevaert

om 21.00 u. – in het Reinaertpark (Dendermondesteenweg 430) – jeugddienst (t 09 218 92 79)

Zaterdag 25 Donderdag 16

CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

Kermisfuif – om 14.00 u. – zaal Eekhoorn (Meersstraat 1) – LBG actief Wandeling in Laarne – om 14.00 u. – vtbKultuur Destelbergen (t 09 228 21 95)

ger en nu (1602-2012): de cafés van Destelbergen” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het gemeentelijk museum (Dendermondesteenweg 430) – Louis Gevaert actief Sportactiviteiten voor personen met een beperking: rolstoelbasketbal, minivoetbal, judo, torbal, zwemmen, rondrit met huifkar, enz. – sporthal te Merelbeke

SENIOR

Vrijdag 17 VARIA

21ste grote Heusdense antiek-, curiosa- en rommelmarkt – vanaf 13.00 u. – in de Magerstraat – Curieus (t 09 228 72 17)

Zondag 26 CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroe-

ger en nu (1602-2012): de cafés van Destelbergen” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het gemeentelijk museum (Dendermondesteenweg 430) – Louis Gevaert vorming Lezing “nieuwe trends in tuinaanleg” – om 10.00 u. – Gemeentelijke Basisschool Destelbergen (Dendermondesteenweg 462) – dienst leefmilieu (t 09 218 92 62)

Maandag 27 senior

Senioropolis: verkeersnamiddag voor senioren van 13.30 tot 17.30 u. – in het Reinaertpark (Dendermondesteenweg 430) – dienst mobiliteit en verkeer (t 09 218 92 54)

Dinsdag 28 VARIA

18de grote Destelbergse antiek-, curiosa- en rommelmarkt – vanaf 13.00 u. – in Destelbergen-centrum – Curieus (t 09 228 72 17)

Woensdag 29 VARIA

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Polyvalente zaal OCMW – Woon- en Zorgcentrum (Kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwillige Bloedgevers Heusden (t 09 230 48 17) CULTUUR Tentoonstelling “Herbergen vroeger en nu (1602-2012): de cafés van Destelbergen” – van 13.00 tot 18.00 u. – in het gemeentelijk museum (Dendermondesteenweg 430) – Louis Gevaert

31


activiteiten terugblik

Op 27 maart startte het gemeentebestuur van Destelbergen, in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, met de eerste fase van de herinrichting van de rotonde op de gewestweg N445 (Dendermondesteenweg) ter hoogte van de Damstraat. De bestaande beplanting op de rotonde werd verwijderd en er werd één centrale boom aangeplant. De keuze viel op een meerstammige magnolia kobus (Noord-Japanse beverboom). Naast de rijkelijke witte bloei in de periode van eind maart tot half april neemt deze boom door zijn grote, dunne en brede bladeren zeer goed gasvormige verontreiniging, zoals NOx, op uit de lucht. Deze NOx (stikstofoxide) is rijkelijk aanwezig door het vele verkeer dat dagelijks langs deze rotonde passeert. De volledige herinrichting van de rotonde zal voltooid zijn in het voorjaar van 2013. (27 maart 2012)

Van 27 april tot 6 mei vond de Week van de Amateurkunsten plaats. De Tramstraat werd 10 dagen lang omgevormd tot Kunststraat. In de twee weekends kon men lokale kunstenaars thuis of in hun atelier bezoeken en op 5 en 6 mei was er op Heusdendorp een kunstmarkt, met op zaterdag workshops voor kinderen en op zondag een lokale versie van Place du Tertre. Velen bezochten een van deze activiteiten en leerden zo plaatselijke kunstenaars en hun werk op een andere manier kennen. (27 april – 6 mei 2012)

32

Op 3 mei nam Destelbergen deel aan de sportdag 50+ van de Burensportdienst. Verschillende sporten, waaronder ook het steeds populairdere Kubb spel kwamen aanbod. Het werd een sportieve en verrassende dag! (3 mei 2012)

Op vrijdag 4 mei organiseerden de dienst mobiliteit in samenwerking met het Jeugdhuis Den Draai Trafficnight@UTurn in het JGC. De verkeersavond had tot doel de jongeren te sensibiliseren inzake verkeersveiligheid en was gevuld met allerlei activiteiten waaronder de motorsimulator (BIVV), de shockroom en een dronkkenmansparcours. Daarnaast vond er een pakkende voordracht plaats van dhr. Leus, vader van Emilie Leus, die een getuigenis kwam brengen over het ongeluk dat plaatsvond in Oosterzele twee jaar geleden en waarbij zijn dochter om het leven kwam. (4 mei 2012)

Op 12 mei kon bij bakkerij Bolleke, Bakkerij Synnesael, Broodhuys Mario en Bakkerij Raman (h)eerlijke vlaaien gekocht worden. De vlaaien werden door de lokale bakkers bereid met fairtrade ingrediënten. ’s Morgens boden de leden van de GROS en trekkersgroep Fairtrade aan de klanten een (h)eerlijk kopje fairtrade koffie aan. (12 mei 2012)

Officiële opening van de Olympische Speelweek in het Woonzorgcentrum Kouterhof. Gedurende een ganse week geven de bewoners het beste van zichzelf in talrijke competitiespelen. Deelnemen is belangrijker dan winnen, maar de winnaars van de medailles zijn wel erg trots. (25 mei 2012)

Informatieblad juli-augustus 2012  

Het gemeentelijk informatieblad van Destelbergen, editie juli-augustus 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you