Page 1

Cel huisvesting gemeente- OCMW Sociale woningen in De Panne Iedereen heeft recht op een degelijke en betaalbare woning. Maar woningen zijn duur. Daarom helpen de Vlaamse overheid in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, de OCMW en de gemeenten, zij die het nodig hebben, met een sociale woning. Voor die woning betaalt u een huurprijs, afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen dat u heeft. Het OCMW en het gemeentebestuur hebben een eigen patrimonium van sociale woningen en appartementen, samen in totaal 161 woongelegenheden. In De Panne zijn ook andere sociale verhuurders actief: De Woonmaatschappij Ijzer en Zee uit Veurne heeft in De Panne meer dan 200 sociale huurwoningen. Deze Woonmaatschappij verkoopt ook sociale woningen. Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor uit Nieuwpoort verhuurt in De Panne een 40-tal woningen.

De Cel huisvesting gemeente-OCMW De Cel huisvesting staat in voor een goede dienstverlening voor de sociale woningen van de gemeente en het OCMW. Ook voor informatie, inschrijving of doorverwijzing naar de andere sociale verhuurders, kan je bij de Cel huisvesting terecht. De Cel huisvesting bevindt zich in het gebouw van het OCMW, Koninklijke Baan 10, tel: 058/42 97 80. Je kan er terecht met alle vragen over sociale woningen. Je kan langskomen op weekdagen van 8:30 uur tot 11:30 uur of telefoneren tussen 8:15 uur en 12:00 uur en van 12:30 uur tot 16:45 uur.

Documenten en publicaties Bij de Cel huisvesting kan je verschillende documenten opvragen over de sociale woningen: Het intern huurreglement waarin het toewijsbeleid voor sociale woningen van de gemeente en het OCMW wordt beschreven; Het eigen gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen (zie keerzijde); De informatiebrochures voor kandidaat-huurders en nieuwe huurders van de sociale woningen; De inschrijvingsformulieren van alle sociale verhuurders in De Panne; Het openbaar inschrijvingsregister van de Cel huisvesting. In de wachtruimte van het OCMW en aan de balie van het gemeentehuis vind je informatie over zaken die met wonen te maken hebben: energieverbruik, een sociale lening, huursubsidie, veiligheid in de woning.. Kom gerust eens langs.

Gemeentebestuur | Zeelaan 21, 8660 De Panne | t/058-42 16 16 | f/058-42 16 17 info@depanne.be | www.depanne.be


Een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement: voorrang voor mensen van De Panne en voor ouderen.

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust vzw Arsenaalstraat 22 8620 Nieuwpoort Tel: 058/22 26 00 (iedere werkdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur) Woonmaatschappij Ijzer & Zee Zuidstraat 17, 8630 Veurne; Canadalaan 39, 8620 Nieuwpoort; Graanstraat 1, 8600 Diksmuide. tel: 058/31 22 40 (iedere werkdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur) OCMW, Cel huisvesting gemeente-OCMW, Koninklijke Baan 10, 8660 De Panne Tel: 058/42 97 80 (iedere werkdag van 8:15 uur tot 12:00 uur en 12:30 uur tot 16:45 uur)

VU: burgemeester Ann Vanheste\ Zeelaan 21, 8660 De Panne

Niet iedereen kan in een sociale woning wonen. Voor de toewijzing van sociale woongelegenheden wordt gewerkt met een inschrijvingsregister, ook wel “wachtlijst” genoemd. Het toewijsbeleid staat beschreven in het intern huurreglement. Sinds 1 december 2011 zijn twee extra voorrangsregels toegevoegd aan het intern huurreglement. Dit gebeurde naar aanleiding van de opmaak van een Eigen Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in De Panne. Alle sociale verhuurders zullen de voorrangsregels uit het eigen toewijzingsreglement voor hun woningen in De Panne toepassen. De Panne voorziet hiermee 2 voorrangsregels die gepast zijn voor de gemeente: Er is een lijst met sociale woningen waar een voorrang geldt voor 65-plussers. Voor koppels volstaat wanneer één van de partners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De lijst met woningen wordt vastgesteld door de gemeenteraad en kan bij evaluatie van het eigen toewijzingsreglement worden aangepast. Momenteel geldt de voorrang voor 65-plussers in alle appartementen van de residentie Thuishaven, Ollevierlaan 6. Ook in het appartement met 1 slaapkamer, in het nieuwbouwcomplex Veurnestraat, krijgen ouderen boven de leeftijd van 65 voorrang. Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in De Panne hebben gewoond. Deze voorrang geldt pas nadat de verplichte voorrangregels in de wetgeving zijn toegepast. Meer informatie en de teksten van het intern huurreglement en het eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan je verkrijgen bij de Cel huisvesting gemeente-OCMW (zie keerzijde).

Ocmw cel huisvesting  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you