Page 1

Stadskrant Delft

NIEUWS EN INFORMATIE VAN DE GEMEENTE | WWW.DELFT.NL | POSTBUS 78, 2600 ME DELFT | TEL 14015

Vastgoed verduurzamen

RAAD IN BEELD

Rotterdamseweg 13 blijft onderwerp van discussie Het plan voor de bouw van twee woningen in de historische stadstuin op de locatie Rotterdamseweg 13 zorgde dinsdag in de commissie Ruimte en Verkeer opnieuw voor een uitgebreid debat. De omwonenden zijn niet te spreken over het feit dat er een woning wordt gebouwd op een plek die de bestemming tuin heeft. Daarnaast spraken ze hun zorgen uit over geluidsoverlast, minder licht, minder woongenot, de verkeersveiligheid op de Rotterdamseweg en het huns inziens gebrek aan participatie. Na een uitvoerig debat liet wethouder Martina Huijsmans weten dat het plan volgens haar voldoet aan goede ruimtelijke ordening en dat er op alle punten waartegen bezwaar was gemaakt een goede onderbouwing is gegeven. Ze ging mee met de wens uit de commissie om in een volgende procedure de route inzichtelijker te maken.

Vrouwenopvang

Bijna alle fracties lieten weten geen bedenkingen te hebben bij het plan voor een vrouwenopvang aan de Kloosterkade-Keurenaerstraat. In het plan wordt de huidige bebouwing gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw voor een vrouwenopvang en acht eengezinswoningen. Wel werd door de fracties van CDA en Stadsbelangen Delft gevraagd naar de veiligheid van de vrouwen die er opgevangen gaan worden. Ook voor het project JordaniĂŤstraat 107 kan het licht op groen. De bebouwing op die locatie in Tanthof maakt plaats voor een blok met acht appartementen. Diverse fracties waren er erg over te spreken dat het

hierbij gaat om woningen die geschikt zijn voor senioren. Dat kan volgens STIP, CDA en GroenLinks voor wat doorstroming zorgen in Tanthof. Wethouder Huijsmans sloot die mogelijkheid niet uit, maar ze wees er ook op dat de gemeente er niet voor kan zorgen dat er ook daadwerkelijk ouderen uit Tanthof doorstromen naar de nieuwe appartementen.

Van Leeuwenhoekpark

Het college wil â‚Ź 580.000 plus jaarlijks â‚Ź 34.000 aan onderhoudskosten besteden aan twee waterelementen in het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Het gaat om waterpartijen met stromend en klaterend water. Dat zorgt voor het minder hoorbaar maken van het verkeer. Door de aanleg zou het in dit deel van de stad minder warm kunnen zijn. Behalve Onafhankelijk Delft die de uitgave veel te hoog vindt, waren andere fracties wel te spreken over twee verfraaiingen. De actuele motie Stop verstening binnenterreinen en privĂŠterreinen die ChristenUnie en CDA tijdens de laatste raadsvergadering introkken, riep bij andere fracties nogal wat twijfels op. Van diverse kanten werden de twee fracties opgeroepen de motie even aan te houden en de parkeervisie af te wachten. Kijk voor het uitgebreide verslag op www.delft.nl/gemeenteraad.

Ruimte voor borstvoeding in stadskantoor Vorige week, tijdens de landelijke borstvoedingsweek, opende wethouder Karin Schrederhof een ruimte in het stadskantoor waar moeders borstvoeding kunnen geven. De ruimte, die ‘lactatieruimte’ heet – ofwel ruimte voor borstvoeding – is een bestaand zitje in de publiekshal. Met gordijnen kunnen moeders het afsluiten, zodat ze niet gestoord worden tijdens het voeden van hun baby. Schrederhof: “Natuurlijk zijn moeders niet verplicht om hun baby daar te voeden. Als ze willen, kunnen

ze dat ook in de openbare ruimte doen. Maar de mogelijkheid om het ongestoord te doen, is er nu.� De gemeenteraad nam vorig jaar de motie ‘Delft borstvoedingsvriendelijke gemeente’ aan. Daarin vroeg de raad het college van b&w om in de publiekshal van het stadskantoor een lactatieruimte in te richten. De borstvoedingsweek wordt georganiseerd door de Landelijke Borstvoedingsraad, samen met het Voedingscentrum. Doel: zoveel mogelijk jonge kinderen met borstvoeding een gezonde start geven.

De gemeente Delft en Rabobank gaan samenwerken aan een Energieneutrale stad in 2050. Ze gaan daarvoor ondernemers helpen hun vastgoed te verduurzamen. Donderdag tekenden beide partijen de E-deal ‘duurzaam zakelijk vastgoed Delft’. Met deze E-deal bekrachtigen de gemeente en Rabobank hun samenwerking om te werken aan minder CO2-uitstoot in Delft. Ruim vijftig procent van de CO2-uitstoot in Delft komt van bedrijven. “Dus met deze E-deal kunnen we nog veel voor elkaar krijgen,� zegt wethouder Stephan Brandligt die de E-deal namens de gemeente ondertekende.

Uitbreiden

Dit is niet de eerste samenwerking die de gemeente daarvoor is aangegaan. In nauwe samenwerking met Bedrijvenkring Schieoevers is het succesvolle project Verduurzaming Schieoevers opgezet. De Rabobank is daar kort na de start ook bij betrokken geraakt. “En we zijn erg enthousiast,� zegt directievoorzitter Tjerk-Martijn Mulder van Rabobank Delft. “Daarom willen we het nu samen met de gemeente uitbreiden naar heel Delft.� En uitbreiden met Stichting Energieke Regio. Deze

stichting ondersteunt bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun (bedrijfs)pand willen verduurzamen. Ook dient de stichting als adviesloket voor Delftse ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Concrete stappen

Ondernemers kunnen bij Energieke Regio een intake adviesgesprek aanvragen. In hun eigen bedrijf. “Tijdens ons bezoek bieden we ze online inzicht in de staat van het pand qua energielabel,â€? aldus Krijn Ratsma van Energieke Regio. â€œĂ‰n in de kansen die er zijn om te verduurzamen. Ze ontvangen een adviesrapport. Daarin staan concrete stappen om hun doelen te realiseren. En ook welke subsidies ze daarvoor kunnen aanvragen. We kunnen uiteraard ook helpen met het vervolg.â€? Wie geen intakegesprek wil, maar een vraag heeft op het gebied van verduurzaming, kan Energieke Regio uiteraard bellen of mailen.

Krachten bundelen

Het intakeadviesgesprek is gratis. “Nou ja, het kost wel wat�, zegt Brandligt. “Maar Rabobank en de gemeente nemen deze kosten voor hun rekening. Omdat wij het belangrijk vinden dat ondernemers concreet inzicht krijgen in de mogelijkheden, in de kansen om hun pand te verduurzamen.� Mulder ziet de samenwerking ook als een kans om de krachten te bundelen. “Dat is nodig omdat we im-

mers met elkaar nog veel voor elkaar moeten krijgen. Om te voldoen aan het klimaatakkoord. Zoals het werken aan betaalbare en duurzame energie en duurzame steden en klimaatactie. Daarvoor is samenwerking nodig. Om met partners en ondernemers de krachten te bundelen op het gebied van kennis, netwerk en financiering van verduurzaming.� Kijk voor meer informatie op www.energiekeregio.nl/delft.

Nieuwe gemeentesecretaris Op 1 december begint Martien van der Kraan als gemeentesecretaris van de gemeente Delft. Van der Kraan wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. Hij volgt in deze functie Hans Krul op. Van der Kraan (1959) is sinds 2012 gemeentesecretaris voor de gemeente Dordrecht. Hij begon zijn overheidscarrière bij de provincie Zuid-Holland. Daar was hij onder meer directeur concernzaken en provinciesecretaris. Bestuurlijke ervaring deed hij tussentijds op in de periode 1996-2001, als wethouder voor de gemeente Nootdorp.

Narrow House in aanbouw In de Oude Kerk werd afgelopen week volop gewerkt aan Narrow House, een wereldberoemd project van kunstenaar Erwin Wurm. Om de benauwdheid van zijn opvoeding en de tijd waarin hij is opgegroeid voelbaar te maken, maakte hij een absurdistische, extreem smalle versie van zijn ouderlijk huis. Het is zo vormgegeven dat je er als bezoeker precies in past. In 2011 was Narrow House blikvanger op de BiĂŤnnale van VenetiĂŤ en afgelopen zomer stond het in Marseille. Narrow House maakt deel uit van Gewoon bijzonder (Bijzonder gewoon), een kunstmanifestatie op diverse locaties in de Delftse binnenstad, te zien van 17 oktober tot en met 16 februari volgend jaar. Gewoon bijzonder wordt georganiseerd door 38CC. Kijk voor meer informatie op www.gewoon-bijzonder.com.

Uitgave gemeente Delft | stadskrant@delft.nl | Volg ons op social media      | Vormgeving Delta3

13 oktober 2019


Initiatief voor wooncoöperatie in Delft Delft heeft sinds 7 oktober een wooncoöperatie in oprichting: de Coöperatie middeldure huurwoningen Leeuwenhoek io. De komende maanden wordt onderzocht of deze coöperatie haalbaar is. De wooncoöperatie wil 33 betaalbare huurappartementen in Nieuw Delft mogelijk maken, tussen de Nieuwe Gracht en het Van Leeuwenhoekpark. “Met de wooncoöperatie willen we voorzien in betaalbaar woongenot voor middengroepen”, zegt Eric Amory, één van de twee initiatiefnemers. “Het principe van de wooncoöperatie is dat de huurders als lid van de coöperatie eigenaar worden van hun woning. We denken dat deze woonvorm iets toevoegt aan de woningmarkt. Onderscheidend is dat we de huurders zelf nauw betrekken bij het initiatief en het beheer. Dat is een waarborg dat de woningen zorgvuldig beheerd en betaalbaar blijven.”

Uniek

Het eigendom van de 33 woningen komt in handen van de wooncoöperatie. Die beheert de woningen zonder winstoogmerk ‘voor de levensduur van het complex’ – zo-

lang de woningen bewoonbaar zijn. De doelgroep voor deze woningen zijn de middengroepen. In de breedste zin van het woord: starters op de woningmarkt, (eenouder-)gezinnen en ouderen met een inkomen tot zo’n 1½ keer modaal. Het initiatief behelst het ontwerp, realisatie en bewoning van het wooncomplex. Dat bevat 33 flexibel te gebruiken driekamerappartementen met een groene uitstraling. En een gemeenschappelijke tuin met een duurzame energievoorziening. Er is bovendien ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw. Wat deze wooncoöperatie landelijk uniek maakt, is dat dit de eerste coöperatie kan worden van nieuwbouwwoningen.

Andere woonvorm

Nieuw Delft is hard op weg om een prachtig, nieuw stadsgebied in Delft te worden, zegt wethouder Wonen Karin Schrederhof: “Dit college juicht het toe dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen zoals deze wooncoöperatie. Zo wordt in Nieuw Delft een woonvorm toegevoegd die er nog niet is en inspeelt op de sterke vraag naar middeldure huurwoningen, met een huurprijs net onder € 1.000 per maand. Dat is een hard uitgangspunt van de coöperatie.”

Pionieren in Delft

Wat is nodig om Nederlands eerste nieuwbouw-wooncoöperatie van de

grond te krijgen? “Genoeg animo”, zegt Amory. “Ik verwacht dat het geen probleem wordt om huurders geïnteresseerd te krijgen. Dit is iets wat de huidige woningmarkt nu nog niet biedt – en ik denk dat heel Nederland hierop zit te wachten. Onze hoop is voldoende maatschappelijke betrokkenheid onder fondsen, investeerders en particulieren – dit zou een mooi project zijn voor het landelijke Investeringsfonds in oprichting! We zetten de coöperatie graag op, begeleiden het, als professionals in de woningbouw en financiële sector. En de volgende stap die we dan willen zetten, is dit op andere plekken ook van de grond te krijgen. Om beweging in de vastgelopen woningmarkt te krijgen. Dankzij het pionierswerk in Delft.” Bij genoeg belangstelling van huurders en investeerders start de bouw in de zomer van 2020. Samen dragen de leden van de wooncoöperatie de zorg voor het onderhoud en hun woongenot. Hebt u affiniteit met duurzaamheid? Wilt u voorzien in uw basisbehoeften voor later? En ziet u het nut om dit samen met anderen te doen? Neem dan voor meer informatie contact op met René Schalk of Eric Amory, via info@samenlevennederland.nl.

Opfriscursus rijvaardigheid Bent u 67 jaar of ouder, heeft u een rijbewijs en rijdt u auto? Op 17 oktober is er een opfriscursus rijvaardigheid voor senioren, georganiseerd door onder meer Veilig Verkeer Nederland. Met informatie over verkeersregels, een ogen- en reactietest en eventueel een testrit in eigen auto of brommobiel. De cursus wordt gehouden in de DHC Delftkantine, Sporthal Brasserskade, Sportring 2 en wordt twee keer aangeboden: van 9.00-12.15 en van 13.00-16.30 uur. Kosten € 15, aanmelden kan via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of bel 0184 685 317.

Werkzaamheden Oostplantsoen Vanaf de week van 28 oktober wordt er gewerkt aan het Oostplantsoen, tussen de Doelenstraat en de Geerweg. Het werk duurt circa zeven weken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het asfalt wordt van de rijweg tussen de Doelenstraat en de Geerweg verwijderd. Daarna komen er nieuwe trottoirbanden en wordt de weg herstraat met gebakken stenen. Ook de stoep voor

de woningen met huisnummers 126 tot 139 wordt hierbij meegenomen. Het werk wordt naar verwachting in de week van 9 december afgerond. Tijdens de werkzaamheden is het Oostplantsoen tussen Doelenstraat en Geerweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Via de Doelensteeg blijft de Paardenmarkt bereikbaar. Kijk voor actuele informatie op www.bereikbaardelft.nl.

GEMEENTEBERICHTEN TEGEMOETKOMING WOONLASTEN KAMERHUURDERS (TWK) 2019

vastgelegd in de cao Gemeenten 2019-2020. Het betreft de volgende wijzigingen:

Huurt u een onzelfstandige woonruimte in Delft, bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis? En kunt u geen kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen (rioolafvoerrecht en afvalstoff enheffing) aanvragen omdat deze in de huur of servicekosten zijn opgenomen? Dan is er speciaal voor u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK). Om voor de TWK in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Met ingang van 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3.25 procent. Met ingang van 1 januari 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 1 procent. Met ingang van 1 juli 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 1 procent. Met ingang van 1 oktober 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 1 procent. Per 1 oktober wordt naar rato van het dienstverband een eenmalige uitkering van € 750 bruto uitgekeerd aan medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren. Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor alle medewerkers naar rato van de tijd dat zij dat kalenderjaar in dienst zijn geweest. € 296 voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6. En € 168 voor de werknemer met een hoger salaris dan hiervoor genoemd.

• u huurt een onzelfstandige wooneenheid in Delft (een woning waar u met uw medebewoners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche deelt); • u heeft een minimuminkomen en een beperkt eigen vermogen; • de gemeentelijke heffingen worden doorberekend in de huur (in huurspecificaties aangegeven). De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135. Tot uiterlijk 31 december 2019 kunt u een aanvraag indienen voor 2019. Ga hiervoor naar www.delft.nl/twk. Hier leest u meer over de voorwaarden en welke bewijsstukken u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag. Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/ afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

BESLUITEN WIJZIGINGEN CAO GEMEENTEN 2019-2020

Bij besluit van 20 september is vastgesteld het besluit tot generieke salarisverhogingen, zoals die zijn

2 Stadskrant Delft

Het betreft hier een korte weergave van de hoofdzaken van het genoemde besluit. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. EVENEMENTEN 21-26 oktober | Delftse Maakweken | Poptapark | aangevraagd 1-3 november | Herfstfeest Turkse Culturele Vereniging Delft | Duke Ellingtonstraat | aangevraagd 22 november | Lustrumopeningsfeest VSV Leonardo da Vinci | Grasveld Fortuna, Schoemakerstraat | aangevraagd 23 november | Intocht Sint Nicolaas | Oostsingel en binnenstad | aangevraagd 23 november | Flatfeest

Tienstraflat | Professor Evertslaan 132-146 | aangemeld. Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status ervan. Inzage op afspraak bij de gemeente, Stationsplein 1.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

2611 LB | Vrouwjuttenland 17 | het verwijderen van stenen in een doorgang en het verwijderen van het voorzetwandje bij de doorgang | monumenten gemeente | datum ingediend: 30-09-2019 2613 DA | Adriaan Pauwstraat 18/20 | het aanbrengen van een brandwerende scheiding | bouw | datum ingediend: 01-10-2019 2613 GA | Van de Spiegelstraat 32 | het splitsen van boven- en benedenwoning | bouw | datum ingediend: 01-10-2019 2613 GC | Paxlaan 17A | het wijzigen van opslagruimte in een tweekamer appartement | bouw | datum ingediend: 04-10-2019 2614 GL | Henry Dunantlaan 87 | het uitbreiden van de woning met een dakopbouw en een erker aan de zijgevel | bouwen | datum ingediend: 02-10-2019 2623 NN | Steltloperstraat 37 | het plaatsen van een dakopbouw | bouw | datum ingediend: 05-10-2019 2628 AL | Rotterdamseweg 137 | het wijzigen van de vergunning | bouw | datum ingediend: 04-10-2019 2628 EJ | Delfgauwseweg 71 | het vervangen van kozijnen en verplaatsen van wanden | bouw | datum ingediend: 01-10-2019. VERLEEND REGULIER

2611 HR | diverse locaties binnenstad | wandeling behorend bij tentoonstelling Museum Prinsenhof Delft | bouw, reclame | datum verleend: 02-10-2019 2611 LD | Houthaak 1B | het plaat-

sen van geïntegreerde zonnepanelen ter vervanging van de dakpannen en het plaatsen van twee dakramen | bouw | datum verleend: 30-09-2019 2614 xx | thv. Hoflandendreef 0 | het realiseren van een brug | bouw | datum verleend: 02-10-2019 2625 TN | Chopinlaan 377 | het aanvragen van een ontheffing van het bestemmingsplan voor horeca met ondergeschikte dienstverlening/ detailhandel | strijdig gebruik gronden e.o. | bouw | datum verleend: 03-102019.

brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 30-09-2019 2623 AX | Vlinderweg 6 | het brandveilig gebruiken van het pand na interne verbouwingen | brandmelding | datum ingediend: 02-10-2019 2627 AM | Leeuwenstein 8-10 | het brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 30-09-2019. SLOOPMELDINGEN

2611 AM | Phoenixstraat 54 | het verbouwen van het huidige woonhuis naar het hoofdkantoor van Sysunite | bouw, monumenten gemeente | nieuwe beslisdatum: 20-11-2019 2627 AN | Schieweg 15 | het realiseren van een bedrijvenpark in een bestaande hal | bouw, strijdig gebruik gronden e.o. | nieuwe beslisdatum: 15-11-2019.

2612 SB | Van Lodensteynstraat 115 | het verwijderen van asbest | sloopmelding | datum ingediend: 02-10-2019 2613 ZM | Vijver Zuid 4 | het verwijderen van asbest | sloopmelding | datum ingediend: 02-10-2019 2613 ZM | Vijver Zuid 4 | het verwijderen van asbest | sloopmelding | datum ingediend: 04-10-2019 2614 CG | Van Foreestweg 153 | het verwijderen van asbest | sloopmelding | datum ingediend: 01-10-2019 2628 AG | Herenpad 42 | het verwijderen van asbest | sloopmelding | datum ingediend: 02-10-2019 2629 JB | Mekelweg 15 | het verwijderen van asbest in de koepel beplating | sloopmelding | datum ingediend: 04-10-2019.

MELDINGEN

FORMELE PUBLICATIE

INGETROKKEN AANVRAAG

2611 JT | Voorstraat 92 | het plaatsen van zonnepanelen op het dak Z - ZO binnen de daklijn en niet zichtbaar vanaf straatniveau | bouw | datum ingetrokken: 30-09-2019. VERLENGDE BESLISTERMIJN

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2613 EM | Singelstraat 1D | het brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 06-10-2019 2613 VZ | Colijnlaan 2 | het brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 04-10-2019 2623 AP | Karrepad 2 en 2A | het

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Weten waar aan de weg wordt gewerkt?

www.bereikbaardelft.nl 13 oktober 2019


TECHTALK DELFT

Als je in de prijzen wilt vallen, lijkt het een aanbeveling om dat te doen vanuit Delft – Delft lijkt de beste plek om de wereld en omstreken te veroveren. Kijk maar naar Olivier de Gruijter, die met zijn JERRY de James Dyson Award won. Of naar Hiber, die koud anderhalf jaar nadat het naar Delft is verhuisd, is benoemd tot Nationaal Icoon – eerder was ook al Leo Kouwenhoven met Quantum benoemd tot Nationaal Icoon. Delftse bedrijven zijn sowieso prijzenswaardig bezig, van DEAM en SeaState5 tot HIT. Lees maar – let’s Techtalk!

HIBER NATIONAAL ICOON /

Hiber heeft anderhalf jaar geleden een R&D centrum (Research & Development) geopend in Delft. Het ruimtevaartbedrijf is eind vorige maand uitgeroepen tot een van de drie Nationale Iconen van innovatiekracht. Staatssecretaris Mona Keijzer maakte dit bekend in ‘De wereld draait door’: “De nieuwe Nationale Iconen zijn visitekaartjes van onze innovatieve kracht. Het zijn uitvindingen van ondernemers met grote economische potentie.” Hiber bouwt

The missing link for IoT aan een netwerk van kleine satellieten die bij elkaar een wereldwijde communicatiedienst verzorgen. De satellieten, ter grootte van een schoenendoos en gebouwd door het eveneens Delftse bedrijf ISIS, kunnen dagelijks korte berichten ‘ophalen’ van elke willekeurige locatie in de wereld en doorsturen naar abonnees. Dit zodat zij bijvoorbeeld al hun vee kunnen tracken, of om elektriciteitspalen in de gaten te houden, of het weer of bodemkwaliteit te volgen. De nieuwe dienst is revolutionair, want veel goedkoper dan zijn concurrenten en ook nog eens onderhoudsarm. Meer techtalk? Check www.hiber.global.

Eén: ruim 780 miljoen mensen wereldwijd hebben geen schoon drinkwater. Als gevolg hiervan sterven jaarlijks 1,5 miljoen mensen aan water-gerelateerde ziektes. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 5 jaar. Twee: jaarlijks wordt een designwedstrijd uitgeschreven, de James Dyson Award, met als opdracht: ontwikkel een oplossing voor een bestaand probleem. Drie: oud-student Olivier de Gruijter van de TU Delft bedacht onder het hardlopen

Schoon drinkwater? JERRY can!

SEASTATE5: GELUIDNEUTRAAL NAAR KLIMAATNEUTRAAL / Het plaatsen van windmolenparken op zee moet helpen klimaatneutraal te worden. Maar het veroorzaakt onder water een lawine aan geluid. Zeezoogdieren zoals walvissen en dolfijnen kunnen daar helemaal door van slag raken. Veel landen hebben daarom voorschriften voor geluidsbeheer onder water. Kunnen we ook geluidneutraal klimaatneutraal worden? Jawel, dankzij opvouwbare en herbruikbare akoestische onderwaterschermen die YES!Delft-startup SeaState5 heeft

JERRY WINT JAMES DYSON AWARD /

WAAR WIJ NIET OVERLEVEN… ROBOTS! /

Wie wil er onderhoudsmonteur worden in een kernreactor? Waar wij niet zouden overleven, kunnen robots zonder een centje pijn aan het werk. Om een kernreactor te ontmantelen bijvoorbeeld, of radioactief afval te vervoeren. In Delft wordt gewerkt om van robots onderhoudsmonteurs te maken voor

Dolfijne onderwaterschermen

Stralend aan het werk

ontwikkeld. Dit scherm absorbeert het geluid én de akoestische energie onder water vanwege de plaatsing van de funderingen. Het geheim van deze schermen zit in het materiaal. Wat dat geheim is, zeggen we niet, anders is het geen geheim meer (en ook omdat het een heel ingewikkeld en technisch verhaal is). Maar als je daar meer over wilt weten… …check www.seastate5.com.

toekomstige kernfusiereactoren zoals Iter in Zuid-Frankrijk. Iter moet het eerste fusie-experiment worden dat netto vermogen op kan wekken uit kernfusie. Vanwege straling die vrijkomt, mogen mensen niet dicht genoeg in de buurt komen om bijvoorbeeld beschadigde onderdelen te vervangen. Hiervoor kunnen op afstand bestuurbare robots ingezet worden. HIT (Heemskerk Innovative Technology) en het Nederlandse instituut voor funderend energieonderzoek Differ werken daar samen aan. Meer techtalk? Check www.hollandrobotics.com

filtersysteem JERRY, dat chemicaliën, vuil en 99,99 procent van de bacteriën, parasieten en virussen uit het water verwijdert. Hij won daarmee de James Dyson Award 2019. JERRY kan worden gemaakt voor nog geen $ 5, is voor iedereen te gebruiken, past op elke jerrycan, kan 10.000 liter water filteren – en maakt zichzelf ook nog eens automatisch schoon na elke drinkbeurt. Deze oplossing kan miljoenen mensen schoon drinkwater bieden. Meer techtalk? Check www.jamesdysonaward.org.

ALS EEN INKTVIS IN DE OK /

Als chirurgen opereren, moeten ze goed zien waar ze – liefst ook met een optimale aanvliegroute – in snijden. Vaak belemmeren kruisende instrumenten het zicht. De ‘mechanische inktvis’, een stuurbaar instrument voor operaties in de buikholte, is nu voor het eerst gebruikt in de operatiekamer. Het wordt mechanische inktvis genoemd, omdat het stuursysteem een inktvistentakel nabootst. Daardoor is het uiteinde wendbaar, en kan de schaar of tang in elke richting gestuurd worden. De technologie is bedacht in Delft, door Paul Breedveld, TU Delft-hoogleraar Medical Instruments & Bio-Inspired Technology. Samen met de oprichters van DEAM, Jules Scheltes en Wimold Peters, wil hij chirurgische instrumenten op de markt brengen, gebaseerd op deze technologie. Te beginnen met deze mechanische inktvis. Meer techtalk? Check https://www.bitegroup.nl/category/maneuverable-devices

Techtalk Delft wordt mogelijk gemaakt m.m.v. de Delftse kennissector en Delft Technology Partners / Redactie: Mediabureau gemeente Delft, stadskrant@delft.nl / 07-2019.

Stadskrant Delft 3

13 oktober 2019

Profile for Gemeente Delft

Stadskrant Delft (13-10-2019)  

Stadskrant Delft (13-10-2019)