Page 1

Stadskrant Delft

NIEUWS EN INFORMATIE VAN DE GEMEENTE | WWW.DELFT.NL | POSTBUS 78, 2600 ME DELFT | TEL 14015

Meester van het perspectief en meester van het alledaagse

Pieter de Hooch keert eenmalig terug naar Delft Vanaf 11 oktober is in Museum Prinsenhof Delft de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland te zien van de beroemde 17de-eeuwse schilder Pieter de Hooch. Onder de titel ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer’ focust de tentoonstelling op de bloeiperiode van de kunstenaar waarin Delft een hoofdrol speelt. De Hooch was een veelzijdig kunstenaar: hij begon zijn carrière met het schilderen van zogenoemde ‘kortegaerdjes’ (soldaten- en herbergscènes) en ontwikkelde zich in Delft tot een schilder van binnenplaatsjes, interieurs en familieportretten. Geen enkele andere Nederlandse schilder in de Gouden Eeuw wist zoveel diepte te scheppen in zijn schilderijen.

De Hooch en Vermeer

Pieter de Hooch wordt nĂĄ Johannes Vermeer internationaal beschouwd

als de beroemdste Delftse meester van de 17de eeuw. De schilderijen van beide meesters zijn nogal eens aan elkaar toegeschreven. Ook Vermeer was gefascineerd door de werking van licht en perspectief in binnenruimtes. De binnenplaatsjes van De Hooch vormden voor Vermeer een grote bron van inspiratie. Werd De Hooch begin 19de eeuw als schilder nog hoger geschat dan Vermeer, vanaf eind 19de eeuw kantelde dat beeld. Met deze tentoonstelling stapt De Hooch weer uit de schaduw van Vermeer.

Meester

In De Hoochs werken zijn vaak meerdere ruimtes achter elkaar te zien, perfect geconstrueerde doorzichten van interieurs en buitenscènes. Hij wordt dan ook de ‘meester van het perspectief ’ genoemd. Met warme kleuren, doorkijkjes (er staat altijd wel ergens een deur open) en een natuurlijke lichtinval weet De Hooch een sfeer op te roepen die ongeĂŤvenaard is. In de relatief korte periode dat hij in Delft heeft gewerkt – ongeveer

De Hooch Verklanckt Rond de tentoonstelling worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Zoals de stadswandeling Pieter de Hooch in Delft en een instaplezing over Pieter de Hooch op de zondagmiddag. Ook heeft kamermuziekensemble Camerata Delft het concertprogramma ‘De Hooch Verklanckt’ samengesteld, geĂŻnspireerd op werk van Pieter de Hooch. Met muziek uit de tijd van De Hooch, en ook hedendaagse muziek met een link naar het dagelijks leven toen en nu. De concerten vinden plaats op 26 oktober, 7 december en 25 januari in de Oude Kerk. Daar is dan ook het kunstwerk van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm (1954), Narrow House, te bezichtigen; de eyecatcher van de manifestatie Gewoon bijzonder (Bijzonder gewoon), die expositieruimte 38CC parallel aan de tentoonstelling over Pieter de Hooch organiseert. Met een combiticket kunnen bezoekers zowel naar het concert, de tentoonstelling als het Narrow House. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.pieterdehoochindelft.nl (onder Activiteiten).

tussen 1652 en 1660 - maakte De Hooch zijn mooiste schilderijen. De binnenplaatsen en interieurs uit zijn Delftse periode keren nu terug naar de stad waar De Hooch ze bijna 400 jaar geleden schilderde.

Onderzoek naar oeuvre Pieter de Hooch Voorafgaand aan de tentoonstelling is sinds 2017 een combinatie van onderzoeken uitgevoerd. Zo is door materiaal-technisch onderzoek uitgebreid onderzocht hoe De Hooch zo briljant wist om te gaan met perspectief. Voor het onderzoek heeft Museum Prinsenhof Delft intensief samengewerkt met het Rijksmuseum, de TU Delft, een kunsthistoricus en een bouwhistoricus. De resultaten van deze onderzoeken worden gepresenteerd in de tentoonstelling en beschreven in de catalogus die bij de tentoonstelling verschijnt.

Topstukken

Van over de hele wereld komen topstukken naar Delft. Onder meer de Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin, de National Gallery of Art (Washington), het Kunsthaus (Zßrich) en de Royal Collection Trust (uit de privÊcollectie van H.M. Queen Elisabeth II) lenen schilderijen uit. Onder de bruiklenen bevinden zich vele beroemde schilderijen, zoals het sleutelstuk van de tentoonstelling: Binnenplaats van een huis in Delft (1658) uit de National Gallery in Londen. Dit schilderij is op 2 oktober al geïnstalleerd. Pieter de Hooch in Delft is met circa dertig topwerken de meest ambitieuze tentoonstelling ooit van Museum Prinsenhof Delft en werd mogelijk gemaakt door de Turing Toekenning 2017. De tentoonstelling zal te zien zijn tot en met 16 februari 2020. Kijk voor meer informatie op www.pieterdehoochindelft.nl.

Delft krijgt musical over Willem van Oranje Delft kan een spektakelmusical over Willem van Oranje tegemoetzien. Producenten Rick Engelkes en Pierre Karsten hebben met de gemeente Delft en de TU Delft een intentieovereenkomst gesloten om speciaal voor de musical een tijdelijk theater te bouwen op de Delft Campus Zuid. De voorstelling gaat hier in première op 7 maart 2021.

groeide van een klein protestants jochie uit tot een vermogende katholieke prins van Oranje; een vrijheidsstrijder die bepalend is geweest voor wat uiteindelijk ons Koninkrijk der Nederlanden werd. Hij ontwikkelde zich tot een staatsman die wilde verbinden, streed voor geloofsvrijheid en legde de kiem voor een volk dat niet bestond uit onderdanen maar uit medeburgers. Willem was een charismatische man die, ĂĄls hij sprak, iedereen om zijn vinger wond. Een vader met vijftien kinderen bij vier vrouwen ĂŠn minnaressen. Een militair die worstelde met zijn eigen idealen en zijn strijd uiteindelijk met de dood moest bekopen.

De muzikale theatervoorstelling vertelt het verhaal van Willem van Oranje en neemt ons mee naar zijn tijd, strijd en overwegingen. Hij

Goed idee

Uitgave gemeente Delft | stadskrant@delft.nl | Volg ons op social media      | Vormgeving Delta3

Het script van de musical wordt geschreven door theatermakers Geert Lageveen en Leopold Witte.

Producent Engelkes: “Willem van Oranje is een van de belangrijkste figuren uit onze geschiedenis en we willen zijn verhaal op zo’n eigentijdse, spectaculaire manier verbeelden dat het bezoekers inspireert en energie geeft. Het wordt een voorstelling die je meeneemt naar de tijd waarin iets heel belangrijks in beweging werd gezet; een strijd voor vrijheid van geloof, onafhankelijkheid en tolerantie. Thema’s die vandaag de dag nog steeds actueel zijn.� Wethouder Bas Vollebregt (o.a. Economie en Cultuur): “Een musical over Willem van Oranje in Delft is een geweldig goed idee. Ik verwacht dat de musical over dit Delftse icoon veel mensen naar onze Prinsenstad zal brengen. Delftse ondernemers sluiten aan met origineel aanbod in horeca en handel. Op deze manier kunnen veel Delftenaren profiteren van dit mooie initiatief.� De kaartverkoop gaat maart 2020 van start. In mei 2020 begint de bouw van het theater. Wilt u op de hoogte blijven? Op www.willemvanoranjemusical.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

6 oktober 2019


GEMEENTEBERICHTEN EVENEMENT IN 2020? MELD UW EVENEMENT OP TIJD AAN! Wilt u in 2020 een evenement organiseren? Meld uw evenement dan uiterlijk 31 oktober 2019 aan bij de gemeente. Het aanmeldformulier vindt u op www.delft.nl/evenementen. De gemeente wil graag tijdig inzicht hebben in het aantal evenementen voor 2020. Dit vanwege het beperkte aantal locaties en mogelijkheden voor evenementen. En met het oog op een zorgvuldig proces en goede afstemming met bijvoorbeeld hulpdiensten. Aanmelden is nog geen vergunning Aanmelden is niet automatisch een vergunningaanvraag voor uw evenement. Als voor uw evenement een vergunning nodig is, moet u hiervoor nog apart een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/evenementen. Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/ afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

BESTEMMINGSPLANNEN PROFESSOR SCHOEMAKER PLANTAGE GRASBUURT GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 26 september 2019 het gewijzigde bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage Grasbuurt vastgesteld. Bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage Gras-buurt Het bestemmingsplan bestaat uit twee plangebieden. Het oostelijk plangebied (de woonbuurt Grasbuurt) heeft de volgende plangrenzen: • aan de noordzijde: ten zuiden van de groenstrook aan de waterkant van de Professor Evertslaan • aan de westzijde: Van Tijenstraat • aan de oostzijde de oostrand van de Rijksweg A13 • aan de zuidzijde: de noordrand van het Delftechpark. Ten noorden van het fietspad.

Inzage Vanaf 7 oktober 2019 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan, het bijbehorend raadsbesluit en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder op de volgende wijzen bekijken: • op afspraak bij de gemeente aan het Stationsplein 1. U kunt hier ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen • opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer ‘plannen zoeken’. Voer daarna bij ‘plan naam’ de naam van het plan (exact) in • via www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage. Beroep Bent u belanghebbende bij dit bestemmingsplan en hebt u eerder een zienswijze ingediend? Of kunt u aantonen dat u niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen? Dan kunt u van 8 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. U kunt ook in beroep gaan tegen delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij de vaststelling. Op welke punten het bestemmingsplan is gewijzigd vindt u in het raadsbesluit. Stuur een brief met uw beroepschrift naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor stuurt u een brief aan de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Invloed Crisis- en herstelwet op beroepsprocedure Op dit besluit is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat het belangrijk is dat u alle beroepsgronden opneemt in uw beroepschrift, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Meer informatie Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Kijk dan op www.delft.nl/bestemmingsplannen of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015. HET ARSENAAL

Om het plangebied beter te ontsluiten, wordt een rotonde ter hoogte van de huidige kruising Schoemakerstraat, Stieltjesweg en Van Embdenstraat gerealiseerd. De rotonde heeft de volgende plangrenzen: • aan de noordzijde: De Schoemakerstraat ter hoogte van de DUWO-flat aan de Professor Evertslaan • aan de westzijde: bij de aansluiting van de Stieltjesweg aan de Schoemakerstraat • aan de oostzijde: de inrit van de Van Embdenstraat in het plangebied Professor Schoemaker Plantage • aan de zuidzijde: de Schoemakerstraat. Ongeveer ter hoogte van het ‘groene gebouw’. Besluit hogere waarden Wet geluidhinder In samenhang met het bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft op 10 september 2019 een besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder genomen.

2 Stadskrant Delft

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Delft het bestemmingsplan ‘Het Arsenaal’ vastgesteld. Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad dit besluit gewijzigd. De aanleiding voor de wijziging is een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juli 2019. Daarin is opdracht gegeven om de geluidbelasting van een aantal parkeerplaatsen achter Breestraat 3 nader te onderzoeken en het bestemmingsplan voor de parkeerplaatsen zo nodig aan te passen. Met het besluit van 26 september 2019 is dat gebeurd. Het plangebied van het bestemmingsplan omvat het voormalige Legermuseum in Delft en is gelegen tussen de grachten Oude Delft en Nieuwe Delft en de Breestraat. Inzage Vanaf 7 oktober 2019 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit bekijken:

op afspraak bij het gemeentekantoor aan het Stationsplein 1 in Delft. U kunt bij het gemeentekantoor ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer ‘plannen zoeken’. Bij ‘plannaam’ kan daarna de naam van het bestemmingsplan (Het Arsenaal) worden ingevoerd via www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage.

In beroep gaan Bent u belanghebbende bij dit bestemmingsplan? Dan kunt u van 8 oktober tot en met 18 november 2019 beroep instellen tegen delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij het besluit van 26 september 2019. Stuur hiervoor een brief met uw beroepschrift naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u bovendien vragen om een voorlopige voorziening. Hiervoor stuurt u een brief aan de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Kijk dan op www.delft.nl/bestemmingsplannen of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015. BESLUITEN VERWIJDEREN AANHANGER

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in ieder geval langer dan 3 dagen) op de volgende locaties aan de openbare weg geparkeerd: 2624 Xx | Herman Gorterhof | aanhanger met kartonnen kentekenplaat. Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. De aanhanger is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor 2110-2019 12.00 uur moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door de aanhanger te verwijderen van de openbare weg. Indien dit niet gebeurt, is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Bezwaar Belanghebbenden kunnen voor 1711-2019 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift. Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14015. VERWIJDEREN VOORWERPEN OPENBARE RUIMTE

Het volgende voorwerp staat op de volgende locatie in de openbare ruimte: 2628 AP | Rotterdamseweg thv. nr. 136 | Victor Veilig-figuur. Conform de APV Delft is het is toegestaan tijdelijk voorwerpen te plaatsen in de openbare ruimte, als plaatsing op eigen terrein niet mogelijk is, maar dan niet langer dan 6 maanden. Het voorwerp is geplaatst in strijd met de APV Delft en is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor 14-10-2019 moet aan deze

overtreding een eind zijn gemaakt. De eigenaar, houder en/of gebruiker wordt dan ook verzocht het voorwerp binnen 7 dagen na genoemde datum te verwijderen. Als dit niet gebeurt, zal bestuursdwang worden toegepast en/of proces verbaal worden opgemaakt. Bezwaar Belanghebbenden kunnen voor 1711-2019 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift. Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14015. OPGRAVING OVERLEDENE BEGRAAFPLAATS JAFFA

De burgemeester van Delft heeft op 24 september 2019 op grond van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging besloten vergunning te verlenen tot het doen opgraven van het stoffelijk overschot van mevrouw K.M.C.S. Jokhoe. Mevrouw Jokhoe is begraven in een particulier graf op begraafplaats Jaff a in Delft, grafnummer K/30/88. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen. U kunt dit sturen naar de burgemeester van Delft, Adviescommissie bezwaarschriften, Kamer 1, postbus 78, 2600 ME Delft. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in elk geval bevatten: naam en adres van de indiener, datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en gronden/redenen van het bezwaar. Voorlopige voorziening Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u van mening dat de spoed dit vereist, dan kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag, afdeling bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

23 november | Flatfeest Tienstraflat | Professor Evertslaan 132-146 | aangemeld. Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status ervan. Inzage op afspraak bij de gemeente, Stationsplein 1.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

2611 GJ | Burgwal 20 | bouw, rijksmonument: antenne installatie in Maria van Jessekerk moderniseren | 24-9-2019 2611 VW | Annastraat 39, 41, 41A en 43 | bouw: studio’s realiseren dmv. renovatie bestaande stallen | 28-9-2019 2612 CK | Vrijenbanselaan 19 | kap: een populier | 24-9-2019 2613 VP | Hugo de Grootstraat 75 | bouw: woning splitsen in drie zelfstandige woningen inclusief dakopbouw | 26-9-2019 2613 xx | Hof van Delftwijk | kap: acht bomen op diverse locaties Hof van Delft | 24-9-2019 2614 xx | Asvest | bouw: vluchttrappen aanpassen | 26-9-2019 2614 xx | nabij de Van Foreestweg 110 en Van Almondestraat 38 | kap: 2 bomen op diverse locaties in Voordijkshoorn | 24-9-2019 2616 AB | Laantje van Levenslust 4 | kap: grote bomen op 8 verschillende locaties van het volkstuincomplex Delftse Hout | 27-9-2019 2622 BD | Latijns-Amerikalaan thv. nr. 116 en Indiastraat thv. nr. 2 | kap: 2 bomen | 24-9-2019 2622 xx | Tanthof Oost | kap: 5 bomen op diverse locaties Tanthof Oost | 24-9-2019 2624 xx | Beatrixlaan tussen N470 en Westlandseweg | uitvoering van werkzaamheden: rioolpersleiding HRG Slauerhofflaan renoveren | 27-09-2019 2628 VD | Spiekmanstraat thv. nr. 1 en Prins Bernhardlaan voorbij nr. 5 | kap: twee bomen | 24-9-2019. VERLEEND REGULIER

EVENEMENTEN

2611 HR | Sint Agathaplein 1 | bouw, rijksmonument: tijdelijke droogloop en tochtsluis aanbrengen | 25-9-2019 2611 MR | nabij Lakenraam 1 | kap: 1 witte els | 24-9-2019 2613 EM | Singelstraat 1 | bouw: horecaruimte verbouwen naar zelfstandige woonruimte | 26-9-2019 2614 GR | Buitenwatersloot thv. nr. 320 | kap: aantal bomen ihkv. waterveiligheid | 25-9-2019 2614 xx | Hof van Delftlaan | kap: 21 bomen (C. Fockstraat en van Heemstrastraat) | 25-9-2019 2614 xx | Leeuwenhoekbuurt Kavel 8 O 3504 | bouw: woning kavel 8, veld 2.3 Leeuwenhoekkwartier | 27-9-2019 2614 xx | Leeuwenhoekbuurt, Kavel 9 - O3501 | bouw: woning kavel 9, veld 2.3 Leeuwenhoekkwartier | 27-9-2019 2614 xx | Van Leeuwenhoekpark | bouw: woning | 30-9-2019 2616 LE | nabij Baden Powellpad en Botenpad | kap: 2 populieren, 1 wilg en 1 es | 24-9-2019 2623 NS | nabij Kuifeendhof en Edelhertlaan | kap: 1 kers en 1 es | 24-9-2019

23 november | Intocht Sint Nicolaas | Oostsingel en binnenstad | aangemeld

Vervolg: zie pagina 3

LOCATIES AFVALCONTAINERS

Op 1 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft de volgende locatie(s) aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers: 2614 TT | thv. Groene Zoom 26 2624 TA | thv. Menno ter Braaklaan 1. Zienswijze Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een gemotiveerde zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Delft. Deze zienswijze dient te worden ingediend binnen een termijn van zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, dus uiterlijk 14 november 2019. De zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, met vermelding van de locatie.

Weten waar aan de weg wordt gewerkt?

www.bereikbaardelft.nl 6 oktober 2019


GEMEENTEBERICHTEN (Gemeenteberichten, vervolg pagina 2) 2624 AA | Westlandseweg 1 | bouw: tijdelijk infocentrum uitbreiden | 25-9-2019 2624 BZ | Minervaweg 159 | kap: 4 kleine bomen | 23-9-2019 2625 AB | Bartokpad 4 | bouw: bedrijfsdeur aan achtergevel plaatsen | 25-9-2019 2625 DT | Reinier de Graafpad 1 | kap: 1 boom | 24-9-2019 2627 AS | Schieweg 168 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: huidige boerderij/woonhuis omvormen naar dagbesteding | 249-2019. INGETROKKEN AANVRAAG

2614 xx | Troelstralaan 0 | bouw: extra kolommen plaatsen in winkelcentrum De Hoven | 26-9-2019 2622 AP | Sadatweg 20 | bouw:

loods/opslag intern verbouwen naar studio’s | 27-9-2019 2628 xx | toekomstige Grasbuurt (Professor Schoemaker Plantage) | kap: bomen | 24-92019 2628 ZE | Van Embdenstraat 0 | kap: bomen in entreegebied PSP | 24-9-2019 2629 HJ | Rotterdamseweg 474 474A | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: twee vrijstaande woningen vervangen voor nieuwbouw | 26-9-2019. VERGUNNINGVRIJ

2623 PJ | Graspieperstraat 13 | kleine plaatjes asbest verwijderen | 25-9-2019. BUITEN BEHANDELING GESTELD

2611 SP | Oosteinde 134 A | bouw: ramen en kozijnen vervangen.

MELDINGEN MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK PAND

2611 DC | Bastiaansplein 135 | 24-9-2019 2612 AX | Ternatestraat 69 | 27-9-2019 2613 BL | Hof van Delftlaan 89A | 27-9-2019 2613 CL | Van der Brugghenstraat 18 | 27-9-2019 2627 AZ | Energieweg 20 | 269-2019 2628 GJ | Nassaulaan 42 | 23-92019. MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK PAND, NIET AKKOORD

2622 HA | Derde Werelddreef 1 | 25-9-2019 2627 AM | Leeuwenstein 8 | 25-9-2019.

SLOOPMELDINGEN

2612 EW | Sint Jorisweg 69 | asbest vanuit gang en luik verwijderen | 25-9-2019 2612 GW | Bonairestraat 5 | asbest verwijderen | 25-9-2019 2612 SZ | Stalpaert v/d Wieleweg 84 | asbest verwijderen | 24-9-2019 2622 NA | Abtswoude 38 | asbest verwijderen | 26-9-2019 2624 RS | Poptahof Noord 333 | asbest verwijderen | 24-9-2019 2625 VB | Schubertlaan 53 | asbest, losse vensterbank en woonkamer verwijderen | 25-9-2019 2627 AZ | Energieweg 20 | verloren bekisting saneren | 24-9-2019 2628 CD | Mekelweg 4 | asbest verwijderen in calamiteitenmuseum studieverzameling | 27-9-2019 2628 RH | Piet Heinstraat 11 | asbest verwijderen | 27-9-2019.

MELDING BODEMENERGIESYSTEEM

2628 RX | Mijnbouwstraat 120 | oude riolering verwijderen en nieuwe riolering aanbrengen | 24-9-2019. BOUWMELDING

2614 ME | Kortenhoeve 18 | dakkapel, 22-9-2019.

FORMELE PUBLICATIE De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Stuur uw mooiste foto in!

Foto: Erwin Dijkgraaf

De gemeente Delft organiseert elke maand een fotowedstrijd op haar socialmediakanalen. Thema van de maand oktober is: ‘Delfts water’. Wilt u meedoen? Stuur dan uw mooiste – actuele en zelfgemaakte – foto naar fotowedstrijd@delft.nl. Dit kan tot en met 16 oktober. De foto moet verband houden met het thema. Vergeet u niet de locatie erbij te zetten? Uw inzending moet een jpeg/ jpg-bestand zijn van minimaal 1 MB. De inzendingen worden op de gemeentelijke facebookpagina getoond in een fotogalerij. Van 17-23 oktober kan iedereen stemmen; de foto met de meeste likes wint. De prijs is eeuwige roem: de winnende foto wordt, uiteraard met naamsvermelding, gepubliceerd op de social media van

Nieuwe Nederlanders

de gemeente en in de Stadskrant Delft van 27 oktober.

Let op

U mag per maand één foto insturen en er mag op de foto geen beeldmerk, logo of handtekening staan. Is er op de foto iemand herkenbaar in beeld, vraag hem of haar dan om toestemming voor publicatie. Door inzending van uw foto gaat u akkoord met plaatsing op de gemeentelijke social media, www.delft.nl en in de Stadskrant Delft. Meer informatie: www.facebook.com/ gemeentedelft.

Op 30 september reikte locoburgemeester Bas Vollebregt het Nederlanderschap uit aan 10 personen.

Coming Out Day 2019 RAAD IN BEELD

Onderzoek locatie voor scholen in Tanthof De gemeente onderzoekt twee locaties in Tanthof voor één toekomstig gezamenlijk schoolgebouw. Er zijn nu meerdere scholen in Tanthof-West en Tanthof-Oost, maar de verschillende schoolbesturen willen

in een gezamenlijk gebouw verdergaan. Dit bleek dinsdag in de commissie Sociaal Domein en Wonen. Een mogelijke locatie is het grasveld aan het Vietnampad (Abtswoudsepark), een andere optie is de locatie van de kinderboerderij en de waterspeeltuin. Tegenstanders van deze plannen willen geen massale school in Tanthof. Ze zouden graag zien

Opfriscursus rijvaardigheid Bent u 67 jaar of ouder, heeft u een rijbewijs en rijdt u auto? Dan bent u op donderdag 17 oktober van harte welkom bij de opfriscursus rijvaardigheid senioren. Deze opfriscursus wordt georganiseerd door de gemeente Delft in samenwerking met de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en Veilig Verkeer Nederland. Aan bod komen o.a. nieuwe verkeersregels en ‘het nieuwe rijden’. U krijgt een ogen- en reactietest en wie dat wil, kan met een ervaren begeleider een rit maken in de eigen auto of brommobiel. Deze test heeft geen enkel gevolg voor de geldigheid van het rijbewijs. Aan het eind ontvangen cursisten een naslagwerk met de theorie en persoonlijke adviezen. De cursus vindt plaats in de kantine van DHC Delft, Sporthal Brasserskade, Sportring 2. U kunt kiezen tussen twee tijdstippen: van 9.00 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. De kosten zijn € 15. Wilt u meedoen, meld u dan vóór 11 oktober aan via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of tel. 0184 – 68 53 17.

6 oktober 2019

dat de gemeente ook onderzoek laat doen naar de variant van twee schoollocaties in de twee wijkdelen. Wethouder Karin Schrederhof (Wonen) liet weten dat die variant niet wordt meegenomen in het onderzoek. Het is voor de schoolbesturen geen optie.

Weloverwogen

De keuze voor een van de twee locaties is volgens wethouder Hatte van der Woude (Onderwijs) weloverwogen en zorgvuldig gemaakt. Het onderzoek naar de nieuwe schoollocatie is volgens wethouder Schrederhof in januari 2020 gereed. De resultaten gaan in maart volgend jaar naar de gemeenteraad. Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en SP lieten aan het eind van het debat weten dat ze het onderwerp verder in hun fracties gaan bespreken. Mogelijk komen daar moties uit voort. Deze kunnen in de raadsvergadering op 28 november worden ingediend.

Op vrijdag 11 oktober vindt de jaarlijkse Coming Out Day plaats, de dag waarop aandacht wordt besteed aan het openlijk uit de kast komen van mensen die homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn. Coming Out Day is ook een dag om te laten zien dat de gemeente Delft, TU Delft en DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit)

veilig en accepterend zijn tegenover LHBT+’ers. Om 9.50 uur hijst Hatte van der Woude, wethouder Integratie, de regenboogvlag bij het stadskantoor. Ook bij diverse andere Delftse gebouwen wappert de vlag op deze dag. De DWH organiseert overdag op de TU-campus, tussen de Aula en de UB, de Free Zone B. ’s Avonds is er een kroegentocht en om 21.30 uur gaat de Coming Out to Dance Party van start aan de Lange Geer 22. Meer informatie: www.dwhdelft.nl.

Een uitgebreid verslag vindt u op www.delft.nl/gemeenteraad.

Stadskrant Delft 3

Profile for Gemeente Delft

Stadskrant Delft (06-10-2019)  

Stadskrant Delft (06-10-2019)