Page 1

Stadskrant Delft

NIEUWS EN INFORMATIE VAN DE GEMEENTE | WWW.DELFT.NL | POSTBUS 78, 2600 ME DELFT | TEL 14015

Waarom nieuwbouwplan scholen in Tanthof?

Wethouders geven antwoord op prangende vragen Een handtekeningenactie tegen de ‘scholenschuif ’ in Tanthof. Natuurorganisaties die zich sterk maken tegen het plan om drie scholen bij elkaar te bouwen op groen in deze wijk. De gemeente zou weigeren te luisteren naar bewoners. Een demonstratie ‘Houd de scholen op hun plek’ op 17 november. Wat is er aan de hand? Onderwijswethouder Hatte van der Woude en gebiedswethouder Karin Schrederhof beantwoorden vijf vragen over deze kwestie. Is in Tanthof de revolutie uitgebroken?

Schrederhof: “Nee hoor, mensen zijn betrokken. Het is wel zo dat de wijksamenstelling verandert. Meer ouderen, minder kinderen, vergeleken met vijftien, twintig jaar geleden. Wat betekent dat voor de wijkvoorzieningen? Daar denken we over na, daarover raadplegen we de wijkbewoners ook. We vinden wel dat maatregelen nodig zijn om de voorzieningen in de wijk aan te passen aan de behoeften van de bewoners van nu en binnenkort.â€? Van der Woude: “Zoals het bieden van goed onderwijs, in een stimulerende schoolomgeving met voorzieningen zoals bijvoorbeeld een schooltuin en werkplaats, maar ook kinderopvang. Niet zo heel lang geleden gingen in het cluster van drie scholen in Tanthof-Oost duizend, elfhonderd leerlingen naar school. Dat aantal is gehalveerd; nu tellen alle zes scholen sĂĄmen zo’n 1.050 leerlingen. Dat aantal gaat niet groeien. De wijk is demografisch in balans. Gevolg daarvan: de schoolbesturen moeten nu onderwijsgeld betalen voor lege of halflege gebouwen; geld dat dus nĂ­et naar de leerkrachten of naar het onderwijs gaat.â€?

En om dat op te lossen, moet groen worden geofferd?

Van der Woude: “Dat is maar helemaal de vraag. Wij vinden goed onderwijs ĂŠn groen van belang in de wijk, van belang voor de kinderen. Daarom is de combinatie van zo’n scholengebouw met de Kindertuinen ook een serieuze optie. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Wat nu in elk geval duidelijk is, is dat het terugbrengen van het aantal scholen van zes naar vier geen optie is. Er zijn drie schoolbesturen, die heel graag willen samenwerken en onderwijsruimte willen delen. Dat kan niet op vier

Van der Woude: “Niet alleen voor de Tanthofkinderen, maar voor ĂĄlle kinderen in Delft. Het valt ongelofelijk te waarderen dat de schoolbesturen zo lang zes scholen in Tanthof open gehouden hebben, want dat hadden ze niet hoeven doen op basis van de leerlingaantallen. Door de nieuwbouw in Tanthof komt geld dat nu besteed wordt aan leegstand weer beschikbaar voor goed onderwijs. Bovendien stelt de nieuwbouw van de scholen ons in de gelegenheid om flink aan de slag te gaan met verduurzaming. Reken maar dat

dit ÊÊn van de meest duurzame schoolgebouwen van Delft gaat worden.�

Hoe gaat het nu verder?

Schrederhof: “Dat is aan de gemeenteraad. Er is nog niets besloten. De schoolbesturen hebben hun argumenten voor de ‘scholenschuif ’ deze week toegelicht aan de raad. Wij gaan de voors en tegens van de beide locaties in kaart brengen. Daarna is het aan de raad: wordt het ĂŠĂŠn of geen van deze locaties? De raad besluit hierover in maart 2020. Als de raad groen licht geeft,

volgt een ruimtelijke ordening-traject, het bestemmingsplan moet worden aangepast, een bouwplan moet worden gemaakt. Daar gaan wel een paar jaar overheen.â€? Van der Woude: “Het gebouw staat er niet eerder dan in 2023. En in de tussentijd blijven we bewoners en belanghebbenden betrekken. Omdat het gaat over iets wat belangrijk is: goed onderwijs in de wijk – in ĂŠlke wijk.â€? Wilt u meer weten? Kijk op www.delft. nl/nieuwbouwscholen.

locaties. Dat kan het beste op ĂŠĂŠn centrale locatie.â€? Schrederhof: “Momenteel hebben we twee locaties in onderzoek, allebei op de grens van TanthofOost en -West. Het gaat om de plek waar nu Kinderboerderij Tanthof en de Kindertuinen staan en in het Abtswoudsepark, aan het Vietnampad. Van deze locaties zetten we alle plussen en minnen op een rij, in overleg met belanghebbenden. Bij de Kinderboerderij nemen we dan ook een verhuizing van de Kinderboerderij en mogelijk de Kindertuinen mee. En we kijken ook of we het groen dat nodig is om een nieuw scholencluster te bouwen, kunnen compenseren in de wijk, onder andere op de plekken waar de scholen nu staan, gecombineerd met woningbouw.â€?

1.050 leerlingen op ĂŠĂŠn plek. Hoe veilig is dat, met het brengen en ophalen van de leerlingen?

Van der Woude: “Het is niet voor het eerst. Jarenlang ging zo’n aantal leerlingen naar een scholencluster in Tanthof-Oost. We onderzoeken of dit op de twee beoogde locaties tot problemen leidt. De verkeersituaties zijn onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek dat we uitvoeren.� Schrederhof: “Uiteraard zullen we het blijven monitoren en als het nodig is maatregelen treff en om veilig naar en van school te gaan.�

Waarom is er zo veel weerstand?

Schrederhof: “We zijn in een heel vroeg stadium heel open geweest. Dat maakt dat men denkt dat alles al definitief is terwijl wij nog maar net gestart zijn. Ik denk wel dat het plan om de scholen te clusteren op een centrale locatie in Tanthof goed is voor de wijk; voor de kinderen in Tanthof en hun ouders.�

Foto: Fred Nijs

Wethouders Hatte van der Woude (l) en Karin Schrederhof: ‘We blijven bewoners en belanghebbenden betrekken.’

Laatste steen buitenkant VOLT Met het leggen van de laatste metselsteen is de buitenkant van gebouw VOLT in Nieuw Delft afgerond. VOLT was het eerste bouwproject in het Van Leeuwenhoekkwartier, een van de drie nieuwe buurten in Nieuw Delft. Het gebouw is naar verwachting in april 2020 helemaal klaar. VOLT bestaat uit 130 appartementen in het middeldure segment. Het plan biedt woonruimte aan bijvoorbeeld afgestudeerden die in Delft willen

Uitgave gemeente Delft | stadskrant@delft.nl | Volg ons op social media      | Vormgeving Delta3

blijven wonen en werken. Het plein vormt het hart van VOLT: een levendige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

In het plan wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van duurzame materialen. Ook wordt bodemwarmte toegepast en liggen de daken vol met zonnepanelen. Op de begane grond is ruimte voor horeca, winkels en kantoren. Onder het complex komt een parkeerkelder. De komende maanden worden de appartementen afgerond, net als de openbare ruimte rondom het complex. Mensen die een woning in VOLT willen huren, kunnen zich inschrijven om op de hoogte te blijven via www.hureninvolt.nl.

10 november 2019


‘Sociaal ondernemerschap vraagt balans tussen jezelf en het geheel’ Toen Evelien Olyslagers achttien was, kocht ze een paard: Jafar. Hij en andere paarden in zijn kudde hebben haar sindsdien zoveel waardevolle inzichten gebracht, dat ze er haar werk van heeft gemaakt. Olyslagers (34): “Samen met andere paarden vormt Jafar een kleine kudde, in een natuurgebied in Buytenhout West. Ze hebben er de vrijheid en ruimte om hun natuurlijke instinct te volgen. Dat geeft waardevolle informatie over hoe een kudde functioneert – en daar kunnen ook

wij mensen heel veel van leren.” In haar bedrijf Paardeninzichten brengt Olyslagers mensen in contact met de kudde. Ze helpt hen vertrouwen te krijgen in wie ze zijn – en wie niet – en in hun kwaliteiten, behoeften en hun rol in een groep. “Door je leven daarop in te richten, ga je veel beter

in je vel zitten. Paarden zijn in staat om mee te bewegen met dat wat er nú ontstaat. Als wij dat ook leren, in vertrouwen, draagt dat bij aan onze gezondheid.”

Gevaar

Hoe een paard een mens kan ‘spiegelen’ heeft ze in het verleden letterlijk aan den lijve ondervonden. “Toen ik Jafar nog niet lang had, heeft hij me aan paar keer van zijn rug gegooid. Uiteindelijk begreep ik waarom. Ik was in die tijd niet mezelf – en Jafar voelde dat. Een paard wil weten: wat heb ik aan je en ook: wat Foto: Erwin Dijkgraaf

niet. Want als er gevaar dreigt, moet de kudde weten wie welke rol goed kan vervullen. Dit boeide me zó, dat ik diverse opleidingen ben gaan doen en uiteindelijk ben afgestudeerd als gedragsdeskundige tussen mens en paard.”

The Impact Days

Of het nou om paarden of om mensen gaat: Olyslagers heeft een vast geloof in de kudde. “Als je met elkaar werkt aan onderling vertrouwen, kan er een band ontstaan die bijna niet uit te leggen valt. Ik kan ervoor kiezen om me alleen op mijn eigen bedrijf te richten, maar dan loop ik de enorme waarde mis die anderen kunnen toevoegen. Ik zoek daarom altijd de samenwerking.” Dat doet ze ook binnenkort, tijdens The Impact Days: drie dagen waarop het sociaal ondernemerschap in Delft wordt belicht. “Op een van die dagen, 23 november, organiseert een groepje sociaal ondernemers uit Buytenhout West een route door het gebied. Met workshops laten we mensen ervaren wat we hier doen en maken we duidelijk hoe de natuur kan bijdragen aan onze mentale gezondheid.”

Van Marken

De dag daarvoor, 22 november, organiseert de gemeente een bijeenkomst over sociaal ondernemerschap bij DSM, waarbij ook Olyslagers aanwezig zal zijn. Het is een toepasselijke locatie, vindt ze. “J.C. van Marken, oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek, was de eerste sociaal ondernemer van Nederland. Mijn opa werkte bij hem en woonde, samen met mijn oma, in het Agnetapark. Ze leven niet meer, maar nog altijd wordt in onze familie vol lof over Van Marken gesproken.”

Vergeten

Met zijn sociale instelling was Van Marken een voorbeeld voor haar

Volgende stap op weg naar plan Prinsenhof De gemeente laat de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied verder uitwerken in een meer gedetailleerd ontwerp. Dit is nodig om een betrouwbare raming te maken van de kosten. De toekomstvisie is opgesteld door de werkgroep Prinsenhofgebied, met drie scenario’s, In juli gaf het college opdracht de plannen door te rekenen. Het blijkt echter niet mogelijk nu een goede raming te maken. Bij het doorrekenen leiden de onzekerheden tot grote bandbreedtes in kosten. Een betrouwbare raming is een voorwaarde om een besluit te kunnen nemen over de hoogte van de investeringen. Het college wil

daarom nu eerst een ontwerp laten maken. Het gaat om de variant die de inhoudelijke visie van het museum mogelijk maakt en waarbij ook de buitenruimte wordt betrokken. Het college wil in de eerste maanden van 2020 een voorstel aanbieden aan de raad voor het ontwerpproces. Ook in die ontwerpfase wil het college de stad betrekken. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2021 een definitief ontwerp liggen. Dan kan de raad beslissen.

RAAD IN BEELD

Commissie bespreekt nota over werk Op dinsdag 12 november vergadert de commissie Sociaal Domein en Wonen. Om 19.45 uur begint het Delfts Kwartiertje. De procedurevergadering begint om 20.00 uur, met aansluitend (rond 20.15 uur) de overlegvergadering. Op de agenda staat onder meer het jaarverslag van het Instituut Sociaal Raadslieden over 2018, de nota ‘Werk is het

Kijk voor meer informatie over het bedrijf van Evelien Olyslagers op www.paardeninzichten.nl.

The Impact Days Op 21, 22 en 23 november wordt, net als elders in het land, in Delft sociaal ondernemerschap belicht met The Impact Days. De gemeente roept sociaal ondernemers op om op 21 en 23 november de deuren te openen voor Delftenaren. Op 22 november organiseert de gemeente van 10.00 tot 16.30 uur in het Grote Kantoor van DSM, Wateringseweg 1, een bijeenkomst over sociaal ondernemerschap. Doel: kennisoverdracht, ontmoeten, inspireren en verbinden. Wilt u meer weten over sociaal ondernemen of er verder over doorpraten met Evelien Olyslagers? Meld u aan via ptangel@delft.nl of hslakhorst@delft.nl. Meedoen of activiteiten organiseren in het teken van sociaal ondernemerschap / The Impact Days? Meld uw activiteit aan via www.theimpactdays.nl.

Ondergrondse containers in Tanthof-West Vanaf komende week tot en met 20 december worden in Tanthof-West ondergrondse containers geplaatst. Dit gebeurt vanwege de invoering van gescheiden afvalinzameling. De bewoners worden door Avalex geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning. In januari volgend jaar zal hetzelfde gebeuren in Tanthof-Oost.

Delftpasnovemberkorting Elke maand heeft de Delftpas extra maandkortingsacties – bovenop de vele kortingen die het hele jaar geldig zijn. Wat is er in november te doen met extra Delftpaskorting? Acrobatiek of chai latte voor de helft van de prijs. En een gratis Pieter de Hooch-audiotour en salsa. Altijd al door de lucht willen vliegen? Circus Kabel kan je de acrobatische techniek bijbrengen. Even oefenen en met wat hulp vlieg je door de lucht. Neem je Delftpas mee en dan vliegt alvast de helft van de prijs weg. Dan betaal je geen € 12,50 maar € 6,25. Of liever met beide benen op

2 Stadskrant Delft

beste medicijn’ en het kader voor de samenwerking met Delft voor Elkaar 2020-2022. Donderdag 14 november is er een vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De agendapunten vindt u binnenkort op www.delft.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook de link naar de webcast om de besprekingen live te volgen.

grootouders. “Mijn opa en oma gaven dat door aan hun kinderen en mijn ouders weer aan mij.” Van Marken wist de goede balans te vinden tussen het gemeenschappelijke belang en dat van hem zelf, vervolgt Olyslagers. “Veel sociaal ondernemers – onder wie ikzelf – vergeten zichzelf weleens een beetje in het werk. Maar wat ik nu beter leer, is dat je het meest voor anderen kunt betekenen als je ook goed voor jezelf zorgt.”

de grond, op de dansvloer, om Cubaanse salsa onder de knie te krijgen? Dat kan deze maand met 25 procent korting bij Salsa Records. Ofwel € 20 korting op 8 lessen salsa. En na afloop genieten van niet zo maar een chai latte, maar misschien wel de lekkerste chai latte

in Delft? Probeer ’t deze maand bij KopieKoffie, niet voor € 2,75, maar voor € 1,35. Liever iets cultureels? Pieter de Hooch is te zien in Museum Prinsenhof. Natuurlijk, je moet z’n schilderijen zien, maar deze maand kun je ook gratis meedoen aan een audiotour met een pocket notebook in het museum. Met de Delftpas betaal je dan alleen de toeslag op de entree van € 5. Meer weten? Kijk op www.rotterdampas. nl en zoek op respectievelijk circuskabel, salsa records, kopiekoffie en prinsenhof. Of kijk voor meer info over de Delftpas op www.delftpas.nl.

10 november 2019


TECHTALK DELFT

Techtalk. Wie daarvan houdt, leest vast regelmatig KIJK. Die heeft een longlist gemaakt van 20 beste tech-ideeën van 2019. Vier daarvan zijn bedacht in Delft. En die vind je op deze pagina. En, omdat er nog veel meer te techtalken is in Delft, ook nog aandacht voor hoe (Delftse) kennis helpt om blessurevrij te blijven. Let’s techtalk!

BESTE TECH-IDEE 2: EEN LICHTJE OPSTEKEN TEGEN BOEZEMFIBRILLEREN /

Je ziet een knappe vrouw of man – dan kan je hart wel eens overslaan. Geen paniek! Maar als je hartslag vaker onregelmatig en te hoog is, kan dat duiden op boezemfibrilleren. Dat is wel gevaarlijk, want het verhoogt het risico op beroerte en bloedstolsels. De huidige behandeling tegen boezemfibrilleren is een elektrische schok onder narcose, vanwege de pijn. Onderzoekers van het

Een lichtje opsteken, hart nodig LUMC en de TU Delft hebben een systeem bedacht dat zelf een hartritmestoornis signaleert via een ingebracht led-lampje en lichtgevoelige eiwitten. Dat signaal gaat naar het lampje, dat dan aanflitst. Voor de eiwitten is dat het teken om het hart met een pijnloos elektrisch stroompje te ‘resetten’. Het werkt bij ratten, maar er is nog wel veel onderzoek nodig om het ook geschikt te maken voor de mens.

BESTE TECH-IDEE 1: WARMTEAFGIFTE-WAND /

Honderd jaar geleden werden donkere stenen wanden in gebouwruimtes achter glas geplaatst om warmte van de zon langer vast te houden. Een team van de TU Delft-faculteit Bouwkunde giet dit oude idee in een hedendaags jasje. Zonder donkere stenen,

3D-print buffert warmte maar met lichtdoorlatend, faseveranderingsmateriaal dat warmte buffert in een 3D-geprinte omhulling. Als het warm wordt, wordt het materiaal vloeibaar, waardoor meer licht doordringt. Het stolt als het warmte afgeeft en bespaart ruim 35 procent op energie voor verwarming. Een prototype is nu te bekijken bij The Green Village.

BESTE TECH-IDEE 3: VLIEGEN OP WATERSTOF /

In 2017 stootten alle vliegtuigen bij elkaar 859 miljoen ton CO2 uit. Dat is ruim 2 procent van het wereldwijde totaal. AeroDelft, een team van 35 TU-studenten, wil een bijdrage leveren aan het terugbrengen daarvan met de Phoenix, een bemand vliegtuig op waterstof, met een bereik van 2.000 kilometer. Op één tank met 20 kilo waterstof kun je overal in Europa komen, veilig, stil en zonder CO2-uitstoot – of vliegschaamte. Bij het ontwerp denkt men na over het verminderen van de luchtweerstand door op de buitenlaag van het prototype ½ miljoen miniscule gaatjes te perforeren. De uiteindelijke Phoenix telt 14 miljoen gaten. Het prototype maakt over twee jaar zijn eerste proefvlucht.

BESTE TECH-IDEE 4: FIETSEN ZONDER VALLEN /

In Nederland worden steeds meer elektrische fietsen verkocht, veelal aan oudere mensen. Goed voor hun mobiliteit, maar er is ook een keerzijde: het aantal ernstige en soms fatale fietsongelukken is flink toegenomen, met zo’n 30 procent van 2000 tot 2010. Daar komt binnenkort verandering in. Want de TU Delft en Gazelle hebben een systeem ontwikkeld om vallen te voorkomen: een slimme stuurondersteuning die een fiets kan bijsturen als die dreigt om te vallen. Alsof die onzichtbare zijwieltjes heeft. Zo moet een stuurfoutje minder vaak eindigen in een pijnlijke of zelfs dodelijke valpartij. Er is nog wel veel onderzoek nodig. Maar voor zowel de TU Delft als Gazelle is het niet de vraag óf de slimme stuurondersteuning er komt, maar wannéér. Deze tech-ideeën behoren volgens het wetenschappelijk blad KIJK tot de 20 beste tech-ideeën van Nederland dit jaar. De lezers van KIJK hebben hun stem uitgebracht waardoor deze 4 Delftse ideeën in de Top 5 van beste Tech-ideeën van dit jaar staan. In december maakt KIJK het winnende tech-idee 2019 bekend. Meer techtalk? Check www.kijkmagazine.nl/ tech2019

WETENSCHAPPELIJK PITCHEN EN SERVEREN /

Eén: wat is de meest gespeelde sport ter wereld? Honkbal. Twee: hoeveel zijn we kwijt aan behandeling van sportblessures? € 920 miljoen per jaar. Drie: hoe kunnen we blessures voorkomen? Door niet te sporten. En anders: door topsporters te monitoren. Daar is TU Delft-promovendus Bart van Trigt van overtuigd. Hij wil – samen met VU-promovendus Ton Leenen – promoveren met een meetsysteem om bovenhandse blessures bij zowel honkbal als tennis te voorkomen. Wat is de beste beweging voor een pitcher of voor een service, hoe kunnen alle bewegingen optimaal samenwerken om de bal zo hard mogelijk te gooien of te slaan – zonder je daarbij te blesseren? Daar gaan ze achter komen door topsporters te monitoren. Dit is één van de negen NWO-projecten (Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek), om sportblessures te voorkomen. Als ze daarmee de helft van de blessures kunnen voorkomen… besparen ze € 460 miljoen! En wie weet, worden we volgend jaar wel Olympisch kampioen honkbal. Meer techtalk? Check www.tudelft.nl – zoek op ‘verantwoord honkballen’

Techtalk Delft wordt mogelijk gemaakt m.m.v. de Delftse kennissector en Delft Technology Partners / Redactie: Mediabureau gemeente Delft, stadskrant@delft.nl / 07-2019.

Stadskrant Delft 3

10 november 2019


GEMEENTEBERICHTEN 19 NOVEMBER GEEN IDENTITEITSBEWIJS AANVRAGEN Op dinsdag 19 november is er onderhoud aan het systeem bij het stadskantoor. Hierdoor is het niet mogelijk om op deze dag bij de gemeente een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen. Het ophalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan wel. Op 19 november is het ook niet mogelijk om bij de balie een verhuizing door te geven of om een akte of uittreksel aan te vragen. Dit kunt u wel online regelen op www.delft. nl. Of bij de zelfbedieningsautomaten in de hal van het stadskantoor.

de weg te parkeren. De voertuigen zijn inmiddels alle drie voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 17-11-2019 moeten de voertuigen verwijderd zijn van de openbare weg. Is dat dan nog niet gebeurd, dan doet de gemeente dit en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaren. Belanghebbenden kunnen voor 22-122019 een bezwaarschrift tegen deze besluiten indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Met vragen kunt u terecht bij de gemeente op tel.nr. 14015. OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD

Woensdag 20 november is de dienstverlening weer als vanouds. Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/ afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

BESLUITEN VERKEERSBESLUITEN

2612 xx | Bomenwijk | uitbreiding parkeerverbodszone parkeergebied E (kenmerk 4075479) 2613 xx | Agnetapark | uitbreiding parkeerverbodszone parkeergebied D2 (4075465) 2614 CM | Van Adrichemstraat thv. nr. 367 | verwijderen gehandicaptenparkeerplaats (4080712) 2624 XP | Nicolaas Beetslaan thv. nr. 26 | verwijderen gehandicaptenparkeerplaats (4088333). EVENEMENTEN 22 november | Lustrumopeningsfeest VSV Leonardo da Vinci | Grasveld Fortuna, Schoemakerstraat | aangevraagd 23 november | Intocht Sint Nicolaas | Oostsingel en binnenstad | aangevraagd 23 november | Flatfeest Tienstraflat | Professor Evertslaan 132-146 | aangevraagd 1 december | Theatervoorstelling Jumbo en Trend Media Groep | sporthal Kerkpolder | aangevraagd 6 december – 14 januari | Schaatsbaan | nog onbekend | aangevraagd 10 december | Lichtjesavond | Markt en binnenstad | aangevraagd 13 – 15 december | Swan Market kersteditie | Hippolytusbuurt | aangevraagd 15 december | Rotary Santa Run | markt en binnenstad | aangevraagd 21 december | Weihnachts Oratorium | Nieuwe Kerk, Markt | aangevraagd. Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status ervan. Inzage op afspraak bij de gemeente, Stationsplein 1. VERWIJDEREN VOERTUIGEN

De volgende voertuigen staan al geruime tijd (in elk geval langer dan drie dagen) op de volgende locaties aan de openbare weg geparkeerd: 2625 VZ | Diepenbrockstraat thv. nr. 122 | aanhanger zonder kenteken 2625 xx | Vivaldilaan thv. lantaarnpaal 005 | aanhanger zonder kenteken, met bootje 2628 JM | Prof. Krausstraat thv. nr. 6 | aanhanger (vouwwagen) zonder kenteken. Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of recreatievoertuig drie achtereenvolgende dagen op

4 Stadskrant Delft

2611 AK | Phoenixstraat 100 | het vervangen van de bestaande aanbouw inclusief plaatsen overdekt terras aan achtergevel | bouw, strijdig gebruik gronden met RO | datum ingediend: 30-10-2019 2611 DV | Nieuwe Gracht 5 | schaduwdossier waterwet voor bodemenergiesysteem Antoni Wooncomplex | bouw | datum ingediend: 25-10-2019 2611 WE | naast Schuttersveld 17 – 27 | kappen van een lindeboom | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2612 SK | Van Lodensteynstraat 118 | het verwijderen van een niet dragende wand, het vergroten van een bestaand raam tot doorgang en isoleren van bestaande bebouwing aan de achterzijde van het gebouw | bouw | datum ingediend: 30-10-2019 2612 xx | Esdoornlaan 1 / Pieter de Hooghstraat | het kappen van 7 bomen | kap | datum ingediend: 31-10-2019 2612 xx | Overtoom | het kappen van een wilg | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2613 CK | Van Hallstraat 1 | het veranderen van een pakhuis in een studio | bouw | datum ingediend: 30-10-2019 2614 xx | Herfst- / Winterpad | kappen 6 populieren | 2624 xx | Westlandseweg | 1 populier | kappen 7 populieren | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2622 xx | binnenterrein Lusakastraat – Comorensingel | het kappen van een berk | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2625 xx | Koetlaan – Wilhelminalaan | kappen van 2 essen | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2627 xx | Marconiweg | het kappen van een strook van 23 bomen langs en tussen het spoor en bedrijven | kap | datum ingediend: 30-10-2019 2629 HZ | Van der Maasweg 9 | het aanleggen van een voorziening voor tijdelijke opslag van afval en chemicaliën bij TNW Zuid | bouw | datum ingediend: 28-10-2019.

01-11-2019 2625 KC | Gebbenlaan 58 | het kappen van een ceder in de voortuin ivm. burenoverlast op erfafscheiding | kap | datum verleend: 30-10-2019 2628 xx | t.o. Prof. Evertslaan 108A t/m 130B | het kappen van 5 bomen | kap | datum verleend: 28-10-2019. VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 EZ | De Vlouw 48 | het renoveren en verbouwen van het pand | bouw, strijdig gebruik gronden met RO, gemeentelijke monumenten | nieuwe beslistermijn: 16-12-2019 2613 RT | Van Bleyswijckstraat 64 | het plaatsen van een dakopbouw | bouw | nieuwe beslistermijn: 16-12-2019 2624 AA | Westlandseweg 13B | het wijzigen van huisnummering ivm. herindeling | bouw | nieuwe beslistermijn: 27-12-2019. BUITEN BEHANDELING GESTELD

2611 XV | Nieuwe Plantage 123 | het plaatsen van een nieuwe woonark en het afvoeren van de oude woonark | bouw, strijdig gebruik gronden met RO, slopen BSBG | 01-11-2019. ONTHEFFING GELUIDSHINDER

2611 AZ | thv. Westvest 55 | het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van het spoor over de Westvest | ontheffing geluidshinder artikel 8.3 eerste lid Bouwbesluit 2012 | periode: 11-11 tot 23-11-2019 van 00.00 tot 06.00 uur | datum verleend: 04-11-2019.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2613 VG | Warmoezierstraat 3B | het brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 30-10-2019 2629 JG | Heertjeslaan 6 | het brandveilig gebruiken van het pand | brandmelding | datum ingediend: 29-10-2019.

FORMELE PUBLICATIE De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK, NIET AKKOORD

2628 CJ | Lorentzweg 1 | het brandveilig gebruiken van het pand | datum niet akkoord: 01-11-2019. SLOOPMELDINGEN

2611 AK | Phoenixstraat 100 | het vervangen van de bestaande aanbouw inclusief plaatsen overdekt terras aan achtergevel | datum ingediend: 30-10-2019 2612 TT | Meidoornlaan 64A | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019 2624 KW | Guido Gezellelaan 43 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019 2624 KZ | Guido Gezellelaan 77 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019 2624 KZ | Guido Gezellelaan 78 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019 2624 KZ | Guido Gezellelaan 80 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019 2625 VP | Wagenaarstraat 47 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 30-10-2019.

Jubilea

De afgelopen periode werden verschillende trouwjubilea gevierd. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ontving de jubilarissen en feliciteerde hen met hun jubileum. Op 6 oktober was het echtpaar Goossen 65 jaar getrouwd. Op 6 oktober vierden de heer en mevrouw Van der Jagt hun 60-jarig huwelijksjubileum. Op 22 oktober was het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Rullens in het huwelijksbootje stapten. Het echtpaar Nederpel was op 30 oktober 60 jaar getrouwd. Alle jubilarissen: gefeliciteerd!

Echtpaar Goossen

Heb je geen opleiding, werk of geld en wil je daar iets aan doen?

Echtpaar Van der Jagt

Ben jij tussen de 18 en 27 jaar en heb je geen opleiding, werk of geld? Neem je toekomst weer in eigen hand. Maak snel een afspraak bij de Jongerenacademie van Delft Support.

VERLEEND REGULIER

2613 AP | 2613 AN | 2613 AL | 2613 HG | 2613 ZK | 2613 VS | Hof van Delftwijk | het kappen van 8 bomen op diverse locaties | kap | datum verleend: 29-10-2019 2613 GC | Paxlaan 17A | het wijzigen van opslagruimte in een tweekamer appartement | bouw | datum verleend: 30-10-2019 2616 LN | Olof Palmestraat 1 | het wijzigen van een bestaande vergunning | bouw | datum verleend: 29-10-2019 2622 BD | Latijns-Amerikalaan thv. nr. 116 en Indiastraat thv. nr. 2 | het kappen van 2 bomen | kap | datum verleend: 30-10-2019 2624 AV | Vulcanusweg 267 | het intern verbouwen van kinderopvanglocatie van Kindergarden Delft Zuid | bouw | datum verleend:

MELDINGEN

Maatschappelijke ondersteuning

Gezin & kind

Delft Support werkt in opdracht van de gemeente Delft. Wij zijn er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp of de Wmo. Ook begeleiden we jongeren met vragen over een opleiding, werk of geld. Wil jij werken aan je toekomst? Meld je dan aan bij de Jongerenacademie van Delft Support.

Echtpaar Rullens

Meer weten of contact? Jongerenacademie

14015

www.delftsupport.nl

Meldpunt Bezorgd

Echtpaar Nederpel

10 november 2019

Profile for Gemeente Delft

Stadskrant Delft (10-11-2019)  

Stadskrant Delft (10-11-2019)