Page 1

Inleiding Een goede leefomgeving is belangrijk om plezierig te kunnen wonen. Die leefomgeving wordt vooral bepaald door de bewoners van buurten en wijken zelf. Gelukkig zijn er vaak buurt- en wijkinitiatieven om de eigen buurt schoon, gezellig en/of veilig te maken en te houden. De gemeente wil dit soort initiatieven graag stimuleren. Daarom heeft de Beuningse gemeenteraad, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) het KLIKfonds in het leven geroepen. Dit KLIKfonds geeft een financiële bijdrage aan buurt- of wijkbewoners om hun initiatieven voor bijvoorbeeld een barbecue, straatfeest, buurtschoonmaakdag of sporttoernooi mede mogelijk te maken. Als tegenprestatie vragen we om een fotoverslag, met minimaal 10 digitale foto’s, te ‘klikken’. Afgelopen jaar is door veel buurten een beroep gedaan op het KLIKfonds. De foto’s van de activiteiten vormen de basis van dit KLIKfondsboek. Wellicht inspireert dit boek u om ook in uw wijk, samen met uw buren, iets te organiseren. Veel kijkplezier! Cees van Ingen Wethouder leefbaarheid

1


Colofon Ontwerp Slooves Grafische Vormgeving, Grave Beeldmateriaal Buurtverenigingen In opdracht van Gemeente Beuningen

2


Inhoud 4 Buurtvereniging ‘t Z’tje 42 Buurtvereniging Het Pleintje 6 Buurtvereniging De Heemroeskatten 44 Buurtvereniging Het Pleintje (Meerkoetlaan) 8 Buurtvereniging De Hommels 46 Buurtvereniging Hooge Waard 10 Buurtvereniging De Hooge Biezen 48 Buurtvereniging Karpergracht 12 Buurtvereniging De Katterikken 50 Buurtvereniging Koningstraat 14 Buurtvereniging De Keizers 52 Buurtvereniging Korte Kar 16 Buurtvereniging De Kikkers 54 Buurtvereniging Mandenvlechter 18 Buurtvereniging De Kleidonk 56 Buurtvereniging Mathaak 20 Buurtvereniging De Leemdonk 58 Buurtvereniging Ringvaart 22 Buurtvereniging De Meerpazant 60 Buurtvereniging Sloapers 24 Buurtvereniging De Molenhanen 62 Buurtvereniging Slottuin 26 Buurtvereniging De Onderhoek 64 Buurtvereniging Snoekgracht 28 Buurtvereniging De Palinggracht 66 Buurtactiviteit Stichting Molenfeesten 30 Buurtvereniging De Plakkers 68 Buurtvereniging Stoldonk 32 Buurtvereniging De Veerman 70 Buurtvereniging Tarweveld 34 Buurtvereniging De Veldhazen 72 Buurtvereniging Vossenhol 36 Buurtvereniging De Viersprong 74 Buurtvereniging Weurt 38 Buurtvereniging Forelgracht (Herdenkingsstraat 126) 40 Buurtvereniging Het Bongerdstuk 76 Buurtvereniging WSV Beuningse Plas

3


4


Buurtvereniging ‘t Z’tje 5


Buurtvereniging De Heemroeskatten

6


7


8


Buurtvereniging De Hommels 9


Buurtvereniging De Hooge Biezen 10


11


12


Buurtvereniging De Katterikken

13


Buurtvereniging De Keizers

14


15


16


Buurtvereniging De Kikkers

17


Buurtvereniging De Kleidonk 18


19


20


Buurtvereniging De Leemdonk 21


Buurtvereniging De Meerpazant 22


23


24


Buurtvereniging De Molenhanen

25


Buurtvereniging De Onderhoek 26


27


28


Buurtvereniging De Palinggracht 29


Buurtvereniging De Plakkers

30


31


32


Buurtvereniging De Veerman 33


Buurtvereniging De Veldhazen 34


35


36


Buurtvereniging De Viersprong 37


38


Buurtvereniging Forelgracht

39


Buurtvereniging Het Bongerdstuk

40


41


42


Buurtvereniging Het Pleintje 43


Buurtvereniging Het Pleintje (Meerkoetlaan) 44


45


46


Buurtvereniging Hooge Waard

47


Buurtvereniging Karpergracht 48


49


Buurtvereniging Koningstraat 50


51


52


Buurtvereniging Korte Kar

53


Buurtvereniging Mandenvlechter

54


55


56


Buurtvereniging Mathaak

57


58


Buurtvereniging Ringvaart

59


Buurtvereniging Sloapers 60


61


Buurtvereniging Slottuin

62


63


64


Buurtvereniging Snoekgracht 65


Buurtactiviteit Stichting Molenfeesten 66


67


68


Buurtvereniging Stoldonk

69


Buurtvereniging Tarweveld

70


71


72


Buurtvereniging Vossenhol 73


Buurtvereniging Weurt (Herdenkingsstraat 126) 74


75


Buurtvereniging WSV Beuningse Plas 76


77


78

Fotoboek KLIKfonds 2008-2009  
Fotoboek KLIKfonds 2008-2009  

Fotoboek KLIKfonds 2008-2009 gemeente Beuningen

Advertisement