Page 1

INFO

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

facebook.com/gemeentelochristi twitter.com/lochristi9080 www.lochristi.be

2017 MAART

LOCHRISTI

20% minder co2 Baloise Belgium Tour 6 Jeugdboekenmaand 23 Dag van de vrijwilliger 27


INHOUD EN COLOFON

INHOUD

College van burgemeester en schepenen Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14, 0475 98 23 27, burgemeester@lochristi.be Bevoegdheden: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit. Spreekuren: do.: 9u - 12u, zat.: 9u - 12u of na afspraak Eerste schepen HervĂŠ Stevens 09 355 99 44, 0475 48 46 18, herve.stevens@lochristi.be Bevoegdheden: land- en tuinbouw, patrimonium, personeel, openbaar groen, begraafplaatsen Spreekuren: din.: 10u - 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87, 0477 62 12 53, janine.stadeus@lochristi.be Bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken, welzijn. Spreekuren: ma.: 10u - 12u of na afspraak

IN DE KIJKER................................................................................................. 3 NIEUWS............................................................................................................. 4 VERKEER EN VEILIGHEID................................................................ 10 MILIEU.............................................................................................................. 12 O.C.M.W......................................................................................................... 15 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...................................... 18 OUDEREN..................................................................................................... 19 VRIJETIJD BIB............................................................................................ 20 VRIJETIJD CULTUUR EN TOERISME....................................... 24 VRIJETIJD JEUGD................................................................................... 28 VRIJETIJD SPORT.................................................................................... 31 UIT IN LOCHRISTI................................................................................... 35

INFOLOCHRISTI

COĂ–RDINATIE

Verantwoordelijke uitgever

LAY-OUT

Lieven De Bosscher Communicatieverantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Maandelijks informatieblad 16de jaargang | nummer 3 Maart 2017

Drukkerij Coppens bvba - Beervelde

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

DRUK Graphius - Gent

Gemeentelijke diensten

Derde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18, sandro.di.nunzio@lochristi.be Bevoegdheden: ďŹ nanciĂŤn, jeugd, sport, ruimtelijke ordening. Spreekuren: zat.: 10u - 12u of na afspraak

Algemeen 09 326 88 00 gemeente@lochristi.be Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be Communicatiedienst 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be FinanciĂŤle dienst 09 326 88 09 financiele.dienst@lochristi.be Gemeenteschool 09 355 56 95 gbs.lochristi@telenet.be Jeugddienst 09 355 65 66 jeugd@lochristi.be Milieudienst 09 326 88 04 milieu@lochristi.be Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be Openbare werken 09 326 88 03 openbare.werken@lochristi.be Ouderenbeleid 09 326 97 76 ouderen@lochristi.be Recyclagepark 09 355 52 06 milieu@lochristi.be Ruimtelijke ordening 09 326 88 25 ruimtelijke.ordening@lochristi.be Secretariaat 09 326 88 12 secretariaat@lochristi.be Sociale Zaken 09 326 88 00 sociale.zaken@lochristi.be Sportdienst 09 355 26 92 sport@lochristi.be Technisch Uitvoerende Dienst 09 355 07 34 tud@lochristi.be Toerisme 09 326 88 27 toerisme@lochristi.be

Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 09 355 16 31, 0477 93 56 39, marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be Bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme. Spreekuren: woe.: 9.30u - 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Frederic Droesbeke 09 326 88 19, 0475 82 51 89, frederic.droesbeke@lochristi.be Bevoegdheden: duurzaamheid, energiebeleid, interne communicatie, kinderopvang, lokale economie, middenstand, milieu. Spreekuren: vrij.: 9.30u - 12u of na afspraak

Noodnummers Medische spoedgevallen en brandweer............................................................................. 112 Dringende politiehulp in BelgiĂŤ.................................................................................................. 101 Antigifcentrum......................................................................................................................070 245 245 Child Focus......................................................................................................................................... 116 000 Zelfmoordlijn........................................................................................................................................... 1813 Wachtdienst huisartsen..................................................................................................093 288 488 Wachtdienst apothekers (tussen 22u en 9u!).......................................................0903 99 000

Zesde schepen Jean-Pierre Raman 09 326 88 17, 0476 32 56 01, jean-pierre.raman@lochristi.be Bevoegdheden: afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken. Spreekuren: don.: 16u - 18u of na afspraak

(tussen 9u en 22u: surf naar www.apotheek.be)

Wachtdienst tandartsen................................................................................................. 0903 39969 Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling............................................................................................. 1712 DOC STOP....................................................................................................................00800 2123 2123

OCMW-voorzitter Patrick Maes 09 355 93 09, voorzitter@ocmwlochristi.be Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak

(om identiteitskaart of paspoort te blokkeren na diefstal of verlies)

CARD STOP.............................................................................................................................070 344 344 (om bank- en kredietkaarten te blokkeren na diefstal of verlies)

2

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


IN DE KIJKER

IN DE KIJKER

Voorstelling klimaatactieplan Lochristi wil 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020. En het wil dat doen met haar inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen. Benieuwd hoe ook jij kan meehelpen? Kom dan op maandag 13 maart naar de voorstelling van ons klimaatactieplan!

20% minder uitstoot tegen 2020

Uiteindelijk berekende het studiebureau Zero Emission Solutions de haalbaarheid en het effect van alle maatregelen. Alles werd in een klimaatactieplan gegoten. Voor elke actie werden de nodige centen voorzien. De gemeenteraad keurde op 30 januari dit klimaatactieplan goed.

Lochristi is bezorgd over de klimaatverandering. Daarom ondertekenden we in 2015 het Burgemeestersconvenant. Samen met vele andere Europese steden en gemeentes beloofden we om tegen 2020 maar liefst 20% minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met onze uitstoot in 2011). Dat is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde.

Voorstelling Klimaatactieplan Ben ook jij bezorgd over het klimaat? Wil je mee helpen om in Lochristi 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020? Ben je nieuwsgierig hoe de gemeente dat samen met haar inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen wil doen?

Klimaatactieplan Vrijwilligers en experten dachten in werkgroepen na over hoe we met z’n allen in Lochristi 20% minder CO2 kunnen uitstoten tegen 2020. Ook inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties deden in een Klimaattafel voorstellen rond deze drie vragen: �� hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven? �� hoe maken we duurzame mobiliteit in Lochristi mogelijk? �� hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

Kom dan op maandag 13 maart om 19.30u naar Feestzaal Breughel (Beerveldse Baan 32, 9080 Lochristi). Dan stellen we ons Klimaatactieplan voor! Opgelet: schrijf je vóór 8 maart in via 09 326 88 24 of duurzaamheid@lochristi.be.

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

3


NIEUWS

Uit de gemeenteraad – 30 januari Vervanging twee OCMW-raadsleden

Goedkeuring klimaatactieplan

Charlotte De Schepper (Open Vld) en AurĂŠlie Den Hert (CD&V) namen ontslag uit de OCMW-raad. Zij worden vervangen door respectievelijk ChloĂŤ Van Brussel en Elien De Clercq.

Lochristi ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. We engageerden ons om tegen 2020 maar liefst 20% minder CO2 uit te stoten. Hiervoor werd een klimaatactieplan opgemaakt. De gemeenteraad keurt dit plan goed. Lees er meer over op blz.3.

Renovatie stookplaats gemeenteschool Beervelde De stookketel in de Gemeentelijke Bassischool Beervelde (deel sporthal) is gebarsten. Omdat die verouderd is, zijn er geen wisselstukken meer verkrijgbaar. Daarom zal de stookplaats gerenoveerd worden. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de samenwerkingsovereenkomst met Eandis. De kostprijs voor de renovatie wordt geraamd op 78.345,75 euro(excl. btw) en 2.177,50 euro (excl. btw voor de supervisie op afstand).

Outdoor fitnesstoestel

Kort đ?„Şđ?„Ş Voorafgaandelijk visum van financieel beheerder rapport 2016 đ?„Şđ?„Ş Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers adviesraden, commissies en andere gemeentelijke organen (behalve PWA) - wijzigingen đ?„Şđ?„Ş Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) - wijziging

Omdat er alsmaar meer vraag is naar buitensporten, wordt een outdoor fitnesstoestel aangekocht. Dit toestel is verplaatsbaar, zodat het op verschillende locaties en grote evenementen kan worden geplaatst. De sportraad gaf hiervoor een gunstig advies. De kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op 20.650,00 euro (excl. btw).

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad.

Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad.

Volgende gemeenteraden �� Maandag 27 februari - 20u – raadzaal �� Maandag 27 maart - 20u – raadzaal

4

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


NIEUWS

Afwijking wekelijkse rustdag handelaars Het college van burgemeester en schepenen besliste afwijkingen toe te staan op de wettelijk verplichte wekelijkse rustdag voor handelaars voor volgende periodes:

Op vraag van Lidl: đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş

Op vraag van Dreamland: đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş

24 april t.e.m. 30 april 06 november t.e.m. november 27 november t.e.m. 3 december 18 december t.e.m. 24 december 25 december t.e.m. 31 december

Op vraag van Horta De Meyer

25 september t.e.m. 1 oktober 13 november t.e.m. 19 november 20 november t.e.m. 26 november 27 november t.e.m. 3 december 11 december t.e.m. 17 december 18 december t.e.m. 24 december

Alle handelaars in Lochristi mogen tijdens deze weken open blijven zonder hun wettelijk verplichte wekelijkse sluitingsdag.

đ?„Şđ?„Ş 6 maart t.e.m. zondag 12 maart

Opvragen van adressenlijsten niet meer mogelijk Vroeger kon je als school of vereniging adressenlijsten opvragen bij de bevolkingsdienst. De privacywetgeving is ondertussen verstrengd zodat het afleveren van adressenlijsten nauwelijks nog mogelijk is. Dit geldt voor alle steden en gemeenten en dus ook voor Lochristi. Zelfs scholen kunnen geen adressenlijsten meer ontvangen. Dit is wettelijk verboden. Er kan slechts ĂŠĂŠn uitzondering worden gemaakt voor een ‘instelling naar Belgisch recht’ (zoals een vzw) die 1. een taak van algemeen belang (caritatief, cultureel of filantropisch) uitoefent. 2. Deze taak moet bovendien vermeld staan in de statuten van de instelling of vereniging. In elke aanvraag voor een adressenlijst moet bovendien het doel ervan vermeld staan en moet dit kaderen in het algemeen belang. 3. Het afleveren van die adressenlijst moet noodzakelijk zijn om deze taak uit te voeren.

Over het algemeen zal het dus niet meer mogelijk zijn om een adressenlijst op te vragen voor recrutering. Bovendien zijn er vaak andere kanalen om activiteiten bekend te maken. Een vereniging kan een flyer huis-aan-huis bedelen, elke maand wordt het gemeentelijk informatieblad in iedere brievenbus bedeeld met een ‘Uit in Lochristi’ rubriek die alle activiteiten bevat van de komende maand, er is de verenigingenbrochure van de gemeente,‌ MEER INFO Dienst Burgerzaken Bert Haems 09 326 88 05 bert.haems@lochristi.be

Š copyright foto: iStock.com Alexander Shirokov

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

5


NIEUWS

Baloise Belgium Tour komt opnieuw naar Lochristi Na een jaartje afwezigheid doet de wielervijfdaagse Baloise Belgium Tour opnieuw onze gemeente aan. Op dinsdag 23 mei organiseren we de ploegenvoorstelling en op wonsdag 24 mei de start van de eerste rit.

Ploegenvoorstelling op dinsdag 23 mei

Verkeersmaatregelen volgen nog

Op dinsdagavond 23 mei alle deelnemende ploegen voorgesteld op een groot podium op de N70 (Dorp-Oost), ter hoogte van de kerk. Vlak vóór het podium, in een tent ter hoogte van Edugo, organiseren we een VIP-cafÊ.

De ploegenvoorstelling op dinsdag 23 mei en de start en doortocht van de rit op woensdag 24 mei zullen heel wat verkeersmaatregelen met zich meebrengen. Zo zullen er op beide dagen verschillende straten (o.a. de N70) afgesloten worden en zullen er parkeerverboden gelden.

Start eerste rit op woensdag 24 mei De startzone bevindt zich opnieuw op de N70 tussen de Stationsstraat en Bosdreef. Rond 10u komen de renners het wedstrijdblad tekenen op het podium vlakbij de Burgemeester Vermeulenlaan. De start zelf vindt kort voor de middag plaats ter hoogte van Edugo. In een tent op de N70 vlakbij het startpodium kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. We maken binnenkort de verkooppunten bekend. Momenteel kan je dus nog geen kaarten kopen.

6

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

Alle verkeersmaatregelen zal je kunnen lezen in de speciale folder eind april en op www.lochristi.be/baloisebelgiumtour. Daar zal je binnenkort ook alle praktische informatie kunnen lezen over de ploegenvoorstelling, de start van de eerste rit, het parcours, de verkooppunten van de ontbijtkaarten, verschillende wedstrijden, enz. MEER INFO www.lochristi.be/baloisebelgiumtour www.baloisebelgiumtour.be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


NIEUWS

Zitdag mestbank – indienen aangifte VLM houdt op vrijdag 10 maart (9u-12u en 13u-16.30u) in het gemeentehuis een zitdag voor landbouwers. We vullen jouw mestbankaangifte (digitaal) in. Neem jouw identiteitskaart en pincode mee. status Focusbedrijf en bijhorende maatregelen en over de reglementering rond mestvervoer en uitrijden van mest.

We geven uitleg over het ‘mestbankloket’, het digitale gegevenskanaal voor jouw bedrijf. We overlopen met jou die info die voor jou van belang is. Tijdens de zitdag kan je ook terecht met vragen over de diverse staalnames voor jouw bodem (fosfaat, stikstof, nitraatresidu,..), jouw

Maak vooraf een afspraak via 050 45 81 62 of johnny.vanspranghe@vlm.be.

16de Bloemenmarkt en hoeveproducten Op zaterdag 15 april vindt de 15de bloemenmarkt plaats. Van 10u tot 18u kan je in het centrum van Lochristi allerlei bloemen en hoeveproducten kopen. Er is weer heel wat kinderanimatie: viskraam, springkasteel, ballonplooien, knuffelpony’s, grime, roofvogelshow, schapen scheren. Vooraf krijgen alle lagere schoolkinderen van Lochristi via de school een tekening die ze tijdens de Bloemenmarkt aan de Wandelende Tovenaar kunnen afgeven in ruil voor een prijs.

MEER INFO 0475 70 24 44 hoeve.bloemenmarkt@gmail.com www.bloemenmarktlochristi.be

Belastingvermindering incontinentiepatiĂŤnten Ben je een chronische incontinentiepatiĂŤnt of een nierpatiĂŤnt met buikvliesspoelingsbehandeling thuis? Dan heb je recht op een vermindering van de gemeentelijke milieubelasting. Je vraagt die jaarlijks opnieuw aan door onze ďŹ nanciĂŤle dienst een medisch attest te bezorgen. Dat kan t.e.m. 30 april.

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

MEER INFO FinanciĂŤle dienst 09 326 88 09 financiele.dienst@lochristi.be

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

7


NIEUWS

Collega’s gezocht We zoeken een jeugdanimator, een deeltijdse administratief medewerker voor de bevolkingsdienst, jobstudenten voor de jeugddienst en technische dienst en jobstudenten-poetsmannen of –vrouwen.

Jeugdanimator

Voor onze jeugddienst zoeken we een voltijdse jeugdanimator voor een tijdelijke vervanging (vermoedelijk van 8 mei t.e.m. 29 september). Je kan solliciteren t.e.m. donderdag 9 maart.

Taken?

Loon?

đ?„Şđ?„Ş Organisatie, administratie, secretariaat en promotie Weekend van de Jeugd, Tienerwerking, zomerse skate en bmx-lessen en werkgroep skate/bmx, ‘Back to School’ –actie en welzijnstaken (M.E.G.A. project, Preventieoverlegplatform, studiezaal ‌) đ?„Şđ?„Ş Secretariaatsfunctie Lokaal Overleg Kinderopvang đ?„Şđ?„Ş Ondersteuning en motivatie van vrijwilligers en jongeren đ?„Şđ?„Ş Algemene administratie: teksten infoLochristi, financiĂŤn deelwerkingen, opmaak en bijwerken draaiboeken, klasseren, overlegmomenten jeugddienst, ‌ đ?„Şđ?„Ş Ondersteuning speelpleinwerking: organisatie mobiel speelplein đ?„Şđ?„Ş Ondersteuning jeugddienst: uitleendienst, zaalverhuur, opvolging van de jeugdraad, administratie đ?„Şđ?„Ş Beheer jeugdsite en sociale media en grafische communicatie đ?„Şđ?„Ş Verstrekken van (telefonische) inlichtingen aan en verrichten van opzoekingen voor jongeren, gemeentediensten en gemeenteraadsleden

đ?„Şđ?„Ş Brutomaandloon: min. 1.852,51 euro, exclusief haard-of standplaatsvergoeding đ?„Şđ?„Ş Extralegale voordelen: maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaartoelage, tweede pensioenpijler en fietsvergoeding

Voorwaarden om deel te nemen? đ?„Şđ?„Ş Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs. đ?„Şđ?„Ş Je beschikt nog over al je burgerlijke en politieke rechten.

Selectieprocedure? Beperkte proef waarbij we peilen naar je kennis, vaardigheden en motivatie nodig voor deze job.

Hoe solliciteren? Bezorg ons je gemotiveerde sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma’s, ten laatste op donderdag 9 maart via e-mail (personeelsdienst@lochristi.be) of post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi).

Contract? Voor deze voltijdse functie krijg je een tijdelijk contract van vermoedelijk 8 mei t.e.m. 29 september.

Administratief medewerker bevolkingsdienst

Voor onze bevolkingsdienst zoeken we een deeltijdse administratief medewerker voor een tijdelijke vervanging (15,2u/week). Je kan solliciteren t.e.m. donderdag 9 maart.

Taken?

Voorwaarden om deel te nemen?

đ?„Şđ?„Ş Bediening klanten aan loket bevolkingsdienst đ?„Şđ?„Ş Opmaak en uitreiking identiteitsdocumenten, adreswijzigingen, huwelijksaangiften, uittreksels strafregister, registratie wilsverklaringen euthanasie en orgaandonatie

đ?„Şđ?„Ş Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs. đ?„Şđ?„Ş Je beschikt nog over al je burgerlijke en politieke rechten.

Selectieprocedure? Beperkte proef waarbij we peilen naar je kennis, vaardigheden en motivatie nodig voor deze job.

Contract? Voor deze deeltijdse functie krijg je twee vervangingscontracten van elk 7,6/38, die samen 15,2u per week vormen: đ?„Şđ?„Ş maandag: 8.18u-12u đ?„Şđ?„Ş donderdag: 10u-12u en 12.30u-19u đ?„Şđ?„Ş zaterdag: 9u-12u

Hoe solliciteren? Bezorg ons je gemotiveerde sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma’s, ten laatste op donderdag 9 maart via e-mail (personeelsdienst@lochristi.be) of post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi).

Loon? đ?„Şđ?„Ş Brutomaandloon: min. 741 euro, exclusief haard-of standplaatsvergoeding đ?„Şđ?„Ş Extralegale voordelen: maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaartoelage, tweede pensioenpijler en fietsvergoeding

8

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


Š copyright foto: iStock.com Adrian825

NIEUWS

Jobstudenten gezocht đ?„Şđ?„Ş 4 voltijdse jobstudenten-werkman (m/v) voor de technische uitvoerende dienst in juli đ?„Şđ?„Ş 4 voltijdse jobstudenten-werkman (m/v) voor de technische uitvoerende dienst in augustus đ?„Şđ?„Ş 2 voltijdse jobstudenten-administratief medewerker voor de jeugddienst in juli đ?„Şđ?„Ş 1 deeltijdse (30u/week) jobstudent-administratief medewerker voor de jeugddienst in juli đ?„Şđ?„Ş 2 voltijdse jobstudenten-administratief medewerker voor de jeugddienst in augustus đ?„Şđ?„Ş 1 deeltijdse (30u/week) jobstudent-administratief medewerker voor de jeugddienst in augustus đ?„Şđ?„Ş 1 deeltijdse (22,5u/week) jobstudent-interieurverzorg(st)er voor de jeugddienst van 29 augustus t.e.m. 19 september đ?„Şđ?„Ş verschillende deeltijdse jobstudenten-interieurverzorg(st)er voor verschillende diensten in juli en augustus

Voorwaarden? đ?„Şđ?„Ş Je voldoet aan de voorwaarden om als jobstudent tewerkgesteld te worden. đ?„Şđ?„Ş Je bent minstens 16 jaar bij de start van je vakantiejob. đ?„Şđ?„Ş Als jobstudent administratief medewerker heb je een diploma hoger secundair onderwijs en een rijbewijs B.

Hoe solliciteren? Vul je gegevens in op het formulier op www.lochristi.be/vacatures. Bezorg ons dat formulier met de juiste bijlagen ten laatste op donderdag 23 maart via e-mail (personeelsdienst@lochristi.be) of post (Dorp-West 52, 9080 Lochristi). MEER INFO Personeelsdienst, 09 326 88 08) tania.snoeck@lochristi.be

InfoLochristi ook in gesproken vorm verkrijgbaar Al geruime tijd zorgt Transkript vzw voor een luisterversie van dit interessante infoblad. Ben je blind of slechtziend, heb je dyslexie of heb je moeite met het bladeren in een magazine, aarzel dan niet en vraag bij de abonnementendienst van Transkript het gesproken infoblad aan op CD, volledig gratis. Transkript maakt informatie toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Naast brailleboeken en luisterboeken voor Luisterpunt en aangepaste studieboeken voor onderwijs, biedt deze organisatie ook een pakket luistertijdschriften aan (actualiteitenmagazine, sportblad, lifestyle, maar ook Knack, Humo, Dag Allemaal, Plus Magazine en Bodytalk). Benieuwd

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

naar het aanbod? Neem een kijkje op www.transkript.be. Ken je iemand die van deze diensten gebruik zou kunnen maken, speel de informatie dan zeker door. Verstuur je aanvraag via e-mail naar luistertijdschriften@transkript.be (adres niet vergeten) of bel naar 011 23 07 61.

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

9


Š copyright foto: iStock.com Nadezhda1906

VERKEER EN VEILIGHEID

Maak van jouw straat een speelstraat Wil je je kinderen en die van de buren veilig laten spelen in je straat in juli en augustus? Maak van je straat dan een speelstraat! Bezorg ons jouw aanvraag vóór 30 april.

Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en buurtbewoners. In Lochristi kan je in juli en augustus van jouw straat een speelstraat laten maken. �� De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden voor alle verkeer) en onderbord Speelstraat tussen 14u en 20u. �� Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto’s en andere motorvoertuigen die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door. �� In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.

10

INFOLOCHRISTI

đ?„Şđ?„Ş Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen. đ?„Şđ?„Ş De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voorwaarden? đ?„Şđ?„Ş Jouw straat moet een woonstraat zijn. đ?„Şđ?„Ş Er geldt een snelheidsbeperking van 50km/u (of minder). đ?„Şđ?„Ş Er is geen belangrijk doorgaand verkeer. đ?„Şđ?„Ş Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat. đ?„Şđ?„Ş De omliggende straten blijven bereikbaar. đ?„Şđ?„Ş 67 % van de bewoners is akkoord met de inrichting van een speelstraat. đ?„Şđ?„Ş Er zijn min. drie buurtbewoners verantwoordelijk (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

Wanneer? Een speelstraat kan je enkel aanvragen voor de maanden juli en augustus, tussen 14u en 20u. Je kan kiezen uit deze opties: 1. 2. 3. 4. 5.

max. vier opeenvolgende weekends, ĂŠĂŠn vaste dag per week, zeven opeenvolgende dagen, veertien opeenvolgende dagen, ĂŠĂŠn week in juli en ĂŠĂŠn week in augustus (naar keuze).

Speelstraat in jouw wijk? Dien jouw aanvraag in bij onze dienst Mobiliteit (speelstraat@lochristi.be, Dorp-West 52) vóór 30 april. Wij doen dan een verkeerstechnisch onderzoek en verzamelen de nodige handtekeningen van de buurtbewoners. MEER INFO Dienst Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VERKEER EN VEILIGHEID

Laat je fiets gratis registreren! Op woensdag 1 maart organiseren we op de parking achter het gemeentehuis (Koning Boudewijnlaan) een gratis fietsregistratie. Tussen 13u en 16u kan je er je rijksregisternummer via een speciale antidiefstalsticker op je fiets laten bevestigen. Dat schrikt fietsdieven af en zo kunnen we je gevonden fiets sneller aan jou terug bezorgen.

Tijdens onze gratis fietsregistratie plaatsen we je rijksregisternummer met een speciale sticker op het frame van je fiets. Zo is het duidelijk dat jij de eigenaar bent. Fietsdieven kunnen een geregistreerde fiets minder makkelijk doorverkopen. Vinden we je gestolen fiets terug, dan kunnen we jou makkelijk opsporen als eigenaar dankzij het rijksregisternummer. Omgekeerd kan jij ook makkelijk bewijzen dat je de rechtmatige eigenaar bent.

Fietsregistratie ook op Buitenspeeldag

je hem maar eventjes alleen staan. Bevestig de fiets met het kader en (indien mogelijk) het voorwiel aan een vast voorwerp. đ?„Şđ?„Ş Fietsen die in een garage, op een binnenplaats of in een gemeenschappelijke ruimte staan, kunnen ook gestolen worden. Maak je fiets daarom ook binnen vast aan b.v. een muuranker. đ?„Şđ?„Ş Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. Verwijder alle toebehoren zoals fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus ... đ?„Şđ?„Ş Maak waar mogelijk gebruik van de fietsenstallingen.

Ook tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 19 april kan je tussen 13u en 16u terecht op de parking aan de Koning Boudewijnlaan voor een fietsregistratie.

Fiets op slot, altijd en overal! De enige oplossing tegen fietsdiefstal is een stevig fietsslot. đ?„Şđ?„Ş Gebruik altijd twee verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in combinatie met een beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten. đ?„Şđ?„Ş Bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp, ook al laat

Dwars door Gent? Met De Lijn! De Lijn en de Stad Gent willen een stipter en vlotter openbaar vervoer. Met het Circulatieplan rijden bussen en trams vanaf 3 april vlotter door de stad. Doordat een aantal straten bij de invoer van het Circulatieplan wordt ‘geknipt’ voor het autoverkeer, wordt de stad in zones verdeeld. Met de auto kan je de stad nog wel in, maar om je van de ene zone naar de andere te verplaatsen moet je via de stadsring rijden. De knippen voor het autoverkeer gelden niet voor voetgangers, (brom)fietsers en het openbaar vervoer. De bussen en trams van De Lijn brengen jou dus zonder enige beperking dwars doorheen de stad. Vanuit Lochristi zijn er rechtstreekse busverbindingen naar Gent met buslijnen 76, 77 en 78. Van aan de P+R Oostakker kom je met verschillende buslijnen vlot tot in centrum Gent. Plan je een avondje uit? Het nachtnet van De Lijn brengt je tot 1 uur terug naar de P+R. Stippel op voorhand je route uit op www.delijn.be en geniet zonder parkeerstress van Gent!

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

11


MILIEU

Lochristi Fietst!: oproep handelaars Ook dit jaar organiseren we onze fietscampagne ‘Lochristi fietst’. Neem met jouw zaak of winkel deel en laat ook jouw fietsende en wandelende klanten tussen 1 juni en 1 september mooie prijzen winnen.

Deelnemen als handelaar? Schrijf je in via www.lochristi.be/lochristifietst t.e.m. 12 mei. Als deelnemer voorzie je minimum 25 euro aan waardebonnen. Die bezorg je ons bij ontvangst van het promomateriaal (15-24 mei). Geschenken in natura worden niet meer aanvaard.

Deksel container dicht! Zet je je afvalcontainer buiten voor wekelijkse ophaling? Zorg dan dat het deksel zeker dicht is. Openstaande containers bemoeilijken de inzameling en vergroten de kans op arbeidsongevallen. Let er dus op dat je je container gesloten aanbiedt. De ophalers van IDM zullen de komende weken extra op letten op de gesloten deksels. Kan jouw deksel niet dicht, dan krijg je eerst een waarschuwing. Bij de tweede keer zal jouw container blijven staan en dus niet geledigd worden. Heb je toch meer restafval dan gewoonlijk, b.v. na een feestje of na een grote opkuis? Dan kan je dat altijd kwijt in zakken naast de container. Verwittig daarvoor wel minstens twee dagen vooraf de ophaaldienst van IDM via 09 298 21 10 of via het E-loket. Kleef je naam en adres met een duidelijk label op de extra zak(ken) en let er op dat de zakken de inhoud van je container niet overschrijden.

Win een pakket biogroenten Bezorg ons het antwoord op onderstaande vraag en win een waardebon voor een groot pakket biogroenten. Welk studiebureau maakte het klimaatactieplan voor Lochristi op?

Winnaars:

�� Marc Debbaut – Ruilare 58 �� Cesar Van Damme – Leemstraat 85 �� Koen Wieme – Hoekskensstraat 88

Stuur het juiste antwoord vóór 31 maart door naar duurzaamheid@lochristi.be of per post naar de milieudienst (Dorp-West 52).

Zij kunnen hun prijs afhalen op de milieudienst. (ma.-vrij. van 8u-12u en op don . van 13.30u-16.30u)

Vorige prijsvraag: Hoeveel euro bespaar je met de groepsaankoop groene stroom?

Oplossing: 218 euro

12

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


MILIEU

Jobstudent ophaaldienst (m/v) Ben je minimum 18 jaar oud en op zoek naar een vakantiejob voor deze zomer? Dan ben je bij IDM aan het juiste adres.

Taken? Je staat vooral in voor de ophaling van de verschillende fracties van het huisvuil (huisvuilcontainers, GFT-containers, PMD-zakken,‌) en andere taken die te maken hebben met afvalophaling en bedrijfsonderhoud.

Voorwaarden? đ?„Şđ?„Ş Je bent min. 18 jaar oud en hebt interesse in afvalsortering en -verwerking. đ?„Şđ?„Ş Je bent klantvriendelijk en behulpzaam. đ?„Şđ?„Ş Je bent een teamspeler die ook zelfstandig aan de slag kan. đ?„Şđ?„Ş Je hebt een goede fysieke conditie en een goede kennis van het Nederlands.

Interesse? Meld je aan bij IDM (Moortelstraat 16, 9160 Lokeren) op woensdag 5 april tussen 13u en 16u.

MEER INFO Debby Van de Velde 09 340 60 38 debby.van.de.velde@idm.be

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

13


MILIEU

Weggooien? Mooi niet! Repair CafĂŠ Lochristi Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Kom ze repareren in het Repair CafĂŠ op dinsdag 7 maart (18u-21u, jeugdlokalen Orphanimo!!)

Samen spullen repareren

Nieuw!

Een Repair CafĂŠ is een tijdelijk soort atelier waar bezoekers defecte spullen komen (laten) repareren met hulp van deskundige vrijwilligers. Herstelmateriaal is aanwezig. Bijzonder goed nieuws voor het milieu ĂŠn voor je portemonnee! Binnenkort in jouw buurt:

Laat je muziekinstrumenten herstellen!

Waarom? Repareren is fijn en goed voor‌ �� ‌ het milieu. Ons huidig consumptiepatroon vraagt heel wat van onze planeet. Grondstoffen raken uitgeput. Hoog tijd om onze spullen van een langer leven te voorzien. �� Repair CafÊ verkleint de afvalberg en vermindert de CO2-uitstoot. �� ‌ de portemonnee. Door te herstellen vermijd je de aankoop van nieuwe spullen. �� ‌ iedereen! Samen repareren is samen dingen doen. Kennis doorgeven en je talenten aanspreken, gezellig bijpraten maar ook nieuwe mensen uit de buurt leren kennen.

Waarmee kan je terecht in een Repair CafÊ: Elektro, kledij, meubelen, (brom) fietsen, computers, klokken en mechanisch speelgoed, boeken, botte messen,‌ Ên voortaan ook kapotte muziekinstrumenten.

14

INFOLOCHRISTI

Je kan in het repair cafÊ nu ook terecht met kapotte muziekinstrumenten. Arthur Wauters is vooral gespecialiseerd in accordeons, piano’s en snaarinstrumenten. Maar ook naar alle andere instrumenten wil hij kijken of hij die kan herstellen en/of advies kan geven. Dus heb je thuis een instrument dat niet goed meer werkt, zak gerust af naar ÊÊn van de Repair CafÊs en geef je instrument een tweede leven. Repair CafÊ zoekt boekbinder

Af en toe krijgen we bezoekers over de vloer die een boek opnieuw willen laten inbinden. Momenteel is er geen vrijwilliger in de groep die hierin gespecialiseerd is. Ken jij wel iets van boekbinden en kan je je, op vrijwillige basis, minstens ĂŠĂŠn keer per jaar vrijmaken om deel uit te maken van de IDM Repair CafĂŠ-ploeg? Dan doen zij graag beroep op jouw kennis en kunde! Contacteer ons dan en wie weet kunnen we jou binnenkort wel als nieuwe kracht verwelkomen op ĂŠĂŠn van de Repair CafĂŠs!

Fabriek A Brak is een creatief project voor en door jongeren tussen de 15 en 30 jaar rond artistieke expressie en upcycling. Hergebruik, creativiteit en duurzaamheid komen steeds terug in onze lessen, uitstappen en workshops: zeefdruk, houtbewerking, juwelen maken, naaien, breien, meubelmaken, bierbrouwen, modeltekenen, fotografie, ... Op deze repair cafĂŠ avond gaan we oude t-shirts omvormen tot hippe gepersonaliseerde draagtassen. Breng dus zeker je eigen oude t-shirt mee die al een hele poos klaar ligt om weg te gooien en FAB maakt er samen met jou een heuse totebag van! Ben jij een handige Harry en heb je ook zin om ook mee te helpen in het Repair CafĂŠ? Laat het weten via info@idm.be of 09 340 60 36.

MEER INFO www.idm.be/repaircafĂŠ www.repaircafe.be

Fabriek A Brak

Het artistiek creatie- en upcycle project van JH Lodejo en JH Kasseiken – verzorgt een upcycle workshop tijdens deze repair avond.

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


OCMW

Vacatures WZC Sint-Pieter

Interesse?

đ?„Şđ?„Ş Voltijdse bachelor verpleegkunde (38/38) vervangingscontract. De vacature wordt ook opengesteld voor gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgende in de ouderenzorg. Schrijf zo snel mogelijk in. đ?„Şđ?„Ş Voltijdse gediplomeerde verpleegkunde (38/38) vervangingscontract. De vacature wordt ook opengesteld voor verzorgende in de ouderenzorg. Schrijf zo snel mogelijk in. đ?„Şđ?„Ş Halftijdse hulpkok(kin) (19/38) - vervangingscontract. De vacature wordt ook opengesteld voor interieurverzorg(st)er keuken. Schrijf zo snel mogelijk in.

Stuur ons dan zo snel mogelijk je kandidatuur aangetekend op of geef die af tegen ontvangstbewijs in het O.C.M.W.-Lochristi (Bosdreef 5A). Voeg er zeker de vereiste bijlagen aan toe die in de aanwervingsvoorwaarden vermeld staan ĂŠn vermeld het juiste vacaturenummer.

Sociaal Huis đ?„Şđ?„Ş Aanwervingsexamen voor poetsvrouw/-man met aanleg werfreserve in contractueel verband met een geldigheidsduur van 3 jaar (E1-3) - halftijds (19u/week) in contractueel verband voor onbepaalde duur - uiterste inschrijvingsdatum 20 maart 2017 - 2e oproep. đ?„Şđ?„Ş Halftijdse poetsvrouw/man (19u/week) vervangingscontract - schrijf zo snel mogelijk in. Meer informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijvingen vind je op www.ocmwlochristi.be of kan je opvragen via 09 355 93 09 of vacatures@ocmwlochristi.be.

Jobstudenten gezocht De winter is nog bezig, maar in het O.C.M.W. kijken we al naar de zomer. Voor juli en augustus zijn we op zoek naar enthousiaste studenten om ons team te versterken wanneer de vaste personeelsleden even uitblazen. Heb je al eens gedacht aan een vakantiejob in het woonzorgcentrum Sint-Pieter of in het naai-en strijkatelier? Dan vind je op www.ocmwlochristi.be bij de rubriek ‘vacatures’ alle nodige informatie en documenten. Schrijf je vlug in, want de plaatsen zijn beperkt.

Wij hebben vacatures voor: đ?„Şđ?„Ş verzorging/Verpleging đ?„Şđ?„Ş onderhoud đ?„Şđ?„Ş naai- en strijkatelier

MEER INFO

Ben je min. 18 jaar oud, zit je in het 6de jaar van het secundair onderwijs richting verpleegkunde/verzorging), wil je onze werking leren kennen en ons team versterken?

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

O.C.M.W.-Lochristi, 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

15


OCMW

Laat je jouw stoelgang al controleren? Elke twee jaar krijgen alle Vlamingen van 56 tot en met 74 jaar een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor Kankeropsporing. In 2015 liet 63 % van de Vlamingen uit de doelgroep zich preventief onderzoeken. Een mooi cijfer, maar dat kan nog veel beter. Dat het bevolkingsonderzoek resultaat oplevert, blijkt uit de resultaten. Er worden immers merkbaar meer dikkedarmkankers opgespoord. Hiermee is dikkedarmkanker momenteel de tweede meest voorkomende kanker bij mannen ĂŠn vrouwen.

Dit jaar wil het Centrum voor Kankeropsporing vooral inzetten op de groep die niet reageert op de oproep om een stoelgangstaaltje op te sturen. MEER INFO

Door deze kankers vroegtijdig op te sporen via het bevolkingsonderzoek, is de behandeling in heel wat gevallen minder ingrijpend en liggen de genezingskansen een stuk hoger.

Centrum voor Kankeropsporing 0800 60 160 (gratis) van 9u-12u en 13u-16u info@bevolkingsonderzoek.be, www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Dag van de Zorg O.C.M.W-Lochristi in beweging Op zondag 19 maart zet O.C.M.W.-Lochristi van 14u tot 17u haar deuren open voor het grote publiek. Via rondleidingen kan je op die dag kennismaken met het woonzorgcentrum Sint-Pieter en de assistentiewoningen Hof van Lo. Je kan dan ook de uitgebreide sociale dienstverlening ontdekken die het O.C.M.W. aanbiedt om ouderen de kans te geven langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Zo biedt het O.C.M.W. poetshulp aan voor 65-plussers, andersvaliden en zwaar zieken. Je kan ook een beroep doen op de klusjesdienst, het naai- en strijkatelier, de minder mobielencentrale en de vervoerdienst.

Om onze medewerkers te ondersteunen, zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers met diverse talenten. Ontdek op de Dag van de Zorg of dat misschien iets voor jou is!

Nieuwe Lokaal Dienstencentrum ‘t Fazantenhof

Laat bij een kopje koffie en een gebakje in onze cafetaria alle indrukken even bezinken. De opbrengst hiervan gaat volledig naar het Surplusfonds van het O.C.M.W. Met dat fonds betalen we extraatjes tijdens de eindejaarsfeesten voor de cliĂŤnten van de sociale dienst.

Kom ontdekken wat lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof te bieden heeft vanaf oktober 2017. Onze medewerkers geven je graag een woordje uitleg en via een 3D-filmpje kan je al eens een virtuele wandeling maken in het dienstencentrum.

O.C.M.W.-Lochristi werft aan! Aan onze vacaturestand kom je meer te weten over interessante jobs in onze organisatie. Of heb je al eens gedacht aan een vakantiejob of stage in het woonzorgcentrum of in het naai- en strijkatelier? Kom dus gerust eens langs!

Zitdagen juridisch advies Samen met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseren we een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 16 maart om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Om een afspraak te maken, geef je ten laatste ĂŠĂŠn dag vooraf jouw naam en telefoonnummer door via 09 355 93 09 of sally.cnudde@ocmwlochristi.be.

16

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


OCMW

Wachtlijst woonzorgcentrum: wacht niet te lang! Heel wat mensen denken aan hun oude dag door op tijd te beginnen met pensioensparen, maar heb je al beslist wanneer je je zal inschrijven op de wachtlijst van een woonzorgcentrum? Als je wacht tot er zich een noodsituatie aandient, krijg je vaak te maken met lange wachtlijsten. Daarom is het interessant om op tijd in te schrijven op de wachtlijst. Je kan er altijd voor kiezen om in te schrijven uit voorzorg (passief), waarbij je niet gecontacteerd wordt als er een kamer vrij is (actief).

Daling door voorrang hoger zorgprofiel Mensen met een hoog zorgprofiel krijgen voorrang bij de inschrijving. Wie meer verzorging nodig heeft, heeft dus sneller een plaats in het WZC. Maar dit betekent ook dat alle anderen hierdoor langer op de lijst staan. Om het voor hen makkelijker te maken om langer thuis te blijven wonen, krijgt iedereen die inschrijft op de wachtlijst een

maatschappelijk werk(st)er op bezoek. Die gaat in een persoonlijk gesprek na of er andere noden in thuiszorg zijn en hoe het O.C.M.W. daar bij kan helpen. MEER INFO Sarah Dhuyvetter Sociale Dienst 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

Infomoment vrijwilligers ‘t Fazantenhof Wil je als vrijwilliger meewerken in het nieuwe dienstencentrum ’t Fazantenhof? Kom dan op maandag 27 maart naar ons infomoment voor vrijwilligers! Na de zomer opent lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof de deuren. ’t Fazantenhof is een open huis waar alle inwoners van Lochristi elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe sociale contacten kunnen uitbouwen. Het is dĂŠ plek voor wie actief ouder wil worden. ’t Fazantenhof is er niet alleen om dingen te beleven, maar ook om dingen te

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

doen. Daarom zijn we volop op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag willen helpen, b.v. in de loungebar of cafetaria, als lesgever, begeleider van activiteiten of afwasser.

een namiddag- (14u-16u) en avondsessie (19.30u-21.30u). Het infomoment vindt plaats in de raadszaal van het Sociaal Huis (Bosdreef 5A).

Wil je meewerken als vrijwilliger in ’t Fazantenhof? Kom dan op maandag 27 maart naar ons infomoment voor kandidaat-vrijwilligers. Je kan kiezen uit

MEER INFO

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

09 355 93 09 dienstencentrum@ocmwlochristi.be

INFOLOCHRISTI

17


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Project Zuster Erna De Wulf Elk jaar geven we 22.000 euro (1 euro/persoon) subsidies aan Lootse ontwikkelingswerkers of verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking. Zo steunen we ook het project van Zuster Erna De Wulf. Na jarenlang leven en werken in Rwanda is Zuster Erna De Wulf nu opnieuw in Lochristi. Haar taak wordt verdergezet door plaatselijke zusters. Vanuit onze gemeente zorgt ze nu voor de verdere uitbouw van “haar� projecten. Centraal staat daarbij Zr. Erna De Wulf de bewustmaking, begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met HIV-besmetting in de dorpen rond Ndera (Kigali, Rwanda). Jongeren die in hun gezin te maken hebben met HIV-besmetting, voelen velen zich volledig verlaten. Meestal stierven hun beide ouders kort na elkaar. De jongste kinderen kunnen zelf besmet zijn met het HIV-virus. De oudsten van het gezin, zelf nog kinderen, worden verantwoordelijk voor hun zusjes en broertjes. Zij hebben uiteraard geen inkomen en elke dag overleven is al een zware, bijna onmogelijke opgave. Moet het ons verwonderen dat sommigen aan zelfdoding denken? Hoe zouden wij in zo’n situatie reageren?

Om die trieste situatie te doorbreken en om te bewijzen dat zij waardevol zijn voor hun familie en de samenleving, geven wij hen een toekomst via een opleiding. Want ze zeggen zelf: “Als ik aanvaard word op school, heb ik een toekomstâ€?. Zo konden eind 2015 al 8 jongeren hun beroepsvorming voltooien. Eind december 2016 hebben nog eens vier jongeren hun vorming beĂŤindigd: twee voor haartooi, ĂŠĂŠn als naaister en ĂŠĂŠn als autobestuurder-mecanicien. Tien jongeren zijn intussen al opgeleid om zelf leiders te worden en het project mee te dragen. Ze volgden cursussen over gezondheid en hygiĂŤne. Vanuit hun ervaring en opleiding staan ze in de dorpen families bij met raad en daad.

w w w. l oc h ri s t i . be

Geitenkweek, bron van voedsel en inkomen

aan de omliggende velden en worden burenruzies voorkomen. Met meer financiĂŤle steun kunnen we geiten kopen van een sterker ras, dat beter bestand is tegen ziekten. Die geiten geven ook meer vlees en melk en werpen tot drie jongen per keer. Zo’n geit kost 68 euro: in Rwanda veel geld, voor ons een klein bedrag. Wil je het project van Zuster Erna steunen, dan kan je terecht bij Zuster Erna De Wulf (WZC Sint-Vincentius, 09 326 98 26, dewulferna@yahoo.fr). Storten kan op BE24 7360 0145 2438 (met fiscaal attest) met de vermelding “project Erna De Wulfâ€?.

Opleiding tot groepsleiders die besmette mensen in de dorpen opvolgen

INFOLOCHRISTI

Veel HIV-patiĂŤnten zijn ondervoed, waardoor de zware medicatie niet het juiste effect heeft. Om hen minder afhankelijk te maken van voedselbedeling, zijn we geiten beginnen kweken. Daardoor hebben ze thuis alvast melk en vlees. Later kunnen ze dan de oudere dieren verkopen en krijgen ze een klein inkomen om van te leven. We geven een koppel geiten aan elke gezin met een kind met een HIV-problematiek. Weeskinderen en kinderen uit ĂŠĂŠn-oudergezinnen helpen we eerst. Met lessen en advies steunen we de geitenkweek. Ook een dierenarts volgt de dieren maandelijks op en zorgt indien nodig voor geneesmiddelen. We geven ook afrasteringsmateriaal om de geiten te kunnen afschermen. Zo brengen ze geen schade toe

Opleiding haarkappen

18

Opleiding snit en naad

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


OUDEREN

Met de mantel der liefde Zorg je voor een ziek familielid, een zieke vriend of buur? Dan moet je op dinsdag 21 maart zeker komen kijken naar ‘Met de mantel der Liefde’, een theatermonoloog van Kurt Defrancq. In de theatermonoloog, muzikaal ondersteund door cello, maken we kennis met de 80-jarige zorgbehoevende Lowie en met zijn zoon Kobe, die hem probeert zorg te bieden. In dit intieme portret zien we een vader en een zoon die allebei op hun eigen manier proberen om vat op het leven te houden. Of te krijgen. Met vallen en opstaan. Ze praten en mijmeren. Na de voorstelling kan je bijpraten met andere mantelzorgers bij een gratis drankje. Lokaal Netwerk Mantelzorg Lochristi geeft je ook meer informatie over het mantelzorgaanbod in Lochristi.

Wanneer?

Tickets? Tickets kosten 5 euro. Personen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 2 euro.

Inschrijven? đ?„Şđ?„Ş Nathalie De Mol (Sociaal Huis): 09 355 93 09, nathalie.demol@ocmwlochristi.be đ?„Şđ?„Ş Hilde De Brabander (Dienst Ouderen): 09 326 97 76, ouderen@lochristi.be MEER INFO

Dinsdag 21 maart om 15u.

www.lochristi.be/activiteiten

Waar? Parochiezaal Sint-Hubertus (Kerkstraat 1).

PraatcafĂŠ Dementie Het PraatcafĂŠ Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 maart om 19.15u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Het thema is ditmaal ‘Dementie, een koffer vol hulpmiddelen en een handleiding voor tegemoetkomingen’. Tijdens het praatcafĂŠ wordt dementie bespreekbaar gemaakt. Dit praatcafĂŠ is gratis. Je bent van harte welkom!

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

19


VRIJE TIJD - BIB

Winteravond met Chris De Stoop Kom op maandag 20 maart om 20u in de polyvalente zaal van de bib naar de laatste Winteravond van dit seizoen. Schrijver en journalist Chris De Stoop gaat tijdens deze lezing in op zijn boek ‘Dit is mijn hof’. Dit gaat over de teloorgang van de landbouw en de spanningen tussen het oude boerenland en de ‘nieuwe natuur’. De Stoop keerde enkele jaren geleden terug naar de Wase polders, waarin hij geboren en getogen is. Vanop de ouderlijke boerderij beschrijft hij de vernieling van de polders voor de grootschalige haven- en natuurontwikkeling. Zijn erg persoonlijke verhaal is symbolisch voor het verdwijnen van het traditionele boerenbestaan, zoals dat zich in heel Vlaanderen en heel Europa nu voordoet. Chris De Stoop werd geboren in Sint-Gillis-Waas en werkte ruim 30 jaar als reporter voor Knack magazine. Als auteur debuteerde hij in 1992 met de geruchtmakende bestseller Ze zijn zo lief, meneer, over een internationale bende vrouwenhandelaars. In 1996 kwam De Stoop met zijn volgende spraakmakende boek, Haal de was maar binnen. Het is het relaas van zijn

20

INFOLOCHRISTI

verblijf van meer dan een jaar in het milieu van de illegalen in Europa. Daarna volgden Ik ben makelaar in hasj, een misdaadverhaal in het drugsmilieu, en De Bres, een belijdenisverhaal over de teloorgang van zijn geboortestreek door de havenuitbreiding. Voor Zij kwamen uit het Oosten, een vertelling over een Albanese sekswerker, ontving Chris de Stoop de Gouden Uil Prijs van de Lezer. In 2005 schrijft Chris de Stoop de roman De vuurwerkmeester, een rijk geschakeerde familiegeschiedenis van zeven generaties vuurwerkmakers. In 2007 werd zijn boek Het complot van BelgiĂŤ, dat vooral over zijn ervaringen tijdens de genocide in Rwanda gaat, genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. Zijn boek Vrede zij met u, zuster (2010) vertelt het verhaal van de eerste westerse zelfmoordterroriste en van de jihadisten naar SyriĂŤ en Irak.

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

In 2012 publiceerde hij Moedermoord, een vertelling over een familiedrama. Enkele jaren geleden trok De Stoop zich terug op de ouderlijke boerderij in het Waasland en schreef ‘Dit is mijn hof’ (2015).

Waar? Polyvalente zaal bib Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6)

Wanneer? Maandag 20 maart om 20u

Reserveren? Via de bibliotheekbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Prijs? 3 euro (of abonnement Winteravonden), drankje inbegrepen.

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - BIB

Een vraag voor de Knoppenclub? In de Knoppenclub zoeken we samen een antwoord op digitale vragen na een korte demonstratie over een digitaal onderwerp.

Wat moet je ervoor doen?

Wanneer?

Zit je nu al met een vraag voor de Knoppenclub of wil je meehelpen? Laat het ons dan weten via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

Woensdag 8 en 29 maart van 9.30u tot 11.30u

Waar?

Je kan gewoon gratis langskomen. Wel breng je best het elektronisch toestel (en handleiding) mee waarover je vraag gaat.

De Knoppenclub is een initiatief van de dienst Ouderen en de bibliotheek van Lochristi.

Polyvalente zaal bib Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6)

Voorleesuurtje in de bib Wil je graag komen luisteren naar mooie verhalen in de bib en daarna knutselen rond een voorleesverhaal? Schrijf je dan in voor ons voorleesuurtje op woensdag 1 en 22 maart tussen 15u en 16u. In maart is het jeugdboekenmaand daarom wordt het voorleesuurtje op 22 maart super speciaal. Kijk maar op p. 23.

Waar? Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6)

Wanneer? Woensdag 1 en 22 maart 15u-16u

Voor wie? Kinderen vanaf 5 jaar

Inschrijven? T.e.m. de maandag vóór het voorleesuurtje via de bibliotheekbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Prijs? Gratis

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

21


Š copyright foto: iStock.com Artemisphoto

VRIJE TIJD - BIB

Vanaf nu ook schaken in de bib! Binnenkort kan je in de hoofdbibliotheek van Lochristi ook een partijtje schaken op ons schaakbord achteraan in de bib. Daarom is er op zaterdag 11 maart van 10u tot 12u een gratis schaakinitiatie voor (jong-) volwassenen (vanaf 15 jaar). We behandelen de loop der stukken en de spelregels, overlopen de belangrijkste schaakterminologie en geven inzicht in de werking van tornooien en clubs. Er is ook ruimte voor vragen.

Wil je zeker zijn van een plaats, reserveer dan aan de balie van de bib, via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

Tentoonstelling over water in de bib Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Daarom kan je de hele maand maart in de hoofdbibliotheek de kleine tentoonstelling ‘water in de wereld’ van Protos bekijken. Deze ngo voor ontwikkelingssamenwerking vraagt aandacht voor het feit dat een groot deel van de wereldbevolking nog geen drinkbaar water of een toilet heeft. Voor ons is water iets heel vanzelfsprekends: het stroomt gewoon uit de kraan. Voor meer dan 600 miljoen mensen is dat anders: zij moeten dagelijks vele kilometers stappen om water te halen en zijn bovendien vaak ziek doordat ze vuil water drinken. Voor sanitaire voorzieningen is de situatie nog slechter‌ Gebrek aan water en hygiĂŤne is een belangrijke oorzaak van armoede. MEER INFO www.protos.ngo

22

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - BIB

Maart is Jeugdboekenmaand Laat zien wie jij bent en dat je hier was #jeugdboekenmaandlochristi

Jeugdboekenmaand 2017 denkt na over M/V/X. Alle activiteiten tijdens de Jeugdboekenmaand zijn gratis.

M/V/X: je bent wie je bent. MVX gaat over wat kinderboeken zeggen, met en zonder woorden. Is de held echt altijd een jongen? Hoeveel prentenboekendieren heten ‘zij’? Wie past er op de kleintjes? Wie is de baas? Wie knikt en luistert? Wie wel en wie niet? Het gaat over de onuitgesproken opvattingen die bepalen hoe je jezelf ziet en hoe je naar de ander kijkt. De Jeugdboekenmaand sloopt muren, want het gaat over jongens, meisjes en alles errond. M/V/X gaat over kijken naar wat er staat en zien wat er niet staat. We stellen geen vragen, maar geven open antwoorden.

Wie word jij? Verkleedsessie in de bib Op zaterdag 4 maart mag jij beslissen hoe je er wil uitzien. Laat de prinses in jou los. Of word jij de bibtijger van de dag? Wij voorzien verkleedkleren en schmink. Waar? Wanneer? Voor wie?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Zaterdag 4 maart van 9u tot 12u Voor groot en klein, 0 tot 99 jaar

Voorlezen met Pippi Langkous Heb je al gehoord van het meisje dat haar paard kan optillen? Dat haar vader een piraat is? Dat ze samen woont met een aapje? Bijna iedereen kent Pippi Langkous. Het is een klassieker, maar het boek laat ons nog steeds genieten van een niet alledaags meisje. Kom jij meegenieten? Doe alvast 2 verschillende kousen aan als je komt. Waar? Wanneer? Voor wie? Reserveren?

Tijdens de hele maand maart wordt aan alle kinderen gevraagd om op verschillende tijdstippen en verschillende manieren te laten zien wie ze zijn en dat ze in de bib waren. We nemen foto’s, maken silhouetten, laten een vingerafdruk achter,‌ Dat jij hier bij ons was voor een boek, een babbel, een knuffel, een voorleesmoment, een film, een vraag, kan je ons laten weten door op sociale media #jeugdboekenmaandlochristi te gebruiken. We kijken er naar uit van jou te horen.

Doe jij ook mee op www.jeugdboekenmaand.be? Iedereen kan deelnemen aan het grote online jeugdboekenmaandindebib-spel. Ga naar www.jeugdboekenmaand.be, maak een avatar en je bent begonnen voor de hele jeugdboekenmaand. De website gaat online op 1 maart. Aan de hand van ludieke filmpjes met bekende mensen worden kinderen uitgedaagd om over bepaalde onderwerpen na te denken, zelf aan de slag te gaan, een filmpje te maken, een foto te posten, een boek te lezen, een rondje te draaien in de bib,‌ Er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen. MEER INFO bibliotheek@lochristi.be www.lochristi.be www.jeugdboekenmaand.be www.jeugdlochristi.be www.facebook.com/bibliotheeklochristi

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) Woensdag 22 maart van 15u tot 16u Voor kinderen van 5 tot 8 jaar Aan de balie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be Š copyright foto: www.dingenzoekers.be

Kleuterworkshop: Je bent wie je bent Op zaterdag 11 maart zijn alle kleuters welkom en zoeken we aan de hand van prentenboeken naar wie of wat we zijn. Lijk jij op mij? Wie ben jij als ik op mijn kop sta? Kom en ontdek jezelf. Waar? Wanneer? Voor wie? Reserveren?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6) zaterdag 11 maart van 14u tot 15u Voor kinderen vanaf 4 jaar Aan de balie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

23


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Wie wordt Cultuurlaureaat 2017? De Cultuurraad van Lochristi gaat op zoek naar een waardige opvolger voor Hans Van Hilst, onze zeer gewaardeerde Lootse Cultuurlaureaat 2017.

Kan ik Cultuurlaureaat 2017 worden? Als jij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebt op sociaalcultureel vlak, dan kom je in aanmerking om dĂŠ Cultuurlaureaat 2017 te worden. Ook sociaal-culturele verenigingen die zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben, kunnen laureaat worden!

Kan ik een kandidaat voordragen? Als inwoner van Lochristi of als Lootse vereniging kan je altijd een kandidaat voordragen.

Hoe draag ik mijn kandidaat voor?

đ?„Şđ?„Ş Hoe? Op www.lochristi.be vind je onder de rubriek diensten/ cultuurdienst een sjabloon terug dat jou helpt om met sprekend gemak een kandidaat voor te dragen. Ook het reglement van de organisatie kan je hier terugvinden. đ?„Şđ?„Ş Wanneer? Dien je dossier ten laatste in op 15 mei. đ?„Şđ?„Ş Waar? Dien je dossier in bij de cultuurdienst, via cultuur@lochristi. be of per post (Dorp-West 52).

En de winnaar is‌

Om jouw kandidaat te verdedigen maak je een dossiertje op. Dit doe je zo: �� Wat? Je motiveert schriftelijk en duidelijk waarom de persoon of groep die jij voorstelt dÊ Cultuurlaureaat 2017 moet worden. Vernoem zijn of haar verdiensten en activiteiten die bijgedragen hebben de tot positieve culturele uitstraling van Lochristi. Voeg voldoende documentatie toe -publicaties, foto’s, knipsels- om de jury te overtuigen. Vergeet ook zeker niet om jouw naam en adres door te geven Ên de naam en adres van de persoon of vereniging die jij voordraagt .

Een jury, aangesteld door het bestuur van de Cultuurraad, zal de ingestuurde voorstellen beoordelen. We maken de Cultuurlaureaat 2017 bekend tijdens Lochristi Zingt op zaterdagavond 8 juli. Van harte welkom!

MEER INFO Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

Infodag groepsuitstappen Oost-Vlaanderen Zoek je leuke tips voor boeiende uitstappen in Oost-Vlaanderen? En wil je jouw groepsbezoek grondig voorbereiden? Kom dan naar de grootste toeristische beurs van de provincie op zaterdag 18 maart. Je kan deelnemen aan ÊÊn van de tien prospectietochten doorheen Oost-Vlaanderen. Heb je onvoldoende tijd om een prospectietocht mee te volgen? Geen probleem, spring dan gewoon even binnen tijdens de toeristische beurs waar meer dan 90 standhouders je graag op weg zetten voor een volgende uitstap met jouw familie, vrienden, collega’s, school of vereniging. Ontdek er het aanbod met zowel dag- als overnachtingsmogelijkheden voor groepen. Genieten van een streekdrankje op de beurs kan ook en voor een middagmaal kan je terecht bij de overvloed aan Sint-Niklase horeca.

Wanneer?

Inschrijven? Is verplicht als je wil deelnemen aan een prospectietocht.

Prijzen? đ?„Şđ?„Ş Gratis inkom als je je vooraf registreert en komt tussen 12.30u en 13.30u. đ?„Şđ?„Ş 5 euro/persoon aan de kassa of 7 euro/2 personen. đ?„Şđ?„Ş Kinderen jonger dan 16 jaar: gratis. đ?„Şđ?„Ş Deelnemen aan een prospectietocht: 25 euro/persoon of 40 euro/2 personen. MEER INFO

Zaterdag 18 maart, 10u tot 16u

www.tov.be/nl/infodag_groepsuitstappen

Waar? ‘t Bau-Huis (Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas)

24

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Busch Pianotrio in kerk van Zeveneken Op zaterdag 18 maart kan je komen genieten van het internationaal gerenommeerde Busch Pianotrio, een samenspel van viool, cello en pinao. Tickets kosten 8 euro.

Internationaal en jong Belgisch talent Het Arte Amanti Festival komt dit jaar naar Lochristi met niemand minder dan het Busch Pianotrio. Het trio werd in 2010 in Londen opgericht en vernoemd naar de legendarische violist Adolf Bush. Het getalenteerde ensemble lijkt zich te ontwikkelen tot ÊÊn van de belangrijkste trio’s van de jonge generatie kamermuzikanten. In 2012 wonnen ze de Royal Overseas league Competition en inmiddels zijn ze ook in het Verenigd Koninkrijk flink doorgebroken, met concerten tijdens het Edinburgh Festival en in de Wigmore Hall. Het trio bestaat uit de Nederlandse violist Mathieu Van Bellen en de Israelische broers Ori en Omri Epstein op respectievelijk cello en piano. De muzikanten hebben individueel stuk voor stuk een indrukwekkend palmares bij diverse (inter)nationale competities. In Zeveneken brengen ze het Pianotrio - Nr. 2 in e op. 67 van Shostakovich en Piano Trio Nr. 2 in c op. 66 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het voorprogramma wordt verzorgd door Jong Talent Pablo Laporev. Pablo begon met de cello op zesjarige leeftijd. In het begin van zijn studies studeerde hij met zijn vader, Ilia Laporev en met Vladimir Perlin. Hij speelde reeds concerten en wedstrijden in Portugal, BelgiÍ en in Luxemburg. Hij studeert momenteel aan het conservatorium van Antwerpen als jong talent. Pablo brengt muziek van Bach.

Wanneer? Zaterdag 18 maart, 20u

Waar? Sint-Eligiuskerk Zeveneken (Zeveneken-Dorp)

Arte Amanti De cultuurdienst organiseert elk jaar een concert met (inter) nationale topartiesten van kamermuziekfestival Arte Amanti. Dit festival programmeert heel wat laureaten van grote wedstrijden. Zij zijn voor een publiek dat minder vaak de grote concertcentra bezoekt een kwaliteitsgarantie. Het voorprogramma door een ‘lokaal’ jong supertalent is een bijkomende reden voor mensen om bij elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen op de receptie na het concert. Zo probeert Arte Amanti om niet louter cultureel maar ook maatschappelijk een bijdrage te leveren. Na afloop ben je welkom om samen met de artiesten na te praten bij een drankje.

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

Prijs? 8 euro, drankje inbegrepen

Tickets? www.lochristi.be/activiteiten, cultuurticket@lochristi.be, 09 326 92 30 MEER INFO cultuur@lochristi.be, 09 326 92 30

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

25


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Twee in ÊÊn: theaternamiddag Ên Joepla’s paaseierenzoektocht! Twee topevenementen die de handen in elkaar slaan: dat geeft vuurwerk! Op zaterdag 1 april kunnen kleine en grotere kinderen niet alleen smullen van twee fantastische toneelvoorstellingen. Op het eind van de middag smullen ze ook letterlijk van lekkere paaseieren van de paashaas. Om vingers en duimen bij af te likken! De kleuters maken kennis met Sapperdepieter Muisje (3 t.e.m. 5 jaar). Sapperdepieter Muisje is dolgelukkig want ze heeft drie lekkere hazelnoten gekregen. Mmmm da’s smullen geblazen, tot ze een gebroken tand heeft en onze heldin geen harde noten meer kan kraken. Hop, daar begint de zoektocht, langs rups, eekhoorn, kikker... tot op de stoel van tandarts dokter Specht. Een muzikaal reisverhaal met een verrassende afloop, waarvan alle kleuteroogjes glinsteren (door Figurentheater Vlinders & Co).

Ouders? Ouders zijn ook welkom op deze namiddag! Zij hoeven niet te betalen, maar we vragen wel om ook vooraf in te schrijven. Vóór of na de voorstellingen kunnen ze in de cafetaria terecht voor een hapje en een drankje.

Tickets? Via www.lochristi.be/activiteiten. Vergeet niet te reserveren! MEER INFO

In Viva Victor (6 tot 12 jaar) is Victor jarig. Hij krijgt van het publiek een cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal veranderen. “Viva Victorâ€? is een poĂŤtische clowvoorstelling vol visuele en absurde humor met veel publieksinteractie rond, op (en in) een caravan (door Compagnie Krak).

09 326 92 30 of cultuurticket@lochristi.be 09 355 65 66 of speelpleinjoepla@lochristi.be

Wanneer? Zaterdag 1 april.

Waar? Jeugdlokalen Orphanimo!! Ingang naast de bibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6).

Programma? 13u: deuren open 13.30u: start animatie: knutselhoek, grimestand, zotte spelletjes en nog veel meer superleuke animatie, gezellige cafetaria voor de ouders en als afsluiter natuurlijk de paaseierenzoektocht van Joepla! 14u: 1ste theatervoorstelling ‘Sapperdepieter Muisje’ (2 tot 5 jaar) 15.30u: 2de theatervoorstelling ‘Sapperdepieter Muisje’ (2 tot 5 jaar) en voorstelling ‘Viva Victor’ (6 tot 12 jaar) 17u: deuren dicht

Prijs? Kinderen betalen 2 euro, toneelvoorstelling, drankje, koek & paaseieren inbegrepen.

26

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - CULTUUR & TOERISME

Op 10 maart zetten we jou in de bloemetjes, Lootse vrijwilliger! Onze Vrijetijdsdiensten willen alle Lootse vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet. We doen dat op vrijdag 10 maart. Ben jij een vrijwilliger? Noteer die datum dan maar in je agenda. En bezorg ons nu al je mooiste actiefoto’s!

Wat? Feestelijke avond ter ere van jou, Lootse vrijwilliger!

Wanneer? Vrijdag 10 maart vanaf 19.30u

Waar? Ook in Lochristi willen we de massa vrijwilligers bedanken die jaar in jaar uit, dag in dag uit in de weer zijn om belangeloos het beste van zichzelf te geven, als leid(st)er bij een jeugdbeweging, mantelzorger van een ziek familielid, bestuurslid van een socio-culturele vereniging, trainer van een sportclub of in nog 101 andere functies.

Jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning-Albertlaan 39B)

Inschrijven? Niet nodig, gewoon afkomen!

Meer info?

Als bedanking voor die eindeloze inzet zetten we al onze vrijwilligers in de bloemetjes op vrijdagavond 10 maart, tijdens de Vlaamse Week van de Vrijwilliger. Ook de diploma’s voor de gemachtigde opzichters worden uitgereikt.

Vrijwilliger@lochristi.be Zie Facebookevent ‘Dag van de vrijwilliger 2017’ MEER INFO Cultuurdienst - 09 326 88 27 Jeugddienst - 09 355 65 66 Sportdienst - 09 355 26 92 Bibliotheek - 09 356 60 73 Ouderen - 09 326 97 76 vrijwilliger@lochristi.be

In de aanloop naar 10 maart verzamelen we alvast een massa foto’s van jou als vrijwilliger! Stuur ons jouw knapste foto door waar je achter de bar staat op een buurfeest, op de kerstmarkt spullen verkoopt voor het goede doel of het gras maait van je zieke buurman. Alle foto’s van jouw vrijwillige activiteit zijn welkom op vrijwilliger@lochristi.be!

Lochristi in 2018 voorzitter van het Land van Reynaert In onze gemeente word je op talloze manieren aan Reynaert herinnerd. De sluwe vos zal zich hier dus helemaal thuis voelen in 2018, want dan is Lochristi voorzitter van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert. Laat je inspireren door het tijdloze dierenverhaal en organiseer een beestige activiteit met jouw school, buurt of vereniging! Het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert is een grensoverschrijdend, cultureel samenwerkingsproject tussen gemeenten boven en onder de grens met Nederland. Hulst en Axel in Zeeuws-Vlaanderen, het hele Waasland ĂŠn Destelbergen en Lochristi maken er deel van uit. EĂŠn van de doelstellingen van het project is om het verhaal van Van den vos Reynaerde te promoten en daarvoor allerlei activiteiten te organiseren. Van den Vos Reynaerde is een middeleeuws dierenepos dat geldt als een hoogtepunt in de Middelnederlandse literatuur. Het werd geschreven door ene Willem die Madocke maecte en het vermeldt enkele Vlaamse plaatsnamen zoals Belsele, Hulsterlo en ook ons Lootse gehucht Hijfte. Dat is meteen de reden waarom in Lochristi

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

onder andere de gemeentelijke bibliotheek, een taverne, een feestzaal, een jeugdbeweging en verschillende monumenten, een lokaal bier en verschillende socio-culturele verenigingen verwijzen naar het epos. Wil jij met jouw vereniging ook een steentje bijdragen aan het feestelijke Reynaertjaar 2018? Laat het ons dan weten! Wij nemen jouw activiteit mee op in onze promotie en zoeken uit waar we jou extra kunnen ondersteunen bij de organisatie. MEER INFO Cultuurdienst , 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

27


VRIJE TIJD - JEUGD

Al gehoord van ons sociaal tarief? In Lochristi valt er heel wat te beleven voor jong en oud. Denk maar aan de zomerkampen, tienerwerking, sportactiviteiten, workshops in de bib,‌ Onze diensten doen er altijd alles aan om die activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen, nu ook via een sociaal tarief.

Diensten met een sociaal tarief đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş đ?„Şđ?„Ş

Heb jij al een statuut met verhoogde tegemoetkoming (klevertjes met code XX1/XX1)? Dan kan je ook het aangepaste tarief bij onze vrijetijdsdiensten aanvragen. Hiervoor bezorg je het attest van tegemoetkoming en klevertje aan de desbetreffende dienst. De ziekenfondsen controleren regelmatig of de code/tegemoetkoming nog altijd geldig is.

Bibliotheek: bib@lochristi.be, 09 356 60 73 Cultuurdienst: cultuur@lochristi.be, 09 326 88 27 Jeugddienst: jeugd@lochristi.be, 09 355 65 66 Ouderendienst: ouderen@lochristi.be, 09 326 97 76 Sportdienst: sport@lochristi.be, 09 355 26 92

1. Aangepast tarief voor gezinnen, via Sociaal Huis Lochristi Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, (en al dan niet ook een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds) kunnen terecht in het Sociaal Huis. Zij bekijken jouw gezinssituatie (en niet enkel naar het inkomen) en gaan na hoe zij eventueel ondersteuning kunnen bieden. Zij kunnen ook goedkeuring geven voor het sociaal tarief bij de vrijetijdsdiensten.

Heb je nog geen statuut met verhoogde tegemoetkoming, maar denk je er recht op te hebben? Enkele specifieke uitkeringen of hoedanigheden geven recht op de verhoogde tegemoetkoming. Indien je aan deze voorwaarde voldoet, hoef je niets te doen. Het ziekenfonds kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe klevers met een aangepaste code (XX1/XX1 ipv. XX0/XX0).

MEER INFO

Heb je een laag inkomen maar kom je niet in aanmerking voor de automatische toekenning? Dan kan je zelf een aanvraag indienen in het kantoor van je ziekenfonds. Ga zeker de specifieke voorwaarden bij je ziekenfonds na.

09 355 93 09, info@ocmwlochristi.be

MEER INFO Cultuurdienst - 09 326 88 27 - cultuur@lochristi.be Jeugddienst - 09 355 65 66 - jeugdwelzijn@lochristi.be Sportdienst - 09 355 26 92 - sport@lochristi.be Ouderen - 09 326 97 76 - ouderen@lochristi.be Bibliotheek - 09 356 60 73 - bibliotheek@lochristi.be www.lochristi.be/activiteiten

Š copyright foto: iStock.com Therry

2. Aangepast tarief voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming via ziekenfonds Gezinnen met een laag inkomen, of gezinnen die een speciaal statuut hebben bij het ziekenfonds hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Via dit statuut betaal je minder voor de gezondheidszorg en zijn er nog andere financiĂŤle tegemoetkomingen, zoals het sociaal tarief bij de vrijetijdsdiensten.

28

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - JEUGD

Student@work: van dagen naar uren! Voortaan mag je als student 475 uren werken i.p.v. 50 dagen. Met een app kan je zelf checken hoe lang je nog als jobstudent mag werken. Sinds 1 januari zijn we overgeschakeld naar een telling in uren. En als kers op de taart besloot de federale regering om ook het aantal uren op te trekken. Je krijgt dus niet 400 uur (50x 8 uur), maar 475 uur.

Tot eind 2016 mocht je als student per jaar 50 dagen (je ‘contingent’) werken waarin je minder sociale bijdragen (geld voor de sociale zekerheid) betaalt. Een gewone werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op zijn brutoloon, een jobstudent moet maar 2,71% afdragen. Dat scheelt een slok op een borrel.

Download de Student@work-app

Maar het systeem was niet voor iedereen even interessant. Ook als je maar een paar uur per dag werkte, was je toch een dag kwijt. Jobstudenten die op zaterdag een paar uur bij de bakker gingen werken of een avondje bijklusten in een cafĂŠ, waren dus in het nadeel.

Met de app check je hoe lang als jobstudent nog mag werken met verminderde sociale bijdragen. Je kunt er ook een attest mee maken voor je werkgever. Aanmelden doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om die aan te maken, moet je je wel eerst aanmelden met de eID-kaart.

Buitenspeeldag is er klaar voor! Op woensdag 19 april vindt opnieuw een spetterende editie van Buitenspeeldag plaats! We zorgen opnieuw voor spektakel en plezier voor jong en oud! Opgelet: dit jaar valt Buitenspeeldag opnieuw NA de paasvakantie! Speciaal voor jullie lichten we hier al een tipje van de sluier: đ?„Şđ?„Ş Springkastelen đ?„Şđ?„Ş hindernissenparcours in het bos đ?„Şđ?„Ş reuze waterballen đ?„Şđ?„Ş glittertattoos đ?„Şđ?„Ş ponyritten đ?„Şđ?„Ş artistieke labo’s đ?„Şđ?„Ş muziek en sfeer door ‘Reginald en de bosbeesten’ & radio Orphanimo!!

Buitenspeeldag zoekt medewerkers!

We creĂŤren opnieuw een afgebakende speelzone. De Koning Boudewijnlaan en de terreinen van speelplein Joepla worden omgetoverd tot een waar speelparadijs.

Benieuwd naar vorige editie? Foto’s vind je op www.facebook.com/jeugddienstlochristi

Vorig jaar vonden maar liefst 3500 bezoekers, waaronder meer dan 1000 kinderen, hun weg naar de Lootse Buitenspeeldag. Omdat dit evenement nog altijd groeit, zoeken we helpende handen: begeleiders voor attracties en animaties, stewards, begeleiders voor de infostand en ingang‌ Heb je interesse? Laat dan zeker iets weten via buitenspeeldag@lochristi.be of 09 355 65 66.

Wanneer? Woensdag 19 april van 13u tot 17u

Waar? Ingang via de Koning Boudewijnlaan.

Voor wie? Iedereen, jong en oud, is welkom! De activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar en voor de ouders voorzien we een fantastisch terras. Een natje, een droogje en een krantje‌ Het zal er allemaal zijn! Toegang is gratis voor iedereen!

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

29


VRIJE TIJD - JEUGD

Girls Only - Tienerwerking De tienerwerking organiseert opnieuw een heuse vrouwendag! 100% girls, 200% wellness & beauty! Welnnesscentrum L’eau de Lo opent opnieuw haar deuren voor een exclusieve tienerdag! Voor slechts 20 euro kan je genieten van een heerlijk dagje wellness en relaxatie, met als kers op de taart een beautyworkshop, een verkwikkende gelaatsverzorging, manicure,‌

Wat?

Girls Only!

Voor wie?

Meiden van 2002, 2003 & 2004

Wanneer?

Dinsdag 4 april, 10u-15u

Kostprijs?

20 euro

Inschrijven? Via www.lochristi.be/activiteiten

vanaf zat. 11 maart (8.30u).

Boys Only - Tienerwerking Voor de jongens hebben we op dinsdag 4 april adrenaline & fun op het menu staan. We racen de overwinning tegemoet bij E-kart Gent. Een race tegen de klok, een race tegen de concurrentie, het kan allemaal. Maak jullie klaar voor enkele dolle ritten!

Wat?

Inschrijven? Via www.lochristi.be/activiteiten

Boys Only!

Voor wie?

Jongens van 2002, 2003 & 2004

Wanneer?

Dinsdag 4 april Sessie 1: 13.45u-16.30u | Sessie 2: 15.15u-18u

Kostprijs?

20 euro

vanaf zat. 11 maart (8.30u).

MEER INFO Jeugddienst 09 355 65 66 tienerwerking@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Joepla ontwaakt De lente is in zicht en dat betekent dat het speelplein ontwaakt uit een kort winterslaapje!

Paaseierenzoektocht met kindertheater zaterdag 1 april, 13u - 17u (3 - 12 jaar)

Animatoren gezocht!

Speelplein Joepla en cultuurdienst Lochristi slaan opnieuw de handen in elkaar. Kinderen kunnen komen smullen van lekkere paaseieren en twee fantastische toneelvoorstellingen. Om vingers en duimen bij af te likken! We starten om 13u en eindigen om 17u, net zoals op een gewoon speelpleindagje. We zorgen voor animatie, spelletjes, begeleiding, ambiance, veel eitjes en twee toneelvoorstellingen! Komen, zoeken en vinden wordt de leuze van de dag! Toegang kost je slechts twee euro, wij zorgen voor een vieruurtje (drankje en koek). Meer info vind je op pag.26. Voor deze activiteit wordt een brief op de Lootse scholen verdeeld. Woon je in Lochristi, maar gaat je kind niet hier naar school? Laat het ons weten en we sturen je een briefje op.

30

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond en de eerste activiteiten? Laat iets weten via speelpleinjoepla@lochristi.be. MEER INFO Speelplein Joepla 09 355 65 66 - 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla twitter.com/joeplalochristi instagram.com/speelpleinjoepla snapchat -> joepla 9080

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - SPORT

Paassportactiviteiten in de kijker Klimevent Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2005, 2004, 2003 en 2002 Donderdag 6 april van 9.10u tot 14.40u Vertrek: sporthal Zaffelare: 9.10u, gemeenteschool Lochristi 9.20u, Terug: gemeenteschool Lochristi 14.30u, sporthal Zaffelare: 14.40u Waar? Klimzaal Biover, Blaarmeersen in Gent Prijs? 12 euro, sociaal tarief: 3,60 euro (incl. busvervoer, activiteit en verzekering) Programma? Heb je geen hoogtevrees en hou je van klimmen? Dan is het KLIMEVENT zeker iets voor jou! In de gloednieuwe klimzaal Biover krijg je een 3u durende mix van lengteklimmen, hoogteparcours - via ferrata en boulderklimmen. Klimplezier verzekerd! Inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan nu al via www.lochristi.be/activiteiten, telefonisch of ter plaatse!

Kriebeldinges: avonturensportdag voor kinderen ĂŠn tieners Voor wie? Wanneer?

Iedereen geboren in 2005, 2004, 2003 en 2002 Donderdag 13 april van 9.35u tot 15.50u Vertrek: gemeenteschool Lochristi: 9.35u, sporthal Zaffelare: 9.50u Terug: sporthal Zaffelare: 15.30u, gemeenteschool Lochristi 15.50u Waar? Sportcentrum Puyenbroeck (Wachtebeke). Prijs? 8 euro, sociaal tarief: 2,40 euro (incl. busvervoer, activiteit en verzekering) Programma? Ga mee naar kriebeldinges en geniet van een dag vol fun en avontuur! Tijdens deze dag kan je kiezen uit tal van activiteiten: stormpiste, speleobox, free running, hoog touwenparcours, skate-initiatie, circustechnieken, blaaspijpschieten, mountainbike, lasershooting, dans, tafeltennis, skike, trikke en nog zoveel meer. Kies zelf waarvoor je wil gaan! Inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan nu al via www.lochristi.be/activiteiten, telefonisch of ter plaatse!

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

31


VRIJE TIJD - SPORT

Sport voor volwassenen Joggen voor beginners (10 lessenreeks) Ben je van plan iets aan je conditie te doen? Schrijf je dan in voor een sessie joggen voor beginners. De beste manier om het joggen onder de knie te krijgen! Loopervaring is niet nodig.

Wanneer? Voor wie? Waar? Prijs?

Dinsdagavond (7 maart t.e.m. 9 mei) telkens van 19.30u tot 20.30u. Voor wie nog niet loopt, maar er wil aan beginnen en minstens 16 jaar en ouder is. Openlucht sportcentrum Bosdreef te Lochristi (Finse piste) 25 euro, inclusief begeleiding, verzekering en diploma aan het einde van de loopcursus.

Doelstelling? In 10 weken 5 km joggen Hoe? Onder deskundige begeleiding 1gezamenlijke training per week. Op je eigen tempo wordt de loopafstand geleidelijk aan opgedreven. Inschrijven? Vooraf inschrijven is nodig en kan nu al via www.lochristi.be/activiteiten, telefonisch of ter plaatse!

Poweryoga (5 lessenreeks) Mensen die yoga als “zweverig� of te zacht bekijken, zullen snel op hun woorden terugkomen na een kennismaking met een les poweryoga. In deze vorm van yoga worden zowel je kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit als geesteskracht uitgedaagd. Bij verschillende poses worden meerdere opties meegegeven zodat iedereen op een veilige, maar uitdagende manier de les kan aanpassen naar eigen niveau. Ben je nieuwsgierig of heb je twijfels? Probeer het gewoon eens! Je lichaam en geest zullen je dankbaar zijn.

Wanneer? Voor wie? Waar? Prijs?

32

Vrijdagnamiddag vanaf 21 april t.e.m. 19 mei, telkens van 14u tot 15u. Volwassenen Vergaderzaal van sporthal ’t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. Triestlaan 1) 20 euro (verzekering inbegrepen).

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via www.lochristi.be/activiteiten! Inschrijven kan : đ?„Şđ?„Ş ONLINE vanaf woensdag 8 maart, vanaf 8.30u đ?„Şđ?„Ş Vanaf vrijdag 10 maart kunt u eveneens telefonisch of ter plaatse inschrijven, als er nog plaatsen vrij zijn.

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


VRIJE TIJD - SPORT Start to mountainbike: sportief avontuur in de natuur (5 lessenreeks) Een initiatiereeks voor iedereen die wil starten met MTB of al een beetje ervaring heeft. Ook gezinnen met kinderen vanaf geboortejaar 2004 zijn welkom. In 5 lessen maak je kennis met de technische aspecten van de sport en bouw je je conditie op.

Programma? Dag 1: De fiets: MTB technische aspecten, positie op de fiets, pedalen, zadelhoogte, stuurremmen, banden en basis onderhoud, banden vervangen, kettingproblemen,‌ Basistechnieken: remmen en schakelen, surplace en evenwicht,‌. Dag 2: Basistechnieken: bochten nemen, remmen, kijken en sturen, balans– en gewichtsverdeling, bochten in MTB situaties. Dag 3: Basistechnieken in MTB situaties: klimmen en afdalen, positie op de fiets, schakelen, hindernissen. Dag 4: Combinatie van de geleerde technieken in een tochtsituatie. Dag 5: Tocht (onder voorbehoud) als afsluiter. Het deelnamebedrag voor deze tocht zit niet in de prijs inbegrepen (afh. van locatie).

Wanneer?

Zondag 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, telkens van 9u t.e.m. 12u Waar? Sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke Kostprijs? Met eigen fiets: 20 euro Met huurfiets: 25 euro (incl. verzekering) Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan: đ?„Şđ?„Ş ONLINE vanaf woensdag 8 februari 8.30u đ?„Şđ?„Ş Vanaf vrijdag 10 februari 8.30u kan je ook telefonisch of ter plaatse inschrijven, als er nog plaatsen vrij zijn.Na inschrijving ontvang je via mail de factuur. MEER INFO Sportdienst, 09 355 26 92 sport@lochristi.be www.lochristi.be/sport www.facebook.com/sportdienstlochristi

Bootcamp (8 lessenreeks) Krijg jouw lichaam terug in beweging! Beleef plezier terwijl je aan je conditie werkt! Wanneer?

Maandagavond (24 april t.e.m. 26 juni) telkens van 20u tot 21u. (niet op 1 mei en 5 juni). Voor wie? Alle volwassenen die hun fysieke gezondheid willen verbeteren. Het is een outdoor fitnessprogramma voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, maten en vormen dat aan ieders fysieke kwaliteiten en/of beperkingen voldoet. Waar? We verzamelen in de ingang van de sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1). De lessenreeks zelf vindt buiten plaats. Prijs? 48 euro voor 8 lessen (verzekering inbegrepen). Programma? Lopen, springen, duwen, trekken, kruipen, rotaties,

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

buigen en tillen. Al deze primaire bewegingen zijn een vast onderdeel van deze outdoor bootcamp. Het verbeteren van al deze functionele bewegingen zal je helpen om beter te kunnen functioneren in het dagelijkse leven! Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan: đ?„Şđ?„Ş Online via www.lochristi.be/activiteiten vanaf woensdag 8 maart 8.30u đ?„Şđ?„Ş Vanaf vrijdag 10 maart 8.30u kan je ook telefonisch of ter plaatse inschrijven, als er nog plaatsen vrij zijn. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt!

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

33


VRIJE TIJD - SPORT

Zomerkampen De jeugd- en sportdienst werkten opnieuw een programma uit voor een speelse en sportieve zomer. Voor kinderen, geboren tussen 2001 en 2013, zijn maar liefst 1.800 beschikbare plaatsen. We werken zoveel mogelijk samen met lokale verenigingen en garanderen daarbij een kwaliteitsvolle organisatie tegen een betaalbare prijs. Jouw kind krijgt binnenkort via de kleuterklas of lagere school onze brochure Zomerkampen 2017 mee. De 12-plussers bezorgen we een aparte brochure via de post. In die brochures vind je een handig overzicht van alle kampen die je ofwel onderling, ofwel met speelplein Joepla kan combineren. Combinaties met de Landelijke Kinderopvang vzw maken het plaatje compleet. Je kan de brochure ook lezen op www.lochristi.be/sport, www.speelpleinjoepla.be/zomerkampen en www.jeugdlochristi.be/skatebmx.

Inschrijven? Op zaterdag 18 maart starten de inschrijvingen voor de zomerkampen van de sport- ĂŠn jeugddienst. đ?„Şđ?„Ş Vanaf 8.30u kan je inschrijven voor de kampen van juli đ?„Şđ?„Ş Vanaf 13u voor de kampen van augustus. Je kan gelijktijdig zomerkampen van zowel de jeugd- als sportdienst boeken. Bekijk zeker de inschrijfprocedures van de verschillende diensten in de brochure Zomersportkampen 2017 zodat je inschrijving vlot verloopt.

Online inschrijven! Surf naar www.lochristi.be/activiteiten en maak ĂŠĂŠnmaal een persoonlijke login aan. Met die login kan je inschrijven voor tal van activiteiten. Bij een verhuis moet je wel zelf je adresgegevens aanpassen in je profiel. Tips voor een vlotte inschrijving:

�� Heb je nog geen login? Maak die dan vooraf aan. Zo bespaar je kostbare tijd op de dag van de inschrijving! �� Meld je in de loop van de week vóór de inschrijving al eens aan. Zo voorkom je dat je op het moment van de inschrijving moet vaststellen dat je je gebruikersnaam of

34

INFOLOCHRISTI

wachtwoord vergeten bent. đ?„Şđ?„Ş Wil je vooraf eens testen hoe het werkt? Schrijf je dan in op onze ***testactiviteit*** om de procedure al eens te overlopen. đ?„Şđ?„Ş Gebruik bij voorkeur een vaste internetverbinding. Een draadloze (wifi)verbinding kan soms wegvallen waardoor je opnieuw moet inloggen. đ?„Şđ?„Ş Doorloop tijdens de online inschrijving de volledige procedure (dus t.e.m. klik op ‘betaal later, factuur volgt’). Je ontvangt vervolgens onmiddellijk een bevestigingsmail. Heb je die bevestigingsmail niet ontvangen, dan is er ergens iets misgelopen bij je inschrijving. Neem onmiddellijk contact op met de betreffende vrijetijdsdienst. Veelgestelde vragen:

đ?„Şđ?„Ş Ik kan me niet registreren en krijg als opmerking: Dit profiel kan niet worden opgeslagen omdat het reeds bestaat. Dat wil zeggen dat je al in het systeem zit. Neem hiervoor contact op met de betreffende vrijetijdsdienst. Zij kunnen jou een gebruikersnaam (door jou gekozen) en wachtwoord (nadien door jou te veranderen) geven. Met die gegevens kan je je dan opnieuw aanmelden en eventueel jouw gegevens zelf nog aanvullen. đ?„Şđ?„Ş Ik ben al geregistreerd, maar kan mijn kind(eren) niet koppelen aan mijn profiel. Jouw kind zit al in het systeem. Neem hiervoor contact op met de betreffende vrijetijdsdienst die de koppeling van jouw kind aan jouw profiel kan doen. đ?„Şđ?„Ş Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Klik dan op: Wachtwoord/ gebruikersnaam vergeten? en vraag toegang tot jouw account via jouw

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

gebruikersnaam of e-mailadres. Opgelet, de mail die je daarvoor nodig hebt, kan even op zich laten wachten. Lukt dit toch niet, dan neem je contact op met de betreffende vrijetijdsdienst. đ?„Şđ?„Ş Straks start het inschrijfmoment en ik heb al op de gewenste activiteit geklikt maar de knop ‘inschrijven’ is nog niet zichtbaar. De knop ‘inschrijven’ verschijnt pas op het eigenlijke inschrijfmoment.

Fiscale attesten Bij je belastingaangifte kan je de kosten voor de opvang van elk kind tot 12 jaar aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Ook sportkampen en jeugdwerk (o.a. speelpleinwerk) in vakantieperiodes vallen onder deze regeling. Voor deze belastingvermindering heb je ĂŠĂŠn of meerdere attesten ‘inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar’ nodig. Die attesten werden voor het fiscaal jaar 2017 al aangemaakt door de sportdienst (voor sportkampen) en de jeugddienst (voor speelpleinwerk). Je fiscale attesten vind je online via www.lochristi.be/activiteiten. Log in met jouw account en ga bij ‘mijn profiel’ naar ‘historiek en overzichten’. De fiscale attesten zullen we dus niet meer via de post opsturen. MEER INFO Sportdienst 09 355 26 92 sport@lochristi.be www.lochristi.be/sport www.facebook.com/sportdienstlochristi Jeugddienst 09 355 65 66 jeugd@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/skatebmx www.speelpleinjoepla.be/zomerkampen

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


UIT IN LOCHRISTI Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór vrijdag 17 maart. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be Ên worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent -  Lochristi Sierteeltmuseum (LoS)

Elke zaterdag - Juwelenspecials

Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak.

Maak je keuze uit het parelassortiment van TIlly en stel je eigen oorbellen, armband of halsketting samen. Je kan ook je eigen kapotte juweeltjes komen herstellen. Workshop Wire-wrap kost 20 euro, excl. materiaalkost. Kom gezellig met je handwerk naar het Huis, Tilly helpt je verder op weg als je het even niet meer weet.

Waar? Prijs?

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variĂŤren naargelang de gekozen formule. Meer info? 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Elke woensdag -  Zang- en Klankcirkel

Permanent -  Speelplein Orphanimo!! Deze buitenspeeltuin bevindt zich op de terreinen aan de jeugdlokalen Orphanimo!! en is vrij toegankelijk doorheen het jaar. Tijdens de zomermaanden is het speelplein voorbehouden voor de speelpleinwerking van Speelplein Joepla. Waar? Koning Albertlaan 29B Meer info? 09 355 65 66, jeugddienst@lochristi.be, www.jeugdlochristi.be

Zingen met Tilly en Mia: vrije bijdrage voor zaal en koffie/thee. Voor iedereen die graag zingt of alleen maar luistert: kom meegenietgen van een uurtje ontspannende klanken Waar? Het TakkeTiele Huis (Rechtstraat 26) Wanneer? 11u tot 12u Meer info? Het TakkeTiele Huis, 0473 44 00 31, www.takketiele.be

Elk weekend -  Tentoonstelling ‘La vie de la mort’

Permanent - Vtb Kunstenaarsgroep Hermeline schildert elke donderdag Iedere donderdagnamiddag wordt er in groep geschilderd of getekend. Ieder doet zijn eigen ding. Schilderen met aquarel, olieverf, acryl... of tekenen. Voor degenen die een beetje hulp nodig hebben is er begeleiding door Rudy Vereecken. Kom vrijblijvend een kijkje nemen, je bent van harte welkom. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Waar? Het TakkeTiele Huis (Rechtstraat 26) Wanneer? 10u tot 12u Meer info? Het TakkeTiele Huis, 0473 44 00 31, info@takketiele.be, www.takketiele.be

“Het GROOTSTE VOGELSKELET TER WERELDâ€? (in papier machĂŠ). Treed binnen in de wondere wereld van kunstenaar Hans van Hilst, dit jaar verkozen tot cultuurlaureaat van Lochristi. Voor de fietser ideaal gelegen langs de fietsroute “De Reynaert Samenzweerdersroute (West).â€? Waar? Galerij Recup, Oude veldstraat 38 Wanneer? 14u tot 18u Meer info? Galerij Recup, www.hansonline.be

Oude Gemeenteschool (Hoekstraat 2) 13.30u tot 17u Lidgeld bedraagt 75 euro/jaar rudy.vereecken1@skynet.be, maurisettedesmaele@yahoo.com

Elke 2de en 4de vrijdag -  Nordic walking

Elke 3de donderdag -  Maandelijks 3-gangenmenu

Waar? vertrek aan kerk Beervelde, Beervelde-Dorp 56A Wanneer? Elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 14u Meer info? Okra - trefpunt 55+ Midden-Vlaanderen, sport.mvl@okra.be, 09 269 32 14, www.okra.be/middenvlaanderen

voor alle alleenstaande parochianen van Zeveneken en alle alleenstaande OKRA leden van trefpunt Zeveneken

Nog tot 22 maart - yogalessen

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Oude Gemeenteschool Zeveneken (Hoekstraat 2) 20 oktober, vanaf 11u 14 euro Ten laatste 4 dagen op voorhand inschrijven bij Annie Puts 0495 840 810 of bij Annie Vermont 09 355 79 27 van Okra-trefpunt Zeveneken. Betaling bij inschrijving.

Elke 2de en 4de maandag   Nordic Wandelen voor senioren met OKRA Beervelde Na enkele opwarmingsoefeningen beginnen we aan een wandeltocht van 7 à 10 km. Alle OKRA leden zijn van harte welkom. Waar? Kerk Beervelde (Beervelde-Dorp 60) Wanneer? 13.30u tot 17u Meer info? Okra-trefpunt 55+, 09 348 93 85

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

Waar? Vrije Basisschool St.-Jozef (Bosdreef 2a) Meer info? www.kvlvlochristi.be

Nog tot 11 juni   Inschrijvingen 2de semester 2016-2017 CVO ISBO Maak je keuze uit ons ruime aanbod van opleidingen en doe jezelf, je partner of een vriend(in) een leuke en leerrijke cursus cadeau. Je kan zowel overdag als ’s avonds les volgen. Bezoek www.isbo.be voor een overzicht van ons aanbod en schrijf je online in of in ons secretariaat. Aanbod: bedrijfsbeheer, boekhouden, computeroperator, elektriciteit, florist & bloemschikken, informatica, kapper, koken, lassen, mode, wijnkenner, schoonheidszorg, talen en NT2 – Nederlands voor anderstaligen. Waar? CVO ISBO (Verleydonckstraat 7) Meer info? CVO ISBO, 09 344 73 12, info@isbo.be, www.isbo.be

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

35


UIT IN LOCHRISTI Nog tot 23 juni -  Sportactiviteiten bij KVLV Lochristi

Nog tot 31 december -  Lovely Sundayz

Turnen (op maandag) en yoga (op donderdag)

The perfect way to finish your weekend! Happy people – catchy music – crazy party‌ That’s our famous sunday.

Waar? Edugo (Dorp-Oost 31) Meer info? www.kvlvlochristi.be

Waar? Feestpaleis (Toleindestraat 20) Wanneer? elke zondag van 19u tot 1u. Meer info? www.feestpaleis.be

Nog tot 27 juni   Lessen Zelfverdediging Ju -Taï Jitsu School! Voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. Reageer op de juiste manier als je wordt aangevallen, op de grond geworpen wordt of met wapens wordt bedreigd. Bescherm jezelf, wapenbeheersing, nunchaku-do art, vrouwen self-defense.

1 en 22 maart - Voorleesuurtje in de bib

Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare (J.P. Triestlaan 1) Wanneer? dinsdag van 19.30u tot 21.30u, zaterdag van 9u tot 11u. Meer info? Ju-TaĂŻ Jitsu School Damoi KwaĂŻ, 0475 344 856, www.damoikwai.be

Meer info? zie pag. 21

2 maart -  Antarctica door Johan Lambrechts grensverleggende reisreportage Waar? Gemeentelijke bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 6 euro Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten

Nog tot 27 juni -  Sporten met Gezinsbond: Volleybal Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Gemeentelijke Basisschool (Koning Boudewijnlaan) elke dinsdag van 20u tot 22u. 45 euro alexdewart@yahoo.com, 0498 80 85 24, www.gezinsbondlochristi.be

2 en 9 maart -  Jurkje naaien in 6 lessen

Nog tot 29 juni -  Sporten met Gezinsbond: Looptraining Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Zin om in de bib te komen luisteren naar verhalen en te knutselen? Schrijf je dan in voor ons voorleesuurtje tot de maandag voorafgaand aan het voorleesuurtje.

Gemeentelijke Sportterreinen (Bosdreef) elke donderdag van 19.30u tot 20.30u. 45 euro alexdewart@yahoo.com, 0498 80 85 24, www.gezinsbondlochristi.be

Je gaat aan de slag met een patroon uit een magazine of patroonpakket. Er worden verschillende technieken van afwerking aangeleerd. Voor deze lessenreeks moet je kunnen werken met de naaimachine. Iedereen welkom. Waar? De Kring (Kloosterstraat 2) Wanneer? 19u tot 22u Meer info? kvlvbeervelde@skynet.be, www.kvlvbeervelde.net

Nog tot 30 juni   Start Badmintonlessen Kleuters, Jeugd & Volwassenen Sport combineren met plezier? Maak kennis met de trainers en de andere leden en ervaar de sfeer binnen de club. Waar? Sportzaal Lochristi-Zaffelare-Zeveneken (Boudewijnlaan 1 Meer info? De Nieuwe Snaar, 0486 243 576, hemmy@telenet.be

Nog tot 30 juni   Tennislessen voor Kleuters, Jeugd & Volwassenen Wil je je tennisslagen optimaliseren onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers met Trainer B diploma? Met Multimove & MultiSkills spelvormen voor kleuters, gerichte spel -& wedstrijdvormen voor jeugd en volwassenen. Maak kennis met de trainers en de andere leden. Waar? Sportzaal Lochristi-Zaffelare-Zeveneken (Boudewijnlaan 1) Meer info? De Nieuwe Snaar, tennis, 0486 24 35 76, hemmy@telenet.be

Nog tot 28 augustus -  Badmintonclub BC ‘t Veerle Elke maandagavond spelen wij in sporthal ‘t Veerleveld op een recreatieve wijze en in een gezellige sfeer badminton. Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare (Kan. P.J. TRiestlaan 1) Wanneer? 20u tot 23u. Meer info? bestuur@bctveerle.be, www.bctveerle.be

4 maart  Verhuis Oxfam Wereldwinkel Lochristi Winkel opent op nieuwe locatie: Dorp-Oost 154 (naast de Kringloopwinkel). Door de verhuis is de winkel gesloten van 27 februari t.e.m. 3 maart. Die dag wordt bij elke aankoop een geschenkje gegeven. Waar? Oxfam Wereldwinkel Lochristi (Dorp-Oost 154) Wanneer? 9.30u tot 12.30u, 14u tot 17u Meer info? www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/lochristi

4 maart -  Jeugdboekenmaand 2017 Wie word jij? - verkleedsessie in de bib MVX: je bent wie je bent. Op zaterdag 4 maart mag jij beslissen hoe je er wil uitzien. Laat de prinses in jou los. Of word jij de bibtijger van de dag? Wij voorzien verkleedkleren en schmink. Meer info? Zie pag. 23

5 maart -  Opendeurdag Leefschool Eikenkring Kom langs in onze methodeschool en maak kennis met onze manier van les geven. Je kan onze klassen en buitenruimte bezoeken en ook praten met leerkrachten en ouders. Tijdens je bezoek zal je kunnen zien dat Leefschool Eikenkring een gewone basisschool is, maar toch ook anders... Waar? Leefschool Eikenkring (Zeveneken-Dorp 6) Wanneer? 10u tot 12u Meer info? www.eikenkring.be, 09 355 63 40, eikenkring@pantarhei.be

Nog tot 22 december -  Poweryoga - Fitout Lochisti Poweryoga is een dynamische vorm van yoga waarbij aan geestelijke en fysieke kracht, balans en souplesse gewerkt wordt. Waar? Fit out (Antwerpse Steenweg 69) Wanneer? elke vrijdag van 18.45u tot 19.45u. Meer info? 0483 35 59 06, 09 337 00 92

36

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


UIT IN LOCHRISTI 6 en 13 maart -  Hop met de beentjes

11, 18 en 25 maart - Workshop Opera

Cursus lijndansen met Philip de Loose uit Zele. Je ziet hem aan het werk op www.philinitiations.be.

Voor iedereen die altijd al eens opera wou zingen: dit is je kans! We werken toe naar een concert met highlights uit het opera-repertiore met solo’s, duo’s en grotere ensembles. We leren over stemtechniek, uitspraak, choreografie aan de hand van repertiore uit de verschillende stijlperiodes. Je krijgt muziekwerken op maat van jouw ambitie, ervaring en stemtechniek. Zowel solo- als ensemblestukken uit de verschillende opera-stijlen komen aan bod. Op het eind van de cursus sluiten we af met een mooi eindconcert!

Waar? De Kring (Kloosterstraat 2) Wanneer? 19.30u tot 21.30u Meer info? www.kvlvbeervelde.net

7 maart - Upcycling We geven een oude vaas of pot een nieuw leven met krijtverf en eenvoudig materiaal. Verder maken we bloemenmandje rond een plastic fles. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

De Kring (Kloosterstraat 2) 19.30u tot 22u 20 euro http://kvlvbeervelde.net

Mazurisch borduurwerk. Benodigdheden voorzien aan 3 euro. De Kring (Kloosterstraat 2) 14u tot 17u 5 euro, OKRA-leden 4 euro marleen.raman@telenet.be, 09 355 71 54, www.okra.be

7 maart -  Stress bij kinderen 1 op 3 kinderen tussen 3 en 12 jaar heeft stress. Stress hebben is normaal, maar wanneer je de indruk krijgt dat stress bij je kind te zwaar doorweegt, is het belangrijk om te begrijpen van waar dit komt. Teveel activiteiten buitenshuis? Of legt je kind de lat voor zichzelf te hoog? Misschien ervaar je als ouder ook veel stress? Met jouw inbreng verkennen we dit thema en zoeken we samen naar mogelijkheden om de stress in je gezin te verminderen. Waar?

Gemeentelijke Basisschool Lochristi (Koning Boudewijnlaan) Wanneer? 20u tot 22u

Reageer op de juiste manier als je wordt aangevallen, op de grond geworpen wordt of met wapens wordt bedreigd! Bescherm jezelf en verdedig je met een doelgerichte aanpak! Voel je zelfzeker in een bedreigende en gevaarlijke situatie! Waar? Sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1) Wanneer? 9u tot 11u Meer info? www.damoikwai.be

11 maart -  Openschoolfeest EDUGO campus Lochristi school in actie Elk jaar openen we de deuren voor het grote publiek. Maak kennis met de wondere wereld van EDUGO! Voel en ervaar waarom onze school zo speciaal is. Wees welkom, jong en minder jong ;) Waar? EDUGO - campus Lochristi (Dorp-Oost 32) Wanneer? 10.30u tot 17.30u Meer info? www.edugo.be/secundair-onderwijs/lochristi, www.facebook.com/edugolochristi

11 maart -  Jeugdboekenmaand 2017 Kleuterworkshop - Je bent wie je bent!

8 maart - Workshop glasjuwelen met juwelendoosje Glasfusen ook voor de beginners. Met de hotpot gaan we aan de slag en maken 2 glasjuwelen. Tijdens het afkoelen wordt een doosje bewerkt om jullie juwelen in mee te nemen. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Muziekschool Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) 10u tot 12u Basisprijs lessenreeks 95 euro www.muziekschoollochristi.be

11 maart -  Leerjezelf verdedigen DK - Sportdag

7 maart   OKRA Beervelde organiseert reeks workshops CREA’ Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

MVX: je bent wie je bent. Op zaterdag 11 maart zijn alle kleuters welkom en zoeken we aan de hand van prentenboeken naar wie of wat we zijn. Lijk jij op mij? Wie ben jij als ik op mijn kop sta? Kom en ontdek jezelf Meer info? Zie pag. 23

atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) 13u tot 17u 59 euro www.creafonie.be

12 maart   BRUNCH Openschoolfeest EDUGO campus Lochristi

9 en 16 maart -  Femma Lo Creatief met beton Creabeton verwerken tot eigentijdse objecten‌ dus een leuke activiteit om eens echt je handen vuil te maken. Waar? Jeugdlokalen Orphanimo (Koning Albertlaan 29b) Wanneer? 19.30u tot 21.30u Prijs? 35 euro, 26 euro met Femmapas, incl. alle materiaal. Betaling via BE88 8508 1815 0841 met vermelding “workshop beton + naamâ€? Meer info? Inschrijving verplicht via vercauterenhilde@skynet.be of 09 355 30 08 vóór 1 maart

De leerlingen en leerkrachten tonen hun kunnen en bereiden een lekkere brunch! Inschrijven kan via de website op via het secretariaat op de school! Waar? EDUGO - campus Lochristi (Dorp-Oost 32) Wanneer? 10u tot 14u Meer info? www.edugo.be/secundair-onderwijs/lochristi, www.facebook.com/edugolochristi

12 maart   Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen Heb je op zolder nog dozen vol kinderkledij staan? Staat die kinderstoel al veel te lang in de weg? Kan je stilaan zelf een speelgoedwinkel beginnen? Of ben je net op zoek naar een passende kinderfiets, een leuke babyuitzet of enkele leuke kledingstukken? Dan is deze tweedehandsbeurs iets voor jou! Waar? Leefschool Eikenkring (Zeveneken Dorp 6) Wanneer? 11u tot 17u

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

37


UIT IN LOCHRISTI 14 maart -  Party uit Ons Kookboek

18 maart -  Poppenkast met Pierke

Lente in zicht, en misschien ook feestjes met heerlijke hapjes? In deze workshop maken we samen de lekkerste en mooiste hapjes uit Ons Kookboek. Ook drankjes zullen niet ontbreken op ons menu. Zo is je feestje gegarandeerd een succes!

Voor kinderen van 5 tot 10 jaar. We zorgen voor aangepaste animatie. Kinderen worden actief bij de voorstellingen betrokken. Kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteit. We waarborgen deskundig toezicht door volwassenen.

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

De Kring (Kloosterstraat 2) 19.30u tot 22u 8 euro www.kvlvbeervelde.net

Jeugdhuis Lodejo (Dorp-Oost 1) 14u tot 16u 3 euro 09 355 08 45, www.gezinsbondlochristi.be

16 maart - Babygebaren

20 maart -  De Syrische burgeroorlog tot in Europa ?

Vooraleer baby’s echt kunnen praten, begrijpen ze al een heleboel woorden. Vanuit die simpele vaststelling ontstond babygebaren. Een methode waarbij baby’s kunnen tonen wat ze nodig hebben, wat ze zien, wat er in hen omgaat. Het is een eenvoudige en praktische manier van communiceren die ook de taalontwikkeling en het zelfbewustzijn bevordert.

Wat gebeurt er in SyriÍ? En wat heeft dat te maken met de aanslagen in Europa? Wie zijn de jihadisten, of SyriÍstrijders, en waar komt hun beweging vandaan? Wat zijn hun drijfveren, levensverhalen en ideologie? Journalist Pieter Stockmans reist al tien jaar door de Arabische wereld. Hij illustreert zijn voordracht met foto’s en video’s. I.s.m. UPV vzw-VUB.

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Pimpampukje (Lichtelarestraat 17) 19u tot 21.30u 20 euro www.pimpampukje.be/kalender

17 maart -  Gezelschapsspellenavond OverSpel Ben je ook gek van spellen en heb je zin in een avondje spelplezier? Dan ben je bij ons van harte welkom elke derde vrijdag van de maand. Wat kan je verwachten: een uitgebreide collectie spellen, heerlijke streekbieren, hartige versnaperingen, deskundige begeleiding. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Edugo campus Lochristi (Dorp-Oost 32) 19u tot 24u 2 euro www.over-spel.be

Samen breien, haken, naaien, klossen, knutselen, en tussendoor lachen en babbelen, bij een drankje en een knabbeltje. Iedereen welkom in het crea cafĂŠ van KVLV Beervelde. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Waar? De Kring (Kloosterstraat 2) Wanneer? 19u tot 22u Meer info? www.kvlvbeervelde.net

De vijftiende editie van Davidsfonds ‘Nacht van de Geschiedenis’ heeft als thema: muziek. Wij kiezen voor Jazz. Luc Segers interviewt bekende Lochristinaren, die spreken over hun favoriete jazzsong. Via deze nummers doorlopen we de jazz geschiedenis. De gekozen nummers worden life gezongen door jazz zangeres Natashia Kelly en haar begeleiding Oude Gemeenteschool Zeveneken (Hoekstraat 2) 20u tot 23u 10 euro, Davidsfondsleden 8 euro janboone@telenet.be

22 maart -  Kookworkshop “Alles op een stokje� Waar? Edugo (Dorp-Oost 31) Wanneer? 19.30u tot 22u Meer info? www.kvlvlochristi.be

22 maart -  Jeugdboekenmaand 2017 Voorlezen met Pippi Langkous

17 en 18 maart -  Musical ZOEF! ZOEF! is een sprankelend musical waarin de beroemde fabel van Haas en Schildpad op een ludieke manier wordt herverteld. Harry Haas is een rijke zakenman en wil burgemeester worden. Zijn gebruikte methodes zijn sluw en oneerlijk. Simon Schildpad is hiermee niet akkoord en daagt hem uit tot een wedstrijd. Wie zal de race uiteindelijk winnen? Een heus optreden met ALLE kinderen van de school. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

21 maart -  Davidsfonds ‘Nacht van de Geschiedenis’: Jazz

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

17 maart -  De Draaiende Spoelekens

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) 14.30u tot 17u 6 euro academie.mvl@okra.be, 09 269 32 17, www.okra.be/middenvlaanderen

MVX: je bent wie je bent. Heb je al gehoord van het meisje dat haar paard kan optillen? Dat haar vader een piraat is? Dat ze samen woont met een aapje? Bijna iedereen kent Pippi Langkous. Het is een klassieker, maar het boek laat ons nog steeds genieten van een niet alledaags meisje. Kom jij meegenieten? Doe alvast 2 verschillende kousen aan als je komt. Reserveren verplicht. Meer info? Zie pag. 23

23 maart -  Brei- en haaknamiddag

Sint-Elooischool (Sint - Elooistraat 58) op vrijdag 18u, zaterdag 14u en 18u 10 euro www.sintelooischool.be

De bibliotheek zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken, maar er is geen begeleiding voorzien. Breng zelf je brei- en haakbenodigdheden mee en leer van elkaar. Waar?

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 14u tot 18u Meer info? www.lochristi.be/bibliotheek-lochristi

38

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0


UIT IN LOCHRISTI 25 maart -  Comedy Concert

30 maart -  “Italia... la bella� door Rik Taveirne

Lenteconcert door de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen met als gastspreker Nick Hollevoet die voor de komische noot zorgt.

boeiende reisreportage Waar?

Gemeentelijke bibliotheek Reinaert, (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 6 euro Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi/activiteiten

Waar? Edugo (Dorp-Oost 32) Wanneer? 19.30u Prijs? VVK 8 euro, ADK 10 euro

26 maart -  Bezoek aan Mechelen Nationale Knipoogdag

31 maart -  Jaarlijkse thema-avond

Waar? Vertrek Dekenijstraat (Dekenijstraat 15) Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be, www.vtbkultuur.be/lochristi

Waar? Drankencentrale Nico en Kathy De Clercq (Dorp-West 134) Wanneer? 19u tot 22u Meer info? www.kvlvlochristi.be

26 maart - Aperitiefconcert

31 maart - Workshop Bloemdecoratie / Bloemschikken

Genieten van een drankje bij een vleugje muziek door Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen.

Decoratie waar je heel lang kunt van genieten. Bloemen vervangen en je hebt gedurende het ganse jaar een mooie tafel. In de workshop “Bloemdecoratie / Bloemschikken� stellen we een bloemstuk samen met natuurlijke materialen volgens de principes van de bloemsierkunst.

Waar? Edugo (Dorp-Oost 32) Wanneer? 11u Prijs? VVK 8 euro, ADK 10 euro

27 maart   “Orde op zaken,start to organise!� bij Markant Lochristi Mevr. Katrijn De Clerck geeft de lezing “Orde op zaken, start to organise!� voor leden en niet-leden van Markant Lochristi. “Organiseren� zit in meer dingen dan je denkt: chaos bij je thuis, op het werk of in je hoofd kan heel wat stress bezorgen. Met haar hulp krijgen mensen meer rust, ruimte en grip op het leven.

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) 13u tot 17u Basisprijs 59 euro www.creafonie.be

1 april - Molsbroek 1e rit seizoen van VTB Kultuur naar Molsbroek

Waar?

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 20u tot 22.30u Meer info? desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68, www.markantvzw.be/lochristi

Waar?

28 maart -  Femma Lo Tenen lezen!

1 april -  Paaseierenzoektocht en theaternamiddag speelplein Joepla

Vertrek gemeentelijke bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 13.45u Meer info? julien_tollenaere@hotmail.com, http://vtbkultuur.be/lochristi-fiets/activiteiten

Klaar voor een verrassende en boeiende inkijk op uw karakter, gedrag en persoonlijkheid? Laat eens uw tenen lezen en je zal je bewust worden hoe je evenwichtiger en gelukkiger door het leven kan gaan.

Meer info? zie pag. 26

3 april -  Grootouders fietsen We rijden langs rustige wegen, voorzien een rustpauze onderweg. Bij regenweer gaat de tocht niet door.

Waar?

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 19.30u tot 21.30u Prijs? 10 euro, 8 euro met Femmapas. Betaling via BE88 85 08 1815 0841 met vermelding “tenen lezen + naamâ€? Meer info? Inschrijving verplicht via katelijn.verhelst@gmail.com of 09 355 20 77 vóór 24/3, www.tenenlezen.be

Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Kerk Hyfte (Verleydonckstraat) 13.30u tot 17u 2 euro 09 355 29 54, www.gezinsbondlochristi.be

28 maart - Leesgroep We bespreken het boek ‘Tom, kleine Tom’ van Barbara Constantine, en ‘Het meisje in de trein’ van Paula Hawkins. Wil je hierover ook van gedachten wisselen, dan ben je welkom op deze avond. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

De Kring (Kloosterstraat 2) 20u tot 21.30u 5 euro www.kvlvbeervelde.net

www.l o c h r ist i.be

đ?„Ş

f a c ebo o k . c o m/gemeentel o c h r i s t i

đ?„Ş

t w i t t e r. c om / l oc h r i s t i 9 0 8 0

INFOLOCHRISTI

39


UIT IN LOCHRISTI

40

INFOLOCHRISTI

w w w. l oc h ri s t i . be

đ?„Ş

f a c e b ook . c om / g e m e e n t e l o c h r i s t i

đ?„Ş tw itter.co m/ l o ch r i st i 9 0 8 0

Infolochristi 201703  

infoLochristi, Lochristi, maart

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you