Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Lochristi nóg hartveiliger 7

Meneer Konijn December 2013

13

27

Lochristi kampioen

g e me e nte lo ch rist i

Examenstress?

lo ch rist i9080

 www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 – 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren: donderdag van 16u tot 18.30u, zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 – 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden: land- en tuinbouw, patrimonium, personeel, openbaar groen, begraafplaatsen spreekuren: vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken, welzijn spreekuren: maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.dinunzio@lochristi.be bevoegdheden: financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren: zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 0477 93 56 39 marie-claire.vannieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren: woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Patricia Van De Weghe 0498 90 40 86 patricia.vandeweghe@lochristi.be bevoegdheden: milieu, duurzaamheid en energie, lokale economie en middenstand, kinderopvang en interne communicatie spreekuren: vrijdag van 9.30u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden: afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren: donderdag van 16u tot 18u of na afspraak Zevende schepen Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be bevoegdheden: O.C.M.W.-voorzitter Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak 2

infoLOCHRISTI

In de kijker...................................................................................................... 3 Nieuws.................................................................................................................. 4 Veiligheid........................................................................................................... 8 Mobiliteit............................................................................................................ 9 Jeugd.................................................................................................................. 10 Sport.................................................................................................................... 12 Cultuur............................................................................................................. 15 Milieu.................................................................................................................. 19 Welzijn............................................................................................................... 23 UIT in Lochristi.................................................................................... 28 InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 11de jaargang, nummer 11 december 2013

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Geers Offset

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Kinder- en jongerentelefoon 102 OCMW 09 355 93 09 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Sociaal Huis 09 355 93 09 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

w w w. l o c h ri st i. b e 

0479 68 38 78

www.binlo.be

info@ocmwlochristi.be

info@ocmwlochristi.be

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


In de kijker

Lochristi nóg hartveiliger

Lochristi wil een hartveilige gemeente zijn. Daarom plaatsten we nog eens zes nieuwe Automatische Externe Defibrillators (of kortweg AED). Met dit medisch toestel kan je het leven van slachtoffers van een hartstilstand redden. Sinds 2011 hangt er ook al een AED aan de ingang van het gemeentehuis en aan de sporthal in Zaffelare.

De vijf nieuwe AED-toestellen vind je op volgende locaties: • terreinen voetbalclub SV Zaffelare; • terreinen voetbalclub VK Nieuw Beervelde; • terreinen voetbalclub Sporta Zeveneken; • terreinen voetbalclub SK Lochristi aan Beerveldse Baan; • complex Uyttenhove.

Steden en Gemeenten Hartveilig In België worden dagelijks ongeveer 30 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis: op straat, thuis, op het werk, onderweg, tijdens het sporten,… Een ziekenwagen doet er vaak minutenlang over om ter plaatse te komen. En dat terwijl tijd cruciaal is voor de overlevingskans van deze slachtoffers. Nu overleeft slechts 5 tot 10 procent van hen, maar dat kan anders. Daarom werkt Lochristi, samen met het Rode Kruis, mee aan het project Steden en Gemeenten Hartveilig. Zo plaatsten we al begin 2011 een AED-toestel aan de ingang van het gemeentehuis.

en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Een AED is gebruiksvriendelijk en volledig veilig. Zodra je de AED activeert, gidst het toestel je met gesproken instructies automatisch doorheen de reanimatie. Het toestel beslist zelf of het een stroomstoot door het hart zal toedienen.

Sportdienst en -verenigingen leren reanimeren met een AED Enkel de plaatsing van een AED-toestel maakt Lochristi niet hartveilig. Je moet ook

weten hoe je het moet gebruiken én hoe je moet reanimeren. Een slachtoffer heeft immers zuurstof nodig en dat krijgt het alleen als je hartmassages en beademingen geeft. Daarom worden in de verschillende sportclubs opleidingen georganiseerd voor de trainers en begeleiders. Deze opleiding kan je als vereniging of bedrijf trouwens ook altijd zelf aanvragen via vorming@lochristi.rodekruis.be.

Wat doet een AED? Een Automatische Externe Defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen. Je kleeft de elektroden van dit volautomatische toestel op de borstkas van het slachtoffer. Daarna analyseert het toestel het hartritme van het slachtoffer

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

3


NIEUWS

Uit de gemeenteraad – 28 oktober Aankoop nieuwe vrachtwagen De huidige vrachtwagen van de Technisch Uitvoerende Dienst (TUD) is 17 jaar oud en heeft ca. 230.000 km op de teller staan. De laatste 4 jaar werden er voor ca. 24.000 euro aan herstellings- en onderhoudskosten uitgevoerd. Bovendien is het moeilijk om nog wisselstukken te vinden. Daarom gaat de gemeenteraad akkoord met de aankoop van een nieuwe vrachtwagen (euro 6-norm) met kraan en een optreksysteem voor containers. Omdat de nieuwe vrachtwagen ook als sneeuwruimer zal worden ingezet, is het nodig om die ook uit te rusten met een plaat vooraan waarop een sneeuwschaaf kan worden gemonteerd. Deze aankoop wordt geraamd op 145.000 euro (excl. btw).

Aankoop voertuig rattenvanger Op 25 maart keurde de gemeenteraad het lastenboek goed voor de aankoop van een tweedehands voertuig voor de gemeentelijke rattenvanger. Er werd echter geen enkele regelmatige offerte aangeboden, voor door de strenge euro 5-norm én de lage maximumprijs. Daarom wordt nu het budget verhoogd tot 24.000 euro (excl. btw) en het bestek aangepast.

Uitbraak kasseistrook in Rechtstraat Om de verkeersveiligheid voor fietsers in de Rechtstraat te verbeteren, wordt de kasseistrook tussen de rijweg en het fietspad uitgebroken en vervangen door een ligusterhaag. De visuele versmalling van de rijweg zal de snelheid van het autoverkeer verminderen. De aanplant van de haag zal gebeuren door de Technisch Uitvoerende Dienst (TUD). De kostprijs voor de uitbraak van de kasseistrook wordt geraamd op 37.165 euro (excl. btw).

Voorstel tot verharding voetweg 9C tussen Hijfestraat en Koning Albertlaan (toegevoegd punt NV-A) De Koning Albertlaan is door het dubbelrichtingsfietspad een veilige fietsverbinding met het centrum van Lochristi. De Hijftestraat heeft geen afgescheiden fietspad. Daarom stelt de NV-A voor de voetweg tussen beide straten (nr. 9C) te verharden. Zo kan een fietsveilige verbinding gemaakt worden voor schoolkinderen en fietsers tussen de Hijftestraat en de Koning Albertlaan. Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze voetweg (buurtweg 23) dwars door een bloemisterij loopt. Het wil de werking van dit bedrijf niet hypothekeren en wil eerst nagaan of deze weg verlegd kan worden. Het college wijst erop dat tijdens deze legislatuur vier andere voetwegen gerealiseerd zullen worden. De gemeenteraad neemt het voorstel tot verharding van voetweg 9C niet aan.

Voorstel tot opmaak GRUP voor site Uyttenhove (toegevoegd punt NV-A) Dit voorstel werd al ingediend en besproken op de gemeenteraad 1 juli. Er werd toen gevraagd hier niet over te stemmen. De dienst Ruimtelijke Ordening zou immers een nieuwe nota hebben opgemaakt, de raadsman van de gemeente zou een nieuw dossier Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad

Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten van de openbare zitting) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad.

4

infoLOCHRISTI

voorbereiden, er zou overlegd worden met Ruimtelijke Ordening Vlaanderen en tussen de gemeenteraadsfracties. Vier maanden later heeft de N-VA-fractie in de notulen van het college van burgemeester en schepenen niets kunnen terugvinden over nieuwe initiatieven rond het complex Uyttenhove en is evenmin overleg geweest tussen de fracties over nieuwe nota’s of plannen. Aan de gemeenteraad van 30 september werd wel om de principiële goedkeuring gevraagd voor de sloop van jeugdhuis Lodejo en de realisatie van een nieuwbouw met o.a. cultuurzaal met podium, tribune, danszaal. Op de vraag wat de invloed is op deze plannen voor de site Uyttenhove werd niet geantwoord. In elk geval wordt de nood aan vrijetijdsinfrastructuur niet volledig weggenomen door de nieuwbouw op de locatie van jeugdhuis Lodejo. Welke plannen er ook zijn voor de site Uyttenhove, de NV-A vindt dat het geen kwaad kan om de bestemming als zone voor openbaar nut te verankeren in een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een GRUP voor de site Uyttenhove niet aangewezen is. Er zijn ondertussen discrete gesprekken aan de gang met de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Het college zit dus niet stil in dit dossier. De gemeenteraad neemt het voorstel tot op de opmaak van een GRUP voor de site Uttenhove niet aan.

Kort • Grondinnames aanleg fietspad langs spoorweg fase II – goedkeuring innameplan en typeovereenkomst • Overname plantrecht op openbaar domein Moststraat en Volderstraat – principebeslissing en goedkeuring overeenkomsten • Sociaal woningbouwproject Vaarlaars (VMSW) – goedkeuring aangepast wegtracé en ontwerp wegen- en rioleringswerken • Verkoop perceel verkaveling Weerstandshof – goedkeuring ontwerpakte • Gebruikersreglement gemeentelijke tentoonstellingspanelen – wijziging • Vaststelling budgetrekening en jaarrekening 2012 • Budget 2013 – wijzigingen nrs. 3 en 4 • Meerjarenplannen 2014-2019 kerkfabrieken – goedkeuring • Budgetten 2014 kerkfabrieken – aktename • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps: vacature eerste sergeant-vrijwilliger, sergeant- vrijwilliger en korporaal-vrijwilliger, bij wijze van bevordering • Toegevoegd punt bij hoogdringendheid – Gemeentelijk Basisonderwijs: organisatie van 26 lestijden ten laste van de gemeente vanaf 4/11 wegens extra kleuterklas • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps: hernieuwing dienstverbintenis • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps: eervol ontslag van eerste sergeant-vrijwilliger, wegens bereiken leeftijdsgrens • Gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps: ontslag van ambtswege van brandweerman-vrijwilliger Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad. Volgende gemeenteraden

• Maandag 23 december – 20u – raadzaal gemeentehuis

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


NIEUWS

Meld defecte straatlampen Straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van bewoners, voorbijgangers en verkeer. Zie je een defecte straatlamp in je wijk, meld die dan zelf via www.straatlampen.be. Zo kan netbeheerder Eandis die zo snel mogelijk komen herstellen.

Wintertoer Eandis houdt elk jaar een wintertoer waarbij ’s nachts in alle straten de openbare verlichting gecontroleerd wordt. Defecte lichtpunten worden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld. Zo zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of -webpagina zijn gemeld, nog voor de winterperiode hersteld.

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld? Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker), herstelt Eandis binnen de 14 dagen. Opgelet: na 22u dooft een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend. Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet. Technici komen binnen de 48u ter plaatse om de oorzaak te bepalen. Waar mogelijk zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van een definitieve herstelling. Die herstelling gebeurt binnen de 14 dagen.

Melden van defecte straatlampen Niet alleen dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma, maar ook door een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Draag ook je steentje bij door defecte lampen bij voorkeur te melden via www.straatlampen.be. Bovendien word je via e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Je kan ook een defect melden via het gratis nummer 0800 6 35 35.

info

www.straatlampen.be www.eandis.be

MER-screening voorontwerp RUP Houthandel Van Peteghem en RUP OCMWcampus Bosdreef In het kader van de opmaak van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Houthandel Van Peteghem en het RUP OCMWcampus Bosdreef werd een screeningsdossier overgemaakt aan de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid. Een plan-MER-screening houdt in dat wordt onderzocht en/of aangetoond dat RUP en de realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu. De beslissing omtrent deze plan-MER-screening wordt genomen door de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid. Op respectievelijk 21 september 2012 en 22 april 2013 en besliste de dienst Milieueffectrapportage dat de opmaak van een MER niet nodig is omdat de voorgenomen RUP’s geen aanleiding geven tot aanzienlijke milieugevolgen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Je kan het screeningsdossier en de beslissing downloaden via www.mervlaanderen.be of via www.lochristi.be (rubriek Openbaar onderzoek en bekendmakingen) of raadplegen op de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

infoLOCHRISTI

5


NIEUWS

Minimumaandeel hernieuwbare energie en strengere EPB-eisen voor nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning een minimumhoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast wordt ook het E-peil voor nieuwe gebouwen strenger.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning een minimumhoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting staat in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt het E-peil strenger vanaf 2014. Nieuwe gebouwen mogen dan maximaal een E-peil van E60 behalen, in plaats van E70. Vanaf 2014 wordt het ook verplicht om de muren, daken, vloeren, ramen… nog beter te isoleren. Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, moet je als bouwheer één van de volgende zes maatregelen toepassen: • een zonneboiler; • een fotovoltaïsche-installatie; • een warmtepomp; • een biomassa-installatie; • aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling; • participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen de provincie.

info

www.energiesparen.be/epb/groeneenergie

Gezond het nieuwe jaar in! Het nieuwe jaar komt eraan en dan nemen velen zich voor om gezonder te leven, voornemens die in veel gevallen ook snel weer sneuvelen. Dat is jammer, want een goede gezondheid is belangrijk en een gezonde levensstijl hoeft niet veel inspanning te kosten. Hier vind je enkele tips om werk te maken van die goede voornemens.

Eet gezonder!

Stop met roken, zoek hulp

Variatie in voedingsstoffen is de sleutel tot gezonde voeding. Wanneer je de aanbevolen voedingshoeveelheden uit de actieve voedingsdriehoek (www.datvoeltbeter.be) naleeft, voel je je fitter, ben je minder snel moe en word je minder snel ziek.

Wist je dat je je kan laten begeleiden door je huisarts of een tabakoloog bij het stoppen met roken? En dat die begeleiding grotendeels terugbetaald wordt? Surf voor meer tips over stoppen met roken naar www.vlaanderenstoptmetroken.be of bel gratis naar Tabakstop op het nummer 0800 111 000.

Beweeg 30 min. per dag Onderzoek wijst uit dat personen die dagelijks 30 min. matig tot intensief bewegen, meer dan 3 jaar langer leven dan personen die dat niet doen. Spreek met familie of vrienden af om regelmatig samen te bewegen, want samen bewegen is niet alleen leuker, je houdt het ook langer vol. Op www.10000stappen.be kan je gratis een online stappendagboek bijhouden en samen met vrienden, collega’s of familie een echte stappenuitdaging aangaan, waar ook ter wereld.

Blijf fit in je hoofd Iedereen heeft wel eens een dipje of tegenslag, maar wie zich goed in zijn of haar vel voelt, slaat zich daar doorheen. Op www. fitinjehoofd.be vind je 10 tips om mentaal fit te blijven. Je kunt er testen hoe fit jouw hoofd is en krijgt advies op maat waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. 6

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


NIEUWS

Meneer Konijn komt naar Lochristi Ook dit jaar organiseert radiozender Q-Music de actie Meneer Konijn. Op dinsdagvoormiddag 17 december komt een Q-dj langs in het gemeentehuis om het ingezamelde geld voor vzw Kindergeluk op te halen. Doe jij ook mee?

Van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 december presenteren Sven Ornelis en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse steden opnieuw met Meneer Konijn. Hiermee wil de radiozender zich engageren voor VZW Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan 300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij de acties die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet. Ook jij kan helpen! Misschien wil je wortelsoep verkopen of een loopwedstrijd organiseren? Kom uit je pijp en laat je fantasie om een leuk evenement te organiseren de vrije loop! Op dinsdagvoormiddag 17 december komt een Q-dj langs in het gemeentehuis om het ingezamelde geld van Lochristi voor vzw Kindergeluk op te halen.

info

http://q-music.be/acties/alle-info-over-meneer-konijn-2013 www.kindergeluk.be meneerkonijn@q-music.be

Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten en het recyclagepark zijn gesloten op dinsdagnamiddag 24, woensdag 25, donderdag 26 en dinsdagnamiddag 31 december en op woensdag 1 januari 2014. Het onthaal van de politie sluit op 24 en 31 december uitzonderlijk om 16u. Op 25 en 26 december en op 1 januari 2014 zijn de kantoren gesloten. Voor dringende politiehulp kan je altijd terecht op het noodnummer 112.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Afwijking wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking toe op de wekelijkse rustdag aan alle handelaren uit Lochristi van maandag 23 t.e.m. zondag 29 december (op vraag van Lidl Belgium) en van maandag 30 december t.e.m. zondag 12 januari 2014 (op vraag van AS Adventure). Tijdens deze weken mogen alle handelszaken geopend blijven zonder sluitingsdag.

infoLOCHRISTI

7


VEILIGHEID

Veilige feestdagen Ook tijdens de feestdagen is het belangrijk dat je aan brandveiligheid denkt. Een dorre kerstboom of verkeerd aangebrachte kerstversiering kunnen in minder dan één minuut een ravage aanrichten bij je thuis. Laat brand geen domper zijn op de feestvreugde en volg onderstaande tips: 1. Kies een brandveilige kerstboom. Wil je een echte? Dan is de veiligste keuze een kerstboom in volle grond met veel aarde. Geef hem elke dag water, zo verdort hij niet en heb je minder kans op brandgevaar. 2. Heb je een afgezaagde kerstboom, maak dan een inkeping onderaan de stam en plaats deze in een emmer of bak met water om uitdroging te voorkomen. 3. Kies je voor een kunstkerstboom, ga dan na of deze gemaakt is van onontvlambaar materiaal of met een brandvertragend product werd behandeld. 4. Kies voor kerstversiering voor materialen die niet gemakkelijk ontvlambaar zijn. 5. Hang geen echte kaarsjes in een kerstboom. Hou kaarsen zo ver mogelijk uit de buurt van een kerstboom en ander brandbaar materiaal. 6. Hang geen brandbare versiering aan de muren of plafond. Slingers en vlaggetjes bepalen hoe snel een brand zich verspreidt. 7. Zorg dat kerstversiering niet tegen spotjes hangt of op apparaten ligt waarvan de oppervlaktetemperatuur kan verhogen, zoals een televisietoestel. 8. Geef de kerstboom een mooi plekje, weg van deuren en trappen. Zo hou je de vluchtweg vrij indien de kerstboom vuur

zou vatten. Plaats de boom ook uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen. 9. Kerstlampjes test je best voor je ze in de boom hangt. Vaak worden ze jaar na jaar gebruikt, en verslijt de bedrading. Een veilige optie is het gebruik van LED-lichtjes, omdat ze minder warmte afgeven. 10. Wanneer je het huis uitgaat of gaat slapen, doof dan de kerstlampjes.

Vermijd schoorsteenbrand Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur op een koude winteravond. Maar wie zijn schoorsteen niet goed onderhoudt en laat controleren, loopt gevaar. Roet hoopt zich op tot een teerachtige massa aan de schouwwanden waardoor brand kan ontstaan. Onderstaande 10 tips helpen je schoorsteenbrand te voorkomen: 1. Goed onderhoud is belangrijk. Laat een erkend vakman jaarlijks je schoorsteen vegen en vraag een attest. Bij gas is dat tweejaarlijks. 2. Ga na of je aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen; brandverzekeringen en lokale politiereglementen kunnen een onderhoud verplicht opleggen. 3. Laat een vakman de schoorsteen ook controleren op loszittende delen, scheuren en lekkages. 4. Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen. Dit kan je doen door een trekkap te voorzien. Die kap zorgt ervoor dat de rookgassen uit de schouw worden getrokken. 5. Zorg er ook voor dat vogels zich niet kunnen nestelen in de schouw door middel van een kraaienkap. Als je schoorsteen verstopt geraakt, of niet genoeg trek krijgt, dan loopt je kans op een koolstofmonoxidevergiftiging (CO). 6. Gebruik de juiste brandstof voor je kachel. Verbrand dus geen afval in je kachel, maar enkel de brandstoffen die toegelaten zijn zoals hout en kolen. 7. Stook alleen onbehandeld, droog en natuurlijk hout in de kachel. 8. Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard om een eventuele brand te kunnen doven. 9. Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming met kans tot een explosie. 10. Schouwbrand? Je herkent dit aan het loeiend geluid in het rookkanaal. Doof snel het vuur in de haard met zand. Sluit direct hierna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes. Bel de hulpdiensten. 8

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Mobiliteit

Gratis feestbussen De Lijn op Oudejaarsnacht Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reis je terug gratis dankzij het provinciebestuur. Lochristi wordt bediend door de volgende feestbussen: • Lochristi en Zeveneken: F3 Gent Zuid – Gent Dampoort – Westveld – P+R Oostakker – Lochristi – Zeveneken – Lokeren • Beervelde: F19 Gent Zuid – Gent Dampoort – Destelbergen Vissershoek – Beervelde – Lokeren • F3 stopt aan de halte Haneweestraat in Lokeren (Cherry Moon) en aan de halte Lokeren Station kan je op een wandelafstand van 500 meter de Sportlaan bereiken waar Exit 2013 plaats vindt. Met F19 bereik je de Riva (halte Damstraat), het Feestpaleis (halte Bennesteeg), de Cherry Moon (halte Haneweestraat) en in Lokeren via halte Station de Sportlaan (Exit 2013). Ook in Gent zijn er grote party’s die vlot bereikbaar zijn vanaf Gent-Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Zo is er o.a. vlakbij Gent-Zuid in de Vooruit Poplife en Hindu Nights. Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht welke grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vind je terug in de online folder vanaf 1 december op www.delijn.be/oudejaar. Vanaf 1 decembers zijn er ook gratis folders in het gemeentehuis.

Fiets gestolen? Surf naar www.gevondenfietsen.be

Zodra een fiets teruggevonden is in Lochristi plaatsen we die op www.gevondenfietsen.be. Deze databank met gestolen en gevonden fietsen is voor iedereen toegankelijk. Al meer dan 1.000 fietsen keerden in België via de website terug naar hun eigenaar. Wij nemen een digitale foto en plaatsen deze met de typerende kenmerken van de fiets op de website. Als je slachtoffer bent van fietsdiefstal, geef je dit best altijd aan bij de politie. Je kan de

diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb. be. Denk eraan dat de aankoop van een goed fietsslot nog altijd goedkoper is dan de aankoop van een nieuwe fiets.

Wat vind jij van het Mobiliteitsplan Vlaanderen?

Iedereen wil graag vlot en veilig naar school of naar het werk, naar de supermarkt of op vakantie. En voor onze economie is het van levensbelang dat grondstoffen en goederen vlot op hun bestemming geraken. Van de overheid verwachten we dat ze dat allemaal in goede banen leidt – nu, maar ook in 2020, 2030 en later. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen moet daarbij helpen.

Mobiliteit is een zaak van iedereen

Verdere stappen

Daarom krijg je de kans om tijdens het openbaar onderzoek jouw bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerpplan. Ga je akkoord met de keuzes die de Vlaamse overheid maakt om files, verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te pakken? Of zie je de toekomst van onze mobiliteit helemaal anders? Geef jouw mening op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be of stuur een brief naar Mobiliteitsplan, DA 853-233-2, 1040 Etterbeek. Je kan nog reageren t.e.m. 12 januari 2014.

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) verwerkt alle opmerkingen en adviezen, en geeft ze door aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement bespreekt vervolgens het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Daarna neemt de Vlaamse Regering een beslissing, op basis van alle adviezen en amendementen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

www.mobiliteitsplanvlaanderen.be 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid)

infoLOCHRISTI

9


Tijd voor Paintball!

Zet je schrap, want op maandag 23 december trekken we naar Paintball Gent, hét grootste indoor paintballterrein in België. Loopgraven, bunkers, maar vooral hopen paintballs. Heb je een gezonde dosis lef? Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Wanneer? Waar? Prijs? Inschrijven?

Maandag 23 december (groep in voormiddag + groep in namiddag). Vertrek aan Jeugdlokalen Orphanimo!!. 15 euro. Inschrijven kan vanaf woe. 11 december (8u), via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking. Schrijf tijdig in, want de plaatsen zijn gegeerd.

Hou je brievenbus zeker in het oog, binnenkort krijgen alle tieners een uitnodiging!

info

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

Veilig op stap

Je gaat als jeugdleiding op stap met je groep links of rechts, per twee of achter elkaar fietsen? De game Veilig op stap brengt een groep fietsers of wandelaars in tien fictieve verkeerssituaties. Aan de speler (jeugdleid(st)er of de hele leidingploeg) om de keuze maken: mag het of mag het niet? Het computerspel vind je online op www.veiligopstap.be en kan je ook downloaden om offline te spelen. Spelen met je jeugdraad of leidingploeg? Registreer je en even

later ontvang je de spelfiches. Waag op www.veiligopstap.be ook je kans in de kennistest en win een verkeersveilig pakket met 20 reflecterende hesjes in een stevige rugzak.

Dag van de vrijwilliger Dinsdag 5 december is de Internationale dag van de vrijwilliger. Ook in Lochristi willen we de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Lochristi telt een groot aantal socio-culturele verenigingen die samen zorgen voor een brede waaier aan activiteiten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen deze verenigingen voortbestaan en kunnen mensen dicht bij huis deelnemen aan allerhande activiteiten. Bedankt!

Jeugddienst gesloten tijdens Kerstvakantie De jeugddienst knijpt er even tussenuit in de kerstperiode. Onze burelen zijn dus gesloten van 23 december t.e.m. 5 januari 2014. Voor de uitleendienst is er een aparte regeling.

Uitleendienst

3 januari

Wil je materiaal ontlenen of terugbrengen, dan kan dat op maandag 23 december in de voormiddag. Hierna kan je het materiaal terug brengen op vrijdag 3 januari. Wil je dus materiaal ontlenen tijdens de Kerstvakantie, dan moet je het bijhouden tot 3 januari.

• Voormiddag: 9u tot 12u, terugbrengen ontleende materialen. • Namiddag: 14u tot 17.30u, afhalen te ontlenen materiaal.

23 december • Voormiddag: 9u tot 12u, terugbrengen ontleende materialen. • Namiddag: 14u tot 17.30u, afhalen te ontlenen materiaal.

10

infoLOCHRISTI

info

Uitleendienst 09 355 65 66 uitleendienst@lochristi.be www.lochristi.be/uitleendienst

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Studeren op de jeugddienst: het kan! Zoek je een plekje om rustig te studeren, maar ook om even stoom af te laten? Dan ben je bij de jeugddienst aan het juiste adres. Tijdens de examenperiode zetten we de deuren van onze jeugdlokalen Orphanimo!! voor je open. Je kan studeren in onze studiezaal met zicht op de tuin. Er is een grote koelkast om eigen drankjes koel te houden of een microgolf om lekkere warme chocomelk te maken. En we hebben een fantastische keuken om het lekkers van mama op te warmen of om zelf iets te koken. Lukt het studeren even niet, heb je met iets problemen? Dan zijn wij er om je te helpen! Moet je zaken opzoeken? Geen probleem!

Breng je laptop mee en zoek er op los met onze gratis wifi!

info

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Student van het moment

De vakantie is in zicht, maar eerst moet je nog heel wat examens trotseren. Ook de jeugddienst voelt met jullie mee en organiseert tal van acties om jullie een hart onder de riem te steken. Zo organiseren we opnieuw onze wedstrijd de Student van het moment!

Wat moet je daarvoor doen?

tijdens de hele examenperiode (2 december t.e.m. 31 januari).

Post jouw studeerfoto op onze facebook- of twitter-account of mail die naar jeugdwelzijn@lochristi.be. De tofste, origineelste, most nerdy,… foto wordt er dan door ons professioneel jeugdteam uitgepikt. De gelukkige winnaar krijgt van ons een super deluxe Studentverwen-pakket en een exclusief interview! Je kan je foto inzenden

info

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Infoavond Speelplein Joepla

Op vrijdag 22 november organiseerden we onze jaarlijkse infoavond voor nieuwe animatoren. De toekomst van speelplein Joepla is verzekerd, want vele nieuwe gezichten waagden er hun eerste stappen. De zomer van 2014 belooft weer legendarisch te worden! Word jij in 2014 16 jaar of ouder? Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond? Laat dan iets weten op speelpleinjoepla@lochristi.be of spring eens binnen bij de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B). De eerste activiteit voor nieuwe animatoren (bowlen) vindt plaats op 28 december en daarbij kan ook jij gerust aansluiten. Speelplein Joepla is de max!

Speelplein Joepla verwarmt je!

Op zondag 15 december slaan Joepla en jeugdhuis Lodejo de handen in elkaar om de kerstmarkt nog leuker te maken. Alle kinderen van Lochristi en omstreken kunnen er doorlopend tussen 14.30u en 20u in de warme, knusse zaal van Lodejo (Dorp-Oost 1, tegenover de kerk van Lochristi) terecht voor enkele prachtige kinderfilms en superleuke randanimatie. Daarnaast is er ook een tekenwedstrijd, gelinkt aan de kerstmarkt. Via de scholen verspreiden we een tekening die je op de kerstmarkt kan afgeven aan ons speelpleinkraam (nabij jeugdhuis Lodejo). Zit jouw kindje niet op school in Lochristi? Contacteer ons en we sturen jou een tekening op.

info

Speelplein Joepla 09 355 65 66 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla twitter.com/joeplalochristi

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

11


SPORT

Herfstsportkampen De sportieve zomer was nog maar net voorbij of daar was de herfstvakantie al… en dus ook de herfstsportkampen! Ruim 130 deelnemers leefden zich naar hartenlust uit en lieten zich van hun sportiefste kant zien! De kleutertjes amuseerden zich te pletter tijdens het kleuterthemakamp De boskabouters. Vier dagen sport en spel: voor elke kleuter wat wils! Ook bij de kinderen van de lagere school kon de pret niet op.

kinderen van het 4de tem 6de leerjaar gingen dan weer de sociale toer op tijdens het sportkamp Teamsports. Veel blije gezichten die ‘s avonds huiswaarts keerden. Ondertussen dromen wij al volop van een sportieve en witte kerst…!

De kinderen van het 1ste tem het 3de leerjaar maakten kennis met tal van nieuwe sporten tijdens het sportkamp New Games, de

BBB

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het een goed idee om al aan de voornemens voor 2014 te denken. Wil je graag op muziek wat aan je conditie werken en de verschillende spieren in het lichaam trainen, vooral de billen, buik én benen? Schrijf je dan nu in voor deze nieuwe lessenreeks waarin verschillende spierversterkende oefeningen uitgebreid aan bod zullen komen. Start? Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Vrijdag 10 januari 2014 (6 lessen). Volwassen vrouwen die graag op muziek aan hun conditie werken. Vrijdagnamiddag van 14u tot 15u. Polyvalente zaal, sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare). Inwoners: 15 euro/reeks van 6 lessen. Niet-inwoners: 18 euro/reeks van 6 lessen.

Inschrijven?

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk! Inschrijven kan t.e.m. 3 januari 2014. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met daarop nog enkele gegevens en informatie over de betaling.

Tennisinitiatie Tennis op televisie lijkt eenvoudig, maar wil je zelf plezier beleven op een terrein, dan zijn een aantal initiatielessen geen overbodige luxe. Start? Voor wie? Prijs?

Zondagvoormiddag 26 januari 2014 (8 lessen). Alle kinderen vanaf geboortejaar 2007 en volwassenen. Inwoners: 38 euro, niet-inwoners: 45,60 euro (8 lessen van telkens 1u). Waar? Sportzaal Uyttenhove (Zeveneken), sportzaal gemeentelijke basisschool (Lochristi) Programma? Kinderen en volwassenen worden ingedeeld volgens niveau en leeftijd en leren zo de basisvaardigheden van het tennisspel! Let op: Inschrijven kan vanaf woensdag 4 december 2014 t.e.m. dinsdag 14 januari 2014.

info 12

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

infoLOCHRISTI

Opgelet: • Pas een tweetal weken voor de start van de lessen krijg je via de post al dan niet bevestiging van jouw deelname. • Deze tennislessen zijn initiatielessen, waarbij we absoluut voorrang geven aan beginnende tennissers. Zijn er teveel inschrijvingen, dan verwijzen we jou door naar de lokale tennisclub. • We streven naar groepjes van 4 tot maximum 8 deelnemers van ongeveer hetzelfde niveau en dezelfde leeftijd. Of je al dan niet kan deelnemen aan de tennislessen, hangt dus ook af van de andere inschrijvingen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


SPORT

Kampioenenviering Ook dit jaar zetten het gemeentebestuur en de sportraad alle sportkampioenen in de bloemetjes op zondag 17 november. Uit onderstaande lijst blijkt dat we in verschillende sportdisciplines uitblinkers hebben. Aan iedereen nog eens een welgemeende proficiat!

PLOEGKAMPIOENEN

• Jonathan De Coeyer: Koning van België juniors, winnaar grote prijs KNBBW juniors.

Atletiek

• Dante Van Poucke en Lennert De Wulf: Provinciaal kampioen aflossen miniemen 3x600m.

St.-Sebastiaan Zeveneken • Verbeke Jelle: Europees kampioen staande wip seniors.

Tafeltennis

TTC Lobos-Lochristi • Blommaert Senne en Alexander Legrand: Provinciaal kampioen dubbel Kadetten. • Blommaert Senne Provinciaal kampioen in dubbel gemengd Kadetten samen met Van Bostraeten Sara (TTC Merelbeke). Schaken

GBS Lochristi • Mathias De Pauw, Bert Ramelot, Warre Deganck, Pauline Serlippens: Oost-Vlaams kampioen schoolschaken. Dans

Flik-Flak Zaffelare • Demoteam junioren: 2x 1ste plaats in danscircuit B-niveau van de Gymnastiekfederatie. Volleybal

VBC Lochristi-Wachtebeke • H2P Reserven

Krulbol

• De Craene Mariette: Wereldkampioene krulbol – ML PEL – 2V – Ursel – 2013. Badminton

De Nieuwe Snaar • Margot Cousaert: 1ste plaats enkelspel Oost-Vlaams kampioenschap U13 1ste plaats dubbelspel Oost-Vlaams kampioenschap U13. • Miarka Van Peteghem: 1ste plaats enkelspel Oost-Vlaams kampioenschap U15 1e plaats dubbelspel Oost-Vlaams kampioenschap U15. • Jolien Baetslé: 1ste plaats enkelspel Oost-Vlaams kampioenschap U17 1ste plaats dubbelspel Oost-Vlaams kampioenschap U17. • Cedric Balthau: 1ste plaats enkelspel Oost-Vlaams kampioenschap U15. • Simon Coussaert: 1ste plaats dubbelspel Oost-Vlaams kampioenschap U17.

Voetbal

Tafeltennis

SK Lochristi • 1ste ploeg 2de prov. C • Beloften A. • 3de reserve A. • 3de reserve B. • U17 prov. A.

TTC Lobos-Lochristi • Lieke De Mol: provinciaal kampioen Dames D. Zwemmen

First Oostakker • Niels De Coninck: 3 maal provinciaal B-kampioen, 100m rugslag te Wachtebeke, 100m schoolslag en 50m vlinderslag in Zottegem.

INDIVIDUELE KAMPIOENEN Boogschieten

Gewichtheffen

St.-Sebastiaan Lochristi • Florent De Visscher: Koning Maatschappij.

• Robin Van Den Broecke: Vlaams kampioen senioren en junioren tot 75 kg.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

13


SPORT Windsurfen

Windsurfing Lochristi-Beervelde • Lorenz De Clercq: Belgisch kampioen U17. Wielrennen

• Maarten Stevens: Goud op BK 500m, goud op BK Teamsprint (samen met zijn kamergenoot Aidan Neirynck). • Florian Vermeersch: Prov. kampioen aspiranten op de weg en Nieuwelingen in het veld. Acrogym

Turnclub Olympia Merelbeke • Fabian Ducheyne: Acrobatische gymnastiek B senioren paar: Vlaams kampioen, Belgisch kampioen. skiën Zwemmen

De Zuidlede Zwemmers • Jessie De Laender: 100m vrije slag (benjamin). • Jens De Waele: 50m vrije slag (junior). • Ben Nimmegeers: B-kampioen 50m schoolslag en B-kampioen 100m schoolslag. • Stijn Claerhout: 50m rug (miniem), Belgisch en Vlaams kampioen open water.

• Dries Van den Broecke: Belgisch kampioen junioren en senioren reuzenslalom. Duits kampioen in afdaling U18. Wereldkampioen U18 op reuzenslalom.

LAUREATEN BIJZONDERE SPORTPRESTATIES Ju-jitsu

Damoi Kwaï • Guy De Waële: 50 jaar ju-jitsu, omwille van zijn levenslange inzet voor de jeugdopleiding van zijn sport.

Zwemmen

• Heuninck Stijn: Prov. kampioen 4x50m wisselslag. • Heuninck Maarten: Prov. kampioen 50m, 4x50m en 200m vrije slag, 50m en 100m vlinderslag, 50m rugslag, 100m schoolslag, 4x50m en 100m wisselslag. Ultralopen

• Chris Dhooge: 1ste op het BK bij de M40, 2de in het algemeen klassement.

Handbiken

• Jonas Van De Steene: Dendermonde 2de, Zolder (tijdrit) 4de, Utrecht) 2de, Deurne 1ste, Obdam 1ste, Zwevezele 1ste, Zutendaal 1ste, Valkenburg (Nederland) 1ste, Zolder 1ste, Duinkerke (Frankrijk) 2de. Omwille van zijn doorzettingsvermogen en snelle opmars binnen deze specifieke sportsector en omwille van z’n recent engagement als organisator.

Trofee voor sportverdienste 2013: Tom De Grauwe Omwille van zijn inzet voor TTC Lobos, als clubspeler, maar ook als initiator tafeltennis en jeugdverantwoordelijke én z’n enthousiasme tijdens activiteiten van de sportdienst (sportklassen, sportkampen) waarbij hij de jeugd begeleidt bij de tafeltennisactiviteiten, ontvangt Tom De Grauwe dit jaar de Lootse Trofee voor sportverdienste. Bovendien nam Tom dit jaar deel aan de dodentocht van Bornem, voor hem een zeer bijzondere prestatie aangezien hij al sinds zijn 3 jaar in een rolwagen zit. Onderweg had hij het af en toe heel erg moeilijk. Vaak waren de (aarde) wegen bezaaid met boomstamwortels of keitjes. Dit was voor hem dan ook absoluut niet evident! Tom zette echter door en reed de dodentocht volledig uit, op karakter en doorzetting. Het was voor Tom de 4de keer dat hij deelnam aan de dodentocht én die uitreed, maar het was het eerste jaar dat handbikes verboden waren en hij het traject dus in een rolstoel aflegde. 14

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


CULTUUR

Inschrijvingen reeks 2 Crea-ateliers Na een vlammende start in het eerste trimester, kunnen Lo’s jongste artiestjes ook na nieuwjaar naar hartenlust koken, knutselen en tekenen! Je kan nu inschrijven voor reeksen 2 en 3.

Woensdagnamiddag van 14u tot 16u • Kliederplezier (1 -3 lj.) Kindjes experimenteren met verschillende materialen en technieken en maken zo kennis met knutselen en kunst. • Artistiekologie (3e-6e lj.) Specialiseer je in creatief bezig zijn door te creëren en door onbegrensd gevoelens, ideeën, kronkels, visies… te uiten. • Kunstig Koken (3e-6e lj.) In deze reeks mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! e

e

Reeks 2 woe.: 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 12/03, 19/03, 26/03 Reeks 3 woe.: 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05 (07/06: creadag)

Zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u • Creatief met kunst (1e-6e lj.) Creatieve technieken uitwerken tot kunstige resultaten want in elk kind zit een kunstenaar verborgen. • Handige Handen (3e-6e lj.) De kinderen werken met fijne materialen en leren leuke technieken om hun eigen mode- of interieurspulletjes te maken.

Kunstig Koken (3e-6e lj.) In deze reeks mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! Reeks 2 zat.: 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02, 15/03, 22/03, 29/03 Reeks 3 zat.: 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 (07/06: crea-dag)

Prijs en inschrijvingen? • Inschrijven doe je online via www.jeugdlochristi.be/crea, telkens vanaf 9u op de vermelde dag. Voor meer info hierover kan je terecht bij de jeugddienst (09 355 65 66 of jeugddienst@lochristi.be). • In de prijs is inbegrepen: verzekering tegen lichamelijke ongevallen, alle gebruiks- en verbruiksmateriaal, deskundige begeleiding, een drankje en een koek in de pauze. • Storten doe je na inschrijving, op BE05 0910 0029 5675 (BIC: GKCCBEBB). Vermeld zeker de naam van jouw kind en van het atelier. Als jouw betaling niet gebeurd is op de uiterste datum, vervalt de inschrijving. • Heb je het financieel moeilijk? Neem dan contact op met ons. Samen met het Sociaal Huis werken we op jouw maat!

Reeks 2 (10 lessen) Start inschrijvingen

Reeks 2 + reeks 3 (15 lessen) woensdag 18 december

Prijs 1e kind

50 euro

75 euro

Prijs vanaf 2e kind van gezin

40 euro

60 euro

Betaling

info

ten laatste op 1 januari 2014 Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/crea

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

Laatste oproep: Kunstenaars met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond De cultuurdienst en cultuurraad roepen alle kunstenaars uit onze gemeente op om eind april 2014 deel te nemen aan de 8ste editie van het tweejaarlijkse kunstenfestival KUNST omdat het MOET. KUNST omdat het MOET vindt plaats van 26 april tot 4 mei 2014 in en rond de jeugdlokalen van Orphanimo!!. Schrijf je in vóór het nieuwe jaar! Deelname is gratis. Schrijf je hiervoor zo snel mogelijk in via 09 326 88 27 of kunstomdathetmoet@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Vermeld zeker in welke discipline je wil deelnemen. Wij bezorgen je dan de nodige informatie.

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 kunstomdathetmoet@lochristi.be

infoLOCHRISTI

15


CULTUUR

Upcyclemateriaal gezocht voor Fabriek A-Brak

Herinner je je Artinfact nog? Hét toonmoment voor Loots talent, waarbij lokale bands, dj’s, fotografen en andere jonge kunstenaars het beste van zichzelf gaven? Nu staat Fabriek A-Brak in de startblokken, een nieuw en nog veel straffer evenement! Deze keer slaan onze jeugd- en cultuurdienst én jeugdhuizen Lodejo, De Beeste en Kasseiken de handen in elkaar voor een wervelend evenement rond upcycling. Up-wat? Upcycling betekent hergebruik van materialen. Het eindproduct krijgt een andere en vooral betere eindbestemming dan de afvalberg. Oude stoelen worden heropgemaakt tot een nieuw bruikbaar meubel. Een koffiekopje wordt een lamp. Sloophout van een oud kerkje krijgt een nieuwe bestemming als eettafel in een keuken. En kleren uit de stocks van Spullenhulp worden ware designstuks. Heb jij thuis oude rommel die wel nog een nieuw leven verdient? Wij helpen je er met plezier van af!

Wat? Grote inzameling van upcyclemateriaal! • Kleine oude meubeltjes • Textiel, wol, knopen, kledij of accessoires • Hout, wijnkratjes, paletten, bobijnen • Servies • Bruikbare restjes verf, vernis, borstels • Hamers, beitels, lijmpistolen, ander werkmateriaal • Oude platen, cd’s, cassettes, foto’s, hoezen • Speelgoed, boeken, puzzels • Metaal, nagels, breinaalden • …

info

Jeugddienst 09 55 65 66 jeugddienst@lochristi.be

Wat zeker niet? • Elektro • KGA, tuinafval, PMD, gevaarlijke stoffen • Zetels

Wanneer? • • • • • •

Maandag 23 december 16-18u; Zondag 29 december 14-16u; Woensdag 8 januari 14-16u; Dinsdag 14 januari 18-20u; Dinsdag 21 januari 16-18u; Woensdag 5 februari 16-18u.

Waar? Oude pastorie van Zeveneken (Hoekstraat 16, 9080 Lochristi). Hier zal Fabriek A-Brak ook plaatsvinden!

Meewerken? Wil jij deel uitmaken of meewerken aan Fabriek A-Brak? Contacteer ons!

Fabriek A-Brak? Over het evenement hoor je binnenkort véél meer! Wil je op de hoogte blijven? Hou dan onze website www.jeugdlochristi.be in het oog!

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

Kunst aan de gang

Meestal kom je in het gemeentehuis enkel langs om papieren aan te vragen of in te dienen. Maar je kan er ook een boeiende tentoonstelling meepikken. Met het kunstproject Kunst aan de gang geven we aan plaatselijke kunstenaars de kans om hun werk te exposeren. Tot eind februari kan je genieten van het werk van Beeldend kunstenmaker Hans van Hilst in de gangen van het gemeentehuis. Hans werd in 1957 geboren in Gouda (Nederland) en woont nu al 35 jaar in Lochristi. Hij noemt zichzelf liever kunstenmaker dan kunstenaar. Kunstenmaker werd vroeger ietwat denigrerend gebruikt voor mensen die maar wat aanrommelden. Hans prefereert deze term omdat dit direct verwijst naar het maken van dingen. Het ambachtelijke en het technische aspect vindt hij namelijk heel belangrijk. Bovendien draagt het woord kunstenmaker een zekere luchtigheid met zich mee. Hans is op verschillende vlakken actief. Hij maakt schilderijen met acryl op groot formaat die te bezichtigen zijn in zijn Galerij Recup in de Oude Veldstraat 38. Hij maakt installaties, dikwijls vervaardigd met gerecupereerde ma16

infoLOCHRISTI

terialen en prepareert skeletten van dieren. Hans is ook muzikant en speelt drums. Daarnaast schrijft hij kortverhalen en columns die regelmatig op onregelmatige basis verschijnen in de Lootse pers. Hans gaf al 2 bundels uit: Moeilijk indeelbaar en A la carte. Hans gebruikt gebeurtenissen waarin hij zelf als hoofdpersonage fungeert als inspiratiebron. In de reeks die in de gangen van het gemeentehuis te zien is, kruipt Hans in de huid van verschillende fictieve personen, met als uitgangspunt Niet alles is wat het lijkt. Alle thema’s die hierin aan bod komen, spelen zich af in en rond Lochristi. Dit werk kwam trouwens tot stand in samenwerking met echtgenote en kunstenares Trees De Brabander.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


CULTUUR

Kom breien en haken in de bib Op donderdag 5 december organiseert de bib opnieuw een brei- en haaknamiddag. Van 14u tot 18u kan je gratis en zonder inschrijving in de polyvalente zaal samen breien en/of haken. De bib zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken, maar er is geen begeleiding. Breng zelf je brei- en haakbenodigdheden mee. Leer van elkaar en maak er een gezellige en creatieve namiddag van!

Voorleesuurtje in de bib We lezen de mooiste kinderboeken voor en knutselen iets leuk. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen komen luisteren en genieten. Waar? Wanneer? Voor wie? Reserveren? Prijs?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Woensdag 4 en 18 december van 15u tot 16u. Kinderen vanaf 5 jaar. 09 356 60 73, de bibliotheekbalie of bibliotheek@lochristi.be. Gratis.

Knoppenclub Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? Kom dan langs op de volgende Knoppenclub op woensdag 4 december tussen 9u en 11u en wij trachten je te helpen. De Knoppenclub is er niet enkel voor senioren, want iedereen is welkom. Deze vraag kregen we vorige keer in de Knoppenclub: Hoe bewaar ik foto’s die als bijlage bij een e-mail werden gestuurd? Bij e-mails zitten vaak foto’s als bijlage. Als je deze wil opslaan, moet je ze eerst downloaden. Je vindt de bijlage in je e-mailbericht. Als je erop gaat staan met je muis en dan op de rechtermuisknop klikt, zie je opslaan als verschijnen. Daarop klik je. Als je hierop geklikt hebt, kom je in de Windows Verkenner-mappenstructuur. Dit zal je herkennen. Je gebruikt dit ook als je bestanden (b.v. in Word) wil opslaan. Je kiest een plaats, waar je je bestand/foto wil opslaan in een map en je geeft het bestand een naam. Daarna klik je op opslaan. De foto zal dan in een map zijn opgeslagen. Je kan zo ook je foto’s opslaan bij je andere fotobestanden. Ben jij een ervaren Apple-gebruiker, vind je al vlot je weg op het internet of vind je het leuk om te helpen zoeken? Dan zoeken wij jou! We zijn op zoek naar mensen die willen meedenken en mee helpen zoeken. Kortom, we zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met anderen willen zoeken naar een antwoord op hun informatica-probleem. Wil je meer weten? Bel of mail ons!

info

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

l o c h ri st i 9 08 0

info

Dienst Ouderen 09 326 97 76 ouderen@lochristi.be

infoLOCHRISTI

17


CULTUUR cultuur

Bibliotheek zoekt testpubliek voor Bib-Bibbers Voel jij al wat jeugdboekenweekkriebels? Op dinsdag 17 december zoekt de bib van 16u tot 18u nog 10 meisjes en jongens vanaf 9 jaar om een gevaarlijk spel te testen.

Waar? Wanneer? Voor wie? Prijs? Reserveren?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). 17 december van 16u tot 18u. Kinderen vanaf 9 jaar. Gratis. 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

© Karolien Vanderstappen

Er liggen letters op de loer. Voel jij ook die hete adem in je nek? Brullende boeken en ritselende bladen geven je de bib-bibbers. Verdwijn in jullie spannend verhaal en kom misschien nooit meer terug…

Te gek: Winteravond over de onrust in ons hoofd Op maandag 16 december gaat Annick Ruyts om 20u in de polyvalente zaal van de bib op zoek naar wat er allemaal fout gaat in ons hoofd.

Vanaf oktober start in de gemeentelijke bibliotheek naar jaarlijkse traditie de voordrachtenreeks ‘Winteravonden met Reinaert’. Tijdens de maanden oktober tot maart is er elke derde maandagavond van de maand een spreker te gast in de polyvalente zaal van de bibliotheek. De prijs per Winteravond is 3€.

We slikken met zijn allen massaal antidepressiva en ons zelfmoordcijfer is schrikwekkend hoog. Iedereen kent wel iemand die in behandeling is bij een psycholoog of psychiater. Wat is er aan de hand? Hebben we vandaag te kampen met nieuwe problemen op vlak van geestelijke gezondheid in vergelijking met pakweg 25 jaar geleden? VRT-journaliste Annick Ruyts ging voor de Canvas-reeks en het gelijknamige boek Te Gek, op zoek naar wat er in het hoofd van de Vlamingen zoal fout gaat. Ze brengt de invloed van onze snel veranderende maatschappij op onze geestelijke gezondheid in

kaart: burnout, depressie, adhd, vechtscheiding, gameverslaving,... Abonnement voor 6 avonden: 10€ Gelieve abonnementen op voorhand aan te vragen. Ze kunnen de eerste avond afgehaald worden.

Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht.

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Als abonnee heb je gereserveerde plaatsen tot 19.55u, als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de voordracht.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Nieuw: bib stuurt herinneringen via e-mail Verlies je af en toe de uiterste inleverdatum van je boeken van de bib uit het oog? Wil je die vervelende boete vermijden? De bib zal je vanaf januari hiervoor zelf een herinnering sturen.

18

Twee dagen vóór het verstrijken van de inleverdatum van je bibliotheekmaterialen krijg je van de bib een herinneringsmail. Zo kan je zelf een boete vermijden. We zullen ook de eerste en tweede aanmaning en de terugvordering van een gereserveerd

materiaal via e-mail versturen. De derde en laatste aanmaning worden wel nog per brief verstuurd. Wil je deze herinneringsmails graag ontvangen? Geef dan vóór januari je e-mailadres door aan onze bibliotheekbalie.

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


MILIEU

Goedkoop lenen voor een energiezuinige woning? Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) leent je geld aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! De lening is zelfs renteloos voor kleinverdieners en is er nu ook voor inwoners van Lochristi. Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kan je via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering, uitgevoerd door een erkend aannemer. Deze lening kan je dankzij de gemeente Lochristi afsluiten bij Veneco2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. Voor personen die behoren tot de doelgroep is deze lening renteloos. Hiernaast blijven de premies behouden via de netbeheerder. Tenslotte is er voor de plaatsing van dakisolatie nog een fiscaal voordeel via een belastingvermindering van 30% op jouw factuur. Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%.

info

Veneco2 09 218 99 12 blomme@veneco.be

Betaal jij je ook blauw om je huis te verwarmen? Enkele (ver)bouwtips zodat je een minimum aan energie nodig hebt om je huis te verwarmen. • Dakisolatie De meeste warmte van je huis gaat verloren via het dak. Met dakisolatie hou je dus heel veel warmte binnen en verlies je dus minder energie. • Muurisolatie Ook via de buitenmuren verlies je warmte. Vroeger was isolatie in de buitenmuren geen gewoonte, maar in nieuwbouw wordt het nu zeker toegepast. Ook bij verbouwingen kan je nagaan of het mogelijk is om je buitenmuur te isoleren.

zeker de moeite om oud dubbel glas te vervangen. • Verwarmingsinstallatie Is je ketel aan vervanging toe of al redelijk van leeftijd? Overweeg dan zeker de aankoop van een hoogrendementsketel. Laat die ook goed afstellen. Je zal zeker het verschil in energieverbruik merken.

• Ventilatie Geen isolatie zonder ventilatie. Een goed geïsoleerd huis kan voor problemen zorgen indien er niet goed wordt geventileerd. Dit betekent dat de vervuilde lucht (met vocht) wordt afgevoerd en verse lucht wordt binnengebracht. Hiervoor bestaan diverse systemen, al dan niet mechanisch gestuurd. • Hoogrendementsglas Ramen zijn absoluut geen goede isolator, maar er zijn wel grote verschillen tussen het soort glas. Kies zeker voor hoogrendementsglas (U-waarde van maximum 1,1 W/m²K). Het loont

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

19


MILIEU

De Energiejacht: zeker van je buit! Wedden dat ook jij een aardig centje kunt verdienen door je energieverbruik op de voet te volgen en de energievreters in huis uit te schakelen? Registreer je gratis op www.energiejacht.be en bespaar 140 euro of meer per jaar op je energiefactuur. Dat was de gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar.

Wat is de Energiejacht?

Vijf toffe tips

De Energiejacht loopt van 1 december tot 31 maart. Tijdens die periode probeer je zoveel mogelijk energie te besparen aan de hand van concrete tips die je meekrijgt via www.energiejacht.be. Je voert er ook je meterstanden van gas, elektriciteit en water in. Zo ontdek je wat je écht verbruikt en hoeveel je bespaart.

1. Zet bij het koken het deksel op je kookpotten. Besparing: 70%. 2. Schakel de stand-by knop van elektrische toestellen uit. Besparing: 10%. 3. Ontdooi regelmatig je diepvries. Besparing: 10%. 4. Laat wasmachine en vaatwasser enkel

draaien wanneer ze volledig vol zitten. Besparing: 10%. 5. Gebruik spaarlampen. Besparing: 50%.

info

02 282 17 33 info@energiejacht.be www.energiejacht.be

Registreer je als energiejager Surf naar www.energiejacht.be en registreer je. Je houdt je meterstanden van je water-, gas- en elektriciteitsmeter bij en vult ze in op jouw persoonlijke gebruikspagina op deze site. Ga ook op zoek naar je energie-afrekening van vorig jaar. Die hebben we nodig om jouw energiebesparing te kunnen berekenen.

Waarom jagen we op energievreters? Door de energievreters de kop in te drukken, kun je veel energie besparen én je energiefactuur zien dalen. Vorig jaar behaalden de deelnemers een besparing van gemiddeld 8,65 % of 140 euro op hun jaarlijkse energiefactuur.

Hoe doe je dat, energie besparen? Energie besparen vraagt echt niet zoveel inspanning: met wat aandacht, kleine gedragsveranderingen en enkele doordachte ingrepen kom je al een heel eind ver. Het bijhouden van je meterstanden is heel belangrijk. Uit ervaring blijkt dat gezinnen die wekelijks hun meterstanden van gas en elektriciteit bijhouden en vergelijken met hun verbruik van het jaar voordien, een ‘energiereflex’ krijgen en zo al besparen op hun verbruik. Met een waaier aan kleine vuistregels en energietips kan je nog verder gaan. We gidsen je over het jaagpad met massa’s nuttige tips en informatie over energiebesparing, subsidies en premies. 20

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


MILIEU

't Is feest! Ook voor het milieu? Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan. Aangezien we meer consumeren tijdens deze periode, heeft dit dus meer gevolgen voor het milieu. Maar is het nog wel écht feest voor ons als we constant aan het milieu moeten denken? Vergelijk het met een dieet: veel mensen staan verbaasd wanneer blijkt dat gezond eten toch lekker kan zijn. Zo is het met feesten ook: milieuvriendelijk vieren hoeft niet minder feestelijk te zijn.

Geschenken… • Denk aan het milieu als je cadeautjes koopt of bestelt bij de Sint of de Kerstman: duurzaam speelgoed, biologische pralines,… • Durf in familiekring of onder vrienden afspraken maken over cadeaus. Koop geen prullen die je spoedig moet weggooien. Koop dan liever een fles wijn (met statiegeld) of iets nuttigs. • Al gedacht aan geschenken waar helemaal geen afval aan te pas komt: een geschenkabonnement op fitness of toneel, concerttickets, een boeken- of cd-bon?

…en hun verpakking • Cadeaupapier is soms mooier dan wat erin zit. Maak het zorgvuldig los en gebruik het nog eens. • Gebruik alternatief geschenkpapier: kleurige reclamefolders, mooie krantenpagina's, oude affiches,… Een eind echt natuurtouw eromheen en je hebt een origineel cadeau. • Verpak geschenken in iets dat op zichzelf bruikbaar is: een theedoek, een fraaie bokaal, een draagtas,…

Tafelen • Dek de feesttafel niet met wegwerpmateriaal. Gebruik een linnen tafelkleed en dito servetten, geen wegwerpborden of -bestek. Zet geen melkcupjes of individueel verpakte suikerklontjes op tafel. • Kook zelf (en geniet van de complimentjes…) i.p.v. zwaar verpakte kant-en-klare producten te kopen. Kies daarbij voor seizoensproducten. Gebruik bio-ingrediënten of fair trade producten.

• Spreek je toch liever een traiteurdienst aan? Vraag dan dat ze alles leveren in herbruikbare schotels en niet in aluminium wegwerpschotels.

Decoratie • Een kerstboom hoort erbij. Heb je een tuin? Neem dan alleszins een boom met een stevige wortelkluit en plant hem na de feesten uit. En volgend jaar haal je hem weer binnen. Of huur eens een kerstboom. • Gebruik je kerstversiering ieder jaar opnieuw. Trek je niks aan van trends en grillen die allerlei bladen je proberen aan te praten. • Spring spaarzaam om met sneeuw uit spuitbussen of laat dat gewoon achterwege. • Maak zelf leuke dingetjes met gevonden materiaal: lampionnen van de lampionplant als kerstballen, tafelstukjes met gevlochten snoeihout, groenblijvende twijgjes en wat bessen,…

Energie • Feestverlichting buiten hoeft zeker niet de hele nacht te branden. Wie heeft daar wat aan? Gebruik een timer op het stopcontact en overweeg eens led-lampjes te gebruiken. • Overdrijf niet met de verwarming en vergeet 's nachts de thermostaat niet terug te schakelen als het feest is afgelopen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


MILIEU

Streekeigen bomen en struiken in je tuin Met streekeigen bomen en struiken sluit jouw tuin naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders en egels hoeven dan geen bocht te maken om je tuin. Ook jij hebt baat bij streekeigen groen i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het goedkoper is. Bovendien groeit het sneller en gaat het langer mee, want het is beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen.

Afsluiting Om van je tuin geen exotisch eiland te maken, stel je minstens je haag of afsluiting uit streekeigen soorten samen. Velen kijken naar de afsluitende waarde en kiezen dan voor de zekerheid voor conifeertjes of laurierkers. Er zijn echter ook soorten van bij ons die dicht afsluiten, zoals (haag)beuk en taxus (die blijft zelfs groen). Andere soorten bieden dan weer ieder seizoen iets nieuws: 's winters kale takken waar de zon doorheen kan, bloesem in de lente, 's zomers groen en in het najaar vruchtjes en herfsttinten.

Bomen Er is geen reden waarom je voor solitaire bomen ook niet voor streekeigen soorten zou kiezen. Nog leuker is natuurlijk een gemengd bosje, om een hoek op te vullen, om een onfraai uitzicht te camoufleren of gewoon om meer natuur te krijgen. Andere

mogelijkheden zijn: een houtkant, een knotbomenrij, een struikenborder.

Wat mag (niet)? De wet spreekt een woordje mee als het gaat over planten langs perceelsranden: • op een perceelsgrens mag je alleen planten als je buur ermee akkoord gaat (je legt dat best vast in een schriftelijke overeenkomst); • hagen die niet gemeenschappelijk zijn moeten 50 cm van de perceelsgrens staan; • hoogstammige bomen moeten 2 m van de grens staan; • bosaanplanting mag niet op minder dan 6 m van landbouwgrond (op het gewestplan).

Voorbeelden van streekeigen groen: Bomen

Struiken

Beuk (Fagus sylvatica)

Brem (Cytisus scoparius)

Boswilg (Salix caprea)

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

Gewone es (Fraxinus excelsior)

Gelderse roos (Viburnum opulus)

Gewone vlier (Sambucus nigra)

Hazelaar (Corylus avellana)

Gladde iep (Ulmus minor)

Hondsroos (Rosa canina)

Grauwe wilg (Salix cinerea)

Hulst (Ilex aquifolium)

Haagbeuk (Carpinus betulus)

Mispel (Mespilus germanica)

Ratelpopulier (Populus tremula)

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Ruwe berk (Betula verrucosa)

Sporkehout of vuilboom (Frangula alnus)

Schietwilg (Salix alba)

Taxus (Taxus baccata)

Spaanse aak (Acer campestre)

Vlier (Sambucus nigra)

Wilde peer (Pyrus communis)

Vogelkers (Prunus padus)

Wintereik (Quercus petraea)

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Winterlinde (Tilia cordata)

Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

Zachte berk (Betula pubescens)

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

Zoete kers (Prunus avium)

Rode kornoelje (Cornus sanguinea)

Zomereik (Quercus robur) Zwarte els (Alnus glutinosa)

22

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


WELZIJN

O.C.M.W.-Lochristi zoekt personeel O.C.M.W. • Niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van poetsvrouw/man met aanleg werfreserve (19/38) in contractueel verband met een geldigheidsduur van 3 jaar. De eerstvolgende vacature die begeven wordt uit de werfreserve is een halftijdse betrekking van poetsvrouw/man in contractueel verband voor onbepaalde duur. Uiterste inschrijvingsdatum is 12.12.2013.

WZC Sint-Pieter • Niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van hulpkok(kin) (M/V) met aanleg werfreserve (38/38) in statutair verband met een geldigheidsduur van 3 jaar. Uit de werfreserves worden ook contracten van onbepaalde duur begeven. De eerstvolgende vacature is een voltijdse betrekking van hulpkok(kin) in statutair verband voor onbepaalde duur met een proeftijd van 6 maanden. Uiterste inschrijvingsdatum is 12.12.2013. • Niet-vergelijkend aanwervingsexamen voor de functie van verzorgende in de ouderenzorg (M/V) met aanleg werfreserve in statutair verband met een geldigheidsduur van 3 jaar. Uit de werfreserve worden ook contracten voor onbepaalde duur begeven De eerstvolgende vacatures zijn 2 voltijdse betrekkingen van verzorgende in de ouderenzorg in contractueel verband voor onbepaalde duur. Studenten uit het 7de jaar BSO in de studierichting Thuis en bejaardenzorg/personenzorg kunnen deelnemen aan het examen. Uiterste inschrijvingsdatum is 12.12.2013.

• Halftijdse interieurverzorg(st)er keuken (19/38) in contractueel verband met ingang van 01.01.2014 voor de duur van één jaar. Uiterste inschrijvingsdatum is 12.12.2013.

Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A). De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, marina.coppens@ocmwlochristi.be of karin.debruyne@ocmwlochristi.be.

Laat je niet verleiden… Op 30 november organiseert het platform Dag zonder Krediet al voor de 10de keer de Dag zonder krediet om mensen te sensibiliseren tegen de gevaren van kredietopeningen. Heel wat winkelketens bieden hun klanten een kredietkaart aan waarmee ze producten kunnen kopen die ze pas na een tijdje moeten betalen. Vaak gebeurt dat aan woekerrentes. Deze kredieten zijn niet alleen schadelijk voor mensen die het financieel al niet makkelijk hebben, maar ook voor tweeverdieners kunnen ze desastreuse gevolgen hebben. Door kredieten te openen voor je nieuwe koelkast, televisie, auto, tablet en smartphone, creëer je een wandelende tijdbom. Ziekte of tijdelijk minder verdienen, kunnen dan maken dat je in een schuldenput terecht komt. Hoe verleidelijk een krediet ook kan zijn, het is best om zulke beslissingen niet licht te nemen. Vaak kan je met een creatieve oplossing ook al een eind verder geraken. Wie moeite heeft met het beheren van geld, kan bij het O.C.M.W. begeleiding krijgen. Indien nodig, kan het O.C.M.W. zelfs optreden als schuldbemiddelaar bij schuldeisers.

info w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Sociale Dienst 09 355 93 09

infoLOCHRISTI

23


welzijn

Kerstmarkt in woonzorgcentrum Sint-Pieter Op zondag 15 december wordt het woonzorgcentrum Sint-Pieter omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. Met kerstmuziek op de achtergrond en sfeervolle lichtjes zullen in de gangen van het woonzorgcentrum en in de cafetaria verschillende kraampjes allerlei mooie spullen en lekkernijen uitstallen. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers bundelen hun krachten om artisanale specialiteiten aan te bieden. Zo zijn er lekkere confituren en wafeltjes op grootmoeders wijze. Je vindt hier ook unieke bloemstukken, mutsen, sjaals en sokken. Wie nog kerstcadeaus moet kopen, kan hier dus leuke geschenken vinden. In het verlengde van de kerstmarkt in het dorp, is de Bosdreef maar een boogscheut verwijderd. Spring gerust binnen om onze werking te ondersteunen en te genieten van een lekkere pannenkoek, warme chocolademelk en/of glühwein.

Mindermobielencentrale zoekt chauffeurs Helaas is mobiliteit niet voor iedereen evident. Zeker niet als je inkomen bescheiden is. Daarom organiseert O.C.M.W.-Lochristi de Minder Mobielen Centrale (MMC): een pool van vrijwilligers die minder mobiele Lochristinaren met een beperkt inkomen naar hun bestemming brengt. Het voorbije jaar vielen door gezondheid of familiale redenen enkele gewaardeerde vrijwilligers af. Om een goede dienstverlening te blijven verzekeren, is het O.C.M.W. op zoek naar geëngageerde mensen die met hun eigen wagen minder mobiele dorpsgenoten naar hun bestemming willen brengen. Uiteraard gebeurt dit niet gratis. De vrijwilliger krijgt een kilometervergoeding van 0,30 euro/kilometer. Via het O.C.M.W. ben je verzekerd

tijdens de ritten die je aflegt voor de MMC. Daarnaast krijg je een leuk praatje en een portie erkentelijkheid van de persoon die jouw passagier is.

info

09 355 93 09 sally.cnudde@ocmwlochristi.be bieke.demeester@ocmwlochristi.be

Budgetvriendelijk door de feestmaand December is voor veel gezinnen een dure maand met de doortocht van Sinterklaas en de Kerstman en de overgang naar het nieuwe jaar. Deze maand staat ook gelijk aan huiselijke gezelligheid waar cadeautjes bij horen. Vaak betekent dat ook dat dit veel geld kost. Met deze tips bespaar je hopelijk op jouw budget, maar niet op de gezelligheid!

24

• Stem je feestmenu af op het seizoen: in de winkel vind je nu volop lekkere en goedkope seizoensgroenten zoals boerenkool, champignons, groene kool, koolraap, paksoi, pastinaak, pompoen, postelein, prei, rode bietjes, rode kool, savooiekool, schorseneren, spruitjes, uien, witlof, witte kool en wortels. • Wees creatief met aardappels: maak een gratin of bereid ze met een lekkere groentevulling. • Maak een vegetarisch menu vol seizoensgroenten in plaats van duur vlees te kopen. • Kies voor seizoensfruit bij je dessert zoals ananas, appel, avocado, banaan, mandarijn of citroen.

• Hol niet naar de winkel voor decoratie, maar kijk eerst eens in je tuin of ga naar het bos op zoek naar dennenappels, mooie takken of wat wintergroen zoals dennentakken of hulst. • Cadeautjes moeten niet steeds veel geld kosten: ga aan de slag met je naaimachine en maak zelf iets. Op de rommelmarkt kan je ook een leuke fotokader op de kop tikken en die vullen met recente foto’s. In de kringwinkel vind je ook geregeld leuke spullen die je met een likje verf een nieuw leven geeft. Of wat dacht je van een origineel zelf opgesteld bonnenboekje waarop je aangeeft de auto te wassen of vijf strijkbeurten over te nemen?

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Lootse mutsen voor zeemannen De voorbije maanden hebben heel wat dames uit het woonzorgcentrum Sint-Pieter ijverig mutsen gebreid voor het Zeemanshuis Stella Maris in Gent. Zeelieden uit de hele wereld meren hier aan en zijn vaak niet voorzien op het Belgische klimaat. Zeker in de herfst en winter kunnen snijdige winden hen letterlijk om de oren blazen. Samen met de animatoren van het woonzorgcentrum zijn een aantal bewoners hun zelfgemaakte mutsen gaan afleveren in het Zeemanshuis.

Voedselbedeling O.C.M.W.-Lochristi Elk jaar organiseert O.C.M.W.-Lochristi een voedselbedeling. Deze viel dit jaar samen met de Werelddag tegen armoede op 17 oktober. 142 mensen, verspreid over 75 gezinnen, kregen een pakket toegekend. Zij werden op basis van hun leefsituatie geselecteerd

door de medewerkers van de sociale dienst. Deze voedselpakketten bestonden uit niet-bederfbaar voedsel zoals melk, tomatenpuree, blikjes tonijn en pasta. Met dit initiatief wil het O.C.M.W. mensen die het moeilijk hebben een extra duwtje in de rug geven.

Roefeldag in het WZC Op zondag 26 oktober kwamen ook in het woonzorgcentrum Sint-Pieter kinderen Roefelen. Guinevere, Cor, Lola en Britt gingen met enkele verpleegsters en verzorgsters mee op pad om de bewoners een leuke dag te bezorgen. Het was voor hen een hele fijne dag en ze ontdekten dat er in een woonzorgcentrum van alles te beleven valt.

Sluitingsdagen Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 19 december om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A).

Het Sociaal Huis is gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woensdag 1 en donderdag 2 januari 2014. Het Naai- en strijkatelier is gesloten op woensdag 25 december en op woensdag 1 januari 2014.

info

Sociaal Huis Lochristi Bosdreef 5A 09 355 93 09

info

Naai- en strijkatelier Schoolstraat 40 09 348 23 35

Je geeft hiervoor uiterlijk één dag vooraf jouw naam en telefoonnummer op.

info

Sociaal Huis Lochristi O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 bieke.demeester@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


WELZIJN

GROS en Eco-Expo De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) streeft naar een gemeente die in haar beleid meewerkt aan de duurzame ontwikkeling van het zuiden, zonder de rol van het noorden hierin uit het oog te verliezen. De GROS onderschrijft daarbij uiteraard de Millenniumdoelstellingen en heeft een meervoudige doelstelling. Enerzijds wil het gemeentelijke overheid adviseren in alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking. Dat kan op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Anderzijds streeft de GROS ernaar alle initiatieven samen te brengen die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking en de noord-zuidproblematiek in het algemeen. In de praktijk is de GROS een platform waar verenigingen en mensen achter zitten, die elk voor zich en op hun manier uitgemaakt hebben dat het niet aanvaardbaar is dat mensen elders in de wereld honger lijden, dat kinderen zware arbeid moeten verrichten, dat mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water, dat jongeren niet naar school kunnen gaan, dat mensen sterven aan ziekten die al lang hadden moeten uitgeroeid zijn,…. Voor deze verenigingen is de noordzuidproblematiek niet ver van hun bed, zij kijken niet de andere kant op. Zij zijn vastbesloten er iets aan te doen. Telkens iemand zijn steentje bijdraagt zetten we een stap in de goede richting en die vele steentjes vormen mettertijd een stevig bouwwerk. Al deze projecten kosten geld, dat vaak moeizaam euro per euro moet bijeengebracht worden. Vandaar de bekende spaghetti-avonden, benefietconcerten en andere. Daarbij is er vanuit de gemeente subsidie voorzien voor de projecten die hiervoor de jaarlijks vereiste aanvraag indienen en beantwoorden aan de vooropgestelde criteria. De GROS ziet hier op toe.

Eco-Expo De GROS zal ook aanwezig zijn op de EcoExpo tijdens het weekend van 30 november en 1 december. Ecologie, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking hebben tal van raakvlakken. De huidige vorm van ontwikkelingssamenwerking beoogt duurzame 26

infoLOCHRISTI

ontwikkeling, die gebaseerd is op een lange termijnvisie. Iedereen is uiteraard van harte welkom op de GROS-stand. Aan de hand van een uitgebreide fototentoonstelling kan je kennis maken met de verschillende projecten. Doorlopend staan mensen klaar, die momenteel dergelijke projecten uitwer-

w w w. l o c h ri st i. b e 

ken, om verdere uitleg te geven. In de buurt van de cafetaria hebben we een tweede contactpunt, waar je terecht kan voor een heerlijke kop verse soep van biogroenten en/of een glaasje (h)eerlijke schuimwijn. De opbrengst daarvan gaat naar de deelnemende ontwikkelingsprojecten.

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Welzijn

Eerste hulp bij examenstress! Vlieg jij je examens door of heb je af en toe nood aan een luisterend oor, een tip, wat ontspanning? Hier enkele tips om de examenperiode wat aangenamer te maken of vlotter te laten verlopen.

Een propere studeerplek = paradijs

Pauze = nodig

Ruim alle rommel op je kamer of bureau op vooraleer je in studeermodus komt. Zo studeer je in een nette omgeving en heb je ook veel minder afleiding.

Neem voldoende (korte) pauzes tijdens het studeren. Concentreer je even op niets, zo kan je brein wat rusten en kan je er weer tegenaan. Ook voldoende nachtrust is belangrijk, zo kunnen je hersenen verwerken wat je die dag leerde.

Frisse lucht = extra energie Zet af en toe de ruit van je kamer open of haal eens een frisse neus. Frisse lucht zorgt immers voor extra energie.

jij, ook gezonde stress. Dit geeft vaak een extra boost en betekent niet dat je grandioos zal buizen.

Freak niet out van stress.

Beloning = extra stimulans

Ben je ondanks ontspanning en tal van tips nog steeds gespannen om je examen af te leggen?

Wees niet bang om jezelf te belonen na een goede studiedag. Dit geeft je een boost en helpt je de examenperiode door.

Bedenk dan even dat je niet alleen bent. Tal van andere studenten hebben, net als

info

Jeugdwelzijn 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Wist je dat… … Vis en fruit een stimulans geven aan je hersenen? Eet dus gevarieerd en gezond tijdens de examens. … De Teleblokchat opnieuw online komt tijdens de examenperiode in januari? Heb je buiten deze periode toch een dringende vraag? Surf dan naar www.teleblok.be/nood-aan-een-gesprek.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

27


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 17 december. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak. Waar? Prijs?

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. Meer info? 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Permanent - Speelplein Orphanimo!! Deze buitenspeeltuin bevindt zich op de terreinen aan de jeugdlokalen Orphanimo!! en is vrij toegankelijk doorheen het jaar. Tijdens de zomermaanden is het speelplein voorbehouden voor de speelpleinwerking van Speelplein Joepla. Waar? Koning Albertlaan 29b Meer info? 09 355 65 66, jeugddienst@lochristi.be, www.jeugdlochristi.be

Permanent - Bezoekje aan bloemisterij Belfleurken Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Belfleurken’s kwekerij (Oud-Hoflaan 26A) Prijs? 6 euro, bloemetje inbegrepen Meer info? reserveren 0499 47 16 87

Nog tot 23 december - Wekelijkse Tai Chi & Qi Gong lessen voor iedereen Waar? Tai Chi zaal (Oude Veldstraat 99) Wanneer? Elke maandag en donderdag van 19.30u tot 20.30u Prijs? 7 euro/les; 10-beurtenkaart geeft recht op één gratis les Meer info? whbraeckman@hotmail.com, 0474 531 792

Nog tot 31 mei 2014 - Sportieve activiteiten Turnen en Yoga met KVLV Lochristi

Waar? Sporthal 't Veerleveld Zaffelare (J.P.-Triestlaan 1) Wanneer? op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11u Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be

Nog tot 30 juni 2014 - Badminton en tennis Lessenreeksen voor jeugd en volwassenen (vanaf 6 jaar) Waar? Uyttenhove (Zavel 7) Meer info? hemmy@telenet.be, 0486 24 35 76

Nog tot 30 juni 2014 - badminton Elke maandag badminton op een leuke, recreatieve manier. Geen competitie Waar? sporthal 't Veerleveld (Kanunnik P.J. Triestlaan 1) Wanneer? Elke maandag van 20u tot 23u Prijs? 60 euro Meer info? BC 't Veerle, www.bctveerle.be

30 november - 14de recreatieve Quiz Verwacht je terug aan enkele originele reeksen. Ploegen van 4 personen. Prachtige prijzen voor iedereen. Maximum 60 ploegen! Waar? Gemeentelijke basisschool Beervelde (Kloosterstraat 4) Wanneer? 20u Prijs? 14 euro/ploeg Meer info? kwistetwel@scarlet.be

30 november - Sinterklaasvoorstelling Het geheim van de marsepein In deze kakelverse smakelijke Sinterklaasvoorstelling wordt er gespeurd, gekookt, gesport en gebroed! Het is geen geheim dat marsepein slecht is voor de lijn, helaas voor Pieterbaas en Sinterklaas… Volg hun relaas! Een heerlijk stukje theater voor kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders. Waar? Uyttenhove (Zavel 7) Wanneer? 14u en 16u Prijs? 6 euro (drankje & voor de kinderen snoepgoed inbegrepen) Meer info? www.lochristi.be/eco-expo

Nog tot 17 juni 2014 - Dans en Ballet Arabesk - Wekelijkse Sport Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans,... Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij!

30 november - Casual Chic: gratis CD-voorstelling in gemeentehuis Met Casual Chic brengen fluitiste Inge Smedts en harpiste Hanna Grociak mooie, goed in het oor liggende muziek van gerenommeerde Vlaamse componisten, gecombineerd met filmpjes van Filip Naudts en bij de muziek geschreven poëzie van Carmien Michels, alles gebaseerd op echte gevoelens en vrouwelijke sensualiteit.

Waar? Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi (Bosdreef 2A) Meer info? Dans en Ballet Arabesk Lochristi, Tineke Boel, 0486 29 32 32

Waar? Raadzaal gemeentehuis (Dorp-West 52) Wanneer? 20u Meer info? info@ingesmedts.be, www.ingesmedts.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

Waar? Edugo (Dorp-Oost 22) Meer info? KVLV Lochristi, www.kvlvlochristi.be

28

Nog tot 28 juni 2014 - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju-Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen!

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 30 november, 1 december - Eco-Expo 2013 Op 30 november en 1 december vindt in Lochristi de 3de editie van de Eco-Expo plaats. Met deze beurs wil het gemeentebestuur duurzaamheid in een ander licht plaatsen. Bij diverse standhouders kan je, al dan niet letterlijk, proeven van een duurzame wereld en wie op zoek is naar milieuverantwoorde geschenken zal op de Eco-Expo zeker zijn gading vinden! • Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel Lochristi • Repair Café (enkel op zondag)

4 en 18 december - Voorleesuurtje in de bib Zin om in de bib te komen luisteren naar verhalen en te knutselen? Schrijf je dan in voor ons voorleesuurtje.

Waar? Zaal Uyttenhove (Zavel 7) Wanneer? Zaterdag van 13u tot 18u, zondag van 10u tot 17u. Meer info? www.lochristi.be/eco-expo

5 december - Brei- en haaknamiddag in de bib De bibliotheek zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken, maar er is geen begeleiding voorzien. Breng zelf je brei- en haakbenodigdheden mee en leer van elkaar.

1 december - MARKANT ANDERZ: deelname markant Lochristi aan "Eco-Expo" Ons markant team zal er zijn om te tonen waarvoor onze vrouwenbeweging markant staat: onze leuze “ontdek, beleef en geniet” zal er aan de hand van onze folders, socio-cultureel jaarprogramma, onze regionale werking, ons markant magazine en ons enthousiasme voorgesteld worden.

Meer info? Zie pag. 17

Waar? Zaal Uyttenhove, Zavel 7 Wanneer? 13u tot 17u Meer info? 09 355 98 68, desmedtolga@telenet.be, www.markantvzw.be/lochristi

Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Prijs? 55 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

3 december - Femma's chic en vooral uniek, maak zelf je eigen juweel

7 december - Mosselsouper ACV en KWB Zeveneken ACV en KWB Zeveneken/Lokeren-Oudenbos organiseert traditionele mosselsouper. Kies uit mosselen à volonté of koude schotel.

Waar? Lodejo (Dorp-Oost 1) Wanneer? 19.30u tot 22u Prijs? Femma-leden 5 euro, niet-leden 8 euro Meer info? 09 355 30 08, vercauterenhilde@skynet.be

3 december - kids en Internet : veilig of toch niet ? Internet is niet meer weg te denken uit de leefwereld van onze jeugd. Via pc, laptop, iPad of smartphone zijn de kinderen haast voortdurend in contact met de virtuele wereld. Een wereld niet zonder gevaren. Ouders en grootouders zullen stapsgewijs worden geïnformeerd over de verschillende manieren waarop zij hun kinderen veilig en wel de snelwegen van het web laten gebruiken. polyvalente zaal Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 20u Prijs? 1 euro Meer info? fr.milo@skynet.be

Waar?

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 15u tot 16u Meer info? 09 356 60 73, bibliotheek@lochristi.be, lochristi.bibliotheek.be

6 december - Workshop glasjuwelen met juwelendoosje Glasfusen ook voor de leken onder ons. Met de hotpot gaan we aan de slag en maken 2 glasjuwelen.Tijdens het afkoelen wordt een doosje bewerkt om onze juwelen in mee te nemen.

Waar? Prijs?

Uyttenhove (Zavel 7) Volw. 18 euro (mosselen), 15 euro (koude schotel), kind.12 j. 10 euro, steunkaart (met tombola) 3 euro. Meer info? n.teirlynck@acv-csc.be, www.acv-groot-lochristi.be

7 december - Algemene Ledenvergadering Willemsfonds met lunch en causerie Waar? Feestzaal Breughel (Beerveldse Baan 32) Wanneer? 11u Prijs? 65 euro; betaling enkel voor de lunch, niet voor de vergadering! Meer info? 09 355 81 98, robertsteens@hotmail.com

Waar?

3 december - Sfeerlamp Sfeerlamp met ijzerdraad en handgeschept papier of een sfeerlamp gemaakt van bamboe en moerbeischors, met takken en handgeschept papier. Verschillende keuze mogelijkheden. Sfeer gegarandeerd. Waar? atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 17u Prijs? 49 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

4 december - Knoppenclub in de bib Hoe werkt een smartphone? Wat is wifi? Hoe programmeer ik mijn videorecorder? Hoe zet je foto’s van je digitaal fototoestel op je computer? Hoe zoek ik iets op internet? Kom het te weten in de Knoppenclub. Meer info? Zie pag. 17

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

9 december - Ieder zijn goesting !? Over waarden en normen in onze verruwende maatschappij Zijn moraal, waarden en normen op drift? Ieder zijn privé-moraal? Maakt iedereen voor zichzelf uit wat goed en kwaad is? Zijn er vandaag geen vaste waarden en normen meer? Is alles toegelaten naar eigen smaak en voorkeur? Zijn de tien geboden afgeschaft? Prof. Roger Burggraeve gaat deze vragen niet uit de weg. Tijdens deze lezing gaat hij in op de verhouding tussen vrijheid en verbod, wet en geweten. Waar? Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 14.30u tot 17u Prijs? 6 euro, 5 euro voor OKRA-leden Meer info? 09 269 32 17, academie.mvl@okra.be, www.okra.be/middenvlaanderen

10 december - Femma’s Bloemschikken: Kerstkrans op schaal met windlicht Waar? Parochiale kring (Dekenijstraat 12) Wanneer? 19.30u tot 22u Prijs? Femma-leden 5 euro, niet-leden 7,50 euro Meer info? 09 355 30 08, vercauterenhilde@skynet.be

infoLOCHRISTI

29


Uit in Lochristi 11, 17 en 20 december - Kerstworkshops Keuze uit een guirlande bewerkt met textielverharder of een tafeldecoratie met pitriet. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Prijs? 40 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

13 december - Filmvoorstelling Joyeux Noël KWB & ACV Zaffelare nodigen iedereen uit naar de fantastisch sociaalhistorische film: Joyeux Noël. Joyeux Noêl won verschillende Césars op het Festival te Cannes in 2005 en speelt zich af op een Kerstavond aan het front tijdens de WO I. Waar? Kring Sint-Hubertus (Zaffelaredorp 47) Wanneer? 20u Prijs? 2 euro Meer info? chris.dierick@telenet.be, n.teirlynck@acv-csc.be, jeroen.van.acker@telenet.be, www.acv-groot-lochristi.be

13 december - Schilderen met gips Abstract schilderen met gips en allerhande materialen. Inkleuren aangepast aan de kleur van je interieur. Verschillende maten van canvas, mogelijkheden vind je terug op de website.

21 december - Kerstwandeling 13de kerstwandeling van de landelijke gilde Lochristi. Bij terugkomst kan je napraten in een verwarmde ruimte. Verse soep of andere dranken zijn te verkrijgen. Inschrijving ter plaatse, 2 gratis drankbonnen bij inschrijving. Aangepast schoeisel en fluovestje zijn aan te raden. Waar? Hal ID Flor, Stationsstraat 111 Wanneer? Vertrek tussen 19u en 20.15 tot 24u Meer info? robert.hesters@hotmail.com

21 december - Kaarting bieden Waar? Voetbalkantine Sporta Zeveneken (Sint-Elooistraat 86) Wanneer? 19.30u tot 24u Prijs? 1ste kaarting: inleg 1,50 euro, 40 euro gratis, 2de kaarting: inleg 1,50 euro, 20 euro gratis Meer info? Sporta Zeveneken, 09 356 95 90

21 december - Music for Life: Dark in the park We willen VZW Eyes For the World financieel ondersteunen. Deze organisatie bezorgt zelf-regelbare brillen aan kansarmen in achtergestelde gebieden. De focus ligt daarbij vooral bij kinderen die leerachterstand oplopen wegens slecht zicht.

Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

Waar? Het Park van Beervelde (Beervelde-dorp 75) Wanneer? 20.30u Prijs? 55 euro Meer info? veerle_de_jonge@yahoo.com

14, 15 december - Tentoonstelling voor zang- en siervogels Provinciaal kampioenschap AOB Oost-Vlaanderen voor zang- en siervogels. Op deze tentoonstelling zijn er ong. 1000 vogels te bezichtigen in al hun kleuren en pracht.

21 december - Santa's Run Santa's Run: Een lucratieve jogging voor jong en oud van respectievelijk 2,8 km en 5,6 km onder begeleiding van joggingclub De Lo-runners, in en rond onze wijk. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Waar? Uyttenhove (Zavel 7) Wanneer? zaterdag van 10u tot 20u, zondag van 7.30u tot 15.30u Meer info? http://aob.be

Waar? Vzw Wijkcomité Vogelwijk (Watersniphof 1) Wanneer? 17u Prijs? Op voorhand inschrijven op BE87 6528 2328 8794. 6 euro/deelnemer. Ten laatste inschrijven voor 15 december! Vermeld de namen van de deelnemers. Meer info? www.vogelwijk.be

16 december - Winteravonden 2013-2014 De bibliotheekcommissie organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur de Winteravonden. Tijdens de maanden oktober tot maart is er elke derde maandagavond van de maand een spreker te gast in de polyvalente zaal van de bibliotheek. Meer info? zie pag. 18

17 december - Stevia, natuurljk zoetje! Voor wie meer wil weten over suiker en de nieuwe zoetstof uit stevia… Waar?

Consciente (voedings- en gezondheidscoach) Brandstraat 47 Wanneer? 19.30u tot 22u Prijs? 17.50 euro; Voor snelle beslissers is er een vroegboekkorting! Meer info? Jasmine Willocq, 0485 80 84 74, info@consciente.be, www.consciente.be

22 december - Rommelmarkt Uyttenhove Zeveneken Gezellige verwarmde binnenrommelmarkt. Waar? Zaal Uyttenhove (Zavel 7) Wanneer? 9.30u tot 17.30u Prijs? Standplaats: 3 euro/meter, bezoekers: 1,50 euro/persoon Meer info? Gunther, 0476 89 97 34, blackclioo@hotmail.com, www.retrogamingfun.be

20 december - Kerstfeest KVLV Het Kerstfeest vindt plaats in De Kring op vrijdag 20 december om 14u. Er zal een toneeltje zijn door de Elexirkes en een dessertbuffet. Waar? De Kring, Dekenijstraat 12 Wanneer? 14u Prijs? 8 euro (12 euro voor niet leden). Inschrijven bij de wijkverantwoordelijke. Meer info? www.kvlvlochristi.be 30

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Lochristi in beeld: recente werken


Lochristi in beeld: weekend van de jeugd (25-27 oktober)

Infolochristi 201312  

infoLochristi, 2013, december, Lochristi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you