Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Rookmelders redden mensenlevens

Altijd op tijd wakker

6

12

25

Baloise Belgium Tour

Dag van de Zorg Zomersportkampen Een rookmelder laat je niet stikken!

MAART 2013

g e me e nte lo ch rist i



lo ch rist i9080

 www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 - 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren: donderdag van 16u tot 18.30u, zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 - 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden: land- en tuinbouw, patrimonium, personeel, openbaar groen, begraafplaatsen spreekuren: vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken, welzijn spreekuren: maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.dinunzio@lochristi.be bevoegdheden: financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren: zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 0477 93 56 39 marie-claire.vannieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren: woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Patricia Van De Weghe 0498 90 40 86 patricia.vandeweghe@lochristi.be bevoegdheden: milieu, duurzaamheid en energie, lokale economie en middenstand, kinderopvang en interne communicatie spreekuren: vrijdag van 9.30u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden: afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren: donderdag van 16u tot 18u of na afspraak Zevende schepen Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be bevoegdheden: O.C.M.W.-voorzitter Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak 2

infoLOCHRISTI

In de kijker...................................................................................................... 2 Nieuws.................................................................................................................. 5 Jeugd...................................................................................................................... 9 Sport.................................................................................................................... 12 Milieu.................................................................................................................. 22 Cultuur............................................................................................................. 24 Welzijn............................................................................................................... 25 UIT in Lochristi.................................................................................... 28

InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 11de jaargang, nummer 3 maart 2013

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Geers Offset

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Kinder- en jongerentelefoon 102 OCMW 09 355 93 09 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Sociaal Huis 09 355 93 09 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

w w w. l o c h ri st i. b e 

0479 68 38 78

www.binlo.be

info@ocmwlochristi.be

info@ocmwlochristi.be

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


In de kijker

Rookmelders redden mensenlevens Jaarlijks sterven in België meer dan 100 mensen door brand. Niet alleen de hitte van het vuur eist slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo kan je met een gerust hart gaan slapen. Brandpreventieadviseurs Mario Van der Gucht en Peter De Visscher geven jou graag advies.

Waar koop ik een goede rookmelder?

Waar in de woning hang ik best rookmelders op?

Mario Van der Gucht: Een rookmelder kan je kopen in de elektro- of doe-hetzelfzaken, maar ook in veel grootwarenhuizen. Uiteraard vind je op het internet ook een groot aantal webshops dat rookmelders verkoopt. Onze voorkeur gaat uit naar rookmelders met een ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten iets meer, maar je moet gedurende 10 jaar de batterijen niet vervangen. Uiteraard voldoen rookmelders op AA-batterijen ook. Zoek op de verpakking in ieder geval wel naar de labels CE en EN14604. Eens je rookmelders gekocht hebt, installeer je die best zo snel mogelijk. Niet uitstellen, want enkel een correct geïnstalleerde rookmelder biedt bescherming. Een rookmelder nog in de verpakking in de kast helpt echt niet.

Peter De Visscher: Voor je eraan begint lees je best de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Installeer de rookmelder altijd volgens de instructies van de fabrikant. Plaats minstens één rookmelder op elke bewoonde verdieping van het huis. Begin met de hal waar de slaapkamers op uitkomen. Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm geven, plaats je ze beter niet in de keuken of de badkamer (waterdamp), of in de garage (rook van startende motoren). Daar is een hittemelder een beter alternatief. Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek, bij voorkeur in het midden van de ruimte. Op die manier kan de rookmelder het snelst de rook oppikken. De rookmelder op de muur plaatsen, raden we af omdat die dan trager zal reageren op rook. Zorg

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

een rookmelder laat je niet stikken!

slaapkamer

keUkeN

GaNG

Hall

BaDkamer

X

lIVING

X

VerWarmINGslOkaal

kelDer

X

NOODZakelIJk

GaraGe

X aaNBeVOleN

X

aF Te raDeN

infoLOCHRISTI

3


in de kijker ervoor dat de rookmelder ingeschakeld is en test hem eens.

Dat was alles? Ik mag nu op beide oren slapen? Mario Van der Gucht: Alleen als je de rookmelder regelmatig test. Op bijna alle rookmelders zit er een testknop. Met de brandweer stimuleren we iedereen om elke eerste donderdag van de maand de rookmelders in de woning te testen. Let er verder op dat de rookmelder proper blijft. Stof hem af en toe af en schilder hem niet.

rookmelders detecteren meestal sneller dan jou de rook van een brand. Het waarschuwingsignaal maakt je ook wakker als je slaapt. • Installeer in je woning optische rookmelders. • De batterij voorzien in het toestel kan een verschillende levensduur hebben. Een goede rookmelder is voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar.

Wat doe je als de rookmelder af gaat?

4

infoLOCHRISTI

• Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken. 30 cm

>

30 cm

• Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. • Verwijder regelmatig (maandelijks) het stof van de rookmelder. • Hou steeds rekening met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn in uw Gewest.

VU: Jérôme GLORIE, Waterloolaan 76 - 1000 Brussel - 2011

• Plaats 1 of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van het huis.

>

1. Reageer onmiddellijk, blijf kalm en panikeer niet. 2. Waarschuw je huisgenoten als je rook of vlammen ziet of een brandgeur ruikt. 3. Bel naar het noodnummer van de brandweer: tel. 112. 4. Vermeld het adres, (eventueel) het aantal slachtoffers en zeg wat er brandt. 5. Verlaat onmiddellijk de woning en help indien mogelijk bewoners bij het vluchten. Loop niet en neem geen bezittingen mee. 6. Houd bij rook je hoofd onder de rooklaag. Kruip desnoods over de grond (bij voorkeur in ganzenpas). 7. Open nooit een deur waarvan het blad warm of de klink heet is (voel hiervoor met je handrug). 8. Ga naar de afgesproken verzamelplaats (een plaats op minstens 20 m van de woning) en kijk of alle bewoners hier zijn. 9. Informeer de hulpdiensten zodra zij aankomen. 10. Als je niet meer kunt vluchten: sluit de kamerdeur, dek de kieren af en trek de aandacht van de hulpdiensten.

• Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.

Om extra exemplaren van deze leaflet te bestellen, stuurt u gewoon een e-mail naar: infodoc@ibz.fgov.be of een fax naar 02 557 35 22. Deze leaflet kunt u ook downloaden op www.besafe.be

Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76

T 02 557 33 99

1000 Brussel

F 02 557 33 67

info

vps@ibz.fgov.be www.besafe.be

Brandweer Lochristi 09 355 60 90 (enkel voor niet-dringende oproepen of vragen) brandweer@lochristi.be www.facebook.com/brandweerlochristi www.speelnietmetvuur.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Nieuws

Uit de gemeenteraad – 28 januari Aanstelling ontwerper startnota aanleg fietspad en riolering Pauwstraat Het fietspad in de Pauwstraat stopt ter hoogte van de Poelinckstraat. De gemeente wil ook tussen de Poelinckstraat en de Beerveldse Baan een fietspad aanleggen. In dit deel van de Pauwstraat liggen twee groene clusters die uiterlijk tegen 2027 moeten worden gerioleerd. Daarom zal een startnota opgesteld worden met een concept voor de aanleg van dit fietspad en de riolering van de groene clusters. De kosten voor de aanstelling van een ontwerper worden geraamd op 10.000 euro (excl. btw).

Onteigeningsplan perceel Bosstraat Op 3 september 2012 stelde de raad het aangepaste onteigeningsplan voor het perceel in de Bosstraat (1° afdeling, sectie B nr 433/ ex.) voorlopig vast. Met deze onteigening wil de gemeente voetweg 45 in ere te herstellen en verharden. Tijdens het openbaar onderzoek (van 3 t.e.m. 17 december 2012) werd één bezwaar ingediend. Dit bezwaar wordt als ongegrond beschouwd o.a. omdat het ingegeven is uit persoonlijk belang en niet opweegt tegenover het algemeen belang. De gemeenteraad stelt het onteigeningsplan voor het perceel in de Bosstraat nu definitief vast.

Extra kleuterklas gemeenteschool Beervelde Na de krokusvakantie richt de Gemeentelijke Basisschool in Beervelde een extra kleuterklas in. Rekening houdend met de inschrijvingen zijn hiervoor 12 lestijden nodig. Die zijn ten laste van de gemeente.

Voorstel tot aankoop perceel bos Ruilare (toegevoegd punt CD&V) Op 5 februari vindt een openbare verkoop plaats van twee bossen in Lochristi, nabij Ruilare. Het eerste perceel is 1,06 ha groot en bevindt zich in het verlengde van de Ruilarewegel en zou een doorgang kunnen geven naar het complex Uyttenhove. Het tweede is 2,03 ha groot. Zowat in alle programma’s van de verschillende partijen vond de CD&V de intentie terug om een speelbos aan te kopen of te realiseren in deze legislatuur. Omdat de realisatie van een nieuw bos geen optie is omdat er geen overtollige landbouwgronden zijn, stelt de CD&V voor om het college van burgemeester en schepenen een mandaat te geven om één

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

van de twee bossen aan te kopen via de openbare verkoop en in te richten als speelbos. Het college antwoordt dat het eerste bosje geen toegang geeft tot Uyttenhove. Het tweede bosje is niet toegankelijk (geen erkende voetweg) en er was al vroeger bezwaar tegen de openstelling ervan. Bovendien is er geen schattingsverslag en geen krediet. Daarom concentreert het bestuur zich beter op het Bonnebos en Vliegveld.

Kort • • • • • • •

Aktename ontslag Gunther Landuyt als gemeenteraadslid Aanstelling Martine Van Waes als opvolgend gemeenteraadslid Aktename ontslag Micheline Bauwens als gemeenteraadslid Aanstelling Nathalie Pasqualino als opvolgend gemeenteraadslid Aanpassing rangorde van de raadsleden Goedkeuring RioAct takenpakket 2013 Principebeslissing en goedkeuring verwerving plantrecht op openbaar domein in Brandstraat (Sey & Rooman d’Ertbuer) • Principebeslissing aankoop computers en laptops • Bekrachtiging collegebesluiten gratis gebruik sportinfrastructuur voor tornooien 2012 • Voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder – rapport 2012

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad. Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Volgende gemeenteraden • Maandag 25 maart- 20u – raadzaal gemeentehuis • Maandag 29 april – 20u – raadzaal gemeentehuis

infoLOCHRISTI

5


Nieuws

Tijdens paasvakantie op reis? Vergeet je Kids-ID niet! De kids-ID is een elektronisch identiteitsbewijs en beveiligd reisdocument. Je vraagt de Kids-ID 3 à 4 weken vóór je vertrek aan. Je komt hiervoor met je kind en een recente pasfoto naar de bevolkingsdienst van het gemeentehuis. Een Kids-ID kost 3 euro (opgelet: vanaf 1 april 6 euro). Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Op diplomatie. belgium.be vind je een overzicht. Voor elk vertrek informeer je je best ook over andere vereiste reisdocumenten.

www.ibz.rrn.fgov.be (klik op Kids-ID)

info

Deze informatie vind je bij de ambassade van je reisbestemming of in je reisbureau.

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Baloise Belgium Tour start in Lochristi

De wielervijfdaagse Baloise Belgium Tour (Ronde van België) zal dit jaar letterlijk en figuurlijk van start gaan in Lochristi. Onze gemeente is namelijk de startplaats van de eerste rit van deze wielervijfdaagse op woensdag 22 mei en fungeert bovendien als gastheer voor de ploegenvoorstelling op dinsdagavond 21 mei. Lochristi was eerder al startplaats van een rit van de Ronde van België in 2011 en 2012, telkens de tweede rit. Dit jaar vinden zowel de start van de eerste rit op woensdag 22 mei als de ploegenvoorstelling op dinsdagavond 21 mei plaats in onze gemeente. Het gemeentebestuur bereidt momenteel de organisatie van beide evenementen voor. Meer details over het parcours, de verkeersmaatregelen en de randanimatie volgen later nog, na overleg met de organisatoren van de Baloise Belgium Tour.

Sluitingsdagen Foto: Danny Sey

Alle gemeentelijke diensten, ook de bibliotheek en het recyclagepark, zijn gesloten op maandag 1 april (Paasmaandag).

6

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Zwerfkatje zoekt thuis Het gemeentebestuur vangt regelmatig zwerfkatten. Na sterilisatie of castratie zetten we die opnieuw uit. Met jongen van zwerfkatten is dat niet mogelijk. Misschien wil jij zo’n jong katje een nieuwe thuis geven?

Op vraag van inwoners houden we regelmatig vangacties voor zwerfkatten. Meestal gaat het om achtergelaten katten die hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. Na vangst bezoeken deze zwerfkatten een dierenarts. Die controleert hun gezondheid en steriliseert of castreert ze. Na een recuperatieperiode worden de katten opnieuw uitgezet in hun vertrouwde omgeving. Soms heeft een gevangen zwerfkat jongen. Deze katjes steriliseren, castreren of achterlaten is dan uiteraard geen optie. Daarom zoeken we inwoners die een jong katje willen adopteren en dus een nieuwe thuis willen geven. Omdat zo’n katje nog erg jong is, kan je die zonder problemen houden als tamme huiskat.

Hoe werkt de adoptie van een zwerfkattenjong? • Je bezorgt jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer aan de groenambtenaar (groenambtenaar@lochristi.be). • Je komt op een wachtlijst terecht. • Je wordt na een vangactie van jonge katten gecontacteerd. (Wil je op dat moment geen katje meer, dan ben je niet verplicht om zo’n katje te aanvaarden.) • Je haalt je adoptiekatje op en je ontvangt een waardebon om die op latere leeftijd gratis te laten steriliseren of castreren.

info

Milieudienst 09 326 88 04 groenambtenaar@lochristi.be

Bosdreef wordt verkeersveiliger De gemeente wil de verkeersveiligheid in de Bosdreef verhogen. Daarom passen we het kruispunt met de Boskapellaan, Ommegangstraat en Rozelaredreef aan. Er komt een verkeersplateau en een aangepaste voorrangsregeling. Na de aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt zal het verkeer uit de Boskapellaan naar de Bosdreef voorrang hebben. Ook de Ommegangstraat passen we aan: die zal haaks en versmald aansluiten op de verkeersplateau. Het verkeer vanuit de Bosdreef zal dan heel even links moeten meedraaien om dan rechts af te slaan. Zo willen we voorkomen dat bestuurders vanuit de Bosdreef met een hoge snelheid de Ommegangstraat kunnen inrijden. De

fietspaden in de Bosdreef en Boskapellaan laten we doorlopen op de verkeersplateau in rode beton. Zo zullen ook fietsers dit kruispunt veilig kunnen oversteken.

Rozelaredreef, afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers. Er is een omleiding via de Pauwstraat, Ledebeekweg en Ommegangstraat.

Deze aanpassingswerken starten op maandag 4 maart en zullen duren tot midden mei (50 werkdagen).

Dienst Openbare Werken 09 326 88 26 openbare.werken@lochristi.be

Tijdens de werken zal het kruispunt Bosdreef-Boskapellaan-Ommegangstraat-

info

Dienst Mobiliteit 09 326 97 70 mobiliteit@lochristi.be

Belastingvermindering incontinentiepatiënten Ben je een chronische incontinentiepatiënt of een nierpatiënt met buikvliesspoelingsbehandeling thuis? Dan heb je recht op een vermindering van de gemeentelijke milieubelasting. Je vraagt die jaarlijks opnieuw aan door onze financiële dienst een medisch attest te bezorgen. Dat kan tot en met 30 april.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Financiële dienst 09 326 88 10 financiele.dienst@lochristi.be

infoLOCHRISTI

7


Nieuws

Gemeente Lochristi zoekt personeel Buschauffeur (voltijds, contractueel, niveau D, m/v)

Interesse?

Je bestuurt de gemeentelijke bus voor het vervoer van leerlingen naar en van school en buitenschoolse kinderopvang, jongeren naar sportkampen, enz. Hou er rekening mee dat je een afwijkend uurrooster hebt (vroeger beginnen, later eindigen, soms langere tussenpauzes) en dat weekendwerk mogelijk is. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor o.a. het onderhoud van en kleine herstellingen aan de gemeentelijke bus.

Je bezorgt ons jouw kandidatuur (vergezeld van jouw C.V. en een kopie van je eventuele diploma’s) schriftelijk (t.a.v. personeelsdienst, Dorp-West 52) ten laatste op donderdag 21 maart.

Voorwaarden

• Je hebt een rijbewijs D. • Slagen voor een beperkte selectieproef. Wij bieden

De beginbrutojaarwedde voor deze verlengbare arbeidsovereenkomst van 2 jaar bedraagt 21.392,23 euro, de maximumbrutojaarwedde (na 27 jaar dienst: hiervoor komen alle overheidsdiensten in aanmerking en max. 5 jaar relevante diensten als werknemer in de privésector en/of als zelfstandige) 33.294,67 euro (exclusief haard- en standplaatsvergoeding). Bovendien krijg je maaltijdcheques (7 euro), hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en een heel gunstige verlofregeling. Interesse?

Je bezorgt ons jouw kandidatuur (vergezeld van jouw C.V., een kopie van je rijbewijs en eventuele diploma’s) schriftelijk (t.a.v. personeelsdienst, Dorp-West 52) ten laatste op donderdag 21 maart.

Geschoolde werkmannen (voltijds, contractueel, niveau D, m/v)

Jobstudenten (juli & augustus) • 5 voltijdse werkmannen (m/v) bij de Technisch Uitvoerende Dienst (TUD) (wegendienst, plantsoendienst, …) tijdens de maand juli • 5 voltijdse werkmannen (m/v) bij de TUD tijdens de maand augustus • 1 voltijdse administratief medewerk(st)er bij de milieudienst gedurende 1 maand (juli of augustus) • 1 voltijdse administratief medewerk(st)er bij de jeugddienst tijdens de maanden juli en/of augustus • Verschillende deeltijdse interieurverzorg(st)er) voor verschillende diensten tijdens de maanden juli en/of augustus Bij het begin van de vakantiejob ben je minstens 16 jaar. Voor de jobs van administratief medewerker heb je een diploma hoger secundair onderwijs nodig. Je bezorgt ons jouw kandidatuur (vergezeld van jouw C.V.) schriftelijk (t.a.v. personeelsdienst, Dorp-West 52) ten laatste op donderdag 21 maart. Het formulier hiervoor vind je op www.lochristi.be/vacatures of kan je telefonisch of via e-mail aanvragen. Vermeld op het formulier zeker jouw telefoon- of gsm-nummer, (e-mail)adres en geboortedatum.

We zoeken 2 geschoolde werkmannen, die in eerste instantie een ploeg bij de wegendienst zullen leiden. Leidinggevende, organisatorische en communicatieve capaciteiten zijn dus vereist, naast kennis van wegen en rioleringen. Daarnaast kan je ook ingeschakeld worden voor het uitvoeren van verschillende andere taken. Voorwaarden geschoold werkman

• Je voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden als gesco bij een plaatselijk bestuur (o.a. naargelang de behaalde diploma’s één dag of zes maanden ingeschreven zijn als niet werkende werkzoekende; voor de aanstelling vragen we hiervoor een attest op bij de VDAB). • Er zijn geen diplomavereisten. • Als je een rijbewijs C en ervaring met een tractor hebt, is dat een pluspunt. • Slagen voor een beperkte selectieproef. Wij bieden

De beginbrutojaarwedde voor deze arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bedraagt 21.392,23 euro, de maximumbrutojaarwedde (na 27 jaar overheidsdienst) 33.294,67 euro (exclusief haard- en standplaatsvergoeding). Bovendien krijg je maaltijdcheques (7 euro), hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en een heel gunstige verlofregeling. 8

infoLOCHRISTI

info

Personeelsdienst 09 326 88 08 tania.snoeck@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Jeugdbeleidsplan (JBP): hoe gaat ie? Maandelijks lichten we even kort de vorderingen en verwezenlijkingen van het JBP toe. Wat is er met andere woorden allemaal gaande in Jeugdwerkland en wat ruist er daar allemaal in het struikgewas? • Onze verantwoordingsnota 2012 kan je beschouwen als het ‘rapport’ van het Lootse jeugdbeleid. Het gemeentebestuur bezorgt dit de Vlaamse regering om onze subsidies te verantwoorden. Wil jij onze verantwoordingsnota ook eens lezen? Geef ons dan een seintje en ontvang een exemplaartje bij je thuis. • De tienerwerking van de jeugdraad en –dienst ging voor het eerst skiën én organiseerde een filmavond in ware cinemastijl met heel wat popcorn. Daarnaast zijn we voor onze Lootse tieners bezig met de organisatie van een bezoekje aan een pretpark en een boy’s-only en girl’s-only dag. Tof, tof, tof, allemaal! • De jeugddienst is multimediaal! Je vindt ons tegenwoordig niet alleen terug op Facebook en Twitter, maar sinds kort ook op Foursquare. Check je dus zeker eens in op één van onze locaties: jeugddienst Lochristi – jeugdlokalen Orphanimo!! en speelplein Joepla. • De jeugddienst werkte mee aan de ouderenweek Senior in Actie. Gootouders en hun kleinkinderen leefden zich uit tijdens een (jawel!) multimediale quiz. • Tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad bespraken we o.a. de nieuwe geluidsnormen en de verantwoordingsnota 2012.

Wordt vervolgd…

info

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Speelplein Joepla ontwaakt De lente is in zicht en dat betekent dat het speelplein ontwaakt uit een kort winterslaapje! Het speelpleinweekend, de kinderfuif en de paaseierenzoektocht komen er aan, jieha!

Kinderfuif: zaterdag 2 maart, 17.30u-20u (6-12 jaar) Het thema is ditmaal piraten en we weten nu al dat het gaat knallen! We starten om 17.30u en om 20u ronden we af. Was je al op één van de vorige edities, dan weet je dat het één van de tofste feestjes van het jaar is! Kom mee zingen en dansen of speel er gewoon op los want we zorgen voor oneindig veel randanimatie! Toegang kost je slechts één euro, hapjes en drankjes koop je aan speelpleinprijzen!

Paaseierenzoektocht: zaterdag 6 april, 13u-17u (4-12 jaar) Noteer deze datum nu al in jouw agenda, want het wordt sowieso een superwijze dag! We starten om 13u en eindigen om 17u, net zoals op een gewoon speelpleindagje. Joepla zorgt voor animatie, spelletjes, begeleiding, ambiance en veel eitjes! Kom, zoek en vind wordt de leuze van de dag!

Animatoren gezocht! Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond en de eerste activiteiten? Laat iets weten op speelpleinjoepla@ lochristi.be of spring eens binnen bij de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B).

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Voor beide activiteiten (kinderfuif / paaseierenzoektocht) verdelen we een brief op de Lootse scholen. Woon je in Lochristi, maar gaat je kind niet hier naar school? Laat het ons weten en we sturen je een briefje op.

info

Speelplein Joepla 09 355 65 66 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

9


Stay tuned met onze nieuwsbrief!

Blijf je graag op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in het jeugdige Lochristi? Dat kan! De jeugddienst heeft namelijk heel speciaal voor jou een digitale nieuwsbrief boordevol nieuws, fuifreclame, tips voor trips met de kids,… Dus waar wacht je nog op? Abonneer je als de bliksem op onze nieuwsbrief en ontvang alle info weldra gratis en voor niets in je mailbox.

Gewoon even surfen naar www.jeugdlochristi.be, in het rubriekje Stay tuned! je e-mailadres typen, op verzend klikken en klaar is Kees!

Tienerwerking voor Girls Only!

Je leest het goed: dit bericht is enkel gericht naar onze Lootse tienermeiden! 100% Girls, 200% Wellness & Beauty! Jaarlijks vieren we over heel de wereld Internationale Vrouwendag, maar wij houden ook een Lootse vrouwendag!

Praktisch Wat? Voor wie? Wanneer? Prijs?

Girls Only! Meiden van ’98,’99 & 2000 Dinsdag 9 april, 11u-16u 20 euro

Inschrijven? Inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 20 maart (8u) via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking. Vermeld zeker je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Op dinsdag 9 april laten we ons daarom lekker verwennen in L’eau de Lo, één van onze Lootse wellnesscentra. Voor slechts 20 euro geniet je van een heerlijk dagje wellness en relaxatie, met als kers op de taart een beautyworkshop en een verkwikkende gelaatsverzorging. Wij hebben er alvast zin in! Jij ook?

info

Sophie Mingels Jeugdanimator 09 355 65 66 of 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

Tienerwerking in Bobbejaanland

Op zaterdag 6 april doen we met de tienerwerking eens zot, want we hebben zin in een dosis avontuur en fun! Daarom trekken we samen met jou naar Bobbejaanland. Maak je klaar om met razende snelheid door het park te suizen! Heb jij genoeg moed en lef? Wil je mee op avontuur? Schrijf je dan vanaf woensdag 20 maart (8u) in via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking.

Praktisch Wat? Voor wie? Wanneer? Prijs?

Bobbejaanland, ’t plezantste land! Tieners geboren in ’98, ’99 & 2000 Zaterdag 6 april, 9u-18u 20 euro

Inschrijven? Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 maart (8u) via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking. Vermeld zeker je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

info 10

infoLOCHRISTI

Sophie Mingels Jeugdanimator 09 355 65 66 of 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Tienerwatte?

De Lootse tienerwerking staat niet stil. Heel het jaar door organiseren wij tal van activiteiten, enkel en alleen voor jou! Ben je benieuwd wat we nog allemaal voor jou in petto hebben? Wil je er snel bij zijn? Surf dan snel naar www.jeugdlochristi.be/ tienerwerking! Via deze pagina kom je alles te weten over onze werking en activiteiten!

info

Sophie Mingels Jeugdanimator 09 355 65 66 of 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

Skate all the way!

Herken je je in onderstaand skateprofiel of ken je iemand die hieraan voldoet? Wil jij tijdens de zomer graag skateles geven? Geef ons dan een seintje!

Skateprofiel • • • •

Je bent verzot op skaten Je beheerst heel wat trics Je bent minstens 16 jaar Je wil je kunsten graag leren aan jongere (beginnende) skaters

En vergeet niet: onze groep skaters is altijd op zoek naar nieuw, jong talent! Sophie Mingels Jeugdanimator 09 355 65 66 of 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

info

Kom buiten spelen!

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 27 maart kan je een onvergetelijke middag vol leuke buitenactiviteiten en knotsgekke animatie beleven. Trek snel je jas en schoenen aan, spring de fiets op en rep je naar buiten, want er valt van alles te beleven!

Wat hebben we voor jou in petto? Springkastelen, een zweefmolen, gekke kapsels, een bungeerun, glittertattoos, een klimwand, reuzespelen, een death-ride, go-carts, opnieuw een kleuterdorp en nog zo veel meer!

Praktisch Foto: Annemieke van der Togt

• Wanneer? Woensdag 27 maart van 13u tot 17u. • Waar? We maken van de Koning Boudewijnlaan (autovrij) en speelplein Joepla een afgebakende speelzone. De ingang van de Buitenspeeldag vind je in de Koning Boudewijnlaan.

• Voor wie? Iedereen, jong (vanaf 3 jaar) en oud is welkom. Voor de ouders is er een fantastisch terras, waar ze kunnen genieten van een natje/droogje/krantje terwijl jij volledig uit de bol gaat. • Toegang? Gratis. • Hoog bezoek? Niemand minder dan Niels Destadsbader brengt speciaal voor jou een bezoekje aan Lochristi. Ook hij wil onze Buitenspeeldag voor geen goud missen!

info

www.jeugdlochristi.be/buitenspeeldag

Tip Onze Buitenspeeldag is ondertussen uitgegroeid tot een mega-evenement, met vorig jaar een 3.000-tal bezoekers. Ook dit jaar zal de belangstelling massaal zijn. Daarom raden we je aan zoveel mogelijk het openbaar vervoer, de fiets (er is een fietsenparking!) of carpool te gebruiken. Zo denken we aan het milieu én voorkomen we files en parkeerproblemen aan onze speelzone.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

11


SPORT

Zomersportkampen

Tijdens de zomervakantie organiseren de sportdienst en de sportraad van Lochristi opnieuw verschillende sportkampen, goed voor meer dan 1.100 plaatsen! Kleuters, lagere schoolkinderen, 12-plussers, iedereen kan genieten van een sportieve zomer. Net als de voorbije jaren kunnen de sportkampen gecombineerd worden met de Landelijke Kinderopvang vzw (vroeger Stekelbees) en speelplein Joepla.

1-5 juli Wat?

Geboortejaar

Kleuterthemakamp: Apen in bananenland!

2008-2007

Omnisport

2006-2001

Tennis

2004-2001

Windsurfen

2003-1997

Beachtennis

2003-1997

Waar?

Uur

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare) Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi) Tennisterreinen TC Zaffelare (Kapiteinstraat 12-14) Terrein WVG Windsurfing, (Rivierstraat 57) Terrein WVG Windsurfing, (Rivierstraat 57)

10u-12u 13.30u-15.30u 10u-12u 13.30u-15.30u Groep 1: 10u-12u Groep 2: 13.30u-15.30u Groep 1: 9u-12u Groep 2: 13u-16u Groep 1: 10u-12u Groep 2: 13.30u-15.30u

Mogelijke combinaties: 1) Omnisport-tennis of tennis-omnisport (2004-2001) • Blijven eten kan (refter Gemeentelijke Basisschool Lochristi). De kinderen worden over de middag naar de andere locatie gebracht. • Prijs: 58 euro.

Prijs 48 euro 48 euro 43 euro 73 euro 43 euro

4) Beachtennis-windsurfen of windsurfen-beachtennis (2003-1997) • Blijven eten kan (refter WVG Windsurfing). • Uurregeling: beachtennis VM-windsurfen NM: 10u-16u. windsurfen VM-beachtennis NM: 9u-15.30u. • Prijs: 99 euro.

2) Tennis-windsurfen of windsurfen-tennis (2003-2001) • Blijven eten kan niet. Geen vervoer over de middag. • Uurregeling: tennis VM-windsurfen NM: 10u-16u. windsurfen VM-tennis NM: 9u-15.30u. • Prijs: 99 euro. 3) Tennis-beachtennis of beachtennis-tennis (2003-2001) • Blijven eten kan niet. Geen vervoer over de middag. • Prijs: 68 euro.

8-12 juli Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Turnen

2006-2001

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

2006-2004: 10u-12u 2003-2001: 13.30u-15.30u

28 euro

Ropeskipping

2006-2001

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

2003-2001: 10u-12u 2006-2004: 13.30u-15.30u

28 euro

Slagsporten

2006-2001

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

2006-2004: 10u-12u 2003-2001: 13.30u-15.30u

28 euro

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

2006-2004: 13.30u-15.30u

28 euro

Sportcomplex Catalpa (Lochristi)

2003-2001: 10u-12u 2000-1997: 13.30u-15.30u

43 euro

Balsporten Squash

2006-2004

2003-1997

Mogelijke combinaties: 2006-2004: • Turnen kan je combineren met ropeskipping of balsporten. Voor deze combinatie betaal je 48 euro. • Slagsporten kan je combineren met ropeskipping of balsporten. Voor deze combinatie betaal je 48 euro.

12

infoLOCHRISTI

2003-2001: • Ropeskipping kan je combineren met turnen of slagsporten. Voor deze combinatie betaal je 48 euro. • Squash kan je combineren met turnen of slagsporten. Voor deze combinatie betaal je 58 euro.

w w w. l o c h ri st i. b e 

Kinderen kunnen ‘s middags blijven eten op de plaats waar ze ’s morgens sporten. Nadien worden ze met de bus naar de andere locatie gebracht. Kinderen die in de voormiddag voor squash kiezen, eten in de refter van de Gemeentelijke Basisschool (Lochristi).

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Sport 15-19 juli Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Kriebelkronkelkamp

2008-2007

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u

28 euro

Sportmix

2006-2001

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u

28 euro

Deze sportkampen kan je combineren met een namiddag op speelplein Joepla. Na de middagpauze begeleiden wij jou naar speelplein Joepla! Voor de combinatie sportkamp-speelplein Joepla betaal je 38 euro voor de volledige week.

Bovendien is er ’s morgens opvang voorzien vanaf 7.30u door de Landelijke Kinderopvang vzw (vroeger Stekelbees). Hiervoor moet je wel apart inschrijven (elektronisch) vanaf dinsdag 7 mei vanaf 20u. Tijdens deze week is er ’s morgens geen busvervoer voorzien.

22-26 juli Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Al met de bal

2008-2007

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u

28 euro

Sport je fit

2006-2001

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u

28 euro

Bovendien is er ’s morgens opvang voorzien vanaf 7.30u door de sportdienst. Hiervoor moet je wel apart inschrijven via 09 355 26 92. Tijdens deze week is er ’s morgens geen busvervoer voorzien.

Deze sportkampen kan je combineren met een namiddag op speelplein Joepla. Na de middagpauze begeleiden wij jou naar speelplein Joepla! Voor de combinatie sportkamp-speelplein Joepla betaal je 38 euro voor de volledige week.

12-16 augustus Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Tennis- omnisport

2006-2005

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u en 13.30u-15.30u

48 euro

Dans

2004-1998

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

’04-‘03: 10u-12u ’02-’98: 13.30u-15.30u

25 euro

Verdedigingssport

2004-1998

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

’04-‘03: 10u-12u ’02-’98: 13.30u-15.30u

25 euro

American Sports

2004-1998

Openlucht sportcentrum Bosdreef (Bosdreef 57)

’04-‘03: 10u-12u ’02-’98: 13.30u-15.30u

25 euro

Atletiek

2004-1998

Openlucht sportcentrum Bosdreef (Bosdreef 57)

'03-'98: 10u-12u '04-'03: 13.30u-15.30u

25 euro

Tafeltennis

2004-1998

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

'02-'98: 10u-12u '04-'03: 13.30u-15.30u

25 euro

Mogelijke combinaties: • American Sports kan je combineren met atletiek of tafeltennis. • Dans kan je combineren met atletiek of tafeltennis. • Verdedigingssport kan je combineren met atletiek of tafeltennis. De prijs voor deze combinaties bedraagt 41 euro voor 4 dagen. ‘s Middags kan je blijven eten in de accommodatie waar je ’s morgens sport. De sportdienst zorgt daarna voor de verplaatsing. Er is geen sportkamp op donderdag 15 augustus!

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

13


Sport 19-23 augustus Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Kriebelcrea

2008-2007

Sportzaal Gemeentelijke Basisschool (Lochristi)

10u-12u en 13.30u-15.30u

48 euro

Circuspret

2006-2004

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

10u-12u en 13.30u-15.30u

58 euro

Sport en avontuur

2003-2001

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare)

10u-12u en 13.30u-15.30u

58 euro

Windsurfen

2003-1997

Terrein WVG Windsurfing (Rivierstraat 57)

Groep 1: 9u-12u Groep 2: 13u-16u

73 euro

Beachvolley

2003-1997

Terrein WVG Windsurfing (Rivierstraat 57)

Groep 1: 10u-12u Groep 2: 13.30u-15.30u

43 euro

Mogelijke combinatie: Beachvolley kan je combineren met windsurfen. Voor deze combinatie betaal je 99 euro. Blijven eten kan in de refter van WVG Windsurfing Beervelde. Uurregeling: windsurfen VM-beachvolley NM: 9u-15.30u. beachvolley VM-windsurfen NM: 10u-16u.

26-29 augustus Wat?

Geboortejaar

Waar?

Uur

Prijs

Sportkriebelweek

2006-2001

Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare) en sportaccommodaties van de lokale sportclubs

10u-12.15u en 13.15u-15.30u

41 euro

Geen sportkamp op vrijdag 30 augustus!

Golfinitiatie voor 12+ : 26 augustus Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

14

Iedereen geboren in 2000, 1999 en 1998. Maandag 26 augustus van 14u tot 16u. Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachtebeke). 8 euro (busvervoer, activiteit en verzekering inbegrepen).

infoLOCHRISTI

Programma? Maak op een echte driving range kennis met de verschillende golfslagen (snag, putting en driving) en wie weet schuilt er wel een toptalent in jou!

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Sport

Inschrijvingen

Tijdsregistratie

• Inwoners van Lochristi en niet-inwoners die in Lochristi naar school gaan: kunnen inschrijven vanaf woensdag 13 maart 8u. • Niet-inwoners van Lochristi kunnen inschrijven vanaf woensdag 20 maart 8u.

Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, worden alle aanvragen chronologisch geregistreerd. De 1ste aanvragen (zowel mails, faxen als telefoons) krijgen voorrang op latere aanvragen. Hierdoor kunnen we je niet onmiddellijk laten weten of jouw kind ook effectief ingeschreven is. We laten dit ten laatste de dag nadien weten.

Inschrijven kan telefonisch via 09 355 26 92, via fax 09 355 62 12 of via sportdienst@lochristi.be. Inschrijvingen vóór 8u op de desbetreffende data worden niet aanvaard! Tarieven

Je betaalt als niet-inwoner 20% meer dan de gewone d­eelnemingsprijs die vermeld staat. Korting

2de kind tijdens dezelfde week: 20%, 3de kind: 40%, 4de kind: 60%,…

Opvang

Van 1-5 juli, 8-12 juli, 15-19 juli, 12-16 augustus, 19-23 augustus en vanaf 26-29 augustus. De opvang vindt plaats in samenwerking met de Landelijke Kinderopvang vzw (vroeger Stekelbees). Hiervoor moet je afzonderlijk inschrijven (elektronisch) vanaf dinsdag 7 mei vanaf 20u. Meer info vind je in hun nieuwsbrief van april. 22-26 juli De sportdienst van Lochristi organiseert opvang vóór het sportkamp vanaf 7.30u. Hiervoor moet je wel afzonderlijk inschrijven via 09 355 26 92 of via sportdienst@lochristi.be. Busvervoer

Tijdens de sportkampen is er vóór en na de activiteit busvervoer vanuit de deelgemeenten en terug voorzien. Opgelet:

• Er is geen busvervoer voor de sportkampen van 15-19 juli en 22-26 juli. • Er is geen busvervoer naar terrein WVG Windsurfing Beervelde (windsurfen, beachtennis en beachvolleybal). • Bij sportkampen die in de voormiddag georganiseerd worden, is er alleen busvervoer vóór de activiteit. • Bij sportkampen die in de namiddag georganiseerd worden, is er alleen busvervoer na de activiteit. • Kinderen die een combinatiekamp volgen, worden over de middag naar de andere locatie gebracht. Verzekering

Iedere deelnemer, binnen de vermelde leeftijdscategorie, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen die tijdens de activiteiten gebeuren.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

15


sport

Fiscale attesten De kosten voor de opvang van elk kind tot 12 jaar en jeugdwerk in schoolvakanties zijn fiscaal aftrekbaar. Sportkampen vallen dus onder deze regeling. Voor deze belastingsvermindering heb je een fiscaal attest nodig (attesten inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar). De sportdienst stuurt jou deze attesten automatisch op in de periode dat je jouw belastingsaangifte 2012 doet (vóór 31 maart).

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

Sportdag 50+ in Lokeren Op donderdag 25 april kunnen alle 50-plussers naar hartenlust sporten op de jaarlijkse seniorensportdag in Lokeren. Er staan heel wat sporten op het programma zoals o.a. golfinitiatie, natuurwandeling, NIA, drums alive, curve bowl, tennis, BBB en lijndansen. Wij zorgen voor busvervoer (heen en terug) vanuit alle deelgemeenten.

Inschrijven? Je kan je inschrijven t.e.m. zaterdag 30 maart via 09 355 26 92 of sportdienst@lochristi.be. Deze seniorensportdag vindt plaats in samenwerking met de Burensportdienst Schelde-Durme, met medewerking van Bloso en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Nia Maak kennis met dit nieuwe bewegingsconcept op muziek waarbij body, mind en spirit centraal staan. Wil je het evenwicht van tai chi, de kracht van Oosterse krijgssporten, de expressie, creativiteit en spontaniteit van dans én de rust van yoga? Probeer dan Nia! Start? Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

16

Dinsdag 14 mei 2013 (3 lessen) Volwassenen Dinsdag 14, 21 en 28 mei van 20u tot 21u. Bibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6). 20 (inwoners) of 24 (niet-inwoners) euro voor een reeks van 3 lessen

infoLOCHRISTI

Inschrijven? Inschrijven kan vanaf woensdag 27 maart (8u) via 09 355 26 92 of sportdienst@lochristi.be.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


CULTUUR

Spetterende theaternamiddag voor kleuters en kinderen

Op zaterdag 23 maart kunnen kleine en grotere kinderen opnieuw smullen van twee fantastische voorstellingen, van heel wat lekkers en van toffe animatie. Zorg dat je er bij bent! Blaas het licht maar uit! is pittig kleutertheater voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Ontroerende muziekjes en grappige liedjes maken van deze voorstelling een muzikaal avontuur. Vuil Konijn gaat niet graag naar bed, want Vuil Konijn houdt niet van slapen. Hij houdt ook niet van wassen en water en ook niet van tandenpoetsen. En ook niet van donkere kamers en vreemde geluiden. Maar dan is het bedtijd! Hoe krijgen we Vuil Konijn in bed? (Winnaar Spekkenfestival 2012!) De lagere schoolkinderen (6-12 jaar) ontdekken De tovenaar van OZ. Een wervelwind voert de kleine kleurloze Dorothy en haar langharige hondje Toto van het strakke en vlakke Amerikaanse Kansas naar het kleurrijke land van OZ. Daar zijn groene heksen, zilveren schoentjes, Blauwkauwers, Geelgeeuwers, goudgele wegen, smaragdgroene stad én… een onzichtbare Tovenaar!

Wanneer? Zaterdag 23 maart. Uurschema? 13.30u: deuren open 14u: voorstelling 1 Blaas het licht maar uit (45 min.) 14u30: voorstelling De tovenaar van OZ (1u) 15u15: voorstelling 2 Blaas het licht maar uit (45 min.) 17u: deuren dicht Doorlopend cafetaria met heerlijke pannenkoeken en superleuke animatie. Waar? Gemeentelijke Basisschool Lochristi (Koning Boudewijnlaan). Prijs? 6 euro (drankje & pannenkoek inbegrepen). Vergeet je tickets niet te reserveren!

info

Cultuurdienst 09 326 92 30 cultuurticket@lochristi.be

Lochristi zingt Na het grote succes van de eerste editie van Lochristi Zingt in 2011, zal dit grote zangfeest voor de tweede maal plaats vinden op donderdag 11 juli. Ook nu vervangt dit feest de traditionele 11-juliviering. Een hele avond lang worden Vlaamse liedjes (zowel traditionele als eigentijdse hits) begeleid door harmonie Willen is Kunnen en gezongen door enkele plaatselijke voorzangers, door onze Lootse koren (St.-Daniel Zangkoor Beervelde, Gemengd St.-Franciscuskoor Lochristi, Gemengd St. Ceciliakoor Zaffelare, Zangkoor St.-Eligius Zeveneken en Parochiaal Zangkoor Maria Middelares

Hijfte) en uiteraard ook door jou! Het hele evenement is gratis en bovendien krijg je er nog een gratis drankje boven op! Tijdens Lochristi zingt maken we ook de cultuurlaureaat 2011 bekend. Wanneer? Waar?

Donderdag 11 juli om 20u. O.L.V.-kerk Hijfte.

Kom gidsen in het Waasland! Ben je een Waaslandkenner of -liefhebber en wil je je kennis, weetjes en passie graag delen met de toeristen die onze prachtige streek komen bezoeken? Voel je het kriebelen om een groep wegwijs te maken in een van de mooie stads- of dorpskernen die het Waasland rijk is, maar heb je nog niet de know-how? Volg dan vanaf september een opleiding als gids Waasland. Syntra Midden-Vlaanderen leert je op een vlotte manier informatie geven, van artistieke, culturele, actuele, historische, geografische, ecologische, socio-economische tot zuiver praktische. Eens je de noodzakelijke basiscompetenties hebt, krijg je een gids- of reisleiderskaart. In september staat ook Gids Waasland (1 jaar) geprogrammeerd voor iedereen die ooit het basisjaar gids reisleider gevolgd heeft.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Dit vindt plaats in de Syntracampus in Sint-Niklaas, maar enkel bij voldoende interesse. Wil jij gidsen in het Waasland? Laat het ons dan weten via 09 326 88 27 of toerisme@lochristi.be.

infoLOCHRISTI

17


CULTUUR

Jeugdboekenweek (2-17 maart): de bib maakt tijd voor boeken

De bib neemt tijdens de Jeugdboekenweek de tijd en zorgt voor een zee van onvoorstelbare tijdloze avonturen en boeken. We zetten even de tijd stil, denken na en verdwalen. In de hoofdbibliotheek kruip je door een horloge en verlies je misschien wel de tijd uit het oog. In de afdelingen kan je naast vele tijdloze boeken ook enkele eeuwenoude spelletjes herontdekken. Heb je nog een beetje tijd over? Kom dan naar de hoofdbib en neem deel aan mee aan een van onze activiteiten.

Beeldig gevonden (zat. 2 maart, 10-12u, voor kinderen vanaf 5 jaar, gratis) Kom in oude boeken, kaarten en papier snuffelen, knippen en plakken. Duik in het verleden en maak een hedendaags retrokaartje. Brunhilde Borms en Julie Taverniers helpen je een handje. Zij schreven het boek Beeldig gevonden! Je kan er niet alleen de verhalen van de familie Vanopzolder lezen, het boek nodigt je ook uit om te tekenen, te schrijven en na te denken waar jij vandaan komt. Luister naar de verhalen van je ouders en je grootouders en verzamel ze in het boek. Laat de tijd even stilstaan.

Loewie en het mysterieuze boek (woe. 6 maart, 14u-15u30, zat. 9 maart, 10u-11u30, woe. 13 maart, 15u-16u30, voor kinderen vanaf 5 jaar, gratis) We nodigen alle tijdreizigers uit voor een groot voorleesfeest in onze voorleeshoek. We volgen de avonturen van Loewie en het mysterieuze boek. Het begin kan je in de bib lezen. Zin om het vervolg te weten? Komen dan luisteren en spelen.

Tik Tak Tik Tak (zat. 16 maart, 10u-12u, voor kinderen vanaf 8 jaar, gratis) Ga met ons mee op reis door je oneindige fantasie. Tijdens deze expressieve workshop vragen we je mee te spelen en je helemaal los te maken van tijd en ruimte. We gaan aan de slag met vreemde objecten vol vormen, klanken en kleuren om een wereld te boetseren. Dit wordt een waardige afsluiter van een tijdloze jeugdboekenweek. Reserveer voor al deze activiteiten via bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of aan de bibliotheekbalie.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

Laatste Winteravond neemt je mee naar de beurs

Tijdens de laatste Winteravond van dit seizoen op maandag 18 maart (20u - polyvalente zaal bib) biedt Leen Van Wambeke (Senior Business Development Manager Benelux NYSE Euronext ) je een blik achter de schermen van de beurs. Velen beleggen (indirect) op de beurs. Eénmaal je beslist hebt waarin je wil beleggen, is het nuttig te weten hoe dit gebeurt. De ingrijpende veranderingen en de financiële crisis over de voorbije jaren roepen immers tal van vragen op. Wat gebeurt er met jouw beursorder na plaatsing? Wie of wat 18

infoLOCHRISTI

garandeert de uitvoering en tegen welke prijs? Welke risico’s loopt je in de huidige financiële markten?

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u.

w w w. l o c h ri st i. b e 

Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf één maand vóór de betreffende voordracht.

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Kleuters ontdekken fantasiewereld in bib

Dit jaar houdt de bib geen lenteslaapje. Op vraag van studente Melissa Claeys nodigen we tijdens de paasvakantie alle kleuters van Lochristi uit om ons een bezoekje te brengen. Waarom laten we Melissa zelf uitleggen… Ik ben Melissa Claeys en ben laatstejaarstudente kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool. Van 25 maart t.e.m. 12 april loop ik stage in de hoofdbibliotheek van Lochristi. Ik werk daarbij vooral rond boekplezier bij kleuters. Tijdens de paasvakantie zal ik op 5, 6, 10 en 11 april verschillende boeken voor kleuters in de kijker stellen en voorlezen. Met leuke en speelse activiteiten laat ik de fantasiewereld uit de boeken werkelijkheid worden! De Gruffalo, grappige, droevige en harige monsters, draken en reuzen: ze komen tijdens de paasvakantie allemaal tot leven in de bib. Kom dus gerust met je kleuter(s) naar de bib en laat hen, samen met mij, de wondere wereld ontdekken van deze eigenaardige wezens. Vergeet je zeker niet in te schrijven want het aantal plaatsen is beperkt (max.15/dag). Wat?

Prettig griezelen met de Gruffalo (vrij. 5 april, 15u-17u) Poppenspel met Draak Dries (zat. 6 april, 10u-12u) Draak Dries heeft hulp nodig! Helpen jullie mee? Bedtijd voor monsters (woe. 10 april, 15u-17u) Heel wat grappige monsters in Bedtijd voor monsters. We knutselen zelf monsters en spelen het grote monsterspel. De 3 Gigantische Gemene Griezels (don. 11 april, 15u-17u) Samen met de 3 Gigantische Gemene Griezels gaan we op zoek naar onze eigen speciale krachten. Waar? Hoofdbibliotheek Lochristi (Koning Boudewijnlaan 6) Voor wie? Kinderen van 4 tot 6 jaar Prijs? Gratis Reservatie: bibliotheek@lochristi.be, 09 356 60 73 of aan de bibliotheekbalie

Nieuwe DVD-hoek in de bib Met het langverwachte nieuwe dvd-meubel in de bib hebben we de volwassen DVD-collectie een make-over gegeven. Je vindt je favoriete film nu alfabetisch op titel. Series hebben een aparte plaats gekregen. Documentaires vind je vanaf nu tussen de non-fictie. Nieuwe series: • World without End • Bomb Girls • The Walking Dead • The Killing • Downton Abbey

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

19


Milieu

Open milieuraad: mijn tuin, natuurtuin! Tuinplanten heb je in alle maten, kleuren, en geuren, maar geen van de exotische soorten kan tippen aan onze eigen flora. Die zijn aangepast aan ons klimaat, bodem én fauna. Wil je weten hoe je met onze inheemse fauna en flora je tuin kan omtoveren tot een stukje paradijs? Kom dan op donderdag 14 maart naar de open milieuraad rond natuurtuinen. Met een beetje kennis van zaken kan je zelf een prachtige oase creëren rondom je huis, met tal van streekeigen bloemen, kruiden en struiken. Je natuurtuin zal heel wat fauna aantrekken, van kleurrijke vlinders tot stekelige egeltjes. Zo’n natuurtuin is bovendien erg onderhoudsvriendelijk en afvalarm. Waar moet je op letten om meer natuur in je tuin te krijgen? Welke planten kies je om diertjes aan te trekken? Hoe maak je van je tuin een vlinderreservaat? En van je tuinvijver een thuis voor kikkers, salamanders, padden, libellen, waterjuffers en andere leuke waterbeestjes? Hoe bouw je een insectentoren? Kom het allemaal te weten tijdens de open milieuraad op donderdag 14 maart om 20u in de raadzaal in het gemeentehuis. De toegang is gratis. Bovendien maak je kans om een vogel- of insectenkastje te winnen.

info

Milieudienst 09 326 88 04 milieu@lochristi.be

Let’s do it! Het is een groene traditie geworden in Lochristi: de jaarlijkse zwerfvuilactie door scholen. Dit jaar zullen leerlingen van alle plaatselijke scholen op vrijdag 15 maart opnieuw de handen uit de mouwen steken om Lochristi zwerfvuilvrij te maken.

Waarom 15 maart? In het weekend van 15 tot 17 maart vindt in heel België de opruimactie Let’s do it! Belgium plaats. Die actie kadert in de wereldwijde actie Let’s do it! World: in dit weekend steken miljoenen vrijwilligers in niet minder dan 85 landen de handen uit de mouwen om hun land op te ruimen en te ontdoen van zwerfvuil en sluikafval.

info

IDM 09 340 60 36 zwerfvuil@idm.be

Verenigingen: kies zelf jouw opruimdag! Net als vorig jaar kan je als vereniging opnieuw zelf een geschikte datum kiezen voor een zwerfvuilopruimactie.

Wil jouw vereniging een zwerfvuilopruimactie organiseren? Laat dit dan minstens twee weken vooraf weten aan de milieudienst (09 326 88 24, duurzaamheid@lochristi.be). Zo kan die jullie tijdig het nodige materiaal bezorgen: fluohesjes, werkhandschoenen en vuilzakken. Na de opruimactie zal IDM het afval ophalen op een door jullie gekozen locatie. Het gemeentebestuur beloont elke actie met een waardebon van 50 euro bij Oxfam Wereldwinkel Lochristi.

20

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Milieu

22 maart: Wereldwaterdag 850 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot zuiver water. Elke 20 seconden sterft er ergens ter wereld een kind door het drinken van besmet water. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon spreekt over 1,5 miljoen doden per jaar door tekort aan zuiver water.

Foto: Dieter De Lathauwer

Op 22 maart organiseren de Verenigde Naties Wereldwaterdag. Die wil dat we even stil staan bij ons waterverbruik. De voorraad zuiver water raakt ooit op. De kraan wat meer dichtdraaien helpt, maar lost lang niet alles op. Er zijn ook nog de verborgen verbruikers. Wanneer je een glas melk drinkt of een stuk vlees eet besef je niet dat er duizenden liters water nodig zijn vooraleer deze producten op tafel komen. Voor een kilo kippenvlees is er bijvoorbeeld 3.000 liter water nodig, voor een glas bier 75 liter. Als we al deze liters in rekening nemen verbruikt de gemiddelde Belg 7.400 liter water per dag. Dat zijn 90 volle badkuipen. Wereldwaterdag wil dat de bevolking stil staat bij de kostprijs van water. We betalen heel weinig voor water als je bedenkt hoe kostbaar en schaars het eigenlijk is. Tegen 2015 wil de VN het aantal mensen met een tekort aan water te halveren.

Doe mee met Earth Hour en geef jouw energie! Op 23 maart is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Met Earth Hour wil WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook Lochristi dooft het licht van 20.30u tot 21.30u!

’s Werelds grootste actie

GEEF ONS

JOUW

ENERGIE EARTH HOUR

20:30 Zaterdag 23 Maart 2013 Earth Hour 2013 betekent veel meer dan enkel jouw lichten te doven. WWF nodigt je uit om vijf eenvoudige stappen te zetten om jouw impact op het milieu te verminderen. Help ons om een levende planeet door te geven aan onze toekomstige generaties. Voor meer informatie kan je terecht op www.earthhour.be.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Earth Hour is de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Meer nog: het is de grootste wereldwijde actie tout court. Net zoals vorig jaar zullen weer honderdduizenden Belgen hun lichten doven van 20.30u tot 21.30u. WWF vraagt je dit jaar ook om vijf concrete acties te ondernemen. Welke dat zijn, ontdek je op www.wwf.be/earthhour. Het gemeentebestuur Lochristi geeft alvast het goede voorbeeld en dooft tijdens Earth Hour zo veel mogelijk klemtoon- en monumentverlichting.

In 2011 zagen we dankzij Earth Hour hoe honderden miljoenen mensen in meer dan 135 landen gedurende een uur het licht uit deden. In 2012 deden 6.500 steden in 150 landen mee. In België alleen namen 650.000 families deel aan de actie.

Een leefbare planeet nalaten

Earth Hour wordt georganiseerd door WWF, met vijf miljoen leden en kantoren in meer dan 100 landen één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties ter wereld. De missie van WWF is het nalaten van een leefbare planeet aan de toekomstige Een beetje geschiedenis generaties waar mens en natuur in harAlles begon in 2006 in Sydney. WWFmonie kunnen samenleven. Om dat doel Australië had toen het lumineuze idee om te mensen te vragen gedurende één te realiseren, kan iedereen zijn steentje uur alle lichten te doven en daarmee aan bijdragen. Earth Hour is het ene moment op het jaar wanneer heel de wereld te tonen dat iedereen zijn steentje kan samenspant voor hetzelfde doel. Niet te bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering. Een jaar later deden al 2,2 missen dus. miljoen mensen en meer dan 2.000 bedrijven mee aan de actie in Sydney. In 2008 waren dat al 500 miljoen mensen, www.wwf.be/earthhour verspreid over 400 steden in 35 landen.

info

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


milieu

Krijg subsidies voor je KLE Plant je een nieuwe knotboom of een ander klein landschapselement aan, dan kan je van het gemeentebestuur hiervoor een subsidie krijgen.

Wat zijn kleine landschapselementen?

Gemeentelijke subsidie

Het is een verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen. Kleine landschapselementen zijn lijnen en punten in het landschap waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan en vormen een groen verbindingsnetwerk. Kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren.

Het gemeentebestuur geeft subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen buiten woon- recreatie- en industriegebieden. Zo wil het gemeentebestuur het behoud en herstel van nog bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kleine landschapselementen aanmoedigen en financieel ondersteunen.

klein landschaps-element (KLE)

particulier

landbouwer

aanleg

onderhoud

aanleg

onderhoud

haag en heg (per lm)

0,50 euro

/

VLM

VLM

houtkant of houtwal (per 10 m²)

1,40 euro

1,40 euro

VLM

VLM

knotbomen (per boom)

6,20 euroa

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

6,20 euroa

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

25-50 m²: 50 euro b 51-100 m²: 75 eurob 100-150 m²: 100 eurob

50 euro

VLM

VLM

veedrinkpoel (per poel)

a inclusief het onderhoud gedurende de eerste 7 jaar na aanplant b inclusief het onderhoud gedurende de eerste 5 jaar na aanleg

De aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen moet gebeuren tussen 1 november en 1 maart, de aanleg van poelen in het najaar (septemberoktober).

22

infoLOCHRISTI

info

Milieudienst 09 326 88 04 groenambtenaar@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Milieu

Met belgerinkel naar de winkel – oproep handelaars Met de campagne Met belgerinkel naar de winkel willen we inwoners aanmoedigen om van zaterdag 4 mei tot zaterdag 8 juni al fietsend boodschappen te doen bij onze lokale handelaars. Die kunnen nog tot 30 april inschrijven via www.belgerinkel.be. Fietsen naar de winkel heeft zo z'n voordelen: • het is goed voor het milieu; • files verminderen; • parkeerproblemen verdwijnen.

meente. Tegelijk willen we ook de Belgerinkel-handelaars in de kijker plaatsen. Zo zullen we in elke deelgemeente een tussenstop maken, waar je kan verpozen.

Startfietstocht Op zondag 5 mei fietsen we een nieuwe fietsroute in, die loopt langs de monumenten en bezienswaardigheden van onze ge-

Wil je hier aan meewerken? Wil je meer informatie? Contacteer ons via duurzaamheid@lochristi.be of 09 326 88 24. Inschrijven voor de startactiviteit kan tot vrijdag 22 maart.

Zonder is gezonder: maart = gifvrije maand Heel veel tuiniers blijven in het tuinhuis of berghok zitten met halfvolle flesjes giftig product. Breng tussen 2 en 16 maart je oude bestrijdingsmiddelen in het recyclagepark binnen en krijg in ruil een gratis zakje zonnebloemzaad voor in je tuin. IDM staat in voor een veilige en milieuvriendelijke vernietiging van deze producten. • hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken, bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven; • voor een nieuw gazon kies je best voor een gazonmengsel aangevuld met miniklavers: die zorgen op natuurlijke wijze voor bemesting en geven een compacte grasmat waardoor het onkruid amper kans krijgt; • voorkom bodemziekten in de moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Nog meer tips lees je op www.zonderisgezonder.be.

Speel niet langer met gif in huis en tuin Sinds jaar en dag gebruiken we bestrijdingsmiddelen om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken misschien wel goed, maar vaak spuiten we meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem of in het grondwater terecht. Er zijn nochtans heel wat alternatieven: • geef onkruid geen kans door de bodem te bedekken met bodembedekkende planten; • gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter: zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien; • wied kleine oppervlakten met de hand, voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken;

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

23


Welzijn

O.C.M.W.-Lochristi zoekt personeel

O.C.M.W.-Lochristi zoekt voor het woonzorgcentrum Sint-Pieter een voltijdse gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3) in vast statutair verband en een halftijdse paramedicus-ergotherapie (BV1-BV3) in vast statutair verband.

Functievereisten paramedicusergotherapie • een diploma van hoger onderwijs van het korte type richting gegradueerde ergotherapie of bachelor gezondheidszorg in het studiegebeid ergotherapie; • slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen. Slaag je voor het aanwervingsexamen dan wordt je opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is. Voor de functies in statutair verband bedraagt de proeftijd 1 jaar.

Interesse?

Het O.C.M.W. biedt: • interessante vakantieregeling; • vergoeding voor niet-gemotoriseerd woon-werkverkeer; • maaltijdcheques van 6,55 euro/dag; • gratis aansluiting bij een collectieve hospitalisatieverzekering.

Functievereisten gegradueerd verpleegkundige • een diploma van gegradueerde verpleegkundige of bachelor verpleegkunde; • slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen.

Bezorg ons ten laatste op 18 april 2013 aangetekend je kandidatuurstelling samen met de vereiste bijlagen en vermelding van het juiste vacaturenummer (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi) of geef ze af tegen ontvangstbewijs.

info

O.C.M.W.-Lochristi 09 355 93 09 www.ocmwlochristi.be marina.coppens@ocmwlochristi.be karin.debruyne@ocmwlochristi.be

Jobstudenten gezocht

De lente staat voor de deur, maar in het O.C.M.W. wordt al vooruit gekeken naar de zomermaanden. Dan zijn heel wat studenten op zoek naar een leuke vakantiejob. Heb je daarbij al eens gedacht aan een vakantiejob in het woonzorgcentrum Sint-Pieter of in het naai- en strijkatelier? In de maanden juli en augustus hebben we steeds enthousiaste studenten nodig om ons team te versterken wanneer de vaste personeelsleden even gaan uitblazen. Wij hebben vacatures voor: • Verzorging/Verpleging: de medewerkers helpen bij de dagelijkse hygiëne, het aan- en uitkleden en bij de medicatie en de algemene verzorging van de bewoners. • Onderhoud: een team enthousiaste interieurverzorgsters is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum.

• Keuken: het keukenteam zorgt voor het ontbijt, middagmaal en avondmaal van de bewoners. • Naai- en strijkatelier: je kan mooi en ordelijk strijken. Je kan je aanmelden bij het onthaal van het woonzorgcentrum om een informatieformulier in te vullen of dit downloaden via www.ocmwlochristi.be. Na selectie van alle ingezonden kandidaturen, worden de plaatsen eind april toegewezen en wordt iedere kandidaat hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 21 maart om 16.30u in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A. Je geeft hiervoor uiterlijk 1 dag vooraf jouw naam en telefoonnummer op.

info 24

Sociaal Huis Lochristi O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 – bieke.demeester@ocmwlochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Dag van de Zorg

Nog niet zo lang geleden was je oud en afgeschreven na je zestigste. Dankzij de betere leefomstandigheden worden mensen steeds ouder. Maar vanaf een bepaalde leeftijd komen daar ook heel wat zorgen bij. Soms zijn dit zorgen die jij of je familie zelf kan geven, maar soms word je geconfronteerd met zorgbehoeftes waar je gespecialiseerde hulp voor nodig hebt. Maar wanneer bereik je de grens dat je hulp moet inroepen? En wie vraag je dan om hulp? Het O.C.M.W. is een van de belangrijkste zorgverstrekkers in onze gemeente. Hier kan je niet alleen terecht in het woonzorgcentrum en in de serviceflats, maar in het Sociaal Huis vind je ook heel wat diensten die jou ondersteunen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Interessante werkgever Kom ontdekken welke werkgelegenheidsmogelijkheden O.C.M.W.-Lochristi jou biedt in onze jobcorner. Wie weet vind je hier al je vakantiejob of een stageplek voor volgend schooljaar!

Meerwaarde dankzij vrijwilligers Elke dag zetten heel wat vrijwilligers zich belangeloos in om mee te zorgen voor hun medeburgers. Op de Dag van de Zorg willen we hen in de schijnwerpers zetten, want dankzij hun inspanningen kan het O.C.M.W. zorg met meerwaarde aanbieden.

Sint-Pieterskoor Voor de gelegenheid is onze cafetaria sfeervol versierd. Hier kan je wat drinken en alle indrukken en informatie even laten bezinken. De opbrengst van deze namiddag gaat naar ons Surplusfond, dat hiermee eindejaarsextraatjes betaalt aan cliënten van de sociale dienst. Rond 15 uur verzorgt ons Sint-Pieterskoor ook nog een optreden.

Ontdek ons ruim zorgaanbod! Op 17 maart ben je van 14 tot 17 uur van harte welkom op onze O.C.M.W.-campus om te ontdekken hoe ‘zorgen voor ’ makkelijker wordt wanneer je zorgtaken verdeelt. Gedeelde zorg is immers goede zorg! Onze O.C.M.W.-medewerkers staan een hele namiddag klaar om je rond te leiden in het woonzorgcentrum Sint-Pieter. Wist je dat we in het Sociaal Huis ook heel wat diensten aanbieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen?

info

WZC Sint-Pieter Bosdreef 5B 9080 Lochristi 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be www.ocmwlochristi.be

Maak je tuin lenteklaar met de klusjesdienst Nu maart aangebroken is, wordt het stilaan tijd om klusjes in en rond het huis uit te voeren. Lochristinaars met een bescheiden inkomen kunnen hiervoor gebruik maken van de klusjesdienst van het O.C.M.W. Onze medewerkers staan klaar om bijvoorbeeld regengoten te repareren, het terras te reinigen met een hogedrukreiniger en om je garagepoort van een likje verf te voorzien.

Wie kan gebruik maken van de klusjesdienst? De klusjesdienst is er voor inwoners van Lochristi met een bescheiden inkomen. Je kan uiteenlopende karweitjes en klussen aanvragen, zolang ze geen herhalend karakter hebben en uitgevoerd kunnen worden zonder specifieke vakkennis. Onze werkmannen gebruiken O.C.M.W.-werkmateriaal. Je zorgt uiteraard zelf voor het nodige materiaal om de klus te kunnen uitvoeren zoals verf of behangpapier.

info

Nathalie Van Landeghem 09 355 93 09 nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


Welzijn

Woningen gezocht

O.C.M.W.-Lochristi is op zoek naar eigenaars die hun woning aan het O.C.M.W. willen verhuren. Via haar eigen woondienst verhuurt het O.C.M.W. eigen woningen en gehuurde woningen aan mensen die moeilijk op eigen houtje een passende woning kunnen vinden. Wie verhuurt aan het O.C.M.W. is zeker van een stipte betaling van de huur. De huurders worden door het O.C.M.W. begeleid om hun leven terug op orde te krijgen. In geval van eventuele huurschade, staat het O.C.M.W. in voor de herstelling.

info

Nathalie Van Landeghem 09 355 93 09 nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be

Cadeaubons naai- en strijkatelier Pasen staat bijna voor de deur en iedereen wil er dan op zijn paasbest uitzien. Het ideale moment om je geliefde echtgenote/partner, moeder of schoonmoeder te verrassen met een cadeaubon van het naai- en strijkatelier. Je kan deze cadeaubons (10 of 20 euro) kopen in het naai- en strijkatelier van het O.C.M.W. (Schoolstraat 40). De bonnen kunnen gebruikt worden voor strijk- of herstelwerk. Je kan het bedrag van de geschenkbon in één of meerdere keren opgebruiken of aanvullen met een contante betaling. De geschenkbonnen zitten in een mooie verpakking, voor een andere speciale gelegenheid of gewoon zomaar.

info

Naai- en strijkatelier van het O.C.M.W. 09 348 23 35 Open op maandag (7.45u-11.45u), woensdag (15u-19u) en vrijdag (14u-18u)

Feit of fabel?

Wijn na bier is plezier, bier na wijn is venijn; Alcohol is goed voor de nachtrust; Jongeren die drugs gebruiken, hebben slechte ouders; Vrouwen worden vlugger dronken dan mannen; Bier is goed tegen de dorst. Dit klinkt waarschijnlijk allemaal bekend, maar is het waar of niet? Is het een feit of een fabel? Is het belangrijk om het juiste antwoord te weten op deze zaken? Toch wel. Iedereen kan in het dagelijkse leven in contact komen met de gevolgen van drugs en alcohol. Daarom ontwierp iDA vzw (Informatie over Drugs en Alcohol) het ‘Feit & Fabel’ boekje. Een mini-handleiding om verantwoord en verstandig om te gaan met alcohol en andere drugs. Dit boekje

en andere info over alcohol, drugs en jeugdwelzijnsthema’s kan je krijgen bij de jeugddienst.

info

Jeugdwelzijn 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.druglijn.be

Wist je dat… … de Ambrassade, het bureau voor jonge zaken, in maart opnieuw de ‘Jongerengids’ uitbrengt? Er zijn gidsen voor 8- tot 11-jarigen, 12- tot 15-jarigen en 16+. Alle informatie wat jou bezighoudt vind je in deze gidsen. Zijn er bloktips? Kunnen andere mensen je foto’s zien op facebook? … De gidsen worden verdeeld in de scholen en ook bij de jeugddienst kan je er eentje 26

infoLOCHRISTI

Sluitingsdag krijgen. Kan je niet meer wachten op het boekje? Surf dan snel naar www.jongerengids.be en klik de juiste leeftijdscategorie aan.

info

Jeugdwelzijn 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.druglijn.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

Sociaal Huis Lochristi en het naai- en strijkatelier zijn gesloten op paasmaandag 1 april. Meer info? Sociaal Huis Lochristi, Bosdreef 5A, 09 355 93 09 Naai- en strijkatelier, Schoolstraat 40, 09 348 23 35

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 18 maart. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak. Waar? Prijs?

Meer info?

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Permanent - Bezoekje aan bloemisterij Belfleurken Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Prijs? Meer info?

Belfleurken’s kwekerij (Oud-Hoflaan 26A) 6 euro, bloemetje inbegrepen reserveren 0499 47 16 87

Nog tot 17 april - Babymassage Een moment van rust en ontspanning voor je baby en jezelf. Bovendien kan het helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren. Voor baby's van 6 weken tot 6 maanden. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

CM-kantoor, Dorp-West 40 op dinsdag van 19u tot 20.30u en op woensdag van 09.30u tot 11u 10 euro, inschrijven op naam van de baby, gratis indien baby CM-lid is CM Midden-Vlaanderen, Dienst Gezondheidspromotie, 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

Nog tot 23 april - The Firtst Tango at Lochristi De Argentijnse tango is een passionele interactie tussen man en vrouw die vooral onze grijze hersencellen positief activeren en prikkelen. Jan Haegens (afkomstig uit Zaffelare) geeft de lessen. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Sierteeltmuseum LoS, Zaffelare-dorp 83 elke dinsdag van 20u tot 22u leden VTBKultuur 100 euro, niet-leden 110 euro VTBKultuur Lochristi, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

Nog tot 11 juni - 2de semester volwassenenonderwijs cvo isbo Waar? Wanneer? Prijs?

Meer info?

CVO ISBO, Verleydonckstraat 7 vanaf 21 januari 69 euro. Bepaalde doelgroepen kunnen gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen mits voorleggen van een geldig attest. info@isbo.be, http://isbo.be

Nog tot 13 juni - Dans en Ballet Arabesk - Wekelijkse Sport Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ... Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij! Waar? Prijs? Meer info?

Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi (Bosdreef 2A) 79 euro/half jaar. Kortingen voor mede-gezinsleden/ combinatie met lessen pointes. Dans en Ballet Arabesk Lochristi, Tineke Boel, 0486 29 32 32

Nog tot 19 juni - Yoga Geen les tijdens de krokusvakantie. Betty begeleidt de HATA-yoga met aandacht voor elke yoga-beoefenaar. Waar? Wanneer? Meer info?

Witte Zaal van de Vrije Basisschool St.-Jozef elke woe van 20u tot 21.30u KVLV Lochristi, www.kvlvlochristi.be/activiteiten.html

Nog tot 25 juni - KVLV Sportactiviteiten Nog tot 22 maart - Haaklessen Lieve De Zutter legt enkele oefeningen uit. Je maakt kleine werkstukjes. Vanaf de tweede les kan er aan een groter stuk gewerkt worden. Lieve brengt enkele voorbeelden mee en laat de keuze tussen bv. een sjaal, muts, handwarmers. Breng haakpen nrs. 3 en 2 en kluwen haakkatoen mee. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

CM lokaal, Dorp-West 40 op vrijdag om 19.30u KVLV-leden 15 euro, niet-leden 22 euro KVLV-Vrouwen met vaart, www.kvlvlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Waar? Wanneer? Meer info?

Nog tot 29 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju-Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Wanneer? Meer info?

l o c h ri st i 9 08 0

Edugo (Dorp-Oost 1) elke maandag www.kvlvlochristi.be

Sporthal 't Veerleveld Zaffelare (J.P.-Triestlaan 1) op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11u 0475 344 856, www.damoikwai.be

infoLOCHRISTI

27


Uit in Lochristi Nog tot 30 juni - Turnen, yoga of lijndansen Waar? Wanneer? Meer info?

Edugo (Dorp-Oost 31) op maandag turnen van 20u-21u, op woensdag yoga van 20u-21.30u en do www.kvlvlochristi.be/activiteiten.html

9 en 10 maart - Music Live XX Jaarlijks lenteconcert van de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen - Lochristi o.l.v. Ronny Van de Winckel & Tony Van de Voorde. Met muzikaal intermezzo door leerlingen van de muziekschool. Waar? Wanneer?

1 maart - De Bananenfuif Het Vervolg Kids fuif, voor kinderen van 8-16 jaar. Er is een gezellige Bodega voorzien voor ouders die wachten op hun fuivende kids. Daar kan je een babbeltje doen tussen pot (koffie) en pint. Vorig jaar was deze fuif geëvalueerd door de jeugd als topfuif , dus allen daarheen. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Zaal Uytenhove, Zavel 7 19.30u tot 23.30u ADK 3 euro, VVK 2,50 euro Badmintonclub Space Shuttles Zaffelare, christian.lully@pandora.be, 0475 61 99 91.

2 maart - Beeldig gevonden Waar? Wanneer? Meer info?

Gemeentelijke bibliotheek Reinaert, Koning Boudewijnlaan 6 10u tot 12u op pag.18, 09 356 60 73, bibliotheek@lochristi.be, www.lochristi.be

Meer info?

14 maart - Mijn tuin, natuurtuin - Open Milieuraad Tijdens deze lezing krijg je specifieke tips om meer natuur in je tuin te brengen. Welke planten kan je voorzien? Hoe lok je bijen en vlinders? Hoe maak je een vijver aantrekkelijk voor kikkers? Welke planten heb je nodig voor een vogelbosje? Ook wie nog leek is op het vlak van natuurvriendelijke tuinen is welkom. Waar? Wanneer? Meer info?

Raadzaal Gemeentehuis, Dorp-West 52 20u tot 22u 09 326 88 24, duurzaamheid@lochristi.be

3 maart - Innemend Italië Wat denken jullie van een originele ontdekkingstocht door de fascinerende Italiaanse laars vergezeld van Italiaanse hapjes?

15 maart- KVLV Ledenvergadering Sfeervolle Indische avond Met o.a. een lekkere Indische maaltijd; verslag van de vorig jaar verlote Lourdesreis en een pakkend en boeiend verhaal over de inleefreis van Margot in het kader van de Damiaanactie.

Waar? Wanneer? Prijs?

Waar? Wanneer? Meer info?

Meer info?

Sierteeltmuseum, Zaffelare-Dorp 83 9u tot 13u vtb-leden 12 euro, niet-leden 15 eur vtbKultuur Lochristi, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

9 maart - Wandeling Meentocht Zaffelare Rustige wandeling bij het ontluiken van het lentegroen. Zaffelare en randgemeenten leer je hier kennen, zowel langs rustige wegen als langs de kleinere wandelpaden. Terug op de startplaats om 18u. Mogelijke afstanden: 6-10-13-18 of 20 km. Bij elke afstand zijn er rustposten voorzien met gelegenheid tot eten en drinken. De 6 km is aangepast voor rolstoelen Waar? Wanneer? Prijs?

Meer info?

28

Prijs?

Uyttenhove, Zavel 7 op zaterdag deuren open om 18.30u, concert om 19.30u, op zondag deuren open om 14u, concert om 15u VVK: 7 euro, ADK: 8 euro 09 355 84 90, harmonie.lochristi@skynet.be

vertrek Zaal St.-Hubertus, Kerkstraat 1 tussen 8u en 15u. 1,50 euro; 40 ct. korting voor leden van erkende wandelfederaties. Wandelclub De Kwartels, 09 345 67 18, info@dekwartels.be, www.dekwartels.be

infoLOCHRISTI

De Kring, Dekenijstraat 12 19u www.kvlvlochristi.be

15 maart - KASSEITJES Quiz Max. 20 ploegen van 4 deelnemers. Voorrang aan ploegen met min. 1 inwoner uit de wijk. Inschrijven tot 13 maart via kasseitje@telenet.be. Waar? Wanneer? Meer info?

Cafetaria Floreac, ACACIALAAN 111 19.30u kasseitje@telenet.be, www.kasseitje.be

15 maart - Filmvoorstelling: Groenten Uit Balen Met een Vlaamse topcast. De sociale strijd ten tijde van de Veille Montagne is deels te vergelijken met het huidige Ford-drama. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Kring St.-Hubertus, Zaffelaredorp 47 19.30u VVK 4 euro, ADK 5 euro ACV Zaffelare, www.acv-groot-lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 15, 16 en 22, 23 maart - Toneelgroep LUDIO vzw speelt Tot nut van 't algemeen Toneelstuk van Walter Van den Broeck, in een regie van Roger Bolders met Marleen Vanhee, Pieter Taghon, Jan Claerebout, Barbara Annaert, Elke Eeckhaut en Tineke Alderweireldt. Gepensioneerd, wil Domien Bonneure eindelijk zijn droom verwezenlijken: in zijn tuin een ongewone toren bouwen. Dat hij zich daardoor in de marginaliteit werkt, spreekt vanzelf. Zijn vrouw Jeanne heeft niet de minste invloed op haar man. Ondanks de herhaalde pogingen van zoon Hubert en zijn vrouw Gerda, die beschaamd zijn voor de gekke kuren van vader. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Jeugdlokalen ORPHANIMO!!, Koning Albertlaan 29b 20u 7 euro, jongeren tot 18 jaar, studenten 4 euro Toneelgroep LUDIO, 09 356 95 24, 0492 757 531, reservatiesludio@gmail.com, www.ludio.be

17 maart - Hobby- en kunstenaarsroute 13 hobbyisten en kunstenaars nemen hieraan deel. Het slotevenement wordt muzikaal opgeluisterd door Henri Van Damme, afgewisseld met gedichten van wijlen Glen Tanghe, dwarsfluit door Cindy Janssens en gelegenheidstoespraak van Hans Van Hilst, kunstenmaker en columnist. Nadien tombola met prachtige prijzen. Waar? Wanneer? Meer info?

start aan wijklokaal Lobos, Boskapellaan 79A 10u-17u vzw wijkcomite LOBOS, http://lobos.mikpunt.com

19 maart - Nacht van de Geschiedenis Vakman De bloemist Lezing door Bert Vervaet Waar? Wanneer? Meer info?

20 maart - Thema avond rond REANIMATIE Herkennen van hartstilstand; Uitvoeren van hartmassage en beademingen; veilig gebruik van AED (automatische externe defibrillator); Demonstratie techniek BLS met AED bij volwassene; Mogelijkheid tot zelf oefenen. Docent is Luc Van de Velde, verpleegkundige operatiekwartier UZ Gent en voorzitter werkgroep reanima. Waar? Wanneer? Meer info?

Meer info?

Waar? Wanneer? Meer info?

Waar? Wanneer? Meer info?

WZC St.-Eligius, St.-Elooistraat 56 10u-12.30u ontvangst professionele medewerkers, verenigingen, kandidaat medewerkers/jobstudenten, Lezing van 10u-11u (Het Woonzorgcentrum in het steeds grijzer zorglandschap) 09 355 69 91, www.dagvandezorg.be, www.wzcsint-eligius.be

Leefschool Eikenkring, Zeveneken-Dorp 6 13u tot 17u 09 355 63 40, eikenkring@pantarhei.be, www.eikenkring.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Parochilale kring St.-Hubertus, Zaffelare-dorp 47 20u www.kvlvlochristi.be

22 maart - Toneeluitstap naar voorstelling Ludio

17 maart - Lente-opendeur Kom langs in onze methodeschool en maak kennis met onze manier van les geven. Je kan onze klassen en buitenruimte bezoeken en ook praten met leerkrachten en ouders. Tijdens je bezoek zal je kunnen zien dat Leefschool Eikenkring een gewone basisschool is, maar toch ook anders... Waar? Wanneer? Meer info?

Wijklokaal Lobos, Boskapellaan, 79A 19.30u tot 21.30u VZW Wijkcomité LOBOS, vzwlobos@gmail.com, http://lobos.mikpunt.com

21 maart - Kvlv infoavond met fietsduo Nicole en Ingrid Nicole en Ingrid doorkruisten maar liefst 55 landen met de fiets. Het verhaal van deze wereldreis die 6 jaar duurde, is het thema van deze avond.

17 maart - Dag van de zorg Rondleiding, aperitief, vrije sollicitatie, toelichting van alle dienstverleningen. Waar? Wanneer?

Zaal oud-gemeenteschool, Hoekstraat 2 19.30u 09 355 52 50, davidsfonds-lochristi@telenet.be

l o c h ri st i 9 08 0

Orphanimo, Koning Albertlaan 29B 20u Willemsfonds, robertsteens@hotmail.com, 09 355 81 98

23 maart - 30+ Fuif De 30+ fuif is een fuif met aangepaste muziek. Natuurlijk zijn -30’ers die de muziek van de jaren 70, 80 en 90 kunnen smaken ook van harte welkom. DJ van dienst is DJ Krullie (www.krullie.be) Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Tent KLJ Lokaal, Moleneinde 22A 21u VVK 4 euro, ADK 5 euro KLJ Zaffelare, http://weekend.kljzaffelare.be

23 maart - Bezoek St.-Baafsabdij en Machariuswijk Maak kennis met de abdij en haar rijke geschiedenis en wandel maar door de Machariuswijk tot aan de Portus Ganda, de Middeleeuwse haven van Gent. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Voorhoutkaai 43 (ingang St.-Baafsabdij) om 13.55u aan halte Lochristi-kerk om de bus te nemen, of om 14.30u ingang abdij 5 euro, KWB-leden 1 euro Paul Van Buggenhout, 09 355 94 29, ingeschreven na overschrijving op BE52 7374 1324 5709

infoLOCHRISTI

29


Uit in Lochristi 23 maart - Theaternamiddag De cultuurdienst organiseert een leuke theaternamiddag voor kleuters en lagere schoolkinderen. Blaas het licht maar uit! is pittig kleutertheater en De Tovenaar van Oz is er voor de grotere kinderen. Meer info?

Carpoolvertrek Koning Boudewijnlaan 9.15u, of om 9.45u in Gent hangt af van gekozen voor- en namiddagprogramma vtbkultuur.lochristi@skynet.be, 09 356 94 20, www.knipoogdag.be

26 maart - Praatcafé Dementie: Sta ik recht in mijn schoenen? Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Elke keer staat een ander thema centraat. Er wordt een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Het praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Er wordt de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere mantelzorgers. Waar? Wanneer? Meer info?

30

Wanneer? Meer info?

zie pag. 17

24 maart - Bezoek aan Miljoenenkwartier Een gids geeft 2u durende rondleiding met een uitzonderlijk bezoek aan enkele Art Deco huizen gebouwd rond de wereldtentoonstelling. Max. 30 pers. Nadien is er een mogelijkheid om samen te lunchen in het A Capella Caffee. Voor het namiddagprogramma kan je terecht op www.knipoogdag.be. Dit evenement wordt afgesloten om 17u met een feestelijk optreden van Lady Angelina op de Bijlokesite. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

27 maart - Buitenspeeldag Waar?

Speelzone Koning Boudewijnlaan & Koning Albertlaan 13u tot 17u op pag. 11, tienerwerking@lochristi.be

28 maart - 4-delige basiscursus ecologische moestuin - les 1 Tijdens deze 4 daagse cursus leer je alle kneepje van het ecologisch tuinieren in de moestuin. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

Raadszaal gemeentehuis, Dorp-West 52 20u-22.30u Velt-leden 10 euro, niet-leden 30 euro www.velt.be

31 maart - Paasontbijt Uitgebreid ontbijtbuffet met vrienden of familie. De kinderen kunnen paaseieren zoeken in de tuin en we voorzien ook een springkasteel zodat iedereen lekker kan genieten. Waar? Wanneer? Prijs? Meer info?

oude gemeenteschool Zeveneken, Hoekstraat 2 8.30u tot 11u 9 euro; 6 euro voor kinderen tot 12 jaar Landelijke Gilden, 09 355 60 39

Sociaal Huis, Bosdreef 5A 19.15u tot 21.30u www.praatcafedementie.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


SENIOR IN ACTIE


infoLochristi maart  
infoLochristi maart  

infoLochristi maart 2013

Advertisement